De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren"

Transcriptie

1 De weg naar zorg Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren 1

2 1 Inleiding 1. Inleiding 3 2. Wanneer heb ik recht op awbz-zorg? 5 3. Hoe krijg ik awbz-zorg? 7 4. Zorg in Natura of een Persoonsgebonden budget? 8 5. Hoe snel kan ik zorg krijgen? Wat is mijn eigen bijdrage? Wie kan mij helpen? Woordenlijst 16 Achterin deze brochure vindt u de adressen van uw zorgkantoor Er is heel veel verschillende zorg te krijgen. Via uw gemeente, via uw zorgverzekeraar en via onze zorgkantoren. Uw huisarts, het Wmo-loket van uw gemeente, uw zorgverzekeraar en de Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren in uw regio helpen u bij het kiezen van de juiste weg. U kunt terecht bij uw gemeente voor hulp om mee te blijven doen in de maatschappij, zoals: Gemeente Huishoudelijk hulp Vervoer Woningaanpassingen Rolstoelen Bij uw zorgverzekeraar kunt u terecht voor onder meer: Zorgverzekeraar Gesprekken met een psycholoog, psychiater of psychotherapeut Opname in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (eerste jaar) Huisartsen- en ziekenhuiszorg In uw polis staat op welke zorg u recht hebt. Ziektekosten (AWBZ). Als u op een makkelijke manier wilt uitzoeken welke stappen u moet nemen als u AWBZ-zorg nodig hebt, dan helpt deze brochure u hierbij. AWBZ-zorg AWBZ- zorg is bedoeld voor mensen met lichamelijke en geestelijk beperkingen. Dit kan een verstandelijke -, lichamelijke of zintuiglijke beperking zijn of langdurige psychiatrische problemen. Onder de AWBZ vallen Zorg in Natura (ZIN) en het Persoonsgebonden budget (PGB). AWBZ-zorg is: Zorg in een verzorgingshuis Zorg in een verpleeghuis Thuiszorg Zorg aan mensen met een beperking door handicap Geestelijke gezondheidszorg vanaf het tweede jaar Zorgaanbieder en transferverpleegkundige in een ziekenhuis Een uitgebreide uitleg over de AWBZ-zorg en hoe u deze verkrijgt, leest u in deze brochure. Zorgkantoor Bij het zorgkantoor kunt u terecht voor zorg die valt onder de Algemene Wet Bijzondere 3

3 2 Wanneer heb ik recht op AWBZ-zorg? Inwoners van Nederland met een Nederlandse zorgverzekering zijn ook verzekerd voor AWBZ-zorg. Wonen in het buitenland, werken in Nederland Als u niet in Nederland woont, maar u werkt wel in Nederland, dan bent u een grensarbeider. Dan hebt u recht op AWBZ-zorg in Nederland, maar niet op AWBZ-zorg in het buitenland. Meeverzekerde gezinsleden hebben ook recht op AWBZ-zorg in Nederland. Deze gezinsleden moeten wel ingeschreven staan bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en bij een buitenlandse zorgverzekeraar. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met AGIS, afdeling buitenland Wonen en werken in het buitenland Nederlanders die in het buitenland wonen en werken, hebben géén recht op AWBZ-zorg. Als u toch AWBZ-zorg in Nederland wenst, moet u toestemming vragen bij uw buitenlandse zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor gezinsleden die meeverzekerd zijn. Zorg in het buitenland op kosten van de AWBZ is onmogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw buitenlandse zorgverzekeraar. Woont u als Nederlander in het buitenland, dan moet u geregistreerd zijn bij het CVZ. Bij het CVZ kunt u navragen of u recht hebt op AWBZ-zorg. Het CVZ is bereikbaar via telefoonnummer of via de website www. buitenland.cvz.nl. Terugkeren naar Nederland Als u in Europa werkt en woont en weer terug komt naar Nederland, geldt er geen wachttijd voor AWBZ-zorg, mits u een E 121/E106 formulier heeft. Deze vraagt u aan bij de (buitenlandse) zorgverzekeraar. Als u buiten Europa verzekerd was, geldt er een wachttijd van 1 maand per jaar verblijf in het buitenland met een maximum van 12 maanden wachttijd voor de AWBZ. 4 5

4 3 Hoe krijg ik AWBZ-zorg? Om AWBZ-zorg te krijgen hebt u altijd een indicatie nodig. Een indicatie is een besluit waarin staat op welke zorg u recht hebt. Er zijn twee organisaties die aanvragen voor AWBZ-zorg in behandeling nemen: Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Ouderen Mensen met een (lichte) verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking Mensen met psychiatrische problematiek vanaf 18 jaar In het indicatiebesluit staat onder andere het volgende: Op welke zorgfunctie(s) u recht hebt. Dit kan zijn persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling of verblijf Hoeveel zorg u nodig hebt. Dit kan in dagdelen of in uren uitgedrukt zijn Welke periode (voor hoe lang) en vanaf welke datum u recht hebt op deze zorg Hebt u een indicatie voor verblijf, dan is aangegeven op welk zorgzwaartepakket (ZZP) u recht hebt Andere voorwaarden Bureau Jeugdzorg (BJZ) Kinderen tot 18 jaar met psychiatrische problematiek Als u zorg aanvraagt beoordeelt de betreffende organisatie of u zorg nodig hebt en zo ja welke en hoeveel zorg. Het is dan ook belangrijk dat u zich goed voorbereidt op dit gesprek en een duidelijk beeld hebt welke zorg u wilt aanvragen en waarom. Het CIZ of BJZ stuurt vervolgens het indicatiebesluit naar onze zorgkantoren en een afschrift van het indicatiebesluit naar u. Als u het niet eens bent met de indicatie kunt u bezwaar aantekenen bij het CIZ of BJZ. Wat is een zorgzwaartepakket? Vanaf 2010 werkt het CIZ met Zorgzwaartepakketten (ZZP). In ieder zorgzwaartepakket staat welke hulp u nodig hebt. Bijvoorbeeld of het nodig is in een beschermde woonvorm te wonen en of u hulp nodig hebt bij het wassen en kleden. Ook staat erin hoeveel zorg u krijgt. Dit wordt uitgedrukt in uren per week. Het indicatieorgaan stelt vast welk zorgzwaartepakket bij u past. Voor meer informatie kunt u kijken op of op 6 7

5 4 Zorg in Natura of een Persoonsgebonden budget? Als u een indicatiebesluit hebt kunt u kiezen tussen Zorg in Natura (ZIN) of een Persoonsge- Persoonsgebonden budget Bij een PGB regelt u uw zorg zelf. Het is daar- nistratie, de financiële en de verantwoording. Als u de administratie wilt uitbesteden kunt ZZP Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (1 SGLVG) bonden budget (PGB), maar een combinatie is om belangrijk dat u een goede administratie u contact opnemen met de Sociale Verzeke- ZZP B Geestelijke Gezondheidszorg (B GGZ) ook mogelijk. bijhoudt. Bij de keuze voor een PGB krijgt u op ringsbank (SVB). Meer informatie vindt u op basis van het indicatiebesluit een geldbedrag Zorg in Natura Bij Zorg in Natura krijgt u de zorg die u nodig toegewezen van onze zorgkantoren waarmee u zelf de zorg en hulp inkoopt of inhuurt. In de brochure Zelf zorg inkopen met een hebt rechtstreeks van de zorgaanbieder die u Dit kunt u doen bij een zorgaanbieder, maar PGB leest u meer informatie. Deze kunt u bij uitkiest. Deze levert de zorg, bijvoorbeeld in ook bij familie, buren of andere bekenden ons opvragen of downloaden van onze web- een verzorgingshuis of bij u thuis. Deze aan- die u verzorgen. U kiest wie het beste bij u site Ook kunt u via bieder neemt contact met u op en regelt dat past. Vervolgens sluit u een contract af met onze site de PGB-film bekijken. Hierop ziet u u zorg krijgt. Onze zorgkantoren zorgen voor uw zorgverlener. Het toegewezen budget mag stap voor stap hoe u met uw PGB omgaat. de administratieve afhandeling. Als u niet weet welke aanbieder of hulpverlener u moet kiezen, neemt onze afdeling zorgtoewijzing alleen uitgegeven worden aan AWBZ-zorg. U verantwoordt aan onze zorgkantoren waaraan u het budget hebt besteed. Dit kan online. Het Combinatie ZIN en PGB Het is mogelijk om een deel van uw Zorg in contact met u op. Samen bespreken we uw geld dat u niet besteedt aan AWBZ-zorg moet Natura te ontvangen en een ander deel met wensen en wat er mogelijk is. Wij helpen u u terugbetalen aan ons. een PGB in te kopen. Per zorgfunctie kunt u bij het maken van een keuze. Meer informatie kiezen of u de zorg via een PGB of via ZIN wilt over zorgaanbieders en hulpverleners die Zorg Meer informatie over zorgverleners die u kunt krijgen. Het is niet mogelijk om één zorgfunc- in Natura mogen leveren vindt u op onze web- inhuren voor uw PGB vindt u in de Hulpgids tie in zowel ZIN als in PGB te ontvangen. site Voor- en nadelen Zorg in Natura Het voordeel van Zorg in Natura is dat het regelwerk bij de zorgaanbieder ligt. Als uw zorgverlener ziek is, regelen zij een vervanger. van de budgethoudersvereniging Per Saldo Voor- en nadelen Persoonsgebonden budget Het voordeel van PGB is dat u meer invloed Afgiftedatum indicatie vanaf Als u een indicatie hebt met een afgiftedatum vanaf 1 januari 2011 dan mogen bepaalde ZZP s niet meer in PGB geboden worden. Dus ook niet de functies die bij deze indicatie ho- Ook verzorgen zij de volledige administratie, hebt op uw eigen zorg; wie u helpt, op welk ren. Deze functies staan vermeld in uw indica- dus daar hebt u geen omkijken naar. tijdstip en hoe dat gedaan moet worden. tiebesluit en betreffen: Het nadeel van Zorg in Natura is dat u moge- Het nadeel van PGB is dat u zelf mensen moet ZZP 4 licht verstandelijk gehandicapt (4 lijk iets minder invloed hebt op de zorg, wie u inhuren, contracten in orde moet maken en LVG) helpt, hoe ze dat doen en op welk tijdstip. vervanging moet regelen bij ziekte. U bent ZZP 5 licht verstandelijk gehandicapt (5 zelf volledig verantwoordelijk voor de admi- LVG) 8 9

6 5 Hoe snel kan ik zorg krijgen? De snelheid over het krijgen van zorg hangt onder andere af van de keuze die u maakt voor Zorg in Natura of een Persoonsgebonden budget. Zorg in Natura Als u kiest voor zorg in Natura en een voorkeur hebt voor een bepaalde zorgaanbieder, kunt u daar informeren hoe snel u de zorg kunt krijgen. Het kan voorkomen dat de zorgaanbieder van uw voorkeur een wachtlijst heeft. U kunt dan twee dingen doen: U blijft wachten, omdat u graag door deze aanbieder geholpen wilt worden. U blijft dan op de wachtlijst staan totdat u aan de beurt bent. U wilt of kunt niet wachten. De zorgaanbieder van uw keuze zoekt samen met u naar een oplossing, zodat u toch passende andere zorg krijgt. Persoonsgebonden budget Als u kiest voor een PGB koopt u zelf zorg in. Dit betekent zelf zorgverleners zoeken en daar ook contracten mee afsluiten. Met de zorgverleners spreekt u af vanaf wanneer u de zorg kunt ontvangen. Komt u er samen niet uit, dan helpt onze afdeling zorgtoewijzing u graag. Het telefoonnummer van onze afdelingen zorgtoewijzing vindt u achterin deze brochure. Wilt u voordat u een keuze maakt, weten of er wachtlijsten zijn? Via nl kunt u in de zorggids nagaan welke aanbieders wachtlijsten hebben. U kunt natuurlijk ook altijd de aanbieder van uw keuze bellen en vragen of er een wachtlijst is

7 6 Wat is mijn eigen bijdrage? Als u ouder bent dan 18 jaar betaalt u een eigen bijdrage voor de geleverde AWBZ-zorg. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van: Uw inkomen van twee jaar geleden* Uw burgerlijke staat (gehuwd, samenwonend of alleenstaand) Eigen bijdrage Zorg in Natura Ontvangt u Zorg in Natura dan krijgt u van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een rekening voor de eigen bijdrage. Hebt u AOW of een uitkering, dan kan het CAK de eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk daarop in laten houden. Wilt u meer weten over de eigen bijdrage? Kijk dan op de website Hier kunt u ook uw eigen bijdrage berekenen. Ook kunt u gratis bellen (zorg met verblijf) of ( zorg zonder verblijf). Als u vragen hebt over uw eigen bijdrage van uw PGB kunt u onze zorgkantoren, afdeling PGB, bellen. Eigen bijdrage Persoonsgebonden budget Als u een Persoonsgebonden budget ontvangt, is de eigen bijdrage daar al vanaf gehaald door onze zorgkantoren. Als onze zorgkantoren het inkomen van twee jaar geleden nog niet weten zal er een voorlopige eigen bijdrage worden opgenomen in de beschikking. Zodra het inkomen wel bekend is, ontvangt u een beschikking met een gewijzigde eigen bijdrage. * Als uw inkomen twee jaar geleden veel hoger was dan dit jaar kunt u een zogenaamde peiljaar verlegging aanvragen bij het CAK. U kunt dan vragen of het CAK de eigen bijdrage kan baseren op het lopend jaar

8 7 Wie kan mij helpen? Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Onze zorgkantoren helpen u graag. Wij Hebt u een klacht over de geleverde zorg, een zorgverlener of een zorgaanbieder en wilt u trum PGB helpt u gratis met de administratie. AGIS buitenland Deze zorgverzekeraar geeft informatie over regelen dat voor inwoners in zeven regio s meer weten over onze klachtenprocedure? Website: uw zorgverzekering als u bijvoorbeeld in voldoende AWBZ-zorg beschikbaar is. Onze Vraag dan de klachtenbrochure aan bij ons Telefoon: Nederland werkt, maar in het buitenland regio s zijn zorgkantoor in uw regio. U kunt de klach- woont. Waardenland tenfolder ook downloaden van onze website College voor Zorgverzekeringen (CVZ) Website: Midden-Holland Het CVZ coördineert en financiert de uit- Telefoon: Nijmegen Noordoost-Brabant Midden-Brabant Andere organisaties Er zijn ook andere organisaties die u kunnen voering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Website: Bureau Jeugdzorg (BJZ) Deze organisatie neemt aanvragen voor Noord-Holland Noord informeren en ondersteunen. Telefoon: AWBZ-zorg in behandeling voor kinderen Noord- en Midden Limburg tot 18 jaar met psychiatrische problema- Per Saldo Regelhulp tiek. Zij beoordelen of u zorg nodig hebt en Wij kopen AWBZ-zorg in, bemiddelen bij Per Saldo is de belangenvereniging van en Regelhulp is een wegwijzer van de overheid om hoeveel zorg het gaat. zorgvragen als dit nodig is (Zorg in Natura voor mensen die verzorging en begeleiding bij het regelen van zorg, hulp of financiële Website: en Persoonsgebonden budget) en bewaken de nodig hebben en die dit zelf willen regelen steun voor gehandicapten, chronisch zie- kwaliteit van de zorg. Als u zorg nodig hebt, met een Persoonsgebonden budget. ken en ouderen. Gebruik Regelhulp voor Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kunnen wij u onder andere helpen: Website: het vinden en aanvragen van voorzienin- Deze organisatie neemt alle andere aanvra- te zoeken naar een juiste zorgaanbieder; Telefoon: gen die passen bij uw situatie. gen voor AWBZ-zorg in behandeling en be- een keuze te maken tussen Zorg in Natura Website: oordeelt u zorg nodig hebt en om hoeveel of een Persoonsgebonden budget; MEE Telefoon: (gratis) zorg het gaat. meer informatie te krijgen over betreffen- MEE informeert, ondersteunt en wijst de Website: de zorgaanbieder; weg naar de juiste instanties voor iedereen Patiëntenvereniging of Telefoon: met een beperking, handicap of chronische cliëntenorganisatie Meer informatie over de AWBZ vindt u op ziekte. Een patiëntenvereniging of cliëntenorgani- Centraal Administratie Kantoor (CAK) onze website. Daar Website: satie doet er alles aan om de belangen van Het CAK berekent en incasseert de eigen vindt u ook de zorggids met de zorgaanbie- Telefoon: de klant te behartigen. bijdragen voor de AWBZ en de Wmo. ders waar u terecht kunt. Website: Website: Sociale Verzekeringsbank gina.nl en Telefoon Zorg zonder verblijf: Als u in aanmerking komt voor een Per- Telefoon Zorg met verblijf: soonsgebonden budget (PGB) moet u een administratie bijhouden. Het Servicecen

9 8 Woordenlijst Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) De AWBZ vergoedt zorgkosten die niet onder uw zorgverzekering vallen. Bijvoorbeeld voor mensen met een beperking door handicap, chronische ziekte of ouderdom. Deze mensen hebben zorgkosten die te hoog te zijn om zelf te betalen. Daarom zijn ze hiervoor verzekerd via de AWBZ. Bureau Jeugdzorg (BJZ) Sinds 1 januari 2005 geldt de nieuwe Wet op de jeugdzorg. Vanaf die datum is Bureau Jeugdzorg de toegangspoort voor de jeugdzorg met grondslag psychiatrie tot en met 18 jaar voor de AWBZ. Dat betekent dat medewerkers van Bureau Jeugdzorg elk verzoek om hulp beoordelen. Ze stellen vast welke zorg nodig is. Ze begeleiden kinderen, jongeren en ouders. Of ze verwijzen mensen door naar andere hulpverleners. Voor meer informatie, kijk op Centraal Administratie Kantoor (CAK) Deze organisatie berekent de eigen bijdrage en incasseert voor de AWBZ en de Wmo. Het CAK is ook verantwoordelijk voor het betalen van AWBZ-instellingen. Het CAK voert vanaf 2009 ook een aantal taken uit voor de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Deze organisatie onderzoekt en besluit of u AWBZ-zorg nodig hebt, welke zorg precies en hoe lang u deze zorg nodig hebt. U kunt bij het CIZ terecht voor een aanvraag voor zorg of hulp bij ziekte, handicap of ouderdom. Het CIZ is een onafhankelijke organisatie. Het telefoonnummer vindt u in onze brochure de weg naar zorg of kijk op Eigen bijdrage Dit is het deel van de kosten dat u zelf betaalt als u AWBZ-zorg ontvangt. Persoonsgebonden budget (PGB) Dit is een geldbedrag waarmee u zelf hulp of zorg kunt inkopen of inhuren. U kiest hiermee zelf een zorgaanbieder of hulpverlener. Het zorgkantoor verstrekt het PGB. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Naast de AWBZ bestaat ook de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo betaalt lichtere vormen van hulp en ondersteuning voor mensen met een beperking, zoals hulp bij het huishouden (opruimen, schoonmaken en ramen zemen) voorzieningen voor vervoer voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen en aanpassingen in de woning zoals een traplift of een verhoogd toilet. Hierdoor kunnen mensen zo lang mogelijk zelfstandig blij- ven wonen en leven. Sinds 1 januari 2009 zijn ook de leefbaarheid van buurten en wijken en maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen onderdeel van de Wmo. Heeft u ook hulp nodig om zelfstandig te wonen en te leven? Vraag dan uw gemeente om ondersteuning. Uw gemeente is verantwoordelijk voor de hulp die betaald wordt door de Wmo. Veel gemeenten hebben daarom een apart Wmo-loket of een zorgloket. Zorg in Natura (ZIN) Bij Zorg in Natura (ZIN) krijgt u zorg van een zorgaanbieder waarmee uw zorgkantoor afspraken heeft gemaakt. Uw zorgkantoor betaalt de kosten voor uw zorg direct aan uw zorgaanbieder. Zorgverzekeringswet (Zvw) Iedereen die in Nederland woont en werkt, heeft een basisverzekering. De basisverzekering vergoedt een groot deel van de kosten van de gezondheidszorg, zoals medicijnen en de huisarts. De overheid bepaalt welke zorg valt onder de basisverzekering. De basisverzekering is verplicht. Hebt u meer zorg nodig die valt onder uw verzekering? Dan is een aanvullende verzekering nodig

10 Regio Midden-Brabant Postbus AP Tilburg Postbus AR Eindhoven Telefoon: Telefoon: Regio Midden-Holland Postbus AA Gorinchem Postbus AH Alkmaar Telefoon: Telefoon: (gratis) Regio Nijmegen Postbus AR Eindhoven Postbus AR Eindhoven Telefoon: Telefoon: Regio Noord- en Midden-Limburg Postbus AP Eindhoven Postbus AR Eindhoven Telefoon: Telefoon: Regio Noord-Holland Noord Postbus AH Alkmaar Postbus AH Alkmaar Telefoon: Telefoon: Regio Noordoost-Brabant Postbus AP Tilburg Postbus AR Eindhoven Telefoon: Telefoon: De adressen van uw zorgkantoor Regio Waardenland Postbus AA Gorinchem Postbus AH Alkmaar Telefoon: Telefoon: (gratis)

De weg naar zorg. Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg. Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 1 2014 Inleiding 1. Inleiding 1 2. Wanneer heb ik recht op awbz-zorg? 3 3. Hoe krijg ik awbz-zorg? 5 4. Zorg in natura of persoonsgebonden budget 6 5. Hoe

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Het Centraal Administratie Kantoor () berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wmo en is verantwoordelijk

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 INFORMATIE Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 Zorg met Verblijf > Zorg met Verblijf > Hoe werkt de AWBZ? Wanneer krijgt u AWBZ-zorg? AWBZ Moet u vanwege een ziekte, een handicap of ouderdom worden opgenomen

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

Woordenlijst begrippen in de zorg

Woordenlijst begrippen in de zorg Woordenlijst begrippen in de zorg Aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering kan kosten voor gezondheidszorg die niet in het basispakket zit vergoeden. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u langdurige zorg nodig? Heeft u langdurige zorg nodig? U leest in deze folder hoe wij u op weg helpen 2017-1 - Datum uitgifte: januari 2017-2 - U heeft langdurige zorg nodig Als u niet langer met ondersteuning van mensen uit

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Achmea Zorgkantoor. De weg naar zorg Wlz 2015

Achmea Zorgkantoor. De weg naar zorg Wlz 2015 Achmea Zorgkantoor De weg naar zorg Wlz 2015 2 Inhoud 1. Ik heb zorg nodig. Waar moet ik zijn? 4 2. Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)? 6 3. Hoe vraag ik Wlz-zorg aan? 7 4. Welke organisaties kunnen mij

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf 2009. Informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf 2009. Informatie Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf 2009 Informatie Hoe werkt de AWBZ? AWBZ Moet u vanwege een ziekte, een handicap of ouderdom worden opgenomen in een verpleeghuis? Of heeft een gezinslid thuis verzorging

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Inhoudsopgave Hoe komt

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer. Wmo broch. 16-02-2010 10:10 Pagina 1 Hulp in het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.nl Wmo broch. 16-02-2010 10:10

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoren wijst u de weg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoren wijst u de weg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u de zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Voor wie is deze brochure? Hebt u langdurige zorg

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u de zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Wanneer krijgt u langdurige zorg? Hebt

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Wlz-zorg 3 Wat moet u regelen voor uzelf? 3 Moet u de Vlaamse zorgverzekering afsluiten?

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Wlz-zorg: Zelf regelen of laten regelen?

Wlz-zorg: Zelf regelen of laten regelen? Wlz-zorg: Zelf regelen of laten regelen? Voorwoord In deze folder wordt in het kort uitgelegd hoe u uw Wlz-zorg kunt regelen. Als u recht heeft op Wlz-zorg, kunt u kiezen hoe u die zorg wilt regelen.

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Balans Professional Organizing 1

Balans Professional Organizing 1 PGB in vogelvlucht Ontstaan en soorten PGB s Indicatie aanvragen bij CIZ of BJ Zorgkantoren Verplichtingen PGB-houder CAK WMO Wie staat er voor u? Pyc Mori-Hemerik 47 jaar Rotterdam Balans Professional

Nadere informatie

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Inhoud Waarom dit informatieboekje? 1 1 Zorgverleners zoeken 2 2 Zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen maken 4 3 Huisbezoek 7 4 Jaarafrekening 7 5 Verandert

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Deze brochure is voor u

Nadere informatie

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen soms zijn deze klussen door omstandigheden (zoals

Nadere informatie

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Voorwoord. Jet Bussemaker Staatssecretaris Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorwoord. Jet Bussemaker Staatssecretaris Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Voorwoord De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een volksverzekering waar we trots op kunnen zijn. Langdurige zorg die niet binnen de zorgverzekering valt, wordt gefinancieerd door de AWBZ.

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor De weg naar zorg

Zilveren Kruis Zorgkantoor De weg naar zorg Zilveren Kruis Zorgkantoor De weg naar zorg Wet langdurige zorg 2016 Deze brochure bevat algemene informatie over Wlz-zorg. Het geeft u een beeld hoe het werkt in de Wlz-zorg. U kunt de brochure doorlezen

Nadere informatie

Algemene tegemoetkoming

Algemene tegemoetkoming INFORMATIE 2010 Algemene tegemoetkoming Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) CAK Sinds 2009 voert het CAK een aantal taken binnen de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Langdurige zorg in een instelling. CZ zorgkantoren wijst u de weg

Langdurige zorg in een instelling. CZ zorgkantoren wijst u de weg Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u de zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Voor wie is deze brochure? Deze brochure

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen.

Nadere informatie

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl (HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis 2016

Langdurige zorg thuis 2016 Langdurige zorg thuis 2016 Inhoud Rol van het zorgkantoor 3 Zorg thuis 4 Hoe kiest u uw zorgaanbieder? 5 Vormen van zorg thuis 6 Uw rechten 7 Wachtlijst en wachtstatus 8 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

[voorkant] Verzorging, verpleging of behandeling nodig? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) helpt!

[voorkant] Verzorging, verpleging of behandeling nodig? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) helpt! [voorkant] Verzorging, verpleging of behandeling nodig? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) helpt! Informatie over de AWBZ en wat u moet doen om voor hulp in aanmerking te komen. [binnenwerk]

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Persoonsgebonden Budget (PGB) Persoonsgebonden Budget (PGB) Uitgave van de gemeente Heemstede, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Zorg in natura of een persoonsgebonden budget? U krijgt ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Klachtenfolder. Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Klachtenfolder. Zorgkantoren Coöperatie VGZ Klachtenfolder Zorgkantoren Coöperatie VGZ Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wat is een klacht en wat is niet een klacht? 5 3 Bij wie meldt u de klacht? 6 4 Klachten over zorg en/of zorgaanbieders 9 5 Indienen van

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

(0251) Bel op werkdagen van en uur

(0251) Bel op werkdagen van en uur Zorg RIO IJmond vertelt u voor welke zorg of voorziening u in aanmerking komt wanneer u niet meer voldoende voor uzelf, partner, ouder of kind kunt zorgen nodig? (0251) 25 74 50 Bel op werkdagen van 8.30-12.00

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? 1 Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie