Koersen Van Lanschot Index Garantie Note AEX en BNP Paribas Memory Coupon Note op Aegon teveel opgelopen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koersen Van Lanschot Index Garantie Note AEX 2014-2020 en BNP Paribas Memory Coupon Note op Aegon 2015-2018 teveel opgelopen."

Transcriptie

1 OBAM, het oudste Nederlandse aandelenbeleggingsfonds presteert na een bewogen onderbreking, opnieuw meer dan gemiddeld, dankzij nieuw management en de keuze voor security stocks. OBAM opgenomen in Advance Top Elftal als aanvaller. Koersen Van Lanschot Index Garantie Note AEX en BNP Paribas Memory Coupon Note op Aegon teveel opgelopen. Niet meer kopen

2 Advance Top Elftal Beleggingsfondsen en producten (update) Opstelling: In het doel: een internet spaarrekening Verdedigers: 6,5% certificaten RABO. Doelrendement ca. 6% + kans op koerswinst. 7 1/8% preferente aandelen Aareal Bank. Doelrendement 7%. 5,5% RBS Range Accrual Note Basisrendement 3% + kans op 4 tot 8% koerswinst. Triodos Microfinance Fund. Doelrendement 7 à 8% gemiddeld per jaar bij een zeer beperkt risico. Niet koersgevoelig voor een toekomstige algemene rentestijging. Van Lanschot Index Garantie Note AEX % participatie in een toekomstige stijging van de AEX bij een beperkt inlegrisico in NB: Koers inmiddels opgelopen van 106 naar 116%. Niet meer kopen bij deze koers Middenvelders: Beursgenoteerde vastgoedfondsen: Wereldhave, Vastned, Eurocommercial Properties en Triodos Vastgoed Fonds. Extra interessant na recente beurscorrectie. 5 à 6% dividendrendement. Kempen European Smallcap Fund. Doelrendement 15% gemiddeld per jaar bij minder risico dan gemiddeld voor een aandelenbelegging. BNP Paribas Memory Coupon Note op Aegon % voor elk jaar dat de aandelenkoers van Aegon op of boven de 5,45 noteert. (thans 7,15) N.B.: Koers opgelopen van 100 naar 106%. Niet meer kopen bij deze koers. Aanvallers: Nieuw: BNP Paribas OBAM Fonds, het oudste Nederlandse aandelenbeleggingsfonds presteert na een bewogen onderbreking, weer meer dan gemiddeld, dankzij nieuw management en de keuze voor security stocks. Quest Cleantech belegt in nieuwe energie, waterschaarste, afval en milieubeheer met een bovengemiddeld rendement. Lyxor Leveraged DJ EuroStoxx50 biedt extra koerswinst zodra aandelenmarkten zich herpakken.

3 OBAM, het oudste Nederlandse aandelenbeleggingsfonds, presteert na een bewogen onderbreking, opnieuw meer dan gemiddeld, dankzij nieuw management en de keuze voor security stocks. Fonds opgenomen in Advance Top Elftal Beleggingsfondsen als aanvaller. OBAM is het oudste aandelenbeleggingsfonds in Nederland. Opgericht in de jaren 30 door Franse nonnen, die in die tijd vreesden voor confiscatie van hun kloostervermogen door de Franse staat. Korte tijd later is dit fund jarenlang beheerd door MeesPierson. Vroeger onderdeel van ABN-AMRO en later Fortis. Thans wordt dit fund beheerd door BNP Paribas. Tientallen jaren presteerde dit fund aanzienlijk beter dan concurrenten als Robeco en Rolinco, met een gemiddeld jaarrendement van 10%. Fondsbeheerder Rob Stout was in latere jaren een begrip en had landelijke bekendheid. Een fraai voorbeeld van superrendement was de periode maart 2003 (dieptepunt na de internethype) tot oktober 2007 (start van de bankencrisis). In die jaren steeg de koers van dit fund met 300%. De AEX met 150%, dus slechts de helft. Terwijl de AEX in de herstelperiode bleef steken op een stand van 555 bereikte OBAM een koers ver boven die van het internethype jaar Toegegeven, het overkomt een belegger zelden, maar het is ons gelukt om dit fund te kopen op 1 april 2004 even na het absolute dieptepunt en winst te nemen op 27 september

4 2007, praktisch het hoogtepunt. Ook superbeleggers maken jaren door dat het niet mee zit. Rob Stout dus ook. Hij maakte in de fout door te lang te blijven zitten in bankaandelen en aandelen in emerging markets. In 2010 is hij opgestapt. Zijn opvolgers moesten een jaar later in 2011 eveneens een underperformance melden. Vanaf 2013 is het beleggingsbeleid weer omgezet in klinkende munt, dankzij de nieuw aangetreden fundbeheerder Sander Zondag. Beleggingsaccenten: kwaliteitsbedrijven, security stocks en een strikter risicobeheer. Voorts is het aantal fondsen (wereldwijd) in portefeuille teruggebracht van 200 naar een meer overzichtelijk aantal van 65. Sander Zondag heeft OBAM hiermee opnieuw op de kaart gezet in de hoop de succesformule van weleer te continueren. Met name de sector securities spreekt ons aan als groeimarkt in een tijd van fors toegenomen telecom/internetfraude en diefstal. Mutaties Advance: Teruggekocht BNP Paribas OBAM. Koers 66,- ISINcode NL

5 Advance Top Elftal Beleggingsfondsen en producten (update) Samenstelling per In het Doel Dagelijks opvraagbare internet spaarrekening Verdedigers 6,5% certificaten RABO. Doelrendement ca. 6% + kans op koerswinst. Rentevergoeding gelijk aan het effectief rendement van 10-jarige staatsleningen met een opslag van 1%. Minimum vergoeding 6,5%. Uitkering per kwartaal. De beleggingsvorm van de certificaten RABO is te vergelijken met een achtergestelde obligatie met een variabele rentevergoeding. Met name aantrekkelijk in jaren dat de algemene rentestand flink oploopt. Zou deze laatste op enig moment uitstijgen boven de 5,5% (op 10- jarige staatsleningen) dan gaat de rentevergoeding van de certificaten automatisch mee omhoog. RABO is een eerste klas debiteur. Daarom is het achtergestelde karakter van deze belegging geen probleem. Uiteraard zullen wij de berichten over deze bank blijven volgen. De RABO heeft elk kwartaal het recht om de certificaten af te lossen tegen 100%. Dat risico achten wij vooralsnog vrijwel uitgesloten. Pas zodra er berichten komen over omvangrijke plaatsingen aan alternatief achtergesteld papier door de bank tegen een lagere rente, is afscheid nemen boven pari gewenst. Beursverhandeling Amsterdam. Koers 111,6%. ISINcode XS ,5% certificaten RABO sinds beursintroductie in januari 2014

6 7 1/8% preferente aandelen Aareal Bank. Doelrendement 7%. Aareal Bank is een grote, goedlopende hypotheekbank in Frankfurt. In Duitsland heeft men, in tegenstelling tot Nederland, geen vastgoedcrisis gekend de afgelopen jaren. Preferente aandelen met een gefixeerd dividend worden op de beurs gezien als perpetuele achtergestelde obligaties. De prefs Aareal Bank mogen ieder moment worden afgelost tegen 100% ( nominale waarde 25,-). Uitkering per kwartaal. Opgelopen rente (dividend) is in de koers begrepen. Beursverhandeling per stuk onder meer in Amsterdam. Huidige koers 25,80. ISINcode XS Koers prefs Aareal Bank over de laatste 2 jaar. Elk kwartaal gaat er 0,44 dividend van de koers af 5,5% RBS Range Accrual Note Basisrendement 3% + kans op 4 tot 8 procentpunt koerswinst. Niet achtergesteld. Rentevergoeding 5,5% op jaarbasis voor elke dag dat de 10-jaarsrente hoger is dan de 2-jaarsrente. Dat is door de jaren heen praktisch altijd het geval geweest. Hoogste koers in %. Huidige koers 116%. Koersdaling dit voorjaar veroorzaakt door algemene rentestijging van ca 1%punt voor 10-jarige staatsleningen en biedt een interessant instapmoment. Geschat effectief rendement circa 3% bij een huidige koers van 116%. Dat was aanzienlijk minder drie maanden geleden bij een koers van 135%. Omdat deze belegging niet achtergesteld is en de algemene rentestand op dit moment niet verder stijgt zelfs daalt zijn de belangrijkste kopers pensioenfondsen met langjarige verplichtingen. Koersdoel: 120 à 125%. Stukken onlangs teruggekocht. Verhandelbaar op beurs Amsterdam. ISINcode NL

7 Nadere info: bnpparibasmarkets.nl. BNP onderhoudt een markt in de stukken. Koersverloop 5,5% RBS Range Accrual Note / 12 maanden Van Lanschot Index Garantie Note AEX % participatie in een toekomstige stijging van de AEX bij een beperkt inlegrisico. Koers inmiddels opgelopen van 106 naar 116%. Niet meer kopen bij deze koers Het gaat hier om een bestaand garantieproduct uitgegeven in Toen stond de AEX op 417,80. Voorts 100% hoofdsomgarantie in Huidige stand van de AEX is 502. Dat is plus 20%. Huidige koers van de garantie note bedraagt 116%. Plus 16%. Deze garantie note biedt u de mogelijkheid om op defensieve wijze te beleggen in aandelen bij slechts een beperkt risico. U ontvangt geen rente of dividend. Beursnotering Amsterdam. Koers 109%. ISINcode NL Info:

8 Triodos Microfinance Fund. Doelrendement 7 à 8% gemiddeld per jaar bij een zeer beperkt risico. En nóg belangrijker, niet koersgevoelig voor een toekomstige algemene rentestijging. Microfinanciering blijkt in de praktijk profijtelijk te zijn voor drie partijen. A: De vele bedrijfjes (merendeels van vrouwen die meer te vertrouwen zijn dan mannen ) die mini kredieten (gemiddeld 1.500,-) opnemen bij banken en keurig rente en aflossing betalen. B: Banken in landen wereldwijd die aan deze vorm van kredietverlening doen. C:Geldschieters die gelden via deze banken beschikbaar stellen. Een van die partijen is het Triodos Microfinance Fund. Zij verstrekt niet rechtstreeks kredieten aan de vele kleine bedrijfjes, doch verstrekt simpelweg tot 70% van haar belegd vermogen, geldleningen aan banken wereldwijd, die aan microfinanciering doen. Looptijden ca 2 jaar met mogelijkheid van verlenging. 20% van het vermogen wordt belegd in het aandelenkapitaal van sommige van die banken, in combinatie met een zetel in de raad van toezicht. Deze banken hebben (nog) geen beursnotering. Periodiek wordt de waarde hiervan vastgesteld door accountants. 10% van het vermogen van het fund blijft cash om uittredende beleggers te kunnen uitbetalen tegen de intrinsieke (boek-)waarde. Triodos Microfinance fund is namelijk een zgn. open-end fund. In- en uitstappen 1 x per maand tegen de intrinsieke waarde, welke laatste vrijwel maandelijks toeneemt, zoals blijkt uit onderstaande grafiek van Morningstar. Koers 35,54. ISINcode LU Info: Triodos Microfinance Fund I Acc Hoe heeft dit fonds gepresteerd? Per Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Fonds 6,1% 8,7% 7,2% 6,0% 2,6% N.B. Deze belegging is een alternatief voor obligaties in tijden van een algemene rentestijging Middenvelder s Beursgenoteerd vastgoed met overwegend grote winkelcentra in portefeuille. Namen: Wereldhave, Vastned Retail, Eurocommercial properties. Voorts Triodos Vastgoedfonds met monumentale kantoorpanden en overig vastgoed in portefeuille die aan specifieke milieu eisen voldoen waardoor hier vraag naar is. De koersen van bovengenoemde fondsen zijn in het eerste kwartaal flink gestegen, gevolgd door winstnemingen dit voorjaar als gevolg van forse dividenduitkeringen en flink gedaalde koersen van langerlopende staatsleningen. Naar onze mening is de koerscorrectie overdreven geweest. Niet de hoogte van de rentestand maar het conjunctuurverloop in Europa bepaalt

9 uiteindelijk de hoogte van de koersen van vastgoedfondsen. Het hoge dividendrendement van ca 5% en de dit voorjaar gedaalde koerscorrectie maken een belegging in deze fondsen op dit moment extra interessant. Kempen European Smallcap Fund. Doelrendement 15% gemiddeld per jaar bij minder koersrisico Small- en midcaps plegen door de jaren heen verreweg de beste performance te laten zien. Niet onlogisch. Succesvolle kleinere beursfondsen kunnen eenvoudiger hogere groeicijfers laten zien dan de grote gevestigde bedrijven. Met name Hoog Dividendaandelen in de sfeer van small- en midcaps presteren buitengewoon goed. In jaren met algemene beursdalingen plegen beleggers vooral indextrackers op grotere beursfondsen te verkopen. Small- en midcaps daarentegen blijven dan wat meer in de luwte. Per saldo presteren small- en midcaps dus beter. Dit fund belegt uitsluitend in Europa en sluit goed aan bij de verbeterde economische vooruitzichten. Koers 78,64 ISINcode LU Info: Kempen (Lux) European Small-Cap Fund AN Hoe heeft dit fonds Per gepresteerd? Ontwikkeling van EUR Fonds(rood) -20,7% 26,3% 33,5% 6,9% 17,6% +/-Cat -4,2 2,3 3,5 1,8-2,8 +/-Idx -3,3-0,6 0,1 0,4-2,6 BNP Paribas Memory Coupon Note op Aegon % voor elk jaar dat de aandelenkoers van Aegon op of boven de 5,45 noteert. (thans 7,15) N.B.: Koers opgelopen van 100 naar 106%. Niet meer kopen bij deze koers. Eerder dit jaar heeft BNP Paribas een nieuwe Memory Coupon Note uitgegeven. Deze maal op het aandeel Aegon, dat sinds april in koers omlaag is gekomen, waardoor het neerwaarts koersrisico van het aandeel beperkter is geworden. Verzekeraars hebben last van de huidige lage rentestand, maar zouden moeten opveren in koers, zodra de lange rente in Europa stijgt. Het lijkt een kwestie van tijd dat dit gaat gebeuren. De Memory Coupon Note heeft een looptijd van drie jaar en biedt elk jaar dat de aandelenkoers van Aegon op of boven 5,45 noteert een uitkering van 8%.

10 Staat aan het eind van enige jaarlijkse peildatum (29 juni) de koers onder dat niveau maar in de jaren daarna gelijk of hoger, dan ontvangt u ook 8% uitkering over jaren dat er niets is uitgekeerd. Er is geen hoofdsomgarantie. Staat de aandelenkoers van Aegon in 2018 gelijk of hoger dan 5,45 dan ontvangt u 100% aflossing. Staat de aandelenkoers in 2018 lager dan 5,45, dan ontvangt u 100% aflossing minus de procentuele daling van de aandelenkoers gerekend vanaf de startkoers van het aandeel van Aegon. ( 6,595) Beursnotering Amsterdam. Koers 106%. ISINcode XS Aanvallers Quest Cleantech B Acc Dit aandelenbeleggingsfonds belegt op succesvolle wijze wereldwijd in ondernemingen in de sfeer van nieuwe energie, waterschaarste, afval, milieubeheer en nieuwe materialen 1000 (EUR) Ontwikkeling van EUR Bron: Morningstar Fonds (rood) -15,8% 21,7% 29,3% 7,4% 18,6% +/-Cat (geel) 2,5 11,0 6,8-2,0 5,4 +/-Idx -13,4 7,7 8,1-12,1 7,1 Koers 216,- ISINcode LU Lyxor Leveraged DJ EuroStoxx50 biedt extra koerswinst in een stijgende markt. Het jaar 2015 wordt gekenmerkt door een opgaande aandelenmarkt in Europa met als motor een doorzettend herstel van de economie. Incidenteel geruis tussendoor is gebruikelijk. De afgelopen tijd is dat Griekenland geweest. Thans lijkt de rust te zijn teruggekeerd.

11 Beursverhandeling Euronext Parijs. Koers: 27,80 ISINcode: FR Let op: De meeste hierboven genoemde beleggingsfondsen en -producten kunt zelf kopen via uw bank. Sommige helaas niet. Tip: Bedraagt uw belegd vermogen meer dan 2 ton, overweeg dan eens vermogensbeheer conform de beleggings-portefeuilles van Advance via Onafhankelijk Vermogensbeheer s-gravenhage b.v.(ovg). OVG heeft namelijk de bevoegdheid om onder meer bij Binck Bank en Theodoor Gilissen Bankiers, op uw naam alle gewenste beleggingen aan te kopen. Extra service van Advance Gratis advies/second opinion in uw woonplaats in Nederland, België, Zuid Frankrijk, Zuid Spanje en Zwitserland; klik aan Laat uw vermogen beheren op basis van de beleggingsportefeuilles van Advance, via Onafhankelijk Vermogensbeheer s-gravenhage BV. Vanaf ,-.Voor meer info klik aan of bel valutakoersen in één oogopslag; klik aan Valutagrafieken uitgebreid; klik aan

12 Abonneer mij op alle koop- en verkoopadviezen van Advance + updates beleggingsportefeuilles voor 79,- per kwartaal, 145,- per halfjaar of 255,- voor een jaar lang nuttige adviezen met korting; klik aan Bron koersgrafieken: Voor disclaimer zie Samensteller: Gerard Jager. Zijn achtergronden zijn vermogensbeheerder bij de ING, resp. Hoofd Beleggingsvoorlichting van Fortis NL. In 2003 heeft hij Advance Beleggen (www.advance beleggen.nl ) opgericht. Voorts is hij goeroe van De Telegraaf (www.dft.nl) en vermogensbeheerder bij Onafhankelijk Vermogensbeheer s-gravenhage b.v. ( ), met als doel het beheren van vermogens van beleggers, die een belegd vermogen wensen op te bouwen, conform het beleid van Advance, rekening houdend met specifieke wensen van cliënt. Voor meer info klik aan, bel of mail Jager schrijft zijn columns op persoonlijke titel. Vermogensbeheerrelaties van Jager hebben in beginsel een longpositie in beleggingen die hij aanbeveelt. De informatie in deze column is niet bedoeld als persoonlijk beleggingsadvies of als aanbeveling aan de lezer tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie is welkom op Wenst u geen nieuwsbrieven meer te ontvangen van Advance stuur dan dit bericht terug met als commentaar stopzetten. Administratie: Herengracht 55, 1015BC Amsterdam Tel:

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

Ook beleggers in beleggingsfondsen

Ook beleggers in beleggingsfondsen Beleggingsfondsen Lipper Leaders Een introductie in de wereld van Lipper Fondsenmarkt Stand van zaken na het eerst halfjaar 2007 Beleg overzee Hoe belegt u het beste in opkomende markten? Fondsbeheer De

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Brains & Analysis terugblik

Brains & Analysis terugblik Brains & Analysis terugblik De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was: In De komende maanden verwacht ik een uiterst grillig koersverloop op de aandelenmarkten Aandelen in Europa zijn voorlopig

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 onderzoek -2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Informatie Looptijd en verhandelbaarheid Rendement/risico Waardering onderliggende waarde Totaaloordeel

Informatie Looptijd en verhandelbaarheid Rendement/risico Waardering onderliggende waarde Totaaloordeel 34 BELEGGINGSPRODUCT De wekelijkse weging van een beleggingsproduct Soort: Vermogensbeheer Partij: Fundix Onderliggende waarde Beleggingsfondsen Kosten 18,50 per maand Minimum instapbedrag - VERMOGENSBEHEER

Nadere informatie

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH?

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? Martijn J. van den Assem en Nico L. van der Sar * Erasmus Universiteit Rotterdam Versie: december 2003 ** In vrijwel elke editie publiceren de Nederlandse dagbladen

Nadere informatie

Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010

Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010 Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010 Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland 2010 Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren

Nadere informatie

Doen wat bij je past

Doen wat bij je past Beleggen Doen wat bij je past Beleggen U bent op zoek naar een hoger rendement dan op een spaarrekening. Zoals in elke tak van sport heb je ook in de beleggingswereld amateurs en professionals. Wilt u

Nadere informatie

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Gratis uitgave van PensioenDividend.nl Elke Maand Dividend Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Droomt u ook wel eens van een extra maandinkomen en dat zonder daar

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland Samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: COLOFON Amersfoort, september 2006 Initiatief en projectleiding:

Nadere informatie

Beleggingsprincipes. Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen. De effecten van inflatie en looptijd. Balans tussen risico en rendement

Beleggingsprincipes. Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen. De effecten van inflatie en looptijd. Balans tussen risico en rendement Beleggingsprincipes Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen De effecten van inflatie en looptijd Balans tussen risico en rendement De kracht van herbeleggen Risico neemt af naarmate de

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie