Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen met professioneel gebruik"

Transcriptie

1 Tarief Vanaf 04/03/2013 Voor rekeningen met professioneel gebruik

2 I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 4 ( btw) Maximum 48 papieren, binnenlandse en/of SEPA overschrijvingen per jaar. Een debetkaart (functies Bancontact Proton en Maestro), ongelimiteerd aantal afnames via ATM of elektronische betalingen binnen EU in euro, rekeninguitreksels en diensten BKCP Online PRO. - Per bijkomende verrichting, alle papieren binnenlandse overschrijvingen en/of SEPA overschrijvingen, betalingen en inningen van cheques in België, stortingen en afhalingen op de rekening met uitzondering van de verrichtingen met BKCP Online PRO en ISABEL. 0,50 (0,41 + btw) - Rentevoet 0,50 % - Kasfaciliteit (1) 8 % - Overschrijding van de kasfaciliteit 12 % - Alle verrichtingen Dag 6 Jaarlijkse bijdrage saldorekeningverzekering (*) 5 Geen nieuwe polissen vanaf 1/1/2008. Facultatief. Voorbehouden aan natuurlijke personen. 7 Debetkaarten - Per bijkomende kaart 0,82 (0,68 + btw) (8,26 + btw) - Nieuwe Pincode, regularisatie kaart Gratis blokkering/deblokkering v/d kaart 8 Kredietkaarten (*) - Visa Classic 1,66 - Per bijkomende Visa Classic 1,66 - Eerste Visa Gold Gratis - Per bijkomende Visa Gold 1,66 9 Isabel - Bijdrage diensten Isabel (buiten kosten aangerekend door ISABEL NV). 1 (0,83 + tva) I.I b PRO Classic voorwaarden (***) - Maandelijkse bijdrage beheer (*) 1 - Bijdrage diensten BKCP online Pro 0,25 (0,21 + btw) - Bijdrage diensten Isabel (buiten kosten aangerekend door ISABEL NV) 1 (0,83 + btw) 2 Verrichtingen in euro - Basispakket voor 48 verrichtingen per jaar(a) 3 (2,48 +btw) - Per bijkomende verrichting (b) 0,50 (0,41 +btw) (a) Inclusief een ongelimiteerd aantal afnames via ATM of elektronische betalingen binnen EU in EUR en «elektronische» binnenlandse overschrijvingen en/of SEPA verrichtingen, met uitzondering van papieren verrichtingen. (b) Alle papieren binnenlandse overschrijvingen en/of SEPA papieren verrichtingen, betalingen en inningen van cheques in België, stortingen en afhalingen op de rekening met uitzondering van de verrichtingen op afstand. - Rentevoet 0,10 % - Kasfaciliteit (1) 12 % - Overschrijding van de kasfaciliteit 14 % 6 Jaarlijkse bijdrage saldorekeningverzekering (*) 5 Geen nieuwe polissen vanaf 1/1/2008. Facultatief. Voorbehouden aan natuurlijke personen. 7 De debetkaarten - Eerste debetkaart 1,65 (1,37 + btw) - Per bijkomende debetkaart 0,82 (0,68 + btw) (8,26 + btw) 8 De kredietkaarten (*) - Visa Classic 1,66 - Per bijkomende Visa Classic 1,66 - Visa Gold 3,33 - Per bijkomende Visa Gold 1,66 I.II Zichtrekeningen BUSINESS (Rechtspersonen) I.II a Business Package voorwaarden 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 5 (4,13 + btw) Maximum 48 papieren, binnenlandse en/of SEPA overschrijvingen per jaar. Een debetkaart (functies Bancontact Proton en Maestro), ongelimiteerd aantal afnames via ATM of elektronische betalingen binnen EU in euro, rekeninguitreksels en diensten BKCP Online PRO en Isabel (buiten kosten aangerekend door ISABEL NV). - Per bijkomende verrichting, alle papieren binnenlandse overschrijvingen en/of SEPA overschrijvingen, betalingen en inningen van cheques in België, stortingen en afhalingen op de rekening met uitzondering van de verrichtingen met BKCP Online PRO en ISABEL. 1 (0,83 + btw) - Rentevoet 0,50 % - Kasfaciliteit (1) 8 % - Overschrijding van de kasfaciliteit 12 % - Alle verrichtingen Dag 6 Debetkaarten - Per bijkomende kaart 0,82 (0,68 + btw) (8,26 + btw) - Nieuwe Pincode, regularisatie kaart Gratis blokkering/deblokkering v/d kaart 7 Kredietkaarten (*) - Bedrijfskaart Visa Classic 1,66 - Per bijkomende Bedrijfskaart Visa Classic 1,66 - Eerste Bedrijfskaart Visa Gold Gratis - Per bijkomende Bedrijfskaart Visa Gold 1,66 2

3 I.II b Business à la carte voorwaarden - Maandelijkse bijdrage beheer (*) 1 - Bijdrage diensten BKCP online 0,25 (0,21 + btw) - Bijdrage diensten Isabel (buiten kosten aangerekend door ISABEL NV) 1 (0,83 + btw) 2 Verrichtingen in euro - Basispakket voor 48 verrichtingen (a) per jaar 4 (3,31 +btw) - Per bijkomende verrichting (b) 1 (0,83 +btw) (a) Inclusief een ongelimiteerd aantal afnames via ATM of elektronische betalingen binnen EU in EUR en «elektronische» binnenlandse overschrijvingen en/of SEPA verrichtingen, met uitzondering van papieren overschrijvingen. (b) Alle papieren binnenlandse overschrijvingen en/of SEPA verrichtingen betalingen en inningen van cheques in België, stortingen en afhalingen op de rekening met uitzondering van de verrichtingen met BKCP Online PRO en Isabel. - Rentevoet 0,10 % - Kasfaciliteit (1) 12 % - Overschrijding van de kasfaciliteit 14 % 6 De debetkaarten - Eerste debetkaart 1,65 (1,37 + btw) - Per bijkomende debetkaart 0,82 (0,68 + btw) (8,26 + btw) 7 De kredietkaarten (*) - Bedrijfskaart Visa Classic 1,66 - Per bijkomende Bedrijfskaart Visa Classic 1,66 - Bedrijfskaart Visa Gold 3,33 - Per bijkomende Bedrijfskaart Visa Gold 1,66 I.III. De derdenzichtrekening 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) Ongelimiteerd aantal papieren of elektronische, binnenlandse en/of SEPA verrichtingen. Een debetkaart (functies Bancontact- Proton en Maestro), ongelimiteerd aantal afnames via ATM of elektronische betalingen binnen EU in euro, rekeninguitreksels en diensten BKCP Online. - Rentevoet 1 % - Kasfaciliteit (1) 8 % - Overschrijding kasfaciliteit 10% (1) Onderworpen aan het voorafgaandelijk uitdrukkelijke akkoord van de bank. De limiet van de kasfaciliteit moet worden gerespecteerd en het gebruik ervan is beperkt tot maximum 30 dagen. I.IV. De rubriekrekening (*) 1 Forfaitaire kosten De rubriekrekening is kostenvrij. - Rentevoet 1 % De interesten worden jaarlijks per 31 december op de rekening gestort. 3. Valutadata Zie punt I.III.5 I.V. Investor Account - Opening,afsluiting Gratis - Bijdrage beheer Gratis - Rentevoet 0,25 % 3.Jaarlijkse bruto debetrente - Overschrijding 10,50 % 4. Valutadata - Alle operaties Dag II.Gereglementeerde spaarrekeningen (Vrijstelling van de roerende voorheffing binnen de toegestane fiscale limiet) Alleen voor natuurlijke personen II.I. BKCP Loyalty (*) - opening, afsluiting, jaarlijkse bijdrage beheer Gratis vanaf de 1e euro 2a Voor een saldo gelijk aan of boven euro - Basisrente 0,50 % - Getrouwheidspremie 1,35 % 2b Voor een saldo onder de euro - Basisrente 0,10 % - Getrouwheidspremie 1,35 % 3 Valutadata II.II. BKCP Excellence (*) - opening, afsluiting, jaarlijkse bijdrage beheer Gratis vanaf de 1e euro - Basisrente 1,30 % - Getrouwheidspremie 0,30 % 3 Jaarlijkse bijdrage saldorekeningverzekering 5 Facultatief. Voorbehouden aan natuurlijke personen. Geen nieuwe polissen vanaf 1/1/ Valutadata II.III. Spaarrekening (*) - Opening, afsluiting, jaarlijkse bijdrage Gratis - Basisrente 0,50 % - Getrouwheidspremie 0,25 % 3 Valutadata 3

4 II.IV. Berekeningswijze van de intresten en premies van de gereglementeerde spaarrekeningen 1 Basisrentevoet - Valuta datum storting Dag - Valuta datum afname Dag - Berekeningsbasis 365 dagen - Datum van boeking 31/12 2 Getrouwheidspremie Berekening: premie toegekend zodra het geld 12 maanden op de rekening blijft staan. Datum van boeking: 31/12 van het jaar van de toekenning van de premie. 3 Herinnering aan de fiscale verplichtingen Voor zover geen volkomen conformiteit bestaat tussen de toestand aan de bron en de definitieve fiscale toestand van de (mede)houders van (een) gereglementeerd(e) spaardeposito( s), wijst BKCP de betrokken cliënten nogmaals op: - Hun verplichting om in hun belastingaangifte de interesten van hun gereglementeerde spaarrekening die de wettelijke vrijstelling overtreffen en waarop door de bank geen roerende voorheffing is afgehouden aan de bron te vermelden. Elke belastingplichtige heeft recht op een vrijgesteld bedrag van euro rente voor de inkomsten van Hun mogelijkheid om de roerende voorheffing desgevallend te recupereren op de bedragen die a posteriori onbelaste inkomsten zijn. Vanaf 2008 wordt de vrijstelling van roerende voorheffing berekend op basis van de consolidatie van al de gereglementeerde spaarrekeningen die de cliënt bij BKCP heeft. III. Niet gereglementeerde spaarrekeningen III.I. Business Savings Account Alleen voor rechtspersonen - Jaarlijkse bijdrage beheer rekening 10 De basisrente varieert per in functie van het creditsaldo op de rekening: Per schijf Basis rentevoet Getrouwheidspremie ,85% 0,50% > ,60% 0,50% 3 Valutadata III.II. Business Loyalty Savings Account Alleen voor rechtspersonen - Opening,afsluiting Gratis - Jaarlijkse bijdrage beheer rekening 10 De basisrente varieert in functie van het creditsaldo op de rekening: Per schijf Basis rentevoet Getrouwheidspremie ,50% 1,10% > ,25% 1,10% 3 Valutadata Zie punt III.I.3 III.III. Niet gereglementeerde spaarrekening (*) Voor natuurlijke personen en rechtspersonen - Jaarlijkse bijdrage beheer rekening 10 - Basisrente 0,25 % 3 Valutadata Zie punt III.I.3 IV. Termijnrekeningen en kasbonrekeningen - Opening, afsluiting, hernieuwing, jaarlijkse bijdrage Gratis - Roerende voorheffing Wettelijk rentevoet BKCP termijnrekeningen - Minimumbedrag Brutorente 1-3 weken Beschikbaar in kantoor maanden Beschikbaar in kantoor BKCP kasbonrekeningen - Minimumbedrag Brutorente 1-10 jaar Beschikbaar in kantoor Deze rentevoeten veranderen dagelijks en zijn steeds beschikbaar in uw agentschap en op de website. V. Rekeninguittreksels Zichtrekeningen Maandelijks Ja Ja Ja Ja *Buiten Investor Account VI. Internationale betalingen VI.I. Wat is een SEPA betaling? De SEPA betaling is een betaling die aan de volgende voorwaarden voldoet: - Europese betaling waarbij de rekening van de opdrachtgever en die van de begunstigde in een land van de Europese Unie gedomicilieerd zijn. - Het bedrag van de betaling is uitgedrukt in euro. - Op de betalingsopdracht moeten het IBAN nummer van de begunstigde en de BIC code van de bank van de begunstigde correct vermeld worden. - Op de betalingsopdracht moet de vermelding gedeelde kosten (SHA) aangeduid worden. De opdrachtgever en de begunstigde nemen in dat geval de kosten op zich die door hun respectievelijke bank vereist worden. - Niet dringende betalingen. VI.Il. Wat is een grensoverschrijdende betaling? Een grensoverschrijdende betaling is een betaling waarbij de rekening van de opdrachtgever en de rekening van de begunstigde in een verschillend land van de EU gedomicilieerd zijn. VI.IIl. Tarieven (per transactie) Gereglementeerde spaarrekening Investor Account 1 Betalingen naar het buitenland - SEPA zie punten I.I.a.2, I.I.b.2, I.II.a.2, I.II.b.2, I.III.2 - Andere 25 euro (20,66 + btw) 2 Betalingen vanuit het buitenland - SEPA zie punten I.I.a.2, I.I.b.2, I.II.a.2, I.II.b.2, I.III.2 - Andere 10 (8,26 + btw) - Inning buitenlandse cheque 10 (8,26 + btw) Andere rekeningen Via BKCP Online Gratis Gratis Gratis Gratis Per post Frequentie Régle 1 / uittreksel (*) Carnet 1 / uittreksel (*) Gratis 1 / uittreksel (*) Dagelijks Ja Neen Ja Ja Wekelijks Ja Neen Ja Ja 4

5 3 Bijkomende kosten voor het buitenland - Kosten van bevestiging 12,50 (10,33 + btw) (per fax, ,...) aan begunstigde/opdrachtgever - Kosten van dringende betaling 10 (8,26 + btw) (real time) - Betaling via cheque 10 (8,26 + btw) 4 Andere kosten - Verwerping van een betaling 7,50 (6,20 + btw) - Historiekaanvraag van een betaling 10 (8,26 + btw) - Intrekking of annulering 15 (12,40 + btw) van een betaling - Opzoekingen van uitgevoerde verrichtingen: Minder dan 3 maanden Gratis Tussen 3 maanden en 1 jaar 15 (12,40 + btw) Meer dan 1 jaar 25 (20,66 + btw) 5 Kosten van correspondenten Min. 1,75 (1,45 + btw) De correspondenten kunnen kosten aanrekenen, dewelke verschillen van bank tot bank en van land tot land en dit voor niet-sepa betalingen. 6 Wisselkoers De wisselkoers is de referentierentevoet van ECB. VII. Kluis - Jaarlijkse bijdrage 25 (20,66 + btw) VIII. Verrichtingen op afstand 1 Debetkaart - Geldafnames buiten de EU 5 (4,13 + btw) - Geldafnames binnen de EU niet in euro 5 (4,13 + btw) - Betalingen binnen de EU niet in euro 5 (4,13 + btw) - Betalingen buiten de EU 5 (4,13 + btw) - Wisselcommissie Geen 2 Kredietkaart (*) - Geldafnames buiten de EU 5 - Geldafnames binnen de EU niet in euro 5 - Betalingen binnen de EU niet in euro Gratis - Betalingen buiten de EU Gratis - Wisselcommissie Geen 3 Digipass (in voege vanaf 1 maart 2013) - 1 ste Digipass : inbegrepen in beheer bijdrage BKCP Online en Package - Per bijkomende Digipass : 25 (20,66 + btw) - Vervanging Digipass verloren/ gestolen : 25 (20,66 + btw) - Vervanging Digipass geblokkeerd (geen PUK meer) : 25 (20,66 + btw) - Vervanging Digipass gebroken : 25 (20,66 + btw) - Vervanging Digipass Low battery : Zie 1ste Digipass* - Vervanging Digipass défecteux : Zie 1ste Digipass* - Vervanging Digipass incorrecte serienummer: Zie 1ste Digipass* *Alleen maar wanneer de Digipass wordt teruggebracht in uw BKCP Kantoor IX. Maximale uitvoeringstermijnen van een transactie IX.I. Debet transacties Transacties: Termijn Cutt-Off - T.g.v. een BKCP-rekening dag 16u - Binnenlandse 1 dag 16u - Grensoverschrijdende in euro of 3 dagen 16u een andere valuta van een EU-lidstaat - Dringende (REAL TIME) dag 15u De bovenvermelde termijnen worden met 1 dag verhoogd wanneer de transacties op een papieren drager worden uitgevoerd. IX.Il. Credit transacties Transacties: Termijn Cutt-Off - Domiciliëringen of Sepa 1 dag D-1 - Afgifte cheque 2 dagen 16u - Andere dag 13u De bovenvermelde termijnen worden met 1 dag verhoogd wanneer de transacties op een papieren drager worden uitgevoerd. X. Verrichtingen op effecten X.I. Orders (*) 1 Aandelen* - 0 tot en met tot en met tot en met tot en met **** 30 Tarifering geldig voor alle beurzen **** Orders groter dan euro worden opgesplitst. Het excedent wordt berekend per schijven en evenzo getarificeerd. Voorbeeld: een order van = Obligaties 2a Primaire markt - Kost per aankoop/verkoop transactie 10 2b Secundaire markt - Commissie aankoop/verkoop 0,50 % - Kost per aankoop/verkoop transactie 10 3 ICB - Instapkosten 1% - Kost per verkoop transactie 10 X.II. Kosten effectendossier 1 Algemeenheden 1a Voorwaarden PRO Excellence en Business cliënt (**) - Bewaarloon effecten Gratis - Beheer effectenrekening Gratis 1b Voorwaarden PRO Classic cliënt (***) - Bewaarloon effecten 1,25 (1,03 + btw) /trimester/lijn - Beheer effectenrekening 2,50 (2,07 + btw) /trimester/effectenrekening 1c Transferten - Transfer In (inkomende effecten) Gratis - Transfer Out (uitgaande effecten) 50 (41,31 + btw) /effect 2 Verrichtingen op effecten 2a Aandelen - Inning dividenden euronext Gratis - Inning dividenden buitenland Gratis - Andere Gratis 2b Obligaties - Inning intresten Belgische waarde Gratis - Dematerialisatie Belgische waarde Gratis - Inning andere Intresten Gratis - Terugbetaling Gratis 2c ICB - Coupons Gratis - Omwisseling Gratis - Terugbetaling Gratis Kosten van correspondenten worden doorgerekend aan de cliënt. 3 Kosten rapportering beheer - Cliënten met discretionair beheer of adviesbeheer 0,12 % (0,10 %+btw) XI. Andere (per transactie) - Kosten antwoord fiscaal bankonderzoek: 75 (61,98 + btw) - Kosten uitgifte bankcheque: 5 (4,13 + btw) - Handelspapier: Betaling van een handelswissel Betalingsprovisie Onbetaalde handelswissel Incasso van een handelswissel Betalingsprovisie Wisselprotest gevraagd door de derde bank 6,05 (5 + btw) 10 (8,26 + btw) 18,15 (15 + btw) Kosten afhankelijk van de gedomicilieerde bank 5

6 - Kosten voor geweigerde verrichtingen 10 (8,26 + btw) (domicilieringen, cheques) wegens onvoldoende provisie - Kopie cheque 10 (8,26 + btw) - Historiek rekening 10 (8,26 + btw) - Duplicaat rekeninguittreksel 10 (8,26 + btw) - Maximum per rekening 75 (61,98 + btw) en per opzoekingsjaar - Aflevering attest 60,50 (50,00 + btw) - Kosten aangifte erfenis 50 (41,32 + btw) - Kosten beslaglegging of soortgelijk 62 (51,24 + btw) - Kosten tellen munten 6 (4,96 + btw) - Karakteristieken van de muntzak: - Maximumgewicht van de zak: 10 kg - Muntzak: geleverd door BKCP - Voorwaarde: los Er zal een bijkomende forfaitaire kost van 10 (8,26 + btw) worden aangerekend wanneer van de hierboven vermelde voorwaarden wordt afgeweken. - Kosten bevestiging 10 (8,26 + btw) - Kosten voor herinneringsbrieven voor overschrijdingen op rekeningen (*): Gewone herinneringsbrief: 8 Aangetekende herinneringsbrief: 13 Administratiekosten voor slapende rekeningen / klant 200 (165,29 +btw) Deze brochure bevat de tarieven en interestvoeten van de belangrijkste bankverrichtingen, uitgedrukt in euro. Bijkomende en/of persoonlijke informatie, onder andere inzake kredieten en beleggingen, kunnen in de agentschappen worden verkregen. Periodiciteit van de kosten. Alle kosten en bijdragen zijn maandelijks betaalbaar behalve wanneer anders expliciet vermeld wordt. BTW. De producten en diensten aangeduid met een (*) zijn vrijgesteld van BTW. In de andere gevallen bedraagt het toegepast btw-tarief 21 %. Pro-cliënt Excellence voorwaarden (**). Om verder te kunnen genieten van de voordelen van het Excellence statuut of dit te verkrijgen, dient de cliënt zijn relatie met de bank tot op een bepaald niveau te brengen. Dit niveau wordt bepaald door de aard en door het volume van de producten van de bank waarop enkel de cliënt of de cliënt en alle leden van zijn familie (echtgenoten of wettelijk samenwonend + kinderen ten laste + personen ten laste), hebben ingetekend. Men bekomt het Excellence statuut vanaf euro.. Elke cliënt en elk lid van zijn familie afzonderlijk genieten van het Excellence statuut. De Excellence voorwaarden kunnen niet toegekend worden aan feitelijke verenigingen of onverdeelbaarheden andere dan familiale in de zin zoals supra bepaald. Zijn hernomen onder het referentiebedrag: het geheel der tegoeden op de rekeningen evenals 25% van de nog terug te storten kredieten. De overschrijdingen worden van het referentiebedrag afgetrokken. - De tegoeden zijn samengesteld uit het volledige creditsaldo van de depositorekeningen, rekening-courant, termijnrekeningen, onderschrijvingen van effecten, verzekeringsproducten ACMNVie en pensioensparen. Worden in aanmerking genomen, de tegoeden waarvan een cliënt of een lid van zijn familie alleen of in onverdeeldheid titularis is. In deze laatste hypothese wordt enkel het pro rata deel in aanmerking genomen dat aan de cliënt of aan het familielid toekomt. - De kredietomlopen zijn gelijk aan het totaal van de bestaande kredietlijnen op financieringen, hypothecaire leningen, investeringskredieten, borgstellingkredieten, en leasingverrichtingen, vermeerderd met het debetsaldo van de zichtrekeningen met kasfaciliteit en van de rekeningen-courant. Worden in aanmerking genomen, de kredieten waarvan de cliënt of een lid van zijn familie alleen of in onverdeeldheid titularis is. In deze laatste hypothese, wordt enkel het pro rata deel in aanmerking genomen dat aan de cliënt of aan het familielid toekomt. - Per overschrijding dienen begrepen te worden de vervaldagen van de financieringen, hypothecaire leningen, investeringskredieten, borgstellingkredieten en leasingverrichtingen dewelke onbetaald bleven op de overeengekomen dag van terugbetaling evenals het deel van het debetsaldo op de zichtrekening met kaskrediet en op de rekeningcourant dat het deel van de toegestane kredietlijn overstijgt. Worden in aanmerking genomen, de overschrijdingen waarvoor een cliënt of een lid van zijn familie alleen of in onverdeeldheid verantwoordelijk is. In deze laatste hypothese, wordt enkel het pro rata deel in aanmerking genomen dat aan de cliënt of aan het familielid toekomt. Zijn uitgesloten van deze berekening: de opgezegde kredieten, de verzekeringsproducten NELL zonder mandaat privéleven, de verzekeringsproducten van ErgoLife en de tegoeden op rekening van een feitelijke vereniging waarvan de cliënt lid zou zijn. De toestand van de cliënt wordt enkel op de laatste dag van elk trimester onderzocht. Indien de cliënt (alleen of samen met de leden van zijn familie) op deze datum het vereiste niveau om nog langer van de Excellence voorwaarden te genieten, niet langer bereikt, wordt hij schriftelijk bericht dat hij over een termijn tot 31/12 beschikt om opnieuw het vereiste referentieniveau te bereiken bij gebreke waaraan hij (en eventueel de leden van zijn familie) automatisch onder de Classic voorwaarden zal vallen vanaf de eerste dag van het volgende kalenderjaar volgend op het verlies van het referentieniveau. Classic voorwaarden (***). De cliënt die geniet van het Classic cliënt statuut en die op de laatste dag van een trimester bemerkt dat hij, alleen of samen met de leden van zijn familie, het vereiste niveau bereikt heeft om van de voordelen van het Excellence statuut te genieten, zal deze automatisch toegepast zien, evenals de familieleden, vanaf de 1 e dag van het trimester volgend op deze vaststelling en waarvoor ze een schriftelijke bevestiging zullen ontvangen. In geval van onenigheid over de voorgestelde wijziging, kan de cliënt onmiddellijk en zonder kosten van opzegging de overeenkomst betrekking hebbende op de betrokken dienst of product beëindigen volgens de modaliteiten bepaald in artikel 23 van de Algemene Voorwaarden van de Verrichtingen inzake deposito s, effecten en kluizen. De cliënten natuurlijke personen die op 01/07/2012 genieten van het Excellence statuut zullen vanaf 01/07/2012 aan de PRO Excellence voorwaarden onderworpen zijn. Er wordt voor het overige verwezen naar de bepalingen van art. 23 van de Algemene Voorwaarden van de Verrichtingen inzake deposito s, effecten en kluizen. De natuurlijke personen die op 01/07/2012 genieten van het Classic statuut zullen vanaf 01/07/2012 aan de PRO Classic voorwaarden onderworpen zijn. Er wordt voor het overige verwezen naar de bepalingen van art. 23 van de Algemene Voorwaarden van de Verrichtingen inzake deposito s, effecten en kluizen. De cliënten rechtspersonen kunnen op ieder ogenblijk hetzij voor de tariefvoorwaarden <<business Package», hetzij voor de «Business à la carte» voorwaarden kiezen. In geval van een wijziging, worden de nieuwe voorwaarden van kracht vanaf de eerste maand volgend op de wijzigingsaanvraag. Verantwoordelijke uitgever: BKCP cvba- OBK-Bank cvba, Koen Spinoy- Waterloolaan Brussel Deze tarievenlijst is van toepassing voor : BKCP cvba - Waterloolaan Brussel BTW BE RPR Brussel - BIC : BKCP BE B1 BKB- IBAN : BE FSMA A, OBK-Bank cvba- Waterloolaan Brussel -BTW BE , RPR Brussel, IBAN BE BIC: OBKB BE 99 - FSMA A - 6

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 04/03/2013 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) Ongelimiteerd aantal papieren of elektronische, binnenlandse

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) (*5) Ongelimiteerd aantal papieren of

Nadere informatie

TARIEVEN. Geldig vanaf 2 juli 2015

TARIEVEN. Geldig vanaf 2 juli 2015 Beobank NV/SA Maatschappelijke zetel: Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel Tel. 02/626.51.11 BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel IBAN: BE77 9545 4622 6142 BIC: CTBKBEBX FSMA 19688 A TARIEVEN Geldig vanaf

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 118 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 skosten

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 143 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 03-08-2015 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

Informatie over kosten en voorwaarden

Informatie over kosten en voorwaarden Informatie over kosten en voorwaarden In deze folder vindt u de tarieven voor de producten en diensten aangeboden door Bank J.Van Breda & C. Transparant. Alle tarieven zijn inclusief BTW. Waar BTW van

Nadere informatie

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) I. ZICHTREKENING In voege op 27/05/2015 opening afsluiting aanrekening ifv de gekozen formule 1 2. Verrichtingen

Nadere informatie

Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik

Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702,

Nadere informatie

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN)

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) Indien van toepassing is in onze tarieven 21% BTW begrepen. Bijkomende

Nadere informatie

KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen

KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen Geactualiseerd op 17 augustus 2015 Deze tarieven zijn van toepassing op consumenten in de zin van Boek I van het Wetboek van economisch recht van 23

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van kracht op augustus 5 In deze folder vindt u een overzicht van de tarieven die betrekking hebben tot: Zichtrekening

Nadere informatie

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. Particulieren Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. Particulieren Omdat u graag weet waar u aan toe bent Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor Particulieren Omdat u graag weet waar u aan toe bent Onze kosten in één oogopslag Wilt u voordelig bankieren? Dan bent u bij ING Luxembourg aan

Nadere informatie

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de opening en het gebruik

Nadere informatie

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Onze kosten in één oogopslag Wilt u voordelig bankieren? Dan bent u bij ING Luxembourg aan

Nadere informatie

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING - 1 - Tarief in voege op 2 januari 2015 (voor wijziging vatbaar) Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING 1.1 Beheerskosten: geen kosten 1.2 Verrichtingen in

Nadere informatie

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Inhoud Rekeningen 4 Standaardelementen 4 Debet- en creditrente voor een zichtrekening zonder

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING. - 1 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar)

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING. - 1 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar) - 1 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar) Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING 1.1 Beheerskosten: geen kosten 1.2 Verrichtingen in EUR:

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003

ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003 ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003 3 4 8 8 9 10 Woord vooraf 2003 FIN-NET Het Ombudscollege Basisbankdienst Gedragscode 12 14 16 18 19 20 20 21 21 22 23 27 29 29 30 32 Zichtrekeningen

Nadere informatie

Specifiek Reglement Online Banking

Specifiek Reglement Online Banking Deutsche Bank Specifiek Reglement Online Banking APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie