Vergoedingenwijzer 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergoedingenwijzer 2015"

Transcriptie

1 Vergoedingenwijzer 2015 In dit overzicht ziet u de vergoedingen van zowel het, het als de aanvullende verzekeringen. De vergoedingen vanuit het en zijn in één kolom beschreven. U vindt deze vergoedingen onder het kopje. Kijk op voor een overzicht van zorgverleners waar wij afspraken mee hebben gemaakt, het Achmea Reglement Hulpmiddelen, het Achmea Reglement Farmaceutische zorg, voorwaarden, brochures, formulieren en informatie over onze verzekeringen. Aan deze Vergoedingenwijzer kunt u geen rechten ontlenen. Een gedetailleerde omschrijving van de voorwaarden en aanspraken vindt u in de polisvoorwaarden. Bekijk deze altijd eerst voordat u een zorgverlener bezoekt. De polisvoorwaarden vindt u op Bij het is de vergoeding maximaal het bedrag of maximaal het in Nederland gebruikelijke (marktconforme) tarief. Bij moeten de zorgverleners een contract hebben met Avéro Achmea. Kiest u voor een zorgverlener waarmee Avéro Achmea geen afspraken heeft? Dan is er sprake van een lagere vergoeding. De hoogte van de vergoeding vindt u op of kunt u bij ons opvragen. Omschrijving ADL-hulpmiddelen (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) Adoptiekraamzorg (kind jonger dan 12 maanden) óf medische screening bij adoptie 10 uur kraamzorg of 300 voor screening per adoptiekind 75% tot 100 alleen bij Vegro en Harting- Bank/Ligtvoet Alternatieve geneeswijzen, therapieën en (antroposofisch en homeopatisch) tot 440 incl. tot 640 incl. of artsen 60 per dag tot 16 consulten en of artsen 60 per dag tot 20 consulten en of artsen 75 per dag tot 20 consulten en tot 250 incl. Ambulance Anticonceptiva tot 21 ar, m.u.v. 8

2 Anticonceptiva 21 ar en ouder, alleen bij endometriose of menorragie m.u.v. m.u.v. eigen bijdrage en en en m.u.v. Astma Centrum in Davos Audiologisch centrum Bekkenfysiotherapie in verband met urineincontinentie *, 1 t/m 9 12 en 27 behande lingen alle en 27 en Best Doctors InterConsultation AskTheExpert Bevalling met medische noodzaak, klinisch of poliklinisch Bevalling poliklinisch in ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische noodzaak Bevalling thuis zonder medische noodzaak Bewegen in extra verwarmd water bij reuma 202 voor gebruik verloskamer restbedrag is Beweegprogramma s (obesitas, voormalig hartfalen, diabetes type 2, COPD of reuma) 175 voor de 350 voor Borstkolf (elektrisch) 75 per bevalling alleen bij gecontracteerde leverancier Brillen en/of contactlenzen 100 per 3 ar 150 per 3 ar 200 per 3 ar 300 per 3 ar 250 per 3 ar 100 per 3 ar Circumcisie (besnijdenis) bij man (medisch) Circumcisie (besnijdenis) bij man (religieuze) 250 alleen bij gecontrac teerde zorgverlener Correctie bovenoogleden (medisch) Correctie oorstand tot 18 ar alleen bij gecontracteerde zorgverleners alleen bij gecontracteerde zorgverleners Cosmetische chirurgie (zonder medische indicatie) Dieetadvisering door diëtist (op medische indicatie) Erfelijkheidsonderzoek en- advies 500, 3 uur 120 Ergotherapie 10 uur tot 18 ar: 3 uur tot 18 ar: 4 uur 9

3 Fysio- en oefentherapie tot 18 ar: aandoening die staat op de door de minister van VWS vastgestelde lijst (Bijlage 1 bij artikel 2.6 van het Besluit Zorgverzekering) alle en Fysio- en oefentherapie tot 18 ar: aandoening die niet staat op de door de minister van VWS vastgestelde lijst (Bijlage 1 bij artikel 2.6 van het Besluit Zorgverzekering) 1 t/m 18 per diagnose alle en vanaf de 19e Fysio- en oefentherapie 18 ar en ouder: 1 aandoening * die staat op de door de minister van VWS vastgestelde lijst (Bijlage 1 bij artikel 2.6 van het Besluit Zorgverzekering) vanaf 21e ( 1 t/m 20 betaalt u zelf) 12 en (13 t/m 20 betaalt u zelf 20 en 12 en (13 t/m 20 betaalt u zelf) Fysio- en oefentherapie 18 ar en ouder: 1 aandoening * die niet staat op de door de minister van VWS vastgestelde lijst (Bijlage 1 bij artikel 2.6 van het Besluit Zorgverzekering) 12 en 27 en alle en 27 en 12 en * Deze vergoeding geldt alleen bij 1 aandoening. Heeft u meerdere aandoeningen waarvoor u een fysiotherapeut/oefentherapeut bezoekt? Neem dan altijd contact met ons op. Fronttandvervanging met implantaten (uitgesteld) van 18 tot 24 ar Gasthuis bij poliklinische behandelcyclus (overnachtingskosten) voor 35 per dag Gasthuis voor uw gezinsleden (overnachtingsen vervoerskosten van uw gezinsleden bij een ziekenhuisverblijf) (enkele) reis huis-ziekenhuis is min. 50 km en bij grensoverschrijding tot 55 km over de grens 35 per dag tot 500 voor alle gezinsleden samen openbaar vervoer (2e klasse) of eigen auto of taxi 0,31 per km bij grensoverschrijding tot 55 km over de grens 35 per dag voor alle gezinsleden samen openbaar vervoer (2e klasse) of eigen auto of taxi 0,31 per km bij grensoverschrijding tot 55 km over de grens 35 per dag tot voor alle gezinsleden samen openbaar vervoer (2e klasse) of eigen auto of taxi 0,31 per km bij grensoverschrijding tot 55 km over de grens 35 per dag voor alle gezinsleden samen openbaar vervoer (2e klasse) of eigen auto of taxi 0,31 per km Geneesmiddelen uit de basisverzekering, zie het Achmea Reglement Farmaceutische Zorg Generalistische Basis GGZ 18 ar en ouder, niet-complexe psychische stoornis Griepvaccinatie tot 60 ar 10

4 Herstel en Balans 800 voor de voor voor voor Herstellingsoord of zorghotel 50 per dag tot 28 dagen 100 per dag tot 28 dagen 50 per dag tot 28 dagen Health check 1x alleen bij gecontracteerde zorgverlener Hoortoestel, m.u.v. van 25% 250 per toestel 300 per toestel 250 per toestel Hospice tot per dag tot Huidverzorging acne, camouflagetherapie en/of epilatie/ipl Huisartsenzorg Hulp aan huis bij uitval Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen na ziekenhuisverblijf 18 ar en ouder na verblijf in een ziekenhuis (afhankelijk van de mate van ADL uitval) Hulpmiddelen uit de basisverzekering, zie het Achmea Reglement Hulpmiddelen 250 overige hulpmiddelen, overige hulpmiddelen 250 overige hulpmiddelen Implantaten voor uitneembare volledige prothese In-vitro fertilisatie (IVF) tot 43 ar Kaakchirurgie Ketenzorg bij diabetes mellitus type 2 (18 ar en ouder), COPD, astma of vasculair risiscomanagement (VRM) Kinderopvang aan huis tot 12 ar tijdens en na ziekenhuisopname ouder(s) Kraampakket, bij ernstige ontwikkelstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel, eerste 3 pogingen per te realiseren zwangerschap, alleen bij gecontracteerde zorggroepen vanaf de 3de opnamedag t/m de 3de dag na ontslag tot 50 uur per week. En de dossierkosten alleen bij gecontracteerde instelling. Kraamzorg thuis of in een geboorte- of kraamcentrum, m.u.v. van 4,15 per uur voor 24 uur kraamzorg per zwangerschap Kraamzorg in ziekenhuis (medisch) 11

5 Kraamzorg in ziekenhuis (niet medisch) Kraamzorg (partusassistentie), m.u.v. van 33 per (opname)dag + het bedrag hoger dan 235 per dag als het ziekenhuis dat in rekening brengt, m.u.v. van 4,15 per uur Kraamzorg uitgesteld (medisch) Kunstgebit (prothese) reparatie en opnieuw passend maken Kunstgebit (prothese) reparatie en opnieuw passend maken Kunsttepel of mamillaprothese (maatwerktepelprothese) Laboratorium- en röntgenonderzoek, m.u.v. van 25% 15 uur per zwangerschap, eigen betaling is 4,15 per uur 15 uur per zwangerschap Lactatiekundige zorg Leefstijltrainingen voor hartpatiënten, whiplashpatiënten en mensen met stress en burnout gerelateerde klachten alleen bij Leefstijl Training & Coaching (LTC) alleen bij Leefstijl Training & Coaching (LTC) alleen bij Leefstijl Training & Coaching (LTC) Logopedie Mammaprint Mantelzorgvervanging voor gehandicapten en chronisch zieken, alleen bij laboratorium Agendia 21 dagen alleen bij stichting Handen-in-huis Mechanische beademing Medisch specialistische zorg Melatonine alleen bij internetapotheek efarma Niet klinische gespecialiseerde GGZ 18 ar en ouder, bij complexe psychische stoornis Niet spoedeisende zorg buitenland, tot het Nederlands tarief zorg volgens de vergoeding in Nederland met inachtneming van de voorwaarden en uitsluitingen 12

6 Obesitas (BMI gelijk of hoger dan 40) 750 voor de alleen bij Santrion voor alleen bij Santrion Oncologieonderzoek bij kinderen, alleen bij Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) Ooglaseren / lensimplantatie (meerkosten niet-standaard lens) 500 voor 750 voor de 500 voor de Orgaantransplantatie ziekenhuisverpleging van persoon die orgaan heeft afgestaan (donor) 3 mnd, bij levertransplantatie 6 mnd Orthodontie (beugel) incl. second opinion tot 18 ar 90% tot voor 90% tot voor 90% tot voor Orthodontie (beugel) incl. second opinion van 18 tot 22 ar 90% tot voor Orthodontie (beugel) incl. second opinion 22 ar en ouder 70% tot voor 70% tot voor Orthopedische geneeskunde Overgangsconsult Overnachtings- en vervoerskosten gezinsleden na zorgbemiddeling naar België of Duitsland % tot 115 alleen bij Care for Women of de VVOC overnachtingskosten: 35 per dag voor het gezin samen, eigen vervoer, openbaar vervoer en taxi 0,31 per km tot max. 700 km per opname Patiëntenverenigingen 25 per lidmaatschap, per lidmaatschap 25 per lidmaatschap Pedicurezorg (reuma of diabetes) zie voetzorg 25 per tot per tot per tot 200 voor verzekerden met een herseninfarct (CVA) Persoonlijke alarmeringsapparatuur op medische indicatie Persoonlijke alarmeringsapparatuur en de abonnementskosten op sociale indicatie Persoonlijke alarmeringsapparatuur en de abonnementskosten voor tijdelijk gebruik Plakstrips mammaprothese, voor persoonlijkje alarmeringsapparatuur abonnementskosten persoonlijke alarmeringsapparatuur alleen bij gecontracteerde leverancier, alleen bij gecontracteerde leverancier, 4 weken alleen bij gecontracteerde leverancier 13

7 Plastische chirurgie (medisch) beperkt overige medisch noodzakelijke en, welke niet uit de basisverzekering worden vergoed Plaswekker 100 voor Podotherapie/podologie/ podoposturale therapie en/ of steunzolen 100 waaronder 1 paar steunzolen 200 waaronder 1 paar steunzolen, waaronder 1 paar steunzolen 200 waaronder 1 paar steunzolen 100 waaronder 1 paar steunzolen Prenatale screening Preventieve cursussen 75% tot 115 per cursus 1 cursus per aandoening 75% tot 115 per cursus Preventieve onderzoeken (check up) 1x per 2 ar tot tarief grote keuring huisarts Pruik 414,50 per pruik 75, en bij aantoonbare allergische aandoening is extra vergoeding mogelijk 100 Psychiatrische opname in ziekenhuis of GGZinstelling 18 ar en ouder Revalidatie Second opinion (voor zorg uit basisverzekering) Sperma invriezen Spoedeisende farmaceutische zorg in het buitenland (die niet vanuit de basisverzekering vergoed wordt) Spoedeisende zorg buitenland Sportarts, tot het Nederlands tarief 50 aanvulling tot kostprijs 130 voor blessure- of herhalingsconsult Sportmedisch onderzoek 100 per 2 ar 150 per 2 ar 300 per 2 ar 100 per 2 ar Sterilisatie Steunpessarium bij blaas- of baarmoederverzakking Stoppen-metrokenprogramma Stottertherapie bij een logopedist, 1x 14

8 Stottertherapie (volgens methode Del Ferro, Hausdörfer, BOMA en McGuire) 225 voor de 450 voor de voor voor Tandartskosten als gevolg van een ongeval 18 ar en ouder per ongeval Tandheelkundige zorg of orthodontie in bijzondere gevallen Tandheelkundige zorg voor gehandicapten Tandheelkundige zorg tot 18 ar 225 kronen, bruggen, inlays en implantaten 450 kronen, bruggen, inlays en implantaten TENS bij bevalling (pijnbestrijding) Therapeutisch vakantiekamp voor kinderen Therapeutisch vakantiekamp voor gehandicapten 1 apparaat voor alleen bij gecontracteerde leverancier Thuisdialyse Toupim of hoofdbedekking 1x tot 150 Trans-therapie voor van incontinentie (huurkosten) Trombosedienst Uitkering bij functieverlies na een ongeval Uitneembare volledige prothese op implantaten (klikgebit) Vaccinaties, consulten en in verband met een reis naar het buitenland Vakantiehotels/bungalows of vaarvakanties voor gehandicapten en chronisch zieken Verloskundige zorg Verpleging en verzorging in de eigen omgeving (extramuraal) Verpleging ziekenhuis 250 per ongeval, m.u.v. 125 per boven- of onderkaak 25% alleen bij Rode Kruis of Zonnebloem 15

9 Vervoer (zittend ziekenvervoer) voor verzekerden die: nierdialyse ondergaan; oncologische en met radioof chemotherapie ondergaan; visueel gehandicapt zijn en zich zonder begeleiding niet kunnen verplaatsen; rolstoelafhankelijk zijn eigen vervoer 0,31 per km, openbaar vervoer (2e klasse), (meerpersoons) taxivervoer, m.u.v. van 97 Vervoer van zieken bij andere medische indicaties dan vanuit de basisverzekering en u om medische redenen niet in staat bent gebruik te maken van het openbaar vervoer Wettelijke vervoer tot 200 km enkele reis en bij grensoverschrijding tot 55 km over de grens eigen vervoer 0,31 per km, (meerpersoons) taxivervoer U betaalt zelf 97. Totale vergoeding bij grensoverschrijding tot 55 km over de grens eigen vervoer 0,31 per km, (meerpersoons) taxivervoer Vervoer verzekerde en vervoer stoffelijk overschot naar Nederland (repatriëring) Vervoerskosten na zorgbemiddeling naar België of Duitsland taxi of openbaar vervoer (2e klasse) en eigen vervoer 0,31 per km Vitrificatie (invriezen) van menselijke eicellen en embryo s Voedingsvoorlichting door diëtist of gewichtsconsulent 120 Voetzorg voor verzekerden met diabetes Vruchtbaarheidsbevorderende en, beperkt Zelfhulpprogramma Slimmer Zwanger 1 abonnement voor Zelfstandig behandelcentrum Ziekenhuis, onderzoek, en operatie en verblijf Zintuigelijke gehandicaptenzorg 16

10 Zorgadvies (online) Zwangerschapscursus 50 per zwangerschap 75 per zwangerschap Extra aanvullende pakketten Tandartsverzekering Omschrijving A. Tandarts/mondhygiënist, kaakchirurg en tandprotheticus consulten (C-codes) en second opinion mondhygiëne (M-codes) vulling (V-codes) trekken tanden/kiezen (H-codes) B. Overige tandheelkundige en T Start T Extra T Royaal T Excellent 100% 100% 100% 100% 75% 75% 75% 75% A + B opgeteld

Uw zorgverzekering in 2015

Uw zorgverzekering in 2015 Uw zorgverzekering in 2015 Met handige vergoedingenwijzer In deze brochure leest u meer over: Raad en daad 3 Nieuw: 3 Zorgadvies nodig? 4 Hoe werkt het? 4 Persoonlijk zorgrapport 4 ZilverKorting 4 Veranderingen

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met:

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met: Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen In samenwerking met: 2 Ook in 2015 zijn wij er voor u. Door unieke samenwerking meer dan ooit! In

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Beter Af Selectief Polis

Vergoedingenoverzicht Beter Af Selectief Polis Vergoedingenoverzicht Gecontracteerde zorg 2014 Hoe ziet ons zorgstelsel er uit? Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen?

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis Vergoedingenoverzicht Gecontracteerde zorg 2014 Hoe ziet ons zorgstelsel er uit? Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen?

Nadere informatie

(basisverzekering) 100% (basisverzekering) 100% tot 10 uur per persoon per jaar. (basisverzekering)

(basisverzekering) 100% (basisverzekering) 100% tot 10 uur per persoon per jaar. (basisverzekering) Avéro Achmea 2011 U kunt bij Averó Achmea kiezen uit twee basisverzekeringen: het Zorg Plan en het Keuze Zorg Plan. Bij het Zorg Plan moet de zorgverlener een contract met Averó Achmea hebben. Is dat niet

Nadere informatie

(basisverzekering) ergotherapeut tot 10 uur per persoon per jaar tegen lagere vergoeding. (basisverzekering) 100% van tarief in Nederland.

(basisverzekering) ergotherapeut tot 10 uur per persoon per jaar tegen lagere vergoeding. (basisverzekering) 100% van tarief in Nederland. Avéro Achmea Jongeren/Studenten Alternatief A. Alternatieve geneeswijzen en therapieën Door behandelaar bij door ons erkende beroepsvereniging. Bijvoorbeeld: acupunctuur, homeopathie, chiropractie, osteopathie

Nadere informatie

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende verzekeringen U heeft

Nadere informatie

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Zeker Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Zeker. Dit is een combinatiepolis. Deze

Nadere informatie

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Budget Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Budget. Dit is een Naturapolis. Dit

Nadere informatie

Beter Af Selectief Polis

Beter Af Selectief Polis Beter Af Selectief Polis Voorwaarden en aanspraken Ingangsdatum 1 januari 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons de Beter Af Selectief Polis. Dit is een Naturapolis.

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

Zoveel mensen, zoveel wensen

Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek verzekert zorgkosten naar uw wens. U bepaalt zelf voor welke zorg u verzekerd wilt zijn en voor welk bedrag.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Polisvoorwaarden 2014 Aanvullende verzekering Beter voor Nu T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD?

UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? DEKKINGSOVERZICHT ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN 2015 Dit is geen voorwaardenoverzicht en aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar Nedasco A tot Z Aanvullende Dekkingen Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen maximaal 200,- per (waaronder max. 30,-

Nadere informatie

CZ Pakketoverzicht 2015. Gemeenten Extra Uitgebreid

CZ Pakketoverzicht 2015. Gemeenten Extra Uitgebreid CZ Pakketoverzicht 2015 Pakketoverzicht De meeste Nederlanders zijn verplicht een zorgverzekering te hebben. In de basisverzekering zitten de meest noodzakelijke vergoedingen voor zorg. Wilt u een uitgebreidere

Nadere informatie

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Beter Af Polis, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2009 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Beter Af Polis. In dit boekje zijn de voorwaarden en aanspraken gedetailleerd

Nadere informatie

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief Beter Af Polis, aanspraken en vergoedingen Collectief Ingangsdatum 1 januari 2008 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Beter Af Polis. In dit boekje zijn de voorwaarden en aanspraken

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2015

Polisvoorwaarden 2015 Polisvoorwaarden 2015 Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Begripsomschrijvingen Basisverzekering Zorg Zeker Polis 1 Rubriek A Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen geldig vanaf

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Polisvoorwaarden 2014 Aanvullende verzekering Juist voor Jou T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Aanvulling TotaalZorg Extra 2013. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Aanvulling TotaalZorg Extra 2013. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Aanvulling TotaalZorg Extra 2013 Polisvoorwaarden Inhoud van de polis 1 Begripsomschrijvingen 2 Prestatiewijze en dekking 3 Omvang van de dekking Acnebehandeling 3.1 Allergeenvrije hoezen 3.2 Alternatieve

Nadere informatie

Extra Uitgebreide aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht

Extra Uitgebreide aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Extra Uitgebreide aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2015 Besnijdenis Er is een vergoeding van

Nadere informatie

aanvullende verzekering Zorg Riant 2015 Vergoedingenoverzicht

aanvullende verzekering Zorg Riant 2015 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar aanvullende verzekering Zorg Riant 2015 Vergoedingenoverzicht Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2015 Besnijdenis Er is een vergoeding van maximaal

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ , Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé. Dit verandert er voor u in 2014. Daar plukt ú de vruchten van!

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé. Dit verandert er voor u in 2014. Daar plukt ú de vruchten van! Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé Dit verandert er voor u in 2014 Daar plukt ú de vruchten van! 365 dagen per jaar met zorg verzekerd Univé is een coöperatie zonder winstoogmerk.

Nadere informatie