Kleine Muziekpodia in Beeld. Cijfers en kengetallen 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kleine Muziekpodia in Beeld. Cijfers en kengetallen 2007"

Transcriptie

1 Kleine Muziekpodia in Beeld Cijfers en kengetallen 2007

2

3 Inhoud Kleine Muziekpodia in Beeld Samenvatting De kleine podia Regionale spreiding De concerten Het bezoek Financiën Inkomsten Uitgaven De mensen achter de podia Vergelijking uitkomsten BeAM met poppodia, theaters, schouwburgen en concertzalen De poppodia De theaters, schouwburgen en concertzalen Wat is BeAM? Wat is benchmarken? De methode Wie is Muziek Centrum Nederland...14 Muziek Centrum Nederland

4 Samenvatting Het circuit voor kleinschalige podia in Nederland is allesbehalve klein: ongeveer 360 organisaties organiseerden in 2007 meer dan 8000 concerten waar bijna bezoekers op afkwamen. Ten opzichte van 2006 steeg het aantal concerten met ongeveer 10% en het aantal bezoekers met ongeveer 15%. De leeftijdsopbouw van het publiek is ongeveer gelijk gebleven. De totale inkomsten en uitgaven bleven nagenoeg gelijk; er gaat in de sector ongeveer 28 miljoen om. Nog enkele interessante resultaten: Klassieke podia, en in iets mindere mate de jazzpodia, maken veel gebruik van vrijwilligers. Jazzpodia en podia voor hedendaagse muziek hebben lagere entreeprijzen dan podia voor klassieke muziek. Jazzpodia organiseren meer gratis toegankelijke concerten dan andere podia. Klassieke podia verdienen relatief veel aan recette, jazzpodia relatief veel aan horeca. Muziek Centrum Nederland

5 1 De kleine podia Er waren in Nederland in 2007 ongeveer 360 kleine podiumorganisaties die klassieke muziek, jazz, wereldmuziek, hedendaagse muziek of een mengvorm hiervan programmeren (poppodia zijn dus niet meegenomen). Dit gaat om organisaties die concertreeksen organiseren, maar ook om festivalorganisaties, of organisaties die beide doen (vanaf nu kortweg: podia). De grootte van deze podia, gemeten naar het aantal concerten dat zij per jaar organiseren, varieert sterk, van minder dan 5 tot meer dan 100 concerten per jaar. Slechts 17% van deze podia beschikt over een eigen zaal. 77% huurt concertlocaties van derden voor hun concerten (bijv. kerken, kasteeltjes etc.), terwijl 6% van de podia concerten in de open lucht organiseert. Verreweg de meeste podia hebben als programmeringsprofiel klassiek/romantisch of oude muziek (vanaf nu: klassiek) of beschouwen hun eigen profiel als gemengd. NB: het programmeringsprofiel is een globale inhoudelijke typering van een podium; een podium met als programmeringsprofiel Jazz zal overwegend jazzconcerten programmeren, maar kan ook concerten uit een ander genre programmeren. Figuur 1 Programmeringsprofielen van de kleine muziekpodia incl. festivals Gemengd 113 (31%) Wereldmuziek 3 (1%) Jazz 36 (10%) Klassiek 195 (53%) Hedendaags 17 (5%) Muziek Centrum Nederland

6 2 Regionale spreiding De meeste concerten worden in het westen van het land gegeven en ook de meeste concertbezoeken zijn in het westen. In het westen zijn er gemiddeld beduidend meer concerten en concertbezoeken per inwoner dan elders in het land. Figuur 2 Spreiding concertbezoek kleine podia per regio Concerten/voorstellingen Totaal bezoekers Noord (Gr, Fr, Dr) ,10 Oost (Ov, Fl, Gld) ,19 West (Ut, NH, ZH, Zl) ,47 Zuid (NB, Lb) ,24 Totaal Verdeling bevolking over land Muziek Centrum Nederland

7 3 De concerten In 2007 werden op de kleine podia ongeveer 8000 concerten gegeven, t.o.v in Onderstaande figuur laat zien welk genres er op de podia worden geprogrammeerd. Dat zijn niet per se concerten die beantwoorden aan het programmeringsprofiel van deze podia. Zo worden er ook kleine aantallen pop/rockconcerten, allerlei soorten muziektheater en dans, maar ook voorstellingen zonder muziek geprogrammeerd ( Overige in figuur 3). De meeste concerten waren kamermuziek- of jazzconcerten. Kamermuziek omvat in dit geval klassieke, oude en hedendaagse muziek. Beide genres komen op de Nederlandse kleine kamermuziek- en jazzpodia in ongeveer gelijke mate voor, zo blijkt uit figuur 3. Figuur 3 Concerten en bezoekers per genre Aantal concerten / voorstellingen Totaal aantal bezoekers Aantal bezoekers per concert / voorstelling Kamermuziek Symfonisch / orkesten Jazz Wereldmuziek Overige Muziek Centrum Nederland

8 De gemiddelde toegangsprijs was in 2007, net als in 2006, 13. Overigens zijn concerten op podia voor jazz en hedendaagse muziek gemiddeld het goedkoopst (ong. 9,50) en concerten op podia voor klassieke en oude muziek het duurst (ong. 15). Er zijn nog enkele interessante resultaten: Op jazzpodia is 33% van de concerten gratis toegankelijk, bij de overige podia is dat gemiddeld 6%. Ongeveer 7% van de concerten op alle podia worden verzorgd door amateurmusici. Deze concerten worden over het algemeen zeer goed bezocht. Slechts enkele podia organiseren met regelmaat educatieve voorstellingen; de meerderheid (70%) van de podia organiseert geen educatieve voorstellingen. 4 Het bezoek De kleine podia trokken in 2007 ongeveer bezoekers, een jaar eerder waren dat er nog Verreweg de meeste bezoekers gingen naar klassieke of jazzmuziek (zie figuur 3). De figuur hieronder laat zien dat de leeftijdsopbouw van het publiek ongeveer gelijk is gebleven. Figuur 4 Verdeling leeftijdsgroepen 2007 vgl % Ouder dan 60 jaar 80% 31% 29% 40 tot 60 jaar 30 tot 40 jaar 60% 36% 40% 20 tot 30 jaar Jeugd (tot 20 jaar) 40% 20% 0% 17% 16% 10% 10% 7% 5% De leeftijdsverdeling van het bezoek verschilt wel per soort podium. Opvallende resultaten zijn: 1. Het publiek van klassieke en van hedendaagse podia bestaat vooral uit bezoekers boven de 40 jaar. 2. De leeftijd van het publiek van jazzpodia is zeer gelijkmatig verdeeld tussen 20 en 60 jaar. 3. Wereldmuziekpodia trekken relatief veel mensen tussen de 20 en 40 jaar oud: ongeveer 70% van hun totale publiek. Een relatief jong publiek dus. Belangrijk: de cijfers over leeftijd zijn op basis van een schatting van de podia zelf. De uitkomsten zijn dus indicatief. Muziek Centrum Nederland

9 5 Financiën De totale omzet van de kleine podia in 2007 bedraagt, net als in 2006, ongeveer 28 miljoen. 5.1 Inkomsten Inkomsten uit recette, horeca en verhuur vormen samen 32% van de totale inkomsten van de podia. Per programmeringsprofiel zijn er soms duidelijke verschillen ten opzichte van dit gemiddelde. Podia met het programmeringsprofiel Klassiek genereren alleen al uit recette 38% van hun inkomsten. Podia met het programmeringsprofiel Jazz verdienen relatief veel uit horeca: 19% (t.o.v. gemiddeld 9%). Overheidssubsidies (42%) en overige subsidies (10%) vormen de belangrijkste bron van inkomsten voor de podia. Ook hier bestaan er verschillen per programmeringsprofiel: podia met het programmeringsprofiel Klassiek betrekken 36% van hun inkomsten uit subsidies. Verder dient te worden opgemerkt dat het aandeel subsidie gemiddeld toeneemt met de grootte van het podium. Van de verschillende overheden dragen de gemeenten het meest bij, te weten 32%. De provincies en de rijksoverheid dragen respectievelijk 4% en 6% bij. Alweer bestaan er verschillen per programmeringsprofiel: voor de podia met het programmeringsprofiel Jazz of Hedendaags spelen subsidies van de centrale overheid een belangrijkere rol. De podia halen gemiddeld 9% van hun inkomsten uit sponsoring. Vooral de podia met het programmeringsprofiel Klassiek blijken succesvol in het werven van sponsors. Donaties en overige inkomsten dragen tenslotte 7% bij aan het budget van de podia. Figuur 5.1 Inkomsten % 7% 11% 32% 10% 30% 42% 9% 41% 8% Recette, omzet horeca, commerciële verhuur Sponsorinkomsten Subsidies gemeente, provincie, rijk Overige subsidies Donaties, overige inkomsten Muziek Centrum Nederland

10 5.2 Uitgaven Met gemiddeld 45% vormen de voorstellingskosten de belangrijkste kostenpost van de podia. Deze variëren echter per programmeringsprofiel: de voorstellingskosten van podia met het programmeringsprofiel Jazz of Gemengd liggen lager dan het gemiddelde. De personeelslasten van de podia bedragen gemiddeld 28%. Echter: de kleinere podia, waaronder de podia met het programmeringsprofiel Klassiek en veel podia met het programmeringsprofiel Jazz, hebben zeer bescheiden personeelslasten, omdat zij voornamelijk of geheel door vrijwilligers worden gerund. De uitgaven aan organisatie-/kantoorkosten, huur of lease, huisvestingskosten en overige posten bedragen 19%. De publiciteitskosten vormen tenslotte 9% van de totale uitgaven. Daarbij moet worden opgemerkt dat de publiciteitskosten per concert hoger zijn voor kleinere podia dan voor grotere podia. Figuur 5.2 Uitgaven 19% % 46% 47% 27% 24% 8% 8% Voorstellingskosten Publiciteitskosten Personeelslasten Organisatie-/kantoorkosten, huur of lease, huisvesting, overige uitgaven Muziek Centrum Nederland

11 6 De mensen achter de podia Het aantal mensen achter de podia nam toe. In totaal maakten de podia in 2007 gebruik van de inspanningen van ongeveer 4100 mensen, die er aan tijd ongeveer 870 fte in staken (resp en 700 in 2006). Ongeveer 2/3 van de personele inzet komt van vrijwilligers en 1/3 van werknemers in loondienst, zo blijkt uit onderstaande figuur. Die verhoudingen waren in 2006 ongeveer gelijk. Naarmate de podia groter zijn, werken zij meer met betaalde krachten. Bij de podia met profilering Wereldmuziek en Klassiek werken de meeste vrijwilligers, respectievelijk 85% en 83%, bij de jazzpodia is dat 66%. Figuur 6 Betaald personeel en vrijwilligers, aantallen fte per programmeringsprofiel Klassiek Hedendaags Jazz Wereldmuziek Gemengd Totaal Betaald personeel Vrijwilligers Muziek Centrum Nederland

12 7 Vergelijking uitkomsten BeAM met poppodia, theaters, schouwburgen en concertzalen Ook de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) brengen bedrijfsgegevens van podia in kaart, d.m.v. respectievelijk het Poppodium Analyse Systeem (PAS) en het Theater Analyse Systeem (TAS). Het betreft in beide gevallen meestal grotere podia dan de podia die aan BeAM deelnemen, zoals blijkt uit de tabel hieronder. Toch of juist daarom vormen de resultaten uit PAS en TAS interessant vergelijkingsmateriaal. Figuur 7 Verhouding voorstellingen en bezoekers op VSCD-, VNPF- en BeAM-podia % Totaal aantal podia % Totaal aantal voorstellingen % Totaal aantal bezoekers % Gecombineerde omzet VSCD-podia VNPF-podia BeAM-podia De poppodia De PAS-resultaten geven een beeld van de popconcerten en dansavonden op de 56 poppodia die lid zijn van de VNPF. Er werden in 2007 ongeveer 8400 activiteiten georganiseerd, waar iets meer dan 4 miljoen bezoekers op afkwamen. Hoewel beide aantallen lager zijn dan in 2006, steeg het gemiddelde aantal bezoekers per activiteit, naar 280 bezoekers per concert en 368 bezoekers per dansavond. De omzet van de poppodia in 2007 bedroeg 80 miljoen. Kaartverkoop (31%) en baropbrengst (31%) waren samen verantwoordelijk voor het grootste deel van de inkomsten; een verdere 26% was afkomstig uit subsidie, voornamelijk van de gemeente. De poppodia genereren dus veel meer eigen inkomsten en ontvangen minder subsidie dan de BeAM-podia. Subsidies zijn relatief belangrijker voor de kleinere poppodia. Bij de BeAM-podia is dat andersom: kleine podia zijn daar voor een relatief kleiner deel van hun inkomsten aangewezen op subsidie dan grote podia. De poppodia geven relatief meer uit aan personeel (37%) dan de BeAM-podia. Voor beide geldt dat kleinere podia meer met vrijwilligers werken en minder mensen in loondienst hebben. De huisvestingskosten van de poppodia (10%) waren ongeveer gelijk aan de kosten voor huisvesting en zaalhuur van de BeAM-podia. 7.2 De theaters, schouwburgen en concertzalen Aan het TAS namen 155 schouwburgen, theaters en concertzalen deel. Deze registreerden in 2007 in totaal bijna voorstellingen, een stijging van 8% t.o.v Het grootste deel daarvan bestond uit voorstellingen op het gebied van toneel, cabaret en kleinkunst. Muziek Centrum Nederland

13 Er kwamen in totaal 13,2 miljoen bezoekers, een stijging van 4% t.o.v Deze stijging gold niet voor de concerten klassieke muziek en musical en operette, die juist een lichte daling lieten zien. Er werden ongeveer klassieke concerten gegeven, ongeveer concerten populaire muziek (incl. wereldmuziek) en ongeveer voorstellingen met muziektheater (incl. opera en musical). Dit voor resp. 1,7 miljoen, 2 miljoen en 3,2 miljoen bezoekers. De omzet van deze podia was in miljoen; ook dat was een lichte stijging t.o.v Recette, bar-opbrengst en verhuur waren samen goed voor 55% van de inkomsten, terwijl het aandeel van gemeentelijke subsidie in de totale inkomsten 38% bedroeg. De VSCD-podia genereren dus meer eigen inkomsten dan de BeAM-podia, maar ontvangen ook meer gemeentelijke subsidie. Van de uitgaven wordt ongeveer 30% besteed aan programmeringskosten, beduidend minder dan bij de BeAM-podia. Nog eens zo n 30% van de uitgaven gaat naar huisvesting, veel meer dan bij de BeAM-podia. Ook de personeelslasten bedragen circa 30%, hetgeen vergelijkbaar is met de BeAMpodia. Bronnen: VNPF: VNPF in-sight poppodia 2007, Amsterdam, 2008 VSCD: Podia 2007, cijfers en kengetallen van de leden van Vereniging van Schouwburgen Concertgebouwdirecties (VSCD), Amsterdam, september Wat is BeAM? Wat is benchmarken? Elk jaar vraagt Muziek Centrum Nederland kleine podia in de klassieke- en jazzmuziek om gegevens over hun organisatie en bedrijfsvoering (concerten, bezoek, personeel, financiën). Dat gebeurt, geheel anoniem en met geheimhouding van individuele gegevens, op een online-systeem dat ontwikkeld is door ABF Research uit Delft, een bedrijf dat informatie verzamelt en bewerkt. BeAM staat voor Benchmark Analysesysteem Muziekpodia en is een voortzetting van het Kamermuziek Analyse Systeem dat door Stichting De Kamervraag, een van de fusiepartners van Muziek Centrum Nederland, werd gemaakt. De verkregen gegevens levert MCN aan de deelnemende podia, die ermee kunnen benchmarken: hun eigen gegevens vergelijken met die van andere podia. Individuele podia kunnen zo vragen beantwoord krijgen als: is onze entreeprijs hoger of lager dan bij vergelijkbare podia? Hoeveel besteden andere podia aan publiciteit of programmering? Welk gedeelte van de inkomsten bestaat uit recette? 9 De methode In de herfst van 2008 kregen 367 podia de uitnodiging om mee te werken aan BeAM Zij konden met een speciale code inloggen op een website waarop zich een vragenlijst bevond. In totaal 98 podia vulden de enquête op dat onlinesysteem volledig in. De data werden door ABF Research samengevoegd en daarna gewogen. Deze weging was nodig om tot cijfers te komen die een uitspraak doen over de gehele populatie, ofwel: alle kleine klassieke muziek- en jazzpodia van Nederland. Muziek Centrum Nederland

14 10 Wat is Muziek Centrum Nederland Muziek Centrum Nederland (MCN) is sinds 2008 het kennis- en promotiecentrum voor de volle breedte van de professionele Nederlandse muziekwereld. MCN ontstond na een fusie tussen Donemus, Gaudeamus, De Kamervraag, de Jazzorganisatie en het Nationaal Pop Instituut. Missie van het nieuwe sectorinstituut is het versterken van de positie van de Nederlandse muziek(cultuur) in binnen- en buitenland. Muziek Centrum Nederland Rokin KN Amsterdam T F Muziek Centrum Nederland

Podia 2010 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Podia 2010 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Podia 21 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Inhoud Samenvatting gegevens 21 3 Aantal leden, stoelen

Nadere informatie

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Podia 26 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Inhoud Samenvatting van de gegevens van 26 3 Aantal leden,

Nadere informatie

Amateurkunst & publiek

Amateurkunst & publiek Amateurkunst & publiek 2011 inhoudsopgave Inleiding 05 Bezoeken 06 Formele podia 07 Informele podia 10 Vergelijking formele en informele podia 15 Amateurs en professionals 17 Colofon 18 Inleiding Inleiding

Nadere informatie

Podia 2012. cijfers en kengetallen. www.vscd.nl

Podia 2012. cijfers en kengetallen. www.vscd.nl Podia 2012 cijfers en kengetallen www.vscd.nl Inhoudsopgave 3 Inleiding 5 Organisaties, marktaandeel en betrouwbaarheid 6 Spreiding per regio September 2013 Colofon Podia 2012 is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Samenvatting en conclusies TNS NIPO Bureau Promotie Podiumkunsten Onderzoeksmethode Dit is een herhalingsonderzoek, het is eerder uitgevoerd over 2002 en

Nadere informatie

Podia 2011. cijfers en kengetallen. www.vscd.nl

Podia 2011. cijfers en kengetallen. www.vscd.nl Podia 2011 cijfers en kengetallen www.vscd.nl Inhoudsopgave 3 Inleiding 5 Organisaties, marktaandeel en betrouwbaarheid 6 Spreiding per regio 7 Voorstellingen & Bezoek - Voorstellingen - Bezoek - Voorstellingen

Nadere informatie

De bijdrage van gemeentelijke podia aan het rijksgefinancierde aanbod Onderzoeksverslag Hans Onno van den Berg

De bijdrage van gemeentelijke podia aan het rijksgefinancierde aanbod Onderzoeksverslag Hans Onno van den Berg De bijdrage van gemeentelijke podia aan het rijksgefinancierde aanbod Onderzoeksverslag Juni 2007 Hans Onno van den Berg Inleiding: profijtbeginsel in de podiumkunsten Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd

Nadere informatie

Begroting en financiële positie

Begroting en financiële positie Begroting en financiële positie Voor de exploitatie dienen drie verschillende fases te worden onderscheiden: 1 Doorstart 2 Opbouw 3 Uitbouw fase 1- Deze fase dient een eerste aanvang te krijgen ruim vóór

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015 ACTIVITEITENPLAN 2015 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is goed op koers met de uitvoering van het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016. Het basisprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de

Nadere informatie

Noorderslag, 16 januari 2015. Poppodia in Cijfers Trends 2007-2013

Noorderslag, 16 januari 2015. Poppodia in Cijfers Trends 2007-2013 Noorderslag, 16 januari 2015 Poppodia in Cijfers Trends 2007-2013 nieuw onderzoek PAS: bedrijfseconomische gegevens poppodia: activiteiten, bezoek, werk en financiën populatie: 30 poppodia periode 2007

Nadere informatie

De ontwikkeling van de voorverkoop in de podiumkunsten (2007-2011)

De ontwikkeling van de voorverkoop in de podiumkunsten (2007-2011) De ontwikkeling van de voorverkoop in de podiumkunsten (2007-2011) Een onderzoek onder de leden van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Afstudeerstudent: Astrid Beentjes, 08057079 06-121

Nadere informatie

Gemeente Hilversum. 17 september 2010. Rapportage. Toets van de exploitatie van poppodium De Vorstin

Gemeente Hilversum. 17 september 2010. Rapportage. Toets van de exploitatie van poppodium De Vorstin Gemeente Hilversum 17 september 2010 Rapportage Toets van de exploitatie van poppodium De Vorstin 1 Toetsen van de exploitatie poppodium De Vorstin Conceptrapportage 15 oktober 2010 Studie in opdracht

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

Cultuur in cijfers Leiden 2011

Cultuur in cijfers Leiden 2011 Maart 2011 Cultuur in cijfers Leiden 2011 Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is de oudste schouwburg van het land hier te vinden, zijn de musea flinke publiekstrekkers,

Nadere informatie

Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten

Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten Postprint 1.0 Version Journal website Pubmed link DOI http://www.vvocm.nl/algemeen/vakblad-beweegreden Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten D.T.P. VAN HASSEL; R.J. KENENS Marktwerking

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

EEN MONITOR VOOR PODIUMKUNSTEN EN MUZIEKINDUSTRIE

EEN MONITOR VOOR PODIUMKUNSTEN EN MUZIEKINDUSTRIE 2011 EEN MONITOR VOOR PODIUMKUNSTEN EN MUZIEKINDUSTRIE De Podiumpeiler is uitgevoerd door Atlas voor gemeenten in opdracht van Muziek Centrum Nederland en Theater Instituut Nederland. De begeleidingscommissie

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. cultureel belang, waarvan de uitvoering voornamelijk zal plaatsvinden in -Gravenhage bekend onder de namen Dr.

4. SAMENVATTING. cultureel belang, waarvan de uitvoering voornamelijk zal plaatsvinden in -Gravenhage bekend onder de namen Dr. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: Gastprogrammering Dr Anton Philipszaal Lucent Danstheater Statutaire naam: Stichting Gastprogrammering Statutaire doelstelling: emeen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 482 Cultuursubsidies Nr. 94 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 april 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013 ACTIVITEITENPLAN 2014 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is het seizoen 2013-2014 begonnen met nieuwe ambities. Het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016 vormde daarbij het vertrekpunt, maar

Nadere informatie

Appels en Peren. Benchmark bedrijfsvoering Muziekcentrum 10 februari 2009

Appels en Peren. Benchmark bedrijfsvoering Muziekcentrum 10 februari 2009 Appels en Peren Benchmark bedrijfsvoering Muziekcentrum 10 februari 2009 Programma 1. Benchmark, wat mot je ermee? 2. Appels met peren vergelijken 3. Uitkomsten TAS analyse 4. Verdieping naar..horeca 5.

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

Publiek NL 29 mei 2017

Publiek NL 29 mei 2017 Publiek NL 29 mei 2017 contact@publieknl.info www.publieknl.info Presentatie door Nynke Stellingsma en Jan Jaap van Weringh Doelstelling Publiek NL Kennis over publiek delen tussen theaters én bespelers

Nadere informatie

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig.

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van

Nadere informatie

Musea in Nederland 2016

Musea in Nederland 2016 Paper Musea in Nederland 2016 In samenwerking met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Museumvereniging Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Auteur September 2017 CBS Paper, 1 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Cultuurpodia in Enschede September 2011

Cultuurpodia in Enschede September 2011 Cultuurpodia in Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente Enschede doet op dit moment onderzoek naar de theaters en de muziekpodia in de stad. Daarbij wordt ook gekeken naar hoe het Enschedese

Nadere informatie

Amateurkunst & Publiek

Amateurkunst & Publiek Amateurkunst & Publiek Adviesbureau Cultuurtoerisme In opdracht van Kunstfactor en Fonds voor Cultuurparticipatie Utrecht, april 2011 1 INHOUD Inleiding 3 Amateurkunstpodia 2010 5 Verslag van het onderzoek

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2014 D.T.P. Van Hassel R.J. Kenens 2 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2014 D.T.P. van Hassel R.J. Kenens

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 4 Haarlem, 16 januari 2007 Onderwerp: project Verbetering en uitbreiding van theaters en podia, in het kader van de Extra Investeringsimpuls voor Zorg en

Nadere informatie

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

EERSTE RESULTATEN LANDELIJK PUBLIEKSONDERZOEK NEDERLANDSE POPPODIA

EERSTE RESULTATEN LANDELIJK PUBLIEKSONDERZOEK NEDERLANDSE POPPODIA EERSTE RESULTATEN LANDELIJK PUBLIEKSONDERZOEK NEDERLANDSE POPPODIA ONDERWERPEN S Onderzoeksopzet S Leeftijdsverdeling S Aandeel vrouwen S Aandeel allochtonen S Overige sociaal-demografische gegevens S

Nadere informatie

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT Beleidsnota 2013-2016 in het KORT Het Prinses Christina Concours vindt het belangrijk dat in Nederland alle kinderen en jongeren kennismaken met (klassieke) muziek. Ook wil het Prinses Christina Concours

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- Maite de Wit Maite Cathérine studeerde Kunst & Economie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Na haar afstuderen in 2010 vertrok zij naar Wenen om daar de klassieke muziekwereld te ontdekken, waar

Nadere informatie

Het kan succesvol zijn

Het kan succesvol zijn Het kan succesvol zijn Inhoud 1.Historie 2.Doel van dit document 3.Analyse 4.Poppodium 5.Organisatie 6.Huisvesting 7.Bestuursvorm 8.Vrijwilligers 9.Subsidiegelden 10.Continuïteit 11.Agenda 12.Stappenplan

Nadere informatie

Museumcijfers 2012 Jaaruitgave Stichting Museana

Museumcijfers 2012 Jaaruitgave Stichting Museana Museumcijfers 2012 Jaaruitgave Stichting Museana Museumcijfers 2012 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Inleiding Musea in Nederland Bezoek Educatie Digitale activiteit Werkgelegenheid Hoeveel geld gaat er om in de

Nadere informatie

Digipanel Theater aan de Parade

Digipanel Theater aan de Parade Digipanel Theater aan de Parade 20 mei 2011 Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Inleiding Het Theater aan de Parade is bijna 40 jaar oud. Op veel punten voldoet het niet meer aan

Nadere informatie

Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten

Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 4 van het Algemeen Reglement

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek minder bezoekers, meer leden De bibliotheek in Hengelo registreerde in 2007 totaal 351.829 bezoekers. Dit is een daling van 8.568

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015.

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015. Overzicht ingevulde Museana 2014 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 R.J.Schimmelpennincklaan 3 so-to-3612+3 2506 AE Den Haag teler.cn.3172312esse fax +31(o)70 36147 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen de heer

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Dordrecht

Toeristisch bezoek aan Dordrecht Toeristisch bezoek aan Dordrecht Besteding van toeristische bezoekers groeit naar meer dan 100 miljoen In 2010 zorgde het toeristisch bezoek in Dordrecht voor een economische spin-off van ruim 73 miljoen.

Nadere informatie

Marktbeschrijving Podiumkunsten 2007

Marktbeschrijving Podiumkunsten 2007 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Marktbeschrijving Podiumkunsten 2007 Henk Foekema E9977

Nadere informatie

Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015

Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015 Culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015 Stand van zaken 2015 Het aanbod in de cultuursector neemt toe Toename eigen vermogen Toename

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

Financieel verslag Seizoen Zwolle 20 december 2016

Financieel verslag Seizoen Zwolle 20 december 2016 S T I C H T I N G B E N J A M I N B R I T T E N O R K E S T E N P o d i u m v o o r t a l e n t o n t w i k k e l i n g! Financieel verslag Seizoen 2015 2016 Zwolle 20 december 2016 Folke Meijer HP Herwig

Nadere informatie

ontwikkeling, ontspanning

ontwikkeling, ontspanning 73 ontwikkeling ontspanning 6 74 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek meer bezoekers en meer leden De bibliotheken in Hengelo registreerden in 2008 totaal 434.449 bezoekers. Dit is een stijging van

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 31 december 2014 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.674 1.804 TOTAAL

Nadere informatie

Ontwikkeling en ontspanning

Ontwikkeling en ontspanning 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Openbare bibliotheek: verschuiving naar nieuwe media De dalende trend in ledental van de bibliotheek heeft zich, na een licht herstel in 2002,

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015

Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015 Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015 Gemeente Delft Cluster GBO / Kennisveld Informatie BBI / Onderzoek & Statistiek December 2015 Samenvatting

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

EEN MONITOR VOOR PODIUMKUNSTEN EN MUZIEKINDUSTRIE

EEN MONITOR VOOR PODIUMKUNSTEN EN MUZIEKINDUSTRIE 2011 EEN MONITOR VOOR PODIUMKUNSTEN EN MUZIEKINDUSTRIE De Podiumpeiler is uitgevoerd door Atlas voor gemeenten in opdracht van Muziek Centrum Nederland en Theater Instituut Nederland. De begeleidingscommissie

Nadere informatie

Ontwikkeling en ontspanning

Ontwikkeling en ontspanning 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek: aantal leden daalt maar uitleningen per lid stijgt Eind 2004 is het aantal mensen dat lid is van de bibliotheek gedaald van 24.977

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van FSC- producten onder Nederlandse gemeenten

Onderzoek naar het gebruik van FSC- producten onder Nederlandse gemeenten Bureau De Uitkomst De Lairessestraat 125 Rapportage 1075 HH Amsterdam www.bureaudeuitkomst.nl De bomen en het bos Onderzoek naar het gebruik van FSC- producten onder Nederlandse gemeenten auteur Dennis

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS

BELEIDSPLAN ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS BELEIDSPLAN & ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS 2015-2017 versie: 30 maart 2015 INHOUD I Doel van de stichting.. 3 II Korte voorgeschiedenis.. 3 2.1 Nulde seizoen 2013-2014 3 III Actuele beleid en

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten

Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 4 van het Algemeen Reglement

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Kunst

Conjunctuurenquête Kunst Conjunctuurenquête Kunst COENKU Bert Koopman Hans Onno van den Berg Er wordt flink wat gemeten in de Kunst en Cultuur Brancheverenigingen meten aanbod, bezoek, financiën PAS, TAS, MAS, DAS. Museummonitor

Nadere informatie

Rapportage. Opinieonderzoek hoofd/halskanker. Amsterdam, Standaard rapportage. Gesloten vragen

Rapportage. Opinieonderzoek hoofd/halskanker. Amsterdam, Standaard rapportage. Gesloten vragen DirectResearch Herengracht 454 1017 CA Amsterdam 020 770 75 79 info@directresearch.nl www.directresearch.nl Rapportage Amsterdam, 14-09-2017 Opinieonderzoek hoofd/halskanker Standaard rapportage Gesloten

Nadere informatie

VERHUUR BROCHURE. HUUR HET VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER mei t/m september 2016

VERHUUR BROCHURE. HUUR HET VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER mei t/m september 2016 VERHUUR BROCHURE HUUR HET VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER mei t/m september 2016 Maak gebruik van een unieke locatie en huur het Vondelpark Openluchttheater voor een buitengewoon evenement. HET VONDELPARK

Nadere informatie

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia BELANGRIJK Gegeven antwoorden worden strikt vertrouwelijk en naamloos verwerkt. Deelname aan de enquête is anoniem. Wil je echter kenbaar maken waar je voor

Nadere informatie

Beleidsplan Cultuurpodium Den Dolder 2015-2018

Beleidsplan Cultuurpodium Den Dolder 2015-2018 1 Beleidsplan Cultuurpodium Den Dolder 2015-2018 Stichting Cultuurpodium Den Dolder Postadres Stichting Cultuurpodium Den Dolder Paltzerweg 299 3734 CM Den Dolder info@cultuurpodiumdendolder.nl www.cultuurpodiumdendolder.nl

Nadere informatie

STICHTING PODIA HEEMSTEDE J A A R V E R S L A G

STICHTING PODIA HEEMSTEDE J A A R V E R S L A G 1 STICHTING PODIA HEEMSTEDE J A A R V E R S L A G Periode 1 januari 31 december 2016 Deel 1 Activiteitenverslag 2016 Deel 2 Financieel verslag 2016 Secretariaat: Claus Sluterweg 2, 2106 BP Heemstede 2

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Toelichting Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten, onderdeel podia popmuziek

Toelichting Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten, onderdeel podia popmuziek Toelichting Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten, onderdeel podia popmuziek 1. Inleiding Met de Deelregeling programmeringssubsidies beoogt het Fonds Podiumkunsten de kwaliteit en diversiteit

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 R.J. Kenens L. Hingstman Februari 2004 NIVEL Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT Telefoon: 030-27 29 700 www.nivel.nl Pagina 2 van 6 INLEIDING In

Nadere informatie

Voorwoord. Albin Ograjensek Initiatiefnemer

Voorwoord. Albin Ograjensek Initiatiefnemer Jaarverslag 2008 Voorwoord Eén stap zetten is geen probleem, dit herhalen tot in lengte van dagen is een uitdaging. Tweeduizend en acht is de tweede stap die de Stichting Muziek Jong voor Oud zet in een

Nadere informatie

ontwikkeling, ontspanning STATISTISCH JAARBOEK

ontwikkeling, ontspanning STATISTISCH JAARBOEK 67 STATISTISCH JAARBOEK 2002 6 ontwikkeling ontspanning 68 Ontwikkeling, ontspanning Bibliotheek: minder volwassen leners, minder boeken, meer andere media Het aantal leners dat bij de bibliotheek in Hengelo

Nadere informatie

CULTUURPARTICIPATIE (2015)

CULTUURPARTICIPATIE (2015) CULTUURPARTICIPATIE (2015) 80% van de Eindhovenaren heeft het afgelopen jaar (peilmoment najaar 2015) een of meerdere culturele voorstellingen bezocht. In 2014 was dat 78%. Het vaakst ging men naar de

Nadere informatie

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film)

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) 10 1. Musea/tentoonstellingen 2. Bioscoopbezoek 3. Podiumkunsten 4. Erfgoedactiviteiten

Nadere informatie

Beoordeling van de financiële positie en de bedrijfsvoering van het burgerweeshuis. Frans Vreeke

Beoordeling van de financiële positie en de bedrijfsvoering van het burgerweeshuis. Frans Vreeke Beoordeling van de financiële positie en de bedrijfsvoering van het burgerweeshuis Frans Vreeke September 2008 38086 Beoordeling van de financiële positie en de bedrijfsvoering van het burgerweeshuis Inhoud

Nadere informatie

Rapportage. PR onderzoek - Press Affairs meewind.nl. Amsterdam, Standaard rapportage. Gesloten vragen

Rapportage. PR onderzoek - Press Affairs meewind.nl. Amsterdam, Standaard rapportage. Gesloten vragen DirectResearch Herengracht 454 1017 CA Amsterdam 020 770 75 79 info@directresearch.nl www.directresearch.nl Rapportage Amsterdam, 07-04-2016 PR onderzoek - Press Affairs meewind.nl Standaard rapportage

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de markt van koopwoningen. WoONcongres 2016, Den Haag, 7 april 2016

Ontwikkelingen op de markt van koopwoningen. WoONcongres 2016, Den Haag, 7 april 2016 Ontwikkelingen op de markt van koopwoningen WoONcongres 2016, Den Haag, 7 april 2016 16086-ABF Huidig beeld op markt voor koopwoningen Beeld indicatoren voor koopmarkt is verdeeld gunstig Verhuisgedrag,

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Factsheet Bos en Natuur 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Colland Bestuursbureau, 8 december 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Cultuur

Hoofdstuk 21. Cultuur Hoofdstuk 21. Cultuur Samenvatting Evenals in 2003, heeft driekwart van de Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit

Nadere informatie

MUZIEK UIT HET HART VAN ZWOLLE. Beleidsplan 2015-2017

MUZIEK UIT HET HART VAN ZWOLLE. Beleidsplan 2015-2017 MUZIEK UIT HET HART VAN ZWOLLE Beleidsplan 2015-2017 Vastgesteld door het bestuur op 27-03- 2015 Inhoudsopgave 1. Artistieke koers 3 1.1 Oprichting en geschiedenis 3 1.2 Toekomstvisie 3 Missie 3 Visie

Nadere informatie

BENCHMARK WOZ-KOSTEN

BENCHMARK WOZ-KOSTEN BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2007 - Inleiding In 1999 is de Waarderingskamer begonnen met het organiseren van een benchmark over de kosten voor de uitvoering van de Wet WOZ. Eind 2003 heeft dit geleid tot een

Nadere informatie

13% 0% Zeker wel Wel Neutraal Niet Zeker niet Weet niet

13% 0% Zeker wel Wel Neutraal Niet Zeker niet Weet niet Asielzoekers 28% 27% 2 1 13% Zeker wel Wel Neutraal Niet Zeker niet Weet niet 1% 4 4 3 2 1 38% 19% 18% Zeker wel Wel Neutraal Niet Zeker niet Weet niet 1% 1 Asielzoekers per politieke partij 8 7 6 5 4

Nadere informatie

Theaters 2002. Cijfers en kengetallen van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD)

Theaters 2002. Cijfers en kengetallen van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) Theaters 2002 Cijfers en kengetallen van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Theaters 2002 Cijfers en kengetallen van de

Nadere informatie

Via Crucis. Terugblik

Via Crucis. Terugblik Via Crucis een nieuwe kijk op lijden Terugblik a. gegevens Op vrijdag 9 maart, dinsdag 3 april en vrijdag 6 april 2012 werd de voorstelling Via Crucis gespeeld. Achtereenvolgens was de voorstelling te

Nadere informatie

Muziekcentrum. Wilminktheater. 439 activiteiten 160 hectoliter bier per jaar. 354 activiteiten flessen wijn per jaar. wilminktheater.

Muziekcentrum. Wilminktheater. 439 activiteiten 160 hectoliter bier per jaar. 354 activiteiten flessen wijn per jaar. wilminktheater. Jaarverslag 2015 Wilminktheater Muziekcentrum 354 activiteiten 14.000 flessen wijn per jaar 439 activiteiten 160 hectoliter bier per jaar De Kleine Willem De Grote Kerk 246 activiteiten 125 jaar oud 63

Nadere informatie

Beleidsplan herfst 2013

Beleidsplan herfst 2013 Beleidsplan herfst 2013 I. De stichting I.1. Inleiding Dit beleidsplan zal dienen als leidraad voor het te voeren dagelijks beleid, als toetsingsinstrument voor plannen en voortgang van projecten en als

Nadere informatie

inhoud Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) Funenpark 1 1018 AK Amsterdam t 020 4215005 f 020 4214937 e info@vnpf.nl www.vnpf.

inhoud Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) Funenpark 1 1018 AK Amsterdam t 020 4215005 f 020 4214937 e info@vnpf.nl www.vnpf. Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) Funenpark 1 1018 AK Amsterdam t 020 4215005 f 020 4214937 e info@vnpf.nl www.vnpf.nl redactie Arne Dee (VNPF) Berend Schans (VNPF) databewerking Richard

Nadere informatie

Toelichting Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten

Toelichting Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten Toelichting Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten 1. Inleiding Met de Deelregeling programmeringssubsidies beoogt het Fonds Podiumkunsten de kwaliteit en diversiteit in de podiumkunsten

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Cultuur

Hoofdstuk 22. Cultuur Hoofdstuk 22. Cultuur Samenvatting Driekwart van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit het meest populair,

Nadere informatie

ontwikkeling, ontspanning

ontwikkeling, ontspanning 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek: voor het eerst sinds jaren stijging ledental In 2002 is het ledental van de bibliotheek voor het eerst sinds een paar jaren gegroeid

Nadere informatie

Economie van het theater

Economie van het theater Economie van het theater Dissertatie ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Cees Langeveld PUBLIEK Publiek opleidingsniveau is de belangrijkste factor voor verklaring

Nadere informatie

Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie

Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie Samenvatting Culturele voorstellingen en voorzieningen Acht op de tien Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen

Nadere informatie

Economische ontwikkelingen in de cultuursector,

Economische ontwikkelingen in de cultuursector, Economische ontwikkelingen in de cultuursector, 2005-2012 Economische ontwikkelingen in de cultuursector, 2005-2012 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Eindrapport Auteurs Enno Gerdes (Rebel)

Nadere informatie

Enquête onder verenigingen voor amateurkunst, geschiedenis en volkscultuur in Achtkarspelen, Alphen a/d Rijn, Hardenberg, Houten, Nuenen en Venlo

Enquête onder verenigingen voor amateurkunst, geschiedenis en volkscultuur in Achtkarspelen, Alphen a/d Rijn, Hardenberg, Houten, Nuenen en Venlo Enquête onder verenigingen voor amateurkunst, geschiedenis en volkscultuur in Achtkarspelen, Alphen a/d Rijn, Hardenberg, Houten, Nuenen en Venlo Als onderdeel van een onderzoek naar veranderingen in de

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Rabobank 38.43.03.692 Handelsregister 09036187 BTW nr. NL005435614B01

Rabobank 38.43.03.692 Handelsregister 09036187 BTW nr. NL005435614B01 Schouwburg Amphion Hofstraat 159 Postbus 413 7000 AK Doetinchem Telefoon (0314)37 60 00 Telefax (0314)36 36 65 E-mail info@amphion.nl Internet www.amphion.nl Rabobank 38.43.03.692 Handelsregister 09036187

Nadere informatie

directeur Dans- en Muziekcentrum Den Haag (Lucent Danstheater Dr Anton Philipszaal) Cultureel boegbeeld voor Den Haag

directeur Dans- en Muziekcentrum Den Haag (Lucent Danstheater Dr Anton Philipszaal) Cultureel boegbeeld voor Den Haag directeur Dans- en Muziekcentrum Den Haag (Lucent Danstheater Dr Anton Philipszaal) Cultureel boegbeeld voor Den Haag s-gravenhage, april 2012 1. Profiel theatercomplex De Dr Anton Philipszaal en het Lucent

Nadere informatie

Kosten van aankoop van museumstukken ter uitbreiding of vernieuwing van de collectie.

Kosten van aankoop van museumstukken ter uitbreiding of vernieuwing van de collectie. Aankoopfonds (musea) Activiteitenlasten materieel Activiteitenlasten personeel Activiteitenlasten totaal Algemene reserve Begeleiding Beheerslasten materieel Beheerslasten personeel Beheerslasten totaal

Nadere informatie

BATEN Opbrensten totaal 1.392 Directe opbrengsten 1.352 Publieksinkomen 922 Recettes (DMC) 629 Uitkoopsommen 290 Overige publieksinkomsten 3 Sponsorinkomsten 260 Overige directe opbrengsten 170 Educatieve

Nadere informatie

Publieksonderzoeken Nijmeegse podia

Publieksonderzoeken Nijmeegse podia Publieksonderzoeken Nijmeegse podia meting eind 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 9 De Vereeniging 11 De Stadsschouwburg 17 LUX 22 Doornroosje 28 Merleyn 34 Het Lindenberg Theater 39 Bijlage:

Nadere informatie