Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik"

Transcriptie

1 Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen met professioneel gebruik

2 I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 4 ( btw) Maximum 48 papieren, binnenlandse en/of SEPA overschrijvingen per jaar. Een debetkaart (functies Bancontact en Maestro), ongelimiteerd aantal afnames via ATM of elektronische betalingen binnen EU in euro, rekeninguitreksels en diensten BKCP Online PRO. - Per bijkomende verrichting, alle papieren binnenlandse overschrijvingen en/of SEPA overschrijvingen, betalingen en inningen van cheques in België, stortingen en afhalingen op de rekening met uitzondering van de verrichtingen met BKCP Online PRO en ISABEL. 0,50 (0,41 + btw) - Kasfaciliteit (1) 8 % - Overschrijding van de kasfaciliteit 12 % - Alle verrichtingen Dag 6 Jaarlijkse bijdrage saldorekeningverzekering (*) 5 Geen nieuwe polissen vanaf 1/1/2008. Facultatief. Voorbehouden aan natuurlijke personen. 7 Debetkaarten - Per bijkomende kaart 0,82 (0,68 + btw) (8,26 + btw) - Nieuwe Pincode, regularisatie kaart Gratis blokkering/deblokkering v/d kaart 8 Kredietkaarten (*) - Visa Classic 1,66 - Per bijkomende Visa Classic 1,66 - Eerste Visa Gold Gratis - Per bijkomende Visa Gold 1,66 9 Isabel - Bijdrage diensten Isabel (buiten kosten aangerekend door ISABEL NV). 1 (0,83 + tva) I.I b PRO Classic voorwaarden (***) - Maandelijkse bijdrage beheer (*) 1 - Bijdrage diensten BKCP online Pro 0,25 (0,21 + btw) - Bijdrage diensten Isabel (buiten kosten aangerekend door ISABEL NV) 1 (0,83 + btw) 2 Basispakket - Maandelijkse bijdrage (a) 3 (2,48 +btw) - Per bijkomende verrichting (b) 0,50 (0,41 +btw) (a) Basispakket voor 48 verrichtingen per jaar: inclusief een ongelimiteerd aantal afnames via ATM of elektronische betalingen binnen EU in EUR en «elektronische» binnenlandse overschrijvingen en/of SEPA verrichtingen, met uitzondering van papieren verrichtingen. (b) Alle papieren binnenlandse overschrijvingen en/of SEPA papieren verrichtingen, betalingen en inningen van cheques in België, stortingen en afhalingen op de rekening met uitzondering van de verrichtingen op afstand. - Kasfaciliteit (1) 12 % - Overschrijding van de kasfaciliteit 14 % 6 Jaarlijkse bijdrage saldorekeningverzekering (*) 5 Geen nieuwe polissen vanaf 1/1/2008. Facultatief. Voorbehouden aan natuurlijke personen. 7 De debetkaarten - Eerste debetkaart 1,65 (1,37 + btw) - Per bijkomende debetkaart 0,82 (0,68 + btw) (8,26 + btw) 8 De kredietkaarten (*) - Visa Classic 1,66 - Per bijkomende Visa Classic 1,66 - Visa Gold 3,33 - Per bijkomende Visa Gold 1,66 I.II Zichtrekeningen BUSINESS (Rechtspersonen) I.II a Business Package voorwaarden 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 5 (4,13 + btw) Maximum 48 papieren, binnenlandse en/of SEPA overschrijvingen per jaar. Een debetkaart (functies Bancontact en Maestro), ongelimiteerd aantal afnames via ATM of elektronische betalingen binnen EU in euro, rekeninguitreksels en diensten BKCP Online PRO en Isabel (buiten kosten aangerekend door ISABEL NV). - Per bijkomende verrichting, alle papieren binnenlandse overschrijvingen en/of SEPA overschrijvingen, betalingen en inningen van cheques in België, stortingen en afhalingen op de rekening met uitzondering van de verrichtingen met BKCP Online PRO en ISABEL. 1 (0,83 + btw) - Kasfaciliteit (1) 8 % - Overschrijding van de kasfaciliteit 12 % - Alle verrichtingen Dag 6 Debetkaarten - Per bijkomende kaart 0,82 (0,68 + btw) (8,26 + btw) - Nieuwe Pincode, regularisatie kaart Gratis blokkering/deblokkering v/d kaart 7 Kredietkaarten (*) - Bedrijfskaart Visa Classic 1,66 - Per bijkomende Bedrijfskaart Visa Classic 1,66 - Eerste Bedrijfskaart Visa Gold Gratis - Per bijkomende Bedrijfskaart Visa Gold 1,66 I.II b Business à la carte voorwaarden - Maandelijkse bijdrage beheer (*) 1 - Bijdrage diensten BKCP online 0,25 (0,21 + btw) - Bijdrage diensten Isabel (buiten kosten aangerekend door ISABEL NV) 1 (0,83 + btw) 2

3 2 Basispakket - Maandelijkse bijdrage (a) 4 (3,31 +btw) - Per bijkomende verrichting (b) 1 (0,83 +btw) (a) Basispakket voor 48 verrichtingen per jaar. Inclusief een ongelimiteerd aantal afnames via ATM of elektronische betalingen binnen EU in EUR en «elektronische» binnenlandse overschrijvingen en/of SEPA verrichtingen, met uitzondering van papieren overschrijvingen. (b) Alle papieren binnenlandse overschrijvingen en/of SEPA verrichtingen betalingen en inningen van cheques in België, stortingen en afhalingen op de rekening met uitzondering van de verrichtingen met BKCP Online PRO en Isabel. - Kasfaciliteit (1) 12 % - Overschrijding van de kasfaciliteit 14 % 6 De debetkaarten - Eerste debetkaart 1,65 (1,37 + btw) - Per bijkomende debetkaart 0,82 (0,68 + btw) (8,26 + btw) 7 De kredietkaarten (*) - Bedrijfskaart Visa Classic 1,66 - Per bijkomende Bedrijfskaart Visa Classic 1,66 - Bedrijfskaart Visa Gold 3,33 - Per bijkomende Bedrijfskaart Visa Gold 1,66 I.III. De derdenzichtrekening 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) Ongelimiteerd aantal papieren of elektronische, binnenlandse en/of SEPA verrichtingen. Een debetkaart (functies Bancontact en Maestro), ongelimiteerd aantal afnames via ATM of elektronische betalingen binnen EU in euro, rekeninguitreksels en diensten BKCP Online. - Rentevoet 0,25 % - Kasfaciliteit (1) 8 % - Overschrijding kasfaciliteit 10% (1) Onderworpen aan het voorafgaandelijk uitdrukkelijke akkoord van de bank. De limiet van de kasfaciliteit moet worden gerespecteerd en het gebruik ervan is beperkt tot maximum 30 dagen. I.IV. De rubriekrekening (*) 1 Forfaitaire kosten De rubriekrekening is kostenvrij. - Rentevoet 0,25 % De interesten worden jaarlijks per 31 december op de rekening gestort. 3. Valutadata Zie punt I.III.5 I.V. Investor Account - Opening,afsluiting Gratis - Bijdrage beheer Gratis - Rentevoet 0,25 % 3. Jaarlijkse bruto debetrente - Overschrijding 8,80 % 4. Valutadata - Alle operaties Dag II. Kredietopening II.I. Kaskrediet 1 Jaarlijkse bruto debetrente - Rentevoet 8,50 % - Overschrijding 12,50 % 2 Reserveringscommissie - Op het hoogste debetsaldo en minimaal op het kredietbedrag 0,25%/kwartaal II.II Flex-line 1 Jaarlijkse bruto debetrente voor het gebruik van de kredietlijn beneden de EUR - Rentevoet 8,50 % - Overschrijding 12,50 % 2 Reserveringscommissie - Op het hoogste debetsaldo en minimaal op het kredietbedrag 0,25%/kwartaal III.Gereglementeerde spaarrekeningen (Vrijstelling van de roerende voorheffing binnen de toegestane fiscale limiet) Alleen voor natuurlijke personen III.I. BKCP Loyalty (*) - opening, afsluiting, jaarlijkse bijdrage beheer Gratis vanaf de 1e euro 2a Voor een saldo gelijk aan of boven euro - Basisrente 0,05 % - Getrouwheidspremie 0,65 % 2b Voor een saldo onder de euro - Basisrente 0,01 % - Getrouwheidspremie 0,65 % 3 Valutadata III.II. BKCP Excellence (*) - opening, afsluiting, jaarlijkse bijdrage beheer Gratis vanaf de 1e euro - Basisrente 0,40 % - Getrouwheidspremie 0,10 % 3 Jaarlijkse bijdrage saldorekeningverzekering 5 Facultatief. Voorbehouden aan natuurlijke personen. Geen nieuwe polissen vanaf 1/1/ Valutadata III.III. Spaarrekening (*) - Opening, afsluiting, jaarlijkse bijdrage Gratis 3

4 - Basisrente 0,10 % - Getrouwheidspremie 0,10 % 3 Valutadata III.IV. Berekeningswijze van de intresten en premies van de gereglementeerde spaarrekeningen 1 Basisrentevoet - Valuta datum storting Dag - Valuta datum afname Dag - Berekeningsbasis 365 dagen - Datum van boeking 31/12 2 Getrouwheidspremie Berekening: premie toegekend zodra het geld 12 maanden op de rekening blijft staan. De getrouwheidspremies zullen trimestrieel uitbetaald worden. Datum van boeking: de eerste maand van het trimester volgend op deze van de verwerving. 3 Debetrente: Aan de titularis van dit spaardeposito mag geen debetrente worden gevraagd. 4 Overdracht: In geval van een overdracht van een spaardeposito naar een ander spaardeposito geopend op naam van minstens één gemeenschappelijke titularis bij dezelfde instelling, anders dan krachtens een doorlopende opdracht uitgevoerd, blijft de premieverwervingsperiode voor het eerste spaardeposito verworven. De voorwaarde hiervoor is dat het bedrag van de overdracht minimaal 500 euro bedraagt en de betrokken titularis tijdens hetzelfde kalenderjaar nog geen drie soortgelijke overdrachten vanop hetzelfde spaardeposito heeft uitgevoerd. De rentevoet van de getrouwheidspremie op het overgedragen bedrag wordt berekend als een gemiddelde van de rentevoeten van de getrouwheidspremies van de verschillende rekeningen, gewogen naar de periode waarin de fondsen op elk van die rekeningen zijn blijven staan. 5 Herinnering aan de fiscale verplichtingen Voor zover geen volkomen conformiteit bestaat tussen de toestand aan de bron en de definitieve fiscale toestand van de (mede)houders van (een) gereglementeerd(e) spaardeposito( s), wijst BKCP de betrokken cliënten nogmaals op: - Hun verplichting om in hun belastingaangifte de interesten van hun gereglementeerde spaarrekening die de wettelijke vrijstelling overtreffen en waarop door de bank geen roerende voorheffing is afgehouden aan de bron te vermelden. Elke belastingplichtige heeft recht op een vrijgesteld bedrag van 1880 euro rente voor de inkomsten van Hun mogelijkheid om de roerende voorheffing desgevallend te recupereren op de bedragen die a posteriori onbelaste inkomsten zijn. Vanaf 2008 wordt de vrijstelling van roerende voorheffing berekend op basis van de consolidatie van al de gereglementeerde spaarrekeningen die de cliënt bij BKCP heeft. IV. Niet gereglementeerde spaarrekeningen IV.I. Business Savings Account Alleen voor rechtspersonen - Jaarlijkse bijdrage beheer rekening 10 De basisrente varieert per in functie van het creditsaldo op de rekening: Per schijf Basis rentevoet Getrouwheidspremie ,20% 0,10% > ,01% 0,10% 3 Valutadata IV.II. Business Loyalty Savings Account Alleen voor rechtspersonen - Opening,afsluiting Gratis - Jaarlijkse bijdrage beheer rekening 10 De basisrente varieert in functie van het creditsaldo op de rekening: Per schijf Basis rentevoet Getrouwheidspremie ,15% 0,30% > ,01% 0,30% 3 Valutadata Zie punt III.I.3 IV.III. Niet gereglementeerde spaarrekening (*) Voor natuurlijke personen en rechtspersonen - Jaarlijkse bijdrage beheer rekening 10 - Basisrente 0,20 % 3 Valutadata Zie punt III.I.3 V. Termijnrekeningen en kasbonrekeningen - Opening, afsluiting, hernieuwing, jaarlijkse bijdrage Gratis - Roerende voorheffing Wettelijk rentevoet BKCP termijnrekeningen - Minimumbedrag Brutorente 1-3 weken Beschikbaar in kantoor maanden Beschikbaar in kantoor BKCP kasbonrekeningen - Minimumbedrag Brutorente 1-10 jaar Beschikbaar in kantoor Deze rentevoeten veranderen dagelijks en zijn steeds beschikbaar in uw agentschap en op de website. VI. Rekeninguittreksels Via BKCP Online Pro Per post Frequentie Zichtrekeningen Spaarrekening Investor Account Andere rekeningen Gratis Gratis Gratis Gratis 1 / enveloppe (*) 1 / enveloppe (*) Gratis 1 / enveloppe (*) Dagelijks Ja Neen Ja Ja Wekelijks Ja Neen Ja Ja Maandelijks Ja Ja Ja Ja Driemaandelijks Neen Ja Neen Neen *Buiten Investor Account VII. Internationale betalingen VII.I. Wat is een SEPA betaling? De SEPA betaling is een betaling die aan de volgende voorwaarden voldoet: - Europese betaling waarbij de rekening van de opdrachtgever en die van de begunstigde in een land van de Europese Unie gedomicilieerd zijn. - Het bedrag van de betaling is uitgedrukt in euro. 4

5 - Op de betalingsopdracht moeten het IBAN nummer van de begunstigde en de BIC code van de bank van de begunstigde correct vermeld worden. - Niet dringende betalingen. VII.Il. Wat is een grensoverschrijdende betaling? Een grensoverschrijdende betaling is een betaling waarbij de rekening van de opdrachtgever en de rekening van de begunstigde in een verschillend land van de EU gedomicilieerd zijn. VII.IIl. Tarieven (per transactie) 1 Betalingen naar het buitenland - SEPA zie punten I.I.a.2, I.I.b.2, I.II.a.2, I.II.b.2, I.III.2 - Andere 25 euro (20,66 + btw) 2 Betalingen vanuit het buitenland - SEPA zie punten I.I.a.2, I.I.b.2, I.II.a.2, I.II.b.2, I.III.2 - Andere 10 (8,26 + btw) - Inning buitenlandse cheque 10 (8,26 + btw) 3 Bijkomende kosten voor het buitenland - Kosten van bevestiging 12,50 (10,33 + btw) (per fax, ,...) aan begunstigde/opdrachtgever - Kosten prioritaire overschrijving (Target 2) 10 (8,26 + btw) - Betaling via cheque 10 (8,26 + btw) 4 Andere kosten - Verwerping van een betaling 7,50 (6,20 + btw) - Historiekaanvraag van een betaling 10 (8,26 + btw) - Intrekking of annulering 15 (12,40 + btw) van een betaling - Opzoekingen van uitgevoerde verrichtingen: Minder dan 3 maanden Gratis Tussen 3 maanden en 1 jaar 15 (12,40 + btw) Meer dan 1 jaar 25 (20,66 + btw) 5 Kosten van correspondenten Min. 1,75 (1,45 + btw) De correspondenten kunnen kosten aanrekenen, dewelke verschillen van bank tot bank en van land tot land en dit voor niet-sepa betalingen. 6 Wisselkoers De wisselkoers is de referentierentevoet van ECB. VIII. Kluis - Jaarlijkse bijdrage 25 (20,66 + btw) IX. Verrichtingen op afstand 1 Debetkaart - Geldafnames buiten de EU 5 (4,13 + btw) - Geldafnames binnen de EU niet in euro 5 (4,13 + btw) - Betalingen binnen de EU niet in euro 5 (4,13 + btw) - Betalingen buiten de EU 5 (4,13 + btw) - Wisselcommissie Geen 2 Kredietkaart (*) - Geldafnames buiten de EU 5 - Geldafnames binnen de EU niet in euro 5 - Betalingen binnen de EU niet in euro Gratis - Betalingen buiten de EU Gratis - Wisselcommissie Geen 3 Digipass - 1 ste Digipass : inbegrepen in beheer bijdrage BKCP Online en Package - Per bijkomende Digipass : 25 (20,66 + btw) - Vervanging Digipass verloren/ gestolen : 25 (20,66 + btw) - Vervanging Digipass geblokkeerd (geen PUK meer) : 25 (20,66 + btw) - Vervanging Digipass gebroken : 25 (20,66 + btw) - Vervanging Digipass Low battery : Zie 1ste Digipass* - Vervanging Digipass défecteux : Zie 1ste Digipass* - Vervanging Digipass incorrecte serienummer: Zie 1ste Digipass* *Alleen maar wanneer de Digipass wordt teruggebracht in uw BKCP Kantoor X. Maximale uitvoeringstermijnen van een transactie X.I. Debet transacties Transacties: Termijn Cutt-Off - T.g.v. een BKCP-rekening dag 16u - Binnenlandse 1 dag 16u - Grensoverschrijdende in euro of 3 dagen 16u een andere valuta van een EU-lidstaat - Dringende (REAL TIME) dag 15u De bovenvermelde termijnen worden met 1 dag verhoogd wanneer de transacties op een papieren drager worden uitgevoerd. X.Il. Credit transacties Transacties: Termijn Cutt-Off - Domiciliëringen of Sepa 1 dag D-1 - Afgifte cheque 2 dagen 16u - Andere dag 13u De bovenvermelde termijnen worden met 1 dag verhoogd wanneer de transacties op een papieren drager worden uitgevoerd. -Europese SEPA domiciliëring/ Schuldeiser Europese domiciliëring SEPA 0,05 euro excl. btw, of 0,07 euro Minimale kosten per batch (lot) Terugbetaling van een toegestane verrichting binnen een termijn van 8 weken Onuitvoerbare domiciliëringen / onbetaalde rekeningen Aanvraag voor de terugbetaling van een niet-toegestane verrichting XI. Verrichtingen op effecten XI.I. Orders (*) 2,5 euro excl. btw, of 3,03 euro 0,05 euro excl. btw, of 0,07 euro 0,05 euro excl. btw, of 0,07 euro 60 euro excl. btw, of 72,60 euro 1 Aandelen* Euronext Andere beurzen 0 tot en met tot en met tot en met tot en met **** **** Orders groter dan euro worden opgesplitst. Het excedent wordt berekend per schijven en evenzo getarificeerd. Voorbeeld: een order van ( euronext) = Obligaties 2a Primaire markt - Kost per aankoop/verkoop transactie 10 2b Secundaire markt - Commissie aankoop/verkoop 0,50 % - Kost per aankoop/verkoop transactie 10 3 Beleggingsfondsen - Instapkosten - Classic 3,00% - Excellence/Business 1,50 % - Kost per verkoop transactie 10 4 Gestructureerde producten uitgegeven door BKCP Aankoop : zie uitgifteprospectus Verkoop : 10 5 Pensioensparen Metropolitan Rentastro Aankoop : instapkosten 3% Verkoop : gratis Arbitrage : gratis 5

6 XI.II. Kosten effectendossier 1 Algemeenheden 1a Voorwaarden PRO Excellence en Business cliënt (**) - Bewaarloon effecten (Fondsen, Kasbons, / notes uitgegeven door BKCP en OBK, gestructureerde producten uitgeven voor BKCP) Gratis - Bewaarloon andere effecten: 5 (4,13 + btw) / jaar / lijn Maximum kost per jaar 75 / Jaar - Beheer effectenrekening Gratis 1b Voorwaarden PRO Classic cliënt (***) - Bewaarloon effecten (Fondsen, Kasbons, / notes uitgegeven door BKCP en OBK, gestructureerde producten uitgeven voor BKCP) Gratis - Bewaarloon andere effecten 10 (8,26 + btw) / jaar / lijn Maximum kost per jaar 150 / Jaar - Beheer effectenrekening 10 (8,26 + btw) / jaar / rekening Deze kosten worden jaarlijks afgerekend. 1c Transferten - Transfer In (inkomende effecten) Gratis - Transfer Out (uitgaande effecten) 50 (41,31 + btw) /effect 2 Verrichtingen op effecten 2a Aandelen - Inning dividenden euronext Gratis - Inning dividenden buitenland Gratis - Gedeeltelijke recuperatie Franse roerende voorheffing 125 (103,31 + tva) - Andere Gratis 2b Obligaties - Inning intresten Belgische waarde Gratis - Dematerialisatie Belgische waarde Gratis - Inning andere Intresten Gratis - Terugbetaling Gratis 2c Beleggingsfondsen - Coupons Gratis - Omwisseling Gratis - Terugbetaling Gratis Kosten van correspondenten worden doorgerekend aan de cliënt. 3 Kosten rapportering beheer - Cliënten met discretionair beheer of adviesbeheer 0,12 % (0,10 %+btw) XII. Andere (per transactie) - Kosten prioritaire overschrijving (Target 2) 10 (8,26 + btw) - Kosten antwoord fiscaal bankonderzoek: 75 (61,98 + btw) - Kosten uitgifte bankcheque: 10 (8,26 + btw) - Handelspapier: Betaling van een handelswissel Betalingsprovisie Onbetaalde handelswissel Incasso van een handelswissel Betalingsprovisie Wisselprotest gevraagd door de derde bank 6,05 (5 + btw) 10 (8,26 + btw) 18,15 (15 + btw) Kosten afhankelijk van de gedomicilieerde bank - Kosten voor geweigerde verrichtingen 10 (8,26 + btw) (domicilieringen, cheques) wegens onvoldoende provisie - Kopie cheque 10 (8,26 + btw) - Historiek rekening 10 (8,26 + btw) - Duplicaat rekeninguittreksel 10 (8,26 + btw) Gratis duplicaat indien gevraagd binnen de 30 dagen vanaf de datum van de rekeninguittreksel - Maximum per rekening 75 (61,98 + btw) en per opzoekingsjaar - Aflevering attest 60,50 (50,00 + btw) - Kosten aangifte erfenis 50 (41,32 + btw) - Kosten beslaglegging of soortgelijk 62 (51,24 + btw) - Kosten tellen munten 6 (4,96 + btw) - Karakteristieken van de muntzak: - Maximumgewicht van de zak: 10 kg - Muntzak: geleverd door BKCP - Voorwaarde: los Er zal een bijkomende forfaitaire kost van 10 (8,26 + btw) worden aangerekend wanneer van de hierboven vermelde voorwaarden wordt afgeweken. - Kosten bevestiging 10 (8,26 + btw) - Kosten voor herinneringsbrieven voor overschrijdingen op rekeningen (*): Gewone herinneringsbrief: 8 Aangetekende herinneringsbrief: 13 Administratiekosten voor slapende rekeningen / klant 200 (165,29 +btw) Deze brochure bevat de tarieven en interestvoeten van de belangrijkste bankverrichtingen, uitgedrukt in euro. Bijkomende en/of persoonlijke informatie, onder andere inzake kredieten en beleggingen, kunnen in de agentschappen worden verkregen. Periodiciteit van de kosten. Alle kosten en bijdragen zijn maandelijks betaalbaar behalve wanneer anders expliciet vermeld wordt. BTW. De producten en diensten aangeduid met een (*) zijn vrijgesteld van BTW. In de andere gevallen bedraagt het toegepast btw-tarief 21 %. Pro-cliënt Excellence voorwaarden (**). Om verder te kunnen genieten van de voordelen van het Excellence statuut of dit te verkrijgen, dient de cliënt zijn relatie met de bank tot op een bepaald niveau te brengen. Dit niveau wordt bepaald door de aard en door het volume van de producten van de bank waarop enkel de cliënt of de cliënt en alle leden van zijn familie (echtgenoten of wettelijk samenwonend + kinderen ten laste + personen ten laste), hebben ingetekend. Men bekomt het Excellence statuut vanaf euro.. Elke cliënt en elk lid van zijn familie afzonderlijk genieten van het Excellence statuut. De Excellence voorwaarden kunnen niet toegekend worden aan feitelijke verenigingen of onverdeelbaarheden andere dan familiale in de zin zoals supra bepaald. Zijn hernomen onder het referentiebedrag: het geheel der tegoeden op de rekeningen evenals 25% van de nog terug te storten kredieten. De overschrijdingen worden van het referentiebedrag afgetrokken. - De tegoeden zijn samengesteld uit het volledige creditsaldo van de depositorekeningen, rekening-courant, termijnrekeningen, onderschrijvingen van effecten, verzekeringsproducten ACMNVie/ ErgoLife en pensioensparen. Worden in aanmerking genomen, de tegoeden waarvan een cliënt of een lid van zijn familie alleen of in onverdeeldheid titularis is. In deze laatste hypothese wordt enkel het pro rata deel in aanmerking genomen dat aan de cliënt of aan het familielid toekomt. - De kredietomlopen zijn gelijk aan het totaal van de bestaande kredietlijnen op financieringen, hypothecaire leningen, investeringskredieten, borgstellingkredieten, en leasingverrichtingen, vermeerderd met het debetsaldo van de zichtrekeningen met kasfaciliteit en van de rekeningen-courant. Worden in aanmerking genomen, de kredieten waarvan de cliënt of een lid van zijn familie alleen of in onverdeeldheid titularis is. In deze laatste hypothese, wordt enkel het pro rata deel in aanmerking genomen dat aan de cliënt of aan het familielid toekomt. - Per overschrijding dienen begrepen te worden de vervaldagen van de financieringen, hypothecaire leningen, investeringskredieten, borgstellingkredieten en leasingverrichtingen dewelke onbetaald bleven op de overeengekomen dag van terugbetaling evenals het deel van het debetsaldo op de zichtrekening met kaskrediet en op de rekeningcourant dat het deel van de toegestane kredietlijn overstijgt. Worden in aanmerking genomen, de overschrijdingen waarvoor een cliënt of een lid van zijn familie alleen of in onverdeeldheid verantwoordelijk is. In deze laatste hypothese, wordt enkel het pro rata deel in aanmerking genomen dat aan de cliënt of aan het familielid toekomt. 6

7 Zijn uitgesloten van deze berekening: de opgezegde kredieten, de verzekeringsproducten NELL zonder mandaat privéleven, en de tegoeden op rekening van een feitelijke vereniging waarvan de cliënt lid zou zijn. De toestand van de cliënt wordt enkel op de laatste dag van elk trimester onderzocht. Indien de cliënt (alleen of samen met de leden van zijn familie) op deze datum het vereiste niveau om nog langer van de Excellence voorwaarden te genieten, niet langer bereikt, wordt hij schriftelijk bericht dat hij over een termijn tot 31/12 beschikt om opnieuw het vereiste referentieniveau te bereiken bij gebreke waaraan hij (en eventueel de leden van zijn familie) automatisch onder de Classic voorwaarden zal vallen vanaf de eerste dag van het volgende kalenderjaar volgend op het verlies van het referentieniveau. Classic voorwaarden (***). De cliënt die geniet van het Classic cliënt statuut en die op de laatste dag van een trimester bemerkt dat hij, alleen of samen met de leden van zijn familie, het vereiste niveau bereikt heeft om van de voordelen van het Excellence statuut te genieten, zal deze automatisch toegepast zien, evenals de familieleden, vanaf de 1 e dag van het trimester volgend op deze vaststelling en waarvoor ze een schriftelijke bevestiging zullen ontvangen. In geval van onenigheid over de voorgestelde wijziging, kan de cliënt onmiddellijk en zonder kosten van opzegging de overeenkomst betrekking hebbende op de betrokken dienst of product beëindigen volgens de modaliteiten bepaald in artikel 23 van de Algemene Voorwaarden van de Verrichtingen inzake deposito s, effecten en kluizen. De cliënten natuurlijke personen die op 01/07/2012 genieten van het Excellence statuut zullen vanaf 01/07/2012 aan de PRO Excellence voorwaarden onderworpen zijn. Er wordt voor het overige verwezen naar de bepalingen van art. 23 van de Algemene Voorwaarden van de Verrichtingen inzake deposito s, effecten en kluizen. De natuurlijke personen die op 01/07/2012 genieten van het Classic statuut zullen vanaf 01/07/2012 aan de PRO Classic voorwaarden onderworpen zijn. Er wordt voor het overige verwezen naar de bepalingen van art. 23 van de Algemene Voorwaarden van de Verrichtingen inzake deposito s, effecten en kluizen. De cliënten rechtspersonen kunnen op ieder ogenblijk hetzij voor de tariefvoorwaarden <<business Package», hetzij voor de «Business à la carte» voorwaarden kiezen. In geval van een wijziging, worden de nieuwe voorwaarden van kracht vanaf de eerste maand volgend op de wijzigingsaanvraag. Verantwoordelijke uitgever: BKCP Bank nv, Koen Spinoy, Waterloolaan Brussel BKCP Bank nv - Waterloolaan Brussel BTW BE RPR Brussel FSMA A BIC : BKCP BE BB - IBAN : BE

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden

Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden Tarief in voege op 7 april 25 Aan- en verkoop van effecten 3. Fondsen 3.2 Aandelen, warrants en vastgoedcertificaten 4.3 VVPR-strips, inschrijvings-

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK

GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK Deze gids werd gerealiseerd door Science Pratique SA ( Frankrijk ) dankzij : de Europese

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie