Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld)."

Transcriptie

1 Tarieflijst nr. 143 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten Openen van de rekening Afsluiten van de rekening Jaarlijkse aanrekening: - voor natuurlijke personen (inclusief zelfstandigen en onverdeeldheden) uitgezonderd feitelijke verenigingen - voor niet-natuurlijke personen - zichtrekening A.2 Verrichtingskosten (ongeacht het aantal verrichtingen) Overschrijvingen, cheques, permanente opdrachten, domiciliëringen Geldafhalingen aan ING en Record Self Bank, ATM ING en ATM Record Geldafhalingen aan Self Bank en ATM s van een andere financiële instelling 0,70 EUR per afhaling A.3 Jaarlijkse creditrente Rentevoet 0,10% Periodiciteit trimestrieel Minimumbedrag (renteloze schijf geldt niet voor zichtrekening) geen rente op eerste schijf van EUR zichtrekeningen: voor jongeren van 12 tot 25 jaar A.4 Jaarlijkse debetrente Recordline: trimestriële afrekening van de intresten 11,00% Niet toegestane overschrijdingen 12,10% Kaskrediet: maandelijkse afrekening van de intresten Basisrentevoet 9,50% plus marge 2,00% plus reserveringscommissie op de kredietlijn 1,50% Niet toegestane overschrijding per maand (surplus) 0,50% A.5 Valutadatum Storting Afhaling Incasso cheque valutering in functie van type en bedrag cheque A.6 Kaarten a) Debetkaarten Natuurlijke personen inclusief zelfstandigen en onverdeeldheden uitgezonderd feitelijke verenigingen Niet-natuurlijke personen 1ste en 2de bankkaart Proton-kaart jaarlijkse kostprijs 5,00 EUR Bancontactkaart met Proton- en Maestrofunctie jaarlijkse kostprijs 20,00 EUR Vanaf 3de bankkaart 5 EUR (Proton-kaart) of 20 EUR 5 EUR (Proton-kaart) of 20 EUR Visa (1ste) jaarlijkse kostprijs 20,00 EUR Visa (2de) jaarlijkse kostprijs 20,00 EUR jaarlijkse kostprijs 20,00 EUR Duplicaat kaart Bancontact-kaart Visa 20,00 EUR 20,00 EUR Standaardlimieten voor debetkaarten (tenzij anders gevraagd door de klant): Max Proton-bedrag Max dagelijkse ATM-afhaling Max wekelijkse ATM-afhaling Max dagelijkse Selfbank afhaling Max wekelijkse Selfbank afhaling Max dagelijkse POS-afhaling Max wekelijkse POS-afhaling 125,00 EUR 600,00 EUR 1.260,00 EUR 1.260,00 EUR 1.260,00 EUR

2 b) Kredietkaarten Geldafhalingen (automaten) In de Eurozone Buiten de Eurozone Betaling POS In de Eurozone Buiten de Eurozone Opvraging Cash Advance c) Tankkaarten Tankservicefunctie gekoppeld aan Bancontact met Proton en Maestro Enkel tankservicefunctie 1,00% van het opgenomen bedrag met een minimum van 2,48 EUR 1,00% van het opgenomen bedrag met een minimum van 2,48 EUR 3,50% + 1,40% wisselkoers op het opgenomen bedrag 1,40% op het opgenomen bedrag 3,50% op het opgenomen bedrag jaarlijks vast recht van 19,00 EUR + 11,00 EUR per kaart (bijkomend aan de kostprijs van de bankkaart) jaarlijks vast recht van 19,00 EUR + 11,00 EUR per kaart A.7 Rekeningverzekering (vanaf 18 jaar) jaarlijkse kostprijs 3,72 EUR B Transactierekening B.1 Beheerskosten Opening Afsluiting B.2 Creditrente 0,00% B.3 Debetrente 6,00% Aanrekening trimestrieel B.4 Valutadatum Storting Geldopneming Incasso cheque valutering in functie van type en bedrag cheque II. GEREGLEMENTEERDE SPAARREKENINGEN A. Voorwaarden A.1 Beheerskosten Opening Afsluiting Jaarlijkse aanrekening Vrijgave huurwaarborg A.2 Jaarlijkse creditrente Basisrente Getrouwheidspremie Gold-spaarrekening* 2,00% 0,50% Klassieke spaarrekening 1,20% 0,30% MAX-spaarrekening * 1,85% 0,40% Beleggersrekening 1,60% 0,40% (0,40% < euro) spaarrekening ** 1,60% 0,40% Huurwaarborgrekening 0,75% 0,25% De betaling van de intresten gebeurt op de 1ste werkdag van de maand die als datum betaling intresten werd gekozen. De intresten zijn vrij van roerende voorheffing tot EUR voor inkomsten De totale tegoeden, bestaande en nieuwe, op naam van rechtspersonen op het volledige gamma van gereglementeerde spaarrekeningen zijn beperkt tot euro. Vanaf 15 juni 2009 kunnen rechtspersonen geen nieuwe gereglementeerde spaarrekening meer openen. * Voor particulieren (incl.gezinnen en zelfstandigen). Maximuminlage euro per klant. ** Voor jongeren van 0 tot 25 jaar. A.3 Valutadatum Basisrente storting kalenderdag volgend op storting geldopneming incasso cheque valutering in functie van type en bedrag cheque Getrouwheidspremie storting kalenderdag volgend op storting geldopneming Opvragingen worden aangerekend op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver is gelopen. A.4 Rekeningverzekering (vanaf 18 jaar) jaarlijkse kostprijs 3,72 EUR Niet van toepassing voor de beleggersrekening - 2 -

3 B Kernmodaliteiten van de getrouwheidspremie voor de spaarrekeningen B.1 Vereiste aanhoudingsperiodes om de getrouwheidspremie te verwerven Ingang vanaf de eerste kalenderdag volgend op de storting. Verworven voor alle nieuwe stortingen die gedurende 12 maanden ononderbroken op de rekening blijven. B.2 Periodes waarover de berekening van de getrouwheidspremie gebeurt - Voor een storting gedaan in januari op een Beleggersrekening en een spaarrekening begint de getrouwheidspremie al te lopen vanaf 01/01 van het lopende jaar. - De Beleggersrekening dient steeds een saldo van minimaal euro te vertonen, zoniet kan een lagere getrouwheidspremie toegekend worden. - Na elke verwerving begint een nieuwe periode van 12 maanden. Het geld moet gedurende deze periode ononderbroken op de rekening staan. B.3 Tijdstip waarop de verworven premie-intresten uit de getrouwheidspremie worden uitgekeerd De betaling van de intresten gebeurt op 31/12 met valuta 01/01 of met valuta de eerste dag van de maand naar keuze. De datum betaling intresten kan door de klant zelf bepaald worden bij het openen van de rekening. Er worden geen intresten toegekend op andere data dan de datum betaling intresten, tenzij de rekening wordt afgesloten. De uitbetaalde intresten worden onmiddellijk opgenomen in de berekening voor de eerstvolgende basisrente en getrouwheidspremie. B.4 LIFO-methode Voor de berekening van de getrouwheidspremie zal er bij elke afhaling eerst een compensatie worden doorgevoerd tussen de opgevraagde en de gestorte bedragen volgens de LIFO-methode (Last In, First Out). Opvragingen worden aangerekend op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver is gelopen. B.5 Voorwaarden speciale acties De bank opent spaarrekeningen aan voorwaarden vermeld in het Algemeen Reglement der Verrichtingen en eventueel aan de tussen haar en de titularis overeengekomen specifieke voorwaarden. De bank kan bij speciale acties bijkomende voorwaarden in het actiereglement voorzien. De bank kan bepaalde voorwaarden en/of beperkingen voorzien, die bindend zijn voor partijen. B.6 Bijkomende informatie Voor bijkomende informatie m.b.t. de berekeningsmodaliteiten van de basisrente en de getrouwheidspremie op uw spaarrekening(en) bij Record Bank, verwijzen we naar het informatiedocument Sparen bij Record Bank, beschikbaar bij uw bankagent of op III. BRIEFWISSELING Kosten voor verzending rekeninguittreksels trimestriële afrekening - de klant maakt een keuze uit de volgende mogelijkheden en frequenties A Zichtrekening Zichtrekening / zichtrekening Dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse verzending naar de klant, per verzonden enveloppe: In Europa Buiten Europa Terbeschikkingstelling of TBS: verzending van de uittreksels naar het agentschap (ongeacht de verzendfrequentie) Afdrukken van de rekeninguittreksels via B Transactierekening Verzending van de rekeninguittreksels naar de klant Terbeschikkingstelling of TBS: verzending van de rekeninguittreksels naar het agentschap Afdrukken van de rekeninguittreksels via C Spaarrekening (alle types) Dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse verzending naar de klant, per verzonden enveloppe: In Europa Buiten Europa Huurwaarborgrekening: maandelijkse verzending naar de klant van de rekeninguittreksels Terbeschikkingstelling of TBS: verzending van de uittreksels naar het agentschap (ongeacht de verzendfrequentie) Afdrukken van de rekeninguittreksels via 0,79 EUR 1,10 EUR 1,25 EUR 15 EUR per jaar 0,79 EUR 1,10 EUR 1,25 EUR 15 EUR per jaar Record Bank is verplicht bij uitbetaling van een mantel en/of coupon van een fysiek geleverde Record-kasbon of note de uittreksels dagelijks te verzenden. Bij uitbetaling op een zicht- of spaarrekening worden de briefwisselingskosten aangerekend voor dagelijkse verzending zoals hierboven vermeld. Bij uitbetaling op een transactierekening zijn geen briefwisselingskosten verschuldigd. Bij uitbetaling van een mantel en/of coupon van een Record-kasbon of note in effectenrekening betaalt men tevens geen kosten

4 IV. TERMIJNPLAATSINGEN (Roerende voorheffing: 15%) IV.1 Record Renteplan Looptijd Looptijd (van tot) Rentevoet 1 jaar 1 jaar t.e.m. 1 jaar en 6 maanden 1,15% 2 jaar 1 jaar en 7 maanden t.e.m. 2 jaar en 6 maanden 1,75% 3 jaar 2 jaar en 7 maanden t.e.m. 3 jaar en 6 maanden 2,35% 4 jaar 3 jaar en 7 maanden t.e.m. 4 jaar en 6 maanden 2,70% 5 jaar 4 jaar en 7 maanden t.e.m. 5 jaar en 6 maanden 2,95% 6 jaar 5 jaar en 7 maanden t.e.m. 6 jaar en 6 maanden 3,00% 7 jaar 6 jaar en 7 maanden t.e.m. 7 jaar en 6 maanden 3,50% 8 jaar 7 jaar en 7 maanden t.e.m. 8 jaar en 6 maanden 3,55% 9 jaar 8 jaar en 7 maanden t.e.m. 9 jaar en 6 maanden 3,70% 10 jaar 9 jaar en 7 maanden t.e.m. 10 jaar 3,85% Kapitalisatierentevoet = rentevoet van de plaatsing IV.2 Gewone termijnplaatsingen op korte termijn (< 1 jaar) Deze rentevoeten wijzigen dagelijks. Voor de meest recente rentevoeten, neem contact op met uw bankagent. IV.3 Gewone termijnplaatsingen op lange termijn (=/> 1 jaar) 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar Termijnplaatsing zonder kapitalisatie 1,75% 2,35% 2,95% 3,25% 3,45% 3,45% 3,90% 3,90% Termijnplaatsing met kapitalisatie* - 2,35% 2,95% 3,25% 3,45% 3,45% 3,90% 3,90% * Kapitalisatierentevoet = rentevoet van de plaatsing V. WISSELVERRICHTINGEN (Dit product wordt niet aangeboden) VI. INTERNATIONALE VERRICHTINGEN A Europese of SEPA betalingen Inkomende en uitgaande betalingen in Euro naar: - een land binnen één van de lidstaten van Europese Unie (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden) - of naar IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland - met correcte vermelding van het IBAN-rekeningnummer van de begunstigde en de identificatiecode BIC van diens bank en de volledige naam en adresgegevens van begunstigde en opdrachtgever B Internationale niet SEPA betalingen Uitgaande internationale betalingen met de begunstigde buiten de SEPA zone in Euro of in vreemde munten 0,10% + BTW (min. 6,00 EUR en max. 100,00 EUR) + kosten aangerekend door ING bij kostenverdeling OUR (OUR betekent dat de opdrachtgever van de betaling de kosten betaalt) Inkomende internationale betalingen waarvan: - opdrachtgever niet afkomstig is van de Europese unie of IJsland/Liechtenstein/Noorwegen/Zwitserland of - bedrag niet in Euro of - bedrag in Euro > EUR of - IBAN en/of BIC code niet correct zijn en/of niet overeenstemmen of - naam- en adresgegevens van de begunstigde onvolledig zijn of - de kostenverdeling niet OUR is (OUR betekent dat de opdrachtgever van de betaling de kosten betaalt) 0,10% + BTW (min. 6,00 EUR en max. 100,00 EUR) Alle overige inkomende internationale niet SEPA betalingen in Euro en < EUR, met correcte vermelding van het IBANrekeningnummer van de begunstigde en de BIC code van Record Bank en volledige naam- en adresgegevens van de begunstigde C Incasso van buitenlandse cheque op rekening Cheques geboekt als onder gewoon voorbehoud 0,10 % (min 6,00 EUR en max. 100,00 EUR) Cheques geboekt als credit na incasso 0,10 % (min 6,00 EUR en max. 100,00 EUR) + eventuele correspondentiekosten (verschillen per correspondent en per land) De valutering en de beschikbaarheid op de rekening zijn in functie van het bedrag en de emittent van de cheque. D Navraag bevestiging van een buitenlandse overschrijving 6,00 EUR - 4 -

5 E Kosten gebruik van bankkaarten in het buitenland Geldopname aan geldautomaten Betaling in handelszaken % van het bedrag forfait % van het bedrag forfait Gebruik Maestro in eurozone* Gebruik Maestro in land buiten eurozone Vergoeding buitenlandse bank 0,25% Verwerkingsprovisie 1,74 EUR 0,61 EUR Wisselmarge 1,40% 1,40% Maximumkosten voor geldopname aan geldautomaten in een land buiten eurozone 9,99 EUR *Behoren tot eurozone: (België, Cyprus, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje) VII. CONSUMENTENKREDIET Een prospectus, verplicht gesteld bij de wet van 1 januari 2004 op het consumentenkrediet, is beschikbaar. Type van het krediet Kredietbedrag Duur Jaarlijks kosten- Maandelijkse betaling percentage (J.K.P.) Lening op afbetaling EUR 24 maanden 13,50% 118,53 EUR Lening op afbetaling EUR 36 maanden 12,50% 165,68 EUR Lening op afbetaling EUR 60 maanden 11,99% 274,13 EUR Nieuwe auto EUR 48 maanden 7,65% 241,29 EUR Espace Card* EUR - Wettelijk tarief * Kaartkosten 1,24 euro en beheerskosten 1,86 euro. VIII. HYPOTHECAIR KREDIET Een prospectus, verplicht gesteld bij de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, is beschikbaar. IX. KOFFERS Afmetingen (BxH = cm²) Jaartarief ,21 EUR ,84 EUR ,09 EUR ,36 EUR ,35 EUR B: breedtes tussen 30 en 39 cm worden beschouwd als 30 cm, breedtes tussen 40 en 49 cm als 40 cm, enz. Prijzen zijn jaarlijks te indexeren. Openbreken koffer t.g.v. verlies van sleutel en/of geheime code voorschot van 300,00 EUR (incl. 30,00 EUR administratiekosten) X. VERRICHTINGEN OP AFSTAND Abonnement 1ste Digipass Vervanging Digipass ING Self Bank (saldo zichtrekening raadplegen, geld afhalen, overschrijvingen invoeren). 20,00 EUR XI. KASBONS (Roerende voorheffing: 15%) XI.1 Kasbons 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 10 jaar Kasbons (jaarlijkse coupon) 1,75% ,90% - Groeibons (facultatieve kapitalisatie aan 1,50%) - - 2,95% - 3,45% 3,45% Kapitalisatiebon* - - 2,95% - 3,45% 3,45% - 3,90% 4,20% 3/5 jaar progressief - - 2,95% 3,25% 3,45% Kapitalisatiebon 4/7 jaar* ,25% - - 3,90% - - Distribon (jaarlijkse coupon) ,90% - - Duo-distribon (5 coupons van 8,40%) ,20% * Kapitalisatierentevoet gelijk aan nominale rentevoet. XI.2 Sterbons 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar Sterbon (jaarlijkse coupon) Kapitalisatiesterbon* * Kapitalisatierentevoet gelijk aan nominale rentevoet

6 Diverse kosten Diverse kosten Deze kosten worden aangerekend op de rekening. Basis-bankdienst 13,58 EUR Centraal aanmaken bankcheques Terugzending van zelf uitgeschreven ongedekte cheque Definitieve weigering van cheques Dringende betaling SWIFT 15,00 EUR Aanmaningsbrief niet toegelaten debetstand: aangetekende brief Muntafdrachten Eerste 25 muntafdrachten per klant Vanaf 26ste muntafdracht 3 EUR (+ BTW) Transfer naar andere instelling van Record kasbons en notes 25,00 EUR + BTW Dossierkosten bij afhandeling dossier nalatenschappen 50,00 EUR Beslag: afgifte van een verklaring voor een beslag onder derden onderworpen aan het Gerechtelijk Wetboek, voor een vereenvoudigd derdenbeslag onderworpen aan het KB/WIB of BTW-wetboek of een strafrechterlijk beslag. 61,65 EUR Opzoeking detail van kaarttransacties Wettelijke opzoekingkosten bij overdracht naar Deposito- en Consignatiekas 10% v totaal klantentegoed (Wet Slapende Tegoeden 24/07/08) (max. 200 EUR/klant) Opzoekingen en attesten De opzoeking start nadat de aanvrager het bedrag heeft betaald. Klanten die voor zichzelf informatie vragen betalen op rekening , erfgenamen die in het kader van een nalatenschap informatie opvragen betalen op rekening Als de opzoekingkosten het administratieve forfait overschrijden, kan een bijkomend bedrag worden gevraagd. Attestering Bankdeposito Aanvraag fotokopie van een document, cheque of overschrijvingsformulier Attest (saldobevestiging, solvabiliteit, identificatiebevestiging, alimentatie), per kalenderjaar Overzicht bewegingen (historiek), per kalenderjaar en per historiek 20,00 EUR max. 100,00 EUR Duplicaat rekeninguittreksel tot 1 maand na verzenddatum uittreksel meer dan 1 maand na verzenddatum uittreksel en tot 10/02/2007 vóór 10/02/2007: historiek (duplicaat niet mogelijk), per kalenderjaar Attest voorlopig bewindvoerder voor vredegerecht (deze kosten worden aangerekend op de rekening) Opzoekingen voor derden 2,50 EUR (max. 25 EUR) 20,00 EUR (max. 100 EUR) De opzoeking start nadat de aanvrager het bedrag heeft betaald op rekening Inlichtingen gevraagd door derden * Bankonderzoek voor particulieren * OCMW: Opzoeking per dossier klant * Overzichten bewegingen op rekeningen/jaar * Opzoekingen voor een advocaat: vraag over klant natuurlijke persoon * Bijkomende opzoekingen per uur voor meer informatie * Opzoekingen voor een advocaat: vraag over klant rechtspersoon * Overzichten bewegingen op rekeningen/jaar * De opzoeking start nadat de aanvrager het bedrag heeft betaald op rekening Bankbevestiging: dossier zonder krediet Bankbevestiging: dossier met krediet(en) OCMW: Opzoeking per dossier niet klant Gerechtelijke vorderingen Eenvoudige identificatie van bankrekening Uitvoering van een vordering op bankrekening 37,51 EUR 90,75 EUR 18,75 EUR 24,20 EUR Bijkomende informatie, onder meer inzake de berekeningsmodaliteiten van de basisrente en de getrouwheidspremie op uw spaarrekeningen (informatiedocument Sparen bij Record Bank ), kunt u aan het loket krijgen of via TARIEF IN VOEGE OP 1 JANUARI

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

COMFORTABEL ALL-IN-ONE KIES ZELF UW VASTE MAANDBEDRAG

COMFORTABEL ALL-IN-ONE KIES ZELF UW VASTE MAANDBEDRAG APRIL 2014-77 11 556 200 COMFORTABEL ALL-IN-ONE KIES ZELF UW VASTE MAANDBEDRAG FINANCIERING ONDERHOUD GARANTIE RENAULT Financial Services Boeingavenue 275, 1119 PD Schiphol-Rijk Postbus 75760, 1118 ZX

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK

GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK Deze gids werd gerealiseerd door Science Pratique SA ( Frankrijk ) dankzij : de Europese

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden

Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden Tarief in voege op 7 april 25 Aan- en verkoop van effecten 3. Fondsen 3.2 Aandelen, warrants en vastgoedcertificaten 4.3 VVPR-strips, inschrijvings-

Nadere informatie

Vorige tarieven. Abonnementen: Herlaadkaarten:

Vorige tarieven. Abonnementen: Herlaadkaarten: Vorige tarieven Abonnementen: Exprimo Generation MTV Generation XL Mobile Pack Generation Internet Mobile Packs met Smile Together ProxiFun Proximus Easy &Easy Proximus Smart ProxiTime Smile XL Herlaadkaarten:

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening Eenvoudig veranderen van betaalrekening Overstapservice, een handig hulpmiddel De Overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. Deze service maakt veranderen van betaalrekening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen Referte: REI.002 201503 REI.002-V1 OPTIMCO N.V. - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen. Rotterdam 28 februari 2013

SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen. Rotterdam 28 februari 2013 SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Rotterdam 28 februari 2013 Inhoudsopgave Wat is SEPA? 3 SEPA-incasso 9 SEPA-bestandsformaten 16 Bijlage: Voorbeeld SEPA-machtigingsformulier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Tarievenoverzicht. Bellen. . Het extra rekening. Red. Red Business Essential. Super. mms in de bundel. voor meer informatie

Tarievenoverzicht. Bellen. . Het extra rekening. Red. Red Business Essential. Super. mms in de bundel. voor meer informatie Vodafone Zakelijkee Tarieven per 6 Oktober 2014 Tarievenoverzicht Basic 100 Basic 275 Maandbedrag van het abonnement inclusief (smart)phone (*a)) Maandbedrag van het Sim Only abonnement 1 jaar j Maandbedrag

Nadere informatie

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde S&E Consulting bvba S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde Tel.: +32 (0)52 21.45.08 Fax.: +32 (0)52 22.64.39 www.sne-consulting.be Algemene Voorwaarden 1. Toepassingsgebied a. Onderhavige

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie