Informatie over kosten en voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over kosten en voorwaarden"

Transcriptie

1 Informatie over kosten en voorwaarden In deze folder vindt u de tarieven voor de producten en diensten aangeboden door Bank J.Van Breda & C. Transparant. Alle tarieven zijn inclusief BTW. Waar BTW van toepassing is, wordt dit expliciet vermeld. Deze informatie over kosten en voorwaarden maakt integraal deel uit van het Algemeen Reglement voor Verrichtingen. U kan een gratis exemplaar van dit reglement opvragen in alle kantoren of agentschappen. U vindt dit ook terug op en Inhoud 1. Zichtrekeningen Spaarrekeningen en andere spaarformules Briefwisseling Termijnrekeningen Wisselverrichtingen Internationale betalingen en ontvangsten Kredieten Consumentenkredieten Hypothecaire kredieten Overige kredieten Verrichtingen op afstand Cheques Overige tarieven Intrestvoorwaarden Suggesties of klachten? Tarieven geldig vanaf 1 augustus 2015 Bank J.Van Breda & C Ledeganckkaai 7 BE-2000 Antwerpen Naamloze vennootschap BTW BE RPR Antwerpen FSMA A Rekening IBAN BE BIC JVBABE 22

2 1. Zichtrekeningen Sinds 1/1/2013 dient uw bank 25% roerende voorheffing aan de bron in te houden van de verworven intresten op alle hiernavolgende rekeningen, behalve voor de depositorekening en de Volkslening. Voor de depositorekeningen geldt een tarief van 15% roerende voorheffing en is er (onder voorwaarden) een vrijstelling voorzien van EUR per depositorekening voor het aanslagjaar Let op: u dient het bedrag van de intresten op het totaal van de depositorekeningen, dat toekomt aan elke echtgenoot (of wettelijk samenwonende partner) op basis van het vermogensrecht en dat de bedoelde vrijstelling overschrijdt, in uw aangifte in de personenbelasting op te nemen. Voor de Volkslening geldt een tarief van 15% roerende voorheffing op basis van de huidige fiscale wetgeving. Daarnaast dienen we 0,15 EUR zegelrecht af te trekken voor elke intrestafrekening voor alle hiernavolgende rekeningen, behalve voor de depositorekening. Zichtrekening privé Voor uw privégebruik Zichtrekening professioneel Voor uw professionele werking Farma- en Medic zichtrekening Voor uw privégebruik als startende apotheker of arts in verdere opleiding Beleggingsrekening privé Voor transacties in kader van uw privébeleggingen Beleggingsrekening professioneel (vanaf 21/2/2015) Voor transacties in kader van uw professionele beleggingen Beheerskosten per jaar Openen van een rekening Afsluiten van een rekening Jaarlijkse beheersvergoeding (1 ste kalenderjaar gratis) 20,00 EUR per 1/1 afgerekend Binnenlandse en Europese verrichtingen in EUR: kosten per verrichting Jaarlijks gratis budget voor bepaalde debetverrichtingen (aangeduid met (*)) per cliënt Elektronische verrichtingen Niet dringende Europese overschrijving 1 via Isabel of VanBredaOnline 40,00 EUR incl. BTW U kan per kalenderjaar voor 40 EUR onderstaande verrichtingen aangeduid met een (*) gratis uitvoeren. (enkel voor beleggingen via onze bank of naar eigen rekeningen) 4,00 EUR incl. BTW 4,00 EUR incl. BTW (enkel voor beleggingen via onze bank of naar eigen rekeningen) 4,00 EUR incl. BTW N.v.t. Dringende Europese overschrijving via Isabel of VanBredaOnline (*) Intercompany / thesaurie-overschrijving via Isabel (*) Betaling via domiciliëring (enkel voor beleggingen via onze bank) Invorderen van domiciliëring via Isabel N.v.t. Betaling via doorlopende opdracht (enkel voor beleggingen via onze bank of naar eigen rekeningen) 1 Een Europese overschrijving is een betaling in euro (EUR) waarvan de rekening van de opdrachtgever en die van de begunstigde geopend is in een van de 28 EU-lidstaten of in Noorwegen, Ijsland, Liechtenstein, Monaco, Zwitserland of San Marino. Meer info: Tarieven Bank J. Van Breda & C van toepassing op 1 augustus

3 Zichtrekening privé Zichtrekening professioneel Farma- en Medic zichtrekening Beleggingsrekening privé Beleggingsrekening professioneel (vanaf 21/2/2015) Manuele verrichtingen Betaling per cheque (*) 0,40 EUR incl. BTW 0,40 EUR incl. BTW (enkel naar eigen rekeningen) Afgifte van binnenlandse cheque Geldopvraging aan het loket Geldstorting aan het loket Overschrijving op origineel EURformulier (*) Niet dringende Europese overschrijving per brief / fax (*) Dringende Europese overschrijving per brief / fax (*) 1,00 EUR incl. BTW 1,00 EUR incl. BTW (enkel voor beleggingen via onze bank of naar eigen rekeningen) 7,00 EUR incl. BTW 7,00 EUR incl. BTW (enkel voor beleggingen via onze bank of naar eigen rekeningen) 11,00 EUR incl. BTW 11,00 EUR incl. BTW (enkel voor beleggingen via onze bank of naar eigen rekeningen) Creditrente (enkel uitkering indien u 1,24 EUR aan intresten heeft) Rentevoet Zie overzicht van de intrestvoorwaarden onder punt 11 (blz.11) Periodiciteit Jaarlijks op 1/1 uitbetaald Debetrente 2 (enkel afrekening indien u 1,24 EUR moet betalen) Debetstanden binnen kredietlijn 6,00% 10,50% (binnen lijn) 6,00% N.v.t. N.v.t. Beschikbaarheidscommissie per 0,00% 0,25% 0,00% N.v.t. N.v.t. trimester Debetstanden zonder en boven 6,00% 16,50% 6,00% 6,00% 16,50% kredietlijn (overschrijdingen) Jaarpercentage Reëel Nominaal Reëel Reëel Nominaal Berekening en afrekening Trimestrieel Trimestrieel Trimestrieel Trimestrieel Trimestrieel Valutadatum Betalingen, geldopnemingen behalve Binnenlandse debetcheques Stortingen behalve Binnenlandse creditcheques Verrichtingsdatum Inningsdatum Verrichtingsdatum Afgiftedatum + 1 bankwerkdag 2 De kostprijs van uw rekening, mogelijke debet- of kredietkaarten en de eventuele kosten voor transacties of rekeninguitreksels zijn niet inbegrepen in deze rentevoet. U vindt deze tarieven apart vermeld in deze brochure (te allen tijde beschikbaar op of in uw kantoor of agentschap). Tarieven Bank J. Van Breda & C van toepassing op 1 augustus

4 Zichtrekening privé Zichtrekening professioneel Farma- en Medic zichtrekening Beleggingsrekening privé Beleggingsrekening professioneel (vanaf 21/2/2015) Debet- en kredietkaarten Debetkaarten Jaarlijkse kostprijs Maestrokaart Vervangkaart 15,00 EUR incl. BTW 2 de kaart 12,10 EUR incl. BTW 15,00 EUR incl. BTW 12,10 EUR incl. BTW (max. 2 kaarten) 12,10 EUR incl. BTW Verrichtingen Geldopname ATM of selfbanks N.v.t. N.v.t. Betalingen in winkels voor euro betalingen in SEPA-landen, N.v.t. N.v.t. anders 0,50 EUR per betaling Wisselprovisie bij transacties in niet- 1,40% op het opgenomen bedrag N.v.t. N.v.t. EUR munten Kredietkaarten 3 Jaarlijkse kostprijs MasterCard Gold 40,00 EUR N.v.t. 40,00 EUR N.v.t. N.v.t. Visa Classic of Visa Company (firma) 20,00 EUR 20,00 EUR 1 ste kaart N.v.t. N.v.t. Vervangkaart 12,10 EUR 12,10 EUR 12,10 EUR N.v.t. N.v.t. Verrichtingen Geldopname ATM of selfbanks 1,50% op het opgenomen bedrag (min. 4,00 EUR) N.v.t. N.v.t. Betalingen in winkels N.v.t. N.v.t. Wisselprovisie bij transacties in niet- EUR munten N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 1,40% op het opgenomen bedrag N.v.t. N.v.t. Kredietrekening Modaliteiten Deze rekening heeft dezelfde modaliteiten als een zichtrekening, behalve: Voor de uitbetaling van uw krediet U betaalt geen beheerskosten. De creditrente is gelinkt aan de evolutie van de kortetermijnrente. Neem contact op met uw kantoor of agentschap voor de actuele voorwaarden. De debetrente is gelijk aan de rente van een zichtrekening met kaskredietlijn binnen uw lijn. 3 Kredietkaart zonder kredietopening. Het uitgegeven saldo wordt maandelijks automatisch afgerekend via de verbonden rekening op de vervaldag van de afgelopen periode. De vervaldag is voor VISA 10 dagen na de 20 ste van iedere maand. Voor MasterCard is deze vervaldag 10 dagen na de 8 ste van iedere maand. U wordt gedebiteerd voor het bedrag vermeld op uw uitgavenstaat. Enkel VISA en MasterCard zijn verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Tarieven Bank J. Van Breda & C van toepassing op 1 augustus

5 2. Spaarrekeningen en andere spaarformules Depositorekening, Deposito-plus-rekening Farma- en Medicinvestrekening Business deposit rekening Reserverekening (vanaf 21/2/2015 niet langer aangeboden, enkel voor bestaande rekeningen) Voor uw privégebruik Voor uw privégebruik als Voor uw professionele buffer startende apotheker of arts in verdere opleiding Beheerskosten per jaar Openen van een rekening Afsluiten van een rekening Jaarlijkse beheersvergoeding Creditrente (enkel uitkering indien u 1,24 EUR aan intresten heeft) Rentevoet Zie overzicht van de intrestvoorwaarden onder punt 11 (blz.11) Periodiciteit Basisrente: jaarlijks op 1/1 Getrouwheidspremie: trimestrieel op 1/1, 1/4, 1/7 en 1/10 Jaarlijks op 1/1 Basisrente: jaarlijks op 1/1 Getrouwheidspremie: semestrieel op 1/1 en 1/7 Toelichting Vrij van roerende voorheffing tot EUR intrest Valutadatum Betalingen en geldopnemingen Verrichtingsdatum Zie zichtrekening onder Verrichtingsdatum Stortingen Verrichtingsdatum punt 1 (blz. 3) Verrichtingsdatum Trimestrieel op 1/1, 1/4, 1/7 en 1/10 Gemiddeld trimestrieel saldo EUR Zie zichtrekening onder punt 1 (blz. 3) 3. Briefwisseling Briefwisseling voor zicht- en spaarformules (vermeld onder punten 1 en 2) Periodiciteit (te kiezen door cliënt) Dag-, week-, of maandafschriften Beschikbaar in VanBredaOnline Verzending per post Portkosten Briefwisseling voor termijnrekeningen (vermeld onder punt 4) Periodiciteit (te kiezen door cliënt) Dag-, week-, maand- of jaarafschriften of afschrift bij elke verrichting Beschikbaar in VanBredaOnline Verzending per post Portkosten Verzending per Tarieven Bank J. Van Breda & C van toepassing op 1 augustus

6 4. Termijnrekeningen Kort- of langlopende termijnrekeningen, termijnrekeningen met progressieve rente, inkomensrekeningen en Volksleningen J. Van Breda & C Beheerskosten per jaar Openen van een rekening Afsluiten van een rekening Jaarlijkse beheersvergoeding Creditrente Minimumbedrag Business flex termijnrekening 4 : EUR Volkslening Bank J. Van Breda & C 5 : 200 EUR Andere termijnrekeningen: EUR Rentevoet Zie overzicht van de intrestvoorwaarden onder punt 11 (blz. 11) Vervroegde terugbetaling Wederbeleggingsvergoeding Behalve voor de Volkslening J. Van Breda & C kan u uitzonderlijk, voor het einde van de bedongen looptijd, een gehele vervroegde terugbetaling aanvragen. U geniet echter geen terugkoopgarantie met uitzondering van een Business flex termijnrekening. De bank behoudt zich het recht voor de vervroegde terugbetaling te weigeren of afhankelijk te stellen van bepaalde voorwaarden. In alle gevallen van vervroegde terugbetalingen geldt een opzeggingstermijn van 31 kalenderdagen en moet u een wederbeleggingsvergoeding betalen. Deze wordt pro rata temporis berekend op het vervroegd terugbetaalde bedrag voor de resterende looptijd van de termijnrekening, op basis van de marktvoorwaarden op het ogenblik van de vervroegde stopzetting. 5. Wisselverrichtingen De aan- en verkoopkoersen liggen ter inzage in uw kantoor of agentschap. 4 Een Business flex termijnrekening betreft een kortlopende termijnrekening op 1 jaar. 5 De bepalingen van de wet van 26 december 2013 betreffende de thematische volksleningen zijn op deze termijnrekening van toepassing. De Volkslening is onderworpen aan een verlaagde roerende voorheffing van 15% op basis van de huidige fiscale wetgeving. Tarieven Bank J. Van Breda & C van toepassing op 1 augustus

7 6. Internationale betalingen en ontvangsten Internationale betalingen zijn alle geldovermakingen die niet voldoen aan de voorwaarden van een Europese overschrijving (zie voetnoot op blz. 2). Rekening houdend met nationale en internationale financiële embargo s uitgevaardigd tegen bepaalde landen, behoudt de bank zich het recht voor zowel betalingen naar als ontvangsten van de onderstaande landen niet uit te voeren. Dit geldt eveneens voor betalingen/ontvangsten met tegenpartijen die resideren in deze landen. - Irak - Iran - Libië - Myanmar - Noord-Korea - Soedan - Syrië - Zuid-Soedan De opdrachtgever dient aan te geven hoe de bank de kosten voor een internationale betaling dient te verwerken. Er zijn 3 mogelijkheden: - Shared Costs (SHA gedeelde kosten): de opdrachtgever betaalt de kosten berekend door zijn bank. De kosten in rekening gebracht door de bank van de begunstigde zijn ten laste van de begunstigde. - Our Cost (OUR alle kosten ten laste van de opdrachtgever): de opdrachtgever betaalt zowel de kosten van de bank van de opdrachtgever als de kosten berekend door de bank van de begunstigde. - Beneficiary Cost (BEN kosten voor de begunstigde): de opdrachtgever betaalt geen kosten. Zowel de kosten van de bank van de opdrachtgever als de kosten van de bank van de begunstigde zijn ten laste van de begunstigde. Internationale betalingen en ontvangsten volgens het systeem van gedeelde kosten (SHA) Internationale betalingen Betalingsprovisie Toeslag indien betaling doorgegeven per brief, fax of VBOL-bericht Toeslag bij het ontbreken van correcte BIC Toeslag bij een dringende betaling Internationale ontvangsten Betalingsprovisie Toeslag indien niet volautomatisch verwerkbaar Valutadatum Betalingen Ontvangsten Overige kosten Opzoekingen / navragen Annulatie / terugstorting van uw betaling 0,1% van het bedrag + BTW (min. 8,47 EUR max. 121 EUR incl. BTW) + 7,00 EUR incl. BTW + 6,05 EUR incl. BTW + 4,00 EUR incl. BTW 0,1% van het bedrag + BTW (min. 6,05 EUR max. 121 EUR incl. BTW) + 6,05 EUR incl. BTW Boekingsdatum Beschikkingsdatum indien geboekt op een rekening in dezelfde munt, anders + 2 bankwerkdagen Kosten correspondent worden doorgerekend. Kosten correspondent worden doorgerekend. Tarieven Bank J. Van Breda & C van toepassing op 1 augustus

8 Internationale betalingen volgens het systeem van alle kosten ten laste van de opdrachtgever (OUR) Internationale betalingen Toeslag indien geen kosten voor de begunstigde (OUR) Voor dergelijke opdrachten gelden de normale kosten zoals hoger vermeld volgens het systeem gedeelde kosten te verhogen met de kosten van de buitenlandse bank. Deze kosten bedragen: 0,1% van het bedrag + BTW (min. 12,10 EUR max. 121 EUR of 60,50 EUR voor USD incl. BTW) 7. Kredieten 7.1 Consumentenkredieten Kredietbedrag Duur (uitgedrukt in maanden) JKP Debetrentevoet Termijnbedrag Lening op afbetaling EUR 24 3,85% 3,85% 108,32 EUR EUR 36 3,80% 3,80% 147,03 EUR EUR 60 4,00% 4,00% 229,80 EUR Kredietbedrag Duur (uitgedrukt in maanden) JKP Debetrentevoet Minimale maandelijkse betaling (uitgedrukt in EUR) Kredietopening zonder kaart EUR onbepaald 6,00% 6,00% 0 EUR EUR bepaald 6,00% 6,00% 0 EUR Kredietbedrag Duur (uitgedrukt in maanden) JKP Debetrentevoet Aan te zuiveren bedrag na een maand De overschrijding EUR 1 maand 6,00% 6,00% 1.301,09 EUR 7.2 Hypothecaire kredieten Een prospectus met gedetailleerde informatie is beschikbaar in uw kantoor of agentschap (conform de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet). Tarieven Bank J. Van Breda & C van toepassing op 1 augustus

9 7.3 Overige kredieten Lening op afbetaling met voorwerp (wagens en equipment) Lening wordt toegestaan mits aanvaarding door het kredietcomité en inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake indien van toepassing. Voor meer inlichtingen bent u welkom in uw kantoor of agentschap. Investeringskrediet (mensualiteiten en termijnkredieten) Diverse formules inzake looptijd, terugbetaling, vaste of variabele rente zijn mogelijk. Neem contact op met uw contactpersoon voor een gepersonaliseerd voorstel. Krediet voorafbetaling belastingen We bieden een revolving raamovereenkomst Voorafbetalingen Belastingen aan. Revolving houdt in dat de bank jaarlijks de raamovereenkomst Voorafbetalingen Belastingen zal uitvoeren op hetzelfde tijdstip, tegen het op dat ogenblik geldende tarief. De modaliteiten worden u als kredietnemer ieder jaar vooraf schriftelijk meegedeeld. Neem contact op met uw kantoor of agentschap voor meer inlichtingen. 8. Verrichtingen op afstand VanBredaOnline Abonnementsprijs Digipass Isabel Abonnementsprijs Wordt rechtstreeks aangerekend door Isabel NV. Meer info vindt u op 9. Cheques Binnenlandse cheques Kosten Uitgifte van een bankcheque Personaliseren cheques (per 10 cheques) 3,63 EUR incl. BTW Uitgifte van een binnenlandse cheque 0,40 EUR incl. BTW Valutadatum Zie zichtrekening onder punt 1 (blz. 3) Cheques naar het buitenland (betalingen) Kosten Betalingsprovisie 0,1% op het bedrag (min. 8,47 EUR max. 121 EUR) incl. BTW + vaste kosten 12,10 EUR incl. BTW Toeslag manueel (op papier) doorgegeven + 6,05 EUR incl. BTW Toeslag aangetekende verzending + 6,05 EUR incl. BTW (enkel indien gevraagd door de cliënt) Toeslag verzending per koerier + 30,25 EUR incl. BTW (enkel indien gevraagd door de cliënt) Valutadatum Boekingsdatum Tarieven Bank J. Van Breda & C van toepassing op 1 augustus

10 Cheques naar het buitenland (ontvangsten) Kosten Betalingsprovisie Toeslag voor Travelers cheque Onbetaalde buitenlandse cheque Valutadatum Indien onmiddellijk credit Indien ter incasso Overige kosten Blokkering cheque Kopie cheque Aangetekend terugsturen ongeldige cheque 0,1% op het bedrag (min. 6,05 EUR max. 121 EUR) incl. BTW + vaste kosten 7,26 EUR incl. BTW + 1,21 EUR incl. BTW (min. 7,26 EUR per afgifte) 14,99 EUR incl. BTW Cheques in EUR of USD: boekingsdatum + 6 bankwerkdagen Cheques in andere munten: boekingsdatum + 9 bankwerkdagen Bij boeking op een rekening in dezelfde munt: beschikkingsdatum In alle andere gevallen: beschikkingsdatum + 2 bankwerkdagen (inningstermijn is ongeveer 4 weken) 30,25 EUR incl. BTW 30,25 EUR incl. BTW 18,25 EUR incl. BTW 10. Overige tarieven Basisbankdienst (zoals bepaald in de wet van 24 maart 2003) Jaarlijkse beheersvergoeding 14,96 EUR + portkosten Toegelaten verrichtingen Rekeningafschriften Geldstortingen- en opnemingen aan het loket Overschrijvingen op originele EUR-formulieren Afgifte van een binnenlandse cheque Kosten voor opzoekingen Duplicaat van een rekeningafschrift via VanBredaOnline Opzoekingen vanaf 15 minuten 18,15 incl. BTW per begonnen kwartier Diverse kosten betalingen Terugvragen van een betaling 30,25 EUR incl. BTW Aanmaken betalingsattest via VanBredaOnline 12,10 EUR incl. BTW indien samen met de betaalopdracht aangevraagd 30,25 EUR incl. BTW indien achteraf gevraagd Effecten Bewaarloon kasbons Bank J.Van Breda & C, Universal Invest, Cordius Invest, Cordius Capital, Concerto Fund, Fidelity Fund, Aviva, fondsen van Bank Delen Jaarlijks bewaarloon voor overige effecten 0,242% op de waarde van uw portefeuille incl. BTW (semestrieel aangerekend) Girale levering (overdracht naar andere bank) 30,25 EUR per effectensoort incl. BTW Dag en nachtkluis Contract dag- en nachtkluis Kostprijs sleutel ingeval van verlies of diefstal 60,50 EUR incl. BTW Waarborg bijkomende sleutel 60,50 EUR incl. BTW Tarieven Bank J. Van Breda & C van toepassing op 1 augustus

11 11. Intrestvoorwaarden Zichtrekeningen (intresten < 1,24 EUR worden niet uitgekeerd) Zichtrekening privé Farma- of Medic-zichtrekening Indien saldo EUR: 0,10% Beleggingsrekening privé Indien voorwaarde niet voldaan: 0% Beleggingsrekening professioneel Zichtrekening professioneel 0 tot ,99 EUR: 0% Vanaf EUR: ECB-rente 6 0,50% (met minimum 0,10%) Spaarrekeningen (intresten < 1,24 EUR worden niet uitgekeerd) Depositorekening 7 Basisrente: 0,15% Getrouwheidspremie: 0,15% Deposito-plus-rekening 7,8 Basisrente: 0,30% Getrouwheidspremie: 0,30% Business deposit rekening 9 Basisrente: 0 tot EUR: 0,20% ,01 tot EUR: 0,25% Vanaf ,01 EUR: 0,10% Getrouwheidspremie: 0,30% Andere spaarformules (intresten < 1,24 EUR worden niet uitgekeerd) Farma- of Medic De basisrente is gelinkt aan de investrekening evolutie van de langetermijnrente. Neem contact op met uw kantoor of agentschap voor de actuele voorwaarden. Reserverekening Indien het gemiddeld saldo per trimester EUR bedraagt: 0,25% Indien voorwaarde niet voldaan: 0% Termijnrekeningen Kortlopende termijnrekeningen 1 week 11 maanden Business flex termijnrekening Op 1 jaar 0,80% De tarieven kunnen op dagbasis wijzigen. Contacteer uw kantoor of agentschap voor de huidige voorwaarden. Langlopende termijnrekeningen Termijnrekening met progressieve rente op 5 jaar Volkslening Bank J.Van Breda & Op 2 jaar 0,60% Op 7 jaar 1,00% Gedurende jaar 1 0,70% Gedurende jaar 4 0,85% C Op 3 jaar 0,70% Op 8 jaar 1,10% Gedurende jaar 2 0,75% Gedurende jaar 5 0,90% Op 5 jaar 0,80% Op 4 jaar 0,75% Op 9 jaar 1,20% Gedurende jaar 3 0,80% Inkomensrekening Op 6 jaar 0,90% Op 10 jaar 1,30% Op 10 jaar 0,80% 6 De ECB-rente is de belangrijkste rentevoet waarmee de Europese Centrale Bank de economie stuurt. U vindt dit tarief terug op de website 7 Deze rekeningen zijn enkel bestemd voor privégeld van natuurlijke personen. De basisrente wordt op 1/1 berekend en op de rekening bijgeboekt. De verworven getrouwheidspremie wordt trimestrieel uitbetaald. Uw getrouwheidspremie is verworven voor bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op de rekening blijven staan. Uitgebreide info en het reglement van de depositorekening of de deposito-plus-rekening kan u vragen in uw kantoor of agentschap. 8 De intrestvoorwaarden zijn geldig indien u minimaal EUR stort binnen de 30 kalenderdagen na openingsdatum van de deposito-plus-rekening. In het geval deze minimum storting niet tijdig voldaan is, wordt de rekening na 30 kalenderdagen omgezet naar een depositorekening. 9 Deze rekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening bedoeld voor professioneel gebruik. De basisrente wordt op 1/1 berekend en op de rekening bijgeboekt. De verworven getrouwheidspremie wordt semestrieel uitbetaald. Uw getrouwheidspremie is verworven voor bedragen die gedurende 6 opeenvolgende kalendermaanden op de rekening blijven staan. Uitgebreide info van de Business deposit rekening kan u vragen in uw kantoor of agentschap. Tarieven Bank J. Van Breda & C van toepassing op 1 augustus

12 12. Suggesties of klachten? Bij Bank J.Van Breda & C engageren we ons om op elke suggestie of klacht snel te reageren. Hoe gaat u best te werk? 1. Praat erover met uw account manager in uw kantoor of agentschap. In eerste instantie neemt u best contact op met uw account manager die onmiddellijk zijn verantwoordelijkheid opneemt. 2. Bent u niet tevreden over de oplossing die u werd voorgesteld? Wil u een tweede opinie van iemand die onafhankelijk kan oordelen? Onze adviseur cliëntentevredenheid staat voor u klaar: Ria Verbeke, Adviseur cliëntentevredenheid Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen Tel: 0800/93004 (gratis) 3. In laatste instantie kan u terecht bij de ombudsdienst voor de financiële sector. Hieronder vindt u de contactgegevens van alle instanties. Uw klacht moet hier schriftelijk worden ingediend, met een kopie van de briefwisseling die u voerde met onze bank en alle relevante documenten. Ombudsfin, bemiddelingsdienst voor financiële aangelegenheid Belliardstraat 15-17/b8, 1040 Brussel Tel: 02/ Ombudsdienst verzekeringen de Meeùs Square 35, 1000 Brussel Tel: 02/ Voor betalingsdiensten kan u bovendien ook terecht bij FOD Economie, KMO, Middenstand & Energie, t.a.v. Algemene directie Controle en bemiddeling, Vooruitgangsstraat 50, 1210 Brussel Tel: 02/ Tarieven Bank J. Van Breda & C van toepassing op 1 augustus

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) (*5) Ongelimiteerd aantal papieren of

Nadere informatie

KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen

KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen Geactualiseerd op 17 augustus 2015 Deze tarieven zijn van toepassing op consumenten in de zin van Boek I van het Wetboek van economisch recht van 23

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 03-08-2015 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

TARIEVEN. Geldig vanaf 2 juli 2015

TARIEVEN. Geldig vanaf 2 juli 2015 Beobank NV/SA Maatschappelijke zetel: Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel Tel. 02/626.51.11 BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel IBAN: BE77 9545 4622 6142 BIC: CTBKBEBX FSMA 19688 A TARIEVEN Geldig vanaf

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 04/03/2013 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) Ongelimiteerd aantal papieren of elektronische, binnenlandse

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van kracht op augustus 5 In deze folder vindt u een overzicht van de tarieven die betrekking hebben tot: Zichtrekening

Nadere informatie

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) I. ZICHTREKENING In voege op 27/05/2015 opening afsluiting aanrekening ifv de gekozen formule 1 2. Verrichtingen

Nadere informatie

Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik

Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702,

Nadere informatie

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN)

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) Indien van toepassing is in onze tarieven 21% BTW begrepen. Bijkomende

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 118 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 skosten

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 143 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. Particulieren Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. Particulieren Omdat u graag weet waar u aan toe bent Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor Particulieren Omdat u graag weet waar u aan toe bent Onze kosten in één oogopslag Wilt u voordelig bankieren? Dan bent u bij ING Luxembourg aan

Nadere informatie

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING - 1 - Tarief in voege op 2 januari 2015 (voor wijziging vatbaar) Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING 1.1 Beheerskosten: geen kosten 1.2 Verrichtingen in

Nadere informatie

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Inhoud Rekeningen 4 Standaardelementen 4 Debet- en creditrente voor een zichtrekening zonder

Nadere informatie

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de opening en het gebruik

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen. Internationale betalingen 2 2. Wisseltermijnverrichtingen 6 3. Tarieven voor uitgaande buitenlandse betalingen

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003

ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003 ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003 3 4 8 8 9 10 Woord vooraf 2003 FIN-NET Het Ombudscollege Basisbankdienst Gedragscode 12 14 16 18 19 20 20 21 21 22 23 27 29 29 30 32 Zichtrekeningen

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie