E.1. Opstarten van een Project (OP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E.1. Opstarten van een Project (OP)"

Transcriptie

1 [ppendix E: Health heck - Prince2, editie 2009] E.1. Opstarten van een Project (OP) 1 Zijn de management team rollen toegewezen voor de: D E F G H Executive? Projectmanager? Senior User(s)? Senior Supplier(s)? indien van toepassing op dit punt? Project Support? Teammanagers? indien van toepassing op dit punt? Projectborging? hange uthority? indien van toepassing op dit punt? 2 3 Hebben de Stuurgroep leden voldoende gezag, beschikbaarheid en geloofwaardigheid om het project aan te sturen? Zijn de project stakeholders voldoende vertegenwoordigd door de Stuurgroep? 4 Zijn er rolbeschrijvingen voor elke aangestelde sleutelrol? 5 Hebben die aangestelde personen hun acceptatie bevestigd? 6 Is het Dagelijks Logboek opgezet? 7 Is de Leerpunten Logboek opgezet? 8 9 Zijn de leerpunten van eerdere, vergelijkbare projecten geïdentificeerd en waar nodig ook toegepast? Indien de organisatie niet eerder zo n project heeft uitgevoerd, zijn er dan leerpunten gezocht van vergelijkbare projecten buiten de organisatie? 10 Is er een Projectvoorstel opgesteld? 11 Is er een uitgangsdocument van de usiness ase? 12 Zijn de project Product eschrijvingen gemaakt? 13 Is de project aanpak bepaald? 14 Is er een Fase Plan voor de initiële fase?

2 E.2.1 Sturen van een Project (SP1) 15 Heeft de Stuurgroep het Projectvoorstel goedgekeurd? In het bijzonder, hebben zij: D de project definitie en aanpak bevestigd? de project Product eschrijving beoordeeld (review) en goedgekeurd? de gemaakte afspraken met de kern van het project management team bevestigd? het uitgangsdocument van de usiness ase beoordeeld (review) en goedgekeurd? In het bijzonder de beoogde voordelen? 16 Heeft de Stuurgroep het Initiatie Fase Plan goedgekeurd? In het bijzonder, hebben zij: D E F G het plan goedgekeurd om het Project Initiatie Document (PID) op te stellen? de benodigde resources verkregen of toegewezen voor het Fase Plan voor de Initiatie Fase? er voor gezorgd dat afdoende rapportage en beheers mechanismen aanwezig zijn voor de initiatie fase? de toleranties vastgesteld voor de initiatie fase? de noodzakelijke logistieke ondersteuning aangevraagd bij het bedrijfs- of programma management? (ijv.: accommodatie, communicatie faciliteiten, uitrusting (apparatuur) en elke andere project ondersteuning) bevestigd, dat zij het risico begrijpen dat van invloed is op hun beslissing door goedkeuring van de initiatie fase? bevestigd aan de projectmanager, dat de gedefinieerde werkzaamheden in het Initiatie Fase Plan mogen starten? 17 Heeft de Stuurgroep het bedrijfs- of programma management (en andere geïnteresseerde partijen) geïnformeerd dat project initiatie is goedgekeurd?

3 E.2.2 Project utoriseren (SP2) Heeft de Stuurgroep het Project Initiatie Document goedgekeurd? In het bijzonder, hebben zij: D E F G H I J K L M bevestigd dat de usiness ase levensvatbaar, gewenst en haalbaar is, en voldoet aan de verwachtingen en standaarden van het bedrijfs- of programma management, en dit hebben goedgekeurd? bevestigd dat leerpunten uit eerdere, vergelijkbare projecten zijn beoordeeld (review) en opgenomen? bevestigd dat de Kwaliteit Management Strategie de kwaliteit verwachtingen zullen leveren en dit hebben goedgekeurd? bevestigd dat de onfiguratie Management Strategie de verwachte aanpak zal opleveren en dit hebben goedgekeurd? bevestigd dat de Risico Management Strategie het project zal bewaken, en dit hebben goedgekeurd? bevestigd dat een risico evaluatie heeft plaatsgevonden en dat risico beperkende acties werden gepland? bevestigd dat het Project Plan deugdelijk en haalbaar is, en hebben dit goedgekeurd? bevestigd dat het aten Review Plan alle verwachte baten (voordelen) dekt, en hebben dit goedgekeurd? bevestigd dat alle projectmanagement teamleden akkoord gaan met hun rol (de projectmanagement teamstructuur, rollen en verantwoordelijkheden)? zij zich ervan verzekerd, dat de projectbeheersing voldoende is voor de aard van het project? zij zich ervan verzekerd, dat de informatiebehoefte en communicatie interval, zoals gedefinieerd in de ommunicatie Management Strategie, voldoende zijn voor de aard van het project, en hebben dit goedgekeurd? de toleranties voor het project hebben beoordeeld, verleend door bedrijfs- of programma management, om er zeker van te zijn dat deze geschikt en realistisch zijn. de samenhang tussen de verschillende componenten goed hebben overwogen en het Project Initiatie Document in zijn geheel hebben goedgekeurd? heeft de Stuurgroep het bedrijfs- of programma management (en andere geïnteresseerde partijen) geïnformeerd, dat het project werd goedgekeurd?

4 E.2.3 Fase of fwijking Plan utoriseren (SP3) 20 Heeft de Stuurgroep het Fase Eind Rapport (End-Stage-Report) beoordeeld? In het bijzonder: heeft de Stuurgroep de voortgang status beoordeeld op basis van het Fase Eind Rapport voor de huidige management fase? heeft de Stuurgroep de behaalde voordelen en leerpunten beoordeeld tijdens de fase? 21 Heeft de Stuurgroep de algehele levensvatbaarheid van het project beoordeeld? In het bijzonder, hebben zij: D het Project Plan en de positie beoordeeld in relatie tot de afgesproken toleranties met bedrijfs- of programma management? de usiness ase beoordeeld om er zeker van te zijn dat het project nog steeds gerechtvaardigd is? de belangrijkste risico s beoordeeld om er zeker van te zijn dat de kans van risico s nog steeds acceptabel is en dat de risico acties zijn ingepland? gezorgd voor het verkrijgen van beslissingen van buiten het project, voor iedere potentiële afwijking, die de project toleranties overstijgen? (ijv.: ls het project onderdeel is van een programma, dan had het programma management de impact op het (totale) programma moeten onderzoeken en de nodige acties ondernemen.) 22 Heeft de Stuurgroep het volgende Fase Plan (of fwijking Plan) beoordeeld en goedgekeurd? In het bijzonder, hebben zij: het plan beoordeeld waarvoor de Projectmanager goedkeuring nodig heeft? (Dit kan zijn: een Fase Plan voor de volgende Management Fase, of een fwijking Plan). de Projectmanager geautoriseerd om verder te gaan met het ingediende plan. (Fase Plan of fwijking Plan, of instrueert de Projectmanager om voortijdig het project te stoppen.) de toleranties voor de volgende management fase vastgesteld, of (in het geval van een fwijking Plan) hebben de huidige fase toleranties herzien als nodig? 23 Heeft de Stuurgroep het bedrijfs- of programma management (en andere geïnteresseerde partijen) geïnformeerd, dat de volgende fase werd goedgekeurd? (of een fwijking Plan voor de huidige fase werd goedgekeurd.)?

5 E.2.4 d-hoc sturing geven (SP4) 24 Heeft de Stuurgroep gereageerd op de verzoeken van de Projectmanager? In het bijzonder, hebben zij: het verzoek beoordeeld? (dit kan informeel of formeel, waarbij de laatste dan in de vorm van een Issue Rapport.) een beslissing genomen? (bijv.: goedgekeurd, afgewezen, uitgestelde beslissing, verzoek om meer informatie.) voorzien in begeleiding van de Projectmanager? 25 Heeft de Stuurgroep gereageerd op rapporten? In het bijzonder, hebben zij: het laatste Hoofdpuntenrapport beoordeeld, zodat zij de status van het project begrijpen en zich ervan vergewissen, via een dialoog met de Projectmanager, dat de fase verloopt volgens plan? beslissingen genomen op basis van fwijking Rapporten aangepaste toleranties of goedgekeurde reacties op de fwijking in voorkomende gevallen? beslissingen genomen op basis van Issue Rapporten en binnen de Stuurgroep gedelegeerde limieten van autoriteit of zochten advies bij bedrijfs- of programma management? 26 Heeft de Stuurgroep gereageerd op externe invloeden? In het bijzonder, hebben zij: zich ervan verzekerd dat het project geïnformeerd blijft van externe factoren die het project kunnen beïnvloeden? zich ervan verzekerd dat het project zich focust op de doelstellingen van het bedrijfs- of programma management en dat het zakelijk gerechtvaardigd blijft? zich ervan verzekerd dat de Projectmanager geïnformeerd wordt van alle wijzigingen in de bedrijfs- of programma omgeving, die mogelijk van invloed kunnen zijn op het project, en dat de nodige acties worden ondernomen? 27 Heeft de Stuurgroep het bedrijfs- of programma management (en andere geïnteresseerde partijen) geïnformeerd inzake de voortgang van het project in overeenstemming met de ommunicatie Management Strategie?

6 E.2.5 Project fsluiting autoriseren (SP5) 28 Heeft de Stuurgroep de overdracht en acceptatie bevestigd? In het bijzonder, hebben zij: geverifieerd dat de overdracht van het project in overeenstemming was met de onfiguration Management Strategie en in bijzonder, dat registratie van zowel alle vereiste gebruikers acceptatie als operationele/onderhoud acceptatie aanwezig is? zich, waar nodig, ervan verzekerd dat de resulterende zakelijke veranderingen worden ondersteund en duurzaam zijn? zich ervan verzekerd, dat elke kwaliteitsverwachting van de klant, die echter pas na projectafsluiting bevestigd kan worden, (bijv.: prestaties mbt de betrouwbaarheid) zijn opgenomen in het aten Review Plan als een post-project controle? 29 Heeft de Stuurgroep het Project Eind Rapport (PER) goedgekeurd? In het bijzonder, hebben zij: de goedgekeurde versie van het Project Initiatie Document, die bij project initiatie als basis gebruikt om te evalueren hoe het project is afgeweken van de initiële basis, en informatie te leveren waartegen het succes van het project kan worden afgezet? zich ervan verzekerd, dat opvolg acties en aanbevelingen correct werden vastgelegd in het Project Eind Rapport (PER) en dat de juiste groepen bewust worden gemaakt van hun verantwoordelijkheid om deze op te pakken? het Project Eind Rapport goedgekeurd voor distributie aan elke geïnteresseerde partij, zoals bedrijfs- of programma management? Heeft de Stuurgroep het Leerpunten Rapport beoordeeld en besloten wie dat krijgt? Heeft de Stuurgroep zeker gesteld dat de relevante groepen (bijv.: bedrijfs- of programma management, centre of exellence) zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid om aanbevelingen op te pakken? Heeft de Stuurgroep de usiness ase bevestigd? In het bijzonder; hebben zij de bijgewerkte usiness ase bevestigd door actuele en geprognosticeerde batena, kosten en risico s te vergelijken met de goedgekeurde usiness ase in het Project Initiatie Document? (Wellicht is het niet mogelijk om alle voordelen te bevestigen, daar sommigen pas gerealiseerd worden nadat het project gesloten is)? Heeft de Stuurgroep het bijgewerkte aten Review Plan goedgekeurd? In het bijzonder, hebben zij: het bijgewerkte aten Review Plan beoordeeld en hiervoor toestemming gekregen en zich ervan vergewist dat het zich richt op de verwachte voordelen die nog niet bevestigd kunnen worden? bevestigd, dat de verantwoordelijkheid van het aten Review Plan wordt overgedragen aan het bedrijfs- of programma management? 33 Heeft de Stuurgroep de project afsluiting aangekondigd? In het bijzonder, hebben zij: een project afsluiting aankondiging beoordeeld en uitgegeven die in overeenstemming was met de ommunicatie Management Strategie? diegenen geadviseerd die hebben gezorgd voor de bij het project benodigde ondersteunende infrastructuur en middelen, dat zij zich

7 nu kunnen terugtrekken. D de aan het project toegewezen middelen vrijgegeven? een uiterste datum gegeven voor de kosten die ten laste van het project komen?

8 E.3. Initiëren van een Project (IP) 34 Zijn de leerpunten van eerdere, vergelijkbare projecten geïdentificeerd, en werden waar mogelijk toegepast? 35 Is de Risico Management Strategie gedefinieerd en gedocumenteerd? 36 Is het Risico Register opgezet en gevuld? 37 Is de onfiguratie Management Strategie gedefinieerd en gedocumenteerd? 38 Is de Initiële onfiguratie Item Records opgezet? 39 Is het Issue Register opgezet en gevuld? 40 Is de Kwaliteit Management Strategie gedefinieerd en gedocumenteerd? 41 Is het Kwaliteit Register opgezet en gevuld? 42 Is de ommunicatie Management Strategie gedefinieerd en gedocumenteerd? 43 Is de project beheersing vastgesteld en vastgelegd? 44 Is het project plan gemaakt? Is de project management teamstructuur bijgewerkt om nieuwe functies te kunnen benoemen of te wijzigingen in verantwoordelijkheden van bestaande rollen? Zijn er rolbeschrijvingen voor nieuwe benoemingen? En laat benoemde personen hun acceptatie bevestigen? Is het uitgangsdocument van de usiness ase verfijnd tot een gedetailleerde usiness ase? Is het aten Review Plan opgesteld? (dit kan gedaan zijn door edrijfs- of Programma Management) 49 Is het Project Initiatie Document samengesteld?

9 E.4. eheersen van een Fase (F) 50 Zijn Werk Pakketten gemaakt en uitgegeven? 51 Zijn alle Teammanagers akkoord met al hun Werk Pakketten? 52 Zijn voltooide producten geproduceerd in overeenstemming met de Werk Pakketten en Product eschrijving? 53 Zijn de relevante onfiguratie Item Records gemaakt/bijgewerkt? 54 Is het Kwaliteit Register onderhouden? 55 Zijn er producten overgedragen als onderdeel van een gefaseerde oplevering? Zo ja, zijn deze dan overgedragen in overeenstemming met de onfiguratie Management Strategie? 56 Is het Risico Register onderhouden? 57 Is het Issue Register onderhouden? 58 Is het Fase Plan bijgewerkt met de actuele stand van zaken en herziene prognoses? 59 Is de Daily Log onderhouden? Worden heckpoint Reports ontvangen voor elk uitgegeven Werk Pakket met de overeengekomen rapport formaat en frequentie? Was de voortgang (actueel en geprognosticeerd) gecontroleerd tegen de overeengekomen toleranties? Indien geprognosticeerd werd, dat de toleranties overschrijden, zijn deze dan geëscaleerd naar de Stuurgroep? ls corrigerende maatregelen nodig waren, waren ze ingelogd, geïmplementeerd en bijgehouden? Werd de usiness ase periodiek gecontroleerd op doorlopende levensvatbaarheid? Zijn Hoofdpunten Rapporten gemaakt en uitgegeven in overeenstemming met het overeengekomen rapport formaat en frequentie? 66 Zijn er Issue Rapporten aanwezig voor alle formeel afgehandelde Issues? 67 Zijn er fwijking Rapporten aanwezig voor alle afwijkingen die aan de Stuurgroep zijn gestuurd? 68 Is het Leerpunten Logboek bijgewerkt met nieuwe leerpunten?

10 E.5. Manage Product Delivery (MP) evatten het Werk Pakket en Product eschrijving(en) voldoende informatie, inclusief kruisverwijzingen, zodat de Teammanager de gewenste producten kan produceren? Is er een Team Plan gemaakt, waarin staat dat het Werk Pakket afgerond kan worden binnen de overeengekomen toleranties? Is het Team Plan bijgewerkt met de actuele stand van zaken en bijgewerkte prognoses? Werd de voortgang (actueel en prognose) gecontroleerd t.o.v. de overeengekomen toleranties? Indien geprognosticeerd werd dat toleranties overschreden zullen worden, zijn deze dan geëscaleerd aan de Projectmanager? Zijn er heck Point Reports uitgegeven aan de Projectmanager in het afgesproken formaat en frequentie? Heeft de Teammanager de Projectmanager in kennis gesteld van enige Issues en risico s? 76 Zijn er goedkeuringsdocumenten voor elk voltooid product? Heeft de Teammanager de afd. Project Ondersteuning in kennis gesteld van gewenste updates in de onfiguratie Item Records en het Kwaliteit Register? Heeft de Teammanager de Projectmanager in kennis gesteld dat alle producten, zoals beschreven in het Werk Pakket, werden opgeleverd?

11 E.6. Manage Fase Overgang (MF) 79 Zijn alle producten, die waren gepland voor voltooiing binnen de fase, goedgekeurd? Is er een Product Status Overzicht gemaakt om de status van de producten van de fase te verifiëren? ls er een product overdracht was tijdens de fase, zijn gerelateerde uitstaande Issues dan gedocumenteerd als aanbevolen opvolg actie, klaar voor distributie onder voorbehoud van goedkeuring Stuurgroep. 82 Is het Leerpunten Logboek beoordeeld en bijgewerkt? 83 Indien gewenst, is er een Leerpunten Rapport gemaakt, klaar voor distributie, onder voorbehoud van goedkeuring Stuurgroep? 84 Is het Fase Plan bijgewerkt met de actuele stand van zaken? 85 Is de Risico Management Strategie beoordeeld en (indien nodig) bijgewerkt? 86 Is het Risico Register beoordeeld en bijgewerkt? 87 Is de onfiguratie Management Strategie beoordeeld en (indien nodig) bijgewerkt? 88 Zijn de onfiguratie Item Records beoordeeld en bijgewerkt? 89 Is het Issue Register beoordeeld en bijgewerkt? 90 Is de Kwaliteit Management Strategie beoordeeld en (indien nodig) bijgewerkt? 91 Is het Kwaliteit Register beoordeeld en bijgewerkt? 92 Is de ommunicatie Management Strategie beoordeeld en (indien nodig) bijgewerkt? 93 Is de projectbeheersing beoordeeld en (indien nodig) bijgewerkt? 94 Is het Project Plan beoordeeld en (indien nodig) bijgewerkt? Is de project management teamstructuur bijgewerkt om nieuwe functies te kunnen benoemen of te wijzigingen in verantwoordelijkheden van bestaande rollen? Zijn er rolbeschrijvingen voor nieuwe benoemingen? En laat benoemde personen hun acceptatie bevestigen? 97 Is de usiness ase beoordeeld en (indien nodig) bijgewerkt? 98 Is het aten Review Plan beoordeeld en (indien nodig) bijgewerkt? 99 Is het Project Initiatie Document beoordeeld en (indien nodig) bijgewerkt? Is er een Fase Eind Rapport gemaakt, dat de actuele versus geplande prestaties toont, alsmede een samenvatting van de leerpunten en aanbevolen opvolg acties? Is het Fase Eind Rapport uitgegeven aan de Stuurgroep, in overeenstemming met de projectbeheersing.

12 Voor de volgende fase: 102 Is het Fase Plan voor de volgende fase gemaakt? 103 Zijn de Product eschrijvingen voor de producten van de volgende fase gemaakt? 104 Is de Stuurgroep verzocht de volgende fase te autoriseren? Voor afwijkingen: 105 Is het fwijking Plan gemaakt (indien gevraagd door de Stuurgroep)? 106 Zijn de Product eschrijvingen gemaakt/bijgewerkt voor het fwijking Plan? 107 Is de Stuurgroep verzocht het fwijking Plan goed te keuren?

13 E.7. Project fsluiting (SP5) 108 Zijn alle producten voltooid en goedgekeurd? Is er een Product Status Overzicht gemaakt om de status van alle producten te verifiëren? Zijn alle uitstaande Issues gedocumenteerd als aanbevolen opvolgacties, klaar voor distributie, onder voorbehoud van goedkeuring Stuurgroep? ij vroegtijdige afsluiting, werden de middelen voor het herstellen van producten die zijn voltooid of in uitvoering zijn goedgekeurd door de Stuurgroep? Indien vroegtijdige afsluiting is gewenst, was er een fwijking Plan gemaakt en goedgekeurd? 112 Is er een acceptatie record voor de oplevering van het project product? 113 evat het acceptatie record de operationele and onderhoud acceptatie? 114 Is het Leerpunten Logboek beoordeeld en een Leerpunten Rapport gemaakt, klaar voor distributie, onder voorbehoud van goedkeuring Stuurgroep 115 Is het Project Plan bijgewerkt met de actuele stand van zaken? 116 Is de usiness ase bijgewerkt met de actuele stand van zaken? 117 Is het aten Review Plan bijgewerkt met de actuele stand van zaken? Is er een Fase Eind Rapport gemaakt, dat de actuele versus geplande prestaties toont, alsmede een samenvatting van de leerpunten en aanbevolen opvolg acties? Is het Fase Eind Rapport uitgegeven aan de Stuurgroep, in overeenstemming met de projectbeheersing. Is er een concept melding van projectafsluiting gemaakt, ter goedkeuring van de Stuurgroep en de verdere distributie? 121 Zijn alle Registers en Logboeken gesloten? 122 Is alle project documentatie gearchiveerd?

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening 1. Wat is ten aanzien van de projectomgeving het uitgangspunt van PRINCE2? A. Een Fixed-price contract B. Een klant/leveranciers omgeving C. Een

Nadere informatie

Rollen en verantwoordelijkheden

Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Project Board De Project Board legt verantwoording af aan het bedrijfs- of programmamanagement over het succes van het project, en heeft

Nadere informatie

Project Management: Introductie tot Prince2

Project Management: Introductie tot Prince2 Bijeenkomst Detaco professionals Project Management: Introductie tot Prince2 Stefan van Duren 22 september 2011 Het Turfschip Etten-Leur Gebaseerd op het boek Projectmanagement op basis van PRINCE2 Editie

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Literatuur B Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar

Nadere informatie

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Implementatie PRINCE2 is maatwerk Veel organisaties worstelen met de invoering van PRINCE2 en komen vaak niet verder dan PINO (PRINCE2 In Name

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

2Modelexamen 2. Modelexamen 2

2Modelexamen 2. Modelexamen 2 2Modelexamen 2 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Plannen. 9.1 Doel. 9.2 Definitie plannen

Hoofdstuk 9 Plannen. 9.1 Doel. 9.2 Definitie plannen Hoofdstuk 9 Plannen 9.1 Doel Het doel van het thema Plannen is om de uitvoering, communicatie en beheersing van het realiseren van een specifiek doel of verzameling van doelen te faciliteren door het definiëren

Nadere informatie

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren TM PRINCE2 Symposium: Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren Bert Hedeman b.hedeman@insights-int.nl PRINCE2TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Bert Hedeman Partner Insights

Nadere informatie

PRINCE2 in duizend woorden

PRINCE2 in duizend woorden PRINCE2 in duizend woorden Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd White paper September 2011 Inhoud 1 Wat is PRINCE2? 3 2 Voordelen van PRINCE2 3 3 Principes 3 4

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

PRINCE2 in duizend woorden. Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 in duizend woorden. Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 in duizend woorden Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Inhoud 1 Wat is PRINCE2? 3 2 Voordelen van PRINCE2 3 3 Principes

Nadere informatie

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten 5 Projectmanagementmethoden 83 5.5 PRINCE2 Deel I van de beschrijving van PRINCE2 is geschreven door Ron Seegers en gereviseerd en geautoriseerd door Joost Nuijten, bestuurslid van de Prince User Group

Nadere informatie

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 1 2 Inleiding Wat is PRINCE2? Organisation Discussie Wat is een project? Improvisatie Uniek Flexibel Vernieuwend Enerverend Chaotisch

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud Inhoud 1. Thema: Plannen 1. Thema: Plannen 1 1.1 Niveaus van Plannen 2 1.1.1 Project Plan (Projectplan) 2 1.1.2 Stage Plan (Faseplan) 2 1.1.3 Exception Plan (Afwijkingsplan) 2 1.2 Product Based Planning

Nadere informatie

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement Prince2 audit Kwaliteitsmaatregel met rendement Niek Pluijmert Dga INQA (samen met Hans) Project- en kwaliteitmanagement Sedert 1979 in ICT Bestuurslid Spider Bestuurslid KvK Midden Nederland TU Delft

Nadere informatie

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder Management-/ energiereview CO2 prestatieladder 2015 Fluor Corporation Deelnemers Ger van der Schaaf: Executive Director Kees Schelling: QA/QC Jos Thijs: Kwaliteitsmanager 1 Resultaten van audits status

Nadere informatie

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut?

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Wat is een project? Heeft een doel dat bijdraagt tot resultaten van de organisatie Is eenmalig Heeft uniek resultaat Beperkt in tijd, met een duidelijk begin

Nadere informatie

Prince User Group Nederland

Prince User Group Nederland Prince User Group Nederland Topprestaties vragen geen dikke PRINCE2 documenten PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Op zoek

Nadere informatie

Sturen of Avonturen. Nieuwegein 30 November 2010

Sturen of Avonturen. Nieuwegein 30 November 2010 Sturen of Avonturen Nieuwegein 30 November 2010 1 Agenda Inleiding Projectbesturing Workshop Sturen of Avonturen BREAK Conclusies Workshop De workshop in de praktijk Afronding BORREL 2 Productvernieuwing

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Projeffect Issuemanagement proces [Setup]

Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Versie Documentnaam Datum 20-10-2014 Auteur M.S.Smilde Versie 1.0 concept Projeffect_Issuemanagement_processetup_v1_0.doc copyleft Projeffect BV: alles uit deze

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Prince User Group Nederland

Prince User Group Nederland Prince User Group Nederland De autoriteit voor het toepassen van PRINCE2 in Nederland PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Profielen

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Agenda. Introductie. Doelstellingen van het Spel. Methode van training. PRINCEOPOLY spelen. Spelverloop. Spelevaluatie

Agenda. Introductie. Doelstellingen van het Spel. Methode van training. PRINCEOPOLY spelen. Spelverloop. Spelevaluatie PRINCEOPOLY Agenda Introductie Doelstellingen van het Spel Methode van training PRINCEOPOLY spelen Spelverloop Spelevaluatie Doelstellingen van het spel Als project team ervaren en leren hoe projectmatig

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren Auteur(s) Datum Versie Frédéric van der Vaeren 11/03/2013 2.0 Eigenaar Doelpubliek Bert van Hemelen Gebruikers checklist overdracht project/change naar beheer Handleiding : Handleiding voor de checklist

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Secretaris op maat! PRINCE2

Secretaris op maat! PRINCE2 PRINCE2 PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment) levert een managementomgeving en structuur met richtlijnen en hulpmiddelen voor het opstarten, initiëren, uitvoeren, beheersen en afsluiten van projecten.

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

P componenten en technieken

P componenten en technieken 1 rojectmatig P werken 1. Ja, want het resultaat, het is tijdelijk, multidisciplinair en nieuw. 2. Een routinematige aanpak is meer geschikt als de bestemming ieder jaar hetzelfde is. 3. Ja, maar dan wordt

Nadere informatie

afsluitende fase. Binnen deze fasen worden zeven hoofdprocessen onderkend (bezien vanuit de stuurgroep en de projectmanager). Het proces plannen uit

afsluitende fase. Binnen deze fasen worden zeven hoofdprocessen onderkend (bezien vanuit de stuurgroep en de projectmanager). Het proces plannen uit service management PRINCE2 release 2009 Een eerste verkenning In 2009 komt een nieuwe versie van PRINCE2 op de markt. De huidige versie is dan circa vier jaar oud. Een samenvatting van de principes, thema

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Richtlijnen voor het Exitplan

Richtlijnen voor het Exitplan Bijlage 2 Richtlijnen voor het Exitplan Bijlage bij het Bestek Openbare Europese Aanbesteding SIS Datum: 12 mei 2015 Versie: 1.0 Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van dit

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR. Lean toegepast op PRINCE2 Projectmanagement is waste (maar noodzakelijk) Martin van Borselaer Mens-, organisatie- en procesverbeteraar Projectmanager/verandermanager & coach

Nadere informatie

WEBINAR. PROJECTCONTROL En de rol van de controller/financial. Door: Rob Schapink. Leusden, 27 september 2017

WEBINAR. PROJECTCONTROL En de rol van de controller/financial. Door: Rob Schapink. Leusden, 27 september 2017 WEBINAR PROJECTCONTROL En de rol van de controller/financial Door: Rob Schapink Leusden, 27 september 2017 Welkom! Deelnemers Webinar Projectcontrol Onderdelen Waarom is projectcontrol relevant? Wat gaat

Nadere informatie

ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie. Ed Clevers Matthé Drost

ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie. Ed Clevers Matthé Drost ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie Ed Clevers Matthé Drost Wie zijn Ed en Matthé? Ed Clevers Manager PPM bureau ROC Nijmegen E.Clevers@roc-nijmegen.nl 06-19 49 36 72 Matthé

Nadere informatie

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is Versie 3.1 Datum 3 maart 2015 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 4 1 Hoofdscenario 4 1.1 Initiatie 4 1.1.1 Ontvang bericht toets of nummer

Nadere informatie

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Implementatie PRINCE2 is maatwerk Veel organisaties worstelen met de invoering van PRINCE2 en komen vaak niet verder dan PINO (PRINCE2 In Name

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mededeling GMO Groenten en fruit 2016-9: WAP 2014 bijlage III Richtlijnen accountantscontrole waarde afgezette productie 2014 ten behoeve van het operationeel programma,

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

Procedure Risicobeheersing en kansen afweging. Waterketen. Registratienummer: Versie: 1.0. Datum

Procedure Risicobeheersing en kansen afweging. Waterketen. Registratienummer: Versie: 1.0. Datum Procedure Risicobeheersing en kansen afweging Waterketen Soort document: Procedure Registratienummer: 14.0037073 Versie: 1.0 Status: Definitief Afdeling /Eenheid: Proceseigenaar: Procesbeheerder Procesbeschrijver:

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

Norm 1.3 Beveiligingsplan

Norm 1.3 Beveiligingsplan Beantwoording vragen zelftest Suwinet oktober 2014 Norm 1.3 Beveiligingsplan De Inspectie SZW beschrijft norm 1.3 als volgt: De gemeente heeft een formeel vastgesteld beveiligingsbeleid en -plan. Het Beveiligingsplan

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Energie management plan

CO2 prestatieladder Energie management plan CO2 prestatieladder Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621 E-mail: info@kroes.org Versie:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best Rekenkamercommissie Onderzoeksplan proces- kwaliteit gemeente Best September 2014 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U10 Audit Distributielijst : STZ Datum : 19-06-2014 Revisiedatum : 19-06-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Opmerkingen Versiedatum Opmerkingen

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Internetsoftware voor het opsporen en oplossen van knelpunten

Internetsoftware voor het opsporen en oplossen van knelpunten Inhoud: Wat is Regis t? 3 Regis t als basis voor de RI&E 4 De RI&E en uw organisatie 4 De RI&E applicatie bestaat uit de volgende onderdelen 5 Doorgroeien naar een volwaardig Risk-Managementsysteem? 6

Nadere informatie

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance Hier komt tekst Lokale overheid, Hier eigen komt governance, ook tekst eigen PMO INHOUD 1. INLEIDING 2. ORGANISATIE Gemeente Utrecht Project en Programma

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

1) Medische technologie is bedoeld als in bijlage 1 van het convenant gedefinieerd Pagina 1 van 5

1) Medische technologie is bedoeld als in bijlage 1 van het convenant gedefinieerd Pagina 1 van 5 Positie van technologie in het Veiligheids- en Kwaliteitssysteem van het ziekenhuis Verantwoordelijkheden 2.1 In het ziekenhuis is de portefeuille van De verantwoordelijkheid van de RvB is expliciet instelling

Nadere informatie

Casus Verhuizing van een scheepswerf

Casus Verhuizing van een scheepswerf Casus Verhuizing van een scheepswerf Deze casus is onderdeel van de Prince2 Foundationtraining Versiebeheer Versie Auteur Opmerkingen Datum 010 RM Finale Review door de Assessor 24-03-05 V EERK A DE 5A

Nadere informatie

PRINCE2 2010. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

PRINCE2 2010. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. PRINCE2 2010 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 PRINCE2... 4 2.1 KENMERKEN PRINCE2...

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Test Management naast Prince2 project management

Risk & Requirements Based Test Management naast Prince2 project management PRINCE2 Symposium: Risk & Requirements Based Test Management naast Prince2 project management Rik Marselis Senior Test Adviseur Testen: een vak apart Testen wordt meer en meer herkend als een aparte discipline

Nadere informatie

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO)

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO) Procedure 07 CO 2 -prestatieladder 24 februari 2013 (FKO) Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2. Methodiek voor de emissie inventaris 6 Procedure 07 CO 2-prestatieladder 2 Inleiding

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Handleiding gebruik BLk-portaal. Versie 1.4, d.d. 12 mei

Handleiding gebruik BLk-portaal. Versie 1.4, d.d. 12 mei Handleiding gebruik BLk-portaal 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond... 3 2. Portaal... 4 3. Mijn BLk... 5 3.1. Mijn Acties... 6 3.2. Mijn Taken... 7 3.3 Mijn overzicht... 8 3.4 Mijn Gegevens... 8 4.0 Datasecurity...

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015 CO 2 Communicatieplan 18 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

CO2 Communicatieplan. Datum:... Paraaf directie: februari 2017

CO2 Communicatieplan. Datum:... Paraaf directie: februari 2017 CO2 Communicatieplan 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0004-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING Inhoudsopgave 1. Belangrijkste spelregels... 3 2. Contact met tools4ever international support... 4 isupport webomgeving... 4 Eerste maal inloggen...

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma 3.B.2 Energiemanagementprogramma DEME: creating land for the future 3.B.2 Energiemanagementprogramma Documentkenmerk: Datum: Status: RBE12-2016-RAP-203a 11-04-2012 Definitief Opgesteld door: Verificatie

Nadere informatie

9642 LL VEENDAM www.pmscan.nl

9642 LL VEENDAM www.pmscan.nl Agenda Overview van wijzigingen t.o.v. de 2005 editie Even voorstellen Achtergronden van de update Update in 5 minuten Inhoudelijke update per Principe, Thema en Proces Impact op certificering Beschikbaarheid

Nadere informatie

Virtu Open Innovatie Management

Virtu Open Innovatie Management Introductie Virtu Innovatie Management Van procesverbetering tot open innovatie. Van sociale media en stakeholderparticipatie tot oriëntatie op Organisatie 3.0. Virtu Innovatie Management biedt bestuurders

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

9e PUG symposium PRINCE2, The Next Generation. Is sturen op budget voldoende?

9e PUG symposium PRINCE2, The Next Generation. Is sturen op budget voldoende? 9e PUG symposium PRINCE2, The Next Generation Is sturen op budget voldoende? Nieuwe ontwikkelingen om de resultaten te volgen! Nicole Claassen Gianni Piazza Performanagement Introductie Performanagement

Nadere informatie

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016.

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016. VERZOEK COACHING IN MANAGEMENT UW PROJECTVOORSTEL MAN-378 Elke groep die de ondersteuning van een coach wenst te genieten voor zijn project dient in het gedetailleerde beschrijving van het project op te

Nadere informatie

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 In het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inleiding 1. Opdrachtaanvaarding 2 t/m 7. Planning en uitvoering professionele dienst 8 t/m 12. Dossier 13 t/m 16. Rapportage 17 t/m 20

Inleiding 1. Opdrachtaanvaarding 2 t/m 7. Planning en uitvoering professionele dienst 8 t/m 12. Dossier 13 t/m 16. Rapportage 17 t/m 20 INHOUDSOPGAVE Artikel Inleiding 1 Opdrachtaanvaarding 2 t/m 7 Planning en uitvoering professionele dienst 8 t/m 12 Dossier 13 t/m 16 Rapportage 17 t/m 20 Eindoordeel 21 t/m 24 B4.4 Vragenlijst Dossierreview

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

Certificatiemethode voor systemen

Certificatiemethode voor systemen 1- Doel Certificatiemethode voor systemen Beschrijving van het verloop van de certificatie van systemen van organisaties door PME Cert nv 2- Toepassingsgebied Certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen

Nadere informatie

Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl

Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl Bijgewerkt tot en met 18 januari 18 1 interim Projectmanager Datawarehouse Vastgoed gezocht! enkele maanden, gemiddeld 3, 4 of 5 dagen per

Nadere informatie

Projectsabotage. Het verschijnsel dat projecten bewust worden ondermijnd. Deel 1 Ngi 20 4 2011

Projectsabotage. Het verschijnsel dat projecten bewust worden ondermijnd. Deel 1 Ngi 20 4 2011 Projectsabotage Het verschijnsel dat projecten bewust worden ondermijnd Deel 1 Ngi 20 4 2011 Introductie Dion Kotteman Meer dan 25 jaar projectervaring bij overheid en financiële instellingen; Boek geschreven,

Nadere informatie

NetDimensions Performance

NetDimensions Performance NetDimensions Performance helpt organisaties om performance te beheren door het jaar heen. Het vervangt het traditionele jaargesprek door een voortgaande dialoog tussen manager en medewerker, met als doel

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Voorbeeldexamen EXIN Agile Scrum Foundation Editie april 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Beheer van niet-conformiteiten, preventieve acties en externe klachten. Inhoudstafel

Beheer van niet-conformiteiten, preventieve acties en externe klachten. Inhoudstafel P. : 1/5 Opsteller: AM Vanherle Verificateur :P. Cliquet, C.Graide Vertaler : AM Vanherle Goedkeuring Naam Functie Handtekening Datum Goedgekeurd door : H. Van Oyen Operationele directeur 29/08/2012 Inhoudstafel

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2008

Jaarverslag klachten 2008 Jaarverslag klachten 8 Inleiding Sinds 2 hebben wij een klachtenregeling, deze regeling is een uitwerking van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit betreft het interne klachtrecht. Intern

Nadere informatie