Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in Augustus 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarcijfers 2014. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2014. Augustus 2014"

Transcriptie

1 Augustus 2014 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars in 2011, 2012 en Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de aanvullende verzekeringen. Tot slot komt het resultaat van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) aan bod. Veranderingen in 2014 Het totaal aantal zorgverzekeraars (alle risicodragers) is per 1 januari 2014 onveranderd gebleven. Vanaf 2012 is er sprake van 26 zorgverzekeraars. Figuur 1 Ontwikkeling totaal aantal zorgverzekeraars medio het jaar (bron: Vektis)

2 In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van het aantal zorgverzekeraars dat per 1 januari 2014 actief is in Nederland. Tabel 1 Groep Overzicht zorgverzekeraars op 1 januari 2014 (bron: UZOVI-register Vektis) Risicodragernaam Achmea-Agis Agis Zorgverzekeringen N.V. Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V. FBTO Zorgverzekeringen N.V. Interpolis Zorgverzekeringen N.V. OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V. Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V. CZ Delta Lloyd Zorgverzekeringen N.V. OHRA Ziektekostenverzekering N.V. OHRA Zorgverzekeringen N.V. OWM CZ Groep Zorgverzekeraar U.A. De Friesland DSW-Stad Holland De Friesland Zorgverzekeraar N.V. Zorgverzekeraar DSW U.A. OWM Stad Holland Zorgverzekeraar U.A. ASR Menzis ASR Ziektekostenverzekeringen N.V. Menzis Zorgverzekeraar N.V. AnderZorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. ONVZ Eno Coöperatie VGZ ONVZ Ziektekostenverzekeraar Eno Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. Maatschappij voor Zorgverzekering Gouda N.V. N.V. Univé Zorg NV Zorgverzekeraar UMC VGZ Zorgverzekeraar N.V. Zorg en Zekerheid OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A.

3 Aantal verzekerden per zorgverzekeraar In tabel 2 wordt de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars weergegeven, ingedeeld naar omvang van de verzekerdenportefeuille. Tabel 2 Aantal zorgverzekeraars (risicodragers) naar aantal verzekerden per maatschappij per 1 juli van een jaar (bron: Vektis) Aantal verzekerden > < Totaal Financiering van de zorg In deze paragraaf wordt over de jaren 2011, 2012 en 2013 de financiering van de zorg beschouwd, opgedeeld in Zorgverzekeringswet, aanvullende verzekeringen en AWBZ. De Zorgverzekeringswet Het jaar 2013 wordt door de zorgverzekeraars positief afgesloten. In 2013 stijgen de baten sterker dan de lasten (voornamelijk veroorzaakt door het budget Zorgverzekeringsfonds) waardoor het technisch resultaat in 2013 hoger uitkomt dan in Het niet-technisch resultaat daalt weliswaar, maar levert een aanzienlijke bijdrage aan het resultaat. Uiteindelijk ligt het resultaat over 2013 met miljoen euro boven het niveau van 2012 (1.219 miljoen euro).

4 Tabel 3 Winst- en verliesrekening Zorgverzekeringswet zorgverzekeraars in miljoenen euro s (bron: Marktenquête van Vektis) Mutatie (%) Baten Nominale premie ,5% Budget Zorgverzekeringsfonds ,3% Effect verevening en nacalculatie ,6% Ontvangsten t.b.v. meerschade HKC ,0% Totaal bruto premies en bijdragen ,5% Overige baten Verhaalde schade ,2% Toegerekende opbrengst beleggingen ,5% Overige baten technische rekening ,0% Totaal overige baten ,8% Totaal baten technische rekening ,6% Lasten Schade Zvw-verstrekkingen - geleden ,0% Bijdrage aan Zorgverzekeringsfonds in pooltekort HKC ,2% Totaal schade ,8% Kosten en Overige lasten Kosten ,1% Provisie ,9% Winstdelingen en kortingen Wijziging overige technische voorzieningen Overige lasten technische rekening Totaal overige lasten ,9% Totaal lasten technische rekening ,8% Resultaat Resultaat technische rekening Resultaat niet-technische rekening Resultaat

5 Aanvullende verzekeringen Bij de aanvullende verzekeringen komt het resultaat over 2013 lager uit dan in Dit wordt met name veroorzaakt doordat de verdiende premie sterker daalt dan de geleden schade. Uiteindelijk leidt dit in 2013 tot een positief resultaat van 272 miljoen euro voor de aanvullende verzekeringen. Over 2012 bedroeg het resultaat 436 miljoen. Tabel 4 Winst- en verliesrekening zorgverzekeraars voor aanvullende verzekeringen in miljoenen euro s (bron: Marktenquête van Vektis) Mutatie (%) Baten Totaal ontvangen premies ,5% Verhaalde schade ,6% Toegerekende opbrengst beleggingen ,0% Overige baten technische rekening Totaal baten ,9% Lasten Totaal geleden schade ,4% Beheerskosten ,7% Overige lasten technische rekening ,2% Totaal lasten ,5% Resultaat voor herverzekering Herverzekering Resultaat uit herverzekering Niet-technische rekening Resultaat niet-technische rekening Resultaat

6 AWBZ Vanuit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) worden de kosten van de AWBZ gefinancierd. Net als in 2012 resteert er in 2013 een exploitatietekort. Wel is het exploitatietekort in 2013 afgenomen. De premie-inkomsten stijgen weliswaar in 2013 behoorlijk, terwijl de zorgaanspraken een kleine daling laten zien. Maar tegelijkertijd is er bij de BIKK-bijdrage* een forse daling te zien, waardoor de stijging van de premie-inkomsten voor een groot deel teniet wordt gedaan. Door deze effecten daalt het exploitatietekort van het AFBZ tot 4 miljard euro in Tabel 5 Baten en lasten AFBZ, in miljoenen euro s (bron: Zorginstituut Nederland) Mutatie (%) Baten Premie inkomsten ,3% Eigen bijdragen verzekerden ,7% BIKK ,5% Overig ,8% Totaal baten ,5% Lasten Zorgaanspraken ,7% Subsidies ,1% Uitvoering en diversen ,5% Totaal lasten ,6% Exploitatiesaldo AFBZ * Bijdragen In de Kosten van de Kortingen (BIKK) is een rijksbijdrage die is ingesteld met de belastingherziening in 2001.

Zorgverzekeraars in 2013

Zorgverzekeraars in 2013 Zorgverzekeraars in 2013 (Campagne 2014) Consumentenbond Ramona de Jong September 2014 Index Management Samenvatting 1. Introductie 2. Winst zorgverzekeraars 3. Solvabiliteit zorgverzekeraars 4. Bedrijfskosten

Nadere informatie

Marktscan en beleidsbrief Zorgverzekeringsmarkt

Marktscan en beleidsbrief Zorgverzekeringsmarkt Marktscan en beleidsbrief Zorgverzekeringsmarkt Weergave van de markt 2009-2013 september 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Totstandkoming marktscans

Nadere informatie

Zorgthermometer. Jaargang 16, april 2011

Zorgthermometer. Jaargang 16, april 2011 Zorgthermometer Jaargang 16, april 2011 Verzekerden in beweging 2011 2 Over Vektis gesproken Vektis, hét informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit

Nadere informatie

Inzicht in geldstromen zorgverzekeraars Opdrachtgever: April 2013

Inzicht in geldstromen zorgverzekeraars Opdrachtgever: April 2013 Inzicht in geldstromen zorgverzekeraars Opdrachtgever: VvAA April 3 ALL RIGHTS RESERVED. No part of this publication may be produced or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical,

Nadere informatie

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend!

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! Achmea (PWZ,Avero,Centraal beheer,topland, Het groene achmea,euro cross

Nadere informatie

Zorgthermometer. Jaargang 17, april 2012

Zorgthermometer. Jaargang 17, april 2012 Zorgthermometer Jaargang 17, april 2012 Verzekerden in beweging 2012 2 Over Vektis gesproken Vektis, informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit

Nadere informatie

max. 6 consulten p.jr. ( 42,- per consult) + vergoeding eigen bijdrage (max. 100,- p.jr.)

max. 6 consulten p.jr. ( 42,- per consult) + vergoeding eigen bijdrage (max. 100,- p.jr.) U kunt één keer per jaar van zorgverzekeraar veranderen. Uw huidige zorgverzekeraar stuurt aan het einde van het jaar de nieuwe premie en de nieuwe polisvoorwaarden voor het volgende jaar. U kunt dan voor

Nadere informatie

Resultaten en conclusies zorgmarkt

Resultaten en conclusies zorgmarkt KlantenMonitor Zorgverzekeringen Zorgverzekeringen 0 0 Rapport Resultaten en conclusies zorgmarkt april 0 Inhoudsopgave Colofon. Inleiding. Voorwoord. Doel Klantenmonitor Zorgverzekeringen 0. Rapportage

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015 pagina 1 / van 9 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015: overstappen?

Zorgverzekering 2015: overstappen? Zorgverzekering 2015: overstappen? Samenvatting Aandachtspunten bij kiezen zorgverzekering 1. Uw zorgverzekeringspolis kan ieder jaar veranderen. Kijk elk jaar uw zorgverzekering goed na en vraag u af

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2013

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2013 Naam verzekeraar Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Maximaal aantal consulten Maximaal per consult/dag Maximaal per kalenderjaar Achmea Zie: Interpolis, Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Avero Achmea, AGIS,

Nadere informatie

Evaluatie risicoverevening Zorgverzekeringswet. Commissie Evaluatie Risicoverevening Zvw

Evaluatie risicoverevening Zorgverzekeringswet. Commissie Evaluatie Risicoverevening Zvw Evaluatie risicoverevening Zorgverzekeringswet Commissie Evaluatie Risicoverevening Zvw Juni 2012 EVALUATIE RISICOVEREVENING ZORGVERZEKERINGSWET i Woord vooraf Met dit rapport geeft de Commissie Evaluatie

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars 2011 *

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars 2011 * Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars 2011 * Overgangspraktijk Women's Life adviseert volgens de orthomoleculaire (voedings)-methoden. De praktijk is aangesloten bij de MBOG (Maatschappij ter Bevordering

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt

Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Versie van 12 oktober 2011 Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 De zorgverzekeringsmarkt per 1 januari

Nadere informatie

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2015. Onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen in de genoemde aanvullende verzekeringen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren

Nadere informatie

Zorg enquête 2015. Deelrapportage risico vs. zekerheid

Zorg enquête 2015. Deelrapportage risico vs. zekerheid Zorg enquête 2015 Deelrapportage risico vs. zekerheid november 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Andere enquête resultaten 3 Contact 3 Zorg enquête 2015: deelrapportage 4 Samenvatting 4 Eigen risico 4 Aanvullende

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011 VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011 Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. ÁEGON Aegon Zorgverzekering Top

Nadere informatie

AH-SHI Integrale Alternatieve Geneeswijzen Bladel

AH-SHI Integrale Alternatieve Geneeswijzen Bladel VERGOEDENDE ZORGVERZEKERAARS 2011 (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend) Vergoeding uitsluitend in de aanvullende of uitgebreide polissen van zorgverzekeraars. Genoemde zorgverzekeraars

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Disclaimer Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor

Nadere informatie

ANDERZORG AnderZorgExtra: 80% per behandeling met een maximum van 500,- per jaar. Therapeut dient aangesloten te zijn bij VNRT.

ANDERZORG AnderZorgExtra: 80% per behandeling met een maximum van 500,- per jaar. Therapeut dient aangesloten te zijn bij VNRT. VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 AEGON Aegon Zorgverzekering Top: Max. 1 consult per dag à 65,- met een maximum van 500,- per jaar. Aegon Zorgverzekering Super: Max. 1 consult per dag à 65,- met

Nadere informatie

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl Verantwoording Met de Zorgvergelijker 2015 van Geld.nl kun je op basis van je specifieke zorgwensen bepalen welke zorgverzekering de beste dekking voor de laagste premie biedt. Alle data aangaande de voorwaarden

Nadere informatie

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2015

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2015 Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2015 De meeste zorgverzekeraars vergoeden de lactatiekundige zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Voorwaarde is meestal wel dat de lactatiekundige

Nadere informatie

ZORGVERZEKERINGEN 2015

ZORGVERZEKERINGEN 2015 Stapsteen Boxtel 2015 ZORGVERZEKERINGEN 2015 In onderstaande lijst vindt u informatie over de premies en de vergoedingen van onze consulten door de diverse zorgverzekeraars. * De vermelde premies zijn

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2008 M.B.T.ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN, CONSULTEN EN BEHANDELING:

OVERZICHT VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2008 M.B.T.ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN, CONSULTEN EN BEHANDELING: OVERZICHT VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2008 M.B.T.ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN, CONSULTEN EN BEHANDELING: Zorgverzekeraar Aanvullend pakket =Vergoeding: Alternatieve Geneeswijzen* =Vergoeding: alleen Acupunctuur**

Nadere informatie

Bijlage 1 bij B 2006 0098. Gedragscode van de zorgverzekeraar

Bijlage 1 bij B 2006 0098. Gedragscode van de zorgverzekeraar Bijlage 1 bij B 2006 0098 Gedragscode van de zorgverzekeraar Zeist, 2006 Opmerkingen bij de vierde druk Deze vierde druk van de Gedragscode is, met al haar bijlagen, een integrale uitgave van documenten

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2009. consulten. Geen vergoeding. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,-

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2009. consulten. Geen vergoeding. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,- Naam verzekeraar Achmea (Zilverenkruis, Interpolis, Groene Land, DVZ, PWZ) Pakketnaam (aanvullend) Beter Af Plus Polis 1 ster Beter Af Plus Polis 2 sterren Beter Af Plus Polis 3 sterren Beter Af Plus Polis

Nadere informatie

per jaar VMT lid Tot 440,- p/j

per jaar VMT lid Tot 440,- p/j Deze lijst is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden en zijn wijzigingen voorbehouden vergoeding 2015 per Naam verzekering naam pakket bh behandelaar moet

Nadere informatie

Lijst Zorgverzekeraars die Biodynamische Therapie (BT) vergoeden (2012)

Lijst Zorgverzekeraars die Biodynamische Therapie (BT) vergoeden (2012) Algemeen In alle verzekeringsvoorwaarden wordt vergoed onder de rubriek Alternatieve geneeswijzen. Behalve bij Zorg en Zekerheid, die vergoed onder de rubriek Lichaamsgerichte therapie. Verzekeraars met

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2012. consulten. Top 50,- 400,- 50,- 750,- Compactpolis Geen vergoeding

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2012. consulten. Top 50,- 400,- 50,- 750,- Compactpolis Geen vergoeding Naam verzekeraar Achmea Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Maximaal aantal consulten Zie: Interpolis, Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Avero Achmea, AGIS, OZF Achmea, DVZ Achmea Maximaal per consult/dag Maximaal

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2012. consulten. Top 50,- 400,- 50,- 750,- Compactpolis Geen vergoeding

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2012. consulten. Top 50,- 400,- 50,- 750,- Compactpolis Geen vergoeding Naam verzekeraar Achmea Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Maximaal aantal consulten Zie: Interpolis, Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Avero Achmea, AGIS, OZF Achmea, DVZ Achmea Maximaal per consult/dag Maximaal

Nadere informatie