TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)"

Transcriptie

1 TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) I. ZICHTREKENING In voege op 27/05/2015 opening afsluiting aanrekening ifv de gekozen formule 1 2. Verrichtingen in EUR in de SEPA-zone 2 basispakket Ifv de gekozen formule 1 overschrijdende verrichtingen (buiten het basispakket kostprijs per verrichting) geldafhaling in contanten aan de loketten van bpost in België 0,70 EUR 3 manuele overschrijving 0,70 EUR 3 uitgegeven cheque 0,70 EUR domiciliëring (Europees of nationaal) doorlopende opdracht overschrijvingen uitgevoerd via PCbanking, MOBILEbanking, PHONEbanking, Bancontact app automatische overschrijving ten gunste van een rekening bij bpost bank of bpost automatische overschrijving ten gunste van een rekening buiten 4,00 EUR bpost bank of bpost papieren collectieve overschrijving, per afgifte 4,00 EUR uitgifte bankcheque 5,00 EUR uitgifte circulaire cheque 1,25 EUR 3. Creditrente Modaliteiten van geldafhalingen in contanten aan de loketten van bpost: De geldafhalingen in contanten aan het loket zijn beperkt tot maximum EUR per dag en per rekening. Geldafhalingen in contanten voor een bedrag hoger dan EUR dienen drie bankwerkdagen op voorhand worden aangevraagd. Drie bankwerkdagen na de aanvraag ligt het gevraagde bedrag gedurende vijf bankwerkdagen ter beschikking in het postkantoor waar de aanvraag werd ingediend. modaliteiten: zichtrekening, geopend bij bpost bank, waaraan een MasterCard bpost bank is verbonden Jongerenrekening jaarlijkse brutorente 0,10% periodiciteit: jaarlijks (maandelijks berekend op het minimum permanent positief saldo) 4. Debetrente (jaarlijks kostenpercentage) niet toegelaten overschrijding 11,55% 1

2 5. Valutadatum storting in contanten afgifte cheque aan de loketten van bpost geldafhaling in contanten aan de loketten van bpost geldafhaling aan de geldautomaat uitvoeringsdatum bankwerkdag 9 afgifte + 2 bankwerkdagen 9 uitvoeringsdatum uitvoeringsdatum overschrijving debet uitvoeringsdatum credit dag van ontvangst van de gelden bij bpost bank 6. Kaarten Bankkaart (debetkaart) jaarlijkse bijdrage ifv de gekozen formule 1 heruitgave van een kaart 4,00 EUR 10 heruitgave van een geheime code 2.50 EUR 10 kosten, commissies (kostprijs per verrichting) o geldafhalingen ATM : België en SEPA-zone in EUR ifv de gekozen formule 1 Bijkomend indien SEPA-zone in andere munt dan EUR of buiten de SEPA-zone 0,60% van het opgenomen bedrag + 2,50 EUR o Betalingen: België en SEPA-zone in EUR SEPA-zone in andere munt dan EUR of buiten de SEPA-zone 0,50 EUR marge op wisselverrichtingen in vreemde munten 1,25% van het bedrag 7. Saldoverzekering 5 jaarlijkse bijdrage jaarlijkse bijdrage indien Jongerenrekening 3,50 EUR 8..Bestelling van documenten 10 Overschrijvingsformulieren afgedrukt per 3 stuks op A4 12 overschrijvingsdocumenten 2,00 EUR 100 overschrijvingsdocumenten 4,00 EUR Bestelling overschrijvingsformulieren niet mogelijk bij De verschillende formules A. Rekening bpost bank het basispakket bevat : 1 zichtrekening (referentierekening), 1 bankkaart (debetkaart) per rekeninginterveniënt, 1 abonnement Direct Banking (PCbanking en/of MOBILEbanking), 1 abonnement PHONEbanking maandelijkse aanrekening 2,75 EUR 2. Verrichtingen in EUR in de SEPA-zone 2 manuele debetverrichtingen: het basispakket bevat een onbeperkt aantal geldafhalingen in contanten aan de loketten van bpost in België en een onbeperkt aantal papieren overschrijvingen. kaartverrichtingen: het basispakket bevat een onbeperkt aantal geldafhalingen aan de automaten en een onbeperkt aantal betalingen. 2

3 3. Bankkaart (debetkaart) jaarlijkse bijdrage B. het basispakket bevat: 1 zichtrekening (referentierekening), 2 bankkaarten (debetkaarten), 1 abonnement Direct Banking (PCbanking en/of MOBILEbanking),1 abonnement PHONEbanking aanrekening. 2. Verrichtingen in EUR in de SEPA-zone 2 manuele debetverrichtingen kaartverrichtingen: het basispakket bevat een onbeperkt aantal geldafhalingen aan de automaten en een onbeperkt aantal betalingen. niet van toepassing 3. Bankkaart (debetkaart) jaarlijkse bijdrage 2 kaarten bijkomende kaart (vanaf de 3e kaart) 12,00 EUR C. Postchequerekening het basispakket bevat: 1 zichtrekening (referentierekening), 1 abonnement PHONEbanking (facultatief) jaarlijkse aanrekening 21,00 EUR vanaf 60 jaar 10,50 EUR vanaf 60 jaar met pensioendomiciliëring van minimum 500 gemiddeld per maand Het tarief in functie van de leeftijd is van toepassing voor de beheerskosten die verschuldigd zijn op het jaar volgend op de 60 e verjaardag. In geval van meerdere titularissen geldt de leeftijd van de oudste titularis. 2. Verrichtingen in EUR in de SEPA-zone 2 manuele debetverrichtingen: het basispakket bevat 48 manuele verrichtingen per jaar: geldafhalingen in contanten aan de loketten van bpost in België en/of papieren overschrijvingen. Bij opening, afsluiting of omschakeling van de Postchequerekening in de loop van het jaar, wordt deze korf van 48 verrichtingen pro rata aan 4 verrichtingen per maand verrekend. kaartverrichtingen: het basispakket bevat: een onbeperkt aantal geldafhalingen aan de automaten binnen de netwerken van bpost in België en een onbeperkt aantal betalingen. 3. Bankkaart (debetkaart) jaarlijkse bijdrage 12,00 EUR kosten voor geldafhalingen in EUR aan de automaten: netwerk van bpost 0.00 EUR andere netwerken in België of buiten België in de SEPA-zone 0,15 EUR 3

4 4. AccessCard jaarlijkse bijdrage per kaart: indien enige kaart (geen houder van een debetkaart) vanaf 2 e kaart 12,00 EUR heruitgave van een kaart 4,00 EUR 10 heruitgave van een geheime code 2,50 EUR 10 D. Jongerenrekening het basispakket voor de Jongerenrekening voor de jarige bevat: 1 zichtrekening (referentierekening), 1 jongerenkaart (debetkaart), 1 abonnement Direct Banking (PCbanking en/of MOBILEbanking),1 abonnement PHONEbanking het basispakket voor de Jongerenrekening voor de jarige bevat: 1 zichtrekening (referentierekening), 1 bankkaart (debetkaart) per rekeninginterveniënt, 1 abonnement Direct Banking (PCbanking en/of MOBILEbanking),1 abonnement PHONEbanking jaarbijdrage 2. Verrichtingen in EUR in de SEPA-zone 2 manuele debetverrichtingen: het basispakket bevat een onbeperkt aantal geldafhalingen in contanten aan de loketten van bpost in België en een onbeperkt aantal papieren overschrijvingen. kaartverrichtingen: het basispakket bevat een onbeperkt aantal geldafhalingen aan de automaten en een onbeperkt aantal betalingen. Inbegrepen Inbegrepen 3. Bankkaart (debetkaart) jaarlijkse bijdrage E. Basisbankdienst (Beheerst door de wet van 24/03/2003) jaarlijkse aanrekening 14,96 EUR 2. Verrichtingen in EUR in de SEPA-zone 2 het basispakket bevat: de opening, het beheer en de afsluiting, 72 manuele debetverrichtingen per jaar (geldafhalingen in contanten aan de loketten van bpost in België en/of papieren debet overschrijvingen), tweewekelijkse afschriften aan huis, toegang tot PHONEbanking. Bij opening/afsluiting van de Basis-BankDienst in de loop van het jaar, wordt de korf van 72 verrichtingen pro rata aan 6 verrichtingen per maand verrekend. overschrijdende verrichtingen (buiten het basispakket) andere verrichtingen en diensten (mits deze toegankelijk of toegelaten zijn) volgens de geldende tarieven,op de zichtrekening (zie punt I.) volgens de geldende tarieven op de zichtrekening (zie punt I.) 4

5 II. SPAARPRODUCTEN A. Spaarrekening Opening Afsluiting jaarlijkse aanrekening 2. Creditrente (uitgedrukt op jaarbasis) 0,10 % (De is niet gewaarborgd gedurende het ganse jaar, maar wordt pro rata berekend in functie van eventuele wijzigingen van de ) storting van verworven begin volgend jaar getrouwheidspremie: (De rentevoet die op de begindatum van de getrouwheidsperiode van kracht is, is gewaarborgd gedurende de ganse lopende getrouwheidsperiode.) (valuta 01/01) 0,10 % storting van verworven getrouwheidspremie 01/01 ; 01/04 ; 01/07 ; 01/10 De creditrente op een spaarrekening, geopend in het kader van een contract huurwaarborgservice, wordt slechts toegekend vanaf de volledige samenstelling van het totale bedrag van de garantie. 3. Valutadatum storting in contanten verrichtingsdatum + afgifte cheque aan de loketten van bpost dag van de afgifte + 2 kalenderdagen geldafhaling verrichtingsdatum getrouwheidspremie storting in contanten verrichtingsdatum + afgifte cheque aan de loketten van bpost dag van de afgifte + 2 kalenderdagen geldafhaling verrichtingsdatum 4. Saldoverzekering 5 (jaarlijkse bijdrage)... 3,50 EUR 5. Kernmodaliteiten inzake de getrouwheidspremie Minimale aanhoudingsperiode voor de verwerving van de getrouwheidspremie: Voor de verwerving van de getrouwheidspremie moet het bedrag gedurende 12 opeenvolgende maanden ingeschreven blijven. Een bedrag waarvoor de getrouwheidspremie verworven is, wordt automatisch herbelegd voor een nieuwe getrouwheidsperiode van 12 maanden. Het is mogelijk tot drie keer per jaar bedragen van minimaal 500 euro over te schrijven tussen de gereglementeerde spaarrekeningen bij bpost bank waarvan u (co-)titularis bent, zonder verlies van de opgebouwde getrouwheidspremie. De opvragingen worden aangerekend op de stortingen waarvoor de premieverwerving het minst ver gelopen is. Verlengingen van getrouwheidsperiodes worden voor de toepassing van de regel beschouwd als stortingen. 6. Modaliteiten van geldafhalingen in contanten aan de loketten van bpost (vanaf 16/09/2013) Onverminderd het artikel 2.2 van de Bijzondere voorwaarden van de Spaarrekening, zijn de geldafhalingen in contanten aan het loket beperkt tot maximum EUR per dag en per rekening. Geldafhalingen in contanten voor een bedrag hoger dan EUR dienen drie bankwerkdagen op voorhand worden aangevraagd. Drie bankwerkdagen na de aanvraag ligt het gevraagde bedrag gedurende vijf bankwerkdagen ter beschikking in het postkantoor waar de aanvraag werd ingediend. 5

6 7. Fiscale limieten voor het bekomen van de vrijstelling op de roerende voorheffing op gereglementeerde spaarrekeningen 1880 euro voor 2015 (fiscale aangifte 2016). Voor de spaarrekeningen op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden, wordt dit bedrag verdubbeld (namelijk 3760 Euro). B. Online Spaarrekening opening afsluiting jaarlijkse aanrekening 2. Creditrente (uitgedrukt op jaarbasis) 0,10 % (De is niet gewaarborgd gedurende het ganse jaar, maar wordt pro rata berekend in functie van eventuele wijzigingen van de ) storting van verworven begin volgend jaar getrouwheidspremie: (De rentevoet die op de begindatum van de getrouwheidsperiode van kracht is, is gewaarborgd gedurende de ganse lopende getrouwheidsperiode.) (valuta 01/01) 0.10 % storting van verworven getrouwheidspremie 01/01 ; 01/04 ; 01/07 ; 01/10 De creditrente op een spaarrekening, geopend in het kader van een contract huurwaarborgservice, wordt slechts toegekend vanaf de volledige samenstelling van het totale bedrag van de garantie. 3. Valutadatum storting in contanten verrichtingsdatum + afgifte cheque aan de loketten van bpost dag van de afgifte + 2 kalenderdagen geldafhaling verrichtingsdatum getrouwheidspremie storting in contanten verrichtingsdatum + afgifte cheque aan de loketten van bpost dag van de afgifte + 2 kalenderdagen geldafhaling verrichtingsdatum 4. Saldoverzekering 5 (jaarlijkse bijdrage)... 3,50 EUR 5..Kernmodaliteiten inzake de getrouwheidspremie Minimale aanhoudingsperiode voor de verwerving van de getrouwheidspremie: Voor de verwerving van de getrouwheidspremie moet het bedrag gedurende 12 opeenvolgende maanden ingeschreven blijven. Een bedrag waarvoor de getrouwheidspremie verworven is, wordt automatisch herbelegd voor een nieuwe getrouwheidsperiode van 12 maanden. Het is mogelijk tot drie keer per jaar bedragen van minimaal 500 euro over te schrijven tussen de gereglementeerde spaarrekeningen bij bpost bank waarvan u (co-)titularis bent, zonder verlies van de opgebouwde getrouwheidspremie. De opvragingen worden aangerekend op de stortingen waarvoor de premieverwerving het minst ver gelopen is. Verlengingen van getrouwheidsperiodes worden voor de toepassing van de regel beschouwd als stortingen. 6

7 6. Modaliteiten van geldafhalingen in contanten aan de loketten van bpost (vanaf 16/09/2012) Onverminderd het artikel 2.2 van de Bijzondere voorwaarden van de Spaarrekening, zijn de geldafhalingen in contanten aan het loket beperkt tot maximum EUR per dag en per rekening. Geldafhalingen in contanten voor een bedrag hoger dan EUR dienen drie bankwerkdagen op voorhand worden aangevraagd. Drie bankwerkdagen na de aanvraag ligt het gevraagde bedrag gedurende vijf bankwerkdagen ter beschikking in het postkantoor waar de aanvraag werd ingediend. 7. fiscale limieten voor het bekomen van de vrijstelling op de roerende voorheffing op gereglementeerde spaarrekeningen 1880 euro voor 2015 (fiscale aangifte 2016) Voor de spaarrekeningen op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden, wordt dit bedrag verdubbeld (namelijk 3760 Euro). C. Getrouwheidsspaarrekening Opening Afsluiting jaarlijkse aanrekening 2. Creditrente (uitgedrukt op jaarbasis) 0,05 % (De is niet gewaarborgd gedurende het ganse jaar, maar wordt pro rata berekend in functie van eventuele wijzigingen van de ) storting van verworven begin volgend jaar (valuta 01/01) getrouwheidspremie: 0,65 % (De rentevoet die op de begindatum van de getrouwheidsperiode van kracht is, is gewaarborgd gedurende de ganse lopende getrouwheidsperiode.) storting van verworven getrouwheidspremie 01/01 ; 01/04 ; 01/07 ; 01/10 De creditrente op een spaarrekening, geopend in het kader van een contract huurwaarborgservice, wordt slechts toegekend vanaf de volledige samenstelling van het totale bedrag van de garantie. 3. Valutadatum storting in contanten verrichtingsdatum + afgifte cheque aan de loketten van bpost dag van de afgifte + 2 kalenderdagen geldafhaling verrichtingsdatum getrouwheidspremie storting in contanten verrichtingsdatum + afgifte cheque aan de loketten van bpost dag van de afgifte + 2 kalenderdagen geldafhaling verrichtingsdatum 4. Saldoverzekering 5 (jaarlijkse bijdrage)... 3,50 EUR 7

8 5. Kernmodaliteiten inzake de getrouwheidspremie Minimale aanhoudingsperiode voor de verwerving van de getrouwheidspremie: Voor de verwerving van de getrouwheidspremie moet het bedrag gedurende 12 opeenvolgende maanden ingeschreven blijven. Een bedrag waarvoor de getrouwheidspremie verworven is, wordt automatisch herbelegd voor een nieuwe getrouwheidsperiode van 12 maanden. Het is mogelijk tot drie keer per jaar bedragen van minimaal 500 euro over te schrijven tussen de gereglementeerde spaarrekeningen bij bpost bank waarvan u (co-)titularis bent, zonder verlies van de opgebouwde getrouwheidspremie. De opvragingen worden aangerekend op de stortingen waarvoor de premieverwerving het minst ver gelopen is. Verlengingen van getrouwheidsperiodes worden voor de toepassing van de regel beschouwd als stortingen. 6. Modaliteiten van geldafhalingen in contanten aan de loketten van bpost (vanaf 16/09/2013) Onverminderd het artikel 2.2 van de Bijzondere voorwaarden van de Spaarrekening, zijn de geldafhalingen in contanten aan het loket beperkt tot maximum EUR per dag en per rekening. Geldafhalingen in contanten voor een bedrag hoger dan EUR dienen drie bankwerkdagen op voorhand worden aangevraagd. Drie bankwerkdagen na de aanvraag ligt het gevraagde bedrag gedurende vijf bankwerkdagen ter beschikking in het postkantoor waar de aanvraag werd ingediend. 7. Fiscale limieten voor het bekomen van de vrijstelling op de roerende voorheffing op gereglementeerde spaarrekeningen 1880 euro voor 2015 (fiscale aangifte 2016). Voor de spaarrekeningen op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden, wordt dit bedrag verdubbeld (namelijk 3760 Euro). D. Ritmo spaarrekening Opening Afsluiting jaarlijkse aanrekening 2. Creditrente (uitgedrukt op jaarbasis) 0,30 % (De is niet gewaarborgd gedurende het ganse jaar, maar wordt pro rata berekend in functie van eventuele wijzigingen van de ) storting van verworven begin volgend jaar (valuta 01/01) getrouwheidspremie: 1,30 % (De rentevoet die op de begindatum van de getrouwheidsperiode van kracht is, is gewaarborgd gedurende de ganse lopende getrouwheidsperiode.) storting van verworven getrouwheidspremie 01/01 ; 01/04 ; 01/07 ; 01/10 3. Valutadatum storting in contanten verrichtingsdatum + afgifte cheque aan de loketten van bpost Niet van toepassing geldafhaling verrichtingsdatum getrouwheidspremie storting in contanten verrichtingsdatum + afgifte cheque aan de loketten van bpost Niet van toepassing geldafhaling verrichtingsdatum 8

9 4. Saldoverzekering 5 (jaarlijkse bijdrage)... 3,50 EUR 5. Kernmodaliteiten inzake de getrouwheidspremie Minimale aanhoudingsperiode voor de verwerving van de getrouwheidspremie: Voor de verwerving van de getrouwheidspremie moet het bedrag gedurende 12 opeenvolgende maanden ingeschreven blijven. Een bedrag waarvoor de getrouwheidspremie verworven is, wordt automatisch herbelegd voor een nieuwe getrouwheidsperiode van 12 maanden. Het is mogelijk tot drie keer per jaar bedragen van minimaal 500 euro over te schrijven tussen de gereglementeerde spaarrekeningen bij bpost bank waarvan u (co-)titularis bent, zonder verlies van de opgebouwde getrouwheidspremie. De opvragingen worden aangerekend op de stortingen waarvoor de premieverwerving het minst ver gelopen is. Verlengingen van getrouwheidsperiodes worden voor de toepassing van de regel beschouwd als stortingen. 6. Modaliteiten van geldafhalingen in contanten aan de loketten van bpost (vanaf 16/09/2013) Onverminderd het artikel 2.2 van de Bijzondere voorwaarden van de Spaarrekening, zijn de geldafhalingen in contanten aan het loket beperkt tot maximum EUR per dag en per rekening. Geldafhalingen in contanten voor een bedrag hoger dan EUR dienen drie bankwerkdagen op voorhand worden aangevraagd. Drie bankwerkdagen na de aanvraag ligt het gevraagde bedrag gedurende vijf bankwerkdagen ter beschikking in het postkantoor waar de aanvraag werd ingediend. 7. Fiscale limieten voor het bekomen van de vrijstelling op de roerende voorheffing op gereglementeerde spaarrekeningen 1880 euro voor 2015 (fiscale aangifte 2016). Voor de spaarrekeningen op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden, wordt dit bedrag verdubbeld (namelijk 3760 Euro). 1. Verzending per post III. BRIEFWISSELING (Rekeningafschriften) Rekening bpost bank maandelijks portokosten tweewekelijks portokosten wekelijks portokosten dagelijks portokosten niet van toepassing Jongerenrekening voor jarigen o titularis niet van toepassing o wettelijk vertegenwoordiger: op aanvraag en enkel maandelijks portokosten voor jarigen niet van toepassing Postchequerekening maandelijks o indien < 70 jarige portokosten o + 70 jarigen (geldig vanaf 1 januari volgend op de 70 e verjaardag) tweewekelijks portokosten wekelijks portokosten dagelijks portokosten BasisBankDienst tweewekelijks Spaarrekening en Getrouwheidsspaartrekening en Ritmo spaarrekening dagelijks portokosten tweewekelijks portokosten wekelijks portokosten maandelijks o indien < 70 jarige portokosten o + 70 jarigen (geldig vanaf 1 januari volgend op de 70 e verjaardag) 0.00 EUR Online Spaarrekening Portokosten per omslag niet van toepassing 0,87 EUR 9

10 2. Afschriften printer Aansluiting Printkosten Verzendingskosten (er is geen verzending bij de en de Jongerenrekening) indien niet afgedrukt na 96 dagen 1.07 /omslag 3. PCbanking Verzendingskosten (er is geen verzending bij de en de Jongerenrekening) indien geen behandeling na 96 dagen 1.07 /omslag 1. Valutadatum IV. GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERSCHRIJVINGEN (SEPA 2 ) debet uitvoeringsdatum (*) credit dag van ontvangst van de gelden bij bpost bank (*) (*) voor details met betrekking tot de uiterste tijdstippen van ontvangst, zie punten VI en VII 2. Tarief voor de betaalopdrachten die aan volgende voorwaarden beantwoorden: gebruik van het formulier Europese Overschrijving overschrijving uitgedrukt in EUR afkomstig van of bestemd voor een lidstaat van de Europese Unie + Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Monaco vermelding van naam, adres en IBAN (*)van de begunstigde vermelding van de BIC(**) van de bank van de begunstigde standaard uitvoeringstermijn (= niet-dringende betaling) gedeelde kosten (shared***) is het tarief gelijk aan het tarief van de binnenlandse overschrijvingen die variabel is in functie van de gekozen rekeningformule, en vervat is in het basispakket of omschreven is in de overschrijdende verrichtingen (= tarief voor papieren overschrijvingen) (*) IBAN (International Bank Account Number): is de internationaal gestandaardiseerde structuur voor rekeningnummers. Het nationaal rekeningnummer is een deel van IBAN. (**) BIC (Bank Identifier Code): Internationale identificatiecode die toelaat de bank van de begunstigde te identificeren. (***) SHARED: gedeelde kosten - d.w.z. waarbij enkel de kosten die in België veroorzaakt werden ten laste zijn van de cliënt. V. OVERIGE BUITENLANDSE BETALINGEN GRENSOVERSCHRIJDENDE overschrijvingen die niet beantwoorden aan één of meerdere SEPAvoorwaarden en alle andere INTERNATIONALE overschrijvingen. 1. Valutadatum Debet Credit uitvoeringsdatum dag van ontvangst van de gelden bij bpost bank 10

11 2. Tarief overschrijvingen ten gunste van een buitenlandse postrekening of bankrekening vaste kosten: 1 + evenredige kosten boven EUR 0,20 % + evenredige kosten boven EUR 0,10 % bijkomende kosten voor dringende overschrijving 1 maximum kosten per verrichting 15 inkomende creditorders transactie van een bedrag kleiner dan of gelijk aan EUR 5,00 EUR transactie van een bedrag hoger dan EUR 1 kosten voor uitvoering via bankcheque correspondentiekosten of commissielonen, aangerekend door buitenlandse bankier-correspondent, afhankelijk van de keuze wie de kosten draagt en met een minimum van: - OUR = alle kosten worden betaald door de opdrachtgever - SHARED = de opdrachtgever en de begunstigde betalen elk de helft - BEN = alle kosten zijn ten laste van de begunstigde kosten voor inning van deviezen op USD, GBP, CHF, CAD rekening 15,00 EUR aangerekende kosten, met een minimum van: 2 1 5,00 EUR Klachtenprocedure: Schrijven naar bpost Brussel. Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, gelieve uw klacht schriftelijk mede te delen aan de Dienst Customer Services van bpost bank Markiesstraat 1/ Brussel. Laatste middel: Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen, Belliardstraat bus Brussel, Referentiewisselkoersen: BNP Paribas Fortis VI. UITERSTE TIJDSTIP VAN ONTVANGST BIJ BPOST BANK VOOR DE UITVOERING VAN UITGAANDE BETALINGEN EN DEBITERING MET VALUTA DAG (=D) SEPA overschrijving Binnen bpost bank u Buiten bpost bank u Overige niet-sepa overschrijvingen u Overschrijvingen ingebracht na dit uiterste tijdstip, worden behandeld op de eerstvolgende bankwerkdag 9. Onder voorbehoud van de goede werking van de betaalsystemen. VII. UITERSTE TIJDSTIP VAN ONTVANGST BIJ BPOST BANK VOOR DE BINNENKOMENDE BETALINGEN EN CREDITERING MET VALUTA DAG (=D) Uiterste tijdstip : 16 u. Binnenkomende bedragen buiten dit tijdstip worden behandeld op de eerstvolgende bankwerkdag 9. Onder voorbehoud van de goede werking van de betaalsystemen. VIII. VERRICHTINGEN OP AFSTAND Telefonisch bankieren abonnement PHONEbanking /jaar telefonische oproep ten laste van de cliënt Direct Banking PCbanking en/of MOBILEbanking, : 1 abonnement, 1 kaartlezer o Postchequerekening 7.00 EUR/jaar o Rekening bost bank, Jongerenrekening 0.00 EUR/jaar bijkomende kaartlezer 25,00 EUR 10 aansluiting Internet ten laste van de cliënt Bancontact app download app 11

12 IX. EFFECTENDEPOT de Bank aanvaardt enkel waarden gecommercialiseerd door bpost bank, Staatsbons en effecten (Kasbons, Beveks en Gestructureerde Obligatie) uitgegeven door de Belgische banken van de groep BNP Paribas Fortis dossierkosten 10 Bewaarloon 10 Het overzicht zal een keer per jaar gratis opgestuurd worden. X. VERRICHTINGEN OP EFFECTEN inning, betaling, verkoop of terugkoop van roerende waarden die niet gecommercialiseerd door bpost bank en niet bij de Bank herbelegd worden niet door bpost bank gecommercialiseerd worden en bij de Bank herbelegd worden verkoop op de beurs van Staatsbons aan toonder, materieel of onder effectendepot: makelaarsloon berekend op het globaal bruto bedrag, de verlopen interesten o Vervaldag < 1jaar 0,30 % o Vervaldag > 1jaar en Bedrag EUR 0,50 % o Vervaldag > 1jaar en Bedrag > EUR 0,30 % kosten correspondent + 25,00 EUR/ISINcode Kosten van de correspondent minimum 25,00 EUR vermeerderd met de taks op beursverrichtingen 0,09 % (max.65) Voordelen (art. 7 KB 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten) bpost bank kan, in zijn hoedanigheid van distributeur, vergoedingen ontvangen: BEVEK: vanwege de beheerders van de instellingen voor collectieve belegging, plaatsingscommissies gelijk aan enerzijds de instaprechten en aan anderzijds een percentage van de beheersvergoeding onder de vorm van retrocessies. In het algemeen situeert dit percentage zich tussen 45% en 75%. Staatbons: vanwege de Belgische Staat, per uitgifte een plaatsingscommissie berekend op basis van het geplaatste bedrag. De commissie wordt vastgelegd door de Algemene Administratie van de Thesaurie. bpost bank kan aan bpost, NV van publiek recht, commissies verlenen ter vergoeding van dienstverlening die bpost verricht in het kader van de commercialisering van deze effecten. Bijkomende inlichtingen hieromtrent zijn beschikbaar op verzoek gericht aan de Dienst Product Management, Sales and Services van bpost bank Markiesstraat 1/2, 1000 Brussel. bpost bank en bpost kunnen eveneens vorming genieten van de uitgevers teneinde de kwaliteit van hun dienstverlening op te trekken. XI. DIVERSEN 1. Dossiers nalatenschappen 10 voor dossiers met een duurtijd van meer dan 12 maanden, beheerskosten per volledige periode van 12 maanden Met een totaal aan activa op de geblokkeerde tegoeden <2.500 EUR Met een totaal aan activa op de geblokkeerde tegoeden EUR éénmalige dossierskosten onafhankelijk van de duurtijd van het dossier Met een totaal aan activa op de geblokkeerde tegoeden <2.500 EUR Met een totaal aan activa op de geblokkeerde tegoeden EUR Dossiers derdenbeslag 10 bewarend of uitvoerend 5 12

13 3. Opzoekingskosten - duplicata documenten 10 duplicata rekeningafschriften van zicht- en spaarrekeningen, aanvraag tot 12 maanden na uitgifte duplicata rekeningafschriften van zicht- en spaarrekeningen, aanvraag meer dan 12 maanden na uitgifte titels (aanmaak van een elektronisch beeld & afdruk van een transactie) overzichten (afdruk van alle verrichtingen op een zichtrekening voor periodes vanaf ) per maandoverzicht binnen lopend kalenderjaar en vorig kalenderjaar per maandoverzicht van voor vorig kalenderjaar attest ter bevestiging van een betaling 6,00 EUR/aanvraag 6,00 EUR/ uittreksel 4,00 EUR/ stuk 2,00 EUR 6,00 EUR 5,00 EUR per stuk 4. Kosten voor een bankidentificatie afschrift en alle andere attesten 10 15,00 EUR 5. Kosten voor dossiers onregelmatige debetsaldi Éénmalige kost bij de opstart van een dossier 20,00 6. Kosten huurwaarborg Huurwaarborgspaarrekening (met éénmalige storting) Huurwaarborgservice (wet van , Huurwaarborg met wedersamenstelling) opening dossier wijziging dossier 25 5 XII. WOONKREDIET De prospectus verplicht sinds K.B. 04/08/1992 gelinkt aan het woonkrediet, is beschikbaar in de postkantoren die het product verspreiden. Uw vertrouwd postkantoor kan u naar deze postkantoren doorverwijzen of via XIII. CONSUMENTENKREDIET 1. Lening op afbetaling (rentevoet in voege vanaf 27/05/2015) nieuw voertuig (of tweedehands voertuig van minder dan 2 jaar) 6 bedrag (voorbeeld) looptijd 7 (voorbeeld) (NB) maandelijkse terugbetaling tot EUR tot EUR tot EUR EUR EUR EUR 18 maand 36 maand 48 maand 13,40 % 3,15 % 3,15 % 12,64 % 3,10% 3,10 % 153,20 EUR 145,63 EUR 221,80 EUR tweedehands voertuig (ouder dan 2 jaar) 6 bedrag (voorbeeld) looptijd 7 (voorbeeld) maandelijkse terugbetaling tot EUR tot EUR tot EUR EUR 5000EUR EUR 18 maand 36 maand 48 maand 13,40 % 6,90 % 6,90 % 12,64 % 6,69 % 6,69 % 153,20 EUR 153,67 EUR 238,03 EUR lening voor verbouwingen bedrag (voorbeeld) looptijd 7 (voorbeeld) maandelijkse terugbetaling energie lening tot EUR tot EUR tot EUR EUR EUR EUR 18 maand 36 maand 48 maand 13,40 % 6,40 % 6,40% 12,64 % 6,21 % 6,21 % 153,20 EUR 152,60 EUR 235,85 EUR 13

14 bedrag (voorbeeld) looptijd 7 (voorbeeld) maandelijkse terugbetaling tot EUR tot EUR tot EUR EUR EUR EUR 18 maand 36 maand 48 maand 13,40 % 4,80% 4,80% 12,64 % 4,69 % 4,69 % 153,20 EUR 149,17 EUR 228,92EUR persoonlijke lening bedrag (voorbeeld) looptijd 7 (voorbeeld) maandelijkse terugbetaling tot EUR tot EUR tot EUR EUR 5000 EUR EUR 18 maand 36 maand 48 maand 13,40 % 13,40 % 10,40 % 12,64 % 12,64 % 9,93 % 153,20 EUR 167,60 EUR 253,31 EUR De leningen op afbetaling kunnen onderschreven worden in de voornaamste postkantoren. U kan hiervan een adressenlijst krijgen alsook bijkomende en/of gepersonaliseerde inlichtingen bij uw postkantoor of bij Postinfo 022/ alsook op de Internetsite: of De vermelde tarieven zijn indicatief. De actuele tarieven kunnen op een eenvoudige aanvraag in elk postkantoor bekomen worden. 2. Geoorloofde debetstand op een rekening terugbetaalbaar binnen een termijn van 3 maanden (rentevoet in voege vanaf 23/03/2015) bedrag looptijd Kasfaciliteit 500,00 3 maanden 10,50% 10,50% 3. Kredietopening verbonden aan een kaart MasterCard (rentevoet in voege vanaf 28/03/2014) Bedrag (voorbeeld) looptijd maandelijkse terugbetaling EUR Onbepaald 14,50 % 14,23 % 5,6 % van het verschuldigde bedrag EUR Onbepaald 12,50 % 12,24 % 5,6 % van het verschuldigde bedrag EUR Onbepaald 12,50 % 12,24% 5,6 % van het verschuldigde bedrag kredietkaart MasterCard 4 jaarlijkse bijdrage o hoofdkaart MasterCard 17,50 EUR o bijkomende MasterCard 0 EUR uitgifte van de geheime code 4 EUR vervanging van de kaart omwille van een reden toe te schrijven aan de 4,00 EUR gebruiker heruitgave van een geheime code 2,00 EUR kosten, commissies,(kostprijs per verrichting) Cash geldopname bij banken aangesloten bij MasterCard en/of bij 5,50 EUR automatische verdelers die MasterCard aanvaarden: o betalingen (max.= uitgavenlimiet min het reeds uitgegeven of opgehaald bedrag) o geldoverschrijving door de Gebruiker 1% op het bedrag met minimum 4,50 EUR o marge op wisselverrichtingen in vreemde munten:aanrekening van een wisselkoerstoeslag op de wisselkoers bij de omzetting in EUR wisselkoers + 2,5 % op het bedrag uitgavenlimiet: min EUR max EUR 14

15 Postbudget 8 (rentevoet in voege vanaf 01/01/2015) bedrag looptijd maandelijkse terugbetaling EUR Onbepaald 14,50 % 11,81 % 5,6 % van het verschuldigde bedrag EUR Onbepaald 12,50 % 9,86 % 5,6 % van het verschuldigde bedrag > EUR Onbepaald 11,50 % 8,88 % 5,6 % van het verschuldigde bedrag kredietkaart POSTBUDGET 8 (Maestro) jaarlijkse bijdrage heruitgave van een kaart 4 EUR heruitgave van een geheime code 2 EUR kosten, commissies o o geldafhalingen ATM (kost per verrichting) België en Eurozone buiten Eurozone 3,00 EUR 3,00 EUR betalingen België en Eurozone buiten Eurozone marge op wisselverrichtingen in vreemde munten 1,25% v.h. bedrag uitgavenlimiet: min EUR max EUR 1 Zie hoofdstuk De verschillende formules 2 SEPA = Single Euro Payments Area = geïntegreerde Europese betaalmarkt Landen van de SEPA-zone: de EER-landen +Zwitserland + Monaco De EER-landen: Noorwegen, IJsland, Liechtenstein + de EU-landen EU-landen: 15 staten die de Euro aanvaard hebben (Duitsland, Oostenrijk, België, Spanje, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Slovenië, Nederland, Portugal, Cyprus en Malta) plus 12 andere staten (Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en Roemenië) plus bepaalde Overzeese gebieden (Guadeloupe, Guyana, Martinique, Réunion, Azoren, Madeira, Mayotte, Saint Pierre, Miquelon en Canarische eilanden). 3 Niet van toepassing op de Jongerenrekening. Zie hiervoor de rubriek de verschillende formules 4 Buy Way SA : kredietgever / bpost bank: kredietmakelaar 5 bpost bank nv, Markiesstraat 1/2, B-1000 Brussel, erkend onder FSMA-nr A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel. De u aangeboden producten van AG Insurance worden verdeeld via de distributiekanalen van bpost nv van publiek recht, maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel, erkend als verzekeringstussenpersoon onder FSMA-nr ca-cb 6 Voertuig: wagens, motorfietsen, mobilhomes 7 De maximale duur van de lening op afbetaling wordt door de wet vastgelegd en is afhankelijk van het geleende bedrag. 8 Alpha Credit NV: kredietgever / bpost bank: kredietmakelaar. 9 Bankwerkdag = elke kalenderdag, behalve zaterdagen en zondagen, feestdagen en bankholidays 10 21% BTW Bijkomende en/of gepersonaliseerde inlichtingen kunnen verkregen worden aan het loket van bpost of op het telefoonnummer Postinfo 022/ Conform het artikel 44 van het BTW wetboek zijn de tarieven op de ontvangst- en betaalverrichtingen niet onderworpen aan BTW of bpost bank heeft geopteerd voor de vrijstelling van BTW. Andere dan ontvangst- en betalingsverrichtingen zijn onderworpen aan 21% BTW. In de gevallen waar dit BTW-tarief van 21% van toepassing is, is de BTW en wordt er een verwijzing naar de voetnoot 10 bpost is agent in bank- en beleggingsdiensten (FSMA ca-cb), kredietbemiddelaar voor bpost bank N.V. bpost bank N.V., Markiesstraat 1/2, 1000 Brussel, BTW BE RPR Brussel, BIC BPOTBEB1 IBAN BE

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) I. ZICHTREKENING In voege op 20/01/2015 opening afsluiting aanrekening ifv de gekozen formule 1 2. Verrichtingen

Nadere informatie

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik 1. Beheerskosten I. ZICHTREKENING: Postchequerekening In voege op 31/03/2015 opening afsluiting jaarlijkse

Nadere informatie

Tarievenlijst van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

Tarievenlijst van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) Tarievenlijst bpost bank in voege op 18.10.2015 Tarievenlijst van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) Tarievenlijst bpost bank 2 1. Zichtrekening Pakket Rekening bpost

Nadere informatie

TARIEVENLIJST BPOST BANK Van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik

TARIEVENLIJST BPOST BANK Van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik TARIEVENLIJST BPOST BANK Van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik I. ZICHTREKENING: Postchequerekening In voege op 16/12/2015 Jaarlijkse aanrekening (opening en beheersservices

Nadere informatie

TARIEFLIJST BPOST BANK. Van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik

TARIEFLIJST BPOST BANK. Van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik TARIEFLIJST BPOST BANK Van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik I. ZICHTREKENING: Postchequerekening In voege op 01/01/2018 Jaarlijkse aanrekening (opening en beheersservices

Nadere informatie

Tarievenlijst bpost bank in voege op Tarievenlijst. van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

Tarievenlijst bpost bank in voege op Tarievenlijst. van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) Tarievenlijst bpost bank in voege op 15.02.2017 Tarievenlijst van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) Tarievenlijst bpost bank 2 1. Zichtrekening Pakket Rekening bpost

Nadere informatie

Tarievenlijst bpost bank in voege op Tarievenlijst. van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

Tarievenlijst bpost bank in voege op Tarievenlijst. van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) Tarievenlijst bpost bank in voege op 20.09.2017 Tarievenlijst van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) Tarievenlijst bpost bank 2 1. Zichtrekening Pakket Rekening bpost

Nadere informatie

Tarievenlijst bpost bank in voege op 11.01.2016. Tarievenlijst. van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

Tarievenlijst bpost bank in voege op 11.01.2016. Tarievenlijst. van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) Tarievenlijst bpost bank in voege op 11.01.2016 Tarievenlijst van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) Tarievenlijst bpost bank 2 1. Zichtrekening Pakket Rekening bpost

Nadere informatie

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten)

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst 2 Overzicht 1 I. ZICHTREKENING... 3 1.1 Beheerkosten...

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/10/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/10/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/10/2015 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 26/9/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 26/9/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 26/9/2016 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT V e r s i o n 2 0 1 5 1 Inhoudsopgave 1.ICBC Pakketten... 3 2.Betaaldiensten... 3 3.Contante transacties aan

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 6/2/2017

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 6/2/2017 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 6/2/2017 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde

Nadere informatie

Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten)

Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Overzicht 1 I. HET AANBOD HELLO BANK!... 3 1.1. Hello Zichtrekening... 3 1.2.

Nadere informatie

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 30/06/2016 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten)

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 30/06/2016 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 30/06/2016 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst 2 Overzicht 1 I. ZICHTREKENING... 3 1.1 Beheerkosten...

Nadere informatie

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied TARIEVEN Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 april 2013 Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/9/2017

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/9/2017 ### Tarieven van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/9/2017 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor

Nadere informatie

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013 Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013 De klanten jonger dan 25 jaar hebben standaard de Blue-rekening die volledig is. In die Blue-rekening zitten o.m.

Nadere informatie

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 19-12-2013

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 19-12-2013 Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 19-12-2013 De klanten jonger dan 25 jaar hebben standaard de Blue-rekening die volledig is. In die Blue-rekening zitten o.m.

Nadere informatie

Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten

Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten Van toepassing op 01/08/2015 6759 DB E-Account DB Investor Account Klassieke Zichtrekening 1 ZICHTREKENINGEN IN EURO Beheerskosten opening gratis gratis gratis afsluiting

Nadere informatie

Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017)

Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017) Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017) Deze tarieven zijn van toepassing op consumenten in de zin van Boek I van het Wetboek van economisch recht, consument in de zin van

Nadere informatie

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEVEN VAN HET LANDBOUWKREDIET 01/01/2013 1

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEVEN VAN HET LANDBOUWKREDIET 01/01/2013 1 PUBLIC TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE TARIEFAANDUIDING VAN HOMOGENE FINANCIËLE DIENSTEN. LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 6 1 Inhoudsopgave 1. ICBC Pakketten... 3 2. Betaaldiensten... 3 3. Overige Diensten...

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 juli 2017. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen, in voege op 01/11/2013

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen, in voege op 01/11/2013 TARIEVEN Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen, in voege op 01/11/2013 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/12/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/12/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/12/2016 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

STANDAARD TARIEF VAN DE BANKVERRICHTINGEN EN DIENSTEN OP REKENINGEN MET PROFESSIONEEL GEBRUIK VAN RECHTSPERSONEN EN FEITELIJKE VERENIGINGEN IN

STANDAARD TARIEF VAN DE BANKVERRICHTINGEN EN DIENSTEN OP REKENINGEN MET PROFESSIONEEL GEBRUIK VAN RECHTSPERSONEN EN FEITELIJKE VERENIGINGEN IN STANDAARD TARIEF VAN DE BANKVERRICHTINGEN EN DIENSTEN OP REKENINGEN MET PROFESSIONEEL GEBRUIK VAN RECHTSPERSONEN EN FEITELIJKE VERENIGINGEN IN BELGIË (NIET BEHEERD DOOR BUSINESS CENTRES OF CORPORATE),

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/5/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/5/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/5/2015 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2012

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2012 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,65 extra Rabo GoldCard 7,00 extra Rabo WereldPas 2,00 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 1/11/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 1/11/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 1/11/2015 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum.

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/9/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/9/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/9/2015 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 28/3/2017

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 28/3/2017 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 28/3/2017 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/10/2014

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/10/2014 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/10/2014 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 143 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 18/8/2014

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 18/8/2014 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 18/8/2014 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hierboven vermelde datum.

Nadere informatie

Tarieven dienstverlening 1 maart 2015

Tarieven dienstverlening 1 maart 2015 Tarieven dienstverlening 1 maart 2015 A. Tarieven beleggingsdiensten 1. Beleggingsadvies 2. Vermogensbeheer 3. Transactiekosten 4. Kosten voor een effectendepot 5. Diversen B. Tarieven meest voorkomende

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,30 extra Rabo GoldCard 6,85 extra Rabo WereldPas 1,95 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/4/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/4/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/4/2016 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2014

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2014 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per maand Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 5,50 extra Rabo GoldCard 2,35 extra Rabo WereldPas 0,70 extra Betaalrekening 0,90 Rabo TotaalPakket

Nadere informatie

B Kernmodaliteiten van de getrouwheidspremie voor de spaarrekeningen

B Kernmodaliteiten van de getrouwheidspremie voor de spaarrekeningen Tarieflijst nr. 188 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 14 december 2011. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR DEUTSCHE BANK AG BIJKANTOOR BRUSSEL

OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR DEUTSCHE BANK AG BIJKANTOOR BRUSSEL 1 Tarief in voege op 1 augustus 2015 OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD I. ZICHTREKENINGEN (1) 1. Beheerskosten rekening opening gratis afsluiting gratis jaarlijkse

Nadere informatie

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEVEN VAN HET LANDBOUWKREDIET 03/12/2010 1

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEVEN VAN HET LANDBOUWKREDIET 03/12/2010 1 TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE TARIEFAANDUIDING VAN HOMOGENE FINANCIËLE DIENSTEN. LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL

Nadere informatie

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING - 1 - Tarief in voege op 2 januari 2015 (voor wijziging vatbaar) Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING 1.1 Beheerskosten: geen kosten 1.2 Verrichtingen in

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/8/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/8/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/8/2016 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

Het Europese overschrijvingsformulier

Het Europese overschrijvingsformulier Het Europese overschrijvingsformulier DAGELIJKS BANKIEREN Beknopte handleiding Het Europese overschrijvingsformulier 1 De Europese overschrijving Dezelfde veiligheid en snelheid. De Europese overschrijving

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 118 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 skosten

Nadere informatie

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET DIRECT 02/08/2012 1

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET DIRECT 02/08/2012 1 TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET DIRECT OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE TARIEFAANDUIDING VAN HOMOGENE FINANCIËLE DIENSTEN. LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 6/6/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 6/6/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 6/6/2016 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum.

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

De Bankkaart: pre-contractuele info

De Bankkaart: pre-contractuele info De Bankkaart: pre-contractuele info 1. Informatie over BNP Paribas Fortis NV De bankkaart is een product van BNP Paribas Fortis NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Warandeberg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE SKY CLUB

ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE SKY CLUB ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE SKY CLUB De algemene voorwaarden Blue Sky Club worden beheerst door de Algemene bankvoorwaarden van Fintro. Artikel 1: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1 Blue Sky Club Blue Sky Club is

Nadere informatie

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN Basis Tarificatie Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 Interne transfer Ontvangst van effecten Externe transfer van effecten Omwisseling en regularisatie van effecten Conversie

Nadere informatie

Productvoorwaarden. MoneYou

Productvoorwaarden. MoneYou Productvoorwaarden MoneYou INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 2 SOORTEN MONEYOU REKENINGEN 3 3 REKENINGAFSCHRIFTEN 5 4 DEBETSALDI 5 5 CONTACT MONEYOU 6 1 ALGEMEEN a. Elke Klant kan bij de Bank één of meerdere

Nadere informatie

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Onze beleggingen: voorzichtig, voordelig en voor iedereen PostMobile, de gratis link met uw bank

Onze beleggingen: voorzichtig, voordelig en voor iedereen PostMobile, de gratis link met uw bank De primeurs en info van Bank van De Post nr.15 - September 2011 Onze beleggingen: voorzichtig, voordelig en voor iedereen PostMobile, de gratis link met uw bank Kredieten? Oké, maar niet eender Simple,

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING De

Nadere informatie

Tarieven en rentevoeten geldig voor de non-profitsector en voor de feitelijke verenigingen

Tarieven en rentevoeten geldig voor de non-profitsector en voor de feitelijke verenigingen Tarieven en rentevoeten geldig voor de non-profitsector en voor de feitelijke verenigingen Voorwaarden van toepassing op 01-07-2016 Deze brochure bevat uitsluitend de standaardtarieven en rentevoeten,

Nadere informatie

STANDAARDTARIEF VAN DE BELANGRIJKSTE VERRICHTINGEN EN DIENSTEN VOOR RECHTSPERSONEN

STANDAARDTARIEF VAN DE BELANGRIJKSTE VERRICHTINGEN EN DIENSTEN VOOR RECHTSPERSONEN STANDAARDTARIEF VAN DE BELANGRIJKSTE VERRICHTINGEN EN DIENSTEN VOOR RECHTSPERSONEN TARIEF VAN TOEPASSING OP 1 JANUARI 2012 Corporate & Public Bank Specialisten in dienst van uw ambitie 1. Zichtrekeningen

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 26/9/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 26/9/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 26/9/2016 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum.

Nadere informatie

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen

Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen Tarief in voege op 1 december 2016 en vervangt het voorgaande Spaarproducten 1. Rabo Zichtrekening 1.1 Beheerskosten 1.2 Verrichtingen

Nadere informatie

Gedaan. met te dure zichtrekeningen. Post-Multifix SIMPLISSIMO. Eerst begrijpen, dan beleggen. Europese overschrijving: gebruiksaanwijzing

Gedaan. met te dure zichtrekeningen. Post-Multifix SIMPLISSIMO. Eerst begrijpen, dan beleggen. Europese overschrijving: gebruiksaanwijzing De primeurs en info van Bank van De Post n 13 - Januari 2011 Gedaan met te dure zichtrekeningen Post-Multifix SIMPLISSIMO Eerst begrijpen, dan beleggen Europese overschrijving: gebruiksaanwijzing Simple,

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 12/9/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 12/9/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 12/9/2016 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

1,00 EUR Enkel elektronische verrichtingen zijn toegestaan. Elementen die bij dit maandelijkse forfait inbegrepen zijn: - White-rekening.

1,00 EUR Enkel elektronische verrichtingen zijn toegestaan. Elementen die bij dit maandelijkse forfait inbegrepen zijn: - White-rekening. Rentevoeten en tarieven geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 01-04-2013 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/8/2017

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/8/2017 ### Tarieven van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/8/2017 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van

Nadere informatie

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen Antwerpen, 01 januari 2015 Gevoeligheid: Publiek ARGENTA SPAARBANK NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/8 - DIRECTIE PRODUCTMANAGEMENT 01-01-2015 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

1Productinformatie! Internationaal betalingsverkeer

1Productinformatie! Internationaal betalingsverkeer 1Productinformatie! Internationaal betalingsverkeer Voor uw buitenlands betalingsverkeer, evenals voor andere vormen van internationaal zakendoen, heeft u in ING de juiste partner gevonden. Graag informeren

Nadere informatie

Tarieven en rentevoeten geldig voor de zelfstandigen, vrije beroepen en KMO s

Tarieven en rentevoeten geldig voor de zelfstandigen, vrije beroepen en KMO s Tarieven en rentevoeten geldig voor de zelfstandigen, vrije beroepen en KMO s Voorwaarden van toepassing op 02-05-2016 Deze brochure bevat uitsluitend de standaardtarieven en rentevoeten, exclusief BTW.

Nadere informatie

Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen

Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen Tarief in voege op 29 juni 2015 en vervangt het voorgaande Spaarproducten 1. Rabo Zichtrekening 1.1 Beheerskosten 1.2 Verrichtingen

Nadere informatie

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/4/2017

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/4/2017 ### Tarieven van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/4/2017 (publicatiedatum 16/01/2017) Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

T A R I E V E N. 2. Binnenlandse verrichtingen in EUR: NIHIL met uitzondering van een overschrijving per brief / fax:

T A R I E V E N. 2. Binnenlandse verrichtingen in EUR: NIHIL met uitzondering van een overschrijving per brief / fax: e T A R I E V E N In deze folder vindt u de tarieven voor de producten en diensten aangeboden door ABK geldig vanaf 0//06. Alle tarieven zijn exclusief BTW. Waar BTW van toepassing is, wordt dit expliciet

Nadere informatie

Internet 979-1627220-50 IBAN BE86 9791 6272 2050 MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 NR VALUTA OMSCHRIJVING BEDRAG IN EUR OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+

Internet 979-1627220-50 IBAN BE86 9791 6272 2050 MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 NR VALUTA OMSCHRIJVING BEDRAG IN EUR OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+ MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+ 1 REKENING GEOPEND OP NAAM VAN : WIJZIGING MEVROUW CHERLET SOFIE 01-05-1983 VERZENDING DAGAFSCHRIFTEN DAGELIJKS VIA INTERNET VOOR ALLE BEWERKINGEN

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 13-06-2016 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

Tarief. van niet-gestandaardiseerde financiële diensten van toepassing op 22/02/2017

Tarief. van niet-gestandaardiseerde financiële diensten van toepassing op 22/02/2017 Tarief van niet-gestandaardiseerde financiële diensten van toepassing op 22/02/2017 Deze tarieflijst werd bijgewerkt tot op de hierboven vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd en

Nadere informatie

I. ZICHTREKENING. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENING. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 01-01-2015 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

Tarieven In voege vanaf 1 januari 2015

Tarieven In voege vanaf 1 januari 2015 In voege vanaf 1 januari 2015 1 2 Transactietarieven Aandelen, obligaties, beursgenoteerde beleggingsfondsen, warrants, trackers, sprinters, turbo's, speeders en boosters Tarief per transactie Beurs 2.500

Nadere informatie

ING FlexiBonus Account Reglement

ING FlexiBonus Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING FlexiBonus Account Reglement Het Reglement van de ING FlexiBonus Account (hierna het "Reglement" genoemd) is van toepassing op de relaties tussen de nv ING België

Nadere informatie

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 14.03.2014 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN)

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 14.03.2014 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 14.03.2014 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) Indien van toepassing is in onze tarieven 21% BTW begrepen. Bijkomende

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 04-01-2016 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 01-07-2015 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 03-08-2015 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 01-12-2015 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.3 REKENINGEN...

Nadere informatie

Informatie over kosten en voorwaarden

Informatie over kosten en voorwaarden Informatie over kosten en voorwaarden In deze folder vindt u de tarieven voor de producten en diensten aangeboden door Bank J.Van Breda & C. Transparant. Alle tarieven zijn inclusief BTW. Waar BTW van

Nadere informatie

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/12/2017

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/12/2017 ### Tarieven van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen voor privédoeleinden van toepassing op 1/12/2017 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

Lancering van SEPA bij de Federale Overheid

Lancering van SEPA bij de Federale Overheid Persbericht van de ministerraad van 27 juni 2008 Lancering van SEPA bij de Federale Overheid Op 1 januari 2009 gebruiken de federale overheidsdiensten de nieuwe Europese overschrijvingsformulieren, bankcodes

Nadere informatie

De bank solide zoals De Post

De bank solide zoals De Post De primeurs en info van Bank van De Post Nr. 6 April 2009 De bank solide zoals De Post Beleggingen: geduld loont Nieuwe wetgeving spaarrekening: meer duidelijkheid PostMobile: voordelig & makkelijk Twee

Nadere informatie

Grensoverschrijdende betalingen

Grensoverschrijdende betalingen Grensoverschrijdende betalingen Snel en makkelijk geld overschrijven naar een buitenlandse rekening Valable à partir du 1 e janvier 2007 Gelgig vanaf 1 januari 2007 Het leven van vandaag is zo opgevat

Nadere informatie