Cultuur in Den Haag in cijfers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cultuur in Den Haag in cijfers"

Transcriptie

1 Cultuur in cijfers Gemeente Den Haag Afdeling Cultuurbeleid Oktober 2013 Cultuur in cijfers 1

2 Voorwoord Voor u ligt het cijfermatig overzicht van de prestaties van de Haagse culture instellingen. Deze uitgave is een aanvulling op de gegevens over cultuur in de productenraming. Met deze uitgave krijgen de leden van de Gemeenteraad en andere geïnteresseerden een actueel en compleet overzicht over de ontwikkelingen in de Haagse culturele sector. Deze cijfers bieden inzicht in de prestaties die de culturele instellingen hebben geleverd en verwachten te zullen leveren. Het gaat hierbij om het aantal tentoonstellingen, en andere producties, op het gebied van publieksbereik en cultuureducatie. De cijfers die zijn opgenomen in dit overzicht zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening 2012 (de gerealiseerde prestaties) en de begroting 2013 (de prognoses) van de instellingen. Beeldende kunst Den Haag streeft naar een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van beeldende kunst. Met ingang van 2013 ontvangt Liefhertje en De Grote Witte Reus meerjarige subsidie. 1. Tentoonstellingen 2. Bezoekers tentoonstellingen 3. Deelnemende kunstenaars tentoonstellingen 4. Unieke bezoekers totaal (IP adres) Den Haag Sculptuur 2012 (realisatie) (begroot) Gemak / Vrije Academie 2012 (realisatie) (begroot) Heden Den Haag 2012 (realisatie) (begroot) Liefhertje en de Grote Witte Reus 2012 (realisatie) (begroot) Nest 2012 (realisatie) (begroot) Project Space (realisatie) (begroot) Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur 2012 (realisatie) (begroot) West 2012 (realisatie) (begroot) Cultuur in cijfers 2

3 Podia Den Haag verstrekt in het kader van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Haagse Nieuwe subsidie voor de huisvesting en exploitatie van accommodaties op het gebied van de kunsten. Theater Dakota, het Diamant Theater, Laaktheater, De Nieuwe Regentes, Theater De Vaillant en Muzee zijn cultuurankers voor de stadsdelen Escamp, Haagse Hout, Laak, Segbroek, Centrum en Scheveningen. In de stadsdelen Loosduinen en Leidschenveen-Ypenburg is de cultuurankerfunctie bij de bibliotheken ondergebracht. Met ingang van 2013 ontvangt de PopHotSpot meerjarige subsidie. 1. Totaal aantal / concerten Totaal aantal bezoekers / concerten Totaal aantal / concerten Totaal aantal bezoekers / concerten 2013 (realisatie) (begroot) (realisatie) (begroot) Appeltheater Atrium Den Haag Dr Anton Philipszaal (excl. RO) ** Lucent Danstheater (excl. NDT) 104 ** Nieuwe Kerk 34 ** Filmhuis Den Haag Filmhuis Den Haag locatie Zuid Haags Pop Centrum Koninklijke Schouwburg - Grote Zaal* Koninklijke Schouwburg - Het Paradijs Korzo - Grote Zaal Korzo - Presentatiestudio Korzo - Club Laaktheater LOOS Muzee Scheveningen*** Nationale Toneel Gebouw Paard van Troje - Grote Zaal Paard van Troje - Kleine Zaal PopHotSpot Rabarber - Merlijn Rabarber - Studio Theater aan het Spui - Grote Zaal Theater aan het Spui - Kleine Zaal Theater aan het Spui - Bij Foyer Theater Dakota Theater de Vaillant**** Theater Diligentia Theater PePijn * Incl. NT ** Aantal bezoekers in totaal *** Aantal bezoekers podium. De bezoekersaantallen museum staan elders vermeld. **** Theater de Vaillant bestaat sinds 2013 Cultuur in cijfers 3

4 Muziek: producerende en programmerende instellingen Teneinde de productie en programmering van het professionele muziekaanbod te stimuleren, verleent de gemeente Den Haag in het kader van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Haagse Nieuwe subsidie aan producerende en programmerende instellingen. Hoewel de subsidie voor het Residentie Orkest is verminderd, geeft dit orkest onder een nieuwe leiding succesvol vorm aan een nieuwe koers. Het Haagse muziekleven is mede dankzij de aanwezigheid van het Koninklijk Conservatorium levendig. De gezelschappen Opera2Day, het New European Ensemble en Slagwerk Den Haag ontvangen meerjarige subsidie met ingang van Concerten / 2. Bezoekers van concerten / 3. Concerten / in de rest van Nederland 4. Bezoekers van concerten / in de rest van Nederland 5. Concerten / in het buitenland 6. Bezoekers van concerten / in het buitenland Haags Orgel Kontakt (HOK) Musica Antica da Camera New European Ensemble 2012 (realisatie) (begroot) (realisatie) (begroot) (realisatie) (begroot) Opera2Day 2012 (realisatie) (begroot) Residentie Orkest 2012 (realisatie) (begroot) Slagwerk Den Haag 2012 (realisatie) (begroot) Cultuur in cijfers 4

5 Toneel en dans Den Haag stimuleert de productie en programmering van het professionele dans- en toneelaanbod. Het Nederlands Dans Theater, Holland Dance, De Dutch Don t Dance Division en Lonneke van Leth Productions geven samen met Korzo vorm aan Den Haag Dansstad. Den Haag telt met het Nationale Toneel en Toneelgroep De Appel twee repertoiregezelschappen. Met ingang van 2013 is NT Jong het jeugdtheatergezelschap van Den Haag en ontvangt Firma MES meerjarige subsidie. 1. Concerten / 2. Bezoekers van concerten / 3. Concerten / in de rest van Nederland 4. Bezoekers van concerten / in de rest van Nederland 5. Concerten / in het buitenland 6. Bezoekers van concerten / in het buitenland De Dutch Don't Dance Division* 2012 (realisatie) (begroot) Firma MES 2012 (realisatie) (begroot) Het Nationale Toneel Stella DH/NT Jong** 2012 (realisatie) (begroot) (realisatie) cijfers jaarrekening 2013 (begroot) Korzo Producties 2012 (realisatie) (begroot) Nederlands Dans Theater 2012 (realisatie) (begroot) Toneelgroep De Appel 2012 (realisatie) (begroot) Lonneke van Leth 2012 (realisatie) (begroot) *2012 was een uitzonderlijk jaar met veel extra commerciële en projecten. Dit leidde tot een veel hoger aantal bezoekers dan geraamd. DeDDDD heeft voor 2013 behoudend geraamd. ** Na de fusie van Stella Den Haag en het Nationale Toneel is 2013 een opstartjaar voor NTJong. Om die reden is het aantal bezoekers dat begroot wordt nog beperkt. Cultuur in cijfers 5

6 Festivals Met ingang van 2013 ontvangen AIGHT, Indian Film Festival The Hague en het Movies that Matter Festival meerjarige subsidie en is Festival Classique opgenomen in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Totaal aantal festival dagen 2. Totaal aantal podia 3. Totaal aantal / / concerten 4. Totaal aantal bezoekers AIGHT - I Love Hip Hop Festival 2012 (realisatie) (begroot) Boekids Festival 2012 (realisatie) (begroot) Crossing Border 2012 (realisatie) (begroot) Festival Classique 2012 (realisatie) (begroot) Festival De Betovering 2012 (realisatie) (begroot) Haags Pop Centrum - Plein Open 2012 (realisatie) (begroot) Haags Pop Centrum - Haagse Popweek 2012 (realisatie) (begroot) Holland Dance Festival* 2012 (realisatie) Indian Filmfestival The Hague 2012 (realisatie) (begroot) Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag Johan Wagenaar Stichting - Dag in de Branding 2012 (realisatie) (begroot) (realisatie) (begroot) Korzo - CaDance** 2012 (realisatie) (begroot) Movies That Matter Festival 2012 (realisatie) (begroot) Paard van Troje - State X New Forms 2012 (realisatie) (begroot) Rabarber - Studio 33 festival 2012 (realisatie) (begroot) TodaysArt Festival 2012 (realisatie) (begroot) Writers Unlimited 2012 (realisatie) (begroot) * Het HDF vindt plaats in de even jaren. ** CaDance vindt plaats in de oneven jaren. Cultuur in cijfers 6

7 Musea Den Haag is goed bedeeld met erfgoed en een grote verscheidenheid aan musea, mede door de aanwezigheid van meerdere particuliere en rijksgefinancierde musea. In het kader van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Haagse Nieuwe ontvangen onderstaande musea meerjarige subsidie. 1. Tentoonstellingen 2. Bezoekers tentoonstellingen Escher in het Paleis 2012 (realisatie) (begroot) Gemeentemuseum / GEM / Fotomuseum 2012 (realisatie) (begroot) * Haags Historisch Museum 2012 (realisatie) (begroot) Loosduins Museum 2012 (realisatie) (begroot) Museon 2012 (realisatie) (begroot) Museum Bredius 2012 (realisatie) (begroot) Muzee Scheveningen 2012 (realisatie) (begroot) * 2012 was een goed jaar voor bezoekersaantallen met tentoonstellingen als Calder, de jaren 50 en de inhuizing van het Mauritshuis. Voor 2013 zijn bezoekersaantallen behoudend begroot. Cultuur in cijfers 7

8 Cultuureducatie De gemeente wil alle kinderen en jongeren kennis te laten maken met kunst en cultuur. Volgens het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Haagse Nieuwe moeten alle instellingen tenminste 5% van de gemeentelijke subsidie aanwenden voor cultuureducatie op scholen. Culturele instellingen dienen hiertoe in nauwe samenspraak met scholen een breed educatief aanbod te ontwikkelen dat zo goed mogelijk aansluit bij het onderwijs. Hiernaast heeft een aantal instellingen een speciale opdracht op het gebied van cultuureducatie. Het betreft het Koorenhuis, het Haags Kinderatelier, Boekids, Rabarber en met ingang van 2013 Het Huis van Gedichten. Sinds 1 juli 2013 ondersteunt CultuurSchakel scholen en culturele instellingen bij de ontwikkeling van het cultuuronderwijs, onder meer door de uitvoering van de Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. In verband met de ingrijpende stelselwijziging hebben CultuurSchakel en Koorenhuis nog geen monitorgegevens kunnen aanleveren. Hoewel nog niet alle instellingen zijn in staat geweest de concrete cijfers op het gebied van Cultuureducatie voor de jaren 2013 en verder aan te leveren, geeft het onderstaande overzicht al wel een beeld van de stand van zaken op het gebied van cultuureducatie. Op dit ogenblik werken instellingen in toenemende mate samen aan de ontwikkeling van leerlijnen in het kader van het project Cultuureducatie op zijn Haags. Met ingang van 2014 zullen de plannen en de daarmee samenhangende cijfers concreter zijn. 1. Lessen / 2. Deelnemende 3. Lessen / 4. Deelnemende Kunstzinnige vorming Cultuurparticipatie en -educatie Boekids 2012 (realisatie) (begroot) Haags Kinderatelier 2012 (realisatie) (begroot) Huis van Gedichten 2012 (realisatie) (begroot) Jeugdtheaterschool Rabarber 2012 (realisatie) (begroot) Cultuur in cijfers 8

9 1. Lessen / 2. Deelnemende 3. Lessen / 4. Deelnemende Beeldende kunst en vormgeving Den Haag Sculptuur 2012 (realisatie) (begroot) Gemak / Vrije Academie 2012 (realisatie) (begroot) * Heden Den Haag 2012 (realisatie) (begroot) Liefhertje en de Grote Witte Reus 2012 (realisatie) Nest 2012 (realisatie) (begroot) Project Space (realisatie) (begroot) Stroom Den Haag 2012 (realisatie) beeldende kunst t/m architectuur 2013 (begroot) West 2012 (realisatie) * Naast lessen voor het vo zijn ook lessen gegeven voor leerlingen van het Hoger onderwijs (o.a. Haagse Hogeschool) Podia Accommodaties Atrium Den Haag 2012 (realisatie) (begroot) Dans en Muziekcentrum 2012 (realisatie) Koninklijke Schouwburg 2012 (realisatie) (begroot) Korzo 2012 (realisatie) (begroot) Laaktheater 2012 (realisatie) (begroot) Paard van Troje 2012 (realisatie) Theater aan het Spui 2012 (realisatie) (begroot) Theater Dakota 2012 (realisatie) (begroot) Theater de Vaillant 2012 (realisatie) Theaters Diligentia & PePijn 2012 (realisatie) Cultuur in cijfers 9

10 1. Lessen / 2. Deelnemende 3. Lessen / 4. Deelnemende Muziek en Muziektheater Festival Classique 2012 (realisatie) Johan Wagenaar Stichting 2012 (realisatie) Haags Orgel Kontakt (HOK) 2012 (realisatie) (begroot) LOOS 2012 (realisatie) Musica Antica da Camera 2012 (realisatie) New European Ensemble 2012 (realisatie) (begroot) Opera2Day 2012 (realisatie) Residentie Orkest 2012 (realisatie) (begroot) Slagwerk Den Haag 2012 (realisatie) Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag 2012 (realisatie) (begroot) Toneel & Dans De Dutch Don't Dance Division 2012 (realisatie) (begroot) Firma MES 2012 (realisatie) (begroot) Het Nationale Toneel 2012 (realisatie) Stella Den Haag/NT Jong* 2012 (realisatie) (begroot) Holland Dance 2012 (realisatie) (begroot) Lonneke van Leth Producties 2012 (realisatie) (begroot) Nederlands Dans Theater 2012 (realisatie) (begroot) Toneelgroep De Appel 2012 (realisatie) (begroot) * 2013 is voor NTJong een opstartjaar. Het betreft hier school die vooral klassikaal op scholen plaatsvinden. De begrote bezoekcijfers zijn daardoor lager dan in Cultuur in cijfers 10

11 1. Lessen / 2. Deelnemende 3. Lessen / 4. Deelnemende Film, video en letterkunde Crossing Border 2012 (realisatie) Filmhuis Den Haag 2012 (realisatie) (begroot) Indian Filmfestival The Hague 2012 (realisatie) (begroot) Jan Campert-Stichting 2012 (realisatie) Movies That Matter 2012 (realisatie) (begroot) Writers Unlimited 2012 (realisatie) Amateurkunst AIGHT 2012 (realisatie) Haags Pop Centrum 2012 (realisatie) (begroot) * Overige kunst The Generator / TodaysArt 2012 (realisatie) (begroot) Musea en erfgoed Escher in het Paleis 2012 (realisatie) (begroot) Gemeentemuseum / GEM / Fotomuseum 2012 (realisatie) (begroot) Haags Historisch Museum 2012 (realisatie) (begroot) Loosduins Museum 2012 (realisatie) Museon 2012 (realisatie) (begroot) Museum Bredius 2012 (realisatie) Muzee Scheveningen 2012 (realisatie) (begroot) * Dezelfde leerlingen volgen twee lessen Cultuur in cijfers 11

12 Actieve Cultuurparticipatie Onderstaande instellingen hebben cursussen kunstzinnige vorming aangeboden voor het vrijetijdssegment. 1. Cursisten / deelnemers Vrije Tijd 'Kinderen tot 12 jaar' 2. Cursisten / deelnemers Vrije Tijd 'Jongeren jaar' 3. Cursisten / deelnemers Vrije Tijd 'Volwassenen 18+ en ouder' Boekids Haags Kinderatelier Huis van Gedichten Jeugdtheaterschool Rabarber Culturalis heeft tot en met 2012 groepen amateurbeoefenaars van de podiumkunsten ondersteund. Deze taak is in 2013 overgenomen door CultuurSchakel, onderdeel Serviceorganisatie Cultuurparticipatie. 1. aantal groepen 2. aantal leden 3. aantal uitvoeringen Muziek 2012 (realisatie) (begroot) Toneel 2012 (realisatie) (begroot) Dans 2012 (realisatie) (begroot) Multidicisplinair 2012 (realisatie) (begroot) Totaal 2012 (realisatie) (begroot) Cultuur in cijfers 12

SUBSIDIES INDIVIDUELE CULTUURINSTELLINGEN IN HET KADER VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 'RUIMTE VOOR DE SPELENDE MENS'

SUBSIDIES INDIVIDUELE CULTUURINSTELLINGEN IN HET KADER VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 'RUIMTE VOOR DE SPELENDE MENS' RIS295754 SUBSIDIES INDIVIDUELE CULTUURINSTELLINGEN IN HET KADER VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 2017-2020 'RUIMTE VOOR DE SPELENDE MENS' HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende

Nadere informatie

Oplegger met wijzigingen in Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Haagse Nieuwe

Oplegger met wijzigingen in Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Haagse Nieuwe Oplegger met wijzigingen in Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013 2016 Haagse Nieuwe Voorwoord - Passage over initiatieven van instellingen met negatief advies die een doorstart onderzoeken geactualiseerd.

Nadere informatie

Bijlage II Cultuurconvenant Ministerie OCW - Gemeente Den Haag

Bijlage II Cultuurconvenant Ministerie OCW - Gemeente Den Haag Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2016.632 Bijlage II Cultuurconvenant 2017-2020 Ministerie OCW - Gemeente Den Haag Afdruk aan: 1x OCW, Thimo de Nijs 9/9 \ -1 Cultuurconvenant 2017-2020 Ministerie van

Nadere informatie

Wonderlijke Noodzaak. Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2009-2012. Inhoudsopgave - Index

Wonderlijke Noodzaak. Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2009-2012. Inhoudsopgave - Index Wonderlijke Noodzaak Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2009-2012 Jeugd Was t de begonia in een pot op tafel? Het rollen van de donder en het kruisen Van bliksemstralen door het donkre zwerk? Was t

Nadere informatie

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST REGIO NOORD Tryater Leeuwarden Artikel 3.9. Algemeen theater 1.500.000 92.766-1.592.766 Noord Nederlands Toneel Groningen Artikel 3.9. Algemeen theater 2.500.000 154.942-2.654.942 Het Houten Huis Groningen

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 'Ruimte voor de spelende mens'

Voorstel van het college inzake het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 'Ruimte voor de spelende mens' Registratienummer BOW/ 2016.405 RIS295007 Voorstel van het college inzake het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 'Ruimte voor de spelende mens' In het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015 ACTIVITEITENPLAN 2015 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is goed op koers met de uitvoering van het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016. Het basisprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de

Nadere informatie

Introductie merkonderzoeksmodel BrandAlchemy

Introductie merkonderzoeksmodel BrandAlchemy Merkkracht van de Rotterdamse cultuurorganisaties volgens de inwoners van de provincie Zuid-Holland Rotterdam, 7 november 13 Page 1 11 Introductie merkonderzoeksmodel BrandAlchemy! BrandAlchemy is een

Nadere informatie

Cultuureducatie en -participatie

Cultuureducatie en -participatie Wethouder Cultuur, Binnenstad en Internationaal Marjolein de Jong Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Samenleving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013 ACTIVITEITENPLAN 2014 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is het seizoen 2013-2014 begonnen met nieuwe ambities. Het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016 vormde daarbij het vertrekpunt, maar

Nadere informatie

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Ten behoeve van een duidelijke positionering in de stad van zowel CultuurSchakel als Koorenhuis in de nieuwe structuur van cultuureducatie

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Lijst van aanvragen voor de basisinfrastructuur 2013-2016, voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur

Lijst van aanvragen voor de basisinfrastructuur 2013-2016, voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur Lijst van aanvragen voor de basisinfrastructuur 2013-2016, voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur Naam instelling Artikel Gevraagd bedrag Plafond- bedrag Standplaats Algemeen theater Algemeen

Nadere informatie

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig.

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. cultureel belang, waarvan de uitvoering voornamelijk zal plaatsvinden in -Gravenhage bekend onder de namen Dr.

4. SAMENVATTING. cultureel belang, waarvan de uitvoering voornamelijk zal plaatsvinden in -Gravenhage bekend onder de namen Dr. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: Gastprogrammering Dr Anton Philipszaal Lucent Danstheater Statutaire naam: Stichting Gastprogrammering Statutaire doelstelling: emeen

Nadere informatie

directeur Dans- en Muziekcentrum Den Haag (Lucent Danstheater Dr Anton Philipszaal) Cultureel boegbeeld voor Den Haag

directeur Dans- en Muziekcentrum Den Haag (Lucent Danstheater Dr Anton Philipszaal) Cultureel boegbeeld voor Den Haag directeur Dans- en Muziekcentrum Den Haag (Lucent Danstheater Dr Anton Philipszaal) Cultureel boegbeeld voor Den Haag s-gravenhage, april 2012 1. Profiel theatercomplex De Dr Anton Philipszaal en het Lucent

Nadere informatie

VERSCHOLEN GOED Advies meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur

VERSCHOLEN GOED Advies meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur VERSCHOLEN GOED Advies meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2009-2012 Den Haag, 14 mei 2008 Advies meerjarenbeleidsplan Kunst & Cultuur 2009-2012 Verscholen Goed 1 Advies meerjarenbeleidsplan Kunst &

Nadere informatie

HAAGSE NIEUWE MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 2013 2016

HAAGSE NIEUWE MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 2013 2016 HAAGSE NIEUWE MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 2013 2016 VOORWOORD Hierbij presenteer ik met trots Haagse Nieuwe, het Haagse Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013 2016. De titel refereert aan

Nadere informatie

Bijlage II. Zienswijzenrapport bij het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Ruimte voor de spelende mens

Bijlage II. Zienswijzenrapport bij het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Ruimte voor de spelende mens Bijlage II Zienswijzenrapport bij het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017 2020 Ruimte voor de spelende mens Inhoudsopgave Inleiding... 4 Procedure totstandkoming Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 en

Nadere informatie

Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015

Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015 Culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015 Stand van zaken 2015 Het aanbod in de cultuursector neemt toe Toename eigen vermogen Toename

Nadere informatie

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Cultuuronderwijs op zijn Haags Met het project Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) zorgen

Nadere informatie

HET CULTUREEL KAPITAAL VAN DEN HAAG. Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013 2016

HET CULTUREEL KAPITAAL VAN DEN HAAG. Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013 2016 HET CULTUREEL KAPITAAL VAN DEN HAAG Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013 2016 HET CULTUREEL KAPITAAL VAN DEN HAAG Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013 2016 25 april 2012 VOORWOORD

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend Cultuureducatiebeleid in Purmerend Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners 30.000-90.000 inwoners (middelgrote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

Ruimte voor de spelende mens Concept Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020

Ruimte voor de spelende mens Concept Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 Ruimte voor de spelende mens Concept Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 Alles moet mogelijk blijven, alles moet kunnen gebeuren (Constant Nieuwenhuys) Afbeelding voorzijde: Constant, Mobiel

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

ADVIESCOMMISSIE VOOR CULTURELE DIVERSITEIT Secr: Dienst OCW Cultuur, tel: 353 5507

ADVIESCOMMISSIE VOOR CULTURELE DIVERSITEIT Secr: Dienst OCW Cultuur, tel: 353 5507 RIS122391A_03-DEC-2004 ADVIESCOMMISSIE VOOR CULTURELE DIVERSITEIT Secr: Dienst OCW Cultuur, tel: 353 5507 Aan het College van Burgemeester en Wethouders Den Haag, 30 november 2004 Onderwerp: advies culturele

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 MEERJAREN BELEIDSPLAN THEATER AAN HET SPUI 2013-2016 PAG. 5 HOOFDSTUK 2 PAG. 21 HOOFDSTUK 3 PAG. 35

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 MEERJAREN BELEIDSPLAN THEATER AAN HET SPUI 2013-2016 PAG. 5 HOOFDSTUK 2 PAG. 21 HOOFDSTUK 3 PAG. 35 THEATER AAN HET SPUI 3 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 MEERJAREN BELEIDSPLAN THEATER AAN HET SPUI 2013-2016 PAG. 5 HOOFDSTUK 2 Meerjarenbegroting 2013-2016 PAG. 21 HOOFDSTUK 3 Kwantitatieve gegevens over activiteiten

Nadere informatie

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2009.259 RIS 162930 BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

2013 CULTUUR IN CIJFERS

2013 CULTUUR IN CIJFERS 2013 CULTUUR IN CIJFERS / TOELICHTING // Cultuur in Cijfers 2013 Deze bijlage bij Cultuur in Beeld 2013 bevat financiële en prestatiegegevens van instellingen die onderdeel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur

Nadere informatie

Bouwen aan Kunst en Cultuur Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 Den Haag

Bouwen aan Kunst en Cultuur Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 Den Haag Bouwen aan Kunst en Cultuur Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 Den Haag VOORWOORD De artistieke en intrinsieke waarde van kunst en cultuur vormen de basis van het cultuurbeleid. Daarmee

Nadere informatie

De culturele kracht van Den Haag

De culturele kracht van Den Haag Hofvijverlezing 2017: Haagse cultuur in een snel veranderende stad De culturele kracht van Den Haag Het blijft een Raadsel waarom de Graven van Holland juist deze plek kozen voor de stichting van een hof.

Nadere informatie

Kunst in cijfers. Cultuur in cijfers

Kunst in cijfers. Cultuur in cijfers Kunst in cijfers Cultuur in cijfers Een statistische bijsluiter bij Cultuur in Beeld: Tabellen met financiële en prestatiegegevens van 141 cultuurproducerende instellingen in de culturele basisinfrastructuur

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Samenleving. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Samenleving. Geachte voorzitter, Wethouder Cultuur, Binnenstad en Internationaal Marjolein de Jong Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de Commissie Onderwijs, Sociale zaken, Cultuur en Integratie. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de Commissie Onderwijs, Sociale zaken, Cultuur en Integratie. Geachte voorzitter, Wethouder van Financiën en Cultuur RIS134141_22-DEC-2005 mw. drs Else L. van Dijk-Staats Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Onderwijs, Sociale

Nadere informatie

Museon, Holland Harbour Producties

Museon, Holland Harbour Producties AGENDA Activiteiten van Haagse instanties betrokken bij het netwerk Erfgoed Haagse Migranten: Den Haag, stad van aankomst 2011-2014 Wijzigingen voorbehouden. Voor de meest actuele ontwikkelingen, volg

Nadere informatie

Museon, Holland Harbour Producties

Museon, Holland Harbour Producties AGENDA Activiteiten van Haagse instanties betrokken bij het netwerk Erfgoed Haagse Migranten: Den Haag, stad van aankomst 2011-2014 Wijzigingen voorbehouden. Voor de meest actuele ontwikkelingen, volg

Nadere informatie

MET EEN OPEN BLIK Focus op het cultuuraanbod in Den Haag

MET EEN OPEN BLIK Focus op het cultuuraanbod in Den Haag MET EEN OPEN BLIK Focus op het cultuuraanbod in Den Haag Kunst is een domein dat open is, vernieuwend kan zijn en niemand bij voorbaat buiten sluit. Soheila Najand directeur van Stichting InterArt INLEIDING

Nadere informatie

Wonderlijke noodzaak

Wonderlijke noodzaak Wonderlijke noodzaak MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 2009-2012 Den Haag, 11 september 2008 Wonderlijke noodzaak, Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2009-2012 1 Jeugd Was 't de begonia in een pot

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

De omvang van de kunst- en cultuursector: inkomsten in 2009 en verwachtingen voor 2013

De omvang van de kunst- en cultuursector: inkomsten in 2009 en verwachtingen voor 2013 De omvang van de kunst- en cultuursector: inkomsten in 2009 en verwachtingen voor 2013 Cijfermateriaal getoond bij de presentatie tijdens het Paradiso-debat op 28 augustus 2011 Berenschot heeft onderzoek

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN SPUIFORUM. Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag

BEDRIJFSPLAN SPUIFORUM. Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag BEDRIJFSPLAN SPUIFORUM Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag Den Haag, juni 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding.. 3 2. Totstandkoming... 3 3. Introductie op de exploitatiebegroting. 4 4. Exploitatiebegroting

Nadere informatie

Instelling Subs 2009 incl OVA'09

Instelling Subs 2009 incl OVA'09 Pagina 1 van 5 Instelling Subs 2009 BIS St Toneelgroep A'dam 3.165.856 St Het Nationale Toneel 2.501.856 Stichting Noord Nederlands Toneel 2.762.068 Stichting De Paardenkathedraal 1.541.600 Stichting Theaterproduktie

Nadere informatie

Aan de Wethouder voor Cultuur van de Gemeente Den Haag

Aan de Wethouder voor Cultuur van de Gemeente Den Haag Den Haag, 3 maart 2015 Aan de Wethouder voor Cultuur van de Gemeente Den Haag Betreft: Inbreng Directieoverleg Podiumkunsten Den Haag voor Beleidskader Kunstenplan 2017-2020 Geachte wethouder, beste Joris,

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

BATEN Opbrensten totaal 1.392 Directe opbrengsten 1.352 Publieksinkomen 922 Recettes (DMC) 629 Uitkoopsommen 290 Overige publieksinkomsten 3 Sponsorinkomsten 260 Overige directe opbrengsten 170 Educatieve

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Cultuur

Hoofdstuk 21. Cultuur Hoofdstuk 21. Cultuur Samenvatting Evenals in 2003, heeft driekwart van de Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

Beleidsplan en begroting

Beleidsplan en begroting Beleidsplan en begroting voor het jaar 215 Huis van Gedichten 1. Inleiding In dit beleidsplan presenteren we de ambities van Huis van Gedichten voor het aanstaande jaar. Wordt 215 een keerpunt in de ontwikkelingen

Nadere informatie

Den Haag, je tikt er tegen en het zingt VERSLAG. Debat- en netwerkbijeenkomst Amateurkunst in Den Haag. Koorenhuis, 9 december 2014

Den Haag, je tikt er tegen en het zingt VERSLAG. Debat- en netwerkbijeenkomst Amateurkunst in Den Haag. Koorenhuis, 9 december 2014 Den Haag, je tikt er tegen en het zingt Debat- en netwerkbijeenkomst Amateurkunst in Den Haag Koorenhuis, 9 december 2014 VERSLAG. De zaal wordt verwelkomd met een flitsend optreden van Green Dance Studio,

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Het Basispakket Cultuureducatie: Biedt een kader voor het invullen van de landelijke kerndoelen voor cultuur educatie

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk?

Wat vinden wij belangrijk? informatieavond Wat vinden wij belangrijk? Kunst is een verrijking voor je leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch denkvermogen

Nadere informatie

Gemeente Breda Directie Maatschappelijke Ontwikkeling 2007 2008 2009 Algemeen Avans hogeschool / Akademie voor 500 Boa Beroepsvereniging van 5.

Gemeente Breda Directie Maatschappelijke Ontwikkeling 2007 2008 2009 Algemeen Avans hogeschool / Akademie voor 500 Boa Beroepsvereniging van 5. Gemeente Breda Directie Maatschappelijke Ontwikkeling 2007 2008 2009 Algemeen Avans hogeschool / Akademie voor 500 Boa Beroepsvereniging van 5.400 Bredase Radio en Televisie 52.470 49.150 67.150 De Nieuwe

Nadere informatie

Definities kernbegrippen sector

Definities kernbegrippen sector Definities kernbegrippen sector De begrippen die binnen onze sector gehanteerd worden zijn flexibel en aan verandering onderhevig, vooral omdat het om abstracte begrippen gaat die vaak in een beleidsmatige

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

ontwikkeling, ontspanning

ontwikkeling, ontspanning 73 ontwikkeling ontspanning 6 74 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek meer bezoekers en meer leden De bibliotheken in Hengelo registreerden in 2008 totaal 434.449 bezoekers. Dit is een stijging van

Nadere informatie

Notitie Mattheüseffect

Notitie Mattheüseffect Notitie Mattheüseffect rapportnr. 1350 18 september 2015 Notitie Mattheüseffect M.A.G. Gielen, MSc Drs. M.M. van Asselt Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Den

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem Cultuureducatiebeleid in Haarlem Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie

Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie Samenvatting Culturele voorstellingen en voorzieningen Acht op de tien Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018

UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Ons kenmerk RIS297300 UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Het College van Burgemeester en Wethouders Overwegende dat: - in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020

Nadere informatie

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film)

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) 10 1. Musea/tentoonstellingen 2. Bioscoopbezoek 3. Podiumkunsten 4. Erfgoedactiviteiten

Nadere informatie

Ontwikkeling en ontspanning

Ontwikkeling en ontspanning 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Openbare bibliotheek: verschuiving naar nieuwe media De dalende trend in ledental van de bibliotheek heeft zich, na een licht herstel in 2002,

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, gemeente Amsterdam De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan en de Wethouder voor Cultuur van de gemeente Amsterdam, drs. J.H. Belliot

Nadere informatie

Cultuur in cijfers Leiden 2011

Cultuur in cijfers Leiden 2011 Maart 2011 Cultuur in cijfers Leiden 2011 Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is de oudste schouwburg van het land hier te vinden, zijn de musea flinke publiekstrekkers,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Presentatiesubsidie 2 Kenmerk:..

Aanvraagformulier Presentatiesubsidie 2 Kenmerk:.. Aanvraagformulier Presentatiesubsidie 2 Kenmerk:.. 1. De organisatie Naam organisatie... Nummer KvK... Rechtsvorm: o vereniging o stichting Contactpersoon... o de heer o mevrouw Postadres... Postcode/plaats...

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie 2015 voor de Lindenberg. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Subsidie 2015 voor de Lindenberg. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Subsidie 2015 voor de Lindenberg Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De Lindenberg heeft subsidie aangevraagd voor het jaar

Nadere informatie

Dans en Muziekcentrum Den Haag. twee leden raad van toezicht (onbezoldigd)

Dans en Muziekcentrum Den Haag. twee leden raad van toezicht (onbezoldigd) Dans en Muziekcentrum Den Haag twee leden raad van toezicht (onbezoldigd) Profiel met betrekking tot de posities leden raad van toezicht bij Dans en Muziekcentrum te Den Haag Organisatie: Per 1 januari

Nadere informatie

Assen) (67.208 inwoners, 225.000 inw. verzorgingsgebied) Filmliga Assen (in De Nieuwe Kolk)

Assen) (67.208 inwoners, 225.000 inw. verzorgingsgebied) Filmliga Assen (in De Nieuwe Kolk) Bijlage 3. Overzicht culturele infrastructuur Hoogeveen in relatie tot andere gemeenten in Drenthe Kunstsector Beschikbaar volgens ringenmodel Wijn Hoogeveen (54.940 inwoners, 85.000 inwoners verzorgingsgebied)

Nadere informatie

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

BINK 36 RUIMTE TONEN: ENTREE

BINK 36 RUIMTE TONEN: ENTREE BINK 36 BINK 36 RUIMTE TONEN: ENTREE BINK 36 RUIMTE TONEN: GANG BINK 36 RUIMTE TONEN: BINK 36 VESTIA EN JOHAN DE WITT SCHOLENGROEP PRESENTEREN: MEDIA OPEN/INSPIREREND GALERIERUIMTES/PRESENTATIES INDUSTRIEEL/WERKEN

Nadere informatie

CULTUURPARTICIPATIE (2015)

CULTUURPARTICIPATIE (2015) CULTUURPARTICIPATIE (2015) 80% van de Eindhovenaren heeft het afgelopen jaar (peilmoment najaar 2015) een of meerdere culturele voorstellingen bezocht. In 2014 was dat 78%. Het vaakst ging men naar de

Nadere informatie

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...3 Evaluatie Kunst- en cultuurbeleid 2009-2012...3 Cultuureducatie... 3

Nadere informatie

Advies Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag , tweede ronde 2016

Advies Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag , tweede ronde 2016 Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag 2015-2016, tweede ronde 2016 Aan het college van burgemeester en wethouders Den Haag, juli 2016 Inhoudsopgave A. B. Adviezen Subsidieregeling

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

SUBSIDIES INDIVIDUELE CULTUURINSTELLINGEN IN HET KADER VAN DE SUBSIDIEREGELING 'CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2014' VOOR DE 1E HELFT 2017

SUBSIDIES INDIVIDUELE CULTUURINSTELLINGEN IN HET KADER VAN DE SUBSIDIEREGELING 'CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2014' VOOR DE 1E HELFT 2017 RIS295896 SUBSIDIES INDIVIDUELE CULTUURINSTELLINGEN IN HET KADER VAN DE SUBSIDIEREGELING 'CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2014' VOOR DE 1E HELFT 2017 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende

Nadere informatie

TStichting Marketing Haagse Binnenstad

TStichting Marketing Haagse Binnenstad TStichting Marketing Haagse Binnenstad de Etalage Den Haag Wanneer samen meer is Is samen een succes En smaakt samen naar meer Wat zijn de uitgangspunten? Gericht op we in plaats van ik Durven zoeken

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2015

SOCIAAL JAARVERSLAG 2015 SOCIAAL JAARVERSLAG 2015 VOORWOORD Verbazen, verwonderen, ontroeren, verrassen: cultuur dóet iets met je. Of je nou graag een expositie bezoekt of zelf achter de schermen werkt: cultuur beweegt je. En

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 482 Cultuursubsidies Nr. 94 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 april 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek minder bezoekers, meer leden De bibliotheek in Hengelo registreerde in 2007 totaal 351.829 bezoekers. Dit is een daling van 8.568

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Subsidiekader vergroting verdienvermogen middelgrote ensembles Fonds Podiumkunsten

Subsidiekader vergroting verdienvermogen middelgrote ensembles Fonds Podiumkunsten Subsidiekader vergroting verdienvermogen middelgrote ensembles Fonds Podiumkunsten In overleg met de Tweede Kamer zijn door de minister van OCW middelen vrijgemaakt om te stimuleren dat middelgrote ensembles

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Advies Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, tweede ronde

Advies Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, tweede ronde Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, tweede ronde Aan het college van burgemeester en wethouders Den Haag, juli 2013 Inhoudsopgave A. B. Adviezen Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap 1.

Nadere informatie

Factsheet cultuur 2014

Factsheet cultuur 2014 ONDERWERP Factsheet cultuur 214 Factsheet cultuur 214 Versie Factsheet cultuur Voor u ligt de Factsheet Cultuur 214. Deze factsheet geeft de huidige situatie en de ontwikkelingen weer in de culturele sector

Nadere informatie

Een TalentProgramma op het Segbroek: voor liefhebbers met lef!

Een TalentProgramma op het Segbroek: voor liefhebbers met lef! Segbroek Dans Een TalentProgramma op het Segbroek: voor liefhebbers met lef! Ben jij creatief, open minded, ondernemend en nieuwsgierig? Wil je juist je talent ontwikkelen of wil je per se kunstenaar of

Nadere informatie

INFORMATIE ROTTERDAM CULTUURDAG CKV1 donderdag 18 april 2013

INFORMATIE ROTTERDAM CULTUURDAG CKV1 donderdag 18 april 2013 INFORMATIE ROTTERDAM CULTUURDAG CKV1 donderdag 18 april 2013 SCAPINO BALLET EN HET WERELDMUSEUM Het Scapino Ballet is een Nederlands ballet- en dansgezelschap uit Rotterdam. Het Scapino Ballet was de eerste

Nadere informatie

BIJLAGE Aanvullende achtergrondinformatie podiumkunsten. 1. Wat zijn podiumkunsten?

BIJLAGE Aanvullende achtergrondinformatie podiumkunsten. 1. Wat zijn podiumkunsten? BIJLAGE Aanvullende achtergrondinformatie podiumkunsten 1. Wat zijn podiumkunsten? De kunstdisciplines muziek, theater en dans vormen de podiumkunsten. Het gaat hier om professionele kunsten, wat wil zeggen

Nadere informatie

Subsidieplan 2009-2012 toekenningen na Motie Hamer 12 november 2009

Subsidieplan 2009-2012 toekenningen na Motie Hamer 12 november 2009 Subsidieplan 2009-2012 toekenningen na Het Zuidelijk Toneel (b) Toneelgezelschap 2.518.330 0 2.518.330 Het Nationale Toneel (b) Toneelgezelschap 2.306.972 52.963 2.359.935 Noord Nederlands Toneel (b) Toneelgezelschap

Nadere informatie

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 R.J.Schimmelpennincklaan 3 so-to-3612+3 2506 AE Den Haag teler.cn.3172312esse fax +31(o)70 36147 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen de heer

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2014 Inleiding Onlangs maakte Muziekschool Westland bekend dat zij gaat stoppen met haar activiteiten. Muziekschool

Nadere informatie

Presentatie 1 maart 2007

Presentatie 1 maart 2007 Presentatie 1 maart 2007 0 Frank de Jonge IdtV Initiatief IdtV najaar 2003 - behoefte klassiek festival consumenten en bedrijfsleven - enthousiasme AVRO 2006 GO - IdtV en AVRO - Gemeente Den Haag - Alex

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

De Betovering. maandag 16 oktober 2017

De Betovering. maandag 16 oktober 2017 10:15-11:30 4 t/m 6 Film: Dikkertje Dap - Regie: Barbara Bredero 10:30-11:05 5 t/m 10 Er was weer... De nieuwe kleren van de keizer - TG THINK! 10:30 (35 min plus naspel met kinderen in decor) Filmhuis

Nadere informatie

Ontwikkeling en ontspanning

Ontwikkeling en ontspanning 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek: aantal leden daalt maar uitleningen per lid stijgt Eind 2004 is het aantal mensen dat lid is van de bibliotheek gedaald van 24.977

Nadere informatie

Besluitvorming Dans- en Muziekcentrum

Besluitvorming Dans- en Muziekcentrum Besluitvorming Dans- en Muziekcentrum Max Jeleniewski Projectdirecteur DMC Den Haag, 16 februari 2011 Internationaal Cultuurforum Spui Fotoalbum door soverhl Structuurvisie Visie op de stad Internationale

Nadere informatie