Checklist aanlevering gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Checklist aanlevering gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011"

Transcriptie

1 Checklist aanlevering gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het verzamelen van gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting 2011, kan gebruik worden gemaakt van het volgende overzicht. De checklist biedt ruimte voor afvinken en toelichting. Wij zien graag dit overzicht aan uw stukken toegevoegd, en bij voorkeur krijgen wij de stukken aangeleverd op volgorde van de checklist. Indien gehuwd of fiscaal partnerschap, graag ook een checklist printen en gebruiken voor het verzamelen van gegevens van de partner. ALGEMEEN Burgerlijke staat Gehuwd, samenwonend, vrijgezel, gescheiden? Indien dit jaar gehuwd, wat is de trouwdatum? Indien dit jaar gescheiden, wat is de datum dat u van elkaar scheidde (=verhuizing geregistreerd in de gemeentelijke basisadministratie? Indien samenwonend, wordt er gekozen voor fiscaal partnerschap? Naam en geboortedata van kinderen (m.n. van belang bij uitbreiding van het gezin sinds 2011) Ja/Nee Correspondentie met de Belastingdienst De uitnodigingsbrief tot het doen van aangifte Voorlopige aanslag(en) inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2011 Voorlopige teruggaaf/teruggaven over 2011 En ter controle van de afwikkeling 2010: De definitief opgelegde aanslag(en) inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2010 Overige correspondentie terzake de inkomstenbelasting en Zvw 2010 en 2011 Optioneel: een download van uw VIA de Vooraf Ingevulde Aangifte (De VIA is vanaf 1 maart 2012 opvraagbaar, nadat u bent ingelogd met uw DigiD). Pagina 1

2 ALGEMEEN Nieuwe klanten Indien de jaarcijfers 2010 zijn opgesteld door een ander administratiekantoor, (een kopie) van de jaarcijfers Indien de aangifte inkomstenbelasting 2010 zijn opgesteld door een ander administratiekantoor, (een kopie) van de aangifte BOX 1 WERK EN WONING Inkomsten uit onderneming/resultaat overige werkzaamheden De administratiemap van uw onderneming 2011: - Verkoopfacturen, inkoopfacturen, bonnetjes - bankafschriften - kasbescheiden, kilometeroverzicht en declaraties - aangiften BTW en loonbelasting - backup Snelstart of Excel administratie - alle overige zaken van belang Heeft u het urencriterium gehaald (min uur dit jaar)? En zo ja, kunt u dat aannemelijk maken als de Belastingdienst dit zou vragen? Indien u als ondernemer een auto van de zaak heeft, en er ook privé in rijdt: - merk, type en bouwjaar van de auto - fiscale (catalogus)waarde van de auto Inkomsten uit (voormalig) dienstverband Jaaropgaaf 2011 loondienst, met loonheffing Jaaropgaaf 2011 uitkering, met loonheffing (uitkeringen u.h.v. ziekte, pensioen, lijfrente e.d.) Jaaropgaaf 2011 alimentatie en overige (periodieke) ontvangen uitkeringen (zo mogelijk met onderliggende bescheiden) Premies voor inkomensvoorzieningen Jaaropgaaf 2011 pensioenverzekeraar (hoeft niet voor de collectieve pensioenregeling via de werkgever) Betaalde bedragen in 2011 voor premies lijfrentevoorziening Pagina 2

3 BOX 1 WERK EN WONING Premies voor inkomensvoorzieningen Betaalde bedragen in 2011 voor premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Bezit eigen woning Indien aankoop/verkoop van eigen woning: - datum verkoop en adres oude woning - datum aankoop en adres nieuwe woning - datum verhuizing Indien omzetting hypotheek: - datum omzetting Jaaroverzicht(en) 2011 van de hypotheekgever WOZ-waarde 2011 (te vinden op nota gemeente voor onroerende zaakbelasting. Let op de juiste peildatum!) Eventuele nota s van taxateur, notaris en afsluitprovisie Betaalde alimentatie Totaal betaalde alimentatie in 2011 Naam en adres alimentatiegerechtigde Kosten levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar (indien niet thuiswonend) Totaal betaalde kosten in 2011 Naam en geboortedatum kind(eren) Ziektekosten Niet vergoede ziektekosten in 2011 In 2011 ontvangen zorgtoeslag Niet vergoede scholingsuitgaven en studiekosten Het totale bedrag aan gemaakte en niet-vergoede scholingsuitgaven en studiekosten in 2011, voor zover deze betrekking hebben op de het uitoefenen van het beroep of toekomstige beroep, en niet reeds opgenomen als zakelijke kosten in de eigen onderneming. BOX 1 WERK EN WONING Pagina 3

4 BOX 1 Werk en Woning Giften Overzicht van de in feitelijk in 2011 betaalde bedragen en de betreffende ANBI-instelling (ANBI = Algemeen Nut Beogende instelling, welke door de Belastingdienst is geaccepteerd als goede doelen instelling) Indien de gift via notariële akte, graag duidelijk vermelden. Deze zijn namelijk geheel aftrekbaar. BOX 2 Inkomsten uit aanmerkelijk belang Overzicht belangen (aandelen) in ondernemingen in 2011, indien meer dan 5% Overzicht ontvangen dividenduitkeringen in 2011 uit deze aanmerkelijke belangen, plus kopie ingediende aangifte dividendbelasting Eventuele aftrekbare kosten inzake deze aanmerkelijke belangen Let op: Indien Administer de administratie bijhoudt van deze deelnemingen, en eventuele aangiften dividendbelasting verzorgt, volstaat melding hiervan. BOX 3 Inkomsten uit sparen en beleggen Overzicht van banksaldi, betaalde/ontvangen rente per en (indien mogelijk: jaaroverzicht van bank) Overzicht (groene) beleggingen plus ontvangen rente/dividend per en (indien mogelijk: jaaroverzicht van instelling) Overzicht leningen per en (indien mogelijk: jaaroverzicht van instelling) Let op: Ook van kinderen en buitenlands vermogen Ruimte voor overige opmerkingen/zaken die u elders niet kwijt kon: Pagina 4

5 Dit overzicht is zoveel mogelijk toegesneden op de cliënten van. Het bevat de meest voorkomende posten voor de aangifte inkomstenbelasting, maar is derhalve niet limitatief. Mocht u inkomsten of uitgaven niet kunnen thuisbrengen in bovenstaande categorieën, en weet u niet zeker of deze dienen te worden opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting: neem dan contact met ons op, en voeg ze zekerheidshalve bij! Pagina 5

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

gegevens aangifte inkomstenbelasting

gegevens aangifte inkomstenbelasting Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Checklist Aangifte inkomstenbelasting Checklist Aangifte inkomstenbelasting Checklist 2010 2014 Aangifte inkomstenbelasting Om uw aangifte inkomstenbelasting 2014 2010 goed in in te te kunnen vullen hebben wij gegevens wij gegevens van van

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING -1-

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING -1- CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2009-1- 1) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Naam Straat en huisnummer Postcode en woonplaats BSN* Geboortedatum Bankrekeningnummer tbv teruggaaf belasting DIGID (indien

Nadere informatie

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Deze lijst is opgesteld zodat u alle gegevens

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Schatting 2012 ondernemers. Blz. 1 van 6. (35,-- excl. btw)

Schatting 2012 ondernemers. Blz. 1 van 6. (35,-- excl. btw) Schatting 2012 ondernemers. Blz. 1 van 6. (35,-- excl. btw) Uw persoonlijke gegevens Uw geslacht Uw voorletters Uw (achter)naam Adres Postcode/woonplaats Uw telefoonnummer Uw e-mailde Uw BSN (sofi)nummer

Nadere informatie

Aanleverinstructie aangifte Inkomstenbelasting 2008

Aanleverinstructie aangifte Inkomstenbelasting 2008 Aanleverinstructie aangifte Inkomstenbelasting 2008 In deze instructie leest u op welke manier wij uw documenten en informatie bij voorkeur ontvangen. Vervolgens leest u welke documenten en informatie

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 R aad voor R echtsbijstand Amsterdam Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rvr.org Algemene informatie over peiljaarverlegging U heeft

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van ons een beslissing

Nadere informatie

Aanvraagformulier schuldhulpverlening

Aanvraagformulier schuldhulpverlening Aanvraagformulier schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: BSN nummer: Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs:

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner :

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner : Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Gegevens cliënt : Naam en voornamen Geboortedatum BSN Nummer M / V Contact gegevens : Straat en huisnummer Postcode / woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Algemeen Rechthebbende Partner Burger Service Nummer Geboorteplaats Burgerlijke staat Geslacht Nationaliteit gegevens Zelfstandig/begeleid/ ouders/anders Gemeente

Nadere informatie

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind 1 Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind Aanmelding voor : Beschermingsbewind Datum intake Inkomensbeheer Gegevens aanvrager Naam & voornamen Geboortedatum BSN-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen:

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen: Eekwal 2 Postbus 318 8000 AH Zwolle T 038 421 44 57 F 038 421 88 07 E info@definancielealliantie.nl W www.definancielealliantie.nl Klantprofiel ING bank 66.69.59.145 KvK Zwolle 08166207 Opmerkingen vooraf:

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum:

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Verzoekformulier voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2015 Binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet terugzenden aan: Gemeente Lochem, Antwoordnummer 76, 7240 VB Lochem Informatie

Nadere informatie

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen.

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen. Aanmeldingsformulier budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr. : Burger Service Nr : Naam : Naam : Geboorteplaats : Geboorteplaats : Burgerlijke staat : Burgerlijke staat

Nadere informatie

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 (Hier niets invullen!) Identiteitsnummer

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Aanmeldingsformulier Aanmelding voor : Bewindvoering (beschermingsbewind) Budgetbeheer Schuldhulpverlening (schuldenbewind) Curatele Budgetcoaching Mentorschap Naam & voornamen M/V Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen.

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen. Aanmeldingsformulier beschermingsbewind 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr. : Burger Service Nr : Naam : Naam : Geboorteplaats : Geboorteplaats : Burgerlijke staat : Burgerlijke

Nadere informatie

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie