Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten"

Transcriptie

1 Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten Van toepassing op 01/08/

2 DB E-Account DB Investor Account Klassieke Zichtrekening 1 ZICHTREKENINGEN IN EURO Beheerskosten opening gratis gratis gratis afsluiting gratis gratis gratis jaarlijkse aanrekening gratis gratis 10 EUR Binnenlandse betaalverrichtingen in euro basispakket niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing overschrijdende verrichtingen niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing gratis gratis gratis gratis gratis gratis binnenlandse overschrijving gratis gratis gratis doorlopende opdrachten gratis niet van toepassing gratis domiciliëringen nutsbedrijven gratis niet van toepassing gratis andere gratis niet van toepassing gratis kaartverrichtingen geldopvraging debetkaart gratis niet van toepassing gratis geldopvraging kredietkaart 2,50 EUR niet van toepassing 2,50 EUR betaling debetkaart gratis niet van toepassing gratis betaling kredietkaart gratis niet van toepassing gratis Creditrente jaarlijkse rentevoet 0% 0% (DB Investor Account in EUR); 0% Tomnext Bid - 1% (DB Investor Account in deviezen *) periodiciteit driemaandelijks driemaandelijks driemaandelijks Debetrente 2 stilzwijgend aanvaarde 5,87%/jaar 0%/jaar 5,87%/jaar overschrijding niet-toegelaten overschrijding 5,87%/jaar 0%/jaar 5,87%/jaar periodiciteit driemaandelijks driemaandelijks driemaandelijks Valutadatum bankwerkdag bankwerkdag bankwerkdag bankwerkdag bankwerkdag bankwerkdag 2

3 ZICHTREKENINGEN IN EURO Kaarten bankkaarten Bancontact gratis niet van toepassing gratis bijkomende kaart gratis niet van toepassing gratis Maestro-/Cirrus-functie gratis niet van toepassing gratis kredietkaarten MasterCard (DB Titanium Card) gratis 3 niet van toepassing niet van toepassing bijkomende kaart gratis niet van toepassing niet van toepassing gebruikslimieten niet van toepassing zie DB E-Account bankkaarten ATM EUR / week 630 EUR / week (op aanvraag) 510 EUR / dag 250 EUR / dag (op aanvraag) POS (verkooppunt) EUR / week kredietkaarten ATM 620 EUR / 4 dagen POS (verkooppunt) MasterCard (DB Titanium) beschikbaar bedrag (max EUR / dag) MasterCard (DB Titanium Plus) beschikbaar bedrag (max EUR / dag) Visa limietbedrag kaart Verzekering (facultatief) Overlijden door ongeval 3 EUR / jaar 3 EUR / jaar 3 EUR / jaar Zegelrecht 0,15 EUR / afrekening gratis 0,15 EUR / afrekening Roerende voorheffing 1 Basisbankdienst: idem Klassieke Zichtrekening echter zonder kosten (behoudens beheerskost 14,94 EUR), geen credit- of debetrente, geen kasfaciliteit, overschrijding niet toegelaten en kredietkaart niet mogelijk. 2 Bij het gebruik van zijn zichtrekening spant de rekeninghouder zich in om het op dat ogenblik beschikbare saldo - rekening houdend met eventueel nog te boeken verrichtingen - op de zichtrekening niet te overschrijden. Behoudens wanneer de rekeninghouder met de bank een expliciete kredietovereenkomst heeft afgesloten, staat het de bank vrij om, naar eigen believen en zonder verplichting tot motivatie, een eventueel ontstane debetstand op de zichtrekening te tolereren of te weigeren. In dit laatste geval zal de rekeninghouder van de zichtrekening de debetstand onverwijld en volledig, inclusief reeds verlopen debetintresten, moeten aanzuiveren. Een of verschillende eventuele stilzwijgende aanvaardingen van een debetstand op de zichtrekening creëren nooit de verplichting voor de bank om toekomstige debetstanden evenzeer te tolereren. In geen geval zal de bank debetstanden stilzwijgend tolereren die meer dan 1249 EUR bedragen. Evenmin zal de bank debetstanden tolereren voor een periode van meer dan drie maanden, te rekenen vanaf de datum van hun ontstaan. Zowel de stilzwijgend aanvaarde als niet getolereerde, en dus onrechtmatige debetstanden doen debetintresten lopen. 3 MasterCard DB Titanium Plus: 20 EUR/jaar. * USD, GBP, CHF, SEK, NOK, DKK, CAD, JPN, HKD, AUD, NZD, SGD 3

4 SPAARREKENINGEN IN EURO DB E-Fidelity Account 4 DB E-Saving Account 4 DB Intensiv Plus Rekening 4 DB Plus Boekje 4 Beheerskosten opening gratis gratis gratis gratis gratis afsluiting gratis gratis gratis gratis gratis jaarlijkse aanrekening gratis gratis gratis gratis gratis Rendement Plus Jaarlijkse creditrente basisrente 0,10% 0,30% 0,20% 0,10% 0,50% getrouwheidspremie 0,50% 0,10% 0,10% 0,10% niet van toepassing Jaarlijkse debetrente niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing 0,50% Valutadatum (basisrente+premie) Verzekering (facultatief) Overlijden door ongeval 3 EUR / jaar 3 EUR / jaar 3 EUR / jaar 3 EUR / jaar 3 EUR / jaar 4

5 SPAARREKENINGEN IN EURO Kernmodaliteiten getrouwheidspremie Minimale aanhoudingsperiode 12 maanden 12 maanden 12 maanden 12 maanden Periode waarover de 12 maanden 12 maanden 12 maanden 12 maanden premieberekening gebeurt Gewaarborgd karakter rentevoet premie zie voetnoot 5 zie voetnoot 5 zie voetnoot 5 zie voetnoot 5 Tijdstip uitkering verworven premieintresten bij aanvang van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin die premie verworven is met valuta 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober bij aanvang van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin die premie verworven is met valuta 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober bij aanvang van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin die premie verworven is met valuta 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober bij aanvang van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin die premie verworven is met valuta 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Zegelrecht niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing 0,15 EUR / afrekening Roerende voorheffing 4 Gedefiscaliseerde spaarrekening, gereglementeerd door de bepalingen van artikel 21,5 van het Wetboek Inkomstenbelasting en van artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van bovenvermeld wetboek. Uitgebreid informatiedocument (o.a. kernmodaliteiten van de getrouwheidspremie) per gedefiscaliseerde spaarrekening ter beschikking in het Financial Center evenals via Tenzij anders vermeld zijn de rentevoeten niet gegarandeerd. De bank behoudt zich het recht voor om de rentevoeten van de spaarrekeningen te wijzigen behalve wanneer de rentevoeten (basisrente en/of getrouwheidspremie) voor een bepaalde periode gegarandeerd zijn. De rentevoeten (basisrente en getrouwheidspremie) kunnen nooit hoger zijn dan de wettelijk toegelaten rentevoeten voor gedefiscaliseerde spaarrekeningen, zelfs wanneer de bank de rentevoeten zou gegarandeerd hebben. De bank behoudt zich het recht voor om de modaliteiten van de spaarrekeningen te wijzigen. 5 Onverminderd de regels van toepassing vanaf 01/01/2014 inzake de proportionele overdracht van de getrouwheidspremie (van toepassing onder bepaalde voorwaarden), blijft de getrouwheidspremie, die van toepassing is op het ogenblik van de of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode, van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode. 5

6 BRIEFWISSELING Afschrift van zichtrekening of spaarrekening Periodiciteit Verzending per post Ter beschikking in het Financial Center Gratis voor naar keuze cliënt dagelijks, wekelijks, tweewekelijks, maandelijks, driemaandelijks posttarief + 0,10 EUR (alle bestemmingen) 1 EUR / afschrift elektronische dagafschriften (bij niet raadpleging van de elektronische rekeningafschriften gedurende 6 maanden, behoudt de Bank zich het recht voor deze op kosten van de Cliënt op te sturen per post met een driemaandelijkse periodiciteit) rekening met maandelijkse periodiciteit die deel uitmaakt van een dienstenaanbod DB Personal DB Investor Account TERMIJNREKENINGEN Consulteer de tarievenlijst die ter beschikking ligt in uw Financial Center (veranderlijke rentevoeten). VERRICHTINGEN OP AFSTAND Online Banking (gratis) inbegrepen in een dienstenaanbod DB Personal of een DB aanbod. 6

7 BEWAARLOON EFFECTENREKENING De tarieven zijn tarieven op jaarbasis. De aanrekening ervan gebeurt jaarlijks per lijn (d.i. per effectencode) en dit steeds voor het daaropvolgende jaar. Met DB Personal dienst Zonder DB Personal dienst Aandelen inbegrepen 8 EUR 6 Obligaties inbegrepen 8 EUR 6 Sicavs inbegrepen 8 EUR 6 Effecten Deutsche Bank inbegrepen 8 EUR 6 Strips gratis gratis Rechten gratis gratis Vaste kosten gratis gratis Korting op bewaarloon niet van toepassing niet van toepassing VERRICHTINGEN OP EFFECTEN Keuzedividend, kapitaalsverhoging,...: gratis FINANCIËLE DIENSTEN DB Personal DB Kosten 50 EUR / trimester 7 Gratis Inbegrepen: jaarlijkse beheerskosten rekeningen jaarlijkse beheerskosten rekeningen debetkaart (Bancontactkaart met Maestro-functie) creditrente DB E-Account: 0% op jaarbasis DB Titanium Card (MasterCard) debetrente DB E-Account: 5,87% op jaarbasis portkosten (indien periodiciteit dagafschriften =maandelijks) debetkaart (Bancontactkaart met Maestro) zegelrecht DB Titanium Card (MasterCard) bewaarloon effectenrekening elektronische dagafschriften inningskosten coupons van effecten onder dossier zegelrecht toegang tot Online Banking diensten toegang tot Online Banking diensten trimestriële portefeuillerapporten online tool voor portefeuille analyse 6 Max 80 EUR per effectenrekening. 7 Dit bedrag wordt voor de eerste maal afgerekend op het einde van de eerste volledige trimester volgend op de opening van de relatie. De kost van 50 EUR / trimester is niet van toepassing voor de cliënten die intekenen op een discretionaire beheersformule (DB Renteportefeuille, DB Discretionary Opportunity Portfolio, DB Renteportefeuille High Yield, DB Dynamic Equity Portfolio, DB Bond Porfolio FX). Tarieven inclusief BTW (21%) indien BTW verschuldigd is. Bijkomende en/of gepersonaliseerde inlichtingen kunnen in onze Financial Centers of op bekomen worden.deze tarieven zijn van toepassing voor Retail en Personal Banking cliënten. 7

8 Deutsche Bank U wenst meer informatie over onze diensten en tarieven? n Surf naar In de rubriek Tarieven vindt u op elk ogenblik onze tarieven. n Bel onze Cliëntendienst op , van maandag tot vrijdag van 8.30 u tot 19 u en op zaterdag van 9 u tot 12 u. Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, Frankfurt am Main, Germany, HR/RC Frankfurt am Main/Francfort-sur-le-Main HRB nr Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel/Succursale de Bruxelles, avenue Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel/Bruxelles, België/Belgique, RPR/RPM Brussel/Bruxelles, BTW/TVA BE , IBAN BE , IHK D-H0AV-L0HOD-14. V.U.: Steve De Meesterr, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) I. ZICHTREKENING In voege op 27/05/2015 opening afsluiting aanrekening ifv de gekozen formule 1 2. Verrichtingen

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 118 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 skosten

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 03-08-2015 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) (*5) Ongelimiteerd aantal papieren of

Nadere informatie

Informatie over kosten en voorwaarden

Informatie over kosten en voorwaarden Informatie over kosten en voorwaarden In deze folder vindt u de tarieven voor de producten en diensten aangeboden door Bank J.Van Breda & C. Transparant. Alle tarieven zijn inclusief BTW. Waar BTW van

Nadere informatie

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 14.03.2014 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN)

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 14.03.2014 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 14.03.2014 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) Indien van toepassing is in onze tarieven 21% BTW begrepen. Bijkomende

Nadere informatie

TARIEVEN. Geldig vanaf 2 juli 2015

TARIEVEN. Geldig vanaf 2 juli 2015 Beobank NV/SA Maatschappelijke zetel: Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel Tel. 02/626.51.11 BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel IBAN: BE77 9545 4622 6142 BIC: CTBKBEBX FSMA 19688 A TARIEVEN Geldig vanaf

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 143 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

Specifiek reglement DB bankkaart

Specifiek reglement DB bankkaart Deutsche Bank Specifiek reglement DB bankkaart APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

Tarieflijst. Van kracht vanaf 23/07/2015. Deze versie vervangt alle voorgaande.

Tarieflijst. Van kracht vanaf 23/07/2015. Deze versie vervangt alle voorgaande. 1 Tarieflijst Aspa NV RPR Antwerpen BTW - BE - 0404.453.574 FSMA 27316 Aras NV RPR Antwerpen BTW - BE - 0404.456.148 Adm. code 0858 Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen Tel.: 03 285

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 04/03/2013 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) Ongelimiteerd aantal papieren of elektronische, binnenlandse

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten)

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst 2 Overzicht 1 I. ZICHTREKENING... 3 1.1 Beheerkosten...

Nadere informatie

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING - 1 - Tarief in voege op 2 januari 2015 (voor wijziging vatbaar) Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING 1.1 Beheerskosten: geen kosten 1.2 Verrichtingen in

Nadere informatie

Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik

Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702,

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/04/2012

Tarief. Vanaf 01/04/2012 Tarief Vanaf 01/04/2012 I. Zichtrekeningen I.I Excellence (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) Ongelimiteerd aantal papieren of elektronische, binnenlandse en/of SEPA verrichtingen

Nadere informatie

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN)

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) Indien van toepassing is in onze tarieven 21% BTW begrepen. Bijkomende

Nadere informatie

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING. - 1 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar)

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING. - 1 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar) - 1 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar) Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING 1.1 Beheerskosten: geen kosten 1.2 Verrichtingen in EUR:

Nadere informatie

KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen

KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen Geactualiseerd op 17 augustus 2015 Deze tarieven zijn van toepassing op consumenten in de zin van Boek I van het Wetboek van economisch recht van 23

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 04/03/2013 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. Particulieren Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. Particulieren Omdat u graag weet waar u aan toe bent Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor Particulieren Omdat u graag weet waar u aan toe bent Onze kosten in één oogopslag Wilt u voordelig bankieren? Dan bent u bij ING Luxembourg aan

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 06764 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste

Nadere informatie

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING TARIEVEN GELDIG VANAF 03.09.201.2015 Onderstaand tarief wordt gepubliceerd in uitvoering

Nadere informatie

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Inhoud Rekeningen 4 Standaardelementen 4 Debet- en creditrente voor een zichtrekening zonder

Nadere informatie

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Onze kosten in één oogopslag Wilt u voordelig bankieren? Dan bent u bij ING Luxembourg aan

Nadere informatie

REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Tarieven In voege vanaf 1 januari 2015

Tarieven In voege vanaf 1 januari 2015 In voege vanaf 1 januari 2015 1 2 Transactietarieven Aandelen, obligaties, beursgenoteerde beleggingsfondsen, warrants, trackers, sprinters, turbo's, speeders en boosters Tarief per transactie Beurs 2.500

Nadere informatie

Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan

Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan Deutsche Bank Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan DB Investment Loan: een flexibele kredietoplossing voor DB Personal en Private Bankingcliënten. Waarom biedt Deutsche

Nadere informatie