OTO catalogus. Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg. Onderdeel van: Versie 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OTO catalogus. Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg. Onderdeel van: Versie 1."

Transcriptie

1 OTO catalogus Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg Versie 1. April 2011 Onderdeel van:

2 COLOFON Landelijk OTO platform, april Aan de totstandkoming van de OTO catalogus hebben de volgende personen en organisaties een bijdrage geleverd: - Jeanne de Vetter ROAZ regio Zuid West Nederland - Harry Smits Landelijk coordinator OTO - Drs. Carian Cools GHOR Academie - Drs. Thérèse Claassen Grip bv. *Disclaimer: Voor de uitvoering van het aanbod in deze catalogus geldt dat er niet per definitie OTO-gelden beschikbaar zijn. Hiervoor dient een opleiding, training en/of oefening betrekking te hebben op opgeschaalde zorg én op niet reguliere taken van de zorginstelling. Een aanvraag voor OTOgelden kan worden gedaan bij de regionale ROAZ-organisatie. De informatie in deze catalogus is aangeleverd door de OTO-aanbieders. Het OTO-platform en het OTO-portaal kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie in deze catalogus. Mocht u correcties op de inhoud van deze catalogus willen doorvoeren, dan kunt u deze doorgeven aan Landelijk OTO platform. Deze correcties zullen periodiek worden verwerkt. OTO catalogus 2/

3 1. Inleiding Welkom bij de OTO catalogus; Opleiden, trainen en oefenen voor de opgeschaalde zorg. Deze catalogus is een hulpmiddel voor u om passend aanbod te vinden in opleidingen, trainingen en oefeningen voor uw specifieke behoefte. Met de OTO catalogus willen wij het beschikbare OTO-aanbod op een eenvoudige manier toegankelijk maken, zodat u door enkele muisklikken toegang hebt tot een passend aanbod bij uw OTO-vraag. In de loop van 2011 zal deze OTO catalogus worden uitgebreid met specificaties op de ontwikkelde kwalificatieprofielen, zodat u nog eenvoudiger passend aanbod kunt vinden bij uw vraag. De OTO-coördinator en GHOR-contactpersoon in uw regio kunnen u te allen tijde behulpzaam zijn bij het gebruiken van deze catalogus en het op maat maken van uw OTO-plannen. OTO catalogus 3/

4 2. Opleidingen Opleidingsaanbod voor individuele functionarissen Index: Algemeen: Lid Crisisteam (CBT en OCT) ROP-Coördinator Crisiscoördinator Voorzitter Crisisbeleidsteam Adviseur Crisisbeleidsteam Communicatiemedewerker C1 Communicatiemedewerker C2 Ondersteuner Crisisteam (CBT en OCT) Voorzitter Operationeel Crisisteam Adviseur Operationeel Crisisteam Liaison Zorginstellingen Overig: PSH(OR) Procesmanager oefenen Besmette slachtoffers OTO catalogus 4/

5 Lid Crisisteam (CBT en OCT) Leergang Master of Crisis and Public order Management (MCPM) Academie voor Crisisbeheersing (onderdeel NIFV), in samenwerking met de Politie Academie Opleiding (tweejarige deeltijdopleiding van 1680 studiebelastingsuren) Het accent binnen de MCPM ligt op ramp- en crisismanagement en gevaarbeheersing. Bij het laatstgenoemde accent gaat het om thema s als evenementenbeleid (crowd management), dreigende verstoringen van de openbare orde, agressie en geweld (onder andere tegen hulpverleners) en ook om de aanpak van terrorisme, gevaarlijke conflictsituaties en grootschalige bedreigingen van de gezondheidszorg. Een multidisciplinaire aanpak is hierbij altijd het uitgangspunt. De opleiding is gebaseerd op een beroepsprofiel met competenties. Dit beroepsprofiel is vertaald naar twee hoofdthema s (kernopgaven): Risicoassessment en voorbereiding binnen gevaar- en crisisbeheersing en Functioneren binnen gevaar- en crisisbeheersing. Deze thema s komen terug in zes modules (leeropdrachten). NIFV Menno van Duin T M E Politieacademie Nanette Raaijmakers T E De opleiding is bedoeld voor personen, werkzaam op tactisch-strategisch niveau bij overheid of in het bedrijfsleven, die veiligheidszorg en rampenbestrijding en/of crisismanagement in hun portefeuille hebben of krijgen en personen die een verantwoordelijkheid hebben bij evenementenbeleid en/of grootschalig optreden. Dit zijn onder andere functionarissen bij de veiligheidsregio s, politie (portefeuillehouders en hoofden CCB, algemeen commandanten, stafleden GBO, districtschefs, leidinggevenden binnen RIO en regionale coördinatoren in RIC), brandweer (commandanten van dienst), GHOR (RGF s), defensie en gemeenten. Maar ook functionarissen bij nutsbedrijven, de energiesector en ministeries die in hun werk veel te maken hebben met gevaar- en crisisbeheersing. OTO catalogus 5/

6 Doelgroep (type organisatie), bijv. ambulancedienst, bijv. OVDG, crisiscoördinator Behalen van de competenties die benoemd zijn in het beroepsprofiel Het beroepsprofiel kunt u opvragen bij de contactpersoon Ja De kosten van deelname aan de tweejarige leergang MCPM bedragen De opleidingskosten zijn inclusief studiemateriaal, examenkosten en verblijfskosten op de leslocaties en exclusief de reisen verblijfskosten voor het internationaal vergelijkend onderzoek. Voor de groep die start in januari 2011 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een subsidie van per kandidaat beschikbaar gesteld. Of de subsidie gecontinueerd gaat worden voor de leergang die start in januari 2012 is nog niet zeker. Hierover vindt overleg plaats met het Ministerie van BZK. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk. Subsidie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een subsidie van per kandidaat beschikbaar gesteld (alleen bij afname van de leergang als contractactiviteit) voor de groep die start in januari De criteria om voor deze subsidie in aanmerking te komen waren: De deelnemer is in dienst van een gemeentelijke of regionale brandweer. Brandweerofficieren die voor deze regeling in aanmerking komen, moeten in het bezit zijn van het diploma Hoofdbrandmeester of zij moeten bij aanvang van de opleiding zijn aangesteld in functiegroep Vd volgens het Functiewaardering Systeem (Fuwasys) in gebruik bij de rijksoverheid. De deelnemer is in dienst van de rijksoverheid, provincie, gemeente of waterschap en vervult een functie met een overwegend accent op de brandweer en/of rampenbestrijding. De deelnemer is dienst van een geneeskundige hulpverleningsregio, politieregio of het Nederlandse Rode Kruis en vervult een evidente rol in de rampenbestrijding. De deelnemer is in dienst van een bedrijfsbrandweer van een aangewezen inrichting, zoals bedoeld in het Besluit bedrijfsbrandweren. OTO catalogus 6/

7 De subsidie is toegekend onder voorbehoud van het behalen van een positief opleidingsresultaat, oftewel het behalen van de mastertitel. Mocht dit resultaat niet, of niet binnen de duur van de betreffende opleiding worden gerealiseerd, dan kan dit leiden tot het in rekening brengen van het subsidiebedrag bij de opdrachtgever. Voor kandidaten die niet in één van bovengenoemde categorieën vallen, kan in sommige gevallen in overleg met de leergang subsidie worden aangevraagd zonder dat toekenning ervan gegarandeerd is. Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/toelating De MCPM is een tweejarige deeltijdopleiding met 1680 studiebelastinguren. Er zijn ongeveer 60 contactdagen. De overige tijd besteedt u aan zelfstudie, internationaal vergelijkend onderzoek, het maken van opdrachten en het schrijven van de masterthesis. Als instroomeisen gelden naast een aantal jaren relevante werkervaring een hbo-/bachelor-diploma en een voldoende score op het instroomassessment. Potentiële deelnemers die niet in het bezit zijn van een hbo-/bachelordiploma, kunnen gebruikmaken van een zogenoemde niveaudrempelbepaling. De kernopgaven zijn doorvertaald naar een curriculum in de vorm van zogenoemde leeropdrachten. Dit zijn zes modules. Per module wordt een aantal onderwerpen behandeld. 1. Veiligheidszorg: 'partners en thema s' 2. Politiek-bestuurlijk, proces en informatiemanagement 3. Gevaarbeheersing 4. Crisisbeheersing 5. Reflectie: zelf en buitenwereld 6. Multidisciplinair samenwerken/oefenen De proeve van bekwaamheid bestaat uit een portfoliobeoordeling en een masterthesis. De competenties, benoemd in het beroepsprofiel en de kernopgaven, worden daarin getoetst. Het portfolio wordt opgebouwd uit zes opdrachten die in de verschillende kernopgaven individueel, dan wel met het syndicaat moeten worden uitgevoerd. Op de proeve van bekwaamheid is het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van de Politieacademie van toepassing. Vrijstellingen Omdat het multidisciplinair samenwerken een belangrijk onderdeel is van de leergang en er dientengevolge veel syndicaatsopdrachten moeten worden uitgevoerd, worden er vooralsnog geen OTO catalogus 7/

8 vrijstellingen verleend in het programma. Certificering Na afronding van de leergang ontvangt u de internationale graad Master of Crisis and Public Order Management (MCPM). De opleiding is ter accreditatie aangeboden bij de NVAO (Nederlands- Vlaamse Accreditatieorganisatie). Teveel om hier te noteren (maximaal) Aantal deelnemers? 24 Basiscursus Crisisbeheersing & Rampenbestrijding Doelgroep (type organisatie), bijv. ambulancedienst, bijv. OVDG, crisiscoördinator Cursus voor verzamelgroepen (kan ook als In Company cursus) Academie voor Crisisbeheersing Academie voor Crisisbeheersing Arnhem, Kemperbergerweg 783, tel: G. Lettinga; tel: In deze basiscursus wordt de organisatie van de crisisbeheersing en rampenbestrijding toegelicht. Welke rol vervullen de hulpverleningsdiensten, brandweer, politie en geneeskundige organisatie? Wat is de rol van de gemeente en andere overheden? Hoe verlopen de alarmering en de opschaling. Hoe is het nieuwe netcentrische informatiemanagement georganiseerd. U krijgt inzicht in hoe operationeel en bestuurlijk wordt samengewerkt om een ramp te bestrijden Personen die een functie (gaan) vervullen in de rampenbestrijdingorganisatie en crisisbeheersing, zoals (staf)functionarissen van brandweer, politie, GHOR, gemeentelijke diensten, Defensie, waterschappen, Rijkswaterstaat, nutsbedrijven, provincie en Rijk. Alle functionarissen met een rol in crisisteams als Commando Plaats Incident, Regionaal Operationeel team, Gemeentelijk of Regionaal Beleidsteam, team bevolkingszorg en Actiecentra. Van liaison en medewerker Actiecentrum tot Burgemeester. Het doel van deze cursus is om functionarissen die helemaal nieuw zijn in de crisisbeheersing en rampenbestrijding (C&R) inzicht te geven in de organisatie en structuur van de C&R in Nederland. OTO catalogus 8/

9 Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/toelating inhoud en werkwijze (maximaal) Aantal deelnemers? 635 per persoon (het online examen kost 90 extra) 2 aaneengesloten dagen voor verzamelgroepen 2 dagen binnen twee weken voor een in-company cursus HBO- of gelijkwaardig niveau De organisatie van de crisisbeheersing en rampenbestrijding wordt toegelicht. Daarbij wordt ingegaan op de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de operationele diensten en de bestuurlijke organisatie, het principe van opschaling (GRIP), de verschillende ramptypen en de invloed daarvan op de organisatiestructuur. Aandacht wordt besteed aan de rampenbestrijdingsprocessen die onderscheiden worden en wie voor welke processen verantwoordelijk is. Tevens komt aan bod de vernieuwing in het netcentrische informatiemanagement. De onderwerpen worden behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van video- en fotomateriaal. Certificaat van deelname van het NIFV Na de module kunt u een digitale toets van het Nederlands bureau brandweerexamens (Nbbe) afleggen. Bij positief resultaat ontvangt u van het Nbbe het certificaat basiscursus Crisisbeheersing en rampenbestrijding. Voor meer informatie kunt u terecht op Actuele samenvatting van het handboek voorbereiding rampenbestrijding + tijdens de cursus uitgereikte hand-outs. 20 E-learning Theorie van de GHOR functie opleidingen bestuderen en toetsen via de computer GHOR Acadmie Carian Cools, decaan Wendy Lion, beleidsmedewerker Het aanleren, verdiepen en/of onderhouden van theoretische kennis als basis voor de initiële GHOR opleidingen. Eenieder die een initiele GHOR functie opleiding gaat volgen. OTO catalogus 9/

10 Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/toelating (maximaal) Aantal deelnemers? Het leggen van een theoretische basis per GHOR functie en verdieping van de modules die bij deze functie opleiding behoren. Het verkrijgen en verdiepen van een theoretische basis. Bij de functie opleidingen inbegrepen Per module afhankelijk Certificaat GHOR basisleerstof Per module wordt een toets afgenomen. Deze e- learning module dient afgerond te zijn voordat de initiële GHOR functie opleiding de bijbehorende leerstof behandeld. Iedere module wordt afgesloten met een toets in het programma. Zit in het e-learningprogramma inbegrepen Individueel Naam OTO product/ Betreft opleiding Event. Contactpersoon aanbieder Uitgebreide beschrijving OTO- product Doelgroep (type organisatie) Doelgroep (type functionaris) Wat is het beoogde effect?. competentieprofielen? Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/ toelating werkwijze/ programma Crisisfunctionarissen in operationele en beleidsteams van zorginstellingen. GHOR Academie Carian Cools, decaan, Maria Klaassen, beleidsmedewerker Basisopleiding voor leden van operationele en beleidsteams in zorginstellingen. De opleiding kent een basisopzet maar wordt altijd op maat aangeboden aan zorginstellingen en betrokken doelgroepen en is gericht op de situatie van de eigen zorginstelling. Zorgsector. Medewerkers zorginstellingen die een rol vervullen als crisisfunctionaris in operationele en beleidsteams. Dat crisisfunctionarissen kunnen samenwerken in een team met in- en externen tijdens een crisissituatie en weten wat hun eigen rol, taak en verantwoordelijkheid is in relatie tot de andere functionarissen binnen en buiten de zorginstellingen. Nog niet te bepalen (zie volgende vraag) Nee (is er nog niet) Afhankelijk van maatwerkopdracht. 2-3 Dagdelen (is tevens afhankelijk van vraag opdrachtgever). Medewerker zorginstelling in de rol van crisisfunctionaris in een operationeel of beleidsteam. Ingegaan wordt op het overzicht over het gehele crisisstructuur tijdens een crisis of ramp met daarbij OTO catalogus 10/

11 Toetsing/ diplomering? Ja/Nee Maximaal aantal deelnemers? de behorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarnaast kennis over vergaderstructuur, BOB, out of the box denken en samenwerken. Verder krijgt men kennis over de effecten van werken onder druk en krijgt men zicht op benodigde competenties en mogelijke ontwikkelpunten. Nee N.v.t. 15 (In overleg met de opdrachtgever vast te stellen). Masterclass Crisisbeheersing en Nationale Veiligheid Opleiding Pinpoint Papsouwselaan 119-S, 2624 AK Delft Leen Groen Professionele opleiding op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding (breed perspectief). De opleiding gaat ook in op integrale aspecten van het (inter)nationale veiligheidsbeleid. Er zijn drie varianten: een korte (Top Masterclass), een lange (MC) en een internationale. Deze varianten zijn met open inschrijving, maar bij voldoende deelnemers (ca. 15) is een in company Masterclass ook mogelijk. Doelgroep (type organisatie), Alle zorginstellingen (met prioriteit voor GHOR en acute zorgketen). Bestuurders (korte variant Masterclass), beleidsmedewerkers en operationele functionarissen (lange variant Masterclass). Bestuurders en beleidsmedewerkers die verdere verdieping nastreven kunnen ook deelnemen aan de Internationale Masterclass (Engelstalig). Sleutelfunctionarissen in de zorgsector goed voor te bereiden op grootschalige rampen en crisissituaties (zowel interne als externe rampen). Leiderschap in crisissituaties, communicatie, het werken in multidisciplinair verband, leren van de werkwijze van andere organisaties, verhogen van awareness en sense of urgency. Ja, deze kwalificatieprofielen met name op strategisch en tactisch niveau, worden op dit moment opgesteld in het kader van het landelijk stimuleringsprogramma OTO. Bestuurders, communicatie deskundigen, crisiscoördinatoren, ROP coördinatoren, medisch specialisten. 1850,- (Top MC); 2775,- (MC); 3450,- Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/toelating (internationale MC) 2 dagen (Top MC); 3 dagen (MC); 4 dagen (internationale MC). Voorbereidingstijd nihil. HBO+ / Academisch denk- en werkniveau (Top MC); HBO denk- en werkniveau (MC); Academisch denk- OTO catalogus 11/

12 en werkniveau (internationale MC). Inzet van professionele gastsprekers uit de praktijk, casuïstiek, simulaties, interactief programma met inzet van de deelnemers. Nee, wel certificaat. Er wordt gewerkt aan accreditering van de opleiding. Wordt tijdens de opleiding uitgereikt. (maximaal) Aantal deelnemers? 20. Basisleerstof GHOR Scholing GHOR Acadmie Carian Cools, decaan Wendy Lion, beleidsmedewerker Verkrijgen van basiskennis over de GHOR organisatie, haar omgeving, opgeschaalde zorg en de 3 GHOR processen. Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/toelating (maximaal) Aantal deelnemers? - Iedereen die een rol vervult bij of in de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, crisis en rampen. Kennis van de GHOR processen de GHOR organisatie en haar omgeving Kennisvermeerdering, omgevingsbewustzijn NVT Het materiaal en de lesvoorziening Basisleerstof GHOR zijn gratis. U kunt het lesboek en het gratis e- learningprogramma gratis downloaden via de website van de GHOR Academie. De kosten van het online examen zijn studie uren NVT Kennis over de GHOR en de 3 processen van de GHOR: spoedeisende medische hulpverlening, psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen en preventieve openbare gezondheidszorg. Ja, via NBBE online toetsing/certificaat basisleerstof GHOR. Bij opleiding inbegrepen ROP-Coördinator Doelgroep Coordinator Rampenopvangplan Workshop Bespreken Rampenplannen Opleiding Trimension Bij de aanpak van crisisbeheersing ondersteunt Trimension u met adviezen, opleidingen en evaluaties. We combineren hoogwaardige kennis van crisismanagement, communicatie, menselijk gedrag OTO catalogus 12/

13 en techniek met een benadering die fris, vernieuwend en praktisch is. Trimension BV Elektronicaweg 16 a, 1628 XG Delft Postbus 2979, 2601 CZ Delft Tel: Fax: Dhr. C.P.H. Verkade Tijdens deze workshop staat een door de opdrachtgever aangeven rampenplan centraal. Aan de hand van actieve, korte werkvormen worden de door u gesignaleerde knelpunten besproken. Doelgroep (type organisatie), Vanaf 2.000,- Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/toelating Aandacht kan worden geschonken aan risicoanalyses, aan werkwijze beschrijvingen, het in kaart brengen van de structuur van de organisatie, het onder de aandacht brengen van taken, rollen en bevoegdheden, het maken van een netwerkanalyse en/of aan het plaatsen van het plan in het grotere (nationale) geheel. De keuze van de opdrachtgever is hierin bepalend. De uitgekozen onderwerpen passeren aan de hand van actieve werkvormen de revue. Uiteraard is het ook mogelijk het bespreken van de rampenplannen te koppelen aan een oefening of aan een verder lopend adviestraject. Dit is niet bij de onderstaande prijsopgaaf inbegrepen. Geschikt voor ieder type organisatie Crisiscoördinatoren en functionarissen die belast zijn met de ontwikkeling en implementatie van het calamiteitenplan binnen de calamiteitenorganisatie behoren tot de doelgroep. De doelstelling van deze workshop is het bespreken van de verschillende rampenplannen met betrokken functionarissen. Trimension kijkt daarbij of het plan up-to-date is en geeft aansprekende tips en handvaten die helpen dit plan aan te passen. n.v.t. nee De workshop wordt bij de opdrachtgever door één trainer van Trimension verzorgd. De basiscursus duurt maximaal 4 uur. n.v.t. Deze workshop is bedoeld om te kijken of de binnen de organisatie bestaande planvorming up-to-date is. Middels een interactieve sessie leren deelnemers waarin de bestaande planvorming te kort komt en wat er moet gebeuren om deze up-to-date te houden. nee OTO catalogus 13/

14 (maximaal) Aantal deelnemers? n.v.t. Per cursus kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Doelgroep (type organisatie), Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/toelating (maximaal) Aantal deelnemers? De adviesgroep Openbare Orde en Veiligheid van Twynstra Gudde heeft meer dan zeven jaar ervaring in het op maat maken van opleidings-, trainings- en oefenproducten op het gebied van crisisbeheersing. Voor alle werk-/denkniveaus worden opmaat producten en diensten geleverd. Onze dienstverlening is voor alle functionarissen die van ondersteunende tot uitvoerende rollen in het publiek en private domein van crisisbeheersing en crisismanagement Procesmanager oefenen, Waarnemen, Oefenleider, ZiROP, GROP, GGZ ROP, HAROP, Ramptype gerelateerde opleidingen, trainingen en oefeningen, OTO programma tactisch en strategisch niveau witte kolom. Zie website Dhr. L. C. (Leo)Zaal managing partner OOV Zie website Trainers en opleiders van Twynstra Gudde hebben dossier kennis en begeleidingservaring om ingezet te worden in het GHOR-ketendomein Trainers en opleiders Twynstra Gudde crisisbeheersing hebben competenties om op alle werk-/denkniveaus crisisfunctionarissen te begeleiden in hun ontwikkeltraject Onze dienstverlening kenmerkt zich door de crisisfunctionaris centraal te stellen in zijn werkprocessen nvt Ja Onze basis voor de opleidingen en oefenen komen voort uit actuele competentieprofielen en kwalificatiedossiers Op aanvraag Op aanvraag In overleg Op maat Ja Ja In overleg Workshop ontwerp van een crisisorganisatie. Opleiding Trimension Bij de aanpak van crisisbeheersing ondersteunt OTO catalogus 14/

15 Doelgroep (type organisatie), Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/toelating Trimension u met adviezen, opleidingen en evaluaties. We combineren hoogwaardige kennis van crisismanagement, communicatie, menselijk gedrag en techniek met een benadering die fris, vernieuwend en praktisch is. Trimension BV Elektronicaweg 16 a, 1628 XG Delft Postbus 2979, 2601 CZ Delft Tel: Fax: Dhr. C.P.H. Verkade Deze workshop behelst met name advieswerk dat zich richt op ondersteuning van de crisiscoördinator. Aan de hand van een stellingensessie met beleidsmakers en bestuursleden kunnen daarnaast ter ondersteuning randvoorwaarden en expliciete opvattingen uitgevraagd worden, zodanig dat een gezamenlijk beeld ontstaat binnen de gehele crisisorganisatie betreffende de huidige stand van zaken. Tevens kan hierbij een lijn voor de toekomst gecreëerd worden. Het resultaat hiervan is dat de benodigde stappen om dit gezamenlijk beeld te kunnen verwezenlijken helder en inzichtelijk gemaakt worden, zodat dit vervolgens op een structurele manier in de organisatie toegepast en ingebed wordt. De stellingensessie wordt tijdens een workshop gehouden waarin een aantal prikkelende stellingen gepresenteerd worden die betrekking hebben op de calamiteitenorganisatie. De stellingen worden vooraf in overleg met de coördinator crisisbeheersing opgesteld en zijn zodanig gekozen dat zij discussie uitlokken rondom een aantal vooraf vastgestelde onderwerpen rondom de ambities van de organisatie op het gebied van calamiteitenzorg. Geschikt voor ieder type organisatie Beleidsmakers en coördinatoren die belast zijn met crisisbeheersing binnen de instelling. Het doel van de workshop is om te komen tot een professionele crisisorganisatie. n.v.t. nee De workshop biedt mogelijkheden tot advieswerk. De prijs is dan ook in overeenstemming nader te bepalen. De workshop wordt bij de opdrachtgever door één trainer van Trimension verzorgd. De basiscursus duurt maximaal 4 uur. n.v.t. Tijdens de workshop wordt men niet alleen OTO catalogus 15/

16 (maximaal) Aantal deelnemers? ondersteund in het neerzetten van een professionele crisisorganisatie, ook wordt ervoor gezorgd dat er concrete randvoorwaarden naar voren komen, waarna de crisiscoördinator de crisisorganisatie optimaal kan inrichten. nee n.v.t. Per cursus kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Naam OTO product/ Betreft opleiding Event. Contactpersoon aanbieder Uitgebreide beschrijving OTO- product Doelgroep (type organisatie) Doelgroep (type functionaris) Wat is het beoogde effect?. competentieprofielen? Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/ toelating werkwijze/ programma Toetsing/ diplomering? Ja/Nee Maximaal aantal deelnemers? Implementatie GGD Rampenopvangplan (GROP) GHOR Academie Carian Cools, decaan, Maria Klaassen, beleidsmedewerker Cursus voor ondersteuning van medewerkers GGD bi j de ontwikkeling en implementatie van het GROP. De cursus kent een basisopzet maar wordt op maat aangeboden. GGD Medewerkers GGD die een rol vervullen binnen het GROP (w.o. directie, crisiscoördinatoren, procesleiders en communicatieadviseur) en ontwikkelaars/ beheerders van het GROP Dat medewerkers inzicht krijgen in hun rol binnen het GROP en ondersteuning van de opstellers van het GROP. Nog niet te bepalen (zie volgende vraag) Nee (is er nog niet) Afhankelijk van maatwerkopdracht. 3 dagdelen tot 3 dagen (is tevens afhankelijk van vraag opdrachtgever). Als medewerker GGD vanuit verschillende rollen/ processen betrokken zijn bij het GROP. Ingegaan wordt op de uitgangspunten van het GROP en de rol van de GGD, de achterliggende wettelijke eisen, de positie van het GROP binnen de opgeschaalde zorg (GHOR), de eigen rol, taak en verantwoordelijkheid van medewerkers en andere rollen binnen het GROP. Daarnaast wordt er veelvuldig geoefend met de materie. Nee N.v.t. 15 (In overleg met de opdrachtgever vast te stellen). Basisleerstof GHOR Scholing GHOR Acadmie OTO catalogus 16/

17 Carian Cools, decaan Wendy Lion, beleidsmedewerker Verkrijgen van basiskennis over de GHOR organisatie, haar omgeving, opgeschaalde zorg en de 3 GHOR processen. Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/toelating (maximaal) Aantal deelnemers? - Iedereen die een rol vervult bij of in de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, crisis en rampen. Kennis van de GHOR processen de GHOR organisatie en haar omgeving Kennisvermeerdering, omgevingsbewustzijn NVT Het materiaal en de lesvoorziening Basisleerstof GHOR zijn gratis. U kunt het lesboek en het gratis e- learningprogramma gratis downloaden via de website van de GHOR Academie. De kosten van het online examen zijn studie uren NVT Kennis over de GHOR en de 3 processen van de GHOR: spoedeisende medische hulpverlening, psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen en preventieve openbare gezondheidszorg. Ja, via NBBE online toetsing/certificaat basisleerstof GHOR. Bij opleiding inbegrepen Crisiscoördinator Opleiding CrisisManageR Opleiding Trimension Bij de aanpak van crisisbeheersing ondersteunt Trimension u met adviezen, opleidingen en evaluaties. We combineren hoogwaardige kennis van crisismanagement, communicatie, menselijk gedrag en techniek met een benadering die fris, vernieuwend en praktisch is. Trimension BV Elektronicaweg 16 a, 1628 XG Delft Postbus 2979, 2601 CZ Delft Tel: Fax: Dhr. L.A. Vinck De opleiding CrisisManageR (CMR) is een meerdaagse opleiding tot gevorderde crisismanager. Door middel van interactieve lesvormen, oefeningen en OTO catalogus 17/

18 vaardigheidstrainingen verwerven de deelnemers tijdens de opleiding CrisisManageR kennis, inzicht en vaardigheden over de procesmatige, inhoudelijke en groepsdynamische processen die van belang zijn in crisissituaties. Doelgroep (type organisatie), Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/toelating (maximaal) Aantal deelnemers? Voorafgaand aan de opleiding vindt een intakegesprek plaats, waarbij aandacht wordt besteed aan de individuele leerdoelen van de deelnemer. Ieder type organisatie die met een crisis te maken kan krijgen. Leidinggevenden en procesbewakers vanuit de witte Kolom. De totale deelnemersgroep is uiteindelijk multidisciplinair! De doelstellingen van deze opleiding richten zich op het opdoen en versterken van: - Inzicht in en vaardigheid met crisisbeheersingsprocessen; - Kennis van en ervaring met het nemen van besluiten onder druk; - Vergroting van het probleemoplossende vermogen; - Versterking van het zelfvertrouwen als leider van een crisisteam; - Kennis van en ervaring met leidinggeven aan een crisisteam; - Zelfreflecterend vermogen. Zie bovenstaande competenties. nee 5.000,- per persoon De opleiding CrisisManageR wordt verzorgd door twee trainers van Trimension op een externe locatie. De opleiding bestaat uit twee perioden van drie volledige dagen inclusief overnachting en diner. n.v.t. Tijdens de opleiding CrisisManageR leren deelnemers hun vaardigheden als crisismanager te verbeteren. Zij krijgen een aantal tips and tricks toegereikt, zodat zij in toekomstige crisissituaties voldoende handvaten hebben om adequaat te kunnen reageren en functioneren. nee Ja Deelname op basis van individuele inschrijving. De adviesgroep Openbare Orde en Veiligheid van Twynstra Gudde heeft meer dan zeven jaar ervaring in het op maat maken van opleidings-, trainings- en oefenproducten op het gebied van crisisbeheersing. Voor alle werk-/denkniveaus worden opmaat producten en diensten geleverd. Onze dienstverlening is voor alle functionarissen die van OTO catalogus 18/

19 Doelgroep (type organisatie), Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/toelating (maximaal) Aantal deelnemers? ondersteunende tot uitvoerende rollen in het publiek en private domein van crisisbeheersing en crisismanagement Procesmanager oefenen, Waarnemen, Oefenleider, ZiROP, GROP, GGZ ROP, HAROP, Ramptype gerelateerde opleidingen, trainingen en oefeningen, OTO programma tactisch en strategisch niveau witte kolom. Zie website Dhr. L. C. (Leo)Zaal managing partner OOV Zie website Trainers en opleiders van Twynstra Gudde hebben dossier kennis en begeleidingservaring om ingezet te worden in het GHOR-ketendomein Trainers en opleiders Twynstra Gudde crisisbeheersing hebben competenties om op alle werk-/denkniveaus crisisfunctionarissen te begeleiden in hun ontwikkeltraject Onze dienstverlening kenmerkt zich door de crisisfunctionaris centraal te stellen in zijn werkprocessen nvt Ja Onze basis voor de opleidingen en oefenen komen voort uit actuele competentieprofielen en kwalificatiedossiers Op aanvraag Op aanvraag In overleg Op maat Ja Ja In overleg Basisleerstof GHOR Scholing GHOR Acadmie Carian Cools, decaan Wendy Lion, beleidsmedewerker Verkrijgen van basiskennis over de GHOR organisatie, haar omgeving, opgeschaalde zorg en de 3 GHOR processen. Iedereen die een rol vervult bij of in de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, crisis en rampen. Kennis van de GHOR processen de GHOR organisatie en haar omgeving OTO catalogus 19/

20 Opleidingsduur en voorbereidingstijd (Vereist) opleidingsniveau/toelating (maximaal) Aantal deelnemers? - Kennisvermeerdering, omgevingsbewustzijn NVT Het materiaal en de lesvoorziening Basisleerstof GHOR zijn gratis. U kunt het lesboek en het gratis e- learningprogramma gratis downloaden via de website van de GHOR Academie. De kosten van het online examen zijn studie uren NVT Kennis over de GHOR en de 3 processen van de GHOR: spoedeisende medische hulpverlening, psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen en preventieve openbare gezondheidszorg. Ja, via NBBE online toetsing/certificaat basisleerstof GHOR. Bij opleiding inbegrepen Doelgroep Doelgroep (type organisatie), Coordinator zorgmeldpunt Workshop Zorgmeldpunten Opleiding Trimension Bij de aanpak van crisisbeheersing ondersteunt Trimension u met adviezen, opleidingen en evaluaties. We combineren hoogwaardige kennis van crisismanagement, communicatie, menselijk gedrag en techniek met een benadering die fris, vernieuwend en praktisch is. Trimension BV Elektronicaweg 16 a, 1628 XG Delft Postbus 2979, 2601 CZ Delft Tel: Fax: Dhr. C.P.H. Verkade De workshop begint met een korte uitleg over wat een zorgmeldpunt is en welke functies deze kan gaan vervullen tijdens een pandemie. Vervolgens wordt plenair ingegaan op hoe dit binnen uw regio kan worden ingevuld, welke afspraken hierover gemaakt zijn en maatregelen hiervoor genomen moeten worden. Aan het eind van deze workshop is het nog maar een kleine stap om de besproken afspraken en maatregelen in de praktijk in te vullen en te regelen. Huisartsenpraktijken en traumacentra. Functionarissen binnen huisartsenpraktijken en traumacentra die betrokken zijn bij het inrichten van en de planvorming over zorgmeldpunten. Nadenken en afspraken maken over de inrichting van OTO catalogus 20/

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR GHOR Academie Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR De GHOR Academie heeft met de opleiding OMAc een goed product toegevoegd. Wat ik echt

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Menukaart OTO voor GGD en

Menukaart OTO voor GGD en Menukaart OTO voor GGD en Trimension heeft voor veel GGD en opleidingen, trainingen en oefeningen uitgevoerd en heeft een werkwijze ontwikkeld die goed aansluit op de doelgroep. Door middel van zeer praktische

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ)

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) 2017/2018 Een praktische opleiding over bedrijfscontinuïteitsmanagement, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ)

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Noord Nederland 2015 Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare

Nadere informatie

OTO plan CBRN Noord-Nederland

OTO plan CBRN Noord-Nederland OTO plan CBRN Noord-Nederland Aan: Projectteam CBRN preparatie Noord-Nederland Van: Marc Ruijten, Martin Eggens Versie: 2.5, definitief Datum: 10 maart 2011 Betreft: OTO plan CBRN 1 Opbouw van het OTO

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 t.b.v. Geestelijke Gezondheidszorginstellingen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en RAV

Inhoudsopgave. 1 t.b.v. Geestelijke Gezondheidszorginstellingen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en RAV - specifieke - - Inhoudsopgave OTO-kaart ZiROP-coördinator 3 OTO-kaart Crisiscoördinator Ziekenhuis 5 OTO-kaart Coördinator Crisisteam GGD 7 OTO-kaart GROP-coördinator 9 OTO-kaart Procesleider GGD 11 OTO-kaart

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Kennisbijeenkomsten voor GHOR-bureauhoofden Kennis infrastructuur crisisbeheersing publieke gezondheid Situationeel leidinggeven voor de OvD-G Scholing

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Doelstelling De regeling dient om: de hierna gedefinieerde doelgroep

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Bijstand? ZORGCONTINUÏTEIT. Uw veiligheid, onze zorg! Digitale nieuwsbrief GHOR ZHZ maart Introductie

Bijstand? ZORGCONTINUÏTEIT. Uw veiligheid, onze zorg! Digitale nieuwsbrief GHOR ZHZ maart Introductie ZORGCONTINUÏTEIT In deze uitgave: Hoe werkt GGB?.. / Film 15.800 keer bekeken.. Doorontwikkeling Roadshow.. / Wist u dat?.. / Trainingen in 2017 Digitale nieuwsbrief GHOR ZHZ maart 2017 Introductie Een

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan OTO Limburg

Meerjarenbeleidsplan OTO Limburg Meerjarenbeleidsplan OTO Limburg 2016-2018 De ingezette koers van professionaliseren, profileren en positioneren vervolgen Clarien Schoeren (Coördinator OTO-Limburg en Abderrahman Kaouass (COT) Hoe komen

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Verankering van SIS in opleidingen. Sjan Martens, programmamanager SIS 21 april 2016

Verankering van SIS in opleidingen. Sjan Martens, programmamanager SIS 21 april 2016 Verankering van in en Sjan Martens, programmamanager 21 april 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Relevante en 3 3 Aanpak van de inventarisatie 4 4 Trainingen voor landelijke voorziening 5 5 Bevindingen uit de

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar)

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Internet: www.bevolkingszorgacademie.nl BTW.nr: NL8207.01.713.B01 KvK: 05063931 Opleiding Officier

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden B.7 bijlage 2 Ondergetekenden, en de Veiligheidsregio Hollands Midden, gevestigd te Leiden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs.

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Julius Academy. Masterclass Crisisbeheersing 2016. Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen

Julius Academy. Masterclass Crisisbeheersing 2016. Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen Julius Academy Masterclass Crisisbeheersing 2016 Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen MASTERCLASS CRISISBEHEERSING VOOR BESTUURDERS EN LEDEN CRISISBELEIDSTEAM IN ZORGINSTELLINGEN

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Academisering crisisbeheersing publieke gezondheid IFV treedt toe tot programmacollege PSH Kwalificatiedossier Officier van dienst geneeskundig Kwalificatiedossiers

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

oto OTO Kaarten 1 2 3 4

oto OTO Kaarten 1 2 3 4 oto OTO Kaarten 1 2 3 4 inhoudsopgave Inhoudsopgave Handleiding OTO Kaarten 5 Generieke OTO Kaarten 15 1. Voorzitter Crisisbeleidsteam 17 2. Adviseur Crisisbeleidsteam 19 3. Ondersteuner Crisisteam 21

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare organisaties. Crisissituaties

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Datum 28 april 2014 Ons kenmerk 022-14

Datum 28 april 2014 Ons kenmerk 022-14 Crisiscoördinatoren, ROP-coördinatoren en communicatiepersoneel van alle zorginstellingen uit de regio Midden-Nederland Heelkundige Specialismen Traumacentrum Midden Nederland Directeur: drs. L.L. van

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

Informatieblad basisopleiding BHV

Informatieblad basisopleiding BHV Informatieblad basisopleiding BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Implementatie- en OTO-wijzer Integraal Crisisplan voor de zorgsector. All hazard voorbereid zijn (3 van 3)

Implementatie- en OTO-wijzer Integraal Crisisplan voor de zorgsector. All hazard voorbereid zijn (3 van 3) Implementatie- en OTO-wijzer Integraal Crisisplan voor de zorgsector All hazard voorbereid zijn (3 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit de vigerende wetgeving onder

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Convenant Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Inhoudsopgave Partijen Overwegingen Doel en begrippen Verantwoordelijkheden Grootschalige infectieziektebestrijding Flitsramp (opgeschaalde acute

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities 9 III Leeswijzer

Nadere informatie

Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma

Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma Inleiding De Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) is een opleiding op masterniveau. Om tot

Nadere informatie

Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector

Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector Gestructureerd en flexibel Landelijk OTO platform 10 september 2010 versie 1.8 1 Landelijk OTO platform september 2010 Werkgroep Ontwikkeling Kwalificatieprofielen:

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Jaarplan 2015. OTO-Limburg. Professionaliseren, Profileren en Positioneren. Versie 0.1

Jaarplan 2015. OTO-Limburg. Professionaliseren, Profileren en Positioneren. Versie 0.1 Jaarplan 2015 OTO-Limburg Professionaliseren, Profileren en Positioneren Versie 0.1 1 Inhoud Ketenpartners OTO Limburg Blz. 2 1. Missie Blz. 3 2. Inleiding Blz. 4 3. Visie Blz. 5 4. Doelstelling. Blz.

Nadere informatie

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2015 Besteding OTO-stimuleringsgelden ROAZ-regio Zwolle

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2015 Besteding OTO-stimuleringsgelden ROAZ-regio Zwolle Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2015 Besteding OTO-stimuleringsgelden ROAZ-regio Zwolle Het jaarplan is een concrete uitwerking van het Meerjaren OTO-beleidsplan ROAZregio Zwolle 2012-2015 voor het

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Opsteller: Werkgroep OTO kwaliteit en effectmeting Datum: 26 november 2012 Versie: 3.0 conceptversie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Voorwoord 3 Definities

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding reanimatie & AED

Informatieblad. Opleiding reanimatie & AED Informatieblad Opleiding reanimatie & AED Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime

Nadere informatie

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten Kennispublicatie 3 De GHOR als partner voor de geneeskundige keten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor alle zorgverleners die een rol kunnen spelen in de opgeschaalde zorg. Het gaat om

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier

5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier 5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder wordt

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Beleidsplan Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Versie definitief december 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding...2 Missie, Visie en Taken...4 Doelgroep...6 Uitvoering en Realisatie...7 Didactische

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)?

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Een toelichting voor de acute zorg op de gewijzigde Wet publieke gezondheid Februari 2012 Aanleiding Vanaf

Nadere informatie

Leergangkader Leergang Tactisch manager

Leergangkader Leergang Tactisch manager Leergangkader Leergang Tactisch manager De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Koers 1. Periodiek een beeld over het functioneren van de uitvoering 2. Achterliggende oorzaken 3. Meer op de keten gericht 4. Risicogericht toezicht (monitor)

Nadere informatie

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES. Huisartsen Noord-Holland Noord. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES. Huisartsen Noord-Holland Noord. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES Huisartsen Noord-Holland Noord en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Pagina 1 van 11 Ondergetekenden: Partijen De Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING DE MATE VAN VOORBEREIDING ZORGAANBIEDERS OP RAMPEN EN CRISES Bestuurlijke rapportage 2015 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: 13 september 2016 Versienummer: Versie 3.0 Status: Definitief

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving Waarom dit document? Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio s (WVR) in werking getreden.

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de procesopleiding Voorzien in primaire levensbehoeften

3. Opleidingskader voor de procesopleiding Voorzien in primaire levensbehoeften 3. Opleidingskader voor de procesopleiding Voorzien in primaire levensbehoeften In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder

Nadere informatie

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U)

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Den Dolder, mei 2014 Versie: 2.1 Auteur(s):Angela van den Berg/Marten Leistra Dolderseweg 120, 3734 BL Den Dolder Postbus 37, 3734 ZG Den Dolder T 088 8800300 E

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Een terroristische aanslag:

Een terroristische aanslag: Een terroristische aanslag: Zorgsector Brabant in de hoogste versnelling Themabijeenkomst crisisbeheersing & OTO 6 juli 2016 02 Geachte collega, Stel, er vindt een terroristische aanslag plaats in Brabant.

Nadere informatie

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0 Deel 4 Informatiebronnen, Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Informatiebronnen... 3 1.1 Leidraad COBRA... 3 1.2 4all... 3 1.3 Witte kaart voor zorgcontinuïteit en rampenbestrijding... 4 1.4 Risicokaart (www.risicokaart.nl

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen

Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Een masterclass voor bestuurders van zorginstellingen, gericht op crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Georganiseerd

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Studie plan Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Totale duur van de opleiding 3 dagen Totaal aantal dagen 3 Totaal aantal uren 24

Nadere informatie

Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie.

Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Praktische cursus Operationeel Crisiscoördinator Zorginstellingen De stroom valt uit. Een lekkage in een zuurstoftank. Uitslaande

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Regionale ketenfuncties en afspraken Opvang (verdachte) patiënten Ebola Viraal Hemorhagische Koorts (VHK)

Regionale ketenfuncties en afspraken Opvang (verdachte) patiënten Ebola Viraal Hemorhagische Koorts (VHK) Regionale ketenfuncties en afspraken Opvang (verdachte) patiënten Ebola Viraal Hemorhagische Koorts (VHK) Auteur: Opdrachtgever: Expertgroep Ebola / Infectiecommissie UMCG ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ

Nadere informatie

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland RAV S NOORD-HOLLAND EN FLEVOLAND KOMEN MET ÉÉN BOVENREGIONAAL GEWONDENSPREIDINGSPLAN In de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn vijf Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV s) werkzaam, die ieder

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA Informatieblad Opleiding basisveiligheid VCA Waarom kiezen voor ccb groep? In 1 dag uw VCA diploma halen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie