Criminaliteit. Examenkatern KGT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Criminaliteit. Examenkatern KGT"

Transcriptie

1

2 Criminaliteit Examenkatern KGT

3 Wat is criminaliteit? Hoofdstuk 1 KGT (blz. 6)

4 1.1 Wat is crimineel gedrag? ONGESCHREVEN REGELS Wanneer vinden we iets een delict i.p.v. iets abnormaals? Heeft te maken met: GESCHREVEN REGELS Wetboek van Strafrecht Waarden & Normen 1. Tijd 2. Plaats

5 1.2 Soorten criminaliteit Overtreding Misdrijf Weinig gevolgen. Maximaal één jaar in Huis van Bewaring. Maximale straf is levenslang Je krijgt een strafblad Poging tot en medeplichtig geldt alleen bij misdrijf Criminaliteit is alle misdrijven die in de wet staan. Zware criminaliteit Denk aan georganiseerde misdaad. Vaak in het nieuws. Veelvoorkomende criminaliteit Erg hinderlijk en kost veel geld. Vaak jongeren tussen de 16 en 23.

6 Ons beeld van criminaliteit Hoofdstuk 2 KGT (blz. 16)

7 2.1 Criminaliteit, een probleem Criminaliteit is een maatschappelijk en sociaal probleem 1. Veel mensen hebben er last van 2. Veel verschillende meningen over 3. Massamedia heeft grote invloed op de publieke opinie 4. De overheid is verantwoordelijk voor de openbare orde MATERIËLE GEVOLGEN Al de schade, te berekenen in geld. - Ziekenhuis kosten - Duurdere producten - Kosten voor preventie IMMATERIËLE GEVOLGEN Schade, niet in geld uit te drukken. - Gevoel van angst - Morele verontwaardiging - Normvervaging - Meer gevaar voor eigenrichting

8 2.2 Ons beeld van criminaliteit OORZAAK Media bericht (te) veel over misdrijven omdat dat goed verkoopt PROBLEEM Wij hebben een scheef beeld van de criminaliteit GEVOLG We voelen ons nog onveiliger CONCLUSIE de media hebben invloed op de beeldvorming en daarmee op de publieke opinie Hoe krijg je dan wel een objectief beeld over de criminaliteit? CBS Politiestatistieken Nadeel: niet alles wordt ontdekt Nadeel: aangiftebereidheid Slachtofferonderzoek Veiliger of niet? AANTAL MISDRIJVEN PER 1000 INWONERS % Dader enquêtes %

9 Oorzaken van criminaliteit Hoofdstuk 3 KGT (blz. 28)

10 3.1 Wie worden crimineel? 1. Maatschappelijke positie Let op: verschil tussen witteboordencriminaliteit en blauweboordencriminaliteit. Bepaalde groepen hebben sneller te maken met criminaliteit 2. Etnische afkomst Staat in verband met 1. Vaker diefstal en geweldpleging. Let op: men doet sneller aangifte wegens wantrouwen 3. Geslacht 4. Leeftijd 1. Aangeboren 2. Socialisatie 3. Ongelijke macht Vooral tussen 16 en 23 jaar. Gaan ze daarna door: recidivist.

11 3.2 Waarom wordt iemand crimineel? INDIVIDUELE OORZAKEN MAATSCHAPPELIJKE OORZAKEN Risicofactoren: 1. Gebrekkige opvoeding 2. Gedrags- en psychische problemen 3. Sterke groepsdruk 4. Problematisch drugsgebruik 5. Persoonlijkheidskenmerken 6. Zondige aard van de mens (christelijke visie) 1. Slechte leefomstandigheden 2. Anonieme samenleving (sociale controle) 3. Gelegenheid maakt de dief 4. Minder besef van N&W 5. Gebrek maatschappelijke binding 6. Eens een dief, altijd een dief

12 Nederland is een rechtsstaat Hoofdstuk 4 KGT (blz. 38)

13 4.1 Wat is een rechtsstaat? 1. Grondwet RECHTSHANDHAVING Handhaven van de rechtsorde 2. Grondrechten RECHTSSTAAT RECHTSBESCHERMING 3. Ook de overheid moet zich aan de wet houden 4. Onafhankelijke rechtspraak Burgers worden beschermd tegen te grote overheidsmacht en tegen willekeur van de overheid. 5. Democratische gekozen parlement

14 4.2 De scheiding der machten Rechterlijke macht Door onafhankelijke rechters. TRIAS POLITICA Wetgevende macht Door de regering en het parlement. Uitvoerende macht Door de regering. Hoe zie je deze scheiding terug op gemeentelijke niveau?

15 4.3 Knelpunten in onze rechtsstaat

16 Het strafrecht Hoofdstuk 5 KGT (blz. 52)

17 5.1 Uitgangspunten van het strafrecht Zes uitgangspunten 1. Moet in de wet staan dat het strafbaar is. 2. Wordt rekening gehouden met de ernst van het delict. 3. Rechter kijkt naar de situatie van het delict. Denk bijvoorbeeld aan: Noodweer = zelfverdediging Overmacht = je kon niet anders. 4. Rechter houdt rekening met de achtergrond van de dader. Iemand kan ontoerekeningsvatbaar zijn. 5. Rechter houdt rekening met de leeftijd JEUGDSTRAFRECHT - Van 12 tot 18 - Jeugddetentie - Ondertoezichtstelling - Opvoedingsinrichting ADOLESCENTENSTRAFRECHT - Van 16 tot 23 - Rechter beslist of behandeling als jeugdige of als volwassene

18 5.2 De 10 rechten van een verdachte DE 10 RECHTEN 1. Moet een redelijk vermoeden zijn van schuld 2. Verdachte moet weten waarvan hij wordt verdacht 3. Recht op een advocaat 4. Zwijgrecht 5. Beperkte tijd vasthouden 6. Recht op eerlijk proces 7. Verachte is ONSCHULDIG totdat de rechter anders beslist 8. Recht op hoger beroep 9. Verjaren 10. Niet weer voor het zelfde feit, tenzij.

19 Hoe lang kun je worden vastgehouden? Verhoor door politie Inverzekeringstelling verlening 3 dagen 3 dagen Voorlopige hechtenis Inbewaringstelling 14 dagen 6 uur Gevangenhouding 30 dagen Verlening 30 dagen Verlening 30 dagen

20 Van politie naar officier Hoofdstuk 6 KGT (blz. 62)

21 6.1 De politie Taken van de politie: 1. Handhaven van de openbare orde 2. Hulpverlening 3. Opsporing 4. Preventie 5. Dienstverlening Bevoegdheden politie: 1. Staande houden 2. Bekeuring geven 3. Aanhouden 4. Vasthouden 5. Fouilleren Zijn er grenzen aan de bevoegdheden? Telefoon afluisteren, woningdoorzoeking etc. toestemming nodig rechtercommissaris

22 6.2 Officier van Justitie (1) Vier belangrijke taken: 1. Leidt het opsporingsonderzoek 2. Beslist of een verdachte naar de rechter gaat 3. Eist in een rechtszaak een bepaalde straf 4. Zorgt dat die straf wordt uitgevoerd Alle Officieren van Justitie noemen we het Openbaar Ministerie. Ook wel het OM

23 6.2 De officier van Justitie (2) 1. Seponeren Afzien van verdere rechtsvervolging OPSPORING Officier van Justitie samen met POLITIE. Dit noemen we het opsporingsonderzoek. Na onderzoek moet Officier van Justitie beslissen wat er met het proces-verbaal gaat gebeuren. Gaat hij het verder onderzoeken (stafdossier) of: 2. Schikken Officier van justitie kan ook een transactie/schikking voorstellen. Dat is een geldboete. 3. Vervolgen Het komt voor de rechter. De rechter bepaalt of je schuldig bent en de straf.

24 Voor de rechter Hoofdstuk 7 KGT (blz. 74)

25 Voor de rechter Je krijgt eerst een uitnodiging, dit noemen we een dagvaarding. Kom je niet, word je toch veroordeeld, dit noemen we veroordeling bij verstek. HOGE RAAD (1) Hier kom je als je het niet eens bent met het gerechtshof, je gaat dan in cassatie. De Hoge Raad kijkt alleen of de rechtsregels goed zijn toegepast. Daarvoor kijkt zij goed naar de jurisprudentie. GERECHTSHOF (4) Als je in hoger beroep gaat bij de rechtbank, kom je bij het gerechtshof. Let op, ook de officier van justitie kan in hoger beroep gaan. RECHTBANK (11) KANTONRECHTER Overtredingen 1 rechter POLITIERECHTER Lichte misdrijven MEERVOUDIGE KAMER Zware misdrijven 1 rechter 3 rechters

26 Opstelling rechtbank getuigen pers RECHTERS VERDACHTE Advocaten Een rechtszaak 1. Opening 2. De aanklacht / tenlastelegging 3. Het getuigen verhoor 4. Verhoor verdachte 5. Het requisitoir 6. Het pleidooi 7. Het laatste woord 8. De uitspraak / vonnis Publieke tribune Publieke tribune Publieke tribune Publieke tribune Publieke tribune Publieke tribune

27 Het vonnis De rechter stelt zichzelf de volgende vragen: 1. Is er voldoende bewijs? 2. Gaat het om iets strafbaars? 3. Is de dader strafbaar? 4. Welke straf of maatregel wordt opgelegd?

28 Juryrechtspraak In Nederland kennen we GEEN juryrechtspraak. Dit is in België, Frankrijk en de Verenigde Staten wel zo. JURYRECHTSPRAAK (België, VS) Jury bepaalt of verdachte schuldig is of niet Jury bestaat uit gewone burgers Rechter bepaalt hoogte straf STRAFRECHTSPRAAK (Nederland) Rechter bepaalt of verdachte schuldig is. Gewone burgers hebben geen taak in de rechtsspraak. Rechter bepaalt hoogte straf Nadeel: gewone burgers zijn makkelijker te beïnvloeden. Nadeel: rechters kunnen zich niet goed inleven omdat ze in andere wereld leven.

29 Straf Hoofdstuk 8 KGT (blz. 84)

30 7 doelen van straffen 1. Wraak vergelding dader moet voelen dat hij fout zat 2. Genoegdoening slachtoffer voelt zich er beter door 3. Afschrikken van de dader als je weet dat de boete hoog is, doe je het niet weer 4. Afschrikken van anderen als je weet wat de boete is, doe je het niet nog een keer 5. Beveiliging van de samenleving de dader is uit de samenleving, samenleving is op dat moment dus veiliger 6. Voorkomen van eigenrichting als de overheid niets doet, gaat de dader eigen rechter spelen 7. Heropvoeding dader moet leren wat normaal is. Hij/zij moet geresocialiseerd worden

31 Doelen van straffen door de eeuwen heen In de middeleeuwen ( ) was het doel van straffen: wraak. Het straffen gebeurde door familie van de slachtoffer of door de slachtoffer zelf. Rond de 12 e eeuw (1200) gingen de overheden meer doen, zij straften iemand op de markt. Naast wraak kwamen ook de doelen: afschrikking en vergelding. Na de Tweede Wereldoorlog (1945) werd resocialisatie belangrijk, er kwamen meer taakstraffen.

32 Soorten straffen HOOFDSTRAFFEN BIJKOMENDE STRAFFEN MAATREGELEN VOORWAARDE- LIJKE STRAF Geldboete Maximaal 230 Hechtenis Vrijheidsstraf voor overtredingen Gevangenisstraf Vrijheidsstraf voor misdrijven Taakstraf Mag alleen als gevangenisstraf niet langer is dan 6 maanden Worden opgelegd met de hoofdstraf en hebben te maken met het strafbare feit ontzegging uit een bepaald recht. Denk aan rijbewijs o.i.d. Ingeslagneming Doel van maatregel is om samenleving te beschermen (of zichzelf) Vooral als iemand ontoerekeningsvatbaar is. Terbeschikkingstelling TBS Ondertoezichtstelling Krijgt geen straf, tenzij het hetzelfde delict nogmaals pleegt. Hoogte van de straf noemen we de strafmaat. Alle straffen zijn in de wet omschreven.

33 Gevangenisstraf helpt vaak niet Reden 1 Meer dan de helft van de ex-gedetineerden pleegt opnieuw een misdaad. Dit noemen we recidive. Gevangen leren van elkaar goede misdadigers te worden. Dit noemen we asocialisatie. Reden 2 Het is erg moeilijk een baan te krijgen en geaccepteerd te worden na je gevangenisstraf. Ook vrienden lopen bij je weg. Wie helpt hen? 1. Reclassering 2. Slachtofferhulp.

34 Reclassering en Slachtofferhulp RECLASSERING Doel: helpen en begeleiden verdachten en veroordeelden. Taken 1. Maken verslag van de dader over zijn persoonlijke situatie 2. Houdt toezicht bij de uitvoering van taakstraffen 3. Ondersteunt gevangenen tijdens hun detentie 4. Helpen bij de terugkeer in de samenleving SLACHTOFFERHULP Zij bieden hulp en komen op voor de belangen van slachtoffers. Via de officier van justitie kan je vragen om schadevergoeding. Soms moet je zelf er een nieuwe rechtszaak voor starten, een civiele procedure. Schadevergoeding wordt betaalt aan het slachtoffer.

35 Criminaliteitsbeleid Hoofdstuk 9 KGT (blz. 98)

36 PREVENTIEF maatregelen om crimineelgedrag te voorkomen Door camera s op te hangen durven mensen minder snel te stelen DELICT REPRESSIEF maatregelen om crimineelgedrag achteraf te bestraffen Door strengere straffen te maken schrikken mensen af.

37 Hoe denken politieke partijen over criminaliteit? LINKS PvdA, SP Leggen de nadruk op preventieve maatregelen zoals: banenplannen en wijkagenten CHRISTELIJKE CDA, CU Leggen nadruk op belang van het gezin, school en maatschappij. Ouders en leraren leren respect en eerbied te hebben voor anderen. RECHTS VVD, PVV Leggen nadruk op repressieve aanpak zoals: zwaardere straffen, politie moet veel bevoegdheden krijgen.

38 9.1 De overheid en politiek 1. Landelijk niveau Regering en parlement, Openbaar Ministerie, de rechters. 2. Gemeentelijke niveau Gemeenteraad, burgemeester 3. Politieke partijen Zie vorige dia

39 9.2 Het overheidsbeleid bestaat uit 6 onderdelen 1. Opsporingsbeleid Welke soorten criminaliteit krijgen voorrang van de politie? 2. Vervolgingsbeleid Hoe kan er beter gewerkt worden, nieuw: snelrecht, lik-op-stuk 3. Gevangenisbeleid Bouwen van extra cellen, meer mensen in één cel 4. Jeugdbeleid Meer controle, sneller straffen. Maar ook meer buurthuizen en meer banen. Speciale beleidsterreinen (volgende dia) - Veelvoorkomende criminaliteit - Georganiseerde misdaad - Terreurbestrijding

40 9.2 Speciale beleidsterreinen Veelvoorkomende criminaliteit Overheid wil overlast verminderen door preventieve maatregelen: werk- leerstraffen Georganiseerde misdaad Denk aan: vrouwenhandel, ontvoeringen, pornografie, heling, handel in drugs. Overheid zorgt voor meer agenten en hogeren straffen. Repressie. Terreurbestrijding Na aanslagen in New York, Londen en Madrid mag de politie je al arresteren als ze vindt dat je je verdacht gedraagt.

41 9.3 Preventie De NL overheid Bedrijven Burgers - Meer sociale controle - Verbeteren woonomgeving - Voorlichting - Speciaal voor jonge criminelen: Haltbureaus - Laat mensen wonen op industrieterreinen - Camera s ophangen - Winkeliers - Scholen - Wijken Eigen verantwoordelijkheid! - wat doe jij als je wat verdachts ziet?

42

43 Volgende dia s horen bij de hoofdstukken, maar ik weet meer waar. Lees ze wel door.

44

45 Wat zeggen de cijfers? De cijfers worden in Nederland verzameld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zij gebruiken hiervoor de gegevens van de politie. Echter niet altijd betrouwbaar: 1. Aangiftebereidheid verschilt per misdrijf 2. Delict wordt niet ontdekt 3. Meer controle is meer misdrijven? 4. Agenten maken ook fouten Andere manieren van onderzoek door CBS 1. Slachtofferenquêtes (interview met gewone burgers) 2. Dader enquêtes

46 Meer of minder criminaliteit? Aantal misdrijven ,4 miljoen 4,3 miljoen 4,7 miljoen Conclusie: er is toename. Maar bevolking is ook toegenomen. Kijken naar deze absolute cijfers geeft dus geen goed beeld. Om toch eerlijk te kunnen vergelijken kijken we naar het aantal misdrijven per 100 inwoners. Kijken in percentages Aantal misdrijven per 100 inwoners

47 Meer of minder criminaliteit? Aantal misdrijven is afgenomen, oorzaak: minder vermogensdelicten (diefstal, inbraak) Wel meer geweldsmisdrijven. Aantal slachtoffers van moord en doodslag lager dan we denken (ongeveer 200 per jaar). Vaak afrekeningen onder criminelen of familiedrama s.

48 Oorzaken van criminaliteit Hoofdstuk 4 KGT (blz. 38)

49 Geen bewijs Heeft de politie op een oneerlijke manier bewijs gevonden dan kan de rechter dat beoordelen als: onrechtmatig verkregen bewijs Het bewijs is dan NIET geldig.

50 Jeugdstrafrecht Leeftijdsgrens Kinderen tot 12 jaar kunnen niet voor de rechter komen. Kinderen van 12 jaar tot 18 jaar hebben speciale wetten: - Kinderrechter - Rechtszitting is NIET openbaar - Gevangenisstraf kan geen straf zijn, wel jeugddetentie - Ondertoezichtstelling - Opvoedingsinrichtring In zeer ernstige gevallen, als 16 of ouder bent, val je onder het volwassenenstrafrecht.

51 Verhoor Duur 6 uur vasthouden Politie heeft dit recht. 2 x 3 dagen Officier van justitie moet toestemming geven. Vaak bij zware misdrijven. Langer dan 6 dagen en 6 uur maximaal 14 dagen Maximaal 3 maanden Rechter-commissaris moet toestemming geven. Verdachte gaat dan naar Huis van Bewaring. Dan naar de rechter Bevoegdheden politie Politie macht niet alles zomaar doen, zij moeten zich houden aan de wet, de burger wordt hierdoor beschermd door de wet. Dit noemen we rechtsbescherming. (kenmerk rechtsstaat)

52 Het vonnis De rechter stelt zichzelf de volgende vragen: 1. Is er voldoende bewijs? 2. Gaat het om iets strafbaars? 3. Is de dader strafbaar? 4. Welke straf of maatregel wordt opgelegd? Ongelijke behandeling Niet in alle gevallen wordt er hetzelfde gehandeld door de politie, justitie en de rechter. Dit noemen we klassenjustitie: de een heeft meer kans om aangehouden, vervolgd en veroordeeld te worden dan de ander.

53 5 oorzaken van ongelijke behandeling 1. Door verschil in achtergrond (opleiding, cultuur) weet niet iedereen hoe je het beste kans maakt op een lage straf. 2. Politie en rechter hebben ook vooroordelen, zij verwachten van bepaalde groepen sneller crimineel gedrag. 3. Mensen uit lagere milieus worden sneller bestraft. Allochtonen zijn oververtegenwoordigd in lagere milieus, dus rechter bestraf hen sneller. 4. Allochtone criminele jongeren worden gemiddeld gezien zwaarder gestraft. Verkeerde interpretaties. 5. Mensen doen sneller aangifte als ze te maken krijgen met een allochtone crimineel.

54 Gouden tips bij het leren van je School Examen (SE) Leer niet op een avond het hele boekje maar verdeel het over een aantal dagen (dat kunnen je hersenen echt niet aan) Schrijf zelf een samenvatting van de tekst (dan moet je er zelf over nadenken, dat werkt!) Leg het uit aan iemand anders (als je iets één keer uitlegt aan iemand onthoud je het veel beter) Leer niet alleen de PowerPoint, maar gebruik ook het boekje! (daar staan meer voorbeelden in)

55 Einde Succes met leren!

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Maatschappijleer 2 METHODE : Essener Criminaliteit druk 4 KLAS: : 3 NIVEAU : BASIS CONTACTUREN PER WEEK 3 X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 205-206 EINDCIJFER KLAS

Nadere informatie

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE Opsporen en vervolgen Wie doet dat eigenlijk? De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer de volgende ontvoering. Politieseries en misdaadfilms zijn populair

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

Criminaliteit en Rechtsstaat

Criminaliteit en Rechtsstaat Criminaliteit en Rechtsstaat Leertekst Maatschappijkunde.nl voor leerlingen en docenten Inhoudsopgave Leerdoelen Checklist 2 1 Criminaliteit in de Maatschappij 1.1 Criminaliteit als begrip 3 1.2 Criminaliteit

Nadere informatie

De overheid voert een tweesporenbeleid: preventie en repressie van criminaliteit.

De overheid voert een tweesporenbeleid: preventie en repressie van criminaliteit. Vak Maatschappijwetenschappen Klas Havo 5 Thema Criminaliteit en samenleving Onderwerp Hoofdstuk 5 Overheidsbeleid 5. Overheidsbeleid 5.1 Integraal veiligheidsbeleid De huidige samenleving wordt wel een

Nadere informatie

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website. Naam Leerling: Klas:. 3.0 a.

Nadere informatie

Maatschappijleer VWO 5

Maatschappijleer VWO 5 Maatschappijleer VWO 5 Hoofdstuk 1 Elke staat heeft te maken met maatschappelijke problemen (ook wel dilemma s genoemd), omdat ze vaak erg ingewikkeld zijn. Het zijn problemen die veel mensen tegelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat?

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Scheiding der machten De rechters zijn gescheiden www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website*. Naam Leerling:...Klas:...

Nadere informatie

Eindexamen vmbo gl/tl maatschappijleer 2 2011 - II

Eindexamen vmbo gl/tl maatschappijleer 2 2011 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Criminaliteit en rechtsstaat tekst 1 Werkstraf voor officier van justitie wegens corruptie De rechtbank in Den Bosch heeft een officier

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Vak Maatschappijwetenschappen Klas Havo 5 Thema Criminaliteit en rechtsstaat Onderwerp Hoofdstuk 1 Wat is criminaliteit?

Vak Maatschappijwetenschappen Klas Havo 5 Thema Criminaliteit en rechtsstaat Onderwerp Hoofdstuk 1 Wat is criminaliteit? Vak Maatschappijwetenschappen Klas Havo 5 Thema Criminaliteit en rechtsstaat Onderwerp Hoofdstuk 1 Wat is criminaliteit? A 1. Aandachtspunten en belangrijke begrippen Criminaliteit als maatschappelijk

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen van de uitgereikte stencils

Antwoorden op de vragen van de uitgereikte stencils Maatschappijleer HAVO 4 Rechtsstaat Antwoorden op de vragen van de uitgereikte stencils Paragraaf 1 1. In hoger beroep werd Volkert van de Graaf veroordeeld tot een tijdelijke gevangenisstraf van 18 jaar.

Nadere informatie

Ministers geven dagelijks richtlijnen aan hun ambtenaren of aan instanties. Taak: Stellen wetten vast. Zorgt voor uitvoering van de wetten.

Ministers geven dagelijks richtlijnen aan hun ambtenaren of aan instanties. Taak: Stellen wetten vast. Zorgt voor uitvoering van de wetten. Samenvatting Maatschappijleer SE 25% Boek: Thema s maatschappijleer Havo Rechtsstaat par 2+3 & Criminaliteit Theorieën & Straffen P. 32-35 & P.44-45 & P.58-59 P.32-35] Doel van de rechtsstaat: - (veiligheid,

Nadere informatie

Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op.

Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Criminaliteit en rechtsstaat tekst 1 In steden stijgt het aantal moorden RIJSWIJK - Het aantal moorden in de grote steden is in

Nadere informatie

2. Straf: de bedoeling en de werkelijkheid blz De bedoeling 2.2. De werkelijkheid

2. Straf: de bedoeling en de werkelijkheid blz De bedoeling 2.2. De werkelijkheid Inhoudsopgave 1. Misdaad en straf blz. 3 2. Straf: de bedoeling en de werkelijkheid blz. 4 2.1. De bedoeling 2.2. De werkelijkheid 3. Vrijheid na detentie blz. 5 3.1. Recidive, eens een boef altijd een

Nadere informatie

Berechting. A.Th.J. Eggen

Berechting. A.Th.J. Eggen 6 Berechting A.Th.J. Eggen Jaarlijks behandelt de rechter in eerste aanleg circa 130.000 strafzaken tegen verdachten van misdrijven. Ruim 80% van de zaken wordt afgedaan door de politierechter. Het aandeel

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Mr. J. Kronenberg Mr. B. de Wilde Vijfde druk Kluwer a Kluwer business Deventer - 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17

Nadere informatie

Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl

Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 Opdracht 1: Kennisvragen bij www.rechtvoorjou.nl 3 Werkblad 1:

Nadere informatie

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

6. Opsporen, vervolgen en berechten

6. Opsporen, vervolgen en berechten vak Maatschappijwetenschappen Klas Havo 5 Thema Criminaliteit en samenleving Onderwerp Hoofdstuk 6 Opsporen, vervolgen en berechten 6. Opsporen, vervolgen en berechten Procedure in vogelvlucht Wanneer

Nadere informatie

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel U bent veroordeeld U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel opgelegd. In deze brochure leest u welke verschillende soorten straffen en maatregelen er bestaan,

Nadere informatie

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een. In deze brochure leest u over de verschillende soorten straffen en

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een. In deze brochure leest u over de verschillende soorten straffen en U werd veroordeeld U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel opgelegd. In deze brochure leest u over de verschillende soorten straffen en maatregelen die de rechter

Nadere informatie

Debat: Rollenspel Mishandeling

Debat: Rollenspel Mishandeling Debat: Rollenspel Mishandeling Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen gaan samen een strafrechtszaak naspelen. In deze rechtszaak is het onderwerp mishandeling door ex-vriend. Omdat het onderwerp van

Nadere informatie

Over rechtspraak in Nederland

Over rechtspraak in Nederland Over rechtspraak in Nederland De drie machten Rechtsprekende macht: de Rechtspraak De macht van de Nederlandse staat is verdeeld over de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht.

Nadere informatie

Over rechtspraak in Nederland

Over rechtspraak in Nederland Over rechtspraak in Nederland De drie machten Rechtsprekende macht: de Rechtspraak De macht van de Nederlandse staat is verdeeld over de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht.

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Proeftoets E2 havo

Proeftoets E2 havo Proeftoets E2 havo 5 2016 1. Een verdachte kan te maken krijgen met een aantal personen en instanties. Wat is de juiste volgorde? A. 1. de politie 2. de rechter 3. de officier van justitie. B. 1. de officier

Nadere informatie

Instructie: Rollenspel mishandeling

Instructie: Rollenspel mishandeling Instructie: Rollenspel mishandeling Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen gaan samen een strafrechtszaak naspelen. In deze rechtszaak is het onderwerp mishandeling door ex-vriend. De leerlingen worden

Nadere informatie

Proeftoets E2 vwo4 2016

Proeftoets E2 vwo4 2016 Proeftoets E2 vwo4 2016 1. Wat zijn de twee belangrijkste redenen om rechtsregels op te stellen? A. Ze zijn een afspiegeling van wat het volk goed en slecht vindt en zorgen voor duidelijke afspraken om

Nadere informatie

opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen

opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen In de eindtermen (juni 2005) voor de opleiding BOA wordt verwezen naar een aantal artikelen van wetten. Deze wetten zijn: de Algemene wet op het Binnentreden (Awob) Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Nadere informatie

* Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. De veroordeling 3. Registratie 3. De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 3

* Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. De veroordeling 3. Registratie 3. De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 3 U BENT VEROORDEELD U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel opgelegd. In deze brochure leest u welke verschillende soorten straffen en maatregelen er bestaan,

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

Instructie rollenspel Belediging op internet

Instructie rollenspel Belediging op internet Instructie rollenspel Belediging op internet Korte omschrijving programmaonderdeel De leerlingen gaan samen een strafrechtszaak naspelen. In deze rechtszaak is het onderwerp belediging op internet. De

Nadere informatie

6. Veiligheid en criminaliteit

6. Veiligheid en criminaliteit 6. Veiligheid en criminaliteit Gevoelens van onveiligheid komen meer voor onder jongeren dan onder 25-plussers. Jongeren zijn ook vaker slachtoffer van criminaliteit. Jonge mannen zijn vaker slachtoffer

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer

Eindexamen maatschappijleer Opgave 3 Criminaliteit in Nederland tekst 1 2 30 3 40 4 In Nederland worden per jaar zo n vijf en een half miljoen misdrijven gepleegd. Ruim anderhalf miljoen daarvan komt ter kennis van de politie. Uiteindelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

levensbeschouwing & maatschappij 2011 M A V O 3 2012 katern 2 criminaliteit rechtspraak

levensbeschouwing & maatschappij 2011 M A V O 3 2012 katern 2 criminaliteit rechtspraak criminaliteit rechtspraak levensbeschouwing & maatschappij 2011 M A V O 3 2012 katern 2 naam cluster Maartenscollege Groningen / haren levensbeschouwing & maatschappij M A V O 3 2011 2012 katern 2 bij

Nadere informatie

Instructie rollenspel Belediging op internet

Instructie rollenspel Belediging op internet Instructie rollenspel Belediging op internet Korte omschrijving programmaonderdeel De leerlingen gaan samen een strafrechtszaak naspelen. In deze rechtszaak is het onderwerp belediging op internet. De

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting Criminaliteit en rechtshandhaving Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting In de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving bundelen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Verontrustend veel criminaliteit bij allochtone jongeren

Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Verontrustend veel criminaliteit bij allochtone jongeren Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Criminaliteit en rechtsstaat tekst 1 Tilburg kiest de harde aanpak Verontrustend veel criminaliteit bij allochtone jongeren 5 10

Nadere informatie

Eindtermen en toelichtingen bij. Keuzedomein F: Criminaliteit en rechtsstaat

Eindtermen en toelichtingen bij. Keuzedomein F: Criminaliteit en rechtsstaat Eindtermen en toelichtingen bij Keuzedomein F: Criminaliteit en rechtsstaat M.C. Visser, 28 februari 2005 Subdomein: Criminaliteit en samenleving 2.3; 2.6 51 De kandidaat kan beschrijven wat regels en

Nadere informatie

Als je in aanraking komt met de politie

Als je in aanraking komt met de politie Als je in aanraking komt met de politie Je bent in aanraking gekomen met de politie en dan? Je bent met de politie in aanraking geweest. Als de politie jouw strafzaak ernstig genoeg vindt, kan die dat

Nadere informatie

OPSPOREN EN VERVOLGEN WIE DOET DAT EIGENLIJK? HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE BIJ HET OPENBAAR MINISTERIE. o p e n b a a r. m i n i s t e r i e

OPSPOREN EN VERVOLGEN WIE DOET DAT EIGENLIJK? HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE BIJ HET OPENBAAR MINISTERIE. o p e n b a a r. m i n i s t e r i e OPSPOREN EN VERVOLGEN WIE DOET DAT EIGENLIJK? o p e n b a a r m i n i s t e r i e HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE BIJ HET OPENBAAR MINISTERIE De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer

Nadere informatie

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Mr Henk van Asselt Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal Strafrechtadvocaat Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Jeugdstrafrecht Leeftijdscategorieën Jeugdstrafrecht: - 12

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en Rechtsstaat

Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en Rechtsstaat Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en Rechtsstaat Hoofdstuk 1: Wat is criminaliteit? 1: Rechtsregels Crimineel gedrag: verzamelnaam voor alles waarbij mensen rechtsregels overtreden die de overheid

Nadere informatie

Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en rechtsstaat

Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en rechtsstaat Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en rechtsstaat Hoofdstuk 1: Wat is criminaliteit? 1.1; Rechtsregels Waarde principe dat mensen belangrijk vinden om na te streven. Normen gedragsregels. Zodra normen

Nadere informatie

U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES

U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. Als u getuige

Nadere informatie

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging TBS voor Dummies Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging Auteur: Miriam van der Mark, advocaat-generaal en lid van de Kerngroep Forum TBS Algemeen De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Antwoordmodel Criminaliteit en Rechtsstaat

Antwoordmodel Criminaliteit en Rechtsstaat Verplichte opgaven Hfdst.1 Antwoordmodel Criminaliteit en Rechtsstaat 2. - Rechtsregels liggen vast in wetten, maatschappelijke normen (nog) niet. Wat vandaag een maatschappelijke norm is kan morgen wet

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo I

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo I Opgave 2 Jeugdcriminaliteit 13 maximumscore 2 Twee van de volgende: heropvoeding/resocialisatie: Het wil de ouders lichte opvoedingsondersteuning bieden / Het kind... biedt excuses aan het slachtoffer

Nadere informatie

Criminaliteit Handelingen en gedragingen (zowel doen als nalaten) die de wetgever strafbaar heeft gesteld.

Criminaliteit Handelingen en gedragingen (zowel doen als nalaten) die de wetgever strafbaar heeft gesteld. Bijlage 7 Begrippen Deze bijlage volgt in principe de begrippenlijst zoals het CBS die heeft vastgesteld en online openbaar heeft gemaakt. In deze bijlage staan alle niet algemeen bekend veronderstelde

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal! het beleid wordt uitgestippeld door een college van procureurs-generaal

samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal! het beleid wordt uitgestippeld door een college van procureurs-generaal Leg uit : het openbaar ministerie ( parket ) = hoeder van de openbare orde! 1) opsporen en onderzoeken 2) vervolgen 3) uitvoering van de straf samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal!

Nadere informatie

U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES

U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES Als u getuige of slachtoffer bent geweest van een strafbaar feit kan u worden gevraagd een getuigenverklaring af te leggen. De rechter die over de zaak beslist, kan deze

Nadere informatie

Inleiding. Recht en rechtspraak. Rechterlijke organisatie. Rechtbank. Strafproces

Inleiding. Recht en rechtspraak. Rechterlijke organisatie. Rechtbank. Strafproces 1 Trias Politica; staatsmacht verdeeld over drie machten: Wetgevende macht (maken van wetten) Uitvoerende macht (bestuur en uitvoer van wetten) Rechtsprekende macht (beslissen van geschillen) 2 Vrouwe

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog

Nadere informatie

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat Wat is rechtspraak? Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

Les 3: Ga verder met waar je in les 2 mee bezig bent geweest. Ga daarnaast opzoek naar meer bronnen: boeken, documentaires etc.

Les 3: Ga verder met waar je in les 2 mee bezig bent geweest. Ga daarnaast opzoek naar meer bronnen: boeken, documentaires etc. Presentatieopdracht De komende lessen krijgen jullie de tijd om in groepjes een presentatie voor te bereiden. Om deze presentatie goed te kunnen maken krijgen jullie: een onderwerp, vragen die beantwoordt

Nadere informatie

Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015. Strafrecht in de praktijk

Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015. Strafrecht in de praktijk Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015 Strafrecht in de praktijk Incident? Actie! Drie bijeenkomsten 1 okt: Lessen Avontuur 2014-2015 5 nov: Strafrecht 8 dec: Geleerde lessen & borging Begeleiding

Nadere informatie

Gerechtshof dat bindende uitspraken doet bij conflicten over Europese regels. Rechtbank bij misdrijven in hoger beroep.

Gerechtshof dat bindende uitspraken doet bij conflicten over Europese regels. Rechtbank bij misdrijven in hoger beroep. Maatschappijleer Thema A Samenvatting Inleiding Hoofdproblemen van elke samenleving: 1) Vrijheidsrechten: In hoeverre mag de overheid zich bemoeien met ons privéleven? 2) Politieke rechten: Hoe nemen we

Nadere informatie

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining.

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining. in 500 woorden Naar een veiliger samenleving roeghulp dvies oezicht edrags raining e r k traf Dit is is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie,

Nadere informatie

Handreiking 13 De zitting: gang van zaken en voorbereiding van de jongere

Handreiking 13 De zitting: gang van zaken en voorbereiding van de jongere Handreiking 13 De zitting: gang van zaken en voorbereiding van de jongere 1 De gang van zaken tijdens een zitting Tijdens de zitting moet de rechter tot een oordeel komen over de vraag of de jongere schuldig

Nadere informatie

Hoe beleven leerlingen de rechtsstaat? Workshop: rechtsstaat in de les; leerlingen activeren

Hoe beleven leerlingen de rechtsstaat? Workshop: rechtsstaat in de les; leerlingen activeren Hoe beleven leerlingen de rechtsstaat? Workshop: rechtsstaat in de les; leerlingen activeren Rollenspel Befje op Befje af Hoger Lager Dilemma s Hoe lossen we dit op? Opgepakt, wat dan? Rechtenteller Landenspel

Nadere informatie

Instructie Machtenscheidingsquiz

Instructie Machtenscheidingsquiz Instructie Machtenscheidingsquiz Korte omschrijving werkvorm De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen en blufvragen. Bij kennisvragen kiest elk

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave 1 Veranderende opvattingen in het jeugdstrafrecht tegen de achtergrond van veranderingen in criminaliteitscijfers onder jongeren Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met uit het bronnenboekje.

Nadere informatie

Wat is een rechtsstaat?

Wat is een rechtsstaat? Wat is een rechtsstaat? Nederlanders hebben veel vrijheid. We hebben bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting: we mogen zeggen en schrijven wat we willen. Toch heeft deze vrijheid grenzen. Zo staat er in

Nadere informatie

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een Wat is rechtspraak? 2 Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op.

Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Criminaliteit en rechtsstaat tekst 1 De verbiedt kranslegging neonazi s De van Venray heeft de kranslegging zaterdag op het Duits

Nadere informatie

Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating

Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating Bij de aanpak van huwelijksdwang en gedwongen achterlating dient het belang van het slachtoffer centraal te staan. De in Nederland geldende wet-

Nadere informatie

Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel

Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn

Nadere informatie

Feiten en Achtergronden. De jeugdige in het jeugdstraf(proces)recht. 1 februari 2008

Feiten en Achtergronden. De jeugdige in het jeugdstraf(proces)recht. 1 februari 2008 De jeugdige in het jeugdstraf(proces)recht 1 februari 2008 Ministerie van Justitie Directie Justitieel Jeugdbeleid Schedeldoekshaven 100 Postbus 20301 2500 EH Den Haag T 070 370 68 50 F 070 370 75 94 E

Nadere informatie

maatschappijleer 2 CSE BB

maatschappijleer 2 CSE BB Examen VMBO-BB 2016 tijdvak 1 woensdag 25 mei 13.30-15.00 uur maatschappijleer 2 CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor

Nadere informatie

Maatschappijleer Rechtsstaat - HAVO

Maatschappijleer Rechtsstaat - HAVO Maatschappijleer Rechtsstaat - HAVO Lesbrief 1 Inleiding rechtsstaat Rechtsstaat Nederland is een rechtsstaat. In het woord rechtsstaat worden twee woorden met elkaar verbonden: recht en staat. We spreken

Nadere informatie

Aanhouding en inverzekeringstelling

Aanhouding en inverzekeringstelling Aanhouding en inverzekeringstelling 1 U bent aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Wat zijn uw rechten? U wordt verdacht van een strafbaar feit. De Rechercheur Opsporing van de Inspectie SZW

Nadere informatie

Wat weten wij over de gevangenispopulatie?

Wat weten wij over de gevangenispopulatie? Wat weten wij over de gevangenispopulatie? Een overzicht van bevindingen uit verschillende onderzoeken Jo-Anne Wemmers maart 1995 Justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Ov 6600 . J

Nadere informatie

Docentenhandleiding TeRecht!

Docentenhandleiding TeRecht! Docentenhandleiding TeRecht! Docentenhandleiding TeRecht pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Discussiepunten naar aanleiding van TeRecht! 4 3 Opdrachten (voordat uw klas een bezoek aan de rechtbank

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie

Het adolescentenstrafrecht

Het adolescentenstrafrecht Het adolescentenstrafrecht Wetswijziging 1 april 2014, Prof mr E.M.Mijnarends, bijzonder hoogleraar jeugdstrafrecht Leiden, coordinerend jongeren officier MN Drie pijlers onder wet ASR 1. overgrote deel

Nadere informatie

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Informatie folder Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Pagina 2 van 16 Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Landelijke versie,

Nadere informatie

Hoge Raad der Nederlanden 175 jaar. Lesmateriaal vmbo (GL/TL) Leerlingenboekje

Hoge Raad der Nederlanden 175 jaar. Lesmateriaal vmbo (GL/TL) Leerlingenboekje Hoge Raad der Nederlanden 175 jaar Lesmateriaal vmbo (GL/TL) Leerlingenboekje 1: Zoek de fout Wat is de Hoge Raad? De Hoge Raad is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van het civiele-, straf-

Nadere informatie

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen 5 Vervolging M. Brouwers en A.Th.J. Eggen In 2012 werden 218.000 misdrijfzaken bij het Openbaar Ministerie (OM) ingeschreven. Dit is een daling van 18% ten opzichte van 2005. In 2010 was het aantal ingeschreven

Nadere informatie

Datum 28 februari 2013 Onderwerp Beantwoording kamervragen over vervolgingen en veroordelingen wegens majesteitsschennis

Datum 28 februari 2013 Onderwerp Beantwoording kamervragen over vervolgingen en veroordelingen wegens majesteitsschennis 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Maatschappijleer Antwoorden belangrijkste opdrachten thema 7 criminaliteit

Maatschappijleer Antwoorden belangrijkste opdrachten thema 7 criminaliteit Maatschappijleer ntwoorden belangrijkste opdrachten thema 7 criminaliteit 7.1 Wat is criminaliteit? Vragen blz. 154 8 Misdrijf of overtreding? blz. 155 situatie M of O situatie M of O 1. Je rijdt 50 km

Nadere informatie

Q & A Wet middelenonderzoek bij geweldplegers

Q & A Wet middelenonderzoek bij geweldplegers Q & A Wet middelenonderzoek bij geweldplegers Wat is het doel van de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers? Met de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers wil het kabinet het geweld onder invloed van

Nadere informatie

Samenvatting. 1 Letterlijk: Ontzegging van de Bevoegdheid Motorrijtuigen te besturen.

Samenvatting. 1 Letterlijk: Ontzegging van de Bevoegdheid Motorrijtuigen te besturen. Op 24 juni 1998 is de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) gewijzigd. Deze wijziging komt voort uit de wens van de Tweede Kamer om te komen tot een strengere aanpak van gevaarlijk rijgedrag in het verkeer.

Nadere informatie

ProDemos. voor docenten burgerschap, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen

ProDemos. voor docenten burgerschap, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen ProDemos voor docenten burgerschap, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen 1 Inhoud workshop 1. Wat is ProDemos? 2. Wat doen wij voor docenten maatschappijleer? 3. Rechtsstaat en rechtspraak: leuke

Nadere informatie

Bijlage 7. Begrippen 1

Bijlage 7. Begrippen 1 Bijlage 7 Begrippen 1 A Aangifte Kennisgeving aan een opsporingsambtenaar dat een strafbaar feit is gepleegd. Aangifte (Integrale Veiligheidsmonitor) Melding van een ondervonden voorval bij de politie

Nadere informatie

6. De rechten van een verdachte staan in het Wetboek van Strafvordering: de regels van het strafproces.

6. De rechten van een verdachte staan in het Wetboek van Strafvordering: de regels van het strafproces. regels en rechten 1 REGELS EN RECHTEN VRAGEN EN OPDRACHTEN blz. 9 en 10 1. Waarden zijn dingen die mensen belangrijk vinden in het leven. Normen zijn afspraken hoe mensen zich moeten gedragen. Normen worden

Nadere informatie

Een spannend spel loopt verkeerd af

Een spannend spel loopt verkeerd af De strafzaak Een spannend spel loopt verkeerd af Algemene informatie over de rechtszaak in het simulatiespel Ben, Najib en Roos, drie vmbo leerlingen van 15 jaar, hebben de laatste lesuren vrij van school

Nadere informatie

Adolescentenstrafrecht

Adolescentenstrafrecht Adolescentenstrafrecht Aanpak met perspectief De ambitie Wat er verandert Februari 2014 Ambitie Adolescenten 16 tot 23 jaar Gerichte aanpak: rekening houden met ontwikkelingsfase Effectieve aanpak biedt

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

Toetsmatrijs BOA Basisbekwaamheid rechtskennis 1 januari 2017

Toetsmatrijs BOA Basisbekwaamheid rechtskennis 1 januari 2017 walificatiedossier: BOA Basisbekwaamheid Rechtskennis Geldig vanaf 1 januari 2017 Toetsvorm: Toetsduur: Cesuur: 50 Gesloten vragen 90 minuten 55% met correctie voor de gokkans Onderwerp Begrip/Artikel

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2014-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2014-I Opgave 1 Recht van spreken Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 4 uit het bronnenboekje. Inleiding In het tijdschrift Crimelink van mei 2012 staat een bespreking van het boek Slachtoffer-dadergesprekken

Nadere informatie

LESBRIEF MUSEUM DE GEVANGENPOORT

LESBRIEF MUSEUM DE GEVANGENPOORT LESBRIEF MUSEUM DE GEVANGENPOORT MISDAAD EN STRAF LEERLINGEN & De Voorpoort - toegangspoort tot het Binnenhof De Gevangenpoort was oorspronkelijk één van de drie toegangspoorten naar het Binnenhof en is

Nadere informatie