Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?"

Transcriptie

1 Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ?

2 Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de vraag: Hoe werkt de AWBZ? De kaart laat zien wie wat doet in de AWBZ en hoe de -, zorg- en geld stromen lopen. De kaart heeft uitsluitend betrekking op AWBZ zorg in natura, en niet op AWBZ-zorg via het Persoonsgebonden Budget (PGB). De op deze kaart genoemde bedragen geven een indruk van de omvang van de in kaart gebrachte geldstromen in de AWBZ in 2010, en zijn gebaseerd op cijfers van het CVZ. Het tekort AFBZ is op deze kaart gebruikt als een sluitpost. De AWBZ is op deze kaart opgedeeld in vier functies: 1) ; 2) Zorg levering; 3) en 4). De icone n in de tekst op deze kaart corresponderen met de strome n in de figuren. Deze Informatie kaart is tot stand gekomen op basis van literatuurstudie, interviews en een denksessie met deskundigen, waaronder medewerkers van het ministerie van VWS, het CIZ, de NZa en de IGZ. Wij danken alle deelnemers voor hun denkwerk. Afkortingen AFBZ: Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BJZ: Bureau Jeugdzorg (In geval van toegang tot de jeugd GGZ moet op deze kaart BJZ worden gelezen in plaats van het CIZ.) CAK: Centraal Administratie Kantoor CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg CVZ: College voor Zorgverzekeringen. Inspectie: Inspectie voor de Gezondheidszorg NZa: Nederlandse Zorgautoriteit VWS: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ga verder

3 Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

4 Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Indicatieverzoek; Voorkeuren; Toestemming Indicatiebesluit Indicatiebesluit : wie doet wat? Indicatiebesluit; Toestemming zorglevering Melding (her)indicatie; Medische

5 Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wachtlijst Bemiddeling Afspraken en zorgplannen : wie doet wat? Informatie over zorgaanbod Wachtlijst Levering AWBZ-zorg Productieafspraken Productiegegevens

6 Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Klachten Klachten Misstanden Beheers AFBZ Monitor Gestelde indicaties : wie doet wat? Verantwoordings; Productieafspraken Verantwoordings Tarieven Tarieven Calamiteiten meldingen

7 Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? AWBZpremie Eigen AWBZ-premie; Tekort AFBZ; BIKK Inkomensgevens Zorgaanspraken AWBZ Eigen Hoogte eigen : wie doet wat? Melding en einde intramurale zorg; Betalingsopdracht Betalingen Declaraties; Melding en einde zorg Geleverde extramurale zorg

8 Hoe werkt de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? concept Klachten Klachten Misstanden Indicatieverzoek; Voorkeuren; Toestemming AWBZpremie Eigen Bemiddeling Indicatiebesluit Afspraken en zorgplannen Informatie over zorgaanbod LEGENDA AFKORTINGEN TOELICHTING

9 Hoe werkt de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? concept Beheers AFBZ AWBZpremie Wachtlijst Inkomensgevens AWBZ-premie; Tekort AFBZ; BIKK Monitor LEGENDA AFKORTINGEN TOELICHTING

10 Hoe werkt de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? concept Beheers AFBZ Wachtlijst Zorgaanspraken AWBZ AWBZ-premie; Tekort AFBZ; BIKK Eigen Wachtlijst LEGENDA AFKORTINGEN TOELICHTING

11 Hoe werkt de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? concept Indicatieverzoek; Voorkeuren; Toestemming Indicatiebesluit Monitor Indicatiebesluit Gestelde indicaties Melding (her)indicatie; Medische LEGENDA AFKORTINGEN TOELICHTING

12 Hoe werkt de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? concept Misstanden Calamiteiten meldingen LEGENDA AFKORTINGEN TOELICHTING

13 Hoe werkt de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? concept Verantwoordings Inkomensgevens Eigen Hoogte eigen Melding en einde intramurale zorg; Betalingsopdracht Betalingen Geleverde extramurale zorg LEGENDA AFKORTINGEN TOELICHTING

14 Hoe werkt de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? concept Gestelde indicaties Verantwoordings; Productieafspraken Verantwoordings Tarieven Tarieven LEGENDA AFKORTINGEN TOELICHTING

15 Hoe werkt de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? concept Klachten Bemiddeling Indicatiebesluit Verantwoordings; Productieafspraken Informatie over zorgaanbod Melding en einde intramurale zorg; Betalingsopdracht Wachtlijst Tarieven Declaraties; Melding en einde zorg Indicatiebesluit; Toestemming zorglevering Productieafspraken Productiegegevens LEGENDA AFKORTINGEN TOELICHTING

16 Hoe werkt de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? concept Klachten Afspraken en zorgplannen Levering AWBZ-zorg Declaraties; Melding en einde zorg Geleverde extramurale zorg Melding (her) indicatie; Medische Calamiteiten meldingen Indicatiebesluit; Toestemming zorglevering Productieafspraken Productiegegevens LEGENDA AFKORTINGEN TOELICHTING

17 Hoe werkt de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? concept Klachten Klachten Indicatieverzoek; Voorkeuren; Toestemming AWBZ-premie Misstanden Eigen Beheer AFBZ Wachtlijst AWBZpremie; Tekort AFBZ; BIKK Inkomensgevens Monitor Zorgaanspraken AWBZ Indicatiebesluit Bemiddeling Indicatiebesluit Afspraken en zorgplannen Gestelde indicaties Eigen Hoogte eigen Verantwoordings Betalingen Informatie over zorgaanbod Verantwoordings; Productieafspraken Levering AWBZ-zorg Melding en einde intramurale zorg; Betalingsopdracht Wachtlijst Tarieven Tarieven Melding (her)indicatie; Medische Calamiteiten meldingen Declaraties; Melding en einde zorg Geleverde extramurale zorg Indicatiebesluit; Toestemming zorglevering Productieafspraken Productiegegevens LEGENDA AFKORTINGEN TOELICHTING

18 Wie doet wat in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie doet wat in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

19 Wie doet wat in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Terug naar het toegang stromenschema stellen (met hulp) vast dat ze AWBZ-zorg nodig hebben en oriënteren zich op het zorgaanbod. sturen (met hulp) over hun zorgbehoefte naar het CIZ en doen indicatieverzoeken. geven het CIZ een voorkeur aan voor leveringsvorm en zorgaanbieder, of vragen het zorgkantoor om hulp bij het kiezen. geven het CIZ toestemming om hun medische gegevens op te vragen bij zorgaanbieders. CIZ Het CIZ stelt voor burgers aanspraken op AWBZ-zorg vast op basis van beleidsregels van het Rijk. BJZ stelt aanspraken op Jeugd GGZ vast voor personen onder de 23 jaar met psychiatrische problemen. Het CIZ vraagt met expliciete toestemming van burgers medische op bij zorgaanbieders. Het CIZ stuurt genomen indicatiebesluiten naar burgers. Het CIZ stuurt genomen indicatiebesluiten naar zorgkantoren. Wie doet wat in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? zorgaanbieders zorgkantoren Zorgkantoren sturen indicatiebesluiten van het CIZ naar zorgaanbieders. Zorgkantoren informeren de betreffende zorgaanbieder dat geïndiceerde zorg geleverd mag worden. Zorgaanbieders doen namens burgers een herindicatie-verzoek of een indicatiemelding bij het CIZ. Zorgaanbieders maken over hun eigen zorgaanbod toegankelijk voor burgers. Zorgaanbieders geven het CIZ inzicht in medische gegevens met toestemming van burgers. CVZ Het CVZ adviseert het ministerie van VWS over de samenstelling van het AWBZ-pakket. Het CVZ publiceert over welke zorg verzekerd is binnen de AWBZ. rijk Het Rijk stelt de voorwaarden rond het recht op AWBZ-zorg (zorgaanspraken) vast. Het Rijk zorgt dat over de AWBZ en het zorgaanbod beschikbaar is voor burgers.

20 Wie doet wat in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Terug naar het zorglevering stromenschema maken op basis van het indicatiebesluit afspraken en zorgplannen met zorgaanbieders. Wie doet wat in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? zorgaanbieders zorgkantoren CVZ Zorgkantoren informeren burgers over het (beschikbare) aanbod en de kwaliteit van zorg in de regio. Zorgkantoren helpen burgers die om bemiddeling vragen, bij het vinden van een zorgaanbieder. Zorgkantoren leveren over wachtlijsten aan het CVZ. Zorgkantoren maken jaarlijks hun zorginkoopbeleid kenbaar aan zorgaanbieders. Zorgkantoren maken productieafspraken met zorgaanbieders over prijs, volume en kwaliteit van te leveren AWBZ-zorg. Zorgaanbieders maken productieafspraken met zorgkantoren over prijs, volume en kwaliteit van te leveren AWBZ-zorg. Zorgaanbieders leggen afspraken met burgers vast in zorgplannen en leveringsvoorwaarden. Zorgaanbieders leveren geïndiceerde AWBZ-zorg aan burgers zoals afgesproken in het zorgplan. Zorgaanbieders leveren zorgkantoren maandelijks gegevens over de gerealiseerde productie. Het CVZ levert wachtlijst aan het ministerie van VWS. NZA De NZa stelt voor zorgkantoren de regionale contracteerruimte (budget) vast. De NZa publiceert beleidsregels, zoals welke prestaties gedeclareerd mogen worden tegen welke prijs. rijk Het Rijk stelt de wettelijke kaders vast voor (de kwaliteit van) zorglevering, bijvoorbeeld in de Kwaliteitswet. Het Rijk stelt financiële kaders vast voor zorginkoop door zorgkantoren (contracteerruimte). Het Rijk geeft jaarlijks een aanwijzing hoe te handelen bij te kleine contracteerruimte (NZa-knelpuntenprocedure). Het Rijk wijst verzekeraars (concessiehouders) aan voor uitvoering van de AWBZ.

21 Wie doet wat in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Terug naar het toezicht stromenschema kunnen klachten over zorgaanbieders indienen bij klachtencommissies van zorgaanbieders. kunnen klachten over zorgaanbieders en het zorgkantoor indienen bij het zorgkantoor. kunnen misstanden melden bij de Inspectie. Wie doet wat in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? CIZ zorgaanbieders zorgkantoren CVZ CAK NZA inspectie rijk Het CIZ rapporteert aan het ministerie van VWS over de vraag naar AWBZ-zorg (monitor ). Het CIZ monitort achteraf de indicaties die zorgaanbieders zelf afgeven via Standaard Indicatie Protocollen of Herindicaties via Taakmandaat. Het CIZ monitort achteraf de hoeveelheid indicatiemeldingen en het effect hiervan op de AWBZ-uitgaven. Het CIZ informeert de NZa over gestelde indicaties (soort en aantal) per zorgregio. Zorgkantoren controleren of gedeclareerde zorg overeenkomt met indicatiebesluiten en productieafspraken. Zorgkantoren controleren of gedeclareerde zorg daadwerkelijk en doelmatig is geleverd. Zorgkantoren leggen aan de NZa verantwoording af over hun activiteiten en resultaten. Zorgkantoren informeren de NZa over gemaakte en gerealiseerde productieafspraken met zorgaanbieders. Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht een klachtencommissie in te stellen voor burgers. Zorgaanbieders publiceren een openbaar jaarverslag met over geleverde zorg en de kwaliteit hiervan. Zorgaanbieders leggen jaarlijks financiële verantwoording af via een extern accountantsrapport. Zorgaanbieders melden ernstige klachten direct aan de Inspectie en sturen jaarlijks een klachtenrapport. Het CVZ is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van het financieel beheer van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Het CVZ brengt circulaires uit om beleids- en uitvoerings te verduidelijken voor zorgverzekeraars. Het CVZ rapporteert aan het ministerie van VWS over het beheer van het AFBZ. Het CAK legt verantwoording af aan de NZa over de uitvoering van zijn taken. De NZa stelt normen vast voor uitvoerders van de AWBZ (prestatiemeting), houdt toezicht en rapporteert aan het ministerie van VWS. De NZa stelt tarieven vast voor zorglevering, en stelt deze ter beschikking aan zorgkantoren en -aanbieders. De NZa ziet toe op en handhaaft naleving van de Wet Marktordening Gezondheidszorg door uitvoerders van de AWBZ. De NZa toetst vooraf of afspraken tussen zorgkantoren en -aanbieders binnen de contracteerruimte vallen. De Inspectie houdt toezicht op de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg, handhaaft wet- en regelgeving en rapporteert aan het ministerie van VWS. Het Rijk houdt toezicht op de werking van het AWBZ-systeem als geheel. Het Rijk stelt de wettelijke kaders voor toezicht vast en belegt verantwoordelijkheden.

22 Wie doet wat in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Terug naar het financiering stromenschema betalen AWBZ-premie aan het Rijk via hun werkgever, pensioenfonds of uitkeringsinstantie (14,7 miljard). betalen een eigen voor AWBZ-zorg aan het CAK (1,7 miljard). Zorgkantoren melden aan het CAK en einde van de intramurale zorg om de eigen van burgers vast te stellen. Zorgkantoren geven het CAK betalingsopdrachten om zorgaanbieders te betalen voor geleverde zorg. Wie doet wat in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? zorgkantoren zorgaanbieders CVZ Zorgaanbieders sturen declaraties voor geleverde zorg naar zorgkantoren. Zorgaanbieders melden de zorgkantoren de en het einde van de zorglevering. Zorgaanbieders leveren over geleverde extramurale zorg aan het CAK om de eigen van burgers vast te stellen. Het CVZ beheert het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Het CVZ geeft gelden voor zorgaanspraken door aan het CAK (21,7 miljard). Het CVZ verzorgt de financiële afrekening met zorgkantoren op basis van de rapportage van de NZa. CAK Het CAK stelt de eigen van burgers vast. Het CAK informeert burgers over de hoogte van de eigen. Het CAK stort de eigen n van burgers in het AFBZ (1,7 miljard). Het CAK betaalt zorgaanbieders in opdracht van zorgkantoren (21,7 miljard). rijk Het Rijk levert het CAK relevante inkomensgegevens voor vaststelling van de eigen van burgers. Het Rijk geeft AWBZ-premies en BIKK door aan het CVZ, en vult tekorten in het AFBZ aan (22,2 miljard).

23 hoe werkt de awbz? toegang zorglevering stellen (met hulp) vast dat ze AWBZ-zorg nodig hebben en oriënteren zich op het zorgaanbod. sturen (met hulp) over hun zorgbehoefte naar het CIZ en doen indicatieverzoeken. geven het CIZ een voorkeur aan voor leveringsvorm en zorgaanbieder, of vragen het zorgkantoor om hulp bij het kiezen. maken op basis van het indicatiebesluit afspraken en zorgplannen met zorgaanbieders. geven het CIZ toestemming om hun medische gegevens op te vragen bij zorgaanbieders. Indicatieverzoek; Voorkeuren; Toestemming rijk Het CIZ stelt voor burgers aanspraken op AWBZ-zorg vast op basis van beleidsregels van het Rijk. BJZ stelt aanspraken op Jeugd GGZ vast voor personen onder de 23 jaar met psychiatrische problemen. Het CIZ vraagt met expliciete toestemming van burgers medische op bij zorgaanbieders. Het CIZ stuurt genomen indicatiebesluiten naar burgers. Het CIZ stuurt genomen indicatiebesluiten naar zorgkantoren. ciz zorgkantoren Zorgkantoren informeren burgers over het (beschikbare) aanbod en de kwaliteit van zorg in de regio. Zorgkantoren helpen burgers die om bemiddeling vragen, bij het vinden van een zorgaanbieder. Zorgkantoren leveren over wachtlijsten aan het CVZ. Zorgkantoren maken jaarlijks hun zorginkoopbeleid kenbaar aan zorgaanbieders. Zorgkantoren maken productieafspraken met zorgaanbieders over prijs, volume en kwaliteit van te leveren AWBZ-zorg. rijk college voor zorgverzekeringen Zorgkantoren sturen indicatiebesluiten van het CIZ naar zorgaanbieders. Zorgkantoren informeren de betreffende zorgaanbieder dat geïndiceerde zorg geleverd mag worden. zorgkantoren zorgaanbieders Zorgaanbieders maken productieafspraken met zorgkantoren over prijs, volume en kwaliteit van te leveren AWBZ-zorg. Zorgaanbieders leggen afspraken met burgers vast in zorgplannen en leveringsvoorwaarden. Zorgaanbieders leveren geïndiceerde AWBZ-zorg aan burgers zoals afgesproken in het zorgplan. Zorgaanbieders leveren zorgkantoren maandelijks gegevens over de gerealiseerde productie. Wachtlijst college voor zorgverzekeringen Indicatiebesluit centrum indicatiestelling zorg inspectie Zorgaanbieders doen namens burgers een herindicatie-verzoek of een indicatiemelding bij het CIZ. Zorgaanbieders maken over hun eigen zorgaanbod toegankelijk voor burgers. Zorgaanbieders geven het CIZ inzicht in medische gegevens met toestemming van burgers. zorgaanbieders cvz Het CVZ levert wachtlijst aan het ministerie van VWS. Bemiddeling centrum indicatiestelling zorg inspectie Afspraken en zorgplannen Indicatiebesluit centraal administratie Kantoor Het CVZ adviseert het ministerie van VWS over de samenstelling van het AWBZ-pakket. Het CVZ publiceert over welke zorg verzekerd is binnen de AWBZ. cvz nza De NZa stelt voor zorgkantoren de regionale contracteerruimte (budget) vast. De NZa publiceert beleidsregels, zoals welke prestaties gedeclareerd mogen worden tegen welke prijs. centraal administratie Kantoor zorgkantoren Indicatiebesluit; Toestemming zorglevering nederlandse zorgautoriteit Melding (her)indicatie; Medische zorgaanbieders Het Rijk stelt de voorwaarden rond het recht op AWBZ-zorg (zorgaanspraken) vast. Het Rijk zorgt dat over de AWBZ en het zorgaanbod beschikbaar is voor burgers. rijk Wie doet wat in de algemene Wet Bijzondere ziektekosten (awbz)? rijk Het Rijk stelt de wettelijke kaders vast voor (de kwaliteit van) zorglevering, bijvoorbeeld in de Kwaliteitswet. Het Rijk stelt financiële kaders vast voor zorginkoop door zorgkantoren (contracteerruimte). Het Rijk geeft jaarlijks een aanwijzing hoe te handelen bij te kleine contracteerruimte (NZa-knelpuntenprocedure). Het Rijk wijst verzekeraars (concessiehouders) aan voor uitvoering van de AWBZ. Informatie over zorgaanbod zorgkantoren Wachtlijst nederlandse zorgautoriteit Productieafspraken Productiegegevens Levering AWBZ-zorg zorgaanbieders toezicht financiering Klachten Klachten kunnen klachten over zorgaanbieders indienen bij klachtencommissies van zorgaanbieders. kunnen klachten over zorgaanbieders en het zorgkantoor indienen bij het zorgkantoor. kunnen misstanden melden bij de Inspectie. betalen AWBZ-premie aan het Rijk via hun werkgever, pensioenfonds of uitkeringsinstantie (14,7 miljard). betalen een eigen voor AWBZ-zorg aan het CAK (1,7 miljard). Misstanden Het CIZ rapporteert aan het ministerie van VWS over de vraag naar AWBZ-zorg (monitor ). Het CIZ monitort achteraf de indicaties die zorgaanbieders zelf afgeven via Standaard Indicatie Protocollen of Herindicaties via Taakmandaat. Het CIZ monitort achteraf de hoeveelheid indicatiemeldingen en het effect hiervan op de AWBZ-uitgaven. Het CIZ informeert de NZa over gestelde indicaties (soort en aantal) per zorgregio. ciz zorgkantoren Zorgkantoren melden aan het CAK en einde van de intramurale zorg om de eigen van burgers vast te stellen. Zorgkantoren geven het CAK betalingsopdrachten om zorgaanbieders te betalen voor geleverde zorg. AWBZpremie Eigen rijk Beheers AFBZ college voor zorgverzekeringen Monitor centrum indicatiestelling zorg inspectie Zorgkantoren controleren of gedeclareerde zorg overeenkomt met indicatiebesluiten en productieafspraken. Zorgkantoren controleren of gedeclareerde zorg daadwerkelijk en doelmatig is geleverd. Zorgkantoren leggen aan de NZa verantwoording af over hun activiteiten en resultaten. Zorgkantoren informeren de NZa over gemaakte en gerealiseerde productieafspraken met zorgaanbieders. Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht een klachtencommissie in te stellen voor burgers. Zorgaanbieders publiceren een openbaar jaarverslag met over geleverde zorg en de kwaliteit hiervan. Zorgaanbieders leggen jaarlijks financiële verantwoording af via een extern accountantsrapport. Zorgaanbieders melden ernstige klachten direct aan de Inspectie en sturen jaarlijks een klachtenrapport. Het CVZ is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van het financieel beheer van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Het CVZ brengt circulaires uit om beleids- en uitvoerings te verduidelijken voor zorgverzekeraars. Het CVZ rapporteert aan het ministerie van VWS over het beheer van het AFBZ. zorgkantoren zorgaanbieders cvz zorgaanbieders cvz Zorgaanbieders sturen declaraties voor geleverde zorg naar zorgkantoren. Zorgaanbieders melden aan zorgkantoren de en het einde van de zorglevering. Zorgaanbieders leveren over geleverde extramurale zorg aan het CAK om de eigen van burgers vast te stellen. Het CVZ beheert het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Het CVZ geeft gelden voor zorgaanspraken door aan het CAK (21,7 miljard). Het CVZ verzorgt de financiële afrekening met zorgkantoren op basis van de rapportage van de NZa. centrum indicatiestelling zorg rijk AWBZ-premie; Tekort AFBZ; BIKK college voor zorgverzekeringen Zorgaanspraken AWBZ Inkomensgevens inspectie Gestelde indicaties Verantwoordings; Productieafspraken centraal administratie Kantoor Verantwoordings nederlandse zorgautoriteit Tarieven Tarieven Calamiteiten meldingen Het CAK legt verantwoording af aan de NZa over de uitvoering van zijn taken. De NZa stelt normen vast voor uitvoerders van de AWBZ (prestatiemeting), houdt toezicht en rapporteert aan het ministerie van VWS. De NZa stelt tarieven vast voor zorglevering, en stelt deze ter beschikking aan zorgkantoren en -aanbieders. De NZa ziet toe op en handhaaft naleving van de Wet Marktordening Gezondheidszorg door uitvoerders van de AWBZ. De NZa toetst vooraf of afspraken tussen zorgkantoren en -aanbieders binnen de contracteerruimte vallen. De Inspectie houdt toezicht op de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg, handhaaft wet- en regelgeving en rapporteert aan het ministerie van VWS. Het Rijk houdt toezicht op de werking van het AWBZ-systeem als geheel. Het Rijk stelt de wettelijke kaders voor toezicht vast en belegt verantwoordelijkheden. cak nza inspectie rijk cak rijk Het CAK stelt de eigen van burgers vast. Het CAK informeert burgers over de hoogte van de eigen. Het CAK stort de eigen n van burgers in het AFBZ (1,7 miljard). Het CAK betaalt zorgaanbieders in opdracht van zorgkantoren (21,7 miljard). Het Rijk levert het CAK relevante inkomensgegevens voor vaststelling van de eigen van burgers. Het Rijk geeft AWBZ-premies en BIKK door aan het CVZ, en vult tekorten in het AFBZ aan (22,2 miljard). Melding en einde intramurale zorg; Betalingsopdracht Hoogte Eigen eigen centraal administratie Kantoor Betalingen nederlandse zorgautoriteit Declaraties; Melding en einde zorg Geleverde extramurale zorg zorgkantoren zorgaanbieders zorgkantoren zorgaanbieders Deze Informatiekaart geeft antwoord op de vraag: Hoe werkt de AWBZ? De kaart laat een indruk van de omvang van de in kaart gebrachte geldstromen in de AWBZ in 2010, corresponderen met de stromen in de figuren. Deze Informatie kaart is tot stand stromen afkortingen BJz: Bureau Jeugdzorg (In geval van toegang tot de jeugd GGZ moet cvz: College voor Zorgverzekeringen zien wie wat doet in de AWBZ en hoe de -, zorg- en geldstromen lopen. en zijn gebaseerd op cijfers van het CVZ. Het tekort AFBZ is op deze kaart gebruikt als gekomen op basis van literatuurstudie, interviews en een denksessie met deskundigen, op deze kaart BJZ worden gelezen in plaats van het CIZ.) inspectie: Inspectie voor de Gezondheidszorg De kaart heeft uitsluitend betrekking op AWBZ zorg in natura, en niet op AWBZ-zorg een sluitpost. De AWBZ is op deze kaart opgedeeld in vier functies: 1) ; waaronder medewerkers van het ministerie van VWS, het CIZ, de NZa en de IGZ. afbz: Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten cak: Centraal Administratie Kantoor nza: Nederlandse Zorgautoriteit via het Persoonsgebonden Budget (PGB). De op deze kaart genoemde bedragen geven 2) ; 3) en 4). De iconen in de tekst op deze kaart Wij danken alle deelnemers voor hun denkwerk. stroom zorgstroom geldstroom awbz: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ciz: Centrum Indicatiestelling Zorg vws: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012

Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)? Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)? Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

NOV 2012. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

NOV 2012. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Het bestuur van de stichting Pantein t.a.v. mevrouw Jacqueline Joppe Industrielaan 1 5405 AA UDEN 2 Directie

Nadere informatie

Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ. p : 1 1 T 1 E.

Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ. p : 1 1 T 1 E. Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ «wiuimencjiei,stbar» Hollands Midden september 2011 p : 1 1 T 1 E Tijdens het strafrechtelijke

Nadere informatie

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Aan de uitvoeringsorganen Zorgverzekeringswet en/of AWBZ Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Onderwerp Wijzigingen Besluit zorgaanspraken AWBZ 2011 Ingangsdatum

Nadere informatie

ADL-assistentie per 1.1.2014 een AWBZ-aanspraak: overgangsregeling tijdelijke aanspraak ADL-assistentie

ADL-assistentie per 1.1.2014 een AWBZ-aanspraak: overgangsregeling tijdelijke aanspraak ADL-assistentie Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.27 ADL-assistentie per 1.1.2014 een AWBZ-aanspraak: overgangsregeling tijdelijke aanspraak ADL-assistentie bronnen Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 30597, nr.

Nadere informatie

Declaratiewijzer AWBZ Mondzorg

Declaratiewijzer AWBZ Mondzorg Declaratiewijzer AWBZ Mondzorg Declaratiewijzer AWBZ Mondzorg In samenwerking met: Inhoudsopgave Inleiding 5 Introductie 5 Doel 5 Doelgroepen 5 Totstandkoming 5 Aanspraak AWBZ mondzorg 6 Wie zijn AWBZ-verzekerd?

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 30 597 Toekomst AWBZ E Ontvangen ter Griffie van de Eerste Kamer op 5 oktober 2012. Het besluit tot het doen van een aanwijzing kan niet eerder

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2015

Zorginkoopbeleid 2015 Zorginkoopbeleid 2015 Context HLZ WLZ/AWBZ Politieke besluitvorming Uniformering Landelijk versus regionaal beleid Marktanalyse Proces Rafelrandjes Vraag/antwoord Agenda inkoop 2015 Uitgangspunten landelijk

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

CIZ info eerder vanwege nieuwe Beleidsregels

CIZ info eerder vanwege nieuwe Beleidsregels Nummer 52 20 december 2012 In deze nieuwsbrief > CIZ info eerder vanwege Beleidsregels > Overzicht effecten Beleidsregels > Zorgaanbieders aan de slag met ERAI > Keurmerk voor CIZ >Vernieuwde bureaustandaar

Nadere informatie

Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ

Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ Onderzoeksrapport Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ Op 19 juni 2006 uitgebracht aan het hoofd van de afdeling Geschillen van het College voor zorgverzekeringen Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

als omschreven in artikel 34 van het Besluit Zorgaanspraken

als omschreven in artikel 34 van het Besluit Zorgaanspraken BELEIDSREGEL Tijdelijke regeling ADL-assistentie Ingevolge artikel 59 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Minister van VWS met brieven van 25 oktober 2011, kenmerk MC-U-3088155 en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014

5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014 Zorginkoopgids AWBZ 2014 5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014 5.1 ZZP ERS DRAGEN BIJ AAN GOEDE AWBZ-ZORG Vanaf 1 januari 2013 hebben zzp ers en zorgkantoren voor het eerst individuele overeenkomsten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 942 Rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen 2013 en bij de Nationale verklaring 2014 Nr. 12 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea

Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea Zorginkoopbeleid voor Pilot ZZP AWBZ 2014 1 Disclaimer De documenten opgesteld door Achmea ten behoeve van de zorginkoop van AWBZ 2014

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014 > Retouradres VWS, Postbus 20350, 2550EJ DEN HAAG de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Directie Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Zorginkoop AWBZ. Praktijkdagen. Almere. 22 mei 2014

Zorginkoop AWBZ. Praktijkdagen. Almere. 22 mei 2014 Zorginkoop AWBZ Praktijkdagen Almere 22 mei 2014 1 Inhoud AWBZ-zorginkoop Doelgroepen, producten, prestaties Leestips & links 2 Kenmerken Inkoop AWBZ zorg (1) Verzekerd recht Toegang: indicatiestelling

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding

Decentralisatie begeleiding Decentralisatie begeleiding Zorgkantoor Delft Westland Oostland / Nieuwe Waterweg Noord 31 januari 2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Leeswijzer 4 Bijlage: rapportage per gemeente Rapport decentralisatie

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2009

Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2009 Handleiding Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2009 Verantwoordingsplicht concessiehouders over uitvoering AWBZ oktober 2009 Inhoud 1. Verantwoordingsstructuur AWBZ 5 1.1 Inleiding 5 1.2

Nadere informatie

Raamovereenkomst AWBZ ZZP ers

Raamovereenkomst AWBZ ZZP ers Raamovereenkomst AWBZ ZZP ers De ondergetekenden: A VGZ Zorgkantoor B.V. (Zorgkantoor Nijmegen / Midden-Brabant / Noordoost-Brabant / Noord- en Midden Limburg), namens de zorgverzekeraars die zich conform

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

als omschreven in artikel 34 van het Besluit Zorgaanspraken

als omschreven in artikel 34 van het Besluit Zorgaanspraken BELEIDSREGEL Tijdelijke regeling ADL-assistentie Ingevolge artikel 59 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Minister van VWS met brief van 25 oktober 2011, kenmerk MC- U-3088155 ten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015 BELEIDSREGEL Budgettaire kader Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014.

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Zorginkoop team AWBZ Mei 2013 Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Inkoopbeleid ZZP-ers...

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Notitie. Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting. Versie 11 maart 2014

Notitie. Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting. Versie 11 maart 2014 Notitie Versie 11 maart 2014 Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting Inleiding Op 10 maart 2014 is het wetsvoorstel Wet Langdurige Zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze

Nadere informatie

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 december 2011 Betreft ADL-assistentie en pgb

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 december 2011 Betreft ADL-assistentie en pgb > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Van een klassieke verzorgingsstaat naar een participerende samenleving klonk het vanaf de troon op Prinsjesdag. Dat klinkt best mooi,

Nadere informatie

3.2 Zorgkantoor Een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.

3.2 Zorgkantoor Een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering. Bijlage 24 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Declaratievoorschriften AWBZ-zorg Ingevolge artikel 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige 00 Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige Algemeen Mogelijk heeft u na uw opname in het ziekenhuis aanvullende zorg nodig. Soms is meer zorg nodig dan u

Nadere informatie

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Voorwoord Wie zorg nodig heeft kan dit in bepaalde gevallen zelf inkopen met een Persoons Gebonden Budget: het PGB Over dit

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Marktscan en beleidsbrief AWBZ

Marktscan en beleidsbrief AWBZ Marktscan en beleidsbrief AWBZ Weergave van de markt 2010-2012 december 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Totstandkoming marktscans 11 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

ZORGINKOOP PRESENTATIE

ZORGINKOOP PRESENTATIE ZORGINKOOP PRESENTATIE voor Themadag CNV in Nijkerk Woensdag 25 mei 2016 door Sabrina Weij Zorginkoper / Relatiebeheerder Care Inhoud presentatie Uitleg werkzaamheden Zorgkantoor DSW Transities / overhevelingen

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders december 2008

STAATSCOURANT. Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders december 2008 STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1628 240 10 10december 2008 Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 27 november

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg.

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg. REGELING Controle en Administratie Wlz-uitvoerders Gelet op artikel 31, sub a, artikel 31, sub c, en artikel 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014 Bijlage 4 bij circulaire Care/AWBZ/04c REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014 Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. Bijlage 12 bij circulaire Care/AWBZ/09/17c REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

MANDAAT- EN VOLMACHTVERLENING/OVEREENKOMST INZAKE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN ZORGKANTOREN

MANDAAT- EN VOLMACHTVERLENING/OVEREENKOMST INZAKE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN ZORGKANTOREN MANDAAT- EN VOLMACHTVERLENING/OVEREENKOMST INZAKE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN ZORGKANTOREN De ondergetekenden, De zorgverzekeraars, als bedoeld in artikel 1, lid b, van de Zorgverzekeringswet, die zich

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.092

REGELING CA/NR-100.092 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

2NOV 2012. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2NOV 2012. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Het bestuur van de stichting Thuiszorg Diensten Centrale t.a.v. de heer mr. R. Oehlers Postbus 113 8330AC STEENWIJK

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Het bestuur van de stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. T.a.v. mevrouw M. Tasche, voorzitter van de Raad

Nadere informatie

Deze beleidsregel regelt het aanvragen van een vergoeding voor kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg gericht op ketenzorg dementie.

Deze beleidsregel regelt het aanvragen van een vergoeding voor kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg gericht op ketenzorg dementie. Bijlage 10 bij circulaire AWBZ/CARE/11/9c BELEIDSREGEL Ketenzorg dementie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Deze beleidsregel heeft tot doel de deelnemende zorgaanbieders de mogelijkheid te bieden om een experiment uit te voeren.

Deze beleidsregel heeft tot doel de deelnemende zorgaanbieders de mogelijkheid te bieden om een experiment uit te voeren. BELEIDSREGEL CA 300-555 Experiment regelarme instellingen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015

Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015 Mantelzorgcompliment Van het SVB ( Sociale verzekeringsbank) Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015 24-07-2013 De staatssecretaris van VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wat valt onder zorg vanuit de Wlz? In deze folder leest u hoe u zorg uit de Wlz aanvraagt. Ook informeren wij u over wat u van het CIZ kunt verwachten.

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

voornemens zijn hun werkzaamheden uit te voeren. 1.2 Achtereenvolgens komt in dit plan van aanpak het volgende aan de orde: 1) inleiding;

voornemens zijn hun werkzaamheden uit te voeren. 1.2 Achtereenvolgens komt in dit plan van aanpak het volgende aan de orde: 1) inleiding; J J 3V1T111 17 ENQUÊTEONDERZOEK MEAVITA PLAN VAN AANPAK VAN 17 OKTOBER 211 INLEfflIIG 1.1 In dit plan van aanpak wordt uiteengezet op welke wijze en binnen welk tijdsbestek de door de Ondernerningskarner

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 -

Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 - Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 - 1 Inleiding In dit controleplan is op basis van de Regeling controle en administratie Wlz-uitvoerder (hierna de Regeling) uitgewerkt op welke wijze CZ zorgkantoren

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Bijlage 3 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Bestuurlijk dossier. frauo met persoonsgebonden budgetten

Bestuurlijk dossier. frauo met persoonsgebonden budgetten Bestuurlijk dossier frauo met persoonsgebonden budgetten PLiTI E. Ftvobnd Algemene zaakgegevens Kenmerk Zaak Betreft : Fraude met Persoons Gebonden Budgetten (PGB) Ten behoeve van In afschrift aan Ministerie

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen...2. 2. Financiële verantwoording...5. 3. Bestuurlijke verantwoording...7. 4. Aanleveringsprocedure... 18

1. Algemene bepalingen...2. 2. Financiële verantwoording...5. 3. Bestuurlijke verantwoording...7. 4. Aanleveringsprocedure... 18 26032568.doc Handleiding financiële verantwoording zorgkantoren 2006 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen...2 1.a. Wettelijk kader... 2 1.b. Verantwoordingsstructuur... 3 2. Financiële verantwoording...5

Nadere informatie

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet 1 Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden (Stb. 2014, 494). Deze is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Informatiekaart samenwerking zorgverzekeraars. Toelichting. Overzichtskaart

Informatiekaart samenwerking zorgverzekeraars. Toelichting. Overzichtskaart Deze Informatiekaart geeft een overzicht van de waar onder zorgverzekeraars mogen samenwerken bij selectieve inkoop van medisch-specialistische zorg. Deze kaart is gemaakt in opdracht van de Nederlandse

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

AWBZ-zorg in ADLclusterwoningen

AWBZ-zorg in ADLclusterwoningen Uitvoeringstoets AWBZ-zorg in ADLclusterwoningen Zorgvuldige overgang van subsidieregeling naar AWBZ maart 2011 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 Aanleiding 9 1.1 Verzoek UVT 9 1.2 Achtergrond

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Presentatie CAK. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010

Presentatie CAK. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010 Presentatie CAK Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010 Agenda 1. Uitvoering Wtcg 2. Film Wtcg 3. Informatieverzoek 4. Wtcg portaal 5. Aanvraag en bezwaar algemene tegemoetkoming

Nadere informatie

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Enschede, 18 juni 2007 NV/07/1673/afp mw. ir. N.M.H. van

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie