Amateurkunst & publiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amateurkunst & publiek"

Transcriptie

1 Amateurkunst & publiek 2011

2 inhoudsopgave Inleiding 05 Bezoeken 06 Formele podia 07 Informele podia 10 Vergelijking formele en informele podia 15 Amateurs en professionals 17 Colofon 18

3 Inleiding Inleiding Heel veel mensen zijn in hun vrije tijd actief met dans, toneel en muziek maar wie bezoeken hun uitvoeringen en hoeveel uitvoeringen worden er gegeven? De beeldvorming over aantallen voorstellingen en bezoekers wordt sterk bepaald door de jaarlijkse publicatie Podia, cijfers en kengetallen van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Deze publicatie bevat kengetallen van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties (VSCD). Deze getallen hebben betrekking op voorstellingen die te zien zijn in de zalen van de VSCD-leden. Die zalen maken echter slechts een bescheiden deel van het totaal uit. Ook de metingen van andere partijen, zoals de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) en Muziekcentrum Nederland, geven geen volledig beeld van de sector. Hoewel duidelijk is dat veel kunst- en cultuurbezoek buiten de reguliere podia plaatsvindt, zijn de aantallen nooit goed in kaart gebracht. Om hoeveel podia, optredens en bezoeken gaat het? Hoe is de verdeling over de verschillende genres, zoals muziek, toneel en dans? Om een antwoord op deze vragen te krijgen, hebben Kunstfactor en het Fonds voor Cultuurparticipatie de handen ineen geslagen. Wij hebben Adviesbureau Cultuurtoerisme gevraagd een onderzoek te doen naar podiumoptredens van amateurs en naar het bezoek aan deze voorstellingen. Dirk Noordman van het Adviesbureau Cultuurtoerisme heeft in het voorjaar van 2011 samen met zijn collega-onderzoekers het onderzoek voltooid. Het resultaat is te vinden in het rapport Amateurpodiumkunst & publiek, waarop deze samenvatting is gebaseerd. Dit onderzoek levert een compleet beeld op van de omvang en de vitaliteit van de amateurpodiumkunst. Het geeft een indruk van het aantal bezoekers (per type podium en per genre), aantallen podia (van sporthallen tot concertzalen) en aantallen optredens (van toneelvoorstellingen tot popconcerten). U kunt het volledige rapport downloaden via de sites van Kunstfactor en het Fonds voor Cultuurparticipatie: bij publicaties en op bij verslagen en plannen. Wij hopen dat deze publicatie bijdraagt aan de kennis over amateurkunst. Dat één op de drie Nederlanders wekelijks actief is binnen de kunsten wisten we al. Maar dat er zo veel bezoeken plaatsvinden aan zo veel voorstellingen is ook voor ons een aangename verrassing. Tom de Rooij, Kunstfactor Jan Jaap Knol, Fonds voor Cultuurparticipatie

4 Bezoeken Samenvatting Amateurkunst & publiek De amateurpodiumkunst in Nederland bloeit, zeker als het gaat om bezoekersaantallen. Dat is de uitkomst van het onderzoek Amateurpodiumkunst & publiek. Podiumoptredens van amateurkunstenaars trekken 20 miljoen bezoeken per jaar. Dat is bijna evenveel als het jaarlijkse bezoekersaantal aan musea. AANTAL BEZOEKEN aantallen gaat, is deze laatste categorie in dit onderzoek niet meegenomen. In dit rapport is onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van amateurpodiumkunst: aantallen en soorten podia, aantallen en soorten optredens en bezoeken. Eerst gaan we in op de formele podia, daarna komen de informele podia aan bod. Formele podia In Nederland zijn ongeveer 870 formele podia te vinden. Op deze podia zijn jaarlijks meer dan amateuroptredens te zien. Dat betekent dat er elke dag gemiddeld 39 amateurvoorstellingen te zien zijn in een schouwburg, theater of concertpodium. Bijna de helft van deze optredens vindt plaats op de poppodia. Schouwburgen en concertzalen zijn samen goed voor 25% van de optredens, gevolgd door culturele centra met 17%. Formele podia 01 Aantal bezoeken Bezoeken aan optredens van amateurkunstenaars (2010) 20.1 mln. Bezoeken aan musea (2007) 20,8 mln. Bezoeken aan professionals op de formele podia (2009) 15,8 mln. Amateurs verzorgen optredens op zowel formele als informele podia. Formele podia zijn onder meer schouwburgen, theaters, concertaccommodaties en poppodia. Informele podia zijn te vinden in cafés, scholen, zorginstellingen en sporthallen. Daarnaast treden amateurs ook op straat en tijdens festivals op: hoewel het ook hierbij om grote De formele podia moeten de amateurs delen met de professionele kunstenaars. Gemiddeld bevat het programma van een formeel podium 16 amateuroptredens per jaar. Het aandeel van de amateurvoorstellingen in de programmering van de kleine muziekpodia is het laagst, in die van de poppodia het hoogst. Bezoeken formele podia De formele podia ontvangen ieder jaar 3,8 miljoen bezoeken aan een optreden van amateurkunstenaars. Poppodia lopen daarbij met 52% voorop, gevolgd door de podia van de VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) met 28%. Kleine muziekpodia, openluchttheaters en culturele centra ontvangen aanzienlijk minder bezoeken bij optredens van amateurs.

5 Formele podia PUBLIEK BIJ FORMELE PODIA BEZOEKEN (X 1000) Poppodia Culturele centra VSCD Podia Kleine muziekpodia Openlucht theaters AMATEURVOORSTELLINGEN BIJ FORMELE PODIA Musical, operette, etc Overig Formele podia 51,7% 6,7% 50,6% 10,5% 3,3% 02 Publiek bij formele podia 27,9% 7,8% 3,4% 03 Amateurvoorstellingen bij formele podia 12,7% 1% 7,9% 16,5% Waar gaan al die bezoekers naar kijken en luisteren? In meer dan de helft van die optredens gaat het om populaire muziek. Dat varieert van gouwe ouwe tot heavy metal. Op de tweede plaats komen de toneelvoorstellingen met bijna per jaar. Dans en musical op de formele podia zijn elk goed voor meer dan 1000 voorstellingen. Kijken we naar de bezoeken per genre, dan staat ook hier de populaire muziek op de eerste plaats met 53%. voorstellingen zijn goed voor 16% van de bezoeken, de andere genres blijven daarbij achter.

6 Informele podia Informele podia Amateurpodiumkunstenaars treden niet alleen op in schouwburgen en concertzalen, maar ook in ruimtes waar je niet direct podiumkunst zou verwachten, zoals sporthallen, cafés, verzorgingstehuizen en scholen. Daarbij gaat het om aanzienlijke aantallen: tegenover de 870 formele podia staan ruim informele podia waar amateurs optreden. Dat betekent dat er 17,5 maal zo veel informele als formele podia zijn. De helft van deze podia is in scholen te vinden. Ook de schoolmusicals in het primair onderwijs vallen hieronder. De horeca neemt met bijna podia ongeveer een kwart voor zijn rekening, gevolgd door sociaal-culturele centra (1.700) en zorgcentra (1.400). In de zorgcentra speelt men bijna altijd het Nederlands repertoire, op de andere informele podia vaak ook popmuziek. Musical en operette zijn goed voor 18%, vooral dankzij het grote aantal schoolmusicals dat jaarlijks wordt opgevoerd. AANTAL AMATEURVOORSTELLINGEN BIJ INFORMELE PODIA PER GENRE Informele podia INFORMELE PODIA MET AMATEURKUNST Musical, operette, etc Zorgcentra ABSOLUUT % 9,5 Anders Sociaal culturele centra Informele podia amateurkunst Primair onderwijs Overig onderwijs Sporthallen Horeca ,2 10,2 2,6 26,1 57,4% Totaal Op deze informele podia zijn jaarlijks optredens van amateurs te zien. Daarbij valt op dat de aantallen optredens per categorie niet parallel lopen met de aantallen podia per categorie. Hoewel de horeca slechts een kwart van het aantal podia vertegenwoordigt, speelt bijna de helft van die optredens (46%) zich in cafés en feestzalen af (blz. 12). Met 21% van de optredens komen de zorgcentra op de tweede plaats. De helft van de podia is op scholen te vinden, maar het aantal optredens op scholen is maar 16%. Dit komt doordat veel scholen maar één of twee keer per jaar een voorstelling laten opvoeren (zoals de jaarlijkse schoolmusical). staat ook bij de optredens op de informele podia op de eerste plaats met 57%. 8,3% 7,3% 0,7% 5,6% 2,8% 17,9% 05 Amateurvoorstellingen bij informele podia

7 Informele podia AANTAL AMATEURVOORSTELLINGEN BIJ INFORMELE PODIA PER PODIUMSOORT 45,8% bezoekersaantallen zijn dat de sociaal-culturele centra met 2,5 miljoen (16%). Onder aan de lijst trekken de sporthallen met 1% van de optredens toch nog 5% van het publiek. Dit komt doordat in de sporthallen vaak grotere producties te zien zijn. Horeca Zorgcentra Sociaal culturele centra Primair onderwijs BEZOEKEN PER GENRE Overig onderwijs BEZOEKEN (X 1000) Sporthallen Musical, operette, etc ,9% 355 Anders Informele podia 58,4% 06 Amateurvoorstellingen bij informele podia 1,2% 4,1% 12,3% 15,7% Bezoekersaantallen informele podia Met 16,3 miljoen bezoeken per jaar trekken de amateurkunstenaars op de informele podia ruim vier keer zo veel bezoeken als de formele podia. Optredens in de horeca zijn met 8,5 miljoen bezoeken per jaar goed voor ruim de helft van de bezoekersaantallen. Staan bij de aantallen optredens de zorgcentra op de tweede plaats, bij de 9,4% 18,8% 2,2% 0,7% 5,6% 4,9% 07 Publiek bij informele podia

8 Informele podia PUBLIEK PER INFORMELE PODIUMCATEGORIE BEZOEKEN (X 1000) 51,8% Horeca Zorgcentra Sociaal culturele centra Primair onderwijs Overig onderwijs Sporthallen ,1% Vergelijking formele en informele podia In totaal zijn er jaarlijks optredens van amateurpodiumkunstenaars te zien op podia. Dat betekent dat de Nederlander elke avond de keus heeft uit 367 voorstellingen van amateurs. Een paar cijfers over de verdeling tussen de formele en informele podia: PUBLIEK BIJ AMATEURVOORSTELLINGEN BEZOEKEN (X 1000) FORMELE PODIA Musical, operette, etc Overig BEZOEKEN % 16,2 7,8 2,7 52,6 8,7 2,5 9,5 Vergelijking formele en informele podia Totaal ,9% INFORMELE PODIA BEZOEKEN 916 % 5,6 09 Publiek bij amateur voorstellingen 799 4, , ,4 08 Publiek bij informele podia 5,2% 4,3% 11,7% Musical, operette, etc Overig Totaal ,8 2,2 0,7 100 TOTAAL BEZOEKEN BEZOEKEN % Kijken we naar het aantal bezoekers per genre, dan zien we dat ook bij de informele podia de meeste bezoekers naar popconcerten door amateurbands gaan: hun aandeel is met 9,5 miljoen bezoeken 58% van het totaal. Musical en operette trekken 3 miljoen bezoeken (19%), dans 1,5 miljoen (9%). De andere kunstvormen zijn bij het publiek van de informele podia minder in trek. Musical, operette, etc Overig ,7 5,5 8,1 57,2 16,9 2,2 2,4 Totaal

9 Vergelijking formele en informele podia De informele podia nemen bijna 90% van alle amateuroptredens voor hun rekening. Het publiek voor amateurpodiumkunstenaars bezoekt vooral informele podia. Liefst 80% van de bezoeken betreft de informele podia (16 miljoen bezoeken, tegenover 4 miljoen op de formele podia). Bijna tweederde van de bezoeken betreft muziekoptredens. Veruit het meest bezochte genre bij de optredens van amateurpodiumkunstenaars is de populaire muziek. op de informele podia is goed voor meer dan 50% van het totale aanbod aan amateuroptredens. Het aandeel van amateurtoneel op de formele podia is met 16% 2,5 maal zo hoog als op de informele podia (6%). Buiten de podia Amateurpodiumkunstenaars zijn niet alleen te zien op de formele en informele podia. Zij treden bijvoorbeeld ook op in het kerkkoor, op straat en op festivals. Het gaat hier om grote aantallen amateurpodiumkunstenaars die bovendien grote aantallen luisteraars en kijkers weten te trekken. Deze aantallen zijn niet meegeteld in het genoemde totaal van 20,1 miljoen bezoeken aan optredens van amateurs. Amateurs en professionals Hoe staat het nu met de relatie tussen het publiek aan amateurvoorstellingen en het publiek bij optredens van professionele musici, toneelspelers en dergelijke? In sommige gevallen is sprake van een publieksoverlap, maar niet altijd. Er zijn aanwijzingen dat bezoek aan amateuroptredens leidt tot bezoek aan voorstellingen van professionele kunstenaars. Zo heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau aangetoond dat er in de loop van de jaren meer beoefenaren voor populaire muziek naar de schouwburg zijn gegaan. Maar dat betekent nog geen causaal verband tussen het beoefenen van populaire muziek en schouwburgbezoek. Nader onderzoek is nodig om stevige uitspraken te kunnen doen over de publieksoverlap bij optredens van amateurs en professionals en over de causale relatie tussen de beide categorieën. Wat het onderzoek wel laat zien, is de omvang en het belang van de amateurpodiumkunst. Zowel gemeten naar aantallen podia (16.000), naar optredens ( ) als naar aantallen bezoeken (20,1 miljoen) is de amateurpodiumkunst een sector van formaat. De cijfers tonen bovendien aan dat het een vitale sector is, die zich een vaste plaats heeft veroverd in het culturele hart van Nederland. Amateurs & professionals

10 Colofon Verantwoording Samenvatting rapport Dit is een gezamenlijke uitgave van Kunstfactor en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Samenvatting van het rapport Amateurkunst & publiek, april 2011 door Adviesbureau Cultuurtoerisme. Dit rapport is te vinden op bij publicaties en op bij verslagen en plannen. Erik van der Spek Neeltje, Drukkerij Snep Tekstredactie Ontwerp Druk Onderzoekers Begeleidingscommissie Dirk Noordman Merel van Dijk Amanda Kool Anna Elffers (adviseur) Andries van den Broek (SCP) Eline Kleingeld (VSCD) Hans Heimans (Kunstfactor) Lotte Volz (Kunstfactor) Toon Kets (FCP) Kunstfactor Sectorinstituut amateurkunst Kromme Nieuwegracht 66 Postbus AL Utrecht +31 (0) Fonds voor Cultuurparticipatie Kromme Nieuwegracht 70 Postbus AL Utrecht +31 (0) Bewerking onderzoeksrapport Hans Heimans Toon Kets Citeren uit deze publicatie is toegestaan mits met bronvermelding. Kunstfactor en Fonds voor Cultuurparticipatie. Samenvatting Amateurkunst & publiek. Utrecht, april 2011.

11 Samenvatting Amateurkunst & publiek. Utrecht, april 2011.

Amateurkunst & Publiek

Amateurkunst & Publiek Amateurkunst & Publiek Adviesbureau Cultuurtoerisme In opdracht van Kunstfactor en Fonds voor Cultuurparticipatie Utrecht, april 2011 1 INHOUD Inleiding 3 Amateurkunstpodia 2010 5 Verslag van het onderzoek

Nadere informatie

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Podia 26 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Inhoud Samenvatting van de gegevens van 26 3 Aantal leden,

Nadere informatie

Podia 2010 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Podia 2010 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Podia 21 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Inhoud Samenvatting gegevens 21 3 Aantal leden, stoelen

Nadere informatie

Kleine Muziekpodia in Beeld. Cijfers en kengetallen 2007

Kleine Muziekpodia in Beeld. Cijfers en kengetallen 2007 Kleine Muziekpodia in Beeld Cijfers en kengetallen 2007 Inhoud Kleine Muziekpodia in Beeld Samenvatting...4 1 De kleine podia...5 2 Regionale spreiding...6 3 De concerten...7 4 Het bezoek...8 5 Financiën...9

Nadere informatie

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Samenvatting en conclusies TNS NIPO Bureau Promotie Podiumkunsten Onderzoeksmethode Dit is een herhalingsonderzoek, het is eerder uitgevoerd over 2002 en

Nadere informatie

Amateurmuziek in Tilburg

Amateurmuziek in Tilburg Amateurmuziek in Tilburg Een onderzoek naar behoefte aan samenwerking binnen het amateurmuziekveld in Tilburg Kunstbeleid en -management Faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht Tilburg, 13

Nadere informatie

Cultuur in cijfers Leiden 2011

Cultuur in cijfers Leiden 2011 Maart 2011 Cultuur in cijfers Leiden 2011 Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is de oudste schouwburg van het land hier te vinden, zijn de musea flinke publiekstrekkers,

Nadere informatie

Podia 2012. cijfers en kengetallen. www.vscd.nl

Podia 2012. cijfers en kengetallen. www.vscd.nl Podia 2012 cijfers en kengetallen www.vscd.nl Inhoudsopgave 3 Inleiding 5 Organisaties, marktaandeel en betrouwbaarheid 6 Spreiding per regio September 2013 Colofon Podia 2012 is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Podia 2011. cijfers en kengetallen. www.vscd.nl

Podia 2011. cijfers en kengetallen. www.vscd.nl Podia 2011 cijfers en kengetallen www.vscd.nl Inhoudsopgave 3 Inleiding 5 Organisaties, marktaandeel en betrouwbaarheid 6 Spreiding per regio 7 Voorstellingen & Bezoek - Voorstellingen - Bezoek - Voorstellingen

Nadere informatie

Amateurkunst - de feiten. Monitor Amateurkunst in Nederland 2009

Amateurkunst - de feiten. Monitor Amateurkunst in Nederland 2009 Amateurkunst - de feiten Monitor Amateurkunst in Nederland 2009 Beeldende kunst Zang Instrumentale muziek Dans Theater Schrijven Nieuwe media Voorwoord Kunst ráákt mensen. Miljoenen Nederlanders houden

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

De economische bijdrage van amateurkunst en kunsteducatie

De economische bijdrage van amateurkunst en kunsteducatie De economische omische bijdrage van rage van amateurkunst en kunst en kunsteducatie educatie Kunstfactor, sectorinstituut amateurkunst Kunstconnectie, branchevereniging voor kunsteducatie en kunstbeoefening

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

De ontwikkeling van de voorverkoop in de podiumkunsten (2007-2011)

De ontwikkeling van de voorverkoop in de podiumkunsten (2007-2011) De ontwikkeling van de voorverkoop in de podiumkunsten (2007-2011) Een onderzoek onder de leden van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Afstudeerstudent: Astrid Beentjes, 08057079 06-121

Nadere informatie

Samenvatting. Vrijwilligers in de Amateurkunst

Samenvatting. Vrijwilligers in de Amateurkunst Samenvatting Vrijwilligers in de Amateurkunst Samenvatting Vrijwilligers in de Amateurkunst De amateurkunstsector kampt met een tekort aan vrijwilligers. Vooral in de disciplines beeldende kunst en instrumentale

Nadere informatie

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film)

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) 10 1. Musea/tentoonstellingen 2. Bioscoopbezoek 3. Podiumkunsten 4. Erfgoedactiviteiten

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

CULTUUR IN BEELD Heeft u de app Cultuur in Beeld 2016 al gedownload?

CULTUUR IN BEELD Heeft u de app Cultuur in Beeld 2016 al gedownload? CULTUUR IN BEELD 2016 Heeft u de app Cultuur in Beeld 2016 al gedownload? Deel 1 Publicatie 2016 (Semra Gülhan) Deel 2 Project Verbetering beleidsinformatie cultuur (Robert Oosterhuis) Cultuur in Beeld

Nadere informatie

CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN

CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN September 2012 Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doel van het onderzoek 5 1.3 Leeswijzer 6 2. Begrippenlijst

Nadere informatie

Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie

Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie Samenvatting Culturele voorstellingen en voorzieningen Acht op de tien Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen

Nadere informatie

De omvang van de kunst- en cultuursector: inkomsten in 2009 en verwachtingen voor 2013

De omvang van de kunst- en cultuursector: inkomsten in 2009 en verwachtingen voor 2013 De omvang van de kunst- en cultuursector: inkomsten in 2009 en verwachtingen voor 2013 Cijfermateriaal getoond bij de presentatie tijdens het Paradiso-debat op 28 augustus 2011 Berenschot heeft onderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Cultuur

Hoofdstuk 21. Cultuur Hoofdstuk 21. Cultuur Samenvatting Evenals in 2003, heeft driekwart van de Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit

Nadere informatie

Digipanel Theater aan de Parade

Digipanel Theater aan de Parade Digipanel Theater aan de Parade 20 mei 2011 Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Inleiding Het Theater aan de Parade is bijna 40 jaar oud. Op veel punten voldoet het niet meer aan

Nadere informatie

ontspanning en iets presteren

ontspanning en iets presteren ontspanning en iets presteren motieven en ambities van amateurkunstbeoefenaars Henk Vinken en Teunis IJdens Ontspanning, doelgericht leren, gezellig tijdverdrijf met anderen en de ambitie om een kunstzinnige

Nadere informatie

Senioren en actieve kunstbeoefening

Senioren en actieve kunstbeoefening Factsheet Senioren en actieve kunstbeoefening In 2009 is ongeveer een op de zes Nederlanders ouder dan 65 jaar en in 2030 zal bijna een kwart van de bevolking bestaan uit 65-plussers 1. Een groeiende groep

Nadere informatie

Cultuur en de i s van Schnabel Ander cultuurpubliek en andere cultuurpolitiek

Cultuur en de i s van Schnabel Ander cultuurpubliek en andere cultuurpolitiek 91 Dossier Dossier Het dossier bestaat uit twee delen. Het eerste deel, geschreven door Andries van den Broek, bevat niet alleen kerncijfers over recent cultuurbereik maar ook verwach tingen over het bereik

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Stadsarchief Breda wil delen met de stad. Donderdag 19 mei 2016

Stadsarchief Breda wil delen met de stad. Donderdag 19 mei 2016 Stadsarchief Breda wil delen met de stad Donderdag 19 mei 2016 Programma 09.30 Inloop met koffie, thee en iets lekkers 10.00 Inleiding en programma 10.15 De wereld is aan het veranderen 11.15 Koffiepauze

Nadere informatie

Publieksonderzoeken Nijmeegse podia

Publieksonderzoeken Nijmeegse podia Publieksonderzoeken Nijmeegse podia meting eind 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 9 De Vereeniging 11 De Stadsschouwburg 17 LUX 22 Doornroosje 28 Merleyn 34 Het Lindenberg Theater 39 Bijlage:

Nadere informatie

Theaterbeoefenaars in Nederland gemeten

Theaterbeoefenaars in Nederland gemeten Theaterbeoefenaars in Nederland gemeten Jongerentheater leeft: er is ondanks de crisis vanaf 2008 nog steeds nieuw aanbod ontwikkeld voor jeugd- en jongerentheater. Theateraanbieders werken voor het overgrote

Nadere informatie

De Multi waaier 12 tips voor het opbouwen van een cultureel divers netwerk

De Multi waaier 12 tips voor het opbouwen van een cultureel divers netwerk De Multi waaier 12 tips voor het opbouwen van een cultureel divers netwerk Culturele diversiteit en amateurkunst Deze waaier biedt u twaalf tips om u op weg te helpen een cultureel divers netwerk op te

Nadere informatie

Appels en Peren. Benchmark bedrijfsvoering Muziekcentrum 10 februari 2009

Appels en Peren. Benchmark bedrijfsvoering Muziekcentrum 10 februari 2009 Appels en Peren Benchmark bedrijfsvoering Muziekcentrum 10 februari 2009 Programma 1. Benchmark, wat mot je ermee? 2. Appels met peren vergelijken 3. Uitkomsten TAS analyse 4. Verdieping naar..horeca 5.

Nadere informatie

Cultuur I.W AT DOET DE N IJMEGENAAR AAN

Cultuur I.W AT DOET DE N IJMEGENAAR AAN Het percentage volwassen Nijmegenaren, dat wel eens of vaker naar de gesubsidieerde podia gaat, is licht toegenomen, ondanks een daling van het aantal voorstellingen en ook van de zaalbezetting. Blijkbaar

Nadere informatie

Dit hoofdstuk heeft raakvlakken met hoofdstuk 8 over Toerisme en recreatie, daar staat bijvoorbeeld meer informatie over evenementen.

Dit hoofdstuk heeft raakvlakken met hoofdstuk 8 over Toerisme en recreatie, daar staat bijvoorbeeld meer informatie over evenementen. Hoofdstuk 12 Cultuur 12.1 Inleiding Cultuur is één van de peilers van de stadsvisie Leiden, stad van ontdekkingen. Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is

Nadere informatie

Publiek NL 29 mei 2017

Publiek NL 29 mei 2017 Publiek NL 29 mei 2017 contact@publieknl.info www.publieknl.info Presentatie door Nynke Stellingsma en Jan Jaap van Weringh Doelstelling Publiek NL Kennis over publiek delen tussen theaters én bespelers

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Mill en Sint Hubert Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Factsheet cultuur 2014

Factsheet cultuur 2014 ONDERWERP Factsheet cultuur 214 Factsheet cultuur 214 Versie Factsheet cultuur Voor u ligt de Factsheet Cultuur 214. Deze factsheet geeft de huidige situatie en de ontwikkelingen weer in de culturele sector

Nadere informatie

EERSTE RESULTATEN LANDELIJK PUBLIEKSONDERZOEK NEDERLANDSE POPPODIA

EERSTE RESULTATEN LANDELIJK PUBLIEKSONDERZOEK NEDERLANDSE POPPODIA EERSTE RESULTATEN LANDELIJK PUBLIEKSONDERZOEK NEDERLANDSE POPPODIA ONDERWERPEN S Onderzoeksopzet S Leeftijdsverdeling S Aandeel vrouwen S Aandeel allochtonen S Overige sociaal-demografische gegevens S

Nadere informatie

Amateurkunst: Feiten en trends. Monitor Amateurkunst in Nederland

Amateurkunst: Feiten en trends. Monitor Amateurkunst in Nederland Amateurkunst: Feiten en trends Monitor Amateurkunst in Nederland Beeldende kunst Muziek Dans Theater Schrijven Nieuwe media Voorwoord Met de Monitor Amateurkunst wil Kunstfactor de politiek, beleidsmakers

Nadere informatie

Wie doen er aan sport en cultuur?

Wie doen er aan sport en cultuur? Wie doen er aan sport en? Eerste presentatie van gegevens uit de Vrijetijdsomnibus 2012 HUP Wie doen er aan sport en? Sport en hebben veel gemeen. Het zijn allebei vormen van vrijetijdsbesteding (behalve

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Cultuur- Modules. Versie: 3 oktober 2014

Stadsmonitor. -thema Cultuur- Modules. Versie: 3 oktober 2014 Stadsmonitor -thema Cultuur- Modules Cultuurdeelname 2 Cultuuraanbod (omvang, gebruik, waardering) 7 Cultuurproductie 13 Bijlage: Bronnen 14 Versie: 3 oktober 2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Bijlage B Sport en cultuur. Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek

Bijlage B Sport en cultuur. Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek Bijlage B Sport en cultuur Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek Ter toelichting Deze bijlage bevat beschrijvende tabellen van de deelname aan diverse specifieke vormen van cultuurbezoek en cultuurbeoefening

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Cultuur

Hoofdstuk 22. Cultuur Hoofdstuk 22. Cultuur Samenvatting Driekwart van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit het meest populair,

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

EEN MONITOR VOOR PODIUMKUNSTEN EN MUZIEKINDUSTRIE

EEN MONITOR VOOR PODIUMKUNSTEN EN MUZIEKINDUSTRIE 2011 EEN MONITOR VOOR PODIUMKUNSTEN EN MUZIEKINDUSTRIE De Podiumpeiler is uitgevoerd door Atlas voor gemeenten in opdracht van Muziek Centrum Nederland en Theater Instituut Nederland. De begeleidingscommissie

Nadere informatie

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL GRAVE PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Grave Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2011. gemeente. Onderzoek en Statistiek November 2011

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2011. gemeente. Onderzoek en Statistiek November 2011 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2011 Onderzoek en Statistiek November 2011 gemeente Colofon Dit is een prognose gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Deze prognose

Nadere informatie

Peiling cultuurparticipatie Deventer 2010

Peiling cultuurparticipatie Deventer 2010 Peiling cultuurparticipatie Deventer 2010 Gemeente Deventer Eenheid Strategische Ontwikkeling Team Kennis en Verkenning Jasper Baks en Jaap Barink Mei 2010 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Nieuw

Nadere informatie

Marktverkenning theater Deventer

Marktverkenning theater Deventer Marktverkenning theater Deventer Ruimte in de theatermarkt voor het aanbod van Hegius Definitief 16 oktober 2009 Vreeke & Van Dalen, advies & management in Cultuur Zeeburgerkade 80 1019 HG Amsterdam +31

Nadere informatie

EEN MONITOR VOOR PODIUMKUNSTEN EN MUZIEKINDUSTRIE

EEN MONITOR VOOR PODIUMKUNSTEN EN MUZIEKINDUSTRIE 2011 EEN MONITOR VOOR PODIUMKUNSTEN EN MUZIEKINDUSTRIE De Podiumpeiler is uitgevoerd door Atlas voor gemeenten in opdracht van Muziek Centrum Nederland en Theater Instituut Nederland. De begeleidingscommissie

Nadere informatie

De bijdrage van gemeentelijke podia aan het rijksgefinancierde aanbod Onderzoeksverslag Hans Onno van den Berg

De bijdrage van gemeentelijke podia aan het rijksgefinancierde aanbod Onderzoeksverslag Hans Onno van den Berg De bijdrage van gemeentelijke podia aan het rijksgefinancierde aanbod Onderzoeksverslag Juni 2007 Hans Onno van den Berg Inleiding: profijtbeginsel in de podiumkunsten Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd

Nadere informatie

Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten

Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten Rotterdam, februari 2013 Onderzoek uitgevoerd door studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam Contacten: Professor Luit Kloosterman, Bart van Putten, Tim

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Overzicht TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF. Waarom Trends in participatie? Participatiesurveys

Inleiding. Inleiding. Overzicht TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF. Waarom Trends in participatie? Participatiesurveys Inleiding TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF Huidig Participatiebeleid in Vlaanderen Beleidsnota Cultuur 2000 2004 Participatiedecreet UiTPas Burgerkabinet Focus: Verbreding van participatie

Nadere informatie

TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF

TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF Inleiding Huidig Participatiebeleid in Vlaanderen Beleidsnota Cultuur 2000-2004 Participatiedecreet UiTPas Burgerkabinet Focus: Verbreding van participatie

Nadere informatie

Marktbeschrijving Podiumkunsten 2007

Marktbeschrijving Podiumkunsten 2007 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Marktbeschrijving Podiumkunsten 2007 Henk Foekema E9977

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

Zullen cultuur- en gemeenschapscentra meer collectief onderhandelen?

Zullen cultuur- en gemeenschapscentra meer collectief onderhandelen? 102 103 Zullen cultuur- en gemeenschapscentra meer collectief onderhandelen? In 2010 kwam, na intensief overleg, het Principekader contracten tot stand. Hierin zijn een aantal principes vastgesteld die

Nadere informatie

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Grize Lok een podium voor levenswijsheid levenservaring en levensverhalen voor ouderen in verzorgingstehuizen Wie vraagt aan ouderen wat zij kunnen?

Nadere informatie

De slag om de vrije tijd

De slag om de vrije tijd De slag om de vrije tijd cultuurparticipatie en andere vormen van vrijetijdsbesteding Henk Vinken en Teunis IJdens Sinds 2007 daalt het percentage van de Nederlandse bevolking dat in de vrije tijd actief

Nadere informatie

Notitie Professioneel theater

Notitie Professioneel theater Notitie Professioneel theater Inleiding Professioneel theater is in Cultureel Centrum Cascade gegroeid met het argument van Stichting Cascade dat er geen meerkosten aan verbonden zijn. Uit onderzoek van

Nadere informatie

Cultuur in Den Haag in cijfers

Cultuur in Den Haag in cijfers Cultuur in cijfers Gemeente Den Haag Afdeling Cultuurbeleid Oktober 2013 Cultuur in cijfers 1 Voorwoord Voor u ligt het cijfermatig overzicht van de prestaties van de Haagse culture instellingen. Deze

Nadere informatie

Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014. De cultuurparticipatie van Almeerders

Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014. De cultuurparticipatie van Almeerders Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014 De cultuurparticipatie van Almeerders De cultuurparticipatie van Almeerders 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Volwassenen 1 Belangstelling voor kunst en cultuur en cultuurbezoek...

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie

Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie Samenvatting Culturele voorstellingen en voorzieningen Evenals voorgaande jaren hebben circa acht op de tien Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele

Nadere informatie

Cultuur- en uitgaansmonitor 2008

Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Onderzoek Ontwikkeling Statistiek Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Ede, december 2008 OO&S Concernzaken Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Rapportage Ede, februari 2009 OO&S Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Noorderslag, 16 januari 2015. Poppodia in Cijfers Trends 2007-2013

Noorderslag, 16 januari 2015. Poppodia in Cijfers Trends 2007-2013 Noorderslag, 16 januari 2015 Poppodia in Cijfers Trends 2007-2013 nieuw onderzoek PAS: bedrijfseconomische gegevens poppodia: activiteiten, bezoek, werk en financiën populatie: 30 poppodia periode 2007

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015

Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015 Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015 Gemeente Delft Cluster GBO / Kennisveld Informatie BBI / Onderzoek & Statistiek December 2015 Samenvatting

Nadere informatie

Hoe theater functioneert in de stad Groningen

Hoe theater functioneert in de stad Groningen samenvatting Hoe theater functioneert in de stad Groningen Aanbod en gebruik in het seizoen 2010-2011 Hans van Maanen Antine Zijlstra Marline Lisette Wilders Stepresearch Groningen October 2013 HOE THEATER

Nadere informatie

CULTUREEL VERSLAG. www.kloosterwoerden.nl

CULTUREEL VERSLAG. www.kloosterwoerden.nl CULTUREEL www.kloosterwoerden.nl SEIZOEN 2013-2014 INHOUD Wie zijn we, wat doen we...3 Doelstellingen...3 Les- en cursusaanbod muziek, dans, theater, musical...4 Theaterprogramma...5 Projectactiviteiten...6

Nadere informatie

Toelichting. Deelregeling Nederlands Popmuziek Plan van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+

Toelichting. Deelregeling Nederlands Popmuziek Plan van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ 1/6 Toelichting Deelregeling Nederlands Popmuziek Plan 2009-2010 van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ Toelichting op artikel 1- Definities In de definitie van een Kernpodium wordt gesproken over

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie 2015 voor de Lindenberg. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Subsidie 2015 voor de Lindenberg. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Subsidie 2015 voor de Lindenberg Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De Lindenberg heeft subsidie aangevraagd voor het jaar

Nadere informatie

Marktbeschrijving Podiumkunsten

Marktbeschrijving Podiumkunsten Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Marktbeschrijving Podiumkunsten Onderzoek onder de Nederlandse

Nadere informatie

Rapportage cultuuronderzoeken Uitkomsten bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en publieksonderzoeken culturele podia

Rapportage cultuuronderzoeken Uitkomsten bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en publieksonderzoeken culturele podia Rapportage cultuuronderzoeken 2011 Uitkomsten bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en publieksonderzoeken culturele podia Rapportage cultuuronderzoeken 2011 Uitkomsten bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Cultuur- Modules. Datum: 21-01-2014. Stadsmonitor -thema Cultuur- 1

Stadsmonitor. -thema Cultuur- Modules. Datum: 21-01-2014. Stadsmonitor -thema Cultuur- 1 Stadsmonitor -thema Cultuur- Modules Cultuurdeelname 2 Cultuuraanbod (omvang, gebruik, waardering) 5 Cultuurproductie 11 Bijlage: Bronnen 12 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Kunst- en Cultuurmonitor Amsterdam 2006

Kunst- en Cultuurmonitor Amsterdam 2006 Kunst- en Cultuurmonitor Amsterdam 2006 Project 6055 In opdracht van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling Kunst en Cultuur Lara ten Broeke Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN

Nadere informatie

Cultuurpodia in Enschede September 2011

Cultuurpodia in Enschede September 2011 Cultuurpodia in Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente Enschede doet op dit moment onderzoek naar de theaters en de muziekpodia in de stad. Daarbij wordt ook gekeken naar hoe het Enschedese

Nadere informatie

Begroting II. Digitaal Panel West, 5 e panelmeting. Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West

Begroting II. Digitaal Panel West, 5 e panelmeting. Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West Begroting II Digitaal Panel West, 5 e panelmeting Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West Christin Scholz Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie

Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuurbeleid en bezuinigingen daarop

Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuurbeleid en bezuinigingen daarop Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuurbeleid en bezuinigingen daarop drs. C. de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) mei 2011 In opdracht van dienst Kunst en Cultuur, gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 482 Cultuursubsidies 2009 2012 Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN- SCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Rapportage cultuuronderzoeken Uitkomsten van het bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en de publieksonderzoeken bij de culturele podia

Rapportage cultuuronderzoeken Uitkomsten van het bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en de publieksonderzoeken bij de culturele podia Rapportage cultuuronderzoeken 007 Uitkomsten van het bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en de publieksonderzoeken bij de culturele podia O&S Nijmegen mei 008 Inhoudsopgave Samenvatting. Inleiding.

Nadere informatie

BIJLAGE Aanvullende achtergrondinformatie podiumkunsten. 1. Wat zijn podiumkunsten?

BIJLAGE Aanvullende achtergrondinformatie podiumkunsten. 1. Wat zijn podiumkunsten? BIJLAGE Aanvullende achtergrondinformatie podiumkunsten 1. Wat zijn podiumkunsten? De kunstdisciplines muziek, theater en dans vormen de podiumkunsten. Het gaat hier om professionele kunsten, wat wil zeggen

Nadere informatie

Inventarisatie toptalentontwikkeling

Inventarisatie toptalentontwikkeling Inventarisatie toptalentontwikkeling Een inventarisatie naar de voorzieningen die toeleiden naar het kunstvakonderwijs of beroepsuitoefening in een kunstvak Inventarisatie toptalentontwikkeling Een inventarisatie

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016 Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016 Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld

Nadere informatie

Besluitvorming Dans- en Muziekcentrum

Besluitvorming Dans- en Muziekcentrum Besluitvorming Dans- en Muziekcentrum Max Jeleniewski Projectdirecteur DMC Den Haag, 16 februari 2011 Internationaal Cultuurforum Spui Fotoalbum door soverhl Structuurvisie Visie op de stad Internationale

Nadere informatie

GEZOCHT: JONGE THEATERBEZOEKERS onderzoek naar succesvolle methodieken voor jongerenmarketing in de podiumkunsten

GEZOCHT: JONGE THEATERBEZOEKERS onderzoek naar succesvolle methodieken voor jongerenmarketing in de podiumkunsten samenvatting onderzoek naar succesvolle methodieken voor jongerenmarketing in de podiumkunsten het gehele rapport is te bestellen via www.promotiepodiumkunsten.nl auteurs: Anna Elffers Catelien van der

Nadere informatie

Factsheet Cultuurdeelname: voor iedereen?

Factsheet Cultuurdeelname: voor iedereen? Factsheet Cultuurdeelname: voor iedereen? AANLEIDING Het overheidsbeleid van de afgelopen jaren is gericht op het stimuleren van cultuurparticipatie i (OC&W, 06). Ook in het nieuwe regeerakkoord staat

Nadere informatie

Toelichting Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten, onderdeel podia popmuziek

Toelichting Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten, onderdeel podia popmuziek Toelichting Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten, onderdeel podia popmuziek 1. Inleiding Met de Deelregeling programmeringssubsidies beoogt het Fonds Podiumkunsten de kwaliteit en diversiteit

Nadere informatie

Uit de beleidsnota: De overlap tussen online en offline cultuurparticipatie. 3 modaliteiten van cultuurparticipatie Verbreding

Uit de beleidsnota: De overlap tussen online en offline cultuurparticipatie. 3 modaliteiten van cultuurparticipatie Verbreding Uit de beleidsnota: SD5: Het realiseren van culturele en maatschappelijke meerwaarde door in te zetten op e cultuur en digitalisering als integraal onderdeel van de culturele praktijk (Gatz, 2014:33) Doel:

Nadere informatie

De gevoelswaarde van de term amateurkunst. Kunstfactor De gevoelswaarde van de term amateurkunst november 2010 1

De gevoelswaarde van de term amateurkunst. Kunstfactor De gevoelswaarde van de term amateurkunst november 2010 1 De gevoelswaarde van de term amateurkunst Kunstfactor De gevoelswaarde van de term amateurkunst november 2010 1 Voorwoord Ik ben een amateurkunstenaar! Dat hoor je niet zo snel iemand roepen. Meestal noemen

Nadere informatie

De cultuurkaart van Nederland

De cultuurkaart van Nederland Gerard Marlet, Joost Poort Roderik Ponds, Clemens van Woerkens De cultuurkaart van Nederland Methodologische verantwoording De Cultuurkaart van Nederland Atlas voor gemeenten Postbus 9627 3506 GP UTRECHT

Nadere informatie

ZES VOUCHERS VOOR JOUW ARTISTIEKE ONTWIKKELING! CURSUS EN COACHING VOUCHERS. VOOR WIE? De vouchers zijn bedoeld voor: &

ZES VOUCHERS VOOR JOUW ARTISTIEKE ONTWIKKELING! CURSUS EN COACHING VOUCHERS. VOOR WIE? De vouchers zijn bedoeld voor: & ZES VOUCHERS VOOR JOUW ARTISTIEKE ONTWIKKELING! DIT BOEKJE IS 2850,- WAARD. DE VOUCHERS KUN JE INWISSELEN VOOR EEN CURSUS OF COACHINGSESSIE(S) BIJ EEN CENTRUM VOOR DE KUNSTEN IN BRABANT. CURSUS EN COACHING

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuuraanbod in Rotterdam

Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuuraanbod in Rotterdam rotterdam.nl/onderzoek Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuuraanbod in Rotterdam Onderzoek en Business Intelligence Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuuraanbod in Rotterdam

Nadere informatie

Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1

Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1 Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING...4 1. INLEIDING...8 1.1. Burgerpeilingen...8 1.2 Cultuurnota...8 1.3 Richtlijn Cultuurparticipatie Onderzoek...9 1.4 Leeswijzer...10 2. PODIUMKUNSTEN...11

Nadere informatie

Enschede-panel. Cultuur(participatie) en evenementen

Enschede-panel. Cultuur(participatie) en evenementen Cultuur(participatie) en evenementen De in Enschede uitgezette kunstroutes worden door de panelleden nauwelijks gebruikt; de open ateliers trekken daarentegen meer publiek. De Grote Kerk en de Concertzaal

Nadere informatie