Workshop Projectmanagement Planning en capaciteitsmanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Workshop Projectmanagement Planning en capaciteitsmanagement"

Transcriptie

1 Workshop Projectmanagement Planning en capaciteitsmanagement Alfred Krol Triple Plus BV PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. The Swirl logo is a Trade Mark of the Office of Government Commerce. Even voorstellen 2 1

2 Agenda Voorstel- en inventarisatierondje Mensen en Middelen Projectstructuren Tijd- en Projectfasering Onzekerheidanalyse Beheersen en rapportage 3 D D D Definitierondje Een unieke opgave, begrenst in tijd en middelen en afgesloten met een projectresultaat. (Grootte e.a. 2005) Een geheel van samenhangende activiteiten, uitgevoerd ten behoeve van een vooraf overeengekomen resultaat, met een begin- en eindtijdstip, gebruikmakend van begrensde middelen en menskracht en meestal éénmalig van aard. (Teun van Aken 2002) Een tijdelijke organisatie die is opgezet met als doel één of meer producten op te leveren volgens een overeengekomen Business case (PRINCE2) 4 2

3 Voorwaarden voor een project Expliciet besluit voor een project Doel en beoogd resultaat (product of dienst) Project beoogt gedefinieerde resultaat te realiseren Vastgestelde plannen en planning (op papier dus!) Tijdelijk van aard (begin en eind) Sprake van een projectorganisatie Van te voren gedefinieerde werkzaamheden en condities 5 Inleiding en kaderzetting Visie Bedrijfsmanagement Verandering bij directieteam V e r a n d e r m a n a g e m e n t Invullen randvoorwaarden ProjectManagement Verandering bij management en medewerkers Strategie Projectkalender Businesscase Projectmandaat project initiatie document uitvoeren project project eindrapport Realiseren verandering 6 3

4 Projectmanagement?? 7 The CHAOS Ten CHAOS Succes factoren 1. Betrokken gebruikers 2. Opdrachtgever support 3. Heldere businessdoelen 4. Emotionele volwassenheid 5. Optimaliseren (gebruikers)eisen 6. Gefaseerde uitvoering 7. Projectmanagement expertise 8. Bekwame resources 9. Uitvoering 10. Tooling en infrastructuur Vijf dodelijke zonden 1. Overambitieus 2. Arrogantie 3. Onwetendheid 4. Wishfull thinking 5. Niet betrokken Bron: CHAOS Summary 2009 Standish Group International Inc. 8 4

5 Principes van PRINCE2 Voortdurende zakelijke rechtvaardiging Leren van ervaringen Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden Managen per fase Manage by Exception Productgerichte aanpak Op maat maken voor de projectomgeving 9 Mensen en Middelen Wat staat er op uw boodschappenlijstje? 10 5

6 Capaciteitsmanagement Bijsturen en escaleren Wat is er nodig? Act Plan Check Do Check effectieve inzet Zorg voor beschikbaarheid Deming Circle 11 De visie van Eli Goldratt De meeste managers kijken naar lokale prestaties en niet naar de doorvoer van het systeem als geheel. Gevolgen: synchronisatieproblemen, lokale optima, 'silomentaliteit'. De doorvoer -het genereren van geld door het verkopen van producten- wordt binnen iedere organisatie beperkt door slechts één zwakke schakel: de 'bottleneck', de 'constraint', de beperking. Daar moet de focus op liggen. 12 6

7 De Theory of Constraints 1. Identificeer de bottleneck in het systeem; 2. Bepaal hoe deze bottleneck maximaal geëxploiteerd kan worden; 3. Maak al het overige in de keten ondergeschikt aan dit besluit; 4. Verhoog de capaciteit van de bottleneck; 5. Als de beperkende factor overwonnen is, begin dan weer opnieuw met stap Projectmanagement volgens Goldratt In projecten is het kritieke pad - de langste keten van samenhangende stappen - de bottleneck. Om maximale voortgang te boeken, worden alle tijdmarges uit de afzonderlijke projectmijlpalen verwijderd en aan het eind van het kritieke pad in één tijdbuffer geplaatst. Om de voortgang te beschermen, worden verder resource-buffers ingevoerd en tijdbuffers voor 'toeleveranciers' van het kritieke pad. 14 7

8 Projectstructuren Welke weg naar Rome gaat u volgen? 15 Managementvormen Portfoliomanagement Programmamanagement Multi-projectmanagement Projectmanagement 16 8

9 Projectstructuren D De schematische weergave van de producten en/of activiteiten van een project Antwoord op de vraag: Wat moeten we maken? Soorten PBS (Product) WBS (Work) OBS (Organization) CBS (Cost) 17 Productgericht plannen Project productbeschrijving Productbreakdownstructuur Productbeschrijvingen Productstroomdiagram A Eindproduct B B A.2 A.1 A.1 A.2 A Eindproduct 18 9

10 Bob de Bouwer 19 Tijd- en Projectfasering U heeft een kaart nodig om te bepalen waar u bent! 20 10

11 NCB 1.11 Tijd & projectfasering Faseren Productzekerheid Hoog Laag Proceszekerheid Laag Hoog Waterval Incrementeel Prototype Evolutionair 21 Managementfasering Crown Copyright Reproduced under Licence from OGC. Managementfase 1 Managementfase 2 Managementfase 3 Managementfase 4 Specificeren Ontwerpen Testen Bouwen Inrichten 22 11

12 Managementfasering Crown Copyright Reproduced under Licence from OGC. Managementfase 1 Managementfase 2 Managementfase 3 Managementfase 4 Specificatie Voorlopig ontwerp Definitief ontwerp Bouwrijp Detail ontwerp Test Gebouwde faciliteit Ingebruik genomen facililiteit 23 Faseren Balanceren van: Hoe ver vooruit is het nog zinvol te plannen? Waar zijn de belangrijkste besluitmomenten? Hoeveel risico s zijn er aanwezig? Te veel korte fasen versus te weinig lange fasen? Hoe zeker zijn de Stuurgroep en Projectmanager om verder te gaan? 24 12

13 Kritieke Pad Analyse Definitie: Langste pad in het project (speling = 0) Notatie: VS Duur VE Activiteit LS Speling LE 25 NCB 1.11 Tijd & projectfasering Kritieke Pad Analyse Berekenen: 1 e berekening VE VS Duur VE VS Activiteit LS LE LS Speling LE LS 2 e berekening 26 13

14 Kritieke Pad Analyse Activiteit Activiteit Activiteit Activiteit Soorten relaties in de planning Finish-Start Start-Start Finish-Finish 28 14

15 Planning Bevat: Wie doet wat, en wanneer! C E A G J B H I D F Of gewoon Excel: 29 Onzekerheidsanalyse Hoe groot is de kans dat een project binnen X wordt opgeleverd? Statistiek! Gemiddelde doorlooptijd µ = (O + 4 * W + P) / 6 Standaardafwijking δ = (O-P)/6 Kans dat het op tijd is Z = (W-µ-)/ δ O = Optimistische schatting P = Pessimistische schatting W = Werkelijke geplande doorlooptijd 30 15

16 Onzekerheidsanalyse (voorbeeld) Project gegevens: Geplande doorlooptijd 20 weken (W) Optimistische schatting 18 weken (O) Pessimistische schatting 24 weken (P) Berekening: Gemiddelde doorlooptijd µ 20,33 = ( * ) / 6 Standaard afwijking δ -1 = (18-24)/6 Kans dat het op tijd is Z = 0,33 ((20,3 20) / -1) (µ-w)/ δ Z = 63% 31 Beheersen en Rapportage Een plan heeft alleen zin als je de PDCA volledig uitvoert 32 16

17 Zes aspecten te beheersen Tijd (doorlooptijd) Kosten Kwaliteit Tijd Kosten Kwaliteit Scope Risico s Benefits Project Benefits Scope Risico s 33 Rapportages Beheerscyclus op alle niveaus Project ACT PLAN Project Team CHECK DO ACT PLAN Project Team Deelproject CHECK DO ACT PLAN Project Team CHECK DO Team 34 17

18 Meten en rapporteren voortgang 35 Meten en rapporteren voortgang

19 Eisen voor effectieve beheersing Een overzichtelijk plan als baseline Effectieve rapportage: rapporteren op de baselines criteria vóóraf bepaald aanhouden vaste regelmaat Effectieve analyse: bespreken van consequenties van afwijkingen Effectieve actie: bereidheid tot ingrijpen implementatie van correctieve maatregelen 37 Valkuilen bij beheersing Voortgang is niet gerelateerd aan planning Geen tussentijdse kwaliteits-reviews Geen formeel voortgangsoverleg Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden onduidelijk 38 19

20 Andere methoden voor projectbeheersing Timeboxing MoSCoW Must have (100% realiseren) Should have (50% realiseren) Could have, veelal luxe en is mooi meegenomen Would have, niet nu maar later 39 PRINCE2 Principe: Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden Iedereen weet toch zo ook wel wat de rol inhoud 40 20

21 Projectmanagementteam Bedrijfs- of programmamanagement Projectmanagementteam Sturen Stuurgroep Managen Projectmanager Leveren Teammanager Crown Copyright Reproduced under Licence from OGC. 41 Rollen Bedrijfs- of programmamangement Stuurgroep Seniorgebruiker(s) Projectborging (SG/OG/SL) Opdrachtgever Projectmanager Seniorleverancier(s) Wijzigingsautoriteit Rolbeschrijving Teammanager(s) Projectsupport Teamleden Crown Copyright Reproduced under Licence from OGC

22 Stuurgroep Taken: Eindverantwoordelijk gehouden kunnen worden Sturen en richting geven Effectief delegeren Faciliteren (resources en funding) Effectieve besluitvorming Blijvend en zichtbaar commitment Zekerstellen van effectieve communicatie 43 Effectieve stuurgroep Kenmerken van een effectieve Stuurgroep: Leden moeten voldoende bevoegdheden in de organisatie hebben om zelfstandig beslissingen te nemen Leden moeten voldoende geloofwaardigheid hebben Leden moeten kunnen delegeren Leden moeten beschikbaar zijn voor het nemen van besluiten en het geven van richting Dus geen Poolse landdag! 44 22

23 Een rollenspel? 45 Projectmanagement toolkit voor lokale banken A fool with a tool is still a 46 23

24 Raboweb Visie Bedrijfsmanagement Onderdeel Support: Projectmanagement Classificatie tool voor projecten Aanwijzing voor tailoring PRINCE2 naar context Templates voor kleine- tot middelgrootte projecten Daarnaast in QuickScan vorm ook bereikbaar via de Rabobank portal op ten behoeve van trainingen en workshops voor lokale banken (zie instructie voor autorisatie). 47 PMScan 48 24

25 49 Geautomatiseerd rapport 50 25

26 Classificeren van projecten 51 Betekenis van classificatie Hulpmiddel voor tailoring PRINCE2 op lokale banken Basis voor besluitvorming wel/niet als project oppakken Niet dogmatisch volgen, maar gezond verstand blijven gebruiken! 52 26

27 Betekenis van classificatie 53 Basis templates beschikbaar Baseline producten: Business case Projectinitiatiedocument (PID) Werkpakket Rapporten: Hoofdpuntenrapportage Afwijkingsrapport Projecteindrapport Registers: Issueregister Risicoregister 54 27

28 QuickScan: Vraag 1/8 Hoeveel resources zijn er nodig voor de uitvoering van het project? Maak gebruik van de inschatting hoeveel uren werk er in totaal nodig zijn om het hele project uit te voeren. Voorbeeld als er in totaal 5 personen elk 20 uur bezig zijn met het project en daarnaast 1 persoon 80 uur, dan is het totaal aantal benodigde uren: 180 uur. a. Totale inspanning is minder dan 80 uur. b. Totale inspanning is meer dan 80 uur, maar minder dan 320 uur. c. Totale inspanning is meer dan 320 uur. 55 QuickScan: Vraag 2/8 Hoeveel afdelingen en/of segmenten worden er door dit project geraakt? a. Project speelt zich af binnen één afdeling. b. Project speelt zich af binnen meerdere afdelingen. Er worden maximaal twee segmenten geraakt. c. Er worden meer dan twee segmenten geraakt

29 QuickScan: Vraag 3/8 Wat is de totale doorlooptijd van het project? Hierbij rekenen vanaf de start tot het daadwerkelijk opleveren van het eindresultaat. De periode die nodig is voor het verzilveren van de benefits wordt hiertoe niet gerekend. a. Doorlooptijd is korter dan één maand. b. Doorlooptijd is langer dan één maand maar korter dan een half jaar. c. Doorlooptijd is langer dan een half jaar. 57 QuickScan: Vraag 4/8 Hoe kan de omgeving waarin het projet wordt uitgevoerd als beste worden geschetst? a. Het project wordt uitgevoerd in een stabiele omgeving. Er zijn geen lopende organisatorische veranderingen die invloed hebben op het resultaat van het project. b. Het project wordt uitgevoerd in een redelijk stabiele omgeving. Eventuele lopende organisatorische veranderingen hebben slechts beperkte invloed op het resultaat van het project. c. Het project wordt uitgevoerd in een niet stabiele omgeving. Eventuele politieke belangen bij de uitkomst van het project verschillen sterk tussen de belanghebbenden. Lopende organisatorische veranderingen kunnen grote invloed hebben op het resultaat van het project

30 QuickScan: Vraag 5/8 Hoe kan het belang van de bank bij dit project als beste worden geschetst? a. De uitkomsten van dit project zijn van operationeel belang voor de bank. Indien het project niet wordt uitgevoerd worden mogelijk één of meerdere operationele doelstellingen niet gehaald. b. De uitkomsten van dit project dragen bij aan de strategie van de bank. Het is echter niet mogelijk SMART te fomuleren welke bijdrage dit project concreet heeft in het behalen van één of meer formele geformuleerde doelstellingen uit het strategisch plan van de bank. c. De uitkomsten van dit project zijn van strategisch belang voor de bank. Indien dit project de gewenste resultaten niet oplevert komen één of meer strategische doelstellingen van de bank in gevaar. De uitkomsten van dit project zijn direct en SMART te linken aan één of meer formele geformuleerde doelstellingen uit het strategisch plan van de bank. 59 QuickScan: Vraag 6/8 Hoe kan de complexiteit van het project als beste worden geschetst? a. Het project kan het beste worden getypeerd als een "paint by numbers" project. De juiste kleuren verf moeten worden gebruikt in de vakjes met het corresponderende nummer en er gaat een schilderij ontstaan. De route naar het eindproduct is al bekend, nadruk ligt met name op de uitvoering van het project. Project kent een lage complexiteit. b. Het project eindresultaat is bekend, de route erna toe dient (voor een deel) nog verder te worden uitgewerkt. Uitwerking kan soms bestaan uit het voor de bank op maat maken van een door Rabobank Nederland aangeleverd basis stappenplan. Bij projecten die niet door Rabobank Nederland worden gefaciliteerd dient er eerst nog een plan te worden gemaakt alvorens beheerst met de uitvoering kan worden gestart. Project kent een gemiddelde complexiteit. Er is waarschijnlijk geen verdere managementfasering in het project. De projectmanager krijgt na het akkoord op zijn plan mandaat voor de gehele uitvoering van het project. c. Er moeten veel (verschillende) (deel)producten door het project worden gerealiseerd. Door de complexiteit van het project kan slechts het eerste deel van het project zinvol verder worden uitgewerkt in een plan. Eventueel vervolgdelen in het project kunnen pas zinvol verder worden uitgewerkt als de eerste fase is uitgevoerd. Project kent een hoge complexiteit. Er is sprake van meerdere managementfasen in het project. De projectmanager krijgt na het akkoord op zijn plan, slechts mandaat voor de uitvoering van de eerste fase in het project

31 QuickScan: Vraag 7/8 Hoe kan de organisatorische impact van het project het beste worden geschetst? a. De organisatorische consequenties van het project zijn nagenoeg nihil. Er zijn geen wijzigingen in werkprocessen, personeel of houding en gedrag. b. De organisatorische consequenties van het project zijn overzichtelijk. Mogelijk is er sprake van behapbare wijzigingen in werkprocessen. Er hoeven geen grote wijzigingen plaats te vinden in houding en gedrag om het gewenste effect te bereiken. Eventuele personele consequenties zijn dermate gering dat er geen sprake is van een reorganisatie. c. De organisatorische consequenties van het project zijn groot. Hiervan is sprake als bijvoorbeeld: o meerdere primaire werkprocessen volledig opnieuw worden ingericht; o nieuwe systemen en werkwijzen worden geïntroduceerd; o grote wijzigingen nodig zijn in houding en gedrag om het gewenste effect te bereiken; o er sprake is van een reorganisatie. 61 QuickScan: Vraag 8/8 Hoe kan het risicoprofiel van het project als beste worden geschetst? a. Er zijn weinig voorziene risico's, de kans is erg groot dat het project zonder veel moeite binnen de afgesproken kaders van tijd/geld/kwaliteit het eindresultaat bereikt. b. Er zijn voorziene risico's die door goede beheersingsmaatregelen door de projectmanager en opdrachtgever onder controle kunnen worden gehouden zodat het project binnen afgesproken kaders van tijd/geld/kwaliteit het eindresultaat kan leveren. c. Er zijn grote risico's binnen het project. Zonder adequaat risicomanagement is het bijna onmogelijk om dat het project binnen afgesproken kaders van tijd/geld/kwaliteit het eindresultaat kan leveren. Voor een deel van de beheersingsmaatregelen is managementattentie vanuit de directie een vereiste

32 Quickscan: Resultaten Score Classificatie 8-11 Projectmatige activiteit Klein- tot middelgroot project Groot project 63 Recente ontwikkelingen Is er nog wat te melden? 64 32

33 Leerraamwerk PL 65 Verandermanagement en opdrachtgeverschap 66 33

34 Dank voor jullie aandacht! Oplossing 34

Projectmanagement update

Projectmanagement update Projectmanagement update Alfred Krol Triple Plus BV Even voorstellen PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. The Swirl logo is

Nadere informatie

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren TM PRINCE2 Symposium: Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren Bert Hedeman b.hedeman@insights-int.nl PRINCE2TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Bert Hedeman Partner Insights

Nadere informatie

Project Management: Introductie tot Prince2

Project Management: Introductie tot Prince2 Bijeenkomst Detaco professionals Project Management: Introductie tot Prince2 Stefan van Duren 22 september 2011 Het Turfschip Etten-Leur Gebaseerd op het boek Projectmanagement op basis van PRINCE2 Editie

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut?

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Wat is een project? Heeft een doel dat bijdraagt tot resultaten van de organisatie Is eenmalig Heeft uniek resultaat Beperkt in tijd, met een duidelijk begin

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Plannen. 9.1 Doel. 9.2 Definitie plannen

Hoofdstuk 9 Plannen. 9.1 Doel. 9.2 Definitie plannen Hoofdstuk 9 Plannen 9.1 Doel Het doel van het thema Plannen is om de uitvoering, communicatie en beheersing van het realiseren van een specifiek doel of verzameling van doelen te faciliteren door het definiëren

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Insights Consultancy & Academy. Insights Zorg

Insights Consultancy & Academy. Insights Zorg 1 Insights Consultancy & Academy Insights Zorg Insights Academy Praktijkleergangen Maatwerk workshops Gecertificeerde trainingen Insights Consultancy Projectmanagement is de competentie van de hele organisatie!

Nadere informatie

PRINCE2 in duizend woorden

PRINCE2 in duizend woorden PRINCE2 in duizend woorden Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd White paper September 2011 Inhoud 1 Wat is PRINCE2? 3 2 Voordelen van PRINCE2 3 3 Principes 3 4

Nadere informatie

9642 LL VEENDAM www.pmscan.nl

9642 LL VEENDAM www.pmscan.nl Agenda Overview van wijzigingen t.o.v. de 2005 editie Even voorstellen Achtergronden van de update Update in 5 minuten Inhoudelijke update per Principe, Thema en Proces Impact op certificering Beschikbaarheid

Nadere informatie

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Implementatie PRINCE2 is maatwerk Veel organisaties worstelen met de invoering van PRINCE2 en komen vaak niet verder dan PINO (PRINCE2 In Name

Nadere informatie

Wat is de definitie van een project volgens de A4-projectmanagement methode?

Wat is de definitie van een project volgens de A4-projectmanagement methode? Wegwijzer voor methoden bij Projectmanagement 2de geheel herziene druk Fritjof Brave.; Erwin Baardman; Ariane Moussault, 2011 5.1 A4 projectmanagement Wat is de definitie van een project volgens de A4-projectmanagement

Nadere informatie

DE WENDBARE ORGANISATIE

DE WENDBARE ORGANISATIE DE WENDBARE ORGANISATIE 16E BPUG SEMINAR 4 JUNI 2013 PRINCE2, MSP, MoP, M_o_R, MoV and P30 PRINCE2, MSP, MoP, M_o_R, MoV and P30 2 Wat is een pop-up shop? Een tijdelijk winkel die opeens ergens verschijnt,

Nadere informatie

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer. Naam indiener WIJZIGINGSVOORSTEL Nummer: xxx Datum: dd-mm-jj Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5 Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie Naam projectmanager Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing) Het

Nadere informatie

PRINCE2 in duizend woorden. Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 in duizend woorden. Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 in duizend woorden Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Inhoud 1 Wat is PRINCE2? 3 2 Voordelen van PRINCE2 3 3 Principes

Nadere informatie

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening 1. Wat is ten aanzien van de projectomgeving het uitgangspunt van PRINCE2? A. Een Fixed-price contract B. Een klant/leveranciers omgeving C. Een

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Inhoud. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see

Inhoud. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Het doel van deze pocket guide 1 1.2 Wat is een project? 1 1.3 Waarom zijn projecten belangrijk? 2 1.4 Wat maakt een project anders dan reguliere activiteiten? 2 1.5 Wat is projectmanagement?

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten 5 Projectmanagementmethoden 83 5.5 PRINCE2 Deel I van de beschrijving van PRINCE2 is geschreven door Ron Seegers en gereviseerd en geautoriseerd door Joost Nuijten, bestuurslid van de Prince User Group

Nadere informatie

Prince 2 / Principal Toolbox implementatie

Prince 2 / Principal Toolbox implementatie Prince 2 / Principal Toolbox implementatie bij Defensie Theo Akkermans Hoofd Expertisecentrum Projectmanagement 1 Inleiding Inleiding Introductie Prince2 bij Defensie Ondersteuning Prince2 Principal Toolbox

Nadere informatie

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland PRINCE2, MSP, M_o_R, P3O, MoP & MoV are Registered Trade Marks of the Office of Government Commerce Centraal PMO:

Nadere informatie

2Modelexamen 2. Modelexamen 2

2Modelexamen 2. Modelexamen 2 2Modelexamen 2 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Trefdag ZORG. Meer resultaten. door strategische inzet. van middelen

Trefdag ZORG. Meer resultaten. door strategische inzet. van middelen Trefdag ZORG Meer resultaten door strategische inzet van middelen September 2013 Francis Manas fm@amelior.be Herkenbaar? Aantal projecten neemt toe Projecten zonder link met doelen organisatie: geen fit

Nadere informatie

Wat maakt een project en/of programma succesvol?

Wat maakt een project en/of programma succesvol? Wat maakt een project en/of programma succesvol? Bijeenkomst 4 april 2011 Drs. Sylvie Rath Voor informatie verwijs ik graag naar de website van WagenaarHoes, mijn laatste werkgever (www.wagenaarhoes.nl)

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Appr For information and printed versions please see

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Appr For information and printed versions please see PRINCE2 Editie 2017 Foundation Courseware - Nederlands Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Appr Colofon Titel: Auteurs: Uitgever: PRINCE2 Editie 2017 Foundation Courseware - Nederlands

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Prince User Group Nederland

Prince User Group Nederland Prince User Group Nederland De autoriteit voor het toepassen van PRINCE2 in Nederland PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Profielen

Nadere informatie

Professionaliseren projectmatig werken

Professionaliseren projectmatig werken Professionaliseren projectmatig werken Gemeente Wijk bij Duurstede BPUG Seminar 2010 Benefit from Best Practices www.bpugseminar.nl 1 Professionaliseren kan niet zonder veranderen BPUG Seminar 2010 Benefit

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Implementatie PRINCE2 is maatwerk Veel organisaties worstelen met de invoering van PRINCE2 en komen vaak niet verder dan PINO (PRINCE2 In Name

Nadere informatie

Aanpak projectaudits

Aanpak projectaudits Aanpak projectaudits 1. Inleiding Veel lokale overheden werken op basis van een standaardmethodiek Projectmatig Werken. Op die manier wordt aan de voorkant de projectfasering, besluitvorming en control

Nadere informatie

Tuning the PRINCE2 Makkelijker gezegd dan gedaan!

Tuning the PRINCE2 Makkelijker gezegd dan gedaan! PRINCE2 Symposium: Tuning the PRINCE2 Makkelijker gezegd dan gedaan! Ron Seegers Getronics PinkRoccade Educational Services Educational Services Sinds 1993 Best Practice Trainers 25 fte s trainers, 27.000

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Literatuur B Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar

Nadere informatie

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR. Lean toegepast op PRINCE2 Projectmanagement is waste (maar noodzakelijk) Martin van Borselaer Mens-, organisatie- en procesverbeteraar Projectmanager/verandermanager & coach

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

In-company Projectmanagement Stichting KOEL

In-company Projectmanagement Stichting KOEL In-company Projectmanagement Stichting KOEL Slotbijeenkomst 4 juni 2013 Loes van Amsterdam l.vanamsterdam@jvei.nl Wat is een project? Een project is een contract tussen opdrachtgever, projectleider en

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Voorbeeldexamen Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. No part of this publication may be published,

Nadere informatie

RUM. requirements Management. SPIder session Project. driven by requirements 25th april. Risk assessed User

RUM. requirements Management. SPIder session Project. driven by requirements 25th april. Risk assessed User RUM Risk assessed User requirements Management - SPIder session Project driven by requirements 25th april Copyright 2006 ps_testware - Gijs Kuiper Risk assessed User requirement Management Personalia Gijs

Nadere informatie

PRINCE2 COMPACT METHODE VOOR PROJECTMANAGEMENT. Ir. A.G. van den Akker

PRINCE2 COMPACT METHODE VOOR PROJECTMANAGEMENT. Ir. A.G. van den Akker PRINCE2 COMPACT METHODE VOOR PROJECTMANAGEMENT Ir. A.G. van den Akker Copyright 2010 Ad van den Akker Eerste druk: juni 2010 Conform Manual 2009 PRINCE2 Compact is geaccrediteerd als trainingsmateriaal

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

Prince User Group Nederland

Prince User Group Nederland Prince User Group Nederland Topprestaties vragen geen dikke PRINCE2 documenten PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Op zoek

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HANDBOEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Sourcing en de veranderende rol van de projectmanager

Sourcing en de veranderende rol van de projectmanager Sourcing en de veranderende rol van de projectmanager Olaf Agterbosch SYSQA BV PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Even voorstellen

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie

Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP)

Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP) Door: Marcel Otto Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP) PRINCE2, MSP, M_o_R, P3O, MoP & MoV are Registered Trade Marks of the Office of Government

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Prince User Group Nederland

Prince User Group Nederland Prince User Group Nederland De autoriteit voor het toepassen van PRINCE2 in Nederland PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Conclusion

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

afsluitende fase. Binnen deze fasen worden zeven hoofdprocessen onderkend (bezien vanuit de stuurgroep en de projectmanager). Het proces plannen uit

afsluitende fase. Binnen deze fasen worden zeven hoofdprocessen onderkend (bezien vanuit de stuurgroep en de projectmanager). Het proces plannen uit service management PRINCE2 release 2009 Een eerste verkenning In 2009 komt een nieuwe versie van PRINCE2 op de markt. De huidige versie is dan circa vier jaar oud. Een samenvatting van de principes, thema

Nadere informatie

PRINCE2 2010. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

PRINCE2 2010. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. PRINCE2 2010 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 PRINCE2... 4 2.1 KENMERKEN PRINCE2...

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

Vernieuwende blik op project control

Vernieuwende blik op project control PLANNINGSMANAGEMENT RISICOMANAGEMENT KWALITEITSMANAGEMENT Vernieuwende blik op project control PrYme consulting BV biedt sinds 2001 diensten op het gebied van projectbeheersing. Wij zijn ervan overtuigd

Nadere informatie

Jan Heunks / Key Result 21-5-2015

Jan Heunks / Key Result 21-5-2015 BESLUITVORMING; HET SPEL OF DE REGELS Jan Heunks / Key Result Als consultant, trainer en coach binnen verschillende organisaties (in)direct betrokken om performance vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken

Nadere informatie

Prince User Group Nederland

Prince User Group Nederland Prince User Group Nederland De autoriteit voor het toepassen van PRINCE2 in Nederland PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Professionaliseren

Nadere informatie

Projectmanagementenquête 2007

Projectmanagementenquête 2007 Projectmanagementenquête 2007 Handvatten voor succesvolle projecten 21 maart 2007 Bisnez Management in samenwerking met het IT Trends Institute en de Vrije Universiteit van Amsterdam copyright by Bisnez

Nadere informatie

Visie van het topmanagement, de gekozen strategie en de afstemming tussen de strategische doelstellingen en het projectportfolio. Alle projecten moete

Visie van het topmanagement, de gekozen strategie en de afstemming tussen de strategische doelstellingen en het projectportfolio. Alle projecten moete Voorwoord De wereld om ons heen verandert voortdurend. Iedereen die bij wil blijven, zal zich aan de nieuwe omstandigheden moeten aanpassen. Deze wetmatigheid geldt in de natuur en is ook van toepassing

Nadere informatie

Projectmanagers zijn net mensen

Projectmanagers zijn net mensen Projectmanagers zijn net mensen De noodzaak van objectief project performance management Joost Claerhoudt Enkele menselijke eigenschappen De mens is van nature een optimist Mensen pikken positief nieuws

Nadere informatie

Kandidaat: EXAMEN: proefexamen Projectmatig Werken. Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen.

Kandidaat: EXAMEN: proefexamen Projectmatig Werken. Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Kandidaat: EXMEN: proefexamen Projectmatig Werken Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts

Nadere informatie

Proceseisen blauwdruk VCM

Proceseisen blauwdruk VCM Proceseisen blauwdruk VCM Bijlage D bij het bestek met zaaknummer 31049665 Verkeersmanagement Centrale van Morgen (VCM) Datum 24 juni 2011 Status definitief Proceseisen Blauwdruk VCM Bijlage D bij het

Nadere informatie

WEBINAR. PROJECTCONTROL En de rol van de controller/financial. Door: Rob Schapink. Leusden, 27 september 2017

WEBINAR. PROJECTCONTROL En de rol van de controller/financial. Door: Rob Schapink. Leusden, 27 september 2017 WEBINAR PROJECTCONTROL En de rol van de controller/financial Door: Rob Schapink Leusden, 27 september 2017 Welkom! Deelnemers Webinar Projectcontrol Onderdelen Waarom is projectcontrol relevant? Wat gaat

Nadere informatie

Batenmanagement. Duurzame verbinding tussen programma en lijn. PGM Open 2013 Patrick Mulder 7 februari 2013. Batenmanagement - Patrick Mulder

Batenmanagement. Duurzame verbinding tussen programma en lijn. PGM Open 2013 Patrick Mulder 7 februari 2013. Batenmanagement - Patrick Mulder Batenmanagement Duurzame verbinding tussen programma en lijn PGM Open 2013 Patrick Mulder 7 februari 2013 Agenda Waarom batenmanagement? Wat is batenmanagement? Hoe ziet batenmanagement eruit? Do s en

Nadere informatie

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016 Financial Control Framework Van data naar rapportage Inhoudsopgave Even voorstellen Doel van de workshop Positie van Finance & Control Inrichting van management

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Sturen of Avonturen. Nieuwegein 30 November 2010

Sturen of Avonturen. Nieuwegein 30 November 2010 Sturen of Avonturen Nieuwegein 30 November 2010 1 Agenda Inleiding Projectbesturing Workshop Sturen of Avonturen BREAK Conclusies Workshop De workshop in de praktijk Afronding BORREL 2 Productvernieuwing

Nadere informatie

Voorspelbaar projectsucces

Voorspelbaar projectsucces Voorspelbaar projectsucces Waarom mislukken projecten bij positieve business cases? PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries John

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

Verzilveren van de baten. De heilige graal bij projecten en programma s 8-5-2012

Verzilveren van de baten. De heilige graal bij projecten en programma s 8-5-2012 1 Verzilveren van de baten De heilige graal bij projecten en programma s 8-5-2012 Hoofdsponsors Sponsors IPMA-NL Jaarsponsors 3 Workshop Verzilveren van de baten De heilige graal bij projecten en programma

Nadere informatie

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud Inhoud 1. Thema: Plannen 1. Thema: Plannen 1 1.1 Niveaus van Plannen 2 1.1.1 Project Plan (Projectplan) 2 1.1.2 Stage Plan (Faseplan) 2 1.1.3 Exception Plan (Afwijkingsplan) 2 1.2 Product Based Planning

Nadere informatie

Project- vs Organisatiestructuur. Lars Hegemann

Project- vs Organisatiestructuur. Lars Hegemann Project- vs Organisatiestructuur Lars Hegemann 2 3 Inhoud 1. Inleiding 1. Wie ben ik? 2. Wie ben jij? 2. Hoe krijg je het mandaat? 3. Hoe stem je je rol af? 4. Hoe neem je je rol op? 5. Samenvatting 4

Nadere informatie

Meer grip en betere resultaten

Meer grip en betere resultaten Meer grip en betere resultaten Hand-out Het belang van fasering Voorbereiding Commitment Opdracht fase 1 fase 2 Knip het project op in verschillende tijdseenheden, elk vooraf gedefinieerd met een eindresultaat

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. PRINCE2 EDITIE 2009 POCKET GUIDE Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de volgende

Nadere informatie

Managementrapportage [datum]

Managementrapportage [datum] Managementrapportage [datum] [Projectnaam] Datum: Status: dd-mm-jj concept / definitief ALGEMENE PROJECTSTATUS Voortgang / bereikte resultaten Risico s / maatregelen BEVINDINGEN PROJECTCONTROL / ASSURANCE

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

PMW - Projectmatig Werken

PMW - Projectmatig Werken S5 PMW - Projectmatig Werken Presentatie voor PMI-workshop projectmanagementvisies Amersfoort 6 juni 2006 Rudy Kor Dia 1 S5 Rudy, De titel op de pagina die nu luidt: '' PMW - projectmatig werken", veranderen...

Nadere informatie

Agenda. Introductie. Doelstellingen van het Spel. Methode van training. PRINCEOPOLY spelen. Spelverloop. Spelevaluatie

Agenda. Introductie. Doelstellingen van het Spel. Methode van training. PRINCEOPOLY spelen. Spelverloop. Spelevaluatie PRINCEOPOLY Agenda Introductie Doelstellingen van het Spel Methode van training PRINCEOPOLY spelen Spelverloop Spelevaluatie Doelstellingen van het spel Als project team ervaren en leren hoe projectmatig

Nadere informatie

Primavera bij ProRail. Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013

Primavera bij ProRail. Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013 Primavera bij ProRail Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013 Martin Zoontjens, Business Information Manager ProRail Projecten 2 Agenda Introductie ProRail De

Nadere informatie

Hoe een ambitieus (e-)overheidsproject op tijd en conform budget werd gerealiseerd

Hoe een ambitieus (e-)overheidsproject op tijd en conform budget werd gerealiseerd Hoe een ambitieus (e-)overheidsproject op tijd en conform budget werd gerealiseerd Ervaringen in het programma BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bij het Kadaster Jeroen Zaalberg, Bakkenist 10

Nadere informatie

Managen van agile projecten

Managen van agile projecten WHITEPAPER Managen van agile projecten Bert Hedeman Iedereen Agile? Nee! Agile kan absoluut eenvoudig en effectief worden toegepast in ieder project waarbij een sterke samenwerking met de gebruikers gewenst

Nadere informatie

Projectwerking. Er zijn 3 basiswerkvormen, improvisatie, planmatig werken en routinematig werken.

Projectwerking. Er zijn 3 basiswerkvormen, improvisatie, planmatig werken en routinematig werken. Basiswerkvormen Planmatig werken Projectwerking Er zijn 3 basiswerkvormen, improvisatie, planmatig werken en routinematig werken. Planmatig werken is effectief, resultaat gericht en betrekt de medewerkers

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Managing Quality and Business Risks in Programmes. Mario van Os

Managing Quality and Business Risks in Programmes. Mario van Os Managing Quality and Business Risks in Programmes Mario van Os Mario van Os Mario van Os Programma Kwaliteitsmanager Email: mario@mvanos.nl Afgestudeerd TUE Wiskunde & Informatica 1986 gestart bij Interprogram

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECTSTART-UPS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 20 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Wie, wat en hoe Eric Lopes Cardozo & Rik Jan van Hulst sturen naar succes Doel Delen van inzichten voor praktisch operationeel risico management

Nadere informatie

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN.

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN. PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN. Rob Knechten en Jan Bloem PUG sessie 09-05-2011 Introductie werkend krijgen Welkom Arlande visie op Case ROC Nijmegen Rob Knechten: werkend krijgen Stefanie

Nadere informatie

De Project Urgentie Index

De Project Urgentie Index De Project Urgentie Index Deze vragenlijst kan een basis zijn voor het bepalen van de Project Urgentie Index. De index bestaat uit drie dimensies: Strategische waarde Risicobeheersing Rendement Per dimensie

Nadere informatie

Kennis Centrum Datamodel Logius

Kennis Centrum Datamodel Logius Kennis Centrum Datamodel Logius Business Plan D026 1807 2014 Versie 1.0definitief Mission Statement Het Kenniscentrum zal Publiekrechtelijke organisaties en marktpartijen helpen bij de effectieve en efficiente

Nadere informatie

VU BWI Bedrijfscase. Cursus Project management deel 1. Introductie. Henk Magré. BWI Bedrijfscase Projectmanagement deel 1

VU BWI Bedrijfscase. Cursus Project management deel 1. Introductie. Henk Magré. BWI Bedrijfscase Projectmanagement deel 1 1 VU BWI Bedrijfscase Cursus Project management deel 1 april 2011 Henk Magré Introductie Henk Magré Sinds 1986 werkzaam bij Logica / CMG 25 jaar ervaring in IT ontwikkeling en processen recente jaren Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Oefenopgaven contextuele competenties deel 2, level C en D

Oefenopgaven contextuele competenties deel 2, level C en D Oefenopgaven contextuele competenties deel 2, level en e antwoorden van onderstaande oefenopgaven zijn op de laatste bladzijde van dit document te vinden. ito ertification V rnhem OPG Oefenopg context

Nadere informatie

TOC Projectmanagement. 25-06-2014 Simone Zeddeman

TOC Projectmanagement. 25-06-2014 Simone Zeddeman TOC Projectmanagement 25-06-2014 Simone Zeddeman Inhoud 1. Inleiding organisatie 2. Aanleiding 3. Essentie (TOC) projectmanagement 4. Structuren en rollen 5. Proces 6. Eenvoudige sjablonen 7. Projectselectie

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie