Workshop Projectmanagement Planning en capaciteitsmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Workshop Projectmanagement Planning en capaciteitsmanagement"

Transcriptie

1 Workshop Projectmanagement Planning en capaciteitsmanagement Alfred Krol Triple Plus BV PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. The Swirl logo is a Trade Mark of the Office of Government Commerce. Even voorstellen 2 1

2 Agenda Voorstel- en inventarisatierondje Mensen en Middelen Projectstructuren Tijd- en Projectfasering Onzekerheidanalyse Beheersen en rapportage 3 D D D Definitierondje Een unieke opgave, begrenst in tijd en middelen en afgesloten met een projectresultaat. (Grootte e.a. 2005) Een geheel van samenhangende activiteiten, uitgevoerd ten behoeve van een vooraf overeengekomen resultaat, met een begin- en eindtijdstip, gebruikmakend van begrensde middelen en menskracht en meestal éénmalig van aard. (Teun van Aken 2002) Een tijdelijke organisatie die is opgezet met als doel één of meer producten op te leveren volgens een overeengekomen Business case (PRINCE2) 4 2

3 Voorwaarden voor een project Expliciet besluit voor een project Doel en beoogd resultaat (product of dienst) Project beoogt gedefinieerde resultaat te realiseren Vastgestelde plannen en planning (op papier dus!) Tijdelijk van aard (begin en eind) Sprake van een projectorganisatie Van te voren gedefinieerde werkzaamheden en condities 5 Inleiding en kaderzetting Visie Bedrijfsmanagement Verandering bij directieteam V e r a n d e r m a n a g e m e n t Invullen randvoorwaarden ProjectManagement Verandering bij management en medewerkers Strategie Projectkalender Businesscase Projectmandaat project initiatie document uitvoeren project project eindrapport Realiseren verandering 6 3

4 Projectmanagement?? 7 The CHAOS Ten CHAOS Succes factoren 1. Betrokken gebruikers 2. Opdrachtgever support 3. Heldere businessdoelen 4. Emotionele volwassenheid 5. Optimaliseren (gebruikers)eisen 6. Gefaseerde uitvoering 7. Projectmanagement expertise 8. Bekwame resources 9. Uitvoering 10. Tooling en infrastructuur Vijf dodelijke zonden 1. Overambitieus 2. Arrogantie 3. Onwetendheid 4. Wishfull thinking 5. Niet betrokken Bron: CHAOS Summary 2009 Standish Group International Inc. 8 4

5 Principes van PRINCE2 Voortdurende zakelijke rechtvaardiging Leren van ervaringen Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden Managen per fase Manage by Exception Productgerichte aanpak Op maat maken voor de projectomgeving 9 Mensen en Middelen Wat staat er op uw boodschappenlijstje? 10 5

6 Capaciteitsmanagement Bijsturen en escaleren Wat is er nodig? Act Plan Check Do Check effectieve inzet Zorg voor beschikbaarheid Deming Circle 11 De visie van Eli Goldratt De meeste managers kijken naar lokale prestaties en niet naar de doorvoer van het systeem als geheel. Gevolgen: synchronisatieproblemen, lokale optima, 'silomentaliteit'. De doorvoer -het genereren van geld door het verkopen van producten- wordt binnen iedere organisatie beperkt door slechts één zwakke schakel: de 'bottleneck', de 'constraint', de beperking. Daar moet de focus op liggen. 12 6

7 De Theory of Constraints 1. Identificeer de bottleneck in het systeem; 2. Bepaal hoe deze bottleneck maximaal geëxploiteerd kan worden; 3. Maak al het overige in de keten ondergeschikt aan dit besluit; 4. Verhoog de capaciteit van de bottleneck; 5. Als de beperkende factor overwonnen is, begin dan weer opnieuw met stap Projectmanagement volgens Goldratt In projecten is het kritieke pad - de langste keten van samenhangende stappen - de bottleneck. Om maximale voortgang te boeken, worden alle tijdmarges uit de afzonderlijke projectmijlpalen verwijderd en aan het eind van het kritieke pad in één tijdbuffer geplaatst. Om de voortgang te beschermen, worden verder resource-buffers ingevoerd en tijdbuffers voor 'toeleveranciers' van het kritieke pad. 14 7

8 Projectstructuren Welke weg naar Rome gaat u volgen? 15 Managementvormen Portfoliomanagement Programmamanagement Multi-projectmanagement Projectmanagement 16 8

9 Projectstructuren D De schematische weergave van de producten en/of activiteiten van een project Antwoord op de vraag: Wat moeten we maken? Soorten PBS (Product) WBS (Work) OBS (Organization) CBS (Cost) 17 Productgericht plannen Project productbeschrijving Productbreakdownstructuur Productbeschrijvingen Productstroomdiagram A Eindproduct B B A.2 A.1 A.1 A.2 A Eindproduct 18 9

10 Bob de Bouwer 19 Tijd- en Projectfasering U heeft een kaart nodig om te bepalen waar u bent! 20 10

11 NCB 1.11 Tijd & projectfasering Faseren Productzekerheid Hoog Laag Proceszekerheid Laag Hoog Waterval Incrementeel Prototype Evolutionair 21 Managementfasering Crown Copyright Reproduced under Licence from OGC. Managementfase 1 Managementfase 2 Managementfase 3 Managementfase 4 Specificeren Ontwerpen Testen Bouwen Inrichten 22 11

12 Managementfasering Crown Copyright Reproduced under Licence from OGC. Managementfase 1 Managementfase 2 Managementfase 3 Managementfase 4 Specificatie Voorlopig ontwerp Definitief ontwerp Bouwrijp Detail ontwerp Test Gebouwde faciliteit Ingebruik genomen facililiteit 23 Faseren Balanceren van: Hoe ver vooruit is het nog zinvol te plannen? Waar zijn de belangrijkste besluitmomenten? Hoeveel risico s zijn er aanwezig? Te veel korte fasen versus te weinig lange fasen? Hoe zeker zijn de Stuurgroep en Projectmanager om verder te gaan? 24 12

13 Kritieke Pad Analyse Definitie: Langste pad in het project (speling = 0) Notatie: VS Duur VE Activiteit LS Speling LE 25 NCB 1.11 Tijd & projectfasering Kritieke Pad Analyse Berekenen: 1 e berekening VE VS Duur VE VS Activiteit LS LE LS Speling LE LS 2 e berekening 26 13

14 Kritieke Pad Analyse Activiteit Activiteit Activiteit Activiteit Soorten relaties in de planning Finish-Start Start-Start Finish-Finish 28 14

15 Planning Bevat: Wie doet wat, en wanneer! C E A G J B H I D F Of gewoon Excel: 29 Onzekerheidsanalyse Hoe groot is de kans dat een project binnen X wordt opgeleverd? Statistiek! Gemiddelde doorlooptijd µ = (O + 4 * W + P) / 6 Standaardafwijking δ = (O-P)/6 Kans dat het op tijd is Z = (W-µ-)/ δ O = Optimistische schatting P = Pessimistische schatting W = Werkelijke geplande doorlooptijd 30 15

16 Onzekerheidsanalyse (voorbeeld) Project gegevens: Geplande doorlooptijd 20 weken (W) Optimistische schatting 18 weken (O) Pessimistische schatting 24 weken (P) Berekening: Gemiddelde doorlooptijd µ 20,33 = ( * ) / 6 Standaard afwijking δ -1 = (18-24)/6 Kans dat het op tijd is Z = 0,33 ((20,3 20) / -1) (µ-w)/ δ Z = 63% 31 Beheersen en Rapportage Een plan heeft alleen zin als je de PDCA volledig uitvoert 32 16

17 Zes aspecten te beheersen Tijd (doorlooptijd) Kosten Kwaliteit Tijd Kosten Kwaliteit Scope Risico s Benefits Project Benefits Scope Risico s 33 Rapportages Beheerscyclus op alle niveaus Project ACT PLAN Project Team CHECK DO ACT PLAN Project Team Deelproject CHECK DO ACT PLAN Project Team CHECK DO Team 34 17

18 Meten en rapporteren voortgang 35 Meten en rapporteren voortgang

19 Eisen voor effectieve beheersing Een overzichtelijk plan als baseline Effectieve rapportage: rapporteren op de baselines criteria vóóraf bepaald aanhouden vaste regelmaat Effectieve analyse: bespreken van consequenties van afwijkingen Effectieve actie: bereidheid tot ingrijpen implementatie van correctieve maatregelen 37 Valkuilen bij beheersing Voortgang is niet gerelateerd aan planning Geen tussentijdse kwaliteits-reviews Geen formeel voortgangsoverleg Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden onduidelijk 38 19

20 Andere methoden voor projectbeheersing Timeboxing MoSCoW Must have (100% realiseren) Should have (50% realiseren) Could have, veelal luxe en is mooi meegenomen Would have, niet nu maar later 39 PRINCE2 Principe: Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden Iedereen weet toch zo ook wel wat de rol inhoud 40 20

21 Projectmanagementteam Bedrijfs- of programmamanagement Projectmanagementteam Sturen Stuurgroep Managen Projectmanager Leveren Teammanager Crown Copyright Reproduced under Licence from OGC. 41 Rollen Bedrijfs- of programmamangement Stuurgroep Seniorgebruiker(s) Projectborging (SG/OG/SL) Opdrachtgever Projectmanager Seniorleverancier(s) Wijzigingsautoriteit Rolbeschrijving Teammanager(s) Projectsupport Teamleden Crown Copyright Reproduced under Licence from OGC

22 Stuurgroep Taken: Eindverantwoordelijk gehouden kunnen worden Sturen en richting geven Effectief delegeren Faciliteren (resources en funding) Effectieve besluitvorming Blijvend en zichtbaar commitment Zekerstellen van effectieve communicatie 43 Effectieve stuurgroep Kenmerken van een effectieve Stuurgroep: Leden moeten voldoende bevoegdheden in de organisatie hebben om zelfstandig beslissingen te nemen Leden moeten voldoende geloofwaardigheid hebben Leden moeten kunnen delegeren Leden moeten beschikbaar zijn voor het nemen van besluiten en het geven van richting Dus geen Poolse landdag! 44 22

23 Een rollenspel? 45 Projectmanagement toolkit voor lokale banken A fool with a tool is still a 46 23

24 Raboweb Visie Bedrijfsmanagement Onderdeel Support: Projectmanagement Classificatie tool voor projecten Aanwijzing voor tailoring PRINCE2 naar context Templates voor kleine- tot middelgrootte projecten Daarnaast in QuickScan vorm ook bereikbaar via de Rabobank portal op ten behoeve van trainingen en workshops voor lokale banken (zie instructie voor autorisatie). 47 PMScan 48 24

25 49 Geautomatiseerd rapport 50 25

26 Classificeren van projecten 51 Betekenis van classificatie Hulpmiddel voor tailoring PRINCE2 op lokale banken Basis voor besluitvorming wel/niet als project oppakken Niet dogmatisch volgen, maar gezond verstand blijven gebruiken! 52 26

27 Betekenis van classificatie 53 Basis templates beschikbaar Baseline producten: Business case Projectinitiatiedocument (PID) Werkpakket Rapporten: Hoofdpuntenrapportage Afwijkingsrapport Projecteindrapport Registers: Issueregister Risicoregister 54 27

28 QuickScan: Vraag 1/8 Hoeveel resources zijn er nodig voor de uitvoering van het project? Maak gebruik van de inschatting hoeveel uren werk er in totaal nodig zijn om het hele project uit te voeren. Voorbeeld als er in totaal 5 personen elk 20 uur bezig zijn met het project en daarnaast 1 persoon 80 uur, dan is het totaal aantal benodigde uren: 180 uur. a. Totale inspanning is minder dan 80 uur. b. Totale inspanning is meer dan 80 uur, maar minder dan 320 uur. c. Totale inspanning is meer dan 320 uur. 55 QuickScan: Vraag 2/8 Hoeveel afdelingen en/of segmenten worden er door dit project geraakt? a. Project speelt zich af binnen één afdeling. b. Project speelt zich af binnen meerdere afdelingen. Er worden maximaal twee segmenten geraakt. c. Er worden meer dan twee segmenten geraakt

29 QuickScan: Vraag 3/8 Wat is de totale doorlooptijd van het project? Hierbij rekenen vanaf de start tot het daadwerkelijk opleveren van het eindresultaat. De periode die nodig is voor het verzilveren van de benefits wordt hiertoe niet gerekend. a. Doorlooptijd is korter dan één maand. b. Doorlooptijd is langer dan één maand maar korter dan een half jaar. c. Doorlooptijd is langer dan een half jaar. 57 QuickScan: Vraag 4/8 Hoe kan de omgeving waarin het projet wordt uitgevoerd als beste worden geschetst? a. Het project wordt uitgevoerd in een stabiele omgeving. Er zijn geen lopende organisatorische veranderingen die invloed hebben op het resultaat van het project. b. Het project wordt uitgevoerd in een redelijk stabiele omgeving. Eventuele lopende organisatorische veranderingen hebben slechts beperkte invloed op het resultaat van het project. c. Het project wordt uitgevoerd in een niet stabiele omgeving. Eventuele politieke belangen bij de uitkomst van het project verschillen sterk tussen de belanghebbenden. Lopende organisatorische veranderingen kunnen grote invloed hebben op het resultaat van het project

30 QuickScan: Vraag 5/8 Hoe kan het belang van de bank bij dit project als beste worden geschetst? a. De uitkomsten van dit project zijn van operationeel belang voor de bank. Indien het project niet wordt uitgevoerd worden mogelijk één of meerdere operationele doelstellingen niet gehaald. b. De uitkomsten van dit project dragen bij aan de strategie van de bank. Het is echter niet mogelijk SMART te fomuleren welke bijdrage dit project concreet heeft in het behalen van één of meer formele geformuleerde doelstellingen uit het strategisch plan van de bank. c. De uitkomsten van dit project zijn van strategisch belang voor de bank. Indien dit project de gewenste resultaten niet oplevert komen één of meer strategische doelstellingen van de bank in gevaar. De uitkomsten van dit project zijn direct en SMART te linken aan één of meer formele geformuleerde doelstellingen uit het strategisch plan van de bank. 59 QuickScan: Vraag 6/8 Hoe kan de complexiteit van het project als beste worden geschetst? a. Het project kan het beste worden getypeerd als een "paint by numbers" project. De juiste kleuren verf moeten worden gebruikt in de vakjes met het corresponderende nummer en er gaat een schilderij ontstaan. De route naar het eindproduct is al bekend, nadruk ligt met name op de uitvoering van het project. Project kent een lage complexiteit. b. Het project eindresultaat is bekend, de route erna toe dient (voor een deel) nog verder te worden uitgewerkt. Uitwerking kan soms bestaan uit het voor de bank op maat maken van een door Rabobank Nederland aangeleverd basis stappenplan. Bij projecten die niet door Rabobank Nederland worden gefaciliteerd dient er eerst nog een plan te worden gemaakt alvorens beheerst met de uitvoering kan worden gestart. Project kent een gemiddelde complexiteit. Er is waarschijnlijk geen verdere managementfasering in het project. De projectmanager krijgt na het akkoord op zijn plan mandaat voor de gehele uitvoering van het project. c. Er moeten veel (verschillende) (deel)producten door het project worden gerealiseerd. Door de complexiteit van het project kan slechts het eerste deel van het project zinvol verder worden uitgewerkt in een plan. Eventueel vervolgdelen in het project kunnen pas zinvol verder worden uitgewerkt als de eerste fase is uitgevoerd. Project kent een hoge complexiteit. Er is sprake van meerdere managementfasen in het project. De projectmanager krijgt na het akkoord op zijn plan, slechts mandaat voor de uitvoering van de eerste fase in het project

31 QuickScan: Vraag 7/8 Hoe kan de organisatorische impact van het project het beste worden geschetst? a. De organisatorische consequenties van het project zijn nagenoeg nihil. Er zijn geen wijzigingen in werkprocessen, personeel of houding en gedrag. b. De organisatorische consequenties van het project zijn overzichtelijk. Mogelijk is er sprake van behapbare wijzigingen in werkprocessen. Er hoeven geen grote wijzigingen plaats te vinden in houding en gedrag om het gewenste effect te bereiken. Eventuele personele consequenties zijn dermate gering dat er geen sprake is van een reorganisatie. c. De organisatorische consequenties van het project zijn groot. Hiervan is sprake als bijvoorbeeld: o meerdere primaire werkprocessen volledig opnieuw worden ingericht; o nieuwe systemen en werkwijzen worden geïntroduceerd; o grote wijzigingen nodig zijn in houding en gedrag om het gewenste effect te bereiken; o er sprake is van een reorganisatie. 61 QuickScan: Vraag 8/8 Hoe kan het risicoprofiel van het project als beste worden geschetst? a. Er zijn weinig voorziene risico's, de kans is erg groot dat het project zonder veel moeite binnen de afgesproken kaders van tijd/geld/kwaliteit het eindresultaat bereikt. b. Er zijn voorziene risico's die door goede beheersingsmaatregelen door de projectmanager en opdrachtgever onder controle kunnen worden gehouden zodat het project binnen afgesproken kaders van tijd/geld/kwaliteit het eindresultaat kan leveren. c. Er zijn grote risico's binnen het project. Zonder adequaat risicomanagement is het bijna onmogelijk om dat het project binnen afgesproken kaders van tijd/geld/kwaliteit het eindresultaat kan leveren. Voor een deel van de beheersingsmaatregelen is managementattentie vanuit de directie een vereiste

32 Quickscan: Resultaten Score Classificatie 8-11 Projectmatige activiteit Klein- tot middelgroot project Groot project 63 Recente ontwikkelingen Is er nog wat te melden? 64 32

33 Leerraamwerk PL 65 Verandermanagement en opdrachtgeverschap 66 33

34 Dank voor jullie aandacht! Oplossing 34

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Projectmanagement op basis van PRINCE2 Editie 2009 Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Projectmanagement op basis van PRINCE2 Editie 2009 Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Samenvatting Project Management Professional

Samenvatting Project Management Professional Samenvatting Project Management Professional Arie Bubberman Inhoudsopgave Voorbereiden project...4 Projectopdracht...4 Relatie met strategie en organisatie...4 Invullingen term projectopdracht...5 Afstemmen

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Projectmanagement methoden. Een overzicht en indicatie van toepasbaarheid

Projectmanagement methoden. Een overzicht en indicatie van toepasbaarheid Projectmanagement methoden Een overzicht en indicatie van toepasbaarheid Inhoudsopgave 1. Methoden; hulpmiddelen en geen doel 2. Watervalmethode 3. Incrementele methode 4. Critical Chain methode 5. Projectmatig

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

C2K SCiH Advies Inrichting C2000

C2K SCiH Advies Inrichting C2000 C2K SCiH Advies Inrichting C2000 Inleiding Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijk relaties Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Contactpersoon: Dhr M. van Vliet M.vanVliet@cs.ru.nl

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Effectief Sturing geven aan Projecten Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Rollen en verantwoordelijkheden

Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Project Board De Project Board legt verantwoording af aan het bedrijfs- of programmamanagement over het succes van het project, en heeft

Nadere informatie

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten 5 Projectmanagementmethoden 83 5.5 PRINCE2 Deel I van de beschrijving van PRINCE2 is geschreven door Ron Seegers en gereviseerd en geautoriseerd door Joost Nuijten, bestuurslid van de Prince User Group

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling Voorbeeldexamen ITPMA I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. Projectmanagement op basis van PRINCE2 Editie 2009 2de geheel herziene druk Copyright protected. Use is for Single Users only

Nadere informatie

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening 1. Wat is ten aanzien van de projectomgeving het uitgangspunt van PRINCE2? A. Een Fixed-price contract B. Een klant/leveranciers omgeving C. Een

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland Project Auditing Handvatten voor de internal auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Voorwoord In de wandelgangen spreekt men weleens over de resultaten van (IT-)projecten: twee keer duurder

Nadere informatie

PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE?

PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE? Trefwoorden Projectmanagement Projectoverdracht Projectimplementatie NAOMI RADEWALT EN MARK ELSTGEEST PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE? Hoe kan dat nu? We hebben toch een succesvol

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler Besturing van grote veranderingsprogramma s Praktische richtlijnen voor bestuurders (verschenen in Tijdschrift voor Financieel Management juli/augustus 1999) José Roelofs en Petro Kesseler Petro Kesseler

Nadere informatie

Optimaliseren van projectprestaties

Optimaliseren van projectprestaties Optimaliseren van projectprestaties 2 Optimaliseren van projectprestaties Vakmanschap in Project, Programma, Portfolio en Interim-management In een complexe en snel veranderende wereld grijpt ICT steeds

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? Hans Wortmann en Derk Kremer Het hebben van ICT kennis is geen voorwaarde om de rol van opdrachtgever goed te kunnen vervullen. En kan dus ook geen

Nadere informatie