MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR Subsidieaanvraag Stichting Dansen Muziekcentrum Den Haag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR Subsidieaanvraag Stichting Dansen Muziekcentrum Den Haag"

Transcriptie

1 MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR Subsidieaanvraag Stichting Dansen Muziekcentrum Den Haag

2 MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR - Subsidieaanvraag Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag Den Haag, 27 november 2015

3 INHOUD Pagina 1. Beleidsplan Algemene informatie A. Algemene gegevens van de aanvrager 1.1.B. Contactpersoon voor de subsidieaanvraag 1.1.C. Financiële gegevens aanvrager 1.1.D. Rechtsvorm 1.1.E. Samenstelling directie/ dagelijkse leiding 1.1.F. Samenstelling Bestuur of Raad van Toezicht 1.1.G. Gevraagd subsidiebedrag voor de periode Terugblik op en zelfevaluatie van de periode 2013 heden Programmatische ontwikkeling Publieksontwikkeling Positionering Bedrijfsvoering Doelstellingen voor de komende periode 1.3 Plannen en activiteiten voor de periode Drieslag Inhoudelijk beleid- Uitgangspunten Inhoudelijk beleid- Programmering Culturele diversiteit, educatie en bijzondere projecten Marketing Positionering Bedrijfsvoering en slot 1.4 Bedrijfsvoering Meerjarenbegroting - en Balans Algemene toelichting op meerjarenbegroting Toelichting op vraag om extra financiële middelen Samenvatting meerjarenbegroting Specificatie meerjarenbegroting Balans Kwantitatieve gegevens over activiteiten en bezoekers/deelnemers Podia/ Accommodaties 4. Samenvatting Bijlagen Vier instellingen, één huis Directieoverleg Podiumkunsten Den Haags Danst Dario Fo/ Kwekers in de Kunst 2

4 1. BELEIDSPLAN ALGEMENE INFORMATIE 1.1.A. Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling (indien afwijkend van de statutaire naam): Statutaire naam instelling: Statutaire doelstelling: Aard van de instelling: Zuiderstrandtheater Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag 1. het bevorderen van de realisatie en organisatie van evenementen met een algemeen cultureel belang in het theatercomplex; het faciliteren en verlenen van diensten aan stichting Nederlands Dans Theater en stichting Residentie Orkest bij de voorbereiding en uitvoering van voorstellingen resp. concerten in het theatercomplex; het beheren, exploiteren en verhuren van het theatercomplex. Podium Bezoekadres: Houtrustweg 505 Postcode en plaats: 2583 WB Den Haag Postadres: Postbus Postcode en plaats: 2502 AM Den Haag Telefoonnummer: Website: B. Contactpersoon voor de subsidieaanvraag Naam contactpersoon: Henk Scholten Functie contactpersoon: Directeur Telefoonnummer contactpersoon: contactpersoon: 1.1.C. Financiële gegevens aanvrager IBAN bankrekeningnummer: Ten name van: Fiscaal nummer: NL22DEUT Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag B D. Rechtsvorm Rechtsvorm (stichting, vereniging): Stichting Jaar van oprichting: Inschrijving Kamer van Koophandel te: Den Haag KvK nummer:

5

6 1.2.TERUGBLIK OP EN ZELFEVALUATIE VAN DE PERIODE 2013-HEDEN (Internationale) excellentie, kwaliteit voor een breed publiek en doelgroepgerichte programmering. Zo formuleerden wij eind 2012 de pijlers onder het programmeringsprofiel van het complex Dr Anton Philipszaal, Lucent Danstheater en Nieuwe Kerk, onderdeel van Stichting Dans- en Muziekcentrum (DMC). In de afgelopen periode hebben wij zowel op het gebied van de programmatische ontwikkeling als ten aanzien van het publieksbereik (soms meer dan) de gewenste resultaten geboekt. Stichting Dans- en Muziekcentrum ging op 1 januari 2013 officieel van start. Daarmee kwam een einde aan de situatie waarin het beheer van de zalen gedeeld werd met de huisgezelschappen (Nederlands Dans Theater en Residentie Orkest) en de eigen activiteiten werden betiteld als gastprogrammering. Sindsdien hebben wij gewerkt aan het versterken van ons profiel als zelfstandig theater en concertzaal, met een herkenbare positie in Den Haag en daarbuiten. Wij staan als podium inmiddels stevig op de Haagse (en landelijke) kaart. De verhuizing naar het Zuiderstrandtheater en medio de opening van het OCC bieden de ruimte om die positie verder te versterken. Betekenis hebben voor de stad en haar bewoners is onze drijfveer. Kunst, in ons geval podiumkunst heeft die betekenis in zichzelf in de zin dat zij mensen gelukkig maakt, laat lachen en huilen, aan het twijfelen brengt, tot nadenken stemt of gewoon laat genieten. Die beleving mogelijk maken voor zoveel mogelijk mensen is de kern van ons zijn. In een grote, internationale en diverse stad betekent dat voor ons als groot podium ook dat we een voortrekkersrol moeten en willen vervullen, of het nu gaat om het positioneren van de culturele sector zelf, het bereiken en betrekken van nieuwe publieksgroepen of het verbinden van cultuur met andere maatschappelijke sectoren. Ons podium is publiek domein, zo zullen we het de komende jaren en zeker in het OCC verder gaan vormgeven. Samen met onze partners. Bij die positie en ambitie hoort een passend budget. De huidige omvang van de gemeentelijke subsidie voor DMC is overduidelijk een erfenis van onze (bescheiden en achterhaalde) status van gastprogrammering. Ter illustratie: wij ontvangen een subsidie per bezoeker van minder dan 15 euro, daar waar het landelijk gemiddelde voor podia boven de 20 euro ligt en sommige Haagse podia rond de 30 euro per bezoeker ontvangen. Hoewel wij relatief succesvol zijn met fondsenwerving en andere eigen inkomsten, leidt de verhoudingsgewijs lage gemeentelijke bijdrage tot beperkingen in de programmering en een structureel (te) hoge werkdruk op de organisatie. Wij komen daar later op terug Programmatische ontwikkeling Wellicht het meest onderscheidend in ons inhoudelijk beleid is onze ontwikkeling op het gebied van culturele diversiteit. Van de grote podia in Nederland zijn wij op dit gebied koploper. In 2014 vonden onder deze noemer ruim dertig voorstellingen en concerten plaats, vrijwel steeds georganiseerd in samenwerking met lokale organisaties, wijkpodia en/of media voor minderheden. Inhoudelijk hebben we de ontwikkeling ingezet van voor de doelgroepen bekende programma s naar meer avontuur, fusion en vernieuwing. Cultureel divers programmeren voor de grote zaal is relatief duur. Door het ontbreken van voldoende aanbod uit Nederland gaat het vrijwel steeds om internationale programmering. Daar komt bij dat de marketing en dan in het bijzonder het voortdurend betrekken van doelgroep-organisaties veel tijd en geld kost. In de afgelopen periode hebben wij die extra kosten kunnen financieren met bijdragen uit het gemeentelijke budget voor pluriform programmeren. Gemiddeld ontvangen wij daaruit jaarlijks ruim euro. Nu de subsidieregeling wordt beëindigd nemen wij dat bedrag als extra op in onze aanvraag. In de voorgenomen uitbreiding van ons aanbod op het gebied van klassieke muziek hebben wij eerste stappen gezet. Op twee fronten: in de Dr Anton Philipszaal konden wij de programmering naast die van het Residentie Orkest uitbreiden met andere orkesten zoals defilharmonie uit Antwerpen en het Rotterdams Philharmonisch Orkest en op het gebied van oude muziek onder meer de Nederlandse Bachvereniging, Holland Baroque Society en King s Consort. Door een ruimere beschikbaarheid van de Nieuwe Kerk programmeerden wij ook meer kamermuziek, inclusief oude en nieuwe muziek. De Nieuwe Kerk huren wij sinds september 2014 alle weekeinden per jaar. 5

7 Op het gebied van pop, jazz en wereldmuziek hebben wij onze doelstellingen nog niet volledig waar kunnen maken. Ondanks een goede samenwerking met het Paard bleef het aantal grote popacts relatief beperkt. Den Haag wordt in het door Mojo beheerste spel om de grotere namen nog te vaak overgeslagen. Zeker met het oog op het OCC, waar jaarlijks een dertigtal grote (pop)concerten is geraamd, zullen we onze eigen acquisitie-inspanningen moeten versterken. Dat geldt ook voor de grote namen uit de jazz en wereldmuziek. Positief was wel dat met de door ons krachtig bevorderde oprichting van Jazz070 het aantal interessante jazzconcerten is toegenomen. Op het gebied van wereldmuziek hebben we ons de afgelopen periode met name gericht op een doelgroepgerichte aanpak (zie culturele diversiteit). De positie van het Lucent Danstheater als (inter)nationaal podium voor dans hebben wij gehandhaafd. Wij programmeren naast het NDT alle grote zaalvoorstellingen van Nederlandse dansgezelschappen. De internationale programmering is licht gegroeid. Overigens gold zowel voor (klassieke) muziek als voor dans dat wij voor het toonaangevende internationale aanbod niet over voldoende programmeringsbudget beschikken. De komende periode zal dat budget substantieel moeten groeien, willen wij de ambitie van internationale excellentie werkelijk kunnen waarmaken. Op het gebied van opera hebben wij ons aanbod kunnen handhaven, maar niet zonder moeite. Het aantal reizende producties van de Nederlandse Reisopera en Opera Zuid is door de bezuinigingen teruggebracht tot vier per seizoen, terwijl onze ambitie is (en daar is ook publiek voor) om zeker acht tot tien opera s per jaar te presenteren. Kleinere gezelschappen als Transparant kunnen dat gat maar zeer ten dele vullen. Om aan voldoende aanbod te komen moeten wij onze toevlucht nemen tot door vrije producenten aangeboden opera s uit Tatarstan e.d. Ons aanbod aan jeugd- en familievoorstellingen hebben wij laten groeien, ondanks het feit dat er nog altijd relatief weinig artistiek hoogwaardige voorstellingen beschikbaar zijn voor de grote zaal. Mede om die reden bleven wij coproducent van de kerstvoorstellingen van De Dutch Don t Dance Division. Daarnaast boden wij in 2013 voor het eerst eigen schoolvoorstellingen aan, waarmee wij in de eerste twee seizoenen gemiddeld vierduizend scholieren trokken. Ten slotte zijn wij in de Haagse regio ook een belangrijk podium voor grootschalig amusement (musical, show, nieuw circus e.d.). In de afgelopen periode zijn wij binnen die disciplines meer producties in serie gaan programmeren. Mede daardoor is (ook) hier een substantiële groei van de publieke belangstelling zichtbaar. Naast de reguliere programmering hebben wij de afgelopen periode veel extra aandacht besteed aan bijzondere projecten, festivals en eigen (co-)producties. Programmeren wordt steeds meer een netwerkactiviteit, waarbij samenwerking met partners niet alleen tot nieuwe programmatische impulsen leidt, maar ook nieuw publiek naar onze zalen trekt. De openingsactiviteiten in het Zuiderstrandtheater met het Today s Art Festival en het performance festival Volkspaleis (samen goed voor ruim bezoekers) en recenter onze eigen productie Harde handen waren daarvan geslaagde voorbeelden Publieksontwikkeling De publieksaantallen in onze zalen zijn in 2012 en 2013 gestegen, tegen de landelijke trend in. Met de eigen programmering dus exclusief bezoekers Residentie Orkest en NDT trokken wij ook in 2014 weer meer publiek. Door de teruggang van twee zalen naar één zullen de aantallen in de periode Zuiderstrandtheater in totaal wat lager zijn, maar de eerste maanden na de opening stemmen hoopvol over de gemiddelde zaalbezetting die tot nu toe zelfs hoger is dan aan het Spuiplein. Wij hebben krachtig ingezet op toename van bezoekers met een niet-westerse achtergrond. In 2014 waren dat er minimaal Zij bezochten met name specifiek op de doelgroep toegesneden evenementen. Volgende stap is de diversiteit van het publiek bij alle voorstellingen en concerten te vergroten. Ook die ontwikkeling is inmiddels zichtbaar in gang gezet. Over de gemiddelde leeftijdsontwikkeling van ons publiek hebben wij geen recente gegevens beschikbaar. Wel blijkt uit een door Hendrik Beerda in 2014 uitgevoerd vergelijkend onderzoek van Haagse podia en gezelschappen, dat de gemiddelde leeftijd van onze bezoekers tot de laagste van de Haagse podia behoort. 6

8 De professionalisering van onze marketingafdeling in de afgelopen jaren heeft in sterke mate bijgedragen aan de groei en diversificatie van ons publiek. Er is gezorgd voor de aanwezigheid van kennis over de disciplines die we presenteren inclusief de bij die disciplines behorende doelgroepen en marketingkanalen. Tegelijkertijd hebben we de expertise op het gebied van online marketing, jongerenmarketing en (op culturele diversiteit gerichte) netwerkmarketing versterkt. Opdracht voor de komende periode is de samenwerking tussen programmering en marketing nog verder te versterken. De tijd van gewoon boeken ligt immers achter ons; het gaat nu steeds om de vraag: waarom programmeren we dit en voor wie? Daarbij is een actieve inbreng van marketing(informatie) onontbeerlijk Positionering DMC heeft in Den Haag de positie van groot podium voor (klassieke) muziek, dans, opera en grootschalig amusement, aangevuld met die van middelgroot podium (Nieuwe Kerk) voor muziek. Vanuit dat profiel is er niet of nauwelijks overlap met het aanbod van andere Haagse podia. (Inter)nationaal gezien zijn wij mede dankzij NDT toonaangevend op het gebied van de dans. Als concertpodium daarentegen hebben wij vanwege ontoereikend budget nog steeds een flinke achterstand ten opzichte van de andere concertzalen in Nederland, al konden wij in de afgelopen periode mede dankzij de samenwerking met het Residentie Orkest wel iets inlopen. Onze functie is primair die van presenterend podium, al zijn wij in toenemende mate ook actief op het gebied van bijzondere projecten en eigen producties. Van ons totale culturele programma zorgen onze huisgezelschappen samen voor ongeveer dertig procent, wij voor zeventig. Met het Residentie Orkest hebben wij de afgelopen jaren een samenwerking opgebouwd op het gebied van programmering en marketing die uniek is in Nederland. Op het gebied van (internationale) dans is Holland Dance een belangrijke partner. Met een eigen educatiebeleid zijn wij pas in 2012 begonnen. In de jaren daarvoor was er de afspraak met de huisgezelschappen dat zij de educatie verzorgden en Gastprogrammering daar geen taak in had. Als het gaat om educatie gericht op scholieren kiezen wij als podium voor het programmeren van schoolvoorstellingen, passend binnen de vraag vanuit het onderwijs en in samenwerking met CultuurSchakel. Inbedding in de vorm van lessen, workshops e.d. bieden wij aan in samenwerking met onder meer Holland Dance. Daarnaast hebben wij het educatieve aanbod gericht op volwassenen geïntensiveerd door meer inleidingen, cursussen en masterclasses aan te bieden. Wij hebben de afgelopen jaren op veel fronten geïnvesteerd in samenwerking en partnerships, zowel in Den Haag als daarbuiten. Als groot podium zijn wij voortrekker binnen het Directieoverleg Podiumkunsten, de Haagse Marketingkamer, Den Haag Danst en binnen de groep Partners in Toerisme, die het college adviseert over het (culturele) evenementenbeleid. Op het terrein van culturele diversiteit werden cultuurankers als De Vaillant en de diverse migrantenorganisaties belangrijke partners. Studenten van het Koninklijk Conservatorium bieden we een podium. Met Korzo en het Indian Film Festival organiseren wij het Holland India Festival. Wij zijn actief betrokken bij festivals als De Betovering, Dag in de Branding, Holland Dance Festival en de Flamenco Biënnale. Landelijk werken wij samen met vijf andere grote podia aan de presentatie van niet-westers theater (het programma Get Lost van het Fonds Podiumkunsten) en maken wij deel uit van het (programmeurs)overleg van grote concertzalen. Internationaal werken wij regelmatig samen met de Singel in Antwerpen, Europalia Brussel en Sadler s Wells in Londen. Een aantal van deze (en andere) partners is inmiddels zo belangrijk voor ons, dat we ze de status van buitenboordmotor geven. We komen daar later op terug. De maatschappelijke betekenis van de activiteiten van DMC hebben wij met name gezocht in het betrekken van de grote populaties Nieuwe Nederlanders bij het theater en specifiek voor het Zuiderstrandtheater in het betekenis geven van het theater voor de Scheveningers. Daarnaast spelen onze zalen (inclusief de Nieuwe Kerk!) een belangrijke rol voor de amateurkunst zoals dansscholen, koren en orkesten. Met onder meer de Ooievaarspas proberen wij ons programma ook voor minder draagkrachtigen bereikbaar te houden. 7

9 Bedrijfsvoering Op het gebied van organisatie, personeel en bedrijfsvoering is het een enerverende periode geweest. In 2012 kwam het besluit tot de bouw van Spuiforum, in 2014 werd dat ingeruild voor Spuikwartier/OCC. De planontwikkeling van beide projecten vroeg (en vraagt) van de organisatie veel extra aandacht. In 2014 kregen we het beheer over het Zuiderstrandtheater, september 2015 volgde de feitelijke verhuizing. De reductie in activiteiten (van twee zalen naar één) en de financiële verwachtingen (minder omzet uit horeca en zakelijke verhuur) maakten een reorganisatie nodig met een personeelsreductie van 25 procent. Het mag geen verbazing wekken dat de (werk)druk op de organisatie groot was en nog steeds is. Een zekere formatie-uitbreiding op de korte (periode Zuiderstrandtheater) en langere (OCC) termijn is dan ook noodzakelijk. In financiële zin zijn we de afgelopen periode desondanks goed doorgekomen, dankzij een gericht beleid van kostenbeheersing in combinatie met extra inkomsten uit met name fondsen en aanvullende subsidies. Met het ontwikkelen van een sponsorbeleid konden wij pas na de verhuizing naar het Zuiderstrandtheater beginnen; aan het Spuiplein waren er oude afspraken met de huisgezelschappen dat SEM/GP en later ook DMC niet aan zaalgebonden sponsorwerving zouden doen. Wel hebben wij in het Zuiderstrandtheater een professionaliseringsslag ingezet op het gebied van zakelijke verhuur. De inkomsten uit de huur- en bespelingsovereenkomsten met de huisgezelschappen zijn voor de bedrijfsvoering van DMC van groot belang. Hoewel er voor het OCC overeenkomsten zijn getekend betekent de financiële situatie van de gezelschappen in combinatie met hun soms veranderende ambities in de komende periode voor DMC een groeiend risico. DMC kent een governance model van een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. De Code Cultural Governance en de Code Culturele Diversiteit worden beide actief gehanteerd. Dat blijkt onder meer uit het feit dat in 2014 drie vacatures in de Raad van Toezicht zijn ingevuld na een open werving en door leden die behalve kwaliteit ook diversiteit aan de Raad hebben toegevoegd. Binnen de Raad is een portefeuilleverdeling. De Raad spreekt jaarlijks met de Ondernemingsraad en het Managementteam, mede over het functioneren van de bestuurder. De verhouding tussen Raad van Toezicht en bestuurder was in de afgelopen periode open, constructief en positief-kritisch Doelstellingen voor de komende periode Op basis van deze terugblik en evaluatie formuleren we hier onze belangrijkste strategische doelstellingen voor de komende periode: Verder versterken van ons profiel van kwalitatief hoogwaardig en herkenbaar podium met betekenis voor een groot, breed en divers publiek; in het Zuiderstrandtheater en het OCC; Verder versterken van de gezamenlijke visie van DMC/NDT/KC/RO op profiel en programmering van het OCC en de concretisering daarvan; in het bijzonder gericht op het programmeren van de publieke ruimte ('een podium voor de stad'); Verder versterken en uitbreiden van onze culturele programmering, in het bijzonder op het gebied van muziek (concertzaal), internationale programmering, community projecten en educatie; Verder versterken van onze zakelijke en commerciële activiteiten, gericht op het realiseren van de in het OCC vereiste omzet; Verder versterken en waar nodig uitbreiden van onze organisatie. Voor de realisatie van deze doelstellingen zijn extra middelen nodig. Deels kunnen wij daar zelf voor zorgen door het opzetten van een sponsorbeleid en vanaf in het OCC het vergroten van de inkomsten uit commerciële activiteiten. Maar voor de inhoudelijke uitbreiding en versterking van de programmering, de publieke programmering in het OCC en het brengen van onze organisatie op het voor het OCC vereiste niveau is een substantiële verruiming van de gemeentelijke bijdrage in de komende periode noodzakelijk. 8

10 1.3. PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE Drieslag Dit plan gaat over een periode van vier jaren. Voor DMC kent die periode twee of eigenlijk drie fasen. Van tot medio zijn wij in het Zuiderstrandtheater, vanaf medio in het nieuwe OCC en medio begint de aanloopperiode naar dat OCC. Constante factor is de bespeling van de Nieuwe Kerk. Onze inhoudelijke doelstellingen zullen de komende jaren niet wezenlijk veranderen. Op onderdelen als programmatische ambities, samenwerking met de partners, omvang van de organisatie en bedrijfsvoering zal de uitvoering in het OCC echter andere eisen stellen dan die in het Zuiderstrandtheater. Die verschillen benoemen wij in dit plan en maken wij ook zichtbaar in de Meerjarenbegroting en in de Kwantitatieve gegevens over activiteiten. De maatregelen die wij vanaf medio moeten nemen ter voorbereiding op de opening van het OCC benoemen wij mede op verzoek van de adviescommissie als aanloopkosten. Ons is door de gemeente specifiek gevraagd om een gezamenlijke (met NDT, KC en RO) visie op het OCC. Wij hebben de uitgangspunten van die gezamenlijke visie (de zeven punten die ook al in het inhoudelijke Programma van Eisen stonden) als bijlage bijgevoegd. In het vervolg komt de concrete invulling van de samenwerking met onze OCC-partners regelmatig aan de orde Inhoudelijk beleid - Uitgangspunten De hoofdfunctie van DMC is ook in de komende periode die van een presenterend podium. De uitgangspunten van ons programmeringsbeleid blijven gebaseerd op de eerder genoemde drie pijlers: (inter)nationale excellentie, kwaliteit voor een breed publiek en culturele diversiteit. Wij richten ons op de disciplines muziek, dans en opera, met inbegrip van popmuziek, jazz en wereldmuziek, muziektheater, musical, show, groot cabaret en circus. Binnen elk van die disciplines bieden wij ruimte aan Haagse talenten/gezelschappen/festivals/initiatieven, met inbegrip van Haagse amateurkunst. Onze rol als podium van en voor alle Hagenaars wordt de komende periode verder versterkt. Het Zuiderstrandtheater heeft met zijn ligging aan strand en haven en zijn industriële look een andere, meer eigentijdse sfeer en uitstraling dan de zalen aan het Spuiplein. Dat biedt mogelijkheden om ook een nieuw en jonger publiek te trekken. Het OCC wordt in alle opzichten een publiek en publieksgericht gebouw, gelegen op de grens van zand en veen. Wij gaan met onze partners en de stad die publieke ruimte programmeren. Die publieke programmering biedt bij uitstek kansen om andere maatschappelijke en sociale domeinen te betrekken. Culturele diversiteit blijft een speerpunt. Meer nog dan in de afgelopen jaren zullen wij programmeren (en soms produceren) in samenwerking met partners (netwerkprogrammering, co-creatie). Wij onderscheiden daarin onze primaire partners (NDT, KC en RO) waarmee we in het OCC gaan bewonen; en partners die we buitenboordmotoren noemen omdat zij een cruciale bijdrage leveren op specifieke onderdelen van onze praktijk. Voorbeelden zijn De Vaillant/Laaktheater (culturele diversiteit), Holland Dance (internationale dansprogrammering), Dario Fo/Kwekers in de Kunst (community projecten) en Dag in de Branding/New European Ensemble (eigentijdse muziek). Wij gaan meer en breder inzetten op educatie. Zeker in het OCC biedt de samenwerking met het KC en de andere partners de mogelijkheid om voor en met alle leeftijdsgroepen educatieve programma s op te zetten. Onze eigen bijdrage aan het cultuuronderwijs voor jongeren blijft primair bestaan uit het aanbieden van schoolvoorstellingen en concerten, waarvan wij het aantal in het OCC zullen uitbreiden. Aansluiten bij de (inhoudelijke) vraag van de scholen krijgt nog meer aandacht. Voor de inbedding blijven wij werken met partners, in het bijzonder CultuurSchakel, Holland Dance en RO. Ten slotte gaan wij nog actiever bijdragen aan het culturele gezicht van Den Haag als onderdeel van het (cultuur)toeristische evenementenbeleid. Een concreet voornemen is in Womex (grote 9

11 beurs en festival op het gebied van wereldmuziek) naar Den Haag te halen, als onderdeel van een groot openingsfestival in het OCC. Ook gaan wij met themaprogrammering en eigen producties bijdragen aan Haagse themajaren als Stad aan Zee () en 'Wereldstad' (, bij opening OCC) Inhoudelijk beleid Programmering Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten gaan wij eerst in op onze plannen binnen de diverse disciplines, vervolgens op culturele diversiteit, educatie en bijzondere projecten/festivals/eigen producties en tot slot van dit hoofdstuk op publiek en marketing. Muziek Op het gebied van klassieke muziek wordt de unieke samenwerking tussen DMC en het Residentie Orkest in de komende periode verder geïntensiveerd. Onze uitgangspunten (inter)nationale excellentie, kwaliteit voor een breed publiek en culturele diversiteit worden ook door het orkest omarmd. Zij vormen de basis voor een gezamenlijk vormgegeven programmering van groter bezet repertoire en kamermuziek. Als het gaat om (symfonische) concerten in het Zuiderstrandtheater en later het OCC vervult het RO de producerend-programmerende taak met per seizoen gemiddeld dertig tot veertig concerten. In samenhang met en aanvullend op dat aanbod programmeert DMC per seizoen in het Zuiderstrandtheater acht concerten van andere orkesten, waaronder het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Daarbij ligt het zwaartepunt op (internationale) barokorkesten, koorproducties en aanvullend symfonisch repertoire (met name laat-romantiek). In het OCC zal het aantal aanvullende concerten oplopen naar zestien per jaar met dan een nog internationaler karakter. Dat is nodig om tot een krachtiger profiel als concertzaal te komen. Hiervoor is een verruiming van het programmeringsbudget noodzakelijk. De concerten van RO en DMC zullen in gezamenlijke series worden ondergebracht. Werken aan andere presentatievormen, thema s en (mini-)festivals is onderdeel van de gezamenlijke ambitie. Ook de programmering in de Nieuwe Kerk wordt onderdeel van de samenwerking. DMC zal de komende jaren het aantal eigen concerten handhaven op ongeveer vijftig, waarvan dertig kamermuziek, koormuziek en recitals. Het RO geeft in de Nieuwe Kerk jaarlijks zes concerten. De Nieuwe Kerk is ook muziekpodium voor jong talent, onder meer in de serie Radio West Concerten (met het KC). Op het gebied van nieuwe muziek blijven wij met het RO en KC partner van de Johan Wagenaar Stichting die zich met Dag in de Branding de komende periode twee keer per jaar zal concentreren in en rond het Zuiderstrandtheater. Daarnaast zijn wij een structurele samenwerking aangegaan met het Haagse New European Ensemble, dat per seizoen ten minste drie producties in de Nieuwe Kerk zal uitvoeren. Wij worden van die concerten coproducent. Daartoe nemen wij de helft van de (productie)kosten per programma op in ons programmabudget. Ook op het gebied van pop, jazz en wereldmuziek zorgt de samenwerking met het RO voor impulsen. De komende jaren zal het orkest ten minste twee (Zuiderstrandtheater) tot drie (OCC) concerten met muzikanten uit Afrika, Turkije, Marokko en/of India begeleiden. Voor het overige zullen wij in de periode tot medio ons aanbod handhaven op het huidige niveau: per seizoen ongeveer twintig concerten, waarvan ongeveer de helft in de Nieuwe Kerk. Bij de programmering werken we samen met Jazz070, met het Paard en met Korzo (wereldmuziek). In het OCC gaan de ambities aanzienlijk verder. Daar is de inzet (conform Bedrijfsplan Spuiforum/Spuikwartier) om jaarlijks dertig grote concerten te organiseren. Dat vereist extra acquisitiekracht, waarop we terugkomen bij aanloopkosten. Dans en ballet Het Nederlands Dans Theater neemt ook de komende jaren in onze dansprogrammering een belangrijke plaats in. Aanvullend programmeren wij de grote zaalproducties van de andere gesubsidieerde Nederlandse dansgezelschappen. In het kader van Den Haag Internationale (Dans)stad willen wij ons internationale profiel verder versterken. Daarbij is Holland Dance onze partner en buitenboordmotor. Brandpunt blijft het 10

12 tweejaarlijkse Holland Dance Festival ( en ), waaraan DMC ook programmatisch gaat bijdragen. In de tussenliggende jaren gaan wij met Holland Dance kortere focusfestivals organiseren, naar het voorbeeld van Brandhaarden in Amsterdam, maar dan gewijd aan een internationaal befaamde of opkomende choreograaf. In wordt dat Martin Schläpfer met zijn Ballet am Rhein, meermalen uitgeroepen tot beste dansgezelschap en choreograaf in Duitsland. In wijden we bij de opening van het OCC een focusfestival aan Jiri Kylian met een of meer gezelschappen (Oslo, Zürich, Lyon) die werk van Kylian op het repertoire hebben. Ook voor onze reguliere internationale dansprogrammering kiezen wij voor een breder profiel dan alleen de internationale avantgarde. Wij presenteren met name (vaak exclusief) grote Europese gezelschappen zoals onlangs het dansgezelschap van de Gothenburg Opera en de komende jaren onder meer het Nationale Ballet van Tsjechië, het genoemde Ballet am Rhein en Semperoper Dresden. Wij gaan door met de presentatie van specifieke dansvormen als flamenco (Flamenco Biënnale), hiphop/urban en niet-westerse dans. Verhalende klassieke balletten, waar wij een groot publiek voor hebben, krijgen wij in Nederland slechts incidenteel van het Nationale Ballet. Wij zijn daarom grotendeels aangewezen op gezelschappen uit Oost-Europa. Door zelf contacten te leggen met betere huizen zoals in Praag en Warschau verwachten we op termijn tot een kwalitatief hoogwaardige invulling te komen. Vanaf gaat het Residentie Orkest jaarlijks een buitenlands dansgezelschap begeleiden Zowel voor de focusfestivals als voor de internationale programmering verhogen we ons programmabudget. Opera/muziektheater Wij handhaven het jaarlijkse aantal operavoorstellingen op acht tot tien, met daarin de Nederlandse Reisopera en Opera Zuid en producties van gezelschappen uit Oost-Europa. Wij zijn in gesprek gegaan met de Vlaamse Opera om naast Antwerpen en Gent Den Haag als derde speelplek toe te voegen, maar de kosten zijn simpelweg te hoog (gemiddeld euro per voorstelling). Zeker met de opening van het OCC zou Den Haag na Amsterdam de tweede operastad van Nederland kunnen worden. Zoiets vereist echter een extra budget van drie tot vijf ton. Dat hebben wij in dit meerjarenplan niet opgenomen. Kleinschalig muziektheater door onder meer Transparant, Orkater en Oorkaan blijven wij presenteren in de Nieuwe Kerk, in de orkestrepetitieruimte bij het Zuiderstrandtheater en vanaf ook in de Ensemble zaal in het OCC. Vanaf worden wij partner in de jaarlijkse operaproductie van DNOA, in samenwerking met KC en Residentie Orkest. Familievoorstellingen en jongerenprogrammering Wij handhaven de komende jaren het aantal voorstellingen voor jeugd/familie en voor jongeren. Het programma blijft een mix van artistiek aanbod (Orkater, Oorkaan, Transparant, ISH, Introdans) en populaire vrije producties. Er blijft helaas een tekort aan gesubsidieerde jeugd- en jongerenvoorstellingen voor de grote zaal, zeker binnen de disciplines muziek(theater) en dans en als het gaat om culturele diversiteit. Mede om die reden gaan we samen met KC en Residentie Orkest door met de groot gemonteerde kerstvoorstellingen van De Dutch Don t Dance Division, waarvoor we een coproductiebijdrage opnemen in ons programmabudget. Musical/show/circus In het Zuiderstrandtheater handhaven wij het aanbod op het gebied van groot gemonteerd entertainment. In het OCC breiden we dat aanbod uit. Wij beschikken dan over een (dans)theaterzaal met een capaciteit van dertienhonderd stoelen, waarmee wij kunnen meedraaien in het circuit van onder meer Carré en Nieuwe Luxor. Met deze programmering verbreden en vergroten wij het publiek en versterken de exploitatie. Op het gebied van cabaret wordt het OCC de duizend-plus zaal in de keten met Pepijn/Diligentia/Koninklijke Schouwburg. Met die partners werken we aan een gecoördineerd stadsbreed cabaretaanbod. Het nieuwe circus krijgt een vaste plaats in ons programma. Toneel Wij hebben geen zelfstandig beleid voor toneelprogrammering. Toch zijn er soms voorstellingen (denk aan de grote producties van Toneelgroep Amsterdam), die vanwege hun omvang niet in de Koninklijke Schouwburg gespeeld kunnen worden en daarom niet in Den Haag te zien zijn. Wij zullen deze dan in nauwe samenspraak met het Nationale Theater in het Zuiderstrandtheater/OCC tonen. Wij reserveren hiervoor twintig dagen per jaar in ons speelplan. 11

13 Culturele diversiteit, educatie en bijzondere projecten Culturele diversiteit Cultureel divers programmeren blijft een speerpunt. Belangrijkste doelgroepen zijn ook de komende jaren de Hindoestaanse, Turkse, Marokkaanse en Afrikaans/Caribische gemeenschappen in Den Haag. Voor en met hen maken we programma s rond hun feestdagen (Divali, Amazigh Nieuwjaar, Newroz e.a.), zijn we organisator van en/of partner in festivals als Holland India Festival, The Hague African Festival, Diva s van de Maghreb e.a. en programmeren we specifieke wereldmuziek. Momenteel onderzoeken wij of en hoe wij op deze manier ook iets kunnen betekenen voor de vluchtelingen/asielzoekers uit met name het Midden-Oosten. Blijft de cultureel diverse programmering dus enerzijds doelgroepgericht, anderzijds zetten we in op kwaliteitsverbetering en publieksverbreding. Doelstelling is het realiseren van een kwaliteitsaanbod uit de niet-westerse wereld dat niet alleen de genoemde doelgroepen aantrekt, maar aantrekkelijk is voor de (internationale) bevolking van Den Haag inclusief expats in brede zin. Wij werken momenteel met als partners onder meer de multiculturele businessclub VBM, GOPIO (organisatie van expats uit India) en gesteund door het Innovatiefonds Rabobank aan een fonds, waarin bedrijven meedoen die een relatie hebben met de diverse herkomstlanden en waaruit niet-westerse topkunst mede gefinancierd kan worden. Daarnaast werken wij met een aantal theaters in het land aan een jaarlijks reizend festival voor niet-westers theater en dans als voortzetting van het project Get Lost van het Fonds Podiumkunsten. Belangrijke partners blijven de wijktheaters, in het bijzonder De Vaillant en het Laaktheater. Met hen zetten we de in de afgelopen jaren ingezette Matchmaking voort. Zoals in het hoofdstuk Terugblik en zelfevaluatie al is beschreven kost cultureel divers programmeren met inbegrip van de marketing relatief veel geld. Nu dat vanaf niet meer beschikbaar is via een separate regeling vragen wij daarvoor structureel extra subsidie. Een deel bestemmen wij voor de collectieve marketing en de gezamenlijke programmering binnen het Holland India Festival, waarin wij samen blijven werken met Korzo (India Dans Festival) en Indian Film Festival en dat zowel richting publiek als in de relatie met India (ICCR) steeds meer aan betekenis wint. Educatie Op het gebied van educatie blijft het aanbieden van schoolvoorstellingen voor het primair onderwijs en de eerste klassen van het secundair onderwijs onze belangrijkste activiteit. Op het gebied van dans doen wij dat in samenwerking met Holland Dance, waar wij voor de organisatie van begeleidende activiteiten (lesbrieven e.d.) capaciteit inkopen. Op het gebied van muziek zijn het Residentie Orkest en het KC onze primaire partners. In de periode Zuiderstrandtheater gaat het vanwege beperkte beschikbaarheid van dagen om acht tot tien voorstellingen per jaar, in het OCC breiden wij het aanbod uit tot twintig voorstellingen. Voor het voortgezet onderwijs, waar geen leerlijnen zijn zoals in het primair onderwijs, ontwikkelen wij samen met de optredende gezelschappen aanvullend materiaal dat in het teken zal staan van begrijpend kijken en luisteren naar dans en muziek(theater). Een tweede belangrijk onderdeel is de permanente educatie gericht op volwassenen en specifieke groepen als studenten. De activiteiten variëren van inleidingen, workshops en cursussen tot masterclasses voor KC studenten en samenwerking van professionals en amateurs. In het OCC verwachten we met een dan nog intensievere inbreng van het KC deze educatieve activiteiten verder uit te breiden. Bijzondere projecten/festivals/eigen producties Naast de reguliere programmering nemen bijzondere projecten en festivals een steeds belangrijker plaats in. Het is een manier om thematisch te verdiepen, verbindingen te leggen met maatschappelijke domeinen en tegelijkertijd spelen wij zo in op de groeiende vraag van (zeker een jonger) publiek naar events en beleving. Ook zorgen evenementen voor een verbinding tussen cultuur, toerisme en economie. Voor projecten die wij in de loop van de kunstenplanperiode ontwikkelen doen wij te zijner tijd een beroep op incidentele middelen. Voor een aantal geldt dat ze inmiddels jaarlijks terugkomen en/of dat we ze structureel willen maken en ze dus meenemen in onze meerjarenbegroting. Het gaat dan in het bijzonder om het Holland India Festival, de kerstvoorstelling met De Dutch Don t Dance Division, het Focusfestival Internationale Choreografen en de community opera s met 12

14 Kwekers in de Kunst/Dario Fo. De eerste drie zijn al aan de orde geweest, de vierde is een direct gevolg van onze succesvolle productie Harde Handen. Wij hebben met Kwekers in de Kunst/Dario Fo de afspraak gemaakt om vanuit een zelfde concept de komende jaren ieder seizoen een community voorstelling te produceren. Een samenvatting van de plannen voegen wij als bijlage bij. Naar onze overtuiging biedt het honoreren van dit onderdeel van onze begroting het best mogelijke perspectief om de geweldige kennis en ervaring van Dario Fo voor Den Haag te behouden en in te kunnen zetten, ook in diverse andere projecten (onder meer met Korzo) waar deze unieke groep bij betrokken is Marketing De afgelopen jaren zijn wij er in geslaagd onze bezoekersaantallen te laten groeien tot bijna per jaar. Die groei is in belangrijke mate gerealiseerd met nieuw publiek; bij het letterlijk en figuurlijk oude publiek is zeker bij klassieke muziek een langzame afname zichtbaar. Van ons publiek komt nog steeds ongeveer veertig procent uit Den Haag, veertig procent uit de regio en twintig procent van verder. In absolute getallen zullen de bezoekcijfers tot lager zijn, als gevolg van een teruggang in aantallen voorstellingen en concerten door de verhuizing naar het Zuiderstrandtheater. Wij verwachten er daar per jaar ongeveer , inclusief Nieuwe Kerk. Vanaf medio zullen het er in het OCC ten minste worden. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van marketing. Onze marketingaanpak rust op een aantal pijlers: Marketing begint bij programmering, programmering bij marketing. Geen voorstelling verkoopt meer vanzelf. Steeds moet de vraag worden gesteld: waarom programmeren we dit en voor wie? Werken aan verfijning van publieksprofielen, netwerkprogrammering/netwerkmarketing en permanente communicatie tussen programmeur en marketeer zijn noodzakelijk. Locatie(s) positioneren als merk. Je huis is je merk. Als voorbeeld: de afgelopen periode hebben wij veel aandacht besteed aan de Nieuwe Kerk als een unieke concertlocatie, los van de concrete concerten zelf. Resultaat was een gemiddelde groei van de publieksaantallen met bijna 20 procent. Zo besteden we nu heel veel aandacht aan het positief in de markt zetten van het Zuiderstrandtheater. Datzelfde zal voor het OCC ook weer (moeten) gebeuren. Een spoedig besluit over een naam (brand) is belangrijk. Wij nemen in die keuze graag het voortouw. Belonen bestaande klanten en verhogen klantloyaliteit. Vaak wordt veel energie gestoken in de werving van nieuw publiek en wordt het bestaande publiek een beetje vergeten. Wij bieden bestaand publiek regelmatig leuke dingen, vragen consequent naar ervaringen en geven daarbij ook feedback. Zo worden goede klanten ambassadeurs. Netwerkmarketing. Marketing is netwerken. We zoeken zowel fysiek als online naar (vertegenwoordigers van) doelgroepen voor de voorstelling die we verkopen. Dat kan structureel, bijvoorbeeld per (deel)discipline of als het gaat om specifiek doelgroepgerichte programmering, maar bijna altijd biedt een voorstelling zelf ook specifieke aanknopingspunten. Standaardmix niet langer genoeg. Online dringt steeds dieper door in de offline wereld. We ontwikkelen nieuwe methodes waar klassieke en nieuwe instrumenten elkaar versterken. Klantendata worden gebruikt voor een steeds persoonlijker klantbenadering, er komen responsive websites en apps zodat mobile shopping nog laagdrempeliger wordt. Voor de periode Zuiderstrandtheater zijn onze huidige middelen (mensen en budgetten) voor marketing toereikend. In het OCC zullen deze groeien. De campagne voorafgaand aan de opening OCC nemen we mee bij aanloopkosten Positionering Wij worden het grootste podium van Den Haag en dat schept verplichtingen. Zowel de stad als de culturele sector kunnen van ons een nog actievere (voortrekkers)rol verwachten met bijzondere aandacht voor evenementenbeleid/toerisme, sociale cohesie/diversiteit en verdere versterking van de culturele kracht en uitstraling van Den Haag. Wij blijven actief lid van het Directieoverleg 13

15 Podiumkunsten en van Den Haag Danst (zie bijlagen). Met de opening van het OCC zullen wij samen met onze partners nog meer aandacht (kunnen) schenken aan onze rol van podium van en voor de stad, inclusief het bieden van ruimte aan amateurkunst. Wij trekken daarvoor in de loop van een aparte programmeur/programmaker aan, die van de publieke ruimte in het OCC een 'levend magazine' moet maken. Veel aandacht blijven wij als gezegd besteden aan het versterken van de rol van cultuur in het evenementenbeleid. Wij ontwikkelen met het Blockbusterfonds en sponsoren plannen voor zomerbespeling in het Zuiderstrandtheater en later ook in het OCC. Het Holland India Festival heeft de potentie om uit te groeien tot een landelijk evenement. En met het OCC krijgen we een geweldige locatie voor festivals en evenementen, om te beginnen het samen met onze partners te organiseren Openingsfestival met als onderdeel daarvan het wereldmuziekfestival Womex. Sponsoring was aan het Spuiplein voorbehouden aan de gezelschappen. Inmiddels hebben wij met een externe adviseur een plan ontwikkeld voor twee bedrijfsfondsen; één gericht op de ondersteuning van niet-westers kwaliteitsaanbod (een unicum in Nederland), het tweede als garantiefonds voor internationale voorstellingen en concerten inclusief zomerbespeling. Onze succesvolle praktijk in het verwerven van bijdragen van fondsen als VSB Fonds, Fonds 1818, Prins Bernhard Cultuurfonds en Fonds Podiumkunsten (hoogste niveau SRP subsidie met zeer lovend advies!) zetten wij voort. Vanzelfsprekend zullen wij ook onze bijdrage leveren aan de sponsorwerving voor (de bouw van) het OCC Bedrijfsvoering en slot Op het gebied van governance zetten wij de praktijk van de afgelopen periode door. Raad van Toezicht en directie werken conform de Code Cultural Governance en de Code Culturele Diversiteit. In onze meerjarenbegroting blijft het procentuele aandeel van subsidie relatief bescheiden, al vragen wij voor de komende periode een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Het grootste gedeelte (ruim vier ton) wordt ingezet voor de programmatische ambities die passen bij (de ontwikkeling naar) het OCC. Het gaat dan om de programmering van de publieke ruimte, de kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de internationale programmering, de community projecten met Kwekers in de Kunst/Dario Fo en De Dutch Don't Dance Division en het cultureel diversiteitsbeleid. Ook is een zekere groei van het personeelsbudget noodzakelijk. Bij de verhuizing naar het Zuiderstrandtheater is de formatie noodgedwongen met bijna 25 procent teruggebracht. Die reductie blijkt te fors. In het OCC zal de formatie weer op het oude niveau moeten worden gebracht, met enige versterking op de onderdelen programmering (de 'stadsprogrammeur publieke ruimte'), marketing, facilitair en theatertechniek. Samen met de opwaartse druk van het dan moeten toepassen van de CAO Grote Podia betekent dit een toename van de salariskosten met ongeveer euro. Dan zijn er nog de aanloopkosten OCC. Vanaf medio zullen op de onderdelen programmering, zakelijke acquisitie, marketing, horeca en techniek de voorbereidingen voor de opening en de eerste seizoenen in het OCC moeten beginnen. De kosten daarvan ramen wij voor de periode van twee jaar op ongeveer euro. Als het gaat om de bedrijfsmatige en zakelijke exploitatie van het OCC blijven wij het destijds door de Gemeenteraad geaccordeerde Bedrijfsplan Spuiforum/OCC als vertrekpunt hanteren. In hoeverre de daarin gehanteerde kengetallen uit diverse externe adviezen over onder meer de opbrengsten uit zakelijke verhuur en de kosten van energie, schoonmaak e.d. ongewijzigd kunnen blijven, hangt mede af van het definitief ontwerp van het OCC. In de meerjarenbegroting volgen we de bestaande ramingen. Dat doen we ook met de inkomsten uit huur en bespeling die we op basis van de (onder)huurovereenkomsten ontvangen van NDT, RO en KC. In beide gevallen is sprake van risico's die we onderkennen, maar waarop we (in dit stadium) geen invloed hebben. Andere substantiële risico's in de bedrijfsvoering zijn wat ons betreft niet aan de orde. De komende vier jaren worden voor DMC opnieuw een cruciale periode. Wij genieten van het Zuiderstrandtheater en zijn vol vertrouwen en ambitie als het gaat om het OCC. Van ooit Gastprogrammering worden wij straks de exploitant en programmeur van een van de grootste podia van Nederland. Dat vraagt om bijzondere inspanningen. In de eerste plaats van ons. Maar ook van de gemeente. 14

16 1.4. BEDRIJFSVOERING Voor de verhuizing naar het Zuiderstrandtheater medio 2015 heeft er bij DMC een reorganisatie plaatsgevonden vanwege de krimp in programmering (van twee zalen naar één zaal). De formatie is met meer dan twintig procent teruggebracht en gevat binnen een organisatiestructuur conform onderstaand organogram. Na de ingebruikname van het Zuiderstrandtheater werd duidelijk dat door logistieke beperkingen in het theater in combinatie met de fysieke afstand tot onze satellietlocatie (Nieuwe Kerk en LDT/productiehuis NDT) met name de afdelingen Horeca & Publieksservice en Receptie te krap uit de reorganisatie zijn gekomen. Tevens blijkt het beleggen van de functies hoofd programma en financial control bij respectievelijk de algemeen directeur en de adjunct directeur in de praktijk niet effectief. Deze knelpunten leiden tot structurele onderbezetting en een te hoge werkdruk en vormen daarmee een risico voor de bedrijfsvoering. De aanloop naar het nieuwe OCC vergt een extra inspanning van de organisatie vanaf medio tot de oplevering van het nieuwe gebouw medio. In de loop van zullen zowel een cultureel programmeur als een zakelijk programmeur (acquisitie congressen e.d.) moeten starten met de invulling van de eerste seizoenen. Van tot aan de oplevering in zullen de afdelingen techniek, facilitair en horeca structureel tijd moeten investeren in de oplevering en inrichting van het nieuwe gebouw. Vanaf medio moeten ook de marketingcampagne en de productionele voorbereiding van het eerste seizoen worden opgestart. Uit recente ervaring met de verhuizing naar het Zuiderstrandtheater weten we dat de aanloop naar een nieuw gebouw veel zorg, aandacht en tijd nodig heeft. Het is dan ook noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering en voor een optimale start van het OCC om in de begroting de aanloopkosten OCC Spuiplein mee te nemen. Bovenstaande leidt tot de vraag om extra financiële middelen voor structurele personele bezetting ( per jaar tot medio in het Zuiderstrandtheater, per jaar vanaf medio in het OCC) en aanloopkosten OCC (totaal ). Organogram stichting DMC 1/1/2016 vast personeel Algemeen Directeur 1,0 fte* HRM 0,3 fte Directie ondersteuning 0,4 fte Adjunct Directeur 1,0 fte** Marketing & Publiciteit 3,4 fte Programma (incl. educatie) 1,6 fte* Planning & Productie 2,6 fte Facilitaire dienst & receptie 6,0 fte Horeca & Publieksservice 3,0 fte Financiën 1,7 fte** Kaartverkoop & Informatie 4,0 fte Theater Techniek 9,1 fte * Algemeen directeur is voor 0,4 fte Hoofd Programma ** Adjunct directeur is voor 0,5 fte Finance Control 15

17 Toelichting bij de organisatiestructuur Waar is de zakelijke leiding in uw instelling belegd? Bij de Algemeen directeur en Adjunct directeur Waar is de artistieke leiding in uw instelling belegd? Bij de Algemeen directeur Hoe vaak vergadert het bestuur / Raad van Toezicht? Raad van Toezicht vergadert onder normale omstandigheden 4 keer per jaar Wanneer en hoe legt de directie verantwoording af bij de Raad van Toezicht? Dat gebeurt in de Raad van Toezichtvergadering (waaronder bij vaststelling jaarrekening en vaststellen begroting) en in jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken Personeel FTE in 2014 realisatie aantal personen (in 2014) FTE in aantal uren van een volledige werkweek: Totaal aantal FTE: 56, ,8 - waarvan met vast contract 34, ,5 - waarvan met tijdelijk contract 3,5 4 2,3 - waarvan inhuur 19, ,0 Aantal stagiaires 0,2 1 0,0 Aantal vrijwilligers 2,0 15 2,0 Risico s Beheerslasten OCC zijn gebaseerd op oude situatie Spuiforum en toen uitgebrachte externe adviezen. Inkomsten uit huur- en bespelingsovereenkomsten NDT en RO komen mogelijk onder druk als gevolg van financiële positie en andere ambities gezelschappen. kosten en baten programmering zijn gebaseerd op huidige inzichten, kunnen wijzigen door externe (economische) factoren. Eerst twee risicofactoren zijn door ons niet beïnvloedbaar. Indien aan de orde overleg met Gemeente Den Haag. Regelmatige sturing op omvang en inhoud van programmering en marketing. Investeringen In de aanloop naar en de oplevering van het OCC in verwachten we investeringen te moeten doen in de inrichting van het nieuwe pand. De aard en omvang van deze investeringen zijn op dit moment nog niet bekend en afhankelijk van definitief ontwerp en niveau oplevering en daar heeft DMC beperkt invloed op. Afhankelijk van aard en omvang van de investeringen in inrichting OCC, zal met de Gemeente Den Haag de financiering worden afgestemd. 16

18 2 MEERJARENBEGROTING - EN BALANS Algemene toelichting op meerjarenbegroting - In de meerjarenbegroting is gekozen om elk jaar afzonderlijk te begroten vanwege de bijzondere fasen (zie hoofdstuk Drieslag ) die DMC de komende periode doormaakt. De uitwerking van de financiële gevolgen van de drieslag en de inzet van de extra aangevraagde financiële middelen worden op deze wijze per jaar inzichtelijk gemaakt. De basis voor de jaren en is de exploitatie van het Zuiderstrandtheater, de Nieuwe Kerk en het productiehuis NDT. De begroting van het jaar betreft het eerste volledige jaar exploitatie van het nieuwe OCC, waarbij de uitgangspunten in het door de Gemeenteraad geaccordeerde Bedrijfsplan Spuiforum en de daarin gehanteerde kengetallen uit diverse externe adviezen als vertrekpunt zijn genomen. De begroting, het jaar waarin we in de zomer verhuizen naar het OCC, is samengesteld uit twee derde begroting en één derde begroting. Hoewel er voor het OCC op dit moment nog geen definitief ontwerp is, menen we dat deze meerjarenbegroting een betrouwbaar beeld geeft van de exploitatie van het nieuwe Dans- en Muziekcomplex vanaf en de weg er naar toe. De vergelijkende cijfers realisatie 2014 en prognose 2015 in het overzicht meerjarenbegroting laten een post bijzondere lasten zien en daardoor een exploitatieverlies. Dit betreft ingecalculeerde inrichting- en verhuiskosten Zuiderstrandtheater die ten laste komen van een, in overleg met de Gemeente Den Haag opgebouwde bestemmingsreserve tijdelijk huisvesting. In de meerjarenbegroting opgenomen loonkosten (C.1 en D.1) omvatten brutosalarissen, werkgeversdeel sociale lasten, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en pensioenpremies. DMC hanteert de CAO Nederlandse Podia en berekent de loonkosten op basis van deze CAO. Vanaf medio is vanwege de verhuizing naar het OCC de CAO Grote Podia van toepassing. Met betrekking tot de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT): Geen van de medewerkers bij DMC verdient meer dan de WNT-norm en alle leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. In voorkomende gevallen wordt een reiskostenvergoeding uitgekeerd. DMC publiceert gegevens met betrekking tot de WNT in de jaarverslagen. DMC is in bezit van de ANBI status Toelichting op vraag om extra financiële middelen Zoals in de inhoudelijke aanvraag (o.a. in hoofdstuk 1.2.5) reeds is beargumenteerd, is een substantiële verruiming van de structurele gemeentelijke bijdrage noodzakelijk om onze belangrijkste strategische doelstellingen te kunnen realiseren. Het extra gevraagde bedrag komt dus bovenop de huidige structurele gemeentelijke bijdrage en bestaat in hoofdzaak uit de componenten: - Versterking en uitbreiding culturele programmering - Structurele versterking en uitbreiding van de organisatie - Aanloopkosten richting OCC in. Culturele programmering Hieronder is aangegeven voor welke knelpunten hoeveel extra middelen nodig zijn. De argumentatie voor het onderdeel Internationaal aanbod en de onderdelen Culturele Diversiteit, Bijzondere Projecten en Educatie is onder meer beschreven in respectievelijk hoofdstuk en hoofdstuk van de inhoudelijke aanvraag. 17

19 Internationaal aanbod Klassiek ( per concert) Dans ( per voorstelling) Focusfestival Dans (2 jaarlijks) Totaal Internationaal aanbod Culturele Diversiteit Holland India Festival Programma Culturele Feestdagen (o.a Amazigh) Kwaliteitsverbetering: 5 x minus extra publieksinkomsten (5 x 4.000). Totale kosten , waarvan 50% uit bedrijvenfonds. Totaal Culturele Diversiteit Bijzondere Projecten/ Educatie Community Opera met Kwekers in de Kunst/Dario: totale kosten , waarvan uit publiek- en private inkomsten DDDD kerstproductie: 8 dagen x outof-pocketkosten Toneel: dekking van primaire kosten Programma Publieke Ruimte OCC Spuiplein Educatie: extra schoolvoorstellingen (kosten per voorstelling 2.000) Totaal Bijzondere Projecten Totaal extra gevraagd bedrag Culturele Programmering Bovenstaande extra gevraagde bedragen Culturele Programmering zijn als extra uitgaven opgenomen in D.2 Activiteitenlasten Materieel/ Inkoop Programmering. De dekking is onderdeel van de bedragen onder B.3.1 Meerjarige subsidie gemeente Den Haag. Structurele versterking en uitbreiding organisatie Op een aantal functies binnen de organisatie van DMC is sprake van een structurele onderbezetting. In onder meer hoofdstuk en hoofdstuk 1.4 worden de oorzaken en de risico s nader toegelicht. Hieronder is aangegeven welke functies de grootste knelpunten vormen en welk extra bedrag we hiervoor vragen. Beheerslasten personeel Receptie Zuiderstrandtheater t.b.v. veiligheid en opvang artiesten (totaal 1,5 fte) Financieel Controller t.b.v. betere sturing, nu ondergebracht bij adjunct directeur (0,5 fte) Activiteitenlasten personeel Bedrijfsleider Horeca en evenementen t.b.v. structureel tekort en werkdruk (0,5 fte) Hoofd Programma t.b.v. betere sturing, nu ondergebracht bij algemeen directeur (0,4 fte)

20 Structureel t.g.v. schaalvergroting OCC en opwaartse druk CAO Grote Podia Totaal extra gevraagd bedrag versterking en uitbreiding organisatie Bovenstaande extra gevraagde bedragen Versterking en uitbreiding Organisatie zijn als extra uitgaven opgenomen in de personele beheer- en activiteitenlasten (C.1 en D.1) onder flexibel personeel bij betreffende functies. Het gevraagde bedrag t.b.v. de organisatie OCC () is het gevolg van een uitbreiding van de gehele organisatie t.g.v. de schaalvergroting. De dekking wordt gedeeltelijk gevonden in de vergroting publieksinkomsten en algemene sponsorbijdragen en is onderdeel van de bedragen onder B.3.1 Meerjarige subsidie gemeente Den Haag. Aanloopkosten Tijdens de recente verhuizing van het complex aan het Spuiplein naar het Zuiderstrandtheater hebben we het belang en de intensiteit van een aanloopperiode naar een nieuw theater ervaren. Het succes van het OCC in het eerste seizoen / hangt voor een belangrijk deel af van een gedegen voorbereiding. DMC zal daarvoor moeten investeren in personeel en marketing (zie ook inhoudelijke aanvraag). Hieronder de belangrijkste personele aanloopkosten en marketingkosten gespecificeerd: Personeel: Programmeur cult.(1fte) vanaf zomer Zakelijke acquisitie (1fte) vanaf zomer Uitbreiding marketing (1fte) vanaf zomer Uitbreiding Planning & Productie (1 fte) vanaf zomer Techniek (0,5fte) en Facilitair (0,5 fte) vanaf zomer Manager Horeca (1fte) vanaf Marketing: Budget lancering OCC Spuiplein Totaal extra gevraagd bedrag Aanloopkosten Bovenstaande extra gevraagde bedragen Aanloopkosten zijn als extra uitgaven opgenomen in de personele beheer- en activiteitenlasten (C.1 en D.1) onder flexibel personeel bij betreffende functies. Het extra marketing budget is opgenomen in D.2 Activiteitenlasten materieel/kosten publiciteit en marketing. De dekking wordt gedeeltelijk gevonden in de vergroting publieksinkomsten en algemene sponsorbijdragen en is onderdeel van de bedragen onder B.3.1 Meerjarige subsidie gemeente Den Haag. Op verzoek van de commissie hebben we de aanloopkosten separaat inzichtelijk gemaakt in de opstelling onder B. Subsidies. 19

21 Samenvatting meerjarenbegroting - BATEN Realisatie 2014 Prognose 2015 A. Subtotaal opbrengsten Directe Opbrengsten A.1 Publieksinkomsten A.2 Sponsorinkomsten A.3 Overige directe opbrengsten Indirecte opbrengsten A.4 Diverse inkomsten A.5 Bijdragen uit private middelen B. Subtotaal subsidies B.3.1 Meerjarige Subsidie Gemeente Den Haag B Meerjarige Subsidie Gemeente Den Haag/aanloopkosten OCC B.3.2 Overige subsidie Gemeente Den Haag B.4 Overige subsidies uit publieke middelen Som der baten (A+B) LASTEN C. Subtotaal beheerslasten C.1 Beheerslasten personeel C.2 Beheerslasten materieel D. Subtotaal activiteitenlasten D.1 Activiteitenlasten personeel D.2 Activiteitenlasten materieel Som der lasten (C+D) Resultaat uit gew one bedrijfsuitoefening Saldo rente baten en lasten Saldo nagekomen baten en lasten Saldo bijzondere baten en lasten Exploitatieresultaat

22 2.1.4 Specificatie meerjarenbegroting - A. OPBRENGSTEN in euro's Realisatie 2014 Prognose 2015 Directe opbrengsten A.1 Publieksinkomsten Recettes uit Programmering Horeca inkomsten bij Programmering A.2 Sponsorinkomsten Algemene sponsoring Projectgebonden sponsoring A.3 Overige directe opbrengsten Zaalhuur en Theatertoeslag RO Huur Concertzaal en repetitieruimte Theatertoeslag Zaalhuur en Theatertoeslag NDT Huur Theaterzaal Theatertoeslag Zaalhuur en Theatertoeslag cultureel Zaalhuur cultureel Theatertoeslag cultureel A.3 Totaal overige directe opbrengsten Indirecte opbrengsten A.4 Diverse inkomsten Zakelijke verhuur & horeca Resultaat restaurant + kantine OCC Inkomsten zakelijk verhuur & horeca

23 Realisatie 2014 Prognose 2015 Huur kantoor en diensten RO Huur kantoor en servicekosten Bijdrage backoffice Kaartverkoop & informatie Doorberekende kosten receptie Doorberekende diensten (ICT, telefonie e.d.) Huur kantoor en diensten NDT Huur kantoor, studio's en servicekosten Bijdrage backoffice Kaartverkoop & informatie Doorberekende kosten receptie Doorberekende diensten (ICT, telefonie e.d.) Huur kantoor en onderw ijsruimten en diensten KC Huur kantoren en onderw ijsruimten Servicekosten tbv energie, onderhoud, schoonmaak e.d Doorberekende diensten (ICT, telefonie e.d.) Overige diverse inkomsten Opbrengsten dbr administratiekosten Overige indirecte opbrengsten A.4 Totaal diverse inkomsten A.5 Bijdragen uit private middelen Bijdragen uit private fondsen A. Totaal Opbrengsten

24 B. SUBSIDIES in euro's Realisatie 2014 Prognose 2015 B.3.1 Meerjarige subsidie gemeente Den Haag B Meerjarige subsidie gemeente Den Haag/ aanloopkosten B.3.1 Subtotaal B.3.2 Overige subsidies gemeente Den Haag B.4. Overige subsidies uit publieke middelen B. Totaal Subsidies

25 C. BEHEERSLASTEN in euro's Realisatie 2014 Prognose 2015 C.1 Beheerslasten personeel Vast personeel Directie, Financiën en Ondersteuning Facilitaire dienst Receptie ( LDT en DAPZ) Beheerlasten vast personeel Flexibel personeel HRM, Financiën en Ondersteuning Facilitaire dienst Receptie ( LDT en DAPZ) Beheerlasten flex personeel C.1 Totaal beheerslasten personeel Aantal fte C.1 Personeel beheer Vast personeel Directie, Financiën en Ondersteuning 3,2 3,2 4,0 5,5 2,7 2,8 Facilitaire dienst 4,0 4,0 4,5 5,5 3,5 4,0 Receptie 2,0 2,0 2,7 4,0 2,3 2,0 Flexibel personeel HRM, Financiën en ondersteuning 1,7 1,6 1,4 1,1 2,0 1,8 Facilitaire dienst 0,5 0,5 0,5 0,5 Receptie 1,9 1,9 1,6 1,0 1,5 1,2 Totaal fte 12,8 13,2 14,7 17,1 12,5 12,3 24

26 C. BEHEERSLASTEN in euro's Realisatie 2014 Prognose 2015 C.2 Beheerslasten materieel Huisvestingslasten Energie Belastingen en Heffingen Verzekeringen Huur Gebouw en Schoonmaakkosten Dotatie voorziening onderhoud Dotatie voorziening huur Overige Huisvestingskosten Afschrijvingslasten Theatertechniek inventaris Horeca-inventaris ICT en Telefonie Overige bedrijfsmiddelen Vrijval egalisatierekening bijdragen investeringen Organisatiekosten Kantoormiddelen (incl. porti) Licenties, contributies, abonnementen Kosten facilitaire diensten (ICT, telefonie e.d) Kosten betalingsverkeer Advies en diensten derden Overige personeelskosten Overige Algemene kosten C.2 Totaal beheerslasten materieel

27 D. ACTIVITEITENLASTEN in euro's Realisatie 2014 Prognose 2015 D.1 Activiteitenlasten personeel Vast personeel Kaartverkoop & Informatie Marketing & Publiciteit Techniek Horeca & Publieksservice Planning & Productie Programma en Educatie Activiteitenlasten vast personeel Flexibel personeel Kaartverkoop & Informatie Marketing & Publiciteit Techniek Horeca & Publieksservice Planning & Productie Programma en Educatie Activiteitenlasten flex personeel D.1 Totaal activiteitenslasten personeel

28 Realisatie 2014 Prognose 2015 Aantal fte D.1 Personeel activiteiten Vast personeel Kaartverkoop & Informatie 4,0 4,0 4,2 4,5 5,4 5,4 Marketing & Publiciteit 3,4 3,4 3,9 4,9 4,6 4,0 Techniek 9,1 9,1 10,1 12,0 11,4 10,8 Horeca & Publieksservice 3,0 3,0 3,3 4,0 2,4 2,3 Planning & Productie 2,6 2,6 2,8 3,3 Programma en Educatie 2,5 2,5 3,7 6,0 5,2 5,0 Flexibel personeel Kaartverkoop & Informatie 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 0,8 Marketing & Publiciteit 0,2 0,7 0,7 0,5 0,8 Techniek 0,8 1,3 1,3 1,0 1,4 1,3 Horeca & Publieksservice 8,1 9,1 9,4 10,0 9,3 8,4 Planning & Productie 0,5 0,5 Programma en Educatie 2,1 3,1 2,1 0,5 0,6 Totaal fte 37,0 40,4 43,0 46,7 41,7 39,4 27

29 D. ACTIVITEITENLASTEN in euro's Realisatie 2014 Prognose 2015 D.2 Acitiviteitenlasten materieel Inkoop programmering (uitkoop, partages e.d) Huur Nieuw e Kerk Overige directe kosten programmering Inkopen publiekshoreca Inkopen zakelijke horeca en evenementen Overige kosten horeca Kosten publiciteit en marketing D.2 Totaal activiteitenlasten materieel Resumé personeelskosten (in euro s) Realisatie 2014 Prognose 2015 Totaal personeelskosten (C.1 + D.1) waarvan op vast contract waarvan op tijdelijk contract waarvan via inhuur (zzp-ers e.d.)

30 BALANS per 31 december, in Vaste activa Immateriele vaste activa - - Materiele vaste activa Financiele vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Effecten - - Liquide middelen Activa Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting Onverdeeld resultaat Voorzieningen Onderhoud* Lang Vreemd Vermogen - - Kortlopende schulden Crediteuren Overlopende schulden en overlopende passiva Passiva *Voorziening onderhoud wordt conform afspraak met Gemeente Den Haag ingezet voor huur en bijdrage stichtingskosten Zuiderstrandtheater. 29

31 3. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER ACTIVITEITEN EN BEZOEKERS/DEELNEMERS 3.1 Podia/ Accommodaties PROGRAMMERING TOTAAL (incl. huisgezelschap, maar excl. festivals, programmering en activiteiten op basis van verhuur, cultuurparticipatie en cultuureducatie) Verschillende producties waarvan internationale programmering * Voorstellingen / optredens / concerten waarvan internationale programmering * Eenheid Realisatie 2014 Prognose 2015 aantal aantal aantal aantal Bezoekers totaal aantal waarvan betalende bezoekers aantal waarvan niet-betalende bezoekers aantal waarvan bezoekers met 'ooievaarspas' aantal * Onder internationale programmering verstaan wij producties/gezelschappen uit het buitenland Waarvan door huisgezelschappen: RESIDENTIE ORKEST Voorstellingen / concerten Bezoekers Zaalcapaciteit Eenheid Realisatie 2014 Prognose 2015 aantal aantal aantal NEDERLANDS DANSTHEATER Voorstellingen / concerten Bezoekers Zaalcapaciteit aantal aantal aantal Onderverdeling programmering naar zaal: CONCERTZAAL (DAPZ/OCC) Voorstellingen / concerten Bezoekers Zaalcapaciteit Eenheid Realisatie 2014 Prognose 2015 aantal aantal aantal THEATERZAAL (LDT/OCC) Voorstellingen / concerten Bezoekers Zaalcapaciteit aantal aantal aantal ZUIDERSTRANDTHEATER Voorstellingen / concerten Bezoekers Zaalcapaciteit aantal aantal aantal NIEUWE KERK Voorstellingen / concerten Bezoekers Zaalcapaciteit aantal aantal aantal

32 DMC zonder huisgezelschappen RO en NDT: Onderverdeling programmering naar genre: Eenheid Realisatie 2014 Prognose 2015 Noot: de extra aangevraagde internationale programmering, projecten culturele diversiteit en bijzondere projecten zijn bij betreffende genres verw erkt Klassieke Muziek Concerten / voorstellingen waarvan internationale programmering * Bezoekers aantal aantal aantal Muziektheater** Concerten / voorstellingen waarvan internationale programmering * Bezoekers ** vanaf incl. Opera, Musical, Show en Circus aantal aantal aantal Nieuwe Muziek Concerten / voorstellingen waarvan internationale programmering Bezoekers aantal aantal aantal Oude Muziek Concerten / voorstellingen waarvan internationale programmering * Bezoekers aantal aantal aantal Popmuziek Concerten / voorstellingen waarvan internationale programmering * Bezoekers Wereldmuziek Concerten / voorstellingen waarvan internationale programmering * Bezoekers aantal aantal aantal aantal aantal aantal Jazzmuziek Concerten / voorstellingen waarvan internationale programmering * Bezoekers aantal aantal aantal Theater (Toneel) Concerten / voorstellingen waarvan internationale programmering * Bezoekers aantal aantal aantal Cabaret Concerten / voorstellingen waarvan internationale programmering * Bezoekers aantal aantal aantal Dans Concerten / voorstellingen waarvan internationale programmering Bezoekers aantal aantal aantal Overig Concerten / voorstellingen aantal waarvan internationale programmering * aantal Bezoekers aantal * Onder internationale programmering verstaan wij producties/gezelschappen uit het buitenland 31

33 FESTIVALS (alleen van toepassing indien zelf georganiseerd) Festivaldagen Voorstellingen / optredens / concerten waarvan internationale programmering * Podia / locaties Eenheid Realisatie 2014 Prognose 2015 aantal aantal aantal aantal Bezoekers totaal ** aantal waarvan betalende bezoekers ** aantal waarvan niet betalende bezoekers ** aantal waarvan bezoekers met 'ooievaarspas' ** aantal Capaciteit festivallocatie aantal * Onder internationale programmering verstaan wij producties/gezelschappen uit het buitenland ** Bezoekers met een passe-partout voor meerdere festivaldagen worden per dag als bezoeker meegeteld. Bijvoorbeeld: 1 persoon met een passepartout voor 2 dagen telt als 2 bezoekers, 1 persoon met een passe-partout voor 3 dagen telt als 3 bezoekers. PROGRAMMERING EN ACTIVITEITEN OP BASIS VAN VERHUUR Culturele programmering op basis van verhuur Voorstellingen waarvan internationale programmering * Bezoekers Eenheid Realisatie 2014 Prognose 2015 aantal aantal aantal Commerciële activiteiten op basis van verhuur Activiteiten aantal Bezoekers aantal * Onder internationale programmering verstaan wij producties/gezelschappen uit het buitenland CULTUURPARTICIPATIE: CURSUSSEN / LEZINGEN / WORKSHOPS ENZ. VOOR VOLWASSENEN Deelnemers Aangeboden verschillende activiteiten Eenheid Realisatie 2014 Prognose 2015 aantal aantal CULTUUREDUCATIE: AANBOD IN SCHOOLVERBAND Aanbod voor Haagse* scholen Aantal schoolvoorstellingen Aantal bezoekende leerlingen schoolvoorstellingen Eenheid Realisatie 2014 Prognose 2015 aantal aantal Lessen / activiteiten primair onderwijs Deelnemende scholen primair onderwijs Deelnemende leerlingen primair onderwijs aantal aantal aantal Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs Deelnemende scholen voortgezet onderwijs Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs * De deelnemende vestiging van de school ligt in Den Haag. aantal aantal aantal

34 4. SAMENVATTING Naam instelling: Zuiderstrandtheater/Nieuwe Kerk/OCC Statutaire naam: Stichting Dans- en Muziekcentrum (DMC) Statutaire doelstelling: Het bevorderen van de realisatie en organisatie van evenementen met een algemeen cultureel belang (verkort weergegeven) Aard van de instelling: Podium Bezoekadres: Houtrustweg 505, 2583 WB Den Haag Postadres: Postbus 11543, 2502 AM Den Haag Telefoonnummer: Website: Samenvatting Terugblik en evaluatie Stichting Dans- en Muziekcentrum (DMC) ging op 1 januari 2013 officieel van start. Daarmee kwam een einde aan een hybride beheersstructuur van onze zalen en aan de betiteling van onze activiteiten als gastprogrammering. Sindsdien hebben wij met succes gewerkt aan het versterken van ons profiel als zelfstandig theater en concertzaal. Inmiddels verzorgen wij meer dan zeventig procent van de programmering, de huisgezelschappen (NDT en RO) samen een kleine dertig. Programmering en publieksontwikkeling (Inter)nationale excellentie, kwaliteit voor een breed publiek en doelgroepgerichte programmering werden de pijlers onder ons artistiek-inhoudelijke beleid. Op het gebied van culturele diversiteit ontwikkelden wij ons in de afgelopen jaren tot een van de landelijke koplopers. Bij de programmering van internationale (top)gezelschappen op het gebied van dans, klassieke muziek en opera liepen wij aan tegen budgettaire beperkingen, mede omdat een aanvraag voor extra subsidie hiervoor in 2012 niet werd gehonoreerd. Als grote concertzaal staan wij landelijk gezien nog op forse achterstand. Ons aanbod in de Nieuwe Kerk (kamermuziek, jazz, wereldmuziek) hebben wij wel kunnen uitbreiden. Naast de reguliere programmering zijn wij extra aandacht gaan besteden aan (co-)producties, bijzondere projecten en festivals. Tegen de landelijke trend in zijn onze publiekscijfers in de afgelopen periode jaarlijks toegenomen, mede dankzij een krachtige marketingaanpak. Met de verhuizing naar het Zuiderstrandtheater (van twee zalen naar een) zullen de absolute aantallen wat lager worden, maar de bezettingspercentages in de eerste maanden stemmen optimistisch. In 2014 realiseerden wij 316 culturele activiteiten en trokken daarmee ruim bezoekers. Positionering en betekenis DMC heeft in Den Haag de positie van groot podium voor (klassieke) muziek, dans, opera en grootschalig amusement, aangevuld met die van middelgroot podium (Nieuwe Kerk) voor muziek. Wij hebben op veel fronten geïnvesteerd in samenwerking en partnerships, gericht op de versterking van de culturele sector, culturele diversiteit, talentontwikkeling, educatie en cultureel evenementenbeleid/toerisme. Ook landelijk en internationaal werken wij veelvuldig met partners. Onze maatschappelijke betekenis hebben wij vooral gezocht in het betrekken van grote populaties Nieuwe Nederlanders en specifiek voor het Zuiderstrandtheater van Scheveningers. Wij zijn stimulerend en faciliterend richting amateurkunst. Bedrijfsvoering De planontwikkeling Spuiforum/OCC en de verhuizing naar het Zuiderstrandtheater hebben een stevige wissel getrokken op onze organisatie. De reductie van twee zalen naar één zaal maakte een personeelsreductie nodig. Die blijkt te fors geweest, met een (te) grote werkdruk als gevolg. In financiële zin zijn we de afgelopen periode desondanks goed doorgekomen, met name dankzij extra inkomsten uit subsidies en fondsen. De druk op organisatie en begroting maakt een bescheiden budgetverhoging in de komende jaren noodzakelijk. 33

35 Samenvatting plannen en activiteiten DMC staat de komende jaren voor een drieslag: tot medio in het Zuiderstrandtheater, daarna OCC en daarvoor de noodzakelijke aanloopfase OCC. Voor het OCC spelen wij een voortrekkersrol in de verdere concretisering van de gezamenlijke visie met KC, NDT en RO die als bijlage bij dit Meerjarenplan is gevoegd. Programmering en publieksontwikkeling De pijlers onder ons inhoudelijk beleid blijven ongewijzigd: (inter)nationale excellentie, kwaliteit voor een breed publiek en doelgroepgerichte programmering. Onze belangrijkste extra inhoudelijke ambities, waarvoor we subsidieverhoging vragen, zijn: Internationale programmering op het gebied van muziek en dans versterken en uitbreiden Samen met het RO ontwikkeling realiseren tot volwaardige concertzaal (OCC) Verdere (kwalitatieve) ontwikkeling van culturele diversiteit met structurele financiering na wegvallen subsidieregeling pluriform programmeren Jaarlijks eigen community voorstelling met Dario Fo en De Dutch Don t Dance Division Meer schoolvoorstellingen/educatie (OCC) Stadsbrede programmering van publieke domein (OCC) Grootschalig toneel in samenwerking met Nationaal Theater In plannen wij 269 culturele activiteiten en verwachten wij bezoekers. In plannen wij 343 culturele activiteiten en verwachten wij bezoekers. Positionering en betekenis Wij blijven een presenterend podium, maar zullen in toenemende mate aandacht besteden aan educatie, bijzondere projecten, festivals en eigen producties. Op weg naar het OCC betekent dat nog meer investeren in samenwerking, met onze primaire partners (KC, NDT, RO), met onze buitenboordmotoren (Holland Dance, Cultuurankers, CultuurSchakel, Dag in de Branding, Jazz070/ProJazz, Kwekers in de Kunst/Dario Fo, De Dutch Don t Dance Division) en met landelijke en internationale partners. Wij hebben concrete plannen voor het cultureel evenementenbeleid (o.a.. Womex naar Den Haag halen en zomerbespeling) en gaan de publieke domein programmering in het OCC in het bijzonder inzetten voor verbindingen met andere maatschappelijke sectoren en het sociale domein. Wij zijn in in alle opzichten een publiek podium. Bedrijfsvoering In onze meerjarenbegroting blijft het aandeel gemeentelijke subsidie relatief bescheiden (in minder dan 25 procent), ook al vragen wij voor de komende periode een verhoging van die bijdrage. Die is nodig voor de kosten van personeel en beheer, voor de programmatische ambities en voor de aanloopkosten OCC. Een deel van de extra kosten verdienen wij zelf uit extra publieksinkomsten, zakelijke verhuur en sponsoring. De geraamde exploitatielasten OCC zijn gebaseerd op oude kengetallen voor het Spuiforum. Dat is een risicofactor, zolang het definitief ontwerp van het OCC niet klaar is. Een tweede risico schuilt mogelijk in de bijdragen voor huur en bespeling van NDT en RO. Honorering van onze aanvraag biedt de best mogelijke basis voor een inhoudelijk en zakelijk optimaal functionerend OCC. 34

36 - BATEN Realisatie 2014 Prognose 2015 A. Subtotaal opbrengsten Directe Opbrengsten A.1 Publieksinkomsten A.2 Sponsorinkomsten A.3 Overige directe opbrengsten Indirecte opbrengsten A.4 Diverse inkomsten A.5 Bijdragen uit private middelen B. Subtotaal subsidies B.3.1 Meerjarige Subsidie Gemeente Den Haag B Meerjarige Subsidie Gemeente Den Haag/aanloopkosten OCC B.3.2 Overige subsidie Gemeente Den Haag B.4 Overige subsidies uit publieke middelen Som der baten (A+B) LASTEN C. Subtotaal beheerslasten C.1 Beheerslasten personeel C.2 Beheerslasten materieel D. Subtotaal activiteitenlasten D.1 Activiteitenlasten personeel D.2 Activiteitenlasten materieel Som der lasten (C+D) Resultaat uit gew one bedrijfsuitoefening Saldo rente baten en lasten Saldo nagekomen baten en lasten Saldo bijzondere baten en lasten Exploitatieresultaat

37 Balans BALANS per 31 december, in Vaste activa Immateriele vaste activa - - Materiele vaste activa Financiele vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Effecten - - Liquide middelen Activa Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting Onverdeeld resultaat Voorzieningen Onderhoud* Lang Vreemd Vermogen - - Kortlopende schulden Crediteuren Overlopende schulden en overlopende passiva Passiva *Voorziening onderhoud wordt conform afspraak met Gemeente Den Haag ingezet voor huur en bijdrage stichtingskosten Zuiderstrandtheater. 36

38 5. BIJLAGEN Vier instellingen, één huis Vier instellingen, één huis In betrekken DMC, KC, NDT en RO het nieuwe Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC). Elk van de instellingen heeft een eigen identiteit en opdracht, maar er is ook de gezamenlijke wens om in het nieuwe huis samen meer te zijn dan de som der delen. De vier instellingen hebben daartoe eerder een gezamenlijke visie in zeven punten geformuleerd, die onderdeel was van de besluitvorming door de gemeenteraad en is opgenomen in het inhoudelijke programma van eisen voor het OCC. Het gesprek tussen de instellingen over de concretisering van die visie is volop gaande. In onderstaande tekst benoemen we de zeven punten en geven richting aan hoe we ze willen invullen. 1. PUBLIEK DOMEIN Grote delen van het OCC zijn publiek toegankelijk. In het bijzonder gaat het daarbij om het entreegebied, een overdekte en programmeerbare voortzetting van het Spuiplein, een plek van ontmoeting. DMC is verantwoordelijk voor de programmering en de financiering daarvan, de andere instellingen leveren waar mogelijk bijdragen vanuit eigen kracht zoals lunchconcerten, openbare repetities, sneak previews en presentatie van jong talent. Het publieke domein biedt ook ruimte aan de stad. Dat kan gaan van een open podium (amateurs) en ruimte voor de stadsdelen/cultuurankers tot een overdekte markt, een Haags debatcentrum, tentoonstellingsruimte en flexibele werkplekken. 2. BREDE PROGRAMMERING De gezamenlijke programmering van de vier instellingen is in zichzelf al breed en divers. In navolging van het Festival Together Now uit 2012 zullen in de programmering ook samenwerkingsprojecten terug te vinden zijn, zoals een Openingsfestival in, themafestivals, activiteiten gericht op de diverse (etnische) bewonersgroepen in Den Haag en het samen met de stad vieren van Haagse mijlpalen. Een redactie met vertegenwoordigers van de instellingen en mensen uit de stad zorgt voor de ideeën, ook voor de programmering van het publieke domein. De organisator van een project (dit kan per project verschillen) is verantwoordelijk voor de haalbaarheid en financiën. 37

39 3. EEN LEVEN LANG LEREN Het kunnen bieden van permanente educatie voor jong en oud is een van de gezamenlijke speerpunten. Het onderzoek dat plaats vindt door de Hogeschool der Kunsten (KC en KABK) samen met Universiteit Leiden levert daarbij de basis om van het OCC ook een kenniscentrum voor kunst(educatie) te maken. De instellingen ontwikkelen samen methodes en plannen voor volwassen educatie. Er komt een gezamenlijk aanbod van schoolvoorstellingen. 4. INTERNATIONALE UITSTRALING Het internationale karakter van het OCC komt tot uiting in de internationale kwaliteit van de instellingen zelf, in de programmering (internationale topgezelschappen naar Den Haag) en in de marketing (expats/internationale bevolking meer aandacht geven). De aanwezigheid van buitenlandse gezelschappen/musici wordt door het KC aangegrepen voor masterclasses e.d. Op termijn wordt gestreefd naar regelmatige residenties. De marketing richting expats/internationale bewoners doen de instellingen gezamenlijk. Het aanbod van het OCC wordt behalve in het Nederlands ook in het Engels gecommuniceerd. 5. ONTMOETINGSPLEK VAN (AANKOMENDE) KUNSTENAARS We stimuleren de ontmoeting tussen studenten en professionals. Dat gebeurt fysiek in onder meer de gezamenlijke kantine, maar ook in structurele en projectmatige samenwerking tussen het KC, de producerende gezelschappen NDT en RO en het huis. Ook hier speelt het onderzoek een belangrijke rol als het gaat om kwesties als talentontwikkeling en beroepspraktijk, kunst en samenleving en onderzoek naar (potentieel) publiek. 6. CULTUREEL EN ZAKELIJK Zakelijke verhuur is niet alleen een noodzakelijke inkomstenbron voor het OCC, het draagt ook bij aan diversiteit van gebruik en bezoekers en er zijn verbanden met sponsoring en zakelijke vrienden. Elke organisatie in het OCC heeft zijn eigen zakelijke doelstelling en netwerk. Dit suggereert een concurrentiepositie, maar waar mogelijk zullen de vier organisaties elkaar ondersteunen om meerwaarde te creëren voor de netwerken en maximale opbrengsten te generen met en voor elkaar. 7. SAMEN MET DE STAD De instellingen afzonderlijk hebben ieder een groot aantal partners in de stad, zowel binnen als buiten de cultuur. Vanuit de gezamenlijkheid van het OCC zal prioriteit worden gegeven aan de (culturele) partners aan het Spuiplein, aan de cultuurankers en aan de internationale gemeenschap in Den Haag. Tot slot: behalve op inhoudelijk gebied werken de instellingen ook toe naar meer gezamenlijkheid in de backoffice. Over een aantal onderwerpen (onderhoud, energie, schoonmaak, ICT) zijn al samenwerkingsafspraken gemaakt. Er zijn meer terreinen waar samenwerking denkbaar is. Doel is dat de samenwerking een kwaliteitsverbetering en grotere efficiëntie oplevert, zonder dat het de identiteiten of bedrijfsprocessen van de instellingen vertroebelt. 38

40 Directieoverleg Podiumkunsten Samenwerking tussen de Haagse Podiumkunstinstellingen De Haagse podiumkunstinstellingen werken samen aan een complete podiumkunstensector die optimaal beantwoordt aan de behoeftes van en de kansen voor Den Haag: van internationale topkunst tot een breed aanbod van laagdrempelige (wijk)activiteiten. Stichting Dans- en Muziekcentrum (DMC) is een van de 17 leden van het Directieoverleg Podiumkunsten Den Haag (DP). In het DP worden gemeenschappelijke onderwerpen op directieniveau met elkaar besproken en worden afspraken gemaakt gericht op het bevorderen van de onderlinge samenwerking. Het DP heeft in maart 2015 met een uitvoerig document inbreng geleverd voor het Beleidskader van de Wethouder van Cultuur voor de periode -. Het DP heeft daarbij onder meer aangegeven dat de sector zich gezamenlijk wil inspannen voor thema s als talentontwikkeling, cultuureducatie, participatie en culturele diversiteit. Deze thema s zijn belangrijke uitdagingen voor onze stad en voor de culturele sector in het bijzonder. De sector heeft zich gecommitteerd op deze gebieden een substantiële bijdrage te leveren, ter bevordering van de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Den Haag. Dat geldt ook voor de inbreng van de culturele sector bij belangrijke (internationale) evenementen in onze stad. Het bevorderen van de onderlinge samenwerking is een rode draad in de activiteiten van het DP. De samenwerking tussen de DP-leden krijgt ook gestalte in het functioneren van de ketens binnen disciplines als dans, muziek en toneel, in de samenwerking met en tussen de Haagse Cultuurankers en in de synergie tussen de instellingen die samenwerken binnen het te vormen Nationaal Theater (drie leden) en het te bouwen Onderwijs en Cultuur Complex (4 leden). Structureel overleg en toenemende samenwerking dragen positief bij aan de onderlinge verbondenheid van de spelers in de sector, aan de kwaliteit van het culturele klimaat en daarmee aan de uitstraling van de Den Haag als internationale cultuurstad. 39

41 Den Haag Danst Den Haag staat bekend om een danssector die meespeelt op wereldwijd topniveau. De Haagse dansinstellingen vormen samen een complete infrastructuur, waarin alle schakels van de dansketen vertegenwoordigd zijn. Gezamenlijk dragen de spelers in de danssector zorg voor programmering en productie, talentontwikkeling en educatie, professionele en amateurbeoefening, educatie en participatie, internationalisering en culturele diversiteit. Het Nederlands Dans Theater, De Dutch Don t Dance Division en Lonneke van Leth als producerende instellingen en Korzo, Holland Dance, DMC/Zuiderstrandtheater/OCC en Theater aan het Spui als podia die produceren en/of presenteren zijn alle belangrijke onderdelen van het samenhangende geheel dat de sector vormt. Elk met een eigen kwaliteit en identiteit. Het is deze samenhang die Den Haag het epicentrum maakt van de danskunst. De absolute wereldtop onder de danskunstenaars komt naar Den Haag voor een opleiding of een carrière als danser of maker en vindt hier een omgeving waarin zij zich blijvend kunnen ontwikkelen. De keten van opleiding, talentontwikkeling, educatie, productie en presentatie zorgt ook voor een breed en divers dansaanbod, waarin lokaal, nationaal en internationaal alle aan bod komen. Met die kwaliteit en diversiteit worden steeds meer Hagenaars bereikt. Zij participeren in dans, als publiek of als deelnemer. De Haagse dansinstellingen zijn samen meer dan de som der delen, houden elkaar vast en zijn ambassadeurs van elkaar. Ieder vanuit een eigen kracht en identiteit. Den Haag Danst! 40

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015 ACTIVITEITENPLAN 2015 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is goed op koers met de uitvoering van het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016. Het basisprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013 ACTIVITEITENPLAN 2014 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is het seizoen 2013-2014 begonnen met nieuwe ambities. Het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016 vormde daarbij het vertrekpunt, maar

Nadere informatie

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig.

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van

Nadere informatie

directeur Dans- en Muziekcentrum Den Haag (Lucent Danstheater Dr Anton Philipszaal) Cultureel boegbeeld voor Den Haag

directeur Dans- en Muziekcentrum Den Haag (Lucent Danstheater Dr Anton Philipszaal) Cultureel boegbeeld voor Den Haag directeur Dans- en Muziekcentrum Den Haag (Lucent Danstheater Dr Anton Philipszaal) Cultureel boegbeeld voor Den Haag s-gravenhage, april 2012 1. Profiel theatercomplex De Dr Anton Philipszaal en het Lucent

Nadere informatie

Cultuur in Den Haag in cijfers

Cultuur in Den Haag in cijfers Cultuur in cijfers Gemeente Den Haag Afdeling Cultuurbeleid Oktober 2013 Cultuur in cijfers 1 Voorwoord Voor u ligt het cijfermatig overzicht van de prestaties van de Haagse culture instellingen. Deze

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. cultureel belang, waarvan de uitvoering voornamelijk zal plaatsvinden in -Gravenhage bekend onder de namen Dr.

4. SAMENVATTING. cultureel belang, waarvan de uitvoering voornamelijk zal plaatsvinden in -Gravenhage bekend onder de namen Dr. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: Gastprogrammering Dr Anton Philipszaal Lucent Danstheater Statutaire naam: Stichting Gastprogrammering Statutaire doelstelling: emeen

Nadere informatie

Dans en Muziekcentrum Den Haag. twee leden raad van toezicht (onbezoldigd)

Dans en Muziekcentrum Den Haag. twee leden raad van toezicht (onbezoldigd) Dans en Muziekcentrum Den Haag twee leden raad van toezicht (onbezoldigd) Profiel met betrekking tot de posities leden raad van toezicht bij Dans en Muziekcentrum te Den Haag Organisatie: Per 1 januari

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN SPUIFORUM. Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag

BEDRIJFSPLAN SPUIFORUM. Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag BEDRIJFSPLAN SPUIFORUM Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag Den Haag, juni 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding.. 3 2. Totstandkoming... 3 3. Introductie op de exploitatiebegroting. 4 4. Exploitatiebegroting

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2009.259 RIS 162930 BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

BATEN Opbrensten totaal 1.392 Directe opbrengsten 1.352 Publieksinkomen 922 Recettes (DMC) 629 Uitkoopsommen 290 Overige publieksinkomsten 3 Sponsorinkomsten 260 Overige directe opbrengsten 170 Educatieve

Nadere informatie

Kleine Muziekpodia in Beeld. Cijfers en kengetallen 2007

Kleine Muziekpodia in Beeld. Cijfers en kengetallen 2007 Kleine Muziekpodia in Beeld Cijfers en kengetallen 2007 Inhoud Kleine Muziekpodia in Beeld Samenvatting...4 1 De kleine podia...5 2 Regionale spreiding...6 3 De concerten...7 4 Het bezoek...8 5 Financiën...9

Nadere informatie

Subsidiekader vergroting verdienvermogen middelgrote ensembles Fonds Podiumkunsten

Subsidiekader vergroting verdienvermogen middelgrote ensembles Fonds Podiumkunsten Subsidiekader vergroting verdienvermogen middelgrote ensembles Fonds Podiumkunsten In overleg met de Tweede Kamer zijn door de minister van OCW middelen vrijgemaakt om te stimuleren dat middelgrote ensembles

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Podia 2010 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Podia 2010 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Podia 21 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Inhoud Samenvatting gegevens 21 3 Aantal leden, stoelen

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016 Zonder visie regeert de boekhouder 1. Inleiding Dit is het tweede beleidsplan dat is geschreven voor en door het bestuur en management van Stichting Theaterschip.

Nadere informatie

Advies Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag , tweede ronde 2016

Advies Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag , tweede ronde 2016 Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag 2015-2016, tweede ronde 2016 Aan het college van burgemeester en wethouders Den Haag, juli 2016 Inhoudsopgave A. B. Adviezen Subsidieregeling

Nadere informatie

SUBSIDIES INDIVIDUELE CULTUURINSTELLINGEN IN HET KADER VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 'RUIMTE VOOR DE SPELENDE MENS'

SUBSIDIES INDIVIDUELE CULTUURINSTELLINGEN IN HET KADER VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 'RUIMTE VOOR DE SPELENDE MENS' RIS295754 SUBSIDIES INDIVIDUELE CULTUURINSTELLINGEN IN HET KADER VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 2017-2020 'RUIMTE VOOR DE SPELENDE MENS' HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende

Nadere informatie

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 R.J.Schimmelpennincklaan 3 so-to-3612+3 2506 AE Den Haag teler.cn.3172312esse fax +31(o)70 36147 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen de heer

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Scapino satellietstad programma. 29 mei 2017 Congres Podiumkunsten Van Warmerdamzaal u Lieke Jordens, Simone Kratz, Peter Jansen

Scapino satellietstad programma. 29 mei 2017 Congres Podiumkunsten Van Warmerdamzaal u Lieke Jordens, Simone Kratz, Peter Jansen Scapino satellietstad programma 29 mei 2017 Congres Podiumkunsten Van Warmerdamzaal 15.30 16.15 u Lieke Jordens, Simone Kratz, Peter Jansen Praktijkverhaal Ontstaansgeschiedenis Waar staan we nu? Waarom

Nadere informatie

Vrijdag 25 mei Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Opening Operadagen Rotterdam

Vrijdag 25 mei Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Opening Operadagen Rotterdam Vrijdag 25 mei 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening Operadagen Rotterdam (het gesproken woord telt) Directeur Guy Coolen, (burgemeester Ahmed Aboutaleb)

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Besluitvorming Dans- en Muziekcentrum

Besluitvorming Dans- en Muziekcentrum Besluitvorming Dans- en Muziekcentrum Max Jeleniewski Projectdirecteur DMC Den Haag, 16 februari 2011 Internationaal Cultuurforum Spui Fotoalbum door soverhl Structuurvisie Visie op de stad Internationale

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Het kan succesvol zijn

Het kan succesvol zijn Het kan succesvol zijn Inhoud 1.Historie 2.Doel van dit document 3.Analyse 4.Poppodium 5.Organisatie 6.Huisvesting 7.Bestuursvorm 8.Vrijwilligers 9.Subsidiegelden 10.Continuïteit 11.Agenda 12.Stappenplan

Nadere informatie

Oplegger met wijzigingen in Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Haagse Nieuwe

Oplegger met wijzigingen in Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Haagse Nieuwe Oplegger met wijzigingen in Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013 2016 Haagse Nieuwe Voorwoord - Passage over initiatieven van instellingen met negatief advies die een doorstart onderzoeken geactualiseerd.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor iedereen die een aanvraag wil indienen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 JOHAN WAGENAAR STICHTING DEN HAAG - - SAMENVATTING - -

JAARVERSLAG 2015 JOHAN WAGENAAR STICHTING DEN HAAG - - SAMENVATTING - - JAARVERSLAG 2015 JOHAN WAGENAAR STICHTING - - SAMENVATTING - - BESTUURSVERSLAG Aard van de instelling Organisatie voor (nieuwe) muziek: de Johan Wagenaar Stichting looft muziekprijzen uit en neemt initiatieven

Nadere informatie

Aanvraagformulier Presentatiesubsidie 2 Kenmerk:..

Aanvraagformulier Presentatiesubsidie 2 Kenmerk:.. Aanvraagformulier Presentatiesubsidie 2 Kenmerk:.. 1. De organisatie Naam organisatie... Nummer KvK... Rechtsvorm: o vereniging o stichting Contactpersoon... o de heer o mevrouw Postadres... Postcode/plaats...

Nadere informatie

2013 CULTUUR IN CIJFERS

2013 CULTUUR IN CIJFERS 2013 CULTUUR IN CIJFERS / TOELICHTING // Cultuur in Cijfers 2013 Deze bijlage bij Cultuur in Beeld 2013 bevat financiële en prestatiegegevens van instellingen die onderdeel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Aanvraag subsidie en facilitaire ondersteuning evenementen

Aanvraag subsidie en facilitaire ondersteuning evenementen Aanvraag subsidie en facilitaire ondersteuning evenementen Het project wordt getoetst aan de Algemene Subsidieverordening (ASV) en de subsidieregel Evenementen. Subsidieaanvragen moeten minimaal 6 weken

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Podia 26 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Inhoud Samenvatting van de gegevens van 26 3 Aantal leden,

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2 e seizoen 2015 2016 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er vijf Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door Stichting Talentenloods in Dekker s

Nadere informatie

Profiel Directeur Stichting De Tamboer

Profiel Directeur Stichting De Tamboer www.detamboer.nl Profiel Directeur Stichting De Tamboer juni 2017 Inleiding Theater De Tamboer is gevestigd in het centrum van de stad Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen telt ruim 55.000 inwoners, waarvan

Nadere informatie

Amateurkunst & publiek

Amateurkunst & publiek Amateurkunst & publiek 2011 inhoudsopgave Inleiding 05 Bezoeken 06 Formele podia 07 Informele podia 10 Vergelijking formele en informele podia 15 Amateurs en professionals 17 Colofon 18 Inleiding Inleiding

Nadere informatie

ANBI (algemeen nut beogende instelling)

ANBI (algemeen nut beogende instelling) ANBI (algemeen nut beogende instelling) Op deze pagina vindt u de toelichting op de voorwaarden die vanaf 1 januari 2014 verplicht vermeld dienen te worden op de website van ANBI-instellingen. Algemeen

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording. Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

Advies Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde

Advies Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde Aan het college van burgemeester en wethouders Den Haag, september 2013 Inhoudsopgave A. B. Adviezen Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Toelichting. Deelregeling Nederlands Popmuziek Plan van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+

Toelichting. Deelregeling Nederlands Popmuziek Plan van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ 1/6 Toelichting Deelregeling Nederlands Popmuziek Plan 2009-2010 van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ Toelichting op artikel 1- Definities In de definitie van een Kernpodium wordt gesproken over

Nadere informatie

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan zijn

Nadere informatie

Datum 25 mei 2016 Reactie op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de positie van de popmuziek

Datum 25 mei 2016 Reactie op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de positie van de popmuziek >Retouradres Postbus 1637 00 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 00 EA DEN HAAG Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 0 Den Haag Postbus 1637 00 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

KUNSTENPLAN RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES 2017-2018 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES 2017-2018 KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan

Nadere informatie

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4 HANDLEIDING SUBSIDIEAANVRAAG PLUS PROJECT In deze handleiding vind je de informatie voor de aanvraag, inclusief nadere toelichting over het invullen van het format. Mocht je nog vragen hebben, neem dan

Nadere informatie

Aanvraagformulier Presentatiesubsidie

Aanvraagformulier Presentatiesubsidie Aanvraagformulier Presentatiesubsidie 1. De organisatie Kenmerk:.. Naam organisatie:... Nummer KvK:... Rechtsvorm: vereniging stichting Contactpersoon:... de heer mevrouw Postadres:... Postcode:... Plaats:...

Nadere informatie

Den Haag, je tikt er tegen en het zingt VERSLAG. Debat- en netwerkbijeenkomst Amateurkunst in Den Haag. Koorenhuis, 9 december 2014

Den Haag, je tikt er tegen en het zingt VERSLAG. Debat- en netwerkbijeenkomst Amateurkunst in Den Haag. Koorenhuis, 9 december 2014 Den Haag, je tikt er tegen en het zingt Debat- en netwerkbijeenkomst Amateurkunst in Den Haag Koorenhuis, 9 december 2014 VERSLAG. De zaal wordt verwelkomd met een flitsend optreden van Green Dance Studio,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Presentatiesubsidie - CultuurSchakel

Aanvraagformulier Presentatiesubsidie - CultuurSchakel Aanvraagformulier Presentatiesubsidie - CultuurSchakel 1. De organisatie 1.1 Contactgegevens vereniging/stichting/organisatie Naam van de organisatie:... Rechtsvorm: Vereniging Stichting Nummer KvK:...

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015

Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015 Culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015 Stand van zaken 2015 Het aanbod in de cultuursector neemt toe Toename eigen vermogen Toename

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13 Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Voorstel 1. Aan de Enck

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

I. 1n te stemmen met de organisatiestructuur van The Hague Festivals ;

I. 1n te stemmen met de organisatiestructuur van The Hague Festivals ; Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2006.2955 RIS 141129_19-okt-2006 STARTNOTITIE THE HAGUE FESTIVALS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - er behoefte is aan bundeling en het creëren

Nadere informatie

Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015

Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015 Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015 1. Inhoudelijk jaarverslag Doelstelling Stichting SoWhat Activiteiten seizoen 2014/2015 Marketing en PR 2. Jaarrekening Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst

Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst Deel A: Algemene informatie Deel B: Begroting Deel C: Ondertekening Deel D: Checklist projectomschrijving Bijlage voorbeeld begroting Deel A: Algemene informatie

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018

UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Ons kenmerk RIS297300 UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Het College van Burgemeester en Wethouders Overwegende dat: - in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2016 2019

BELEIDSNOTA 2016 2019 BELEIDSNOTA 2016 2019 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pagina 1. 2. Korte historieschets van de stichting en de concerten pagina 2. 3. Huidige stand van zaken met betrekking tot de concerten pagina 4. 4. Financiële

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten

Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 4 van het Algemeen Reglement

Nadere informatie

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds In het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Zwollefonds Binnenstad is het organiseren en aanjagen van goede evenementen en activiteiten in

Nadere informatie

Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten

Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 4 van het Algemeen Reglement

Nadere informatie

Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid

Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid TOELICHTING Stadsdeel Zuid wil zoals verwoord in de Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur de relatie met de gevestigde culturele

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 073 Officiële naam regeling: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Citeertitel: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Naam ingetrokken

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie?

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie? Uitslag enquête In november en december 2013 werden evenementenorganisaties via een digitale enquête gevraagd naar hun knelpunten en problemen. Het aantal ondervraagden was niet groot, maar de uitkomst

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSIDIEAANVRAAG BIS-REGELING 2017-2020

HANDLEIDING SUBSIDIEAANVRAAG BIS-REGELING 2017-2020 HANDLEIDING SUBSIDIEAANVRAAG BIS-REGELING 2017-2020 In deze handleiding vind je de informatie voor de aanvraag, inclusief nadere toelichting over het invullen van het format. Mocht je nog vragen hebben,

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Ontstaan van Stichting TinH Stichting TinH is opgericht in oktober 2015 door een

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016 Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016 Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld

Nadere informatie

De bijdrage van gemeentelijke podia aan het rijksgefinancierde aanbod Onderzoeksverslag Hans Onno van den Berg

De bijdrage van gemeentelijke podia aan het rijksgefinancierde aanbod Onderzoeksverslag Hans Onno van den Berg De bijdrage van gemeentelijke podia aan het rijksgefinancierde aanbod Onderzoeksverslag Juni 2007 Hans Onno van den Berg Inleiding: profijtbeginsel in de podiumkunsten Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur Artikel 3.18 Symfonieorkest met aanbod van pop en jazz muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur Artikel 3.18 Symfonieorkest met aanbod van pop en jazz muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.18 Symfonieorkest met aanbod van pop en jazz muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met

Nadere informatie

Introductie merkonderzoeksmodel BrandAlchemy

Introductie merkonderzoeksmodel BrandAlchemy Merkkracht van de Rotterdamse cultuurorganisaties volgens de inwoners van de provincie Zuid-Holland Rotterdam, 7 november 13 Page 1 11 Introductie merkonderzoeksmodel BrandAlchemy! BrandAlchemy is een

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2018-2019 Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld

Nadere informatie

Speech toelichting Cultuurplan door wethouder Pex Langenberg woensdag 7 september 2016, om 11:00 uur in Codarts 1

Speech toelichting Cultuurplan door wethouder Pex Langenberg woensdag 7 september 2016, om 11:00 uur in Codarts 1 1 Kunst en cultuur. Hoe kun je op zoiets moois zoiets abstracts nou een prijssticker plakken? Zeggen: voor jou meer budget, en voor jou minder budget, en sorry, voor jou nu niets? Maar het moet. We moeten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 1. Inleiding Theater de Schalm is het oudste en tweede theater in de regio Eindhoven. In de rol van gemeenschapshuis groeide het theater vanaf het ontstaansjaar 1961 mee met de kernen

Nadere informatie

Toelichting Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten

Toelichting Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten Toelichting Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten 1. Inleiding Met de Deelregeling programmeringssubsidies beoogt het Fonds Podiumkunsten de kwaliteit en diversiteit in de podiumkunsten

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR HET LAAGLAND Het Laagland is dé professionele jeugdtheatervoorziening van Limburg die in eigen huis en op locatie, op regionale en (inter-)nationale podia een breed publiek

Nadere informatie