Fiscaal leuk naar beurs of congres

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscaal leuk naar beurs of congres"

Transcriptie

1 tipsenadvies-vrijeberoeper.nl Veertiendaagse belastingadviezen voor vrije beroepsbeoefenaren 1 jaargang - nummer 1 17 mei 2013 In dit nummer... Fiscale winst Fiscaal leuk naar beurs of congres... 1 Auto Bij 500 privékilometers valt de fiscale bijtellingsbijl, dus Fiscaal interessant via uw BV Tablet van de zaak (BV). Wat is nu fiscaal noodzakelijk?.. 3 BV-salaris Vrije beroeper in de BV, wat nu met uw salaris?... 4 Fiscaal bewijs Hoe zorgt u nu anno 2013 voor goed bewijs?... 5 Belastingen Uw kind fiscaalvriendelijk aan een eigen woning helpen?.. 6 Aftrekpost Schenken aan cultuurinstellin gen fiscaal extra voordelig.. 7 Aftrekpost Commerciële en serviceclubs, fiscaal plezierig?... 8 Controle Fiscus speurt met Xenon op internet... 8 Uw adviesbrief online Snel adviezen zoeken... printen... toepassen... tipsenadvies-vrijeberoeper.nl Fiscale winst Fiscaal leuk naar beurs of congres Als vrije beroeper bezoekt u regelmatig vakbeurzen en congressen. Die zijn er in binnen- en buitenland volop. Hoe gaat u hier nu fiscaal voordelig naartoe? Hoe betaalt de fiscus leuk mee? Er zijn in Nederland en ook over de grens volop vakbeurzen en congressen voor vrije beroepers. U krijgt volop reclame en advertenties daarvoor onder ogen. Soms zijn die vakbeurzen en congressen maar één dag lang, maar vaak duren ze ook meerdere dagen, zodat het dan handig kan zijn om te blijven overnachten. Omdat er vaak dingen mee- of teruggenomen moeten worden, gaan vrije beroepers vaak liever met de auto dan met de trein of het vliegtuig. Valt hier mogelijk nog een fiscaal voordeeltje te behalen? Zakelijk. Als u als vrije beroeper voor uw beroep naar de beurs gaat, zijn uw kosten aftrekbaar. Als er goede (zakelijke!) redenen zijn om uw partner mee te nemen, zijn ook die kosten aftrekbaar. De fiscus is daarbij vaak een beetje wantrouwend! Zorg dus voor een goed verhaal. Autokosten. Wat kunt u met de aan beursbezoek verbonden autokosten? Dat ligt eraan of het gaat om een zakelijke of een privéauto. Bij een privéauto kunt u 0,19 per kilometer als kostenpost opvoeren. Letterlijk all-in. Dus óók het groot parkeergeld op Schiphol. Zakelijke rijders in de auto van de zaak treffen het beter. Daar zijn alle bijkomende kosten (parkeren, tol, brandstof, vignet en zelfs buitenlandse boetes) gewoon aftrekbaar of onbelast te vergoeden! Tip. Vliegt u op kosten van de zaak (voor uw beroep), dan kunt u onbelast tickets (ook businessclass) vergoed of verstrekt krijgen. Verstrekken is voor de btw vaak voordeliger. Plus verblijfskosten. De kosten van uw beursovernachting in een hotel zijn gelukkig geheel fiscaal aftrekbare bedrijfskosten. Ook als u in een beter hotel overnacht. Dat is úw beslissing als ondernemer en de fiscus heeft het daarmee te doen. Voor de kosten van eten en drinken heeft u echter te maken met een aftrekbeperking. U kunt kiezen. 1. U kunt alle kosten van voedsel en drank (representatie) voor slechts 73,5% aftrekken. Bonnen bewaren en goed rekenen! 2. Een makkelijker (niet altijd voordeliger!) optie is dat u per jaar de eerste 0,4% van het BV-loon (maar minimaal 4.400,-) niet als aftrekpost opvoert. Wat u daarboven aan kosten maakt, is dan 100% aftrekbaar. Gaat u met de auto van de zaak naar de beurs, dan zijn uw parkeer-, tol-, brandstof-, hotel- en boetekosten 100% aftrekbaar! Bewaar alle bonnen als goed bewijs!

2 Auto Vrije beroeper-rechtspraak Bij 500 privékilometers valt de fiscale bijtellingsbijl, dus... U weet het: bij meer dan 500 privékilometers valt de fiscale bijl van de inkomensbijtelling van in principe 25% van de cataloguswaarde (tenzij u milieuvriendelijk (14%) of elektrisch (0%) rijdt). Maar wat zijn nu ook mooi zakelijke kilometers? Kilometeradministratie. Met een keurig nette, dagelijks bijgehouden kilometeradministratie waar uit blijkt dat u als vrije beroeper niet boven de 500 privékilometers uitkomt, kunt u als vrije beroeper met een auto van de zaak de fiscale bijtelling wegens privégebruik voorkomen. Uw volgende stap U kunt ons model: Kilometeradministratie gratis downloaden van: download (VB ). Fiscaal ritpredicaat. U kunt uw ritten ook elektronisch bijhouden, maar niets is in de ogen van de fiscus betrouwbaarder dan een goede, handmatig bijgehouden kilometeradministratie. Zelfs als de administratie op zich niet ter discussie staat, kan er nog geruzied worden over de vraag of een rit nu het fiscale predicaat privé of zakelijk moet krijgen. Vanzelfsprekend met grote fiscale gevolgen! Lekker fiscale lunchkilometers Extra lunchritten. Lunchen kan op de praktijk, op kantoor, buiten de deur of gewoon thuis. Is dat extra ritje tussen de middag naar huis nu privé of is het zakelijk woon-werkverkeer? Dat laatste besliste de Hoge Raad. U mag zo vaak heen en weer rijden als u wilt, het blijven zakelijke woonwerkkilometers en ze tellen dus niet mee bij de bepaling van de maximaal 500 privékilometers die u bijtellingsloos mag rijden (LJN: BU3782). Fiscale golfkilometers niet privé Zakelijke golfcursus. En de kilometers naar een zakelijke golfcursus dan? Georganiseerd door de vakorganisatie en alleen maar toegankelijk voor leden. Geen probleem, aldus de Hoge Raad, die het sterke verhaal van de automobilist wist te waarderen. Deze automobilist had namelijk een reuze hekel aan golfen en had alleen maar deelgenomen om een grote opdracht in de wacht te slepen. De bijtelling ging mooi van tafel (LJN: BZ0678). Terugrit van vakantie niet privé Direct terug! Je bent op vakantie en daar belt een belangrijke klant. Niet handig om mijn privé- 06 te hebben gegeven, denkt u nog. De klant kent echter geen pardon. Onmiddellijk komen, zo is de boodschap. U belt vrienden, die de onder een bloempot verstopte sleuteltjes weten te vinden en die met uw auto naar de camping komen rijden. Van de camping (of de jachthaven, enz.) rijdt u eerst nog naar huis, om u op te frissen. Was hier nu sprake van privé- of van zakelijke kilometers met die auto? Bijna helemaal van dat laatste, aldus Hof Den Haag. Alleen de rit helemaal aan het einde van de vakantie naar huis was privé, aldus de rechter. Maar die was minder dan 500 km. Dus bingo! (LJN: BZ0320). Fiscale aanrijding Porsche rijder. Fiscaal fout liep het af voor een DGA die met zijn Porsche van de zaak meedeed aan door Porsche georganiseerde rijvaardigheidstrainingen in Finland en op de Nürburgring in Duitsland. Fiscaal dubbel nat. De kosten van deelname (ruim ,-) konden niet belastingvrij vergoed worden. Voor zijn werk waren de trainingen onnodig - vond de rechter - zodat het persoonlijke element om mee te doen, overheerste. En dus waren de kilometers die met de training gemoeid waren, privékilometers en werd de fatale grens van 500 km overschreden. Zelf betalen plus een bijtelling: hopen maar dat het toch een leuk uitje was (LJN: BV6166)! Zorg voor een dagelijks bijgehouden kilometeradministratie waaruit blijkt dat u niet boven de 500 privékilometers uitkomt. Zo voorkomt u als vrije beroeper de fiscale bijtelling. Weet dat de rechter gunstig heeft beslist dat de kilometers die u rijdt van kantoor/praktijk om thuis te lunchen, zakelijke kilometers zijn!

3 Fiscaal interessant via uw BV Nu aan de orde Tablet van de zaak (BV). Wat is nu fiscaal noodzakelijk? De fiscale voorwaarden waaronder een tablet onbelast aan een werknemer - dus ook aan uzelf als directeur-grootaandeelhouder van uw BV - kan worden verstrekt, lijken na uitspraken van de staatssecretaris versoepeld. Hoe zit dat? De tablet is hot! Veel vrije beroepers willen graag met een tablet werken. Fiscaal is er al enige tijd discussie over de wijze waarop de verstrekking van een tablet aan een werknemer/u als DGA moet worden behandeld. Moet dit worden belast of niet? Door recente uitspraken van staatssecretaris Weekers lijken de fiscale eisen te zijn versoepeld. Hoe profiteert u als vrije beroeper hiervan? Hamvraag: wat is een tablet? De vraag die voorheen speelde was of een tablet een computer was, dan wel een communicatiemiddel, zoals een mobiele telefoon. Dit onderscheid is fiscaal van belang omdat voor het onbelast verstrekken van een mobiele telefoon slechts een zakelijk gebruik van 10% vereist is. Wanneer een computer wordt verstrekt, dan kan dit alleen onbelast plaatsvinden wanneer het zakelijke gebruik minimaal 90% is. Een groot verschil dus! Besluit van de staatssecretaris Criteria. In een Besluit uit 2011 (BLKB2011/ 618M) gaf de staatssecretaris aan welke criteria hij hanteerde voor het maken van het onderscheid tussen een communicatiemiddel en een computer. De voornaamste eis was dat een communicatiemiddel niet mocht beschikken over een scherm dat groter was dan 7 inch. Voor vrijwel alle tablets geldt dat zij op basis van dit criterium worden aangemerkt als een computer. En dus dient er aangetoond te worden dat de werknemer de tablet voor minimaal 90% zakelijk gebruikt, wil men deze onbelast kunnen verstrekken. Nu versoepeling door nieuwe uitspraak. Ge - lukkig lijken deze eisen nu enigszins te worden versoepeld. Tijdens een kamerdebat heeft de staats secretaris aangegeven dat hij een dergelijk cri terium niet meer van deze tijd vindt. Hij wil aansluiten bij het zogenaamde noodzakelijkheidscriterium. Dit nieuwe criterium stelt dat een verstrekking onbelast mag plaatsvinden als het gebruik van de verstrekking noodzakelijk is voor het werk. Weekers noemt kamerleden, journalisten en vertegenwoordigers als voorbeelden. Wat kunt u hier als vrije beroeper mee? Wat betekent dit nu voor u? De uitspraken van de staatssecretaris lijken een direct ingaand beleid van goedkeuring in te houden. Dat betekent dat u dit nieuwe criterium direct kunt gaan gebruiken. Als u dus aan uw werknemers onbelast een tablet verstrekt, dan zult u moeten kunnen aantonen dat deze noodzakelijk zijn voor hun werk. Bijvoorbeeld omdat ze veel onderweg zijn en zo hun kunnen blijven beantwoorden. Of omdat op de tablet een softwareprogramma van de zaak kan worden gebruikt waarin offertes en orders direct kunnen worden ingevoerd. Anders in vrije ruimte. Ook voor u, als vrije be - roe per-dga, geldt hetzelfde criterium. Bedenk wel dat er een onderscheid is tussen nodig en noodzakelijk. Het noodzakelijkheidscriterium vraagt dus meer: u voldoet hieraan als u écht niet zonder kunt! Overigens kunt u, als u gebruikmaakt van de werkkostenregeling, de tablet ook opnemen in de vrije ruimte van 1,5%. Daaraan worden geen eisen gesteld en een onbelaste verstrekking is dus altijd mogelijk. Maak nu gebruik van de vers van de pers -toezegging van de staatssecretaris en geef uzelf onbelast een tablet van de BV. Zorg wel dat u kunt aantonen dat er sprake is van een noodzaak voor uw beroepsuitoefening. Bijvoorbeeld om zo handig uw s te kunnen blijven beantwoorden

4 BV-SALARIS Actuele belastingrechtspraak Vrije beroeper in de BV, wat nu met uw salaris? Iedere vrije beroeper die DGA is van zijn BV en die voor de eigen BV werkt, moet fiscaal verplicht een gebruikelijk salaris opnemen. De fiscus controleert dit en vaak is dit bij vrije beroepers - helaas - prijsschieten. Wat speelt er nu? Fiscaal verplicht salaris. In 2013 verstaan we onder een fiscaal gebruikelijk salaris een salaris dat niet minder bedraagt dan ,-. Dat kan echter ook meer zijn. Vooral bij de vrije beroeper is het voor de fiscus vaak prijsschieten. Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er nu in de rechtspraak? Zure afroommethode van fiscus Hoezo afroommethode van de fiscus? Veel vrij beroeper-bv s zijn feitelijk de vrije-beroeperszelf-in-een-bv-jasje. Dat heeft tot gevolg dat de opbrengsten van die BV nagenoeg geheel (waarmee fiscaal gezien 90% of meer bedoeld wordt) voortvloeien uit de door de DGA verrichte arbeid. In dat geval - zo besliste de Hoge Raad in kan het gebruikelijk loon berekend worden door de opbrengsten van de BV te nemen, verminderd met de kosten, de lasten en de afschrijvingen. Ziehier de beruchte afroommethode van de fiscus die u het leven zuur kan maken. Wat speelde er bij een vrije beroeper-bv? Een vrije beroeper/dga exploiteerde een fysiotherapiepraktijk in BV-vorm. Hij nam het in 2002 verplichte salaris op van ,-. Fiscaal probleem was dat hij in zijn praktijk een werknemer had die een loon had van ,-. Dat salaris wilde de fiscus ook zien bij de DGA en dus werd er door de fiscus een naheffingsaanslag opgelegd. Bewijslast. Het Hof te Den Haag (LJN: BY7911) vond de zaak niet zo moeilijk. De wet schrijft nu eenmaal voor dat een DGA net zoveel moet verdienen als zijn bestverdienende werknemer. Wie anders wil, heeft de bewijslast. En het leek of onze DGA zich dat onvoldoende had gerealiseerd. Verweer van DGA. Zo stelde de DGA allereerst dat hij een parttimer (met een maximale werktijd van 61%) was en dat hij ook veel in het buitenland verbleef. Hij kon dat echter niet aantonen, bijvoorbeeld aan de hand van een urenadministratie. Uw volgende stap U kunt gratis onze speciale rekentool: Afroommethode downloaden van: download (VB ). Daarmee rekent u handig uit met welk salaris u in uw vrije beroeper-bv rekening moet houden. maar niet altijd! De Hoge Raad heeft echter zeer recentelijk beslist (bij een advocaat en een orthodontiste) dat als de BV - naast de DGA en de partner - nog andere werknemers in dienst heeft (bijv. advocaat-stagiaires naast de advocaat zelf, of assistent-accountants naast de accountant zelf), de afroommethode niet toegepast kan worden. Hun werk en omzet kunnen immers fiscaal gezien niet toegerekend worden aan de arbeid van de patroon! Dat biedt vaak mogelijkheden om uit de greep van de afroommethode te blijven. Bestuurlijke uren. Ook vond de rechter dat een DGA met een grote fysiotherapiepraktijk naast zijn eigenlijke werk ook veel bestuurlijke uren zal maken. En die leveren weliswaar geen omzet op, maar tellen wel mee voor de parttimefactor. Bewijsbal niet goed uitgespeeld. De DGA verloor de zaak. Ook het bij wijze van verweer aangevoerde veelvuldige verblijf in het buitenland kon hij niet bewijzen bijv. met creditcardoverzichten. Zekerheid vooraf. Zorg dat u kunt onderbouwen waarom een bepaald loon in uw situatie gebruikelijk is. Om vooraf zekerheid te krijgen, kunt u een verzoek bij de fiscus indienen om het gebruikelijk loon op een zeker bedrag vast te stellen. Een goed onderbouwd verzoek wordt vaak toegewezen. Staan er nog meer werknemers op uw BV-loonlijst, houd er dan rekening mee dat uw DGA-salaris niet lager mag zijn dan dat van uw bestbetaalde werknemer. Wilt u dat toch, dan kan dat, mits u dit (bijv. met bewijs dat u parttime werkt) kunt onderbouwen. Door vooraf af te stemmen met de fiscus krijgt u zekerheid

5 Fiscaal bewijs Hoe zorgt u nu anno 2013 voor goed bewijs? Per 1 januari 2013 heeft de Belastingdienst de regels voor het registreren van onderhandse (niet-notariële) akten gewijzigd. Wat is er nu veranderd? Wat is nu raadzaam om te doen om goed bewijs in handen te hebben? Registratie schriftelijke stukken. Tot 1 januari 2013 was het mogelijk om bij de Belastingdienst alle soorten van onderhandse akten en de daarbij behorende stukken die voor u van belang waren, te laten registreren. Daarbij kunt u denken aan geldlenings-, huur- en koopovereenkomsten. Ook bouwtekeningen en bouwfoto s konden worden geregistreerd. Het voordeel van de registratie was dat zo de datum van de onderhandse stukken en documenten vast lag. Goed bewijs dus. Fiscus heeft regels gewijzigd Wat registreert de fiscus nog per 2013? Per 1 januari 2013 is het alleen nog maar mogelijk akten bij de fiscus te laten registreren waarvoor registratie verplicht is gesteld. Naast alle notariële akten zijn dat de onderhandse akten waarbij: 1. een pandrecht wordt gevestigd op een roerende zaak of op de opbrengst daarvan (bijvoorbeeld: de huuropbrengst van de roerende zaak); 2. een pandrecht wordt gevestigd op een recht aan toonder (bijvoorbeeld: een aandelenportefeuille) of de opbrengst daarvan (bijvoorbeeld: de dividenduitkeringen); 3. een pandrecht wordt gevestigd op een recht dat niet aan toonder luidt (bijv.: een productierecht) of de opbrengst daarvan; 4. er sprake is van een stille cessie van vorderingen (de overdracht van een vordering die niet wordt meegedeeld aan de schuldenaar); 5. aandelen op naam worden overgedragen van een beursgenoteerde NV of BV; 6. er sprake is van een voorovereenkomst of intentieverklaring voor oprichting van een NV of BV. Snel adviezen zoeken... uitprinten... toepassen... tipsenadvies-vrijeberoeper.nl Wat is nu raadzaam voor sterk bewijs? Laat nu in meervoud ondertekenen... Om van andere onderhandse akten toch bewijs in handen te hebben, is het raadzaam om die stukken in meervoud te ondertekenen en te dagtekenen. Dat geldt vooral voor contracten zoals koop-, geldlenings- of huurcontracten. Deze kunnen in drievoud worden getekend, waarbij iedere partij een exemplaar in zijn bezit houdt. Het derde exemplaar kan vervolgens worden bewaard door een adviseur die bij het contract betrokken is (een advocaat, een notaris of een accountant). Ook al zou een partij haar exemplaar (al dan niet opzettelijk!) kwijtraken, dan is het document nog altijd terug te vinden.... of werk met een depotakte. Voor andere documenten waarbij het belangrijk is dat de datum wordt vastgelegd, is er nog een andere oplossing, bijv. voor bouwtekeningen of -ontwerpen, bouwfoto s, industriële ontwerpen of andere intellectuele eigendomsrechten. Voor die stukken en voor die gegevens kunt u bij een notaris een depotakte laten opstellen. Verzegelde enveloppe van notaris. De documenten worden door de notaris in een verzegelde enveloppe gedaan. Deze wordt vervolgens aan de akte van depot vastgehecht. In de akte staat de datum waarop de notaris de stukken in ontvangst heeft genomen. Als er over die datum onduidelijkheid zou bestaan of als een derde die datum zou willen aanvechten, dan is de depotakte voor een rechter voldoende bewijsmateriaal. De fiscus registreert nog maar beperkt, nl. voor zes soorten akten. Zie onze lijst. Laat andere contracten in drievoud tekenen en laat een getekend exemplaar door een adviseur bewaren, zo heeft u toch bewijs. Of zorg voor oerdegelijk be wijs van de datum van documenten door uw notaris een depotakte te laten opmaken

6 Belastingen Uw kind fiscaalvriendelijk aan een eigen woning helpen? Banken zijn zeer terughoudend in het verstrekken van hypotheken. Een koopwoning is voor veel starters onbetaalbaar. Door als ouder uw kind op een fiscaal slimme manier te helpen, kunt u dit tóch mogelijk maken. Hoe werkt dat? Fiscaalvriendelijk helpen Belastingvrije schenking. Het is allereerst mo - gelijk om uw kind maximaal ,- belastingvrij te schenken voor de aankoop of verbetering van een eigen woning. Uw kind moest hiervoor in 2012 wel in de leeftijd van jaar zijn. Per 2013 wordt deze leeftijdgrens opgetrokken naar 40 jaar. Op zich mooi, maar een groot nadeel van deze constructie is dat uw kind geen hypotheekrenteaftrek kan claimen over deze schenking. En dat voordeel wilt u niet zomaar laten lopen! Lenen en schenken. Geld lenen aan uw kind lijkt dan aantrekkelijker. Echter, tegen de gebruikelijke rente is dit voor uw kind weer een dure oplossing. De vraag is of hij deze extra rentelast wel kan dragen. De bank financiert immers bewust niet de gehele aankoop. De oplossing voor dit probleem is het verstrekken van een lening, gevolgd door het jaarlijks schenken van de rente. Hierdoor blijft de renteaftrek bij uw kind volledig in stand, terwijl de maandelijkse nettolasten niet te hoog worden. Voorbeeld woningaankoop door kind Stel, uw kind wil een woning kopen van ,-. De bank wil maximaal ,- financieren. Dit betekent dat u het verschil ad ,- aan uw kind wilt lenen. Aangezien dit geld gebruikt wordt voor de financiering van een eigen woning, is de rente op deze lening geheel als hypotheekrente bij uw kind aftrekbaar. Stel dat de rente op uw lening 5% bedraagt, dan kunt u deze rente jaarlijks aan uw kind belastingvrij schenken. De jaarlijkse standaardvrijstelling ad 5.141,- (2013) in de schenkbelasting biedt hiervoor voldoende ruimte. Rente, hoe hoog moet/mag? Vraag is vervolgens hoe hoog de rente op de lening moet/mag zijn. Omdat uw kind bij de bank niet het hele bedrag gefinancierd krijgt, loopt u een extra risico. Zo kunt u het beste een hogere rente vragen dan de bank. Stel dat de bank uitgaat van een rente van 5%, dan kunt u zonder problemen 6% in rekening brengen. Uitgaande van een lening van ,- blijft dit nog steeds binnen de grens van 5.141,-. Kleinere schenking. U zou zelfs kunnen volstaan met een kleinere schenking. Immers, uw kind kan de rente over uw lening aftrekken. Ervan uitgaande dat dit plaatsvindt tegen een tarief van 42% bedragen de nettolasten van uw lening voor uw kind slechts 58% x 6% x ,- = 2.610,- per jaar. U zou dus kunnen volstaan met een schenking van deze grootte. Beperkt nadeel. Hiermee wordt het nadeel voor u ook beperkter. Op uw lening van ,- ontvangt u 6% rente en schenkt u 2.610,- terug. Zodoende bedraagt het rendement 1.890,-, oftewel: 2,52%. Niet slecht, aangezien de bank op dit moment niet veel meer biedt. Tip. Hoe hoger de rente, hoe hoger het voordeel van deze constructie. U kunt bijvoorbeeld een hogere rente in rekening brengen omdat de lening een lange looptijd heeft of omdat u als zekerheid slechts een tweede recht van hypotheek krijgt. Let op. Bedenk wel dat het inkomen van uw kind voldoende moet zijn om de in rekening gebrachte rente ook effectief als hypotheekrente in aftrek te kunnen brengen tegen een aantrekkelijk belastingtarief. Wilt u uw kind met een lening steunen voor de aankoop of verbouwing van een huis, kom dan een rentepercentage overeen. Die rente is bij uw kind 100% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De lening zit bij u in box 3 (rente niet belast). U kunt uw kind vervolgens jaarlijks 5.141,- belas tingvrij terugschenken

7 Aftrekpost Actualiteit Schenken aan cultuurinstellingen fiscaal extra voordelig Sinds 1 januari 2012 kunnen bedrijven en particulieren voor giften aan culturele instellingen méér aftrekken dan ze daadwerkelijk schonken. Hoe werkt dat nu fiscaal goed en EU-proof? Schenkingen aan een ANBI. Verschillende goede doelen worden door de Belastingdienst gezien als instellingen die het algemeen nut beogen. Die instellingen worden ook wel ANBI s genoemd. U moet dan denken aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen. Alle schenkingen of giften die u doet aan een ANBI, zijn boven een bepaalde drempel en tot een bepaald maximum aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit is afhankelijk van uw belastbaar in komen. Voor periodieke giften geldt er een afwijkende regeling. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, is er geen drempel en geen maximum. U kunt dit via de notaris van uw keuze regelen. Extra voordelig schenken: cultuur -ANBI. Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze de status krijgen van een culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. De overheid wil giften aan culturele instellingen een bepaalde periode lang stimuleren. Sinds 2012 geldt de nieuwe Geefwet. Hierin is bepaald dat een gift aan een culturele instelling u een extra belastingvoordeel oplevert. Site. Op de site van de fiscus kunt u nakijken of een bepaalde instelling een ANBI is (http://www. belastingdienst.nl). Als achter de naam van de instelling in de kolom activiteit Cultuur staat, is deze ANBI officieel een culturele ANBI. Hoe werkt het? Verhoging. U mag een gift aan een culturele instelling met 25% verhogen. De Belastingdienst accepteert dus dat u een kwart méér aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Rekenvoorbeeld U schenkt in 2013: 1.000,- Dit geeft als aftrekpost: 1.250,- Fiscaal voordeel bij 52% is: 650,- De schenking van 1.000,- kost: 350,- Deze aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van 5.000,- per jaar. Indien u meer dan 5.000,- per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier. Wilt u de mogelijkheden optimaal benutten, dan zou u met de culturele instelling een periodieke schenking voor 5 jaar of meer af kunnen spreken. Bedrijfsgiften Maximaal 50% en tot max ,-. Het totaal aan door een onderneming gedane aftrekbare giften mag vanaf 2012, in plaats van de tot dan geldende 10%, maar liefst 50% van de fiscale winst bedragen, met een maximum van ,-. Voor de vennootschapsbelasting geldt tot een maximum van 5.000,- per jaar een multiplier van 50%. Er kan daar dus maximaal 2.500,- extra in aftrek worden gebracht. Nieuw. De Europese Commissie heeft op 20 maart 2013 het extra belastingvoordeel voor giften aan culturele instellingen definitief goedgekeurd. Bovendien kunnen particulieren en bedrijven die giften doen aan culturele instellingen, nu een jaar langer gebruikmaken van dit extra belastingvoordeel. Nu mogen giften dus van 2012 tot en met 2017 met het genoemde percentage worden vermenigvuldigd. U mag nu een gift aan een culturele ANBI-instelling met 25% verhogen. De Belastingdienst accepteert dus dat u een kwart méér aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Voor BV s is de verhoging zelfs 50%. Check altijd online of u te maken heeft met zo n officiële, culturele ANBI-instelling

8 Colofon Aftrekpost Actuele rechtspraak Hoofdredacteur: mr. Paul J.H. Jehae Eindredacteur: mr. René van Doeselaar Aan dit nummer werkten mee: mr. Henk J.M. Bukkems notarieel jurist/estate planner Rechtspraktijk Henk Bukkems Inge H.C. Drabbels FB MB belastingadviseur mr. Paul A. Flutsch belastingadviseur/universitair docent belastingrecht mr. Peter H.J. Furer FB belastingadviseur, docent belastingrecht en stafspecialist Fiscale Zaken Flynth Groep mr. Marieke Th.S. van Gelder advocaat Van Gelder Advocaten Ed Izeren FB belastingadviseur/voorzitter van het vaktechnisch fiscaal overleg, WEA Accountants & Adviseurs, Naaldwijk drs. Willem H. van Kasteren belastingadviseur John A. van de Merbel FB belastingadviseur FIXUS Accountants en Belastingadviseurs mr. Sylvester F.J.J. Schenk FB fiscaal jurist en docent belastingrecht, voorzitter Register Belastingadviseurs, Flynth Groep mr. drs. Wil J. Schuurmans Muijsson Notariskantoor Uw volgende stap Modellen, voorbeelden, checklists,... tipsenadvies-vb.nl/download Dit is een uitgave van: Schootense Dreef 31 Postbus AT HELMOND Abonnementen: Tel.: Fax: Uw adviesbrief online: tipsenadvies-vb.nl is een wettelijk geregistreerd merk. Commerciële en serviceclubs, fiscaal plezierig? Veel vrije beroepers zijn lid of overwegen om lid te worden van een service- of een commerciële club. Dit ook om bij zakelijke contacten het nuttige en het aangename te verenigen. Bijv. Rotary, Lions Club, Juniorkamer, Kiwanis, de Commerciële Club, enz. Maar kunt u er fiscaal nog wat mee? Nou, dat zou wel eens kunnen meevallen. Lees verder! Persoonlijk element. De meeste loonbelastinggidsen geven aan dat u met de kosten van het lidmaatschap van een serviceclub fiscaal niets kunt. Ondanks het feit dat er aan dit lidmaatschap bij veel leden (ook) een commercieel - zakelijk - aspect zit, zou het persoonlijke belang bij het lidmaatschap overheersen. Daarmee kan de werkgever (uw vrije beroepers-bv) voor deze kosten geen onbelaste vergoeding geven en kunnen vrije beroepers de uitgave niet als aftrekbare kosten opvoeren. Maar is dat nog wel absoluut zo? Belangrijke beslissing. De Rechtbank Leeuwarden (LJN: BY3362), besliste dat een BV aan haar DGA de kosten van het lidmaatschap van een Commerciële Club (CC) belastingvrij mocht vergoeden. Het ging om de DGA van BV die lid was van een CC. Zakelijk. De rechter achtte het aannemelijk dat dit lidmaatschap de BV zakelijke voordelen had opgeleverd. Zo stond vast dat het lidmaatschap kon bijdragen aan een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Dat de DGA op persoonlijke titel lid was, vond de rechter geen probleem. Fiscus in het ongelijk gesteld. Ook werd het standpunt van de fiscus verworpen dat alleen de meerkosten van het lidmaatschap (in vergelijking met gewone Nederlanders die ook van zo n club lid waren, het bekende vergelijkingscriterium ) aftrekbaar zouden zijn. Kortom: hier zit fiscale muziek in, maar het geeft geen garantie dat de fiscus niet moeilijk wil doen. Niet geschoten, is echter altijd mis! De Rechtbank Leeuwarden heeft nu beslist dat een BV aan haar DGA de kosten van het lidmaatschap van een Commerciële Club (CC) 100% belastingvrij mocht vergoeden. U kunt dit in uw voordeel gebruiken. Controle Fiscus speurt met Xenon op internet Handel. Wat niet veel mensen weten, is dat de fiscus via internet met zoekrobot Xenon speurt naar zwarte omzet. Dus zeg maar naar handel op en inkomstenbronnen via internet of waarvoor op internet reclame wordt gemaakt. Particulieren kunnen hun spulletjes natuurlijk belastingvrij verkopen op internet, want dat is geen handel. De fiscus heeft zoekrobot Xenon, waarmee hij speurt naar zwarte omzet. Particulieren kunnen hun spullen belastingvrij verkopen. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze adviesbrief is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De auteurs, de redactie en de uitgever aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Fiscaal Actueel 2-2015 Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Per 1 maart 2013 werd het btw-tarief op de arbeidskosten bij renovatie, onderhoud en herstel van woningen tijdelijk verlaagd naar

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Welkom op de website van BoekMeester

Welkom op de website van BoekMeester Zoeken Alleen deze site Welkom op de website van BoekMeester BoekMeester (extra handelsnaam van Boersma Adviseurs en NOAB en RB lid) geeft ondersteuning aan fiscaal dienstverleners (administratiekantoren

Nadere informatie

Zakelijk / Ondernemers

Zakelijk / Ondernemers Eindejaartips 2012 Eindejaarstips 2012 Een aantal gevarieerde tips die de aandacht vragen en nog vóór 1 januari 2013 uitgevoerd kunnen worden. Meer informatie/overleg: Bel 0318 507 061! Zakelijk / Ondernemers

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN 1e druk december 2013 Copyright 2013 ZZP Nederland BV Niets uit deze

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie