Een intellectueel avontuur Veranderen in organisaties College 1 Het Zuiderlicht.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een intellectueel avontuur Veranderen in organisaties College 1 Het Zuiderlicht. www.hetzuiderlicht.nl"

Transcriptie

1 Een intellectueel avontuur Veranderen in organisaties College 1 Het Zuiderlicht

2 Waarom een intellectueel avontuur? Simon Sinek The Golden Circle Why? 70% van de geplande veranderingen mislukt. Laatste 20 jaar: Gemiddelde levensduur organisaties van 20 naar 12,5 jaar. Veel te winnen, veel te doen. How? Vanuit ons zelf. Met ons zelf. Met onze opdrachtgevers, ons relatienetwerk. De kracht van ervaren. Werkendeweg ontdekken en vormen. What? Een intellectueel avontuur voor onze relaties, onze kennis, eigen casussen, delen, theorie én ervaring. Op avontuur gaan. 2

3 Verandermanagement What s in a name? 3

4 College 1 De harde kant van veranderen 4

5 Industriële revolu/e 5

6 Voor en na Taylor productienormen arbeidsproductiviteit taakspecialisatie taakverdeling Van een willekeurig gesprek tussen manager en werknemer naar een geobjectiveerd gesprek over arbeid 6

7 Scientific management Vruchten Opgeleverd Objectiveren van willekeurig gesprek tussen werknemer en manager Voortvarende ontwikkeling in industrialisatie (geplukt wat er te plukken viel) Innovatie in werkmethoden/werkprocessen en producten/diensten Welvaart voor de maatschappij, grote groei productie en consumptie Sterke stijging arbeidsproductiviteit Veranderkundig resultaat De organisatie begrijpt rationeel wat zij zelf doet en kan van daaruit geobjectiveerd sturen. In Control kan wetenschappelijk/modelmatig worden onderbouwd. Leidend perspectief Van binnenuit en gesloten benadering van organisatie. 7

8 Systeemdenken 1 plaat met duiding tijdgeest 1950 systeemtheorie war 8

9 Systeemtheorie Vruchten Opgeleverd/vruchten Een omvattend wereldbegrip/omgevingsbegrip waarin de organisatie een plek heeft. Begrip van hoe de organisatie daarmee interacteert. Rust, vertrouwen. Realisatie dat de wereld groter is dan de organisatie en dat invloed daarop mogelijk is. Veranderkundig resultaat Rationeel. De organisatie begrijpt dat zij onderdeel is van een groter geheel en kan de interacties daarin duiden met behulp van wiskundige (voorspellende) modellen. De wereld is een open systeem, met op elkaar inwerkende elementen. Organisaties interacteren met wat buiten hen is. De menselijke factor is in dit grote geheel ietwat uit het zicht geraakt. Eerst begrijpen (periode 2A), daarna, door middel van strategie: beïnvloeden (periode 2B). Leidend Perspectief Van buiten naar binnen. 9

10 Drivers for change Grote bewegingen in de wereld, als drijvers voor verandering. Industriële revolutie Crises Oorlogen Globalisatie ICT revolutie? Kijk naar de tijdgeest tot op heden. Welke bewegingen zie jij anno nu en voor de komende tijd als grootste aanjagers voor verandering? Wat betekent dat voor veranderen / organiseren? 10

11 Twee scholen zichtbaar: OT en OD Organiza/onal Transforma/on Organiza/onal Development 11

12 Veel gebruikt bij onze opdrachtgevers nu Welke harde modellen komen wij veel tegen bij onze opdrachtgevers? Wat maakt ze in de huidige tijdgeest populair? 1. ISO - kwaliteitsmanagement 2. INK en A3 methodiek 3. Balanced Scorecard / Prestatiemeting 4. Prince2 5. Scrum - Agile 6. Lean & Six Sigma / Procesoptimalisatie 7. Business Model Canvas 12

13 1. ISO / kwaliteitsmanagement 13

14 1. ISO / kwaliteitsmanagement als ontwikkelmodel Ontwikkeling Fitness to latent requirement Fitness of cost Fitness to use Fitness to standard Tijd 14

15 1. ISO / kwaliteitsmanagement Resultaten en meetbaarheid Conclusie (2008) De effecten van kwaliteitsmanagement stellen in het algemeen teleur. Statistische verbanden tussen de onderliggende methoden en technieken én verbetering van de bedrijfsresultaten (winstgevendheid en productiviteit) kunnen in veel gevallen slechts beperkt worden aangetoond. Conclusie (2013) ISO/Kwaliteitsmanagement wordt door leiders van organisaties steeds meer ingezet als manier om intern kwaliteitsdenken te ontwikkelen. Men vindt de certificering steeds meer een hooguit prettige bijkomstigheid. 15

16 2. INK vernieuwd Management van medewerkers Medewerkers Leiderschap Strategie en beleid Management van processen Klanten en partners Bestuur en financiers Management van middelen Maatschappij Organisa?e Resultaat Verbeteren en vernieuwen 16

17 2. A3 methodiek 17

18 2. INK / A3 Ontwikkelingsfasen Productgeoriënteerd Procesgeoriënteerd Systeemgeoriënteerd Tijd Ketengeoriënteerd Totale kwaliteitszorg (TQM) Transformeren & excelleren 18

19 2. INK / A3 Het Spinnenweb Leiderschap Medewerkers Strategie & beleid Management van processen V IV III II I Management van middelen Management van medewerkers Maatschappij Bestuur en financiers % Klanten en leveranciers 19

20 3. Balanced Scorecard (BSC) Prestatiemanagement 20

21 3. BSC / Prestatiemanagement Accounting myopia Groot nadeel van prestatiemanagement: de accounting myopia (bijziendheid) van de gebruiker. Lange termijn investeringen worden uitgesteld of afgesteld om de korte termijn resultaten, waar vaak de verantwoordelijkheid op rust, te maximaliseren. 21

22 3. BSC / Prestatiemanagement Accounting myopia Groot nadeel van prestatiemanagement: de accounting myopia (bijziendheid) van de gebruiker. Lange termijn investeringen worden uitgesteld of afgesteld om de korte termijn resultaten, waar vaak de verantwoordelijkheid op rust, te maximaliseren. Remedies accounting myopia: Reduceren druk op korte termijn prestaties Action controls voor lange termijn investeringen Verlengen van tijdshorizon / lange termijn beloningen Andere financiële prestatiemaatstaven gebruiken Verbeteren van de (huidige) accounting maatstaven Toevoegen van kwalitatieve maatstaven 22

23 3. BSC / Prestatiemanagement Disfunctionele gevolgen 1. Smoothing: informatie loskoppelen van activiteiten (b.v. opbrengsten verschuiven) 2. Biasing: selecteren van boodschappen die de ontvanger wenst te horen (b.v. een hoge forecast). 3. Focusing: benadrukken van vooral de positieve prestaties. 4. Gaming: een combinatie van 1 t/m 3, waarbij de manager ook zijn gedrag ten nadele van de organisatie verandert. 5. Filtering: alleen informatie leveren die je goed uitkomt of die men wil horen. 6. Illegal acts: falsificatie van informatie, fraude 23

24 3. BSC / Prestatiemanagement De kwaliteit gemeten BSC perspec?ef Slecht / onvoldoende Voldoende / goed Zeer goed / uitmuntend Financieel??? Klanten??? Intern??? Innova/e??? 24

25 3. BSC / Prestatiemanagement De kwaliteit gemeten BSC perspec?ef Slecht / onvoldoende Voldoende / goed Zeer goed / uitmuntend Financieel 14 % 50,4 % 35,5 % Klanten 37,2 % 47,9 % 14,9 % Intern 42,9 % 48,7 % 8,4 % Innova/e 53,8 % 39,5 % 6,7 % (resultaten aroms/g uit onderzoek van Frigo, 2011) 25

26 3. BSC / Prestatiemanagement Resultaten performance? Leggen van verbanden Input Proces Output Outcome Oorzaak en gevolg diagrammen - als..dan.. Performance indicatoren (lead) en outcome indicatoren (lag) - welke inspanningen leiden tot welk resultaat? Verbanden met financiële resultaten - welke resultaten leiden tot welke financiële positie? 26

27 3. BSC / Prestatiemanagement Resultaten performance? Input Proces Output Outcome Performance aandrijvers (lead) Resultaatmaten (lag) Een goede BSC bevat een gezonde mix, want: Resultaatmaten zonder performance-aandrijvers maken niet duidelijk hoe resultaten behaald moeten worden. Performance-aandrijvers zonder resultaatmaten laten in het midden of er uiteindelijk een betere (financiële) prestatie is geleverd. 27

28 3. BSC / Prestatiemanagement De maat der dingen Uitgaande van vier perspectieven met gemiddeld 6 tot 7 indicatoren bevat de totale BSC al snel 25 indicatoren. 1. Is dit aantal te hoog? 2. Kunnen organisaties zich scherp richten op 25 afzonderlijke issues? 28

29 3. BSC / Prestatiemanagement De maat der dingen Uitgaande van vier perspectieven met gemiddeld 6 tot 7 indicatoren bevat de totale BSC al snel 25 indicatoren. 1. Is dit aantal te hoog? 2. Kunnen organisaties zich scherp richten op 25 afzonderlijke issues? Het antwoord op beide vragen is: Nee! De BSC moet beschouwd worden als een instrument voor een single strategy ; in dat geval doet het aantal indicatoren er niet toe. Diagnosemaatstaven (t.b.v. control) en strategiemaatstaven (t.b.v. concretisering strategie). 29

30 4. Prince2 leesbaar ;-) Bedrijfsmanagement Projetcmandaat Bedrijfsadvies en -beslissingen Aankondiging van initiatie Aankondiging van projectautorisatie PROCESMODEL Verzoek om Stuurgroepadvies Aankondiging van afsluiting Opleveren Managen Sturen Opstarten van een project ACTIVITEITEN Benoemen van de Opdrachtgever en de Projectmanager Eerdere leerpunten verzamelen Projectmanagementteam samenstellen en benoemen Business Case op hoofdlijnen opstellen Projectaanpak kiezen en Projectvoorstel samenstellen Initiatiefase plannen P R I N C E 2 P R O C E S S Projectvoorstel Faseplan Iinitiatie) ACTIVITEIT Projectinitiatie autoriseren Verzoek om een project te initiëren MAAKT - Dagelijks logboek - Leerpuntenlogboek - Business Case (op hoofdlijnen) - Projectproductbeschrijving - Projectvoorstel Goedkeuring om het project te initiëren Legenda Verzoek om het project te realiseren Leerpuntenlogboek PID Dit zijn management producten die gemaakt of bijgewerkt worden door de activiteiten van een proces. Dit is een gebeurtenis of beslissing die een ander proces op gang brengt of gebruikt wordt om het bedrijfs- of programmamanagement te informeren. ACTIVITEIT Project autoriseren Initiëren van een Project ACTIVITEITEN Risicomanagementstrategie opstellen ACTIVITEIT Fase- of Afwijkingsplan autoriseren Goedkeuring voor een fase Afwijkingsplan goedgekeurd Configuratiemanagementstrategie opstellen Kwaliteitsmanagementstrategie opstellen Communicatiemanagementstrategie opstellen Projectbeheersing opzetten Projectplan maken Business Case aanscherpen Projectinitiatiedocumentatie samenstellen MAAKT - Risicomanagementstrategie - Communicatiemanagementstrategie - Kwaliteitsmanagementstrategie - Communicatiemanagementstrategie - Projectplan - (Gedetailleerde) Business Case - Risicoregister - Configuratie-itemrecords - Issueregister - Kwaliteitsregister - Benefits-reviewplan Afwijkingsplan Benefitsreviewplan Benefitsreviewplan - Teamplannen - Werkpakket MAAKT - Teamplan - Checkpointrapporten GOEDKEUREN - Werkpakket WERKT BIJ - Kwaliteitsregister - Configuratie -itemrecords Verzoek tot goedkeuring Afwijkingsplan Verzoek tot goedkeuring Plan volgende Fase Sturen van een Project Faseplan (volgende Fase) PID Managen van een Faseovergang Naderende Faseovergang Bevoegdheid om een Werkpakket te leveren Fase-eindrapport (huidige Fase) ACTIVITEITEN Volgende fase plannen Projectplan actualiseren Business Case actualiseren Faseafsluiting rapporteren Afwijkingsplan opstellen Naderende Faseovergang ACTIVITEITEN Werkpakket autoriseren Status Werkpakket beoordelen Afgeronde Werkpakketten ontvangen ACTIVITEIT Werkpakket aannemen Verzoek om Afwijkingsplan MAAKT - Werkpakketten - Hoofdpuntenrapporten (huidige periode) - Issuerapport - Afwijkingsrapport ACTIVITEIT Ad hoc sturing geven WERKT BIJ - PID - Configuratie -itemrecords - Risicoregister - Issueregister - Kwaliteitsregister - Projectplan - Business Case - Benefits-reviewplan MAAKT - Faseplan - Productbeschrijvingen (volgende Fase) - Fase-eindrapport (huidige Fase) - Leerpuntenrapport - Afwijkingsplan Beheersen van een Fase ACTIVITEITEN Ingediende afwijking Verzoek om advies Status Fase beoordelen Hoofdpunten rapporteren WERKT BIJ - Faseplan (huidige Fase) - Configuratie-itemrecords - Risicoregister - Issueregister ACTIVITEIT Werkpakket uitvoeren Advies en besluiten van de Project Board Nieuw issue Managen Productoplevering Hoofdpunten -rapportent Afwijkings -rapport Issuerapport - Kwaliteitsregister - Werkpakket - Leerpuntenlogboek - Issuerapport - Dagelijks logboek Voortijdige afsluiting ACTIVITEIT Projectafsluiting autoriseren Afsluiten van een Project ACTIVITEITEN Geplande afsluiting voorbereiden Voortijdige afsluiting voorbereiden Producten overdragen Project evalueren Projectafsluiting aanbevelen ACTIVITEITEN Issues en risico's verzamelen en beoordelen Issues en risico's escaleren Corrigerende maatregelen nemen Gereed Werkpakket ACTIVITEIT Werkpakket opleveren Projecteindrapport Benefitsreviewplan PID Business Case Leerpuntenrapport Naderend Projecteinde Nieuw risico (aanmelden) Nieuw issue (aanmelden) Aanbeveling van Afsluiting GOEDKEUREN - Projecteindrapport - (Bijgewerkte) Business Case - (Indien bijgewerkt) Benefits-reviewplan - Leerpuntenrapport MAAKT - Aanbevelingen voor vervolgacties - Leerpuntenrapport WERKT BIJ - PID - Projectplan - Issueregister - Configuratie -itemrecords - Benefits-reviewplan AFGESLOTEN - Risicoregister - Issueregister Kwaliteitsregister Dagelijks logboek Leerpuntenlogboek Opleveren Managen Sturen P R Copyright ILX Group plc 2009 I N C E 2 P R O C E S S M A P M A P 2009 EDITION Blended PRINCE2 training solutions ILX Group plc. Published by ILX Group plc Updated 2005/2009. Designed by C. Caulkin & G. Davies A complete Foundation and Practitioner training course delivered via ILX s virtual classroom Based on OGC PRINCE2 material. Reproduced under licence from OGC. PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries.the Swirl logo is a Trade Mark of the Office of Government Commerce. ILX Group - Leaders in elearning, Blended & Classroom PRINCE2 Training & Consultancy Solutions To order further copies of this process model, or to contact a Training Specialist, call +44 (0) Version:

31 4. Prince2 31

32 4. Prince2 Uitgespeeld? Prince(2) decennia lang dé standaard voor IT en daarna generiek projectmanagement. Prince(2) is gebaseerd op control, control, control. Toenemende inherente complexiteit van (IT) projecten maakt dat veel projecten mislukken door Prince2 of niet meer te managen zijn met Prince2. Probleem: onvoldoende ruimte in Prince2 voor inherente onzekerheid van het project zelf en autonomie van projectdeelnemers. Prince2 sinds 1996/1997 in gebruik, Prince3 blijft uit. Gedachtegoed Princemethodiek aan het einde van de levenscyclus als wondermiddel voor alle projecten? 32

33 6. Scrum - Agile 33

34 6. Scrum - Agile Komt uit de koker van IT projectmanagement, antwoord op veel mislukte complexe IT projecten. Al jaren geleden ontwikkeld, nu pas echt in zwang. Combinatie van Agile (behendig, lenig) werken en projectmanagement. Is een antwoord op inherente onzekerheid complexe projecten én behoefte aan projectcontrol. 4 basisbewegingen door gebruik Agile/Scrum: 1. Personen en interacties, eerder dan processen en tools 2. Software die werkt, eerder dan lijvige documentatie 3. Samenwerking met de klant, eerder dan onderhandeling over het contract 4. Omgaan met verandering, eerder dan het volgen van een plan Veel organisatieleiders (nog) niet klaar voor scrum/agile werken in hun organisatie. Vraagt sterk vertrouwen in projectteam & omhelzen inherente onzekerheid van projectuitkomsten. 34

35 5. Lean en Six Sigma 35

36 5. Lean en Six Sigma Kracht van Lean Six Sigma Lean Six Sigma is star en klinisch procesdenken en -verbeteren. Ratio en meetgegevens in analyse overheersen. Lean Six Sigma is principle based en organisatiebreed, geen ruimte om te marchanderen, geen half werk. Ervaringen Lean Six Sigma succes vraagt Black Belt mentaliteit: harde training, doorzettingsvermogen, topconditie. Methode is nu populair vanwege zware opgaven bij organisaties: bezuinigen, krimpen. Geoogste successen mager door zwakke uitvoering en te weinig oog voor veranderkundige (zachte) gevolgen van uitkomsten Leantrajecten. 36

37 7. Business Model Canvas 37

38 7. Business Model Canvas Het model is nu een hype maar waarom? Laagdrempelig en van iedereen model is in co-creatie door 470 strategische experts uit 45 landen tot stand gekomen een sterk visueel concept: makkelijk werk- en denkmodel vraagt weinig inhoudelijk specialisme om mee te werken is MECE opgesteld Relevant in tijdgeest: veel organisaties denken opnieuw en vaker fundamenteel na over hoe ze eigenlijk hun geld verdienen. Veel nieuwe startups en kleinere bedrijven/samenwerkingsinitiatieven. Zeer toepasbaar bij losse vraagstukken over eigen verdienmodel en als onderdeel van grotere innovatie- en strategietrajecten. 38

39 7. Business Model Canvas Ervaringen gebruik opdrachtgevers From scratch Nieuw bedrijf/activiteit verzonnen. Hoe kan het bedrijfsmodel werken? Snelle eerste toets op voldoende verdienpotentie Congruentietest Bestaand bedrijfsmodel in kaart brengen. Zoeken naar waarde-opofferende inconsistenties: niet uitgenutte key resources, klantgroepen die buiten beeld zijn, klantbehoeften die niet worden vervuld, overbodige activiteiten. Innovatie-drijver Nieuwe en andere manieren om bestaande kracht in organisatie om te zetten in producten/ diensten voor bestaande/nieuwe klanten. Anders kijken naar wat op voorhand als zeer bekend wordt verondersteld => Verrassend: gebruik model leidt keer op keer tot verrassende inzichten eigenaren bedrijfsmodel. 39

40 Het Zuiderlicht Werkvraag in groepen Ga in groepen uiteen. Kies een model, een aantal modellen. Breng in kaart, op basis van eigen ervaringen, wat de voor- en nadelen van de modellen waren. Delen 40

41 De vruchten van de harde aanpak in veranderen Snel & gericht zaken voor elkaar krijgen, functioneel in beleefde chaos & complexiteit. Centraal en uniform gestuurd = voorspelbaar, afrekenbaar, inkaderbaar. Perfect voor grote systemen/organisaties met centrale eindverantwoordelijkheid op het hoogste niveau. Risico s makkelijker in kaart en beperkt. Beperkt voor angstdenkers en daar waar risico s belangrijk gevonden worden. Structuur geeft onderweg gezamenlijk kader, rust, houvast. Model = gezamenlijke taal! Horde 1 genomen in communicatie Veel aandacht voor het grotere geheel, het totaal, het bovenliggende. Boven op de berg staan: het totale landschap overzien. Bijkomstig: we zijn gaan geloven dat de modellen, structuren, processen echt bestaan Reïficaties. 41

42 Heilige graal in verandermethodieken? Effectiviteit van verandermethoden Prestatieniveau van organisatie Methode Laag Middel Hoog Statistische Procesbeheersing (SPC) Teamvorming op afdelingsniveau Kwaliteitsmeetings Aandacht van (top)management Aandacht van middenmanagement Benchmarking van processen Training Klantbetrokkenheid bij innovaties Evalueren van technologie Meten van effecten van Q-inspanning

43 Vooruitblik College 2 Heb je intellectuele ingrediënten voor het tweede college? Mail ze naar: 43

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Project Management: Introductie tot Prince2

Project Management: Introductie tot Prince2 Bijeenkomst Detaco professionals Project Management: Introductie tot Prince2 Stefan van Duren 22 september 2011 Het Turfschip Etten-Leur Gebaseerd op het boek Projectmanagement op basis van PRINCE2 Editie

Nadere informatie

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening 1. Wat is ten aanzien van de projectomgeving het uitgangspunt van PRINCE2? A. Een Fixed-price contract B. Een klant/leveranciers omgeving C. Een

Nadere informatie

Projectmanagement update

Projectmanagement update Projectmanagement update Alfred Krol Triple Plus BV Even voorstellen PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. The Swirl logo is

Nadere informatie

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren TM PRINCE2 Symposium: Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren Bert Hedeman b.hedeman@insights-int.nl PRINCE2TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Bert Hedeman Partner Insights

Nadere informatie

9642 LL VEENDAM www.pmscan.nl

9642 LL VEENDAM www.pmscan.nl Agenda Overview van wijzigingen t.o.v. de 2005 editie Even voorstellen Achtergronden van de update Update in 5 minuten Inhoudelijke update per Principe, Thema en Proces Impact op certificering Beschikbaarheid

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Literatuur B Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar

Nadere informatie

2Modelexamen 2. Modelexamen 2

2Modelexamen 2. Modelexamen 2 2Modelexamen 2 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Implementatie PRINCE2 is maatwerk Veel organisaties worstelen met de invoering van PRINCE2 en komen vaak niet verder dan PINO (PRINCE2 In Name

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Voorspelbaar projectsucces

Voorspelbaar projectsucces Voorspelbaar projectsucces Waarom mislukken projecten bij positieve business cases? PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries John

Nadere informatie

PRINCE2 in duizend woorden

PRINCE2 in duizend woorden PRINCE2 in duizend woorden Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd White paper September 2011 Inhoud 1 Wat is PRINCE2? 3 2 Voordelen van PRINCE2 3 3 Principes 3 4

Nadere informatie

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR. Lean toegepast op PRINCE2 Projectmanagement is waste (maar noodzakelijk) Martin van Borselaer Mens-, organisatie- en procesverbeteraar Projectmanager/verandermanager & coach

Nadere informatie

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut?

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Wat is een project? Heeft een doel dat bijdraagt tot resultaten van de organisatie Is eenmalig Heeft uniek resultaat Beperkt in tijd, met een duidelijk begin

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

LEAN ISO 9001. Mede mogelijk gemaakt door ISO 9001:2015

LEAN ISO 9001. Mede mogelijk gemaakt door ISO 9001:2015 LEAN ISO 9001 Mede mogelijk gemaakt door ISO 9001:2015 Wie is er bekend met: ISO 9001 ISO 9001:2015 LEAN 2 LEAN ISO 9001 ISO 9001 Algemeen toepasbaar bedrijfskundig model om je organisatie adequaat in

Nadere informatie

PRINCE2 2010. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

PRINCE2 2010. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. PRINCE2 2010 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 PRINCE2... 4 2.1 KENMERKEN PRINCE2...

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Appr For information and printed versions please see

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Appr For information and printed versions please see PRINCE2 Editie 2017 Foundation Courseware - Nederlands Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Appr Colofon Titel: Auteurs: Uitgever: PRINCE2 Editie 2017 Foundation Courseware - Nederlands

Nadere informatie

PRINCE2 in duizend woorden. Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 in duizend woorden. Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 in duizend woorden Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Inhoud 1 Wat is PRINCE2? 3 2 Voordelen van PRINCE2 3 3 Principes

Nadere informatie

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Implementatie PRINCE2 is maatwerk Veel organisaties worstelen met de invoering van PRINCE2 en komen vaak niet verder dan PINO (PRINCE2 In Name

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Plannen. 9.1 Doel. 9.2 Definitie plannen

Hoofdstuk 9 Plannen. 9.1 Doel. 9.2 Definitie plannen Hoofdstuk 9 Plannen 9.1 Doel Het doel van het thema Plannen is om de uitvoering, communicatie en beheersing van het realiseren van een specifiek doel of verzameling van doelen te faciliteren door het definiëren

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten 5 Projectmanagementmethoden 83 5.5 PRINCE2 Deel I van de beschrijving van PRINCE2 is geschreven door Ron Seegers en gereviseerd en geautoriseerd door Joost Nuijten, bestuurslid van de Prince User Group

Nadere informatie

Wat betekent de nieuwe norm voor (Persoonlijk) Leiderschap? Ton Dijkzeul

Wat betekent de nieuwe norm voor (Persoonlijk) Leiderschap? Ton Dijkzeul Wat betekent de nieuwe norm voor (Persoonlijk) Leiderschap? Ton Dijkzeul Agenda Even voorstellen ISO en (Persoonlijk) Leiderschap Externe issues voor strategie Het waarom van organisaties Van strategie

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HANDBOEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HEALTH CHECKS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office

Nadere informatie

Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido

Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido 2008 IBM Corporation 2 3 Vraag? Hoe goed kent u uw bedrijfsvisie en

Nadere informatie

Whitepaper Kennis delen voor jouw persoonlijke groei. Prince2 en RUP. één plus één is drie

Whitepaper Kennis delen voor jouw persoonlijke groei. Prince2 en RUP. één plus één is drie Whitepaper Kennis delen voor jouw persoonlijke groei Prince2 en RUP één plus één is drie Trefwoorden Projectmanagement, Methodes, Prince2, Softwareontwikkeling, RUP, Kwaliteit Prince2 PRojects In Controlled

Nadere informatie

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management Lean Six Sigma Scrum Niet alleen voor software projecten LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt Project Management Project succes survey The Standish Group's report: "CHAOS Summary

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PRINCE2 FOUNDATION TRAINING PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. OVER PRINCE2 PRINCE2 is al jaren de standaard projectmanagementmethode

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Prince User Group Nederland

Prince User Group Nederland Prince User Group Nederland De autoriteit voor het toepassen van PRINCE2 in Nederland PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Profielen

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Prince User Group Nederland

Prince User Group Nederland Prince User Group Nederland Topprestaties vragen geen dikke PRINCE2 documenten PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Op zoek

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO ONTWIKKELPLANNEN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

E.1. Opstarten van een Project (OP)

E.1. Opstarten van een Project (OP) [ppendix E: Health heck - Prince2, editie 2009] E.1. Opstarten van een Project (OP) 1 Zijn de management team rollen toegewezen voor de: D E F G H Executive? Projectmanager? Senior User(s)? Senior Supplier(s)?

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 1 2 Inleiding Wat is PRINCE2? Organisation Discussie Wat is een project? Improvisatie Uniek Flexibel Vernieuwend Enerverend Chaotisch

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

P componenten en technieken

P componenten en technieken 1 rojectmatig P werken 1. Ja, want het resultaat, het is tijdelijk, multidisciplinair en nieuw. 2. Een routinematige aanpak is meer geschikt als de bestemming ieder jaar hetzelfde is. 3. Ja, maar dan wordt

Nadere informatie

PROces management. To manage is to work the process, to lead is to own the process. Obstacles are just nature s way of showing us what we can do.

PROces management. To manage is to work the process, to lead is to own the process. Obstacles are just nature s way of showing us what we can do. PROces management To manage is to work the process, to lead is to own the process. Obstacles are just nature s way of showing us what we can do. Proces management betre. het richten, inrichten en verrichten

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Inhoud. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see

Inhoud. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Het doel van deze pocket guide 1 1.2 Wat is een project? 1 1.3 Waarom zijn projecten belangrijk? 2 1.4 Wat maakt een project anders dan reguliere activiteiten? 2 1.5 Wat is projectmanagement?

Nadere informatie

ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie. Ed Clevers Matthé Drost

ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie. Ed Clevers Matthé Drost ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie Ed Clevers Matthé Drost Wie zijn Ed en Matthé? Ed Clevers Manager PPM bureau ROC Nijmegen E.Clevers@roc-nijmegen.nl 06-19 49 36 72 Matthé

Nadere informatie

9e PUG symposium PRINCE2, The Next Generation. Is sturen op budget voldoende?

9e PUG symposium PRINCE2, The Next Generation. Is sturen op budget voldoende? 9e PUG symposium PRINCE2, The Next Generation Is sturen op budget voldoende? Nieuwe ontwikkelingen om de resultaten te volgen! Nicole Claassen Gianni Piazza Performanagement Introductie Performanagement

Nadere informatie

11e PUG-Symposium. PRINCE2 een recept voor succes!? PMO, GATEWAY EN INK. Fusion cooking á la carte met PRINCE2 als basis.

11e PUG-Symposium. PRINCE2 een recept voor succes!? PMO, GATEWAY EN INK. Fusion cooking á la carte met PRINCE2 als basis. 11e PUG-Symposium PMO, GATEWAY EN INK Fusion cooking á la carte met PRINCE2 als basis 5 juni 2008 Overzicht Een korte ingrediëntenlijst (20 minuten) ProjectManagementOrganisatie (PMO) Reviewen met Gateway

Nadere informatie

Verzilveren van de baten. De heilige graal bij projecten en programma s 8-5-2012

Verzilveren van de baten. De heilige graal bij projecten en programma s 8-5-2012 1 Verzilveren van de baten De heilige graal bij projecten en programma s 8-5-2012 Hoofdsponsors Sponsors IPMA-NL Jaarsponsors 3 Workshop Verzilveren van de baten De heilige graal bij projecten en programma

Nadere informatie

PRINCE2 COMPACT METHODE VOOR PROJECTMANAGEMENT. Ir. A.G. van den Akker

PRINCE2 COMPACT METHODE VOOR PROJECTMANAGEMENT. Ir. A.G. van den Akker PRINCE2 COMPACT METHODE VOOR PROJECTMANAGEMENT Ir. A.G. van den Akker Copyright 2010 Ad van den Akker Eerste druk: juni 2010 Conform Manual 2009 PRINCE2 Compact is geaccrediteerd als trainingsmateriaal

Nadere informatie

Trefdag ZORG. Meer resultaten. door strategische inzet. van middelen

Trefdag ZORG. Meer resultaten. door strategische inzet. van middelen Trefdag ZORG Meer resultaten door strategische inzet van middelen September 2013 Francis Manas fm@amelior.be Herkenbaar? Aantal projecten neemt toe Projecten zonder link met doelen organisatie: geen fit

Nadere informatie

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Tanja Goense 16 September 2010 Programma Even voorstellen Opzet onderzoek Bevindingen Samengevat Foodforthought

Nadere informatie

Managementmodellen. voor interne analyse van organisaties. 13-november 2012

Managementmodellen. voor interne analyse van organisaties. 13-november 2012 Managementmodellen voor interne analyse van organisaties 13-november 2012 Wim Hoyer Interaction Interim VOF Ondernemer, organisatie adviseur, coach, docent, ontwikkelaar Helmond www.interactioninterim.nl

Nadere informatie

inhoudsopgave naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5

inhoudsopgave naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5 Deel i naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5 2. Strategisch HR beleid...8 2.1 Van strategie naar instrument... 9 3. Meten is weten...13 4. Ken- en stuurgetallen

Nadere informatie

Leer ze omgaan met onzekerheid. Nils de Witte - StudentsInc

Leer ze omgaan met onzekerheid. Nils de Witte - StudentsInc Leer ze omgaan met onzekerheid Nils de Witte - StudentsInc Programma en introductie Leer ze omgaan met onzekerheid verkennende discussie en ideeën nils de witte wat bedoel ik met onzekerheid waarom is

Nadere informatie

Prince User Group Nederland

Prince User Group Nederland Prince User Group Nederland De autoriteit voor het toepassen van PRINCE2 in Nederland PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Professionaliseren

Nadere informatie

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 HRM-scorecard HRM SCORECARD PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 Een korte introductie Wat doet WATCH-Consultancy op het gebied van HRM-Consultancy?

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECTSTART-UPS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Workshop Projectmanagement Planning en capaciteitsmanagement

Workshop Projectmanagement Planning en capaciteitsmanagement Workshop Projectmanagement Planning en capaciteitsmanagement Alfred Krol Triple Plus BV PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries.

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Secretaris op maat! PRINCE2

Secretaris op maat! PRINCE2 PRINCE2 PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment) levert een managementomgeving en structuur met richtlijnen en hulpmiddelen voor het opstarten, initiëren, uitvoeren, beheersen en afsluiten van projecten.

Nadere informatie

PRINCE2 PRACTITIONER-EXAMEN / RICHTLIJNEN VOOR DE KANDIDAAT

PRINCE2 PRACTITIONER-EXAMEN / RICHTLIJNEN VOOR DE KANDIDAAT PRINCE2 PRACTITIONER-EXAMEN / RICHTLIJNEN VOOR DE KANDIDAAT 1 INLEIDING 1.1 Het doel van het examen is de deelnemer in staat te stellen aan te tonen dat hij de PRINCE2 principes, processen, thema s en

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

APMG-International Webinar. ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster

APMG-International Webinar. ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster www.apmg-international.com APMG-International Webinar (In samenwerking met Ultracomp Academy) ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster www.apmg-international.com ITIL

Nadere informatie

Ronde Tafel Gesprek 2015

Ronde Tafel Gesprek 2015 Ronde Tafel Gesprek 2015 BENCHMARK 2014, 2015 EN 2016 Waar staan we in onze benchmark, wat zijn de belangrijkste kernpunten en hoe rollen we dit verder uit. Onderzoeksplatform SUTO Bench mark Prestatiemanagement;

Nadere informatie

Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP)

Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP) Door: Marcel Otto Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP) PRINCE2, MSP, M_o_R, P3O, MoP & MoV are Registered Trade Marks of the Office of Government

Nadere informatie

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture Denken in processen Peter Matthijssen Introductie BiZZdesign Consultancy Training Tools Best practices Business Model Innovation Business Process Management Lean Management Enterprise Architecture Wereldwijd

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI CHANGE MANAGEMENT PLAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden

Nadere informatie

DRS HÜLYA TÜRKSEVER PROF DR FINN WYNSTRA ARNOUT KROOK DEPARTMENT OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT

DRS HÜLYA TÜRKSEVER PROF DR FINN WYNSTRA ARNOUT KROOK DEPARTMENT OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION DRS HÜLYA TÜRKSEVER PROF DR FINN WYNSTRA PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT ARNOUT KROOK NEDERLANDSE SPOORWEGEN CONCERN INKOOP NRS SEMINAR UTRECHT, 24

Nadere informatie

afsluitende fase. Binnen deze fasen worden zeven hoofdprocessen onderkend (bezien vanuit de stuurgroep en de projectmanager). Het proces plannen uit

afsluitende fase. Binnen deze fasen worden zeven hoofdprocessen onderkend (bezien vanuit de stuurgroep en de projectmanager). Het proces plannen uit service management PRINCE2 release 2009 Een eerste verkenning In 2009 komt een nieuwe versie van PRINCE2 op de markt. De huidige versie is dan circa vier jaar oud. Een samenvatting van de principes, thema

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO TOOLS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Van doemaar naar succesvol projectmanagement, de &-&-& Paradox. Ir. Roel Wessels ESEF 2012 13 maart 2012

Van doemaar naar succesvol projectmanagement, de &-&-& Paradox. Ir. Roel Wessels ESEF 2012 13 maart 2012 Van doemaar naar succesvol projectmanagement, de &-&-& Paradox Ir. Roel Wessels ESEF 2012 13 maart 2012 2 Vakmanschap Presteren bij niet-ideale omstandigheden 3 Vakmanschap Presteren ondanks tegenwind

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI WORKSHOP LEADING CHANGE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet

Nadere informatie

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL 6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL Inleiding Deel 2 van dit werkboek richt zich op het diagnosticeren en verbeteren van de individuele onderdelen van het Professional Performance Improvement model,

Nadere informatie

Jan Heunks / Key Result 21-5-2015

Jan Heunks / Key Result 21-5-2015 BESLUITVORMING; HET SPEL OF DE REGELS Jan Heunks / Key Result Als consultant, trainer en coach binnen verschillende organisaties (in)direct betrokken om performance vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken

Nadere informatie

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Sales consultants met commitment voor uw resultaat

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Sales consultants met commitment voor uw resultaat Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen Sales consultants met commitment voor uw resultaat Positioning statement in één zin Ons engagement Initiëren van WAARDEcreërende en VERKOOPgerelateerde acties

Nadere informatie

You can only elevate individual performance by elevating that of the entire system.." W. Edwards Deming.

You can only elevate individual performance by elevating that of the entire system.. W. Edwards Deming. Prince2 en RUP één plus één is drie Prince2 PRojects In Controlled Environments versie 2 Een Best Practice projectmanagementmethodiek onderhouden door de Office Government Commerce (OGC). Kernpunten van

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 20 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

Sourcing en de veranderende rol van de projectmanager

Sourcing en de veranderende rol van de projectmanager Sourcing en de veranderende rol van de projectmanager Olaf Agterbosch SYSQA BV PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Even voorstellen

Nadere informatie

Theorie en aantekeningen Naam:

Theorie en aantekeningen Naam: Het Voortdurend Verbeterboekje Theorie en aantekeningen Naam: Versie: maart 2013 Ter introductie Inleiding Voor u ligt het Voortdurend Verbeterboekje. Het geeft een overzicht op hoofdlijnen van de achtergronden,

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 24 maart 2009. Voorstel agenda Kennismaking Inventarisatie thema s en

Nadere informatie

Lean Six Sigma trainingen voor HR-professionals

Lean Six Sigma trainingen voor HR-professionals Feit: Lean-trajecten zijn succesvoller als HR betrokken is. HR speelt een cruciale rol bij het introduceren van Lean in een organisatie. Het is de smeerolie die draagvlak creëert, iedereen aan boord houdt

Nadere informatie

Zoals bij de timmerman thuis?

Zoals bij de timmerman thuis? Master Black Belt Essay Zoals bij de timmerman thuis? 26-09-2013 1.1 Final Versie Foto door Timothy Krause, WarmSleepy Auteurs Mariska Kooi, Schiphol Group ProjectsOne Gladiolenlaan 10 2121 SM Bennebroek

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

Bram de Vuyst, Ron Seegers

Bram de Vuyst, Ron Seegers PRINCE User Group Nederland PRINCE2 2009 PiP sessie Bram de Vuyst, Ron Seegers Bram.deVuyst@getronics.com, Ron@projectmeester.nl Zoetermeer, 28 oktober 2009 1 Nieuwe manual, boek en pocket guide 2 Nieuw

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

Duurzaamrendementvan software

Duurzaamrendementvan software Duurzaamrendementvan software Week van Kwaliteitsmanagement 3 oktober 2011 Joost Kouwenberg Agenda Wie zijn wij? Problematiekbij klanten Aanpak Reliant Consultancy Praktijkvoorbeeld Samenwerkingmet Mavim

Nadere informatie