Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik"

Transcriptie

1 Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen voor privé gebruik

2 I. Zichtrekeningen I.I Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) (*5) Ongelimiteerd aantal papieren of elektronische, binnenlandse en/of SEPA verrichtingen. Een debetkaart (functies Bancontact- Maestro) met ongelimiteerd aantal afnames via ATM of betalingen binnen EU in euro, rekeninguitreksels en diensten BKCP Online. - Rentevoet 0,00 % - Kasfaciliteit en overschrijding(1) zie Punt VII.2 - Nalatigheidsinteresten: zie Punt VII.3 5 Valutadata - Alle verrichtingen Dag 6 Jaarlijkse bijdrage saldorekeningverzekering (*) 5 Geen nieuwe polissen vanaf 1/1/2008. Facultatief. Voorbehouden aan natuurlijke personen. 7 Debetkaarten - Per bijkomende kaart 0,82 (0,68 + btw) - Nieuwe Pincode, regularisatie kaart Gratis blokkering/deblokkering v/d kaart 8 Kredietkaarten (*) - Eerste Visa Classic Gratis - Per bijkomende Visa Classic 1,66 - Visa Gold 3,33 - Per bijkomende Visa Gold 1,66 - Voor elk duplicata van een kaart 10 I.II. Classic voorwaarden (***) - Opening, afsluiting Gratis - Maandelijkse bijdrage beheer (*) 1,00 - Bijdrage diensten BKCP online 0,16 (0,13 + btw) 2 Basispakket - Maandelijkse bijdrage (a) 2,00 (1,65 +btw) - Per bijkomende verrichting (b) 0,35 (0,29 +btw) (a) Basispakket voor 48 verrichtingen per jaar inclusief een ongelimiteerd aantal afnames via ATM of betalingen binnen EU in EUR en «electronische» binnenlandse overschrijvingen en/of SEPA verrichtingen. (b) Alle papieren binnenlandse overschrijvingen en/of SEPA verrichtingen, betalingen en inningen van cheques in België, stortingen en afhalingen op de rekening met uitzondering van de verrichtingen op afstand. - Rentevoet 0,00 % - Kasfaciliteit en overschrijding(1) zie Punt VII.2 - Nalatigheidsinteresten: zie Punt VII.3 5 Valutadata 6 Jaarlijkse bijdrage saldorekeningverzekering (*) 5 Geen nieuwe polissen vanaf 1/1/2008. Facultatief. Voorbehouden aan natuurlijke personen. 7 De debetkaarten - Eerste debetkaart 1,65 (1,37 + btw) - Per bijkomende debetkaart 0,82 (0,68 + btw) 8 De kredietkaarten (*) - Visa Classic 1,66 - Per bijkomende Visa Classic 1,66 - Visa Gold 3,33 - Per bijkomende Visa Gold 1,66 - Voor elk duplicata van een kaart 10 I.III. Jongeren Zichtrekening (****) - Opening, afsluiting Gratis - Maandelijkse bijdrage beheer (*) Gratis - Bijdrage diensten BKCP online Gratis 2 Verrichtingen in euro - Ongelimiteerd aantal afnames via ATM of betalingen binnen EU in EUR, uittreksels en diensten via BKCP online - Per manuele verrichting (a) 0,00 (a) Alle papieren binnenlandse overschrijvingen en/of SEPA verrichtingen, betalingen en inningen van cheques in België, stortingen en afhalingen op de rekening met uitzondering van de verrichtingen op afstand - Rentevoet 0,25 % - Kasfaciliteit en overschrijding(1) zie Punt VII.2 - Nalatigheidsinteresten: zie Punt VII.3 5 Valutadata 6 De debetkaarten - Eerste debetkaart Gratis - Per bijkomende debetkaart 0,82 (0,68 + btw) 7 De kredietkaarten (*) (2) - Visa Classic 1,66 - Per bijkomende Visa Classic 1,66 - Visa Gold 3,33 - Per bijkomende Visa Gold 1,66 - Voor elk duplicata van een kaart 10 (1) Alleen toegankelijk voor meerderjarigen. (2) Alleen toegankelijk voor meerderjarigen. Onderworpen aan het uitdrukkelijke en voorafgaande akkoord van de bank. I.IV. Investor Account - Opening,afsluiting Gratis - Jaarlijkse bijdrage Gratis 2

3 2 Jaarlijkse bruto creditrente - Rentevoet 0,25 % 3. Jaarlijkse bruto debetrente - Nalatigheidsinteresten zie Punt VII Valutadata IV.. Voorwaarden basisbankdienst (cf. wet 24/03/03 (BS 15/05/03) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 1,23 (1,02 + btw) Inhoud van diensten: zie document opening basisbankdienst, beschikbaar in het kantoor op eenvoudige aanvraag. - Rentevoet 0,00 % - Nalatigheidsinteresten zie punt VII.3 5 Valutadata Zie punt I.II.5. 6 Debetkaarten - Eerste debetkaart met functie Bancontact Gratis - Per bijkomende debetkaart 1,65 (1,37 + btw) met functie Bancontact II.Gereglementeerde spaarrekeningen (Vrijstelling van de roerende voorheffing binnen de toegestane fiscale limiet) II.I. BKCP Loyalty (*) 2 Jaarlijkse bruto creditrente vanaf de 1e euro: 2a Voor een saldo gelijk aan of boven euro - Basisrente 0,05 % - Getrouwheidspremie 0,65 % 2b Voor een saldo onder de euro - Basisrente 0,01 % - Getrouwheidspremie 0,65 % 3 Valutadata II.II. BKCP Excellence (*) 2 Jaarlijkse bruto creditrente vanaf de 1e euro: - Basisrente 0,40 % - Getrouwheidspremie 0,10 % 3 Jaarlijkse bijdrage saldorekeningverzekering 5 Facultatief. Voorbehouden aan natuurlijke personen. Geen nieuwe polissen vanaf 1/1/ Valutadata II.III. BKCP Jongeren Spaarrekening (*) 2 Jaarlijkse bruto creditrente vanaf de 1e euro: - Basisrente 0,50 % - Getrouwheidspremie 0,25 % 3 Valutadata zie punt II.II.4 II.IV. Spaarrekening (*) 2 Jaarlijkse bruto creditrente - Basisrente 0,10 % - Getrouwheidspremie 0,10 % 3 Valutadata Zie punt II.II.4. II.V. Berekeningswijze van de intresten en premies van de gereglementeerde spaarrekeningen 1 Basisrentevoet - Valuta datum storting Dag - Valuta datum afname Dag - Berekeningsbasis 365 dagen - Datum van boeking 31/12 2 Getrouwheidspremie Berekening: premie toegekend zodra het geld 12 maanden op de rekening blijft staan. De getrouwheidspremies zullen trimestrieel uitbetaald worden. Datum van boeking: de eerste maand van het trimester volgend op deze van de verwerving. 3 Debetrente: Aan de titularis van dit spaardeposito mag geen debetrente worden gevraagd. 4 Overdracht: In geval van een overdracht van een spaardeposito naar een ander spaardeposito geopend op naam van minstens één gemeenschappelijke titularis bij dezelfde instelling, anders dan krachtens een doorlopende opdracht uitgevoerd, blijft de premieverwervingsperiode voor het eerste spaardeposito verworven. De voorwaarde hiervoor is dat het bedrag van de overdracht minimaal 500 euro bedraagt en de betrokken titularis tijdens hetzelfde kalenderjaar nog geen drie soortgelijke overdrachten vanop hetzelfde spaardeposito heeft uitgevoerd. De rentevoet van de getrouwheidspremie op het overgedragen bedrag wordt berekend als een gemiddelde van de rentevoeten van de getrouwheidspremies van de verschillende rekeningen, gewogen naar de periode waarin de fondsen op elk van die rekeningen zijn blijven staan. 5 Herinnering aan de fiscale verplichtingen Voor zover geen volkomen conformiteit bestaat tussen de toestand aan de bron en de definitieve fiscale toestand van de (mede)houders van (een) gereglementeerd(e) spaardeposito( s), wijst BKCP de betrokken cliënten nogmaals op: - Hun verplichting om in hun belastingaangifte de interesten van hun gereglementeerde spaarrekening die de wettelijke vrijstelling overtreffen en waarop door de bank geen roerende voorheffing is afgehouden aan de bron te vermelden. Elke belastingplichtige heeft recht op een vrijgesteld bedrag van 1880 euro rente voor de inkomsten van Hun mogelijkheid om de roerende voorheffing desgevallend te recupereren op de bedragen die a posteriori onbelaste inkomsten zijn. Vanaf 2008 wordt de vrijstelling van roerende voorheffing berekend op basis van de consolidatie van al de gereglementeerde spaarrekeningen die de cliënt bij BKCP heeft. 3

4 III. Niet gereglementeerde spaarrekeningen III.I. Niet gereglementeerde spaarrekening (*) - Opening, afsluiting Gratis - Jaarlijkse bijdrage beheer rekening 10 2 Jaarlijkse bruto creditrente - Basisrente 0,25 % 3 Valutadata Zie punt II.II.4 IV. Termijnrekeningen en kasbonrekeningen - Opening, afsluiting, hernieuwing, jaarlijkse bijdrage Gratis - Roerende voorheffing Wettelijk rentevoet BKCP termijnrekeningen - Minimumbedrag Brutorente 1-3 weken Beschikbaar in kantoor maanden Beschikbaar in kantoor BKCP kasbonrekeningen - Minimumbedrag Brutorente 1-10 jaar Beschikbaar in kantoor Deze rentevoeten veranderen dagelijks en zijn steeds beschikbaar in uw agentschap en op de website. V. Rekeninguittreksels Zicht- Rekeningen* *Buiten Investor Account **Buiten de jongeren spaarrekening Spaarrekening ** Investor Account Andere rekeningen Via BKCP Online Gratis Gratis Gratis Gratis Per post Frequentie Régle 1 / enveloppe Carnet 1 / enveloppe Gratis 1 / enveloppe Dagelijks Ja Neen Ja Ja Wekelijks Ja Neen Ja Ja Maandelijks Ja Ja Ja Ja Trimestriel Neen Ja Neen Neen VI.IIl. Tarieven (per transactie) 1 Betalingen naar het buitenland - SEPA zie punt I.I.2, I.II.2 - Andere 25 euro (20,66 + btw) 2 Betalingen vanuit het buitenland - SEPA zie punt I.I.2, I.II.2 - Andere 10 (8,26 + btw) - Inning buitenlandse cheque 10 (8,26 + btw) 3 Bijkomende kosten voor het buitenland - Kosten van bevestiging 12,50 (10,33 + btw) (per fax, ,...) aan begunstigde/opdrachtgever - Kosten prioritaire overschrijving (Target 2) 10 (8,26 + btw) - Betaling via cheque 10 (8,26 + btw) 4 Andere kosten - Verwerping van een betaling 7,50 (6,20 + btw) - Historiekaanvraag van een betaling 10 (8,26 + btw) - Intrekking of annulering 15 (12,40 + btw) van een betaling - Opzoekingen van uitgevoerde verrichtingen: Minder dan 3 maanden Gratis Tussen 3 maanden en 1 jaar 15 (12,40 + btw) Meer dan 1 jaar 25 (20,66 + btw) 5 Kosten van correspondenten Min. 1,75 (1,45 + btw) De correspondenten kunnen kosten aanrekenen, dewelke verschillen van bank tot bank en van land tot land en dit voor niet-sepa betalingen. 6 Wisselkoers De wisselkoers is de referentierentevoet van ECB. VII. Consumentenkredieten 1 Lening op afbetaling Lenine op afbetaling Kredietbedrag Duur (uitgedrukt in maanden) Deze kredieten worden toegekend voor de courante voorbeelden als auto s, keukens, meubilair, etc. Voor een voorstel op maat neemt u best contact op met uw BKCP-kantoor. 2. (a) Geoorloofde debetstand op een rekening die binnen een maand moet worden afgelost (b) Overschrijding (enkel voor Visakaart gebruikers) JKP Deb etrentevoet Termijnbedrag ,96% 6,96 % 458, ,97% 5,97 % 538, ,56% 8,56 % 254,90 VI. Internationale betalingen VI.I. Wat is een SEPA betaling? De SEPA betaling is een betaling die aan de volgende voorwaarden voldoet: - Europese betaling waarbij de rekening van de opdrachtgever en die van de begunstigde in een land van de Europese Unie gedomicilieerd zijn. - Het bedrag van de betaling is uitgedrukt in euro. - Op de betalingsopdracht moeten het IBAN nummer van de begunstigde en de BIC code van de bank van de begunstigde correct vermeld worden. - Niet dringende betalingen (a)geoorloofde debetstand - (b) Overschrijding Excellence voorwaarden Kredietbedrag 650 / 1249 Duur Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) Debetrentevoet Aan te zuiveren bedrag na een maand 1 maand 8,00% 8,00 % Debetsaldo VI.Il. Wat is een grensoverschrijdende betaling? Een grensoverschrijdende betaling is een betaling waarbij de rekening van de opdrachtgever en de rekening van de begunstigde in een verschillend land van de EU gedomicilieerd zijn. Classic Voorwaarden/ Jongeren zichtrekening 650 / maand 10,50% 10,50 % Debetsaldo 4

5 3. De Nalatigheidinteresten Excellence Voorwaarden Investor account Classic voorwaarden/ Jongeren zichtrekening/ Basisbankdienst 8,80 % 11,55 % XI.Il. Credit transacties Transacties: Termijn Cutt-Off - Domiciliëringen of Sepa 1 dag D-1 - Afgifte cheque 2 dagen 16u - Andere dag 13u De bovenvermelde termijnen worden met 1 dag verhoogd wanneer de transacties op een papieren drager worden uitgevoerd 4. Kosten Kosten voor herinneringsbrieven voor overschrijdingen op rekeningen: - Gewone herinneringsbrief: 7,50 plus de geldende portkosten - Aangetekende herinneringsbrief: 7,50 plus de geldende portkosten VIII. Hypothecaire kredieten Aan de loketten van de BKCP-kantoren en op de website zijn het tarief en het prospectus beschikbaar die volgens de wet van 4 augustus 1992 betreffende het hypothecair krediet verplicht zijn. IX. Kluis - Jaarlijkse bijdrage 25 (20,66 + btw) X. Verrichtingen op afstand 1 Debetkaart - Geldafnames buiten de EU 5 (4,13 + btw) - Geldafnames binnen de EU niet in euro 5 (4,13 + btw) - Betalingen binnen de EU niet in euro 5 (4,13 + btw) - Betalingen buiten de EU 5 (4,13 + btw) - Wisselcommissie Geen 2 Kredietkaart (*) - Geldafnames buiten de EU 5 - Geldafnames binnen de EU niet in euro 5 - Betalingen binnen de EU niet in euro Gratis - Betalingen buiten de EU Gratis - Wisselcommissie Geen 3 Digipass - 1 ste Digipass : inbegrepen in bijdrage beheer BKCP Online en Package - Per bijkomende Digipass : 25 (20,66 + btw) - Vervanging Digipass verloren/ gestolen : 25 (20,66 + btw) - Vervanging Digipass geblokkeerd (geen PUK meer) : 25 (20,66 + btw) - Vervanging Digipass gebroken : 25 (20,66 + btw) - Vervanging Digipass Low battery : Zie 1 ste Digipass* - Vervanging Digipass defect: Zie 1 ste Digipass* - Vervanging Digipass incorrecte serienummer: Zie 1 ste Digipass* *Alleen maar wanneer de digipass teruggebracht wordt in uw BKCP Kantoor XI. Maximale uitvoeringstermijnen van een transactie XI.I. Debet transacties Transacties: Termijn Cutt-Off - T.g.v. een BKCP-rekening dag 16u - Binnenlandse 1 dag 16u - Grensoverschrijdende in euro 3 dagen 16u of een andere valuta van een EU-lidstaat - Dringende (REAL TIME) dag 15u De bovenvermelde termijnen worden met 1 dag verhoogd wanneer de transacties op een papieren drager worden uitgevoerd. XII. Verrichtingen op effecten XII.I. Orders (*) 1 Aandelen* Euronext Andere beurzen 0 tot en met tot en met tot en met tot en met **** **** Orders groter dan euro worden opgesplitst. Het excedent wordt berekend per schijven en evenzo getarificeerd. Voorbeeld: een order van (Euronext) = Obligaties 2a Primaire markt - Kost per aankoop/verkoop transactie 10 2b Secundaire markt - Kost per aankoop/verkoop transactie 0,50% - Commissie aankoop/verkoop 10 3 Beleggingsfondsen - Instapkosten Classic : 3,00% Excellence/Business: 1,50 % - Kost per verkoop transactie 10 4 Gestructureerde producten uitgegeven door BKCP Aankoop : zie uitgifteprospectus Verkoop : 10 XII.II. Kosten effectendossier 1 Algemeenheden 1a Voorwaarden Excellence cliënt (**) - Bewaarloon effecten (Fondsen, Kasbons / notes uitgegeven door BKCP en OBK, gestructureerde producten uitgeven voor BKCP) Gratis - Bewaarloon andere effecten: 5 (4,13 + btw) / jaar / lijn Maximum kost per jaar 75 / Jaar - Beheer effectenrekening Gratis 1b Voorwaarden Classic cliënt (***) - Bewaarloon effecten (Fondsen, Kasbons / notes uitgegeven door BKCP en OBK,gestructureerde producten uitgegeven door BKCP) Gratis - Bewaarloon andere effecten 10 (8,26 + btw) / jaar / lijn Maximum kost per jaar 150 / Jaar - Beheer effectenrekening 10 (8,26 + btw) / jaar / effectenrekening Deze kosten worden jaarlijks afgerekend. 1c Transferten - Transfer In (inkomende effecten) Gratis - Transfer Out (uitgaande effecten) 50 (41,31 + btw) /effect 2 Verrichtingen op effecten 2a Aandelen - Inning dividenden euronext Gratis - Inning dividenden buitenland Gratis - Gedeeltelijke recuperatie Franse roerende voorheffing 125 (103,31 +btw) - Andere Gratis 2b Obligaties - Inning intresten Belgische waarde Gratis 5

6 - Dematerialisatie Belgische waarde Gratis - Inning andere Intresten Gratis - Terugbetaling Gratis 2c Beleggingsfondsen - Coupons Gratis - Omwisseling Gratis - Terugbetaling Gratis Kosten van correspondenten worden doorgerekend aan de cliënt. 3 Kosten rapportering beheer - Cliënten met discretionair beheer of adviesbeheer 0,12 % (0,10 %+btw) XIII. Andere (per transactie) - Kosten prioritaire overschrijving (Target 2) 10 (8,26 + btw) - Kosten antwoord fiscaal bankonderzoek: 75 (61,98 + btw) - Kosten uitgifte bankcheque: 10 (8,26 + btw) - Kosten voor geweigerde verrichtingen 10 (8,26 + btw) (domicilieringen, cheques) wegens onvoldoende provisie - Kopie cheque 10 (8,26 + btw) - Historiek rekening 10 (8,26 + btw) - Duplicaat rekeninguittreksel 10 (8,26 + btw) Gratis duplicaat indien gevraagd binnen de 30 dagen vanaf de datum van de rekeninguittreksel. - Maximum per rekening 75 (61,98 + btw) en per opzoekingsjaar - Aflevering attest 60,50 (50,00 + btw) - Kosten aangifte erfenis 50 (41,32 + btw) - Kosten beslaglegging of soortgelijk 62 (51,24 + btw) - Kosten tellen munten 6 (4,96 + btw) - Karakteristieken van de muntzak: - Maximumgewicht van de zak: 10 kg - Muntzak: geleverd door BKCP - Voorwaarde: los Er zal een bijkomende forfaitaire kost van 10 (8,26 + btw) worden aangerekend wanneer van de hierboven vermelde voorwaarden wordt afgeweken. - Kosten bevestiging 10 (8,26 + btw) - Kosten voor herinneringsbrieven voor overschrijdingen op rekeningen(*): Gewone herinneringsbrief: 7,50 plus de geldende portkosten Aangetekende herinneringsbrief: 7,50 plus de geldende portkosten -Administratiekosten voor slapende rekeningen / cliënt 200 (165,29 +btw) Deze brochure bevat de tarieven en interestvoeten van de belangrijkste bankverrichtingen, uitgedrukt in euro. Bijkomende en/of persoonlijke informatie, onder andere inzake kredieten en beleggingen, kunnen in de kantoren worden verkregen. Periodiciteit van de kosten. Alle kosten en bijdragen zijn maandelijks betaalbaar behalve wanneer anders expliciet vermeld wordt. BTW. De producten en diensten aangeduid met een (*) zijn vrijgesteld van BTW. In de andere gevallen bedraagt het toegepast btw-tarief 21 %. Wijziging BTW-statuut vanaf 01/04/2010. Vanaf 01/04/2010 heeft BKCP cvba haar BTW-statuut gewijzigd en rekent zij voor een aantal diensten en producten BTW aan. Voor particuliere cliënten heeft deze wijziging van BTW-statuut geen impact. Voor BTW-plichtige cliënten betekent dit dat de verschuldigde BTW vanaf 01/04/2010 in aftrek kan worden genomen. Men bekomt het Excellence statuut vanaf euro.. Elke cliënt en elk lid van zijn familie afzonderlijk genieten van het Excellence statuut. De Excellence voorwaarden kunnen niet toegekend worden aan feitelijke verenigingen of onverdeelbaarheden andere dan familiale in de zin zoals supra bepaald. Zijn hernomen onder het referentiebedrag: het geheel der tegoeden op de rekeningen evenals 25% van de nog terug te storten kredieten. De overschrijdingen worden van het referentiebedrag afgetrokken. - De tegoeden zijn samengesteld uit het volledige creditsaldo van de depositorekeningen,, rekening-courant, termijnrekeningen, onderschrijvingen van effecten, verzekeringsproducten ACMNVie/ ErgoLife en pensioensparen. Worden in aanmerking genomen, de tegoeden waarvan een cliënt of een lid van zijn familie alleen of in onverdeeldheid titularis is. In deze laatste hypothese wordt enkel het pro rata deel in aanmerking genomen dat aan de cliënt of aan het familielid toekomt. - De kredietomlopen zijn gelijk aan het totaal van de bestaande kredietlijnen op financieringen, hypothecaire leningen, investeringskredieten, borgstellingkredieten, en leasingverrichtingen, vermeerderd met het debetsaldo van de zichtrekeningen met kasfaciliteit en van de rekeningencourant. Worden in aanmerking genomen, de kredieten waarvan de cliënt of een lid van zijn familie alleen of in onverdeeldheid titularis is. In deze laatste hypothese, wordt enkel het pro rata deel in aanmerking genomen dat aan de cliënt of aan het familielid toekomt. - Per overschrijding dienen begrepen te worden de vervaldagen van de financieringen, hypothecaire leningen, investeringskredieten, borgstellingkredieten en leasingverrichtingen dewelke onbetaald bleven op de overeengekomen dag van terugbetaling evenals het deel van het debetsaldo op de zichtrekening met kaskrediet en op de rekeningcourant dat het deel van de toegestane kredietlijn overstijgt. Worden in aanmerking genomen, de overschrijdingen waarvoor een cliënt of een lid van zijn familie alleen of in onverdeeldheid verantwoordelijk is. In deze laatste hypothese, wordt enkel het pro rata deel in aanmerking genomen dat aan de cliënt of aan het familielid toekomt. Zijn uitgesloten van deze berekening: de opgezegde kredieten, de verzekeringsproducten NELL zonder mandaat privéleven, de tegoeden op rekening van een feitelijke vereniging waarvan de cliënt lid zou zijn. De toestand van de cliënt wordt enkel op de laatste dag van elk trimester onderzocht. Indien de cliënt (alleen of samen met de leden van zijn familie) op deze datum het vereiste niveau om nog langer van de Excellence voorwaarden te genieten, niet langer bereikt, wordt hij schriftelijk bericht dat hij over een termijn tot 31/12 beschikt om opnieuw het vereiste referentieniveau te bereiken bij gebreke waaraan hij (en eventueel de leden van zijn familie) automatisch onder de Classic voorwaarden zal vallen vanaf de eerste dag van het volgende kalenderjaar volgend op het verlies van het referentieniveau. Classic cliënt (***). De cliënt die geniet van het Classic cliënt statuut en die op de laatste dag van een trimester bemerkt dat hij, alleen of samen met de leden van zijn familie, het vereiste niveau bereikt heeft om van de voordelen van het Excellence statuut te genieten, zal deze automatisch toegepast zien, evenals de familieleden, vanaf de 1 e dag van het trimester volgend op deze vaststelling en waarvoor ze een schriftelijke bevestiging zullen ontvangen. Toepasbare bepalingen vanaf 01/04/2010 voor cliënten natuurlijke personen: Excellence cliënt (**). Om verder te kunnen genieten van de voordelen van het Excellence statuut of dit te verkrijgen, dient de cliënt zijn relatie met de bank tot op een bepaald niveau te brengen. Dit niveau wordt bepaald door de aard en door het volume van de producten van de bank waarop enkel de cliënt of de cliënt en alle leden van zijn familie (echtgenoten of wettelijk samenwonend + kinderen ten laste + personen ten laste), hebben ingetekend. In geval van onenigheid over de voorgestelde wijziging, kan de cliënt onmiddellijk en zonder kosten van opzegging de overeenkomst betrekking hebbende op de betrokken dienst of product beëindigen volgens de modaliteiten bepaald in artikel 23 van de Algemene Voorwaarden van de Verrichtingen inzake deposito s, effecten en kluizen. Jongeren cliënt (*****). Zichtrekening: cliënt is minimum 12 en maximum 24 jaar en enige houder van de rekening. Op 1 januari van het jaar volgend op de 25e verjaardag wordt de jongerenzichtrekening automatisch omgezet in een BKCPzichtrekening met de voorwaarden "Excellence" (**) of "Classic" (***). 6

7 Spaarrekening: Cliënt is jonger dan 25 jaar en enige rekeninghouder. Op 1 januari van het jaar volgend op de 25e verjaardag, wordt de jongerenspaarrekening automatisch omgezet in een depositoboekje zoals beschreven onder II.IV. 5 (*) de particuliere cliënt, die een zichtrekening heeft die hij gebruikt voor private doeleinden of die net dergelijke zichtrekening geopend heeft, kan genieten van een commerciële tegemoetkoming verstrekt door de Bank, ten bedrage van maximaal 37 EUR per jaar of van maximaal 1/12 van deze bonus per maand gedurende dewelke de zichtrekening bestaat, indien aan bepaald aantal getrouwheidsvoorwaarden wordt voldaan: Voorwaarden: 1. Genieten van het statuut Excellence, vanaf tegoeden zoals hieronder omschreven, op 31 december van het evaluatiejaar (= einde van de evaluatieperiode). 2. Beschikken over een zichtrekening of een zichtrekening geopend hebben tijdens de evaluatieperiode dewelke uitsluitend voor privégebruik wordt aangewend. 3. Iedere maand minstens 5 bewegingen uitvoeren op de bovenvermelde zichtrekening zoals bijvoorbeeld: - Inkomende en uitgaande overschrijvingen (geen interne overschrijvingen tussen rekeningen met dezelfde titularis of familie tot de 2e graad); ) - Inkomende of uitgaande permanente opdrachten of domiciliëringen; - Transacties met BKCP debet-of kredietkaart. - Geldafhalingen of stortingen Intrestafrekeningen of de aanrekening van kosten worden niet in aanmerking genomen als beweging. 4. Minimaal totale creditbewegingen per maand op de bovenvermelde zichtrekening. 5. Indien de cliënt om welke reden dan ook - gedurende maximum 2 maanden al dan niet opeenvolgend - per evaluatiejaar niet voldoet aan criteria 3 en 4 en dit ongeacht de datum van opening van de zichtrekening, dan zal dit geen impact hebben op de mogelijke jaarlijkse commerciële tegemoetkoming. Al deze voorwaarden dienen cumulatief vervuld te worden. Invoegetreding: De evaluatieperiode start op 1 juli Het eerste evaluatiejaar dekt de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december Vanaf het evaluatiejaar 2015 zal de jaarlijkse commerciële tegemoetkoming geëvalueerd worden over een volledig kalenderjaar gaande van 1 januari 2015 tot en met 31 december Commerciële tegemoetkoming : De jaarlijkse commerciële tegemoetkoming zal geschieden in de loop van de maand januari van het jaar volgend op de evaluatieperiode op de zichtrekening waarop de commerciële tegemoetkoming betrekking heeft. De eerste keer in de loop van januari De jaarlijkse commerciële tegemoetkoming voor de evaluatieperiode van het jaar 2014 indien aan de bovenvermelde voorwaarden werden voldaan zal maximaal 18.5 bedragen. Vanaf de evaluatieperiode voor het jaar 2015 zal de jaarlijkse commerciële tegemoetkoming indien aan de bovenvermelde voorwaarden werd voldaan maximaal 37 bedragen. Het recht op de commerciële tegemoetkoming vervalt volledig wanneer men geen cliënt meer is op 31 december van het evaluatiejaar, dit is de maand december die aan de maand van de uitbetaling voorafgaat. Stopzetting jaarlijkse commerciële tegemoetkoming door de Bank: De bank behoudt zich ten alle tijden het recht voor om deze jaarlijkse commerciële tegemoetkoming stop te zetten mits het in acht nemen van de wettelijke termijnen. Verantwoordelijke uitgever: BKCP Bank nv, Koen Spinoy- Waterloolaan Brussel Deze tarievenlijst is van toepassing voor : BKCP Bank nv - Waterloolaan Brussel BTW BE RPR Brussel - BIC : BKCP BE BB- IBAN : BE FSMA A - 7

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 143 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Inhoud Rekeningen 4 Standaardelementen 4 Debet- en creditrente voor een zichtrekening zonder

Nadere informatie

Specifiek Reglement Online Banking

Specifiek Reglement Online Banking Deutsche Bank Specifiek Reglement Online Banking APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant:

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant: Reglement KBC-Online for Business voor natuurlijke personen die niet beroepsmatig handelen en via de KBC-Online for Business van de contractant hun privé-rekeningen beheren Dit reglement regelt de contractuele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 01.01.2015

Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 01.01.2015 Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 01.01.2015 1 Inhoud Orders in fondsen van BNP Paribas Investment Partners 3 Beursorders 6 Kasbons & Certificaten 8 Uitbetaling van coupons en kapitaal

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226.

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226. Reglement KBC-Online Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant, en anderzijds KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV, hierna respectievelijk

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

DEEL I. GELD IN HET RECHT

DEEL I. GELD IN HET RECHT Grondige studie van het financieel recht (Prof. dr. R. Steennot) Academiejaar 2012 2013 Notities Jasper Dupont DEEL I. GELD IN HET RECHT DEEL 1. GELD IN HET RECHT a. Functies van geld 1. Geld heeft verschillende

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Familiale

Algemene voorwaarden. Familiale Algemene voorwaarden Familiale 78489N / 0079-3300805N-22122012 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie