Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015"

Transcriptie

1 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd en nog niet aangepast zouden zijn, kunt u steeds uw agent contacteren. Hij zal u graag de recentste tariefwijzigingen meedelen. Bijkomende en/of gepersonaliseerde inlichtingen onder meer inzake kredieten kunnen bij uw agent worden bekomen. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven uit deze lijst die daaraan onderworpen zijn. Crelan Tarieven voor rechtspersonen - blz. 1 1/5/2015

2 1. Betaalverkeer 1. Zichtrekeningen Soorten zichtrekeningen Crelan Pro Account* Beheerskosten, jaarlijkse aanrekening (1) : 21,00 EUR Basispakket betaalverrichtingen in euro, jaarlijkse aanrekening (2) : 9,00 EUR * kosten kaskrediet (indien van toepassing), per trimester: 6,00 EUR Ondernemingsrekening* Beheerskosten, trimestriële aanrekening (3) : 2 Basispakket betaalverrichtingen in euro (2) : * kosten kaskrediet (indien van toepassing), per trimester: 6,00 EUR Dynamic Business Account (4) Beheerskosten: Basispakket betaalverrichtingen in euro : Zichtrekening in deviezen (5) Beheerskosten: Betaalverrichtingen: meer informatie vindt u in de folder Algemene voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen die eveneens beschikbaar is in het agentschap Opening van een zichtrekening Afsluiting van een zichtrekening Rente (op jaarbasis) Creditrente Crelan Pro Account (jaarlijkse afrekening) 0,00% Ondernemingsrekening Rente in functie van Eonia/schijf (trimestriële afrekening): < euro: 30% van Eonia ,01 tot euro: 50% van Eonia ,01 tot euro: 70% van Eonia ,01 tot euro: 90% van Eonia > euro: 80% van Eonia minimum 0,00% Dynamic Business Account Rente in functie van Euribor 1 maand/schijf (trimestriële afrekening): < euro: 50% van Euribor 1 maand ,01 tot euro: 80% van Euribor 1 maand ,01 tot euro: 90% van Euribor 1 maand ,01 tot euro: 100% van Euribor 1 maand > euro: 90% van Euribor 1 maand minimum 0,00% Crelan Tarieven voor rechtspersonen - blz. 2 1/5/2015

3 Zichtrekening in deviezen (maandelijkse afrekening van de interesten) Andere dan CHF: 0,00% CHF: -1,25% Debetrente (6) Crelan Pro Account, Ondernemingsrekening en Dynamic Business Account Geoorloofd debetsaldo (6) : 10,50% Niet-toegelaten debetsaldo: 9,50% Zichtrekening in deviezen: BID-rate per devies + 7% (maandelijkse afrekening van de interesten) Aanmaningsbrief of brief voor ingebrekestelling ten gevolge van een niet toegelaten debetsaldo (+ portkosten) voor 1 verzending per maand: 7,50 EUR Valutadatum De valutadatum is de dag vanaf of tot wanneer de rente wordt berekend. De boekingsdatum is de dag waarop de bank de verrichting boekt. Debetverrichtingen Overschrijving (papier of elektronisch), periodieke opdracht, domiciliëring, afrekening kredietkaart, betaling met kaart, geldopneming aan de automaat of aan het loket : valutadatum = boekingsdatum Uitschrijven van een cheque: valutadatum = boekingsdatum - 1 kalenderdag Aanvraag bankcheque: valutadatum = boekingsdatum Creditverrichtingen Overschrijving voor creditering op uw rekening en storting aan het loket: valutadatum = boekingsdatum Afgifte van cheque voor creditering op uw rekening: valutadatum = boekingsdatum + 1 kalenderdag Kaarten (indien nog niet inbegrepen in de Ondernemingsrekening) Debetkaart Jaarlijkse service fee voor geldopneming aan automaat en betaling met debetkaart in Europa: 15,00 EUR VISA Classic Jaarlijkse service fee (per kaart): 2 MasterCard Business Jaarlijkse service fee (per kaart): 22,00 EUR Binnenlandse transacties met kaarten Geldopname aan automaten met debetkaart (Maestro + Cirrus): Geldopname aan automaten met VISA-of MasterCard, fee op het bedrag: 1,00% met een minimum van: 5,00 EUR Betalingen met debetkaart (Maestro), Visa of MasterCard: Crelan Tarieven voor rechtspersonen - blz. 3 1/5/2015

4 Vervanging van een verloren of gestolen kaart Debetkaart: Visa of MasterCard: 6,00 EUR 6,00 EUR 2. Wisselverrichtingen Kosten voor aan- en verkoop van deviezen in speciën of via rekening in euro USD: 1,75% GBP: 1,80% DKK: 2,10% CAD: 2,05% CHF: 1,85% Kosten voor aan- en verkoop van deviezen via rekening in deviezen: 1,00% Wisselkoersen: zie lijst beschikbaar in de agentschappen 3. Bankieren op afstand Abonnement op Crelan-online, inclusief eerste Digipass: Vervanging defecte Digipass: Vervanging Digipass in geval van verlies of beschadiging door gebruiker: Abonnement op Crelan Mobile 25,00 EUR 4. Internationale betalingen Meer informatie over in het buitenland uitgegeven cheques en internationale transfers vindt u in de folder Algemene voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen die eveneens beschikbaar is in het agentschap. Gebruik van kaarten binnen de eurozone Geldopname aan automaten met debetkaart (Maestro + Cirrus): Geldopname aan automaten met VISA-of MasterCard, op het bedrag: 1,00% met een minimum van: 5,00 EUR Geldopname in banken of wisselkantoren met VISA-of MasterCard, op het bedrag: 2,00% met een minimum van: 5,00 EUR Betalingen met debetkaart (Maestro), VISA of MasterCard: Gebruik van kaarten buiten de eurozone Geldopname aan automaten met debetkaart (Maestro + Cirrus), op het bedrag: 1,21% vermeerderd met: 3,33 EUR + Wisselkoersmarge: 1,94% Geldopname aan automaten met VISA-of MasterCard, op het bedrag: 1,00% vermeerderd met: 4,00 EUR + Wisselkoersmarge: 1,60% Geldopname in banken of wisselkantoren met VISA-of MasterCard, op het bedrag: 2,00% vermeerderd met: 4,00 EUR + Wisselkoersmarge: 1,60% N.B: tussenpersonen kunnen bij een manuele afname een commissieloon afhouden Betalingen met debetkaart (Maestro): 0,61 EUR + Wisselkoersmarge: 1,94% Betalingen met VISA of Master Card, enkel wisselkoersmarge: 1,60% Crelan Tarieven voor rechtspersonen - blz. 4 1/5/2015

5 2. Sparen en beleggen 1. Spaarrekening: Crelan spaarboekje (+ optie huurwaarborg) (7) Beheerskosten Opening/afsluiting van een spaarrekening: Jaarlijkse aanrekening: Aanmaningsbrief of brief voor ingebrekestelling ten gevolge van een niet toegelaten debetsaldo (+ portkosten) voor 1 verzending per maand: 7,50 EUR Creditrente Basisrente (8) : 0,10% Getrouwheidspremie: 0,10% Valutadatum Storting in speciën: valutadatum = boekingsdatum Geldopname in speciën: valutadatum = boekingsdatum Kernmodaliteiten getrouwheidspremie Minimale aanhoudingsperiodes om de premie te verwerven: Voor de verwerving van de getrouwheidspremie moet het geld tenminste 12 maanden, of een veelvoud ervan, op de spaarrekening blijven. Periodes waarover premieberekening gebeurt: Storting: de periode voor de verwerving van de getrouwheidspremie begint te lopen vanaf de valutadatum van de storting. Eenzelfde bedrag kan verschillende keren een getrouwheidspremie genereren. Geldopname: de bedragen op de spaarrekening waarvoor de aanhoudingsperiode van de getrouwheidspremie het minst ver gevorderd is, worden bij opvragingen het eerst aangesproken ten belope van de uitgevoerde geldopnames ("Last in First out"-principe). Bij een geldopname is de valutadatum de dag van de boeking. Eventuele tariefgarantie: Het rentevoetpercentage van de getrouwheidspremie kan op elk ogenblik worden aangepast aan de marktvoorwaarden. Het rentevoetpercentage dat van toepassing is bij de aanvang van een periode die een getrouwheidspremie genereert, blijft evenwel nog van kracht tot de premie verworven is (na 12 maanden). Tijdstip van uitkering van de verworven premie-intresten: De in de loop van een trimester verworven getrouwheidspremie wordt gestort op de eerste dag van het volgende trimester, zijnde 01/01, 01/04, 01/07 en 01/10. Bij de afsluiting van de spaarrekening in de loop van het jaar, worden de intresten onmiddellijk verrekend en samen met het kapitaal uitbetaald. Opvragingsvoorwaarden: Overeenkomstig artikel 2 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 92, behoudt de bank zich het recht de opvragingen afhankelijk te stellen van een opzeggingstermijn van 5 kalenderdagen wanneer zij EUR overtreffen en ze te beperken tot EUR per halve maand. Crelan Tarieven voor rechtspersonen - blz. 5 1/5/2015

6 2. Termijnrekeningen Rekening %+ De gestorte bedragen moeten behouden blijven gedurende een periode die tenminste één kalendertrimester omvat. De intresten van het verlopen trimester worden geboekt met valutadatum de eerste dag van het nieuwe trimester. - Indien het saldo kleiner is dan euro Creditrente 2e trimester 2015 op het totale saldo: 0,10% Jaarlijks brutorendement ingevolge de trimestriële uitbetaling van de rente: 0,1000% - Indien het saldo groter of gelijk is aan euro en kleiner of gelijk is aan euro Creditrente 2e trimester 2015 op het totale saldo: 0,15% Jaarlijks brutorendement ingevolge de trimestriële uitbetaling van de rente: 0,1501% - Indien het saldo groter is dan euro Creditrente 2e trimester 2015 op het totale saldo: 0,01% Jaarlijks brutorendement ingevolge de trimestriële uitbetaling van de rente: 0,0100% Termijncontracten Op 1 jaar of korter: raadpleeg uw agent Op langer dan 1 jaar: 2 jaar: 0,35% 3 jaar: 0,50% 4 jaar: 0,55% 5 jaar: 0,75% 6 jaar: 0,80% 7 jaar: 0,95% 8 jaar: 1,10% 9 jaar: 1,15% 10 jaar: 1,25% Termijncontracten thematische volkslening (9) Deze contracten worden geopend in toepassing van en zijn onderworpen aan de bepalingen van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volkslening (B.S , Ed.3). 5 jaar: 0,75% 8 jaar: 1,10% 10 jaar: 1,25% 3. Effectenrekeningen Jaarlijkse beheersvergoeding: 15,00 EUR De kosten worden bij het begin van het jaar geïnd door debitering van de opbrengstrekening die aan de effectenrekening is gekoppeld. Andere tarieven: zie folder Tarief voor niet-gestandardiseerde financiële diensten' Zijn van 21% BTW vrijgesteld: de beheersvergoeding voor een effectenrekening waarborg; en buitenlandse ondernemingen. Crelan Tarieven voor rechtspersonen - blz. 6 1/5/2015

7 3. Kluizen De huurprijs van een kluis is afhankelijk van het volume van de kluis: Type Inhoud (liter) Afmetingen (h x b in cm) ,5-11 x 30 25,00 EUR ,5-16,50 x 30 28,75 EUR ,5-23,5 x 30 31,25 EUR x 30 37,50 EUR x 30 43,75 EUR x 60 62,50 EUR x Briefwisseling Uitreksels in elektronische vorm Via Crelan-online.be (internetbanking) en Cash & More (selfbanking)(10) Uittreksels op papier Verzending naar de klant thuis (per enveloppe): portokosten 5. Diversen Aanvraag cheques en doorschrijfcheques per cheque: 0,40 EUR Overschrijvingsformulier met doorslag per formulier: 0,20 EUR Dringende overschrijving per overschrijving: 13,00 EUR Vergoeding verwerping betalingsopdracht wegens ontoereikend saldo (op zichtrekeningen) per verrichting: 4,20 EUR Voor meer info zie folder Tarief voor niet-gestandardiseerde financiële diensten' Voetnoten (1) (2) Uitzonderingen: Zichtrekeningen met verzendfrequentie maandelijks / trimestrieel / semestrieel / jaarlijks die niet zijn opgenomen in een abonnement voor online bankieren, spaarrekeningen met verzendfrequentie trimestrieel / semestrieel / jaarlijks, spaarrekeningen met maandelijkse verzendfrequentie die niet zijn opgenomen in een abonnement voor online bankieren, en spaarrekeningen met optie 'huurwaarborg'. De jaarlijkse aanrekening wordt gedebiteerd op 31/12 voor het verstreken jaar. Bij opening van een rekening in de loop van het jaar wordt het bedrag pro rata berekend op basis van de maand van opening. Volgende verrichtingen behoren niet tot het basispakket betaalverrichtingen en worden individueel getarifeerd: - Verwerking aan loket van een SEPA-overschrijving naar een niet-crelanrekening per overschrijving: 0,50 EUR - Storting van een circulaire cheque getrokken op een rekening van een andere bank per circulaire cheque: 1,25 EUR - Uitschrijven klantencheque per cheque: 0,60 EUR (3) De trimestriële aanrekeningen worden gedebiteerd op 31/03, 30/06, 30/09 en 31/12 voor de verstreken periode. Bij opening van een rekening in de loop van het jaar wordt het bedrag pro rata berekend op basis van de maand van opening. Crelan Tarieven voor rechtspersonen - blz. 7 1/5/2015

8 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Reserverekening dewelke kan gebruikt worden voor het beheer van de teveel aan liquide middelen. Enkel volgende verrichtingen zijn toegelaten: credit: - alle interne credit overschrijvingen - alle verrichtingen van effectenrekeningen en kasbons debet: - interne overschrijvingen naar de gelinkte rekening - intekening op een termijncontract of een effectenrekening - alle verrichtingen naar effectenrekeningen en kasbons Zichtrekening in euro of spaarrekening verplicht. Indien Kaskrediet verbonden aan Crelan Pro Account of aan de Ondernemingsrekening:debetrente tarieven zie kredietovereenkomst, trimestriële afrekening rente. Een rechtspersoon mag maximaal 1 gereglementeerd Crelan spaarboekje openen. Indien het saldo hoger is dan euro, zal de basisrente teruggebracht worden tot 0,01% op het totale saldo. Onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%. Indien het aantal rekeninguittreksels gevraagd via de Cash & More té hoog is om af te drukken, worden deze automatisch gearchiveerd in Crelan-online.be en kunnen deze daar worden afgedrukt. Indien de rekening niet is opgenomen in een Crelan-online.be abonnement, worden de rekeninguittreksels gratis opgestuurd naar het domicilie-adres van de klant. Indien de rekeninguittreksels niet worden opgevraagd gedurende een periode van 3 maanden, worden deze automatisch gearchiveerd in Crelan-online.be en kunnen deze daar worden afgedrukt. Indien de rekening niet is opgenomen in een abonnement van Crelan-online.be, worden de rekeninguittreksels opgestuurd naar het domicilie-adres van de klant en worden hiervoor portokosten/enveloppe aangerekend. Crelan Tarieven voor rechtspersonen - blz. 8 1/5/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/9/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/9/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/9/2015 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/10/2014

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/10/2014 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/10/2014 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 118 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 skosten

Nadere informatie

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 14.03.2014 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN)

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 14.03.2014 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 14.03.2014 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) Indien van toepassing is in onze tarieven 21% BTW begrepen. Bijkomende

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 143 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

Informatie over kosten en voorwaarden

Informatie over kosten en voorwaarden Informatie over kosten en voorwaarden In deze folder vindt u de tarieven voor de producten en diensten aangeboden door Bank J.Van Breda & C. Transparant. Alle tarieven zijn inclusief BTW. Waar BTW van

Nadere informatie

Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik

Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702,

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) (*5) Ongelimiteerd aantal papieren of

Nadere informatie

Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten

Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten Van toepassing op 01/08/2015 6759 DB E-Account DB Investor Account Klassieke Zichtrekening 1 ZICHTREKENINGEN IN EURO Beheerskosten opening gratis gratis gratis afsluiting

Nadere informatie

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN)

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) Indien van toepassing is in onze tarieven 21% BTW begrepen. Bijkomende

Nadere informatie

TARIEVEN. Geldig vanaf 2 juli 2015

TARIEVEN. Geldig vanaf 2 juli 2015 Beobank NV/SA Maatschappelijke zetel: Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel Tel. 02/626.51.11 BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel IBAN: BE77 9545 4622 6142 BIC: CTBKBEBX FSMA 19688 A TARIEVEN Geldig vanaf

Nadere informatie

KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen

KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen Geactualiseerd op 17 augustus 2015 Deze tarieven zijn van toepassing op consumenten in de zin van Boek I van het Wetboek van economisch recht van 23

Nadere informatie

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) I. ZICHTREKENING In voege op 27/05/2015 opening afsluiting aanrekening ifv de gekozen formule 1 2. Verrichtingen

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 04/03/2013 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 04/03/2013 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) Ongelimiteerd aantal papieren of elektronische, binnenlandse

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 03-08-2015 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013 Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013 De klanten jonger dan 25 jaar hebben standaard de Blue-rekening die volledig is. In die Blue-rekening zitten o.m.

Nadere informatie

REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/04/2012

Tarief. Vanaf 01/04/2012 Tarief Vanaf 01/04/2012 I. Zichtrekeningen I.I Excellence (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) Ongelimiteerd aantal papieren of elektronische, binnenlandse en/of SEPA verrichtingen

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van kracht op augustus 5 In deze folder vindt u een overzicht van de tarieven die betrekking hebben tot: Zichtrekening

Nadere informatie

Tarieflijst. Van kracht vanaf 23/07/2015. Deze versie vervangt alle voorgaande.

Tarieflijst. Van kracht vanaf 23/07/2015. Deze versie vervangt alle voorgaande. 1 Tarieflijst Aspa NV RPR Antwerpen BTW - BE - 0404.453.574 FSMA 27316 Aras NV RPR Antwerpen BTW - BE - 0404.456.148 Adm. code 0858 Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen Tel.: 03 285

Nadere informatie

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING - 1 - Tarief in voege op 2 januari 2015 (voor wijziging vatbaar) Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING 1.1 Beheerskosten: geen kosten 1.2 Verrichtingen in

Nadere informatie

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten)

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst 2 Overzicht 1 I. ZICHTREKENING... 3 1.1 Beheerkosten...

Nadere informatie

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING. - 1 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar)

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING. - 1 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar) - 1 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar) Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING 1.1 Beheerskosten: geen kosten 1.2 Verrichtingen in EUR:

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING TARIEVEN GELDIG VANAF 03.09.201.2015 Onderstaand tarief wordt gepubliceerd in uitvoering

Nadere informatie

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/12 Colofon Antwerpen, 31 december 2013 Verantwoordelijk uitgever:

Nadere informatie

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Onze kosten in één oogopslag Wilt u voordelig bankieren? Dan bent u bij ING Luxembourg aan

Nadere informatie