Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be"

Transcriptie

1 Geniet volop van uw pensioen Rijksdienst voor Pensioenen ~ Praktische gids voor de gepensioneerde

2 Voorwoord Beste lezer, Met pensioen gaan brengt voor de meesten onder ons heel wat veranderingen mee. We gaan op een nieuw ritme leven. Ons leven neemt een andere wending. Wanneer het zover is, dan zult u uw dagen anders indelen en u misschien minder nuttig voelen in de maatschappij, niettegenstaande al uw ervaring en capaciteiten. U zult meer vrije tijd hebben, maar waarschijnlijk ook minder middelen. Dat moment is een unieke gelegenheid om een nieuw leven uit te bouwen, een leven naar uw wensen. U kunt aan een nieuwe loopbaan beginnen, nieuwe horizonten opzoeken en vanalles ontdekken, uw jeugddroom eindelijk waarmaken, vrienden terug opzoeken, uw fysieke en geestelijke gezondheid verzorgen, creatief zijn en veel bijleren. U kunt zich ook (meer) inzetten voor de maatschappij, voor de rechten van de armsten en zwaksten onder ons, en de banden tussen generaties aanhalen teveel om op te noemen. Deze gids geeft u de mogelijkheid om deze nieuwe periode in uw leven beter te beleven. Hij ontsluit een waaier aan praktische informatie over diverse onderwerpen: financieel, sociaal en cultureel. U vindt er ook heel wat tips over allerhande voordelen en manieren om uw leven te vergemakkelijken en aangenamer te maken, enz. Alle nuttige gegevens voor uw dagelijks leven werden met zorg uitgezocht en up-to-date gebracht: het vrijmaken van de energiemarkt, de nieuwe huurregeling, de aanpassing van de echtscheidingsprocedures, de gemeentediensten waarop u kunt beroep doen, alles wat met erfenissen en giften te maken heeft, enz. We hopen dat u vlot uw weg zult vinden in al deze gegevens en dat ze u van nut zullen zijn. En geniet alvast van een gelukkig en stralend pensioen. De Rijksdienst voor Pensioenen 3

3 Inhoud Voorwoord...3 Mijn pensioen... 9 Uw pensioen...10 De uitbetaling van uw pensioen...12 Is de toekomst van uw pensioen veilig?...14 MyPension : uw pensioendossier in slechts enkele muisklikken...15 De berekening van uw pensioen...18 Waar vindt u informatie? Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) Uw geld beheren Allerhande voordelen en kortingen...40 Ontspanning, ontplooiing en op reis gaan...42 Sociale tarieven: beter leven voor minder geld...44 Verwarmen aan een lagere kostprijs...46 Water voor iedereen...47 Hallo, ik luister...48 Goed uw geld beheren...50 Hoe best beleggen? Van bank veranderen...54 Lenen aan de beste voorwaarden...56 De belastingen

4 Wat met uw huis?...60 Verkoop op lijfrente...62 Rust er een hypotheek op uw huis?...63 Het energieprestatiecertificaat...64 Uw woning verhuren...66 Een nieuwe woning kopen...68 Uw kinderen helpen...70 Erfenis en successie...72 De rechten van de overlevende echtgenoot...74 De erfenisrechten...76 De gezinswoning...77 Deblokkeren van de rekeningen...78 Erfenis zonder testament...79 Uw erfenis organiseren...80 De schenking...82 De begrafenisverzekering...84 Vrije tijd Cursussen volgen na uw pensioen...88 Creativiteit aan de macht...90 Voel u goed in uw hoofd...92 Verruim uw horizon...94 Blijf online! Strijd tegen oplichters...96 Samen genieten...98 Deelnemen aan het verenigingsleven Word vrijwilliger! Werken na uw pensioen

5 Seizoen- of deeltijdse arbeid Welk statuut kiest u best? De gemeente: tot uw dienst De gemeente: tot uw dienst De gemeente, uw vriend Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Verhuizen in de beste omstandigheden Leve het huwelijk! Echtscheiding en feitelijke scheiding Bij scheiding Bij overlijden van een partner Leefomgeving Een woning op maat Thuishulp Telebewaking Anders wonen Zorgwonen Welke woonvorm kiezen? Kies met kennis van zaken Praktische informatie De sleutels tot een gezond leven Meer bewegen Stress, vermoeidheid, depressie Weg met verslavingen Jaarlijkse check-up Medische zorgen

6 De huisarts raadplegen , het noodnummer Hospitalisatie: gebruiksaanwijzing De juiste keuze van het ziekenhuis Opties hebben hun prijskaartje De dag van uw opname Factuur: wie betaalt wat? Verplichte verzekering, wat is het? Rechten en bescherming van de patiënt Het OMNIO-statuut Hospitalisatieverzekering Medische en paramedische thuisverzorging Huur van medisch materiaal Depressie overwinnen Hoe zit het met mishandeling? Palliatieve zorg Euthanasie Lichaam aan de wetenschap schenken Woordenlijst

7

8 Mijn pensioen

9 Uw pensioen Of u nu werknemer was, zelfstandige of ambtenaar: u hebt zeker vragen over uw wettelijk pensioen. Hoe werd het berekend? Wie stort het? Is het wel veilig? Hebt u recht op vakantiegeld? Hierna volgt een klein overzicht van de belangrijkste voorzieningen voor pensioenen in België. Drie verschillende pensioenstelsels Het rustpensioen is in België een vergoeding die een werknemer ontvangt vanaf een bepaalde leeftijd, gebaseerd op de vroegere beroepsloopbaan. Er zijn drie belangrijke pensioenstelsels: Het pensioenstelsel van werknemers Dit stelsel betreft de werknemers die in België een arbeidscontract hadden als arbeider, bediende, mijnwerker, zeevarende, beroepsjournalist of personeelslid van de burgerluchtvaart. Voor die laatste vier categorieën gelden specifieke regels. Ook wie als contractueel of tijdelijk ambtenaar voor een overheidsinstelling werkte valt onder dit stelsel. Het pensioenstelsel van zelfstandigen Dit stelsel is van toepassing op personen die in België een beroepsactiviteit voor eigen rekening uitoefenden. Het is ook van toepassing op de helpers van zelfstandigen, d.w.z. personen die een zelfstandige geholpen of vervangen hebben tijdens de uitvoering van zijn/haar beroep en daarbij geen arbeidsovereenkomst hadden. Het pensioenstelsel van de overheidssector Dit stelsel betreft vastbenoemde (en gelijkgestelde) ambtenaren van de Federale Staat (met inbegrip van het leger, de magistratuur, de erkende godsdiensten, enz ) van de Gewesten en Gemeenschappen (waaronder ook het onderwijs), van sommige organisaties die afhangen van de Staat, de Gewesten of de Gemeenschappen, van bepaalde gemeenten, OCMW s en Intercommunales, en van de lokale en federale eenheidspolitie. 10

10 De overheidssector is echter geen homogeen geheel. Vandaar dat bepaalde werkgevers van de overheid over een min of meer grote autonomie kunnen beschikken om het pensioenstelsel van hun personeel te bepalen. Drie organisaties tot uw dienst RVP De Rijksdienst voor Pensioenen kent pensioenen van werknemers toe (zowel rust- als overlevingspensioenen) en ook de Inkomensgarantie voor Ouderen (Igo). De instelling betaalt de uitkeringen uit die ze toekent, en ook de pensioenen van de zelfstandigen en andere bijkomende uitkeringen. Rijksdienst voor Pensioenen Zuidertoren 1060 Brussel Gratis nummer: Vanuit het buitenland: RSVZ Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) houdt zich bezig met het sociaal statuut van de zelfstandigen en met name ook met de berekening van hun pensioen. Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Jan Jacobsplein Brussel Tel.: Fax: PDOS De Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) is verantwoordelijk voor het toekennen, de berekening en het beheer van het merendeel van de rust- en overlevingspensioenen van de ambtenaren. Pensioendienst voor de Overheidssector Victor Hortaplein 40 - bus Brussel Tel.: Fax: Mijn pensioen ~ 11

11 De uitbetaling van uw pensioen In België is het de Rijksdienst voor Pensioenen die de pensioenen uitbetaalt van werknemers en zelfstandigen. De dienst betalingen overheidspensioenen (CDVU) van de FOD Financiën doet dat voor de ambtenaren. Hoe verloopt de betaling? Omwille van praktische redenen wordt uw pensioen in het algemeen op uw bankrekening gestort. Er bestaan wel andere mogelijkheden, maar die gratis procedure is het veiligst en het makkelijkst. Hoe ontvangt u het? Werknemers en zelfstandigen moeten hun bankrekeningnummer meedelen aan de RVP via een gehandtekende brief, een fax, een of via MyPension: Fax: Zij kunnen ook steeds het formulier gebruiken dat alle toekomstige gepensioneerden gekregen hebben na het ontvangen van hun pensioensbeslissing. Als u dat document niet meer hebt, dan kunt u het eenvoudig aanvragen per telefoon op het gratis nummer van de RVP ( ) of bij het gewestelijk kantoor dat uw pensioendossier beheert. Als u nalaat uw rekeningnummer mee te delen of als u niet per bankoverschrijving wilt uitbetaald worden, dan zal uw pensioen betaald worden via een postassignatie. In dat geval zal uw postbode u elke maand het bedrag uitbetalen. Om veiligheidsredenen (diefstal of verlies) raden we dit ten stelligste af. Ambtenaren moeten hun betalingsaanvraag (per overschrijving of per post) indienen aan de hand van het Verbintenisformulier voor staatspensioenen. Dat formulier vindt u bij uw postkantoor, bij uw bankkantoor of bij de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven (CDVU). Info: Tel: of via 12

12 Als ze dat willen, kunnen ambtenaren zich ook laten uitbetalen via een circulaire postcheque die ze bij elk postkantoor kunnen verzilveren mits voorlegging van de identiteitskaart. Maar ook hier zijn nogal wat nadelen aan verbonden: die cheque kan gestolen of vernietigd worden en kan niet door iemand anders geïnd worden. Hij is ook maar drie maanden geldig na het uitschrijven ervan. Dat kan problemen geven wanneer u langdurig in het ziekenhuis verblijft of lang weg bent van huis. Mijn pensioen ~ 13

13 Is de toekomst van uw pensioen veilig? Dat is een vraag die nogal wat gepensioneerden zich stellen in deze crisistijden. De verschillende wettelijke pensioenstelsels zijn gebaseerd op een repartitiesysteem, binnen een stabiel kader. Ze worden gespijsd door de sociale bijdragen van de werknemers, door staatssubsidies en andere middelen. Drie belangrijke pijlers De eerste pijler is die van het wettelijk pensioen en wordt hoofdzakelijk gefinancierd door de verplichte bijdragen van al wie een beroep uitoefent. Daarbinnen moet nog onderscheid gemaakt worden tussen het rustpensioen dat berekend wordt op basis van de eigen loopbaan van de werknemer, en bij het pensioenstelsel van bezoldigde werknemers en zelfstandigen het overlevingspensioen dat kan verkregen worden op basis van de loopbaan van de overleden echtgenoot of echtgenote. De derde pijler betreft pensioenverzekeringen die u privé aangaat bij een bank of verzekeringsmaatschappij. De tweede pijler betreft de aanvullende pensioenen die zelfstandigen voor zichzelf of bepaalde werkgevers voor hun werknemers aanleggen. 14

14 MyPension : uw pensioendossier in slechts enkele muisklikken De online dienst MyPension werd in het leven geroepen opdat u overal en op elk moment toegang zou hebben tot uw pensioendossier. Het MyPension-platform is een gepersonaliseerde dienst die op al uw pensioenvragen een antwoord biedt (www.mypension.be of MyPension biedt u de mogelijkheid om uw dossier te raadplegen en te volgen hoe het evolueert. Waarom dit platform? Om u een gepast antwoord te geven in functie van uw persoonlijke gegevens, uw loopbaan, enz. U zult merken dat de site veel performanter is dan de klassieke algemene en statische sites die ter beschikking van de burgers staan. Om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te vrijwaren, moet u zich eerst identificeren. Hoe kunt u zich identificeren? ~ ~ met behulp van uw elektronische identiteitskaart (e-id), een elektronische kaartlezer en uw pincode. ~ ~ ofwel via uw user-id, wachtwoord en burgertoken (een kaartje met 24 persoonlijke codes), die u hebt ontvangen door u te registreren op de site MyPension: vijf keer klikken Nadat u zich geïdentificeerd hebt, ziet u de welkomstpagina van MyPension. Die biedt u vijf diensten: Mijn gegevens: Deze pagina laat u toe om uw persoonlijke gegevens en uw contactgegevens (telefoon, mail, enz ) te controleren en zo nodig te veranderen. voor ons milieu Verminder uw ecologische voetafdruk door op MyPension te melden dat u uw briefwisseling van de RVP per mail wilt ontvangen. Mijn pensioen ~ 15

15 Mijn briefwisseling: Hier vindt u alle brieven die u ontvangen hebt van de RVP of die u verstuurd hebt. ook andere beveiligde toepassingen van de sociale zekerheid. Wanneer u gepensioneerd bent vindt u hier ook uw fiscale fiches in pdf-formaat. Mijn betalingen: Hier vindt u de betalingen van de laatste 13 maanden, en de datum van de volgende betaling. Om uw pensioen zo goed mogelijk te begrijpen, vindt u er alle gewenste informatie in detail. Mijn loopbaan: Dit luik is vooral bedoeld voor wie nog niet gepensioneerd is. U vindt er al uw loopbaangegevens als bezoldigd of daarmee gelijkgesteld werknemer. Daardoor kan MyPension uw toekomstige pensioen simuleren. Als u al (of bijna) gepensioneerd bent, kunt u uw loopbaan niet meer raadplegen. Praktische informatie: Gratis groene lijn: Mijn dossier: Via MyPension kunt u 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 uw pensioendossier raadplegen. Wanneer u aangemeld bent, kunt u niet alleen uw gegevens in MyPension raadplegen, maar 16

16 Mijn pensioen ~ 17

17 De berekening van uw pensioen De berekening van uw pensioen verschilt al naargelang het pensioenstelsel. Voor werknemers De hoogte van uw pensioen wordt berekend aan de hand van drie parameters: ~ ~ de lengte van uw loopbaan; ~ ~ het loon dat u tijdens uw loopbaan ontving; ~ ~ uw gezinssituatie. Dat aangepaste jaarloon wordt vervolgens gedeeld door het aantal jaren van een volledige loopbaan (45 jaren voor een werknemer). Dat resultaat wordt vermenigvuldigd met 60 of 75 % naargelang uw gezinssituatie. In ieder geval zal de RVP de voor u voordeligste formule toepassen. Gezins- of alleenstaandenpensioen Als de echtgenoot of echtgenote van de pensioenaanvrager geen beroepsactiviteit uitoefent, geen recht heeft op een pensioen, en geen vervangingsinkomen geniet, dan wordt een gezinspensioen berekend. De bezoldiging van de hele loopbaan zal dan vermenigvuldigd worden met 75%. In alle andere gevallen wordt het pensioen als alleenstaande berekend (bezoldiging x 60%). Een volledige loopbaan is gespreid over 45 jaar. Elk jaar geeft dus recht op 1/45 ste van het pensioen. Om het pensioen te berekenen wordt het jaarlijkse loon aangepast aan de huidige levensduurte, door middel van een herwaarderingscoëfficiënt. Dat algemene berekeningsprincipe toont aan dat hoe langer de loopbaan is, hoe hoger het pensioen zal zijn. Toch wordt met niet meer jaren rekening gehouden dan nodig is voor een volledig pensioen (45 jaren dus). Als u langer dan 45 jaar gewerkt hebt, dan wordt er enkel met de gunstigste jaren rekening gehouden. Volledig loon x herwaarderingscoëfficiënt x 60% (als alleenstaande) of 75% (gezinssituatie) 45 18

18 Gelijkgestelde periodes Onder bepaalde voorwaarden kunnen sommige periodes van inactiviteit gelijkgesteld worden met gewerkte periodes. Dat is zo voor bijvoorbeeld bepaalde periodes van werkloosheid, van ziekte of invaliditeit, legerdienst, loopbaanonderbreking, studies, enz. Die gelijkstellingen kunnen kosteloos zijn of verlopen via het betalen van bijdragen. Binnen diezelfde logica zal het pensioen hoger liggen als de bezoldiging hoger was. De bezoldiging waar rekening wordt mee gehouden kan tot een plafond beperkt worden of in bepaalde gevallen opgetrokken tot het minimum gewaarborgd loon. Er wordt ook een speciale berekeningswijze gebruikt als u werkte als mijnwerker, zeevarende, beroepsjournalist of lid van de burgerluchtvaart. En zelfstandigen? De parameters die gebruikt worden om het wettelijk pensioen van zelfstandigen te berekenen zijn dezelfde als die voor de bezoldigde werknemers: ~ ~ de loopbaan; ~ ~ de beroepsinkomsten; ~ ~ de gezinssituatie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de beroepsinkomsten van vóór 1984 en die van daarna. De jaren vóór 1984 geven recht op een forfaitair pensioen. Voor de daaropvolgende jaren wordt het pensioen berekend aan de hand van het reële beroepsinkomen waarop de sociale bijdragen berekend werden. De gezinssituatie (gezin of alleenstaande) heeft ook een invloed op het pensioen als zelfstandige. En voor ambtenaren? De berekening van het pensioen van statutaire ambtenaren is niet gebaseerd op de bezoldigingen die ze ontvingen, maar op een referentie-inkomen dat overeenkomt met het gemiddelde van het loon tijdens de laatste vijf jaren van de loopbaan. Sinds januari 2009 houdt de berekening voor militairen Mijn pensioen ~ 19

19 rekening met het laatste actieve loon of het gemiddelde loon van de laatste vijf jaren. Dat referentieloon wordt vermenigvuldigd met het toegelaten aantal dienstjaren en gedeeld door 60 (of een andere fractie voor onder meer de leraren en de magistraten). Het ambtenarenpensioenstelsel houdt geen rekening met het feit of u getrouwd bent of niet. Contractuele ambtenaren vallen onder het pensioenstelsel voor werknemers (zie pagina 18). Wat bij een gemengde loopbaan? Als u opeenvolgend of tegelijkertijd als werknemer, als zelfstandige en/of als ambtenaar gewerkt hebt, zal uw gemengd pensioen afhangen van al de verloningen die u kreeg in die verschillende statuten. Om de hoogte van uw pensioen te bepalen houden de drie stelsels rekening met de representatieve loopbaanbreuk in dat statuut. Zo zal u een werknemerspensioen krijgen via de RVP, een pensioen van zelfstandige via het RSVZ en een ambtenarenpensioen via de PDOS. Pensioenpunten Er is minstens één Pensioenpunt per provincie, waar experts van de drie belangrijkste instellingen uw vragen beantwoorden als u in verschillende stelsels hebt gewerkt. De pensioenleeftijd Of u werknemer bent of zelfstandige of ambtenaar, man of vrouw: de wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar. Het rustpensioen vangt aan de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u 65 werd. Als u dus in april uw 65 ste verjaardag viert, dan begint uw pensioen in mei. Voor sommige categorieën werknemers (mijnwerkers, zeelui, leden van de burgerluchtvaart, militairen, magistraten, enz..) gelden andere leeftijdsgrenzen. U kunt ook met vervroegd pensioen als werknemer vanaf 60, op voorwaarde dat u op dat ogenblik een loopbaan van 35 jaar hebt met elk 104 dagen per jaar. 20

20 Om meer te weten te komen over die bijzondere gevallen: > professional > uitkeringen van de RVP > rustpensioen > pensioenleeftijd. Een werknemer die de wettelijke pensioenleeftijd nadert is niet verplicht om zijn rustpensioen te nemen (met uitzondering van de overheidssector). Als de werkgever akkoord gaat kan de werknemer zijn beroepsactiviteit blijven uitoefenen. De uitbetaling van sociale uitkeringen (ziekte, werkloosheid, prepensioen, enz.) wordt stopgezet wanneer u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt. Wie een dergelijke uitkering ontvangt moet dus met pensioen gaan op de wettelijke leeftijd. De pensioenbonus De pensioenbonus wordt toegekend aan werknemers en zelfstandigen die hun beroepsloopbaan verderzetten. Om er recht op te hebben, moeten ze hun activiteit als werknemer of zelfstandige verderzetten na hun 62 ste verjaardag (of na een loopbaan van 44 jaar). Voor werknemer bedraagt de bonus 2,2082 bruto voor elke voltijdse werkdag (VTE) tijdens de referentieperiode. Voor zelfstandigen gaat het om 156* per trimester. Dit bedrag evolueert mee met de index. Als de overleden partner recht had op de pensioenbonus, dan krijgt de overlevende partner die. Het feit dat u een gezins- of alleenstaandenpensioen ontvangt, verandert niets aan het bedrag van de bonus. * Het gaat om de bedragen toegekend in 2011 Minimum pensioenbedrag Het pensioenbedrag is geplafonneerd, maar het mag ook niet lager zijn dan het minimum dat door de wet vastgelegd is. Als werknemer hebt u recht op een minimumpensioen als uw loopbaan 2/3 e bedraagt van een volledige loopbaan. Als u ook als zelfstandige gewerkt hebt, dan mag uw loopbaan als werknemer korter zijn. In dat geval moeten uw loopbaan als werknemer en als zelfstandige samen minstens 2/3 e van een volledige loopbaan bedragen. Er wordt een supplement voorzien voor ambtenaren die een rustpensioen hebben dat lager is dan het wettelijk gegarandeerde minimum. Het bedrag van dit gegarandeerd minimum supplement hangt af van de gezinssituatie Om meer te weten over speciale gevallen: default.aspx Mijn pensioen ~ 21

21 (gehuwd of niet), van de reden van de pensionering (anciënniteit, fysieke ongeschiktheid, enz.) en van andere redenen. automatische aanpassing van de pensioenen, perequatie genoemd. Het bedrag is aangepast aan de levensduurte en volgt automatisch de index. Naast deze automatische indexering kunnen de pensioenbedragen verhoogd worden in functie van de algemene welzijnsevolutie. Ambtenaren genieten naast de indexatie ook van een Jaarlijkse minimumpensioenbedragen voor een volledige loopbaan vanaf met spilindex 130,80 Werknemers Rustpensioen Gezin Rustpensioen Alleenstaande Overlevingspensioen , , ,81 Gemengd Rustpensioen Gezin Rustpensioen Alleenstaande Overlevingspensioen , , ,91 Zelfstandigen Rustpensioen Gezin Rustpensioen Alleenstaande Overlevingspensioen , , ,25 22

22 Mijn pensioen ~ 23

23 Bruto- versus nettobedrag Uw pensioeninstelling keert elke maand uw pensioen uit. Dat is uw nettopensioen. Hoe bepaalt de administratie dat? Door een aantal inhoudingen op het brutobedrag. Er bestaan drie inhoudingen bij de werknemerspensioenen: ~ ~ de bijdrage voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering; ~ ~ de solidariteitbijdrage; ~ ~ de bedrijfsvoorheffing. De bijdrage voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV) De ZIV-bijdrage is een bijdrage voor de sociale zekerheid die dient om de ziekte- en invaliditeitsverzekering te financieren. Die bijdrage komt bovenop de bijdrage aan uw ziekteverzekering en geeft zelf geen recht op terugbetaling van gezondheidszorgen. De maandelijkse inhouding bedraagt 3,55 % van het brutobedrag van uw pensioen(en) als het maandelijks bedrag daarvan en dat van uw aanvullende uitkeringen een wettelijk vastgelegde grens overschrijdt. De ZIV-bijdrage mag het totaalbedrag van uw pensioenen en uitkeringen niet onder een bepaalde grens doen dalen. Als dat toch het geval is, dan wordt de ZIV-bijdrage begrensd opdat het uiteindelijke bedrag van uw pensioen gegarandeerd op zijn minst even hoog is als het grensbedrag. Grensbedragen voor de ZIV-bijdrage Gepensioneerde met gezinslast Alleenstaande gepensioneerde 1 610, ,92 24

24 De solidariteitsbijdrage De maandelijkse solidariteitsbijdrage is een progressieve bijdrage voor de sociale zekerheid, van maximaal twee percent, van uw bruto pensioenbedrag, rentes en andere uitkeringen inbegrepen. Die afhouding verandert al naargelang uw uitkeringen en of u gezinslast hebt of niet. De uitkeringen waarmee rekening gehouden wordt voor de berekening van de solidariteitsbijdrage zijn de kapitalen van een groepsverzekering en de extralegale periodieke pensioenen die voortvloeien uit een groepsverzekering. Als u geniet van een pensioen van een organisatie die in het buitenland gevestigd is en als u in een EU-land (buiten België), in Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland woont, dan zal dat buitenlands pensioen niet in aanmerking genomen worden bij het berekenen van de solidariteitsbijdrage. De bedrijfsvoorheffing Er wordt rekening gehouden met de bedrijfsvoorheffing als voorschot op uw belasting bij de definitieve berekening van uw pensioen. Die is van toepassing op uitkeringen die bepaalde maandelijkse bedragen overstijgen. Onder een bepaalde inkomensgrens wordt er geen bedrijfsvoorheffing afgehouden. Het bedrag wordt vastgelegd aan de hand van twee parameters: het aantal kinderen ten laste en het soort pensioen (gezinspensioen of alleenstaande). De maandelijkse minimum belastbare bedragen op 1 januari 2012 Aantal personen ten laste Rustpensioen als alleenstaande en overlevingspensioen Gezinspensioen , , , , , , , , , ,00 Mijn pensioen ~ 25

25 De bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden op: ~ ~ alle belastbare uitkeringen (brutobedragen verminderd met de niet-belastbare uitkeringen en de sociale bijdragen) ten laste van de RVP; ~ ~ andere uitkeringen die in aanmerking komen voor de berekening van de solidariteitsbijdrage, met uitzondering van buitenlandse pensioenen en kapitalen, die in fictieve rentes omgerekend worden. Op basis van de geldende fiscale barema s houdt elke instelling een bedrijfsvoorheffing in volgens de uitkering die ze betaalt. Een uitzondering Een kind dat voor minstens 66% gehandicapt is telt voor twee kinderen ten laste. Er wordt een forfaitaire vermindering toegekend op de bedrijfsvoorheffing als de gepensioneerde of zijn/haar echtgeno(o)t(e) gehandicapt is of als hij/zij de zorg heeft voor andere personen dan zijn echtgeno(o)t(e) of kinderen. Behalve deze normale inhoudingen worden soms ook bedragen ingehouden om onrechtmatig verkregen sommen te recupereren. Voor de ambtenaren Het nettopensioenbedrag van ambtenaren komt overeen met het geïndexeerd brutobedrag, waarvan de inhoudingen voor gezondheidszorgen, de solidariteitsbijdrage, de bedrijfsvoorheffing, de begrafenisvergoeding en eventueel ook de onrechtmatige gerecupereerde bedragen afgetrokken zijn. Het vakantiegeld In mei van elk jaar krijgen bezoldigde werknemers en sommige ambtenaren vakantiegeld uitgekeerd*. Gepensioneerde zelfstandigen hebben daar geen recht op. Dat vakantiegeld wordt bij het maandelijks pensioen gevoegd en tegelijkertijd uitgekeerd. Het bedrag van het vakantiegeld mag echter niet Forfaitaire bedragen voor de maand mei 2011 Gezinspensioen Pensioen alleenstaande 739,70 591,75 26

26 hoger zijn dan het pensioenbedrag dat uitgekeerd wordt in mei. * Als ze ouder zijn dan 60, hebben ambtenaren recht op gewoon vakantiegeld en bijkomend vakantiegeld. Ambtenaren hebben recht op het gewoon vakantiegeld als hun pensioen niet meer bedraagt dan 2 087,10. In 2011 bedroeg dat vakantiegeld 240,52 voor alleenstaanden en 320,70 voor gehuwden waarvan de echtgeno(o)t(e) bepaalde voorwaarden vervult. Bedrag van de speciale verwarmingstoelage februari 2011 Gezinstarief Tarief alleenstaande Tarief feitelijk gescheiden echtgeno(o)t(e) 66,11 49,58 33,04 De ambtenaren die recht hebben op een gegarandeerd minimumsupplement omwille van leeftijd of anciënniteit, hebben recht op bijkomend vakantiegeld. Als dat gegarandeerd minimumsupplement toegekend wordt omwille van een fysiek ongemak, dan gelden bepaalde voorwaarden. In 2011 werd dat bijkomend bedrag vastgelegd op 363,63 (alleenstaande) of 436,01 (gehuwden). Bijzondere verwarmingstoelage In februari van elk jaar wordt een speciale verwarmingstoelage uitgekeerd aan personen die een gewaarborgd inkomen hebben (uitkering bestond enkel vóór juni 2001). Mijn pensioen ~ 27

27 Het overlevingspensioen Het overlevingspensioen wordt berekend op basis van de loopbaan van uw overleden huwelijkspartner. Als weduwe of weduwnaar hebt u recht op een overlevingspensioen wanneer uw overleden partner: ~ ~ in België een beroepsactiviteit heeft uitgeoefend als werknemer, zelfstandige of ambtenaar; ~ ~ in het buitenland een beroepsactiviteit heeft uitgeoefend voor een in België gevestigde werkgever. Voor wie? Om recht te hebben op een overlevingspensioen moet u minstens 45 jaar oud zijn en, op het ogenblik van het overlijden van uw huwelijkspartner, minstens één jaar met haar/hem gehuwd geweest zijn. De leeftijdsvoorwaarde is echter niet van toepassing wanneer u: ~ ~ gehuwd was met een ambtenaar; ~ ~ minstens één kind ten laste hebt waarvoor u kindergeld ontvangt; ~ ~ permanent voor minstens 66 % werkongeschikt bent; ~ ~ weduwe bent van een mijnwerker die gedurende 20 jaar ondergronds gewerkt heeft. Als het huwelijk minder dan één jaar geduurd heeft, kan de overlevende toch in aanmerking komen wanneer: ~ ~ er een kind is geboren uit het huwelijk (eventueel binnen de 300 dagen na het overlijden van de vader); ~ ~ het huwelijk voorafgegaan wordt door een periode van wettelijk samenwonen en het totaal van de periode van het wettelijk samenwonen en van het huwelijk meer dan één jaar bedraagt; ~ ~ het overlijden te wijten is aan een ongeval na de huwelijksdatum; ~ ~ het overlijden te wijten is aan een arbeidsongeval; ~ ~ er op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste was waarvoor één van de echtgenoten kindergeld ontving. Voor ambtenaren: ~ ~ Wezen en gescheiden echtgenoten hebben onder bepaalde voorwaarden ook recht op een overlevingspensioen; ~ ~ De overlevende huwelijkspartner mag niet veroordeeld zijn omdat hij/zij de andere huwelijkspartner naar het leven heeft gestaan. 28

28 Als de overlevende huwelijkspartner niet gedurende één jaar gehuwd was, geen 45 jaar oud is en niet aan één van de bovenvermelde uitzonderingen beantwoordt, kan hij of zij gedurende 12 maanden van een tijdelijk pensioen genieten. Wanneer gaat het overlevingspensioen in? Als u uw overlevingspensioen aanvraagt binnen de 12 maanden die volgen op het overlijden, dan gaat het overlevingspensioen in op: ~ ~ de eerste dag van de maand waarin uw huwelijkspartner overleed als die nog geen rustpensioen ontving, of; ~ ~ de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de huwelijkspartner overleed als uw huwelijkspartner al een rustpensioen ontving. Als u binnen de 12 maanden na het overlijden geen aanvraag indient, zal het pensioen ten vroegste beginnen op de eerste dag van de maand die volgt op uw aanvraag. Automatische stortingen Het overlevingspensioen zal automatisch gestort worden op de rekening van de overlevende partner als de overledene al een rustpensioen als werknemer of zelfstandige ontving, of wanneer de procedure daartoe al ingezet was. Wanneer het om een ambtenarenpensioen gaat zal de Pensioendienst voor de Overheidssector automatisch het recht op een overlevingspensioen voor de overlevende partner of de rechthebbenden onderzoeken. Wanneer dient u een aanvraag in? Bij overlijden van een werknemer of zelfstandige vóór diens pensioen, kan de huwelijkspartner die een overlevingspensioen wil ontvangen een aanvraag indienen bij: ~ de gemeente waar hij/zij gedomicilieerd is; ~ de Rijksdienst voor Pensioenen (wanneer de overledene werknemer was); ~ het Rijksinstituut voor de Verzekeringen der Zelfstandigen. De aanvraag kan ook ingediend worden via Wanneer de overledene een vastbenoemde ambtenaar was, kunnen de rechthebbenden een aanvraag indienen bij de Pensioendienst voor de Overheidssector. Mijn pensioen ~ 29

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen? Loop langs bij een pensioenpunt. Er is zeker een Pensioenpunt in uw buurt!

Vragen over uw pensioen? Loop langs bij een pensioenpunt. Er is zeker een Pensioenpunt in uw buurt! Vragen over uw pensioen? Loop langs bij een pensioenpunt. In België waren er voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren elk een aparte pensioeninstelling. Werkte u tijdens uw loopbaan in meerdere stelsels,

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen? Kom naar het Pensioenpunt in uw buurt!

Vragen over uw pensioen? Kom naar het Pensioenpunt in uw buurt! Vragen over uw pensioen? Kom naar het Pensioenpunt in uw buurt! Persmededeling Tot nog toe moesten werknemers, zelfstandigen en ambtenaren bij drie aparte pensioeninstellingen aankloppen om informatie

Nadere informatie

Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen Ombudsdienst Pensioenen Tony VAN DER STEEN, Ombudsman december 2011 Ombudsdienst Pensioenen 1 De taak van de Ombudsman Klachten behandelen Bemiddelen en verzoening nastreven Suggesties en aan bevelingen

Nadere informatie

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Kempische Verzekeringskring 06/12/2016 ward.belet@ergolife.be De federale pensioendienst (FDP) Sinds april 2016: RVP (Rijksdienst voor Pensioenen)

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Overlevingspensioenen van de overheidssector

Overlevingspensioenen van de overheidssector Juni 2014 Overlevingspensioenen van de overheidssector Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be 2 3 Inhoudstafel Inleiding... 4 Enkele opmerkingen

Nadere informatie

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een uitkering die tot doel heeft een financiële steun te bieden aan ouderen die niet over voldoende

Nadere informatie

Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus Brussel. Tel. 02/ Fax 02/

Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus Brussel. Tel. 02/ Fax 02/ Contactgegevens Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus 5 1000 Brussel Tel. 02/274.19.80 Fax 02/274.19.99 E-mail: klacht@ombudsmanpensioenen. be

Nadere informatie

BEDRAG VAN HET PENSIOEN

BEDRAG VAN HET PENSIOEN BEDRAG VAN HET PENSIOEN Elk burgerlijk tewerkstellingsjaar geeft recht op een jaarlijks pensioenbedrag. Dit bedrag wordt als volgt berekend : 1. men neemt de jaarlijkse bezoldiging (werkelijke en/of forfaitaire

Nadere informatie

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel  Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel www.pensioendienst.fgov.be Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel Maart 2017 2 3 INHOUDSTAFEL Inleiding... 4 Enkele opmerkingen in verband met

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming 21 mei 2014 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden Berekening Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Ouderdom Wonen in Nederland, werken in België

Ouderdom Wonen in Nederland, werken in België Ouderdom Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wie krijgt rustpensioen? 2 Hoeveel rustpensioen krijgt u? 2 Wanneer krijgt u uw rustpensioen? 2 Hoe vraagt u rustpensioen aan? 3 Wat als... 3 Al uw

Nadere informatie

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP)

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) 1 Pensioenen Ambtenaren: enkel voor vastbenoemd ZAP en AAP dat later benoemd wordt Werknemers: andere berekenwijze Zelfstandigen: andere berekenwijze 2 Pensioenleeftijd

Nadere informatie

DEEL 4. Bijlagen. jaarverslag 2014 college van de ombudsmannen voor pensioenen. De nuttige adressen

DEEL 4. Bijlagen. jaarverslag 2014 college van de ombudsmannen voor pensioenen. De nuttige adressen DEEL 4 Bijlagen De nuttige adressen 99 Nuttige adressen Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine Egmont 1 Karmelietenstraat 15 Tel.: + 32 2 501 38 55 Fax: + 32 2 501 86 33 E-mail: info@bacquelaine.fed.be

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Vervroegd en wettelijk pensioen

Vervroegd en wettelijk pensioen Vervroegd en wettelijk pensioen Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenberekeningen bestaan uit twee grote delen! Pensioenleeftijd Of Wanneer mag ik op pensioen? Pensioenbedrag Of

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Werken en uw pensioen behouden

Werken en uw pensioen behouden Alles over... Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Werken en uw pensioen behouden REG.NO.BE-BXL- 000015 Deze brochure werd gedrukt op gerecycleerd papier. Met het behalen van het EMAS-certificaat

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 202 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding... Deel : Gerechtigden op pensioenvoordelen Algemene

Nadere informatie

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Allianz Voorzorg De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Editie 2014 Alle bedragen in deze brochure zijn uitgedrukt in euro. 4 6 8 12 13 14 Bijdragen sociale zekerheid Arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2007 Bijwerking van 07-06-2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven U wenst uw loopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Principe 4.2

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6 De pensioenbonus 2 Inhoud Inleiding... 3 Wanneer start en eindigt de opbouw van een bonus?... 4 Hoeveel bedraagt de bonus?... 5 Welke diensten geven recht op een bonus?... 5 Telt de pensioenbonus mee voor

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? DE HERVORMING VAN DE OVERLEVINGSPENSIOENEN De overgangsuitkering? 3 Wijzigingen in de wet van 15 mei 1984 1. Inaanmerkingneming van wettelijke

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

PENSIOENZAKBOEKJE 2009

PENSIOENZAKBOEKJE 2009 PENSIOENZAKBOEKJE 2009 Ragheno Business Park Motstraat 30-2800 Mechelen tel. (015) 36 10 00 www.kluwer.be info@kluwer.be De kopij werd afgesloten op 15 januari 2000 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/177 BERAADSLAGING NR. 13/082 VAN 3 SEPTEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE. BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS

10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE.  BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS 10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS www.zenito.be 2 MET PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE INLEIDING In deze folder geven we, in de vorm van vraag en antwoord, beknopte

Nadere informatie

inkomen - sociale voordelen

inkomen - sociale voordelen 4 inkomen - sociale voordelen INKOMEN - SOCIALE voordelen Bent u onlangs met pensioen gegaan? Of gaat u binnenkort met pensioen? Dan hebt u beslist enkele vragen, zoals: Hoeveel bedraagt mijn pensioen?

Nadere informatie

Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag

Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag Correspondentieadres: FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel Onthaal: B- van 9 tot 16.30 uur Telefoon: dagelijks van 8 tot 16.30 uur (dinsdag van 8 tot 12 uur) Afzender FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2009 Bijwerking van 18-05-2009 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-B dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 21.02.2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Loontrekkende. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Loontrekkende. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid Loontrekkende De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Editie 2015 Inhoudstafel 1. De sociale bijdragen 1.1. Wie betaalt wat? 4 1.2.

Nadere informatie

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Allianz Voorzorg De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Editie 2015 Alle bedragen in deze brochure zijn uitgedrukt in euro. 4 7 9 16 17 18 Bijdragen sociale zekerheid Arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap 1712 Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren Verklaring voor het verkrijgen van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) Deze

Nadere informatie

INKOMEN - 1. Het pensioen

INKOMEN - 1. Het pensioen INKOMEN - SOCIALE voordelen Bent u onlangs met pensioen gegaan? Of gaat u binnenkort met pensioen? Dan hebt u beslist enkele vragen, zoals: Hoeveel bedraagt mijn pensioen? Hoe wordt mijn pensioen berekend?

Nadere informatie

V1-15/11/2012. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. voor de lokale mandatarissen HERVORMING

V1-15/11/2012. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. voor de lokale mandatarissen HERVORMING V1-15/11/2012 Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen voor de lokale mandatarissen HERVORMING De verhoging van de minimum leeftijds- en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd rustpensioen Als lokale mandataris

Nadere informatie

Pensioen: de basisprincipes

Pensioen: de basisprincipes Pensioen: de basisprincipes Om uw specifieke situatie te kunnen beoordelen, moet u eerst de basisprincipes* kennen. We behandelen deze principes aan de hand van een aantal relevante vragen. Maar eerst

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

Kinderbijslagfonds UCM. Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter. Uw kinderen, ons engagement! Voorwaarden? Wie ontvangt de adoptiepremie?

Kinderbijslagfonds UCM. Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter. Uw kinderen, ons engagement! Voorwaarden? Wie ontvangt de adoptiepremie? Kinderbijslagfonds UCM Aanspreekpunt: ga naar www.kbfucm.be kbf.brussel@ucm.be Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter Het formulier op de volgende bladzijden gebruikt u om als werknemer een adoptiepremie

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES April 2005 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN WERKNEMERS a. De beginleeftijd van de loopbaan b. Het loopbaantype (voltijdse of deeltijdse tewerkstelling) c. De activiteitsgraad d. Einde

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2017 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene statistieken

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts uitzonderlijk

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

Overlevingspensioenen van de overheidssector

Overlevingspensioenen van de overheidssector Januari 2014 Overlevingspensioenen van de overheidssector Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be 2 3 Inhoudstafel Inleiding... 4 Enkele opmerkingen

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2011 Bijwerking van 27-04-2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening vakantiegeld 2007 inleiding...3

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Correspondentieadres: FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel Onthaal: B- van 9 tot 16.30 uur Telefoon: dagelijks van 8 tot 16.30 uur (dinsdag van 8 tot 12 uur) Afzender FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen www.rsvz-inasti.fgov.be Onderwerp Het sociaal statuut der zelfstandigen. Pensioenen Datum Februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen NOTA OVER HET NIEUW STATUUT VOOR MEEWERKENDE ECHTGENOTEN Vanaf 1 juli 2005 zijn alle meewerkende echtgenoten verplicht onderworpen aan het volledig sociaal statuut

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2011 Bijwerking van 22-03-2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Loontrekkende. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Loontrekkende. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid Loontrekkende De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Editie 2013 Inhoudstafel 1. De sociale bijdragen 1.1. Wie betaalt wat? 4 1.2.

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts per cheque

Nadere informatie

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Belastbare inkomsten 3. Inkomsten van de kinderen ten laste 4.

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag

Recht op een toeslag op de kinderbijslag Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie