s-hertogenbosch zoekt verbinder met frisse, vooruitstrevende blik (v/m)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "s-hertogenbosch zoekt verbinder met frisse, vooruitstrevende blik (v/m)"

Transcriptie

1 s-hertogenbosch zoekt verbinder met frisse, vooruitstrevende blik (v/m)

2 Profielschets burgemeester s-hertogenbosch Wie zoeken we? Van onze burgemeester verwachten we een belangrijke bijdrage aan de toekomst van s-hertogenbosch. Vanzelfsprekend voldoet u aan de basiscondities voor het burgemeesterschap. Minstens zo belangrijk vinden we echter dat u een open en ontspannen persoonlijkheid hebt, met een gezonde dosis humor en een frisse, vooruitstrevende blik. Onze burgemeester is vooral: Visionair en ondernemend U kijkt met open en innovatieve blik naar de toekomst en ziet waar op economisch, sociaal en cultureel gebied kansen voor de stad liggen. U beschikt over de daadkracht en de bestuurlijke ervaring om die kansen ook te verzilveren. Een breed (inter)nationaal netwerk dat u voor de stad kunt inzetten is hierbij onmisbaar. Daadkracht is ook belangrijk om in het veiligheidsdomein uw rol stevig in te vullen. In uw takenpakket ligt daar een duidelijk accent. U bent het boegbeeld van veiligheids- en crisisaanpak en moet gezaghebbend op verschillende niveaus uitleggen welke keuzes worden gemaakt. In dit veiligheidsdomein zijn bovendien lef, doorzettingsvermogen en een rechte rug noodzakelijk. Wie zijn wij? s-hertogenbosch, hoofdstad van Brabant en thuis voor meer dan inwoners. Of het nu gaat om de positie als bestuurlijk centrum, de combinatie van historische binnenstad en moderne bedrijvigheid of onze vitale wijken en authentieke dorpen, we zijn trots op onze gemeente. Ook de vele grote en kleine evenementen en het unieke Oeteldonkse carnaval dragen bij aan dit gevoel. En natuurlijk zijn we trots op wie onze gemeente maken, onze inwoners. Een samengaan van Bossche gastvrijheid en Brabantse gemoedelijkheid leidt bij hen tot een grote betrokkenheid bij het wel en wee van de gemeente en een hoge vrijwilligersinzet. s-hertogenbosch doet het goed. Als economisch centrum voor onze inwoners en de regio, als bestemming voor een sprankelend dagje uit en als culturele hotspot van Zuid-Nederland. Na een fantastisch Jeroen Boschjaar willen we doorpakken. We gaan de innovatieve kant van s-hertogenbosch nadrukkelijker uitdragen in binnen- en buitenland. Daarmee kunnen we de economie versterken, de stad socialer maken en het aantal arbeidsplaatsen verder vergroten. De nieuwe Jheronimus Academy for Data Science kan hier een bijdrage aan leveren. Ook ligt er een uitdaging in de aanpak van ondermijnende criminaliteit, die in Brabant een steeds groter probleem vormt. Dit vraagt om een daadkrachtige aanpak van criminele organisaties én om tegenwicht om de toenemende tweedeling in de maatschappij een halt toe te roepen. Benaderbaar en sociaal verbindend Onze inwoners verwachten dat je een bestuurder bent met hart voor en betrokkenheid bij s-hertogenbosch. Als burgemeester ben je voor alle inwoners benaderbaar. Je weet op elk niveau de juiste snaar te raken en je schakelt moeiteloos tussen spijkerbroek en maatpak. Waar nodig spreek je klare taal, maar net zo makkelijk relativeer je met humor als de situatie daarom vraagt. Tegenstellingen in de stad weet je te verkleinen en bij conflicten breng je mensen en partijen bij elkaar. Je komt op voor kwetsbare inwoners. Dienend en democratisch U beseft dat het politieke primaat in de politieke arena ligt. De scorende spits hoeft u in de rol richting raad en college niet te zijn. Een goede voorzet geeft u ook veel voldoening. Gedecideerd en met elan brengt u de raad in positie. De belangen van minderheden in de raad zijn bij u in goede handen. Als voorzitter van het college hebt u een enthousiasmerende en coachende rol. Regionaal bent u een inspirerende ambassadeur die partners met heel diverse belangen samen weet te brengen in een slagvaardige regionale samenwerking. U staat open voor vernieuwende methodes om burgers bij het bestuur van de stad te betrekken. Ook zet u zich in om het gebruik hiervan te stimuleren. Nevenfuncties voor de burgemeester zijn voor ons bespreekbaar als ze aantoonbare meerwaarde voor onze gemeente hebben. Wij zijn klaar om de uitdaging aan te gaan. Samen met onze nieuwe burgemeester werken we aan de toekomst van s-hertogenbosch. s-hertogenbosch zoekt verbinder met frisse, vooruitstrevende blik 2

3 Wat vinden onze inwoners? Een burgemeester is voor de meeste inwoners hét gezicht van de gemeente. Hun mening over de eigenschappen die de burgemeester van s-hertogenbosch moet hebben, vinden we dan ook heel belangrijk. Ruim mensen gaven tijdens een enquête hun reactie. Dat kon digitaal of op papier. Vanaf pagina 4 vindt u de complete rapportage. Betrokkenheid van de burgemeester bij de stad en de mensen, dat scoort voor onze inwoners het hoogst. 61% van de deelnemers ziet dat als belangrijkste kwaliteit. Mensen willen ook dat u makkelijk in de omgang bent en dat u zich regelmatig in de stad en in wijken en dorpen laat zien (51%). Als derde punt vinden de inwoners het heel belangrijk dat u s-hertogenbosch als vestigingsplaats op de kaart weet te zetten bij ondernemers, investeerders en creatief talent (). Deze top 3 sluit goed aan bij het beeld dat we als vertrouwenscommissie van onze nieuwe burgemeester hebben. Meer dan deelnemers aan de enquête hebben bij een open vraag aanvullende eigenschappen ingevuld. De woordwolk hiernaast geeft een korte samenvatting van wat er is genoemd. Meest gekozen eigenschappen uit een lijst van % 60% 61% 51% 20% 0 Is betrokken bij de stad, de inwoners en de ondernemers Gaat makkelijk met allerlei mensen om en begeeft zich veel onder de inwonersvan s-hertogenbosch en in de wijken Weet ondernemers, investeerders en creatieve mensen te interesseren in s-hertogenbosch Wij zoeken een burgemeester die net zo trots wordt op s-hertogenbosch als wij nu al zijn. Iemand die bewust kiest voor onze stad en zijn inwoners. Herkent u zich in de profielschets? Dan gaan we graag met u in gesprek over de toekomst van de stad. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. s-hertogenbosch zoekt verbinder met frisse, vooruitstrevende blik 3

4 Onderzoek eigenschappen nieuwe burgemeester gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2017 s-hertogenbosch zoekt verbinder met frisse, vooruitstrevende blik 4

5 Inleiding De burgemeester van s-hertogenbosch, Ton Rombouts, heeft aangegeven per 1 oktober zijn functie neer te leggen. De gemeente s-hertogenbosch moet daarom op zoek naar een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad gaat hiervoor een profielschets opstellen en wil daarbij ook graag de inwoners van s-hertogenbosch betrekken. Door de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente is daarom een onderzoek onder de inwoners uitgevoerd met als centrale vraag: welke eigenschappen moet een burgemeester van s-hertogenbosch hebben? In de periode van 6 februari tot en met 26 februari 2017 hebben de inwoners van s-hertogenbosch een korte vragenlijst kunnen invullen. Dit is op een aantal manieren georganiseerd: Het Digipanel (het digitale burgerpanel van de gemeente dat bestaat uit circa leden) heeft een uitnodiging gekregen; Op de website stond een link naar de vragenlijst voor geïnteresseerde inwoners (via de Bossche Omroep, Facebook, Twitter en het Brabants Dagblad is men er op geattendeerd); In de Bossche Omroep is een formulier met de vragenlijst opgenomen voor degenen die het schriftelijk wilden invullen (retour via een antwoordnummer); Op diverse plaatsen zijn papieren vragenlijsten neergelegd zoals wijkpleinen, stadskantoor, bibliotheek e.d.; Op diverse plaatsen in de hele gemeente zijn straatinterviews afgenomen door een enquêtebureau; Raadsleden hebben op 11 februari straatinterviews afgenomen bij bezoekers aan de Bossche markt. Opzet onderzoek Door de fractievoorzitters is een lijst van 15 eigenschappen vastgesteld die van belang kunnen zijn voor de nieuwe burgemeester. Eigenschappen die elke burgemeester in ieder geval zou moeten bezitten, zoals integriteit, onafhankelijkheid en stressbestendigheid zijn in deze lijst niet opgenomen. Lijst 15 eigenschappen 1. Weet tegenstellingen te verkleinen in plaats van vergroten 2. Gaat makkelijk met allerlei mensen om en begeeft zich veel onder de inwoners van s-hertogenbosch en in de wijken 3. Weet ondernemers, investeerders en creatieve mensen te interesseren in s-hertogenbosch 4. Heeft een frisse blik voor nieuwe ideeën 5. Heeft veel bestuurlijke en politieke ervaring 6. Ziet functie als een roeping en niet als een springplank 7. Is betrokken bij de stad, de inwoners en de ondernemers 8. Is daadkrachtig en neemt liever het voortouw dan af te wachten 9. Heeft veel contacten o.a. in Europa, Den Haag en bij de provincie en weet daardoor nieuwe kansen voor s-hertogenbosch te scheppen 10. Is een doener die er voor zorgt dat dingen gebeuren 11. Kan verschillende mensen en belangen combineren en is op zoek naar gemeenschappelijke doelen 12. Stelt zich niet op de voorgrond en zorgt er op de achtergrond voor dat de zaken soepel verlopen 13. Voelt zich thuis bij de Brabantse en Bossche aard 14. Zet s-hertogenbosch op de kaart 15. Kan aan iedereen zijn ideeën en de feiten op een begrijpelijke manier overbrengen Van deze lijst mochten de respondenten allereerst de belangrijkste eigenschappen benoemen: Wat zijn de vijf belangrijkste eigenschappen van de nieuwe burgemeester van s-hertogenbosch? Van deze vijf kon men vervolgens een rangorde geven aan wat men de drie allerbelangrijkste eigenschappen vond. Tenslotte konden respondenten in een open vraag aangeven of men eigenschappen in de lijst miste, die men zeker wel in de top 3 zou willen zien. s-hertogenbosch zoekt verbinder met frisse, vooruitstrevende blik 5

6 Meer dan respondenten (27%) hebben tot slot aanvullende eigenschappen benoemd in de open vraag. De opsommingen passen in de lijn van de lijst van 15 eigenschappen die allereerst in de enquête is voorgelegd en niet altijd zijn daarbij nieuwe of andere eigenschappen genoemd. De aanvullende eigenschappen zijn in te delen in een aantal categorieën, waarvan de belangrijkste zijn: Respons De totale respons van de enquête komt uit op Het merendeel (5) van de respondenten is afkomstig van het Digipanel, 2 van de respondenten heeft de vragenlijst via de link op de webpagina ingevuld en 1 is afkomstig uit de straatinterviews. Ongeveer 3% heeft de vragenlijst ingevuld door middel van het opsturen van een papieren vragenlijst. Resultaten Eén eigenschap springt er bij de vraag naar de belangrijkste eigenschappen duidelijk uit. Men wil vooral dat de burgemeester betrokken is bij de stad, de inwoners en ondernemers. Op de tweede plaats staat dat men een burgemeester wil die makkelijk met allerlei mensen omgaat en zich veel begeeft onder de inwoners van s-hertogenbosch en in de wijken. Als derde belangrijk punt noemen de respondenten dat de burgemeester ondernemers, investeerders en creatieve mensen weet te interesseren in s-hertogenbosch. De minst belangrijke eigenschap vinden de respondenten dat de burgemeester zich niet op de voorgrond stelt en er op de achtergrond voor zorgt dat de zaken soepel verlopen. In figuur 1 zijn de resultaten van de lijst van 15 eigenschappen opgenomen (zie pagina 7). In de vervolgvraag konden de respondenten een rangorde maken van de belangrijkste 3 eigenschappen uit de eerdere lijst. Zie daartoe figuur 2 op pagina 7. Hieruit komt een vrijwel identiek beeld naar voren als uit de eerste vraag. De top 3 eigenschappen is hetzelfde. In de groep eigenschappen die wat minder belangrijk worden gevonden zitten wel verschuivingen. De eigenschappen heeft een frisse blik voor nieuwe ideeën en ziet functie als een roeping en niet als een springplank worden minder genoemd, terwijl de eigenschappen het combineren van verschillende mensen en belangen en het zoeken naar gemeenschappelijke doelen van groter belang worden geacht. Persoonlijke kwaliteiten. Veelgenoemd worden kunnen luisteren, betrouwbaar, integer, doener, netwerker, onpartijdig, verbinder, niet arrogant, enthousiast, geloofwaardig, humor, niet elitair en boven de partijen staand. Aandacht voor bepaalde thema s zoals veiligheid, ouderen, jongeren, cultuur(historie), sport, milieu, economie, innovatie, wijk en dorp e.d. Eisen aan de achtergrond van de burgemeester zoals suggesties over politieke kleur, de aanwezigheid van een goed netwerk, geen bijbanen en een bepaalde duur van de zittingsperiode. Verder wordt met enige regelmaat een voorkeur voor een man of vrouw uitgesproken en een voorkeur voor een bepaalde leeftijdscategorie; Specifieke namen van personen worden genoemd waarvoor men een voorkeur heeft en waarin men eigenschappen ziet van een goede burgemeester. De woordwolk (pagina 3) vormt een korte en bondige samenvatting van wat er is genoemd. De wolk is gericht op de veel genoemde eigenschappen. Veelgenoemde andere kernwoorden als burgemeester en inwoner zijn weggelaten. Ter illustratie een kleine greep uit de aanvullende opsommingen: De burgemeester zoekt verbinding, benaderbaar, betrokken, betrouwbaar, communicatief sterk, charismatisch, weet de weg in de regio, Den Haag en Europa, kleurrijk, charisma, eerlijk en integer, heeft gevoel voor s-hertogenbosch, de stad en de dorpen, heeft oog voor de wijken, gevoel voor sociaal zwakkeren, voor de problematiek en wensen van vijftigplussers, inzicht in de jeugdproblematiek, is verbindend en zichtbaar, transparant, een mensenmens, onpartijdig, heeft een voorbeeldfunctie, is inspirerend, innovatief, een bruggenbouwer, gastvrij, komt op voor de belangen van de inwoners, liefst een Brabander, beheerst openbare orde en veiligheid tot in de vingertoppen, houdt Den Bosch schoon en veilig, zero tolerance, houdt van carnaval, een man van het volk, geen populist, hecht belang aan cultuurhistorische waarde van s-hertogenbosch, vindt ondernemers ook belangrijk, is standvastig, toegankelijk, geen bijbaantjes, visionair in gedachten en uitvoering, liefst een vrouw, niet arrogant of regentesk, niet ijdel, oog voor kunst, duurzaamheid en milieu, heeft humor etc. s-hertogenbosch zoekt verbinder met frisse, vooruitstrevende blik 6

7 Figuur 1 - Wat vindt u de belangrijkste eigenschappen waarover de nieuwe burgemeester dient te beschikken? (kies maximaal 5 eigenschappen) Is betrokken bij de stad, de inwoners en de ondernemers 61% Gaat makkelijk met allerlei mensen om en begeeft zich veel onder de inwoners van s-hertogenbosch en in de wijken 51% Weet ondernemers, investeerders en creatieve mensen te interesseren in s-hertogenbosch Heeft een frisse blik voor nieuwe ideeën 3 Kan verschillende mensen en belangen combineren en is op zoek naar gemeenschappelijke doelen Weet tegenstellingen te verkleinen in plaats van vergroten 34% 33% Ziet functie als een roeping en niet als een springplank 31% Is een doener die er voor zorgt dat dingen gebeuren 30% Is daadkrachtig en neemt liever het voortouw dan af te wachten 29% Voelt zich thuis bij de Brabantse en Bossche aard 2 Heeft veel bestuurlijke en politieke ervaring 27% Heeft veel contacten o.a. in Europa, Den Haag en bij de provincie en weet daardoor nieuwe kansen voor s-hertogenbosch te scheppen Zet s-hertogenbosch op de kaart Kan aan iedereen zijn ideeën en de feiten op een begrijpelijk manier overbrengen 19% 1 22% Stelt zich niet op de voorgrond en zorgt er op de achtergrond voor dat de zaken soepel verlopen 13% 0% 10% 20% 30% 50% 60% 70% Figuur 2 - Wat zijn de 3 belangrijkste eigenschappen? (geef een rangorde van 1 t/m 3 aan) Is betrokken bij de stad, de inwoners en de ondernemers % Gaat makkelijk met allerlei mensen om en begeeft zich veel onder de inwoners van s-hertogenbosch en in de wijken 14% 10% 9% Weet ondernemers, investeerders en creatieve mensen te interesseren in s-hertogenbosch 11% 9% Kan verschillende mensen en belangen combineren en is op zoek naar gemeenschappelijke doelen 9% Weet tegenstellingen te verkleinen in plaats van vergroten 12% Heeft een frisse blik voor nieuwe ideeën Is een doener die er voor zorgt dat dingen gebeuren 4% Is daadkrachtig en neemt liever het voortouw dan af te wachten 7% Heeft veel bestuurlijke en politieke ervaring Ziet functie als een roeping en niet als een springplank Voelt zich thuis bij de Brabantse en Bossche aard 4% 4% 7% Heeft veel contacten o.a. in Europa, Den Haag en bij de provincie en weet daardoor nieuwe kansen voor s-hertogenbosch te scheppen 2% Zet s-hertogenbosch op de kaart 3% 3% Kan aan iedereen zijn ideeën en de feiten op een begrijpelijk manier overbrengen 2% 3% 4% Stelt zich niet op de voorgrond en zorgt er op de achtergrond voor dat de zaken soepel verlopen 2% 2% 3% 0% 10% 1 20% 2 30% % s-hertogenbosch zoekt verbinder met frisse, vooruitstrevende blik 7

8 Colofon Dit is een uitgave van gemeenteraad s-hertogenbosch April 2017

Verslag bewonersenquête Burgemeestersprofiel

Verslag bewonersenquête Burgemeestersprofiel Verslag bewonersenquête Burgemeestersprofiel Team Onderzoek & Statistiek April 2016 1 Inleiding Burgemeester van Zaanstad, Geke Faber, heeft aangegeven per 1 oktober haar functie neer te leggen. Gemeente

Nadere informatie

Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester

Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester April 2007 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus

Nadere informatie

Visie. Meierijstad. Ambassadeur van de gemeente. 13 Kernen. Lef. Visie. Visie. 13 kernen. Charisma. capital. Integer. Visie. Modern. Visie.

Visie. Meierijstad. Ambassadeur van de gemeente. 13 Kernen. Lef. Visie. Visie. 13 kernen. Charisma. capital. Integer. Visie. Modern. Visie. Herkenbare wijze Ondernemend AgriFood capital Capital AgriFood Ondernemend Ambassadeur van de gemeente Energiek Democratisch 13 kernen Boven de partijen Ervaren bestuurder Doorzettingsvermogen Modern geeft

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Burgemeester Jacobs heeft aangegeven dat hij per 1 november 2012 stopt

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER...

BURGERPANEL CAPELLE OVER... BURGERPANEL CAPELLE OVER... profiel nieuwe burgemeester Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 15 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Welkom in de zesde stad van Nederland

Welkom in de zesde stad van Nederland Welkom in de zesde stad van Nederland Thuis voor 213.000 Tilburgers Tilburg zoekt een nieuwe burgemeester! Gaat u er voor? Vindingrijk, het vermogen om door te zetten en de bereidheid om hard te werken.

Nadere informatie

Profielpeiling nieuwe burgemeester

Profielpeiling nieuwe burgemeester feb ru ari 2016 Gemeente Haarlem, afdeling Data Informatie & Analyse (DIA) Digipanel Haarlem Profielpeiling nieuwe burgemeester 1 Achtergrond van het onderzoek Onlangs heeft burgemeester Bernt Schneiders

Nadere informatie

Profielschets Burgemeester van Zaanstad

Profielschets Burgemeester van Zaanstad Profielschets Burgemeester van Zaanstad ZAANSTAD IS een stad met meer dan 152 000 inwoners. In de loop der eeuwen zijn vele duizenden mensen van heinde en verre naar de Zaanstreek toe gekomen. De Russische

Nadere informatie

Profielschets Burgemeester. Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis.

Profielschets Burgemeester. Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Profielschets Burgemeester Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Dit is de gemeente Oirschot Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis.

Nadere informatie

Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester. Wordt u ons boegbeeld?

Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester. Wordt u ons boegbeeld? Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester. Wordt u ons boegbeeld? Concept-profielschets 1. Inleiding Wij zoeken een nieuwe burgemeester! Dit vanwege het vertrek van onze vorige burgemeester, de heer drs.

Nadere informatie

CONCEPT Een nieuwe burgemeester voor Terschelling

CONCEPT Een nieuwe burgemeester voor Terschelling CONCEPT Een nieuwe burgemeester voor Terschelling Nadat burgemeester Visser in 2013 terugtrad en waarnemend burgemeester Bats vanaf juni 2013 de functie vervult, zijn we nu op zoek naar een nieuwe, kroonbenoemde

Nadere informatie

Vacature: Burgemeester

Vacature: Burgemeester Vacature: Burgemeester 1. Inleiding 2. Profiel van Almelo 3. Rollen van de burgemeester 4. Persoonlijke stijl en competenties 5. Voorwaarden 6. Procedure Waar hij / hem / zijn staat, kan ook zij / haar

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008 PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008 Deze profielschets is tot stand gekomen nadat de gemeenteraad uitgebreid heeft ingezet op het horen van meningen over het gewenste profiel van de

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

Consultatie nieuwe burgemeester

Consultatie nieuwe burgemeester Consultatie nieuwe burgemeester De gemeente Gooise Meren gaat op zoek naar een burgemeester. Als input voor de vertrouwenscommissie bij deze zoektocht, heeft Necker van Naem een onderzoek gedaan onder

Nadere informatie

Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester. Wordt u ons boegbeeld?

Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester. Wordt u ons boegbeeld? Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester. Wordt u ons boegbeeld? Profielschets 2. Profiel van Dordrecht Dordt is een historische stad met toekomst! Hollands oudste stad, omgeven door water en daarmee van

Nadere informatie

Bijlage II. Karakter van Breda. Datum: Juli 2016 Status: definitief Opgesteld door: Gemeente Breda - afdeling Onderzoek & Informatie

Bijlage II. Karakter van Breda. Datum: Juli 2016 Status: definitief Opgesteld door: Gemeente Breda - afdeling Onderzoek & Informatie Bijlage II Karakter van Breda Datum: Juli 2016 Status: definitief Opgesteld door: Gemeente Breda - afdeling Onderzoek & Informatie 1 Het karakter van Breda Huidige en toekomstige karakteristieken Breda

Nadere informatie

Raadsvoorstel 19 december 2012 AB RV

Raadsvoorstel 19 december 2012 AB RV Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 19 december 2012 AB12.01265 RV2012.125 Gemeente Bussum Vaststellen profielschets burgemeester van Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400

Nadere informatie

Etten-Leur zoekt een betrokken, communicatief en daadkrachtig. mensenmens (M/V)

Etten-Leur zoekt een betrokken, communicatief en daadkrachtig. mensenmens (M/V) Etten-Leur zoekt een betrokken, communicatief en daadkrachtig mensenmens (M/V) Wie zijn we Inwoners Etten-Leur telt ruim 43.000 inwoners. Dit aantal zal de komende jaren nog groeien, zoals vastgelegd in

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

De beste burgemeester voor Borsele

De beste burgemeester voor Borsele De beste burgemeester voor Borsele Concept Profielschets ter behandeling in de raadsvergadering van 2 februari 2017 Vacature: Burgemeester 2 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Profiel van Borsele... 4 3. Rollen

Nadere informatie

Gemeente Delft Cluster GBO / Kennisveld Informatie Onderzoek & Statistiek november 2015

Gemeente Delft Cluster GBO / Kennisveld Informatie Onderzoek & Statistiek november 2015 Gemeente Delft Cluster GBO / Kennisveld Informatie Onderzoek & Statistiek november 2015 Resultaten onderzoek onder Delft Internet Panel Moet de nieuwe burgemeester van Delft vooral het gezicht zijn in

Nadere informatie

Gooise Meren zoekt verbindend boegbeeld

Gooise Meren zoekt verbindend boegbeeld Gooise Meren zoekt verbindend boegbeeld 1 Dit is de gemeente Gooise Meren Het startschot voor de gemeente Gooise Meren klonk op 1 januari 2016. De komende jaren is het zaak om de kracht van Gooise Meren

Nadere informatie

Profielschets. Een inspirerende burgemeester met passie voor Papendrecht

Profielschets. Een inspirerende burgemeester met passie voor Papendrecht Profielschets Een inspirerende burgemeester met passie voor Papendrecht 1 1. Inleiding 2. Profiel van Papendrecht 3. Rollen van de burgemeester 4. Persoonlijke stijl en competenties 5. Voorwaarden 6. Procedure

Nadere informatie

Vacature: burgemeester

Vacature: burgemeester Vacature: burgemeester 1. Inleiding 2. Profiel van Zutphen 3. Rollen van de burgemeester 4. Persoonlijke stijl en competenties 5. Voorwaarden 6. Procedure Waar met betrekking tot de burgemeester zij of

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Meppel Consultatie nieuwe Burgemeester

Gemeente Meppel Consultatie nieuwe Burgemeester Gemeente Meppel Consultatie nieuwe Burgemeester Nieuwe burgemeester Meppel Vanwege het aanstaande vertrek van burgemeester Jan Westmaas is de gemeente Meppel op zoek naar een nieuwe burgemeester. Als input

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Digipanel Regel het op internet

Digipanel Regel het op internet Digipanel Regel het op internet Afdeling O&S / Afdeling Communicatie Augustus 2011 Achtergrond Het Digipanel onderzoek over de campagne Regel het op internet is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Communicatie

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Profielschets nieuwe burgemeester. In te vullen door Bestuurssecretariaat. Directeuren Portefeuilleh.

Aanbiedingsformulier. Profielschets nieuwe burgemeester. In te vullen door Bestuurssecretariaat. Directeuren Portefeuilleh. Aanbiedingsformulier Onderwerp Profielschets nieuwe burgemeester In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 02.0809/13-08- 2002 Dienst : BD BD BV Sector

Nadere informatie

Toespraak beëdiging Vincent van Neerbos als burgemeester van West Maas en Waal Beneden-Leeuwen, 8 december 2017

Toespraak beëdiging Vincent van Neerbos als burgemeester van West Maas en Waal Beneden-Leeuwen, 8 december 2017 1: Toespraak beëdiging Vincent van Neerbos als burgemeester van West Maas en Waal Beneden-Leeuwen, 8 december 2017 Een bekend gezegde luidt: Het huis van de buurman komt maar één keer te koop. Dus, meneer

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Hardinxveld-Giessendam zoekt een burgemeester. Gemeente in verandering

Hardinxveld-Giessendam zoekt een burgemeester. Gemeente in verandering Hardinxveld-Giessendam zoekt een burgemeester Gemeente in verandering Hardinxveld-Giessendam is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Deze profielschets geeft informatie over onze gemeente en beschrijft

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n Mening internetpanel over bezuinigingen In opdracht van: College van burgemeester en wethouders gemeente Purmerend Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, beëdiging burgemeester Peter den Oudsten, Stadhuis Groningen, 6 januari 2015

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, beëdiging burgemeester Peter den Oudsten, Stadhuis Groningen, 6 januari 2015 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, beëdiging burgemeester Peter den Oudsten, Stadhuis Groningen, 6 januari 2015 Burgemeester Den Oudsten, beste Peter, beste mevrouw van Hulsen, geachte

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Mevrouw Vermeulen, meneer Den Daas, kinderen, leden van de raad, leden van het college van B & W, dames en heren

Mevrouw Vermeulen, meneer Den Daas, kinderen, leden van de raad, leden van het college van B & W, dames en heren 1 Toespraak 23 december 2016 Mevrouw Vermeulen, meneer Den Daas, kinderen, leden van de raad, leden van het college van B & W, dames en heren Welkom thuis! Fijn dat u weer terug bent in het mooie Gelderland.

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. b e s l u i t:

Aan de Gemeenteraad. b e s l u i t: Onderwerp Profielschets burgemeester Bloemendaal Voorgesteld besluit: De raad van de gemeente Bloemendaal; Gelet op artikel 61 van de Gemeentewet; Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering d.d. : 15 februari

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

De beste burgemeester voor Doesburg

De beste burgemeester voor Doesburg De beste burgemeester voor Doesburg Profielschets Profielschets burgemeester Doesburg - M/V* *(Waar hij/hem/zijn staat kan ook zij/haar gelezen worden) Profiel in één oogopslag Doesburg zoekt een burgemeester

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Valkenswaard

Profielschets burgemeester Valkenswaard Profielschets burgemeester Valkenswaard Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 11 oktober 2006 1 van 7 Inleiding Nu de huidige burgemeester van Valkenswaard, de heer J.E.A. Haas, met ingang van 1 februari

Nadere informatie

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen.

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen. Toespraak van Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten bij de eedaflegging en installatie van mevrouw Ellen Nauta-van Moorsel als burgemeester van Hof van Twente op woensdag 15 mei 2013 Burgemeester

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Burgerraadpleging Profiel nieuwe burgemeester. Gemeente Venlo

Burgerraadpleging Profiel nieuwe burgemeester. Gemeente Venlo Burgerraadpleging Profiel nieuwe burgemeester Gemeente Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team Informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, april 2012 Samenvatting In deze rapportage worden de resultaten

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Gemeentesecretaris Gemeente Sliedrecht

Gemeentesecretaris Gemeente Sliedrecht Profielschets Gemeentesecretaris Gemeente Sliedrecht 1 Algemeen Sliedrecht is een dorp met ruim 24.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaarde rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Aan de

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Talentscan. Referentenonderzoek. Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: 30 augustus 2010

Talentscan. Referentenonderzoek. Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: 30 augustus 2010 Talentscan Referentenonderzoek Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: augustus . Gevoeligheid Angstig,5,5 Depressief,5,5 Minderwaardig,5,5 Impulsief 4 Snel boos of geïrriteerd,5,5 Snel in paniek

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar de toekomstvisie van Assen

Stadspanel-onderzoek naar de toekomstvisie van Assen Stadspanel-onderzoek naar de toekomstvisie van Assen Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief *17.I000475* 17.I Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot. Geachte raadsleden,

Raadsinformatiebrief *17.I000475* 17.I Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot. Geachte raadsleden, ** Raadsinformatiebrief Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot Geachte raadsleden, In december 2016 heeft u met elkaar afgesproken om in 2017 te komen tot een standpunt over de bestuurlijke

Nadere informatie

Gemeente Geertruidenberg 1 6 JAN. 2915

Gemeente Geertruidenberg 1 6 JAN. 2915 Brabantlaan 1 mw. S.C. van Haaften - Harkema, Gedeputeerde Cultuur en Samenleving Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl IBAN

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Dongen Zoekt! Profielschets burgemeester

Dongen Zoekt! Profielschets burgemeester Dongen Zoekt! Profielschets burgemeester Inleiding De gemeente Dongen zoekt een nieuwe burgemeester. Sinds 2 september 2013 neemt de heer Van Diessen deze functie waar. Nu de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd,

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

profielschets burgemeester Hoorn 2015 Hoorn zoekt burgemeester

profielschets burgemeester Hoorn 2015 Hoorn zoekt burgemeester profielschets Hoorn 2015 Hoorn inhoud Hoorn, de stad Hoorn, een stad met veel kwaliteiten en kansen... 3 ambitie, maatschappelijke opgaven, uitdagingen en kansen structuurvisie Hoorn... 5 Hoorn en het

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Bedenk dat het gaat om het verkrijgen van informatie voor u zelf door middel van het gesprek. Het gaat niet om een beoordeling.

Bedenk dat het gaat om het verkrijgen van informatie voor u zelf door middel van het gesprek. Het gaat niet om een beoordeling. ZELFANALYSE EN PERSOONSANALYSE Opdracht Zelfanalyse Op de volgende pagina's vindt u een lijst met uitspraken die betrekking hebben op persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten en gedrag. Geef van elke uitspraak

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

CDA Haarlem Profielschets Kandidaat Raadslid

CDA Haarlem Profielschets Kandidaat Raadslid CDA Haarlem Profielschets Kandidaat Raadslid Kandidaat Raadslid Gezocht - voor de verkiezingen van de gemeenteraad volgend jaar - CDA Haarlem is op zoek naar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college,

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college, GROEN: Schiedam, 5 november 2008 Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam Geachte collega's, geacht college, In het voorjaar 2008 hebben GroenLinks en D66 een passantenonderzoek uitgevoerd in het

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Frans Geurts, oktober 2017 ONDERZOEKSOPZET Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek dat gemeente Bergen op Zoom heeft uitgevoerd onder de

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant / Lid bestuur BrabantAdvies. Provincie Noord-Brabant

Profielschets. Voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant / Lid bestuur BrabantAdvies. Provincie Noord-Brabant Profielschets Voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant / Lid bestuur BrabantAdvies Provincie Noord-Brabant ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant Datum: september 2015

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Onze gedragscode zorg

Onze gedragscode zorg INTERN RESULTAAT Afspraak is afspraak glashelder MELDPUNT intranet aandacht INZICHT dilemma s BETROUWBAAR Onze gedragscode zorg eerlijk vertrouwenspersonen meer vertrouwen Zo doen we dat samen bij Staedion

Nadere informatie

. i :..'i v,-; n J 2 1 MEI 2008

. i :..'i v,-; n J 2 1 MEI 2008 STATE N VOORSTE L. i :..'i v,-; n J 2 1 MEI 2008 Aan; Provinciale Staten Onderwerp: Profielschets Commissaris van de Koningin 2008 1. Beslispunten: Vaststellen van de profielschets van de Commissaris van

Nadere informatie

! dd nr ^em. STEENBERGEN 1 6 JAN 2015(

! dd nr ^em. STEENBERGEN 1 6 JAN 2015( mw. S.C. van Haaften - Harkema, Gedeputeerde Cultuur en Samenleving l ll lil 1500250 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's Hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl r,..

Nadere informatie

Profiel voor het ambt van Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Profiel voor het ambt van Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba Onlangs is de rijkscoördinatie inzake Caribisch Nederland geëvalueerd. In de hierover verschenen rapportage zijn aanbevelingen opgenomen die het Kabinet merendeels heeft overgenomen. De rapportage besteedt

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Door: Simone van den Hurk en David Kok Uit het onderzoek hoe gemeenten sociale media gebruiken, blijkt dat raadsleden veel gebruik maken van sociale media. De vraag

Nadere informatie

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van resultaten 2014, peiling 5 november 2014 Van 28 oktober tot en met 9 november 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.663 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.424 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Digipanel Theater aan de Parade

Digipanel Theater aan de Parade Digipanel Theater aan de Parade 20 mei 2011 Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Inleiding Het Theater aan de Parade is bijna 40 jaar oud. Op veel punten voldoet het niet meer aan

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Verordening Individuele Voorzieningen Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Onderzoek en Statistiek Haarlem, november 2009 1 Colofon Opdrachtgever: Samensteller: Gemeente Haarlem Programmabureau

Nadere informatie

Werknemervertrouwen in Nederland 2010

Werknemervertrouwen in Nederland 2010 Werknemervertrouwen in Nederland 2010 - onderzoek naar vertrouwen, trots en plezier onder Werkend Nederland - Eindrapport Amersfoort, 8 april 2010 Great Place To Work Institute Nederland Postbus 1775 3800

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid. Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid. Hervormde wijkgemeente Maranathakerk

Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid. Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid. Hervormde wijkgemeente Maranathakerk Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid Hervormde wijkgemeente Maranathakerk 2013 2018 Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid Hervormde wijkgemeente

Nadere informatie

Profielschets voor lid bestuur CNV Connectief, portefeuille sectorvoorzitterschap Onderwijs.

Profielschets voor lid bestuur CNV Connectief, portefeuille sectorvoorzitterschap Onderwijs. Profielschets voor lid bestuur CNV Connectief, portefeuille sectorvoorzitterschap Onderwijs. Profielschets voor lid bestuur CNV Connectief, portefeuille sectorvoorzitterschap Onderwijs Boegbeeld met ruime

Nadere informatie