Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?"

Transcriptie

1 Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ?

2 Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de vraag: Hoe werkt de AWBZ? De kaart laat zien wie wat doet in de AWBZ en hoe de -, zorg- en geld stromen lopen. De kaart heeft uitsluitend betrekking op AWBZ zorg in natura, en niet op AWBZ-zorg via het Persoonsgebonden Budget (PGB). De op deze kaart genoemde bedragen geven een indruk van de omvang van de in kaart gebrachte geldstromen in de AWBZ in 2010, en zijn gebaseerd op cijfers van het CVZ. Het tekort AFBZ is op deze kaart gebruikt als een sluitpost. De AWBZ is op deze kaart opgedeeld in vier functies: 1) ; 2) Zorg levering; 3) en 4). De icone n in de tekst op deze kaart corresponderen met de strome n in de figuren. Deze Informatie kaart is tot stand gekomen op basis van literatuurstudie, interviews en een denksessie met deskundigen, waaronder medewerkers van het ministerie van VWS, het CIZ, de NZa en de IGZ. Wij danken alle deelnemers voor hun denkwerk. Afkortingen AFBZ: Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BJZ: Bureau Jeugdzorg (In geval van toegang tot de jeugd GGZ moet op deze kaart BJZ worden gelezen in plaats van het CIZ.) CAK: Centraal Administratie Kantoor CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg CVZ: College voor Zorgverzekeringen. Inspectie: Inspectie voor de Gezondheidszorg NZa: Nederlandse Zorgautoriteit VWS: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ga verder

3 Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

4 Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Indicatieverzoek; Voorkeuren; Toestemming Indicatiebesluit Indicatiebesluit : wie doet wat? Indicatiebesluit; Toestemming zorglevering Melding (her)indicatie; Medische

5 Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wachtlijst Bemiddeling Afspraken en zorgplannen : wie doet wat? Informatie over zorgaanbod Wachtlijst Levering AWBZ-zorg Productieafspraken Productiegegevens

6 Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Klachten Klachten Misstanden Beheers AFBZ Monitor Gestelde indicaties : wie doet wat? Verantwoordings; Productieafspraken Verantwoordings Tarieven Tarieven Calamiteiten meldingen

7 Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? AWBZpremie Eigen AWBZ-premie; Tekort AFBZ; BIKK Inkomensgevens Zorgaanspraken AWBZ Eigen Hoogte eigen : wie doet wat? Melding en einde intramurale zorg; Betalingsopdracht Betalingen Declaraties; Melding en einde zorg Geleverde extramurale zorg

8 Hoe werkt de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? concept Klachten Klachten Misstanden Indicatieverzoek; Voorkeuren; Toestemming AWBZpremie Eigen Bemiddeling Indicatiebesluit Afspraken en zorgplannen Informatie over zorgaanbod LEGENDA AFKORTINGEN TOELICHTING

9 Hoe werkt de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? concept Beheers AFBZ AWBZpremie Wachtlijst Inkomensgevens AWBZ-premie; Tekort AFBZ; BIKK Monitor LEGENDA AFKORTINGEN TOELICHTING

10 Hoe werkt de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? concept Beheers AFBZ Wachtlijst Zorgaanspraken AWBZ AWBZ-premie; Tekort AFBZ; BIKK Eigen Wachtlijst LEGENDA AFKORTINGEN TOELICHTING

11 Hoe werkt de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? concept Indicatieverzoek; Voorkeuren; Toestemming Indicatiebesluit Monitor Indicatiebesluit Gestelde indicaties Melding (her)indicatie; Medische LEGENDA AFKORTINGEN TOELICHTING

12 Hoe werkt de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? concept Misstanden Calamiteiten meldingen LEGENDA AFKORTINGEN TOELICHTING

13 Hoe werkt de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? concept Verantwoordings Inkomensgevens Eigen Hoogte eigen Melding en einde intramurale zorg; Betalingsopdracht Betalingen Geleverde extramurale zorg LEGENDA AFKORTINGEN TOELICHTING

14 Hoe werkt de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? concept Gestelde indicaties Verantwoordings; Productieafspraken Verantwoordings Tarieven Tarieven LEGENDA AFKORTINGEN TOELICHTING

15 Hoe werkt de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? concept Klachten Bemiddeling Indicatiebesluit Verantwoordings; Productieafspraken Informatie over zorgaanbod Melding en einde intramurale zorg; Betalingsopdracht Wachtlijst Tarieven Declaraties; Melding en einde zorg Indicatiebesluit; Toestemming zorglevering Productieafspraken Productiegegevens LEGENDA AFKORTINGEN TOELICHTING

16 Hoe werkt de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? concept Klachten Afspraken en zorgplannen Levering AWBZ-zorg Declaraties; Melding en einde zorg Geleverde extramurale zorg Melding (her) indicatie; Medische Calamiteiten meldingen Indicatiebesluit; Toestemming zorglevering Productieafspraken Productiegegevens LEGENDA AFKORTINGEN TOELICHTING

17 Hoe werkt de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? concept Klachten Klachten Indicatieverzoek; Voorkeuren; Toestemming AWBZ-premie Misstanden Eigen Beheer AFBZ Wachtlijst AWBZpremie; Tekort AFBZ; BIKK Inkomensgevens Monitor Zorgaanspraken AWBZ Indicatiebesluit Bemiddeling Indicatiebesluit Afspraken en zorgplannen Gestelde indicaties Eigen Hoogte eigen Verantwoordings Betalingen Informatie over zorgaanbod Verantwoordings; Productieafspraken Levering AWBZ-zorg Melding en einde intramurale zorg; Betalingsopdracht Wachtlijst Tarieven Tarieven Melding (her)indicatie; Medische Calamiteiten meldingen Declaraties; Melding en einde zorg Geleverde extramurale zorg Indicatiebesluit; Toestemming zorglevering Productieafspraken Productiegegevens LEGENDA AFKORTINGEN TOELICHTING

18 Wie doet wat in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie doet wat in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

19 Wie doet wat in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Terug naar het toegang stromenschema stellen (met hulp) vast dat ze AWBZ-zorg nodig hebben en oriënteren zich op het zorgaanbod. sturen (met hulp) over hun zorgbehoefte naar het CIZ en doen indicatieverzoeken. geven het CIZ een voorkeur aan voor leveringsvorm en zorgaanbieder, of vragen het zorgkantoor om hulp bij het kiezen. geven het CIZ toestemming om hun medische gegevens op te vragen bij zorgaanbieders. CIZ Het CIZ stelt voor burgers aanspraken op AWBZ-zorg vast op basis van beleidsregels van het Rijk. BJZ stelt aanspraken op Jeugd GGZ vast voor personen onder de 23 jaar met psychiatrische problemen. Het CIZ vraagt met expliciete toestemming van burgers medische op bij zorgaanbieders. Het CIZ stuurt genomen indicatiebesluiten naar burgers. Het CIZ stuurt genomen indicatiebesluiten naar zorgkantoren. Wie doet wat in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? zorgaanbieders zorgkantoren Zorgkantoren sturen indicatiebesluiten van het CIZ naar zorgaanbieders. Zorgkantoren informeren de betreffende zorgaanbieder dat geïndiceerde zorg geleverd mag worden. Zorgaanbieders doen namens burgers een herindicatie-verzoek of een indicatiemelding bij het CIZ. Zorgaanbieders maken over hun eigen zorgaanbod toegankelijk voor burgers. Zorgaanbieders geven het CIZ inzicht in medische gegevens met toestemming van burgers. CVZ Het CVZ adviseert het ministerie van VWS over de samenstelling van het AWBZ-pakket. Het CVZ publiceert over welke zorg verzekerd is binnen de AWBZ. rijk Het Rijk stelt de voorwaarden rond het recht op AWBZ-zorg (zorgaanspraken) vast. Het Rijk zorgt dat over de AWBZ en het zorgaanbod beschikbaar is voor burgers.

20 Wie doet wat in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Terug naar het zorglevering stromenschema maken op basis van het indicatiebesluit afspraken en zorgplannen met zorgaanbieders. Wie doet wat in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? zorgaanbieders zorgkantoren CVZ Zorgkantoren informeren burgers over het (beschikbare) aanbod en de kwaliteit van zorg in de regio. Zorgkantoren helpen burgers die om bemiddeling vragen, bij het vinden van een zorgaanbieder. Zorgkantoren leveren over wachtlijsten aan het CVZ. Zorgkantoren maken jaarlijks hun zorginkoopbeleid kenbaar aan zorgaanbieders. Zorgkantoren maken productieafspraken met zorgaanbieders over prijs, volume en kwaliteit van te leveren AWBZ-zorg. Zorgaanbieders maken productieafspraken met zorgkantoren over prijs, volume en kwaliteit van te leveren AWBZ-zorg. Zorgaanbieders leggen afspraken met burgers vast in zorgplannen en leveringsvoorwaarden. Zorgaanbieders leveren geïndiceerde AWBZ-zorg aan burgers zoals afgesproken in het zorgplan. Zorgaanbieders leveren zorgkantoren maandelijks gegevens over de gerealiseerde productie. Het CVZ levert wachtlijst aan het ministerie van VWS. NZA De NZa stelt voor zorgkantoren de regionale contracteerruimte (budget) vast. De NZa publiceert beleidsregels, zoals welke prestaties gedeclareerd mogen worden tegen welke prijs. rijk Het Rijk stelt de wettelijke kaders vast voor (de kwaliteit van) zorglevering, bijvoorbeeld in de Kwaliteitswet. Het Rijk stelt financiële kaders vast voor zorginkoop door zorgkantoren (contracteerruimte). Het Rijk geeft jaarlijks een aanwijzing hoe te handelen bij te kleine contracteerruimte (NZa-knelpuntenprocedure). Het Rijk wijst verzekeraars (concessiehouders) aan voor uitvoering van de AWBZ.

21 Wie doet wat in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Terug naar het toezicht stromenschema kunnen klachten over zorgaanbieders indienen bij klachtencommissies van zorgaanbieders. kunnen klachten over zorgaanbieders en het zorgkantoor indienen bij het zorgkantoor. kunnen misstanden melden bij de Inspectie. Wie doet wat in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? CIZ zorgaanbieders zorgkantoren CVZ CAK NZA inspectie rijk Het CIZ rapporteert aan het ministerie van VWS over de vraag naar AWBZ-zorg (monitor ). Het CIZ monitort achteraf de indicaties die zorgaanbieders zelf afgeven via Standaard Indicatie Protocollen of Herindicaties via Taakmandaat. Het CIZ monitort achteraf de hoeveelheid indicatiemeldingen en het effect hiervan op de AWBZ-uitgaven. Het CIZ informeert de NZa over gestelde indicaties (soort en aantal) per zorgregio. Zorgkantoren controleren of gedeclareerde zorg overeenkomt met indicatiebesluiten en productieafspraken. Zorgkantoren controleren of gedeclareerde zorg daadwerkelijk en doelmatig is geleverd. Zorgkantoren leggen aan de NZa verantwoording af over hun activiteiten en resultaten. Zorgkantoren informeren de NZa over gemaakte en gerealiseerde productieafspraken met zorgaanbieders. Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht een klachtencommissie in te stellen voor burgers. Zorgaanbieders publiceren een openbaar jaarverslag met over geleverde zorg en de kwaliteit hiervan. Zorgaanbieders leggen jaarlijks financiële verantwoording af via een extern accountantsrapport. Zorgaanbieders melden ernstige klachten direct aan de Inspectie en sturen jaarlijks een klachtenrapport. Het CVZ is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van het financieel beheer van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Het CVZ brengt circulaires uit om beleids- en uitvoerings te verduidelijken voor zorgverzekeraars. Het CVZ rapporteert aan het ministerie van VWS over het beheer van het AFBZ. Het CAK legt verantwoording af aan de NZa over de uitvoering van zijn taken. De NZa stelt normen vast voor uitvoerders van de AWBZ (prestatiemeting), houdt toezicht en rapporteert aan het ministerie van VWS. De NZa stelt tarieven vast voor zorglevering, en stelt deze ter beschikking aan zorgkantoren en -aanbieders. De NZa ziet toe op en handhaaft naleving van de Wet Marktordening Gezondheidszorg door uitvoerders van de AWBZ. De NZa toetst vooraf of afspraken tussen zorgkantoren en -aanbieders binnen de contracteerruimte vallen. De Inspectie houdt toezicht op de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg, handhaaft wet- en regelgeving en rapporteert aan het ministerie van VWS. Het Rijk houdt toezicht op de werking van het AWBZ-systeem als geheel. Het Rijk stelt de wettelijke kaders voor toezicht vast en belegt verantwoordelijkheden.

22 Wie doet wat in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Terug naar het financiering stromenschema betalen AWBZ-premie aan het Rijk via hun werkgever, pensioenfonds of uitkeringsinstantie (14,7 miljard). betalen een eigen voor AWBZ-zorg aan het CAK (1,7 miljard). Zorgkantoren melden aan het CAK en einde van de intramurale zorg om de eigen van burgers vast te stellen. Zorgkantoren geven het CAK betalingsopdrachten om zorgaanbieders te betalen voor geleverde zorg. Wie doet wat in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? zorgkantoren zorgaanbieders CVZ Zorgaanbieders sturen declaraties voor geleverde zorg naar zorgkantoren. Zorgaanbieders melden de zorgkantoren de en het einde van de zorglevering. Zorgaanbieders leveren over geleverde extramurale zorg aan het CAK om de eigen van burgers vast te stellen. Het CVZ beheert het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Het CVZ geeft gelden voor zorgaanspraken door aan het CAK (21,7 miljard). Het CVZ verzorgt de financiële afrekening met zorgkantoren op basis van de rapportage van de NZa. CAK Het CAK stelt de eigen van burgers vast. Het CAK informeert burgers over de hoogte van de eigen. Het CAK stort de eigen n van burgers in het AFBZ (1,7 miljard). Het CAK betaalt zorgaanbieders in opdracht van zorgkantoren (21,7 miljard). rijk Het Rijk levert het CAK relevante inkomensgegevens voor vaststelling van de eigen van burgers. Het Rijk geeft AWBZ-premies en BIKK door aan het CVZ, en vult tekorten in het AFBZ aan (22,2 miljard).

23 hoe werkt de awbz? toegang zorglevering stellen (met hulp) vast dat ze AWBZ-zorg nodig hebben en oriënteren zich op het zorgaanbod. sturen (met hulp) over hun zorgbehoefte naar het CIZ en doen indicatieverzoeken. geven het CIZ een voorkeur aan voor leveringsvorm en zorgaanbieder, of vragen het zorgkantoor om hulp bij het kiezen. maken op basis van het indicatiebesluit afspraken en zorgplannen met zorgaanbieders. geven het CIZ toestemming om hun medische gegevens op te vragen bij zorgaanbieders. Indicatieverzoek; Voorkeuren; Toestemming rijk Het CIZ stelt voor burgers aanspraken op AWBZ-zorg vast op basis van beleidsregels van het Rijk. BJZ stelt aanspraken op Jeugd GGZ vast voor personen onder de 23 jaar met psychiatrische problemen. Het CIZ vraagt met expliciete toestemming van burgers medische op bij zorgaanbieders. Het CIZ stuurt genomen indicatiebesluiten naar burgers. Het CIZ stuurt genomen indicatiebesluiten naar zorgkantoren. ciz zorgkantoren Zorgkantoren informeren burgers over het (beschikbare) aanbod en de kwaliteit van zorg in de regio. Zorgkantoren helpen burgers die om bemiddeling vragen, bij het vinden van een zorgaanbieder. Zorgkantoren leveren over wachtlijsten aan het CVZ. Zorgkantoren maken jaarlijks hun zorginkoopbeleid kenbaar aan zorgaanbieders. Zorgkantoren maken productieafspraken met zorgaanbieders over prijs, volume en kwaliteit van te leveren AWBZ-zorg. rijk college voor zorgverzekeringen Zorgkantoren sturen indicatiebesluiten van het CIZ naar zorgaanbieders. Zorgkantoren informeren de betreffende zorgaanbieder dat geïndiceerde zorg geleverd mag worden. zorgkantoren zorgaanbieders Zorgaanbieders maken productieafspraken met zorgkantoren over prijs, volume en kwaliteit van te leveren AWBZ-zorg. Zorgaanbieders leggen afspraken met burgers vast in zorgplannen en leveringsvoorwaarden. Zorgaanbieders leveren geïndiceerde AWBZ-zorg aan burgers zoals afgesproken in het zorgplan. Zorgaanbieders leveren zorgkantoren maandelijks gegevens over de gerealiseerde productie. Wachtlijst college voor zorgverzekeringen Indicatiebesluit centrum indicatiestelling zorg inspectie Zorgaanbieders doen namens burgers een herindicatie-verzoek of een indicatiemelding bij het CIZ. Zorgaanbieders maken over hun eigen zorgaanbod toegankelijk voor burgers. Zorgaanbieders geven het CIZ inzicht in medische gegevens met toestemming van burgers. zorgaanbieders cvz Het CVZ levert wachtlijst aan het ministerie van VWS. Bemiddeling centrum indicatiestelling zorg inspectie Afspraken en zorgplannen Indicatiebesluit centraal administratie Kantoor Het CVZ adviseert het ministerie van VWS over de samenstelling van het AWBZ-pakket. Het CVZ publiceert over welke zorg verzekerd is binnen de AWBZ. cvz nza De NZa stelt voor zorgkantoren de regionale contracteerruimte (budget) vast. De NZa publiceert beleidsregels, zoals welke prestaties gedeclareerd mogen worden tegen welke prijs. centraal administratie Kantoor zorgkantoren Indicatiebesluit; Toestemming zorglevering nederlandse zorgautoriteit Melding (her)indicatie; Medische zorgaanbieders Het Rijk stelt de voorwaarden rond het recht op AWBZ-zorg (zorgaanspraken) vast. Het Rijk zorgt dat over de AWBZ en het zorgaanbod beschikbaar is voor burgers. rijk Wie doet wat in de algemene Wet Bijzondere ziektekosten (awbz)? rijk Het Rijk stelt de wettelijke kaders vast voor (de kwaliteit van) zorglevering, bijvoorbeeld in de Kwaliteitswet. Het Rijk stelt financiële kaders vast voor zorginkoop door zorgkantoren (contracteerruimte). Het Rijk geeft jaarlijks een aanwijzing hoe te handelen bij te kleine contracteerruimte (NZa-knelpuntenprocedure). Het Rijk wijst verzekeraars (concessiehouders) aan voor uitvoering van de AWBZ. Informatie over zorgaanbod zorgkantoren Wachtlijst nederlandse zorgautoriteit Productieafspraken Productiegegevens Levering AWBZ-zorg zorgaanbieders toezicht financiering Klachten Klachten kunnen klachten over zorgaanbieders indienen bij klachtencommissies van zorgaanbieders. kunnen klachten over zorgaanbieders en het zorgkantoor indienen bij het zorgkantoor. kunnen misstanden melden bij de Inspectie. betalen AWBZ-premie aan het Rijk via hun werkgever, pensioenfonds of uitkeringsinstantie (14,7 miljard). betalen een eigen voor AWBZ-zorg aan het CAK (1,7 miljard). Misstanden Het CIZ rapporteert aan het ministerie van VWS over de vraag naar AWBZ-zorg (monitor ). Het CIZ monitort achteraf de indicaties die zorgaanbieders zelf afgeven via Standaard Indicatie Protocollen of Herindicaties via Taakmandaat. Het CIZ monitort achteraf de hoeveelheid indicatiemeldingen en het effect hiervan op de AWBZ-uitgaven. Het CIZ informeert de NZa over gestelde indicaties (soort en aantal) per zorgregio. ciz zorgkantoren Zorgkantoren melden aan het CAK en einde van de intramurale zorg om de eigen van burgers vast te stellen. Zorgkantoren geven het CAK betalingsopdrachten om zorgaanbieders te betalen voor geleverde zorg. AWBZpremie Eigen rijk Beheers AFBZ college voor zorgverzekeringen Monitor centrum indicatiestelling zorg inspectie Zorgkantoren controleren of gedeclareerde zorg overeenkomt met indicatiebesluiten en productieafspraken. Zorgkantoren controleren of gedeclareerde zorg daadwerkelijk en doelmatig is geleverd. Zorgkantoren leggen aan de NZa verantwoording af over hun activiteiten en resultaten. Zorgkantoren informeren de NZa over gemaakte en gerealiseerde productieafspraken met zorgaanbieders. Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht een klachtencommissie in te stellen voor burgers. Zorgaanbieders publiceren een openbaar jaarverslag met over geleverde zorg en de kwaliteit hiervan. Zorgaanbieders leggen jaarlijks financiële verantwoording af via een extern accountantsrapport. Zorgaanbieders melden ernstige klachten direct aan de Inspectie en sturen jaarlijks een klachtenrapport. Het CVZ is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van het financieel beheer van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Het CVZ brengt circulaires uit om beleids- en uitvoerings te verduidelijken voor zorgverzekeraars. Het CVZ rapporteert aan het ministerie van VWS over het beheer van het AFBZ. zorgkantoren zorgaanbieders cvz zorgaanbieders cvz Zorgaanbieders sturen declaraties voor geleverde zorg naar zorgkantoren. Zorgaanbieders melden aan zorgkantoren de en het einde van de zorglevering. Zorgaanbieders leveren over geleverde extramurale zorg aan het CAK om de eigen van burgers vast te stellen. Het CVZ beheert het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Het CVZ geeft gelden voor zorgaanspraken door aan het CAK (21,7 miljard). Het CVZ verzorgt de financiële afrekening met zorgkantoren op basis van de rapportage van de NZa. centrum indicatiestelling zorg rijk AWBZ-premie; Tekort AFBZ; BIKK college voor zorgverzekeringen Zorgaanspraken AWBZ Inkomensgevens inspectie Gestelde indicaties Verantwoordings; Productieafspraken centraal administratie Kantoor Verantwoordings nederlandse zorgautoriteit Tarieven Tarieven Calamiteiten meldingen Het CAK legt verantwoording af aan de NZa over de uitvoering van zijn taken. De NZa stelt normen vast voor uitvoerders van de AWBZ (prestatiemeting), houdt toezicht en rapporteert aan het ministerie van VWS. De NZa stelt tarieven vast voor zorglevering, en stelt deze ter beschikking aan zorgkantoren en -aanbieders. De NZa ziet toe op en handhaaft naleving van de Wet Marktordening Gezondheidszorg door uitvoerders van de AWBZ. De NZa toetst vooraf of afspraken tussen zorgkantoren en -aanbieders binnen de contracteerruimte vallen. De Inspectie houdt toezicht op de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg, handhaaft wet- en regelgeving en rapporteert aan het ministerie van VWS. Het Rijk houdt toezicht op de werking van het AWBZ-systeem als geheel. Het Rijk stelt de wettelijke kaders voor toezicht vast en belegt verantwoordelijkheden. cak nza inspectie rijk cak rijk Het CAK stelt de eigen van burgers vast. Het CAK informeert burgers over de hoogte van de eigen. Het CAK stort de eigen n van burgers in het AFBZ (1,7 miljard). Het CAK betaalt zorgaanbieders in opdracht van zorgkantoren (21,7 miljard). Het Rijk levert het CAK relevante inkomensgegevens voor vaststelling van de eigen van burgers. Het Rijk geeft AWBZ-premies en BIKK door aan het CVZ, en vult tekorten in het AFBZ aan (22,2 miljard). Melding en einde intramurale zorg; Betalingsopdracht Hoogte Eigen eigen centraal administratie Kantoor Betalingen nederlandse zorgautoriteit Declaraties; Melding en einde zorg Geleverde extramurale zorg zorgkantoren zorgaanbieders zorgkantoren zorgaanbieders Deze Informatiekaart geeft antwoord op de vraag: Hoe werkt de AWBZ? De kaart laat een indruk van de omvang van de in kaart gebrachte geldstromen in de AWBZ in 2010, corresponderen met de stromen in de figuren. Deze Informatie kaart is tot stand stromen afkortingen BJz: Bureau Jeugdzorg (In geval van toegang tot de jeugd GGZ moet cvz: College voor Zorgverzekeringen zien wie wat doet in de AWBZ en hoe de -, zorg- en geldstromen lopen. en zijn gebaseerd op cijfers van het CVZ. Het tekort AFBZ is op deze kaart gebruikt als gekomen op basis van literatuurstudie, interviews en een denksessie met deskundigen, op deze kaart BJZ worden gelezen in plaats van het CIZ.) inspectie: Inspectie voor de Gezondheidszorg De kaart heeft uitsluitend betrekking op AWBZ zorg in natura, en niet op AWBZ-zorg een sluitpost. De AWBZ is op deze kaart opgedeeld in vier functies: 1) ; waaronder medewerkers van het ministerie van VWS, het CIZ, de NZa en de IGZ. afbz: Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten cak: Centraal Administratie Kantoor nza: Nederlandse Zorgautoriteit via het Persoonsgebonden Budget (PGB). De op deze kaart genoemde bedragen geven 2) ; 3) en 4). De iconen in de tekst op deze kaart Wij danken alle deelnemers voor hun denkwerk. stroom zorgstroom geldstroom awbz: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ciz: Centrum Indicatiestelling Zorg vws: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012

Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor

Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor De ondergetekenden: A Zorgkantoor Achmea, namens de zorgverzekeraars die zich conform artikel 33 AWBZ tot uitvoering van de AWBZ hebben aangemeld, hierna

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

Wet- en regelgeving in de zorg

Wet- en regelgeving in de zorg Wet- en regelgeving in de zorg 1 Een overzicht voor ICT en ehealth ISBN 978-90-820304-0-2 Inhoud Leeswijzer 4 Begrippen 5 Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens 8 Wetten

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Visiedocument Zicht op toezicht

Visiedocument Zicht op toezicht Visiedocument Zicht op toezicht Uitgangspunten van effectief toezicht Visiedocument Zicht op toezicht Uitgangspunten van effectief toezicht maart 2009 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg januari 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Van patiënt tot klant Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zoetermeer, 2003 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Adviesopdracht

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Inhoud Voor wie? 2 Wat verandert er? 2 Waarom zijn deze veranderingen nodig? 2 Waarom heeft de SVB een kopie van uw zorgovereenkomst nodig? 2 Heeft u nog

Nadere informatie

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel www.nji.nl Het Nederlands Jeugdinstituut is het expertise centrum voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Wij werken samen met gemeenten op basis van wetenschappelijke

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

1 van 7. Zorg. Autorijden

1 van 7. Zorg. Autorijden Dementie brengt veel problemen met zich mee. Niet alleen is de verzorging van iemand met dementie zwaar. Er kunnen ook juridische en financiële problemen bij komen kijken. Zorg dat u het tijdig en goed

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Gemeenten aan zet Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Drs. M.P. (Marcel) van Gastel ABD TOP consultant Oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Welk probleem willen we oplossen?...4 Opdracht...4

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie welkom bij de goudse Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie