NIBE-SVV, januari Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering

2 1. Geef voor elk van de onderstaande inkomensbestanddelen A t/m F aan, in welke box zij thuishoren. A. Resultaat uit overige werkzaamheden. B. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen. C. Privé-aandelenportefeuille en de ontvangen dividenden. D. Inkomen uit aanmerkelijk belang. E. Huuropbrengst van de vakantiewoning. F. Stakingswinst. 2a. Wat houdt het draagkrachtbeginsel in? 2b. Geef twee (en NIET meer dan twee) voorbeelden van belastingwetten waarop dit beginsel van toepassing is. 3. Pieter heeft een praktijkruimte in zijn eigen woning. Hij heeft daardoor de keuze om de woning te rekenen tot het ondernemingsvermogen of tot zijn privé-vermogen. Noem twee (en NIET meer dan twee) mogelijke oorzaken waarom het voor Pieter gunstig zou zijn om de woning tot het ondernemingsvermogen te rekenen. Motiveer uw antwoord. 4. Cora en Henri wonen al jaren ongehuwd samen. De woning waarin zij wonen is volledig eigendom van Henri. Kan deze in 2010 woning fiscaal beschouwd worden als eigen woning van Cora? Motiveer uw antwoord. 5. Door overlijden van de ondernemer eindigt de onderneming in fiscaal opzicht. Noem nog drie (en NIET meer dan drie) situaties waarbij de onderneming in fiscaal opzicht eindigt. 6. Paula heeft voor de aankoop van een eigen woning in 2001 een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) gesloten. De premie voor de KEW bedraagt EUR 2.500,- per jaar. Na twaalf jaar koopt Paula de verzekering gedeeltelijk af. Zij ontvangt van de verzekeraar EUR ,- en de polis blijft daarna gewoon bestaan. Het bedrag van EUR ,- gebruikt Paula om een gedeelte van de schuld op de eigen woning af te lossen. Kan Paula bij expiratie nog een beroep doen op de KEW-vrijstelling? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, februari

3 7. Vera en Carlo sluiten in 2008 een kapitaalverzekering eigen woning (KEW). Bij in leven zijn op de einddatum van beide verzekerden zal EUR ,- worden uitgekeerd. Bij overlijden van één van beiden wordt ditzelfde bedrag uitgekeerd. Vera en Carlo zijn beiden verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde. Na vijf jaar komt Carlo te overlijden. Vera ontvangt dus EUR ,-. Valt het bedrag bij Vera onder de heffing van inkomstenbelasting? Motiveer uw antwoord en geef aan op welke wijze de fiscale afwikkeling plaatsvindt? 8. Stephan sluit per 1 januari 2001 een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) met een jaarlijkse hoge premie van EUR ,- voor een periode van vijf jaar. Daarna bedraagt de premie EUR 1.000,- per jaar. Per 1 mei 2009 zet Stephan de KEW voort bij een andere verzekeraar. Voor deze KEW betaalt hij per 1 mei 2009 EUR ,- premie per jaar en vanaf 1 mei 2010 EUR 1.000,- per jaar. Heeft de voortzetting gevolgen voor de lifetimevrijstelling? Motiveer uw antwoord. 9. Om als kapitaalverzekering eigen woning (KEW) aangemerkt te kunnen worden, zal de KEW aan bepaalde fiscale voorwaarden moeten voldoen. Noem 6 en NIET meer dan 6 fiscale voorwaarden waaraan een KEW moet voldoen. 10. Annemarie heeft een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) gesloten met als ingangsdatum 1 januari Sinds 1 januari 2007 woont zij bij haar vriend in en verhuurt zij haar eigen woning aan een vriendin. De polis blijft ongewijzigd doorlopen. Welke fiscale gevolgen heeft de verhuur van haar woning voor de KEW? 11. De wet op het financieel toezicht (Wft) geeft een definitie van een levensverzekering. Hoe luidt deze definitie? 12. Het overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen onder de Wet IB 2001 spreekt van een reguliere afwikkeling van de polissen. Wat wordt hiermee bedoeld? 13. Berend beschikt over een in 1995 gesloten premiebetalende kapitaalverzekering met een verzekerd kapitaal van EUR ,-. De verzekering kent een looptijd van 20 jaar. In 2005 koopt hij een huis en wil hij voor de aflossing van de hypotheek een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) sluiten. Het verzekerd kapitaal van deze KEW bedraagt eveneens EUR ,-. Wat zijn de fiscale gevolgen voor de uitkering uit de oude kapitaalverzekering in 2015? NIBE-SVV, februari

4 14. Anja heeft in 1988 een spaarhypotheek gesloten. Het verzekerd bedrag bij leven en overlijden van de kapitaalverzekering is EUR ,-. De jaarlijkse premie is EUR 5.000,-. In 2002 besluit zij de verzekering om te zetten naar een andere kapitaalverzekering die geen onderdeel vormt van een spaarhypotheek. Het verzekerd bedrag blijft ongewijzigd, maar de premie wordt EUR 7.000,- per jaar. Deze verzekering kent een winstdeling, waardoor op de einddatum waarschijnlijk ongeveer EUR ,- zal worden uitgekeerd. Wat zijn de fiscale gevolgen van deze omzetting? Motiveer uw antwoord. 15. Koen heeft op 1 april 1993 een kapitaalverzekering gesloten. De jaarlijkse premie bedraagt EUR 5.000,- en het verzekerd bedrag is EUR ,-. De looptijd is 20 jaar. De waarde van de verzekering per 31 december 2000 is EUR ,-. De polis is per 1 januari 2001 naar box 3 gegaan. Op 1 maart 2011 is de verzekering EUR ,- waard. Op 1 april 2013 wordt EUR ,- uitgekeerd. Wat zijn de fiscale gevolgen van de uitkering in 2013? Motiveer uw antwoord. 16. Rogier heeft in 2001 een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) gesloten (polis 1) die in 2016 EUR ,- uitkeert. De premies voor deze verzekering zijn gelijkblijvend en worden jaarlijks zonder onderbreking betaald. Rogier heeft in 1995 onder het regime van de Brede Herwaardering een kapitaalverzekering gesloten (polis 2) die in 2020 EUR ,- uitkeert. Ook voor deze verzekering geldt dat de premies gelijkblijvend zijn en jaarlijks zonder onderbreking worden betaald. Wat zijn in 2016 de fiscale gevolgen voor de polissen 1 en 2 van het tot uitkering komen van polis 1? 17. Willem heeft in 1995 een kapitaalverzekering gesloten met een gelijkblijvende jaarpremie van EUR 4.000,-. Bij het bereiken van de einddatum in 2015 wordt EUR ,- uitgekeerd. Sinds de invoering van de Wet IB 2001 is de fiscale behandeling van deze verzekering gewijzigd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de behandeling gedurende de looptijd en de behandeling van de uitkering. Waarom wordt dit onderscheid gemaakt? Motiveer uw antwoord. 18. Franklin is een jonge ondernemer die zijn onderneming in de vorm van een bv voert. Zijn broer Gerard heeft ook een bedrijf, maar in tegenstelling tot zijn broer heeft hij een eenmanszaak. Beiden willen een oudedagsvoorziening in hun bedrijf vormen. Op welke wijze kunnen beiden dit vormgeven? NIBE-SVV, februari

5 19. Erwin heeft een goedlopende kledingzaak. Elk jaar maakt hij van de mogelijkheid gebruik om te doteren aan de oudedagsreserve. Erwin is ervan overtuigd dat hij hiermee een goed pensioen opbouwt. Zijn accountant wijst Erwin op de risico's die verbonden zijn aan het vertrouwen op een goed pensioen uit uitsluitend de oudedagsreserve. Wat kan Erwin doen om zijn pensioen veilig te stellen? Licht uw antwoord toe. 20. Harvey bezit 2% van de aandelen van Balou B.V. Zijn echtgenote Alysa bezit 5% van het geplaatste kapitaal in diezelfde B.V. Harvey is van plan om een nieuwe auto te kopen en heeft hiervoor een lening nodig van EUR ,-. Zijn bank wil Harvey een lening verstrekken onder voorwaarde dat hij een kapitaalverzekering sluit, waarvan de rechten tot meerdere zekerheid worden verpand aan de bank. Harvey biedt de bank ter verpanding aan de lening een verzekering aan die hij heeft gesloten bij Balou B.V. De bank gaat akkoord. In welke box wordt deze verzekering voor Harvey belast? Motiveer uw antwoord. 21. Ferry is in gemeenschap van goederen gehuwd met Jeanette. Ferry heeft een verzekering gesloten waarbij Jeanette verzekerde is en hijzelf de begunstigde. De verzekering omvat een uitkering van EUR ,- bij overlijden van verzekerde. Over welk deel van de verzekering is Ferry bij overlijden van Jeanette erfbelasting verschuldigd? 22. Vader Jan vraagt zich af hoe hij op een fiscaal vriendelijke wijze met gebruikmaking van een kapitaalverzekering, na zijn overlijden vermogen kan overdragen aan zijn kinderen. Op welke wijze kan Jan dit regelen? Licht uw antwoord toe. 23. Marianne wil graag via een kapitaalverzekering een kapitaal sparen voor haar pasgeboren dochter. Ze denkt aan een kapitaalverzekering met een duur van 18 jaar. De jaarlijks verschuldigde premie wordt EUR 4.000,-. De uitkering op de einddatum bedraagt EUR ,-. De uitkering op de einddatum is dus fors hoger dan de ouder-kind vrijstelling voor de schenkbelasting. Hoe kan Marianne ervoor zorgen dat de uitkering op einddatum toch vrij is van schenkbelasting? Motiveer uw antwoord. 24. Victor is gehuwd met Diana en bouwt pensioen op in eigen beheer bij zijn eigen B.V. In de pensioenbrief is zowel een ouderdoms- als een nabestaandenpensioen toegezegd. Ter dekking van het nabestaandenpensioen heeft de B.V. een risicoverzekering gesloten. Welk soort risicoverzekering heeft de tussenpersoon Victor geadviseerd? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, februari

6 25. Ad heeft ter betaling van de premie voor zijn gemengde verzekering een reëel premiedepot bij de verzekeraar. Alle premies tot aan de einddatum van de verzekering kunnen betaald worden vanuit het depot. Ad is ook verzekerde van de gemengde verzekering. Tien jaar voor de einddatum van de verzekering, komt Ad te overlijden. Waarom vervalt het premiedepot niet aan de verzekeringsmaatschappij? Motiveer uw antwoord? NIBE-SVV, februari

7 CORRECTIEMODEL 1. A Box 1 B Box 1 C Box 3 D Box 2 E Box 3 F Box goed = 0 Punten 2-3 goed = 1 Punten 4 goed = 2 Punten 5 goed = 3 Punten 6 goed = 4 Punten 2a. Het principe is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. De belastingdruk wordt bepaald aan de hand van de hoogte van iemands inkomen, eigen vermogen of het vermogen dat hij of zij verkrijgt. (2 punten) 2b. Voorbeelden hiervan zijn de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet. 2 punten Let op: niet limitatief Pieter verwacht een waardedaling van de woning. (1 punt) De waardedaling kan als verlies worden beschouwd. (1 punt) 2. Pieter verwacht hoge kosten met betrekking tot de woning (ook goed is: onderhoud). (1 punt) Deze kosten zijn aftrekbaar bij de bepaling van de fiscale winst. (1 punt) 4. Ja. (0 punten) Als in 2010 gekozen is voor fiscaal partnerschap, dan is het niet van belang of de woning behoort tot het vermogen van de ene of de andere partner. (4 punten) Ook goed is: Nee (0 punten), als niet gekozen is voor fiscaal partnerschap. (4 punten) 5. Let op: drie gevraagd! - Liquidatie van de onderneming - Overdracht aan een andere ondernemer - Inbreng in een besloten vennootschap - Echtscheiding ingeval van gemeenschap van goederen (3 x 1 punt) 6. Nee, (0 punten) Er is geen sprake van een eenmalige uitkering. (4 punten) Ook goed is: De polis gaat na de gedeeltelijke afkoop naar box 3. NIBE-SVV, februari

8 7. Nee. (0 punten) Vera zal de uitkering moeten aanwenden voor de aflossing van de schuld op de eigen woning. (1 punt) In geval van overlijden, mag de langstlevende zijn KEW-vrijstelling verhogen met die van zijn overleden partner, voor zover deze zijn KEW-vrijstelling niet al had verbruikt en tot maximaal de kapitaalsuitkering ten gevolge van het overlijden. (4 punten) 8. Ja. (0 punten) Bij de bandbreedte van 1:10 moet je uitgaan van het oorspronkelijke verzekeringsjaar. In casu lopend van 1 januari tot en met 31 december. (2 punten) Door betaling in 2009 komt de premiebetaling buiten de bandbreedte en is er dus geen aanspraak meer op een vrijstelling. (2 punten) 9. * eigen woning als hoofdverblijf; * eenmalige uitkering; * verplichte aanwending voor aflossing eigenwoningschuld; * minimale premiebetaling, maximale bandbreedte; * beperkte kring verzekeringnemer; * professionele verzekeraar als contractspartner; * maximaal te benutten looptijd 30 jaar; * echte levensverzekering in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). 0-1 goed = 0 Punten 2-3 goed = 1 Punten 4 goed = 2 Punten 5 goed = 3 Punten 6 goed = 4 Punten 10. Over de waarde van de verzekering is vanaf dan vermogensrendementsheffing verschuldigd in box 3. (2 punten) 11. Een overeenkomst tot het doen van geldelijke uitkeringen in verband met leven of de dood van de mens en overeenkomsten in verband met de verzorging van de uitvaart van de mens die uitsluitend strekken tot het verrichten van andere dan geldelijke prestaties, met dien verstande dat overeenkomsten van ongevallenverzekering niet als overeenkomsten van levensverzekering kunnen worden beschouwd. (3 punten) Correctievoorschrift: de onderstreepte aspecten dienen genoemd te worden voor puntentoekenning. 12. Dat de rente in polissen die in box 3 zijn geplaatst slechts voorwaardelijk is vrijgesteld. (2 punten) Op het uitkeringsmoment wordt bezien of de uitkering onbelast zou zijn geweest onder de Wet IB (1 punt) NIBE-SVV, februari

9 13. Als de verzekering regulier ten uitvoer is gelegd, is over de uitkering geen belasting verschuldigd. (2 punten) Wel wordt de vrijstelling in box 1 (en box 3) verlaagd met de uitkering uit deze polis. (3 punten) 14. Er zijn geen directe fiscale gevolgen. Het verzekerd bedrag wordt niet verhoogd en de looptijd is niet verlengd. (4 punten) Noot voor de corrector: Dat de premie wordt verhoogd is niet relevant. 15. De uitkering van de verzekering wordt gemaximeerd op EUR ,-. Hierop wordt de formule toegepast: U-V * (U-P) U In dit geval is dat: * ,- (18 * 5.000) = 0 ( 4 punten) Correctievoorschrift: Indien de kandidaat aangeeft dat de uitkering wordt gemaximeerd op EUR ,- en de vrijstelling EUR ,- is, dit ook goed rekenen. Zowel de vrijstelling in box 3 als ook de vrijstelling KEW in box 1 worden verlaagd met EUR ,-. (2 punten) 16. De uitkering uit polis 1 is onbelast omdat de hoogte van de uitkering binnen de vrijstelling blijft en daarnaast is voldaan aan de voorwaarde van 15 jaar premiebetaling. (2 punten) Voor polis 2 wordt de voorwaardelijke vrijstelling verlaagd met EUR ,-. (2 punten) Daarnaast wordt de bezitsvrijstelling in box 3 met hetzelfde bedrag verlaagd. (2 punten) 17. Tijdens de looptijd van de verzekering telt de waarde in principe mee als bezitting in box 3. (1 punt) Gelet op de ingangsdatum kan Willem voor deze verzekering gebruik maken van de tijdelijke (bezits)vrijstelling. (1 punt) Op het moment van uitkeren wordt getoetst conform de regels van de Wet IB 1964 om te beoordelen of de uitkering belastingvrij in box 1 kan worden genoten. (1 punt) 18. Franklin kan een pensioen in eigen beheer opbouwen. (1 punt) Gerard kan ten laste van de winst een oudedagsreserve opbouwen welke hij later kan omzetten in een lijfrente. (1 punt) Voor beiden kan de opbouw ten laste van de fiscale winst worden gebracht. (1 punt) NIBE-SVV, februari

10 19. Erwin kan ervoor kiezen om elk jaar een bedrag te grootte van de dotatie aan de oudedagsreserve af te storten als premie voor een lijfrenteverzekering. (2 punten) De dotatie aan de oudedagsreserve leidt tot een vermindering van de winst en de afneming van de oudedagsreserve ter grootte van het bedrag van de betaalde lijfrentepremie leidt tot een verhoging van de winst. (2 punten) Ook goed is: Erwin doteert niet meer aan de oudedagsreserve maar benut de jaarruimte. 20. In het geval dat een verzekering wordt gesloten bij een B.V. waarin men zelf of de echtgenote een aanmerkelijk belang houdt, wordt de verzekering toegerekend aan box 1. (2 punten) Alysa en Harvey hebben beiden een aanmerkelijk belang in Balou B.V., omdat zij gezamenlijk meer dan 5% van de aandelen hebben. (2 punten) 21. Ferry is over de helft van de uitkering erfbelasting verschuldigd. Hij heeft namelijk zelf de helft van de premies betaald. De premies zijn namelijk uit het gemeenschappelijke vermogen betaald dat voor de helft het bezit was van Ferry. (3 punten) 22. De kinderen worden verzekeringnemer van een levenslange overlijdensrisicoverzekering op het leven van Jan. (1 punt) Jan schenkt de kinderen jaarlijks de premie. Hij is verzekerde, terwijl de kinderen begunstigden zijn. Als de jaarlijkse premie lager is dan de geldende schenkingsvrijstelling is dit onbelast. (2 punten) Ook de overlijdensuitkering is dan onbelast, omdat er niets aan het vermogen van de erflater zal zijn onttrokken. (2 punten) 23. Dat kan door níet de uitkering ineens te schenken, maar jaarlijks de premie. (2 punten) Het jaarlijks schenken van de premie is mogelijk door haar dochter verzekeringnemer te maken. (2 punten) Ook goed is: Marianne wordt verzekeringnemer, haar dochter eerste begunstigde en de begunstiging wordt aanvaard. Dan telt ook elke premiebetaling als schenking. (4 punten) 24. Een dalende risicoverzekering. (2 punten) Omdat de pensioenvoorziening in de loop van de tijd toeneemt, is er steeds minder kapitaal nodig om het aanvullende risico te dekken. (2 punten) 25. Een reëel premiedepot betekent dat het depot eigendom is gebleven van Ad. (1 punt) Bij zijn overlijden zal het restant van zijn depot in zijn nalatenschap vallen. (2 punten) NIBE-SVV, februari

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 1

Oefenvragen Leven dag 1 Oefenvragen Leven dag 1 1. Willem wil een verzekering die, als hij nog in leven is op 65-jarige leeftijd, een bedrag van 50.000,- ineens uitkeert. Daarnaast wil hij op het moment dat hij komt te overlijden

Nadere informatie

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar.

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar. Een lijfrenteverzekering 1. Wat voor lijfrenteverzekering heb ik nu? U hebt nu een verzekering waarmee u lijfrentekapitaal opbouwt. U betaalt premie, of een koopsom, of eventueel een extra storting. De

Nadere informatie

Oefenexamen Lijfrenteverzekering

Oefenexamen Lijfrenteverzekering Oefenexamen Lijfrenteverzekering NIBE-SVV, juni 2013 1. Noem de twee voorwaarden, waarbij de standaardheffingskorting tot teruggave van inkomstenbelasting leidt. 2. Tussen de zuivere lijfrente, de gerichte

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen

Oudedagsvoorzieningen Algemene informatie Oudedagsvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Direct ingaande bancaire lijfrente Bij de direct ingaande bancaire lijfrente ontvangt de rekeninghouder

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Keuzemogelijkheden en belastingregels Klik op de vraag om het antwoord te lezen. inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Leeswijzer 3 1. Regime pre-brede Herwaardering

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek Nu kiezen voor zekerheid Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek Nationale-Nederlanden maakt Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nadere informatie

Erfrente verdient nieuwe kans. Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal

Erfrente verdient nieuwe kans. Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal Erfrente verdient nieuwe kans Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal 1 Een blik in onze verzekeringsportefeuille leert ons al snel dat de erfrente vroeger voornamelijk als aanvullende

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Nabestaandenvoorzieningen

Nabestaandenvoorzieningen Algemene informatie Nabestaandenvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime Ken je lijfrente Lijfrente oud regime Lijfrente oud regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken?

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen Herman M. Kappelle 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Terzake van de wijzigingen van het fiscale regime van de kapitaalverzekeringen in de Wet IB 2001, had

Nadere informatie

Inhoud. A Inleiding 3

Inhoud. A Inleiding 3 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over overgangsrecht kapitaal verzekeringen eigen woning (KEW), spaarrekeningen eigen woning (SEW) en beleggingsrechten eigen woning (BEW) Inhoud

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 3

Oefenvragen Leven dag 3 Oefenvragen Leven dag 3 1. Bea Triks (25 jaar) heeft een bruto inkomen van 40.000,- per jaar. Zij neemt deel aan de levensloopregeling. Haar levensloopsaldo bedraagt begin dit jaar 12.000,-. Welk bedrag

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW 1 KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN EN EIGEN WONING Juni 2014 A. INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten en Eigen Woning heeft na afstemming

Nadere informatie

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal Levensverzekering, premiesplitsing en erfbelasting Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal 1 Met een overlijdensrisicoverzekering kun je met de verzekeraar afspreken dat iemand na een overlijden een eenmalig

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud. uw verzekering en de inkomstenbelasting

Inleiding. Inhoud. uw verzekering en de inkomstenbelasting uw verzekering en de inkomstenbelasting Inleiding In deze brochure vindt u algemene fiscale informatie over uw kapitaal- of lijfrenteverzekering naar de stand van de wetgeving per 1 januari 2011. Deze

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een

Nadere informatie

Toedeling kapitaalverzekeringen en lijfrenten bij echtscheiding vergemakkelijkt?

Toedeling kapitaalverzekeringen en lijfrenten bij echtscheiding vergemakkelijkt? Drs. Rianne M. Kavelaars-Niekoop FB 1 Toedeling kapitaalverzekeringen en lijfrenten bij echtscheiding vergemakkelijkt? Een kapitaalverzekering kan alleen als een kapitaalverzekering eigen woning worden

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij. Pensioen

Uw lijfrente komt vrij. Pensioen Uw lijfrente komt vrij Pensioen Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. Uw lijfrente komt vrij 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente

Nadere informatie

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.1.6 Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen tekst bronnen Besluit van de staatssecretaris van Financiën d.d. 6.7.2009

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen:

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen: Directoraat-Generaal Belastingdienst/ Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 22 januari 2010, nr. DGB 2010/415 M, Staatscourant 2010, 1372 De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime volgens het oud regime DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het oud regime UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrente komt binnenkort vrij. Het is waarschijnlijk een tijd

Nadere informatie

NIBE-SVV, september 2014. Oefenexamen A-Leven

NIBE-SVV, september 2014. Oefenexamen A-Leven NIBE-SVV, september 2014 Oefenexamen A-Leven 1. Franka Scheermans en haar vriend Adriaan Luyten wonen al een aantal jaren samen in een huurwoning en staan ook beiden op dit adres ingeschreven in de gemeentelijke

Nadere informatie

E.F.A. (EerlijkFinancieelAdvies)

E.F.A. (EerlijkFinancieelAdvies) Levensverzekering Een levensverzekering is een verzekering die verband houdt met het leven of de dood van de mens, of met de verzorging van de uitvaart van de mens. Een levensverzekering kan uitkeren bij

Nadere informatie

Fiscale informatie voor het jaar Onderwerpen. uw verzekering en de inkomstenbelasting. Schijventarief 2013

Fiscale informatie voor het jaar Onderwerpen. uw verzekering en de inkomstenbelasting. Schijventarief 2013 uw verzekering en de inkomstenbelasting Fiscale informatie voor het jaar 2013 In deze brochure vindt u algemene informatie over de behandeling van uw kapitaalverzekering of lijfrenteverzekering in de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 Alumni-Mfp Actualiteiten estate planning Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 1 Programma Fiscaal partnerschap Huwelijks vermogensrecht Erven & AWBZ Erven of schenken woning & WOZ Schenken Uniform partnerbegrip

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting NW 2 programma Belastbare inkomsten uit eigen woning Eigen woning en eigenwoningforfait; Kapitaalverzekering eigen woning; Eigenwoningschuld en eigenwoningreserve; Aftrekbare kosten;

Nadere informatie

Programma. 2008 Dukers & Baelemans

Programma. 2008 Dukers & Baelemans Programma Banksparen - Totstandkoming van de wet - Doelstellingen van de wet - Overzicht lijfrentesparen - KEW, SEW en BEW - Wettelijke voorwaarden - Verschillen - Voordelen - Fictieve uitkering / deblokkering

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER 1. Voor welke schenking is een notariële akte verplicht? A. Voor de schenking van een effectenportefeuille. B. Voor de schuldigerkenning uit vrijgevigheid

Nadere informatie

Fiscale informatie voor het jaar 2014. Onderwerpen. Boxenstelsel. uw verzekering en de inkomstenbelasting. Schijventarief 2014

Fiscale informatie voor het jaar 2014. Onderwerpen. Boxenstelsel. uw verzekering en de inkomstenbelasting. Schijventarief 2014 uw verzekering en de inkomstenbelasting Fiscale informatie voor het jaar 2014 In deze brochure vindt u algemene informatie over de fiscale behandeling van uw kapitaalverzekering of lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Inhoud. Gebruikte begrippen en afkortingen 3. A Inleiding 3. B BHW-kapitaalverzekeringen 4. C De KEW, de SEW en het BEW 5

Inhoud. Gebruikte begrippen en afkortingen 3. A Inleiding 3. B BHW-kapitaalverzekeringen 4. C De KEW, de SEW en het BEW 5 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over gewijzigd fiscaal beleid en wetgeving met betrekking tot de KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering per 1 januari 2013, 1 januari 2017 en 1

Nadere informatie

Bijlage. ING Overlijdensrisicoverzekering

Bijlage. ING Overlijdensrisicoverzekering Bijlage ING Overlijdensrisicoverzekering Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 31 juli 2013 INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

ASR Kerncijfers 2013

ASR Kerncijfers 2013 ASR Kerncijfers 2013 Inhoud 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering 2. Levensverzekering - lijfrente 3. Levensverzekering - gouden handdruk 4. Afkoop kleine lijfrente 5. Eigen woning 6. Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Q & A BLG Bankspaarhypotheek

Q & A BLG Bankspaarhypotheek Q & A BLG Bankspaarhypotheek Wat zijn de fiscale eisen voor het verkrijgen van de vrijstelling in box 1? Om voor de vrijstellingen in aanmerking te komen, moet onder andere worden voldaan aan de volgende

Nadere informatie

Bouw aan uw inkomen voor later. NnL

Bouw aan uw inkomen voor later. NnL Bouw aan uw inkomen voor later NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek

Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek ECLI:NL:RBZWB:2015:3188 Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

INFOSHEET SAMENWONERS, HYPOTHEEK, OVERLIJDENSRISICO-/LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING

INFOSHEET SAMENWONERS, HYPOTHEEK, OVERLIJDENSRISICO-/LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Hengelosestraat 571 053 484 00 00 www.123notaris.com INFOSHEET SAMENWONERS, HYPOTHEEK, OVERLIJDENSRISICO-/LEVENSVERZEKERING EN

Nadere informatie

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Fiscale informatie voor het jaar 2015. Onderwerpen. Schijventarief 2015

Fiscale informatie voor het jaar 2015. Onderwerpen. Schijventarief 2015 uw verzekering en de inkomstenbelasting Fiscale informatie voor het jaar 2015 In deze brochure vindt u algemene informatie over de fiscale behandeling van uw kapitaalverzekering, lijfrente - verzekering,

Nadere informatie

laat u uw gezin goed achter Life Care Overlijdensrisicoverzekering van BNP Paribas Cardif

laat u uw gezin goed achter Life Care Overlijdensrisicoverzekering van BNP Paribas Cardif Met de Life Care Overlijdensrisicoverzekering laat u uw gezin goed achter Life Care Overlijdensrisicoverzekering van BNP Paribas Cardif Inhoudsopgave Waarom een Life Care Overlijdensrisicoverzekering?

Nadere informatie

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015)

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom hebt u een VvAA Uitgestelde Lijfrente gesloten. Het verzekerd kapitaal van uw VvAA Uitgestelde

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen

Inkomstenbelasting. Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen Inkomstenbelasting. Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven & Beleidsbesluiten Besluit van 20-12-2011, nr. BLKB 2011/1954M,

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen

Kapitaalverzekeringen Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 3 3.1 Algemeen 3.2 Overgangsrecht bestaande kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning (KEW/ SEW/BEW) 3.3 Oude

Nadere informatie

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst Begin tijdig met het optimaliseren van uw oudedagsvoorziening Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst De media staan er vol mee. Ons pensioen loopt gevaar. Door de economische crisis, tegenvallende

Nadere informatie

Eigen woning. 2011 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2011

Eigen woning. 2011 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2011 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting. In de toelichting bij de aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Eigen woning. 12345 2010 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 2010. Tijdelijke verhuur eigen woning

Eigen woning. 12345 2010 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 2010. Tijdelijke verhuur eigen woning 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting. In de toelichting bij de aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Levensverzekering met garantie Bij deze verzekering is het bedrag op de einddatum gegarandeerd. Ook kan

Nadere informatie

DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL

DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL EVEN VOORSTELLEN Stefan Vrancken Kandidaat-notaris en partner bij Team Notarissen Middelgroot kantoor: circa 20 medewerkers

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2015

Je hypotheek en de belasting in 2015 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2015 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013 Kennisgroep Verzekeringsproducten Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013 Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW EN BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Vraag en antwoord. 1 Wat is er gewijzigd aan de BLG Bankspaarhypotheek? 2 Wat is PSK? 3 Wat is een PSK -formulier?

Vraag en antwoord. 1 Wat is er gewijzigd aan de BLG Bankspaarhypotheek? 2 Wat is PSK? 3 Wat is een PSK -formulier? Vraag en antwoord Als in dit document wordt gesproken over polis of bankspaarrekening dan is het altijd één van de volgende producten: Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) Spaarrekening Eigen Woning

Nadere informatie

Klacht ontvangen op : 16 september 2015

Klacht ontvangen op : 16 september 2015 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-640 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. C.E. Polak, leden en mr. N. Bouwman als secretaris) Klacht ontvangen op : 16 september

Nadere informatie

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken Belastingvrij schenken extra voordelig? Heeft u de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor kinderen en kleinkinderen, maar zo beperkt u ook de toekomstige

Nadere informatie

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1 1. Wegwijs in pensioenland 1.1. Waarom eens stilstaan bij uw pensioen?...1 1.2. Oudedagsvoorziening is eigenlijk een beter woord............. 1 1.3. De drie pijlers van ons pensioensysteem.....................

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN?

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrentekapitaal komt binnenkort vrij. Weet u al wat u met het geld

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956

Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 Besluit van 20 juli 1956, ter uitvoering van de Successiewet 1956 Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz.,

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 265-1T43FD Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting. In de toelichting bij de aangifte

Nadere informatie

Drs. M.C.B. Bril,[1] mr. T. Denekamp[2] en mw. mr. R.J. Hayhoe[3]

Drs. M.C.B. Bril,[1] mr. T. Denekamp[2] en mw. mr. R.J. Hayhoe[3] Kwartaalbericht Estate Planning Banksparen: inkomstenbelasting, erfbelasting en erfrecht Auteur: Drs. M.C.B. Bril,[1] mr. T. Denekamp[2] en mw. mr. R.J. Hayhoe[3] Deel 1: de spaarrekening eigen woning

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet.

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Memorandum nieuwe schenk- en erfbelasting / aanpassing Successiewet 1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Als de Eerste Kamer in december

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2017

Je hypotheek en de belasting in 2017 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2017 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2017 gelden voor

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2015

Uw hypotheek en de belasting in 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Hieronder vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor een eigen woning,

Nadere informatie

Erfbelasting. Fictieve verkrijging. Levensverzekering en derdenbeding. Premiesplitsing

Erfbelasting. Fictieve verkrijging. Levensverzekering en derdenbeding. Premiesplitsing Erfbelasting. Fictieve verkrijging. Levensverzekering en derdenbeding. Premiesplitsing Directoraat-generaal Belastingdienst/Brieven & beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/873M, Staatscourant

Nadere informatie

Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering

Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering www.zichtadviseurs.nl Spaarloonregeling in 2011 U heeft een spaarloonrekening. Doel is om fiscaal aantrekkelijk te kunnen sparen. U kunt zelf bepalen waar

Nadere informatie

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente Bijlage ING Direct Ingaande Lijfrente Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2015 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie