Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld)."

Transcriptie

1 Tarieflijst nr. 118 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 skosten Jaarlijkse beheersvergoeding : - voor natuurlijke personen (inclusief zelfstandigen) met uitzondering van onverdeeldheden en feitelijke verenigingen - voor niet-natuurlijke personen - zichtrekening A.2 Verrichtingskosten (ongeacht het aantal verrichtingen) Overschrijvingen, cheques, permanente opdrachten, domiciliëringen Gelden aan ING en Record Self Bank, ATM ING en ATM Record Gelden aan Self Bank en ATM s van een andere financiële instelling 0,70 EUR per A.3 Jaarlijkse creditrente Rentevoet 0,10% Periodiciteit per kwartaal Minimumbedrag (renteloze schijf geldt niet voor zichtrekening) geen rente op eerste schijf van EUR zichtrekeningen: voor jongeren van 12 tot 25 jaar A.4 Jaarlijkse debetrente Kaskrediet: maandelijkse afrekening van de intresten basisrentevoet 9,50% plus marge 2,00% plus reserveringscommissie op de kredietlijn 1,50% Recordline: trimestriële afrekening van de intresten 15,00% Niet toegestane overschrijdingen: kaskrediet: per maand (surplus) 0,50% Recordline of zichtrekening: trimestriële afrekening van de intresten 16,50% A.5 Valutadatum Storting Afhaling Incasso cheque A.6 Kaarten a) Debetkaarten Natuurlijke personen inclusief zelfstandigen uitgezonderd onverdeeldheden en feitelijke verenigingen Niet-natuurlijke personen 1ste en 2de bankkaart Proton-kaart jaarlijkse kostprijs 5,00 EUR Bancontactkaart met Proton- en Maestrofunctie jaarlijkse kostprijs 20,00 EUR Vanaf 3de bankkaart 5 EUR (Proton-kaart) of 20 EUR 5 EUR (Proton-kaart) of 20 EUR Visa (1ste) jaarlijkse kostprijs 20,00 EUR Visa (2de) jaarlijkse kostprijs 20,00 EUR jaarlijkse kostprijs 20,00 EUR Duplicaat kaart Bancontact-kaart Visa 20,00 EUR 20,00 EUR Standaardlimieten voor debetkaarten (tenzij anders gevraagd door de klant): Max Proton-bedrag Max dagelijkse ATM- Max wekelijkse ATM- Max dagelijkse Selfbank Max wekelijkse Selfbank Max dagelijkse POS- Max wekelijkse POS- 125,00 EUR 600,00 EUR 1260,00 EUR 1260,00 EUR 1260,00 EUR

2 b) Kredietkaarten Gelden (automaten) In België In de Eurozone Buiten de Eurozone Betaling POS In België In de Eurozone Buiten de Eurozone Opvraging Cash Advance c) Tankkaarten Tankservicefunctie gekoppeld aan Bancontact met Proton en Maestro Enkel tankservicefunctie 1,00% van het opgenomen bedrag met een minimum van 2,48 EUR 1,00% van het opgenomen bedrag met een minimum van 2,48 EUR 3,50% + 1,40% wisselkoers op het opgenomen bedrag 1,40% op het opgenomen bedrag 3,50% op het opgenomen bedrag jaarlijks vast recht van 19,00 EUR + 11,00 EUR per kaart (bijkomend aan de kostprijs van de bankkaart) jaarlijks vast recht van 19,00 EUR + 11,00 EUR per kaart A.7 Rekeningverzekering (vanaf 18 jaar) jaarlijkse kostprijs 3,72 EUR B Transactierekening B.1 skosten B.2 Creditrente 0,00% B.3 Debetrente 6,00% Aanrekening op het einde van elk trimester B.4 Valutadatum Storting Afhaling Incasso cheque II. SPAARREKENINGEN A Klassieke Spaarrekening A.1 skosten A.2 Jaarlijkse creditrente Basisrente 1,75% 0,50% De intresten zijn vrij van roerende voorheffing tot EUR voor inkomsten A.3 Valutadatum A.4 Rekeningverzekering (vanaf 18 jaar) jaarlijkse kostprijs 3,72 EUR B MAX-spaarrekening B.1 skosten B.2 Jaarlijkse creditrente Basisrente 4,00% 0,50% Voor particulieren, zelfstandigen en rechtspersonen. Maximuminlage euro per klant

3 B.3 Valutadatum B.4 Rekeningverzekering (vanaf 18 jaar) jaarlijkse kostprijs 3,72 EUR C Beleggersrekening & spaarrekening C.1 skosten C.2 Jaarlijkse creditrente Basisrente 1,75% voor Beleggersrekening vanaf euro en voor spaarrekening vanaf 1ste euro 1,00% voor Beleggersrekening < euro 0,05% spaarrekening: voor jongeren van 0 tot 25 jaar. C.3 Valutadatum C.4 Rekeningverzekering (vanaf 18 jaar) jaarlijkse kostprijs niet van toepassing voor de beleggersrekening 3,72 EUR D Plus-spaarrekening (geen nieuwe openingen toegelaten vanaf 01/12/2008) D.1 skosten D.2 Jaarlijkse creditrente Bijstortingen vanaf 01/01/2009 Basisrente 2,00% 1,00% D.3 Valutadatum D.4 Rekeningverzekering (vanaf 18 jaar) jaarlijkse kostprijs 3,72 EUR E Ster-spaarrekening (geen nieuwe openingen toegelaten vanaf 01/12/2008) E.1 skosten E.2 Jaarlijkse creditrente Bijstortingen vanaf 01/01/2009 Basisrente 2,00% 1,00% - 3 -

4 E.3 Valutadatum E.4 Rekeningverzekering (vanaf 18 jaar) jaarlijkse kostprijs 3,72 EUR F Topspaarrekening (geen nieuwe openingen toegelaten vanaf 01/12/2008) F.1 Data en beschrijving Topspaarrekeningacties a) Topspaarrekening geopend tussen 01/12/2007 en 29/02/2008 Actie afgesloten op 29/02/2008. Voor particulieren met een Record-zichtrekening, minimuminlage euro en maximuminlage euro. Aanbod onder voorwaarden, geldig van 01/12/07 tot 29/02/08, zie Reglement Topspaarrekening 01/12/07-29/02/08. b) Topspaarrekening geopend tussen 16/07/2008 en 30/11/2008 Alleen voor particulieren, inclusief zelfstandigen. Maximuminlage euro. Aanbod onder voorwaarden, geldig van 16/07/08 tot 30/11/2008, zie Reglement Topspaarrekening 16/07/08-31/12/08 en aanhangsels. F.2 skosten F.3 Jaarlijkse creditrente Na verwerving van de aangroeipremie* 6 maanden na verwerving van de aangroeipremie* Na conversie naar klassieke spaarrekening** Bijstortingen vanaf 01/01/2009 Basisrente 3,00% 1,75% 1,75% 1,75% 0,01% 0,01% 0,50% 0,50% De betaling van de intresten gebeurt eind december met valuta 01/01. * De aangroeipremie blijft van toepassing voor stortingen gedaan voor 01/01/2009 volgens de voorwaarden en tarieven van toepassing van het klantenreglement. ** Conversie naar klassieke spaarrekening gebeurt 1 jaar na de laatste storting binnen de actieperiode. F.4 Valutadatum F.5 Rekeningverzekering (vanaf 18 jaar) jaarlijkse kostprijs 3,72 EUR G Huurwaarborgrekening G.1 skosten Kosten voor vrijmaking huurwaarborg G.2 Jaarlijkse creditrente Basisrente 1,25% 0,01% G.3 Valutadatum G.4 Rekeningverzekering (vanaf 18 jaar) jaarlijkse kostprijs 3,72 EUR - 4 -

5 H Kernmodaliteiten getrouwheidspremie H.1 Minimale aanhoudingsperiodes om de getrouwheidspremie te verwerven - Ingang vanaf de eerste kalenderdag volgend op de storting. Verworven voor alle nieuwe stortingen die gedurende 12 maanden ononderbroken op de rekening blijven. - Elke bestaande plaatsing die de aangroeipremie genoot, zal, indien het geld gedurende 12 maanden (na verwerving van de aangroeipremie) ononderbroken op de rekening blijft, een getrouwheidspremie genieten. - Voor een storting gedaan in januari op een Beleggersrekening en een rekening begint de getrouwheidspremie al te lopen vanaf 01/01 van het lopende jaar. Verworven voor alle nieuwe stortingen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de rekening blijven. De Beleggersrekening dient steeds een saldo van minimaal euro te vertonen, zoniet wordt een getrouwheidspremie van 0,05% toegekend. - Na elke verwerving begint een nieuwe periode van 12 maanden. Het geld moet gedurende deze periode ononderbroken op de rekening staan. H.2 Berekening van de getrouwheidspremie Voor de berekening van de getrouwheidspremie zal er bij elke eerst een compensatie worden doorgevoerd tussen de opgevraagde en de gestorte bedragen volgens de LIFO-methode (Last In, First Out). Hierdoor wordt elk afgehaald bedrag geheel of gedeeltelijk gecompenseerd door de meest recente storting(en). H.3 Tariefgarantie a) Basisrente is niet gegarandeerd. b) De getrouwheidspremie kan wijzigen gedurende de periode van 12 maanden tijdens dewelke de gelden ononderbroken op de rekening dienen te staan. c) De uitbetaalde rente op datum betaling intresten gaat onmiddellijk over in getrouwheidspremie vanaf die datum. H.4 Tijdstip uitkering verworven premie-intresten De betaling van de intresten gebeurt op 31/12 met valuta 01/01 of met valuta de eerste dag van de maand naar keuze. De datum betaling intresten kan door de klant zelf bepaald worden bij het openen van de rekening. Er worden geen intresten toegekend op andere data dan de datum betaling intresten, tenzij de rekening wordt afgesloten. De uitbetaalde intresten worden onmiddellijk opgenomen in de berekening voor de eerstvolgende basisrente en getrouwheidspremie. H.5 Voorwaarden speciale acties De bank behoudt zich het recht voor om het bedrag van de aangroei dat in aanmerking komt voor de voorwaarden van speciale acties te beperken. De bank behoudt zich eveneens het recht voor om tijdens actieperiodes vennootschappen uit te sluiten van de voorwaarden tot speciale acties. Raadpleeg hiervoor het actiereglement ter zake. H.6 Bijkomende informatie Voor bijkomende informatie m.b.t. de berekeningsmodaliteiten van de basisrente en de getrouwheidspremie op uw spaarrekeningen bij Record Bank, verwijzen we naar het informatiedocument Sparen bij Record, beschikbaar bij uw bankagent of op III. BRIEFWISSELING (afrekening van de kosten per kwartaal) A Zichtrekening Zichtrekening Maandelijkse, wekelijkse of dagelijkse verzending van de rekeninguittreksels naargelang de keuze van de klant, per enveloppe opgestuurd tegen priortarief Rekeninguittreksels ter beschikking gehouden in het agentschap (ongeacht de verzendfrequentie) zichtrekening Maandelijkse, wekelijkse of dagelijkse verzending van de rekeninguittreksels naargelang de keuze van de klant Rekeninguittreksels ter beschikking gehouden in het agentschap B Transactierekening Verzending van de rekeninguittreksels Rekeninguittreksels ter beschikking gehouden in het agentschap portokosten 6,24 EUR per jaar C Spaarrekening Klassieke spaarrekening, Topspaarrekening, Beleggersrekening, Huurwaarborgrekening, Plus-, Ster- en MAX-spaarrekening Wekelijkse/dagelijkse verzending per enveloppe van de rekeninguittreksels (keuze van de klant) portokosten Maandelijkse verzending (op aanvraag) van de rekeninguittreksels Rekeninguittreksels ter beschikking gehouden in het agentschap (ongeacht de verzendfrequentie) 6,24 EUR per jaar spaarrekening Maandelijkse, wekelijkse of dagelijkse verzending van de rekeninguittreksels naargelang de keuze van de klant Rekeninguittreksels ter beschikking gehouden in het agentschap Record Bank is verplicht bij uitbetaling van een mantel en/of coupon van een fysiek geleverde Record-kasbon of note de uittreksels dagelijks te verzenden. Bij uitbetaling op een zicht- of spaarrekening worden de briefwisselingskosten aangerekend voor dagelijkse verzending zoals hierboven vermeld. Bij uitbetaling op een transactierekening zijn geen briefwisselingskosten verschuldigd. Bij uitbetaling van een mantel en/of coupon van een Record-kasbon of note in effectenrekening betaalt men tevens geen kosten

6 IV. TERMIJNPLAATSINGEN (Roerende voorheffing: 15%) IV.1 Record Renteplan Looptijd Looptijd (van tot) Intrestvoet 1 jaar 1 jaar t.e.m. 1 jaar en 6 maanden 3,70% 2 jaar 1 jaar en 7 maanden t.e.m. 2 jaar en 6 maanden 3,45% 3 jaar 2 jaar en 7 maanden t.e.m. 3 jaar en 6 maanden 3,70% 4 jaar 3 jaar en 7 maanden t.e.m. 4 jaar en 6 maanden 3,75% 5 jaar 4 jaar en 7 maanden t.e.m. 5 jaar en 6 maanden 4,00% 6 jaar 5 jaar en 7 maanden t.e.m. 6 jaar en 6 maanden 4,00% 7 jaar 6 jaar en 7 maanden t.e.m. 7 jaar en 6 maanden 4,00% 8 jaar 7 jaar en 7 maanden t.e.m. 8 jaar en 6 maanden 4,20% 9 jaar 8 jaar en 7 maanden t.e.m. 9 jaar en 6 maanden 4,20% 10 jaar 9 jaar en 7 maanden t.e.m. 10 jaar 4,20% Kapitalisatie-intrestvoet = intrestvoet van de plaatsing IV.2 Gewone termijnplaatsingen op korte termijn (< 1 jaar) Deze tarieven wijzigen dagelijks. Voor de meest recente tarieven, neem contact op met uw bankagent. IV.3 Gewone termijnplaatsingen op lange termijn (=/> 1 jaar) 1 jaar 3 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar Termijnplaatsing zonder kapitalisatie 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% Termijnplaatsing met kapitalisatie* - 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% * Kapitalisatierentevoet = rentevoet van de plaatsing V. WISSELVERRICHTINGEN (Dit product wordt niet aangeboden) VI. INTERNATIONALE VERRICHTINGEN A Internationale betalingen Voorwaarden: betaling in euro binnen de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen; het IBAN-rekeningnummer van de begunstigde en de identificatiecode BIC van diens bank zijn vermeld en het bedrag van de overschrijving is lager dan euro (indien SEPA ). B Overschrijving naar het buitenland: kosten bevestiging opdracht: 6,00 EUR C Ontvangen grensoverschrijdende overschrijvingen: 0,10% + BTW (min. 6,00 EUR en max. 100,00 EUR) Indien: * niet binnen de Europese Unie en/of * geen bedrag in EUR en/of * bedrag in EUR > EUR en/of * IBAN en/of BIC code zijn niet correct en/of stemmen niet overeen en/of * geen volledige naam- en adresgegevens van de begunstigde en/of * keuze kostenverdeling niet is opgegeven als 'in buitenland ten laste van opdrachtgever, in België ten laste van begunstigde'. D Incasso van buitenlandse cheque op rekening Kosten onder gewoon voorbehoud: zie VI.1 en VI.2. Kosten krediet na inning: idem onder gewoon voorbehoud + correspondentiekosten (verschillen per correspondent en per land). Valutering en beschikbaarheid op de rekening in functie van het bedrag en de emittent van de cheque. E Kosten gebruik van bankkaarten in het buitenland Geldopname aan geldautomaten Betaling in handelszaken % van het bedrag forfait % van het bedrag forfait Gebruik Maestro in eurozone* Gebruik Maestro in land buiten eurozone Vergoeding buitenlandse bank 0,25% Verwerkingsprovisie 1,74 EUR 0,61 EUR Wisselmarge 1,40% 1,40% Maximumkosten voor geldopname aan geldautomaten in een land buiten eurozone 9,99 EUR *Behoren tot eurozone: België, Duitsland, Italië, Frankrijk, Griekenland, Spanje, Portugal, Luxemburg, Nederland, Finland, Ierland, Oostenrijk, Slovenië, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyana, Azoren, Madeira, Canarische Eilanden en Gibraltar

7 VII. CONSUMENTENKREDIET Een prospectus, verplicht gesteld bij de wet van 1 januari 2004 op het consumentenkrediet, is beschikbaar. Type van het krediet Kredietbedrag Duur Jaarlijks kosten- Maandelijkse betaling percentage (J.K.P.) Lening op afbetaling EUR 24 maanden 13,50% 118,53 EUR Lening op afbetaling EUR 36 maanden 12,55% 165,78 EUR Lening op afbetaling EUR 60 maanden 10,75% 267,15 EUR Nieuwe auto EUR 48 maanden 8,99% 247,14 EUR Espace Card* EUR - Wettelijk tarief * Kaartkosten 1,24 euro en beheerskosten 1,86 euro. VIII. HYPOTHECAIR KREDIET Een prospectus, verplicht gesteld bij de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, is beschikbaar. IX. KOFFERS Afmetingen (BxH = cm²) Jaartarief ,21 EUR ,84 EUR ,09 EUR ,36 EUR ,35 EUR B: breedtes tussen 30 en 39 cm worden beschouwd als 30 cm, breedtes tussen 40 en 49 cm als 40 cm, enz. Prijzen zijn jaarlijks te indexeren. Openbreken koffer t.g.v. verlies van sleutel en/of geheime code voorschot van 300,00 EUR (incl. 30,00 EUR administratiekosten) X. VERRICHTINGEN OP AFSTAND Abonnement 1ste Digipass Vervanging Digipass (vanaf 22 juli 2008) ING Self Bank (saldo zichtrekening raadplegen, geld afhalen, overschrijvingen invoeren). 20,00 EUR KASBONS (Roerende voorheffing: 15%) XI.1 Kasbons 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 10 jaar Kasbons 4,00% 3,75% (jaarlijkse coupon) Groeibons - - 4,00% - 4,00% 4,00% - - (facultatieve kapitalisatie aan 1,50%) Kapitalisatiebon* - - 4,00% - 4,00% 4,00% - 4,00% 3/5 jaar progressief - - 4,00% 4,00% 4,00% Kapitalisatiebon 4/7 jaar* ,00% - - 4,00% - Distribon ,00% - (jaarlijkse coupon) Duo-distribon ,00% (5 coupons van 8%) * Kapitalisatierentevoet gelijk aan nominale rentevoet. XI.2 Sterbons** 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar Sterbon (jaarlijkse coupon) ,50% - - 4,50% Kapitalisatiesterbon* ,50% - - 4,50% * Kapitalisatierentevoet gelijk aan nominale rentevoet. ** Tarief geldig op 9 december De Sterbons zijn kasbons met beperkte intekenperiode tot en met 31 maart Record Bank behoudt zich het recht voor om de rentevoet tijdens de intekenperiode aan te passen of de intekenperiode vroegtijdig af te sluiten

8 Diverse kosten Een overzicht van de diverse kosten, die onmiddellijk aangerekend worden. Persoonlijk bankverhuisdossier 12,50 EUR Basisbankdienst 13,60 EUR Dossierkosten bij afhandeling dossier nalatenschappen 50,00 EUR Beslag (tarieven inclusief BTW) Kosten voor de afgifte van een verklaring voor een beslag onder derden onderworpen aan het Gerechtelijk Wetboek, voor een vereenvoudigd derdenbeslag onderworpen aan het KB/WIB of BTW-wetboek of een strafrechterlijk beslag. 61,65 EUR Blokkering van rekening op vraag van titularis-medetitularis-derde Terugzending van zelf uitgeschreven ongedekte cheque Aanmaningsbrief niet-toegelaten debetstand: aangetekende brief Transfer naar andere instelling van Record-kasbons en -notes 25,00 EUR + BTW Definitieve weigering van cheques Aanvraag fotokopie van een document, cheque of overschrijvingsformulier forfait van Centraal aanmaken bankcheques Opmaak attest (saldobevestiging, solvabiliteitsattest, blokkering minderjarigen, alimentatieattest) Indien meer dan 1 jaar dient opgezocht te worden, per kalenderjaar Aanrekening duplicaat/historieken: Overzicht bewegingen (historiek) 20 euro/historiek/kalenderjaar (max 100,00 EUR) Duplicaat rekeninguittreksel (tot 1 maand na verzenddatum uittreksel) Duplicaat rekeninguittreksel (indien meer dan 1 maand na verzenddatum uittreksel tot 10/02/2007) 2,50 EUR/duplicaat (max 25,00 EUR/aanvraag) Duplicaat rekeninguittreksel van verrichting vóór 10/02/2007: historiek (duplicaat niet mogelijk) 20,00 EUR/historiek/kalenderjaar (max 100,00 EUR) De opzoeking start nadat de klant het bedrag heeft betaald op rekening (in het kader van een nalatenschap op rekening ). Als de opzoekingkosten het administratieve forfait overschrijden, kan een supplementair bedrag worden gevraagd. Dringende betaling SWIFT 15,00 EUR Bankbevestiging: dossier zonder krediet Bankbevestiging: dossier met krediet(en) 90,75 EUR OCMW: Opzoeking per dossier niet klant 18,75 EUR OCMW: Opzoeking per dossier klant * Overzichten bewegingen op rekeningen/jaar* Opzoekingen voor een advocaat: vraag over klant natuurlijke persoon* Bijkomende opzoekingen per uur voor meer informatie* 37,51 EUR Opzoekingen voor een advocaat: vraag over klant rechtspersoon* Overzichten bewegingen op rekeningen/jaar* Gerechtelijke vorderingen Eenvoudige identificatie van bankrekening Uitvoering van een vordering op bankrekening 24,20 EUR Inlichtingen gevraagd door derden* Bankonderzoek voor particulieren* Muntafdrachten Eerste 25 muntafdrachten per klant Vanaf 26 ste muntafdracht 3 EUR (+ BTW) * De opzoeking start nadat de klant het bedrag heeft betaald op rekening Bijkomende informatie, onder meer inzake de berekeningsmodaliteiten van de basisrente en de getrouwheidspremie op uw spaarrekeningen (informatiedocument Sparen bij Record Bank ), kunt u aan het loket krijgen of via Bijkomende informatie over de valutering en kosten van buitenbalansproducten bij Record Bank (Euro-obligaties, Fondsen, Pensioensparen, Aandelen, Staatsbons, Inning kasbons van andere financiële instellingen, effectendossiers, reguls en diverse kosten) kunt u aan het loket krijgen. TARIEF IN VOEGE OP 1 JANUARI

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 143 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Inhoud Rekeningen 4 Standaardelementen 4 Debet- en creditrente voor een zichtrekening zonder

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied TARIEVEN Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 april 2013 Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 01.01.2015

Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 01.01.2015 Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 01.01.2015 1 Inhoud Orders in fondsen van BNP Paribas Investment Partners 3 Beursorders 6 Kasbons & Certificaten 8 Uitbetaling van coupons en kapitaal

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen. Internationale betalingen 2 2. Wisseltermijnverrichtingen 6 3. Tarieven voor uitgaande buitenlandse betalingen

Nadere informatie

Specifiek Reglement Online Banking

Specifiek Reglement Online Banking Deutsche Bank Specifiek Reglement Online Banking APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

1. Inleidende bepalingen

1. Inleidende bepalingen SPAREN EN BELEGGEN Wat is het werkelijke rendement? BART DE CLERCQ Vandaag de dag bieden de financiële instellingen een hele wirwar van inventieve spaar- en beleggingsproducten aan, waardoor de modale

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Spaarrekening. sparen en beleggen

Spaarrekening. sparen en beleggen Spaarrekening sparen en beleggen Sparen is ontzettend belangrijk U spaart voor een specifiek doel, een geplande aankoop, om geld achter de hand te hebben of Allemaal uitstekende redenen om te sparen. Logisch

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen

Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen Tarief in voege op 29 juni 2015 en vervangt het voorgaande Spaarproducten 1. Rabo Zichtrekening 1.1 Beheerskosten 1.2 Verrichtingen

Nadere informatie

Reglement Argenta Spaarbank NV

Reglement Argenta Spaarbank NV Reglement Argenta Spaarbank NV - Versie dd. 30062012 Pagina 1 van 15 Reglement Argenta Spaarbank NV Reglement Internetbankieren met digipass...3 1. Definities...3 2. Aanmelden...3 3. Gebruik van Internetbankieren...3

Nadere informatie

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 januari 2015 Orders Euronext... 2 Buitenlandse beurs... 3 Euro-obligaties... 4 KBC-Beleggingsfondsen... 4 KBC-Beleggingsproducten uitgegeven door KBC

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

Voorwaarden van Izola Saver

Voorwaarden van Izola Saver Voorwaarden van Izola Saver 1. INLEIDING Deze voorwaarden gelden voor uw Izola Saverrekening, die een spaarrekening is, en uw Izola Saver+rekening, die een termijndepositorekening is. Ze moeten in samenhang

Nadere informatie

Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen van toepassing op 23-03-2015

Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen van toepassing op 23-03-2015 Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen van toepassing op 23-03-2015 I. BEVEKS Een uitgebreide selectie van Beveks zijn ook verhandelbaar via Belfius Direct Net en Belfius Direct Net Business.

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant:

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant: Reglement KBC-Online for Business voor natuurlijke personen die niet beroepsmatig handelen en via de KBC-Online for Business van de contractant hun privé-rekeningen beheren Dit reglement regelt de contractuele

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Tarieven zakelijk betalingsverkeer. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent

Tarieven zakelijk betalingsverkeer. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Tarieven zakelijk betalingsverkeer Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Alle kosten op een rij Wat kost het zakelijke betalingsverkeer bij de ING? In deze brochure treft u een overzicht aan van de tarieven

Nadere informatie