Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg"

Transcriptie

1 Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Kennisbijeenkomsten voor GHOR-bureauhoofden Kennis infrastructuur crisisbeheersing publieke gezondheid Situationeel leidinggeven voor de OvD-G Scholing Operationeel directeur publieke gezondheid Hoofd publieke gezondheidszorg en Hoofd acute gezondheidszorg Crew resource management Twee nieuwe collega s Situationeel regisseren in de veiligheidsketen Psychosociale hulp voor procesleiders PSH van GGD en In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over onze activiteiten op het gebied van GHOR en opgeschaalde zorg. Deze keer aandacht voor de scholing Operationeel directeur publieke gezondheid, de praktijkgerichte training Situationeel leidinggeven voor de OvD-G en de tweedaagse masterclass Crew resource management. Ook blikken we terug en vooruit op de kennisbijeenkomsten. Kennisbijeenkomsten voor GHOR-bureauhoofden Samen met de programmaraad Kennis & OTO van GGD GHOR Nederland organiseren we in 2014 vier kennisbijeenkomsten voor de GHORbureauhoofden. Tijdens deze bijeenkomsten staan het delen van kennis en inhoudelijke verdieping op thema s uit het werkveld van de GHOR centraal. Het thema van de eerste bijeenkomst op 28 maart 2014 was grootschalige geneeskundige bijstand (GGB). In het project GGB is vorig jaar een visie op grootschalige geneeskundige bijstand uitgewerkt. Momenteel wordt een model voor de opgeschaalde acute zorg ontwikkeld, voor de opvolging van de Geneeskundige Combinatie. Dit thema is in de tweede bijeenkomst, tijdens de jaarlijkse GHOR-bureauhoofdendag op 21 mei 2014, opnieuw aan de orde gesteld. Daarnaast is die dag het thema zorgcontinuïteit besproken, aan de hand van een gezamenlijke inleiding van Bart Koopmans (VGGM) en Ivonne Vliek (VRU). De volgende kennisbijeenkomsten vinden plaats op 5 september en op 29 oktober september 2014

2 Kennisinfrastructuur voor crisisbeheersing publieke gezondheid GGD GHOR Nederland, ZonMw en het IFV organiseerden op 9 april 2014 een conferentie over de academisering van de crisisbeheersing in de publieke gezondheid. Crisisbeheersing is in de publieke gezondheid een relatief jong vakgebied en heeft nog geen sterke verbinding met de academische wereld. Daarom heeft ZonMw de samenwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk op dit gebied gestimuleerd door middel van een deelprogramma binnen het programma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG). Dit deelprogramma loopt nu op zijn eind. De bevindingen en resultaten van de zes binnen het deelprogramma verrichte onderzoeken zijn tijdens de conferentie gepresenteerd. De onderzoeken geven antwoord op relevante vraagstukken uit bestuur, beleid en praktijk van de directeur publieke gezondheid en de crisisbeheersing. Ook geven ze nieuwe inzichten voor bestaande vraagstukken of dragen ze bij aan evidence based professionalisering van werkwijzen in de opgeschaalde zorg. Zie voor meer informatie en Onder de deelnemers aan de conferentie waren directeuren publieke gezondheid, projectleiders van de onderzoeken AWPG-Crisisbeheersing en hoofden GHOR-bureau, procesleiders GGD en crisiscoördinatoren GGD. Intentieverklaring kennisinfrastructuur crisisbeheersing publieke gezondheid Nu is het tijd om de samenwerking tussen onderzoek, praktijk en beleid te borgen en te continueren. Tijdens de conferentie hebben GGD GHOR Nederland, IFV en RIVM daarom een intentieverklaring getekend, waarmee zij hebben uitgesproken zich gezamenlijk in te spannen om de behaalde resultaten en het proces van academisering van de crisisbeheersing voort te zetten en uit te bouwen. Een werkgroep van vertegenwoordigers van GGD GHOR Nederland, IFV en RIVM is inmiddels bezig om de intentieverklaring concreet vorm te geven en deze te vertalen naar een voorstel voor een kennisinfrastructuur en een inhoudelijke kennisagenda. De beoogde kennisinfrastructuur moet beleid, onderzoek en ontwikkeling, praktijk, opleiding en openbaar bestuur met elkaar verbinden. De kennisinfrastructuur richt zich op vraagstukken en thema s in de praktijk van de professionals, beleid en openbaar bestuur: op het ontsluiten van bestaande kennis, het ontwikkelen van nieuwe kennis door praktijkgerichte projecten en onderzoek en het delen van kennis. En op het borgen en implementeren van nieuwe kennis in beleid en onderwijs. Daarnaast wordt een eerste landelijke kennisagenda voor crisisbeheersing publieke gezondheid opgesteld. Hierin kunnen de vraagstukken en thema s uit de praktijk geprioriteerd worden. Het streven is de kennisinfrastructuur en de kennisagenda op 1 januari 2015 in werking te laten treden. 2

3 Praktijkgericht: training Situationeel leidinggeven voor de OvD-G Officieren van dienst hebben een grote verantwoordelijkheid. Naar de maatschappij, naar henzelf en naar de hulpverleners die onder hun verantwoordelijkheid optreden. Om tijdens incidenten het verschil te kunnen maken, moeten zij als geen ander over leiderschapscompetenties in acute situaties beschikken. De Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg van het IFV biedt in samenwerking met Berenschot vanaf het najaar 2014 een nieuwe scholing Situationeel leidinggeven voor de OvD-G aan. Een ideale stijl van leidinggeven die het in alle situaties goed doet, bestaat niet. Afhankelijk van de locatie, het soort incident en de ontwikkeling ervan, komt een OvD-G in heel uiteenlopende situaties terecht. En onder de vele functionarissen waarmee de OvD-G in zijn rol te maken krijgt, bevinden zich evenzoveel soorten mensen en persoonlijkheden. Een effectieve leidinggevende weet zijn of haar gedrag aan te passen aan de omstandigheden én aan de verschillende medewerkers. Dit noemen we situationeel leidinggeven. In deze tweedaagse training verkennen we wat situationeel leiderschap concreet betekent voor uw optreden op de plaats incident. We brengen in kaart welke stijl van leiderschap u van nature het beste ligt en bekijken wanneer en hoe u andere accenten kunt leggen om een effectievere leider te zijn. Dag 1 staat daarbij in het teken van de mono-setting. Op dag 2 kijken we naar de multi-omgeving. De insteek van deze tweedaagse is nadrukkelijk praktijkgericht. Meer weten of aanmelden? Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Carian Cools, decaan, telefoon of of Maarten van Noort, coördinator, telefoon of Scholing Operationeel directeur publieke gezondheid op 16 en 23 oktober 2014 Onder de naam Wit in de warme fase - de DPG tijdens crises en rampen bieden wij in samenwerking met Berenschot op 16 en 23 oktober 2014 weer een tweedaagse scholing aan voor operationeel directeuren publieke gezondheid (DPG). De scholing is bedoeld voor DGP s van dienst die nog weinig ervaring in de operationele -warme- fase hebben. We hebben deze scholing al tweemaal eerder (november 2013 en januari 2014) met succes uitgevoerd. De evaluaties laten zien dat de deelnemers tevreden zijn over deze scholing, gemiddeld werd de scholing beoordeeld met een 8. 3

4 Programma Met behulp van aansprekende casuïstiek, theorie en oefeningen verkent u de verschillende crisisrollen van de operationeel DPG: de adviesrol, de netwerkrol en de bestuurlijke rol. Hoe geeft u concreet invulling aan uw rol tijdens crises en rampen? Uw eigen vragen en ervaringen staan in de scholing centraal. Meer informatie en aanmelden Meer informatie vindt u op Hier kunt u zich ook aanmelden. U kunt ook contact opnemen met Carian Cools, decaan, of telefoon Hoofd publieke gezondheidszorg en Hoofd acute gezondheidszorg: ontwikkeling kwalificatiedossiers, curricula en proeven van bekwaamheid Van GGD GHOR Nederland hebben wij het verzoek gekregen om kwalificatieprofielen, curricula en proeven van bekwaamheid te ontwikkelen voor de nieuwe GHOR-rollen Hoofd publieke gezondheidszorg en Hoofd acute gezondheidszorg. Wij zijn recent met de voorbereidingen van deze projecten gestart en hebben voor beide projecten een projectleider benoemd. Wij willen in deze ontwikkelprojecten zo veel mogelijk gebruikmaken van de kennis en expertise die al in de GHOR-regio s aanwezig is. Alle regio s hebben dan ook het verzoek gekregen om collega s aan te melden die willen meedenken. Vanuit verschillende regio s is hierop heel enthousiast gereageerd. Voor beide trajecten komt een aparte werkgroep, waarin de aangemelde collega s ingedeeld worden. Tussen de twee werkgroepen wordt zo veel mogelijk informatie gedeeld, zodat er synergie ontstaat. Het is de bedoeling dat de werkgroepen begin september 2014 starten. Van tevoren wordt geïnventariseerd over welke documentatie over de twee nieuwe rollen de regio s al beschikken. Deze documentatie dient als input voor de eerste werkgroepbijeenkomsten. Het is de bedoeling dat de werkgroepen maximaal drie keer bij elkaar komen. Daarnaast wordt per gecommuniceerd en gereageerd. De planning is dat de kwalificatieprofielen, curricula en proeven van bekwaamheid op 1 januari 2015 gereed zijn, zodat wij de opleidingen voor Hoofd publieke gezondheidszorg en Hoofd acute gezondheidszorg vanaf 2015 kunnen aanbieden. Tweedaagse masterclass en workshops Crew resource management In samenwerking met Wings of Care verzorgen wij vanaf het najaar 2014 een scholingsaanbod op het gebied van Crew resource management (CRM). CRM biedt toepassingsmogelijkheden voor het crisisoptreden binnen de geneeskundige kolom en kan de coördinatietaak van de GHOR versterken. CRM kan de basis vormen voor een gemeenschappelijk, afgestemd optreden en een uniforme werkwijze voor coördinerende 4

5 crisisfunctionarissen in teamverband. Niet alleen monodisciplinair, maar ook binnen multidisciplinair teamoptreden en bij samenwerking met het openbaar bestuur is CRM uitermate geschikt als werkwijze. CRM vereist een brede introductie op strategisch niveau vanwege zijn organisatorische impact en een gedegen voorbereiding binnen de organisatie vanwege de benodigde competenties wat betreft. inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit aanbod betreft een inleidend scholingstraject. Doel is het creëren van awareness op meerdere leidinggevende niveaus. Prioriteiten in het CRM-scholingstraject zijn: > Inzicht in de invloed van de menselijke factor op procesveiligheid bieden. > Samenwerking tussen professionals verbeteren. > Effectiviteit van het proces verhogen. > Plezier in het werk verhogen. Vanaf medio oktober 2014 bieden wij een tweedaagse masterclass aan voor DPG en en operationeel DPG en, waarin zij niet alleen kennismaken met het concept van CRM, maar hiermee ook daadwerkelijk gaan werken op strategisch niveau. Verder worden vanaf eind dit jaar workshops georganiseerd voor het tactisch management. Deze workshops van een dagdeel beogen een eerste awareness te bewerkstelligen met betrekking tot CRM. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carian Cools, of telefoon Twee nieuwe gezichten. We maken even kennis! Marja Bakker en Sanna Langerak zijn twee nieuwe collega s bij de Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg van het IFV. Ze stellen zich graag aan u voor. Marja Bakker is mijn naam. Voor sommigen al bekend, maar niet vanuit deze context. Vanaf 1 april 2014 ben ik voor een half jaar voor een dag per week gedetacheerd bij het IFV om bij te dragen aan enkele projecten op het gebied van vakbekwaamheid en OTO. Denk aan bijscholing, vakbekwaam blijven en Crew resource management. Daarnaast ben ik werkzaam binnen OTO vanuit het GHOR-bureau Gelderland Midden in Arnhem. Voor mij is deze tijdelijke combinatie van taken een grote uitdaging. Hiermee krijg ik de kans om vanuit de praktijk input te leveren. Ook kan ik aangeven waaraan behoefte is om professioneler en beter voorbereid te kunnen optreden. In de afgelopen maanden heb ik gemerkt dat het IFV deze praktijkgerichtheid essentieel vindt in zijn dienstverlening naar de veiligheidsregio s. Dat het instituut streeft naar afstemming met alle GHOR-bureaus en deze input, met nieuwe inzichten, actuele ontwikkelingen en opgedane ervaringen binnen de geneeskundige crisiswereld, vertaalt naar concrete OTO-programma s en -producten. Leuk en interessant om een tijdje mee te lopen en een kijkje in de keuken te nemen. Mijn naam is Sanna Langerak. Sinds 1 juli 2014 werk ik als adviseur/ projectleider OTO bij de Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg van het IFV. Na mijn studie onderwijskunde heb ik ongeveer tien jaar in het hoger beroepsonderwijs gewerkt als (senior) onderwijskundig adviseur. In die jaren heb ik veel ervaring opgedaan in het ontwikkelen van nieuwe opleidingen, opleidingsplannen en kwaliteitszorg en heb ik veel docententrainingen verzorgd. Daarna heb ik als consultant en manager bij een onderwijskundig adviesbureau gewerkt. In de rol van manager had ik onderwijs en zorg in mijn portefeuille en zo kwam ik bijvoorbeeld regelmatig bij ziekenhuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg en thuis- en verpleegzorgorganisaties. Als adviseur/projectleider OTO ga ik opleidingen mee ontwikkelen en word ik aanspreekpunt voor de opleidingsfunctionarissen. Op korte termijn ga ik met het kwalificatieprofiel en curriculum Hoofd acute gezondheidszorg en Hoofd publieke gezondheidszorg aan de slag. Ik heb er veel zin in om een bijdrage te leveren aan het zo goed mogelijk toerusten van alle functionarissen binnen de GHOR en opgeschaalde zorg. 5

6 Nieuwe scholing Situationeel regisseren in de veiligheidsketen De samenwerking tussen de kolommen in multidisciplinaire netwerken en ketens is dé uitdaging voor de toekomst. Van bestuurders, managers en (beleids)medewerkers wordt verwacht dat ze de regierol op zich kunnen nemen om vraagstukken te initiëren, samenwerkingsprocessen te coördineren en deze in resultaten om te zetten. Voor hen is de nieuwe opleiding Situationeel regisseren in de veiligheidsketen ontwikkeld. Tijdens de scholing komen onder andere de volgende vraagstukken aan bod: > Hoe kan ik eraan bijdragen dat onze organisatie samenwerkt met andere organisaties of met collega s van andere disciplines, zodat zowel onze als de gezamenlijke doelstellingen worden gerealiseerd? > Met welke belangen krijg ik te maken en welke competenties moet ik benutten of ontwikkelen om de regie te houden over het beoogde resultaat of effect? Het programma bestaat uit een aantrekkelijke mix van (praktijk)oefeningen, casuïstiek, theoretische verdieping en intervisie. Meer informatie en aanmelden De scholing start eind september. Bekijk voor meer informatie over onder andere inhoud en instroomeisen of meld u direct aan. Scholingsaanbod psychosociale hulp voor procesleiders PSH van GGD en Begin 2014 is de vernieuwde multidisciplinaire richtlijn Psychosociale hulp bij rampen en crises verschenen. Momenteel wordt gewerkt aan een handreiking voor GGD en. In samenwerking met St. Arq bieden wij vanaf medio oktober 2014 een nieuw scholingsaanbod psychosociale hulp (PSH) aan, ter ondersteuning van de implementatie van de handreiking. Het scholingsaanbod is gericht op procesleiders PSH bij GGD en, is modulair opgebouwd en bestaat uit de volgende onderdelen: > Een basis-scholingsdag PSH voor de introductie van de nieuwe richtlijn op basis van de handreiking. De scholing bestaat uit een mix van theoretische verdieping, praktijkervaringen en casuïstiek. > Een terugkomdag om met elkaar te delen hoe het geleerde uit de basis-scholingsdag is gebruikt in de praktijk en waar men tegenaan is gelopen. > Een oefendag, waar aan de hand van casuïstiek en scenario s het geleerde daadwerkelijk in een praktijksimulatie wordt getraind. De eerste basis-scholingsdag is een pilot; de ervaringen van de deelnemers worden gebruikt om de scholingsdag te optimaliseren. Neem voor meer informatie contact op met Carian Cools, of telefoon

OTO catalogus. Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg. Onderdeel van: Versie 1.

OTO catalogus. Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg. Onderdeel van: Versie 1. OTO catalogus Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg Versie 1. April 2011 Onderdeel van: COLOFON Landelijk OTO platform, april 2011. Aan de totstandkoming

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer!

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2 Samen kunnen we steeds meer! Cécile Chênevert Marielle Balledux 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact IMPACT JAARVERSLAG 2008 De richting van Impact Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: juni 2009 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 4

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

Masterthesis MCPM. Inhoudsopgave 2

Masterthesis MCPM. Inhoudsopgave 2 Masterthesis MCPM 24 januari 2014 Kernopgave 5200510 (versienummer: 2011.50.1) Inhoudsopgave 2 1 Aanleiding onderzoek 3 1.1 Inleiding 3 Een onderzoek 1.2 Aanleiding naar Plaats onderzoek Incidentmanagement

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

TALENT EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING COACHEN OP OPERATIONEEL EN TACTISCH NIVEAU

TALENT EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING COACHEN OP OPERATIONEEL EN TACTISCH NIVEAU TALENT EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING COACHEN OP OPERATIONEEL EN TACTISCH NIVEAU Naam: J.A. (Jozé) Gerrits Studentnummer: 141991 Datum: 29 augustus 2013 NCOI Opleidingsgroep Bedrijfskundig Management Begeleider:

Nadere informatie

Oefenen als professie

Oefenen als professie Algemeen adres Academie voor Crisisbeheersing Postadres: Postbus 7010, 6801 HA Arnhem Bezoekadres: Kemperbergerweg 783, 6816 RW Arnhem Telefoon: 026 355 24 30 Concept, tekst en realisatie: Turnaround Communicatie

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen www.impact-kenniscentrum.nl VOORWOORD... 3 1. IMPACT... 5 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum...

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Bekijk de video van Michelle met Layar 2015 2016 Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in

Nadere informatie

richt zich inmiddels veel meer op moderne crisisbeheersing dan op de klassieke rampenbestrijding.

richt zich inmiddels veel meer op moderne crisisbeheersing dan op de klassieke rampenbestrijding. Nieuwsbrief nr#7 juli 2012 Door Gert-Jan Ludden Projectleider Simultaan Voorwoord Het is fijn te constateren dat het OTO-stimuleringsprogramma duidelijk zijn vruchten begint af te werpen. Ook in het tweede

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

Netwerkleren bij WSKO

Netwerkleren bij WSKO LOOK Rapport 41 Renée de Kruif Monique Korenhof Netwerkleren bij WSKO Verkennen en opstarten van netwerkleren Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit look.ou.nl Rapport 41 Netwerkleren

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

net werk Wij moeten zorgen dat er minder acute zorg nodig is Acute zorg in twente en oost-achterhoek SKB bouwt nieuw centrum acute zorg

net werk Wij moeten zorgen dat er minder acute zorg nodig is Acute zorg in twente en oost-achterhoek SKB bouwt nieuw centrum acute zorg Acute zorg in twente en oost-achterhoek Nieuwe opzet traumaoverleg: chirurgen gaan de diepte in net werk Wij moeten zorgen dat er minder acute zorg nodig is Meindert Schmidt, voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. Veiligheid en zelfredzaamheid

IMPACT JAARVERSLAG. Veiligheid en zelfredzaamheid Jaarverslag 2007 IMPACT JAARVERSLAG 2007 Veiligheid en zelfredzaamheid Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2008 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie