Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015"

Transcriptie

1 Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en PGB via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Aanvraag PGB via zorgkantoor. Indicatiestelling loopt via CIZ. PGB vv via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Je vraagt eerst een indicatie aan bij de verpleegkundige. Vervolgens vul je de PGB aanvraagformulieren in, waarbij de verpleegkundige de indicatie vastlegt. Deze formulieren stuur je naar Kiemer Zorgverzekeraar. Je oude AWBZ-indicatie voor verpleging en/ of verzorging is geldig totdat deze afloopt in 2015, maar uiterlijk tot en met 31 december Ook als op je oude AWBZ indicatie een datum staat in 2016 of later. Voor een nieuwe indicatie kun je in 2015 niet meer terecht bij het CIZ. Vanaf 2015 wordt (her)indicatie gesteld door een daarvoor bevoegde verpleegkundige werkzaam bij een door de zorgverzekeraars gecontracteerde thuiszorgaanbieder. PGB voorschotten worden op je eigen rekening gestort. Eigen bijdrage op PGB ingehouden. Je ontvangt straks je PGB vv niet meer als voorschot. Je stuurt je nota s van de geleverde zorg achteraf naar Kiemer. Wij maken het bedrag waar je recht op hebt binnen 10 werkdagen aan je over. Hiermee betaal je zelf jouw zorgverleners. Er wordt geen eigen bijdrage op je PGB vv ingehouden. De kosten voor verpleging en verzorging tellen niet mee voor je wettelijk eigen risico in de basisverzekering.

2 Uitwisselen van geld en uren voor verpleging en verzorging is mogelijk. Vanuit de AWBZ kun je je PGB inzetten voor elke functie. Heb je een indicatie voor verpleging en verzorging dan is uitwisselen van geld en uren toegestaan. Bij grote en structurele verschuivingen kunnen wij jouw verzoeken een nieuwe indicatie aan te vragen bij de verpleegkundige. Na herindicatie en toekenning van de aanvraag moet je je, naast het budget in geld, ook houden aan het maximum aantal uren dat de verpleegkundige heeft ingevuld op het verpleegkundige gedeelte van je aanvraag. Je kunt, onder voorwaarden, bemiddelingskosten vanuit je PGB betalen. Declareren werkgeverslasten uit PGB bij arbeidsovereenkomst op 4 of meer dagen. Apart declareren reiskosten zorgverlener is mogelijk. Het PGB AWBZ kent een vrij besteedbaar bedrag. Je kunt geen bemiddelingskosten vanuit je PGB betalen. Je mag het brutoloon declareren wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie met je zorgverlener. De maximale uurtarieven (inclusief werkgeverslasten) die wij vergoeden staan in het reglement PGB verpleging en verzorging. Staat er in de overeenkomst met je zorgverlener dat je reiskosten vergoedt, dan moeten deze in het uurtarief zitten. Je kunt de reiskosten niet apart declareren. Loonen reiskosten samen mogen niet boven het maximale uurtarief uitkomen. De maximale uurtarieven staan in het reglement PGB verpleging en verzorging. Het PGB vv kent geen vrij besteedbaar bedrag.

3 professionele zorgverlener is 63,- per uur. De maximum vergoedingen voor formele zorgverleners zijn: verzorging 39,- per uur en verpleging 60,- per uur. De omschrijving van een formele zorgverlener in 2015 verschilt van een professionele zorgverlener in In het reglement PGB verpleging en verzorging staat de nieuwe omschrijving. niet-professionele zorgverlener 20,- is per uur voor PGB vanaf niet-professionele zorgverlener is 63,- per uur voor PGB van 2013 en eerder. Voor elke niet-formele zorgverlener (heet in het reglement natuurlijk persoon) geldt een maximum vergoeding van 20,- per uur voor verpleging of verzorging. Voor elke niet-formele zorgverlener (heet in het reglement natuurlijk persoon) geldt een maximum vergoeding van 20,- per uur voor verpleging of verzorging. Er is een overgangsregeling zodat je tot 1 januari 2016 de tijd krijgt om de contracten met jouw niet-professionele zorgverleners (=natuurlijke personen) aan te passen aan de nieuwe situatie. De regeling houdt in dat wij tot uiterlijk 1 januari 2016 meer dan 20,- per uur en maximaal 63,- per uur mogen vergoeden. Dit alleen als je op 31 december 2013 al een PGB verpleging en verzorging had en je op basis van het contract op 31 december 2014 meer betaalt dan 20,- per uur.

4 Het is mogelijk je volledige PGB in te zetten bij een gecontracteerde zorgverlener. Je moet verantwoording afleggen over de besteding van je PGB. Vergoedingenlijst PGB AWBZ van toepassing. ZIN en PGB naast elkaar mogelijk voor verpleging en verzorging. Als je je PGB volledig inzet bij door ons gecontracteerde zorgverleners eindigt je PGB (en wordt het Zorg in Natura). Wij hebben met een groot aantal zorgverleners afspraken gemaakt. Hen noemen wij ook wel gecontracteerde zorgverleners. Zij hebben een contract met ons afgesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over onder andere de kwaliteit van de zorg. Met het indienen van de nota s verklaar je dat deze juist zijn en overeenkomen met de geleverde uren zorg. Er worden controles uitgevoerd op het PGB vv. Je moet daarom wel een goede administratie bijhouden, waaruit blijkt hoe je je budget hebt besteed. De vergoedingenlijst van je PGB AWBZ is niet van toepassing op je PGB vv vanuit de Zvw. Totdat je een nieuwe indicatie krijgt in 2015, zijn ZIN en PGB naast elkaar mogelijk. Dit kan alleen als je dit op 31 december 2014 ook hebt. Vanaf het moment dat je een nieuwe indicatie krijgt, zijn ZIN en PGB naast elkaar niet mogelijk. Je kiest dan voor een PGB óf voor ZIN voor zowel verpleging als verzorging.

5 Ondersteuning mogelijk bij salarisadministratie, loonbelastingafdracht en werkgeverstaken vanuit SVB voor alle budgethouders. Alle budgethouders kunnen bij SVB terecht voor rechtsbijstand bij geschil zorgverlener of voor wettelijke aansprakelijkheid. Ziektegeld wordt via SVB uitgekeerd. Schade en rechtsbijstand. Er verandert niets aan je salarisadministratie: in 2015 betaalt de SVB, namens jou, je zorgverlener(s), doen zij afdrachten aan de Belastingdienst en maken zij loonstroken en jaaropgaven. De SVB declareert de betalingen namens jou bij je zorgverzekeraar. Het blijft mogelijk je huidige zorgverlener(s) uit te betalen uit een PGB-Zvw op basis van een maandloon of een uurloon. Sluit je een nieuwe zorgovereenkomst af? Dan kun je voor betalingen uit een PGB-Zvw alleen kiezen voor een uurloon. Wanneer je zorgverlener recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte, kun je hiervoor terecht bij de SVB. Als je gebruikmaakt van de SVB. Ook de budgethouders met een PGB-Zvw die gebruikmaken van de werkgeversfunctie van de SVB kunnen bij de SVB terecht voor schade en rechtsbijstand. Dit is de reguliere SVB dienstverlening aan budgethouders. Lijst van afkortingen: AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BIG = Beroepen Individuele Gezondheidszorg CIZ = Centrum Indicatiestelling Zorg PGB = Persoonsgebonden Budget PGB vv = Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging SVB = Sociale Verzekeringsbank ZIN = Zorg in Natura Zvw = Zorgverzekeringswet

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Onderhandelingsresultaat overeengekomen door Per Saldo, ZN en VWS Uitgangspunten: Per 1 januari 2015 worden, indien de wijziging van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar?

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wanneer u een indicatie hebt voor verpleging en/of verzorging kunt u hiervoor bij uw zorgverzekeraar een persoonsgebonden

Nadere informatie

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Inhoud Voor wie? 2 Wat verandert er? 2 Waarom zijn deze veranderingen nodig? 2 Waarom heeft de SVB een kopie van uw zorgovereenkomst nodig? 2 Heeft u nog

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders Houvast bij uw pgb-administratie Informatie voor budgethouders Inhoud 01 Inleiding 3 02 Uw administratie op orde 6 03 Uw pgb uitstippelen 14 04 Salaris of uurtarief 22 05 Financiële administratie 30 06

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Algemeen 3 2. Pgb algemeen 4 3. Hulp bij het huishouden en begeleiding 5 4. Hulpmiddelen 10 5. Woningaanpassingen

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener vink aan het ag vink aan dinsdag vink aan woensdag vink aan donderdag vink aan vrijdag vink aan zaterdag vink aan zondag Servicecentrum PGB Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener Met dit formulier

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Salaris of (uur)tarief van uw zorgverlener

Salaris of (uur)tarief van uw zorgverlener Salaris of (uur)tarief van uw zorgverlener In de toekenningsbeschikking is vastgelegd hoeveel tegemoetkoming u ontvangt bij het regelen van de zorg, hulp of begeleiding die u nodig hebt. Als u met uw zorgverleners

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Wlz-zorg 3 Wat moet u regelen voor uzelf? 3 Moet u de Vlaamse zorgverzekering afsluiten?

Nadere informatie