Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld)."

Transcriptie

1 Tarieflijst nr. 118 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 skosten Jaarlijkse beheersvergoeding : - voor natuurlijke personen (inclusief zelfstandigen) met uitzondering van onverdeeldheden en feitelijke verenigingen - voor niet-natuurlijke personen - zichtrekening A.2 Verrichtingskosten (ongeacht het aantal verrichtingen) Overschrijvingen, cheques, permanente opdrachten, domiciliëringen Gelden aan ING en Record Self Bank, ATM ING en ATM Record Gelden aan Self Bank en ATM s van een andere financiële instelling 0,70 EUR per A.3 Jaarlijkse creditrente Rentevoet 0,10% Periodiciteit per kwartaal Minimumbedrag (renteloze schijf geldt niet voor zichtrekening) geen rente op eerste schijf van EUR zichtrekeningen: voor jongeren van 12 tot 25 jaar A.4 Jaarlijkse debetrente Kaskrediet: maandelijkse afrekening van de intresten basisrentevoet 9,50% plus marge 2,00% plus reserveringscommissie op de kredietlijn 1,50% Recordline: trimestriële afrekening van de intresten 15,00% Niet toegestane overschrijdingen: kaskrediet: per maand (surplus) 0,50% Recordline of zichtrekening: trimestriële afrekening van de intresten 16,50% A.5 Valutadatum Storting Afhaling Incasso cheque A.6 Kaarten a) Debetkaarten Natuurlijke personen inclusief zelfstandigen uitgezonderd onverdeeldheden en feitelijke verenigingen Niet-natuurlijke personen 1ste en 2de bankkaart Proton-kaart jaarlijkse kostprijs 5,00 EUR Bancontactkaart met Proton- en Maestrofunctie jaarlijkse kostprijs 20,00 EUR Vanaf 3de bankkaart 5 EUR (Proton-kaart) of 20 EUR 5 EUR (Proton-kaart) of 20 EUR Visa (1ste) jaarlijkse kostprijs 20,00 EUR Visa (2de) jaarlijkse kostprijs 20,00 EUR jaarlijkse kostprijs 20,00 EUR Duplicaat kaart Bancontact-kaart Visa 20,00 EUR 20,00 EUR Standaardlimieten voor debetkaarten (tenzij anders gevraagd door de klant): Max Proton-bedrag Max dagelijkse ATM- Max wekelijkse ATM- Max dagelijkse Selfbank Max wekelijkse Selfbank Max dagelijkse POS- Max wekelijkse POS- 125,00 EUR 600,00 EUR 1260,00 EUR 1260,00 EUR 1260,00 EUR

2 b) Kredietkaarten Gelden (automaten) In België In de Eurozone Buiten de Eurozone Betaling POS In België In de Eurozone Buiten de Eurozone Opvraging Cash Advance c) Tankkaarten Tankservicefunctie gekoppeld aan Bancontact met Proton en Maestro Enkel tankservicefunctie 1,00% van het opgenomen bedrag met een minimum van 2,48 EUR 1,00% van het opgenomen bedrag met een minimum van 2,48 EUR 3,50% + 1,40% wisselkoers op het opgenomen bedrag 1,40% op het opgenomen bedrag 3,50% op het opgenomen bedrag jaarlijks vast recht van 19,00 EUR + 11,00 EUR per kaart (bijkomend aan de kostprijs van de bankkaart) jaarlijks vast recht van 19,00 EUR + 11,00 EUR per kaart A.7 Rekeningverzekering (vanaf 18 jaar) jaarlijkse kostprijs 3,72 EUR B Transactierekening B.1 skosten B.2 Creditrente 0,00% B.3 Debetrente 6,00% Aanrekening op het einde van elk trimester B.4 Valutadatum Storting Afhaling Incasso cheque II. SPAARREKENINGEN A Klassieke Spaarrekening A.1 skosten A.2 Jaarlijkse creditrente Basisrente 1,75% 0,50% De intresten zijn vrij van roerende voorheffing tot EUR voor inkomsten A.3 Valutadatum A.4 Rekeningverzekering (vanaf 18 jaar) jaarlijkse kostprijs 3,72 EUR B MAX-spaarrekening B.1 skosten B.2 Jaarlijkse creditrente Basisrente 4,00% 0,50% Voor particulieren, zelfstandigen en rechtspersonen. Maximuminlage euro per klant

3 B.3 Valutadatum B.4 Rekeningverzekering (vanaf 18 jaar) jaarlijkse kostprijs 3,72 EUR C Beleggersrekening & spaarrekening C.1 skosten C.2 Jaarlijkse creditrente Basisrente 1,75% voor Beleggersrekening vanaf euro en voor spaarrekening vanaf 1ste euro 1,00% voor Beleggersrekening < euro 0,05% spaarrekening: voor jongeren van 0 tot 25 jaar. C.3 Valutadatum C.4 Rekeningverzekering (vanaf 18 jaar) jaarlijkse kostprijs niet van toepassing voor de beleggersrekening 3,72 EUR D Plus-spaarrekening (geen nieuwe openingen toegelaten vanaf 01/12/2008) D.1 skosten D.2 Jaarlijkse creditrente Bijstortingen vanaf 01/01/2009 Basisrente 2,00% 1,00% D.3 Valutadatum D.4 Rekeningverzekering (vanaf 18 jaar) jaarlijkse kostprijs 3,72 EUR E Ster-spaarrekening (geen nieuwe openingen toegelaten vanaf 01/12/2008) E.1 skosten E.2 Jaarlijkse creditrente Bijstortingen vanaf 01/01/2009 Basisrente 2,00% 1,00% - 3 -

4 E.3 Valutadatum E.4 Rekeningverzekering (vanaf 18 jaar) jaarlijkse kostprijs 3,72 EUR F Topspaarrekening (geen nieuwe openingen toegelaten vanaf 01/12/2008) F.1 Data en beschrijving Topspaarrekeningacties a) Topspaarrekening geopend tussen 01/12/2007 en 29/02/2008 Actie afgesloten op 29/02/2008. Voor particulieren met een Record-zichtrekening, minimuminlage euro en maximuminlage euro. Aanbod onder voorwaarden, geldig van 01/12/07 tot 29/02/08, zie Reglement Topspaarrekening 01/12/07-29/02/08. b) Topspaarrekening geopend tussen 16/07/2008 en 30/11/2008 Alleen voor particulieren, inclusief zelfstandigen. Maximuminlage euro. Aanbod onder voorwaarden, geldig van 16/07/08 tot 30/11/2008, zie Reglement Topspaarrekening 16/07/08-31/12/08 en aanhangsels. F.2 skosten F.3 Jaarlijkse creditrente Na verwerving van de aangroeipremie* 6 maanden na verwerving van de aangroeipremie* Na conversie naar klassieke spaarrekening** Bijstortingen vanaf 01/01/2009 Basisrente 3,00% 1,75% 1,75% 1,75% 0,01% 0,01% 0,50% 0,50% De betaling van de intresten gebeurt eind december met valuta 01/01. * De aangroeipremie blijft van toepassing voor stortingen gedaan voor 01/01/2009 volgens de voorwaarden en tarieven van toepassing van het klantenreglement. ** Conversie naar klassieke spaarrekening gebeurt 1 jaar na de laatste storting binnen de actieperiode. F.4 Valutadatum F.5 Rekeningverzekering (vanaf 18 jaar) jaarlijkse kostprijs 3,72 EUR G Huurwaarborgrekening G.1 skosten Kosten voor vrijmaking huurwaarborg G.2 Jaarlijkse creditrente Basisrente 1,25% 0,01% G.3 Valutadatum G.4 Rekeningverzekering (vanaf 18 jaar) jaarlijkse kostprijs 3,72 EUR - 4 -

5 H Kernmodaliteiten getrouwheidspremie H.1 Minimale aanhoudingsperiodes om de getrouwheidspremie te verwerven - Ingang vanaf de eerste kalenderdag volgend op de storting. Verworven voor alle nieuwe stortingen die gedurende 12 maanden ononderbroken op de rekening blijven. - Elke bestaande plaatsing die de aangroeipremie genoot, zal, indien het geld gedurende 12 maanden (na verwerving van de aangroeipremie) ononderbroken op de rekening blijft, een getrouwheidspremie genieten. - Voor een storting gedaan in januari op een Beleggersrekening en een rekening begint de getrouwheidspremie al te lopen vanaf 01/01 van het lopende jaar. Verworven voor alle nieuwe stortingen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de rekening blijven. De Beleggersrekening dient steeds een saldo van minimaal euro te vertonen, zoniet wordt een getrouwheidspremie van 0,05% toegekend. - Na elke verwerving begint een nieuwe periode van 12 maanden. Het geld moet gedurende deze periode ononderbroken op de rekening staan. H.2 Berekening van de getrouwheidspremie Voor de berekening van de getrouwheidspremie zal er bij elke eerst een compensatie worden doorgevoerd tussen de opgevraagde en de gestorte bedragen volgens de LIFO-methode (Last In, First Out). Hierdoor wordt elk afgehaald bedrag geheel of gedeeltelijk gecompenseerd door de meest recente storting(en). H.3 Tariefgarantie a) Basisrente is niet gegarandeerd. b) De getrouwheidspremie kan wijzigen gedurende de periode van 12 maanden tijdens dewelke de gelden ononderbroken op de rekening dienen te staan. c) De uitbetaalde rente op datum betaling intresten gaat onmiddellijk over in getrouwheidspremie vanaf die datum. H.4 Tijdstip uitkering verworven premie-intresten De betaling van de intresten gebeurt op 31/12 met valuta 01/01 of met valuta de eerste dag van de maand naar keuze. De datum betaling intresten kan door de klant zelf bepaald worden bij het openen van de rekening. Er worden geen intresten toegekend op andere data dan de datum betaling intresten, tenzij de rekening wordt afgesloten. De uitbetaalde intresten worden onmiddellijk opgenomen in de berekening voor de eerstvolgende basisrente en getrouwheidspremie. H.5 Voorwaarden speciale acties De bank behoudt zich het recht voor om het bedrag van de aangroei dat in aanmerking komt voor de voorwaarden van speciale acties te beperken. De bank behoudt zich eveneens het recht voor om tijdens actieperiodes vennootschappen uit te sluiten van de voorwaarden tot speciale acties. Raadpleeg hiervoor het actiereglement ter zake. H.6 Bijkomende informatie Voor bijkomende informatie m.b.t. de berekeningsmodaliteiten van de basisrente en de getrouwheidspremie op uw spaarrekeningen bij Record Bank, verwijzen we naar het informatiedocument Sparen bij Record, beschikbaar bij uw bankagent of op III. BRIEFWISSELING (afrekening van de kosten per kwartaal) A Zichtrekening Zichtrekening Maandelijkse, wekelijkse of dagelijkse verzending van de rekeninguittreksels naargelang de keuze van de klant, per enveloppe opgestuurd tegen priortarief Rekeninguittreksels ter beschikking gehouden in het agentschap (ongeacht de verzendfrequentie) zichtrekening Maandelijkse, wekelijkse of dagelijkse verzending van de rekeninguittreksels naargelang de keuze van de klant Rekeninguittreksels ter beschikking gehouden in het agentschap B Transactierekening Verzending van de rekeninguittreksels Rekeninguittreksels ter beschikking gehouden in het agentschap portokosten 6,24 EUR per jaar C Spaarrekening Klassieke spaarrekening, Topspaarrekening, Beleggersrekening, Huurwaarborgrekening, Plus-, Ster- en MAX-spaarrekening Wekelijkse/dagelijkse verzending per enveloppe van de rekeninguittreksels (keuze van de klant) portokosten Maandelijkse verzending (op aanvraag) van de rekeninguittreksels Rekeninguittreksels ter beschikking gehouden in het agentschap (ongeacht de verzendfrequentie) 6,24 EUR per jaar spaarrekening Maandelijkse, wekelijkse of dagelijkse verzending van de rekeninguittreksels naargelang de keuze van de klant Rekeninguittreksels ter beschikking gehouden in het agentschap Record Bank is verplicht bij uitbetaling van een mantel en/of coupon van een fysiek geleverde Record-kasbon of note de uittreksels dagelijks te verzenden. Bij uitbetaling op een zicht- of spaarrekening worden de briefwisselingskosten aangerekend voor dagelijkse verzending zoals hierboven vermeld. Bij uitbetaling op een transactierekening zijn geen briefwisselingskosten verschuldigd. Bij uitbetaling van een mantel en/of coupon van een Record-kasbon of note in effectenrekening betaalt men tevens geen kosten

6 IV. TERMIJNPLAATSINGEN (Roerende voorheffing: 15%) IV.1 Record Renteplan Looptijd Looptijd (van tot) Intrestvoet 1 jaar 1 jaar t.e.m. 1 jaar en 6 maanden 3,70% 2 jaar 1 jaar en 7 maanden t.e.m. 2 jaar en 6 maanden 3,45% 3 jaar 2 jaar en 7 maanden t.e.m. 3 jaar en 6 maanden 3,70% 4 jaar 3 jaar en 7 maanden t.e.m. 4 jaar en 6 maanden 3,75% 5 jaar 4 jaar en 7 maanden t.e.m. 5 jaar en 6 maanden 4,00% 6 jaar 5 jaar en 7 maanden t.e.m. 6 jaar en 6 maanden 4,00% 7 jaar 6 jaar en 7 maanden t.e.m. 7 jaar en 6 maanden 4,00% 8 jaar 7 jaar en 7 maanden t.e.m. 8 jaar en 6 maanden 4,20% 9 jaar 8 jaar en 7 maanden t.e.m. 9 jaar en 6 maanden 4,20% 10 jaar 9 jaar en 7 maanden t.e.m. 10 jaar 4,20% Kapitalisatie-intrestvoet = intrestvoet van de plaatsing IV.2 Gewone termijnplaatsingen op korte termijn (< 1 jaar) Deze tarieven wijzigen dagelijks. Voor de meest recente tarieven, neem contact op met uw bankagent. IV.3 Gewone termijnplaatsingen op lange termijn (=/> 1 jaar) 1 jaar 3 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar Termijnplaatsing zonder kapitalisatie 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% Termijnplaatsing met kapitalisatie* - 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% * Kapitalisatierentevoet = rentevoet van de plaatsing V. WISSELVERRICHTINGEN (Dit product wordt niet aangeboden) VI. INTERNATIONALE VERRICHTINGEN A Internationale betalingen Voorwaarden: betaling in euro binnen de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen; het IBAN-rekeningnummer van de begunstigde en de identificatiecode BIC van diens bank zijn vermeld en het bedrag van de overschrijving is lager dan euro (indien SEPA ). B Overschrijving naar het buitenland: kosten bevestiging opdracht: 6,00 EUR C Ontvangen grensoverschrijdende overschrijvingen: 0,10% + BTW (min. 6,00 EUR en max. 100,00 EUR) Indien: * niet binnen de Europese Unie en/of * geen bedrag in EUR en/of * bedrag in EUR > EUR en/of * IBAN en/of BIC code zijn niet correct en/of stemmen niet overeen en/of * geen volledige naam- en adresgegevens van de begunstigde en/of * keuze kostenverdeling niet is opgegeven als 'in buitenland ten laste van opdrachtgever, in België ten laste van begunstigde'. D Incasso van buitenlandse cheque op rekening Kosten onder gewoon voorbehoud: zie VI.1 en VI.2. Kosten krediet na inning: idem onder gewoon voorbehoud + correspondentiekosten (verschillen per correspondent en per land). Valutering en beschikbaarheid op de rekening in functie van het bedrag en de emittent van de cheque. E Kosten gebruik van bankkaarten in het buitenland Geldopname aan geldautomaten Betaling in handelszaken % van het bedrag forfait % van het bedrag forfait Gebruik Maestro in eurozone* Gebruik Maestro in land buiten eurozone Vergoeding buitenlandse bank 0,25% Verwerkingsprovisie 1,74 EUR 0,61 EUR Wisselmarge 1,40% 1,40% Maximumkosten voor geldopname aan geldautomaten in een land buiten eurozone 9,99 EUR *Behoren tot eurozone: België, Duitsland, Italië, Frankrijk, Griekenland, Spanje, Portugal, Luxemburg, Nederland, Finland, Ierland, Oostenrijk, Slovenië, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyana, Azoren, Madeira, Canarische Eilanden en Gibraltar

7 VII. CONSUMENTENKREDIET Een prospectus, verplicht gesteld bij de wet van 1 januari 2004 op het consumentenkrediet, is beschikbaar. Type van het krediet Kredietbedrag Duur Jaarlijks kosten- Maandelijkse betaling percentage (J.K.P.) Lening op afbetaling EUR 24 maanden 13,50% 118,53 EUR Lening op afbetaling EUR 36 maanden 12,55% 165,78 EUR Lening op afbetaling EUR 60 maanden 10,75% 267,15 EUR Nieuwe auto EUR 48 maanden 8,99% 247,14 EUR Espace Card* EUR - Wettelijk tarief * Kaartkosten 1,24 euro en beheerskosten 1,86 euro. VIII. HYPOTHECAIR KREDIET Een prospectus, verplicht gesteld bij de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, is beschikbaar. IX. KOFFERS Afmetingen (BxH = cm²) Jaartarief ,21 EUR ,84 EUR ,09 EUR ,36 EUR ,35 EUR B: breedtes tussen 30 en 39 cm worden beschouwd als 30 cm, breedtes tussen 40 en 49 cm als 40 cm, enz. Prijzen zijn jaarlijks te indexeren. Openbreken koffer t.g.v. verlies van sleutel en/of geheime code voorschot van 300,00 EUR (incl. 30,00 EUR administratiekosten) X. VERRICHTINGEN OP AFSTAND Abonnement 1ste Digipass Vervanging Digipass (vanaf 22 juli 2008) ING Self Bank (saldo zichtrekening raadplegen, geld afhalen, overschrijvingen invoeren). 20,00 EUR KASBONS (Roerende voorheffing: 15%) XI.1 Kasbons 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 10 jaar Kasbons 4,00% 3,75% (jaarlijkse coupon) Groeibons - - 4,00% - 4,00% 4,00% - - (facultatieve kapitalisatie aan 1,50%) Kapitalisatiebon* - - 4,00% - 4,00% 4,00% - 4,00% 3/5 jaar progressief - - 4,00% 4,00% 4,00% Kapitalisatiebon 4/7 jaar* ,00% - - 4,00% - Distribon ,00% - (jaarlijkse coupon) Duo-distribon ,00% (5 coupons van 8%) * Kapitalisatierentevoet gelijk aan nominale rentevoet. XI.2 Sterbons** 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar Sterbon (jaarlijkse coupon) ,50% - - 4,50% Kapitalisatiesterbon* ,50% - - 4,50% * Kapitalisatierentevoet gelijk aan nominale rentevoet. ** Tarief geldig op 9 december De Sterbons zijn kasbons met beperkte intekenperiode tot en met 31 maart Record Bank behoudt zich het recht voor om de rentevoet tijdens de intekenperiode aan te passen of de intekenperiode vroegtijdig af te sluiten

8 Diverse kosten Een overzicht van de diverse kosten, die onmiddellijk aangerekend worden. Persoonlijk bankverhuisdossier 12,50 EUR Basisbankdienst 13,60 EUR Dossierkosten bij afhandeling dossier nalatenschappen 50,00 EUR Beslag (tarieven inclusief BTW) Kosten voor de afgifte van een verklaring voor een beslag onder derden onderworpen aan het Gerechtelijk Wetboek, voor een vereenvoudigd derdenbeslag onderworpen aan het KB/WIB of BTW-wetboek of een strafrechterlijk beslag. 61,65 EUR Blokkering van rekening op vraag van titularis-medetitularis-derde Terugzending van zelf uitgeschreven ongedekte cheque Aanmaningsbrief niet-toegelaten debetstand: aangetekende brief Transfer naar andere instelling van Record-kasbons en -notes 25,00 EUR + BTW Definitieve weigering van cheques Aanvraag fotokopie van een document, cheque of overschrijvingsformulier forfait van Centraal aanmaken bankcheques Opmaak attest (saldobevestiging, solvabiliteitsattest, blokkering minderjarigen, alimentatieattest) Indien meer dan 1 jaar dient opgezocht te worden, per kalenderjaar Aanrekening duplicaat/historieken: Overzicht bewegingen (historiek) 20 euro/historiek/kalenderjaar (max 100,00 EUR) Duplicaat rekeninguittreksel (tot 1 maand na verzenddatum uittreksel) Duplicaat rekeninguittreksel (indien meer dan 1 maand na verzenddatum uittreksel tot 10/02/2007) 2,50 EUR/duplicaat (max 25,00 EUR/aanvraag) Duplicaat rekeninguittreksel van verrichting vóór 10/02/2007: historiek (duplicaat niet mogelijk) 20,00 EUR/historiek/kalenderjaar (max 100,00 EUR) De opzoeking start nadat de klant het bedrag heeft betaald op rekening (in het kader van een nalatenschap op rekening ). Als de opzoekingkosten het administratieve forfait overschrijden, kan een supplementair bedrag worden gevraagd. Dringende betaling SWIFT 15,00 EUR Bankbevestiging: dossier zonder krediet Bankbevestiging: dossier met krediet(en) 90,75 EUR OCMW: Opzoeking per dossier niet klant 18,75 EUR OCMW: Opzoeking per dossier klant * Overzichten bewegingen op rekeningen/jaar* Opzoekingen voor een advocaat: vraag over klant natuurlijke persoon* Bijkomende opzoekingen per uur voor meer informatie* 37,51 EUR Opzoekingen voor een advocaat: vraag over klant rechtspersoon* Overzichten bewegingen op rekeningen/jaar* Gerechtelijke vorderingen Eenvoudige identificatie van bankrekening Uitvoering van een vordering op bankrekening 24,20 EUR Inlichtingen gevraagd door derden* Bankonderzoek voor particulieren* Muntafdrachten Eerste 25 muntafdrachten per klant Vanaf 26 ste muntafdracht 3 EUR (+ BTW) * De opzoeking start nadat de klant het bedrag heeft betaald op rekening Bijkomende informatie, onder meer inzake de berekeningsmodaliteiten van de basisrente en de getrouwheidspremie op uw spaarrekeningen (informatiedocument Sparen bij Record Bank ), kunt u aan het loket krijgen of via Bijkomende informatie over de valutering en kosten van buitenbalansproducten bij Record Bank (Euro-obligaties, Fondsen, Pensioensparen, Aandelen, Staatsbons, Inning kasbons van andere financiële instellingen, effectendossiers, reguls en diverse kosten) kunt u aan het loket krijgen. TARIEF IN VOEGE OP 1 JANUARI

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 143 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

B Kernmodaliteiten van de getrouwheidspremie voor de spaarrekeningen

B Kernmodaliteiten van de getrouwheidspremie voor de spaarrekeningen Tarieflijst nr. 188 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 14 december 2011. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/10/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/10/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/10/2015 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 1/11/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 1/11/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 1/11/2015 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum.

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/5/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/5/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/5/2015 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 18/8/2014

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 18/8/2014 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 18/8/2014 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hierboven vermelde datum.

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/9/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/9/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/9/2015 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 26/9/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 26/9/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 26/9/2016 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/10/2014

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/10/2014 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/10/2014 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEVEN VAN HET LANDBOUWKREDIET 01/01/2013 1

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEVEN VAN HET LANDBOUWKREDIET 01/01/2013 1 PUBLIC TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE TARIEFAANDUIDING VAN HOMOGENE FINANCIËLE DIENSTEN. LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen, in voege op 01/11/2013

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen, in voege op 01/11/2013 TARIEVEN Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen, in voege op 01/11/2013 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 6/2/2017

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 6/2/2017 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 6/2/2017 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde

Nadere informatie

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/9/2017

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/9/2017 ### Tarieven van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/9/2017 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/4/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/4/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/4/2016 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 6/6/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 6/6/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 6/6/2016 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum.

Nadere informatie

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten)

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst 2 Overzicht 1 I. ZICHTREKENING... 3 1.1 Beheerkosten...

Nadere informatie

Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017)

Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017) Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017) Deze tarieven zijn van toepassing op consumenten in de zin van Boek I van het Wetboek van economisch recht, consument in de zin van

Nadere informatie

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEVEN VAN HET LANDBOUWKREDIET 03/12/2010 1

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEVEN VAN HET LANDBOUWKREDIET 03/12/2010 1 TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE TARIEFAANDUIDING VAN HOMOGENE FINANCIËLE DIENSTEN. LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 28/3/2017

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 28/3/2017 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 28/3/2017 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING TARIEVEN GELDIG VANAF 03.09.201.2015 Onderstaand tarief wordt gepubliceerd in uitvoering

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/12/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/12/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/12/2016 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING TARIEVEN GELDIG VANAF 01.10.2014 Onderstaand tarief wordt gepubliceerd in uitvoering

Nadere informatie

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET DIRECT 02/08/2012 1

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET DIRECT 02/08/2012 1 TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET DIRECT OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE TARIEFAANDUIDING VAN HOMOGENE FINANCIËLE DIENSTEN. LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070

Nadere informatie

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING TARIEVEN GELDIG VANAF 15.02.2017 Onderstaand tarief wordt gepubliceerd in uitvoering

Nadere informatie

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 19-12-2013

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 19-12-2013 Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 19-12-2013 De klanten jonger dan 25 jaar hebben standaard de Blue-rekening die volledig is. In die Blue-rekening zitten o.m.

Nadere informatie

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING - 1 - Tarief in voege op 2 januari 2015 (voor wijziging vatbaar) Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING 1.1 Beheerskosten: geen kosten 1.2 Verrichtingen in

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/8/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/8/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/8/2016 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten

Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten Van toepassing op 01/08/2015 6759 DB E-Account DB Investor Account Klassieke Zichtrekening 1 ZICHTREKENINGEN IN EURO Beheerskosten opening gratis gratis gratis afsluiting

Nadere informatie

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013 Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013 De klanten jonger dan 25 jaar hebben standaard de Blue-rekening die volledig is. In die Blue-rekening zitten o.m.

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 12/9/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 12/9/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 12/9/2016 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen

Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen Tarief in voege op 1 december 2016 en vervangt het voorgaande Spaarproducten 1. Rabo Zichtrekening 1.1 Beheerskosten 1.2 Verrichtingen

Nadere informatie

Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten)

Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Overzicht 1 I. HET AANBOD HELLO BANK!... 3 1.1. Hello Zichtrekening... 3 1.2.

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 26/9/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 26/9/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 26/9/2016 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum.

Nadere informatie

Tarief. van niet-gestandaardiseerde financiële diensten van toepassing op 22/02/2017

Tarief. van niet-gestandaardiseerde financiële diensten van toepassing op 22/02/2017 Tarief van niet-gestandaardiseerde financiële diensten van toepassing op 22/02/2017 Deze tarieflijst werd bijgewerkt tot op de hierboven vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd en

Nadere informatie

Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen

Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen Tarief in voege op 29 juni 2015 en vervangt het voorgaande Spaarproducten 1. Rabo Zichtrekening 1.1 Beheerskosten 1.2 Verrichtingen

Nadere informatie

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied TARIEVEN Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 april 2013 Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Internet 979-1627220-50 IBAN BE86 9791 6272 2050 MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 NR VALUTA OMSCHRIJVING BEDRAG IN EUR OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+

Internet 979-1627220-50 IBAN BE86 9791 6272 2050 MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 NR VALUTA OMSCHRIJVING BEDRAG IN EUR OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+ MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+ 1 REKENING GEOPEND OP NAAM VAN : WIJZIGING MEVROUW CHERLET SOFIE 01-05-1983 VERZENDING DAGAFSCHRIFTEN DAGELIJKS VIA INTERNET VOOR ALLE BEWERKINGEN

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT

INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT GEREGLEMENTEERDE SPAARDEPOSITO S Argenta Spaarbank NV, BTW-BE-0404.453.574, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen Argenta Spaarbank biedt u vier gereglementeerde spaardeposito

Nadere informatie

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen Antwerpen, 01 januari 2015 Gevoeligheid: Publiek ARGENTA SPAARBANK NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/8 - DIRECTIE PRODUCTMANAGEMENT 01-01-2015 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) (*5) Ongelimiteerd aantal papieren of

Nadere informatie

Tarieven dienstverlening 1 maart 2015

Tarieven dienstverlening 1 maart 2015 Tarieven dienstverlening 1 maart 2015 A. Tarieven beleggingsdiensten 1. Beleggingsadvies 2. Vermogensbeheer 3. Transactiekosten 4. Kosten voor een effectendepot 5. Diversen B. Tarieven meest voorkomende

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 04/03/2013 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) Ongelimiteerd aantal papieren of elektronische, binnenlandse

Nadere informatie

Tarieven en rentevoeten geldig voor de zelfstandigen, vrije beroepen en KMO s

Tarieven en rentevoeten geldig voor de zelfstandigen, vrije beroepen en KMO s Tarieven en rentevoeten geldig voor de zelfstandigen, vrije beroepen en KMO s Voorwaarden van toepassing op 02-05-2016 Deze brochure bevat uitsluitend de standaardtarieven en rentevoeten, exclusief BTW.

Nadere informatie

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/8/2017

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/8/2017 ### Tarieven van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/8/2017 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van

Nadere informatie

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE REDIETVERLENING

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE REDIETVERLENING PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE REDIETVERLENING GELDIG VANAF 24.11.2017 Onderstaand tarief wordt gepubliceerd in uitvoering van het

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/02/2016. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 01/02/2016. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 01/02/2016 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) (*5) Ongelimiteerd aantal papieren of

Nadere informatie

Tarieven en rentevoeten geldig voor de non-profitsector en voor de feitelijke verenigingen

Tarieven en rentevoeten geldig voor de non-profitsector en voor de feitelijke verenigingen Tarieven en rentevoeten geldig voor de non-profitsector en voor de feitelijke verenigingen Voorwaarden van toepassing op 01-07-2016 Deze brochure bevat uitsluitend de standaardtarieven en rentevoeten,

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT V e r s i o n 2 0 1 5 1 Inhoudsopgave 1.ICBC Pakketten... 3 2.Betaaldiensten... 3 3.Contante transacties aan

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/04/2012

Tarief. Vanaf 01/04/2012 Tarief Vanaf 01/04/2012 I. Zichtrekeningen I.I Excellence (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) Ongelimiteerd aantal papieren of elektronische, binnenlandse en/of SEPA verrichtingen

Nadere informatie

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/12/2017

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/12/2017 ### Tarieven van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/12/2017 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van

Nadere informatie

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/4/2017

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/4/2017 ### Tarieven van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/4/2017 (publicatiedatum 16/01/2017) Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende

Nadere informatie

TARIEVENLIJST BPOST BANK Van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik

TARIEVENLIJST BPOST BANK Van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik TARIEVENLIJST BPOST BANK Van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik I. ZICHTREKENING: Postchequerekening In voege op 16/12/2015 Jaarlijkse aanrekening (opening en beheersservices

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik 1. Beheerskosten I. ZICHTREKENING: Postchequerekening In voege op 31/03/2015 opening afsluiting jaarlijkse

Nadere informatie

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING GELDIG VANAF 01.07.2017 Onderstaand tarief wordt gepubliceerd in uitvoering van het

Nadere informatie

T A R I E V E N. 2. Binnenlandse verrichtingen in EUR: NIHIL met uitzondering van een overschrijving per brief / fax:

T A R I E V E N. 2. Binnenlandse verrichtingen in EUR: NIHIL met uitzondering van een overschrijving per brief / fax: e T A R I E V E N In deze folder vindt u de tarieven voor de producten en diensten aangeboden door ABK geldig vanaf 0//06. Alle tarieven zijn exclusief BTW. Waar BTW van toepassing is, wordt dit expliciet

Nadere informatie

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 30/06/2016 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten)

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 30/06/2016 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 30/06/2016 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst 2 Overzicht 1 I. ZICHTREKENING... 3 1.1 Beheerkosten...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE SKY CLUB

ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE SKY CLUB ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE SKY CLUB De algemene voorwaarden Blue Sky Club worden beheerst door de Algemene bankvoorwaarden van Fintro. Artikel 1: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1 Blue Sky Club Blue Sky Club is

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

Tarievenlijst van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

Tarievenlijst van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) Tarievenlijst bpost bank in voege op 18.10.2015 Tarievenlijst van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) Tarievenlijst bpost bank 2 1. Zichtrekening Pakket Rekening bpost

Nadere informatie

TARIEFLIJST BPOST BANK. Van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik

TARIEFLIJST BPOST BANK. Van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik TARIEFLIJST BPOST BANK Van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik I. ZICHTREKENING: Postchequerekening In voege op 01/01/2018 Jaarlijkse aanrekening (opening en beheersservices

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING De

Nadere informatie

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN BRUSSEL BTW BE RPR BRUSSEL TARIEVEN VAN HET LANDBOUWKREDIET 19/08/2011 1

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN BRUSSEL BTW BE RPR BRUSSEL TARIEVEN VAN HET LANDBOUWKREDIET 19/08/2011 1 TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE TARIEFAANDUIDING VAN HOMOGENE FINANCIËLE DIENSTEN. LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

Informatie over kosten en voorwaarden

Informatie over kosten en voorwaarden Informatie over kosten en voorwaarden In deze folder vindt u de tarieven voor de producten en diensten aangeboden door Bank J.Van Breda & C. Transparant. Alle tarieven zijn inclusief BTW. Waar BTW van

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR PARTICULIEREN

TARIEVEN VOOR PARTICULIEREN Beobank NV/SA Maatschappelijke zetel: Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel Tel. 02/626.51.11 BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel IBAN: BE77 9545 4622 6142 BIC: CTBKBEBX FSMA 19688 A TARIEVEN VOOR PARTICULIEREN

Nadere informatie

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen Record consumentenkredieten lening op afbetaling kredietopening De drijvende kracht achter al uw plannen Prospectus Consumentenkrediet Prospectus consumentenkrediet nr. 6 van 01.06.2007 DEZE PROSPECTUS

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.3 REKENINGEN...

Nadere informatie

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/12 Colofon Antwerpen, 31 december 2013 Verantwoordelijk uitgever:

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR DEUTSCHE BANK AG BIJKANTOOR BRUSSEL

OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR DEUTSCHE BANK AG BIJKANTOOR BRUSSEL 1 Tarief in voege op 1 augustus 2015 OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD I. ZICHTREKENINGEN (1) 1. Beheerskosten rekening opening gratis afsluiting gratis jaarlijkse

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) I. ZICHTREKENING In voege op 20/01/2015 opening afsluiting aanrekening ifv de gekozen formule 1 2. Verrichtingen

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) I. ZICHTREKENING In voege op 27/05/2015 opening afsluiting aanrekening ifv de gekozen formule 1 2. Verrichtingen

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/02/2016. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 01/02/2016. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 01/02/2016 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING. Tarief in voege op 09/06/2017 (voor wijziging vatbaar)

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING. Tarief in voege op 09/06/2017 (voor wijziging vatbaar) Tarieflijst Tarief in voege op 09/06/2017 (voor wijziging vatbaar) I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING 1.1 Beheerskosten: - Girorekening (tit. > 18 jaar): 2,50 EUR per

Nadere informatie

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 04/03/2013 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

STANDAARDTARIEF VAN DE BELANGRIJKSTE VERRICHTINGEN EN DIENSTEN VOOR RECHTSPERSONEN

STANDAARDTARIEF VAN DE BELANGRIJKSTE VERRICHTINGEN EN DIENSTEN VOOR RECHTSPERSONEN STANDAARDTARIEF VAN DE BELANGRIJKSTE VERRICHTINGEN EN DIENSTEN VOOR RECHTSPERSONEN TARIEF VAN TOEPASSING OP 1 JANUARI 2012 Corporate & Public Bank Specialisten in dienst van uw ambitie 1. Zichtrekeningen

Nadere informatie

1,00 EUR Enkel elektronische verrichtingen zijn toegestaan. Elementen die bij dit maandelijkse forfait inbegrepen zijn: - White-rekening.

1,00 EUR Enkel elektronische verrichtingen zijn toegestaan. Elementen die bij dit maandelijkse forfait inbegrepen zijn: - White-rekening. Rentevoeten en tarieven geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 01-04-2013 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 13-06-2016 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 juli 2017. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

STANDAARD TARIEF VAN DE BANKVERRICHTINGEN EN DIENSTEN OP REKENINGEN MET PROFESSIONEEL GEBRUIK VAN RECHTSPERSONEN EN FEITELIJKE VERENIGINGEN IN

STANDAARD TARIEF VAN DE BANKVERRICHTINGEN EN DIENSTEN OP REKENINGEN MET PROFESSIONEEL GEBRUIK VAN RECHTSPERSONEN EN FEITELIJKE VERENIGINGEN IN STANDAARD TARIEF VAN DE BANKVERRICHTINGEN EN DIENSTEN OP REKENINGEN MET PROFESSIONEEL GEBRUIK VAN RECHTSPERSONEN EN FEITELIJKE VERENIGINGEN IN BELGIË (NIET BEHEERD DOOR BUSINESS CENTRES OF CORPORATE),

Nadere informatie

I. ZICHTREKENING. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENING. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 01-01-2015 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN Basis Tarificatie Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 Interne transfer Ontvangst van effecten Externe transfer van effecten Omwisseling en regularisatie van effecten Conversie

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 04-01-2016 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 01-07-2015 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 03-08-2015 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 01-12-2015 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 6 1 Inhoudsopgave 1. ICBC Pakketten... 3 2. Betaaldiensten... 3 3. Overige Diensten...

Nadere informatie

Informatie over kosten en voorwaarden

Informatie over kosten en voorwaarden Informatie over kosten en voorwaarden In deze folder vindt u de tarieven voor de producten en diensten aangeboden door Bank J.Van Breda & C. Transparant. Alle tarieven zijn inclusief BTW. Waar BTW van

Nadere informatie

ING FlexiBonus Account Reglement

ING FlexiBonus Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING FlexiBonus Account Reglement Het Reglement van de ING FlexiBonus Account (hierna het "Reglement" genoemd) is van toepassing op de relaties tussen de nv ING België

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2012

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2012 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,65 extra Rabo GoldCard 7,00 extra Rabo WereldPas 2,00 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2014

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2014 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per maand Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 5,50 extra Rabo GoldCard 2,35 extra Rabo WereldPas 0,70 extra Betaalrekening 0,90 Rabo TotaalPakket

Nadere informatie

Productvoorwaarden. MoneYou

Productvoorwaarden. MoneYou Productvoorwaarden MoneYou INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 2 SOORTEN MONEYOU REKENINGEN 3 3 REKENINGAFSCHRIFTEN 5 4 DEBETSALDI 5 5 CONTACT MONEYOU 6 1 ALGEMEEN a. Elke Klant kan bij de Bank één of meerdere

Nadere informatie

Tarieven en rentevoeten geldig voor de non-profitsector en voor de feitelijke verenigingen

Tarieven en rentevoeten geldig voor de non-profitsector en voor de feitelijke verenigingen Tarieven en rentevoeten geldig voor de non-profitsector en voor de feitelijke verenigingen Voorwaarden van toepassing op 01-01-2018 Deze brochure bevat uitsluitend de standaardtarieven en rentevoeten,

Nadere informatie