De verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten"

Transcriptie

1 De verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg in Feiten, financiering, kosten en opbrengsten

2 Wat is verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg? Wat zijn feiten rondom verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg? Definitie > Feiten > Hoe worden verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg gefinancierd? Wat kost verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg en wat levert het op? Financierings > Kosten & opbrengsten >

3 Volledige

4 Volledige

5 Volledige

6 Volledige

7 Wat is verpleeg- en verzorgingshuiszorg? Verpleeg- en verzorgingshuiszorg is langdurige zorg die binnen een zorginstelling wordt geleverd, zoals een verpleeg- of verzorgingshuis (intramurale zorg). Wat is t huiszorg? Definitie Thuiszorg is langdurige zorg die niet in een instelling wordt geleverd maar in de thuissituatie (extramurale zorg). Welke vormen kent thuiszorg? Thuiszorg kent de volgende vormen: Begeleiding Persoonlijke verzorging Verpleging Huishoudelijke verzorging Tarieven Welke ZZP s en tarieven kent de intramurale verpleeg- en verzorgingshuiszorg? maximum dagtarieven in 212* ZZP 1 Beschut wonen met enige begeleiding 64,8 ZZP 2 Beschut wonen met begeleiding en verzorging 81,7 ZZP 3 Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging 123,86 ZZP 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging 137,51 Wat is verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg? ZZP 5 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg 18,74 ZZP 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging 181,3 ZZP 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding 215,66 ZZP 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging 246,3 ZZP 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging 214,65 ZZP 1 Verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg 266,5 * bron: NZa, Beleidsregel CA-3-51, 211 Welke afkortingen kent de VVT? Afkortingen AWBZ AFBZ CIZ NHC Pgb VPT Wmo Zvw ZZP Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten Centrum Indicatiestelling Zorg Normatieve Huisvestingscomponent Persoonsgebonden budget Volledig Pakket Thuis Wet maatschappelijke ondersteuning Zorgverzekeringswet Zorgzwaartepakket Inhoud > Definitie > Feiten > Financierings > Literatuur > Toelichting > Definitie Kosten & opbrengsten > Home > 7

8 Volledige

9 Volledige aantal x Verpleeg- of verzorgingshuiszorg Thuiszorg ontwikkeling van aandeel (29 = 1) < 7 jaar 7-74 jaar jaar 8-84 jaar >85 jaar Zorg met verblijf Zorg zonder verblijf 3 Zorg met verblijf Zorg zonder verblijf mannen mannen ,4% 29,2% 15 7,6% 7,8% 1 5 vrouwen vrouwen <65 65 tot 7 jaar 7 tot 75 jaar 75 tot 8 jaar 8 tot 85 jaar 85 tot 9 jaar 9 tot >95 jaar 95 jaar 1 Alleen huishoudelijke verzorging Alleen persoonlijke verzorging Alleen verpleging ZZP ZZP ZZP 3 ZZP 4 ZZP 5 ZZP ZZP

10 1. Verpleeg- of verzorgingshuiszorg Thuiszorg 8 aantal x /

11 ontwikkeling van aandeel (29 = 1) /6 < 7 jaar 7-74 jaar jaar 8-84 jaar >85 jaar

12 Zorg met verblijf Zorg zonder verblijf mannen mannen 7,6% 29,4% 7,8% 29,2% 3/6 vrouwen vrouwen

13 3 Zorg met verblijf Zorg zonder verblijf /6 5 <65 65 tot 7 jaar 7 tot 75 jaar 75 tot 8 jaar 8 tot 85 jaar 85 tot 9 jaar 9 tot >95 jaar 95 jaar

14 1 Alleen huishoudelijke verzorging Alleen persoonlijke verzorging Alleen verpleging /

15 27 21 ZZP 1 ZZP 2 ZZP 3 ZZP 4 ZZP 5 6/6 ZZP 6 ZZP

16 12 Thuiszorgaanbieders 2 Verpleegplaatsen Verzorgplaatsen 1 aantal x Aanbieders van verzorgingshuiszorg aantal x Aanbieders van verpleeghuiszorg ,7 1,6 aantal 1,

17 12 Thuiszorgaanbieders 1 aantal x Aanbieders van verzorgingshuiszorg Aanbieders van verpleeghuiszorg /3

18 2 Verpleegplaatsen Verzorgplaatsen 15 aantal x /

19 1,7 1,6 aantal 1,5 3/

20 45 1 aantal x Verpleeg- en verzorgingshuizen Thuiszorg mannen allochtoon mannen allochtoon 92% 87% 94% 87% vrouwen (gemiddeld 41 jaar) autochtoon vrouwen (gemiddeld 43 jaar) autochtoon

21 45 aantal x /

22 /

23 Verpleeg- en verzorgingshuizen mannen allochtoon 92% 87% vrouwen (gemiddeld 41 jaar) autochtoon Thuiszorg 3/3 mannen allochtoon 94% 87% vrouwen (gemiddeld 43 jaar) autochtoon

24 21 28 > 8 uur per week België Zweden > 3 maanden Nederland > 8 uur per week > 3 maanden aantal x 1. Duitsland Spanje mannen 1 8 > 75 jaar jaar Zweden jaar jaar Nederland Duitsland vrouwen jaar België jaar Spanje

25 21 28 > 8 uur per week > 3 maanden 1/4 > 8 uur per week > 3 maanden aantal x 1.

26 België Zweden Nederland 2/4 Duitsland Spanje

27 mannen 1 8 > 75 jaar jaar jaar jaar 3/4 vrouwen jaar jaar

28 Zweden Nederland Duitsland 4/4 België Spanje

29 Het aantal cliënten in de VVT neemt toe In de sector dreigt personeelsschaarste Het aantal cliënten in de VVT is de afgelopen jaren gestegen en de doelgroep stijgt de komende jaren fors. Het aantal werknemers in de VVT stijgt en terwijl de arbeidsmarkt de komende jaren krapper wordt Totaal aantal mensen dat AWBZ- of Wmo-gefinancierde VVT-zorg met en zonder verblijf heeft ontvangen Aandeel ouderen in 23 ten opzichte van 29 Totaal aantal werknemers in AWBZ- en Zvw-gefinancierde ouderen- en thuiszorginstellingen Prognose van de beroepsbevolking als percentage van alle 2-plussers in Nederland aantal x Verpleeg- of verzorgingshuiszorg 24 Thuiszorg 28 bron: CBS, Statline, 212 ontwikkeling van aandeel (29 = 1) < 7 jaar 7-74 jaar jaar 8-84 jaar >85 jaar bron: SCP, vevera-iv, 212 Cliënten Werknemers aantal x bron: CBS, Statline, bron: CBS, Statline, 212 De typische cliënt is een vrouw van hoge leeftijd met een zware zorgbehoefte leunt de sector zwaar op één type werknemer. Kenmerken van werknemers in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg (28) Gebruikers van VVT-zorg zijn veel vaker vrouwen dan mannen Aantal gebruikers in percentages van AWBZ-en Wmo-gefinancierde zorg (18 jaar en ouder) naar geslacht (29) Zorg met verblijf 7,6% mannen vrouwen 29,4% Alleen huishoudelijke verzorging 24 7,8% Alleen persoonlijke verzorging Zorg zonder verblijf mannen vrouwen 21 29,2% Alleen verpleging bron: CBS, Statline, 212 In de thuiszorg wordt minder vaak alleen verpleging ingezet Percentage cliënten dat één vorm van AWBZ- of Wmo-gefinancierde thuiszorg afneemt, van het totaal aantal afnemers bron: CBS, Statline, 212 ZZP 1 ZZP 2 ZZP 3 ZZP 4 ZZP 5 ZZP 6 ZZP met een leeftijd van ruim boven de tachtig jaar. Verdeling in percentages van AWBZ- en Wmo-gefinancierde VVT-gebruikers (18 jaar en ouder) naar leeftijd (29) <65 Zorg met verblijf Zorg zonder verblijf 65 tot 7 tot 75 tot 8 tot 85 tot 9 tot >95 jaar 7 jaar 75 jaar 8 jaar 85 jaar 9 jaar 95 jaar tegelijkertijd neemt de zorgzwaarte in verpleeg- en verzorgingshuizen toe. Indicaties bij 75-plussers naar ZZP bron: CBS, Statline, 212 bron: CiZ, indicatiebesluiten ZZP BB 27-11, 212 Wat zijn feiten rond verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg? Zorgaanbieders Mantelzorg > 8 uur per week > 3 maanden > 8 uur per week > 3 maanden Verpleeg- en verzorgingshuizen mannen 92% 87% vrouwen (gemiddeld 41 jaar) allochtoon autochtoon Mantelzorgers nemen de sector werk uit handen Het aantal mantelzorgers neemt toe Aantal mantelzorgers van 18 jaar of ouder naar duur en intensiteit (21 en 28) aantal x 1. bron: SCP, Mantelzorg uit de doeken, 21 België Zweden Nederland Duitsland Spanje mannen 94% vrouwen (gemiddeld 43 jaar) Thuiszorg allochtoon 87% autochtoon en is internationaal vergeleken hoog. Percentage mantelzorgers per land van 5 jaar en ouder dat aangeeft te helpen bij (instrumentele) algemene levensverrichtingen* (24-26) *algemene levensverrichtingen zijn basisvaardigheden in het dagelijks leven, zoals wassen en aankleden. instrumentele algemene levensverrichtingen zijn vaardigheden om een huishouden te kunnen voeren, zoals de financiën en vervoer bron: azw info, 212 bron: oecd, Help wanted?, 211 Het aantal aanbieders van thuiszorg stijgt, het aantal aanbieders van verpleeg- en verzorgingshuiszorg daalt.* Aantal aanbieders van verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg 12 Thuiszorgaanbieders aantal x Aanbieders van verzorgingshuiszorg Aanbieders van verpleeghuiszorg bron: CBS, Statline, 212 De capaciteit van de instellingen verschuift richting zware zorg* aantal x 1. Aantal plaatsen in AWBZ- en Zvw-gefinancierde ouderenen thuiszorginstellingen Verpleegplaatsen 26 Verzorgplaatsen 29 bron: CBS, Statline, 212 Er zijn steeds minder aanbieders van zware zorg aantal 1,7 1,6 1,5 en cliënten verblijven steeds korter in een instelling. Gemiddeld aantal cliënten in een verpleeg- en verzorgingshuis per beschikbare verpleeg- en verzorgplaats bron: CBS, Statline, 212 vrouwen Mantelzorgers zijn mannen en vrouwen van alle leeftijden 6 Leeftijdsverdeling en geslacht van mantelzorgers die langdurig en/of intensief hulp geven (28) mannen > 75 jaar jaar jaar jaar jaar jaar bron: SCP, Mantelzorg uit de doeken, 21 en de helft combineert deze zorg met een baan. Zweden Nederland Percentage mantelzorgers per land tussen de 5 en 65 jaar dat een baan heeft (24-26) Duitsland België Spanje bron: oecd, Help wanted?, 211 * als gevolg van fusies * verzorgingshuizen worden omgebouwd naar verpleeghuizen * Niet bekend: het CBS beschouwt 27 als een overgangsjaar vanwege wijzigingen in de registratie 8 Feiten

30

31 16%

32 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5

33 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5

34

35 Hoe worden verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg gefinancierd? De AWBZ vergoedt drie vormen van thuiszorg De AWBZ financiert intramurale zorg de awbz financiert aanspraken die samenhangen met verblijf in een instelling. Het CiZ geeft burgers een indicatie in de vorm van ZZP s die recht geven op zorg. Zorgaanbieders ontvangen een vergoeding voor loon- en materiële kosten plus een vergoeding uit het afbz voor de huisvesting (NHC). de Nederlandse Zorgautoriteit stelt maximale dag tarieven vast die zorgaanbieders mogen rekenen. Burgers kunnen kiezen voor zorg die thuis wordt geleverd (vpt). volwassenen die in een instelling verblijven, betalen een eigen awbz-bijdrage. de eigen awbz-bijdrage is maximaal 2.136,4 per maand, afhankelijk van inkomen en verblijfsduur. AWBZ: verpleeg- en verzorgingshuiszorg AWBZ: Thuiszorg de awbz vergoedt begeleiding in de thuissituatie op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven. de awbz vergoedt persoonlijke verzorging in de thuissituatie, zoals hulp bij douchen. de awbz vergoedt verpleging thuis door een verpleegkundige. vergoeding van deze vormen van thuiszorg is mogelijk op indicatie van het CiZ. tot 1 januari 212 konden burgers met een indicatie voor extramurale zorg kiezen voor een pgb. vanaf 1 januari 212 geldt het pgb alleen voor intramurale zorg. volwassenen betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor awbz gefinancierde thuiszorg. Uitgaven vanuit de AWBZ voor thuiszorg (21) 3,5 Verpleging 3, 2,5 euro s in miljarden Uitgaven vanuit de AWBZ voor verpleeg- en verzorgingshuiszorg (21) ZZP 1 ZZP 9 ZZP 7 ZZP 6 ZZP 5 ZZP 8 aantal x 1. ZZP 4 ZZP 4 5 ZZP 3 ZZP 3 9 miljard * indicaties * inclusief Normatieve Huisvestingscomponent bron: NZa, interne documenten, Aantal positieve indicatiebesluiten (21) ZZP 1 ZZP 9 ZZP 7 ZZP 6 ZZP 5 ZZP 2 ZZP 2 ZZP 1 ZZP 1 ZZP 8 bron: CiZ, indicatiebesluiten ZZP BB 27-11, , 5 miljard 13,7 miljard (21)? 1,3 3,4 euro s in miljarden 2, 1,5 1,,5 Persoonlijke verzorging Begeleiding 3,4 miljard * *exclusief pgb Thuiszorg: De Wmo financiert huishoudelijke verzorging in de thuissituatie bron: NZa, interne documenten, 212 de Wmo vergoedt huishoudelijke verzorging, zoals schoonmaken. vergoeding van huishoudelijke verzorging is mogelijk op indicatie van de gemeente. volwassenen betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-gefinancierde thuiszorg. Cliënten betalen zelf voor zaken die niet vergoed worden vanuit de AWBZ of Wmo Cliënten betalen zelf aanvullende diensten zoals waskosten en pluspakketten. Cliënten met een vpt betalen hun eigen woonlasten, zoals huur en energiekosten. Eigen betalingen Wmo 3,5 3, 2,5 Uitgaven vanuit de Wmo voor thuiszorg (21) euro s in miljarden 2, 1,5 1,,5 Huishoudelijke verzorging 1,3 miljard bron: SCP, advies Wmo budget, 21 Financierings 9

36

37 5 Totaal uitgaven volksgezondheid 1 euro s in miljarden euro s in miljarden Verpleeg- en verzorgingshuizen 7 Zorg thuis en dagactiviteiten Overhead Kapitaallasten 15% Kosten voor het verlenen van zorg Overhead Onbekend Faciliterende 3% kosten om zorg te kunnen verlenen 15% Kosten voor het verlenen van zorg Overhead Faciliterende kosten om zorg te kunnen verlenen 5% 11% Onbekend 1% Kosten voor het verlenen van zorg 12% 64% 9% 9% 73% 83% Faciliterende kosten om zorg te kunnen verlenen Zweden Nederland België OECDgemiddelde Duitsland Spanje Publiek Privaat Nederland Zweden Denemarken België Frankrijk Duitsland Luxemburg Nederland Duitsland 1 8 België OECDgemiddelde 6 4 Spanje mantelzorg geen mantelzorg Zweden

38 5 Totaal uitgaven volksgezondheid euro s in miljarden /7 1 Verpleeg- en verzorgingshuizen Zorg thuis en dagactiviteiten

39 1 euro s in miljarden /

40 Overhead Kapitaallasten 15% Kosten voor het verlenen van zorg Overhead Faciliterende kosten om zorg te kunnen verlenen 15% Onbekend 3% Kosten voor het verlenen van zorg 12% 64% 9% 9% 73% Faciliterende kosten om zorg te kunnen verlenen 3/7 Overhead Faciliterende kosten om zorg te kunnen verlenen 5% 11% Onbekend 1% Kosten voor het verlenen van zorg 83%

41 Zweden Nederland België OECDgemiddelde 4/7 Duitsland Spanje Publiek Privaat

42 Nederland Zweden Denemarken België Frankrijk 5/7 Duitsland Luxemburg

43 Nederland Duitsland België OECDgemiddelde 6/7 Spanje Zweden mantelzorg geen mantelzorg

44 /

45 België Nederland Zweden OECDgemiddelde Duitsland Spanje instelling thuis dagen in miljoenen ,7 58, Kortdurend verblijf (zonder behandeling) Verzorgingsdagen (verblijf zonder behandeling) Verpleegdagen (verblijf met behandeling) miljoenen Behandeling Verpleging Begeleiding (exclusief dagactiviteiten) Persoonlijke verzorging Huishoudelijke verzorging meer dan 2 uur 1-19 uur 24,7% 13,8% 61,5% -9 uur Lichamelijke verzorging Professionaliteit en veiligheid zorgverlening Bejegening Beschikbaarheid van personeel 1 Verzorgingshuizen Huisartsenzorg Verpleeghuizen Thuiszorg (alle vormen) Geestelijke gezondheidszorg 8 8 score 6 4 CQ index somatische patiënten in een instelling psychogeriatrische cliënten in een instelling thuiszorgcliënten Net Promotor Score (NPS) Verpleeg- en verzorgingshuizen Zorg thuis (AWBZ) Hulp thuis (Wmo) Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg

46 België Nederland Zweden OECDgemiddelde 1/8 Duitsland instelling thuis Spanje

47 6 57,7 58,6 5 dagen in miljoenen Kortdurend verblijf (zonder behandeling) Verzorgingsdagen (verblijf zonder behandeling) Verpleegdagen (verblijf met behandeling) 2/

48 Behandeling miljoenen Verpleging Begeleiding (exclusief dagactiviteiten) Persoonlijke verzorging Huishoudelijke verzorging 3/

49 meer dan 2 uur 24,7% 13,8% 61,5% -9 uur 4/ uur

50 1 Lichamelijke verzorging Professionaliteit en veiligheid zorgverlening Bejegening Beschikbaarheid van personeel 8 score 6 4 5/8 2 somatische patiënten in een instelling psychogeriatrische cliënten in een instelling thuiszorgcliënten

51 1 Verzorgingshuizen Huisartsenzorg Verpleeghuizen Thuiszorg (alle vormen) Geestelijke gezondheidszorg 8 CQ index 6 4 6/

52 5 Net Promotor Score (NPS) /8-1 Verpleeg- en verzorgingshuizen Zorg thuis (AWBZ) Hulp thuis (Wmo) Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg

53 8/8

54 De kosten van de sector stijgen Nederlandse ouderen krijgen veel zorg De kosten van de sector stijgen vooral als gevolg van toenemende arbeidskosten... Een op de vijf Nederlandse 65-plussers krijgt langdurige zorg. Zorgaanbieders leveren steeds meer verpleegdagen* Wettelijk budget voor AWBZ- en Zvw-gefinancierde ouderen- en thuiszorg en Wmo-gefinancierde zorg Stijging van de arbeidskosten in AWBZ- en Zvw-gefinancierde ouderen- en thuiszorginstellingen Percentage 65-plussers dat langdurige zorg ontvangt in OECD-landen (29) Productie van verpleeg- en verzorgingshuizen euro s in miljarden 5 Totaal uitgaven volksgezondheid Verpleeg- en verzorgingshuizen 1 Zorg thuis en dagactiviteiten bron: CBS, Statline, 212 euro s in miljarden bron: CBS, Statline, 212 Kosten Opbrengsten België Nederland Zweden OECDgemiddelde Duitsland Spanje instelling thuis bron: oecd, Health data 211, 211 dagen in miljoenen ,7 58, Kortdurend verblijf (zonder behandeling) Verzorgingsdagen (verblijf zonder behandeling) Verpleegdagen (verblijf met behandeling) * aan een toegenomen aantal cliënten, zie de Feiten vvt bron: CBS, Statline, 212 die de grootste kostenpost zijn. Kostenverdeling van aanbieders van verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg in (21) Intramurale zorg Zorg thuis (AWBZ) Hulp thuis (Wmo) thuiszorg levert steeds meer uren* Productie van thuiszorginstellingen in miljoenen uren en veel mantelzorgers zorgen een halve werkweek. Percentage mantelzorgers dat een gemiddeld aantal uren zorg verleent per week (24-26) Overhead OECDgemiddelde 12% 9% Faciliterende kosten om zorg te kunnen verlenen Zweden Nederland België Duitsland Spanje Kapitaallasten 15% 64% Kosten voor het verlenen van zorg Overhead Faciliterende kosten om zorg te kunnen verlenen Publiek Privaat % 15% Onbekend Nederland kent nauwelijks individuele betalingen en is samen met Zweden koploper in kosten Aandeel publieke en private bijdragen aan langdurige zorg in landen als percentage van het bruto binnenlands product (28) Mantelzorgers werken vaker in deeltijd Percentage mantelzorgers en niet-mantelzorgers dat in deeltijd werkt (24-26) bron: oecd, Help wanted?, 211 3% 73% Kosten voor het verlenen van zorg Nederland Zweden Denemarken België Frankrijk Duitsland Luxemburg Overhead Faciliterende kosten om zorg te kunnen verlenen 5% 11% Onbekend 1% % Kosten voor het verlenen van zorg De kostenstijging komt vooral voor rekening van het collectief en bouwt deze positie de komende decennia verder uit. Verwachte publieke uitgaven aan langdurige zorg in westerse landen in percentage van het bruto binnenlands product in 26 bron: actiz, Benchmark in de Zorg, 211 bron: european Commission, Sustainability report 29, 29 Mantelzorgers betalen met loonverlies en stress en voelen zich in toenemende mate ernstig belast. Percentage ernstige belaste mantelzorgers (21 en 28) Wat kost verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg en wat levert het op? Mantelzorg vermijdt zorgkosten Mantelzorg bespaart jaarlijks circa 6 miljoen euro aan zorgkosten. Benadering van de jaarlijkse besparing aan zorgkosten dankzij mantelzorg (29) miljoenen score Lichamelijke verzorging somatische patiënten in een instelling Professionaliteit en veiligheid zorgverlening psychogeriatrische cliënten in een instelling Bejegening Behandeling Verpleging Begeleiding (exclusief dagactiviteiten) Persoonlijke verzorging Huishoudelijke verzorging * aan een toegenomen aantal cliënten, zie de Feiten vvt Beschikbaarheid van personeel thuiszorgcliënten bron: actiz, Benchmark in de Zorg, 211 bron: CBS, Statline, 212 CQ index meer dan 2 uur 1-19 uur Cliënten, burgers en werknemers verschillen in opvatting over de kwaliteit Cliënten, thuis en in een instelling, zijn tevreden, met als aandachtspunt de beschikbaarheid van personeel. Score op de Consumer Quality (CQ) Index (21, schaal: 1-1) 13,8% 22 24,7% Verzorgingshuizen Huisartsenzorg terwijl het personeel van instellingen kritisch is op het werk. Net Promotor Score (NPS)* onder werknemers in de kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg en VVT (21)** Verpleeghuizen Thuiszorg (alle vormen) Geestelijke gezondheidszorg 26 61,5% 21-9 uur De gemiddelde burger lijkt wat vertrouwen te herwinnen Percentage consumenten dat antwoordt heel veel vertrouwen of veel vertrouwen te hebben in zorg bron: oecd, Health data 211, 211 bron: Nivel, Barometer vertrouwen in de gezondheidszorg, 212 Nederland Duitsland België OECDgemiddelde Spanje Zweden mantelzorg geen mantelzorg bron: oecd, Help wanted?, bron: SCP, Mantelzorg uit de doeken, 21 aantal gebruikers mantelzorg totaal gebruik in uren geraamde zorgkosten per uur (normtarief) voorkomen kosten voor zorg door mantelzorg , bron: SCP, vevera-iv, 212 Net Promotor Score (NPS) Verpleeg- en verzorgingshuizen Zorg thuis (AWBZ) Hulp thuis (Wmo) Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg * Stelling: ik zou gerust mijn familie en vrienden laten verzorgen door mijn organisatie ** NPS is berekend als het verschil tussen het percentage helemaal eens minus eens en oneens bron: actiz, Benchmark in de Zorg, Kosten & opbrengsten

55 Literatuurlijst ActiZ, Aandacht loont; Benchmark in de Zorg 211, 211. AZW-info, Thuiszorg, 212. AZW-info, Verpleeg- en verzorgingshuizen, 212. CBS, Statline, AWBZ-zorg met verblijf; AWBZ/Wmo-zorg zonder verblijf; Bedrijven; naar economische activiteit, grootte en rechtsvorm; leeftijd, geslacht, herkomstgroepering en generatie ; Overheid; uitgaven naar functies; Zorginstellingen; financiën, personeel, productie en capaciteit naar SBI, 212. CIZ, Indicatiebesluiten ZZP VV , 212. CVZ, Zorgcijfers AWBZ lasten, 212. European Commission, Sustainability report 29, 29. NIVEL, Barometer Vertrouwen in de gezondheidszorg, 212. NZa, Beleidsregel CA-3-51, 211. NZa, interne documenten, 212. OECD, Health Data 211, 211. OECD, Help wanted? Providing and paying for long-term care, 211. Rijksoverheid.nl, Eigen bijdrage AWBZ, 212. SCP, Mantelzorg uit de doeken, 21. SCP, VeVeRa-IV, 212. SCP, Voorlopig advies over het Wmo budget huishoudelijke hulp voor 211, 21.

56 Toelichting Wat zijn feiten rond verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg (VVT)? Hoe wordt de sector gefinancierd? Wat kost de VVT en wat levert het op? In opdracht van ActiZ heeft De Argumentenfabriek feiten, financiering, kosten en opbrengsten in gebracht van de VVT, de kraamzorg en de Jeugdgezondheidszorg. Dit is de digitale versie van het deel van het Kaartenboek dat gaat over de verpleeg- en verzorgingshuiszorg en de thuiszorg. De concept-en zijn in vier denksessies voorgelegd aan deskundigen van ActiZ, Brancheorganisaties Zorg (BoZ), het CAK, het CVZ, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), de NZa, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en een aantal leden van ActiZ. Dank aan allen voor hulp bij het verzamelen en interpreteren van gegevens en het denkwerk. Een papieren uitgave van het enboek is verkrijgbaar bij ActiZ of De Argumentenfabriek. De feiten en cijfers in dit document zijn verzameld door ActiZ en De Argumentenfabriek, met hulp van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het College voor zorgverzekeringen (CVZ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en PwC. Voorafgaand aan de data-verzameling heeft De Argumentenfabriek interviews gehouden met deskundigen van ActiZ. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Argumentenfabriek. De Argumentenfabriek Mei 212 In opdracht van: gemaakt door:

De kraamzorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten

De kraamzorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten De kraamzorg in Feiten, financiering, kosten en opbrengsten Wat is kraamzorg? Wat zijn feiten rondom kraamzorg? Definitie > Feiten > Hoe wordt kraamzorg gefinancierd? Wat kost kraamzorg en wat levert het

Nadere informatie

De Jeugdgezondheidszorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten

De Jeugdgezondheidszorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten De Jeugdgezondheidszorg in Feiten, financiering, kosten en opbrengsten Wat is Jeugdgezondheidszorg? Wat zijn feiten rondom Jeugdgezondheidszorg Definitie > Feiten > Hoe wordt Jeugdgezondheidszorg gefinancierd?

Nadere informatie

De verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten

De verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten De verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg in kaart Feiten, financiering, kosten en opbrengsten 2 Voorwoord Gezondheid is een groot goed en daar hangt een prijskaartje

Nadere informatie

Feiten en cijfers over de verpleeghuiszorg

Feiten en cijfers over de verpleeghuiszorg Feiten en cijfers over de verpleeghuiszorg Hoeveel ouderen zijn er in Nederland? Nederland heeft op dit moment zo n 735.000 inwoners van 80 jaar of ouder. Dat is 4,3% van alle Nederlanders. Dit aantal

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg de exploitatie van de zorg en dienstverlening drs. J.H.M. van Ginneken 25 oktober 2012 Overheidsbeleid SWZ Beleidsstukken 24 juni 2012: Voortgangsrapportage Hervorming Langdurige

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)? Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)? Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Financiering Zorg. Yvonne van Geffen Stafmedewerker Ouderenzorg KNR Commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR) Oktober 2012 1

Financiering Zorg. Yvonne van Geffen Stafmedewerker Ouderenzorg KNR Commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR) Oktober 2012 1 Financiering Zorg Yvonne van Geffen Stafmedewerker Ouderenzorg KNR Commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR) Oktober 2012 1 Financiering Zorg 1. Ontwikkelingen in de Zorg 2. Nederlands Overheidsbeleid 3.

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Woordenlijst begrippen in de zorg

Woordenlijst begrippen in de zorg Woordenlijst begrippen in de zorg Aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering kan kosten voor gezondheidszorg die niet in het basispakket zit vergoeden. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Veranderingen in de zorg Moet ik mij zorgen maken? Else Nobel Waarom het stelsel veranderen? Mensen vullen kwaliteit van leven bij het ouder worden in als: zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen met

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Aanvaardbare kosten AWBZ 2012

BELEIDSREGEL CA Aanvaardbare kosten AWBZ 2012 BELEIDSREGEL Aanvaardbare kosten AWBZ 2012 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf

Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf Enschede, maart 2008 MK/08/0440/imz2 mw. drs. M. Kingma mw. drs. M.L. Pansier-Mast mw. ir. H. van der Werf Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Diny de Bresser Bestuurder Pieter van Foreest

Veranderingen in de zorg Diny de Bresser Bestuurder Pieter van Foreest Veranderingen in de zorg Diny de Bresser Bestuurder Pieter van Foreest 30 maart 2017 Andere tijden..wat is oud.? Nieuwe generatie ouderen (actieve 65+) Eigen regie/eigen keuzes Consument: zelf betalen,

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2011 Tabel Per Saldo, januari 2011, overeenkomstig de beleidsregel 2011 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 12 januari 2011 (Aan deze tabel kunnen geen rechten

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

3.2 Zorgkantoor Een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.

3.2 Zorgkantoor Een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering. Bijlage 24 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Declaratievoorschriften AWBZ-zorg Ingevolge artikel 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

Het sociale hart van zakelijk Nederland

Het sociale hart van zakelijk Nederland Het sociale hart van zakelijk Nederland Keuzes en impact van voorgenomen bezuinigingen in het reageerakkoord voor de langdurige ouderenzorg Amsterdam, 7 november 2012 Niets uit dit rapport mag worden verspreid,

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 onder c van de Wmg. Bijlage 25 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c REGELING Declaratievoorschriften AWBZ-zorg Ingevolge artikel 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

In de onderstaande tabel staan de verschillende (sub)sectoren die in deze beleidsregel worden onderscheiden.

In de onderstaande tabel staan de verschillende (sub)sectoren die in deze beleidsregel worden onderscheiden. BELEIDSREGEL Aanvaardbare kosten AWBZ 2013 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

In de onderstaande tabel staan de verschillende (sub)sectoren die in deze beleidsregel worden onderscheiden.

In de onderstaande tabel staan de verschillende (sub)sectoren die in deze beleidsregel worden onderscheiden. Bijlage 2 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Aanvaardbare kosten AWBZ 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met indicaties voor

Documentatierapport Personen met indicaties voor Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg (INDICAWBZTAB) Datum: 15 december 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Transitie Langdurige Zorg

Transitie Langdurige Zorg Transitie Langdurige Zorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg AWBZ in historisch perspectief 1968 Ontstaan van de AWBZ voor langdurige onverzekerbare

Nadere informatie

3.1 Geldende beleidsregels 2015 De aanvaardbare kosten volgen uit de toepassing van de onderstaande beleidsregels.

3.1 Geldende beleidsregels 2015 De aanvaardbare kosten volgen uit de toepassing van de onderstaande beleidsregels. Bijlage 6 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Aanvaardbare kosten Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

ta ua de impact op de exploitatie van de zorg en dienstverlening

ta ua de impact op de exploitatie van de zorg en dienstverlening Extramuralisering ta ua de impact op de exploitatie van de zorg en dienstverlening drs. J.H.M. van Ginneken 15 mei 2014 Overheidsbeleid (extramuraliseren) Beleidsstukken 24 juni 2012: Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2333 Vragen van de leden

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

De herziening van de langdurige zorg vraagt om een levensloop perspectief op de financiering van zorg thuis

De herziening van de langdurige zorg vraagt om een levensloop perspectief op de financiering van zorg thuis De herziening van de langdurige zorg vraagt om een levensloop perspectief op de financiering van zorg thuis de huidige AV en collectieve zorgverzekering sluit daar niet op aan en daarom zijn er kansen

Nadere informatie

MOGELIJKE EFFECTEN VAN BEZUINIGINGEN OP DE HUISHOUDELIJKE VERZORGING

MOGELIJKE EFFECTEN VAN BEZUINIGINGEN OP DE HUISHOUDELIJKE VERZORGING MOGELIJKE EFFECTEN VAN BEZUINIGINGEN OP DE HUISHOUDELIJKE VERZORGING Eerste impressies 1. Inleiding In deze notitie worden de eerste, voorlopige bevindingen gepresenteerd naar de mogelijke effecten van

Nadere informatie

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Utrecht, 26 maart 2015 Wine te Meerman Eveline Castelijns Simon Heesbeen Floor Vreeswijk 1 Inhoud 1. Aanleiding voor het onderzoek

Nadere informatie

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Regelt u uw zorg helemaal met een pgb en maakt u geen gebruik van zorg in natura, dan is alleen het pgb-bedrag per jaar en week belangrijk. De toeslag huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Zorg om de zorg. Paul Schnabel. Amsterdam, 9 oktober 2013 Universiteit Utrecht

Zorg om de zorg. Paul Schnabel. Amsterdam, 9 oktober 2013 Universiteit Utrecht Zorg om de zorg Paul Schnabel Amsterdam, 9 oktober 2013 Universiteit Utrecht Hoe rijker het land Hoe duurder de zorg! 16-18% BBP VS! 13-14% BBP Nederland! 10-12% BBP BRD, Frankrijk, Canada, Zwitserland,

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

Zolang de eindcalculatie voor jaar t nog niet bekend is wordt de door de

Zolang de eindcalculatie voor jaar t nog niet bekend is wordt de door de BELEIDSREGEL Indexatie AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa.

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa. Bijlage 8 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Definities AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D Aan besturen van AWBZ-instellingen alle GGZ-instellingen (Care en Cure) de zorgkantoren en de zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg (SWZ) Technische Briefing Tweede Kamer 7 maart

Scheiden van wonen en zorg (SWZ) Technische Briefing Tweede Kamer 7 maart Scheiden van wonen en zorg (SWZ) Technische Briefing Tweede Kamer 7 maart Inhoudsopgave - Historie - Kabinetsplannen - Huidige bekostiging - Verdieping V&V - Vervolgstappen Historie wonen in de AWBZ 1963

Nadere informatie

pgb zzp tarieven 2013

pgb zzp tarieven 2013 tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2012, overeenkomstig informatie van CVZ, 4 december 2012 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Questionnaire (in Dutch): LASAE189 / LASAF189 / LASAG189 / LASAH189

Questionnaire (in Dutch): LASAE189 / LASAF189 / LASAG189 / LASAH189 NB. Medical care indication is also asked in LASA*177 and LASA*178 (Med. Interview), and LASA *610, LASA*611, LASA*710 and LASA*711 (Tel. interview) LASAE189 L. Medische Indicatie De volgende vragen gaan

Nadere informatie

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa.

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa. Bijlage 1 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Definities AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

WELKOM! Discussie- en netwerkbijeenkomst Scheiden Wonen & Zorg. Stichting Ruimtelijk Management 14 februari 2013

WELKOM! Discussie- en netwerkbijeenkomst Scheiden Wonen & Zorg. Stichting Ruimtelijk Management 14 februari 2013 WELKOM! Discussie- en netwerkbijeenkomst Scheiden Wonen & Zorg Stichting Ruimtelijk Management 14 februari 2013 Arthur van Iterson kw8 Project- en Conceptontwikkeling 06-31927552 Ellis Brinkman LS Projectmanagement

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Pgb zzp tarieven 2014

Pgb zzp tarieven 2014 Pgb zzp tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2013, overeenkomstig informatie van CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe, G. Waverijn

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Actualisatie en aanpassing ramingsmodel verpleging en verzorging 2009-2030

Actualisatie en aanpassing ramingsmodel verpleging en verzorging 2009-2030 BIJLAGEN VeVeRa-IV Actualisatie en aanpassing ramingsmodel verpleging en verzorging 2009-2030 Evelien Eggink Debbie Oudijk Klarita Sadiraj Bijlage A Gebruik in het AVO/OII-bestand... 2 Bijlage B Constructie

Nadere informatie

Openbare zienswijze. Concentratie. Stichting Lentis Prof. dr. G. Heymansstichting

Openbare zienswijze. Concentratie. Stichting Lentis Prof. dr. G. Heymansstichting Openbare zienswijze Concentratie Stichting Lentis Prof. dr. G. Heymansstichting Inhoud 1. Inleiding 4 2. Conclusie 5 3. Algemene ontwikkelingen in de markt 6 4. Gevolgen voor de marktstructuur 4.1 Afbakening

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.045

REGELING CA/NR-100.045 Bijlage 1 bij ACON/khes/Care/AWBZ/06/23c REGELING Aanlevering en verspreiding scoregegevens zorgzwaartepakketten (ZZP's) ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit Gelet op artikel 68, eerste lid, Wet

Nadere informatie

De beste zorg in uw eigen huis?

De beste zorg in uw eigen huis? De beste zorg in uw eigen huis? Het Volledig Pakket Thuis maakt het mogelijk! Zorg op maat in uw eigen vertrouwde omgeving U heeft zorg nodig maar verhuist liever niet naar een zorginstelling zoals een

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten:

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten: > Retouradres Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Van ZZP naar Kwaliteit van Leven. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

Van ZZP naar Kwaliteit van Leven. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! Van ZZP naar Kwaliteit van Leven Voorstellen 2 Jan Kamp, sinds 2001 j.kamp@zbzpartners.nl 06 514 09 386, sinds 2007 Gespecialiseerd in VVT sector Strategie en organisatie Ontwikkeling nieuwe concepten

Nadere informatie

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa.

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa. Bijlage 4 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Definities Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN FACTSHEET ZZP 1, 2 EN 3 EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN ACHTERGROND, GEVOLGEN, FEITEN EN CIJFERS Voor de twaalf Drentse gemeenten Marion Wijnstra Erwin Matijsen Oktober 2012 ACHTERGROND EN

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

INVESTEREN IN WONEN, WELZIJN EN ZORG. www.aimtrack.nl PAUL REIJN & AUKE VLONK

INVESTEREN IN WONEN, WELZIJN EN ZORG. www.aimtrack.nl PAUL REIJN & AUKE VLONK BEVOLKINGSPROGNOSES ESSENTIEEL VOOR INVESTEREN IN WONEN, WELZIJN EN ZORG www.aimtrack.nl PAUL REIJN & AUKE VLONK SEMINAR BEVOLKINGSPROGNOSES IN THEORIE, BELEID EN PRAKTIJK 6 OKTOBER 2015, CBS, DEN HAAG

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

De Vergrijzing Voorbij De ouderenzorg als markt

De Vergrijzing Voorbij De ouderenzorg als markt De Vergrijzing Voorbij De ouderenzorg als markt Breukelen 15 mei 2013 Wine te Meerman 1 De ouderenzorg transformeert van intra- naar extramuraal en van collectief naar individueel Chinese tekens voor Crisis

Nadere informatie

Wim Wensing. Corporatie Congres - USP 16 mei 2013

Wim Wensing. Corporatie Congres - USP 16 mei 2013 Wim Wensing Corporatie Congres - USP 16 mei 2013 AMVEST: AANDEELHOUDERS, STRUCTUUR EN KLANTEN Aandeelhouders (PfZW en AEGON) Amvest Amvest Development 800 woningen in ontwikkeling (stand 31-12-2012) Development

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

3.3 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel Wlz.

3.3 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel Wlz. Bijlage 18 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Declaratievoorschriften Wlz Ingevolge artikel 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA Financiering van gezondheidszorg Jaap Doets consultant VVAA Het Nederlandse zorgstelsel Zorgstelsel -Collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak -vraagsturing -prestatiebekostiging -maatschappelijke

Nadere informatie

Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij Collum Care patiënten

Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij Collum Care patiënten Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij Collum Care patiënten Inleiding Deze folder is bedoeld om u voor te bereiden op het ontslag uit het ziekenhuis na een heupoperatie ten gevolge van een heupfractuur.

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie