OTO plan CBRN Noord-Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OTO plan CBRN Noord-Nederland"

Transcriptie

1 OTO plan CBRN Noord-Nederland Aan: Projectteam CBRN preparatie Noord-Nederland Van: Marc Ruijten, Martin Eggens Versie: 2.5, definitief Datum: 10 maart 2011 Betreft: OTO plan CBRN 1 Opbouw van het OTO plan CBRN Deze notitie beschrijft een plan voor Opleiding, Training en Oefening (OTO) over de opvang van CBRN slachtoffers op de SEH afdelingen en de ambulancehulpverlening in Noord-Nederland, en een korte beschrijving van de opleidings- en trainingsmodules die daarvoor nog ontwikkeld moeten worden. Voor uitvoerende functies (dus niet voor beleidsstaven en directies) beschrijft dit plan op hoofdlijnen welke OTO activiteiten voor CBRN de komende paar jaar nodig zijn. De plannen zijn per activiteit als volgt gespecificeerd: 1. Doel (en inhoud op hoofdlijnen); 2. Doelgroep en uitgangsniveau; 3. De duur (contacturen en e-learning); 4. Geldigheidsduur/herhalingsfrequentie; 5. Identificatie van geschikte bestaande OTO of aangeven ontwikkelbehoefte custom made OTO; 6. Suggestie voor planning. Voor de ontwikkeling en uitvoering van alle genoemde OTO onderdelen zijn gekwalificeerde en competente deskundigen nodig. De Cycloon academie levert alle docenten behalve de trainers uit eigen gelederen. 1

2 2 Opleiding en training SEH Hulpverleners op de SEH werken conform de actuele versie van de Richtlijn chemische slachtoffers zoals vastgesteld door programma Cycloon. De richtlijn beschrijft de achtergrond, de betrokkenen en de uitvoering van de procedure chemische slachtoffers. 2.1 Opleiden en trainen SEH CBRN trainers a. Kennen en voor de eigen rol kunnen toepassen van de richtlijn chemische slachtoffers: Kunnen benoemen van opstartcriteria voor de procedure chemische slachtoffers ; Zelfstandig een besmet slachtoffer kunnen ontsmetten, met inachtneming van eigen veiligheid (beschermingsmiddelen en juist gebruik) en de effectiviteit van ontsmetting. b. Weten welke vragen te verwachten van SEH medewerkers over ontsmetting van slachtoffers en de daarvoor benodigde beschermingsmiddelen. De eenvoudige vragen kunnen beantwoorden en de complexe vragen kunnen doorverwijzen; c. SEH medewerkers kunnen begeleiden bij het testen van de richtlijn, procedure en materialen (persoonlijke beschermingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen) voor ontsmetting, en een praktijktoets daarover kunnen afnemen. d. Kennis over risico s van blootstelling voor de hulpverleners, het slachtoffer en overige omstanders (mede slachtoffers, hulpverleners, patiënten in de wachtkamer). e. Introductie op de keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen en het op de juiste wijze aan- en uittrekken daarvan. SEH verpleegkundigen of artsen verbonden aan de SEH. Interesse in, ervaring met en competenties voor begeleiden, trainen en beoordelen van collega s. 3. Duur: a. E-learning zoals overig medewerkers SEH, als introductie en voorbereiding op de contactdag. In plaats daarvan of als aanvulling daarop (evt facultatief) kan de BHLS worden overwogen (op het moment van dit schrijven nog in ontwikkeling). Kandidaat trainers met een actueel AHLS diploma worden niet beoordeeld op dit onderdeel. b. Eén dagdeel kennisoverdracht op het gebied van basiskennis toxicologie, dosis-respons, crisisorganisatie binnen (en buiten) het ziekenhuis (kort), bronnen van informatie, omgang met besmette slachtoffers en decontaminatie protocol (contacturen), casusbespreking. Kandidaat trainers met een actueel AHLS diploma krijgen gedeeltelijke dispensatie. c. Eén dagdeel praktisch onderwijs: inrichting van de ontsmettingsruimte, instructie persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), ervaren mogelijkheden en beperkingen medisch handelen en communicatie met PBM. Signaleren van typische fouten bij gebruik PBM en deze corrigeren. Jaarlijks één dagdeel herhaling. Custom made voor Noord-Nederland (Cycloon regio) op basis van de ZonMW Leidraad CBRN. Suggestie: aparte module ontwikkelen voor SEH medewerkers met een actueel AHLS diploma. a. Middagdeel nog te ontwikkelen 1 e helft b. OTO theoretisch deel is ontwikkeld en getest in het lopende project als contactonderwijs. Ochtend deel kan pas definitief worden gemaakt nadat ook het middagdeel volledig is opgezet, om dubbelingen te vermijden en aansluiting van de dagdelen te garanderen. 2

3 2.2 Herhalingscursus SEH CBRN trainers a. Up-to-date houden van de kennis en vaardigheden van SEH CBRN instructeurs. b. Uitwisselen van ervaringen met het begeleiden en beoordelen van SEH medewerkers. c. Gelegenheid bieden tot het stellen van vragen die de trainers hebben over de les- en leerstof, of moeilijke vragen die hen door de SEH medewerkers zijn gesteld. SEH CBRN trainers die zijn geslaagd voor de train-de-trainer opleiding, en die in het afgelopen jaar ten minste 5 collega s hebben begeleid bij de opleiding of herhaling van de instructie over CBRN. 3. Duur: Eén dagdeel instructie, beantwoording van vragen (van SEH trainers en SEH medewerkers), discussie over casus en toetsing eigen vaardigheden. Jaarlijks herhalen. Suggestie: trainersstatus na 15 maanden opschorten; kan dan tot 1½ jaar na de laatste (herhalings)cursus worden hervat na herhalingscursus. Na 3 jaar zonder herhaling vervalt de trainersstatus, en moet de gehele train-de-trainer opleiding opnieuw worden gevolgd. Suggestie: aparte module ontwikkelen voor SEH medewerkers met een actueel AHLS diploma. Ontwikkelen 2 e helft van Uitvoeren vanaf 1 jaar na slagen van eerste SEH CBRN trainers. 2.3 Handreiking voor SEH trainers t.b.v. praktische training SEH medewerkers 1. Doel en inhoud (op hoofdlijnen): a. Agenda voor de praktische training van SEH medewerkers. b. Lijst met aandachtspunten (checklist) die SEH CBRN trainers kunnen gebruiken bij het praktische deel van de opleiding van SEH medewerkers. c. Checklist voor afvinken onderdelen praktijktoets SEH medewerkers. SEH CBRN trainers die zijn geslaagd voor de train-de-trainer opleiding. NVT. NVT. Ontwikkelen 1 e helft Moet beschikbaar zijn als lesmateriaal bij de eerste train-de-trainer opleiding. 2.4 Opleiding en training SEH medewerkers AHLS: 1. Doel en inhoud: a. Bewustwording van en kennismaking met incidenten met gevaarlijke stoffen. b. Herkenning, diagnose en interventie bij acute intoxicaties met gevaarlijke stoffen c. Kennis over risico s van blootstelling voor hulpverleners en het slachtoffer. 3

4 Eén van de groepen artsen op de SEH van elk profielziekenhuis. De cursus is in ieder geval noodzakelijk voor de artsen die binnen het profielziekenhuis de rol/taak uitvoeren van: a. deco artsen. b. medisch verantwoordelijke SEH. Kandidaten: SEH artsen, internisten of anesthesiologen (of consulenten interne of anesthesiologie). Voor de artsen in de ziekenhuizen die basis CBRN zorg leveren wordt een BHLS cursus sterk geadviseerd. Deze is momenteel in ontwikkeling. Circa 40 uur voorbereiding (syllabus 400 pagina s) en twee dagen contactonderwijs OSG-VvAA in Houten of in-company. Geldigheidsduur 4 jaar, waarna hercertificering nodig is. OSG-VvAA plant nascholing met de mogelijkheid om het examen voor hercertificering af te nemen. Bestaande cursus, in Nederland verzorgd door OSG-VvAA. Kosten momenteel 985 per cursist. Wordt bij voldoende deelname ook op locatie gegeven, tegen sterk gereduceerde kosten. 6. Planning: Starten met opleidingen artsen vanaf medio Bewustwording en theorie: 1. Doel en inhoud: a. Kennen en voor de eigen rol kunnen toepassen van de richtlijn chemische slachtoffers: Kunnen benoemen van opstartcriteria voor de procedure chemische slachtoffers ; Zelfstandig een besmet slachtoffer kunnen ontsmetten, met inachtneming van eigen veiligheid (geschikte beschermingsmiddelen en hun gebruik) en de effectiviteit van ontsmetting. b. Kennis over risico s van blootstelling voor hulpverleners, het slachtoffer en overige omstanders (mede slachtoffers, hulpverleners, patiënten in de wachtkamer). c. Introductie op de keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen en het op de juiste wijze aan- en uittrekken daarvan. Iedereen die deel kan uitmaken van een deco team of de ontsmettingszone moet kunnen inrichten. In de praktijk betekent dat waarschijnlijk: a. Alle SEH verpleegkundigen. b. Alle artsen die dienst doen op de SEH en mogelijk optreden als deco arts of als medisch verantwoordelijke SEH. c. BHV ers of andere medewerkers die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de procedure chemische slachtoffers. d. Personen met een actueel AHLS diploma krijgen dispensatie voor onderdelen 1a en 1b. Suggestie: Een aparte module worden opgezet voor personen met een actueel AHLS diploma. E-learing traject in Trainbox over achterliggende concepten van ontsmetting (waarom, wat, hoe, waar, wanneer). Geldigheidsduur 2 jaar, waarna herhaling van hetzelfde programma evt. aangevuld met casusbespreking. 4

5 6. Planning: Ontwikkelen les- en leerstof 1 e helft Uitvoeren zodra Trainbox module gereed is en ontsmettingsfaciliteit in het eigen ziekenhuis beschikbaar is (om tijd tussen theorie en praktijk te beperken). E-learning via Trainbox kan individueel op een rustig moment op de SEH Praktische opleiding SEH medewerkers a. In de praktijk brengen van kennis opgedaan tijdens e-learning. b. Fixeren van kennis over richtlijn chemische slachtoffers en de eigen rol daarin. c. Oefenen met de persoonlijke beschermingsmiddelen: op de juiste wijze aan- en uittrekken van de PBM; helpen van een collega met het aan- en uittrekken; controle van een collega s PBM voor inzet; elkaars welzijn en veiligheid bewaken tijdens inzet; op correcte wijze decontaminatie uitvoeren is geen onderdeel (kost te veel tijd). 7. Doelgroep en uitgangsniveau: Iedereen die deel kan uitmaken van een deco team of de ontsmettingszone moet kunnen inrichten. In de praktijk betekent dat waarschijnlijk: a. Alle SEH verpleegkundigen. b. Alle artsen die dienst doen op de SEH en mogelijk optreden als deco arts of als medisch verantwoordelijke SEH. c. BHV ers of andere medewerkers die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de procedure chemische slachtoffers. 2. Duur: Eén uur training en oefening onder supervisie van een SEH CBRN trainer. Kan in kleine groepjes van 2 (maximaal) 4 personen. 3. Geldigheidsduur/herhalingsfrequentie: Geldigheidsduur 2 jaar, waarna herhaling van hetzelfde programma. Eventueel met casusbespreking. 4. Geschikte bestaande OTO of ontwikkelbehoefte custom made OTO: 5. Suggestie voor planning: Per ziekenhuis, na gereed komen van ontsmettingsfaciliteiten in het eigen ziekenhuis, de Trainbox module en ten minste één opgeleide SEH CBRN trainer. Uitvoering waarschijnlijk vanaf 3 e kwartaal 2011 door interne SEH CBRN trainers. 2.5 Timing en volgorde Voordat de opleiding en training op de SEH van start kunnen gaan moeten de volgende voorzieningen zijn gerealiseerd: 1. Een basis protocol ontsmetting op de SEH (onderdeel van het Cycloon project CBRN preparatie Noord-Nederland, afronding januari 2011). 2. Een keuze voor één of meer typen persoonlijke bescherming. 3. Een ingerichte ontsmettingszone bij tenminste één SEH (voor instructiefoto s en training). 4. Een try-out van de aankleed- en ontsmettingsprocedure uit het standaard protocol voor: Instructiefoto s over het aan- en uittrekken van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Instructiefoto s en/of film over een ontsmetting volgens de richtlijn. 5

6 5. Ontwikkeling van een e-learning programma voor alle SEH medewerkers. Een met foto s ondersteunde instructie over het aan- en uittrekken van de persoonlijke beschermingsmiddelen en van een ontsmettingsproces maken daarvan deel uit. 6

7 3 Opleiding en training ambulancehulpverleners Net als voor de SEH wordt voor de ambulancehulpverlening een train-de-trainer opleiding opgezet. De opleiding van de trainers en de medewerkers is vergelijkbaar met die voor de SEH, afgezien van de volgende verschillen: 1. De relevante richtlijn wordt het protocol eerste uur (ontsmetting en behandeling in het veld). Afronding van het protocol eerste uur is een absolute voorwaarde voor de start van een CBRN OTO programma voor de ambulancehulpverlening. De timing daarvan is een onzekere factor vanwege de lange historie van dit protocol en het grote aantal betrokkenen. 2. Ambulancehulpverleners werken met persoonlijke bescherming in de warm zone. Werken in de cold zone kan zonder of met sterk gereduceerde persoonlijke bescherming. 3. De taken van de ambulancehulpverleners zijn vergelijkbaar met die van de medische verantwoordelijke voor de decontaminatie op de SEH: levensreddend handelen en toezicht houden op de toestand van het slachtoffer tijdens de ontsmetting. 4. De persoonlijke bescherming kan daardoor verschillen van die op de SEH, die is afgestemd op het uitvoeren van de ontsmetting zelf. Alle opleiding en training voor de ambulancehulpverlening en MMT moet nog worden ontwikkeld. 3.1 Opleiden en trainen Ambulance CBRN trainers a. Kennen en voor de eigen rol kunnen toepassen van het protocol eerste uur: Kunnen benoemen van opstartcriteria voor het protocol eerste uur; Zelfstandig een besmet slachtoffer kunnen ontsmetten, met inachtneming van eigen veiligheid (beschermingsmiddelen en juist gebruik) en de effectiviteit van ontsmetting. b. Weten welke vragen te verwachten van ambulancehulpverleners over ontsmetting van slachtoffers en de daarvoor benodigde beschermingsmiddelen. De eenvoudige vragen kunnen beantwoorden en de complexe vragen kunnen doorverwijzen; c. Ambulancehulpverleners kunnen begeleiden bij het testen van de richtlijn, procedure en materialen (persoonlijke beschermingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen) voor ontsmetting, en een praktijktoets daarover kunnen afnemen. d. Kennis over risico s van blootstelling voor de hulpverleners, het slachtoffer en overige omstanders (mede slachtoffers, hulpverleners, omstanders). e. Introductie op de keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen en het op de juiste wijze aan- en uittrekken daarvan. Ambulancehulpverleners die voldoen aan criteria voor CBRN trainer. 3. Duur: a. E-learning zoals overige ambulancehulpverleners, als introductie en voorbereiding op de contactdag. In plaats daarvan of als aanvulling daarop (eventueel facultatief) kan de BHLS worden overwogen (op het moment van dit schrijven nog in ontwikkeling). Kandidaat trainers met een actueel AHLS diploma worden niet beoordeeld op dit onderdeel. b. Eén dagdeel kennisoverdracht op het gebied van basiskennis toxicologie, dosis-respons, crisisorganisatie buiten het ziekenhuis, bronnen van informatie, omgang met besmette slachtoffers en decontaminatie protocol (contacturen), casusbespreking. Kandidaat trainers met een actueel AHLS diploma krijgen gedeeltelijke dispensatie. c. Eén dagdeel praktisch onderwijs: inrichting van de ontsmettingsruimte, instructie persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), ervaren mogelijkheden en beperkingen medisch handelen en communicatie met PBM. Signaleren van typische fouten bij gebruik PBM en deze corrigeren. 7

8 Jaarlijks één dagdeel herhaling. Ontwikkelen op basis van train-de-trainer opleiding SEH, direct nadat het multidisciplinaire protocol eerste uur is geaccordeerd. 3.2 Herhalingscursus Ambulance CBRN trainers a. Up-to-date houden van de kennis en vaardigheden van Ambulance/MMT CBRN trainers. b. Uitwisselen van ervaringen met het begeleiden en beoordelen van medewerkers. c. Gelegenheid bieden tot het stellen van vragen die de trainers hebben over de les- en leerstof, of moeilijke vragen die hen door de medewerkers zijn gesteld. Ambulance CBRN trainers die zijn geslaagd voor de train-de-trainer opleiding, en die in het afgelopen jaar ten minste 5 collega s hebben begeleid bij de opleiding of herhaling van de instructie over CBRN. 3. Duur: Eén dagdeel instructie, beantwoording van vragen (van Ambulance trainers en medewerkers), discussie over casus en toetsing eigen vaardigheden. Jaarlijks herhalen. Suggestie: trainersstatus na 15 maanden opschorten; kan dan tot 1½ jaar na de laatste (herhalings)cursus worden hervat na herhalingscursus. Na 3 jaar zonder herhaling vervalt de trainersstatus, en moet de gehele train-de-trainer opleiding opnieuw worden gevolgd. Ontwikkelen 2 e helft van 2011 op basis van herhalingscursus SEH. Uitvoeren vanaf 1 jaar na slagen van eerste Ambulance CBRN trainers. 3.3 Handreiking voor Ambulance CBRN trainers t.b.v. praktische deel training Ambulancehulpverleners 1. Doel en inhoud (op hoofdlijnen): a. Agenda voor de praktische training van Ambulancehulpverleners. b. Lijst met aandachtspunten (checklist) die Ambulance CBRN trainers kunnen gebruiken bij het praktische deel van de opleiding van Ambulancehulpverleners. c. Checklist voor afvinken onderdelen praktijktoets Ambulancehulpverleners. Ambulance CBRN trainers die zijn geslaagd voor de train-de-trainer opleiding. NVT. NVT. 6. Suggestie voor planning.: Ontwikkelen 1 e helft Moet beschikbaar zijn als lesmateriaal bij de eerste train-de-trainer opleiding. 8

9 3.4 Opleiding en training ambulancehulpverleners Bewustwording en theorie: 1. Doel en inhoud: a. Bewustwording en kennismaking met de presentatie van slachtoffers met chemische blootstelling of een acute intoxicatie in het veld. b. Kennen en voor de eigen rol kunnen toepassen van het protocol eerste uur: Kunnen benoemen van opstartcriteria voor het protocol eerste uur; Zelfstandig kunnen assisteren bij de ontsmetting door de brandweer van een besmet slachtoffer, met inachtneming van eigen veiligheid (geschikte beschermingsmiddelen en hun gebruik), de toestand van het slachtoffer en de effectiviteit van ontsmetting. c. Kennis over risico s van blootstelling voor hulpverleners, het slachtoffer en overige omstanders (mede slachtoffers, hulpverleners, omstanders). d. Introductie op de keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen en het op de juiste wijze aan- en uittrekken daarvan. Alle ambulancehulpverleners (verpleegkundige en chauffeur worden samen opgeleid). Personen met een actueel AHLS diploma krijgen dispensatie voor onderdelen 1a en 1b. E-learing traject in Trainbox over achterliggende concepten van ontsmetting (waarom, wat, hoe, waar, wanneer). Geldigheidsduur 2 jaar, waarna herhaling van hetzelfde programma evt. aangevuld met casusbespreking. 6. Planning: Ontwikkelen les- en leerstof 2 e helft 2011 (na afronding protocol eerste uur) op basis van SEH opleiding. Uitvoeren zodra Trainbox module gereed is en persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn. E-learning via Trainbox kan individueel op een rustig moment op de post Praktische opleiding ambulancehulpverleners a. In de praktijk brengen van kennis opgedaan tijdens e-learning. b. Fixeren van kennis over protocol eerste uur en de eigen rol daarin. c. Oefenen met de persoonlijke beschermingsmiddelen: op de juiste wijze aan- en uittrekken van de PBM; helpen van een collega met het aan- en uittrekken; controle van een collega s PBM voor inzet; elkaars welzijn en veiligheid bewaken tijdens inzet. Alle ambulancehulpverleners. 3. Duur: Eén uur training en oefening onder supervisie van een ambulance CBRN trainer. Kan in kleine groepjes van 2 (maximaal) 4 personen. Geldigheidsduur 2 jaar, waarna herhaling van hetzelfde programma. Eventueel met casusbespreking. 9

10 Per RAV na gereedkomen van het protocol eerste uur en de Trainbox module, beschikbaarheid van de persoonlijke beschermingsmiddelen en ten minste één opgeleide ambulance CBRN trainer. Ontwikkelen in tweede helft 2011 op basis van training SEH. Uitvoering vanaf 4 e kwartaal 2011 of later door interne ambulance CBRN trainers. 10

11 4 Opleiding en training MMT De opleiding van de MMT CBRN trainer en de MMT artsen/verpleegkundigen is hetzelfde als die voor de ambulancehulpverleners (Hoofdstuk 3). De opleidingen kunnen daarom gezamenlijk worden gevolgd. Vanuit het MMT wordt één persoon met een actueel AHLS diploma als trainer opgeleid. De rest volgt dezelfde training als die voor de ambulancehulpverleners onder leiding van de MMT CBRN trainer. Evenals voor SEH artsen uit de profielziekenhuizen geldt voor de MMT artsen een uitbreiding in de vorm van de cursus AHLS (Advanced Hazmat Life Support). Deze cursus is hieronder voor MMT artsen nogmaals beschreven. 4.1 Opleiding en training MMT artsen AHLS: 1. Doel en inhoud: a. Bewustwording van en kennismaking met incidenten met gevaarlijke stoffen. b. Herkenning, diagnose en interventie bij acute intoxicaties met gevaarlijke stoffen c. Kennis over risico s van blootstelling voor hulpverleners en het slachtoffer. Alle MMT artsen. Circa 40 uur voorbereiding (syllabus 400 pagina s) en twee dagen contactonderwijs OSG-VvAA in Houten of in-company. Geldigheidsduur 4 jaar, waarna hercertificering nodig is. OSG-VvAA plant nascholing met de mogelijkheid om het examen voor hercertificering af te nemen. Bestaande cursus, in Nederland verzorgd door OSG-VvAA. Kosten momenteel 985 per cursist. Wordt bij voldoende deelname ook op locatie gegeven, tegen sterk gereduceerde kosten. 6. Planning: Starten met opleidingen artsen vanaf medio

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

Decontaminatie en opvang slachtoffers van gevaarlijke stoffen. Jeanne de Vetter Crisiscoördinator Erasmus MC WES symposium 12 maart 2009

Decontaminatie en opvang slachtoffers van gevaarlijke stoffen. Jeanne de Vetter Crisiscoördinator Erasmus MC WES symposium 12 maart 2009 Decontaminatie en opvang slachtoffers van gevaarlijke stoffen Jeanne de Vetter Crisiscoördinator Erasmus MC WES symposium 12 maart 2009 Beleid / uitgangspunten préhospitaal Veiligheid van hulpverleners

Nadere informatie

Als de rook om je hoofd is verdwenen Marc Ruijten, CrisisTox Consult

Als de rook om je hoofd is verdwenen Marc Ruijten, CrisisTox Consult Als de rook om je hoofd is verdwenen Marc Ruijten, CrisisTox Consult Onderwerpen van vanmiddag Chemische incidenten exotisch of alledaags Voorbereiding van uw SEH - Herkenning - Opvang en behandeling Toxidromen:

Nadere informatie

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH In opdracht van Netwerk Acute Zorg Zwolle en haar regionale ziekenhuispartners Versie:

Nadere informatie

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE Certificering EHBDu A Voorwaarden De cursus is toegankelijk voor horeca- en veiligheidspersoneel en politie. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde trainer EHBDu A of B. De cursus wordt aangemeld

Nadere informatie

Syllabus ISM Foundation Examentraining Structuur en doelen

Syllabus ISM Foundation Examentraining Structuur en doelen Syllabus ISM Foundation Examentraining Structuur en doelen Datum: 3 juni 2012 Versie: 1.0 Integrated Service Management Inhoud De ISM Foundation Examentraining... 3 Doelgroep... 3 Leerdoelen... 3 Inhoud...

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ)

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Noord Nederland 2015 Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare

Nadere informatie

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie".

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een eigen-dienst- situatie. Basismodule schoonmaakonderhoud. Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie". Werkwijze en toepassing van het

Nadere informatie

Slachtoffers met acute intoxicatie aan de poort van de SEH

Slachtoffers met acute intoxicatie aan de poort van de SEH Project CBRN preparatie Noord- Nederland In opdracht van het programma Cycloon Slachtoffers met acute intoxicatie aan de poort van de SEH Definitie van scenario s en gewondenspreiding Status: definitief

Nadere informatie

Ambulance HEMS Verpleegkundige Crewmember Roelof van Dijk

Ambulance HEMS Verpleegkundige Crewmember Roelof van Dijk Ambulance Verpleegkundige HEMS Crewmember Roelof van Dijk Even voorstellen 1982 Verpleegkundige Leeuwarden 1985 C.C.U. Haarlem 1987 Anesthesiologie Den Haag 1989 Ambulancedienst Delft 1994 Ambulancedienst

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

EMSB Emergency Management of Severe Burns

EMSB Emergency Management of Severe Burns EMSB Emergency Management of Severe Burns Cursus voor spoedeisende hulp bij brandwonden Nederlandse Brandwonden Stichting i.s.m. de drie Nederlandse brandwondencentra en het Ministerie van Defensie Patiënten

Nadere informatie

Onderhandelen, Samenwerken en Conflictpreventie Informatiepakket voor medici

Onderhandelen, Samenwerken en Conflictpreventie Informatiepakket voor medici Onderhandelen, Samenwerken en Conflictpreventie Informatiepakket voor medici Welkom bij MediationPoint! Wat kunnen wij voor u doen? - Cursus Onderhandelen, Samenwerken en Conflictpreventie. Hoe? - Er zijn

Nadere informatie

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting 12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft : OMA scholing leerlingen en stagiaires Management samenvatting Binnen Mondriaan is het de afspraak dat alle medewerkers in de directe

Nadere informatie

Beoordelingsformulier tweedelijns toezicht

Beoordelingsformulier tweedelijns toezicht Datum beoordeling Naam + reg. nummer opleider Cursuscode + naam Eindresultaat : Voldoende / Onvoldoende* * zie pagina 6 Bevindingen Samenvattende uitwerking van bevindingen. Indien er onderdelen als aandachtspunten

Nadere informatie

Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt!

Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt! Informatiebrochure Kader opleidingen CWO Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt! 1 Woord vooraf CWO opleidingslocaties (watersportverenigingen en vaarscholen) willen goede en enthousiaste instructeurs

Nadere informatie

Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening BASIS OPLEIDING EERSTEHULPVERLENER-LPEV

Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening BASIS OPLEIDING EERSTEHULPVERLENER-LPEV BASIS OPLEIDING EERSTEHULPVERLENER-LPEV Vooropleiding Cursusduur : Geen, of beperkt (BHV / LEH) : Tenminste 24 uur : 8 12 personen : Praktijk examen met casuïstieken Basis : Basis : Praktisch leren omgaan

Nadere informatie

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Sterk in maatwerk Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig BOCAS Brandweer Amsterdam-Amstelland 2 Jaarlijks trainen honderden brandweerlieden en bedrijfshulpverleners bij BOCAS. Het opleidingscentrum

Nadere informatie

Aanbod scholingen PEDI-NL November 2010 SCHOLINGEN PEDI-NL

Aanbod scholingen PEDI-NL November 2010 SCHOLINGEN PEDI-NL SCHOLINGEN PEDI-NL De PEDI-NL is de Nederlandse vertaling en bewerking van Pediatric Evaluation of Disability Inventory. Met de PEDI kan de mate van zelfstandigheid in het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

Concluderend is deze module gericht op trainers/coaches die in reguliere groepen werken met enkele sporters met een autistisch spectrum stoornis.

Concluderend is deze module gericht op trainers/coaches die in reguliere groepen werken met enkele sporters met een autistisch spectrum stoornis. Pilot Generiek leertraject Autisme in de Sport In opdracht van NOC*NSF en het Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport (NKG) heeft de Academie voor Sportkader (ASK) in samenwerking met: de Nederlandse

Nadere informatie

CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK

CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK HEFTRUCK- EN REACHTRUCK OPLEIDINGEN Moderne heftrucks en reachtrucks zijn, mits deskundig bediend en behandeld, een machtig stuk gereedschap. Deskundig

Nadere informatie

De voorbereiding. NAZB leidraad opvang chemische slachtoffers. Datum: 16 juli 2013

De voorbereiding. NAZB leidraad opvang chemische slachtoffers. Datum: 16 juli 2013 NAZB leidraad opvang chemische slachtoffers De voorbereiding Versie: 5.2 Datum: 16 juli 2013 M. Ruijten, CrisisTox Consult P. v. Roessel, St. Elisabeth ziekenhuis Tilburg Inhoudsopgave Voorwoord - verantwoording...

Nadere informatie

Medisch rekenen voor verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en anderen

Medisch rekenen voor verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en anderen Titel Medisch rekenen voor verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en anderen Toepassingsgebied Zorgeenheden, SEH, OK, recovery, overige relevante werkplekken. Doelgroep Verpleegkundigen en anesthesiemedewerkers.

Nadere informatie

Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen Trainingen & Opleidingen Bedrijfshulpverlening Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp, het bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming.

Nadere informatie

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Inleiding Dit document beschrijft de basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode van trainingsbureau Moetd. Doelgroep

Nadere informatie

Diensten CumLaude. Praktische Informatie

Diensten CumLaude. Praktische Informatie Diensten CumLaude Praktische Informatie - Basiscursus BHV - Herhalingscursus BHV - Cursus BHV voor bedrijven met kinderen - Cursus Reanimatie met AED - Cursus AED voor bedrijven - Ontruimingsoefening Harpdreef

Nadere informatie

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool HERHALINGSLESSEN - EHBO NOOTDORP - SEIZOEN 2015 / 2016 GROEP 1 LESTIJD: 19:30 - ± 21:30 UUR 02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht.

Nadere informatie

GEVAARLIJKE STOFFEN: BESCHERMING EN ONTSMETTING. Jacco Veldhuyzen AIOS-SEH MCA CLO 21 februari 2013

GEVAARLIJKE STOFFEN: BESCHERMING EN ONTSMETTING. Jacco Veldhuyzen AIOS-SEH MCA CLO 21 februari 2013 GEVAARLIJKE STOFFEN: BESCHERMING EN ONTSMETTING Jacco Veldhuyzen AIOS-SEH MCA CLO 21 februari 2013 INCIDENTEN KOMEN VOOR INHOUD Leerpunten Besmetting met gevaarlijke stoffen Ontsmetten (video) Persoonlijke

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare organisaties. Crisissituaties

Nadere informatie

Regeling Certificeringen EHBDu 2016

Regeling Certificeringen EHBDu 2016 Kenmerk: RegCertEHBDu16.docx Van: Dr J Krul, landelijk opleider EHBDu E-mail: info@educaregroningen.nl Telefoon: 050 3120283 Mussengang 13 9711RP Groningen Kantoor/spreekuren: maandag 12:00-15:00 uur Regeling

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Studiegids. Schoonmaken is een vak A Hofmanweg 5a, 2031 BH Haarlem 023-531 51 86 www.studieplannederland.nl info@studieplannederland.

Studiegids. Schoonmaken is een vak A Hofmanweg 5a, 2031 BH Haarlem 023-531 51 86 www.studieplannederland.nl info@studieplannederland. Studiegids Schoonmaken is een vak A Hofmanweg 5a, 2031 BH Haarlem 023-531 51 86 www.studieplannederland.nl info@studieplannederland.nl Studie Plan Nederland is dé vakopleider voor de schoonmaakbranche.

Nadere informatie

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie Welkom Docent: Siri Kruit sirikruit@live.nl iri Kruit Voorlichting en training 1 Programma Introductie - Kennismaking - Studiehandleiding, opbouw van de lessen

Nadere informatie

Veilig omgaan met ammoniak en handelingen aan ammoniakinstallaties.

Veilig omgaan met ammoniak en handelingen aan ammoniakinstallaties. Veilig omgaan met ammoniak en handelingen aan ammoniakinstallaties. Koel- en vriesinstallaties zijn uitgerust met diverse soorten koudemiddel. Natuurlijke koudemiddelen worden van oudsher toegepast; door

Nadere informatie

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Opleidingsprogramma KOP-training

Opleidingsprogramma KOP-training Opleidingsprogramma KOP-training Inhoudsopgave Dit document geeft een korte omschrijving van de achtergrond, inhoud en het programma van de KOPtraining die georganiseerd wordt in het kader van het mirro-keurmerk.

Nadere informatie

Technische training Hamilton Medical Nederland.

Technische training Hamilton Medical Nederland. Technische training Hamilton Medical Nederland. Belangrijk De training bij Hamilton Medical Nederland bestaat uit diverse delen: Het minimaal aantal deelnemers is 4 personen. Het maximaal aantal deelnemers

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Informatieblad Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Waarom kiezen voor ccb groep? In 3 dagen uw diploma adembescherming voor de bedrijfshulpverlener van het NIBHV behalen vaardigheden

Nadere informatie

Regeling Certificeringen 2015

Regeling Certificeringen 2015 Groningen, 21/01/2015 Versie 1 Regeling Certificeringen 2015 Kenmerk: RegCertEHBDu15.docx Van: Dr J Krul, landelijk opleider EHBDu E-mail: educare@home.nl Telefoon: 050 3120283 Mussengang 13 9711RP Groningen

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

Workshop 4. Inventariseren en uitwisselen van nieuwe oefeningen voor RAPP-trainers tijdens de cursussen.

Workshop 4. Inventariseren en uitwisselen van nieuwe oefeningen voor RAPP-trainers tijdens de cursussen. Workshop 4 Inventariseren en uitwisselen van nieuwe oefeningen voor RAPP-trainers tijdens de cursussen. Anne-Marie Wijffels (Sint Maartenschool) Carine van de Laar (Sint Maartenskliniek) Vragenlijsten

Nadere informatie

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING INFORMATIE RIJ-OPLEIDING VRACHTWAGEN & AANHANGWAGEN ACHTER VRACHTWAGEN Voor persoonlijke informatie Openingstijden kantoor Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag REGULIERE RIJOPLEIDING CATEGORIE C

Nadere informatie

De wervende verenigingsadviseur

De wervende verenigingsadviseur De wervende verenigingsadviseur Inzet op energie en wervend vermogen van de vereniging WHISE ACADEMY De wervende verenigingsadviseur Het boeien en binden van mensen en organisaties in de lokale samenleving

Nadere informatie

IDENTITEIT ONBEKEND. omgaan met potentieel zeer gevaarlijke stoffen in het laboratorium Jeroen van der Meer

IDENTITEIT ONBEKEND. omgaan met potentieel zeer gevaarlijke stoffen in het laboratorium Jeroen van der Meer IDENTITEIT ONBEKEND omgaan met potentieel zeer gevaarlijke stoffen in het laboratorium Jeroen van der Meer EVEN VOORSTELLEN Jeroen van der Meer Opleiding: HBO Analytische Chemie in 2006 Belangrijkste expertise:

Nadere informatie

LEIDER SPORTIEVE RECREATIE. Inhoudsopgave

LEIDER SPORTIEVE RECREATIE. Inhoudsopgave LEIDER SPORTIEVE RECREATIE Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Toetsplan Leider Sportieve Recreatie 2 1 Competenties..................... 8 2 Algemene eisen aan de kandidaten............... 8 3 Proeven van bekwaamheid.................

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen.

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. - Voor buschauffeurs en conducteurs, waar verbale, mentale en fysieke agressie stelselmatig voor komt. - Voor de controleurs in het openbaar

Nadere informatie

Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach

Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach Den Dolder, mei 2014 Versie: 2 Auteur(s): Anna Hulsebosch/Joke Gierveld Het programma en de bijbehorende opleiding TOPs! is een programma voor jongens en meisjes

Nadere informatie

Beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker Seizoen 2010 / 2011

Beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker Seizoen 2010 / 2011 Beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker Seizoen 2010 / 2011 Parttime opleiding! Goed te combineren met gezin, baan of studie Lifeguard/ Toezichthouder Instructeur Doelgroepen Recreatie Zwemleider Erkend

Nadere informatie

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen.

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. Beste cursist, Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. U heeft bijgaand de handleiding voor de cursist en die voor de PB (PraktijkBegeleider) digitaal ontvangen.

Nadere informatie

OPLEIDEN, TRAINEN, OEFENEN

OPLEIDEN, TRAINEN, OEFENEN OPLEIDEN, TRAINEN, OEFENEN OTO Waterwolftunnel 07-11-13 1 Introductie NedMobiel is ondernemer in Tol, Tunnels en Exploitatie. Wij doen dit o.a. als adviseur en projectmanager bij overheden, bedrijven en

Nadere informatie

Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV

Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV Een bedrijfshulpverlener moet snel beslissingen kunnen nemen en bepalen welke handeling, op welke manier moet worden uitgevoerd. Onder bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Reanimatiecursus. Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED

Reanimatiecursus. Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED Reanimatiecursus Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED Reanimatie volwassenen Stelt u zich eens voor. U bent aan het winkelen, loopt over straat of bent gewoon thuis. Ineens

Nadere informatie

Overstappen. Voordelen LPEV, opleidingen LPEV, overstappen, overstapplan, en wat kost het Stichting LPEV

Overstappen. Voordelen LPEV, opleidingen LPEV, overstappen, overstapplan, en wat kost het Stichting LPEV Overstappen naar LPEV! Voordelen LPEV, opleidingen LPEV, overstappen, overstapplan, en wat kost het Inleiding Uitgangspunten EHBO opleidingen Stichting LPEV: Adequate EHBO op het gewenste en/of noodzakelijk

Nadere informatie

Informatie Opleiding peuterdans. Opbouw Opleiding. Studie belastinguren Totaal 175 uur. Opbouw/ omvang opleiding

Informatie Opleiding peuterdans. Opbouw Opleiding. Studie belastinguren Totaal 175 uur. Opbouw/ omvang opleiding Informatie Opleiding peuterdans Opbouw Opleiding Opbouw/ omvang opleiding De opleiding bestaat uit 12 opleidingsdagen, thuisopdrachten en een stageperiode van 9 weken, afgesloten met een theorie-examen

Nadere informatie

Kwaliteitswaarborging Tools4U. Opleiding en erkenning van Tools4U trainers

Kwaliteitswaarborging Tools4U. Opleiding en erkenning van Tools4U trainers Kwaliteitswaarborging Tools4U Opleiding en erkenning van Tools4U trainers Opleiding en erkenning van Tools4U trainers De effectiviteit van een strafrechterlijke interventie wordt naast de inhoud ook in

Nadere informatie

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR GHOR Academie Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR De GHOR Academie heeft met de opleiding OMAc een goed product toegevoegd. Wat ik echt

Nadere informatie

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG Verdiepingstraining Mediation in de gezondheidszorg Introductie De gezondheidszorg is met 1.2 miljoen werkenden de grootste beroepsgroep van Nederland en is volop in beweging.

Nadere informatie

Archipel Kenniscentrum. Archipel Academie. Trainingen Agressie. het gevoel van samen

Archipel Kenniscentrum. Archipel Academie. Trainingen Agressie. het gevoel van samen Archipel Kenniscentrum en Archipel Academie Trainingen Agressie het gevoel van samen 2014 Archipel Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Archipel worden openbaar

Nadere informatie

2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal... 2.3 Discussie... 2.4 Naslagwerk... 3. Programma... 6

2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal... 2.3 Discussie... 2.4 Naslagwerk... 3. Programma... 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Human Factor Management IntroductieTraining... 4 1.1 Doel HFM... 4 1.2 Doel introductietraining... 4 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Duur... 4 1.5 Inhoud... 4 2. Lessen... 2.1 Onderwerpen...

Nadere informatie

Cursusgids Opleiding SEH CBRN aandachtsfunctionaris Editie: 11 & 12 juni 2013

Cursusgids Opleiding SEH CBRN aandachtsfunctionaris Editie: 11 & 12 juni 2013 Cursusgids Opleiding SEH CBRN aandachtsfunctionaris Editie: 11 & 12 juni 2013 Versie: 2.5 Datum: 17 mei 2013 In opdracht van het Netwerk Acute Zorg Brabant Marc Ruijten, CrisisTox Consult Ward Grootens,

Nadere informatie

Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma

Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma Heb jij ervaring als productiemedewerker in de Food of Industrie en wil je jezelf beter inzetbaar maken door

Nadere informatie

Luchtwegmanagement stage MCA (Discipline Anesthesiologie)

Luchtwegmanagement stage MCA (Discipline Anesthesiologie) Luchtwegmanagement stage MCA (Discipline Anesthesiologie) Voor anesthesiologen (i.o.) bestaat er op het gebied van luchtwegmanagement de cursus Toegang tot de luchtweg, van het Wenkebach Instituut. Afwisselend

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Plan van Aanpak. TWI implementatie. www.twitraining.nl

Plan van Aanpak. TWI implementatie. www.twitraining.nl Plan van Aanpak TWI implementatie Inhoudsopgave 1. Achtergrond TWI... 3 2. Projectorganisatie... 5 2.1 Trainen medewerkers... 5 2.2 Randvoorwaarden voor het slagen van TWI... 6 3. Planning en doorlooptijd...

Nadere informatie

BZ11A. Bemoeizorg. post-hbo opleiding. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. mensenkennis

BZ11A. Bemoeizorg. post-hbo opleiding. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. mensenkennis BZ11A post-hbo opleiding Bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders In onze samenleving zijn er

Nadere informatie

Helpen is besmettelijk Marc Ruijten, CrisisTox Consult

Helpen is besmettelijk Marc Ruijten, CrisisTox Consult Helpen is besmettelijk Marc Ruijten, CrisisTox Consult Hulpverleners in de risicozone Incidenten met gevaarlijke stoffen - Op de werkplek - Op UW werkplek Komen regelmatig voor Ook kans op blootstelling

Nadere informatie

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg Implementatieplan bij het model opschalingsplan ambulancezorg Project RAV s voorbereid september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Omschrijving en doel... 3 1.2 Context... 3 1.3 Uniform opschalingsmodel

Nadere informatie

Technische training Hamilton Medical Nederland.

Technische training Hamilton Medical Nederland. Technische training Hamilton Medical Nederland. Belangrijk De training bij Hamilton Medical Nederland bestaat uit theoretische en praktische delen: Het minimaal aantal deelnemers is 4 personen. Het maximaal

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Start Werk & Blijf veilig: 1

Start Werk & Blijf veilig: 1 Start Werk & Blijf veilig: 1 * Achtergrond * Casus * Veiligheidsbewustwording * Doelgroepen * Doelstellingen * Leermethode * Certificering * SWB Matrix Start Werk en Blijf veilig: 2 * Start Veilig - E-learning

Nadere informatie

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2015 MSI. Beweegkriebels

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2015 MSI. Beweegkriebels Beweegkriebels A) Kosten en uren Hieronder het aantal uur dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de activiteiten voor de einddoelgroep. De rol van de professional (trainer,

Nadere informatie

Kennisplatform CBRN Limburg. Opvang zelf verwijzende patiënten met een Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire Besmetting

Kennisplatform CBRN Limburg. Opvang zelf verwijzende patiënten met een Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire Besmetting Kennisplatform CBRN Limburg Opvang zelf verwijzende patiënten met een Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire Besmetting De eerste CBRN coördinatoren Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Nadere informatie

Lesplan Beheerder Brandmeldinstallatie. NIBHV, september 2010, lesplan BBMI Pagina 1 van 10

Lesplan Beheerder Brandmeldinstallatie. NIBHV, september 2010, lesplan BBMI Pagina 1 van 10 Lesplan Beheerder Brandmeldinstallatie NIBHV, september 2010, lesplan BBMI Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Overzicht van benodigde materialen en opleidingsfaciliteiten 4 Kenmerken opleiding Beheerder

Nadere informatie

Training: Asbest, stof tot nadenken

Training: Asbest, stof tot nadenken Training: Asbest, stof tot nadenken Na het volgen van deze training bent u in staat asbestverdachte materialen te herkennen en weet u hoe te handelen na het aantreffen van asbestverdacht materiaal. GBB

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen

Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen Cursusinformatie Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen Overeenkomsten in symptomen en paramedische interventies Ontwikkeling en coördinatie : Frans van der Brugge Maart 2015 1 Algemene

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

SHV.. meer dan standaard BHV

SHV.. meer dan standaard BHV SHV.. meer dan standaard BHV Speciaal voor het onderwijs gericht SchoolHulpverleningsprogramma met vrije keuze onderwerpen. Calamiteiten beperken zich niet tot de 3 basiskerntaken van de standaard basis

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH

HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Beweegdeskundige Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Verwerven competenties

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Zorg voor een veilige werkomgeving

Zorg voor een veilige werkomgeving Verhoog de veiligheid Verklein de kans op ingrijpende gevolgen Voldoe aan de wet Voorkom boetes Verzeker de bedrijfscontinuïteit Zorg voor een veilige werkomgeving Opleidingsaanbod bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Post-hbo cursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement van de patiënt

Post-hbo cursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement van de patiënt Post-hbo cursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement van de patiënt de bewogen fysiotherapeut Geaccrediteerd door het KNGF Doel De post-hbo nascholingscursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

AED. Automatische Externe Defibrillatie. Informatiemap

AED. Automatische Externe Defibrillatie. Informatiemap AED Automatische Externe Defibrillatie Informatiemap Forto Training & Opleiding Broeklaan 101 5953 NA Reuver (t) 077-4769500 (f) 077-4769501 Januari 2006 www.forto-to.nl versie 2005-011 AED implementatie

Nadere informatie

SH10A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis

SH10A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis SH10A post-hbo opleiding Seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen mensenkennis Post-hbo opleiding seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt specifieke

Nadere informatie

Jan Scheurwater. Songül Serindag Bureauhoofd. Coördinator. Administratieve 078 6203469. Leergang Bevelvoerder (Interim) Wendy Arkenbout.

Jan Scheurwater. Songül Serindag Bureauhoofd. Coördinator. Administratieve 078 6203469. Leergang Bevelvoerder (Interim) Wendy Arkenbout. Marco Boulogne Jan Scheurwater Songül Serindag Bureauhoofd Administratieve 078 6203469 Leergang Bevelvoerder (Interim) Ondersteuning 078 6203463 078 6203465 André Poelmans 078 6203461 Immanuel Warsen 078

Nadere informatie

Werken met chemicaliën. Informatie tbv een toolbox

Werken met chemicaliën. Informatie tbv een toolbox Informatie tbv een toolbox Voor de leidinggevenden Bespreek aan de hand van de leaflet de verschillende soorten pictogrammen en betekenissen. Laat op de werkplek zien waar de informatie te vinden is, vraag

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Geaccrediteerd door de VVH De Academie voor Haptonomie, ITH en Synergos bieden gezamenlijk de cursus DSM IV/Psychopathologie aan. Bijzonder aan dit aanbod is allereerst

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Academisering crisisbeheersing publieke gezondheid IFV treedt toe tot programmacollege PSH Kwalificatiedossier Officier van dienst geneeskundig Kwalificatiedossiers

Nadere informatie

Veilig werken en hulp verlenen op afgelegen plaatsen

Veilig werken en hulp verlenen op afgelegen plaatsen Projectvoorstel Veilig werken en hulp verlenen op afgelegen plaatsen AK Trainingen en projecten Prins Willem Alexanderplein 14 5595EK leende 040 206 1163 / 06 5252 2392 KvK Eindhoven 56642237 IBAN NL22

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie