De kraamzorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kraamzorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten"

Transcriptie

1 De kraamzorg in Feiten, financiering, kosten en opbrengsten

2 Wat is kraamzorg? Wat zijn feiten rondom kraamzorg? Definitie > Feiten > Hoe wordt kraamzorg gefinancierd? Wat kost kraamzorg en wat levert het op? Financierings > Kosten & opbrengsten >

3

4

5

6

7 Definitie Wat is kraamzorg? Kraamzorg richt zich op het bieden van zorg, instructies en voorlichting aan moeder, haar partner en kind in de nieuwe gezinssituatie en levert de volgende producten en diensten: Inschrijving Intake (thuis of telefonisch) Begeleiding en assistentie bij de bevalling Kraamzorguren Wat is kraamzorg? Welke tarieven kent de kraamzorg? maximum tarieven in 21* maximum tarieven in 212** Inschrijving 38,22 4,27 Intake (thuis/telefonisch) 57,33 / 19,12 6,4 / 2,14 Begeleiding en assistentie bij de bevalling (eenmalig/per uur) 76,45/ 41,21 8,55/ 43,42 Tarieven Kraamzorg per uur 41,21 43,42 * bron: NZa, Tariefbeschikking nr , 29 **bron: NZa, Tariefbeschikking nr , 211 Welke afkortingen kent de kraamzorg? Zvw Zorgverzekeringswet Afkortingen Definitie

8

9 25 25 aantal x aantal x * 23* 24* 8 3 procenten 7 6 aantal x / /2 24/26 26/28 28/ leeftijd procenten

10 25 aantal x /

11 25 aantal x /4 22* 23* 24*

12 8 7 procenten 6 3/ / /2 24/26 26/28 28/21

13 3 aantal x /

14 35 leeftijd /

15 3 procenten /

16 Afdeling of concern van een organisatie die ook andere vormen van zorg biedt 34% 98 Waarborgen hygiëne Huishoudelijke basistaken Verzorging en controle kraamvrouw en kind 16 66% Zelfstandige organisatie Observeren, signaleren en rapporteren 5 12 Voorlichting, instructie en integratie tweede kind in het gezin

17 Afdeling of concern van een organisatie die ook andere vormen van zorg biedt 34% 98 66% Zelfstandige organisatie 1/2

18 Huishoudelijke basistaken Verzorging en controle kraamvrouw en kind 8 16 Waarborgen hygiëne 8 49 Observeren, signaleren en rapporteren /2 Voorlichting, instructie en integratie tweede kind in het gezin

19 4 overig procenten 3 2 zelfstandig (ZZP) tijdelijk dienstverband bij een (kraam) zorgorganisatie 5% 9% 8% 1 78% uur uur uur 7-14 uur - 7 uur vast dienstverband bij een (kraam)zorgorganisatie Praktijkleerweg 3 maanden 9% Praktijkleerweg 9 maanden wel gestopt % 34% 76% 66% Praktijkleerweg 18 maanden niet gestopt 4 3 procenten 2 1 < 21 jaar 21-3 jaar 31-4 jaar 41-5 jaar > 5 jaar

20 4 3 procenten 2 1/ uur uur uur 7-14 uur - 7 uur

21 overig zelfstandig (ZZP) tijdelijk dienstverband bij een (kraam) zorgorganisatie 5% 9% 8% 78% 2/5 vast dienstverband bij een (kraam)zorgorganisatie

22 Praktijkleerweg 3 maanden 9% Praktijkleerweg 9 maanden 15% 76% 486 3/5 Praktijkleerweg 18 maanden

23 wel gestopt 34% 66% 4/5 niet gestopt

24 4 3 procenten 2 5/5 1 < 21 jaar 21-3 jaar 31-4 jaar 41-5 jaar > 5 jaar

25 Ziekenhuisbevallingen zijn steeds meer in zwang Bijna honderd organisaties bieden kraamzorg Nederland telt bijna honderd aanbieders van kraamzorg* die een dikke werkweek zorg kunnen leveren aan moeder en kind. Het aantal geboortes daalt licht... en blijft naar verwachting in de toekomst ongeveer gelijk. Aantal kraamzorgaanbieders en organisatievorm (212) Samenstelling en omvang basistakenpakket kraamzorg in uren aantal x Aantal bevallingen bron: CBS, Statline, 212 aantal x * Prognose aantal bevallingen 23* 24* *prognose bron: CBS, Statline, 212 Cliënten Zorgaanbieders Afdeling of concern van een organisatie die ook andere vormen van zorg biedt 34% 98 66% Zelfstandige organisatie bron: ActiZ bewerking van ZiZo 21, 211 Waarborgen hygiëne Observeren, signaleren en rapporteren Huishoudelijke basistaken Verzorging en controle kraamvrouw en kind Voorlichting, instructie en integratie tweede kind in het gezin * zelfstandigen zonder personeel niet meegeteld * Weergegeven is de verdeling van het basistakenpakket in uren, niet het daadwerkelijke aantal geleverde uren bron: ActiZ e.a., Landelijk indicatieprotocol kraamzorg, 28 Baby s worden steeds vaker geboren in het ziekenhuis Percentage ziekenhuisbevallingen ( ) met behulp van een keizersnede. Aantal keizersnedes In de kraamzorg werken herintreders in deeltijd met een vaste aanstelling procenten / /2 24/26 26/28 28/21 bron: CBS, Statline, 212 aantal x Culturele diversiteit en leeftijd van pas bevallen vrouwen nemen toe bron: CBS, Statline, 212 Wat zijn feiten rond kraamzorg? procenten In Nederland werken bijna tienduizend kraamverzorgenden, veelal in deeltijd Aantal contracturen van kraamverzorgenden (21) uur uur uur 7-14 uur - 7 uur bron: Bewerking DigiMV 21, 212 op basis van een vast contract. Type dienstverband van kraamverzorgenden in percentages (27) overig zelfstandig (ZZP) 9% tijdelijk dienstverband bij een (kraam) 5% zorgorganisatie 8% vast dienstverband bij een (kraam)zorgorganisatie 78% bron: Stichting FAOT, Monitoring Kraamzorg III, 28 Cliënten voor kraamzorg worden ouder Gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen leeftijd bron: CBS, Statline, 212 procenten en zij hebben steeds vaker een vader en/ of moeder die buiten Nederland is geboren. Percentage pas bevallen vrouwen van allochtone afkomst bron: CBS, Statline, 212 Werknemers Veel leerling-kraamverzorgenden volgen de praktijkleerweg Aantal leerlingen vanuit de praktijkleerweg dat inzetbaar is onder Actiz leden (29) Praktijkleerweg 18 maanden 76% Praktijkleerweg 3 maanden 486 9% Praktijkleerweg 9 maanden 15% bron: ActiZ, Quickscan Kraamzorg, 29 en zijn herintreders. Percentage dat tijdelijk* stopte met werken (27) 66% niet gestopt 34% wel gestopt bron: Stichting FAOT, Monitoring Kraamzorg III, 28 * Gemiddelde duur van de werkonderbreking is elf jaar van boven de veertig jaar. De leeftijd van kraamverzorgenden in percentages (27) procenten < 21 jaar 21-3 jaar 31-4 jaar 41-5 jaar > 5 jaar bron: Stichting FAOT, Monitoring Kraamzorg III, Feiten

26

27

28

29 Hoe wordt kraamzorg gefinancierd? De Zvw financiert alle vormen van geïndiceerde kraamzorg De Zvw vergoedt de kosten voor inschrijving en intake. De Zvw vergoedt assistentie door kraamverzorgenden bij bevallingen zonder medische indicatie. Assistentie bij bevallingen door kraamverzorgenden vindt thuis plaats, in een kraamhotel, geboortecentrum of polikliniek. De Zvw vergoedt de assistentie bij bevalling en verzorging van moeder en kind, afhankelijk van de indicatie gedurende 8-1 dagen. Kraamzorg indiceert het aantal benodigde uren kraamzorg, verloskundigen accorderen. Moeder en kind hebben afhankelijk van de indicatie recht op minimaal 24 en maximaal 8 uur kraamzorg. Zorgverzekeringswet 25 Eigen bijdragen en betalingen Burgers betalen mee aan kraamzorg Voor kraamzorg geldt een eigen bijdrage per uur (in 21: 3,9 per uur; in 212: 4, per uur). Burgers kunnen zich aanvullend verzekeren voor de eigen bijdrage kraamzorg. Burgers kunnen meer dan het aantal geïndiceerde uren kraamzorg afnemen en betalen hier zelf voor. Burgers kunnen zich aanvullend verzekeren voor extra, niet-geïndiceerde uren kraamzorg. De kosten van kraamzorg tellen niet mee voor het eigen risico. Eigen bijdragen voor kraamzorg (21) (schatting) 3 Uitgaven vanuit de Zvw aan kraamzorg (21) 25 euro s in miljoenen alle vormen van geïndiceerde kraamzorg 257 miljoen bron: CVZ zorgcijfers Kraamzorg, miljoen (21) euro s in miljoenen miljoen* * schatting op basis van geleverde uren kraamzorg maal de eigen bijdrage bron: CVZ zorgcijfers Kraamzorg, 212 Financierings 15

30

31 4 4 euro s in miljoenen 3 2 euro s in miljoenen 3 2 Begroot Verschil Reiskosten per uur Indirecte kosten per uur procenten Directe personeelskosten

32 4 euro s in miljoenen /

33 4 euro s in miljoenen 3 2 Begroot 2/ Verschil 211

34 1 8 Reiskosten per uur Indirecte kosten per uur procenten Directe personeelskosten 3/3

35 4 5 totaal per dag 35 4 aantal uren 3 aantal uren Cliënten in achterstandswijk Cliënten in niet-achterstandswijk 8 Nederland* uren in miljoenen 7 6 België Duitsland Zweden Spanje euro s uur x maximum uurtarief 4,3 2 x maximum tarief verpleegdag dag kraamzorg (1/8 deel basistakenpakket) Ziekenhuisverblijf gezonde moeder en gezonde baby score 6 score score Bejegening Effect van kraamzorg Informatie en communicatie Jeugdgezondheidszorg verzorgings- Verpleeg- en huizen Cliëntgerichtheid Continuïteit van zorg Organisatie van zorg Aantrekkelijkheid van het werk -1 Kraamzorg Hulp thuis (Wmo) Zorg thuis (AWBZ) Toekomstgerichtheid Cliëntgerichtheid

36 4 35 aantal uren 3 1/

37 5 totaal per dag 4 aantal uren 3 2 2/5 1 Cliënten in achterstandswijk Cliënten in niet-achterstandswijk

38 8 uren in miljoenen 7 6 3/

39 Nederland* België Duitsland 4/5 Zweden Spanje

40 euro s uur x maximum uurtarief 4,3 2 x maximum tarief verpleegdag 5/ dag kraamzorg (1/8 deel basistakenpakket) Ziekenhuisverblijf gezonde moeder en gezonde baby

41 1 8 score /3 Bejegening Effect van kraamzorg Informatie en communicatie Cliëntgerichtheid Continuïteit van zorg Organisatie van zorg

42 1 8 score 6 4 2/3 2 Toekomstgerichtheid Cliëntgerichtheid Aantrekkelijkheid van het werk

43 5 4 3 score 2 1 3/3-1 Kraamzorg Hulp thuis (Wmo) Zorg thuis (AWBZ) Jeugdgezondheidszorg verzorgings- Verpleeg- en huizen

44 Kraamzorg biedt moeder en kind zorg thuis na de bevalling euro s in miljoenen De uitgaven voor kraamzorg stijgen* Gerealiseerde uitgaven voor kraamzorg in euro s * In 28 is het aantal uren in het verzekerde pakket verruimd met vijf ** voorlopig cijfer bron: CVZ, Zorgcijfers Kraamzorg, 212 euro s in miljoenen De kosten voor de sector stijgen waardoor het verschil met de begrote kosten daalt. Begrote uitgaven voor kraamzorg in euro s en het verschil met de gerealiseerde uitgaven Begroot Verschil 211 bron: Ministerie VWS, Kraamzorg begrotingscijfers, 212 Kosten Opbrengsten aantal uren Moeders en baby s krijgen een werkweek zorg in de kraamperiode Gemiddeld aantal uren verleende kraamzorg per cliënt Sinds 28* worden in Nederland meer uren kraamzorg verleend. Totaal aantal uren verleende kraamzorg bron: CVZ, Zorgcijfers Kraamzorg, 212 cliënten in een achterstandwijk nemen minder af dan anderen. Gemiddelde aantal uren kraamzorg per cliënt, totaal en per dag (21) aantal uren Cliënten in achterstandswijk totaal per dag Cliënten in niet-achterstandswijk bron: PwC, Kraamzorg cliënten in achterstandswijken leidt tot meerkosten, 211 Kraamzorg maakt een kortere verblijfsduur in het ziekenhuis mogelijk Verblijfsduur in het ziekenhuis in dagen in meerdere landen na bevallingen die spontaan op gang zijn gekomen (27) procenten Het grote aandeel arbeidskosten maakt jaarlijkse tariefsverhoging noodzakelijk. Kostenverdeling per uur kraamzorg in procenten (21) Reiskosten per uur Indirecte kosten per uur Directe personeelskosten bron: ActiZ, Benchmark in de Zorg, 211 Wat kost kraamzorg en wat levert het op? uren in miljoenen * In 28 is het aantal uren in het verzekerde pakket verruimd met vijf bron: CVZ, Zorgcijfers Kraamzorg, 212 Nederland* België Duitsland Zweden Spanje dit levert een besparing op. Een dag kraamzorg vergeleken met een dag ziekenhuiszorg voor moeder en kind (29) * Verblijfsduur bij poliklinische bevallingen zonder medische indicatie is maximaal een dag bron: OECD, Health data 211, 211 euro s uur x maximum uurtarief 4,3 1 dag kraamzorg (1/8 deel basistakenpakket) 2 x maximum tarief verpleegdag Ziekenhuisverblijf gezonde moeder en gezonde baby bron: NZa, Tariefbeschikking nummer , 28, NZa, Bijlage 1 bij beleidsregel CI-194 versie 2, 28 Cliënten en medewerkers zijn tevreden Cliënten zijn zeer tevreden over kraamzorg maar kritisch over de organisatie en continuïteit van zorg. Score op de Consumer Quality (CQ) Index (21; schaal: 1-1) Kraamverzorgenden geven hun werk een royale voldoende Medewerkerstevredenheid in de kraamzorg (21; schaal: 1-1) en zijn koploper in het aanbevelen van hun organisatie. Net Promotor Score (NPS)* onder werknemers in de kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg en VVT (21)** 1 1 score Bejegening Effect van kraamzorg Informatie en communicatie Jeugdgezondheidszorg Cliëntgerichtheid Continuïteit van zorg Organisatie van zorg bron: Actiz, Benchmark in de Zorg, 211 score Aantrekkelijkheid van het werk bron: ActiZ, Benchmark in de Zorg, 211 score Kraamzorg Hulp thuis (Wmo) Zorg thuis (AWBZ) Verpleeg- en verzorgingshuizen Toekomstgerichtheid Cliëntgerichtheid bron: ActiZ, Benchmark in de Zorg, 211 * Stelling: Ik zou gerust mijn familie en vrienden laten verzorgen door mijn organisatie ** NPS is berekend als het verschil tussen het percentage helemaal eens minus eens en oneens 16 Kosten & opbrengsten

45 Literatuurlijst ActiZ, Aandacht loont; Benchmark in de Zorg 211, 211. ActiZ, bewerking DigiMV-gegevens 21 kraamzorgorganisaties, 212. ActiZ, bewerking ZiZo-gegevens 21 kraamzorgorganisaties, 211. Actiz, Quickscan Kraamzorg; Rapportage ActiZ ledenpanel onderzoek, 29. ActiZ, KNOV, LVG, Sting, BTN en Zorgverzekeraars Nederland; Landelijk indicatieprotocol kraamzorg; instrument voor toekenning van kraamzorg: Partusassistentie en kraamzorg gedurende de kraamperiode, 28. CBS, Statline, Bevalling, lengte en gewicht bij geboorte, borstvoeding; Geboorte naar diverse kenmerken; Geboorte; herkomstgroepering en leeftijd moeder; Kerncijfers van de bevolkingsprognose 21-26; Operaties in het ziekenhuis; soort opname, leeftijd en geslacht, 212. CVZ, Zorgcijfers Kraamzorg, 212. Stichting FAOT / NIVEL, Monitoring Kraamzorg III, 28. Ministerie van VWS, Kraamzorg begrotingscijfers, 212. NZa, Bijlage 1 bij beleidsregel CI-194 versie 2, 28. NZa, Tariefbeschikking nummer , 28. NZa, Tariefbeschikking nummer , 29. NZa, Tariefbeschikking nummer , 211. OECD, Health data 211, 211. PwC, Kraamzorg cliënten in achterstandswijken leidt tot meerkosten, 211.

46 Toelichting Wat zijn feiten rond kraamzorg? Hoe wordt de sector gefinancierd? Wat kost de kraamzorg en wat levert het op? In opdracht van ActiZ heeft De Argumentenfabriek feiten, financiering, kosten en opbrengsten in gebracht van de VVT, de kraamzorg en de Jeugdgezondheidszorg. Dit is de digitale versie van het deel van het Kaartenboek dat gaat over de kraamzorg. van ActiZ, Brancheorganisaties Zorg (BoZ), het CAK, het CVZ, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), de NZa, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en een aantal leden van ActiZ. Dank aan allen voor hulp bij het verzamelen en interpreteren van gegevens en het denkwerk. Een papieren uitgave van het enboek is verkrijgbaar bij ActiZ of De Argumentenfabriek. De feiten en cijfers in dit document zijn verzameld door ActiZ en De Argumentenfabriek, met hulp van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het College voor zorgverzekeringen (CVZ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en PwC. Voorafgaand aan de data-verzameling heeft De Argumentenfabriek interviews gehouden met deskundigen van ActiZ. De concept-en zijn in vier denksessies voorgelegd aan deskundigen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Argumentenfabriek. De Argumentenfabriek Mei 212 In opdracht van: gemaakt door:

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland

Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland Een kennissynthese van bestaande

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

Kraamzorg in Nederland; een landelijk onderzoek

Kraamzorg in Nederland; een landelijk onderzoek Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research 712UDSSRUW 3*-*' Kraamzorg in Nederland; een landelijk onderzoek Divisie

Nadere informatie

zorg loont Brancherapport algemene ziekenhuizen 2013

zorg loont Brancherapport algemene ziekenhuizen 2013 zorg loont Brancherapport algemene ziekenhuizen 2013 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 Hoofdstuk 2 Zorg in perspectief 7 2.1 Groei van medisch-specialistische zorg 8 2.2 Kosten

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

Revalidatie in de AWBZ. Omvang, aard en intensiteit

Revalidatie in de AWBZ. Omvang, aard en intensiteit Revalidatie in de AWBZ Omvang, aard en intensiteit ETC TANGRAM PHEG/LUMC Verpleeghuisgeneeskunde 31 maart 28 De auteurs: ETC Tangram te Leusden Dr. P.B.G. Peerenboom (Peter Bob) Drs. J. Spek (Jan) Drs.

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Onderzoek naar de effecten van de intensiveringsmaatregelen voor de aanpak van PGB-fraude door de zorgkantoren. april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken SEOR Kees Zandvliet José Gravesteijn Olivier Tanis ReflecT Ronald Dekker Daniela Skugor Met medewerking van

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

ZORGTHERMOMETER. Winternummer 2006 A CTUELE INFORMATIE VOOR ZORGVERZEKERAARS

ZORGTHERMOMETER. Winternummer 2006 A CTUELE INFORMATIE VOOR ZORGVERZEKERAARS ZORGTHERMOMETER Winternummer 2006 A CTUELE INFORMATIE VOOR ZORGVERZEKERAARS Vektis Vektis is het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche en richt zich zowel op de branche als op individuele verzekeraars.

Nadere informatie

Ouderen van de toekomst

Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< overzichtstudies >%> ±< Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< Verschillen in de wensen en mogelijk- >%> ±< heden voor wonen, welzijn en zorg >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%>

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

Inhoud Error! Bookmark not defined.

Inhoud Error! Bookmark not defined. Inhoud Inhoud... 1 Contact... 2 Administratiekantoor... 2 Zorgcoördinator... 2 Gefeliciteerd!... 3 Intake gesprek... 3 LIP... 3 Afspraken... 3 Voorbereiding... 4 Groeiboekje... 4 Arbo-wet; Bedverhogers...

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±<

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ kennissynthese }±< >±{ De wijkverpleegkundige }±< >±{ van }±< vandaag en morgen >±{ }±< Rollen, samenwerking en deskundigheid van wijkverpleegkundigen >±{ }±< >±{ }±

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

RVZ raad in gezondheidszorg

RVZ raad in gezondheidszorg Beter zonder AWBZ? RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4815 2 maart 2015 Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Verbindendverklaring

Nadere informatie

Onderzoek Excess growth Eindrapport. Mei 2012

Onderzoek Excess growth Eindrapport. Mei 2012 Onderzoek Excess growth Eindrapport Mei 2012 Inhoudsopgave Pagina Inleiding en vraagstelling 7 Kostengroei op zorgsectorniveau 12 Kostengroei op zorgvraagniveau 32 Conclusies 83 Aanbevelingen: Grip op

Nadere informatie

Ondervoeding onderschat

Ondervoeding onderschat Ondervoeding onderschat Amsterdam, juli 2014 In opdracht van de VNFKD Ondervoeding onderschat De kosten van ondervoeding en het rendement van medische voeding Lucy Kok Robert Scholte met medewerking van

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

AWBZ-zorg in het buitenland

AWBZ-zorg in het buitenland AWBZ-zorg in het buitenland Hoe globaal is ons zorgstelsel Notitie betreffende AWBZ-zorg in het buitenland Den Haag, mei 2007 Inhoudsopgave Aanleiding.. 3 Hoofdstuk 1. Wie heeft aanspraak op AWBZ-zorg

Nadere informatie