Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)?"

Transcriptie

1 Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)?

2 Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

3 Hoe lopen de geldstromen in de AWBZ vanuit burgers?

4 Hoe lopen de geldstromen in de AWBZ vanuit het Rijk?

5 Hoe lopen de geldstromen in de AWBZ vanuit het College voor zorgverzekeringen?

6 Hoe lopen de geldstromen in de AWBZ vanuit het Centraal Administratie Kantoor?

7 Hoe lopen de geldstromen in de AWBZ vanuit zorgkantoren (zorgverzekeraars)?

8 Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

9

10 Burgers betalen AWBZ-premie aan het Rijk 14,7 miljard Burgers kopen zorg in met een persoonsgebonden budget (pgb) 2,2 miljard Burgers betalen een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) 1,7 miljard

11

12 Het Rijk geeft de AWBZ-premie door aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) 14,7 miljard Het Rijk geeft een Bijdrage in Kosten Korting (BIKK) aan het CVZ 4,9 miljard Het Rijk betaalt eventuele tekorten bij het AFBZ 2,6 miljard

13

14 Het CVZ geeft gelden voor zorgaanspraken door aan het CAK 21,7 miljard Het CVZ betaalt zorgkantoren 2,2 miljard

15

16 Het CAK geeft de eigen bijdrage van de burgers door aan het CVZ 1,7 miljard Het CAK betaalt zorgaanbieders 21,7 miljard

17

18 Zorgkantoren maken afspraken met zorgaanbieders 2,2 miljard

19

20 Burgers betalen AWBZ-premie aan het Rijk 14,7 miljard Burgers betalen de AWBZ-premie via hun werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds (11,5 miljard euro). Zelfstandigen betalen de AWBZ-premie direct aan de Belastingdienst (3,2 miljard euro). De AWBZ-premie bedraagt 12,15 procent van het bruto inkomen, tot een maximum van 33 duizend euro. BURGERS Burgers kopen zorg in met een persoonsgebonden budget (pgb) 2,2 miljard Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stelt indicaties die burgers recht geven op een pgb. Burgers krijgen van het zorgkantoor een pgb om zorg in te kopen bij zorgaanbieders. Burgers worden geacht een eigen bijdrage te betalen voor zorg ingekocht met het pgb. Burgers betalen een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) 1,7 miljard Burgers die AWBZ-zorg gebruiken, betalen een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankellijk van leeftijd, inkomen, gezinssituatie en het type zorg. In 2010 bedroeg de maximale eigen bijdrage per maand voor zorg met verblijf 2.081,60 euro. Het Rijk geeft de AWBZ-premie door aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) Het Rijk stort de premie in het, door CVZ beheerde, Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). 14,7 miljard Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? RIJK COLLEGE VOOR ZORGVERZEKERINGEN Het Rijk geeft een Bijdrage in Kosten Korting (BIKK) aan het CVZ Het CVZ geeft gelden voor zorgaanspraken door aan het CAK 4,9 miljard Het Rijk vult de AWBZ-premieopbrengsten aan met geld uit de algemene middelen: de BIKK. De BIKK compenseert de verminderde premieopbrengsten als gevolg van de Belastingherziening Het Rijk stort de BIKK in het AFBZ. Het Rijk betaalt eventuele tekorten bij het AFBZ 2,6 miljard Het AFBZ heeft jaarlijks een exploitatietekort of -overschot. Het Rijk vult deze tekorten aan uit de schatkist. Het AFBZ-tekort is integraal onderdeel van het overheidstekort (EMU-saldo). Het AFBZ betaalt rente over het tekort aan het Rijk, in 2009 bedroeg deze rente 34 miljoen. Het CVZ beheert het AFBZ, waaruit AWBZ-zorg wordt betaald. 21,7 miljard Het CVZ betaalt zorgkantoren 2,2 miljard Het CVZ geeft pgb-subsidie aan zorgkantoren. CENTRAAL ADMINISTRATIE KANTOOR Het CAK geeft de eigen bijdrage van de burgers door aan het CVZ Het CAK int de eigen bijdrage van burgers en geeft deze door aan het AFBZ. De eigen bijdrage voor zorg met verblijf bedroeg 1,6 miljard euro. De eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf bedroeg 70,5 miljoen euro. 1,7 miljard Het CAK betaalt zorgaanbieders 21,7 miljard Het CAK betaalt zorgaanbieders in opdracht van zorgkantoren. Het CAK betaalt 13,2 miljard voor verpleging en verzorging en 6,5 miljard voor gehandicaptenzorg. Het CAK betaalt 1,7 miljard voor langdurige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en 0,3 miljard voor overige zorg. ZORGKANTOREN Zorgkantoren maken afspraken met zorgaanbieders Het zorgkantoor voert de AWBZ uit namens alle verzekeraars voor alle verzekerden in een regio. Zorgkantoren maken afspraken met aanbieders over te leveren (gecontracteerde) zorg in de regio. Zorgkantoren geven betalingsopdrachten aan het CAK om zorgaanbieders te betalen. Zorgkantoren betalen burgers 2,2 miljard Zorgkantoren betalen pgb-gelden (bruto pgb minus direct ingehouden eigen bijdrage) aan burgers. TOELICHTING Deze Informatiekaart laat zien hoe de geldstromen lopen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en wie wat betaalt. De cijfers geven een indruk van de omvang van de in kaart gebrachte geldstromen in Het tekort AFBZ is op deze kaart gebruikt als sluitpost.

21 Deze Informatiekaart laat zien hoe de geldstromen lopen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en wie wat betaalt. De cijfers geven een indruk van de omvang van de in kaart gebrachte geldstromen in Het tekort AFBZ is op deze kaart gebruikt als sluitpost. De afkortingen op deze kaart betekenen het volgende: AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; CVZ: College voor zorgverzekeringen; CAK: Centraal Administratie Kantoor; pgb: persoons gebonden budget; CIZ: Centrum indicatiestelling zorg; AFBZ: Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten; BIKK: Bijdrage in Kosten Korting; ggz: geestelijke gezondheidszorg. Deze informatiekaart is gemaakt op basis van literatuuronderzoek, denksessies en interviews met deskundigen van het CVZ, het ministerie van VWS, ibmg, Verbond van Verzekeraars, het CAK, CPB en VvAA. Dank aan allen voor het denkwerk.

22 Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Bronnen Geldstroom Route Bedrag (in euro s) Bron AWBZ-premie Van burgers via het Rijk naar het CVZ 14,7 miljard Eigen bijdrage AWBZ Van burgers via het CAK naar het CVZ 1,7 miljard Pgb Van het CVZ via zorgkantoren en 2,2 miljard Brief CVZ, kenmerk CCZ/ , Kwantitatieve gegevens PGB/AWBZ burgers naar zorgaanbieders BIKK Van het Rijk naar het CVZ 4,9 miljard Tekort AFBZ Van het Rijk naar het CVZ 2,6 miljard Zorgaanspraken AWBZ Van het CVZ via het CAK (in opdracht 21,7 miljard van zorgkantoren) naar zorgaanbieders De cijfers geven een indruk van de omvang van de in kaart gebrachte geldstromen in de AWBZ in Het tekort AFBZ is op deze kaart gebruikt als sluitpost.

23 Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Burgers betalen AWBZ-premie aan het Rijk 14,7 miljard Burgers betalen de AWBZ-premie via hun werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds (11,5 miljard euro). Zelfstandigen betalen de AWBZ-premie direct aan de Belastingdienst (3,2 miljard euro). De AWBZ-premie bedraagt 12,15 procent van het bruto inkomen, tot een maximum van 33 duizend euro. BURGERS BURGERS Burgers betalen AWBZ-premie aan het Rijk 14,7 miljard Burgers kopen zorg in met een persoonsgebonden budget (pgb) 2,2 miljard Burgers betalen de AWBZ-premie via hun werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds (11,5 miljard euro). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stelt indicaties die burgers recht geven op een pgb. Zelfstandigen betalen de AWBZ-premie direct aan de Belastingdienst (3,2 miljard euro). Burgers krijgen van het zorgkantoor een pgb om zorg in te kopen bij zorgaanbieders. De AWBZ-premie bedraagt 12,15 procent van het bruto inkomen, tot een maximum van 33 duizend euro. Burgers worden geacht een eigen bijdrage te betalen voor zorg ingekocht met het pgb. Burgers Burgers kopen betalen zorg een in met eigen een bijdrage persoonsgebonden aan het Centraal budget Administratie (pgb) 2,2 Kantoor miljard (CAK) 1,7 miljard Het Burgers Centrum die indicatiestelling AWBZ-zorg gebruiken, zorg (CIZ) betalen stelt indicaties een eigen die bijdrage. burgers recht geven op een pgb. Burgers De hoogte krijgen van van de het eigen zorgkantoor bijdrage is een afhankellijk pgb om van zorg leeftijd, in te kopen inkomen, bij zorgaanbieders. gezinssituatie en het type zorg. Burgers In 2010 worden bedroeg geacht de maximale een eigen eigen bijdrage bijdrage te betalen per maand voor zorg voor ingekocht zorg met verblijf met het 2.081,60 pgb. euro. Burgers betalen een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) 1,7 miljard Burgers die AWBZ-zorg gebruiken, betalen een eigen bijdrage. Het De Rijk hoogte geeft van de de AWBZ-premie eigen bijdrage is door afhankellijk aan het van College leeftijd, voor inkomen, Zorgverzekeringen gezinssituatie en het (CVZ) type zorg. 14,7 miljard In Het 2010 Rijk bedroeg stort de de premie maximale in het, eigen door bijdrage CVZ beheerde, per maand Algemeen voor zorg Fonds met Bijzondere verblijf 2.081,60 Ziektekosten euro. (AFBZ). RIJK Het Rijk geeft een Bijdrage in Kosten Korting (BIKK) aan het CVZ 4,9 miljard Zorginkoop pgb: 2,2 miljard Subsidie pgb: 2,2 miljard Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzondere Wie betaalt Ziektekosten wat in de Algemene (AWBZ)? Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? RIJK COLLEGE VOOR ZORGVERZEKERINGEN COLLEGE VOOR ZORGVERZEKERINGEN Het Rijk Het geeft Rijk vult de de AWBZ-premieopbrengsten door aan het aan College met geld voor uit Zorgverzekeringen de algemene middelen: (CVZ) de BIKK. 14,7 miljard De BIKK compenseert de verminderde premieopbrengsten als gevolg van de Belastingherziening Het Rijk stort de premie in het, door CVZ beheerde, Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Het Rijk stort de BIKK in het AFBZ. Het Rijk geeft een Bijdrage in Kosten Korting (BIKK) aan het CVZ 4,9 miljard Het Rijk betaalt eventuele tekorten bij het AFBZ 2,6 miljard Het Rijk vult de AWBZ-premieopbrengsten aan met geld uit de algemene middelen: de BIKK. Het AFBZ heeft jaarlijks een exploitatietekort of -overschot. De BIKK compenseert de verminderde premieopbrengsten als gevolg van de Belastingherziening Het Rijk vult deze tekorten aan uit de schatkist. Het Rijk stort de BIKK in het AFBZ. Het AFBZ-tekort is integraal onderdeel van het overheidstekort (EMU-saldo). Het AFBZ betaalt rente over het tekort aan het Rijk, in 2009 bedroeg deze rente 34 miljoen. Het Rijk betaalt eventuele tekorten bij het AFBZ 2,6 miljard Het AFBZ heeft jaarlijks een exploitatietekort of -overschot. Het Rijk vult deze tekorten aan uit de schatkist. Het Het CVZ AFBZ-tekort geeft gelden is integraal voor onderdeel zorgaanspraken van het overheidstekort door aan het CAK (EMU-saldo). 21,7 miljard Het Het AFBZ CVZ betaalt beheert rente het over AFBZ, het waaruit tekort AWBZ-zorg aan het Rijk, wordt in 2009 betaald. bedroeg deze rente 34 miljoen. Het CVZ betaalt zorgkantoren 2,2 miljard Het CVZ Het geeft CVZ geeft gelden pgb-subsidie voor zorgaanspraken zorgkantoren. door aan het CAK Het CVZ beheert het AFBZ, waaruit AWBZ-zorg wordt betaald. 21,7 miljard CENTRAAL ADMINISTRATIE KANTOOR Het CVZ betaalt zorgkantoren 2,2 miljard Het CAK geeft de eigen bijdrage van de burgers door aan het CVZ 1,7 miljard Het CVZ geeft pgb-subsidie aan zorgkantoren. Het CAK int de eigen bijdrage van burgers en geeft deze door aan het AFBZ. De eigen bijdrage voor zorg met verblijf bedroeg 1,6 miljard euro. De eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf bedroeg 70,5 miljoen euro. CENTRAAL ADMINISTRATIE KANTOOR Het Het CAK CAK geeft betaalt de eigen zorgaanbieders bijdrage van de 21,7 burgers miljard door aan het CVZ 1,7 miljard Het Het CAK CAK int betaalt de eigen zorgaanbieders bijdrage van burgers in opdracht en geeft van zorgkantoren. deze door aan het AFBZ. De Het eigen CAK bijdrage betaalt voor 13,2 miljard zorg met voor verblijf verpleging bedroeg en 1,6 verzorging miljard euro. en 6,5 miljard voor gehandicaptenzorg. De Het eigen CAK bijdrage betaalt voor 1,7 miljard zorg zonder voor langdurige verblijf bedroeg geestelijke 70,5 miljoen gezondheidszorg euro. (ggz) en 0,3 miljard voor overige zorg. Het CAK betaalt zorgaanbieders 21,7 miljard ZORGKANTOREN Het CAK betaalt zorgaanbieders in opdracht van zorgkantoren. Zorgkantoren Het CAK betaalt maken 13,2 miljard afspraken voor verpleging met zorgaanbieders en verzorging en 6,5 miljard voor gehandicaptenzorg. Het CAK betaalt 1,7 miljard voor langdurige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en 0,3 miljard voor overige zorg. Het zorgkantoor voert de AWBZ uit namens alle verzekeraars voor alle verzekerden in een regio. Zorgkantoren maken afspraken met aanbieders over te leveren (gecontracteerde) zorg in de regio. Zorgkantoren geven betalingsopdrachten aan het CAK om zorgaanbieders te betalen. Bronnen GeldsTroom route BedrAG (in euro s) Bron AWBZ-premie Van burgers via het Rijk naar het CVZ 14,7 miljard ZORGKANTOREN Zorgkantoren Zorgkantoren maken betalen afspraken burgers met zorgaanbieders 2,2 miljard Het Zorgkantoren zorgkantoor betalen voert de pgb-gelden AWBZ uit namens (bruto pgb alle minus verzekeraars direct ingehouden voor alle verzekerden eigen bijdrage) in een aan regio. burgers. Zorgkantoren maken afspraken met aanbieders over te leveren (gecontracteerde) zorg in de regio. Zorgkantoren geven betalingsopdrachten aan het CAK om zorgaanbieders te betalen. eigen bijdrage AWBZ Van burgers via het CAK naar het CVZ 1,7 miljard Pgb Van het CVZ via zorgkantoren en 2,2 miljard Brief CVZ, kenmerk CCZ/ , Kwantitatieve gegevens PGB/AWBZ burgers naar zorgaanbieders Zorgkantoren betalen burgers 2,2 miljard Zorgkantoren betalen pgb-gelden (bruto pgb minus direct ingehouden eigen bijdrage) aan burgers. BIKK Van het Rijk naar het CVZ 4,9 miljard Tekort AFBZ Van het Rijk naar het CVZ 2,6 miljard Zorgaanspraken AWBZ Van het CVZ via het CAK (in opdracht van 21,7 miljard zorgkantoren) naar zorgaanbieders De cijfers geven een indruk van de omvang van de in kaart gebrachte geldstromen in de AWBZ in Het tekort AFBZ is op deze kaart gebruikt als sluitpost. gemaakt door: 2011 TOELICHTING Deze Informatiekaart laat zien hoe de geldstromen lopen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en wie wat betaalt. De cijfers geven een indruk van de omvang van de in kaart gebrachte geldstromen in Het tekort AFBZ is op deze kaart gebruikt als sluitpost. De afkortingen op deze kaart betekenen het volgende: AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; CVZ: College voor zorgverzekeringen; CAK: Centraal Administratie Kantoor; pgb: persoonsgebonden budget; CIZ: Centrum indicatiestelling zorg; AFBZ: Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten; BIKK: Bijdrage in Kosten Korting; ggz: geestelijke gezondheidszorg. Deze informatiekaart is gemaakt op basis van literatuuronderzoek, denksessies en interviews met deskundigen van het CVZ, het ministerie van VWS, ibmg, Verbond van Verzekeraars, het CAK, CPB TOELICHTING en VvAA. Dank aan allen voor het denkwerk. Deze Informatiekaart laat zien hoe de geldstromen lopen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en wie wat betaalt. De cijfers geven een indruk van de omvang van de in kaart gebrachte geldstromen in Het tekort AFBZ is op deze kaart gebruikt als sluitpost. De afkortingen op deze kaart betekenen het volgende: AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; CVZ: College voor zorgverzekeringen; CAK: Centraal Administratie Kantoor; pgb: persoonsgebonden budget; CIZ: Centrum indicatiestelling zorg; AFBZ: Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten; gemaakt BIKK: door: Bijdrage in Kosten Korting; ggz: geestelijke gezondheidszorg Deze informatiekaart is gemaakt op basis van literatuuronderzoek, denksessies en interviews met deskundigen van het CVZ, het ministerie van VWS, ibmg, Verbond van Verzekeraars, het CAK, CPB en VvAA. Dank aan allen voor het denkwerk. gemaakt door: 2011

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het bericht dat 70 miljard aan AWBZ-premies is verdwenen (2010Z04838).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het bericht dat 70 miljard aan AWBZ-premies is verdwenen (2010Z04838). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2014. Augustus 2014

Jaarcijfers 2014. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2014. Augustus 2014 Augustus 2014 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2011 Tabel Per Saldo, januari 2011, overeenkomstig de beleidsregel 2011 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 12 januari 2011 (Aan deze tabel kunnen geen rechten

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2014

Stroomschema financiering zorg 2014 Paper Stroomschema financiering zorg 2014 November 2017 CBS Paper, 1 Bedragen in mln euro 2 0 1 4 13.586 KKK Eigen risico Zvw (3.181) Eigen bijdrage Zvw (27) Eigen bijdragen AWBZ (2.127) Eigen betalingen

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Hoe lopen de geldstromen in de curatieve zorg?

Hoe lopen de geldstromen in de curatieve zorg? Hoe lopen de geldstromen in de curatieve zorg? Hoe lopen de geldstromen in de curatieve zorg vanuit de burgers? Hoe lopen de geldstromen in de curatieve zorg vanuit de werkgevers en uitkeringsinstanties?

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 2014 2015 PGB via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Aanvraag PGB via zorgkantoor. Indicatiestelling loopt via CIZ. PGB vv via

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN FACTSHEET ZZP 1, 2 EN 3 EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN ACHTERGROND, GEVOLGEN, FEITEN EN CIJFERS Voor de twaalf Drentse gemeenten Marion Wijnstra Erwin Matijsen Oktober 2012 ACHTERGROND EN

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u de zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Wanneer krijgt u langdurige zorg? Hebt

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015 Augustus 2015 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf 2009. Informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf 2009. Informatie Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf 2009 Informatie Hoe werkt de AWBZ? AWBZ Moet u vanwege een ziekte, een handicap of ouderdom worden opgenomen in een verpleeghuis? Of heeft een gezinslid thuis verzorging

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2013. September 2013

Jaarcijfers 2013. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2013. September 2013 September 2013 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt:

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt: Zorgverzekering Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2012. September 2012

Jaarcijfers 2012. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2012. September 2012 September 2012 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

De verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten

De verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten De verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg in Feiten, financiering, kosten en opbrengsten Wat is verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg? Wat zijn feiten rondom verpleeg- en verzorgingshuiszorg

Nadere informatie

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Zorgverzekeraars en verzekerden in Augustus 2016

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Zorgverzekeraars en verzekerden in Augustus 2016 Augustus 2016 Vektis geeft elk jaar de jaarcijfers over de zorgverzekeraars en de zorgfinanciering. In dit artikel vindt u de informatie over 2016. In het eerste deel staat de ontwikkeling van het aantal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 597 Toekomst AWBZ Nr. 107 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Balans Professional Organizing 1

Balans Professional Organizing 1 PGB in vogelvlucht Ontstaan en soorten PGB s Indicatie aanvragen bij CIZ of BJ Zorgkantoren Verplichtingen PGB-houder CAK WMO Wie staat er voor u? Pyc Mori-Hemerik 47 jaar Rotterdam Balans Professional

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige 00 Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige Algemeen Mogelijk heeft u na uw opname in het ziekenhuis aanvullende zorg nodig. Soms is meer zorg nodig dan u

Nadere informatie

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u langdurige zorg nodig? Heeft u langdurige zorg nodig? U leest in deze folder hoe wij u op weg helpen 2017-1 - Datum uitgifte: januari 2017-2 - U heeft langdurige zorg nodig Als u niet langer met ondersteuning van mensen uit

Nadere informatie

1 Overeenkomstenstelsel in de zorgverzekeringen

1 Overeenkomstenstelsel in de zorgverzekeringen 1 Overeenkomstenstelsel in de zorgverzekeringen Zorgovereenkomsten in de Zorgverzekeringswet (Zvw) De Zorgverzekeringswet verplicht iedereen die legaal in Nederland woont (die verzekerd is ingevolge de

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Zorgkantoren Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Onderwerp Beleidsregel 2011 (b) Toekenning PGB-AWBZ

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop Jelle van Netten Manager Financiën & Informatievoorziening van Zorgbalans 17 juni 2014, Voorjaarsvergadering NVvA 1 Inhoud Presentatie 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

Nadere informatie

Declaratiewijzer AWBZ Mondzorg

Declaratiewijzer AWBZ Mondzorg Declaratiewijzer AWBZ Mondzorg Declaratiewijzer AWBZ Mondzorg In samenwerking met: Inhoudsopgave Inleiding 5 Introductie 5 Doel 5 Doelgroepen 5 Totstandkoming 5 Aanspraak AWBZ mondzorg 6 Wie zijn AWBZ-verzekerd?

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2006 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Woordenlijst begrippen in de zorg

Woordenlijst begrippen in de zorg Woordenlijst begrippen in de zorg Aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering kan kosten voor gezondheidszorg die niet in het basispakket zit vergoeden. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2013

Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2013 Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2013 Het College voor zorgverzekeringen, gelet op artikel 91, derde lid van de Wet financiering

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

1. Introductie. 2. De financiering van de AWBZ. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

1. Introductie. 2. De financiering van de AWBZ. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren

De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren De weg naar zorg Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren 1 www.uvitzorgkantoren.nl 1 Inleiding 1. Inleiding 3 2. Wanneer heb ik recht op awbz-zorg? 5 3. Hoe krijg ik awbz-zorg? 7 4. Zorg in Natura of een Persoonsgebonden

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Hoe wordt mijn behandeling betaald? U gaat wellicht gebruikmaken van de zorg van GGz Breburg. Uw behandeling moet natuurlijk ook betaald worden.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014 BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid 11-05-17 Sharon.D H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo 10.1 Het systeem van de zorgverzekeringswet(zvw) De Zvw verplicht iedere ingezetene

Nadere informatie

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Voorwoord Wie zorg nodig heeft kan dit in bepaalde gevallen zelf inkopen met een Persoons Gebonden Budget: het PGB Over dit

Nadere informatie

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2010 Tabel Per Saldo, maart 2010, overeenkomstig de beleidsregel 2010 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 25 maart 2010 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven Tabel opgemaakt door Per Saldo, februari, overeenkomstig de beleidsregel langdurend verblijf (LDV) van het CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Overheveling Begeleiding. Suzanne Goedoen Yvonne Gökmen 31 mei 2011

Overheveling Begeleiding. Suzanne Goedoen Yvonne Gökmen 31 mei 2011 Overheveling Begeleiding Suzanne Goedoen Yvonne Gökmen 31 mei 2011 Omvang AWBZ Lasten 2010 Verpleging en verzorging Gehandicaptenzorg GGZ Overige zorg Subsidie PGB Overige lasten 12,9 miljard 6,4 miljard

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

De weg naar zorg. Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg. Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 1 2014 Inleiding 1. Inleiding 1 2. Wanneer heb ik recht op awbz-zorg? 3 3. Hoe krijg ik awbz-zorg? 5 4. Zorg in natura of persoonsgebonden budget 6 5. Hoe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 30 597 Toekomst AWBZ Nr. 373 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA Financiering van gezondheidszorg Jaap Doets consultant VVAA Het Nederlandse zorgstelsel Zorgstelsel -Collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak -vraagsturing -prestatiebekostiging -maatschappelijke

Nadere informatie

Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis

Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Project AWBZ Projectleider: L.de Baere E mail: debaere@zeelandnet.nl Tel.nr. 0117 492175 Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Consequenties van de wijziging Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2012

Stroomschema financiering zorg 2012 Stroomschema financiering zorg 2012 6-10-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS Stroomschema financiering zorg 2012 1 20.553 II Overheid Instellingen Gezinnen/werknemers Bedrijven Incl. niet-ingezetenen 5.289

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie