OTO catalogus. Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg. Onderdeel van: Versie 1.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OTO catalogus. Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg. Onderdeel van: Versie 1."

Transcriptie

1 OTO catalogus Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg Versie 1. April 2011 Onderdeel van:

2 COLOFON Landelijk OTO platform, april Aan de totstandkoming van de OTO catalogus hebben de volgende personen en organisaties een bijdrage geleverd: - Jeanne de Vetter ROAZ regio Zuid West Nederland - Harry Smits Landelijk coordinator OTO - Drs. Carian Cools GHOR Academie - Drs. Thérèse Claassen Grip bv. *Disclaimer: Voor de uitvoering van het aanbod in deze catalogus geldt dat er niet per definitie OTO-gelden beschikbaar zijn. Hiervoor dient een opleiding, training en/of oefening betrekking te hebben op opgeschaalde zorg én op niet reguliere taken van de zorginstelling. Een aanvraag voor OTOgelden kan worden gedaan bij de regionale ROAZ-organisatie. De informatie in deze catalogus is aangeleverd door de OTO-aanbieders. Het OTO-platform en het OTO-portaal kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie in deze catalogus. Mocht u correcties op de inhoud van deze catalogus willen doorvoeren, dan kunt u deze doorgeven aan Landelijk OTO platform. Deze correcties zullen periodiek worden verwerkt. OTO catalogus 2/

3 1. Inleiding Welkom bij de OTO catalogus; Opleiden, trainen en oefenen voor de opgeschaalde zorg. Deze catalogus is een hulpmiddel voor u om passend aanbod te vinden in opleidingen, trainingen en oefeningen voor uw specifieke behoefte. Met de OTO catalogus willen wij het beschikbare OTO-aanbod op een eenvoudige manier toegankelijk maken, zodat u door enkele muisklikken toegang hebt tot een passend aanbod bij uw OTO-vraag. In de loop van 2011 zal deze OTO catalogus worden uitgebreid met specificaties op de ontwikkelde kwalificatieprofielen, zodat u nog eenvoudiger passend aanbod kunt vinden bij uw vraag. De OTO-coördinator en GHOR-contactpersoon in uw regio kunnen u te allen tijde behulpzaam zijn bij het gebruiken van deze catalogus en het op maat maken van uw OTO-plannen. OTO catalogus 3/

4 2. Opleidingen Opleidingsaanbod voor individuele functionarissen Index: Algemeen: Lid Crisisteam (CBT en OCT) ROP-Coördinator Crisiscoördinator Voorzitter Crisisbeleidsteam Adviseur Crisisbeleidsteam Communicatiemedewerker C1 Communicatiemedewerker C2 Ondersteuner Crisisteam (CBT en OCT) Voorzitter Operationeel Crisisteam Adviseur Operationeel Crisisteam Liaison Zorginstellingen Overig: PSH(OR) Procesmanager oefenen Besmette slachtoffers OTO catalogus 4/

5 Lid Crisisteam (CBT en OCT) Leergang Master of Crisis and Public order Management (MCPM) Academie voor Crisisbeheersing (onderdeel NIFV), in samenwerking met de Politie Academie Opleiding (tweejarige deeltijdopleiding van 1680 studiebelastingsuren) Het accent binnen de MCPM ligt op ramp- en crisismanagement en gevaarbeheersing. Bij het laatstgenoemde accent gaat het om thema s als evenementenbeleid (crowd management), dreigende verstoringen van de openbare orde, agressie en geweld (onder andere tegen hulpverleners) en ook om de aanpak van terrorisme, gevaarlijke conflictsituaties en grootschalige bedreigingen van de gezondheidszorg. Een multidisciplinaire aanpak is hierbij altijd het uitgangspunt. De opleiding is gebaseerd op een beroepsprofiel met competenties. Dit beroepsprofiel is vertaald naar twee hoofdthema s (kernopgaven): Risicoassessment en voorbereiding binnen gevaar- en crisisbeheersing en Functioneren binnen gevaar- en crisisbeheersing. Deze thema s komen terug in zes modules (leeropdrachten). NIFV Menno van Duin T M E Politieacademie Nanette Raaijmakers T E De opleiding is bedoeld voor personen, werkzaam op tactisch-strategisch niveau bij overheid of in het bedrijfsleven, die veiligheidszorg en rampenbestrijding en/of crisismanagement in hun portefeuille hebben of krijgen en personen die een verantwoordelijkheid hebben bij evenementenbeleid en/of grootschalig optreden. Dit zijn onder andere functionarissen bij de veiligheidsregio s, politie (portefeuillehouders en hoofden CCB, algemeen commandanten, stafleden GBO, districtschefs, leidinggevenden binnen RIO en regionale coördinatoren in RIC), brandweer (commandanten van dienst), GHOR (RGF s), defensie en gemeenten. Maar ook functionarissen bij nutsbedrijven, de energiesector en ministeries die in hun werk veel te maken hebben met gevaar- en crisisbeheersing. OTO catalogus 5/

6 Doelgroep (type organisatie), bijv. ambulancedienst, bijv. OVDG, crisiscoördinator Behalen van de competenties die benoemd zijn in het beroepsprofiel Het beroepsprofiel kunt u opvragen bij de contactpersoon Ja De kosten van deelname aan de tweejarige leergang MCPM bedragen De opleidingskosten zijn inclusief studiemateriaal, examenkosten en verblijfskosten op de leslocaties en exclusief de reisen verblijfskosten voor het internationaal vergelijkend onderzoek. Voor de groep die start in januari 2011 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een subsidie van per kandidaat beschikbaar gesteld. Of de subsidie gecontinueerd gaat worden voor de leergang die start in januari 2012 is nog niet zeker. Hierover vindt overleg plaats met het Ministerie van BZK. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk. Subsidie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een subsidie van per kandidaat beschikbaar gesteld (alleen bij afname van de leergang als contractactiviteit) voor de groep die start in januari De criteria om voor deze subsidie in aanmerking te komen waren: De deelnemer is in dienst van een gemeentelijke of regionale brandweer. Brandweerofficieren die voor deze regeling in aanmerking komen, moeten in het bezit zijn van het diploma Hoofdbrandmeester of zij moeten bij aanvang van de opleiding zijn aangesteld in functiegroep Vd volgens het Functiewaardering Systeem (Fuwasys) in gebruik bij de rijksoverheid. De deelnemer is in dienst van de rijksoverheid, provincie, gemeente of waterschap en vervult een functie met een overwegend accent op de brandweer en/of rampenbestrijding. De deelnemer is dienst van een geneeskundige hulpverleningsregio, politieregio of het Nederlandse Rode Kruis en vervult een evidente rol in de rampenbestrijding. De deelnemer is in dienst van een bedrijfsbrandweer van een aangewezen inrichting, zoals bedoeld in het Besluit bedrijfsbrandweren. OTO catalogus 6/

7 De subsidie is toegekend onder voorbehoud van het behalen van een positief opleidingsresultaat, oftewel het behalen van de mastertitel. Mocht dit resultaat niet, of niet binnen de duur van de betreffende opleiding worden gerealiseerd, dan kan dit leiden tot het in rekening brengen van het subsidiebedrag bij de opdrachtgever. Voor kandidaten die niet in één van bovengenoemde categorieën vallen, kan in sommige gevallen in overleg met de leergang subsidie worden aangevraagd zonder dat toekenning ervan gegarandeerd is. Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/toelating De MCPM is een tweejarige deeltijdopleiding met 1680 studiebelastinguren. Er zijn ongeveer 60 contactdagen. De overige tijd besteedt u aan zelfstudie, internationaal vergelijkend onderzoek, het maken van opdrachten en het schrijven van de masterthesis. Als instroomeisen gelden naast een aantal jaren relevante werkervaring een hbo-/bachelor-diploma en een voldoende score op het instroomassessment. Potentiële deelnemers die niet in het bezit zijn van een hbo-/bachelordiploma, kunnen gebruikmaken van een zogenoemde niveaudrempelbepaling. De kernopgaven zijn doorvertaald naar een curriculum in de vorm van zogenoemde leeropdrachten. Dit zijn zes modules. Per module wordt een aantal onderwerpen behandeld. 1. Veiligheidszorg: 'partners en thema s' 2. Politiek-bestuurlijk, proces en informatiemanagement 3. Gevaarbeheersing 4. Crisisbeheersing 5. Reflectie: zelf en buitenwereld 6. Multidisciplinair samenwerken/oefenen De proeve van bekwaamheid bestaat uit een portfoliobeoordeling en een masterthesis. De competenties, benoemd in het beroepsprofiel en de kernopgaven, worden daarin getoetst. Het portfolio wordt opgebouwd uit zes opdrachten die in de verschillende kernopgaven individueel, dan wel met het syndicaat moeten worden uitgevoerd. Op de proeve van bekwaamheid is het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van de Politieacademie van toepassing. Vrijstellingen Omdat het multidisciplinair samenwerken een belangrijk onderdeel is van de leergang en er dientengevolge veel syndicaatsopdrachten moeten worden uitgevoerd, worden er vooralsnog geen OTO catalogus 7/

8 vrijstellingen verleend in het programma. Certificering Na afronding van de leergang ontvangt u de internationale graad Master of Crisis and Public Order Management (MCPM). De opleiding is ter accreditatie aangeboden bij de NVAO (Nederlands- Vlaamse Accreditatieorganisatie). Teveel om hier te noteren (maximaal) Aantal deelnemers? 24 Basiscursus Crisisbeheersing & Rampenbestrijding Doelgroep (type organisatie), bijv. ambulancedienst, bijv. OVDG, crisiscoördinator Cursus voor verzamelgroepen (kan ook als In Company cursus) Academie voor Crisisbeheersing Academie voor Crisisbeheersing Arnhem, Kemperbergerweg 783, tel: G. Lettinga; tel: In deze basiscursus wordt de organisatie van de crisisbeheersing en rampenbestrijding toegelicht. Welke rol vervullen de hulpverleningsdiensten, brandweer, politie en geneeskundige organisatie? Wat is de rol van de gemeente en andere overheden? Hoe verlopen de alarmering en de opschaling. Hoe is het nieuwe netcentrische informatiemanagement georganiseerd. U krijgt inzicht in hoe operationeel en bestuurlijk wordt samengewerkt om een ramp te bestrijden Personen die een functie (gaan) vervullen in de rampenbestrijdingorganisatie en crisisbeheersing, zoals (staf)functionarissen van brandweer, politie, GHOR, gemeentelijke diensten, Defensie, waterschappen, Rijkswaterstaat, nutsbedrijven, provincie en Rijk. Alle functionarissen met een rol in crisisteams als Commando Plaats Incident, Regionaal Operationeel team, Gemeentelijk of Regionaal Beleidsteam, team bevolkingszorg en Actiecentra. Van liaison en medewerker Actiecentrum tot Burgemeester. Het doel van deze cursus is om functionarissen die helemaal nieuw zijn in de crisisbeheersing en rampenbestrijding (C&R) inzicht te geven in de organisatie en structuur van de C&R in Nederland. OTO catalogus 8/

9 Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/toelating inhoud en werkwijze (maximaal) Aantal deelnemers? 635 per persoon (het online examen kost 90 extra) 2 aaneengesloten dagen voor verzamelgroepen 2 dagen binnen twee weken voor een in-company cursus HBO- of gelijkwaardig niveau De organisatie van de crisisbeheersing en rampenbestrijding wordt toegelicht. Daarbij wordt ingegaan op de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de operationele diensten en de bestuurlijke organisatie, het principe van opschaling (GRIP), de verschillende ramptypen en de invloed daarvan op de organisatiestructuur. Aandacht wordt besteed aan de rampenbestrijdingsprocessen die onderscheiden worden en wie voor welke processen verantwoordelijk is. Tevens komt aan bod de vernieuwing in het netcentrische informatiemanagement. De onderwerpen worden behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van video- en fotomateriaal. Certificaat van deelname van het NIFV Na de module kunt u een digitale toets van het Nederlands bureau brandweerexamens (Nbbe) afleggen. Bij positief resultaat ontvangt u van het Nbbe het certificaat basiscursus Crisisbeheersing en rampenbestrijding. Voor meer informatie kunt u terecht op Actuele samenvatting van het handboek voorbereiding rampenbestrijding + tijdens de cursus uitgereikte hand-outs. 20 E-learning Theorie van de GHOR functie opleidingen bestuderen en toetsen via de computer GHOR Acadmie Carian Cools, decaan Wendy Lion, beleidsmedewerker Het aanleren, verdiepen en/of onderhouden van theoretische kennis als basis voor de initiële GHOR opleidingen. Eenieder die een initiele GHOR functie opleiding gaat volgen. OTO catalogus 9/

10 Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/toelating (maximaal) Aantal deelnemers? Het leggen van een theoretische basis per GHOR functie en verdieping van de modules die bij deze functie opleiding behoren. Het verkrijgen en verdiepen van een theoretische basis. Bij de functie opleidingen inbegrepen Per module afhankelijk Certificaat GHOR basisleerstof Per module wordt een toets afgenomen. Deze e- learning module dient afgerond te zijn voordat de initiële GHOR functie opleiding de bijbehorende leerstof behandeld. Iedere module wordt afgesloten met een toets in het programma. Zit in het e-learningprogramma inbegrepen Individueel Naam OTO product/ Betreft opleiding Event. Contactpersoon aanbieder Uitgebreide beschrijving OTO- product Doelgroep (type organisatie) Doelgroep (type functionaris) Wat is het beoogde effect?. competentieprofielen? Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/ toelating werkwijze/ programma Crisisfunctionarissen in operationele en beleidsteams van zorginstellingen. GHOR Academie Carian Cools, decaan, Maria Klaassen, beleidsmedewerker Basisopleiding voor leden van operationele en beleidsteams in zorginstellingen. De opleiding kent een basisopzet maar wordt altijd op maat aangeboden aan zorginstellingen en betrokken doelgroepen en is gericht op de situatie van de eigen zorginstelling. Zorgsector. Medewerkers zorginstellingen die een rol vervullen als crisisfunctionaris in operationele en beleidsteams. Dat crisisfunctionarissen kunnen samenwerken in een team met in- en externen tijdens een crisissituatie en weten wat hun eigen rol, taak en verantwoordelijkheid is in relatie tot de andere functionarissen binnen en buiten de zorginstellingen. Nog niet te bepalen (zie volgende vraag) Nee (is er nog niet) Afhankelijk van maatwerkopdracht. 2-3 Dagdelen (is tevens afhankelijk van vraag opdrachtgever). Medewerker zorginstelling in de rol van crisisfunctionaris in een operationeel of beleidsteam. Ingegaan wordt op het overzicht over het gehele crisisstructuur tijdens een crisis of ramp met daarbij OTO catalogus 10/

11 Toetsing/ diplomering? Ja/Nee Maximaal aantal deelnemers? de behorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarnaast kennis over vergaderstructuur, BOB, out of the box denken en samenwerken. Verder krijgt men kennis over de effecten van werken onder druk en krijgt men zicht op benodigde competenties en mogelijke ontwikkelpunten. Nee N.v.t. 15 (In overleg met de opdrachtgever vast te stellen). Masterclass Crisisbeheersing en Nationale Veiligheid Opleiding Pinpoint Papsouwselaan 119-S, 2624 AK Delft Leen Groen Professionele opleiding op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding (breed perspectief). De opleiding gaat ook in op integrale aspecten van het (inter)nationale veiligheidsbeleid. Er zijn drie varianten: een korte (Top Masterclass), een lange (MC) en een internationale. Deze varianten zijn met open inschrijving, maar bij voldoende deelnemers (ca. 15) is een in company Masterclass ook mogelijk. Doelgroep (type organisatie), Alle zorginstellingen (met prioriteit voor GHOR en acute zorgketen). Bestuurders (korte variant Masterclass), beleidsmedewerkers en operationele functionarissen (lange variant Masterclass). Bestuurders en beleidsmedewerkers die verdere verdieping nastreven kunnen ook deelnemen aan de Internationale Masterclass (Engelstalig). Sleutelfunctionarissen in de zorgsector goed voor te bereiden op grootschalige rampen en crisissituaties (zowel interne als externe rampen). Leiderschap in crisissituaties, communicatie, het werken in multidisciplinair verband, leren van de werkwijze van andere organisaties, verhogen van awareness en sense of urgency. Ja, deze kwalificatieprofielen met name op strategisch en tactisch niveau, worden op dit moment opgesteld in het kader van het landelijk stimuleringsprogramma OTO. Bestuurders, communicatie deskundigen, crisiscoördinatoren, ROP coördinatoren, medisch specialisten. 1850,- (Top MC); 2775,- (MC); 3450,- Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/toelating (internationale MC) 2 dagen (Top MC); 3 dagen (MC); 4 dagen (internationale MC). Voorbereidingstijd nihil. HBO+ / Academisch denk- en werkniveau (Top MC); HBO denk- en werkniveau (MC); Academisch denk- OTO catalogus 11/

12 en werkniveau (internationale MC). Inzet van professionele gastsprekers uit de praktijk, casuïstiek, simulaties, interactief programma met inzet van de deelnemers. Nee, wel certificaat. Er wordt gewerkt aan accreditering van de opleiding. Wordt tijdens de opleiding uitgereikt. (maximaal) Aantal deelnemers? 20. Basisleerstof GHOR Scholing GHOR Acadmie Carian Cools, decaan Wendy Lion, beleidsmedewerker Verkrijgen van basiskennis over de GHOR organisatie, haar omgeving, opgeschaalde zorg en de 3 GHOR processen. Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/toelating (maximaal) Aantal deelnemers? - Iedereen die een rol vervult bij of in de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, crisis en rampen. Kennis van de GHOR processen de GHOR organisatie en haar omgeving Kennisvermeerdering, omgevingsbewustzijn NVT Het materiaal en de lesvoorziening Basisleerstof GHOR zijn gratis. U kunt het lesboek en het gratis e- learningprogramma gratis downloaden via de website van de GHOR Academie. De kosten van het online examen zijn studie uren NVT Kennis over de GHOR en de 3 processen van de GHOR: spoedeisende medische hulpverlening, psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen en preventieve openbare gezondheidszorg. Ja, via NBBE online toetsing/certificaat basisleerstof GHOR. Bij opleiding inbegrepen ROP-Coördinator Doelgroep Coordinator Rampenopvangplan Workshop Bespreken Rampenplannen Opleiding Trimension Bij de aanpak van crisisbeheersing ondersteunt Trimension u met adviezen, opleidingen en evaluaties. We combineren hoogwaardige kennis van crisismanagement, communicatie, menselijk gedrag OTO catalogus 12/

13 en techniek met een benadering die fris, vernieuwend en praktisch is. Trimension BV Elektronicaweg 16 a, 1628 XG Delft Postbus 2979, 2601 CZ Delft Tel: Fax: Dhr. C.P.H. Verkade Tijdens deze workshop staat een door de opdrachtgever aangeven rampenplan centraal. Aan de hand van actieve, korte werkvormen worden de door u gesignaleerde knelpunten besproken. Doelgroep (type organisatie), Vanaf 2.000,- Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/toelating Aandacht kan worden geschonken aan risicoanalyses, aan werkwijze beschrijvingen, het in kaart brengen van de structuur van de organisatie, het onder de aandacht brengen van taken, rollen en bevoegdheden, het maken van een netwerkanalyse en/of aan het plaatsen van het plan in het grotere (nationale) geheel. De keuze van de opdrachtgever is hierin bepalend. De uitgekozen onderwerpen passeren aan de hand van actieve werkvormen de revue. Uiteraard is het ook mogelijk het bespreken van de rampenplannen te koppelen aan een oefening of aan een verder lopend adviestraject. Dit is niet bij de onderstaande prijsopgaaf inbegrepen. Geschikt voor ieder type organisatie Crisiscoördinatoren en functionarissen die belast zijn met de ontwikkeling en implementatie van het calamiteitenplan binnen de calamiteitenorganisatie behoren tot de doelgroep. De doelstelling van deze workshop is het bespreken van de verschillende rampenplannen met betrokken functionarissen. Trimension kijkt daarbij of het plan up-to-date is en geeft aansprekende tips en handvaten die helpen dit plan aan te passen. n.v.t. nee De workshop wordt bij de opdrachtgever door één trainer van Trimension verzorgd. De basiscursus duurt maximaal 4 uur. n.v.t. Deze workshop is bedoeld om te kijken of de binnen de organisatie bestaande planvorming up-to-date is. Middels een interactieve sessie leren deelnemers waarin de bestaande planvorming te kort komt en wat er moet gebeuren om deze up-to-date te houden. nee OTO catalogus 13/

14 (maximaal) Aantal deelnemers? n.v.t. Per cursus kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Doelgroep (type organisatie), Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/toelating (maximaal) Aantal deelnemers? De adviesgroep Openbare Orde en Veiligheid van Twynstra Gudde heeft meer dan zeven jaar ervaring in het op maat maken van opleidings-, trainings- en oefenproducten op het gebied van crisisbeheersing. Voor alle werk-/denkniveaus worden opmaat producten en diensten geleverd. Onze dienstverlening is voor alle functionarissen die van ondersteunende tot uitvoerende rollen in het publiek en private domein van crisisbeheersing en crisismanagement Procesmanager oefenen, Waarnemen, Oefenleider, ZiROP, GROP, GGZ ROP, HAROP, Ramptype gerelateerde opleidingen, trainingen en oefeningen, OTO programma tactisch en strategisch niveau witte kolom. Zie website Dhr. L. C. (Leo)Zaal managing partner OOV Zie website Trainers en opleiders van Twynstra Gudde hebben dossier kennis en begeleidingservaring om ingezet te worden in het GHOR-ketendomein Trainers en opleiders Twynstra Gudde crisisbeheersing hebben competenties om op alle werk-/denkniveaus crisisfunctionarissen te begeleiden in hun ontwikkeltraject Onze dienstverlening kenmerkt zich door de crisisfunctionaris centraal te stellen in zijn werkprocessen nvt Ja Onze basis voor de opleidingen en oefenen komen voort uit actuele competentieprofielen en kwalificatiedossiers Op aanvraag Op aanvraag In overleg Op maat Ja Ja In overleg Workshop ontwerp van een crisisorganisatie. Opleiding Trimension Bij de aanpak van crisisbeheersing ondersteunt OTO catalogus 14/

15 Doelgroep (type organisatie), Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/toelating Trimension u met adviezen, opleidingen en evaluaties. We combineren hoogwaardige kennis van crisismanagement, communicatie, menselijk gedrag en techniek met een benadering die fris, vernieuwend en praktisch is. Trimension BV Elektronicaweg 16 a, 1628 XG Delft Postbus 2979, 2601 CZ Delft Tel: Fax: Dhr. C.P.H. Verkade Deze workshop behelst met name advieswerk dat zich richt op ondersteuning van de crisiscoördinator. Aan de hand van een stellingensessie met beleidsmakers en bestuursleden kunnen daarnaast ter ondersteuning randvoorwaarden en expliciete opvattingen uitgevraagd worden, zodanig dat een gezamenlijk beeld ontstaat binnen de gehele crisisorganisatie betreffende de huidige stand van zaken. Tevens kan hierbij een lijn voor de toekomst gecreëerd worden. Het resultaat hiervan is dat de benodigde stappen om dit gezamenlijk beeld te kunnen verwezenlijken helder en inzichtelijk gemaakt worden, zodat dit vervolgens op een structurele manier in de organisatie toegepast en ingebed wordt. De stellingensessie wordt tijdens een workshop gehouden waarin een aantal prikkelende stellingen gepresenteerd worden die betrekking hebben op de calamiteitenorganisatie. De stellingen worden vooraf in overleg met de coördinator crisisbeheersing opgesteld en zijn zodanig gekozen dat zij discussie uitlokken rondom een aantal vooraf vastgestelde onderwerpen rondom de ambities van de organisatie op het gebied van calamiteitenzorg. Geschikt voor ieder type organisatie Beleidsmakers en coördinatoren die belast zijn met crisisbeheersing binnen de instelling. Het doel van de workshop is om te komen tot een professionele crisisorganisatie. n.v.t. nee De workshop biedt mogelijkheden tot advieswerk. De prijs is dan ook in overeenstemming nader te bepalen. De workshop wordt bij de opdrachtgever door één trainer van Trimension verzorgd. De basiscursus duurt maximaal 4 uur. n.v.t. Tijdens de workshop wordt men niet alleen OTO catalogus 15/

16 (maximaal) Aantal deelnemers? ondersteund in het neerzetten van een professionele crisisorganisatie, ook wordt ervoor gezorgd dat er concrete randvoorwaarden naar voren komen, waarna de crisiscoördinator de crisisorganisatie optimaal kan inrichten. nee n.v.t. Per cursus kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Naam OTO product/ Betreft opleiding Event. Contactpersoon aanbieder Uitgebreide beschrijving OTO- product Doelgroep (type organisatie) Doelgroep (type functionaris) Wat is het beoogde effect?. competentieprofielen? Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/ toelating werkwijze/ programma Toetsing/ diplomering? Ja/Nee Maximaal aantal deelnemers? Implementatie GGD Rampenopvangplan (GROP) GHOR Academie Carian Cools, decaan, Maria Klaassen, beleidsmedewerker Cursus voor ondersteuning van medewerkers GGD bi j de ontwikkeling en implementatie van het GROP. De cursus kent een basisopzet maar wordt op maat aangeboden. GGD Medewerkers GGD die een rol vervullen binnen het GROP (w.o. directie, crisiscoördinatoren, procesleiders en communicatieadviseur) en ontwikkelaars/ beheerders van het GROP Dat medewerkers inzicht krijgen in hun rol binnen het GROP en ondersteuning van de opstellers van het GROP. Nog niet te bepalen (zie volgende vraag) Nee (is er nog niet) Afhankelijk van maatwerkopdracht. 3 dagdelen tot 3 dagen (is tevens afhankelijk van vraag opdrachtgever). Als medewerker GGD vanuit verschillende rollen/ processen betrokken zijn bij het GROP. Ingegaan wordt op de uitgangspunten van het GROP en de rol van de GGD, de achterliggende wettelijke eisen, de positie van het GROP binnen de opgeschaalde zorg (GHOR), de eigen rol, taak en verantwoordelijkheid van medewerkers en andere rollen binnen het GROP. Daarnaast wordt er veelvuldig geoefend met de materie. Nee N.v.t. 15 (In overleg met de opdrachtgever vast te stellen). Basisleerstof GHOR Scholing GHOR Acadmie OTO catalogus 16/

17 Carian Cools, decaan Wendy Lion, beleidsmedewerker Verkrijgen van basiskennis over de GHOR organisatie, haar omgeving, opgeschaalde zorg en de 3 GHOR processen. Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/toelating (maximaal) Aantal deelnemers? - Iedereen die een rol vervult bij of in de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, crisis en rampen. Kennis van de GHOR processen de GHOR organisatie en haar omgeving Kennisvermeerdering, omgevingsbewustzijn NVT Het materiaal en de lesvoorziening Basisleerstof GHOR zijn gratis. U kunt het lesboek en het gratis e- learningprogramma gratis downloaden via de website van de GHOR Academie. De kosten van het online examen zijn studie uren NVT Kennis over de GHOR en de 3 processen van de GHOR: spoedeisende medische hulpverlening, psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen en preventieve openbare gezondheidszorg. Ja, via NBBE online toetsing/certificaat basisleerstof GHOR. Bij opleiding inbegrepen Crisiscoördinator Opleiding CrisisManageR Opleiding Trimension Bij de aanpak van crisisbeheersing ondersteunt Trimension u met adviezen, opleidingen en evaluaties. We combineren hoogwaardige kennis van crisismanagement, communicatie, menselijk gedrag en techniek met een benadering die fris, vernieuwend en praktisch is. Trimension BV Elektronicaweg 16 a, 1628 XG Delft Postbus 2979, 2601 CZ Delft Tel: Fax: Dhr. L.A. Vinck De opleiding CrisisManageR (CMR) is een meerdaagse opleiding tot gevorderde crisismanager. Door middel van interactieve lesvormen, oefeningen en OTO catalogus 17/

18 vaardigheidstrainingen verwerven de deelnemers tijdens de opleiding CrisisManageR kennis, inzicht en vaardigheden over de procesmatige, inhoudelijke en groepsdynamische processen die van belang zijn in crisissituaties. Doelgroep (type organisatie), Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/toelating (maximaal) Aantal deelnemers? Voorafgaand aan de opleiding vindt een intakegesprek plaats, waarbij aandacht wordt besteed aan de individuele leerdoelen van de deelnemer. Ieder type organisatie die met een crisis te maken kan krijgen. Leidinggevenden en procesbewakers vanuit de witte Kolom. De totale deelnemersgroep is uiteindelijk multidisciplinair! De doelstellingen van deze opleiding richten zich op het opdoen en versterken van: - Inzicht in en vaardigheid met crisisbeheersingsprocessen; - Kennis van en ervaring met het nemen van besluiten onder druk; - Vergroting van het probleemoplossende vermogen; - Versterking van het zelfvertrouwen als leider van een crisisteam; - Kennis van en ervaring met leidinggeven aan een crisisteam; - Zelfreflecterend vermogen. Zie bovenstaande competenties. nee 5.000,- per persoon De opleiding CrisisManageR wordt verzorgd door twee trainers van Trimension op een externe locatie. De opleiding bestaat uit twee perioden van drie volledige dagen inclusief overnachting en diner. n.v.t. Tijdens de opleiding CrisisManageR leren deelnemers hun vaardigheden als crisismanager te verbeteren. Zij krijgen een aantal tips and tricks toegereikt, zodat zij in toekomstige crisissituaties voldoende handvaten hebben om adequaat te kunnen reageren en functioneren. nee Ja Deelname op basis van individuele inschrijving. De adviesgroep Openbare Orde en Veiligheid van Twynstra Gudde heeft meer dan zeven jaar ervaring in het op maat maken van opleidings-, trainings- en oefenproducten op het gebied van crisisbeheersing. Voor alle werk-/denkniveaus worden opmaat producten en diensten geleverd. Onze dienstverlening is voor alle functionarissen die van OTO catalogus 18/

19 Doelgroep (type organisatie), Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/toelating (maximaal) Aantal deelnemers? ondersteunende tot uitvoerende rollen in het publiek en private domein van crisisbeheersing en crisismanagement Procesmanager oefenen, Waarnemen, Oefenleider, ZiROP, GROP, GGZ ROP, HAROP, Ramptype gerelateerde opleidingen, trainingen en oefeningen, OTO programma tactisch en strategisch niveau witte kolom. Zie website Dhr. L. C. (Leo)Zaal managing partner OOV Zie website Trainers en opleiders van Twynstra Gudde hebben dossier kennis en begeleidingservaring om ingezet te worden in het GHOR-ketendomein Trainers en opleiders Twynstra Gudde crisisbeheersing hebben competenties om op alle werk-/denkniveaus crisisfunctionarissen te begeleiden in hun ontwikkeltraject Onze dienstverlening kenmerkt zich door de crisisfunctionaris centraal te stellen in zijn werkprocessen nvt Ja Onze basis voor de opleidingen en oefenen komen voort uit actuele competentieprofielen en kwalificatiedossiers Op aanvraag Op aanvraag In overleg Op maat Ja Ja In overleg Basisleerstof GHOR Scholing GHOR Acadmie Carian Cools, decaan Wendy Lion, beleidsmedewerker Verkrijgen van basiskennis over de GHOR organisatie, haar omgeving, opgeschaalde zorg en de 3 GHOR processen. Iedereen die een rol vervult bij of in de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, crisis en rampen. Kennis van de GHOR processen de GHOR organisatie en haar omgeving OTO catalogus 19/

20 Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/toelating (maximaal) Aantal deelnemers? - Kennisvermeerdering, omgevingsbewustzijn NVT Het materiaal en de lesvoorziening Basisleerstof GHOR zijn gratis. U kunt het lesboek en het gratis e- learningprogramma gratis downloaden via de website van de GHOR Academie. De kosten van het online examen zijn studie uren NVT Kennis over de GHOR en de 3 processen van de GHOR: spoedeisende medische hulpverlening, psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen en preventieve openbare gezondheidszorg. Ja, via NBBE online toetsing/certificaat basisleerstof GHOR. Bij opleiding inbegrepen Doelgroep Doelgroep (type organisatie), Coordinator zorgmeldpunt Workshop Zorgmeldpunten Opleiding Trimension Bij de aanpak van crisisbeheersing ondersteunt Trimension u met adviezen, opleidingen en evaluaties. We combineren hoogwaardige kennis van crisismanagement, communicatie, menselijk gedrag en techniek met een benadering die fris, vernieuwend en praktisch is. Trimension BV Elektronicaweg 16 a, 1628 XG Delft Postbus 2979, 2601 CZ Delft Tel: Fax: Dhr. C.P.H. Verkade De workshop begint met een korte uitleg over wat een zorgmeldpunt is en welke functies deze kan gaan vervullen tijdens een pandemie. Vervolgens wordt plenair ingegaan op hoe dit binnen uw regio kan worden ingevuld, welke afspraken hierover gemaakt zijn en maatregelen hiervoor genomen moeten worden. Aan het eind van deze workshop is het nog maar een kleine stap om de besproken afspraken en maatregelen in de praktijk in te vullen en te regelen. Huisartsenpraktijken en traumacentra. Functionarissen binnen huisartsenpraktijken en traumacentra die betrokken zijn bij het inrichten van en de planvorming over zorgmeldpunten. Nadenken en afspraken maken over de inrichting van OTO catalogus 20/

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Commissie Bevolkingszorg op orde Colofon Deze rapportage

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

2015 Opleidingsinstituut DJI

2015 Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut Waar sta jij? idingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Waar sta jij? Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI aanbod 2015 Opleidingsinstituut DJI Waar

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT

ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT EVALUATIE VAN HET OPTREDEN VAN DE AUTORITEITEN NAAR AANLEIDING VAN DE ARRESTATIE VAN BENNO L. COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement J.G.H. Bos Drs. A.M.D.

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio ÉEN MET ALLEN ALLEN MET ÉEN SOCIALE MEDIA: TOEKOMSTIGE CRISISMANAGEMENTTOOLS? Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio Copyright 2011

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord en leeswijzer Voorwoord en leeswijzer Hierbij presenteren we de opleidingsgids 2014-2015 van De Trans. De opleidingsgids wordt dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, digitaal aangeboden. Het betreft een levend

Nadere informatie

Handboek Present 2009

Handboek Present 2009 Handboek Present 2009 1 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid van hun medewerkers. Niet alleen

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Handboek Present 2010

Handboek Present 2010 Handboek Present 2010 1 922901-0910.indd 1 02-11-2009 09:42:59 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie