De verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten"

Transcriptie

1 De verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg in Feiten, financiering, kosten en opbrengsten

2 Wat is verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg? Wat zijn feiten rondom verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg? Definitie > Feiten > Hoe worden verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg gefinancierd? Wat kost verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg en wat levert het op? Financierings > Kosten & opbrengsten >

3 Volledige

4 Volledige

5 Volledige

6 Volledige

7 Wat is verpleeg- en verzorgingshuiszorg? Verpleeg- en verzorgingshuiszorg is langdurige zorg die binnen een zorginstelling wordt geleverd, zoals een verpleeg- of verzorgingshuis (intramurale zorg). Wat is t huiszorg? Definitie Thuiszorg is langdurige zorg die niet in een instelling wordt geleverd maar in de thuissituatie (extramurale zorg). Welke vormen kent thuiszorg? Thuiszorg kent de volgende vormen: Begeleiding Persoonlijke verzorging Verpleging Huishoudelijke verzorging Tarieven Welke ZZP s en tarieven kent de intramurale verpleeg- en verzorgingshuiszorg? maximum dagtarieven in 212* ZZP 1 Beschut wonen met enige begeleiding 64,8 ZZP 2 Beschut wonen met begeleiding en verzorging 81,7 ZZP 3 Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging 123,86 ZZP 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging 137,51 Wat is verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg? ZZP 5 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg 18,74 ZZP 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging 181,3 ZZP 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding 215,66 ZZP 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging 246,3 ZZP 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging 214,65 ZZP 1 Verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg 266,5 * bron: NZa, Beleidsregel CA-3-51, 211 Welke afkortingen kent de VVT? Afkortingen AWBZ AFBZ CIZ NHC Pgb VPT Wmo Zvw ZZP Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten Centrum Indicatiestelling Zorg Normatieve Huisvestingscomponent Persoonsgebonden budget Volledig Pakket Thuis Wet maatschappelijke ondersteuning Zorgverzekeringswet Zorgzwaartepakket Inhoud > Definitie > Feiten > Financierings > Literatuur > Toelichting > Definitie Kosten & opbrengsten > Home > 7

8 Volledige

9 Volledige aantal x Verpleeg- of verzorgingshuiszorg Thuiszorg ontwikkeling van aandeel (29 = 1) < 7 jaar 7-74 jaar jaar 8-84 jaar >85 jaar Zorg met verblijf Zorg zonder verblijf 3 Zorg met verblijf Zorg zonder verblijf mannen mannen ,4% 29,2% 15 7,6% 7,8% 1 5 vrouwen vrouwen <65 65 tot 7 jaar 7 tot 75 jaar 75 tot 8 jaar 8 tot 85 jaar 85 tot 9 jaar 9 tot >95 jaar 95 jaar 1 Alleen huishoudelijke verzorging Alleen persoonlijke verzorging Alleen verpleging ZZP ZZP ZZP 3 ZZP 4 ZZP 5 ZZP ZZP

10 1. Verpleeg- of verzorgingshuiszorg Thuiszorg 8 aantal x /

11 ontwikkeling van aandeel (29 = 1) /6 < 7 jaar 7-74 jaar jaar 8-84 jaar >85 jaar

12 Zorg met verblijf Zorg zonder verblijf mannen mannen 7,6% 29,4% 7,8% 29,2% 3/6 vrouwen vrouwen

13 3 Zorg met verblijf Zorg zonder verblijf /6 5 <65 65 tot 7 jaar 7 tot 75 jaar 75 tot 8 jaar 8 tot 85 jaar 85 tot 9 jaar 9 tot >95 jaar 95 jaar

14 1 Alleen huishoudelijke verzorging Alleen persoonlijke verzorging Alleen verpleging /

15 27 21 ZZP 1 ZZP 2 ZZP 3 ZZP 4 ZZP 5 6/6 ZZP 6 ZZP

16 12 Thuiszorgaanbieders 2 Verpleegplaatsen Verzorgplaatsen 1 aantal x Aanbieders van verzorgingshuiszorg aantal x Aanbieders van verpleeghuiszorg ,7 1,6 aantal 1,

17 12 Thuiszorgaanbieders 1 aantal x Aanbieders van verzorgingshuiszorg Aanbieders van verpleeghuiszorg /3

18 2 Verpleegplaatsen Verzorgplaatsen 15 aantal x /

19 1,7 1,6 aantal 1,5 3/

20 45 1 aantal x Verpleeg- en verzorgingshuizen Thuiszorg mannen allochtoon mannen allochtoon 92% 87% 94% 87% vrouwen (gemiddeld 41 jaar) autochtoon vrouwen (gemiddeld 43 jaar) autochtoon

21 45 aantal x /

22 /

23 Verpleeg- en verzorgingshuizen mannen allochtoon 92% 87% vrouwen (gemiddeld 41 jaar) autochtoon Thuiszorg 3/3 mannen allochtoon 94% 87% vrouwen (gemiddeld 43 jaar) autochtoon

24 21 28 > 8 uur per week België Zweden > 3 maanden Nederland > 8 uur per week > 3 maanden aantal x 1. Duitsland Spanje mannen 1 8 > 75 jaar jaar Zweden jaar jaar Nederland Duitsland vrouwen jaar België jaar Spanje

25 21 28 > 8 uur per week > 3 maanden 1/4 > 8 uur per week > 3 maanden aantal x 1.

26 België Zweden Nederland 2/4 Duitsland Spanje

27 mannen 1 8 > 75 jaar jaar jaar jaar 3/4 vrouwen jaar jaar

28 Zweden Nederland Duitsland 4/4 België Spanje

29 Het aantal cliënten in de VVT neemt toe In de sector dreigt personeelsschaarste Het aantal cliënten in de VVT is de afgelopen jaren gestegen en de doelgroep stijgt de komende jaren fors. Het aantal werknemers in de VVT stijgt en terwijl de arbeidsmarkt de komende jaren krapper wordt Totaal aantal mensen dat AWBZ- of Wmo-gefinancierde VVT-zorg met en zonder verblijf heeft ontvangen Aandeel ouderen in 23 ten opzichte van 29 Totaal aantal werknemers in AWBZ- en Zvw-gefinancierde ouderen- en thuiszorginstellingen Prognose van de beroepsbevolking als percentage van alle 2-plussers in Nederland aantal x Verpleeg- of verzorgingshuiszorg 24 Thuiszorg 28 bron: CBS, Statline, 212 ontwikkeling van aandeel (29 = 1) < 7 jaar 7-74 jaar jaar 8-84 jaar >85 jaar bron: SCP, vevera-iv, 212 Cliënten Werknemers aantal x bron: CBS, Statline, bron: CBS, Statline, 212 De typische cliënt is een vrouw van hoge leeftijd met een zware zorgbehoefte leunt de sector zwaar op één type werknemer. Kenmerken van werknemers in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg (28) Gebruikers van VVT-zorg zijn veel vaker vrouwen dan mannen Aantal gebruikers in percentages van AWBZ-en Wmo-gefinancierde zorg (18 jaar en ouder) naar geslacht (29) Zorg met verblijf 7,6% mannen vrouwen 29,4% Alleen huishoudelijke verzorging 24 7,8% Alleen persoonlijke verzorging Zorg zonder verblijf mannen vrouwen 21 29,2% Alleen verpleging bron: CBS, Statline, 212 In de thuiszorg wordt minder vaak alleen verpleging ingezet Percentage cliënten dat één vorm van AWBZ- of Wmo-gefinancierde thuiszorg afneemt, van het totaal aantal afnemers bron: CBS, Statline, 212 ZZP 1 ZZP 2 ZZP 3 ZZP 4 ZZP 5 ZZP 6 ZZP met een leeftijd van ruim boven de tachtig jaar. Verdeling in percentages van AWBZ- en Wmo-gefinancierde VVT-gebruikers (18 jaar en ouder) naar leeftijd (29) <65 Zorg met verblijf Zorg zonder verblijf 65 tot 7 tot 75 tot 8 tot 85 tot 9 tot >95 jaar 7 jaar 75 jaar 8 jaar 85 jaar 9 jaar 95 jaar tegelijkertijd neemt de zorgzwaarte in verpleeg- en verzorgingshuizen toe. Indicaties bij 75-plussers naar ZZP bron: CBS, Statline, 212 bron: CiZ, indicatiebesluiten ZZP BB 27-11, 212 Wat zijn feiten rond verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg? Zorgaanbieders Mantelzorg > 8 uur per week > 3 maanden > 8 uur per week > 3 maanden Verpleeg- en verzorgingshuizen mannen 92% 87% vrouwen (gemiddeld 41 jaar) allochtoon autochtoon Mantelzorgers nemen de sector werk uit handen Het aantal mantelzorgers neemt toe Aantal mantelzorgers van 18 jaar of ouder naar duur en intensiteit (21 en 28) aantal x 1. bron: SCP, Mantelzorg uit de doeken, 21 België Zweden Nederland Duitsland Spanje mannen 94% vrouwen (gemiddeld 43 jaar) Thuiszorg allochtoon 87% autochtoon en is internationaal vergeleken hoog. Percentage mantelzorgers per land van 5 jaar en ouder dat aangeeft te helpen bij (instrumentele) algemene levensverrichtingen* (24-26) *algemene levensverrichtingen zijn basisvaardigheden in het dagelijks leven, zoals wassen en aankleden. instrumentele algemene levensverrichtingen zijn vaardigheden om een huishouden te kunnen voeren, zoals de financiën en vervoer bron: azw info, 212 bron: oecd, Help wanted?, 211 Het aantal aanbieders van thuiszorg stijgt, het aantal aanbieders van verpleeg- en verzorgingshuiszorg daalt.* Aantal aanbieders van verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg 12 Thuiszorgaanbieders aantal x Aanbieders van verzorgingshuiszorg Aanbieders van verpleeghuiszorg bron: CBS, Statline, 212 De capaciteit van de instellingen verschuift richting zware zorg* aantal x 1. Aantal plaatsen in AWBZ- en Zvw-gefinancierde ouderenen thuiszorginstellingen Verpleegplaatsen 26 Verzorgplaatsen 29 bron: CBS, Statline, 212 Er zijn steeds minder aanbieders van zware zorg aantal 1,7 1,6 1,5 en cliënten verblijven steeds korter in een instelling. Gemiddeld aantal cliënten in een verpleeg- en verzorgingshuis per beschikbare verpleeg- en verzorgplaats bron: CBS, Statline, 212 vrouwen Mantelzorgers zijn mannen en vrouwen van alle leeftijden 6 Leeftijdsverdeling en geslacht van mantelzorgers die langdurig en/of intensief hulp geven (28) mannen > 75 jaar jaar jaar jaar jaar jaar bron: SCP, Mantelzorg uit de doeken, 21 en de helft combineert deze zorg met een baan. Zweden Nederland Percentage mantelzorgers per land tussen de 5 en 65 jaar dat een baan heeft (24-26) Duitsland België Spanje bron: oecd, Help wanted?, 211 * als gevolg van fusies * verzorgingshuizen worden omgebouwd naar verpleeghuizen * Niet bekend: het CBS beschouwt 27 als een overgangsjaar vanwege wijzigingen in de registratie 8 Feiten

30

31 16%

32 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5

33 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5

34

35 Hoe worden verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg gefinancierd? De AWBZ vergoedt drie vormen van thuiszorg De AWBZ financiert intramurale zorg de awbz financiert aanspraken die samenhangen met verblijf in een instelling. Het CiZ geeft burgers een indicatie in de vorm van ZZP s die recht geven op zorg. Zorgaanbieders ontvangen een vergoeding voor loon- en materiële kosten plus een vergoeding uit het afbz voor de huisvesting (NHC). de Nederlandse Zorgautoriteit stelt maximale dag tarieven vast die zorgaanbieders mogen rekenen. Burgers kunnen kiezen voor zorg die thuis wordt geleverd (vpt). volwassenen die in een instelling verblijven, betalen een eigen awbz-bijdrage. de eigen awbz-bijdrage is maximaal 2.136,4 per maand, afhankelijk van inkomen en verblijfsduur. AWBZ: verpleeg- en verzorgingshuiszorg AWBZ: Thuiszorg de awbz vergoedt begeleiding in de thuissituatie op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven. de awbz vergoedt persoonlijke verzorging in de thuissituatie, zoals hulp bij douchen. de awbz vergoedt verpleging thuis door een verpleegkundige. vergoeding van deze vormen van thuiszorg is mogelijk op indicatie van het CiZ. tot 1 januari 212 konden burgers met een indicatie voor extramurale zorg kiezen voor een pgb. vanaf 1 januari 212 geldt het pgb alleen voor intramurale zorg. volwassenen betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor awbz gefinancierde thuiszorg. Uitgaven vanuit de AWBZ voor thuiszorg (21) 3,5 Verpleging 3, 2,5 euro s in miljarden Uitgaven vanuit de AWBZ voor verpleeg- en verzorgingshuiszorg (21) ZZP 1 ZZP 9 ZZP 7 ZZP 6 ZZP 5 ZZP 8 aantal x 1. ZZP 4 ZZP 4 5 ZZP 3 ZZP 3 9 miljard * indicaties * inclusief Normatieve Huisvestingscomponent bron: NZa, interne documenten, Aantal positieve indicatiebesluiten (21) ZZP 1 ZZP 9 ZZP 7 ZZP 6 ZZP 5 ZZP 2 ZZP 2 ZZP 1 ZZP 1 ZZP 8 bron: CiZ, indicatiebesluiten ZZP BB 27-11, , 5 miljard 13,7 miljard (21)? 1,3 3,4 euro s in miljarden 2, 1,5 1,,5 Persoonlijke verzorging Begeleiding 3,4 miljard * *exclusief pgb Thuiszorg: De Wmo financiert huishoudelijke verzorging in de thuissituatie bron: NZa, interne documenten, 212 de Wmo vergoedt huishoudelijke verzorging, zoals schoonmaken. vergoeding van huishoudelijke verzorging is mogelijk op indicatie van de gemeente. volwassenen betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-gefinancierde thuiszorg. Cliënten betalen zelf voor zaken die niet vergoed worden vanuit de AWBZ of Wmo Cliënten betalen zelf aanvullende diensten zoals waskosten en pluspakketten. Cliënten met een vpt betalen hun eigen woonlasten, zoals huur en energiekosten. Eigen betalingen Wmo 3,5 3, 2,5 Uitgaven vanuit de Wmo voor thuiszorg (21) euro s in miljarden 2, 1,5 1,,5 Huishoudelijke verzorging 1,3 miljard bron: SCP, advies Wmo budget, 21 Financierings 9

36

37 5 Totaal uitgaven volksgezondheid 1 euro s in miljarden euro s in miljarden Verpleeg- en verzorgingshuizen 7 Zorg thuis en dagactiviteiten Overhead Kapitaallasten 15% Kosten voor het verlenen van zorg Overhead Onbekend Faciliterende 3% kosten om zorg te kunnen verlenen 15% Kosten voor het verlenen van zorg Overhead Faciliterende kosten om zorg te kunnen verlenen 5% 11% Onbekend 1% Kosten voor het verlenen van zorg 12% 64% 9% 9% 73% 83% Faciliterende kosten om zorg te kunnen verlenen Zweden Nederland België OECDgemiddelde Duitsland Spanje Publiek Privaat Nederland Zweden Denemarken België Frankrijk Duitsland Luxemburg Nederland Duitsland 1 8 België OECDgemiddelde 6 4 Spanje mantelzorg geen mantelzorg Zweden

38 5 Totaal uitgaven volksgezondheid euro s in miljarden /7 1 Verpleeg- en verzorgingshuizen Zorg thuis en dagactiviteiten

39 1 euro s in miljarden /

40 Overhead Kapitaallasten 15% Kosten voor het verlenen van zorg Overhead Faciliterende kosten om zorg te kunnen verlenen 15% Onbekend 3% Kosten voor het verlenen van zorg 12% 64% 9% 9% 73% Faciliterende kosten om zorg te kunnen verlenen 3/7 Overhead Faciliterende kosten om zorg te kunnen verlenen 5% 11% Onbekend 1% Kosten voor het verlenen van zorg 83%

41 Zweden Nederland België OECDgemiddelde 4/7 Duitsland Spanje Publiek Privaat

42 Nederland Zweden Denemarken België Frankrijk 5/7 Duitsland Luxemburg

43 Nederland Duitsland België OECDgemiddelde 6/7 Spanje Zweden mantelzorg geen mantelzorg

44 /

45 België Nederland Zweden OECDgemiddelde Duitsland Spanje instelling thuis dagen in miljoenen ,7 58, Kortdurend verblijf (zonder behandeling) Verzorgingsdagen (verblijf zonder behandeling) Verpleegdagen (verblijf met behandeling) miljoenen Behandeling Verpleging Begeleiding (exclusief dagactiviteiten) Persoonlijke verzorging Huishoudelijke verzorging meer dan 2 uur 1-19 uur 24,7% 13,8% 61,5% -9 uur Lichamelijke verzorging Professionaliteit en veiligheid zorgverlening Bejegening Beschikbaarheid van personeel 1 Verzorgingshuizen Huisartsenzorg Verpleeghuizen Thuiszorg (alle vormen) Geestelijke gezondheidszorg 8 8 score 6 4 CQ index somatische patiënten in een instelling psychogeriatrische cliënten in een instelling thuiszorgcliënten Net Promotor Score (NPS) Verpleeg- en verzorgingshuizen Zorg thuis (AWBZ) Hulp thuis (Wmo) Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg

46 België Nederland Zweden OECDgemiddelde 1/8 Duitsland instelling thuis Spanje

47 6 57,7 58,6 5 dagen in miljoenen Kortdurend verblijf (zonder behandeling) Verzorgingsdagen (verblijf zonder behandeling) Verpleegdagen (verblijf met behandeling) 2/

48 Behandeling miljoenen Verpleging Begeleiding (exclusief dagactiviteiten) Persoonlijke verzorging Huishoudelijke verzorging 3/

49 meer dan 2 uur 24,7% 13,8% 61,5% -9 uur 4/ uur

50 1 Lichamelijke verzorging Professionaliteit en veiligheid zorgverlening Bejegening Beschikbaarheid van personeel 8 score 6 4 5/8 2 somatische patiënten in een instelling psychogeriatrische cliënten in een instelling thuiszorgcliënten

51 1 Verzorgingshuizen Huisartsenzorg Verpleeghuizen Thuiszorg (alle vormen) Geestelijke gezondheidszorg 8 CQ index 6 4 6/

52 5 Net Promotor Score (NPS) /8-1 Verpleeg- en verzorgingshuizen Zorg thuis (AWBZ) Hulp thuis (Wmo) Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg

53 8/8

54 De kosten van de sector stijgen Nederlandse ouderen krijgen veel zorg De kosten van de sector stijgen vooral als gevolg van toenemende arbeidskosten... Een op de vijf Nederlandse 65-plussers krijgt langdurige zorg. Zorgaanbieders leveren steeds meer verpleegdagen* Wettelijk budget voor AWBZ- en Zvw-gefinancierde ouderen- en thuiszorg en Wmo-gefinancierde zorg Stijging van de arbeidskosten in AWBZ- en Zvw-gefinancierde ouderen- en thuiszorginstellingen Percentage 65-plussers dat langdurige zorg ontvangt in OECD-landen (29) Productie van verpleeg- en verzorgingshuizen euro s in miljarden 5 Totaal uitgaven volksgezondheid Verpleeg- en verzorgingshuizen 1 Zorg thuis en dagactiviteiten bron: CBS, Statline, 212 euro s in miljarden bron: CBS, Statline, 212 Kosten Opbrengsten België Nederland Zweden OECDgemiddelde Duitsland Spanje instelling thuis bron: oecd, Health data 211, 211 dagen in miljoenen ,7 58, Kortdurend verblijf (zonder behandeling) Verzorgingsdagen (verblijf zonder behandeling) Verpleegdagen (verblijf met behandeling) * aan een toegenomen aantal cliënten, zie de Feiten vvt bron: CBS, Statline, 212 die de grootste kostenpost zijn. Kostenverdeling van aanbieders van verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg in (21) Intramurale zorg Zorg thuis (AWBZ) Hulp thuis (Wmo) thuiszorg levert steeds meer uren* Productie van thuiszorginstellingen in miljoenen uren en veel mantelzorgers zorgen een halve werkweek. Percentage mantelzorgers dat een gemiddeld aantal uren zorg verleent per week (24-26) Overhead OECDgemiddelde 12% 9% Faciliterende kosten om zorg te kunnen verlenen Zweden Nederland België Duitsland Spanje Kapitaallasten 15% 64% Kosten voor het verlenen van zorg Overhead Faciliterende kosten om zorg te kunnen verlenen Publiek Privaat % 15% Onbekend Nederland kent nauwelijks individuele betalingen en is samen met Zweden koploper in kosten Aandeel publieke en private bijdragen aan langdurige zorg in landen als percentage van het bruto binnenlands product (28) Mantelzorgers werken vaker in deeltijd Percentage mantelzorgers en niet-mantelzorgers dat in deeltijd werkt (24-26) bron: oecd, Help wanted?, 211 3% 73% Kosten voor het verlenen van zorg Nederland Zweden Denemarken België Frankrijk Duitsland Luxemburg Overhead Faciliterende kosten om zorg te kunnen verlenen 5% 11% Onbekend 1% % Kosten voor het verlenen van zorg De kostenstijging komt vooral voor rekening van het collectief en bouwt deze positie de komende decennia verder uit. Verwachte publieke uitgaven aan langdurige zorg in westerse landen in percentage van het bruto binnenlands product in 26 bron: actiz, Benchmark in de Zorg, 211 bron: european Commission, Sustainability report 29, 29 Mantelzorgers betalen met loonverlies en stress en voelen zich in toenemende mate ernstig belast. Percentage ernstige belaste mantelzorgers (21 en 28) Wat kost verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg en wat levert het op? Mantelzorg vermijdt zorgkosten Mantelzorg bespaart jaarlijks circa 6 miljoen euro aan zorgkosten. Benadering van de jaarlijkse besparing aan zorgkosten dankzij mantelzorg (29) miljoenen score Lichamelijke verzorging somatische patiënten in een instelling Professionaliteit en veiligheid zorgverlening psychogeriatrische cliënten in een instelling Bejegening Behandeling Verpleging Begeleiding (exclusief dagactiviteiten) Persoonlijke verzorging Huishoudelijke verzorging * aan een toegenomen aantal cliënten, zie de Feiten vvt Beschikbaarheid van personeel thuiszorgcliënten bron: actiz, Benchmark in de Zorg, 211 bron: CBS, Statline, 212 CQ index meer dan 2 uur 1-19 uur Cliënten, burgers en werknemers verschillen in opvatting over de kwaliteit Cliënten, thuis en in een instelling, zijn tevreden, met als aandachtspunt de beschikbaarheid van personeel. Score op de Consumer Quality (CQ) Index (21, schaal: 1-1) 13,8% 22 24,7% Verzorgingshuizen Huisartsenzorg terwijl het personeel van instellingen kritisch is op het werk. Net Promotor Score (NPS)* onder werknemers in de kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg en VVT (21)** Verpleeghuizen Thuiszorg (alle vormen) Geestelijke gezondheidszorg 26 61,5% 21-9 uur De gemiddelde burger lijkt wat vertrouwen te herwinnen Percentage consumenten dat antwoordt heel veel vertrouwen of veel vertrouwen te hebben in zorg bron: oecd, Health data 211, 211 bron: Nivel, Barometer vertrouwen in de gezondheidszorg, 212 Nederland Duitsland België OECDgemiddelde Spanje Zweden mantelzorg geen mantelzorg bron: oecd, Help wanted?, bron: SCP, Mantelzorg uit de doeken, 21 aantal gebruikers mantelzorg totaal gebruik in uren geraamde zorgkosten per uur (normtarief) voorkomen kosten voor zorg door mantelzorg , bron: SCP, vevera-iv, 212 Net Promotor Score (NPS) Verpleeg- en verzorgingshuizen Zorg thuis (AWBZ) Hulp thuis (Wmo) Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg * Stelling: ik zou gerust mijn familie en vrienden laten verzorgen door mijn organisatie ** NPS is berekend als het verschil tussen het percentage helemaal eens minus eens en oneens bron: actiz, Benchmark in de Zorg, Kosten & opbrengsten

55 Literatuurlijst ActiZ, Aandacht loont; Benchmark in de Zorg 211, 211. AZW-info, Thuiszorg, 212. AZW-info, Verpleeg- en verzorgingshuizen, 212. CBS, Statline, AWBZ-zorg met verblijf; AWBZ/Wmo-zorg zonder verblijf; Bedrijven; naar economische activiteit, grootte en rechtsvorm; leeftijd, geslacht, herkomstgroepering en generatie ; Overheid; uitgaven naar functies; Zorginstellingen; financiën, personeel, productie en capaciteit naar SBI, 212. CIZ, Indicatiebesluiten ZZP VV , 212. CVZ, Zorgcijfers AWBZ lasten, 212. European Commission, Sustainability report 29, 29. NIVEL, Barometer Vertrouwen in de gezondheidszorg, 212. NZa, Beleidsregel CA-3-51, 211. NZa, interne documenten, 212. OECD, Health Data 211, 211. OECD, Help wanted? Providing and paying for long-term care, 211. Rijksoverheid.nl, Eigen bijdrage AWBZ, 212. SCP, Mantelzorg uit de doeken, 21. SCP, VeVeRa-IV, 212. SCP, Voorlopig advies over het Wmo budget huishoudelijke hulp voor 211, 21.

56 Toelichting Wat zijn feiten rond verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg (VVT)? Hoe wordt de sector gefinancierd? Wat kost de VVT en wat levert het op? In opdracht van ActiZ heeft De Argumentenfabriek feiten, financiering, kosten en opbrengsten in gebracht van de VVT, de kraamzorg en de Jeugdgezondheidszorg. Dit is de digitale versie van het deel van het Kaartenboek dat gaat over de verpleeg- en verzorgingshuiszorg en de thuiszorg. De concept-en zijn in vier denksessies voorgelegd aan deskundigen van ActiZ, Brancheorganisaties Zorg (BoZ), het CAK, het CVZ, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), de NZa, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en een aantal leden van ActiZ. Dank aan allen voor hulp bij het verzamelen en interpreteren van gegevens en het denkwerk. Een papieren uitgave van het enboek is verkrijgbaar bij ActiZ of De Argumentenfabriek. De feiten en cijfers in dit document zijn verzameld door ActiZ en De Argumentenfabriek, met hulp van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het College voor zorgverzekeringen (CVZ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en PwC. Voorafgaand aan de data-verzameling heeft De Argumentenfabriek interviews gehouden met deskundigen van ActiZ. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Argumentenfabriek. De Argumentenfabriek Mei 212 In opdracht van: gemaakt door:

De verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten

De verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten De verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg in kaart Feiten, financiering, kosten en opbrengsten 2 Voorwoord Gezondheid is een groot goed en daar hangt een prijskaartje

Nadere informatie

De kraamzorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten

De kraamzorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten De kraamzorg in Feiten, financiering, kosten en opbrengsten Wat is kraamzorg? Wat zijn feiten rondom kraamzorg? Definitie > Feiten > Hoe wordt kraamzorg gefinancierd? Wat kost kraamzorg en wat levert het

Nadere informatie

loont en solidariteit

loont en solidariteit Toekomst voor de zorg Ons hele leven lang is onze gezondheid belangrijk, genietend van goede jaren, of kampend met een zwakke gezondheid. Ons leven lang is de gezondheidszorg belangrijk, we maken er gebruik

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Zorgen voor Zorg Zorgen voor Zorg Ramingen van de vraag naar personeel in de verpleging en verzorging tot 2030 Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

Koersdocument 2013-2016

Koersdocument 2013-2016 Koersdocument 2013-2016 ZorgContact Bramenlaan 2 2116 TR BENTVELD s-hertogenbosch, Koersdocument 2013 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Publieksversie... 3 1.3. Actualiteit

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland

Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland Een kennissynthese van bestaande

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Monitor Woonvormen Dementie

Monitor Woonvormen Dementie Bernadette Willemse, Claire Wessel en Anne Margriet Pot Monitor Woonvormen Dementie Trends en succesfactoren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie 2008-2014 Bernadette Willemse, Claire Wessel

Nadere informatie

Met zorg ouder worden. Zorgtrajecten van ouderen in tien jaar

Met zorg ouder worden. Zorgtrajecten van ouderen in tien jaar Met zorg ouder worden Zorgtrajecten van ouderen in tien jaar Met zorg ouder worden Met zorg ouder worden Zorgtrajecten van ouderen in tien jaar Cretien van Campen Marjolein Broese van Groenou Dorly Deeg

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

RVZ raad in gezondheidszorg

RVZ raad in gezondheidszorg Beter zonder AWBZ? RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente Hervorming van en : de vertaling van de transities binnen de gemeente naar VILANs klik hier! NOTA Cak premie van brutoloon eigen bijdrage WMO eigen bijdrage Wlz polis + eigen risico ouderbijdrage wijkverpleegkundige

Nadere informatie

De Zorg. Sectorbeschrijving. 31 januari 2013

De Zorg. Sectorbeschrijving. 31 januari 2013 De Zorg Sectorbeschrijving 31 januari 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 4 1. Werkgelegenheid en vacatures 6 1.1. Werkgelegenheid 6 1.2. Vacatures 9 2. Trends en ontwikkelingen 12 2.1. Beleidsmatige

Nadere informatie

Addendum WFt Zorgverzekering

Addendum WFt Zorgverzekering Addendum WFt Zorgverzekering Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Randvoorwaarden zorg thuis

Randvoorwaarden zorg thuis Randvoorwaarden zorg thuis Een onderzoek naar de voorwaarden waaronder cliënten met ZZP VV4 of VG3 thuis zorg kunnen ontvangen Enschede, 21 november 2013 NV/13/1796/ztvg ir. Nienke van Vliet dr. Patrick

Nadere informatie