Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit"

Transcriptie

1 Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 1882 woorden 9 juni ,6 46 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 7, Criminaliteit 1 Wat is Criminaliteit? Voordringen aan de kassa is een vorm van asociaal gedrag. Het is niet verboden want het staat niet in de wet. Veel dingen zijn asociaal, maar ook strafbaar. In het Wetboek van Strafrecht staat dat je niet mag stelen en niemand mag mishandelen. Dit is een voorbeeld van strafbaar gedrag. Met een fiets door het rood rijden is minder erg dan een inbraak. Daarom heeft de wet een verschil tussen overtredingen en misdrijven. Overtredingen zijn veel minder erg dan misdrijven. Als de politie je aanhoudt op straat omdat je zonder helm reed, hoef je niet naar de rechter maar je krijgt wel een boete. Misdrijven zijn veel erger, zoals vernieling, diefstal, inbraak, verkrachting, moord en handel in drugs. Als de politie je dan aanhoudt, kan het zijn dat je naar de rechter moet. Wanneer je voor een misdrijf wordt opgepakt, kom je er moeilijk vanaf. Je wordt door de politie verhoord en (misschien) voor een paar dagen vast gehouden. Voor misdrijven gelden zwaardere straffen dan voor overtredingen. Je kunt naar de gevangenis moeten. Als je een misdrijf hebt gepleegd dan krijg je een strafblad. Criminaliteit is alles wat bij de wet verboden is, zelfs een snoepje van de kruidvat stelen. Als iemand door het rood rijdt, ben je geen crimineel, maar toch hoort het bij een soort van criminaliteit. Veelvoorkomende criminaliteit zijn misdrijven zoals winkeldiefstal, vernielingen, zakkenrollen en voetbalvandalisme. Er bestaat ook zware criminaliteit, zoals verkrachting of een moord. Er bestaat ook internetcriminaliteit, deze criminaliteit gebeurd op internet. Voorbeelden zijn; inlog- en pincodes van je creditcard of pinpas stelen, maar ook hacken en kinderporno horen hierbij. Criminaliteit kost veel geld. Dit is een materiële schade. Er is ook niet-materiële schade, dit kan nooit worden opgelost met geld, meestal zit het in je gedachten of lichamelijk. 2 Waarom worden mensen crimineel? De ideale crimineel bestaat niet, want een crimineel ziet er altijd anders uit en pleegt ook andere misdrijven. Er bestaan welke persoonlijke kenmerken: - Jongens en mannen komen vaker in aanraking met de politie dan meisjes en vrouwen. - De meeste criminaliteit wordt gepleegd door jongeren tussen de 16 en 23 jaar. - Een slechte opvoeding leidt ook vaker tot crimineel gedrag. Pagina 1 van 6

2 - Groepsgedrag kan ook leiden tot crimineel gedrag. - Mensen met alcohol op doen vaak dingen die ze in een nuchtere toestand niet zouden doen. - Jongeren die vaak spijbelen of geen diploma hebben, hebben geen werk en plegen ze misdrijven om aan geld te komen. - Sommige mensen zijn heel snel agressief door een aangeboren eigenschap in hun hersenen, dit noem je dan een aangeboren afwijking. - Veel allochtone jongeren, vooral Marokkaanse en Antilliaanse jongens, zijn vaak betrokken bij diefstal. Naast de persoonlijke kenmerken zijn er ook nog algemene omstandigheden die crimineel gedrag kunnen versterken, zoals: - De normen (gedragsregels) zijn minder streng geworden. - De sociale controle is minder geworden, veel mensen zijn bang om andere op hun fouten aan te spreken, hierdoor is de pakkans kleiner geworden. - In een grote stad is de kans groter dat je crimineel wordt dan in een drop. 3 Theorieën over criminaliteit Volgens sommige onderzoekers kun je criminaliteit vaak verklaren uit lichamelijke kenmerken. Bijvoorbeeld een kind met sterk asociaal gedrag hebben vaker een lage hartslag. Hierdoor hebben ze minder last van angst en zijn ze minder bang om gestraft te worden. Volgens de beroemde psycholoog Sigmund Freuds is criminaliteit meer een gevolg van psychische stoornissen. Mensen hebben dan twee oerdriften: seks en agressie. Daarnaast hebben wij ook een geweten. Die vertelt ons dat we onze oerdriften moeten beheersen. Als je deze oerdriften niet goed kunt beheersen, is de kans op criminaliteit groter. Volgens wetenschapper Hirschi schuilt er in een mens een geboren misdadiger. Maar we gedragen ons netjes omdat we bindingen hebben met anderen, die ons proberen te houden op het rechte pad. Je hebt een sterke band met je familie en je vrienden. Als je daar ruzie meer krijgt, is die band meestal weg. Dan is de kans groter op criminaliteit. De Amerikaanse socioloog Sutherland deed onderzoek naar jongeren in achterstandswijken. Die jongeren gaan vaak om met andere jongeren uit dezelfde wijk. Achterstandswijken zien er meestal niet heel erg netjes uit, omdat de mensen weinig geld hebben nemen de jongeren dat over en krijgen dus (meestal) foute vrienden. Volgens de anomietheorie is iemand sneller crimineel als hij/zij zijn levensdoelen niet bereikt. Bijvoorbeeld: een goede baan of een dure auto. Als iemand dan geen diploma heeft kan diegene niet gaan werken. Vaak willen ze dan toch hun levensdoelen bereiken en plegen misdrijven om toch aan hun levensdoelen te voldoen. 4 Opgepakt en dan? Als er een misdrijf is gepleegd dan gaat de politie altijd op onderzoek uit. Ze willen precies weten wat er gebeurd is en wat de getuige gehoord en/of gezien hebben. En natuurlijk proberen ze de verdachte(n) op te sporen. De politie mag niet zomaar iemand oppakken. Pas als je verdacht bent, mag de politie: - je fouilleren - je arresteren Pagina 2 van 6

3 - je huis onderzoeken Na dit onderzoek, schrijft de politie een proces-verbaal. Als je tussen de 12 en 18 jaar oud bent moet je naar bureau Halt als je een misdrijf hebt gepleegd. Als de politie klaar is het met onderzoek en het is geen zaak voor Halt, dan gaat het proces-verbaal naar de officier van justitie. De officier heeft 3 mogelijkheden: - hij seponeert de zaak - hij geeft een boete, een schikking - hij besluit te vervolgen Nederland is een rechtsstaat, dus als je hebt, als verdachte, recht op een advocaat en daarom mag je zwijgen tijdens het politieverhoor. Er is een scheiding van de politieke macht waarbij: - het parlement over alle weten beslist - ministers de wetten uitvoeren - rechters mensen straffen die zich niet aan de wetten houden Andere straffen: Halt Wanneer kom je in aanmerking met Halt? - je tussen de 12 en 18 jaar oud bent - je bekent waarvoor je bent opgepakt - de strafbare feiten niet heel ernstig waren Hoe werkt Halt? - nadat je bent aangehouden, word je door de politie naar Halt gestuurd, je krijgt dan 3 gesprekken. De eerste en laatste zijn met je ouders erbij. - van Halt moet je je excuses aanbieden aan het slachtoffer. Heb je iets gestolen? Dan moet je het teruggeven. Heb je iets vernielt? Dan moet je het repareren of betalen. - om te leren van je fouten krijg je van Halt een leeropdracht of je krijgt een werkstraf. - als je goed meewerkt krijg je geen strafblad en is je zaak afgerond. Als je niet goed meewerkt wordt je door de politie toch naar de rechter gestuurd en dan beslist hij over de verdere afhandeling van de zaak. 5 Schuldig of onschuldig? Sommige mensen krijgen geen dagvaarding maar sommige mensen ook wel. Je krijgt alleen een dagvaarding als je echt iets ernstigs hebt gedaan. In dagvaarding staan dingen zoals: Pagina 3 van 6

4 - om welk misdrijf het gaat - de datum, tijdstip en de plek van het misdrijf - waar en wanneer de rechtszaak plaatsvindt De rechter heeft tijdens de rechtszaak de taak om vast te stellen wat de verdachte wel of niet schuldig is. Je bent namelijk pas verdachte als de rechter beslist dat het misdrijf jouw schuld is. Bij een niet zo erg misdrijf beslist de politierechter over de gevolgen maar bij een zwaar misdrijf komt iemand voor de meervoudige kamer. De meervoudige kamer bestaat uit 3 rechters: - de verdachte - de officier van justitie - de rechter De advocaat van de verdachte verteld de verdachte voor de rechtzaak wat er gaat gebeuren: 1. de rechter controleert eerst alle persoonlijke gegevens, zoals de naam, adres, geboortedatum enz. 2. de officier van justitie leest de aanklacht voor. 3. de rechter, de officier van justitie en de advocaat stellen de verdachte allerlei vragen, zoals: waarom hij het misdrijf heeft gepleegd. 4. de getuige moet vertellen wat er gebeurd is. De getuige mag niet liegen. 5. na alle vragen legt de officier van justitie uit waarom hij vindt dat de verdachte schuldig is. 6. de advocaat probeert de verdachte te beschermen. 7. de verdachte mag aan het einde nog iets zeggen, bijv. zijn/haar excuses. 8. de rechter neemt uiteindelijk het besluit, dat noem je ook wel een vonnis. Er zijn verschillen de soorten straffen, zoals; - de hoofdstraffen: een geldboete, een gevangenisstraf of een taakstraf. - bijkomende straffen: zijn/haar rijbewijs inleveren. Om te bepalen of iemand echt schuldig is, moet de rechter 3 vragen stellen: Gaat het om een strafbaar feit? Heeft de verdachte het gedaan? Is de verdachte strafbaar? Als de rechter deze 3 vragen met ja kan beantwoorden, moet hij de precieze straf bepalen. 6 Hoe krijgen we de criminaliteit omlaag? Als je iets ergs hebt gedaan, verdien je straf. Maar wat willen we met deze straf bereiken? Ÿ de straf dient als een afschrikking, om te zorgen dat iemand het niet meer zo snel zal doen. Pagina 4 van 6

5 Ÿ de straf moet de dader verbeteren. Ÿ straffen maakt de samenleving veiliger Ÿ straffen is ook een doel van wraak De meeste straffen helpen wel, maar toch werkt het niet altijd op afschrikking. Hoe los je dat dan op? Ÿ Zwaardere straffen, ook wel repressie genoemd - Ÿ Meer lik-op-stukbeleid, dat betekent dat de dader sneller veroordeelt moet worden. Ÿ- Meer taak- en leerstraffen Ÿ- Meer sociale controle, de beste oplossing hiervoor is preventie Softdrugs: wel of niet toestaan? In de opiumwet staan alle regels over drugs, deze wet maakt onderscheid maakt onderscheid tussen: Ÿ- softdrugs, zoals hasj en wiet Ÿ- harddrugs, zoals heroïne, cocaïne en xtc. Als je meer dan 3 gram wiet op zak hebt, kan je een boete krijgen van ruim 2000 euro of zelfs een maand gevangenis straf. Als je harddrugs in je bezit hebt, ook al is het niet veel, dan kan je een geldboete krijgen van ruim euro of een jaar gevangenisstraf. Drugs is verboden, je mag niet handelen en niet ze niet maken. Toch kun je in Nederland, als enige land ter wereld, softdrugs komen in coffeeshops. Dit noem je gedogen. In het gedoogbeleid staat: als er geen overlast is, laat de politie het persoonlijke wietbezit en de kleine handel in softdrugs met rust. Coffeeshops moeten zich wel aan de regels houden, ze mogen niet meer dan 5 gram softdrugs aan 1 persoon verkopen. Door te blowen vergeet je soms dingen die net zijn gebeurd. Als je veel blowt kunnen er blijvende gevolgen optreden en heel soms kan een gebruiker hallucinaties of een psychose krijgen. Begrippen: Pagina 5 van 6

6 Asociaal Stafbaar gedrag Overtredingen Misdrijven Criminaliteit Internetcriminaliteit Niet-materiële schade Verdachte Proces-verbaal Officier van justitie Seponeren Vervolgen Rechtsstaat Dagvaarding Aanklacht Repressie Lik-op-stukbeleid Preventie Je houdt geen rekening met anderen Je overtreedt de wetsregels Strafbare feiten die minder erg zijn Ernstige strafbare feiten Alle misdrijven die in de wet staan Alle vormen van criminaliteit waarbij internet een (grote) rol speelt Schade die je niet in geld kunt uitdrukken Iemand van wie de politie denkt dat hij iets strafbaars heeft gedaan Speciaal politieverslag over het misdrijf en de verdachte Een speciale ambtenaar die beslist wat er verder met de verdachte gaat gebeuren Geen verdere stappen ondernemen De verdachte voor de rechter brengen Een land waar de rechten en plichten van de mensen en van de overheid zijn vastgelegd De oproep om voor de rechter te verschijnen Waar de verdachte van beschuldigd wordt Onderdrukking Daders worden sneller veroordeeld Voorkomen dat criminaliteit plaatsvindt Pagina 6 van 6

Criminaliteit. en rechtsspraak

Criminaliteit. en rechtsspraak Criminaliteit en rechtsspraak Praktisch: Leerboek blz. 128 t/m 143 Start 18 oktober 2018 Klaar 6 december 2018 Voortgangstoets (weging 2,5%) 13 december Leerstof en toetsen WEEK 42: 15-19 okt Thema Criminaliteit

Nadere informatie

Thema s Maatschappijleer voor VMBO

Thema s Maatschappijleer voor VMBO Thema s Maatschappijleer voor VMBO KGT Werkboek 2018-2019 ANTWOORDENBOEK VOOR LEERLINGEN Inleiding Dit is het antwoordenboek voor leerlingen behorende bij het werkboek Thema s Maatschappijleer voor VMBO

Nadere informatie

8,6. Samenvatting door een scholier 1173 woorden 3 april keer beoordeeld. Maatschappijleer. Hoofdstuk 4. CRIMINALITEIT. 1. Criminaliteit.

8,6. Samenvatting door een scholier 1173 woorden 3 april keer beoordeeld. Maatschappijleer. Hoofdstuk 4. CRIMINALITEIT. 1. Criminaliteit. Samenvatting door een scholier 1173 woorden 3 april 2003 8,6 31 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk 4. CRIMINALITEIT 1. Criminaliteit. Onmaatschappelijk = Afwijkend gedrag. Bv. met handen eten,

Nadere informatie

6,9. Praktische-opdracht door een scholier 2854 woorden 16 april keer beoordeeld. Maatschappijleer

6,9. Praktische-opdracht door een scholier 2854 woorden 16 april keer beoordeeld. Maatschappijleer Praktische-opdracht door een scholier 2854 woorden 16 april 2012 6,9 14 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer CRIMINALITEIT Inleiding: Deze praktische opdracht is een onderzoek naar een onderwerp dat gaat

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk rechtsstaat &4-6-7

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk rechtsstaat &4-6-7 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk rechtsstaat &4-6-7 Samenvatting door Aylin 1392 woorden 7 maart 2018 8,5 3 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 4 Strafrecht: de

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 1393 woorden 5 april 2004 7,3 21 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Paragraaf 1 Criminaliteit

Nadere informatie

8.1. Boekverslag door L woorden 25 februari keer beoordeeld. Maatschappijleer

8.1. Boekverslag door L woorden 25 februari keer beoordeeld. Maatschappijleer Boekverslag door L. 1574 woorden 25 februari 2003 8.1 219 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 1. criminaliteit. - Criminaliteit: ernstige vorm van onmaatschappelijk gedrag. - Bij onmaatschappelijk gedrag

Nadere informatie

8,7. Samenvatting door een scholier 1406 woorden 29 november keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

8,7. Samenvatting door een scholier 1406 woorden 29 november keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1406 woorden 29 november 2011 8,7 3 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 1. Recht en Rechtvaardigheid Maatschappelijke normen: Rechtvaardigheid

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer 2 module 3 criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer 2 module 3 criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer 2 module 3 cri Samenvatting door C. 1418 woorden 6 april 2016 7,6 5 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 2 Module 3 Cri Hoofdstuk 1 opsporing gezocht 3 Crimineel gedrag: wat

Nadere informatie

Recht is het geheel van gedragsregels, samengesteld door de overheid, die betrekking hebben tot het handelen van de mens als lid van de samenleving

Recht is het geheel van gedragsregels, samengesteld door de overheid, die betrekking hebben tot het handelen van de mens als lid van de samenleving Samenvatting door een scholier 1807 woorden 29 maart 2006 4,3 7 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Ma Par. 1 Recht is het geheel van gedragsregels, samengesteld door

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijwetenschappen Hoofdstuk Criminaliteit en Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijwetenschappen Hoofdstuk Criminaliteit en Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijwetenschappen Hoofdstuk 6 + 7 Criminaliteit en Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 1300 woorden 3 november 2010 2,3 2 keer beoordeeld Vak Maatschappijwetenschappen Hoofdstuk

Nadere informatie

Maatschappijleer Antwoorden belangrijkste opdrachten thema 7 criminaliteit

Maatschappijleer Antwoorden belangrijkste opdrachten thema 7 criminaliteit Maatschappijleer ntwoorden belangrijkste opdrachten thema 7 criminaliteit 7.1 Wat is criminaliteit? Vragen blz. 154 8 Misdrijf of overtreding? blz. 155 situatie M of O situatie M of O 1. Je rijdt 50 km

Nadere informatie

Ik houd mijn spreekbeurt over de jeugdgevangenis, omdat steeds meer kinderen hierin terecht komen. En daarom wilde ik daar wat over vertellen.

Ik houd mijn spreekbeurt over de jeugdgevangenis, omdat steeds meer kinderen hierin terecht komen. En daarom wilde ik daar wat over vertellen. Jeugdgevangenis Ik houd mijn spreekbeurt over de jeugdgevangenis Hoofdstuk 1: Waarom? Ik houd mijn spreekbeurt over de jeugdgevangenis, omdat steeds meer kinderen hierin terecht komen. En daarom wilde

Nadere informatie

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE Opsporen en vervolgen Wie doet dat eigenlijk? De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer de volgende ontvoering. Politieseries en misdaadfilms zijn populair

Nadere informatie

6,4. Samenvatting door een scholier 2327 woorden 3 december keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

6,4. Samenvatting door een scholier 2327 woorden 3 december keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting door een scholier 2327 woorden 3 december 2017 6,4 4 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting maatschappijkunde Inhoudsopgave: 1.1: blz. 1 1.2: blz.2

Nadere informatie

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat?

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Scheiding der machten De rechters zijn gescheiden www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website*. Naam Leerling:...Klas:...

Nadere informatie

6.5. De thuissituatie en opvoeding. Werkstuk door een scholier 2617 woorden 25 januari keer beoordeeld. Maatschappijleer

6.5. De thuissituatie en opvoeding. Werkstuk door een scholier 2617 woorden 25 januari keer beoordeeld. Maatschappijleer Werkstuk door een scholier 2617 woorden 25 januari 2006 6.5 459 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Wat houdt jeugdcriminaliteit in? Jeugdcriminaliteit is een naam voor alle strafbare gedragingen voor

Nadere informatie

1) Geef 2 voorbeelden van maatschappelijke normen die geen rechtsnormen zijn.

1) Geef 2 voorbeelden van maatschappelijke normen die geen rechtsnormen zijn. Antwoorden door een scholier 1685 woorden 28 september 2006 5,4 7 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Ho. 1 Criminaliteit 1) Geef 2 voorbeelden van maatschappelijke normen die geen rechtsnormen zijn.

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 en 2

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 en 2 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 en 2 Samenvatting door een scholier 1954 woorden 19 november 2009 8,1 55 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk

Nadere informatie

Proeftoets E2 vwo4 2016

Proeftoets E2 vwo4 2016 Proeftoets E2 vwo4 2016 1. Wat zijn de twee belangrijkste redenen om rechtsregels op te stellen? A. Ze zijn een afspiegeling van wat het volk goed en slecht vindt en zorgen voor duidelijke afspraken om

Nadere informatie

Ministers geven dagelijks richtlijnen aan hun ambtenaren of aan instanties. Taak: Stellen wetten vast. Zorgt voor uitvoering van de wetten.

Ministers geven dagelijks richtlijnen aan hun ambtenaren of aan instanties. Taak: Stellen wetten vast. Zorgt voor uitvoering van de wetten. Samenvatting Maatschappijleer SE 25% Boek: Thema s maatschappijleer Havo Rechtsstaat par 2+3 & Criminaliteit Theorieën & Straffen P. 32-35 & P.44-45 & P.58-59 P.32-35] Doel van de rechtsstaat: - (veiligheid,

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 4 Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 4 Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 4 Criminaliteit Samenvatting door een scholier 1095 woorden 22 juni 2004 5,5 4 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer H4 Criminaliteit 1 Criminaliteit Onmaatschappelijk

Nadere informatie

Onmaatschappelijk gedrag: gedrag dat mensen onfatsoenlijk vinden, bijv met je handen eten, dit gedrag wordt niet bestraft.

Onmaatschappelijk gedrag: gedrag dat mensen onfatsoenlijk vinden, bijv met je handen eten, dit gedrag wordt niet bestraft. Samenvatting door een scholier 2102 woorden 5 december 2004 8,2 22 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Criminaliteit Hoofdstuk 1: criminaliteit Waarde: principes die mensen

Nadere informatie

7,4. Samenvatting door een scholier 2432 woorden 20 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer HOOFDSTUK 1:

7,4. Samenvatting door een scholier 2432 woorden 20 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer HOOFDSTUK 1: Samenvatting door een scholier 2432 woorden 20 maart 2003 7,4 44 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer HOOFDSTUK 1: Gedrag: Onmaatschappelijk gedrag: afwijkend gedrag dat niet verboden is bij de wet. Rechtsregel:

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 t/m 6, 8, 9, Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 t/m 6, 8, 9, Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 t/m 6, 8, 9, Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 2219 woorden 13 januari 2009 7,3 335 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

Nadere informatie

Bij maatschappijleer onderzoek je maatschappelijke problemen. (verslaving, samenleving etc.)

Bij maatschappijleer onderzoek je maatschappelijke problemen. (verslaving, samenleving etc.) Samenvatting door een scholier 1409 woorden 17 november 2014 6,6 10 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Verslag Maatschappijleer Hoofdstuk 1 + Hoofdstuk 2 HAVO 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Rechtsstaat Hfdst. 1. Idee een oorsprong van de rechtsstaat 1. Wat verstaan we onder een rechtsstaat?(par. 1.1)

Rechtsstaat Hfdst. 1. Idee een oorsprong van de rechtsstaat 1. Wat verstaan we onder een rechtsstaat?(par. 1.1) Samenvatting door een scholier 2132 woorden 10 november 2011 5,5 1 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Rechtsstaat Hfdst. 1. Idee een oorsprong van de rechtsstaat 1. Wat

Nadere informatie

let op: lees de tekst nog een keer goed door, ik heb alleen de woorden uit de begrippenlijst genoteerd!

let op: lees de tekst nog een keer goed door, ik heb alleen de woorden uit de begrippenlijst genoteerd! Samenvatting door een scholier 1951 woorden 10 juni 2002 7 155 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer let op: lees de tekst nog een keer goed door, ik heb alleen de woorden uit de begrippenlijst genoteerd!

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 2074 woorden 26 juni 2004 7,7 254 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Criminaliteit Hoofdstuk

Nadere informatie

Begrippenlijst Maatschappijleer Criminaliteit en Politiek

Begrippenlijst Maatschappijleer Criminaliteit en Politiek Begrippenlijst Maatschappijleer Criminaliteit en Politiek Begrippenlijst door N. 2565 woorden 5 april 2013 8 22 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Normen zijn afspraken

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 2398 woorden 22 januari 2006 4,5 8 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Criminaliteit Hoofdstuk

Nadere informatie

6,9. Samenvatting door een scholier 1543 woorden 5 augustus keer beoordeeld. Maatschappijleer

6,9. Samenvatting door een scholier 1543 woorden 5 augustus keer beoordeeld. Maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1543 woorden 5 augustus 2010 6,9 232 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer P1: Recht en rechtvaardigheid. Soorten regels. Maatschappelijke normen: ongeschreven regels, dingen

Nadere informatie

7,7. Samenvatting door een scholier 1909 woorden 22 oktober keer beoordeeld. Maatschappijleer

7,7. Samenvatting door een scholier 1909 woorden 22 oktober keer beoordeeld. Maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1909 woorden 22 oktober 2009 7,7 37 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi 1.1 Een rechtsstaat heft speciale kenmerken. Een staat is gekenmerkt door het hoogste

Nadere informatie

I RECHT EN RECHTVAARDIGHEID

I RECHT EN RECHTVAARDIGHEID Boekverslag door A. 1979 woorden 28 oktober 2007 7.1 202 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Maatschappijleer - Rechtsstaat I RECHT EN RECHTVAARDIGHEID Maatschappelijke normen: Wat de maatschappijleer

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer H1t/m H7; Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer H1t/m H7; Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer H1t/m H7; Crimin Samenvatting door een scholier 2137 woorden 25 maart 2004 7,6 14 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer HOOFDSTUK 1 CRIMINALITEIT 1.1 Wat is crimin? Crimin:

Nadere informatie

Samenvatting door een scholier 1913 woorden 23 mei keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

Samenvatting door een scholier 1913 woorden 23 mei keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1913 woorden 23 mei 2007 6 3 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer $1.1 Rechtsregels zijn om - Ongewenst gedrag tegen te gaan - Orde te brengen

Nadere informatie

1. Vrijheid, rechten en plichten blz Wat mag en moet jij?

1. Vrijheid, rechten en plichten blz Wat mag en moet jij? Inhoudsopgave 1. Vrijheid, rechten en plichten blz. 3 1.1. Wat mag en moet jij? 2. Regels en wetten. 2.1. Wetboeken 2.2. Regels voor de rechter blz. 4 2.3. Het Wetboek van Strafrecht blz. 5 3. Het Nederlandse

Nadere informatie

Recht is het geheel van gedragsregels, vastgesteld door de overheid, die betrekking hebben op het handelen van mensen als leden van een samenleving

Recht is het geheel van gedragsregels, vastgesteld door de overheid, die betrekking hebben op het handelen van mensen als leden van een samenleving Samenvatting door een scholier 1977 woorden 28 juni 2007 7 2 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Maatschappijleer criminaliteit Hoofdstuk 1 1.1 wat is recht? Onmaatschappelijk gedrag: niet volgens de

Nadere informatie

OP DE STOEL VAN DE RECHTER

OP DE STOEL VAN DE RECHTER OP DE STOEL VAN DE RECHTER OKTOBER 2018 - POLITIEK IN PRAKTIJK #3 DE WERKVORM IN HET KORT De leerlingen leren dat een rechter verschillende afwegingen moet maken om tot een passende straf te komen. WAT

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 1494 woorden 25 januari 2005 6,7 53 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Criminaliteit 1 1.1. Waarden, normen en

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 regels en rechten

Hoofdstuk 1 regels en rechten Samenvatting door een scholier 2765 woorden 13 augustus 2008 6,7 190 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk 1 regels en rechten NORMEN EN WAARDEN Gedragsregels (normen) = afspraken over hoe mensen

Nadere informatie

Als je in aanraking komt met de politie

Als je in aanraking komt met de politie Als je in aanraking komt met de politie Je bent in aanraking gekomen met de politie en dan? Je bent met de politie in aanraking geweest. Als de politie jouw strafzaak ernstig genoeg vindt, kan die dat

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 3262 woorden 19 juni 2004 5,9 168 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Criminaliteit Criminaliteit is een gedrag waarbij je schade

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer paragraaf 1 t/m 7

Samenvatting Maatschappijleer paragraaf 1 t/m 7 Samenvatting Maatschappijleer paragraaf 1 t/m 7 Samenvatting door I. 1456 woorden 6 juni 2014 9,2 2 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 1: Idee en oorsprong van de rechtstaat

Nadere informatie

www.kinderrechtswinkel.be juni 2008 Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Hebben kinderen

Nadere informatie

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website. Naam Leerling: Klas:. 3.0 a.

Nadere informatie

levensbeschouwing & maatschappij 2011 M A V O 3 2012 katern 2 criminaliteit rechtspraak

levensbeschouwing & maatschappij 2011 M A V O 3 2012 katern 2 criminaliteit rechtspraak criminaliteit rechtspraak levensbeschouwing & maatschappij 2011 M A V O 3 2012 katern 2 naam cluster Maartenscollege Groningen / haren levensbeschouwing & maatschappij M A V O 3 2011 2012 katern 2 bij

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit, Strafrecht en de Samenleving

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit, Strafrecht en de Samenleving Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit, Strafrecht en de Samenleving Samenvatting door een scholier 1819 woorden 7 juni 2004 7,8 28 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Maatschappijleer samenvatting.

Nadere informatie

De overheid voert een tweesporenbeleid: preventie en repressie van criminaliteit.

De overheid voert een tweesporenbeleid: preventie en repressie van criminaliteit. Vak Maatschappijwetenschappen Klas Havo 5 Thema Criminaliteit en samenleving Onderwerp Hoofdstuk 5 Overheidsbeleid 5. Overheidsbeleid 5.1 Integraal veiligheidsbeleid De huidige samenleving wordt wel een

Nadere informatie

6, Wat is recht? 1.2 Wat is criminaliteit? Spreekbeurt door een scholier 2401 woorden 27 juni keer beoordeeld

6, Wat is recht? 1.2 Wat is criminaliteit? Spreekbeurt door een scholier 2401 woorden 27 juni keer beoordeeld Spreekbeurt door een scholier 2401 woorden 27 juni 2005 6,6 117 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappijleer, Criminaliteit. 1. Criminaliteit Normen en waarden

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 1981 woorden 20 juni 2006 6 2 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Samenvatting Maatschappijleer Hst Criminaliteit 1. Criminaliteit

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 2350 woorden 2 juli 2017 0 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 1 Alle maatschappelijke normen

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord De Leerplichtwet Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Een goede

Nadere informatie

Opdracht Maatschappijleer analyse-opdracht drugs

Opdracht Maatschappijleer analyse-opdracht drugs Opdracht Maatschappijleer analyse-opdracht d Opdracht door een scholier 2076 woorden 2 maart 2002 6 267 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 1. Wat is het probleem? Kort gezegd is de politieke kwestie:

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 2613 woorden 31 mei 2006 7 25 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Criminaliteit 1.1 Waarden: Principes die mensen

Nadere informatie

Als getuige is het beste dat je naar de politie gaat, dan kunnen ze dader opzoeken.

Als getuige is het beste dat je naar de politie gaat, dan kunnen ze dader opzoeken. Praktische-opdracht door een scholier 3204 woorden 14 januari 2014 5.4 4 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Geweld Geweld op straat is moeilijk op te lossen, eigenlijk

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Maatschappijleer 2 METHODE : Essener Criminaliteit druk 4 KLAS: : 3 NIVEAU : BASIS CONTACTUREN PER WEEK 3 X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 205-206 EINDCIJFER KLAS

Nadere informatie

Witteboordencriminaliteit Criminaliteit die vanachter bureau s wordt gepleegd door met papieren en cijfers te rommelen, fraude.

Witteboordencriminaliteit Criminaliteit die vanachter bureau s wordt gepleegd door met papieren en cijfers te rommelen, fraude. Samenvatting door een scholier 2097 woorden 24 oktober 2006 8 7 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Waarden = opvattingen van mensen over wat in het leven belangrijk gevonden wordt. Normen

Nadere informatie

5,8. Begrippenlijst door een scholier 3980 woorden 14 april keer beoordeeld. Maatschappijleer

5,8. Begrippenlijst door een scholier 3980 woorden 14 april keer beoordeeld. Maatschappijleer Begrippenlijst door een scholier 3980 woorden 14 april 2005 5,8 13 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer A Arrondissementsrechtbanken: het laagste rechtscollege en houdt zich bezig met alle misdrijven.

Nadere informatie

5,7. Begrippenlijst door F. 972 woorden 17 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer. Paragraaf 1:

5,7. Begrippenlijst door F. 972 woorden 17 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer. Paragraaf 1: Begrippenlijst door F. 972 woorden 17 maart 2013 5,7 9 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Paragraaf 1: Recht: iets kunnen of mogen volgens de wet Maatschappelijke gedragsregel:

Nadere informatie

Debat: Rollenspel Mishandeling

Debat: Rollenspel Mishandeling Debat: Rollenspel Mishandeling Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen gaan samen een strafrechtszaak naspelen. In deze rechtszaak is het onderwerp mishandeling door ex-vriend. Omdat het onderwerp van

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 2703 woorden 11 juni 2006 7,5 7 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer H1 Criminaliteit Rechtsregels: Gelden voor iedereen, ze zijn

Nadere informatie

Criminaliteit. Examenkatern KGT

Criminaliteit. Examenkatern KGT Criminaliteit Examenkatern KGT Wat is criminaliteit? Hoofdstuk 1 KGT (blz. 6) 1.1 Wat is crimineel gedrag? ONGESCHREVEN REGELS Wanneer vinden we iets een delict i.p.v. iets abnormaals? Heeft te maken met:

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1, Criminaliteit en rechtstaat (Via Delta)

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1, Criminaliteit en rechtstaat (Via Delta) Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1, Criminaliteit en rechtstaat (Via Delta) Samenvatting door een scholier 2803 woorden 12 april 2007 6,7 30 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer ViaDELTA

Nadere informatie

Aangifte doen En dan?

Aangifte doen En dan? www.politie.nl/slachtoffer Aangifte doen En dan? 17035-1 Informatie voor slachtoffers van een misdrijf 1 Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken? Of heeft iemand u mishandeld?

Nadere informatie

- Rechtsstaat: stelt de belangrijkste regels vast voor burgers en voor de overheid.

- Rechtsstaat: stelt de belangrijkste regels vast voor burgers en voor de overheid. Samenvatting door L. 1589 woorden 8 oktober 2012 6,5 5 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer H1 1 Waarom maatschappijleer? Overal waar mensen met elkaar te maken hebben,

Nadere informatie

Rechtsstaat = een staat waarin burgers met grondrechten worden beschermd tegen de macht en willekeur van de overheid.

Rechtsstaat = een staat waarin burgers met grondrechten worden beschermd tegen de macht en willekeur van de overheid. Samenvatting door A. 1665 woorden 1 november 2014 0 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Idee en oorsprong van de rechtsstaat Rechtsstaat = een staat waarin burgers met

Nadere informatie

7,1. Paragraaf 1.1 Rechtsregels. Samenvatting door een scholier 3191 woorden 13 maart keer beoordeeld. Maatschappijwetenschappen

7,1. Paragraaf 1.1 Rechtsregels. Samenvatting door een scholier 3191 woorden 13 maart keer beoordeeld. Maatschappijwetenschappen Samenvatting door een scholier 3191 woorden 13 maart 2010 7,1 202 keer beoordeeld Vak Maatschappijwetenschappen Samenvatting Maatschappijleer criminaliteit en rechtsstaat Havo 5 Hoofdstuk 1: Wat is criminaliteit?

Nadere informatie

Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten

Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten Je bent op het politiebureau omdat: 1. je wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit en je moest mee naar het

Nadere informatie

Instructie: Rollenspel mishandeling

Instructie: Rollenspel mishandeling Instructie: Rollenspel mishandeling Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen gaan samen een strafrechtszaak naspelen. In deze rechtszaak is het onderwerp mishandeling door ex-vriend. De leerlingen worden

Nadere informatie

Rechtstaat: Waarin burgers met grondrechten worden beschermd tegen machtsmisbruik door de overheid.

Rechtstaat: Waarin burgers met grondrechten worden beschermd tegen machtsmisbruik door de overheid. Begrippenlijst door R. 1058 woorden 11 juni 2016 6,4 22 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 1 Rechtsnormen: Gedragsregels die door de overheid wettelijk zijn vastgelegd.

Nadere informatie

Proeftoets E2 havo

Proeftoets E2 havo Proeftoets E2 havo 5 2016 1. Een verdachte kan te maken krijgen met een aantal personen en instanties. Wat is de juiste volgorde? A. 1. de politie 2. de rechter 3. de officier van justitie. B. 1. de officier

Nadere informatie

Criminaliteit kun je omschrijven als alle misdrijven die in de wet staan omschreven.

Criminaliteit kun je omschrijven als alle misdrijven die in de wet staan omschreven. Samenvatting door een scholier 2372 woorden 13 april 2005 6,9 41 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer H1. Rechtsregels zijn voor de overheid een belangrijk instrument om: - Ongewenst gedrag tegen te gaan.

Nadere informatie

Eindexamen vmbo gl/tl maatschappijleer 2 2011 - II

Eindexamen vmbo gl/tl maatschappijleer 2 2011 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Criminaliteit en rechtsstaat tekst 1 Werkstraf voor officier van justitie wegens corruptie De rechtbank in Den Bosch heeft een officier

Nadere informatie

1 keer beoordeeld 26 november 2014

1 keer beoordeeld 26 november 2014 6 Samenvatting door een scholier 2487 woorden 1 keer beoordeeld 26 november 2014 Vak Maatschappijleer Methode Thema's maatschappijleer In het bijgevoegde bestandje staat mijn samenvatting van Maatschappijleer

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

Maatschappijleer: Criminaliteit Hoofdstuk 1: Criminaliteit.

Maatschappijleer: Criminaliteit Hoofdstuk 1: Criminaliteit. Samenvatting door een scholier 2801 woorden 27 mei 2006 6,4 28 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Maatschappijleer: Criminaliteit Hoofdstuk 1: Criminaliteit. 1.1 wat is recht? Onmaatschappelijk of afwijkend

Nadere informatie

6,4. Praktische-opdracht door een scholier 3711 woorden 18 april keer beoordeeld. Maatschappijleer. Inleiding

6,4. Praktische-opdracht door een scholier 3711 woorden 18 april keer beoordeeld. Maatschappijleer. Inleiding Praktische-opdracht door een scholier 3711 woorden 18 april 2009 6,4 124 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Inleiding We hebben een opdracht gekregen voor maatschappijleer om een po te maken over criminaliteit.

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat

Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat Samenvatting door Q. 2117 woorden 7 juni 2016 5,9 10 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappijleer samenvatting Rechtsstaat

Nadere informatie

Begrippenlijst Maatschappijleer Thema's rechtsstaat

Begrippenlijst Maatschappijleer Thema's rechtsstaat Begrippenlijst Maatschappijleer Thema's rechtss Begrippenlijst door een scholier 2208 woorden 20 november 2007 6,9 140 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Begrippenlijst:

Nadere informatie

U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES

U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. Als u getuige

Nadere informatie

Onmaatschappelijk of afwijkend gedrag = gedrag dat de mensen onfatsoenlijk vinden.

Onmaatschappelijk of afwijkend gedrag = gedrag dat de mensen onfatsoenlijk vinden. Samenvatting door een scholier 3258 woorden 10 april 2006 6 4 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappijleer thema Criminaliteit 1. Criminaliteit Onmaatschappelijk

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat 1 t/m 9

Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat 1 t/m 9 Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat 1 t/m 9 Samenvatting door een scholier 1946 woorden 13 november 2011 7,4 30 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 1: rechten en

Nadere informatie

Werkstuk Maatschappijleer Moord en mishandeling

Werkstuk Maatschappijleer Moord en mishandeling Werkstuk Maatschappijleer Moord en mishande Werkstuk door een scholier 2370 woorden 25 juni 2005 5,5 67 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Punt 2 2. Bij dit probleem zijn best veel mensen betrokken.

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 1816 woorden 26 oktober 2010 6,1 7 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Rechtsstaat 1 Recht en rechtvaardigheid Er zijn talloze

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 + 2

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 + 2 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 + 2 Samenvatting door een scholier 2405 woorden 29 oktober 2013 1 1 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi HOOFDSTUK 1 De maatschappijàhet samenleven

Nadere informatie

U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES

U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES Als u getuige of slachtoffer bent geweest van een strafbaar feit kan u worden gevraagd een getuigenverklaring af te leggen. De rechter die over de zaak beslist, kan deze

Nadere informatie

In Beeld: Misdaadcijfers

In Beeld: Misdaadcijfers In Beeld: Misdaadcijfers Korte omschrijving werkvorm Leerlingen analyseren grafieken en tabellen die inzicht geven in misdaadcijfers met betrekking tot minderjarigen. Leerlingen leren bijvoorbeeld hoe

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen vwo I

Eindexamen maatschappijwetenschappen vwo I Opgave 5 Sociale veiligheid ontsleuteld 24 maximumscore 2 Ministerie van Binnenlandse Zaken (en Koninkrijksrelaties) heeft als taak (één van de volgende): 1 het bevorderen van de openbare orde en veiligheid

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting door M. 1182 woorden 28 november 2012 4,2 6 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk 2 Rechtsstaat 2.1 Recht en vaardigheid Regels en wetten

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen havo 2017-II

maatschappijwetenschappen havo 2017-II Opgave 1 Strafrecht op festivals Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 4 en tabel 1. Inleiding Op festivals worden drugs gebruikt. In Nederland is het produceren en verhandelen van drugs in strijd

Nadere informatie

Maatschappijleer VWO 5

Maatschappijleer VWO 5 Maatschappijleer VWO 5 Hoofdstuk 1 Elke staat heeft te maken met maatschappelijke problemen (ook wel dilemma s genoemd), omdat ze vaak erg ingewikkeld zijn. Het zijn problemen die veel mensen tegelijk

Nadere informatie

7,2. Samenvatting door een scholier 1410 woorden 9 april keer beoordeeld. Maatschappijleer. Hoofdstuk 1

7,2. Samenvatting door een scholier 1410 woorden 9 april keer beoordeeld. Maatschappijleer. Hoofdstuk 1 Samenvatting door een scholier 1410 woorden 9 april 2005 7,2 36 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk 1 Het Nederlands recht kent een driedeling: * Burgerlijk recht (civiel recht, privaatrecht):

Nadere informatie

OP DE STOEL VAN DE RECHTER

OP DE STOEL VAN DE RECHTER OP DE STOEL VAN DE RECHTER JUNI 2017 AAN DE SLAG MET #2 WAT HEEFT U NODIG? Een digi-/krijt-/whiteboard met digi-pen, krijt, marker DE WERKVORM IN HET KORT Hoe zwaar of licht straffen de leerlingen als

Nadere informatie

5,9. Praktische-opdracht door een scholier 2906 woorden 25 april keer beoordeeld. Maatschappijleer. Het jeugdstrafrecht.

5,9. Praktische-opdracht door een scholier 2906 woorden 25 april keer beoordeeld. Maatschappijleer. Het jeugdstrafrecht. Praktische-opdracht door een scholier 2906 woorden 25 april 2005 5,9 48 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Het jeugdstrafrecht. Als je onder de 18 bent dan val je nog onder het jeugdstrafrecht. Het jeugdstrafrecht

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2, Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2, Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2, Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 2860 woorden 17 mei 2009 7 205 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Samenvatting maatschappijleer Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoe beleven leerlingen de rechtsstaat? Workshop: rechtsstaat in de les; leerlingen activeren

Hoe beleven leerlingen de rechtsstaat? Workshop: rechtsstaat in de les; leerlingen activeren Hoe beleven leerlingen de rechtsstaat? Workshop: rechtsstaat in de les; leerlingen activeren Rollenspel Befje op Befje af Hoger Lager Dilemma s Hoe lossen we dit op? Opgepakt, wat dan? Rechtenteller Landenspel

Nadere informatie

Instructie rollenspel Belediging op internet

Instructie rollenspel Belediging op internet Instructie rollenspel Belediging op internet Korte omschrijving programmaonderdeel De leerlingen gaan samen een strafrechtszaak naspelen. In deze rechtszaak is het onderwerp belediging op internet. De

Nadere informatie