2013 CULTUUR IN CIJFERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013 CULTUUR IN CIJFERS"

Transcriptie

1 2013 CULTUUR IN CIJFERS

2 / TOELICHTING // Cultuur in Cijfers 2013 Deze bijlage bij Cultuur in Beeld 2013 bevat financiële en prestatiegegevens van instellingen die onderdeel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur , wat betekent dat zij direct geerd worden door het ministerie van OCW. De gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op de cijfers uit de jaarrekeningen en de prestatieverantwoordingen zoals die zijn aangeleverd door de instellingen zelf. // Belangrijkste wijziging(en) t.o.v. Cultuur in Cijfers 2012 Het gemiddelde percentage dat is berekend per sector of regio, is een gewogen gemiddelde. Vorig jaar waren ongewogen gemiddelden berekend. Grote instellingen tellen nu in het gemiddelde dus zwaarder mee dan kleine. De in deze uitgave gepubliceerde financiële gegevens over het jaar 2012, waaronder de, zijn door het ministerie van OCW niet aanvullend gecontroleerd zoals over 2010 en De aanvullende controle over die jaren was gericht op de cijfers van de cultuurproducerende instellingen, in verband met de relevantie van het percentage voor de toetreding van deze instellingen tot de basisinfrastructuur // Financiële gegevens (alle jaren) De overzichten tonen een aantal bedragen uit de exploitatierekening. Het zijn geen uitputtende exploitatieoverzichten. Publieks zijn uit voorstellingsgerelateerde activiteiten, zoals kaartverkoop en voorstellingsgerelateerde horeca. Overige zijn uit commerciële activiteiten, sponsoring, private fondsen of schenkingen. Het percentage is het totaal aan (de som van publieks en overige ) ten opzichte van het totaal aan structurele s. Het is mogelijk dat de het totaal aan structurele s overtreffen. Percentages hoger dan 100 komen dus voor. Begeleidingstaak van de orkesten: De voor de begeleidingstaak heeft invloed op het percentage en de per bezoek. In de orkestentabel zijn daarom gecorrigeerde cijfers vermeld. Dit betekent dat alle gegevens in de tabel, ook de OCW, exclusief begeleidingen zijn. In de tabel met de regionale spreiding zijn de s voor de begeleidingstaak wel meegerekend. // Financiële gegevens 2009 (exclusief kolom incidentele s ) De post totale baten in het instellingsoverzicht laat een bedrag zien dat meestal hoger is dan de som van de afzonderlijke posten totale structurele en totale. Dat komt door de incidentele s en eventuele overige ontbrekende posten uit de exploitatierekening, zoals bijzondere baten, waardering vrijkaarten of baten in natura. De s in het overzicht zijn allemaal structurele s. Incidentele of projects zijn niet weergegeven. 2 \

3 // Financiële gegevens 2010 t/m 2012 (inclusief kolom incidentele s ) De post totale baten in het instellingsoverzicht laat een bedrag zien dat hoger kan zijn dan de som van de afzonderlijke posten totale structurele, totale en incidentele s. De oorzaak daarvan zijn (onderdelen van) posten uit de exploitatierekening die hier onvermeld zijn gebleven: bedragen in de kolommen met s en zijn soms gecorrigeerd voor bedragen die niet meetellen bij het berekenen van het percentage, maar die in beginsel wel onderdeel uitmaken van de baten. In de kolom totale baten zijn deze bedragen daarom wel opgenomen. Achterliggende oorzaken zijn bijvoorbeeld waardering van vrijkaarten of baten in natura. // Prestatiegegevens Het aantal uitvoeringen en tentoonstellingen is exclusief overige activiteiten, zoals workshops, lezingen, educatieve activiteiten of, in het specifieke geval van de orkesten, de begeleiding van opera- en dansvoorstellingen. Het totaal bezoeken betreft het het aantal bezoeken per uitvoering of bij tentoonstellingen per jaar en is exclusief bezoeken aan overige activiteiten. Uitzondering: bij de musea en presentatie-instellingen zijn de bezoeken inclusief de bezoeken van scholieren. Openingsuren zijn de gemiddelde openingsuren per week. // Regionale spreiding cultuurproducerende instellingen In deze tabel zijn s aan orkesten voor de begeleidingstaak in alle jaren meegeteld. Voor de jaren zijn de bevolkingsaantallen berekend als het gemiddelde van 1 januari en 31 december van elk jaar (Bron: Statline). 2013: De ramingscijfers zijn dezelfde als gepubliceerd in CIC 2012 en gebaseerd op de plangegevens zoals bekend in het voorjaar van Omdat het jaar 2013 loopt, zijn nog geen realisatiecijfers beschikbaar. Er is voor de per inwoner wel gerekend met geactualiseerde bevolkingsaantallen (voorlopige cijfers ), wat voor kleine verschillen t.o.v. CIC 2012 zorgt. 2011: De bevolkingsaantallen ultimo 2011 waren in CIC 2012 nog gebaseerd op voorlopige cijfers. In deze uitgave zijn de definitieve cijfers verwerkt. Dit zorgt bij sommige regio s voor kleine afwijkingen t.o.v. CIC 2012 bij de per inwoner. Twee instellingen in de regio Den Haag waren onderdeel van de groep cultuurproducerende instellingen, maar zijn met ingang van 2013 gelabeld als niet- cultuurproducerend. Het betreft het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (was: museum) en Digitaal Erfgoed Nederland (was: ontwikkelinstelling). Om de jaren onderling vergelijkbaar te houden, zijn deze twee instellingen in deze tabel ook in 2013 meegeteld voor de regio Den Haag. 3 \

4 / INHOUDSOPGAVE Dansgezelschappen financiële gegevens prestatiegegevens Toneelgezelschappen financiële gegevens prestatiegegevens Orkesten financiële gegevens prestatiegegevens Operagezelschappen financiële gegevens prestatiegegevens Jeugdgezelschappen financiële gegevens prestatiegegevens Productiehuizen financiële gegevens prestatiegegevens Presentatie-instellingen financiële gegevens prestatiegegevens Musea financiële gegevens prestatiegegevens Festivals financiële gegevens prestatiegegevens Ontwikkelinstellingen financiële gegevens Overige instellingen, niet- cultuurproducerend financiële gegevens Regionale spreiding BIS cultuurproducerende instellingen Instellingen Fonds Podiumkunsten financiële gegevens Colofon \

5 Dansgezelschappen / financiële gegevens baten (2+3+8) Incidentele s structurele ( ) OCW gemeente provincie andere bestuursorganen Totaal (9+10) Publieks Overige Eigen %** (8/3) Stichting Dansgroep Amsterdam ,8% Amsterdam ,5% ,2% ,0% Stichting Introdans ,0% Oost ,3% ,5% ,1% Stichting Het Nationale Ballet** ,2% Amsterdam ,4% ,4% ,3% Stichting Nederlands Dans Theater** ,5% Den Haag ,4% ,7% ,7% Stichting Noord Nederlandse Dans ,6% Noord ,3% ,6% ,5% Stichting Scapino Ballet Rotterdam ,0% Rotterdam ,4% ,9% ,1% Stichting Zuidelijke Dansvoorziening ,1% Zuid ,3% ,0% ,6% Totaal sector Gemiddelde per instelling ,8% 5 \

6 Dansgezelschappen / prestatiegegevens Totaal uitvoeringen* Uitvoeringen NL Totaal bezoeken* Bezoeken NL Bezoeken per uitvoering NL Schoolvoorstellingen* Schoolbezoeken* Totaal per bezoek*/** (15/13) (3/(14+18)) Stichting Dansgroep Amsterdam ,56 Amsterdam , , ,04 Stichting Introdans ,20 Oost , , ,07 Stichting Het Nationale Ballet** ,54 Amsterdam , , ,09 Stichting Nederlands Dans Theater** ,73 Den Haag , , ,11 Stichting Noord Nederlandse Dans ,65 Noord , , ,79 Stichting Scapino Ballet Rotterdam ,67 Rotterdam , , ,80 Stichting Zuidelijke Dansvoorziening ,25 Zuid , , ,47 Totaal sector Gemiddelde instelling sector ,87 * Uitvoeringen voor schoolgroepen zijn niet opgenomen in totaal uitvoeringen en totaal bezoeken, maar wel in totaal per bezoek. ** per bezoek en % zijn in dit overzicht niet gecorrigeerd voor kosten van begeleiding door orkesten. Wanneer de kosten voor begeleiding van dansvoorstellingen door orkesten worden meegerekend ligt de per bezoek hoger en het percentage lager. 6 \

7 Toneelgezelschappen / financiële gegevens baten Incidentele s structurele OCW gemeente provincie andere bestuursorganen Totaal Publieks Overige Eigen % (2+3+8) ( ) (9+10) (8/3) Fryske Toaniel Stifting Tryater ,3% Noord ,2% ,6% ,2% Stichting Het Nationale Toneel ,6% Den Haag ,1% ,6% ,7% Stichting Noord Nederlands Toneel ,5% Noord ,7% ,7% ,9% Stichting Theaterproduktie Rotterdam ,1% Rotterdam ,4% ,3% ,8% Stichting Toneelgroep Amsterdam ,7% Amsterdam ,0% ,9% ,5% Stichting Toneelgroep Oostpool ,2% Oost ,2% ,8% ,3% Stichting De Utrechtse Spelen ,3% Midden ,3% ,9% ,8% Stichting Het Zuidelijk Toneel ,8% Zuid ,1% ,6% ,9% Toneelgroep Maastricht ,4% Zuid ,3% ,5% ,0% Totaal sector Gemiddelde per instelling ,9% 7 \

8 Toneelgezelschappen / prestatiegegevens Totaal uitvoeringen* Uitvoeringen NL Totaal bezoeken* Bezoeken NL Bezoeken per uitvoering NL Schoolvoorstellingen* Schoolbezoeken* Totaal per bezoek* (15/13) (3/(14+18)) Fryske Toaniel Stifting Tryater ,61 Noord , , ,63 Stichting Het Nationale Toneel ,01 Den Haag , , ,35 Stichting Noord Nederlands Toneel ,87 Noord , , ,57 Stichting Theaterproductie Rotterdam ,75 Rotterdam , , ,37 Stichting Toneelgroep Amsterdam ,96 Amsterdam , , ,34 Stichting Toneelgroep Oostpool ,04 Oost , , ,38 Stichting De Utrechtse Spelen ,03 Midden , , ,55 Stichting Het Zuidelijk Toneel ,91 Zuid , , ,51 Toneelgroep Maastricht ,11 Zuid , , ,54 Totaal sector Gemiddelde instelling sector ,62 * Uitvoeringen voor schoolgroepen zijn niet opgenomen in totaal uitvoeringen en totaal bezoeken, maar wel in totaal per bezoek. 8 \

9 Orkesten / financiële gegevens 1 baten 2 Incidentele s 3 structurele 4 OCW 5 gemeente 6 provincie 7 andere bestuursorganen 8 Totaal 9 Publieks 10 Overige 11 Eigen % (2+3+8) ( ) (9+10) (8/3) Stichting Het Brabants Orkest ,4% Zuid ,3% ,0% ,3% Stichting Het Gelders Orkest ,1% Oost ,0% ,0% ,7% Stichting Koninklijk Concertgebouworkest ,4% Amsterdam ,1% ,0% ,8% Stichting Limburgs Symphonie Orkest ,7% Zuid ,5% ,5% ,2% Stichting Het Nederlands Ballet- en ,5% Symfonieorkest Holland Symfonia ,9% West ,5% ,1% Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest ,2% Amsterdam ,4% ,4% ,5% Stichting Noord Nederlands Orkest ,6% Noord ,7% ,0% ,9% Stichting Nederlands Symfonieorkest ,2% (Orkest van het Oosten) ,3% Oost ,4% ,6% Stichting Het Residentie Orkest ,3% Den Haag ,0% ,9% ,4% Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest ,8% Rotterdam ,9% ,1% ,7% Totaal sector Gemiddelde per instelling ,5% 9 \

10 Orkesten / prestatiegegevens 12 Totaal uitvoeringen* 13 Uitvoeringen NL 14 Totaal bezoeken* 15 Bezoeken NL 16 Bezoeken per uitvoering NL 17 Schoolvoorstellingen* 18 Schoolbezoeken* 19 Begeleidingen 20 Totaal per bezoek* (15/13) (3/(14+18)) Stichting Het Brabants Orkest ,84 Zuid , , ,23 Stichting Het Gelders Orkest ,72 Oost , , ,21 * Uitvoeringen voor schoolgroepen zijn niet opgenomen in totaal uitvoeringen en totaal bezoeken, maar wel in totaal per bezoek. Stichting Koninklijk Concertgebouworkest ,06 Amsterdam , , ,76 Stichting Limburgs Symphonie Orkest ,08 Zuid , , ,35 Stichting Het Nederlands Ballet- en ,05 Symfonieorkest Holland Symfonia ,55 West , ,14 Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest ,79 Amsterdam , , ,25 Stichting Noord Nederlands Orkest ,96 Noord , , ,04 Stichting Nederlands Symfonieorkest ,90 (Orkest van het Oosten) ,44 Oost , ,26 Stichting Het Residentie Orkest ,11 Den Haag , , ,83 Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest ,56 Rotterdam , , ,76 Totaal sector Gemiddelde instelling sector ,10 10 \

11 Operagezelschappen / financiële gegevens baten (2+3+8) Incidentele s structurele ( ) OCW gemeente provincie andere bestuursorganen Totaal (9+10) Publieks Overige Eigen %** De Nederlandse Opera ,7% Amsterdam ,2% ,6% ,9% Stichting Nationale Reisopera ,7% Oost ,8% ,3% ,5% Stichting Opera Zuid ,1% Zuid ,5% ,8% ,3% Totaal Gemiddelde per instelling ,6% (8/3) 11 \

12 Operagezelschappen / prestatiegegevens Totaal uitvoeringen** Uitvoeringen NL Totaal bezoeken** Bezoeken NL Bezoeken per uitvoering NL Schoolvoorstellingen** Schoolbezoeken** Totaal per bezoek*/** (15/13) (3/(14+18)) De Nederlandse Opera ,39 Amsterdam , , ,57 Stichting Nationale Reisopera ,41 Oost , , ,80 Stichting Opera Zuid ,17 Zuid , , ,64 Totaal sector Gemiddelde instelling sector ,47 * per bezoek en % zijn in dit overzicht niet gecorrigeerd voor kosten van begeleiding door orkesten. Wanneer de kosten voor begeleiding van operavoorstellingen door orkesten worden meegerekend is de per bezoek hoger en het percentage lager. ** Uitvoeringen voor schoolgroepen zijn niet opgenomen in totaal uitvoeringen en totaal bezoeken, maar wel in totaal per bezoek. 12 \

13 Jeugdgezelschappen / financiële gegevens / 1 van baten (2+3+8) Incidentele s structurele ( ) OCW gemeente provincie andere bestuursorganen Totaal (9+10) Publieks Overige Eigen % Dans (4) Stichting Danstheater Aya ,6% Amsterdam ,8% ,5% ,3% Stichting De Stilte ,6% Zuid ,8% ,9% ,0% Stichting Meekers ,6% Rotterdam ,6% ,0% ,8% Stichting Merkx & Dansers ,3% Midden ,2% ,4% ,4% (8/3) zie volgende pagina > 13 \

14 Jeugdgezelschappen / financiële gegevens / 2 van baten (2+3+8) Incidentele s structurele ( ) OCW gemeente provincie andere bestuursorganen Totaal (9+10) Publieks Overige Eigen % Toneel (9) Stichting De Citadel Jeugdtheater ,5% Noord ,1% ,1% ,8% Stichting Het Filiaal ,9% Midden ,0% ,9% ,5% Stichting Jeugdtheater Sonnevanck ,6% Oost ,7% ,4% ,5% Stichting Het Laagland ,7% Zuid ,4% ,6% ,3% Stichting Stella Den Haag ,3% Den Haag ,9% ,6% ,0% Stichting Theater Artemis ,2% Zuid ,6% ,4% ,4% Stichting Theater Groep Kwatta ,9% Oost ,0% ,2% ,3% Stichting Theatergroep Max ,4% Rotterdam ,9% ,5% ,9% De Toneelmakerij ,7% Amsterdam ,1% ,8% ,7% Totaal sector Gemiddelde per instelling ,7% (8/3) 14 \

15 Jeugdgezelschappen / prestatiegegevens / 1 van Totaal uitvoeringen* Uitvoeringen NL Totaal bezoeken* Bezoeken NL Bezoeken per uitvoering NL Schoolvoorstellingen* Schoolbezoeken* Totaal per bezoek* (15/13) (3/(14+18)) Dans (4) Stichting Danstheater Aya ,05 Amsterdam , , ,84 Stichting De Stilte ,97 Zuid , , ,48 Stichting Meekers ,56 Rotterdam , , ,13 Stichting Merkx & Dansers ,75 Midden , , ,08 * Uitvoeringen voor schoolgroepen zijn niet opgenomen in totaal uitvoeringen en totaal bezoeken, maar wel in totaal per bezoek. zie volgende pagina > 15 \

16 Jeugdgezelschappen / prestatiegegevens / 2 van Totaal uitvoeringen* Uitvoeringen NL Totaal bezoeken* Bezoeken NL Bezoeken per uitvoering NL Schoolvoorstellingen* Schoolbezoeken* Totaal per bezoek* (15/13) (3/(14+18)) Toneel (9) Stichting De Citadel Jeugdtheater ,13 Noord , , ,16 Stichting Het Filiaal ,32 Midden , , ,19 Stichting Jeugdtheater Sonnevanck ,60 Oost , , ,41 Stichting Het Laagland ,46 Zuid , , ,24 Stichting Stella Den Haag ,90 Den Haag , , ,95 Stichting Theater Artemis ,43 Zuid , , ,80 Stichting Theatergroep Kwatta ,43 Oost , , ,98 Stichting Theatergroep Max ,56 Rotterdam , , ,94 De Toneelmakerij ,87 Amsterdam , , ,22 Totaal sector Gemiddelde instelling sector ,00 * Uitvoeringen voor schoolgroepen zijn niet opgenomen in totaal uitvoeringen en totaal bezoeken, maar wel in totaal per bezoek. 16 \

17 Productiehuizen / financiële gegevens / 1 van 2 1 baten 2 Incidentele s 3 structurele 4 OCW 5 gemeente 6 provincie 7 andere 8 Totaal 9 Publieks 10 Overige 11 Eigen bestuurs- % organen (2+3+8) ( ) (9+10) (8/3) Dans (3) Stichting Dansateliers ,7% Rotterdam ,1% ,3% ,6% Stichting Danswerkplaats Amsterdam ,7% Amsterdam ,3% ,4% ,4% Stichting Korzo ,8% Den Haag ,7% ,3% ,1% Muziek (5) Stichting M-Lab Laboratorium voor ,6% muziektheater ,1% Amsterdam ,2% ,6% Stichting Muziekwerkplaats Brabant ,8% Zuid ,3% ,8% ,8% Stichting Oorkaan ,1% Amsterdam ,6% ,7% ,6% Stichting Paradiso Melkweg Productiehuis ,3% Amsterdam ,2% ,9% ,2% Stichting Productiehuis Oost-Nederland ,5% Oost ,3% ,8% ,0% Toneel (13) Stichting Gasthuis Frascati ,4% Amsterdam ,5% ,2% ,7% Stichting Grand Theatre ,7% Noord ,4% ,0% ,3% zie volgende pagina > 17 \

18 Productiehuizen / financiële gegevens / 2 van 2 1 baten 2 Incidentele s 3 structurele 4 OCW 5 gemeente 6 provincie 7 andere 8 Totaal 9 Publieks 10 Overige 11 Eigen bestuurs- % organen Toneel (vervolg) (2+3+8) ( ) (9+10) (8/3) Stichting Huis aan de Werf/ Festival aan de Werf ,2% Midden ,1% ,9% ,4% Stichting Jeugdtheaterwerkplaats Het Lab ,0% (De Berenkuil) ,2% Midden ,0% ,5% Stichting MC ,2% Amsterdam ,8% ,0% ,8% Stichting Productiehuis Brabant ,9% Zuid ,0% ,0% ,9% Stichting Productiehuis Limburg ,7% Het Huis van Bourgondië ,2% Zuid ,8% ,8% Stichting Productiehuis Rotterdam ,5% Rotterdam ,6% ,2% ,5% Stichting Theater- en Productiehuis Almere ,9% Midden ,2% ,8% ,0% Stichting Theaterproductiehuis Zeelandia ,4% Zuid ,2% ,6% ,8% Stichting Het Veem theater ,1% Amsterdam ,0% ,8% ,8% Stichting Toneelschuur Producties ,9% West ,3% ,1% ,6% Stichting Theaterwerkplaats Generale Oost ,2% Oost ,1% ,1% ,0% Totaal sector Gemiddelde per instelling ,2% 18 \

19 Productiehuizen / prestatiegegevens / 1 van 2 12 Totaal uitvoeringen 13 Uitvoeringen NL 14 Totaal bezoeken 15 Bezoeken NL 16 Bezoeken per uitvoering NL 17 Totaal per bezoek* (15/13) (3/14) Dans (3) Stichting Dansateliers ,76 Rotterdam , , ,73 Stichting Danswerkplaats Amsterdam ,07 Amsterdam , , ,54 Stichting Korzo ,58 Den Haag , , ,07 Muziek (5) Stichting M-Lab Laboratorium ,98 voor muziektheater ,01 Amsterdam , ,35 Stichting Muziekwerkplaats Brabant ,79 Zuid , , ,41 Stichting Oorkaan ,59 Amsterdam , , ,24 Stichting Paradiso Melkweg Productiehuis ,14 Amsterdam , , ,50 Stichting Productiehuis Oost-Nederland ,34 Oost , , ,97 Toneel (13) Stichting Gasthuis Frascati ,22 Amsterdam , , ,86 Stichting Grand Theatre ,55 Noord , , ,70 * Korzo: Als de bezoekcijfers van het productiehuis worden gewogen tegenover ontvangen s voor deze specifieke functie wordt totaal per bezoek : voor 2009: 60,83; voor 2010: 63,17; voor 2011: 56,30 en voor 2012: 51,43 zie volgende pagina > 19 \

20 Productiehuizen / prestatiegegevens / 2 van 2 12 Totaal uitvoeringen 13 Uitvoeringen NL 14 Totaal bezoeken 15 Bezoeken NL 16 Bezoeken per uitvoering NL 17 Totaal per bezoek* (15/13) (3/14) Toneel (vervolg) Stichting Huis aan de Werf/ Festival aan de Werf ,17 Midden , , ,40 Stichting Jeugdtheaterwerkplaats Het Lab ,48 (De Berenkuil) ,36 Midden , ,72 Stichting MC ,29 Amsterdam , , ,96 Stichting Productiehuis Brabant ,82 Zuid , , ,40 Stichting Productiehuis Limburg ,10 Het Huis van Bourgondië ,80 Zuid , ,67 Stichting Productiehuis Rotterdam ,65 Rotterdam , , ,12 Stichting Theater- en Productiehuis Almere ,28 Midden , , ,83 Stichting Theaterproductiehuis Zeelandia ,65 Zuid , , ,96 Stichting Het Veem theater ,29 Amsterdam , , ,64 Stichting Toneelschuur Producties ,96 West , , ,00 Stichting Theaterwerkplaats Generale Oost , , , ,91 Totaal sector Gemiddelde instelling sector ,48 * Korzo: Als de bezoekcijfers van het productiehuis worden gewogen tegenover ontvangen s voor deze specifieke functie wordt totaal per bezoek : voor 2009: 60,83; voor 2010: 63,17; voor 2011: 56,30 en voor 2012: 51,43 20 \

Instelling Subs 2009 incl OVA'09

Instelling Subs 2009 incl OVA'09 Pagina 1 van 5 Instelling Subs 2009 BIS St Toneelgroep A'dam 3.165.856 St Het Nationale Toneel 2.501.856 Stichting Noord Nederlands Toneel 2.762.068 Stichting De Paardenkathedraal 1.541.600 Stichting Theaterproduktie

Nadere informatie

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST REGIO NOORD Tryater Leeuwarden Artikel 3.9. Algemeen theater 1.500.000 92.766-1.592.766 Noord Nederlands Toneel Groningen Artikel 3.9. Algemeen theater 2.500.000 154.942-2.654.942 Het Houten Huis Groningen

Nadere informatie

Lijst van aanvragen voor de basisinfrastructuur 2013-2016, voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur

Lijst van aanvragen voor de basisinfrastructuur 2013-2016, voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur Lijst van aanvragen voor de basisinfrastructuur 2013-2016, voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur Naam instelling Artikel Gevraagd bedrag Plafond- bedrag Standplaats Algemeen theater Algemeen

Nadere informatie

Subsidieplan 2009-2012 toekenningen na Motie Hamer 12 november 2009

Subsidieplan 2009-2012 toekenningen na Motie Hamer 12 november 2009 Subsidieplan 2009-2012 toekenningen na Het Zuidelijk Toneel (b) Toneelgezelschap 2.518.330 0 2.518.330 Het Nationale Toneel (b) Toneelgezelschap 2.306.972 52.963 2.359.935 Noord Nederlands Toneel (b) Toneelgezelschap

Nadere informatie

Bijlage 1: Subsidieplan 2009-2012 toekenningen

Bijlage 1: Subsidieplan 2009-2012 toekenningen Bijlage 1: Subsidieplan 2009-2012 toekenningen Soort instelling 15 mei Subsidie 2005- advies Raad 2008 l/p 2006 voor Cultuur 18 juli advies Raad voor Cultuur Subsidie 2009 l/p 2008 incl 1,7% toelichting

Nadere informatie

Kunst in cijfers Kunst in cijfers

Kunst in cijfers Kunst in cijfers Kunst in cijfers Kunst in cijfers Inhoud Voorwoord 2 Inleiding 4 Deel één: Algemene gegevens van 127 cultuur producerende instellingen 6 Financiering 8 Financiering van de cultuursector 9 Omzet 10 Structurele

Nadere informatie

culturele basisinfrastructuur 2013 2016

culturele basisinfrastructuur 2013 2016 culturele basisinfrastructuur 2013 2016 Deel 1 Slagen in Cultuur culturele basisinfrastructuur 2013 2016 1 Inhoud Deel 1 Inleiding 5 1.1 Slagen in Cultuur 7 1.2 Adviesaanvraag en beoordelingskader 9 1.3

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Notitie Mattheüseffect

Notitie Mattheüseffect Notitie Mattheüseffect rapportnr. 1350 18 september 2015 Notitie Mattheüseffect M.A.G. Gielen, MSc Drs. M.M. van Asselt Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Den

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013 ACTIVITEITENPLAN 2014 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is het seizoen 2013-2014 begonnen met nieuwe ambities. Het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016 vormde daarbij het vertrekpunt, maar

Nadere informatie

raad voor cultuur de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mevrouw lm van Bijsterveldt Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

raad voor cultuur de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mevrouw lm van Bijsterveldt Postbus 16375 2500 BJ Den Haag R.J. Schimmelpennincklaan 3 postbus 61243 2506 AE Den Haag telefoon +31(0)70310 66 86 fax +31(0)703614727 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Aanvraagformulier meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016 voor producerende instellingen

Aanvraagformulier meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016 voor producerende instellingen Aanvraagformulier meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016 voor producerende instellingen Aanvraagformulier meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016 voor producerende instellingen Aanvraagformulier meerjarige

Nadere informatie

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Gezamenlijke verantwoordelijkheid Gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Maastricht, Arnhem, Groningen en Enschede Aan de Staatssecretaris van Cultuur De heer H. Zijlstra Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

culturele basisinfrastructuur 2013 2016

culturele basisinfrastructuur 2013 2016 culturele basisinfrastructuur 2013 2016 De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert,

Nadere informatie

Begroting 2015 Meta-data Monitor streefdoelen cultuur en media

Begroting 2015 Meta-data Monitor streefdoelen cultuur en media Begroting 2015 Meta-data Monitor streefdoelen cultuur en media Overzicht per indicator: 6. Een sterke cultuursector, die ondernemend en innovatief is en goed zorgt voor ons erfgoed Percentage cultuurproducerende

Nadere informatie

BIJLAGE Aanvullende achtergrondinformatie podiumkunsten. 1. Wat zijn podiumkunsten?

BIJLAGE Aanvullende achtergrondinformatie podiumkunsten. 1. Wat zijn podiumkunsten? BIJLAGE Aanvullende achtergrondinformatie podiumkunsten 1. Wat zijn podiumkunsten? De kunstdisciplines muziek, theater en dans vormen de podiumkunsten. Het gaat hier om professionele kunsten, wat wil zeggen

Nadere informatie

Cultuur in Den Haag in cijfers

Cultuur in Den Haag in cijfers Cultuur in cijfers Gemeente Den Haag Afdeling Cultuurbeleid Oktober 2013 Cultuur in cijfers 1 Voorwoord Voor u ligt het cijfermatig overzicht van de prestaties van de Haagse culture instellingen. Deze

Nadere informatie

Introductie merkonderzoeksmodel BrandAlchemy

Introductie merkonderzoeksmodel BrandAlchemy Merkkracht van de Rotterdamse cultuurorganisaties volgens de inwoners van de provincie Zuid-Holland Rotterdam, 7 november 13 Page 1 11 Introductie merkonderzoeksmodel BrandAlchemy! BrandAlchemy is een

Nadere informatie

DANS. Lijst aanvragen meerjarige activiteitensubsidies 2013-2016 Fonds Podiumkunsten. Totaal

DANS. Lijst aanvragen meerjarige activiteitensubsidies 2013-2016 Fonds Podiumkunsten. Totaal DANS Club Guy and Roni Groningen 592.200 Conny Janssen Danst Rotterdam 468.000 Dance Works Rotterdam Rotterdam 111.600 Dansgroep Amsterdam Amsterdam 399.600 Danstheater Aya Amsterdam 558.000 De Dansers

Nadere informatie

FUTURE THEATRE EEN TOEKOMSTVERKENNING DOOR 5 ALUMNI UIT HET AFGELOPEN DECENNIUM: Jorine Van Beek 2006 - Theaterkostuumontwerpster

FUTURE THEATRE EEN TOEKOMSTVERKENNING DOOR 5 ALUMNI UIT HET AFGELOPEN DECENNIUM: Jorine Van Beek 2006 - Theaterkostuumontwerpster FUTURE THEATRE EEN TOEKOMSTVERKENNING DOOR 5 ALUMNI UIT HET AFGELOPEN DECENNIUM: Jorine Van Beek 2006 - Theaterkostuumontwerpster Casper Vandeputte 2008 - Regisseur Jeroen De Man 2005 - Acteur Pieter Van

Nadere informatie

Toekenning Meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 2013-2016 2009-2012 2009-2012 2013-2016 2013-2016 2013-2016

Toekenning Meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 2013-2016 2009-2012 2009-2012 2013-2016 2013-2016 2013-2016 Toekenning Meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 20132016 20092012 20092012 20132016 20132016 20132016 Naam Instelling Fonds podiumk Basisinfrastr Aangevraagd FPK Besluit FPK Bcategorie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 2262 Cultuurbeleid 1993-1996 Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONOHEID EN CULTUUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Cultuurconvenant 2013 2016 Ministerie van OCW Gemeente Amsterdam

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Cultuurconvenant 2013 2016 Ministerie van OCW Gemeente Amsterdam STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27261 2 oktober 2014 Cultuurconvenant 2013 2016 Ministerie van OCW Gemeente Amsterdam De Minister van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1473254 Behandelend ambtenaar : N.H.C.P. Jansen- Kastelijns Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/

Nadere informatie

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort Cultuurconvenant 2009 2012 OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuurorgaan,

Nadere informatie

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 R.J.Schimmelpennincklaan 3 so-to-3612+3 2506 AE Den Haag teler.cn.3172312esse fax +31(o)70 36147 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen de heer

Nadere informatie

Nederlandse voorstellingen in België 1999/2000-2004/2005. Getallen op basis van de database van het TIN

Nederlandse voorstellingen in België 1999/2000-2004/2005. Getallen op basis van de database van het TIN Nederlandse voorstellingen in België 1999/2000-2004/2005 Getallen op basis van de database van het TIN Theater Instituut Nederland Simon van den Berg September 2005 Inleiding Theatermakers uit de lage

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Productiehuizen in de basisinfrastructuur: een tussenstand september 2010 BonteHond Dansateliers Dansmakers Amsterdam Feikes Huis Frascati Producties

Productiehuizen in de basisinfrastructuur: een tussenstand september 2010 BonteHond Dansateliers Dansmakers Amsterdam Feikes Huis Frascati Producties Productiehuizen in de basisinfrastructuur: een tussenstand september 2010 BonteHond Dansateliers Dansmakers Amsterdam Feikes Huis Frascati Producties Generale Oost Grand Theatre Groningen Het Lab Utrecht

Nadere informatie

Stichting Noorderslag

Stichting Noorderslag Stichting Noorderslag Jaarrekening 2013 Administratiekantoor De Rekenkamer Zuidlaarderweg 69A 9479 PR Groningen Telefoon (050)4090546 INHOUD Balans per 31 december 2013 3 Functionele exploitatierekening

Nadere informatie

Reglement Cultuur Netwerk Arnhem (CNA)

Reglement Cultuur Netwerk Arnhem (CNA) Reglement Cultuur Netwerk Arnhem (CNA) Artikel 1. Samenstelling 1. CNA is opgericht door 21 leden, te weten ArtEZ, Bibliotheek Arnhem, Focus Filmtheater, Netwerk Beeldende Kunst, Gelders Archief, Gelders

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

Slagen in Cultuur. Het vervolg 2. culturele basisinfrastructuur 2013-2016

Slagen in Cultuur. Het vervolg 2. culturele basisinfrastructuur 2013-2016 Slagen in Cultuur Het vervolg 2 culturele basisinfrastructuur 2013-2016 COLOFON De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en

Nadere informatie

THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ?

THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ? THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ? Hoewel we sinds februari 2013 stichting DEGASTEN zijn, bestaan we al sinds 2003 onder de naam Jong RAST, in Amsterdam. Jong RAST bestaat sinds 2003 als talentontwikkelingsorganisatie

Nadere informatie

Investeren in Ontwikkeling. Het Noorden als laboratorium

Investeren in Ontwikkeling. Het Noorden als laboratorium Investeren in Ontwikkeling Het Noorden als laboratorium Noordelijke ambities voor cultuur in de periode 2005-2008 1 1 Inleiding In 2004 zal de rijksoverheid een nieuwe cultuurnota vaststellen voor de periode

Nadere informatie

Theaterbeoefenaars in Nederland gemeten

Theaterbeoefenaars in Nederland gemeten Theaterbeoefenaars in Nederland gemeten Jongerentheater leeft: er is ondanks de crisis vanaf 2008 nog steeds nieuw aanbod ontwikkeld voor jeugd- en jongerentheater. Theateraanbieders werken voor het overgrote

Nadere informatie

Meta-analyse ondernemerschap

Meta-analyse ondernemerschap Meta-analyse ondernemerschap In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Auteurs Jeroen in t Veld, Enno Gerdes, Boris Gooskens Datum Status Klant 06.09.12 Definitief Ministerie

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015 ACTIVITEITENPLAN 2015 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is goed op koers met de uitvoering van het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016. Het basisprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de

Nadere informatie

Definitielijst voor jaarverantwoording en Speellijsten BIS 2013-2016

Definitielijst voor jaarverantwoording en Speellijsten BIS 2013-2016 Definitielijst voor jaarverantwoording en Speellijsten BIS 2013-2016 Aankoopfonds De aankoopfondsen zijn vooral van toepassing voor de musea, krijgen een afzonderlijke vermelding en maken geen deel uit

Nadere informatie

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht P TraD HoLLAND SML09-30 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registration ummer PZH-2009-209435 (DOS-2009-0001943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

2012 Ton Broekhuis/Noorderlicht. Cijfers zijn niet zaligmakend

2012 Ton Broekhuis/Noorderlicht. Cijfers zijn niet zaligmakend 2012 Ton Broekhuis/Noorderlicht Cijfers zijn niet zaligmakend 2012 Ton Broekhuis/Noorderlicht Cijfers voorkomend in dit document zijn hooguit indicatief Cultuurproducerende instellingen van de BIS: Instellingen

Nadere informatie

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Aan: Van: Ashna Nakched Evert Pommer en Klarita Sadiraj Inlichtingen bij Evert Pommer e.pommer@scp.nl T 7947 kamer D-0608 Datum 24 januari 2010 Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Het ministerie van

Nadere informatie

Stichting De Warme Winkel Langswater 321 1069EC Amsterdam JAARREKENING 2012

Stichting De Warme Winkel Langswater 321 1069EC Amsterdam JAARREKENING 2012 Haarlem, 29 april 2013 Stichting De Warme Winkel Langswater 321 1069EC Amsterdam JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door U verstrekte bescheiden en informatie,

Nadere informatie

Profilering en programmering. Hegius Film en Theater en Deventer Schouwburg

Profilering en programmering. Hegius Film en Theater en Deventer Schouwburg Profilering en programmering Hegius Film en Theater en Deventer Schouwburg Notitie van: Hegius Film en Theater: Heleen Boom (Theater Bouwkunde) Anton van Amersfoort (Filmhuis de Keizer) Deventer Schouwburg

Nadere informatie

Raad voor Cultuur R.J. Schimmelpennincklaan 3 2506 AE DEN HAAG. Datum 17 december 2010 Betreft Adviesaanvraag cultuurbeleid.

Raad voor Cultuur R.J. Schimmelpennincklaan 3 2506 AE DEN HAAG. Datum 17 december 2010 Betreft Adviesaanvraag cultuurbeleid. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Raad voor Cultuur R.J. Schimmelpennincklaan 3 2506 AE DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Hoezo jeugdtheater?!

Hoezo jeugdtheater?! Hoezo jeugdtheater?! De positie van jongeren binnen het Nederlandse jeugdtheater Master Thesis Theatre Studies Universiteit Utrecht Heleen de Hoon 3432815 Begeleiding: Prof. dr. Maaike Bleeker 15 augustus

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Podia 26 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Inhoud Samenvatting van de gegevens van 26 3 Aantal leden,

Nadere informatie

Slagen in Cultuur. Het vervolg. culturele basisinfrastructuur 2013-2016

Slagen in Cultuur. Het vervolg. culturele basisinfrastructuur 2013-2016 Slagen in Cultuur Het vervolg culturele basisinfrastructuur 2013-2016 COLOFON De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media.

Nadere informatie

De bijdrage van gemeentelijke podia aan het rijksgefinancierde aanbod Onderzoeksverslag Hans Onno van den Berg

De bijdrage van gemeentelijke podia aan het rijksgefinancierde aanbod Onderzoeksverslag Hans Onno van den Berg De bijdrage van gemeentelijke podia aan het rijksgefinancierde aanbod Onderzoeksverslag Juni 2007 Hans Onno van den Berg Inleiding: profijtbeginsel in de podiumkunsten Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd

Nadere informatie

- 1 - Gelet op artikel 4a van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 4 van het Besluit op het specifiek cultuurbeleid;

- 1 - Gelet op artikel 4a van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 4 van het Besluit op het specifiek cultuurbeleid; - 1 - CONCEPT Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van nr. WJZ/299782 (8314), houdende wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid in verband met het vaststellen

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR

LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE 2013 2016 2013-2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Investeringsbesluit Nederlands Symfonie Orkest/het Orkest van het Oosten

Investeringsbesluit Nederlands Symfonie Orkest/het Orkest van het Oosten Statenvoorstel nr. PS/2011/886 Investeringsbesluit Nederlands Symfonie Orkest/het Orkest van het Oosten Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 15 november 2011 2011/0224060 dhr. W.RJ. de Haas, telefoon 038499

Nadere informatie

Economische ontwikkelingen in de cultuursector,

Economische ontwikkelingen in de cultuursector, Economische ontwikkelingen in de cultuursector, 2005-2012 Economische ontwikkelingen in de cultuursector, 2005-2012 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Eindrapport Auteurs Enno Gerdes (Rebel)

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015.

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015. Overzicht ingevulde Museana 2014 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg gevestigd te Amsterdam ALGEMEEN ARTIKEL 1 1.1 Dit reglement is gebaseerd

Nadere informatie

In dit Manifest Oost-Nederland geven we aan welke thema s wij belangrijk vinden en wat wij u daarop te bieden hebben.

In dit Manifest Oost-Nederland geven we aan welke thema s wij belangrijk vinden en wat wij u daarop te bieden hebben. Mei 2015 Geachte minister, De ontwikkelingen in de cultuursector gaan razendsnel en vragen om een andere visie van ons, de betrokken overheden. Gedrag, smaak en samenstelling van het publiek veranderen

Nadere informatie

EN NU? CULTUURKAART 2.0. Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP

EN NU? CULTUURKAART 2.0. Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 01 02 EN NU? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 03 AGENDA 1. Cultuurkaart in cijfers 2. Chronologie van feiten 3. Plan van aanpak 4. Discussie en vragen CULTUURKAART IN CIJFERS

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

5 november 2014. Onderzoek: Vernieuwing Spuigebied

5 november 2014. Onderzoek: Vernieuwing Spuigebied 5 november 2014 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Regionale peilingen worden gehouden onder het EenVandaag Opiniepanel. Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten

Nadere informatie

HANDLEIDING REGISTRATIESYSTEEM SPEELLIJSTEN

HANDLEIDING REGISTRATIESYSTEEM SPEELLIJSTEN HANDLEIDING REGISTRATIESYSTEEM SPEELLIJSTEN Hieronder treft u een korte uitleg aan voor het invullen van uw speellijst, onderdeel van uw Meerjarig activiteitensubsidie 2013-2016. U krijgt toegang tot het

Nadere informatie

Verschillende (theater) registraties

Verschillende (theater) registraties 2015 Galerie Lemaire Tribal Art Fair 2015 teaser Tetris variaties korte moderne dansfilm ism De Dansers Orkater Route Nationale trailer De Dansers Droomstad trailer Andreas Denk Zeehelden trailer Orkater

Nadere informatie

Private financiering voor jonge makers

Private financiering voor jonge makers 1/27/2014 Afstudeerscriptie Private financiering voor jonge makers In hoeverre kan een jonge maker financieel onafhankelijk van publieke middelen opereren? Sarah Helena Steeman Opleiding Productie Podiumkunsten

Nadere informatie

Subsidieplan Kunst van Leven 2009-2012

Subsidieplan Kunst van Leven 2009-2012 Subsidieplan Kunst van Leven 2009-2012 16 september 2008 Inhoudsopgave Inleiding...2 1 Subsidies 2009-2012: besluiten en uitgangspunten...3 2 De nieuwe subsidiesystematiek...5 Landelijke basisinfrastructuur...5

Nadere informatie

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

Eerste analyse kwantitatieve veranderingen door gewijzigde meerjarige activiteitensubsidie Fonds Podiumkunsten

Eerste analyse kwantitatieve veranderingen door gewijzigde meerjarige activiteitensubsidie Fonds Podiumkunsten Eerste analyse kwantitatieve veranderingen door gewijzigde meerjarige activiteitensubsidie Fonds Podiumkunsten Rotterdam, 17 maart 2015 Tessa Koppenberg MA Dr. Cees Langeveld 1 Het Fonds Podiumkunsten

Nadere informatie

GEGEVENS STICHTING. Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse.

GEGEVENS STICHTING. Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse. GEGEVENS STICHTING Naam van de stichting: Stichting VandenBroek Foundation Postadres: Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 Website: www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse.nl

Nadere informatie

Talentontwikkeling Beeldende Kunsten en Podiumkunsten. Resultaten kwantitatieve analyse onderzoeksvraag 2: subsidies talentontwikkeling BK en PK

Talentontwikkeling Beeldende Kunsten en Podiumkunsten. Resultaten kwantitatieve analyse onderzoeksvraag 2: subsidies talentontwikkeling BK en PK Talentontwikkeling Beeldende Kunsten en Podiumkunsten MEI 2014 Resultaten kwantitatieve analyse onderzoeksvraag 2: subsidies talentontwikkeling BK en PK Enno Gerdes Rob Winters Irene Pohl Because a known

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig.

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per

Nadere informatie

Financiele verantwoording 2012 van. Stichting Passiespelen Tegelen. Tegelen 14 februari 2013. Pagina - 1 -

Financiele verantwoording 2012 van. Stichting Passiespelen Tegelen. Tegelen 14 februari 2013. Pagina - 1 - Financiele verantwoording 2012 van Stichting Passiespelen Tegelen Tegelen 14 februari 2013 Pagina - 1 - INHOUDSOPGAVE Financiele Verantwoording Balans per 31 december 2012 3 Exploitatierekening over de

Nadere informatie

Naam aanvrager Genre Titel productie Beppie Blankert Dansconcerten dans Gezien Giacometti Conny Janssen Danst dans alle titels Dansgezelschap De

Naam aanvrager Genre Titel productie Beppie Blankert Dansconcerten dans Gezien Giacometti Conny Janssen Danst dans alle titels Dansgezelschap De Naam aanvrager Genre Titel productie Beppie Blankert Dansconcerten dans Gezien Giacometti Conny Janssen Danst dans alle titels Dansgezelschap De Stilte dans alle titels Dansmakers Amsterdam dans L.O.V.E.

Nadere informatie

Factsheet cultuur 2014

Factsheet cultuur 2014 ONDERWERP Factsheet cultuur 214 Factsheet cultuur 214 Versie Factsheet cultuur Voor u ligt de Factsheet Cultuur 214. Deze factsheet geeft de huidige situatie en de ontwikkelingen weer in de culturele sector

Nadere informatie

Overzicht verleende subsidies

Overzicht verleende subsidies Overzicht verleende subsidies ¹ Kolom 5 'Incidenteel / structureel': Incidenteel = 2012 + t/m maximaal 3 volgende jaren (= t/m 2015). Loopt een subsidieverplichting langer door, dan is er sprake van een

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek minder bezoekers, meer leden De bibliotheek in Hengelo registreerde in 2007 totaal 351.829 bezoekers. Dit is een daling van 8.568

Nadere informatie

Bezuiniging op cultuur

Bezuiniging op cultuur Achtergronddocument Bezuiniging op cultuur Realisatie en effect 12 februari 2015 Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Context 1 1.2 Dit onderzoek 2 1.3 Leeswijzer 4 2 Achtergrond cultuurbeleid 5 2.1 Doelen van het

Nadere informatie

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland stimuleert cultuur en natuurbehoud in Zeeland. Het richt zich met name op bereiken, beschrijven en

Nadere informatie

DE KRACHT VAN KWATTA BEDRIJFSPLAN 2014-2016

DE KRACHT VAN KWATTA BEDRIJFSPLAN 2014-2016 DE KRACHT VAN KWATTA BEDRIJFSPLAN 2014-2016 September 2013 Kinderen zijn durvers. Anders dan een volwassene is een kind niet bang om fouten te maken. Ooit, ergens tijdens ons leven, verliezen we dat vermogen

Nadere informatie

3.Zijn er andere voorbeelden van aanvragen bij de Raad voor Cultuur die zijn afgewezen vanwege hun vestigingsplaats?

3.Zijn er andere voorbeelden van aanvragen bij de Raad voor Cultuur die zijn afgewezen vanwege hun vestigingsplaats? Statenfractie CDA mevrouw M van der Sloot Postbus 90151 5200 NC 'S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl

Nadere informatie

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p.

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020 Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2 Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. 2 Hoofdstuk 3 Visie en Missie p. 3 Hoofdstuk 4 Ambities p. 4 Hoofdstuk 5 Stappenplan p. 5 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Kosten van aankoop van museumstukken ter uitbreiding of vernieuwing van de collectie.

Kosten van aankoop van museumstukken ter uitbreiding of vernieuwing van de collectie. Aankoopfonds (musea) Activiteitenlasten materieel Activiteitenlasten personeel Activiteitenlasten totaal Algemene reserve Begeleiding Beheerslasten materieel Beheerslasten personeel Beheerslasten totaal

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier 2016 culturele evenementen Gemeente Heerde Platform Kunst en Cultuur

Subsidieaanvraagformulier 2016 culturele evenementen Gemeente Heerde Platform Kunst en Cultuur Subsidieaanvraagformulier 2016 culturele evenementen Gemeente Heerde Platform Kunst en Cultuur De gemeente Heerde heeft de Beleidsregel Subsidie Culturele Evenementen gemeente Heerde 2013 vastgesteld.

Nadere informatie

MEER VERBINDINGEN CULTUURBELEID PROVINCIE GELDERLAND 2009-2012. CONCEPT Gedeputeerde Staten van Gelderland Arnhem, 1 april 2008

MEER VERBINDINGEN CULTUURBELEID PROVINCIE GELDERLAND 2009-2012. CONCEPT Gedeputeerde Staten van Gelderland Arnhem, 1 april 2008 1 MEER VERBINDINGEN CULTUURBELEID PROVINCIE GELDERLAND 2009-2012 CONCEPT Gedeputeerde Staten van Gelderland Arnhem, 1 april 2008 2 Inhoudsopgave 1. Meer verbindingen in 2009-2012 3 2. Cultuur: voor een

Nadere informatie

Podia 2010 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Podia 2010 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Podia 21 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Inhoud Samenvatting gegevens 21 3 Aantal leden, stoelen

Nadere informatie

De Stand van Brabant Thema Cultuur

De Stand van Brabant Thema Cultuur De Stand van Brabant Thema Cultuur Opinieonderzoek naar de mening van Brabanders over actuele onderwerpen: Thema Cultuur Tangram Advies & Onderzoek Willem van Leerdam Jantina van Sloten 26 augustus 2011

Nadere informatie

Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen. en intrekking Regeling subsidiëring museale instellingen

Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen. en intrekking Regeling subsidiëring museale instellingen Wijziging Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen en intrekking Regeling subsidiëring museale instellingen OCenW 22 november 1999/WJZ/1999/ 46903(8088) De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

De slag om de vrije tijd

De slag om de vrije tijd De slag om de vrije tijd cultuurparticipatie en andere vormen van vrijetijdsbesteding Henk Vinken en Teunis IJdens Sinds 2007 daalt het percentage van de Nederlandse bevolking dat in de vrije tijd actief

Nadere informatie

Bijlage 6. Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden

Bijlage 6. Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden Bijlage 6 Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden Rapport bij de Verdrogingsgevoelige Vegetatiekaart Limburg 2013 127 Bijlage 7 de VVL limburg in zes kaarten 128 VVL-Kaart 1 Noord-Limburg Bergen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Met een bloeiend cultuur en erfgoed klimaat is Gelderland een provincie waarin mensen graag willen wonen, werken en recreëren.

Met een bloeiend cultuur en erfgoed klimaat is Gelderland een provincie waarin mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Bijlage bij Statenbrief - 2015-010684 Startnotitie programma cultuur en erfgoed 2017-2020 1. Inleiding In het coalitieakkoord zijn de provinciale kerntaken benoemd, waaronder culturele infrastructuur en

Nadere informatie

Bestuursverslag Stichting Cement 2013

Bestuursverslag Stichting Cement 2013 Bestuursverslag Stichting Cement 2013 Inleiding Na een onzeker einde van 2012, startte Stichting Cement op 1 januari 2013 met voldoende basissubsidie en vertrouwen om zijn positie als podium voor podiumkunstentalent

Nadere informatie

Kunst- en Cultuurmonitor Amsterdam 2006

Kunst- en Cultuurmonitor Amsterdam 2006 Kunst- en Cultuurmonitor Amsterdam 2006 Project 6055 In opdracht van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling Kunst en Cultuur Lara ten Broeke Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN

Nadere informatie

Datum 24 augustus 2015 Betreft Reactie brief Eerste Kamer Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020

Datum 24 augustus 2015 Betreft Reactie brief Eerste Kamer Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.Postbus 20017 2500 EA Den Haag Erfgoed en Kunsten IPC Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie