TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)"

Transcriptie

1 TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) I. ZICHTREKENING In voege op 27/05/2015 opening afsluiting aanrekening ifv de gekozen formule 1 2. Verrichtingen in EUR in de SEPA-zone 2 basispakket Ifv de gekozen formule 1 overschrijdende verrichtingen (buiten het basispakket kostprijs per verrichting) geldafhaling in contanten aan de loketten van bpost in België 0,70 EUR 3 manuele overschrijving 0,70 EUR 3 uitgegeven cheque 0,70 EUR domiciliëring (Europees of nationaal) doorlopende opdracht overschrijvingen uitgevoerd via PCbanking, MOBILEbanking, PHONEbanking, Bancontact app automatische overschrijving ten gunste van een rekening bij bpost bank of bpost automatische overschrijving ten gunste van een rekening buiten 4,00 EUR bpost bank of bpost papieren collectieve overschrijving, per afgifte 4,00 EUR uitgifte bankcheque 5,00 EUR uitgifte circulaire cheque 1,25 EUR 3. Creditrente Modaliteiten van geldafhalingen in contanten aan de loketten van bpost: De geldafhalingen in contanten aan het loket zijn beperkt tot maximum EUR per dag en per rekening. Geldafhalingen in contanten voor een bedrag hoger dan EUR dienen drie bankwerkdagen op voorhand worden aangevraagd. Drie bankwerkdagen na de aanvraag ligt het gevraagde bedrag gedurende vijf bankwerkdagen ter beschikking in het postkantoor waar de aanvraag werd ingediend. modaliteiten: zichtrekening, geopend bij bpost bank, waaraan een MasterCard bpost bank is verbonden Jongerenrekening jaarlijkse brutorente 0,10% periodiciteit: jaarlijks (maandelijks berekend op het minimum permanent positief saldo) 4. Debetrente (jaarlijks kostenpercentage) niet toegelaten overschrijding 11,55% 1

2 5. Valutadatum storting in contanten afgifte cheque aan de loketten van bpost geldafhaling in contanten aan de loketten van bpost geldafhaling aan de geldautomaat uitvoeringsdatum bankwerkdag 9 afgifte + 2 bankwerkdagen 9 uitvoeringsdatum uitvoeringsdatum overschrijving debet uitvoeringsdatum credit dag van ontvangst van de gelden bij bpost bank 6. Kaarten Bankkaart (debetkaart) jaarlijkse bijdrage ifv de gekozen formule 1 heruitgave van een kaart 4,00 EUR 10 heruitgave van een geheime code 2.50 EUR 10 kosten, commissies (kostprijs per verrichting) o geldafhalingen ATM : België en SEPA-zone in EUR ifv de gekozen formule 1 Bijkomend indien SEPA-zone in andere munt dan EUR of buiten de SEPA-zone 0,60% van het opgenomen bedrag + 2,50 EUR o Betalingen: België en SEPA-zone in EUR SEPA-zone in andere munt dan EUR of buiten de SEPA-zone 0,50 EUR marge op wisselverrichtingen in vreemde munten 1,25% van het bedrag 7. Saldoverzekering 5 jaarlijkse bijdrage jaarlijkse bijdrage indien Jongerenrekening 3,50 EUR 8..Bestelling van documenten 10 Overschrijvingsformulieren afgedrukt per 3 stuks op A4 12 overschrijvingsdocumenten 2,00 EUR 100 overschrijvingsdocumenten 4,00 EUR Bestelling overschrijvingsformulieren niet mogelijk bij De verschillende formules A. Rekening bpost bank het basispakket bevat : 1 zichtrekening (referentierekening), 1 bankkaart (debetkaart) per rekeninginterveniënt, 1 abonnement Direct Banking (PCbanking en/of MOBILEbanking), 1 abonnement PHONEbanking maandelijkse aanrekening 2,75 EUR 2. Verrichtingen in EUR in de SEPA-zone 2 manuele debetverrichtingen: het basispakket bevat een onbeperkt aantal geldafhalingen in contanten aan de loketten van bpost in België en een onbeperkt aantal papieren overschrijvingen. kaartverrichtingen: het basispakket bevat een onbeperkt aantal geldafhalingen aan de automaten en een onbeperkt aantal betalingen. 2

3 3. Bankkaart (debetkaart) jaarlijkse bijdrage B. het basispakket bevat: 1 zichtrekening (referentierekening), 2 bankkaarten (debetkaarten), 1 abonnement Direct Banking (PCbanking en/of MOBILEbanking),1 abonnement PHONEbanking aanrekening. 2. Verrichtingen in EUR in de SEPA-zone 2 manuele debetverrichtingen kaartverrichtingen: het basispakket bevat een onbeperkt aantal geldafhalingen aan de automaten en een onbeperkt aantal betalingen. niet van toepassing 3. Bankkaart (debetkaart) jaarlijkse bijdrage 2 kaarten bijkomende kaart (vanaf de 3e kaart) 12,00 EUR C. Postchequerekening het basispakket bevat: 1 zichtrekening (referentierekening), 1 abonnement PHONEbanking (facultatief) jaarlijkse aanrekening 21,00 EUR vanaf 60 jaar 10,50 EUR vanaf 60 jaar met pensioendomiciliëring van minimum 500 gemiddeld per maand Het tarief in functie van de leeftijd is van toepassing voor de beheerskosten die verschuldigd zijn op het jaar volgend op de 60 e verjaardag. In geval van meerdere titularissen geldt de leeftijd van de oudste titularis. 2. Verrichtingen in EUR in de SEPA-zone 2 manuele debetverrichtingen: het basispakket bevat 48 manuele verrichtingen per jaar: geldafhalingen in contanten aan de loketten van bpost in België en/of papieren overschrijvingen. Bij opening, afsluiting of omschakeling van de Postchequerekening in de loop van het jaar, wordt deze korf van 48 verrichtingen pro rata aan 4 verrichtingen per maand verrekend. kaartverrichtingen: het basispakket bevat: een onbeperkt aantal geldafhalingen aan de automaten binnen de netwerken van bpost in België en een onbeperkt aantal betalingen. 3. Bankkaart (debetkaart) jaarlijkse bijdrage 12,00 EUR kosten voor geldafhalingen in EUR aan de automaten: netwerk van bpost 0.00 EUR andere netwerken in België of buiten België in de SEPA-zone 0,15 EUR 3

4 4. AccessCard jaarlijkse bijdrage per kaart: indien enige kaart (geen houder van een debetkaart) vanaf 2 e kaart 12,00 EUR heruitgave van een kaart 4,00 EUR 10 heruitgave van een geheime code 2,50 EUR 10 D. Jongerenrekening het basispakket voor de Jongerenrekening voor de jarige bevat: 1 zichtrekening (referentierekening), 1 jongerenkaart (debetkaart), 1 abonnement Direct Banking (PCbanking en/of MOBILEbanking),1 abonnement PHONEbanking het basispakket voor de Jongerenrekening voor de jarige bevat: 1 zichtrekening (referentierekening), 1 bankkaart (debetkaart) per rekeninginterveniënt, 1 abonnement Direct Banking (PCbanking en/of MOBILEbanking),1 abonnement PHONEbanking jaarbijdrage 2. Verrichtingen in EUR in de SEPA-zone 2 manuele debetverrichtingen: het basispakket bevat een onbeperkt aantal geldafhalingen in contanten aan de loketten van bpost in België en een onbeperkt aantal papieren overschrijvingen. kaartverrichtingen: het basispakket bevat een onbeperkt aantal geldafhalingen aan de automaten en een onbeperkt aantal betalingen. Inbegrepen Inbegrepen 3. Bankkaart (debetkaart) jaarlijkse bijdrage E. Basisbankdienst (Beheerst door de wet van 24/03/2003) jaarlijkse aanrekening 14,96 EUR 2. Verrichtingen in EUR in de SEPA-zone 2 het basispakket bevat: de opening, het beheer en de afsluiting, 72 manuele debetverrichtingen per jaar (geldafhalingen in contanten aan de loketten van bpost in België en/of papieren debet overschrijvingen), tweewekelijkse afschriften aan huis, toegang tot PHONEbanking. Bij opening/afsluiting van de Basis-BankDienst in de loop van het jaar, wordt de korf van 72 verrichtingen pro rata aan 6 verrichtingen per maand verrekend. overschrijdende verrichtingen (buiten het basispakket) andere verrichtingen en diensten (mits deze toegankelijk of toegelaten zijn) volgens de geldende tarieven,op de zichtrekening (zie punt I.) volgens de geldende tarieven op de zichtrekening (zie punt I.) 4

5 II. SPAARPRODUCTEN A. Spaarrekening Opening Afsluiting jaarlijkse aanrekening 2. Creditrente (uitgedrukt op jaarbasis) 0,10 % (De is niet gewaarborgd gedurende het ganse jaar, maar wordt pro rata berekend in functie van eventuele wijzigingen van de ) storting van verworven begin volgend jaar getrouwheidspremie: (De rentevoet die op de begindatum van de getrouwheidsperiode van kracht is, is gewaarborgd gedurende de ganse lopende getrouwheidsperiode.) (valuta 01/01) 0,10 % storting van verworven getrouwheidspremie 01/01 ; 01/04 ; 01/07 ; 01/10 De creditrente op een spaarrekening, geopend in het kader van een contract huurwaarborgservice, wordt slechts toegekend vanaf de volledige samenstelling van het totale bedrag van de garantie. 3. Valutadatum storting in contanten verrichtingsdatum + afgifte cheque aan de loketten van bpost dag van de afgifte + 2 kalenderdagen geldafhaling verrichtingsdatum getrouwheidspremie storting in contanten verrichtingsdatum + afgifte cheque aan de loketten van bpost dag van de afgifte + 2 kalenderdagen geldafhaling verrichtingsdatum 4. Saldoverzekering 5 (jaarlijkse bijdrage)... 3,50 EUR 5. Kernmodaliteiten inzake de getrouwheidspremie Minimale aanhoudingsperiode voor de verwerving van de getrouwheidspremie: Voor de verwerving van de getrouwheidspremie moet het bedrag gedurende 12 opeenvolgende maanden ingeschreven blijven. Een bedrag waarvoor de getrouwheidspremie verworven is, wordt automatisch herbelegd voor een nieuwe getrouwheidsperiode van 12 maanden. Het is mogelijk tot drie keer per jaar bedragen van minimaal 500 euro over te schrijven tussen de gereglementeerde spaarrekeningen bij bpost bank waarvan u (co-)titularis bent, zonder verlies van de opgebouwde getrouwheidspremie. De opvragingen worden aangerekend op de stortingen waarvoor de premieverwerving het minst ver gelopen is. Verlengingen van getrouwheidsperiodes worden voor de toepassing van de regel beschouwd als stortingen. 6. Modaliteiten van geldafhalingen in contanten aan de loketten van bpost (vanaf 16/09/2013) Onverminderd het artikel 2.2 van de Bijzondere voorwaarden van de Spaarrekening, zijn de geldafhalingen in contanten aan het loket beperkt tot maximum EUR per dag en per rekening. Geldafhalingen in contanten voor een bedrag hoger dan EUR dienen drie bankwerkdagen op voorhand worden aangevraagd. Drie bankwerkdagen na de aanvraag ligt het gevraagde bedrag gedurende vijf bankwerkdagen ter beschikking in het postkantoor waar de aanvraag werd ingediend. 5

6 7. Fiscale limieten voor het bekomen van de vrijstelling op de roerende voorheffing op gereglementeerde spaarrekeningen 1880 euro voor 2015 (fiscale aangifte 2016). Voor de spaarrekeningen op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden, wordt dit bedrag verdubbeld (namelijk 3760 Euro). B. Online Spaarrekening opening afsluiting jaarlijkse aanrekening 2. Creditrente (uitgedrukt op jaarbasis) 0,10 % (De is niet gewaarborgd gedurende het ganse jaar, maar wordt pro rata berekend in functie van eventuele wijzigingen van de ) storting van verworven begin volgend jaar getrouwheidspremie: (De rentevoet die op de begindatum van de getrouwheidsperiode van kracht is, is gewaarborgd gedurende de ganse lopende getrouwheidsperiode.) (valuta 01/01) 0.10 % storting van verworven getrouwheidspremie 01/01 ; 01/04 ; 01/07 ; 01/10 De creditrente op een spaarrekening, geopend in het kader van een contract huurwaarborgservice, wordt slechts toegekend vanaf de volledige samenstelling van het totale bedrag van de garantie. 3. Valutadatum storting in contanten verrichtingsdatum + afgifte cheque aan de loketten van bpost dag van de afgifte + 2 kalenderdagen geldafhaling verrichtingsdatum getrouwheidspremie storting in contanten verrichtingsdatum + afgifte cheque aan de loketten van bpost dag van de afgifte + 2 kalenderdagen geldafhaling verrichtingsdatum 4. Saldoverzekering 5 (jaarlijkse bijdrage)... 3,50 EUR 5..Kernmodaliteiten inzake de getrouwheidspremie Minimale aanhoudingsperiode voor de verwerving van de getrouwheidspremie: Voor de verwerving van de getrouwheidspremie moet het bedrag gedurende 12 opeenvolgende maanden ingeschreven blijven. Een bedrag waarvoor de getrouwheidspremie verworven is, wordt automatisch herbelegd voor een nieuwe getrouwheidsperiode van 12 maanden. Het is mogelijk tot drie keer per jaar bedragen van minimaal 500 euro over te schrijven tussen de gereglementeerde spaarrekeningen bij bpost bank waarvan u (co-)titularis bent, zonder verlies van de opgebouwde getrouwheidspremie. De opvragingen worden aangerekend op de stortingen waarvoor de premieverwerving het minst ver gelopen is. Verlengingen van getrouwheidsperiodes worden voor de toepassing van de regel beschouwd als stortingen. 6

7 6. Modaliteiten van geldafhalingen in contanten aan de loketten van bpost (vanaf 16/09/2012) Onverminderd het artikel 2.2 van de Bijzondere voorwaarden van de Spaarrekening, zijn de geldafhalingen in contanten aan het loket beperkt tot maximum EUR per dag en per rekening. Geldafhalingen in contanten voor een bedrag hoger dan EUR dienen drie bankwerkdagen op voorhand worden aangevraagd. Drie bankwerkdagen na de aanvraag ligt het gevraagde bedrag gedurende vijf bankwerkdagen ter beschikking in het postkantoor waar de aanvraag werd ingediend. 7. fiscale limieten voor het bekomen van de vrijstelling op de roerende voorheffing op gereglementeerde spaarrekeningen 1880 euro voor 2015 (fiscale aangifte 2016) Voor de spaarrekeningen op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden, wordt dit bedrag verdubbeld (namelijk 3760 Euro). C. Getrouwheidsspaarrekening Opening Afsluiting jaarlijkse aanrekening 2. Creditrente (uitgedrukt op jaarbasis) 0,05 % (De is niet gewaarborgd gedurende het ganse jaar, maar wordt pro rata berekend in functie van eventuele wijzigingen van de ) storting van verworven begin volgend jaar (valuta 01/01) getrouwheidspremie: 0,65 % (De rentevoet die op de begindatum van de getrouwheidsperiode van kracht is, is gewaarborgd gedurende de ganse lopende getrouwheidsperiode.) storting van verworven getrouwheidspremie 01/01 ; 01/04 ; 01/07 ; 01/10 De creditrente op een spaarrekening, geopend in het kader van een contract huurwaarborgservice, wordt slechts toegekend vanaf de volledige samenstelling van het totale bedrag van de garantie. 3. Valutadatum storting in contanten verrichtingsdatum + afgifte cheque aan de loketten van bpost dag van de afgifte + 2 kalenderdagen geldafhaling verrichtingsdatum getrouwheidspremie storting in contanten verrichtingsdatum + afgifte cheque aan de loketten van bpost dag van de afgifte + 2 kalenderdagen geldafhaling verrichtingsdatum 4. Saldoverzekering 5 (jaarlijkse bijdrage)... 3,50 EUR 7

8 5. Kernmodaliteiten inzake de getrouwheidspremie Minimale aanhoudingsperiode voor de verwerving van de getrouwheidspremie: Voor de verwerving van de getrouwheidspremie moet het bedrag gedurende 12 opeenvolgende maanden ingeschreven blijven. Een bedrag waarvoor de getrouwheidspremie verworven is, wordt automatisch herbelegd voor een nieuwe getrouwheidsperiode van 12 maanden. Het is mogelijk tot drie keer per jaar bedragen van minimaal 500 euro over te schrijven tussen de gereglementeerde spaarrekeningen bij bpost bank waarvan u (co-)titularis bent, zonder verlies van de opgebouwde getrouwheidspremie. De opvragingen worden aangerekend op de stortingen waarvoor de premieverwerving het minst ver gelopen is. Verlengingen van getrouwheidsperiodes worden voor de toepassing van de regel beschouwd als stortingen. 6. Modaliteiten van geldafhalingen in contanten aan de loketten van bpost (vanaf 16/09/2013) Onverminderd het artikel 2.2 van de Bijzondere voorwaarden van de Spaarrekening, zijn de geldafhalingen in contanten aan het loket beperkt tot maximum EUR per dag en per rekening. Geldafhalingen in contanten voor een bedrag hoger dan EUR dienen drie bankwerkdagen op voorhand worden aangevraagd. Drie bankwerkdagen na de aanvraag ligt het gevraagde bedrag gedurende vijf bankwerkdagen ter beschikking in het postkantoor waar de aanvraag werd ingediend. 7. Fiscale limieten voor het bekomen van de vrijstelling op de roerende voorheffing op gereglementeerde spaarrekeningen 1880 euro voor 2015 (fiscale aangifte 2016). Voor de spaarrekeningen op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden, wordt dit bedrag verdubbeld (namelijk 3760 Euro). D. Ritmo spaarrekening Opening Afsluiting jaarlijkse aanrekening 2. Creditrente (uitgedrukt op jaarbasis) 0,30 % (De is niet gewaarborgd gedurende het ganse jaar, maar wordt pro rata berekend in functie van eventuele wijzigingen van de ) storting van verworven begin volgend jaar (valuta 01/01) getrouwheidspremie: 1,30 % (De rentevoet die op de begindatum van de getrouwheidsperiode van kracht is, is gewaarborgd gedurende de ganse lopende getrouwheidsperiode.) storting van verworven getrouwheidspremie 01/01 ; 01/04 ; 01/07 ; 01/10 3. Valutadatum storting in contanten verrichtingsdatum + afgifte cheque aan de loketten van bpost Niet van toepassing geldafhaling verrichtingsdatum getrouwheidspremie storting in contanten verrichtingsdatum + afgifte cheque aan de loketten van bpost Niet van toepassing geldafhaling verrichtingsdatum 8

9 4. Saldoverzekering 5 (jaarlijkse bijdrage)... 3,50 EUR 5. Kernmodaliteiten inzake de getrouwheidspremie Minimale aanhoudingsperiode voor de verwerving van de getrouwheidspremie: Voor de verwerving van de getrouwheidspremie moet het bedrag gedurende 12 opeenvolgende maanden ingeschreven blijven. Een bedrag waarvoor de getrouwheidspremie verworven is, wordt automatisch herbelegd voor een nieuwe getrouwheidsperiode van 12 maanden. Het is mogelijk tot drie keer per jaar bedragen van minimaal 500 euro over te schrijven tussen de gereglementeerde spaarrekeningen bij bpost bank waarvan u (co-)titularis bent, zonder verlies van de opgebouwde getrouwheidspremie. De opvragingen worden aangerekend op de stortingen waarvoor de premieverwerving het minst ver gelopen is. Verlengingen van getrouwheidsperiodes worden voor de toepassing van de regel beschouwd als stortingen. 6. Modaliteiten van geldafhalingen in contanten aan de loketten van bpost (vanaf 16/09/2013) Onverminderd het artikel 2.2 van de Bijzondere voorwaarden van de Spaarrekening, zijn de geldafhalingen in contanten aan het loket beperkt tot maximum EUR per dag en per rekening. Geldafhalingen in contanten voor een bedrag hoger dan EUR dienen drie bankwerkdagen op voorhand worden aangevraagd. Drie bankwerkdagen na de aanvraag ligt het gevraagde bedrag gedurende vijf bankwerkdagen ter beschikking in het postkantoor waar de aanvraag werd ingediend. 7. Fiscale limieten voor het bekomen van de vrijstelling op de roerende voorheffing op gereglementeerde spaarrekeningen 1880 euro voor 2015 (fiscale aangifte 2016). Voor de spaarrekeningen op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden, wordt dit bedrag verdubbeld (namelijk 3760 Euro). 1. Verzending per post III. BRIEFWISSELING (Rekeningafschriften) Rekening bpost bank maandelijks portokosten tweewekelijks portokosten wekelijks portokosten dagelijks portokosten niet van toepassing Jongerenrekening voor jarigen o titularis niet van toepassing o wettelijk vertegenwoordiger: op aanvraag en enkel maandelijks portokosten voor jarigen niet van toepassing Postchequerekening maandelijks o indien < 70 jarige portokosten o + 70 jarigen (geldig vanaf 1 januari volgend op de 70 e verjaardag) tweewekelijks portokosten wekelijks portokosten dagelijks portokosten BasisBankDienst tweewekelijks Spaarrekening en Getrouwheidsspaartrekening en Ritmo spaarrekening dagelijks portokosten tweewekelijks portokosten wekelijks portokosten maandelijks o indien < 70 jarige portokosten o + 70 jarigen (geldig vanaf 1 januari volgend op de 70 e verjaardag) 0.00 EUR Online Spaarrekening Portokosten per omslag niet van toepassing 0,87 EUR 9

10 2. Afschriften printer Aansluiting Printkosten Verzendingskosten (er is geen verzending bij de en de Jongerenrekening) indien niet afgedrukt na 96 dagen 1.07 /omslag 3. PCbanking Verzendingskosten (er is geen verzending bij de en de Jongerenrekening) indien geen behandeling na 96 dagen 1.07 /omslag 1. Valutadatum IV. GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERSCHRIJVINGEN (SEPA 2 ) debet uitvoeringsdatum (*) credit dag van ontvangst van de gelden bij bpost bank (*) (*) voor details met betrekking tot de uiterste tijdstippen van ontvangst, zie punten VI en VII 2. Tarief voor de betaalopdrachten die aan volgende voorwaarden beantwoorden: gebruik van het formulier Europese Overschrijving overschrijving uitgedrukt in EUR afkomstig van of bestemd voor een lidstaat van de Europese Unie + Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Monaco vermelding van naam, adres en IBAN (*)van de begunstigde vermelding van de BIC(**) van de bank van de begunstigde standaard uitvoeringstermijn (= niet-dringende betaling) gedeelde kosten (shared***) is het tarief gelijk aan het tarief van de binnenlandse overschrijvingen die variabel is in functie van de gekozen rekeningformule, en vervat is in het basispakket of omschreven is in de overschrijdende verrichtingen (= tarief voor papieren overschrijvingen) (*) IBAN (International Bank Account Number): is de internationaal gestandaardiseerde structuur voor rekeningnummers. Het nationaal rekeningnummer is een deel van IBAN. (**) BIC (Bank Identifier Code): Internationale identificatiecode die toelaat de bank van de begunstigde te identificeren. (***) SHARED: gedeelde kosten - d.w.z. waarbij enkel de kosten die in België veroorzaakt werden ten laste zijn van de cliënt. V. OVERIGE BUITENLANDSE BETALINGEN GRENSOVERSCHRIJDENDE overschrijvingen die niet beantwoorden aan één of meerdere SEPAvoorwaarden en alle andere INTERNATIONALE overschrijvingen. 1. Valutadatum Debet Credit uitvoeringsdatum dag van ontvangst van de gelden bij bpost bank 10

11 2. Tarief overschrijvingen ten gunste van een buitenlandse postrekening of bankrekening vaste kosten: 1 + evenredige kosten boven EUR 0,20 % + evenredige kosten boven EUR 0,10 % bijkomende kosten voor dringende overschrijving 1 maximum kosten per verrichting 15 inkomende creditorders transactie van een bedrag kleiner dan of gelijk aan EUR 5,00 EUR transactie van een bedrag hoger dan EUR 1 kosten voor uitvoering via bankcheque correspondentiekosten of commissielonen, aangerekend door buitenlandse bankier-correspondent, afhankelijk van de keuze wie de kosten draagt en met een minimum van: - OUR = alle kosten worden betaald door de opdrachtgever - SHARED = de opdrachtgever en de begunstigde betalen elk de helft - BEN = alle kosten zijn ten laste van de begunstigde kosten voor inning van deviezen op USD, GBP, CHF, CAD rekening 15,00 EUR aangerekende kosten, met een minimum van: 2 1 5,00 EUR Klachtenprocedure: Schrijven naar bpost Brussel. Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, gelieve uw klacht schriftelijk mede te delen aan de Dienst Customer Services van bpost bank Markiesstraat 1/ Brussel. Laatste middel: Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen, Belliardstraat bus Brussel, Referentiewisselkoersen: BNP Paribas Fortis VI. UITERSTE TIJDSTIP VAN ONTVANGST BIJ BPOST BANK VOOR DE UITVOERING VAN UITGAANDE BETALINGEN EN DEBITERING MET VALUTA DAG (=D) SEPA overschrijving Binnen bpost bank u Buiten bpost bank u Overige niet-sepa overschrijvingen u Overschrijvingen ingebracht na dit uiterste tijdstip, worden behandeld op de eerstvolgende bankwerkdag 9. Onder voorbehoud van de goede werking van de betaalsystemen. VII. UITERSTE TIJDSTIP VAN ONTVANGST BIJ BPOST BANK VOOR DE BINNENKOMENDE BETALINGEN EN CREDITERING MET VALUTA DAG (=D) Uiterste tijdstip : 16 u. Binnenkomende bedragen buiten dit tijdstip worden behandeld op de eerstvolgende bankwerkdag 9. Onder voorbehoud van de goede werking van de betaalsystemen. VIII. VERRICHTINGEN OP AFSTAND Telefonisch bankieren abonnement PHONEbanking /jaar telefonische oproep ten laste van de cliënt Direct Banking PCbanking en/of MOBILEbanking, : 1 abonnement, 1 kaartlezer o Postchequerekening 7.00 EUR/jaar o Rekening bost bank, Jongerenrekening 0.00 EUR/jaar bijkomende kaartlezer 25,00 EUR 10 aansluiting Internet ten laste van de cliënt Bancontact app download app 11

12 IX. EFFECTENDEPOT de Bank aanvaardt enkel waarden gecommercialiseerd door bpost bank, Staatsbons en effecten (Kasbons, Beveks en Gestructureerde Obligatie) uitgegeven door de Belgische banken van de groep BNP Paribas Fortis dossierkosten 10 Bewaarloon 10 Het overzicht zal een keer per jaar gratis opgestuurd worden. X. VERRICHTINGEN OP EFFECTEN inning, betaling, verkoop of terugkoop van roerende waarden die niet gecommercialiseerd door bpost bank en niet bij de Bank herbelegd worden niet door bpost bank gecommercialiseerd worden en bij de Bank herbelegd worden verkoop op de beurs van Staatsbons aan toonder, materieel of onder effectendepot: makelaarsloon berekend op het globaal bruto bedrag, de verlopen interesten o Vervaldag < 1jaar 0,30 % o Vervaldag > 1jaar en Bedrag EUR 0,50 % o Vervaldag > 1jaar en Bedrag > EUR 0,30 % kosten correspondent + 25,00 EUR/ISINcode Kosten van de correspondent minimum 25,00 EUR vermeerderd met de taks op beursverrichtingen 0,09 % (max.65) Voordelen (art. 7 KB 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten) bpost bank kan, in zijn hoedanigheid van distributeur, vergoedingen ontvangen: BEVEK: vanwege de beheerders van de instellingen voor collectieve belegging, plaatsingscommissies gelijk aan enerzijds de instaprechten en aan anderzijds een percentage van de beheersvergoeding onder de vorm van retrocessies. In het algemeen situeert dit percentage zich tussen 45% en 75%. Staatbons: vanwege de Belgische Staat, per uitgifte een plaatsingscommissie berekend op basis van het geplaatste bedrag. De commissie wordt vastgelegd door de Algemene Administratie van de Thesaurie. bpost bank kan aan bpost, NV van publiek recht, commissies verlenen ter vergoeding van dienstverlening die bpost verricht in het kader van de commercialisering van deze effecten. Bijkomende inlichtingen hieromtrent zijn beschikbaar op verzoek gericht aan de Dienst Product Management, Sales and Services van bpost bank Markiesstraat 1/2, 1000 Brussel. bpost bank en bpost kunnen eveneens vorming genieten van de uitgevers teneinde de kwaliteit van hun dienstverlening op te trekken. XI. DIVERSEN 1. Dossiers nalatenschappen 10 voor dossiers met een duurtijd van meer dan 12 maanden, beheerskosten per volledige periode van 12 maanden Met een totaal aan activa op de geblokkeerde tegoeden <2.500 EUR Met een totaal aan activa op de geblokkeerde tegoeden EUR éénmalige dossierskosten onafhankelijk van de duurtijd van het dossier Met een totaal aan activa op de geblokkeerde tegoeden <2.500 EUR Met een totaal aan activa op de geblokkeerde tegoeden EUR Dossiers derdenbeslag 10 bewarend of uitvoerend 5 12

13 3. Opzoekingskosten - duplicata documenten 10 duplicata rekeningafschriften van zicht- en spaarrekeningen, aanvraag tot 12 maanden na uitgifte duplicata rekeningafschriften van zicht- en spaarrekeningen, aanvraag meer dan 12 maanden na uitgifte titels (aanmaak van een elektronisch beeld & afdruk van een transactie) overzichten (afdruk van alle verrichtingen op een zichtrekening voor periodes vanaf ) per maandoverzicht binnen lopend kalenderjaar en vorig kalenderjaar per maandoverzicht van voor vorig kalenderjaar attest ter bevestiging van een betaling 6,00 EUR/aanvraag 6,00 EUR/ uittreksel 4,00 EUR/ stuk 2,00 EUR 6,00 EUR 5,00 EUR per stuk 4. Kosten voor een bankidentificatie afschrift en alle andere attesten 10 15,00 EUR 5. Kosten voor dossiers onregelmatige debetsaldi Éénmalige kost bij de opstart van een dossier 20,00 6. Kosten huurwaarborg Huurwaarborgspaarrekening (met éénmalige storting) Huurwaarborgservice (wet van , Huurwaarborg met wedersamenstelling) opening dossier wijziging dossier 25 5 XII. WOONKREDIET De prospectus verplicht sinds K.B. 04/08/1992 gelinkt aan het woonkrediet, is beschikbaar in de postkantoren die het product verspreiden. Uw vertrouwd postkantoor kan u naar deze postkantoren doorverwijzen of via XIII. CONSUMENTENKREDIET 1. Lening op afbetaling (rentevoet in voege vanaf 27/05/2015) nieuw voertuig (of tweedehands voertuig van minder dan 2 jaar) 6 bedrag (voorbeeld) looptijd 7 (voorbeeld) (NB) maandelijkse terugbetaling tot EUR tot EUR tot EUR EUR EUR EUR 18 maand 36 maand 48 maand 13,40 % 3,15 % 3,15 % 12,64 % 3,10% 3,10 % 153,20 EUR 145,63 EUR 221,80 EUR tweedehands voertuig (ouder dan 2 jaar) 6 bedrag (voorbeeld) looptijd 7 (voorbeeld) maandelijkse terugbetaling tot EUR tot EUR tot EUR EUR 5000EUR EUR 18 maand 36 maand 48 maand 13,40 % 6,90 % 6,90 % 12,64 % 6,69 % 6,69 % 153,20 EUR 153,67 EUR 238,03 EUR lening voor verbouwingen bedrag (voorbeeld) looptijd 7 (voorbeeld) maandelijkse terugbetaling energie lening tot EUR tot EUR tot EUR EUR EUR EUR 18 maand 36 maand 48 maand 13,40 % 6,40 % 6,40% 12,64 % 6,21 % 6,21 % 153,20 EUR 152,60 EUR 235,85 EUR 13

14 bedrag (voorbeeld) looptijd 7 (voorbeeld) maandelijkse terugbetaling tot EUR tot EUR tot EUR EUR EUR EUR 18 maand 36 maand 48 maand 13,40 % 4,80% 4,80% 12,64 % 4,69 % 4,69 % 153,20 EUR 149,17 EUR 228,92EUR persoonlijke lening bedrag (voorbeeld) looptijd 7 (voorbeeld) maandelijkse terugbetaling tot EUR tot EUR tot EUR EUR 5000 EUR EUR 18 maand 36 maand 48 maand 13,40 % 13,40 % 10,40 % 12,64 % 12,64 % 9,93 % 153,20 EUR 167,60 EUR 253,31 EUR De leningen op afbetaling kunnen onderschreven worden in de voornaamste postkantoren. U kan hiervan een adressenlijst krijgen alsook bijkomende en/of gepersonaliseerde inlichtingen bij uw postkantoor of bij Postinfo 022/ alsook op de Internetsite: of De vermelde tarieven zijn indicatief. De actuele tarieven kunnen op een eenvoudige aanvraag in elk postkantoor bekomen worden. 2. Geoorloofde debetstand op een rekening terugbetaalbaar binnen een termijn van 3 maanden (rentevoet in voege vanaf 23/03/2015) bedrag looptijd Kasfaciliteit 500,00 3 maanden 10,50% 10,50% 3. Kredietopening verbonden aan een kaart MasterCard (rentevoet in voege vanaf 28/03/2014) Bedrag (voorbeeld) looptijd maandelijkse terugbetaling EUR Onbepaald 14,50 % 14,23 % 5,6 % van het verschuldigde bedrag EUR Onbepaald 12,50 % 12,24 % 5,6 % van het verschuldigde bedrag EUR Onbepaald 12,50 % 12,24% 5,6 % van het verschuldigde bedrag kredietkaart MasterCard 4 jaarlijkse bijdrage o hoofdkaart MasterCard 17,50 EUR o bijkomende MasterCard 0 EUR uitgifte van de geheime code 4 EUR vervanging van de kaart omwille van een reden toe te schrijven aan de 4,00 EUR gebruiker heruitgave van een geheime code 2,00 EUR kosten, commissies,(kostprijs per verrichting) Cash geldopname bij banken aangesloten bij MasterCard en/of bij 5,50 EUR automatische verdelers die MasterCard aanvaarden: o betalingen (max.= uitgavenlimiet min het reeds uitgegeven of opgehaald bedrag) o geldoverschrijving door de Gebruiker 1% op het bedrag met minimum 4,50 EUR o marge op wisselverrichtingen in vreemde munten:aanrekening van een wisselkoerstoeslag op de wisselkoers bij de omzetting in EUR wisselkoers + 2,5 % op het bedrag uitgavenlimiet: min EUR max EUR 14

15 Postbudget 8 (rentevoet in voege vanaf 01/01/2015) bedrag looptijd maandelijkse terugbetaling EUR Onbepaald 14,50 % 11,81 % 5,6 % van het verschuldigde bedrag EUR Onbepaald 12,50 % 9,86 % 5,6 % van het verschuldigde bedrag > EUR Onbepaald 11,50 % 8,88 % 5,6 % van het verschuldigde bedrag kredietkaart POSTBUDGET 8 (Maestro) jaarlijkse bijdrage heruitgave van een kaart 4 EUR heruitgave van een geheime code 2 EUR kosten, commissies o o geldafhalingen ATM (kost per verrichting) België en Eurozone buiten Eurozone 3,00 EUR 3,00 EUR betalingen België en Eurozone buiten Eurozone marge op wisselverrichtingen in vreemde munten 1,25% v.h. bedrag uitgavenlimiet: min EUR max EUR 1 Zie hoofdstuk De verschillende formules 2 SEPA = Single Euro Payments Area = geïntegreerde Europese betaalmarkt Landen van de SEPA-zone: de EER-landen +Zwitserland + Monaco De EER-landen: Noorwegen, IJsland, Liechtenstein + de EU-landen EU-landen: 15 staten die de Euro aanvaard hebben (Duitsland, Oostenrijk, België, Spanje, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Slovenië, Nederland, Portugal, Cyprus en Malta) plus 12 andere staten (Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en Roemenië) plus bepaalde Overzeese gebieden (Guadeloupe, Guyana, Martinique, Réunion, Azoren, Madeira, Mayotte, Saint Pierre, Miquelon en Canarische eilanden). 3 Niet van toepassing op de Jongerenrekening. Zie hiervoor de rubriek de verschillende formules 4 Buy Way SA : kredietgever / bpost bank: kredietmakelaar 5 bpost bank nv, Markiesstraat 1/2, B-1000 Brussel, erkend onder FSMA-nr A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel. De u aangeboden producten van AG Insurance worden verdeeld via de distributiekanalen van bpost nv van publiek recht, maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel, erkend als verzekeringstussenpersoon onder FSMA-nr ca-cb 6 Voertuig: wagens, motorfietsen, mobilhomes 7 De maximale duur van de lening op afbetaling wordt door de wet vastgelegd en is afhankelijk van het geleende bedrag. 8 Alpha Credit NV: kredietgever / bpost bank: kredietmakelaar. 9 Bankwerkdag = elke kalenderdag, behalve zaterdagen en zondagen, feestdagen en bankholidays 10 21% BTW Bijkomende en/of gepersonaliseerde inlichtingen kunnen verkregen worden aan het loket van bpost of op het telefoonnummer Postinfo 022/ Conform het artikel 44 van het BTW wetboek zijn de tarieven op de ontvangst- en betaalverrichtingen niet onderworpen aan BTW of bpost bank heeft geopteerd voor de vrijstelling van BTW. Andere dan ontvangst- en betalingsverrichtingen zijn onderworpen aan 21% BTW. In de gevallen waar dit BTW-tarief van 21% van toepassing is, is de BTW en wordt er een verwijzing naar de voetnoot 10 bpost is agent in bank- en beleggingsdiensten (FSMA ca-cb), kredietbemiddelaar voor bpost bank N.V. bpost bank N.V., Markiesstraat 1/2, 1000 Brussel, BTW BE RPR Brussel, BIC BPOTBEB1 IBAN BE

TARIEVEN. Geldig vanaf 2 juli 2015

TARIEVEN. Geldig vanaf 2 juli 2015 Beobank NV/SA Maatschappelijke zetel: Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel Tel. 02/626.51.11 BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel IBAN: BE77 9545 4622 6142 BIC: CTBKBEBX FSMA 19688 A TARIEVEN Geldig vanaf

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 143 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen

KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen Geactualiseerd op 17 augustus 2015 Deze tarieven zijn van toepassing op consumenten in de zin van Boek I van het Wetboek van economisch recht van 23

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 03-08-2015 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING - 1 - Tarief in voege op 2 januari 2015 (voor wijziging vatbaar) Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING 1.1 Beheerskosten: geen kosten 1.2 Verrichtingen in

Nadere informatie

Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik

Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702,

Nadere informatie

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN)

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) Indien van toepassing is in onze tarieven 21% BTW begrepen. Bijkomende

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 118 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 skosten

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) (*5) Ongelimiteerd aantal papieren of

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van kracht op augustus 5 In deze folder vindt u een overzicht van de tarieven die betrekking hebben tot: Zichtrekening

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 04/03/2013 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) Ongelimiteerd aantal papieren of elektronische, binnenlandse

Nadere informatie

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de opening en het gebruik

Nadere informatie

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. Particulieren Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. Particulieren Omdat u graag weet waar u aan toe bent Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor Particulieren Omdat u graag weet waar u aan toe bent Onze kosten in één oogopslag Wilt u voordelig bankieren? Dan bent u bij ING Luxembourg aan

Nadere informatie

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Inhoud Rekeningen 4 Standaardelementen 4 Debet- en creditrente voor een zichtrekening zonder

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied TARIEVEN Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 april 2013 Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Specifiek Reglement Online Banking

Specifiek Reglement Online Banking Deutsche Bank Specifiek Reglement Online Banking APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 01.01.2015

Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 01.01.2015 Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 01.01.2015 1 Inhoud Orders in fondsen van BNP Paribas Investment Partners 3 Beursorders 6 Kasbons & Certificaten 8 Uitbetaling van coupons en kapitaal

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen. Internationale betalingen 2 2. Wisseltermijnverrichtingen 6 3. Tarieven voor uitgaande buitenlandse betalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA?

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? professionelen Naar één markt voor betalingen Inhoud Intro 3 De Europese Richtlijn 5 Europese normen voor het betalingsverkeer 8 SEPA en PSD: de gevolgen

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie