Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg"

Transcriptie

1 Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Vervolgbijeenkomst Decontaminatie Meewerken aan implementatie GGB Herziening OvD-G: een update Borging kwalificatiedossiers GHOR- en GGD-crisisrollen Integrale visie op OTOTEL: ontwikkeling doctrine OTOTEL Ervaringen met Situationeel regisseren in de veiligheidsketen Bijscholingen voor HIN GZ ers Vervolgbijeenkomst Decontaminatie op 9 december 2014 Op 9 december 2014 organiseerde de Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg de vervolgbijeenkomst Decontaminatie in het kader van de ondersteuning van de implementatie van de Handreiking kleinschalige chemische decontaminatie. Het programma was samengesteld op basis van wensen uit het veld. Het was wederom een geslaagde middag. Wij nemen u graag mee langs de onderwerpen die de revue passeerden. Stand van zaken advies PBM Mark-Jan Videler vertelde namens de werkgroep Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) over de activiteiten van deze werkgroep. De verwachting is dat de werkgroep rond januari 2015 haar advies klaar heeft. TNO heeft een onderzoek gedaan naar de benodigde beschermingsmiddelen voor hulpverleners in verschillende scenario s. Op basis daarvan formuleert de werkgroep haar advies. Als het advies er eenmaal ligt, zal dit uiteindelijk aan de vakbonden ter akkoord worden aangeboden. Lessons learned uit incidenten Irene van der Woude, gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) in de regio Rotterdam Rijnmond, maakte de aanwezigen deelgenoot van een aantal lessen die de regio of die zij heeft geleerd uit kleine chemische incidenten uit het verleden. Daarbij vertelde zij over de afstemming met de keten binnen deze incidenten. Van der Woude benadrukte het belang van het snel inschakelen van de GAGS. In de praktijk blijkt dat het niet altijd duidelijk is hoe de command en control loopt. Wie heeft de regie en wie luistert naar wie? Dat is zeker relevant als de februari 2015

2 betrokken partijen verschillende informatie geven. Of als ze verschillende criteria hanteren voor bijvoorbeeld het vervoeren van een besmet persoon naar het ziekenhuis. Het is van belang om in de koude fase af te stemmen met CBRN-actieve bedrijven. Dit om te voorkomen dat je elkaar ten tijde van een incident niet begrijpt en een verschillende aanpak hebt. Naast het afstemmen met de bedrijven wil je ook afstemmen met de brandweer, GAGS, ambulance, ziekenhuis en trauma-arts. Zo creëer je een multi-totaalbeeld van het ontsmettingsproces tijdens een incident. Wat heeft de brandweer bijvoorbeeld al aan decontaminatie gedaan? Welk advies van de GAGS past daar vervolgens bij? Achterhalen van het CAS-nummer van de stof bij een incident is van wezenlijk belang. Soms hebben stoffen bijna dezelfde namen, maar heel verschillende concentraties en daarmee een verschillend behandelingsplan. Als je stoffen door elkaar haalt, kan dit grote gevolgen hebben. Een voorbeeld van een multi-ketenaanpak In Brabant is gekozen voor een multi-ketenaanpak bij de implementatie van de Handreiking kleinschalige chemische decontaminatie. Projectleider Freke van der Esch, vertelde hierover. Doel was om tot afspraken te komen over de opvang van slachtoffers van gevaarlijke stoffen, vande plaats incident tot de opvang in het ziekenhuis. Uitgangspunten daarbij waren: niet weer iets nieuws verzinnen maar afspraken opnemen in bestaande protocollen en werkafspraken maken. En houd het vooral realistisch, klein en haalbaar. Na een fase van vooronderzoek heeft planvorming plaatsgevonden. Vervolgens komt de fase van regionale implementatie. Er is een gezamenlijke bijeenkomst met brandweer, politie, meldkamer, GHOR, huisarts, Regionale ambulancevoorziening (RAV), GAGS, en ziekenhuizen georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de koppelvlakken tussen de partijen op basis van een aantal praktijkscenario s. In gesprek met elkaar is zo gekomen tot één processchema. Een klein deel daarvan ziet u hieronder. Van der Esch nam de deelnemers mee in een aantal leerpunten uit het proces (tot nu toe). Het creëren van draagvlak is essentieel. Realiseer je dat dit veel tijd kost. Daarnaast heeft elke keten een eigen implementatietraject. De politie bijvoorbeeld werkt volgens landelijk vastgestelde richtlijnen. Om volgens de regionaal gemaakte afspraken te kunnen werken, zouden deze eerst landelijk vastgesteld moeten worden. Daarnaast is het van belang om een aanpak bovenlangs en onderlangs te combineren. Implementatie handreiking binnen RAV Brabant heeft naast de hierboven beschreven multi-ketenaanpak ook een mono-traject uitgezet voor de implementatie van de handreiking binnen de (RAV). Het Regionaal overleg acute zorg (ROAZ) heeft de opdracht voor dit traject gegeven. Voor de RAV s betekent dit immers de grootste verandering: het werken in de warme zone. En het ROAZ wil de geneeskundige keten sluiten. Het gaat om keten-brede opvang van besmette patiënten. Er is gekozen om te werken met aandachtsfunctionarissen binnen de RAV. Deze moeten worden aangewezen en opgeleid. Zij zullen ookafstemmen met de aandachtsfunctionarissen binnen de ziekenhuizen. Daarnaast dient het RAV-personeel opgeleid te worden. De aandachtsfunctionarissen fungeren als promotor binnen hun eigen organisatie. In de implementatiefase is de communicatie binnen de RAV, door de projectleiding, projectgroep, stuurgroep en DPG essentieel. Communicatie naar teammanagers, managers meldkamer, medewerkers van de rijdende dienst, veiligheidsbureaus en de ROAZ is van belang. 2

3 Wat betreft scholing moet een keuze worden gemaakt tussen het scholen van kleine dedicated teams of het scholen van alle mensen. Brabant Zuidoost heeft ervoor gekozen om al het personeel te scholen. De regio Midden- en West-Brabant moet nog een keuze maken. Dit gaat om een grotere regio, met meer personeel. De beste aanpak Na het horen van verschillende aanpakken in de praktijk gingen de deelnemers in groepjes met elkaar in gesprek. Met wie wil/moet je afstemmen? Welke strategie kies je en waarom? Welke kansen en bedreigingen zie je daarbij? Waarmee start je en wat is daarvoor nodig? De resultaten van de groepjes op elkaar leggend, kwam er één plaatje uit. Daarin is zichtbaar dat er drie strategieën voor de aanpak mogelijk zijn. Van mono naar multi; en dus van klein naar breed. De tweede optie is het top-down pakken van de gehele keten. De derde mogelijkheid is de combinatie van de hele witte keten (mono) en multi (samenwerking). Als aandachtspunt voor de start werd onder andere benoemd dat je moet zorgen dat je eerst helder hebt wie waarover gaat en wie proceseigenaar is. Op de vraag wat er nodig is, werd aangegeven dat een heldere opdracht, een landelijke lijn, aandachtsfunctionarissen, opleiden/trainen/oefenen en kennis voorwaardelijk zijn. De bijeenkomst gaf voldoende aanleiding om onder het genot van een borrel nog met elkaar in gesprek te gaan. Tevens werd de behoefte aan een vervolg kenbaar gemaakt. Een aantal zaken die tijdens de bijeenkomst ter sprake kwam, zullen wij in, de daarvoor bestemde overleggen en raden inbrengen. Meewerken aan implementatie GGB Het huidige grootschalige geneeskundige bijstandsmodel in crisissituaties, met als instrument de Geneeskundige combinatie, wordt opgevolgd door een nieuw model Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). De afgelopen twee jaar is, onder leiding van GGD GHOR Nederland, gewerkt aan de ontwikkeling van een visie op GGB. Het nieuwe model is ontwikkeld in samenwerking met Ambulancezorg Nederland (AZN), het Rode Kruis (RK), het ministerie van V en J, het ministerie van VWS en het IFV. Op 28 november 2014 heeft het Veiligheidsberaad een positief besluit genomen over het GGB-model. Nu dienen alle operationele deelnemende partijen (AZN, RK, IFV en GHOR) het GGB-model binnen de eigen organisatie(s) te implementeren. De implementatie moet per 1 januari 2016 gereed zijn. Ter ondersteuning van de GHOR is ons gevraagd de leidraad GGB te ontwikkelen. De eerste stap hierin is het maken van een plan van aanpak. De belangrijkste elementen in de leidraad zullen zijn: > Systeembeschrijving van GGB warm en koud: het gaat hierbij om het beschrijven van het operationeel presterend vermogen van de verschillende betrokken partners en de samenwerking. > Systeemborging inclusief normering: hoe kan geborgd worden dat het systeem werkt zoals het moet werken c.q. zoals met elkaar is afgesproken. > Systeemtoetsing: hoe kun je de kwaliteit van het systeem toetsen. Het organiseren van een monodisciplinaire systeemtest in het laatste kwartaal van 2015 is hiervan een voorbeeld. Vanuit het IFV zal Carian Cools dit traject oppakken. Voor meer informatie kunt u met haar contact opnemen, of telefoon

4 Herziening OvD-G: een update In eerdere nieuwsbrieven heeft u al kunnen lezen dat wij het kwalificatiedossier, curriculum en examen van de officier van dienst-geneeskundig herzien. Graag geven we u meer informatie over dit project. Er zijn drie werkgroepen opgericht: voor het kwalificatiedossier, het curriculum en het examen. In alle werkgroepen zit een aantal vertegenwoordigers vanuit de veiligheidsregio s. Ook hebben zich negen mensen vanuit de veiligheidsregio s gemeld voor de meeleesgroep. De Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg pakt de overall projectleiding op. Ook leveren we de projectleider voor de werkgroepen kwalificatiedossier en examen. De werkgroep die gaat over het curriculum wordt voorgezeten door een projectleider van het Netwerkcentrum. Het Netwerkcentrum is immers de uitvoerder van de opleiding. Alle werkgroepen kwamen in januari 2015 voor het eerst bij elkaar. In november 2014 is de veiligheidsregio s gevraagd input te leveren voor de herziening. Vanuit de ervaringen met de opleiding en het examen en de inzet van OvD-G s in de praktijk hebben zij immers relevante feedback om mee te nemen. Acht regio s hebben gehoor gegeven aan dit verzoek en hun input aangeleverd. Natuurlijk hebben wij ook de evaluatie-uitkomsten van de afgelopen jaren op een rij gezet. Deze vormen ook input voor de herziening. Waarom herzien? Wij hebben als beleid om onze scholingen elke vijf jaar te herzien. Als er eerder aanleiding is om te herzien, wordt besloten een kortere frequentie aan te houden voor een specifieke opleiding. Kleine, niet structurele wijzigingen worden jaarlijks naar aanleiding van de evaluatieresultaten doorgevoerd. In het geval van de OvD-G draait de opleiding nu ongeveer zes jaar. Tevens zijn er inhoudelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de rol van de OvD-G. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van het hoofd publieke gezondheidzorg en hoofd acute gezondheidszorg binnen het crisismodel GHOR. Ook het opschalingsplan RAV beter voorbereid is van belang om mee te nemen en de consequenties van het nieuwe concept Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Uit de evaluaties van de opleiding komen ook verschillende verbeterwensen naar voren. Bijvoorbeeld de wens om naast het motorkapoverleg ook als OvD-G te oefenen in het CoPI. Of dat de OvD-G nadrukkelijker op de hoogte is van wat de ACGZ, HIN GZ en HON GZ voor hen kunnen betekenen. Planning De OvD-G opleiding die gepland stond in het voorjaar 2015 is tijdelijk opgeschort. Wij gaan er van uit dat u uw mensenwilt laten deelnemen aan de herziene, up-to-date opleiding. Eind februari of begin maart 2015 hopen wij zicht te hebben op de hoeveelheid aanpassingen die in de opleiding en het examen aangebracht moeten worden. Dan kunnen wij inschatten wanneer wij de nieuwe opleiding kunnen laten starten. Wij doen de herziening liever goed, dan (te) snel of onvolledig. Kwaliteit staat voorop. Het is de bedoeling om nog voor de zomervakantie een herziene OvD-G opleiding aan te bieden. U kunt zich hier al voor inschrijven. Na de zomervakantie staat er ook een scholing gepland. Daarvoor kunt u ook al deelnemers inschrijven. Heeft u vragen over dit traject? Dan kunt u terecht bij Sanna Langerak, telefoon of 4

5 Borging kwalificatiedossiers GHOR- en GGD-crisisrollen Op verzoek van GGD GHOR Nederland, verzorgen wij al enkele jaren het beheer en de borging van de kwalificatiedossiers van de GHOR-rollen. In het kader van de verantwoordelijkheid die de DPG heeft voor zowel de GHOR-rollen als de GGD-crisisrollen (GGD opgeschaalde zorg), is het raadzaam om aan de GGD-crisisrollen dezelfde kwaliteitseisen te stellen, zoals die aan de GHOR-rollen zijn gesteld. De GGD-crisisrollen worden nog niet landelijk beheerd en geborgd. Daarmee ontstaat het risico dat er diversiteit ontstaat in de opvattingen over de (invulling van de) GGD-crisisrollen en dit kan een negatieve invloed op de kwaliteit daarvan hebben. Tevens bestaat het risico dat nieuwe ontwikkelingen niet worden opgenomen in de kwalificatiedossiers. Tot slot kan ook de bovenregionale uitwisselbaarheid van de professionals negatief beïnvloed worden, wat een risico is voor de continuïteit en kwaliteit van de zorg. En er zijn ook onderlinge relaties tussen de GHOR- en GGDcrisisrollen. Wij hebben GGD GHOR Nederland voorgesteld om het beheer en de borging van de GGD-crisisrollen bij ons te beleggen. Wij hebben ervaring met het beheer en de borging van de GHOR-rollen en met het proces om te komen tot het bijstellen en actualiseren van kwalificatiedossiers, in nauwe samenwerking met het werkveld. In het clusteroverleg Veiligheid van GGD GHOR Nederland van december 2014 is positief geadviseerd over dit voorstel en ingestemd met het uitwerken ervan. De Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg stelt nu in afstemming met GGD GHOR Nederland een plan van aanpak op voor beheer en borging van de kwalificatiedossiers GHOR- en GGD-crisisrollen. Dit voorstel komt terug in het cluster veiligheid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carian Cools, of telefoon Integrale visie op OTOTEL: ontwikkeling doctrine OTOTEL In het kader van het project Versterking Civiel Militaire Samenwerking (VCMS), in het bijzonder de taskforce OTOTELSim, wordt momenteel gewerkt aan een doctrine OTOTEL. Er wordt een integrale visie ontwikkeld op het opleiden, trainen, oefenen, testen, evalueren en lessons learned (OTOTEL), ter versterking van de kwaliteit en samenwerking van de professionals werkzaam binnen de crisisbeheersing. Om te komen tot deze doctrine OTOTEL werken civiele en militaire opleidingspartners samen. Dit zijn de Defensieacademie, de Politieacademie, de Brandweeracademie, AGOZ en een vertegenwoordiging vanuit de multiopleidingen en bevolkingszorg. De aanname is dat zo n OTOdoctrine kan bijdragen aan een betere multidisciplinaire samenwerking. 5

6 Wat waren de uitgangspunten bij de start van dit traject? > De basisvisie moet worden gedragen door alle relevante partners > Het is gebaseerd op de huidige state of the art > Het (generieke) eindresultaat biedt voldoende ruimte voor maatwerk per kolom > Bestaande opleidingen, trainingen en oefeningen moeten eenvoudig gepositioneerd kunnen worden binnen de visie/doctrine. Meer weten? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carian Cools, of telefoon Ervaringen met Situationeel regisseren in de veiligheidsketen Toen ik de flyer voor de opleiding Situationeel regisseren in de veiligheidsketen voorbij zag komen, heb ik mij meteen opgegeven. aldus Marloes van t Klooster, specialist operationele voorbereiding GHOR in de regio Gooi & Vechtstreek. Voor mijn werkzaamheden zal ik het komend jaar te maken krijgen met de regisseursrol en de samenwerking met verschillende (keten)partners. Deze rol is nog vrij nieuw voor mij en daarom was ik op zoek naar meer handvatten en vaardigheden om deze rol beter te kunnen invullen. Onder begeleiding van docent Klaas Tuitjer, heb ik samen met acht andere cursisten kennisgemaakt met de regisseursrol en geleerd wat wat een situationele regisseursrol inhoudt. Hoe kun je keuzes maken in de verschillende rollen? Hoe pas je de regisseursrol zo toe dat je mensen inspireert en meekrijgt om het gewenste resultaat te halen, waarbij de verschillende belangen van partners zijn meegenomen? Doordat de theorie werd afgewisseld met (praktijk)opdrachten, kon ik meteen de vertaalslag maken naar mijn dagelijkse werkzaamheden. In de praktijk pas ik het al concreet toe; zo houd ik al veel bewuster rekening met de verschillende bedrijfsculturen en processen bij de (multidisciplinaire) partners waar ik mee werk en overleg. Door hier bewust van te zijn en dit bijvoorbeeld in een bepaald voorstel naar deze (multidisciplinaire) partners mee te nemen, kan een dergelijk voorstel misschien wel sneller worden opgepakt en/of uitgevoerd. Op de tweede opleidingsmiddag is Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland, bij ons aangeschoven als gastspreker. Wij konden hem bevragen over zijn ervaringen in het regisseren van projecten en werkzaamheden. Het was een zeer open gesprek waarin wij o.a. met zijn allen hebben gespard over de invulling van de regisseursrol binnen de veiligheidsketen in de toekomst. Door het delen van eerdere ervaringen en de inbreng van casussen heb ik een duidelijker beeld gekregen van de verschillende regisseursrollen. De komende tijd probeer ik deze rollen en de 6

7 hierbij horende vaardigheden toe te passen in de praktijk en neem ik mijn eigen ervaringen mee naar de volgende opleidingsdagen. Ik kijk terug op twee intensieve maar zeer inspireerde opleidingsdagen, die mede door de docent en de groep een succes waren. Marloes van t Klooster Specialist operationele voorbereiding GHOR GGD Gooi & Vechtstreek De scholing Situationeel regisseren in de veiligheidsketen is in januari 2015 voor het eerst gestart als een pilot. Ondertussen zijn de contactdagen 1 en 2 en 3 en 4 afgerond. De evaluaties over deze dagen geven aan dat de deelnemers de contactdagen met een dikke 8 beoordelen. Zij zijn enthousiast over deze scholing. IFV biedt de scholing Situationeel regisseren in de veiligheidsketen vanaf april wederom aan. De scholingsdata hiervoor zijn: > contactdag 1 en 2 (inclusief overnachting): 21 en 22 april 2015 > contact 3 en 4 (inclusief overnachting): 19 en 20 mei 2015 > contactdag 5: 24 juni Aanmelden voor deze scholing kan via onze website Voor meer informatie kan je contact opnemen met Carian Cools, decaan, telefoon Bijscholingen voor HIN GZ ers De Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg (AGOZ/IFV) en GGD GHOR Nederland gaan gezamenlijk een drietal bijscholingsdagen voor HIN GZ ers organiseren, zoals ook al gemeld in de nieuwsbrief GHOR4all. De bijscholing bestaat uit een hele dag. In de ochtend blikken we terug op de opleiding HIN GZ en het beeld dat we nu hebben over de rol van de HIN GZ. Ook wordt stilgestaan bij nieuwe ontwikkelingen. In de tweede helft van de ochtend reflecteren we op de rol van HIN GZ. Welke ervaringen hebben we al opgedaan? Wat levert ons dat op en wat betekent dit voor de rol als HIN GZ? Waar zijn we tegenaan gelopen en welke oplossingen hebben we hiervoor al bedacht? Dit zal op een interactieve manier plaatsvinden, zodat we ook ervaringen delen en tips krijgen. De middag staat in het teken van GHOR4all en de relatie met de witte kaart. Er is steeds meer mogelijk rondom kaart-gebaseerd crisismanagement. Zo biedt De Witte Kaart van GGD GHOR Nederland actuele gegevens over de zorgaanbieders en de niet-zelfredzame personen in de eigen regio. Dat klinkt mooi, maar hoe werkt dat in de praktijk? In de middag gaan we op zoek naar een antwoord op die vraag! Na een presentatie over de mogelijkheden van GHOR4all, LCMS en De Witte Kaart, gaan we concreet aan de slag in LCMS met een realistisch oefenscenario. 7

8 De kosten voor deze bijscholing bedragen 195,- per deelnemer. Aanmelding voor deze bijscholing kan via de website van het IFV. Per scholingsdag kunnen maximaal 20 deelnemers deelnemen. Het minimum aantal deelnemers is 13. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Koopmans, GGD GHOR Nederland, telefoon of Carian Cools, decaan AGOZ/IFV, telefoon Verandering is niet te managen Heeft u te maken met veranderprocessen en wilt u zich graag in een kort tijdsbestek, samen met collega s uit andere veiligheidsregio s, verdiepen in verander- en organisatiekunde en uw netwerk uitbreiden? Volg dan een van de masterclasses van het IFV, zoals de masterclass Verandering is niet te managen 8

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Academisering crisisbeheersing publieke gezondheid IFV treedt toe tot programmacollege PSH Kwalificatiedossier Officier van dienst geneeskundig Kwalificatiedossiers

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Kennisbijeenkomsten voor GHOR-bureauhoofden Kennis infrastructuur crisisbeheersing publieke gezondheid Situationeel leidinggeven voor de OvD-G Scholing

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Update herziening OvD-G Opleiding Hoofd publieke gezondheidszorg en Hoofd acute gezondheidszorg Voorbereidingen Grootschalige Geneeskundige Bijstand

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: De Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg en kennis: terugblik op 2014 Een kennisinfrastructuur voor Crisisbeheersing Publieke Gezondheid Publicatie

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg Implementatieplan bij het model opschalingsplan ambulancezorg Project RAV s voorbereid september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Omschrijving en doel... 3 1.2 Context... 3 1.3 Uniform opschalingsmodel

Nadere informatie

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH In opdracht van Netwerk Acute Zorg Zwolle en haar regionale ziekenhuispartners Versie:

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

OTO plan CBRN Noord-Nederland

OTO plan CBRN Noord-Nederland OTO plan CBRN Noord-Nederland Aan: Projectteam CBRN preparatie Noord-Nederland Van: Marc Ruijten, Martin Eggens Versie: 2.5, definitief Datum: 10 maart 2011 Betreft: OTO plan CBRN 1 Opbouw van het OTO

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Officier van Dienst geneeskundig. Versie definitief

Kwalificatiedossier Officier van Dienst geneeskundig. Versie definitief Kwalificatiedossier Officier van Dienst geneeskundig Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland 17 september 2015 Instituut Fysieke Veiligheid Academie voor GHOR en Opgeschaalde

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Een terroristische aanslag:

Een terroristische aanslag: Een terroristische aanslag: Zorgsector Brabant in de hoogste versnelling Themabijeenkomst crisisbeheersing & OTO 6 juli 2016 02 Geachte collega, Stel, er vindt een terroristische aanslag plaats in Brabant.

Nadere informatie

Aan: - DPG en - Leden BAC GHOR. Geachte DPG, geacht lid van de BAC GHOR,

Aan: - DPG en - Leden BAC GHOR. Geachte DPG, geacht lid van de BAC GHOR, Aan: - DPG en - Leden BAC GHOR Datum: 19 juni 2014 Betreft: Reactie op inspectierapport slachtofferregistratie Kenmerk: 14-059.WvR Contactpersoon: Will van Roessel Geachte DPG, geacht lid van de BAC GHOR,

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Inzetvoorstellen en codes

Inzetvoorstellen en codes Inzetvoorstellen en codes GHOR Groningen en de Meldkamer Ambulancezorg werken bij grootschalige calamiteiten met inzetvoorstellen. Een inzetvoorstel geeft aan hoeveel ambulances, functionarissen en eventueel

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Kwalificatieprofiel Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld,

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Ambulancezorg, veilige zorg

Ambulancezorg, veilige zorg Introductie toolkit Patiëntveiligheid Ambulancezorg Ambulancezorg, veilige zorg Het programma Patiëntveiligheid Ambulancezorg is er gekomen omdat wij als sector, net als de overheid overigens, de veiligheid

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Verankering van SIS in opleidingen. Sjan Martens, programmamanager SIS 21 april 2016

Verankering van SIS in opleidingen. Sjan Martens, programmamanager SIS 21 april 2016 Verankering van in en Sjan Martens, programmamanager 21 april 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Relevante en 3 3 Aanpak van de inventarisatie 4 4 Trainingen voor landelijke voorziening 5 5 Bevindingen uit de

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ)

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Noord Nederland 2015 Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Grootschalige Geneeskundige Bijstand Eindrapport ontwikkelfase GGB model 14 november 2014 GGD GHOR Nederland Ambulance Zorg Nederland Het Rode Kruis Landelijk Netwerk Acute Zorg Instituut Fysieke Veiligheid

Nadere informatie

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015 Crisisplan RAV Ruud Houdijk, januari 2015 Visie op operationele planvorming Praktijkgericht Vakbekwame professionals, maar meerwaarde door relevante informatie te bieden Alleen vastleggen wat je echt kunt

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)?

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Een toelichting voor de acute zorg op de gewijzigde Wet publieke gezondheid Februari 2012 Aanleiding Vanaf

Nadere informatie

(Landelijk Model) Regionale overeenkomst

(Landelijk Model) Regionale overeenkomst (Landelijk Model) Regionale overeenkomst VEILIGHEIDSREGIO (GHOR).. en Regionale Ambulancevoorziening.. Opgesteld door : GGD GHOR Nederland en AmbulanceZorg Nederland Datum : 13 juli 2015 Versie : Toelichting

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie verkenner (gevaarlijke stoffen) werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid 2 Branchestandaard blijvende

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ Programma Even voorstellen Beeldvorming De Calamiteiten coördinator VRGZ Even voorstellen Beeldvorming Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid Brandweer Meldkamer Ambulance Politie Calamiteiten coördinator

Nadere informatie

AB 2015/004 bijlage. Competentieprofiel Directeur Publieke Gezondheid

AB 2015/004 bijlage. Competentieprofiel Directeur Publieke Gezondheid AB 2015/004 bijlage Competentieprofiel Directeur Publieke Gezondheid GGD Haaglanden Januari 2015 Inleiding Op 1 januari 2012 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid (WPG) en de

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN)

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN) Kwalificatieprofiel Hoofd Informatie GZ (HIN) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld, Het Regionaal Risicoprofiel,

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

Samenwerken in de veiligheidsregio aan evenementenveiligheid

Samenwerken in de veiligheidsregio aan evenementenveiligheid Concern Samenwerken in de veiligheidsregio aan evenementenveiligheid Drs. C.(Carlo)H.W.M. Post MCM Directeur Veiligheidsregio ZHZ én Eindverantwoordelijke veiligheid Koningsdag 2015 Evenementen en veiligheid

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie

Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie Datum: 17 december 2015 1. Inleiding. Dit programma geeft aan welke eisen er vanuit de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Beleidsplan Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Versie definitief december 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding...2 Missie, Visie en Taken...4 Doelgroep...6 Uitvoering en Realisatie...7 Didactische

Nadere informatie

Jaarplan GGD Gooi en Vechtstreek. Bedrijfsonderdeel. Afdeling GHOR. Versie 1.0 Datum 26 maart 2014

Jaarplan GGD Gooi en Vechtstreek. Bedrijfsonderdeel. Afdeling GHOR. Versie 1.0 Datum 26 maart 2014 Jaarplan 2014 Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Bedrijfsonderdeel GGD Afdeling GHOR Versie 1.0 Datum 26 maart 2014 Status definitief Vaststelling door / datum Veiligheidsbestuur dd. 26 maart 2014 1

Nadere informatie

Crisisbeheersing en communicatie VR Fryslân Aard Naam Afdeling Actiehouder Datum gereed Document Basisinfo

Crisisbeheersing en communicatie VR Fryslân Aard Naam Afdeling Actiehouder Datum gereed Document Basisinfo RBP implementatietraject Totaaloverzicht aanpassingen Versie 3 (14 april 2014) Aanvullingen en wijzigingen doorgeven aan B. Steeman Afdeling Crisisbeheersing : b.steeman@vrfryslan.nl Doelen implementatietraject

Nadere informatie

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland 0 Oefenkalender Veiligheidsregio J a n u a r i 0 GHOR oefening CGV met VC Oefening Outbreak infectieziekte voor GGD ism GHOR Brandweer Oefening basisvaardigheden piketofficieren Brandweer Oefening basisvaardigheden

Nadere informatie

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Goed voorbereid zijn, heb je zelf in de hand Ernout van Gils Beleidsadviseur Veiligheid Beleid en Strategie Datum: 1 december 2011 INHOUD

Nadere informatie

Proefschrift en praktijk: Drawing the line 18 mei #pep18mei

Proefschrift en praktijk: Drawing the line 18 mei #pep18mei Proefschrift en praktijk: Drawing the line 18 mei 2016 #pep18mei 1 Programma 15.00 uur Welkom Kees Boersma, universitair hoofddocent Disaster Governance VU 15.05 uur Inleiding Dagvoorzitter Menno van Duin,

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

De oranje kolom in de Veiligheidsregio

De oranje kolom in de Veiligheidsregio De oranje kolom in de Veiligheidsregio Visiedocument voor de verankering van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Zeeland - Vastgesteld in Kring van Zeeuwse gemeentesecretarissen d.d. 12 april

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht

De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht De rol van de GHOR Binnen de veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ), waar de GHOR deel van uit maakt, is de GHOR de verbindende schakel tussen het openbaar bestuur,

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.4 Februari 2016 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.4 Referentie: Landelijk Kader Fleetmap C2000 versie 2015 Uniform Begrippenkader

Nadere informatie

Stappenplan tot samenwerking crisispartners

Stappenplan tot samenwerking crisispartners Stappenplan tot samenwerking crisispartners Dit document beschrijft de stappen die u kunnen ondersteunen om te komen tot een adequate opstart en aansluiting van uw crisispartners op de netcentrische werkwijze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 Beste medewerkers van Bevolkingszorg Kennemerland, Hierbij ontvangen jullie een nieuwe editie van de nieuwsbrief van Bevolkingszorg

Nadere informatie

Jaarplan 2016 GSR. Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing

Jaarplan 2016 GSR. Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Jaarplan 2016 GSR Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Colofon Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de Commissie Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman Lessons Learned - Samenhang Leo Kooijman Soesterberg, 10-01-2008 Inhoud Waar staan we met de NEC-experimenten Wat hebben we gedaan Wat hebben we geleerd Hoofdlijnen aanpak vervolg 2008 e.v. Totaalpakket

Nadere informatie

Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg

Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg Versie: GHOR Datum: 15 juni 2012 (actualisatie 10 januari 2014) Betreft: Regionaal Crisisplan 2012 2015 Deel 2 Documentbeheer: Projectgroep Regionaal Crisisplan Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financiën & Control Leeraanbod 2016

Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën en Control is in regio West-Brabant door de deelnemende gemeenten als een cruciale functie benoemd. Dat wil zeggen dat vacatures moeilijk invulbaar zijn, met

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Scrum@school - Technasium Noord 2016

Scrum@school - Technasium Noord 2016 Scrum@school - Technasium Noord 2016 Veranderingen door Scrum@school Onderzoekje onder 16 docenten bij afsluiting basistraining. -4-3 -2-1 0 +1 +2 +3 +4 1. Werkplezier leerlingen XXXX XXX XXXXXXXX X 2.

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf.

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. 1 Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. Versie: 11 november 2015 Status: vastgesteld door stuurgroep Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Hoofd Ondersteuning GZ (HON)

Kwalificatieprofiel. Hoofd Ondersteuning GZ (HON) Kwalificatieprofiel Hoofd Ondersteuning GZ (HON) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld, Het Regionaal

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Model opschalingsplan ambulancezorg. RAV S VOORBEREID Juni 2014

Model opschalingsplan ambulancezorg. RAV S VOORBEREID Juni 2014 Model opschalingsplan ambulancezorg RAV S VOORBEREID Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Omschrijving en doel... 4 1.2 Context... 4 1.3 Referenties... 4 1.4 Uniformiteit... 5 1.5 Implementatie...

Nadere informatie

Zorg coördinatie in Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg

Zorg coördinatie in Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg Zorg coördinatie in 2020 Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg Voorstellen Piet Huizinga RAV IJsselland Ambulance Oost Axira AZN MON Meldkamer Twente SOS Toegang

Nadere informatie

Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel

Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Nummer 1, augustus 2009 Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Hierbij treft u de eerste nieuwsflits aan van het project implementatie en communicatie kwaliteit

Nadere informatie

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Ter vaststelling op 19 juni 2015 Pre-ambule Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is een regionaal

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

NAZL. netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ. 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters. dr. Miranda Dirx

NAZL. netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ. 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters. dr. Miranda Dirx NAZL netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters dr. Miranda Dirx Historie (1) Vanuit regionalisatie traumazorg (1998) zijn de traumacentra ontstaan.

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

Kennispublicatie 2. De GHOR als partner voor het openbaar bestuur

Kennispublicatie 2. De GHOR als partner voor het openbaar bestuur Kennispublicatie 2 De GHOR als partner voor het openbaar bestuur 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor burgemeesters. Daarnaast is deze publicatie informatief voor wethouders 1. GHOR staat

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

Gewondenspreidingsplan 2013

Gewondenspreidingsplan 2013 Gewondenspreidingsplan 2013 Versie: december 2013 vastgesteld in ROAZ Groningen, Friesland en Drenthe Gewonden spreidingsplan per 1 januari 2013. Inleiding Na zo n 10 jaar is het gewondenspreidingsplan

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Datum 25 april 2014 Onderwerp Aanbiedingsbrief Inspectierapport Verbetertrajecten C2000 stand van zaken 2013

Datum 25 april 2014 Onderwerp Aanbiedingsbrief Inspectierapport Verbetertrajecten C2000 stand van zaken 2013 1 > Retouradres Postbus 20301 00 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 00 EA Den Haag Turfmarkt 147 11 DP Den Haag Postbus 20301 00 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Nieuws van het. Kenniscentrum. Voorrangsvoertuigen. Wijziging in het projectteam. In dit nummer:

Nieuws van het. Kenniscentrum. Voorrangsvoertuigen. Wijziging in het projectteam. In dit nummer: Nieuws van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen In dit nummer: Wijziging in het projectteam Stand van zaken lopende projecten Vanaf nu ook stoppen voor groen! Proef Rijkswaterstaat met blauw zwaailicht

Nadere informatie

Memo. Algemene toelichting AGP 12

Memo. Algemene toelichting AGP 12 Memo AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 11 april 2016 Bijlage : 2 Steller : Hinke Linzel (GHOR), Eugene Geurtsen (RK) Onderwerp : Invoering Grootschalige Geneeskundige Bijstand Algemene toelichting

Nadere informatie

Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond

Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond Uitgangspunten voor de spoedeisende zorg Paul van Beers Amersfoort 7 april 2014 Aanleiding Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft in 2013 een zogeheten Kwaliteitsvisie Spoedeisende

Nadere informatie

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN Projectcode Versie 1.0 definitief Datum Januari 2012 Opstellers:: Robert Jan Houmes, medisch coordinator MMT Wim Thies, chief nurse MMT Mr Marie José Blondeau, jurist Erasmus MC Els van der Wallen, manager

Nadere informatie

Leidraad Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)

Leidraad Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) Leidraad Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) Versie 1.0, december 2015 Leidraad Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) versie 1.0 december 2015 Pag. 1 van 44 Colofon Auteur: Drs. Carian Cools

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland ervaringen traject Territoriale Congruentie

Veiligheidsregio Kennemerland ervaringen traject Territoriale Congruentie Veiligheidsregio Kennemerland ervaringen traject Territoriale Congruentie Frans Schippers Directeur Veiligheidsregio Kennemerland Regionaal Commandant Kennemerland De presentatie op onderdelen Wie zijn

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Nationale crisisbeheersing en CIMIC Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing Interne en externe veiligheid raken verweven

Nadere informatie