MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG"

Transcriptie

1 MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OVERLEG OP VOLLE TOEREN MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC

2 TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Een echte samenleving In de eerste week van het nieuwe jaar werden we allemaal opgeschrikt door de terreurdaden in Parijs. De beelden kwamen via de verschillende media razendsnel bij iedereen terecht. Wreed en meedogenloos. Mijn directe vrees dat dit zou kunnen leiden tot onbeheersbare spanningen in onze samenleving, bleek achteraf gelukkig onterecht. Al snel werd ik juist blij verrast door de hoeveelheid en massaliteit van de manifestaties in binnen en buitenland die volgden. Ik heb het gezien als een uiting van mensen dwars door Europa die misschien op onderwerpen met elkaar van mening verschillen, maar met elkaar de fundamentele ideeën over vrijheid, democratie, gelijkheid en rechtstaat nog steeds delen en willen behouden. Mede door de verbroedering die uit leek te gaan van de manifestaties werd ik zelfs hoopvol. Hoopvol dat we door de gruwelijke aanslag ons niet zouden laten leiden door angst maar het momentum zouden aangrijpen om weer een echte samenleving te worden. Ik had dit ons zelf en zeker de jeugd graag gegund. Helaas lijkt dit momentum onbenut gelaten. En uiteraard begrijp ik dat om in vrijheid te leven er veiligheid moet zijn. Ik betreur het echter dat het debat al snel alleen over dit laatste ging. Te meer daar het dreigingsniveau in Nederland ten opzichte van voor de aanslag in Parijs ongewijzigd is gebleven. De discussie die daarbij door sommigen openlijk werd gevoerd over wie beveiligingstaken uit zou moeten voeren en het zwaarder bewapenen van de politie vond ik niet kies en vergrootte naar mijn mening eerder het gevoel van onveiligheid. Niet alleen binnen de samenleving maar ook onder medewerkers van de politie. Daarbij ontging mij de logica. Juist de politie die in de wijken in verbinding staat met de samenleving vervult daar een cruciale rol. Zij hoort of ziet als eerste waar mensen dreigen te ontsporen. Die positie opgeven om beveiligingstaken uit te gaan voeren of afstand te creëren door zwaardere wapens te gaan dragen, verkleind eerder onze veiligheid. Het kabinet lijkt inmiddels ook tot dit inzicht te zijn gekomen en legt aan de kamer voor om extra personeel van de Koninklijke Marechaussee in te zetten voor gekwalificeerde beveiligingstaken. Een in mijn ogen volstrekt logische keuze. Het betreft één van de bestaande kerntaken van de KMar, personeel is daar al in geschoold, voor uitgerust en in de loop der jaren is er de nodige expertise opgebouwd. Wel ben ik benieuwd welke keuzes het gezag vervolgens gaat maken. Ook binnen de KMar bestaat geen overcapaciteit en de overige taken die de KMar uitvoert zijn direct te relateren aan veiligheid in ons land. Inmiddels gaat onze collectieve aandacht weer uit naar het winterse weer, de problemen op het spoor en in de thuiszorg. Hoewel deze zin misschien wat cynisch klinkt vind ik het juist een positief verschijnsel. Ik leid er uit af dat de overgrote meerderheid zich veilig voelt, en dat is goed. Nu nog met elkaar leren weer een echte samenleving te worden, dan wordt het zelfs beter. 02 FEBRUARI 2015

3 07 INHOUD Beveiligen is een kerntaak van de KMar 04 De terreurdaden in Parijs hebben in Nederland een discussie op gang gebracht over de noodzaak om de veiligheid in onze openbare ruimte te verhogen en over de manier waarop dat dan moest gebeuren. Ton de Zeeuw, voorzitter van de MARVER, en Han Busker, voorzitter van de Nederlandse Politiebond gaan hier samen verder op in. Vragenlijst LTC In 2017 moet het Landelijk Tactisch Commando (LTC) helemaal gereed zijn. De Marechaussee-vereniging houdt hierbij graag een oogje in het zeil. Daarom zullen wij periodiek collega s bevragen over hun ervaringen met de veranderingen rondom het LTC. In de vorm van een thermometer houden wij u op de hoogte. #01 Belangrijke uitspraak in letselzaak 07 Ook als alle gebruikelijke veiligheidsvoorschriften op grond van de Arbowetgeving worden nageleefd tijdens een training kan er bij letsel nog sprake zijn van een dienstongeval. Dit oordeelde de hoogste ambtenarenrechter, de Centrale Raad van Beroep (CRvB), in een zaak van een vrouwelijke militair die letsel opliep tijdens een oefening. Impuls voor werkgelegenheid bij defensie en politie Op basis van het Sociaal Akkoord uit 2013 wordt in 2015 ruim 40 miljoen euro extra geïnvesteerd in het bevorderen van de werkgelegenheid bij politie en defensie. Minister Asscher van Sociale Zaken is akkoord gegaan met het sectorplan dat de werkgevers en de vakbonden daarvoor hebben ingediend, mede op initiatief van de bonden van FNV Veiligheid. Verder in dit nummer: 8 Overleg op volle toeren 11 Eigen huishouding 11 AOW-gat 12 Fijnstof Mali 12 Vordering met terugwerkende kracht 15 Oproep belastingservice 16 Pensioenen 18 Chroom-6 20 Veteranenberichten 22 Collectieve ongevallenverzekering 24 Geschiedenis Marechausseevereniging (serie) 26 Verenigingsnieuws 29 Vrijwilligers gezocht 30 Ledenvoordeel FNV 32 Computerhoek 33 Puzzel 34 Servicepagina Lidmaatschap Er kan een moment komen dat u uw MARVERlidmaatschap op moet zeggen, bijvoorbeeld omdat u een baan buiten Defensie heeft aanvaard. Houdt u dan rekening met de opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Voorbeeld: u zegt 15 januari op, het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 maart. Opzeggen van het lidmaatschap kan door een brief aan de MARVER, postbus 157, 3440 AD Woerden, of per marechausseevereniging.nl. Het volgende verenigingsblad verschijnt op 11 april. Kopij aanleveren is mogelijk tot en met 16 maart. Salarisbetaaldata: Dinsdag 24 februari, dinsdag 24 maart Cover: ANP / Koen van Weel, de Marechaussee wordt ingezet bij de beveiliging van joodse scholen. FEBRUARI

4 WERK EN INKOMEN TEKST JOS VAN NIEUWENHUIZEN, FOTO ANP / KOEN VAN WEEL Beveiligen is een kerntaak van de KMar De terreurdaden die de Franse hoofdstad Parijs van woensdag 7 tot vrijdag 9 januari in hun greep hielden hebben ook in Nederland geleid tot heftige discussies. Die gingen dan met name over de noodzaak om de veiligheid in onze openbare ruimte te verhogen en over de manier waarop dat dan moest gebeuren. In de media en de politiek werd de discussie opgeworpen om de politie zwaarder te bewapenen, meer agenten en het beveiligen van terreurgevoelige objecten. De Marechausseevereniging zit samen met de Nederlandse Politiebond (NPB) in het samenwerkingsverband FNV Veiligheid. De bonden van FNV Veiligheid proberen, waar de belangen en meningen gelijk zijn, met één stem naar buiten te treden. De maatschappelijke discussie die werd gevoerd bracht al gauw de mogelijkheid voor de bonden van FNV Veiligheid om samen een visie te formuleren op de gestelde problematiek. Ton de Zeeuw, voorzitter van de MARVER, ging in gesprek met zijn collega-voorzitter van de NPB Han Busker over de recente ontwikkelingen en de roep om actie vanuit de samenleving. Er zijn veel geluiden die pleiten voor inzet van agenten, al dan niet zwaarder bewapend, die de objectbeveiliging op zich nemen van terreurgevoelige gebouwen en personen. Volgens de NPB is dit niet de juiste manier waarop we de politie in Nederland in moeten zetten. Het bewaken en beschermen van gebouwen en personen tegen terroristen behoort niet tot de kerntaken van de politie. De meeste agenten zijn daar niet voor getraind en hun uitrusting bevat daar- 04 FEBRUARI 2015

5 voor ook niet de juiste geweldmiddelen. Worden er in tijden van terreurdreiging collega s ingezet voor objectbeveiliging, dan moeten dat dus zorgvuldig getrainde en bewapende specialisten zijn, legt Busker uit. De Nationale Politie heeft dat soort vakmensen wel in huis, maar dat zijn er niet genoeg om bij een verhoogd dreigingsniveau aan de vraag naar extra bescherming te voldoen. Vandaar ook de roep vanuit andere bonden om de operationele sterkte te vergroten met agenten. Hoe sympathiek dit idee ook is. Het bleek een suggestie die bij voorbaat al geen kans van slagen had gezien de opstelling van de Minister van Veiligheid en Justitie dat er bij de politie op dit moment al sprake is van overcapaciteit, aldus Busker. Uit de haarvaten Een bijkomend nadeel van het inzetten van (wijk)agenten voor bewakingsdoeleinden is dat ze daardoor niet langer beschikbaar zijn voor hun reguliere werk. Het is niet verstandig om in een tijd van oplopende spanningen extra (wijk)agenten weg te halen van de straat, aldus Busker. Juist dan zijn deze collega s hard nodig als oren en ogen van de samenleving, net als bijvoorbeeld onderwijzers, artsen, hulpverleners. Deze mensen bewegen zich in de haarvaten van de samenleving, zoals premier Rutte het op vrijdag 9 januari noemde. Daardoor beschikken ze over de juiste informatiepositie om tijdig te kunnen ingrijpen als jongeren maatschappelijk dreigen te ontsporen met alle mogelijk verstrekkende gevolgen van dien. Wat de NPB betreft moeten (wijk)agenten dus niet op één plek worden vastgezet om gebouwen of mensen te beveiligen, maar juist zoveel mogelijk in beweging blijven in de wijken en op straat. Daardoor kunnen ze een wezenlijke preventieve bijdrage leveren aan de terreurbestrijding. Het is voor alle partijen beter om in zo n situatie voorlopig de Koninklijke Marechaussee in te zetten. Kerntaak van de KMar Voorzitter van de Marechausseevereniging Ton de Zeeuw is het volledig met zijn collega eens. De Koninklijke Marechaussee is juist een overheidsdienst die specifiek getraind en uitgerust is voor bewakings- en beveiligingstaken. Dit maakt onderdeel uit van de kerntaken van de KMar. Met de vele ervaringen die de KMar hiermee heeft opgedaan weten ze wat er van hun verwacht wordt. Zij kunnen zichtbaar, maar ook niet zichtbaar aanwezig zijn. De politiek zou eerst moeten kijken welke diensten Nederland nog meer tot zijn beschikking heeft voordat er gesproken wordt over drastische veranderingen. De Koninklijke Marechaussee werkt op de scheidslijn tussen het lagere en hogere geweldsspectrum. Een kwaliteit die nu juist wordt gevraagd van de politie, die hiervoor eerst opgeleid zou moeten worden. De politiek moet inzien dat ze een politiedienst hebben die in het hogere geweldsspectrum kan acteren. Gelukkig heeft het kabinet nu Voorzitter MARVER, Ton de Zeeuw Voorzitter NPB, Han Busker INZET KMAR BIJ OBJECTBEVEILIGING IS EEN LOGISCHE KEUZE aangegeven om ook de Marechaussee in te zetten. Net als bij de politiemissie naar Oekraïne gaat hier echter weer veel debat aan vooraf. Ik hoop dat de politiek in deze discussie het besef krijgt en behoudt wat voor unieke organisatie zij met de KMar in huis heeft en daarbij vertrouwt op het vakmanschap in deze organisatie. Bewapening Bij de politie en in de politiek wordt er geroepen dat de politie ook tijdens hun dagelijkse werk zwaarder bewapend zou moeten zijn. De NPB is daar niet bij voorbaat een groot voorstander van vertelt Busker. Wij begrijpen die wens en zien ook best mogelijkheden om zo n noodvoorziening op een verantwoorde wijze te realiseren. Het gaat echter wel om een ingrijpende (cultuur) verandering die je niet zomaar van de ene op de andere dag kunt doorvoeren. Ton de Zeeuw vraagt zich af of dat een kant is die we op willen in Nederland. Natuurlijk moeten we soms, waar het nodig is, laten zien dat we er staan. Ik denk dat we er echter voor moeten waken dat automatische wapens bij het straatbeeld in Nederland gaan horen. Ik ben het helemaal eens met Han dat we juist nu moeten inzetten op de niet altijd zichtbare beveiliging. Inlichtingen verzamelen en ogen en oren goed open houden. Zowel in de wijken door de politie en de gemeenschap als door de KMar met Mobiel Toezicht Veiligheid, de grensbewaking op de luchthavens en de beveiliging van de Koninklijke paleizen. Kortom, juist het reguliere werk moet ook nu doorgaan. FEBRUARI

6 ONDERZOEK TEKST JOS VAN NIEUWENHUIZEN MARVER kijkt kritisch naar LTC Bij de KMar staan grote veranderingen op stapel voor de komende jaren. In 2017 moet het Landelijk Tactisch Commando (LTC) helemaal gereed zijn. Het LTC zal straks alle operationele KMar-teams in het land aansturen. Op dit moment worden er veel informatiebijeenkomsten gehouden om het verhaal van het LTC uit te leggen. Brigadegeneraal André Peperkoorn is, als eerste commandant van het LTC, vanaf januari 2015 hiervoor verantwoordelijk. Het LTC moet werkenderwijs worden gevormd en daarom roept Peperkoorn de hulp in van iedereen. Samen ontwikkelen is hierbij het uitgangspunt. In het laatste KMar-magazine geeft hij zijn visie: Ik ben momenteel druk bezig om het verhaal van het LTC in het land te vertellen en uit te leggen. Ik ga graag de dialoog aan. We gaan experimenteren om tot de beste werkwijzen te komen. Daar hebben we kennis en expertise van de professionals voor nodig. Wacht daarom niet, denk mee en wees kritisch. Kom met ideeën en vertel ook, waarom straks een bepaalde weg die we kiezen, misschien consequenties heeft die we niet willen. Er zullen reorganisaties komen, maar het is nog te vroeg om daar al iets over te kunnen zeggen. Ik denk dat het grootste deel van de collega s niet veel zal merken, behalve dat de informatie en ondersteuning vloeiender verloopt. Dat ze daadwerkelijk over alles beschikken wat ze nodig hebben om het werk goed te kunnen doen. Daarnaast krijgt straks iedereen veel meer beeld bij het werk dat ze doen. Daarmee kunnen ze hun eigen professionaliteit nog meer gebruiken en zullen ze beter zien dat wat ze doen er ook echt toe doet. Oog in het zeil De MARVER juicht het toe dat de KMar-organisatie zich wil ontwikkelen met het oog op de toekomst en dat wil doen met behulp van de expertise van de werkvloer. Maar wij zien daarbij wel een taak voor onze vereniging weggelegd om nu meer dan ooit onze teen in het badwater te houden. Om een oogje in het zeil te houden namens het personeel van de KMar. Vragenlijst De MARVER heeft daarom een vragenlijst ontwikkeld die door een vast panel aan leden op bepaalde belangrijke punten in het proces zal worden ingevuld. Deze vragenlijst richt zich op onderwerpen als de invloed op je privéleven, je werkbeleving, de informatievoorziening, de effecten op je werkzaamheden en uiteraard het draagvlak. De uitkomsten van de vragenlijst worden weergege- BINNENKORT WORDT DE EERSTE THERMOMETER GEPUBLICEERD ven in een dashboard van thermometers. Hierop is precies te zien op welke punten de ontwikkeling van het LTC het goed doet, en waar er nog aan getrokken moet worden. Thermometer De eerste vragenlijst is tijdens dit schrijven nog niet door iedereen ingevuld maar de voorlopige tussenstand is al erg interessant om te zien. Wij zullen u de komende jaren door middel van deze thermometer periodiek op de hoogte houden over hoe het proces volgens de collega s bij de KMar verloopt. Uiteraard zullen we de resultaten hiervan ook bespreken met de organisatie. Waar de thermometers op rood komen te staan zullen we dit aankaarten en aandringen op verbetering. Op de site Binnenkort wordt de thermometer op de site gepubliceerd met de uitkomsten van de eerste vragenlijst. Daarna zullen er vele volgen. Niet allemaal met dezelfde regelmaat maar wel bij belangrijke ijkpunten. Kijk dus regelmatig op onze site voor het laatste nieuws en de actuele stand! 06 FEBRUARI 2015

7 INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING TEKST PAULINE DE CASPARIS, FOTO AVDD Belangrijke uitspraak in letselzaak Ook als alle gebruikelijke veiligheidsvoorschriften op grond van de Arbowetgeving worden nageleefd tijdens een training kan er bij letsel nog sprake zijn van een dienstongeval. Dit oordeelde de hoogste ambtenarenrechter, de Centrale Raad van Beroep (CRvB), in een zaak van een vrouwelijke militair die letsel opliep tijdens een oefening op de KMA en hierna niet meer inzetbaar was als militair. Voor marechaussees die tijdens de dienst letsel oplopen is van belang of het letsel wordt toegeschreven aan een dienstongeval of aan een bedrijfsongeval. In het eerste geval wordt alle schade vergoed; in het laatste geval wordt de inkomensachteruitgang slechts gedeeltelijk opgevangen en bestaat er geen aanspraak op vergoeding van immateriële schade (smartengeld). Een dienstongeval Van een dienstongeval is sprake als een ongeval plaatsvindt tijdens buitengewone omstandigheden, bijvoorbeeld bij uitzendingen, het oefenen van vaardigheden onder oorlogsnabootsende omstandigheden, het uitvoeren van politietaken of bij gevaarzettende situaties. Naar aanleiding van enkele uitspraken van de CRvB is discussie ontstaan over de vraag in welke gevallen letsel, ontstaan tijdens de deelname aan een oefening, het gevolg is van een dienstongeval. Het ABP, dat namens Defensie de financiële aanspraken in dit soort zaken vaststelt, haalde de uitspraken geregeld van stal om te betogen dat niet voldaan was aan de voorwaarden voor een dienstongeval. TRAIN AS YOU FIGHT MOET ONDER HET JUISTE TOEZICHT GEBEUREN Rake klappen Zo ook in de zaak van een vrouwelijke militair, lid van collega bond AFMP, die was opgekomen als cadet bij de KMA en meedeed aan de oefening Opleiding en Training te Velde. Een van de onderdelen van de eindoefening was het bemachtigen van informatie bij een partizaan, waartoe een lange weg in en om een fort moest worden afgelegd. De weg werd belemmerd door ouderejaars, die getraind waren in de vechtsport en volledig beschermende kleding droegen. De deelnemers aan de oefening waren slechts uitgerust met hoofdbescherming, een mondbitje en een tok. Op filmopnames was te zien dat de deelnemers harde, rake klappen op het lichaam kregen, ook op de onbeschermde delen, en dat het gebruik van fysiek geweld doorging als de deelnemers op de grond vielen. De vrouwelijke militair was bont en blauw en hield aan haar deelname aan de oefening een trombose in het bekken over. Enige tijd later is een posttrombotisch syndroom ontstaan, waardoor de vrouw niet meer inzetbaar was als militair en ontslag heeft gekregen. Oorlogsnabootsend Defensie stelde zich op het standpunt dat geen sprake kon zijn van een dienstongeval, omdat alle gebruikelijke veiligheidsvoorschriften zouden zijn nageleefd. Bovendien was de oefening gericht op het trainen van militaire basisvaardigheden en niet op het oefenen onder oorlogsnabootsende omstandigheden. De CRvB maakt korte metten met deze redenering. Volgens de CRvB kan ook sprake zijn van een dienstongeval als de gebruikelijke veiligheidsvoorschriften op grond van de Arbowetgeving zijn nageleefd. Verder had de oefening wel degelijk een oorlogsnabootsend karakter. De CRvB leidt dit af uit de filmopnamen en uit het feit dat de instructeur die toezicht op de oefening hield de opdracht had gekregen om niet in te grijpen om aan het geweld een einde te maken. Train as you fight De MARVER is blij met de uitspraak en vindt het niet meer dan terecht dat de militair in het gelijk is gesteld en het ongeval als dienstongeval is aangemerkt. Het is duidelijk dat de oefening is gebaseerd op het principe van train as you fight. Onlangs heeft de CRvB in een zaak van een politieagent, die meedeed aan een ME-oefening en door een klap in zijn nek een herseninfarct kreeg, geoordeeld dat de korpschef zijn zorgplicht had verzaakt omdat niet voldoende veiligheidsmaatregelen waren getroffen. Wat de MARVER betreft is datzelfde ook in deze zaak aan de orde. Train as you fight is een prima uitgangspunt, maar wel onder toezicht van ervaren en gekwalificeerd personeel, dat bevoegd is om in te grijpen ter voorkoming van lichamelijk letsel of erger. FEBRUARI

8 WERK EN INKOMEN TEKST RENÉ SCHILPEROORT Overleg op volle toeren De MARVER is nauw betrokken bij de huidige onderhandelingen met de werkgever over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord voor het defensiepersoneel. Tegelijkertijd gaat het overleg over andere, vaak langlopende dossiers onverminderd door. Het arbeidsvoorwaarden (AVW) overleg vindt onder een zekere vertrouwelijkheid plaats en daarom kunnen we over de inhoud van wat besproken wordt helaas niet veel melden. Pas als er een onderhandelaarsakkoord ligt kunnen we u als lid gaan raadplegen. Wat we ons echter wel voor kunnen stellen is dat u ongeduldig begint te worden. We krijgen steeds meer signalen dat leden denken dat het allemaal tot niets gaat leiden omdat het allemaal veel te lang duurt. Het vertrouwen in de minister was al niet groot. Dat is uit de uitkomst van twee eerdere enquêtes van de AFMP/MARVER (en de laatste enquête samen met de VBM) gebleken. Het is ons nu duidelijk dat het vertrouwen in de minister bij onze leden zeker niet is toegenomen en dat gevoel begrijpen wij maar al te goed. Eigen inzet De MARVER heeft ook vernomen dat er vanuit de werkgever nu al gecommuniceerd wordt over het arbeidsvoorwaardenoverleg bijvoorbeeld over de ontslagleeftijd. De werkgever verkondigt hier echter alleen haar eigen inzet in het overleg. De Marechausseevereniging heeft een eigen inzet die zij meeneemt naar de overlegtafel en vanuit deze twee standpunten zal het overleg gevoerd worden. Begin 2014 is de Marechaussee-vereniging meer en meer druk op de minister gaan uitoefenen om snel tot een akkoord te komen. We zijn bijna een jaar verder en hoeven dan ook niet onder stoelen of banken te steken dat de voortdurende vertragingstactiek die vanaf dat moment door de minister is toegepast ook ons ernstig frustreert. Zolang er echter kans is dat we een AVW-akkoord kunnen bereiken, zullen wij met de minister in gesprek blijven. Pas als wij ervan overtuigd zijn dat er met praten niets meer te bereiken is zult u dat direct van ons horen. De werkkostenregeling (WKR) Op 24 november ontvingen wij een brief van de minister waarin stond dat de werkgever niet langer uw vakbondscontributie en de aanschaf van een fiets voor woon-werkverkeer van uw bruto salaris afhaalt. Die zaken betaalt u vanaf 1 januari 2015 dus van uw netto salaris. Het belasting voordeel wat u voorheen had is daarmee verdwenen. Deze maatregel hangt samen met de invoering van de WKR bij Defensie met ingang van 1 januari Al in juli 2013 had de AFMP/MARVER aan de minister in het overleg gevraagd of de invoering van de werkkostenregeling negatieve financiële gevolgen voor onze leden zou gaan hebben. De invoering van de WKR, die overigens voor alle werkgevers geldt, werd toen nog op 1 januari 2014 voorzien. Destijds werd ons verzekerd dat dit geen gevolgen zou hebben voor onze leden omdat alle regelingen onder de WKR konden worden gebracht. De minister beroept zich erop dat de invoering van de WKR 08 FEBRUARI 2015

9 WAT DE WERKGEVER COMMUNICEERT UIT HET AVW-OVERLEG IS SLECHTS DE INZET VAN DE WERKGEVER een jaar is uitgesteld. En dat deze vertraging tot gevolg heeft gehad dat in 2014 de ruimte die in eerste instantie voor de WKR beschikbaar was verlaagd werd van 1,5% van de loonsom naar 1,2% van de loonsom. Financiële belangen Opnieuw werden onze leden en wij als uw belangenbehartigers ermee geconfronteerd dat de Minister ons op het allerlaatste moment informeert over de gevolgen van fiscale maatregelen, zoals ook bij de WUL het geval was. Ze heeft ons daarmee opnieuw voor een voldongen feit gesteld. Mogelijk vraagt u zich af; waarom worden deze regelingen niet gewoon onder de WKR gebracht want dit is bij andere sectoren en bedrijven toch ook gebeurd? Het antwoordt daarop is simpel. Die regelingen kunnen onder de WKR worden gebracht, maar dat kost de minister geld. Geld dat voorheen betaald werd door de fiscus. En die bereidheid heeft de minister niet. De minister heeft laten weten wel mee te willen werken om deze regelingen onder de WKR te brengen, zolang zij het niet hoeft te betalen. Wat de minister betreft moet het geld om deze regelingen in stand te houden komen uit het arbeidsvoorwaardengeld. Tijdens de huidige AVWonderhandelingen zullen we daarom ook over deze regelingen gaan praten. U zult echter begrijpen dat er keuzes moeten worden gemaakt hoe arbeidsvoorwaardengeld ingezet gaat worden. Wat de uitkomst van die discussie zal zijn is voorlopig nog niet duidelijk. Tot hier een besluit over valt zal de minister deze regelingen in ieder geval niet meer faciliteren. De minister heeft met haar opstelling rond dit onderwerp wat de MARVER betreft opnieuw laten zien een werkgever te zijn die alleen oog heeft voor eigen financiële belangen. De financiële belangen van haar personeel komen wederom op de laatste plaats. Quick Wins FPS We praten al sinds april 2014 in het overleg over de zogenaamde quick wins. Een traject dat in gang is gezet na een brief van de MARVER naar FEBRUARI

10 WERK EN INKOMEN aanleiding van de evaluatie van de pilot Loopbaanbeleid KMar en de uitkomsten van de enquête die de AFMP in het najaar van 2013 heeft gepresenteerd. De bedoeling van de quick wins was om een aantal punten van onvrede bij onze leden op korte termijn weg te nemen. Het gaat daarbij vooral om het beëindigen van de beperking van de functieduur tot maximaal drie jaar welke door de minister bij de start van de reorganisaties naar aanleiding van de bezuinigingen is opgelegd. Deze is inmiddels gerealiseerd. Daarnaast gaat het om het vereenvoudigen van het sollicitatieproces onderin de organisatie. Op dat punt kunnen we echt niet meer spreken van een quick win. In het overleg kregen wij in december als vervolg op die discussie een presentatie van het project Zelda van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS). Er werd vastgesteld dat het project Zelda veel verder gaat dan datgene wat in het overleg over de quick wins is afgesproken omdat het project een grote aanpassing van het FPS tot gevolg heeft. Daarom is er met de minister afgesproken dat er met dit project een pas op de plaats gemaakt wordt en niet per 1 januari 2015 wordt ingevoerd. Brief De centrales zullen van de werkgever een brief ontvangen waarin wordt vermeld welke zaken, binnen de huidige afspraken, nu echt geregeld moeten worden zodat alle Operationele Commando s met het vereenvoudigen van het sollicitatieproces onderin de organisatie kunnen starten. De ideeën die in de presentatie over Zelda geopperd zijn, bijvoorbeeld hoe om te gaan met loopbaanpatronen, zullen in het overleg nader besproken worden. Er is met de minister afgesproken dat het personeel geïnformeerd zou worden dat de bestaande regelgeving voorlopig van kracht blijft. Dit is wat de MARVER betreft nog steeds niet duidelijk genoeg gebeurd. In de communicatie aan het personeel is het beeld gegeven dat er slechts sprake is van uitstel van de invoering van Zelda, met allerlei ongewenste gevolgen van dien zoals mensen die PERSONEEL IN DE WEST KRIJGT NABETALING VOOR INZET TUSSEN 2009 EN 2015 niet meer solliciteren etc. In januari hebben wij de minister opnieuw gevraagd ervoor te zorgen dat het personeel bij de landmacht juist wordt geïnformeerd. Personeel in De West Het personeel dat op rotatiebasis wordt ingezet in het Caribisch Gebied is gedurende die periodes vrijgesteld van het betalen van een eigen bijdrage voor huisvesting en voeding. Dit is in het overleg afgesproken. Deze inzet in De West vindt vanaf 2009 al op deze wijze plaats en hier hadden al veel eerder maatregelen voor getroffen moeten worden. Dat werd in het overleg ook door de werkgever erkend. Duidelijk werd dat het ondoenlijk is om voor iedereen achteraf vast te stellen waarop men recht zou hebben gehad als de nu afgesproken regeling al in 2009 was ingegaan. Daarom is de afspraak gemaakt dat de periodes uit het verleden worden afgekocht met een nabetaling van een bedrag van 500 euro netto per vier maanden. Die nabetaling vindt plaats aan al het personeel dat in het verleden op vergelijkbare basis is ingezet zoals dat nu voor de toekomst in de regeling is opgenomen. Als u voor een kortere of langere periode dan vier maanden onder vergelijkbare omstandigheden bent ingezet dan ontvangt u een bedrag dat naar evenredigheid is aangepast. Meer uit het overleg Uiteraard wordt er in het overleg over nog veel meer zaken gesproken. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld het VGB-beleid en de aanpassing van de werk- en rusttijdenregeling defensie. Maar ook over de voortgang van reorganisatietrajecten en niet in de laatste plaats de stevige discussies die gevoerd worden over de sourcing-trajecten die door Defensie in gang zijn gezet. Daarbij verlopen veel zaken niet zoals in het overleg is afgesproken. Vooral op dit laatste punt zal in het overleg nog een principiële discussie over die processen gevoerd gaan worden. Zodra er meer nieuws is zullen wij u daarover informeren via ons verenigingsblad of website 10 FEBRUARI 2015

11 WERK EN INKOMEN Wel reiskosten maar geen eigen huishouding: Stel je rechten veilig! Defensie mag geen onderscheid maken bij de reiskostenvergoeding tussen medewerkers met en zonder eigen huishouding, en ook niet bij de vrijstelling voedingsen huisvestingskosten. Toch bestaat de kans dat het nog steeds gebeurt. Dien daarom een rekest in, zodat je je rechten veilig stelt! AOW-gat? Dien bezwaar in! (Of een verzoek) De Minister van Defensie maakt verboden onderscheid naar leeftijd door de UGM-uitkering op 65-jarige leeftijd te stoppen, (ruim) voordat de AOW-leeftijd is bereikt. Dit was op donderdag 11 december 2014 het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens (CvRM). Daarmee overtreedt Defensie de wet. De vraag is nu wat Defensie gaat doen met de uitspraak. Daarom is het raadzaam een bezwaar of een verzoek in te dienen. Op dit moment is nog niet bekend hoe Defensie omgaat met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in de zaak over de Eigen huishouding. De Raad tikte Defensie op de vingers vanwege een verboden onderscheid. Medewerkers die wel of geen eigen huishouding hadden, werden ongelijk behandeld bij de reiskostenvergoeding en de vrijstelling voedings- en huisvestingskosten. De CRvB heeft op 24 november in hoger beroep de MARVER, die deze zaak aanspande, in het gelijk gesteld. Een uitspraak met grote gevolgen: alle militairen hebben recht op eenzelfde reiskostenvergoeding, ongeacht de huishouding. Mogelijke afwijzing We kunnen er niet blindelings vanuit gaan dat Defensie deze uitspraak opvolgt. De mogelijkheid bestaat dat Defensie de rekesten van de militairen zonder eigen huishouding, die nu in aanmerking willen komen voor de (hogere) reiskostenvergoeding/vrijstelling huisvestings- en voedingskosten die aan militairen met een eigen huishouding wordt toegekend, op dit moment afwijst. Ondanks deze mogelijke afwijzing, adviseren wij dringend het betreffende rekest toch z.s.m. bij Defensie in te dienen om zodoende eventuele gelijke rechten te kunnen veiligstellen. Hoe rekest in te dienen Als u op dit moment niet de hogere reiskostenvergoeding (en vrijstelling voor huisvestingskosten en voedingskosten) ontvangt en u daarvoor in aanmerking wilt komen, dan zult u een rekest moeten indienen. De rekesttekst die u kunt gebruiken bij het invullen van een rekestformulier is op te vragen bij de afdeling IBB via Als u daarbij - onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats - aangeeft of het om dagelijks reizen gaat of om niet-dagelijks reizen met huisvestingskosten en voedingskosten, dan kunnen wij u de juiste rekesttekst toesturen. Als uw eigen huishouding-zaak al bij ons in behandeling is (in bezwaar of in beroep), dan wordt u binnenkort geïnformeerd over het vervolg. Hebt u nog vragen, bel de afdeling IBB: »Zowel voor mensen die nu al een AOW-gat hebben als de nieuwe gevallen zou Defensie iets moeten doen. Als goed werkgever zou moeten voorkomen dat er een AOW-gat ontstaat, én moet ze het bestaande AOW-gat bij defensiemedewerkers oplossen. Als Defensie het oordeel van het CvRM niét overneemt heeft het College in principe ook nog de mogelijkheid dit via de rechter af te dwingen. Het College grijpt echter maar zelden naar dit middel. We raden daarom alle militairen die een UGMbesluit hebben gekregen waarvan de bezwaartermijn nog open staat én militairen die de komende tijd een UGM-besluit krijgen aan om binnen zes weken bezwaar te maken. Militairen die hun UGMbesluit meer dan zes weken geleden hebben ontvangen, adviseren we een verzoek in te dienen. Op onze website ziet u onder op de homepage een verwijzing naar dit artikel. In dit artikel vindt u een voorbeeldtekst die u kunt downloaden, plus de verzendwijze. Niet alleen militairen met een UGM-uitkering kunnen te maken krijgen met een AOW-gat. Ook andere uitkeringen van zowel militairen als burgermedewerkers stoppen op de 65e jarige leeftijd en leveren daardoor een AOW-gat op. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn met de bovenwettelijke WW of bepaalde arbeidsongeschiktheidsaanvullingen. Zie ook hier het artikel op FEBRUARI

12 WERK EN INKOMEN UPDATE Defensie mag bevordering met terugwerkende kracht niet tegenhouden»niet iedereen is bekend met de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over het recht op bevordering met terugwerkende kracht na een functiewaarderingsonderzoek. Het is zaak hier goed op te letten, omdat Defensie alleen militairen bevordert die de functie nog vervullen. En dat terwijl de Raad heeft geoordeeld dat ook militairen die de functie niet meer uitoefenen voor bevordering in aanmerking komen. De uitspraken gaan over de situatie waarin er een functiewaarderingsonderzoek is geweest. Wanneer het functiewaarderingsonderzoek heeft geleid tot toekenning van een hogere rang/salarisschaal moet de militair die de functie vervult bevorderd worden. De bevordering werkt terug tot aan de datum waarop de aanvraag voor het functiewaarderingsonderzoek bij het bevoegd gezag is ingediend. Volgens Defensie geldt de bevordering alleen voor militairen die de functie nog vervullen en niet voor militairen die inmiddels in een andere functie werkzaam zijn of een UKW-uitkering ontvangen. Nieuwe metingen fijnstof Mali In Mali zijn weer nieuwe metingen verricht naar fijnstof. De MARVER houdt de voortgang nauwlettend in de gaten. Verder zijn we benieuwd naar ervaringen met de omstandigheden en de stofmaskers, en wat zij vinden van de voorlichting hierover.»vorig jaar heeft de MARVER bij Defensie zijn zorgen geuit over de blootstelling aan fijnstof in Mali. Defensie heeft daarop metingen uitgevoerd waaruit bleek dat de blootstelling aan fijnstof niet buitensporig hoog was en het naar verwachting geen chronische gezondheidsklachten tot gevolg kon hebben. Wel bestaat de kans dat militairen kortdurende luchtwegklachten ervaren. Binnen en buiten Zoals afgesproken monitort Defensie de fijnstofblootstelling in Mali en is recent weer gestart met metingen. Zo wordt er onder meer in de buitenomgeving gemeten, in de binnenverblijven en waarschijnlijk ook op de persoon, om zodoende de feitelijke blootstelling te meten. De uitkomsten van de metingen worden verwerkt in een rapport met conclusies en aanbevelingen. De verwachting is dat dit rapport vóór de zomerperiode verschijnt. Onredelijk De Centrale Raad van Beroep heeft nu tot twee keer toe geoordeeld dat Defensie de plank misslaat door militairen die niet meer in de functie werkzaam zijn van bevordering uit te sluiten. Volgens de Raad geeft Defensie een te zeer beperkende en daarmee onredelijke Militair uitleg geeft aan de burger monteur compliment die bij de F16. func- (Het regelgeving. Het recht op bevordering komt toe aan iedereen tie heeft vervuld in de periode waarop de terugwerkende kracht artikel heeft ziet. alleen betrekking op militair personeel). een Ons advies: kom je tot de ontdekking dat aan je voormalige functie hogere rang is toegekend neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij bepalen dan samen met jou welke stappen er gezet moeten worden. Beperken blootstelling Volgens Defensie zijn de militairen die op missie zijn in Mali goed geïnformeerd over de aanwezigheid van fijnstof en hoe ze hiermee om moeten gaan. Zo wordt er volgens Defensie bij operationele inzetten zo goed mogelijk rekening gehouden met de klimatologische omstandigheden, worden de binnenverblijven met filters gezuiverd en met ritsen zo goed mogelijk dichtgehouden. Militairen wordt geadviseerd zo veel mogelijk een P2- of P3-stofmasker te dragen. Na de missie De MARVER is erg benieuwd hoe de haar leden in Mali dit zelf ervaren. Is er inderdaad gedegen voorlichting gegeven? Zijn er voldoende stofmaskers aanwezig (zoals Defensie beweert) en hoe worden de omstandigheden in Mali ervaren? Ook wil de MARVER graag weten of militairen na terugkomst uit Mali een gezondheids-checkup hebben gehad en hoe ze zich nu voelen.» Mail je ervaringen naar 12 FEBRUARI 2015

13 WERK EN INKOMEN TEKST DICK HARTE, FOTO AVDD Extra investering bij defensie en politie Impuls voor werkgelegenheid Op basis van het Sociaal Akkoord uit 2013 wordt in 2015 ruim 40 miljoen euro extra geïnvesteerd in het bevorderen van de werkgelegenheid bij politie en defensie. Minister Asscher van Sociale Zaken is akkoord gegaan met het sectorplan dat de werkgevers en de vakbonden daarvoor hebben ingediend, mede op initiatief van de bonden van FNV Veiligheid de AFMP, de Marechausseevereniging en de Nederlandse Politiebond. Een van de afspraken in het Sociaal Akkoord was het beschikbaar stellen van in totaal 600 miljoen om de (langdurige) werkloosheid te bestrijden op basis van zogenaamde sectorplannen. Als werkgevers en bonden met een overtuigend voorstel kwamen om de specifieke arbeidsmarktproblemen in hun sector aan te pakken, dan was minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereid een groot deel van de financiering te leveren. Bewindsman akkoord Afgelopen week is de bewindsman akkoord gegaan met het sectorplan voor Defensie en politie. Dat betekent dat er 40 miljoen extra beschikbaar komt voor met name de omscholing, begeleiding van werk naar werk (binnen en buiten de sector) en instroom van jongeren in de veiligheidssector. Minister Asscher betaalt daarvan 16 miljoen. De rest wordt betaald uit de middelen uit het ASD-fonds, dat is het O&O-fonds Defensie. De middelen uit dit fonds worden de komende twee jaar (dat is de looptijd van het sectorplan) hiervoor besteed. Het is dus geen extra geld (uit bijvoorbeeld de loonruimte), maar het zijn reeds bestaande financiële middelen. Uit het sectorplan Een greep uit de belangrijkste elementen van het sectorplan:» 160 werknemers worden (om)geschoold voor technische functies bij Defensie» 200 jongeren zonder startkwalificatie krijgen kans om in te stromen» 800 MBO-leerlingen worden begeleid om in te stromen bij de politie» 175 politiewerknemers worden omgeschoold naar andere functie binnen de politie» politiewerknemers worden gesterkt in fysieke en mentale weerbaarheid» politiewerknemers krijgen EVC-traject om vaardigheden op peil te houden» werknemers bij Defensie krijgen beroepsopleiding RUIM 40 MILJOEN EXTRA GEÏNVESTEERD IN WERKGELEGENHEID Uitval en doorstroom Daarnaast voorziet het sectorplan in het terugdringen van de uitval tijdens de basisopleiding voor politie en Defensie. Bij de politie is de uitval zo n twintig procent over een opleidingsperiode van vier jaar. In het sectorplan zijn maatregelen afgesproken om de uitval te verlagen, zodat meer studenten aangenomen kunnen worden. Ook zal werk worden gemaakt van het optimaliseren van de doorstroommogelijkheden tussen Defensie en politie. Namens de bonden van FNV Veiligheid reageerde MARVERvoorzitter Ton de Zeeuw verheugd op het akkoord over het werkgelegenheidsplan. Ik ben blij dat het gelukt is deze mogelijkheid uit het Sociaal Akkoord te benutten om ook bij Defensie en de politie een impuls te geven aan de werkgelegenheid voor met name de jongeren. FNV Veiligheid heeft zich daar stevig voor ingezet en dat is gelukkig niet zonder resultaat gebleven. FEBRUARI

14 Ook voor onafhankelijk hypotheekadvies kunt u bij ons terecht! De expertise en zorg van twee specialisten; Ook hypotheken aan te bieden voor militairen met een FPS fase-1 of -2 contract; Echt onafhankelijk en persoonlijk advies; Maximale zekerheid, ook voor de toekomst; Duidelijkheid en transparantie, u weet hoeveel en waarvoor u betaalt; De optimale hypotheek met de scherpste tarieven; Gezamenlijk alles voor u te regelen. Jazeker! DFD is al 20 jaar de specialist op het gebied van verzekeringen voor (ex-) militairen en hun gezinsleden. Om u nog beter van dienst te zijn, werkt DFD samen met De Hypotheker, de grootste onafhankelijke hypotheekadviesketen van Nederland met zo n 160 vestigingen. De Hypotheker adviseerde inmiddels één miljoen Nederlanders succesvol bij de grootste en leukste aankoop van hun leven: hun huis. Onze samenwerking biedt u zorgeloos woongenot en voordeel door: Interesse in onze gezamenlijke dienstverlening op het gebied van hypotheekadvies? Bezoek onze site of bel met (040) Uw hypotheek onze zorg! 14 FEBRUARI 2015 Verzekeren Hypotheken Sparen Tel: (040)

15 VERENIGINGSNIEUWS Gratis belastingservice van de MARVER: Wees er op tijd bij! Ook dit jaar kunt u weer gebruik maken van de gratis belastingservice van de Marechausseevereniging. Laat uw belastingopgave invullen door een van onze belastingdeskundigen. In Nederland: Maak afspraak bij servicepunt In Nederland kunt u de belastingopgave laten invullen via de belastingservice van de FNV. Via onderstaande link kunt u een afspraak maken op 1 van de 500 servicepunten. Let op! De invulperiode start op 1 maart 2015 en loopt tot 1 mei Vanaf 5 februari zijn de invullocaties bekend (niet alle invullocaties zijn tot 1 mei open). Ga naar en klik op Lidmaatschap, Voordelen en Belastingservice FNV. OTCKMar Na het grote succes van afgelopen jaar zullen wij ook dit jaar weer het OTCKMar aandoen als invullocatie. Via posters en nieuwsbrieven op de locatie wordt u op de hoogte gehouden van de precieze datum en mogelijkheden om aan te melden. Bronbeek en Duitsland: De MARVER komt naar u toe! De MARVER belastingservice komt op de volgende locaties naar u toe:» Bronbeek 31 maart» De West van 11 t/m 18 maart» Munster Zie nieuwsbrieven en posters» Ramstein/Heidelberg invul locatie Ramstein in de week van 18 t/m 22 mei» Blomberg en Seedorf in de week van 8 t/m 12 juni Via nieuwsbrieven wordt op de locatie zelf aangegeven waar u zich kunt aanmelden of opgeven. Machtigingscode Dit jaar wordt bij het invullen van de aangifte door de FNV belastingservice gebruik gemaakt van de machtigingscode. Dit als vervanging van de jarenlang gebruikte elektronische handtekening. Hebt u vorig jaar gebruik gemaakt van de FNV Belastingservice, dan ontvangt u van de belastingdienst een brief met de code voor u en/of uw partner. Mocht u de machtigingscode niet hebben ontvangen, dan kunt u deze nog aanvragen. Ook voor de collega s die in het buitenland gebruik maken van onze service kan zo n code worden aangevraagd. Geef wel duidelijk aan dat u in Nederland belastingplichtig bent. Aanvragen: Heeft u geen machtigingscode dan kunt u bellen naar DigiD helpdesk (lokaal tarief) om een machtigingscode vragen. Houd wel rekening met een verzendtermijn van maximaal vijf werkdagen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:» De West, Seedorf, Blomberg en Bronbeek: Bert Weeren » Ramstein: Ron Segers » Munster en overige belastingvragen: Elze Mulder FEBRUARI

16 PENSIOEN TEKST DICK HARTE, FOTO AVDD Dit jaar met ABP-keuzepensioen? Burgercollega s die van plan zijn na 1 mei 2015 met ABP Keuzepensioen te gaan doen er verstandig aan te laten uitzoeken of het in hun geval niet voordeliger is om dat al vanaf 1 mei te doen. Vanaf 2 mei 2015 wordt het pensioen met enkele tientjes per maand verlaagd en dus met enkele honderden euro s per jaar. De oorzaak daarvan is de verlaging van het door de werkgever te betalen FPU-garantiebedrag, beter bekend als het voorwaardelijk pensioen Sinds half januari is de bedoelde informatie op te vragen bij het ABP. MARVER-leden kunnen uiteraard ook de vereniging inschakelen voor overleg. Daarbij moeten twee dingen duidelijk zijn: uw pensioenplannen en de hoogte van uw voorwaardelijk ABP-pensioen. Dat bedrag staat op uw pensioenoverzicht; het is het bovenste voorwaardelijke pensioenbedrag dat daarop te vinden is. Voor het bespreken van uw situatie kunt u contact opnemen met de afdeling Individuele Belangenbehartiging via of via Na 2015 met pensioen LET OP: De mogelijkheid om eerder te stoppen met werken en op die manier de verlaging van het voorwaardelijk deel van het ABP Keuzepensioen te ontlopen is NIET nodig voor collega s die pas na 2015 met pensioen gaan. Zij compenseren de verlaging van het FPU-deel van het Keuzepensioen door hun extra pensioenopbouw na 2 mei Dat geldt ook voor de collega s die in 2015 voorafgaand aan het ABPkeuzepensioen eerst eindeloopbaanverlof opnemen op basis van hun levenslooptegoed. Ze bouwen tijdens hun eerste jaar levensloop nog gewoon pensioen op en dat compenseert het verlies aan voorwaardelijk pensioen. PENSIOEN VANAF 2 MEI MET ENKELE TIENTJES VERLAAGD Noodzakelijk kwaad Waarom wordt het FPU-deel van het ABP Keuzepensioen vanaf 2 mei 2015 met een zevende verminderd? Dat is een van de afspraken in het akkoord dat de sociale partners dit najaar hebben gesloten. Dat akkoord is een noodzakelijk kwaad, afgedwongen door het pensioenbeleid van het kabinet Rutte II. Dat verlaagt vanaf 1 januari 2015 opnieuw de belastingvrije mogelijkheden voor collectief pensioensparen (betaald door werkgever en werknemers samen). Om fiscale overtredingen en boetes te voorkomen moesten de bestaande pensioenregelingen bijtijds worden bijgesteld, zodat ze blijven passen binnen de verminderde fiscale ruimte. Kapitaalgaranties Een eis van de werkgever om tot een akkoord te komen was het verlagen van de zogenaamde voorwaardelijke pensioenaanspraken. Dat zijn de kapitaalgaranties die in 2006 aan de Nederlandse ambtenaren zijn toegekend toen het collectieve spaarplan voor een vervroegd pensioen bij de overheid (FPU) na amper tien jaar alweer werd afgeschaft. Ook dat gebeurde door het afknijpen van de belastingvrije ruimte voor de FPU-regeling, toen door minister van Financiën Gerrit Zalm. Voorwaardelijk pensioen Ambtenaren hadden bij de introductie van dat spaarplan in 1997 garantiebedragen toegekend gekregen voor hun eerdere dienstjaren. In die jaren hadden ze immers niet samen met de werkgever kunnen sparen voor een vervroegd pensioen simpelweg omdat het spaarplan toen nog niet bestond. In 2006 kregen zij de garantie dat deze niet-gespaarde bedragen te zijner tijd door de werkgever zou worden toegevoegd aan hun ABP Keuzepensioen. Daardoor bleven ze verzekerd van de mogelijkheid om eerder te kunnen stoppen met werken dan op AOW/pensioengerechtigde leeftijd. De aanspraken heten voorwaardelijk omdat ze tot 2023 alleen gelden voor medewerkers die tot hun vroegpensioen in dienst blijven. Vanaf 2023 worden de aanspraken onvoorwaardelijk omdat ze dan moeten zijn gefinancierd. 16 FEBRUARI 2015

17 PENSIOEN TEKST DICK HARTE, FOTO ANP / MARTIJN BEEKMAN De FNV heeft teleurgesteld gereageerd op het aannemen van de wet die de pensioenfondsen strengere voorschriften oplegt bij het bewaken van hun financiële gezondheid. De grootste Nederlandse vakcentrale waarbij ook de MARVER is aangesloten waarschuwt er al jaren voor dat de pensioenen daardoor fors aan koopkracht zullen (blijven) inboeten. Toch stemde in de vroege ochtend van 17 december 2014 een ruime meerderheid van de Eerste Kamerleden in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma. Politiek laat pensioenen verleppen In totaal stemden 40 van de 75 senatoren voor de invoering van het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) van de bewindsvrouw van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De voorstemmers kwamen uit de fracties van de PvdA, D66, VVD, GroenLinks en ChristenUnie. Op 16 oktober was een meerderheid in de Tweede Kamer al akkoord gegaan. De nieuwe voorschriften kunnen dus vanaf 1 januari van kracht worden, zoals het kabinet graag wilde. Kapitaal achter de hand Kort samengevat moet het nieuwe FTK ertoe leiden dat pensioenfondsen nog zorgvuldiger omgaan met hun financiële gezondheid op langere termijn. Om dat te realiseren schrijft het FTK de fondsen allerlei dingen voor, zoals de manier waarop ze de waarde van hun bezittingen en verplichtingen moeten taxeren. Ook bepaalt het FTK wanneer een fonds de pensioenen mag verhogen om de inflatie te corrigeren (het zogenaamde indexeren). Bepalende factor daarbij is de verhouding tussen het berekende bezit van het fonds en zijn huidige en toekomstige betalingsverplichtingen (de dekkingsgraad). Pechgeneratie De MARVER en de andere FNV-bonden hadden op twee punten grote moeite met de nieuwe regels. Ten eerste moeten de pensioenfondsen voortaan zulke hoge kapitaalbuffers gaan aanhouden (dekkingsgraden van 110 procent en meer) dat er van inflatiecorrectie voorlopig geen sprake meer zal zijn. Een goed pensioen stijgt mee met de prijsontwikkeling en behoudt daardoor zijn koopkracht. Het FTK is te voorzichtig en dreigt ervoor te zorgen dat zelfs fondsen die er goed voorstaan niet kunnen indexeren vanwege de strengere buffereisen. Op die manier ontstaat een pechgeneratie. De kans daarop werd volgens FNVpensioendeskundige Gijs van Dijk nog groter door de beoogde invoering van een instabielere rekenrente voor de lange-termijnverplichtingen, de zogenaamde nieuwe UFR. Becijferd is dat de dekkingsgraden daardoor gemiddeld vijf procent lager zullen uitvallen. Het gevolg is dat de mogelijkheden om de pensioenen op tijd te indexeren nog verder uit beeld raken. De FNV pleitte er dan ook voor de nieuwe UFR te parkeren, in afwachting van de alternatieve rekenmethode op dat gebied die in 2015 uit Europa wordt verwacht. Voorstel hier en daar aangepast Dat voorstel werd door diverse fracties in de Senaat overgenomen. Uiteindelijk heeft staatssecretaris Klijnsma er op dinsdag 16 december mee ingestemd dat de pensioenfondsen de huidige rekenrente mogen blijven gebruiken totdat duidelijk wordt welke rekenrente variant vanuit Brussel zal worden gepresenteerd. Van Dijk is blij met deze aanpassing en ook met de toegezegde evaluatie van de effecten van het nieuwe FTK over drie jaar. Van Dijk: Onze acties van de afgelopen tijd hebben resultaat gehad en voor de nodige aanpassingen gezorgd. Die verzachten de pijn van dit stelsel hier en daar. Geheel nieuw pensioenstelsel Staatssecretaris Klijnsma heeft aangekondigd dat ze van plan is het parlement in mei 2015 een hoofdlijnennota te presenteren over een geheel nieuw pensioenstelsel. De FNV zal blijven pleiten voor een op solidariteit gebaseerd pensioenstelsel dat goed uitpakt voor alle generaties. Van Dijk: Het kabinet heeft de belofte dat deze wet pensioenzekerheid én een goed toekomstperspectief zou bieden helaas niet waargemaakt. Er moeten nu alsnog snel maatregelen komen die voor een toekomstbestendig pensioenstelsel zorgen. Daar blijven wij voor strijden. Mensen hebben genoeg van de slechte berichten over hun pensioen. FEBRUARI

18 CHROOM-6 TEKST ALEX GROOTHEDDE, FOTO AVDD Minister Hennis-Plasschaert heeft voor (oud) defensiemedewerkers die gewerkt hebben met chroom-6 en, mogelijk daardoor, ziek zijn geworden een coulanceregeling aangekondigd met een bijzondere tegemoetkoming. Ruud Vreeman is benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de chroom-6 onderzoekscommissie waarin ook bonden en experts zijn betrokken. De MARVER is tevreden met het instellen van de commissie en ook vooral met de onafhankelijke status van de voorzitter en de commissie. Coulance regeling chroom-6 MARVER tevreden over onafhankelijke onderzoekscommissie Minister Hennis informeerde donderdag 18 december de Tweede Kamer onder meer over het meldpunt voor defensiemedewerkers die ziek zijn geworden na het werken met chroomhoudende verf. Op dit moment zijn er bij het meldpunt meldingen van (oud-) medewerkers binnengekomen. In een aantal gevallen is er sprake van medische klachten, variërend van uitvallende tanden tot verschillende vormen van kanker. 18 FEBRUARI 2015

19 Deelrapporten De minister berichtte in december dat het onderzoek van het RIVM geruime tijd in beslag zal nemen. Daarom heeft ze, mede in het belang van de betrokken (oud)medewerkers, het RIVM gevraagd om daar waar mogelijk deelrapporten op te stellen. De onderzoekscommissie zal de opdrachtformulering van het onderzoek vaststellen. Onderzoekscommissie De door minister Hennis ingestelde onderzoekscommissie die sturing geeft aan dit onderzoek bestaat uit acht deelnemers. Dat zijn er vier van werknemerszijde (de vier centrales waaronder de MARVER) en vier deelnemers namens de werkgever. Daarnaast neemt Professor Wilfried Notte aan de commissie deel als onafhankelijk expert. De commissie wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter, Ruud Vreeman. De heren Notte en Vreeman hebben beiden deskundigheid en ervaring op het terrein van werken met giftige stoffen. De commissie kan zich ook verder laten bijstaan door externe deskundigen. Coulanceregeling Ook heeft de minister besloten dat er een coulanceregeling komt voor (oud) werknemers. Het gaat om mensen die in een schrijnende situatie zitten en niet kunnen wachten op de resultaten van het RIVM-onderzoek. Deze regeling treft de minister vanuit haar verantwoordelijkheid als goed werkgever, zo schrijft ze in de brief aan de Tweede Kamer. Het is derhalve geen erkenning van aansprakelijkheid. Hiervoor zijn immers de uitkomsten van het RIVM-onderzoek van belang. De regeling is bedoeld om (oud) werknemers die nu in een schrijnende situatie verkeren, met als waarschijnlijke oorzaak het werken met chroomhoudende verf, spoedig ondersteuning en financiële hulp te kunnen bieden om de gevolgen daarvan te verzachten. REGELING IS ER VOOR SPOEDIGE ONDERSTEUNING EN FINANCIËLE HULP ming en ondersteuning als hij of zij een bepaalde functie/werkzaamheden heeft uitgeoefend en lijdt aan een aandoening die mogelijk verband houdt met blootstelling aan chroomhoudende verf. Voor de lijst van aandoeningen is advies gevraagd aan het Nederlands Centrum van Beroepsziekten. De minister verwacht in januari 2015 definitieve overeenstemming met de bonden te bereiken over de regeling. De regeling wordt daarna direct van kracht en (oud)werknemers kunnen vanaf dat moment een aanvraag indienen. De ministeriële regeling zal op internet worden gepubliceerd en actief onder de aandacht worden gebracht van de (oud)medewerkers die zich hebben gemeld bij het meldpunt. Op dit moment wordt er nog onderhandeld over de coulanceregeling. Houd dus onze website goed in de gaten. Informatiebijeenkomsten Eerder al heeft Defensie voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor de voormalig POMS-medewerkers. In vervolg hierop zijn er in januari en februari bijeenkomsten bij de operationele commando s voor de overige (oud)werknemers die vragen hebben over het werken met Chroom-6. Ook vertegenwoordigers van de bonden zijn hierbij aanwezig. Waar kun je je melden? Ben je ziek als gevolg van Chroom-6 en heb je dat nog niet gemeld? Meld je dan bij de MARVER via en bij het meldpunt van Defensie Zodra de coulanceregeling van kracht is word je geïnformeerd. Bij het CAOP is een informatiepunt ingericht over het onderzoek naar chroom-6 en CARC. Het informatiepunt Bijzondere tegemoetkoming Op hoofdlijnen houdt de regeling in dat de (oud-)werknemer in aanmerking komt voor een bijzondere tegemoetkowordt ondersteund door het CAOPondersteuningsteam c6&carc. Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein en is een onafhankelijke stichting onder toezicht van de sociale partners. Medewerkers van het ondersteuningsteam c6&carc staan u graag te woord van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en uur. Ze zijn telefonisch te bereiken via het nummer Of via Ook kunt u een brief sturen naar: CAOP / Ondersteuningsteam C6&CARC Antwoordnummer BW Den Haag Standpunt MARVER De MARVER heeft eerder gepleit voor een onafhankelijke commissie en betrokkenheid van de bonden en externe experts. We zijn blij dat hieraan tegemoet is gekomen. Over de coulanceregeling wordt momenteel nog fors onderhandeld tussen werkgever en de vakbonden. Deze coulanceregeling is een voorschotregeling. Als op basis van het onderzoek later blijkt dat (oud)werknemers daadwerkelijk ziek zijn geworden van het werken met chroom-6 dan komen zij ook in aanmerking voor een financiële regeling. Daarover moet later nog worden onderhandeld met de bonden. Houd onze website goed in de gaten (www.marechausseevereniging.nl). Zodra er meer bekend is zullen wij u informeren. DOCUMENTEN BESCHIKBAAR H Defensie heeft een tweede verzameling documenten openbaar gemaakt op www. rijksoverheid.nl/onderwerpen/ chroomverf. FEBRUARI

20 VETERANENBERICHTEN TEKST JANKE ROZEMULLER Veteranendag KMar in 2015»Net als de andere krijgsmachtdelen organiseert de Koninklijke Marechaussee ook dit jaar weer een veteranendag. Noteer alvast vrijdag 2 oktober in uw agenda, want op die dag worden KMar-veteranen uitgenodigd op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn voor deze veteranendag. De Nederlandse Veteranendag vindt traditiegetrouw plaats op de laatste zaterdag van de maand juni. Dit jaar is dat op zaterdag 27 juni in Den Haag. Deze dag is niet alleen bedoeld voor veteranen, maar nadrukkelijk ook voor het algemene Nederlandse publiek. JR FOTO: RON BURGERINK Gezellig onderonsje met de oud-dominee (l) bij de Veteranendag KMar in HOGE AMERIKAANSE ONDERSCHEIDING VOOR AFGHANISTANVETERAAN VAN DE KMAR H Luitenant-kolonel Robert van der Kieft heeft eind vorig jaar een hoge Amerikaanse onderscheiding ontvangen voor zijn inzet in Afghanistan. Van der Kieft kreeg de Bronze Star Medal uit handen van de Amerikaanse ambassadeur in het bijzijn van luitenantgeneraal Hans Leijtens, commandant van de Koninklijke Marechaussee. De Bronze Star is de op vier na hoogste onderscheiding van de Verenigde Staten. Van der Kieft ontving de onderscheiding vanwege zijn buitengewone verdiensten als plaatsvervanger van de veiligheidsadviseur tijdens zijn uitzending naar Afghanistan van oktober 2013 tot mei JR Op de reünie van Libanonveteranen in oktober in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg werd de nieuwe onderscheiding voor het eerst aangekondigd. Boekpresentatie Politie en Marechaussee in oorlogstijd»onlangs werd op de Koning Willem III-kazerne het boek In de Frontlinie gepresenteerd, geschreven door Jos Smeets, Tommy van Es en Guus Meershoek. Het boek beschrijft het persoonlijke verhaal van 10 politiemannen en marechaussees tijdens de Duitse bezetting. Het boek vertelt voor welke lastige keuzes ze kwamen te staan, door welke motieven ze zich lieten leiden, welke fouten ze maakten en ook hoe zij dienstbaar probeerden te blijven aan de bevolking. Eén van de bedoelingen van het boek is om in het politie- en marechausseeonderwijs te leren van de goede en foute keuzes die zijn gemaakt. Tijdens de boekpresentatie waren er diverse lezingen over de Marechaussee en politie in de oorlog. Commandant Koninklijke Marechaussee luitenantgeneraal Hans Leijtens gaf een lezing over het oorlogsverleden van de Koninklijke Marechaussee en hoe de organisatie de goede en foute keuzes van toen tegenwoordig nog altijd gebruikt om ervan te leren. JR DRAAGINSIGNE NOBELPRIJS VN- MILITAIREN H Er komt een draaginsigne Nobelprijs VN-militairen. De onderscheiding is voor veteranen die tussen 1956 en 1988 als militair zijn ingezet voor VN-vredesmissies. De ruim negenduizend veteranen die in Libanon zijn ingezet, vormen veruit de grootste groep die in aanmerking komt voor dit ereteken. Daarnaast is het insigne ook bedoeld voor veteranen die tot 1988 deelnamen aan een VN-vredesmissie in onder meer Congo (UNOC), India/Pakistan (UNIPOM), Syrië/Jordanië (UNTSO) of Yemen (UNYOM). In 1988 kregen de VN-vredesmachten de Nobelprijs voor de Vrede voor deelname aan vredesmissies na Naar aanleiding daarvan en als erkenning voor de (oud-) militairen die namens Nederland in die periode zijn uitgezonden, besloot minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert het nieuwe draaginsigne in te stellen. Dat meldde ze 16 december schriftelijk aan de Tweede Kamer. Er is inmiddels een conceptontwerp van het draaginsigne. Dit en het bijbehorende instellingsbesluit zijn door de Nederlandse UNIFIL-vereniging positief ontvangen. Defensie neemt, in samenwerking met deze vereniging, de uitwerking en verstrekking van het draaginsigne voor haar rekening. JR FOTO: ERIK KOTTIER 20 FEBRUARI 2015

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf 00001 Behandeld door Doorkiesnummer Ons kenmerk Klant Contact Center 088 008 40 04 Onderwerp brief aan uw werknemers inzake VPL-regeling

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Kwartiermaker Nieuwe Samenwerkingsverband 28.08

Kwartiermaker Nieuwe Samenwerkingsverband 28.08 nr 3 februari 2012 2013 informatie voor personeel met o.a. 1 Eindopbrengsten BHV Kwartiermaker Nieuwe Samenwerkingsverband van Loyalis 5 Bereikbaarheid 2 Bericht van ABP 3 Jubilea Bericht Eindopbrengsten

Nadere informatie

Sinds 2005 is er een aantal ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken de regeling aan te passen.

Sinds 2005 is er een aantal ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken de regeling aan te passen. Inzet van de Samenwerkende Centrales voor het Overheidspersoneel (SCO) sector Rijk (d.d.19 december 2013) voor een nieuwe Regeling Substantieel Bezwarende Functies (SBF-regeling) Aanleiding In 2005 hebben

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Aan: Voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Defensie. Odw: Financieel overzicht medewerkers met AOW-gat. Datum: 1 november 2016

Aan: Voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Defensie. Odw: Financieel overzicht medewerkers met AOW-gat. Datum: 1 november 2016 Aan: Voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Defensie Odw: Financieel overzicht medewerkers met AOW-gat Datum: 1 november 2016 Geachte voorzitter en leden, Inleiding Op woensdag 26 oktober jl.

Nadere informatie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie April 2012 Het akkoord van de Kunduz-coalitie In het op 26 april jl. gesloten akkoord van de zogenaamde Kunduz-coalitie zijn ook een aantal maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief december 2013 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf

Nadere informatie

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Geef s.v.p. per aandachtspunt met een cijfer aan hoe je denkt over het betreffende voorstel: heel erg belangrijk : 3 punten minder belangrijk : 2 punten onbelangrijk : 1 punt

Nadere informatie

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat.

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat. Majesteit, dames en heren. Hartelijk welkom! En, Majesteit, ik weet zeker dat ik hier namens alle aanwezigen spreek als ik zeg dat wij buitengewoon vereerd zijn dat U bij een deel van dit programma aanwezig

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1206 12 januari 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

van mening dat de oplossing van de Wul-problematiek voor militairen een verantwoordelijkheid is van het hele kabinet;

van mening dat de oplossing van de Wul-problematiek voor militairen een verantwoordelijkheid is van het hele kabinet; Moties ingediend gedurende het VAO WUL (29-01-2013) Motie Knops: nr. 50 (33400-X) overwegende dat de effecten van invoering van de Wet uniformering loonbegrip voor militairen onredelijk uitvallen, omdat

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING 1- Waarom heeft het ABP een herstelplan opgesteld? ABP is, evenals vele andere pensioenfondsen, zwaar geraakt door de crisis op de financiële

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 587 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 juni 2014 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Contact: HR Services ( optie 2 /

Contact: HR Services ( optie 2 / Veelgestelde vragen over deelname aan het generatiepact en ABP Keuzepensioen 10 oktober 2016 In dit overzicht vind je antwoorden op vragen over pensioenopbouw bij deelname aan het generatiepact van de

Nadere informatie

Wet Pensioencommunicatie White Paper

Wet Pensioencommunicatie White Paper White Paper December 15 Wat houdt deze wet in en wat is het doel? Deze nieuwe wet, die op 1 juli 2015 is ingegaan, wijzigt de Pensioenwet en de Wet Verplichte Beroepspensioenregelingen. De Wet is in het

Nadere informatie

2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 13 juli 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over zijn

Nadere informatie

1) Belangrijkste afspraken 2) Betere afspraken voor invallers 3) Vervangingsbeleid 4) Salarisverhoging 5) Laat jouw stem horen

1) Belangrijkste afspraken 2) Betere afspraken voor invallers 3) Vervangingsbeleid 4) Salarisverhoging 5) Laat jouw stem horen Wat betekent het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe cao voor het primair onderwijs voor invallers? Op 27 april hebben werknemers (CNV Onderwijs en andere bonden) en werkgevers (de PO-Raad) een onderhandelaarsakkoord

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf 00001 Behandeld door Doorkiesnummer Ons kenmerk Klant Contact Center 088 00 84 004 Onderwerp Datum uw voorwaardelijk pensioen 14 juni 2016

Nadere informatie

Notitie. 1. Inleiding

Notitie. 1. Inleiding Aan CAO coördinatieoverleg Van Anja Jongbloed, hoofdbestuurder Willem Noordman, hoofdbestuurder Adviesgroep T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 66 30 000 www.fnvbondgenoten.nl Datum Doorkiesnummer 14 december

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 Rapport Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat UWV Gak, kantoor Breda, haar niet die informatie heeft verstrekt, die zij nodig acht om te kunnen berekenen

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken. Dat is helemaal van deze tijd. Maar dan moet je je er wel in verdiepen. René van der Linden, SPF Beheer: Wat ik belangrijk

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune. Pensioenonderwerpen Aan de orde is het VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 06/11). Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

Nadere informatie

Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015

Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015 Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015 Er wordt gesproken over een eerste deelresultaat m.b.t. de AVW 2015 onderhandelingen. Wat betekent dit? Dit betekent dat dit resultaat slechts een eerste stap is naar

Nadere informatie

Datum 8 november 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de politie foto s neemt van personen en hun identiteitsbewijzen

Datum 8 november 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de politie foto s neemt van personen en hun identiteitsbewijzen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Wat het pensioen betreft zijn er vier situaties te onderscheiden.

Wat het pensioen betreft zijn er vier situaties te onderscheiden. Loon en pensioen in 2009 In januari 2009 verandert er veel in de Dierenartspraktijken wat de arbeidsvoorwaarden betreft. Vandaar dat we de zaken op een rij zetten. We beginnen met het pensioen en in het

Nadere informatie

Reservist bij de Koninklijke Marechaussee. De leukste baan! naast je werk of studie

Reservist bij de Koninklijke Marechaussee. De leukste baan! naast je werk of studie Reservist bij de Koninklijke Marechaussee De leukste baan! naast je werk of studie Operationeel Centrum Mobiel toezicht veiligheid Grensbewaking Schiphol Beveiliging Koninklijk Huis Als het erop aankomt

Nadere informatie

Werkkostenregeling in HR2day

Werkkostenregeling in HR2day Werkkostenregeling in HR2day Personeel Salaris Vandaag Morgen Per 1 januari 2015 wordt het toepassen van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. In dit document een korte introductie van

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Contract, opzegging Opvangvorm Gastouderbureau. Betreft contract opzegtermijn. Inleiding. De klacht

Contract, opzegging Opvangvorm Gastouderbureau. Betreft contract opzegtermijn. Inleiding. De klacht 09-116 Contract, opzegging 2009 Opvangvorm Gastouderbureau Betreft contract opzegtermijn Inleiding De klacht Ouder/verzorger klaagt er over dat organisatie haar houdt aan een opzegtermijn van drie maanden.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG DGOBR OPR Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Notitie Indexatiedepots en toekomstbestendig indexeren in het nieuwe FTK

Notitie Indexatiedepots en toekomstbestendig indexeren in het nieuwe FTK Notitie Indexatiedepots en toekomstbestendig indexeren in het nieuwe FTK Utrecht, 22 juni 2015 Koninklijk Actuarieel Genootschap Postbus 2433 3500 GK UTRECHT 1. Inleiding Onder het oude FTK-regime kon

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

SENIOREN REGELING. in de Glastuinbouw. Arbeidsmarkt. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl

SENIOREN REGELING. in de Glastuinbouw. Arbeidsmarkt. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl SENIOREN REGELING in de Glastuinbouw Arbeidsmarkt Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl VANAF 62 JAAR MINDER WERKEN? Minder werken, met behoud van 90% van uw laatst verdiende

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

Toelichting. slachtoffer van een ongeval

Toelichting. slachtoffer van een ongeval Toelichting slachtoffer van een ongeval Slachtoffer van een ongeval, wat nu? U heeft letsel bij een ongeval opgelopen. Er komt heel wat op u af. Naast de eerste zorg en het herstel, krijgt u ook te maken

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum 20 februari 2017 Betreft Nadere informatie compensatie AOW-gat

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum 20 februari 2017 Betreft Nadere informatie compensatie AOW-gat > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ESDen Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen,

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Op 16 oktober 2013 hebben CNV Publieke Zaak Abvakabo FNV en VPL en jullie werkgever een principe-akkoord over jullie cao bereikt. Het bereik van dit akkoord ging

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Werkloos Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

Vragen en antwoorden arbeidsvoorwaardenresultaat

Vragen en antwoorden arbeidsvoorwaardenresultaat Vragen en antwoorden arbeidsvoorwaardenresultaat Na het, op 12 oktober, bereiken van het onderhandelaarsresultaat hebben veel defensiemedewerkers vragen hierover. De eerste veel gestelde vragen proberen

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201402358 Lbr. 14/093 CvA/LOGA 14/06

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201402358 Lbr. 14/093 CvA/LOGA 14/06 vnig Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft VNG maakt afspraken met Loyalis voor gevolgen aftopping pensioengevend

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate oktober 2016 Hoe verloopt 2016 tot nu toe? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de financiële situatie bij Pensioenfonds TenCate is niet goed. De alsmaar

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zijn verzoek om een vergoeding van zijn particuliere zorgverzekeringspremie over de periode januari tot mei 2007

Nadere informatie

Service Level Agreement. Van

Service Level Agreement. Van Service Level Agreement Van Voor. Paraaf Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2 Modulaire opbouw dienstverlening 3 3. Module communicatie 3 4. Module beheer 4 5. Voorwaarden voor opdrachtgever 5

Nadere informatie

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom zou ik deelnemen? Wie betaalt mijn extra salaris en pensioenopbouw? Ik houd minder vrije dagen over, hoe zit dat? Nu deelnemen of later? Mag ik

Nadere informatie

Rapport. Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen. Datum: 22 januari 2013. Rapportnummer: 2013/007

Rapport. Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen. Datum: 22 januari 2013. Rapportnummer: 2013/007 Rapport Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen Datum: 22 januari 2013 Rapportnummer: 2013/007 2 De klacht en de achtergronden De Nationale ombudsman ontving in het voorjaar van 2012

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina ABP ExtraPensioen meer voor later Inhoudsopgave pagina Is uw pensioen straks voldoende? 4 Betrouwbare aanvulling 6 Als uw situatie verandert 8 Eerder stoppen en extra pensioen? 10 Belastingvoordeel 11

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Medezeggenschap Waterbedrijven, Waterschappen, Netwerkbedrijven 16-05-2013 Agenda Dekkingsgraad en financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 Pensioen voor pensioengerechtigdenblad maart 2016 WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2 Online klantenpanel GEZOCHT: MENSEN MET EEN MENING! 3 WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 BELEGGEN

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief mei 2014

Cliëntennieuwsbrief mei 2014 Cliëntennieuwsbrief mei 2014 In dit nummer onder andere: - Schenkingsvrijstelling eigen woning wetenswaardigheden - Belastingplicht voor overheidsbedrijven - Werkkostenregeling per 1 januari 2015 definitief?

Nadere informatie

Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen Sector Defensie

Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen Sector Defensie Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen Sector Defensie Wassenaarseweg 2 T 070 38 39 504 2596 CH Den Haag F 070 38 35 911 De CMHF is aangesloten bij de vakcentrale voor professionals De Vaste

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V.

Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V. Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V. BEHEER HYPOTHEEKOVEREENKOMST Archivering van documenten Wij archiveren

Nadere informatie

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Stella Hoff Inhoud Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2 Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen SCP-publicatie Pensioenen:

Nadere informatie

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld?

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld? Bulletin BANDEN juli 2014 13 Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel

Nadere informatie

2 1 JAN 2015. CLnr. AFD. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Vereniging van Nederlandse Gemeenten /BW/RAAD

2 1 JAN 2015. CLnr. AFD. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Vereniging van Nederlandse Gemeenten /BW/RAAD 2 1 JAN 2015 CLnr. AFD. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad /BW/RAAD Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8020 betreft onskenmerk datum

Nadere informatie

Datum 9 april 2013 Betreft Reactie op zwartboek FNV en uitzending van Nieuwsuur over werken in de bijstand

Datum 9 april 2013 Betreft Reactie op zwartboek FNV en uitzending van Nieuwsuur over werken in de bijstand > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Op dinsdag 27 mei is de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de plannen

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

www.schuldinfo.nl Pagina 1

www.schuldinfo.nl Pagina 1 Wijziging beslagvrije voet volgens wetsvoorstel wwb Behandeling wetsvoorstel 6 oktober 2011, Tweede kamer ( ) Het hoofdprincipe, die onafhankelijkheid van ouders, vind ik cruciaal. Je ziet dat wat nu gebeurt,

Nadere informatie

Datum 16 september 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de inzet van militairen op Schiphol

Datum 16 september 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de inzet van militairen op Schiphol 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie