Informatie over kosten en voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over kosten en voorwaarden"

Transcriptie

1 Informatie over kosten en voorwaarden In deze folder vindt u de tarieven voor de producten en diensten aangeboden door Bank J.Van Breda & C. Transparant. Alle tarieven zijn inclusief BTW. Waar BTW van toepassing is, wordt dit expliciet vermeld. Deze informatie over kosten en voorwaarden maakt integraal deel uit van het Algemeen Reglement voor Verrichtingen. U kan een gratis exemplaar van dit reglement opvragen in alle kantoren of agentschappen. U vindt dit ook terug op en Inhoud 1. Zichtrekeningen Spaarrekeningen en andere spaarformules Briefwisseling Termijnrekeningen Wisselverrichtingen Internationale betalingen en ontvangsten Kredieten Consumentenkredieten Hypothecaire kredieten Overige kredieten Verrichtingen op afstand Cheques Overige tarieven Intrestvoorwaarden Suggesties of klachten? Tarieven geldig vanaf 1 augustus 2015 Bank J.Van Breda & C Ledeganckkaai 7 BE-2000 Antwerpen Naamloze vennootschap BTW BE RPR Antwerpen FSMA A Rekening IBAN BE BIC JVBABE 22

2 1. Zichtrekeningen Sinds 1/1/2013 dient uw bank 25% roerende voorheffing aan de bron in te houden van de verworven intresten op alle hiernavolgende rekeningen, behalve voor de depositorekening en de Volkslening. Voor de depositorekeningen geldt een tarief van 15% roerende voorheffing en is er (onder voorwaarden) een vrijstelling voorzien van EUR per depositorekening voor het aanslagjaar Let op: u dient het bedrag van de intresten op het totaal van de depositorekeningen, dat toekomt aan elke echtgenoot (of wettelijk samenwonende partner) op basis van het vermogensrecht en dat de bedoelde vrijstelling overschrijdt, in uw aangifte in de personenbelasting op te nemen. Voor de Volkslening geldt een tarief van 15% roerende voorheffing op basis van de huidige fiscale wetgeving. Daarnaast dienen we 0,15 EUR zegelrecht af te trekken voor elke intrestafrekening voor alle hiernavolgende rekeningen, behalve voor de depositorekening. Zichtrekening privé Voor uw privégebruik Zichtrekening professioneel Voor uw professionele werking Farma- en Medic zichtrekening Voor uw privégebruik als startende apotheker of arts in verdere opleiding Beleggingsrekening privé Voor transacties in kader van uw privébeleggingen Beleggingsrekening professioneel (vanaf 21/2/2015) Voor transacties in kader van uw professionele beleggingen Beheerskosten per jaar Openen van een rekening Afsluiten van een rekening Jaarlijkse beheersvergoeding (1 ste kalenderjaar gratis) 20,00 EUR per 1/1 afgerekend Binnenlandse en Europese verrichtingen in EUR: kosten per verrichting Jaarlijks gratis budget voor bepaalde debetverrichtingen (aangeduid met (*)) per cliënt Elektronische verrichtingen Niet dringende Europese overschrijving 1 via Isabel of VanBredaOnline 40,00 EUR incl. BTW U kan per kalenderjaar voor 40 EUR onderstaande verrichtingen aangeduid met een (*) gratis uitvoeren. (enkel voor beleggingen via onze bank of naar eigen rekeningen) 4,00 EUR incl. BTW 4,00 EUR incl. BTW (enkel voor beleggingen via onze bank of naar eigen rekeningen) 4,00 EUR incl. BTW N.v.t. Dringende Europese overschrijving via Isabel of VanBredaOnline (*) Intercompany / thesaurie-overschrijving via Isabel (*) Betaling via domiciliëring (enkel voor beleggingen via onze bank) Invorderen van domiciliëring via Isabel N.v.t. Betaling via doorlopende opdracht (enkel voor beleggingen via onze bank of naar eigen rekeningen) 1 Een Europese overschrijving is een betaling in euro (EUR) waarvan de rekening van de opdrachtgever en die van de begunstigde geopend is in een van de 28 EU-lidstaten of in Noorwegen, Ijsland, Liechtenstein, Monaco, Zwitserland of San Marino. Meer info: Tarieven Bank J. Van Breda & C van toepassing op 1 augustus

3 Zichtrekening privé Zichtrekening professioneel Farma- en Medic zichtrekening Beleggingsrekening privé Beleggingsrekening professioneel (vanaf 21/2/2015) Manuele verrichtingen Betaling per cheque (*) 0,40 EUR incl. BTW 0,40 EUR incl. BTW (enkel naar eigen rekeningen) Afgifte van binnenlandse cheque Geldopvraging aan het loket Geldstorting aan het loket Overschrijving op origineel EURformulier (*) Niet dringende Europese overschrijving per brief / fax (*) Dringende Europese overschrijving per brief / fax (*) 1,00 EUR incl. BTW 1,00 EUR incl. BTW (enkel voor beleggingen via onze bank of naar eigen rekeningen) 7,00 EUR incl. BTW 7,00 EUR incl. BTW (enkel voor beleggingen via onze bank of naar eigen rekeningen) 11,00 EUR incl. BTW 11,00 EUR incl. BTW (enkel voor beleggingen via onze bank of naar eigen rekeningen) Creditrente (enkel uitkering indien u 1,24 EUR aan intresten heeft) Rentevoet Zie overzicht van de intrestvoorwaarden onder punt 11 (blz.11) Periodiciteit Jaarlijks op 1/1 uitbetaald Debetrente 2 (enkel afrekening indien u 1,24 EUR moet betalen) Debetstanden binnen kredietlijn 6,00% 10,50% (binnen lijn) 6,00% N.v.t. N.v.t. Beschikbaarheidscommissie per 0,00% 0,25% 0,00% N.v.t. N.v.t. trimester Debetstanden zonder en boven 6,00% 16,50% 6,00% 6,00% 16,50% kredietlijn (overschrijdingen) Jaarpercentage Reëel Nominaal Reëel Reëel Nominaal Berekening en afrekening Trimestrieel Trimestrieel Trimestrieel Trimestrieel Trimestrieel Valutadatum Betalingen, geldopnemingen behalve Binnenlandse debetcheques Stortingen behalve Binnenlandse creditcheques Verrichtingsdatum Inningsdatum Verrichtingsdatum Afgiftedatum + 1 bankwerkdag 2 De kostprijs van uw rekening, mogelijke debet- of kredietkaarten en de eventuele kosten voor transacties of rekeninguitreksels zijn niet inbegrepen in deze rentevoet. U vindt deze tarieven apart vermeld in deze brochure (te allen tijde beschikbaar op of in uw kantoor of agentschap). Tarieven Bank J. Van Breda & C van toepassing op 1 augustus

4 Zichtrekening privé Zichtrekening professioneel Farma- en Medic zichtrekening Beleggingsrekening privé Beleggingsrekening professioneel (vanaf 21/2/2015) Debet- en kredietkaarten Debetkaarten Jaarlijkse kostprijs Maestrokaart Vervangkaart 15,00 EUR incl. BTW 2 de kaart 12,10 EUR incl. BTW 15,00 EUR incl. BTW 12,10 EUR incl. BTW (max. 2 kaarten) 12,10 EUR incl. BTW Verrichtingen Geldopname ATM of selfbanks N.v.t. N.v.t. Betalingen in winkels voor euro betalingen in SEPA-landen, N.v.t. N.v.t. anders 0,50 EUR per betaling Wisselprovisie bij transacties in niet- 1,40% op het opgenomen bedrag N.v.t. N.v.t. EUR munten Kredietkaarten 3 Jaarlijkse kostprijs MasterCard Gold 40,00 EUR N.v.t. 40,00 EUR N.v.t. N.v.t. Visa Classic of Visa Company (firma) 20,00 EUR 20,00 EUR 1 ste kaart N.v.t. N.v.t. Vervangkaart 12,10 EUR 12,10 EUR 12,10 EUR N.v.t. N.v.t. Verrichtingen Geldopname ATM of selfbanks 1,50% op het opgenomen bedrag (min. 4,00 EUR) N.v.t. N.v.t. Betalingen in winkels N.v.t. N.v.t. Wisselprovisie bij transacties in niet- EUR munten N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 1,40% op het opgenomen bedrag N.v.t. N.v.t. Kredietrekening Modaliteiten Deze rekening heeft dezelfde modaliteiten als een zichtrekening, behalve: Voor de uitbetaling van uw krediet U betaalt geen beheerskosten. De creditrente is gelinkt aan de evolutie van de kortetermijnrente. Neem contact op met uw kantoor of agentschap voor de actuele voorwaarden. De debetrente is gelijk aan de rente van een zichtrekening met kaskredietlijn binnen uw lijn. 3 Kredietkaart zonder kredietopening. Het uitgegeven saldo wordt maandelijks automatisch afgerekend via de verbonden rekening op de vervaldag van de afgelopen periode. De vervaldag is voor VISA 10 dagen na de 20 ste van iedere maand. Voor MasterCard is deze vervaldag 10 dagen na de 8 ste van iedere maand. U wordt gedebiteerd voor het bedrag vermeld op uw uitgavenstaat. Enkel VISA en MasterCard zijn verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Tarieven Bank J. Van Breda & C van toepassing op 1 augustus

5 2. Spaarrekeningen en andere spaarformules Depositorekening, Deposito-plus-rekening Farma- en Medicinvestrekening Business deposit rekening Reserverekening (vanaf 21/2/2015 niet langer aangeboden, enkel voor bestaande rekeningen) Voor uw privégebruik Voor uw privégebruik als Voor uw professionele buffer startende apotheker of arts in verdere opleiding Beheerskosten per jaar Openen van een rekening Afsluiten van een rekening Jaarlijkse beheersvergoeding Creditrente (enkel uitkering indien u 1,24 EUR aan intresten heeft) Rentevoet Zie overzicht van de intrestvoorwaarden onder punt 11 (blz.11) Periodiciteit Basisrente: jaarlijks op 1/1 Getrouwheidspremie: trimestrieel op 1/1, 1/4, 1/7 en 1/10 Jaarlijks op 1/1 Basisrente: jaarlijks op 1/1 Getrouwheidspremie: semestrieel op 1/1 en 1/7 Toelichting Vrij van roerende voorheffing tot EUR intrest Valutadatum Betalingen en geldopnemingen Verrichtingsdatum Zie zichtrekening onder Verrichtingsdatum Stortingen Verrichtingsdatum punt 1 (blz. 3) Verrichtingsdatum Trimestrieel op 1/1, 1/4, 1/7 en 1/10 Gemiddeld trimestrieel saldo EUR Zie zichtrekening onder punt 1 (blz. 3) 3. Briefwisseling Briefwisseling voor zicht- en spaarformules (vermeld onder punten 1 en 2) Periodiciteit (te kiezen door cliënt) Dag-, week-, of maandafschriften Beschikbaar in VanBredaOnline Verzending per post Portkosten Briefwisseling voor termijnrekeningen (vermeld onder punt 4) Periodiciteit (te kiezen door cliënt) Dag-, week-, maand- of jaarafschriften of afschrift bij elke verrichting Beschikbaar in VanBredaOnline Verzending per post Portkosten Verzending per Tarieven Bank J. Van Breda & C van toepassing op 1 augustus

6 4. Termijnrekeningen Kort- of langlopende termijnrekeningen, termijnrekeningen met progressieve rente, inkomensrekeningen en Volksleningen J. Van Breda & C Beheerskosten per jaar Openen van een rekening Afsluiten van een rekening Jaarlijkse beheersvergoeding Creditrente Minimumbedrag Business flex termijnrekening 4 : EUR Volkslening Bank J. Van Breda & C 5 : 200 EUR Andere termijnrekeningen: EUR Rentevoet Zie overzicht van de intrestvoorwaarden onder punt 11 (blz. 11) Vervroegde terugbetaling Wederbeleggingsvergoeding Behalve voor de Volkslening J. Van Breda & C kan u uitzonderlijk, voor het einde van de bedongen looptijd, een gehele vervroegde terugbetaling aanvragen. U geniet echter geen terugkoopgarantie met uitzondering van een Business flex termijnrekening. De bank behoudt zich het recht voor de vervroegde terugbetaling te weigeren of afhankelijk te stellen van bepaalde voorwaarden. In alle gevallen van vervroegde terugbetalingen geldt een opzeggingstermijn van 31 kalenderdagen en moet u een wederbeleggingsvergoeding betalen. Deze wordt pro rata temporis berekend op het vervroegd terugbetaalde bedrag voor de resterende looptijd van de termijnrekening, op basis van de marktvoorwaarden op het ogenblik van de vervroegde stopzetting. 5. Wisselverrichtingen De aan- en verkoopkoersen liggen ter inzage in uw kantoor of agentschap. 4 Een Business flex termijnrekening betreft een kortlopende termijnrekening op 1 jaar. 5 De bepalingen van de wet van 26 december 2013 betreffende de thematische volksleningen zijn op deze termijnrekening van toepassing. De Volkslening is onderworpen aan een verlaagde roerende voorheffing van 15% op basis van de huidige fiscale wetgeving. Tarieven Bank J. Van Breda & C van toepassing op 1 augustus

7 6. Internationale betalingen en ontvangsten Internationale betalingen zijn alle geldovermakingen die niet voldoen aan de voorwaarden van een Europese overschrijving (zie voetnoot op blz. 2). Rekening houdend met nationale en internationale financiële embargo s uitgevaardigd tegen bepaalde landen, behoudt de bank zich het recht voor zowel betalingen naar als ontvangsten van de onderstaande landen niet uit te voeren. Dit geldt eveneens voor betalingen/ontvangsten met tegenpartijen die resideren in deze landen. - Irak - Iran - Libië - Myanmar - Noord-Korea - Soedan - Syrië - Zuid-Soedan De opdrachtgever dient aan te geven hoe de bank de kosten voor een internationale betaling dient te verwerken. Er zijn 3 mogelijkheden: - Shared Costs (SHA gedeelde kosten): de opdrachtgever betaalt de kosten berekend door zijn bank. De kosten in rekening gebracht door de bank van de begunstigde zijn ten laste van de begunstigde. - Our Cost (OUR alle kosten ten laste van de opdrachtgever): de opdrachtgever betaalt zowel de kosten van de bank van de opdrachtgever als de kosten berekend door de bank van de begunstigde. - Beneficiary Cost (BEN kosten voor de begunstigde): de opdrachtgever betaalt geen kosten. Zowel de kosten van de bank van de opdrachtgever als de kosten van de bank van de begunstigde zijn ten laste van de begunstigde. Internationale betalingen en ontvangsten volgens het systeem van gedeelde kosten (SHA) Internationale betalingen Betalingsprovisie Toeslag indien betaling doorgegeven per brief, fax of VBOL-bericht Toeslag bij het ontbreken van correcte BIC Toeslag bij een dringende betaling Internationale ontvangsten Betalingsprovisie Toeslag indien niet volautomatisch verwerkbaar Valutadatum Betalingen Ontvangsten Overige kosten Opzoekingen / navragen Annulatie / terugstorting van uw betaling 0,1% van het bedrag + BTW (min. 8,47 EUR max. 121 EUR incl. BTW) + 7,00 EUR incl. BTW + 6,05 EUR incl. BTW + 4,00 EUR incl. BTW 0,1% van het bedrag + BTW (min. 6,05 EUR max. 121 EUR incl. BTW) + 6,05 EUR incl. BTW Boekingsdatum Beschikkingsdatum indien geboekt op een rekening in dezelfde munt, anders + 2 bankwerkdagen Kosten correspondent worden doorgerekend. Kosten correspondent worden doorgerekend. Tarieven Bank J. Van Breda & C van toepassing op 1 augustus

8 Internationale betalingen volgens het systeem van alle kosten ten laste van de opdrachtgever (OUR) Internationale betalingen Toeslag indien geen kosten voor de begunstigde (OUR) Voor dergelijke opdrachten gelden de normale kosten zoals hoger vermeld volgens het systeem gedeelde kosten te verhogen met de kosten van de buitenlandse bank. Deze kosten bedragen: 0,1% van het bedrag + BTW (min. 12,10 EUR max. 121 EUR of 60,50 EUR voor USD incl. BTW) 7. Kredieten 7.1 Consumentenkredieten Kredietbedrag Duur (uitgedrukt in maanden) JKP Debetrentevoet Termijnbedrag Lening op afbetaling EUR 24 3,85% 3,85% 108,32 EUR EUR 36 3,80% 3,80% 147,03 EUR EUR 60 4,00% 4,00% 229,80 EUR Kredietbedrag Duur (uitgedrukt in maanden) JKP Debetrentevoet Minimale maandelijkse betaling (uitgedrukt in EUR) Kredietopening zonder kaart EUR onbepaald 6,00% 6,00% 0 EUR EUR bepaald 6,00% 6,00% 0 EUR Kredietbedrag Duur (uitgedrukt in maanden) JKP Debetrentevoet Aan te zuiveren bedrag na een maand De overschrijding EUR 1 maand 6,00% 6,00% 1.301,09 EUR 7.2 Hypothecaire kredieten Een prospectus met gedetailleerde informatie is beschikbaar in uw kantoor of agentschap (conform de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet). Tarieven Bank J. Van Breda & C van toepassing op 1 augustus

9 7.3 Overige kredieten Lening op afbetaling met voorwerp (wagens en equipment) Lening wordt toegestaan mits aanvaarding door het kredietcomité en inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake indien van toepassing. Voor meer inlichtingen bent u welkom in uw kantoor of agentschap. Investeringskrediet (mensualiteiten en termijnkredieten) Diverse formules inzake looptijd, terugbetaling, vaste of variabele rente zijn mogelijk. Neem contact op met uw contactpersoon voor een gepersonaliseerd voorstel. Krediet voorafbetaling belastingen We bieden een revolving raamovereenkomst Voorafbetalingen Belastingen aan. Revolving houdt in dat de bank jaarlijks de raamovereenkomst Voorafbetalingen Belastingen zal uitvoeren op hetzelfde tijdstip, tegen het op dat ogenblik geldende tarief. De modaliteiten worden u als kredietnemer ieder jaar vooraf schriftelijk meegedeeld. Neem contact op met uw kantoor of agentschap voor meer inlichtingen. 8. Verrichtingen op afstand VanBredaOnline Abonnementsprijs Digipass Isabel Abonnementsprijs Wordt rechtstreeks aangerekend door Isabel NV. Meer info vindt u op 9. Cheques Binnenlandse cheques Kosten Uitgifte van een bankcheque Personaliseren cheques (per 10 cheques) 3,63 EUR incl. BTW Uitgifte van een binnenlandse cheque 0,40 EUR incl. BTW Valutadatum Zie zichtrekening onder punt 1 (blz. 3) Cheques naar het buitenland (betalingen) Kosten Betalingsprovisie 0,1% op het bedrag (min. 8,47 EUR max. 121 EUR) incl. BTW + vaste kosten 12,10 EUR incl. BTW Toeslag manueel (op papier) doorgegeven + 6,05 EUR incl. BTW Toeslag aangetekende verzending + 6,05 EUR incl. BTW (enkel indien gevraagd door de cliënt) Toeslag verzending per koerier + 30,25 EUR incl. BTW (enkel indien gevraagd door de cliënt) Valutadatum Boekingsdatum Tarieven Bank J. Van Breda & C van toepassing op 1 augustus

10 Cheques naar het buitenland (ontvangsten) Kosten Betalingsprovisie Toeslag voor Travelers cheque Onbetaalde buitenlandse cheque Valutadatum Indien onmiddellijk credit Indien ter incasso Overige kosten Blokkering cheque Kopie cheque Aangetekend terugsturen ongeldige cheque 0,1% op het bedrag (min. 6,05 EUR max. 121 EUR) incl. BTW + vaste kosten 7,26 EUR incl. BTW + 1,21 EUR incl. BTW (min. 7,26 EUR per afgifte) 14,99 EUR incl. BTW Cheques in EUR of USD: boekingsdatum + 6 bankwerkdagen Cheques in andere munten: boekingsdatum + 9 bankwerkdagen Bij boeking op een rekening in dezelfde munt: beschikkingsdatum In alle andere gevallen: beschikkingsdatum + 2 bankwerkdagen (inningstermijn is ongeveer 4 weken) 30,25 EUR incl. BTW 30,25 EUR incl. BTW 18,25 EUR incl. BTW 10. Overige tarieven Basisbankdienst (zoals bepaald in de wet van 24 maart 2003) Jaarlijkse beheersvergoeding 14,96 EUR + portkosten Toegelaten verrichtingen Rekeningafschriften Geldstortingen- en opnemingen aan het loket Overschrijvingen op originele EUR-formulieren Afgifte van een binnenlandse cheque Kosten voor opzoekingen Duplicaat van een rekeningafschrift via VanBredaOnline Opzoekingen vanaf 15 minuten 18,15 incl. BTW per begonnen kwartier Diverse kosten betalingen Terugvragen van een betaling 30,25 EUR incl. BTW Aanmaken betalingsattest via VanBredaOnline 12,10 EUR incl. BTW indien samen met de betaalopdracht aangevraagd 30,25 EUR incl. BTW indien achteraf gevraagd Effecten Bewaarloon kasbons Bank J.Van Breda & C, Universal Invest, Cordius Invest, Cordius Capital, Concerto Fund, Fidelity Fund, Aviva, fondsen van Bank Delen Jaarlijks bewaarloon voor overige effecten 0,242% op de waarde van uw portefeuille incl. BTW (semestrieel aangerekend) Girale levering (overdracht naar andere bank) 30,25 EUR per effectensoort incl. BTW Dag en nachtkluis Contract dag- en nachtkluis Kostprijs sleutel ingeval van verlies of diefstal 60,50 EUR incl. BTW Waarborg bijkomende sleutel 60,50 EUR incl. BTW Tarieven Bank J. Van Breda & C van toepassing op 1 augustus

11 11. Intrestvoorwaarden Zichtrekeningen (intresten < 1,24 EUR worden niet uitgekeerd) Zichtrekening privé Farma- of Medic-zichtrekening Indien saldo EUR: 0,10% Beleggingsrekening privé Indien voorwaarde niet voldaan: 0% Beleggingsrekening professioneel Zichtrekening professioneel 0 tot ,99 EUR: 0% Vanaf EUR: ECB-rente 6 0,50% (met minimum 0,10%) Spaarrekeningen (intresten < 1,24 EUR worden niet uitgekeerd) Depositorekening 7 Basisrente: 0,15% Getrouwheidspremie: 0,15% Deposito-plus-rekening 7,8 Basisrente: 0,30% Getrouwheidspremie: 0,30% Business deposit rekening 9 Basisrente: 0 tot EUR: 0,20% ,01 tot EUR: 0,25% Vanaf ,01 EUR: 0,10% Getrouwheidspremie: 0,30% Andere spaarformules (intresten < 1,24 EUR worden niet uitgekeerd) Farma- of Medic De basisrente is gelinkt aan de investrekening evolutie van de langetermijnrente. Neem contact op met uw kantoor of agentschap voor de actuele voorwaarden. Reserverekening Indien het gemiddeld saldo per trimester EUR bedraagt: 0,25% Indien voorwaarde niet voldaan: 0% Termijnrekeningen Kortlopende termijnrekeningen 1 week 11 maanden Business flex termijnrekening Op 1 jaar 0,80% De tarieven kunnen op dagbasis wijzigen. Contacteer uw kantoor of agentschap voor de huidige voorwaarden. Langlopende termijnrekeningen Termijnrekening met progressieve rente op 5 jaar Volkslening Bank J.Van Breda & Op 2 jaar 0,60% Op 7 jaar 1,00% Gedurende jaar 1 0,70% Gedurende jaar 4 0,85% C Op 3 jaar 0,70% Op 8 jaar 1,10% Gedurende jaar 2 0,75% Gedurende jaar 5 0,90% Op 5 jaar 0,80% Op 4 jaar 0,75% Op 9 jaar 1,20% Gedurende jaar 3 0,80% Inkomensrekening Op 6 jaar 0,90% Op 10 jaar 1,30% Op 10 jaar 0,80% 6 De ECB-rente is de belangrijkste rentevoet waarmee de Europese Centrale Bank de economie stuurt. U vindt dit tarief terug op de website 7 Deze rekeningen zijn enkel bestemd voor privégeld van natuurlijke personen. De basisrente wordt op 1/1 berekend en op de rekening bijgeboekt. De verworven getrouwheidspremie wordt trimestrieel uitbetaald. Uw getrouwheidspremie is verworven voor bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op de rekening blijven staan. Uitgebreide info en het reglement van de depositorekening of de deposito-plus-rekening kan u vragen in uw kantoor of agentschap. 8 De intrestvoorwaarden zijn geldig indien u minimaal EUR stort binnen de 30 kalenderdagen na openingsdatum van de deposito-plus-rekening. In het geval deze minimum storting niet tijdig voldaan is, wordt de rekening na 30 kalenderdagen omgezet naar een depositorekening. 9 Deze rekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening bedoeld voor professioneel gebruik. De basisrente wordt op 1/1 berekend en op de rekening bijgeboekt. De verworven getrouwheidspremie wordt semestrieel uitbetaald. Uw getrouwheidspremie is verworven voor bedragen die gedurende 6 opeenvolgende kalendermaanden op de rekening blijven staan. Uitgebreide info van de Business deposit rekening kan u vragen in uw kantoor of agentschap. Tarieven Bank J. Van Breda & C van toepassing op 1 augustus

12 12. Suggesties of klachten? Bij Bank J.Van Breda & C engageren we ons om op elke suggestie of klacht snel te reageren. Hoe gaat u best te werk? 1. Praat erover met uw account manager in uw kantoor of agentschap. In eerste instantie neemt u best contact op met uw account manager die onmiddellijk zijn verantwoordelijkheid opneemt. 2. Bent u niet tevreden over de oplossing die u werd voorgesteld? Wil u een tweede opinie van iemand die onafhankelijk kan oordelen? Onze adviseur cliëntentevredenheid staat voor u klaar: Ria Verbeke, Adviseur cliëntentevredenheid Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen Tel: 0800/93004 (gratis) 3. In laatste instantie kan u terecht bij de ombudsdienst voor de financiële sector. Hieronder vindt u de contactgegevens van alle instanties. Uw klacht moet hier schriftelijk worden ingediend, met een kopie van de briefwisseling die u voerde met onze bank en alle relevante documenten. Ombudsfin, bemiddelingsdienst voor financiële aangelegenheid Belliardstraat 15-17/b8, 1040 Brussel Tel: 02/ Ombudsdienst verzekeringen de Meeùs Square 35, 1000 Brussel Tel: 02/ Voor betalingsdiensten kan u bovendien ook terecht bij FOD Economie, KMO, Middenstand & Energie, t.a.v. Algemene directie Controle en bemiddeling, Vooruitgangsstraat 50, 1210 Brussel Tel: 02/ Tarieven Bank J. Van Breda & C van toepassing op 1 augustus

Informatie over kosten en voorwaarden

Informatie over kosten en voorwaarden Informatie over kosten en voorwaarden In deze folder vindt u de tarieven voor de producten en diensten aangeboden door Bank J.Van Breda & C. Transparant. Alle tarieven zijn inclusief BTW. Waar BTW van

Nadere informatie

T A R I E V E N. 2. Binnenlandse verrichtingen in EUR: NIHIL met uitzondering van een overschrijving per brief / fax:

T A R I E V E N. 2. Binnenlandse verrichtingen in EUR: NIHIL met uitzondering van een overschrijving per brief / fax: e T A R I E V E N In deze folder vindt u de tarieven voor de producten en diensten aangeboden door ABK geldig vanaf 0//06. Alle tarieven zijn exclusief BTW. Waar BTW van toepassing is, wordt dit expliciet

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/10/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/10/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/10/2015 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 26/9/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 26/9/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 26/9/2016 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/9/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/9/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/9/2015 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/5/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/5/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/5/2015 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 18/8/2014

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 18/8/2014 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 18/8/2014 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hierboven vermelde datum.

Nadere informatie

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEVEN VAN HET LANDBOUWKREDIET 01/01/2013 1

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEVEN VAN HET LANDBOUWKREDIET 01/01/2013 1 PUBLIC TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE TARIEFAANDUIDING VAN HOMOGENE FINANCIËLE DIENSTEN. LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 1/11/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 1/11/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 1/11/2015 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum.

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/10/2014

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/10/2014 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/10/2014 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 6/2/2017

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 6/2/2017 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 6/2/2017 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde

Nadere informatie

Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017)

Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017) Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017) Deze tarieven zijn van toepassing op consumenten in de zin van Boek I van het Wetboek van economisch recht, consument in de zin van

Nadere informatie

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013 Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013 De klanten jonger dan 25 jaar hebben standaard de Blue-rekening die volledig is. In die Blue-rekening zitten o.m.

Nadere informatie

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/9/2017

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/9/2017 ### Tarieven van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/9/2017 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor

Nadere informatie

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 19-12-2013

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 19-12-2013 Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 19-12-2013 De klanten jonger dan 25 jaar hebben standaard de Blue-rekening die volledig is. In die Blue-rekening zitten o.m.

Nadere informatie

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEVEN VAN HET LANDBOUWKREDIET 03/12/2010 1

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEVEN VAN HET LANDBOUWKREDIET 03/12/2010 1 TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE TARIEFAANDUIDING VAN HOMOGENE FINANCIËLE DIENSTEN. LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL

Nadere informatie

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET DIRECT 02/08/2012 1

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET DIRECT 02/08/2012 1 TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET DIRECT OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE TARIEFAANDUIDING VAN HOMOGENE FINANCIËLE DIENSTEN. LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen, in voege op 01/11/2013

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen, in voege op 01/11/2013 TARIEVEN Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen, in voege op 01/11/2013 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 28/3/2017

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 28/3/2017 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 28/3/2017 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/12/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/12/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/12/2016 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/4/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/4/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/4/2016 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 6/6/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 6/6/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 6/6/2016 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum.

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/8/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/8/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/8/2016 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten

Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten Van toepassing op 01/08/2015 6759 DB E-Account DB Investor Account Klassieke Zichtrekening 1 ZICHTREKENINGEN IN EURO Beheerskosten opening gratis gratis gratis afsluiting

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 26/9/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 26/9/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 26/9/2016 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum.

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR DEUTSCHE BANK AG BIJKANTOOR BRUSSEL

OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR DEUTSCHE BANK AG BIJKANTOOR BRUSSEL 1 Tarief in voege op 1 augustus 2015 OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD I. ZICHTREKENINGEN (1) 1. Beheerskosten rekening opening gratis afsluiting gratis jaarlijkse

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 12/9/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 12/9/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 12/9/2016 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

STANDAARD TARIEF VAN DE BANKVERRICHTINGEN EN DIENSTEN OP REKENINGEN MET PROFESSIONEEL GEBRUIK VAN RECHTSPERSONEN EN FEITELIJKE VERENIGINGEN IN

STANDAARD TARIEF VAN DE BANKVERRICHTINGEN EN DIENSTEN OP REKENINGEN MET PROFESSIONEEL GEBRUIK VAN RECHTSPERSONEN EN FEITELIJKE VERENIGINGEN IN STANDAARD TARIEF VAN DE BANKVERRICHTINGEN EN DIENSTEN OP REKENINGEN MET PROFESSIONEEL GEBRUIK VAN RECHTSPERSONEN EN FEITELIJKE VERENIGINGEN IN BELGIË (NIET BEHEERD DOOR BUSINESS CENTRES OF CORPORATE),

Nadere informatie

Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten)

Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Overzicht 1 I. HET AANBOD HELLO BANK!... 3 1.1. Hello Zichtrekening... 3 1.2.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.3 REKENINGEN...

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

Tarieven dienstverlening 1 maart 2015

Tarieven dienstverlening 1 maart 2015 Tarieven dienstverlening 1 maart 2015 A. Tarieven beleggingsdiensten 1. Beleggingsadvies 2. Vermogensbeheer 3. Transactiekosten 4. Kosten voor een effectendepot 5. Diversen B. Tarieven meest voorkomende

Nadere informatie

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/12/2017

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/12/2017 ### Tarieven van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/12/2017 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING De

Nadere informatie

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/4/2017

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/4/2017 ### Tarieven van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/4/2017 (publicatiedatum 16/01/2017) Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende

Nadere informatie

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN BRUSSEL BTW BE RPR BRUSSEL TARIEVEN VAN HET LANDBOUWKREDIET 19/08/2011 1

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN BRUSSEL BTW BE RPR BRUSSEL TARIEVEN VAN HET LANDBOUWKREDIET 19/08/2011 1 TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE TARIEFAANDUIDING VAN HOMOGENE FINANCIËLE DIENSTEN. LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL

Nadere informatie

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/8/2017

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/8/2017 ### Tarieven van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/8/2017 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 118 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 skosten

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/04/2012

Tarief. Vanaf 01/04/2012 Tarief Vanaf 01/04/2012 I. Zichtrekeningen I.I Excellence (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) Ongelimiteerd aantal papieren of elektronische, binnenlandse en/of SEPA verrichtingen

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 04/03/2013 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) Ongelimiteerd aantal papieren of elektronische, binnenlandse

Nadere informatie

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten)

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst 2 Overzicht 1 I. ZICHTREKENING... 3 1.1 Beheerkosten...

Nadere informatie

STANDAARDTARIEF VAN DE BELANGRIJKSTE VERRICHTINGEN EN DIENSTEN VOOR RECHTSPERSONEN

STANDAARDTARIEF VAN DE BELANGRIJKSTE VERRICHTINGEN EN DIENSTEN VOOR RECHTSPERSONEN STANDAARDTARIEF VAN DE BELANGRIJKSTE VERRICHTINGEN EN DIENSTEN VOOR RECHTSPERSONEN TARIEF VAN TOEPASSING OP 1 JANUARI 2012 Corporate & Public Bank Specialisten in dienst van uw ambitie 1. Zichtrekeningen

Nadere informatie

B Kernmodaliteiten van de getrouwheidspremie voor de spaarrekeningen

B Kernmodaliteiten van de getrouwheidspremie voor de spaarrekeningen Tarieflijst nr. 188 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 14 december 2011. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen

Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen Tarief in voege op 1 december 2016 en vervangt het voorgaande Spaarproducten 1. Rabo Zichtrekening 1.1 Beheerskosten 1.2 Verrichtingen

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE SKY CLUB

ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE SKY CLUB ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE SKY CLUB De algemene voorwaarden Blue Sky Club worden beheerst door de Algemene bankvoorwaarden van Fintro. Artikel 1: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1 Blue Sky Club Blue Sky Club is

Nadere informatie

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen Antwerpen, 01 januari 2015 Gevoeligheid: Publiek ARGENTA SPAARBANK NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/8 - DIRECTIE PRODUCTMANAGEMENT 01-01-2015 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen

Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen Tarief in voege op 29 juni 2015 en vervangt het voorgaande Spaarproducten 1. Rabo Zichtrekening 1.1 Beheerskosten 1.2 Verrichtingen

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 143 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

1,00 EUR Enkel elektronische verrichtingen zijn toegestaan. Elementen die bij dit maandelijkse forfait inbegrepen zijn: - White-rekening.

1,00 EUR Enkel elektronische verrichtingen zijn toegestaan. Elementen die bij dit maandelijkse forfait inbegrepen zijn: - White-rekening. Rentevoeten en tarieven geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 01-04-2013 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) (*5) Ongelimiteerd aantal papieren of

Nadere informatie

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) I. ZICHTREKENING In voege op 20/01/2015 opening afsluiting aanrekening ifv de gekozen formule 1 2. Verrichtingen

Nadere informatie

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING TARIEVEN GELDIG VANAF 03.09.201.2015 Onderstaand tarief wordt gepubliceerd in uitvoering

Nadere informatie

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) I. ZICHTREKENING In voege op 27/05/2015 opening afsluiting aanrekening ifv de gekozen formule 1 2. Verrichtingen

Nadere informatie

TARIEVENLIJST BPOST BANK Van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik

TARIEVENLIJST BPOST BANK Van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik TARIEVENLIJST BPOST BANK Van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik I. ZICHTREKENING: Postchequerekening In voege op 16/12/2015 Jaarlijkse aanrekening (opening en beheersservices

Nadere informatie

Internet 979-1627220-50 IBAN BE86 9791 6272 2050 MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 NR VALUTA OMSCHRIJVING BEDRAG IN EUR OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+

Internet 979-1627220-50 IBAN BE86 9791 6272 2050 MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 NR VALUTA OMSCHRIJVING BEDRAG IN EUR OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+ MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+ 1 REKENING GEOPEND OP NAAM VAN : WIJZIGING MEVROUW CHERLET SOFIE 01-05-1983 VERZENDING DAGAFSCHRIFTEN DAGELIJKS VIA INTERNET VOOR ALLE BEWERKINGEN

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/02/2016. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 01/02/2016. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 01/02/2016 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) (*5) Ongelimiteerd aantal papieren of

Nadere informatie

Tarievenlijst van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

Tarievenlijst van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) Tarievenlijst bpost bank in voege op 18.10.2015 Tarievenlijst van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) Tarievenlijst bpost bank 2 1. Zichtrekening Pakket Rekening bpost

Nadere informatie

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 14.03.2014 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN)

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 14.03.2014 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 14.03.2014 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) Indien van toepassing is in onze tarieven 21% BTW begrepen. Bijkomende

Nadere informatie

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING TARIEVEN GELDIG VANAF 15.02.2017 Onderstaand tarief wordt gepubliceerd in uitvoering

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 13-06-2016 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen

KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen Geactualiseerd op 17 augustus 2015 Deze tarieven zijn van toepassing op consumenten in de zin van Boek I van het Wetboek van economisch recht van 23

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 04-01-2016 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen

KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen Geactualiseerd tot 25 maart 2013 Deze tarieven zijn toepasbaar op consumenten in de zin van de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 01-07-2015 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 03-08-2015 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 01-12-2015 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik 1. Beheerskosten I. ZICHTREKENING: Postchequerekening In voege op 31/03/2015 opening afsluiting jaarlijkse

Nadere informatie

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING TARIEVEN GELDIG VANAF 01.10.2014 Onderstaand tarief wordt gepubliceerd in uitvoering

Nadere informatie

STANDAARDTARIEVEN VANAF 1 OKTOBER 2016

STANDAARDTARIEVEN VANAF 1 OKTOBER 2016 FREQUENTE VERRICHTINGEN EN DIENSTEN STANDAARDTARIEVEN VANAF 1 OKTOBER 2016 voor Corporate & Public, Belgium klanten 1. Zichtrekeningen in EUR 2. Geld afhalen en storten 3. Overschrijvingen 4. Domiciliëringen

Nadere informatie

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

I. ZICHTREKENING. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENING. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 01-01-2015 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

STANDAARDTARIEVEN VANAF 1 FEBRUARI 2017

STANDAARDTARIEVEN VANAF 1 FEBRUARI 2017 FREQUENTE VERRICHTINGEN EN DIENSTEN STANDAARDTARIEVEN VANAF 1 FEBRUARI 2017 voor Corporate Banking, Belgium klanten 1. Zichtrekeningen in EUR 2. Geld afhalen en storten 3. Overschrijvingen 4. Domiciliëringen

Nadere informatie

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Identificatie Fortis Bank - ICS Fortis Bank nv, (Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, BTW BE 0403.199.702, CBFA-nr.

Nadere informatie

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen Record consumentenkredieten lening op afbetaling kredietopening De drijvende kracht achter al uw plannen Prospectus Consumentenkrediet Prospectus consumentenkrediet nr. 6 van 01.06.2007 DEZE PROSPECTUS

Nadere informatie

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE REDIETVERLENING

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE REDIETVERLENING PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE REDIETVERLENING GELDIG VANAF 24.11.2017 Onderstaand tarief wordt gepubliceerd in uitvoering van het

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/02/2016. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 01/02/2016. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 01/02/2016 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT

INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT GEREGLEMENTEERDE SPAARDEPOSITO S Argenta Spaarbank NV, BTW-BE-0404.453.574, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen Argenta Spaarbank biedt u vier gereglementeerde spaardeposito

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 04/03/2013 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Tarieven en rentevoeten geldig voor de non-profitsector en voor de feitelijke verenigingen

Tarieven en rentevoeten geldig voor de non-profitsector en voor de feitelijke verenigingen Tarieven en rentevoeten geldig voor de non-profitsector en voor de feitelijke verenigingen Voorwaarden van toepassing op 01-07-2016 Deze brochure bevat uitsluitend de standaardtarieven en rentevoeten,

Nadere informatie

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING - 1 - Tarief in voege op 2 januari 2015 (voor wijziging vatbaar) Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING 1.1 Beheerskosten: geen kosten 1.2 Verrichtingen in

Nadere informatie

Reglement KBC-Termijnbeleggingen

Reglement KBC-Termijnbeleggingen CW2115N1 V10-2003 -/- p. 1 van 6 Reglement KBC-Termijnbeleggingen Deze uitgave werd geregistreerd te Leuven, derde kantoor, op 25.09.2003 Dit reglement vervangt het reglement KBC-Termijnbeleggingen van

Nadere informatie

ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement

ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement 1 januari 2017 ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement 23 februari 2017 1 I. Voorwerp en kader van dit Reglement Het Reglement van de ING Thematische Volkslening (hierna het 'Reglement' genoemd)

Nadere informatie

Productvoorwaarden. MoneYou

Productvoorwaarden. MoneYou Productvoorwaarden MoneYou INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 2 SOORTEN MONEYOU REKENINGEN 3 3 REKENINGAFSCHRIFTEN 5 4 DEBETSALDI 5 5 CONTACT MONEYOU 6 1 ALGEMEEN a. Elke Klant kan bij de Bank één of meerdere

Nadere informatie

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 30/06/2016 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten)

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 30/06/2016 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 30/06/2016 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst 2 Overzicht 1 I. ZICHTREKENING... 3 1.1 Beheerkosten...

Nadere informatie

Tarieven en rentevoeten geldig voor de zelfstandigen, vrije beroepen en KMO s

Tarieven en rentevoeten geldig voor de zelfstandigen, vrije beroepen en KMO s Tarieven en rentevoeten geldig voor de zelfstandigen, vrije beroepen en KMO s Voorwaarden van toepassing op 02-05-2016 Deze brochure bevat uitsluitend de standaardtarieven en rentevoeten, exclusief BTW.

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA.

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA. PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING Prospectusnummer: 4 01/06/2009 1. Inleiding Deze prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling toegestaan in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet

Nadere informatie