TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik"

Transcriptie

1 TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik 1. Beheerskosten I. ZICHTREKENING: Postchequerekening In voege op 31/03/2015 opening afsluiting jaarlijkse aanrekening 5,00 EUR 3 2. Verrichtingen in EUR in de SEPA-zone 1 basispakket: inbegrepen omvat per jaar 48 afhalingen in contanten aan loketten van bpost en/of papieren overschrijvingen en/of dringende SEPA-overschrijvingen via Isabel. Bij opening/afsluiting van de Postchequerekening in de loop van het jaar, wordt deze korf van 48 verrichtingen pro rata aan 4 verrichtingen per maand verrekend. overschrijdende verrichtingen 4 (buiten het basispakket): afhalingen aan de loketten van bpost 0,70 EUR/verrichting papieren overschrijvingen 0,70 EUR/verrichting uitgegeven cheques 0,70 EUR/stuk dringende SEPA-overschrijving via Isabel 0,70 EUR/verrichting papieren collectieve overschrijving, per afgifte 4.00 EUR inning via domiciliëring 0,03 EUR/inning overschrijving in het credit van de rekening boven verrichtingen/jaar 0,03 EUR/verrichting overschrijvingen uitgevoerd via PCbanking / PHONEbanking / Bancontact app automatische overschrijving ten gunste van een rekening bij bpost bank of bpost automatische overschrijving ten gunste van een rekening buiten bpost bank of 4,00 EUR bpost Uitgifte bankcheque 5,00 EUR uitgifte circulaire cheque 1,25 EUR / waarde Modaliteiten van geldafhalingen in contanten aan de loketten van bpost: De geldafhalingen in contanten aan het loket zijn beperkt tot maximum EUR per dag en per rekening. Geldafhalingen in contanten voor een bedrag hoger dan EUR dienen drie bankwerkdagen op voorhand worden aangevraagd. Drie bankwerkdagen na de aanvraag ligt het gevraagde bedrag gedurende vijf bankwerkdagen ter beschikking in het postkantoor waar de aanvraag werd ingediend Creditrente modaliteiten: derdenrekening (advocaten notarissen - gerechtsdeurwaarders) volgens specifieke conventie jaarlijkse brutorente 0,10% periodiciteit: jaarlijks (maandelijks berekend op het minimum permanent positief saldo) 4. Debetrente (jaarlijks kostenpercentage) niet toegelaten overschrijding 11,55% 1

2 5. Valutadatum (basisprincipes) storting in contanten uitvoeringsdatum afgifte cheque aan de loketten van bpost bankwerkdag 2 afgifte + 2 bankwerkdagen 2 geldafhaling in contanten aan de loketten van bpost uitvoeringsdatum geldafhaling aan de geldautomaat uitvoeringsdatum SEPA 1 overschrijving debet Uitvoeringsdatum credit dag van ontvangst van de gelden bij bpost bank 6. Kaarten Bankkaart (debetkaart) jaarlijkse bijdrage per kaart 12,00 EUR heruitgave van een kaart 4,00 EUR 5 heruitgave van een geheime code 2,50 EUR 5 kosten-commissies (kostprijs per verrichting) o geldafhalingen ATM België en SEPA-zone in EU SEPA-zone in andere munt dan EUR of buiten de SEPA-zone 0,60% van het opgenomen bedrag + 2,50 EUR o Betalingen België en SEPA-zone (EU) SEPA-zone in andere munt dan EUR of buiten de SEPA-zone 0,50 EUR marge op wisselverrichtingen in vreemde munten 1,25% van het bedrag AccessCard jaarlijkse bijdrage per kaart o indien enige kaart (geen houder debetkaart) o vanaf 2 e kaart 12,00 EUR heruitgave van een kaart 4,00 EUR 5 heruitgave van een geheime code 2,50 EUR Saldoverzekering 3 (enkel voor natuurlijke personen onder bepaalde voorwaarden) jaarlijkse bijdrage 3,50 EUR 8. Bestelling van documenten 5 overschrijvingsformulieren afgedrukt per 3 12 overschrijvingsdocumenten 2,00 EUR 100 overschrijvingsdocumenten 4,00 EUR 1. Beheerskosten II. SPAARPRODUCTEN (Spaarrekening) opening afsluiting jaarlijkse aanrekening 2. Creditrente (uitgedrukt op jaarbasis) basisrente (De basisrente is niet gewaarborgd gedurende het ganse jaar, maar wordt pro rata berekend in functie van eventuele wijzigingen van de basisrente) storting van basisrente getrouwheidspremie: 0,10 % begin volgend jaar (valuta 01/01) 0,10 % 2

3 (De rentevoet die op de begindatum van de getrouwheidsperiode van kracht is, is gewaarborgd gedurende de ganse lopende getrouwheidsperiode.) storting van verworven getrouwheidspremie 01/01 ; 01/04 ; 01/07 ; 01/10 3. Valutadatum basisrente storting in contanten verrichtingsdatum + 1 kalenderdag afgifte cheque aan de loketten van bpost dag van de afgifte + 2 kalenderdagen geldafhaling verrichtingsdatum getrouwheidspremie storting in contanten verrichtingsdatum + 1 kalenderdag afgifte cheque aan de loketten van bpost dag van de afgifte + 2 kalenderdagen geldafhaling verrichtingsdatum 4. Saldoverzekering 3 (enkel voor natuurlijke personen onder bepaalde voorwaarden) jaarlijkse bijdrage 3,50 EUR 5. Kernmodaliteiten inzake de getrouwheidspremie Minimale aanhoudingsperiode voor de verwerving van de getrouwheidspremie: Voor de verwerving van de getrouwheidspremie moet het bedrag gedurende 12 opeenvolgende maanden ingeschreven blijven. Een bedrag waarvoor de getrouwheidspremie verworven is, wordt automatisch herbelegd voor een nieuwe getrouwheidsperiode van 12 maanden. Het is mogelijk tot drie keer per jaar bedragen van minimaal 500 euro over te schrijven tussen de gereglementeerde spaarrekeningen bij bpost bank waarvan u (co-)titularis bent, zonder verlies van de opgebouwde getrouwheidspremie. De opvragingen worden aangerekend op de stortingen waarvoor de premieverwerving het minst ver gelopen is. Verlengingen van getrouwheidsperiodes worden voor de toepassing van de regel beschouwd als stortingen Modaliteiten van geldafhalingen in contanten aan de loketten van bpost Onverminderd het artikel 2.2 van de Bijzondere voorwaarden van de Spaarrekening, zijn de geldafhalingen in contanten aan het loket beperkt tot maximum EUR per dag en per rekening. Geldafhalingen in contanten voor een bedrag hoger dan EUR dienen drie bankwerkdagen op voorhand worden aangevraagd. Drie bankwerkdagen na de aanvraag ligt het gevraagde bedrag gedurende vijf bankwerkdagen ter beschikking in het postkantoor waar de aanvraag werd ingediend. 1. Verzending per post III. BRIEFWISSELING (Rekeningafschriften) Postchequerekening portokosten Spaarrekening Maandelijks portokosten dagelijks 0,87 EUR Bedrag van portokosten, aangerekend per verstuurde omslag portokosten 2. Afschriftenprinter Aansluiting Printkosten Verzendingskosten: indien niet afgedrukt na 96 dagen 1,07 EUR 3. PCbanking Verzendingskosten: 3

4 indien geen behandeling na 96 dagen 1,07 EUR 1. Valutadatum IV. GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERSCHRIJVINGEN (SEPA) 1 debet uitvoeringsdatum (*) credit dag van ontvangst van de gelden bij bpost bank (*) (*) voor details met betrekking tot de uiterste tijdstippen van ontvangst, zie punten VI en VII 2. Tarief voor de betaalopdrachten die aan volgende voorwaarden beantwoorden: gebruik van het formulier Europese Overschrijving overschrijving uitgedrukt in EUR afkomstig van of bestemd voor een lidstaat van de Europese Unie, + Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Monaco. vermelding van naam, adres en IBAN (*) van de begunstigde vermelding van de BIC (**) van de bank van de begunstigde standaard uitvoeringstermijn (= niet-dringende betaling) gedeelde kosten (shared ***) is het tarief gelijk aan het tarief van de binnenlandse overschrijvingen die variabel is in functie van de gekozen rekeningformule, en vervat is in het basispakket of omschreven is in de overschrijdende verrichtingen (= tarief voor papieren overschrijvingen) (*) IBAN (International Bank Account Number): is de internationaal gestandaardiseerde structuur voor rekeningnummers. Het nationaal rekeningnummer is een deel van IBAN. (**) BIC (Bank Identifier Code): Internationale identificatiecode die toelaat de bank van de begunstigde te identificeren. (***) SHARED: gedeelde kosten - d.w.z. waarbij enkel de kosten die in België veroorzaakt werden ten laste zijn van de cliënt. V. OVERIGE BUITENLANDSE BETALINGEN GRENSOVERSCHRIJDENDE overschrijvingen die niet beantwoorden aan één of meerdere SEPAvoorwaarden en alle andere INTERNATIONALE overschrijvingen. 1. Valutadatum Debet uitvoeringsdatum (*) Credit dag van ontvangst van de gelden bij bpost bank (*) (*) voor details met betrekking tot de uiterste tijdstippen van ontvangst, zie punten VI en VII 2. Tarief overschrijvingen ten gunste van een buitenlandse postrekening of bankrekening vaste kosten: 1 + evenredige kosten boven EUR 0,20 % + evenredige kosten boven EUR 0,10 % bijkomende kosten voor dringende overschrijving 1 maximum kosten per verrichting 15 inkomende creditorders transactie van een bedrag kleiner dan of gelijk aan EUR 5,00 EUR transactie van een bedrag hoger dan EUR 1 kosten voor uitvoering via bankcheque correspondentiekosten of commissielonen, aangerekend door buitenlandse bankier-correspondent, afhankelijk van de keuze wie de kosten draagt en met een minimum van: - OUR = alle kosten worden betaald door de opdrachtgever - SHARED = de opdrachtgever en de begunstigde betalen elk de helft - BEN = alle kosten zijn ten laste van de begunstigde 15,00 EUR aangerekende kosten, met een minimum van: 2 1 4

5 kosten voor inning van deviezen op USD, GBP, CHF, CAD rekening 5,00 EUR Klachtenprocedure: Schrijven naar bpost Brussel. Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, gelieve uw klacht schriftelijk mede te delen aan de Dienst Customer Services van bpost bank Markiesstraat 1/ Brussel. Laatste middel: Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen, Belliardstraat bus Brussel, Referentiewisselkoersen: BNP Paribas Fortis VI. UITERSTE TIJDSTIP VAN ONTVANGST BIJ BPOST BANK VOOR DE UITVOERING VAN UITGAANDE BETALINGEN EN DEBITERING MET VALUTA DAG (=D) SEPA overschrijving Binnen bpost bank u Buiten bpost bank u Overige niet-sepa overschrijvingen u Betalingen via Isabel Unitair u XML-bestand u CIRI-bestand u Dringende betalingen (enkel mogelijk via Isabel) Indien XML-bestand u Indien CIRI-bestand u Overschrijvingen ingebracht na dit uiterste tijdstip worden behandeld op de eerstvolgende bankwerkdag 2. Onder voorbehoud van de goede werking van de betaalsystemen. VII. UITERSTE TIJDSTIP VAN ONTVANGST BIJ BPOST BANK VOOR DE BINNENKOMENDE BETALINGEN EN CREDITERING MET VALUTA DAG (=D) Uiterste tijdstip : 16 u. Binnenkomende bedragen buiten dit tijdstip worden behandeld op de eerstvolgende bankwerkdag 2. Onder voorbehoud van de goede werking van de betaalsystemen. VIII. TERMIJNREKENING (enkel voor rechtspersonen) modaliteiten minimum bedrag EUR Looptijd: minimum 1 dag, maximum 1 jaar creditrente: op aanvraag (gegarandeerde rentevoet gedurende de ganse looptijd) IX. VERRICHTINGEN OP AFSTAND telebankieren abonnement bpo PHONEbanking telefonische oproep ten laste van de cliënt Direct Banking PCbanking en/of Mobile Banking inbegrepen : 1 abonnement, 1 kaartlezer, EUR (*) 1 bankkaart bijkomende kaartlezer 25,00 EUR 5 aansluiting Internet ten laste van de cliënt Bancontact app download app Isabel (multibancaire PC Banking) abonnement ISABEL Volgens tarief Isabel, op aanvraag (*) Voor de cliënten die reeds over een bankkaart beschikken op het moment van de onderschrijving, wordt dit bedrag verminderd met het bedrag van de kostprijs van de kaart. X. EFFECTENDEPOT de Bank aanvaardt enkel waarden gecommercialiseerd door bpost bank, Staatsbons en effecten (Kasbons en Beveks) uitgegeven door de Belgische banken van de groep BNP Paribas Fortis enkel voor natuurlijke personen 5

6 dossierkosten 5 bewaarloon 5 Het overzicht zal een keer per jaar gratis opgestuurd worden. XI. VERRICHTINGEN OP EFFECTEN inning, betaling, verkoop of terugkoop van roerende waarden die niet gecommercialiseerd door bpost bank en niet bij de Bank herbelegd worden niet door bpost bank gecommercialiseerd worden en bij de Bank herbelegd worden verkoop op de beurs van Staatsbons aan toonder, materieel of onder effectendepot: makelaarsloon berekend op het globaal bruto bedrag, de verlopen interesten inbegrepen o Vervaldag < 1jaar 0,30 % o Vervaldag > 1jaar en Bedrag EUR 0,50 % o Vervaldag > 1jaar en Bedrag > EUR 0,30 % Kosten correspondent + 25,00 EUR/ISINcode Kosten van de correspondent minimum 25,00 EUR vermeerderd met de taks op beursverrichtingen 0,09 % (max.65) Voordelen (art. 7 KB 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten).bpost bank kan, in zijn hoedanigheid van distributeur, vergoedingen ontvangen: BEVEK: vanwege de beheerders van de instellingen voor collectieve belegging, plaatsingscommissies gelijk aan enerzijds de instaprechten en aan anderzijds een percentage van de beheersvergoeding onder de vorm van retrocessies. In het algemeen situeert dit percentage zich tussen 45% en 75%. Staatbons: vanwege de Belgische Staat, per uitgifte een plaatsingscommissie berekend op basis van het geplaatste bedrag. De commissie wordt vastgelegd door de Algemene Administratie van de Thesaurie. bpost bank kan aan bpost, NV van publiek recht, commissies verlenen ter vergoeding van dienstverlening die bpost verricht in het kader van de commercialisering van deze effecten. Bijkomende inlichtingen hieromtrent zijn beschikbaar op verzoek gericht aan de Dienst Product Management, Sales and Services van bpost bank, Markiesstraat 1/2, 1000 Brussel. bpost bank en bpost kunnen eveneens vorming genieten van de uitgevers teneinde de kwaliteit van hun dienstverlening op te trekken. 1. Dossiers nalatenschappen 5 XII. DIVERSEN voor dossiers met een duurtijd van meer dan 12 maanden, beheerskosten per volledige periode van 12 maanden Met een totaal aan activa op de geblokkeerde tegoeden <2.500 EUR Met een totaal aan activa op de geblokkeerde tegoeden EUR éénmalige dossierkosten onafhankelijk van de duurtijd van het dossier Met een totaal aan activa op de geblokkeerde tegoeden <2.500 EUR Met een totaal aan activa op de geblokkeerde tegoeden EUR Dossiers derdenbeslag 5 bewarend of uitvoerend 5 3. Opzoekingkosten - duplicaat documenten 5 duplicaat rekeningafschriften van zicht- en spaarrekeningen (inclusief bijlagen), aanvraag tot 12 maanden na uitgifte duplicaat rekeningafschriften van zicht- en spaarrekeningen (inclusief bijlagen), aanvraag meer dan 12 maanden na uitgifte titels (aanmaak van een elektronisch beeld & afdruk van een transactie) overzichten (afdruk van alle verrichtingen op een zichtrekening voor periodes vanaf ) per maandoverzicht binnen lopend kalenderjaar en vorig kalenderjaar per maandoverzicht van voor vorig kalenderjaar 6,00 EUR/aanvraag 6,00 EUR/ uittreksel 4,00 EUR/ stuk 2,00 EUR 6,00 EUR 6

7 attest ter bevestiging van een betaling 5,00 EUR per stuk 4. Kosten voor jaarafschriften 5 voor bedrijfsrevisoren (per pakket van 5 rekeningen, per juridische entiteit) 8 5. Kosten voor een bankidentificatie afschrift en andere attesten 5 Notarisattesten: automatische verzending per kalendertrimester (saldo per 31/3, 30/6, 30/9 en 31/12) Overige bankidentificatie afschriften en attesten, op aanvraag 0 15,00 EUR 6. Kosten voor dossiers onregelmatige debetsaldi Éénmalige kost bij de opstart van een dossier 20,00 7. Kosten huurwaarborgspaarrekening (met eenmalige storting) 1 SEPA = Single Euro Payments Area = geïntegreerde Europese betaalmarkt Landen van de SEPA-zone: de EER-landen + Zwitserland en Monaco De EER-landen: Noorwegen, IJsland, Liechtenstein + de EU-landen EU-landen: 15 staten die de Euro aanvaard hebben (Duitsland, Oostenrijk, België, Spanje, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Slovenië, Nederland, Portugal, Cyprus en Malta) plus 12 andere staten (Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en Roemenië) plus bepaalde Overzeese gebieden (Guadeloupe, Guyana, Martinique, Réunion, Azoren, Madeira, Mayotte, Saint Pierre, Miquelon en Canarische eilanden). 2 Bankwerkdag = elke kalenderdag, behalve zaterdagen en zondagen, feestdagen en bankholidays 3 bpost bank nv, Markiesstraat 1/ Brussel, erkend onder FSMA-nr A, treedt op als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv, E.Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel. De u aangeboden producten van AG Insurance nv worden verdeeld via de distributiekanalen van bpost nv van publiek recht, maatschappelijke zetel muntcentrum, 1000 Brussel, erkend als verzekeringstussenpersoon onder FSMA-nr ca-cb. 4 Rechtspersonen: de kosten voor bijkomende verrichtingen zullen verminderd worden ten belope van 0,50 % op het jaarlijks gemiddelde saldo op rekening (met een maximum van het te betalen bedrag). 5 21% BTW inbegrepen Conform het artikel 44 van het BTW wetboek zijn de tarieven op de ontvangst- en betaalverrichtingen niet onderworpen aan BTW of bpost bank heeft geopteerd voor de vrijstelling van BTW. Andere dan ontvangst- en betalingsverrichtingen zijn onderworpen aan 21% BTW. In de gevallen waar dit BTW-tarief van 21% van toepassing is, is de BTW inbegrepen en wordt er een verwijzing naar de voetnoot 6 Bijkomende en/of gepersonaliseerde inlichtingen kunnen verkregen worden aan het loket van bpost of op het telefoonnummer PostInfo 022/ bpost is agent in bank- en beleggingsdiensten (FSMA ca-cb), kredietbemiddelaar voor bpost bank N.V..bpost bank N.V., Markiesstraat 1/2, 1000 Brussel, BTW BE RPR Brussel, BIC BPOTBEB1 IBAN BE

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) I. ZICHTREKENING In voege op 27/05/2015 opening afsluiting aanrekening ifv de gekozen formule 1 2. Verrichtingen

Nadere informatie

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten)

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst 2 Overzicht 1 I. ZICHTREKENING... 3 1.1 Beheerkosten...

Nadere informatie

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING. - 1 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar)

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING. - 1 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar) - 1 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar) Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING 1.1 Beheerskosten: geen kosten 1.2 Verrichtingen in EUR:

Nadere informatie

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING - 1 - Tarief in voege op 2 januari 2015 (voor wijziging vatbaar) Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING 1.1 Beheerskosten: geen kosten 1.2 Verrichtingen in

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 143 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 14.03.2014 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN)

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 14.03.2014 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 14.03.2014 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) Indien van toepassing is in onze tarieven 21% BTW begrepen. Bijkomende

Nadere informatie

KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen

KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen Geactualiseerd op 17 augustus 2015 Deze tarieven zijn van toepassing op consumenten in de zin van Boek I van het Wetboek van economisch recht van 23

Nadere informatie

TARIEVEN. Geldig vanaf 2 juli 2015

TARIEVEN. Geldig vanaf 2 juli 2015 Beobank NV/SA Maatschappelijke zetel: Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel Tel. 02/626.51.11 BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel IBAN: BE77 9545 4622 6142 BIC: CTBKBEBX FSMA 19688 A TARIEVEN Geldig vanaf

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 03-08-2015 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN)

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) Indien van toepassing is in onze tarieven 21% BTW begrepen. Bijkomende

Nadere informatie

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013 Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013 De klanten jonger dan 25 jaar hebben standaard de Blue-rekening die volledig is. In die Blue-rekening zitten o.m.

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 118 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 skosten

Nadere informatie

Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik

Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702,

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van kracht op augustus 5 In deze folder vindt u een overzicht van de tarieven die betrekking hebben tot: Zichtrekening

Nadere informatie

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Inhoud Rekeningen 4 Standaardelementen 4 Debet- en creditrente voor een zichtrekening zonder

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. Particulieren Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. Particulieren Omdat u graag weet waar u aan toe bent Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor Particulieren Omdat u graag weet waar u aan toe bent Onze kosten in één oogopslag Wilt u voordelig bankieren? Dan bent u bij ING Luxembourg aan

Nadere informatie

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de opening en het gebruik

Nadere informatie

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Onze kosten in één oogopslag Wilt u voordelig bankieren? Dan bent u bij ING Luxembourg aan

Nadere informatie

Informatie over kosten en voorwaarden

Informatie over kosten en voorwaarden Informatie over kosten en voorwaarden In deze folder vindt u de tarieven voor de producten en diensten aangeboden door Bank J.Van Breda & C. Transparant. Alle tarieven zijn inclusief BTW. Waar BTW van

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) (*5) Ongelimiteerd aantal papieren of

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 04/03/2013 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 04/03/2013 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) Ongelimiteerd aantal papieren of elektronische, binnenlandse

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/9/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/9/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/9/2015 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied TARIEVEN Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 april 2013 Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie