Bijlage 1 Tekeningen brandcompartimentering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 Tekeningen brandcompartimentering"

Transcriptie

1 NOTITIE OPVANG- EN DOORSTROOMCAPACITEIT Aan : dhr. Rinse van den Ouweelen T.a.v. : Verwey Vastgoed Management Referentie : N150008AB Behandeld door : Vestiging Utrecht / Norddin Boutkabout Datum : 11 november 2015 Betreft : Neptunusstraat Inleiding Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft voor het project Neptunusstraat een berekening uitgevoerd ten aanzien van de opvang- en doorstroomcapaciteit in het gebouw, zoals bedoeld in artikel van het Bouwbesluit 2012 (versie 1 juli 2014) en artikel 2.1 van de Regeling Bouwbesluit 2012 (versie 1 april 2014). In deze notitie lichten wij onze bevindingen toe. Uitspunten Het gebouw aan de Neptunusstraat betreft een bestaand gebouw in Hoofddorp en bestaat uit 6 bouwlagen (begane grond t/m 5 e verdieping). Op deze bouwlagen worden kantoorfuncties gerealiseerd. Voor de berekening is gebruik gemaakt van onderstaande gegevens. Tabel 1 Nummer Omschrijving BA-IVG Neptunus BA Compartimenten BA-IVG Neptunus BA Gevel BaX14t BA-IVG Neptunus BA Gevel BaX14u In tabel 2 wordt de aangehouden bezetting vermeld per verdieping. Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. Vestiging Utrecht Atoomweg 400 Postbus AA Utrecht T Vestiging Zwolle Dr. Van Lookeren - Campagneweg 16 Postbus DC Zwolle T Algemene gegevens Deutsche Bank KvK Utrecht Btw-nr. NL B01 In t Hart van de Bouw NIEMAN GROEP B.V.

2 Tabel 2 verdieping Kantoorfunctie t.p.v. noodtrappenhuis Kantoorfunctie rechts van hoofdtrappenhuis Begane grond 50 personen (BC-B) 25* personen (BC-D) 1 e verdieping 40 personen (BC-H) 25* personen (BC-G) 2 e verdieping 40 personen (BC-K) 30 personen (BC-M) 3 e verdieping 40 personen (BC-N) 30 personen (BC-O) 4 e verdieping 43 personen (BC-P) 26 personen (BC-Q) 5 e verdieping 19 personen (BC-R) 26 personen (BC-S) *hierbij is er uit gegaan van 1 persoon per 10m². Voor de schematisering van de doorstroomcapaciteit van het gebouw worden twee trappen ingevoerd. Het noodtrappenhuis heeft een trapbreedte van 1,08 en het hoofdtrappenhuis heeft een breedte van 1,22 meter. De brandcompartimenten M, O, Q, S worden ook ontsloten door twee andere trappenhuizen die aanwezig zijn in het kantoorgebouw. Deze trappenhuizen zijn niet opgenomen in de schematisering maar verwerkt door een reductie op het aantal personen toe te passen (meer dan 1/3 van de totale bezetting wordt aangewezen op het hoofdtrappenhuis). Deze schematisering resulteert in een conservatieve benadering. Toetskader Om te bepalen of capaciteit van de vluchtdeur naast het tourniquet voldoende is om het gebouw tijdig te kunnen ontruimen, is voor het complex de opvang- en doorstroomcapaciteit bepaald. Hierbij is gebruik gemaakt van de methode die is opgenomen in toelichting bij artikel van het Bouwbesluit Aanvullend zijn de toetskaders en uitspunten conform artikel 2.1 van de Regeling Bouwbesluit 2012 aangehouden. De opvang- en doorstroomcapaciteit is berekend met behulp van het programma OntruiMR X3.3f. Het gebouw moet conform artikel 2.1 van de Regeling Bouwbesluit aan de volgende criteria getoetst worden voor de opvang- en doorstroomcapaciteit van de vluchtroutes: 1) Het totale gebouw moet binnen 15 minuten ontruimd zijn. Hierbij wordt scenario-onafhankelijk gerekend (= alle vluchtroutes zijn beschikbaar); 2) Alle subbrandcompartimenten moeten binnen 1 minuut ontvlucht zijn. 3) Wordt vanuit een subbrandcompartiment gevlucht naar naastgelegen opvangruimten niet zijnde het trappenhuis, dan mag de wachttijd in deze ruimte niet te groot zijn. Afhankelijk van de kwaliteit van de scheiding tussen subbrandcompartiment en wachtruimte moeten de personen binnen 3,5 N150008AB - 11 november 2015 Pagina 2 In t Hart van de Bouw NIEMAN GROEP B.V.

3 (WBDBO 20 minuten) of 6 minuten (WBDBO 30 minuten) na aanvang van vluchten deze wachtruimte hebben verlaten. Hierbij wordt scenario-afhankelijk gerekend (beschouwd subbrandcompartiment is direct bedreigd, waardoor diverse vluchtroutes belemmerd kunnen raken). Resultaten Conform de regeling Bouwbesluit 2012 moet een gebouw binnen 15 minuten ontruimd zijn. Uit de berekening, blijkt dat het totale gebouw binnen 6 minuten is ontruimd. Dat betekent dat wordt voldaan aan deze eis. Op basis van de berekening kan worden gesteld dat elke subbrandcompartiment binnen één minuut is ontruimd bij brand in dit subbrandcompartiment en dat personen niet langer dan 6 minuten worden opgevangen voordat deze een trappenhuis in kunnen. De uitgebreide resultaten van de berekeningen zijn opgenomen in bijlage 2. N150008AB - 11 november 2015 Pagina 3 In t Hart van de Bouw NIEMAN GROEP B.V.

4 Conclusie Op basis van de berekening is aangetoond dat de opvang- en doorstroomcapaciteit van de vluchtroutes in het gebouw voldoen aan hetgeen wordt vereist conform artikel 2.1 van de Regeling Bouwbesluit Utrecht, 11 november 2015 Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. de heer ir. Ronald Huizinga de heer Norddin Boutkabout Bijlage: - Tekeningen brandcompartimentering - Berekeningen opvang- en doorstroomcapaciteit N150008AB - 11 november 2015 NIEMAN GROEP B.V. Pagina 4 In t Hart van de Bouw

5 Bijlage 1 Tekeningen brandcompartimentering N150008AB - 11 november 2015

6 BC B renvooi materialen beton, bestaand kalkzandsteen amstelformaat, bestaand kalkzandsteen lijmblokken, bestaand lichte scheidingswand, bestaand deur zelfsluitend deur 30 min. brandwerend, zelfsluitend SBC 2 wmk BC D deur min. brandwerend, zelfsluitend min. brandwerende scheiding 30 min. brandwerende scheiding compartimentering deur voorzien van paniekbediening, zonder losse voorwerpen van binnenuit te openen brandweer in renvooi brandmeldinstallatie (installateur) Vluchtroute Brandslanghaspel laagspanning laagsp. ruimte trafo entree gas gas BMC Handmelder Kleefmagneet Rookmelder Slowwoop Brandmeldcentrale Waterdicht Sleutelkluis BRANDVEILIGHEID Sleutelkluis/buis Behouden entree l.s. ONTVLUCHTEN: In het gebouw wordt vluchtwegaanduiding aangebracht. De afmetingen van de pictogrammen voldoen aan het gestelde in de norm NEN 88 en de kleuren van de pictogrammen voldoen aan het gestelde in de norm NEN-EN-ISO nieuw brand compartiment begane grond 1e verdieping 2e verdieping 3e verdieping 4e verdieping 5e verdieping TOTAAL NOOD- EN TRANSPARANTVERLICHTING: In het gebouw wordt een nood- en transparantverlichting aangebracht. De gehele nood- en transparant- verlichting voldoet aan het gestelde in de norm NEN-EN BC A 318 m² BC B 400 m² BC D BC E BC F BC G BC H BC I BC J BC K BC L BC M 62 m² 98 m² 45 m² 86 m² 86 m² 86 m² 45 m² 125 m² 125 m² 125 m² 125 m² 880 m² 400 m² 446 m² 245 m² 245 m² BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSINSTALLATIE: Het gebouw is voorzien van een ontruimingsinstallatie type B die gekoppeld wordt aan het BMI van het gebouw. EISEN T.O.V. DE DOORVOERINGEN : Alle doorvoeringen die door een brandwerende scheidingsconstructie gaan, bezitten dezelfde brandwerendheid als de betreffende scheidingsconstructie zelf. Dit betekend dat ventilatiekanalen en andere sparingen gedurende de aangegeven tijd weerstand moeten bieden tegen branduitbreiding, zowel binnendoor (branddoorslag) als via de buitenlucht (brandoverslag), uitvoering conform de NEN 77: brandwerendheid van ventilatiekanalen met brandklep m.b.t. de scheidende functie. ALGEMEEN Alle deuropeningen hebben een minimale dagmaat van 850mm en een vrije hoogte van 2300mm, tenzij anders vermeld, onderzijde deuren 18mm los van de vloer. MATERIAALGEBRUIK: Nieuwe constructie-onderdelen, m.u.v. een dak, vloer en bovenzijde trap voldoen tenminste aan brandklasse D en rookklasse S2 overeenkomstig NEN-EN De bovenzijde van vloer en trapconstructies voldoen tenminste aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl overeenkomstig NEN-EN Afwijkend aan hierboven voldoen constructie-onderdelen (niet zijnde deur-/raam-/ kozijn constructie) van de liftschachten en extra beschermde vluchtroutes aan brandklasse B/ Cfl van voornoemde norm wijzigingen B concept A concept omschrijving BC N BC O BC P BC Q BC R BC S opdrachtgever project onderwerp bouwlaag schaal / formaat studio IVG Institutional Funds GmbH Neptunusstraat 71-93, Hoofddorp Brandcompartimenten - nieuw BG :250 / A3 PL Ba.0.14W Bouwaanvraag 01 begane grond nieuw schaal 1:250 CBRE Postbus 7971 maten in het werk te controleren 1008 AD Amsterdam / Tel. +31 (0) Copyright CBRE

7 BC H renvooi materialen beton, bestaand kalkzandsteen amstelformaat, bestaand BC G kalkzandsteen lijmblokken, bestaand lichte scheidingswand, bestaand deur zelfsluitend deur 30 min. brandwerend, zelfsluitend deur min. brandwerend, zelfsluitend min. brandwerende scheiding 30 min. brandwerende scheiding compartimentering deur voorzien van paniekbediening, zonder losse voorwerpen van binnenuit te openen brandweer in SBC 2 BC A renvooi brandmeldinstallatie (installateur) Vluchtroute Brandslanghaspel Trap incl. bordes 22 tredes 183/250 Handmelder Kleefmagneet Rookmelder BMC Slowwoop Brandmeldcentrale Waterdicht Sleutelkluis BRANDVEILIGHEID ONTVLUCHTEN: In het gebouw wordt vluchtwegaanduiding aangebracht. De afmetingen van de pictogrammen voldoen aan het gestelde in de norm NEN 88 en de kleuren van de pictogrammen voldoen aan het gestelde in de norm NEN-EN-ISO nieuw brand compartiment begane grond 1e verdieping 2e verdieping 3e verdieping 4e verdieping 5e verdieping TOTAAL NOOD- EN TRANSPARANTVERLICHTING: In het gebouw wordt een nood- en transparantverlichting aangebracht. De gehele nood- en transparant- verlichting voldoet aan het gestelde in de norm NEN-EN BC A 318 m² BC B 400 m² BC D BC E 62 m² 125 m² 125 m² 125 m² 125 m² 98 m² 45 m² 86 m² 86 m² 86 m² 45 m² 880 m² 400 m² 446 m² 245 m² 245 m² BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSINSTALLATIE: Het gebouw is voorzien van een ontruimingsinstallatie type B die gekoppeld wordt aan het BMI van het gebouw. EISEN T.O.V. DE DOORVOERINGEN : Alle doorvoeringen die door een brandwerende scheidingsconstructie gaan, bezitten dezelfde brandwerendheid als de betreffende scheidingsconstructie zelf. Dit betekend dat ventilatiekanalen en andere sparingen gedurende de aangegeven tijd weerstand moeten bieden tegen branduitbreiding, zowel binnendoor (branddoorslag) als via de buitenlucht (brandoverslag), uitvoering conform de NEN 77: brandwerendheid van ventilatiekanalen met brandklep m.b.t. de scheidende functie. BC F BC G ALGEMEEN Alle deuropeningen hebben een minimale dagmaat van 850mm en een vrije hoogte van 2300mm, tenzij anders vermeld, onderzijde deuren 18mm los van de vloer. MATERIAALGEBRUIK: BC H BC I Nieuwe constructie-onderdelen, m.u.v. een dak, vloer en bovenzijde trap voldoen tenminste aan brandklasse D en rookklasse S2 overeenkomstig NEN-EN De bovenzijde van vloer en trapconstructies voldoen tenminste aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl overeenkomstig NEN-EN BC J Afwijkend aan hierboven voldoen constructie-onderdelen (niet zijnde deur-/raam-/ kozijn constructie) van de liftschachten en extra beschermde vluchtroutes BC K aan brandklasse B/ Cfl van voornoemde norm BC L B concept A concept BC M wijzigingen omschrijving BC N opdrachtgever IVG Institutional Funds GmbH BC O BC P BC Q BC R BC S l.s. project onderwerp bouwlaag schaal / formaat studio Neptunusstraat 71-93, Hoofddorp Brandcompartimenten - nieuw eerste verdieping :250 / A3 PL Ba.1.14X Bouwaanvraag 01 1e verdieping nieuw schaal 1:250 CBRE Postbus 7971 maten in het werk te controleren 1008 AD Amsterdam / Tel. +31 (0) Copyright CBRE

8 BC K renvooi materialen beton, bestaand kalkzandsteen amstelformaat, bestaand kalkzandsteen lijmblokken, bestaand lichte scheidingswand, bestaand deur zelfsluitend deur 30 min. brandwerend, zelfsluitend deur min. brandwerend, zelfsluitend min. brandwerende scheiding 30 min. brandwerende scheiding compartimentering deur voorzien van paniekbediening, zonder losse voorwerpen van binnenuit te openen brandweer in SBC 2 renvooi brandmeldinstallatie (installateur) Vluchtroute Brandslanghaspel Handmelder Kleefmagneet Rookmelder Slowwoop BMC Brandmeldcentrale Waterdicht Sleutelkluis BC A l.s. BRANDVEILIGHEID ONTVLUCHTEN: In het gebouw wordt vluchtwegaanduiding aangebracht. De afmetingen van de pictogrammen voldoen aan het gestelde in de norm NEN 88 en de kleuren van de pictogrammen voldoen aan het gestelde in de norm NEN-EN-ISO nieuw brand compartiment begane grond 1e verdieping 2e verdieping 3e verdieping 4e verdieping 5e verdieping TOTAAL NOOD- EN TRANSPARANTVERLICHTING: In het gebouw wordt een nood- en transparantverlichting aangebracht. De gehele nood- en transparant- verlichting voldoet aan het gestelde in de norm NEN-EN BC A 318 m² BC B 400 m² BC D BC E BC F 62 m² 125 m² 125 m² 125 m² 125 m² 98 m² 45 m² 86 m² 86 m² 86 m² 45 m² 880 m² 400 m² 446 m² 245 m² 245 m² BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSINSTALLATIE: Het gebouw is voorzien van een ontruimingsinstallatie type B die gekoppeld wordt aan het BMI van het gebouw. EISEN T.O.V. DE DOORVOERINGEN : Alle doorvoeringen die door een brandwerende scheidingsconstructie gaan, bezitten dezelfde brandwerendheid als de betreffende scheidingsconstructie zelf. Dit betekend dat ventilatiekanalen en andere sparingen gedurende de aangegeven tijd weerstand moeten bieden tegen branduitbreiding, zowel binnendoor (branddoorslag) als via de buitenlucht (brandoverslag), uitvoering conform de NEN 77: brandwerendheid van ventilatiekanalen met brandklep m.b.t. de scheidende functie. ALGEMEEN Alle deuropeningen hebben een minimale dagmaat van 850mm en een vrije hoogte van 2300mm, tenzij anders vermeld, onderzijde deuren 18mm los van de vloer. BC G MATERIAALGEBRUIK: BC H BC I Nieuwe constructie-onderdelen, m.u.v. een dak, vloer en bovenzijde trap voldoen tenminste aan brandklasse D en rookklasse S2 overeenkomstig NEN-EN De bovenzijde van vloer en trapconstructies voldoen tenminste aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl overeenkomstig NEN-EN BC J Afwijkend aan hierboven voldoen constructie-onderdelen (niet zijnde deur-/raam-/ kozijn constructie) van de liftschachten en extra beschermde vluchtroutes BC K aan brandklasse B/ Cfl van voornoemde norm BC L B concept A concept BC M wijzigingen omschrijving BC N opdrachtgever IVG Institutional Funds GmbH BC O BC P BC Q BC R BC S l.s. project onderwerp bouwlaag schaal / formaat studio Neptunusstraat 71-93, Hoofddorp Brandcompartimenten - nieuw Tweede verdieping :250 / A3 PL Ba.2.14Y Bouwaanvraag 01 2e verdieping nieuw schaal 1:250 CBRE Postbus 7971 maten in het werk te controleren 1008 AD Amsterdam / Tel. +31 (0) Copyright CBRE

9 BC N renvooi materialen beton, bestaand kalkzandsteen amstelformaat, bestaand kalkzandsteen lijmblokken, bestaand lichte scheidingswand, bestaand deur zelfsluitend deur 30 min. brandwerend, zelfsluitend deur min. brandwerend, zelfsluitend min. brandwerende scheiding 30 min. brandwerende scheiding compartimentering deur voorzien van paniekbediening, zonder losse voorwerpen van binnenuit te openen brandweer in SBC 2 renvooi brandmeldinstallatie (installateur) Vluchtroute Brandslanghaspel Handmelder Kleefmagneet Rookmelder Slowwoop Brandmeldcentrale BMC Waterdicht Sleutelkluis BC A BRANDVEILIGHEID l.s. ONTVLUCHTEN: In het gebouw wordt vluchtwegaanduiding aangebracht. De afmetingen van de pictogrammen voldoen aan het gestelde in de norm NEN 88 en de kleuren van de pictogrammen voldoen aan het gestelde in de norm NEN-EN-ISO nieuw brand compartiment begane grond 1e verdieping 2e verdieping 3e verdieping 4e verdieping 5e verdieping TOTAAL NOOD- EN TRANSPARANTVERLICHTING: In het gebouw wordt een nood- en transparantverlichting aangebracht. De gehele nood- en transparant- verlichting voldoet aan het gestelde in de norm NEN-EN BC A 318 m² BC B 400 m² BC D BC E 62 m² 125 m² 125 m² 125 m² 125 m² 98 m² 45 m² 86 m² 86 m² 86 m² 45 m² 880 m² 400 m² 446 m² 245 m² 245 m² BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSINSTALLATIE: Het gebouw is voorzien van een ontruimingsinstallatie type B die gekoppeld wordt aan het BMI van het gebouw. EISEN T.O.V. DE DOORVOERINGEN : Alle doorvoeringen die door een brandwerende scheidingsconstructie gaan, bezitten dezelfde brandwerendheid als de betreffende scheidingsconstructie zelf. Dit betekend dat ventilatiekanalen en andere sparingen gedurende de aangegeven tijd weerstand moeten bieden tegen branduitbreiding, zowel binnendoor (branddoorslag) als via de buitenlucht (brandoverslag), uitvoering conform de NEN 77: brandwerendheid van ventilatiekanalen met brandklep m.b.t. de scheidende functie. BC F ALGEMEEN Alle deuropeningen hebben een minimale dagmaat van 850mm en een vrije hoogte van 2300mm, tenzij anders vermeld, onderzijde deuren 18mm los van de vloer. BC G MATERIAALGEBRUIK: BC H BC I Nieuwe constructie-onderdelen, m.u.v. een dak, vloer en bovenzijde trap voldoen tenminste aan brandklasse D en rookklasse S2 overeenkomstig NEN-EN De bovenzijde van vloer en trapconstructies voldoen tenminste aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl overeenkomstig NEN-EN BC J Afwijkend aan hierboven voldoen constructie-onderdelen (niet zijnde deur-/raam-/ kozijn constructie) van de liftschachten en extra beschermde vluchtroutes BC K aan brandklasse B/ Cfl van voornoemde norm BC L B concept A concept BC M wijzigingen omschrijving BC N BC O BC P BC Q BC R BC S l.s. opdrachtgever project onderwerp bouwlaag schaal / formaat studio IVG Institutional Funds GmbH Neptunusstraat 71-93, Hoofddorp Brandcompartimenten - nieuw Derde verdieping :250 / A3 PL Ba.3.14Y Bouwaanvraag 01 3e verdieping nieuw schaal 1:250 CBRE Postbus 7971 maten in het werk te controleren 1008 AD Amsterdam / Tel. +31 (0) Copyright CBRE

10 BC P renvooi materialen beton, bestaand kalkzandsteen amstelformaat, bestaand kalkzandsteen lijmblokken, bestaand lichte scheidingswand, bestaand deur zelfsluitend deur 30 min. brandwerend, zelfsluitend deur min. brandwerend, zelfsluitend min. brandwerende scheiding 30 min. brandwerende scheiding compartimentering deur voorzien van paniekbediening, zonder losse voorwerpen van binnenuit te openen brandweer in SBC 2 renvooi brandmeldinstallatie (installateur) Vluchtroute Brandslanghaspel Handmelder Kleefmagneet Rookmelder Slowwoop Brandmeldcentrale BMC Waterdicht Sleutelkluis BC A BRANDVEILIGHEID l.s. ONTVLUCHTEN: In het gebouw wordt vluchtwegaanduiding aangebracht. De afmetingen van de pictogrammen voldoen aan het gestelde in de norm NEN 88 en de kleuren van de pictogrammen voldoen aan het gestelde in de norm NEN-EN-ISO nieuw brand compartiment begane grond 1e verdieping 2e verdieping 3e verdieping 4e verdieping 5e verdieping TOTAAL NOOD- EN TRANSPARANTVERLICHTING: In het gebouw wordt een nood- en transparantverlichting aangebracht. De gehele nood- en transparant- verlichting voldoet aan het gestelde in de norm NEN-EN BC A 318 m² BC B 400 m² BC D BC E 62 m² 125 m² 125 m² 125 m² 125 m² 98 m² 45 m² 86 m² 86 m² 86 m² 45 m² 880 m² 400 m² 446 m² 245 m² 245 m² BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSINSTALLATIE: Het gebouw is voorzien van een ontruimingsinstallatie type B die gekoppeld wordt aan het BMI van het gebouw. EISEN T.O.V. DE DOORVOERINGEN : Alle doorvoeringen die door een brandwerende scheidingsconstructie gaan, bezitten dezelfde brandwerendheid als de betreffende scheidingsconstructie zelf. Dit betekend dat ventilatiekanalen en andere sparingen gedurende de aangegeven tijd weerstand moeten bieden tegen branduitbreiding, zowel binnendoor (branddoorslag) als via de buitenlucht (brandoverslag), uitvoering conform de NEN 77: brandwerendheid van ventilatiekanalen met brandklep m.b.t. de scheidende functie. BC F ALGEMEEN Alle deuropeningen hebben een minimale dagmaat van 850mm en een vrije hoogte van 2300mm, tenzij anders vermeld, onderzijde deuren 18mm los van de vloer. BC G MATERIAALGEBRUIK: BC H BC I Nieuwe constructie-onderdelen, m.u.v. een dak, vloer en bovenzijde trap voldoen tenminste aan brandklasse D en rookklasse S2 overeenkomstig NEN-EN De bovenzijde van vloer en trapconstructies voldoen tenminste aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl overeenkomstig NEN-EN BC J Afwijkend aan hierboven voldoen constructie-onderdelen (niet zijnde deur-/raam-/ kozijn constructie) van de liftschachten en extra beschermde vluchtroutes BC K aan brandklasse B/ Cfl van voornoemde norm BC L B concept A concept BC M wijzigingen omschrijving BC N BC O BC P BC Q BC R BC S l.s. opdrachtgever project onderwerp bouwlaag schaal / formaat studio IVG Institutional Funds GmbH Neptunusstraat 71-93, Hoofddorp Brandcompartimenten - nieuw Vierde verdieping :250 / A3 PL Ba.4.14Y Bouwaanvraag 01 4e verdieping nieuw schaal 1:250 CBRE Postbus 7971 maten in het werk te controleren 1008 AD Amsterdam / Tel. +31 (0) Copyright CBRE

11

12 Bijlage 2 Berekeningen opvang- en doorstroomcapaciteit N150008AB - 11 november 2015

13

14

15

16

17

18

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

Ba.0.14W BC B BC C BC D. Bouwaanvraag. BC A 318 m² BC B 400 m² BC C BC D BC E BC F BC G BC H BC I BC J BC K BC L BC M BC N BC O BC P BC Q BC R BC S

Ba.0.14W BC B BC C BC D. Bouwaanvraag. BC A 318 m² BC B 400 m² BC C BC D BC E BC F BC G BC H BC I BC J BC K BC L BC M BC N BC O BC P BC Q BC R BC S BC B wmk deur min. werend, zelfsluitend min. werende scheiding weer in laagspanning laagsp. ruimte trafo entree gas gas /buis Behouden entree pictogrammen voldoen aan het gestelde in de norm NEN 88 en

Nadere informatie

Toetsing brandpreventie

Toetsing brandpreventie Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-2-2017 Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Toetsing brandpreventie

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

medewerkerswoning rood gearceerd, de groepswoningen groen (groepswoning 3) en geel (groepswoning 5). Figuur 1 principe bestaande indeling Een deel van

medewerkerswoning rood gearceerd, de groepswoningen groen (groepswoning 3) en geel (groepswoning 5). Figuur 1 principe bestaande indeling Een deel van NOTITIE NOVALISHOEVE TEXEL Aan : Raphaëlstichting T.a.v. : de heer E. Prins Referentie : Nu130017adA0.jhu Behandeld door : Vestiging Utrecht / mr. ing. J.C. Huijzer Datum : 28 juni 2015 Gewijzigd : 28

Nadere informatie

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP 08-06-2016 Toets brandveiligheid Toets brandveiligheid van het gebouw ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning Definitief. Schiphol Hotel badhoevedorp T O E T S B R A

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE TOETSING

BRANDPREVENTIE TOETSING BRANDPREVENTIE TOETSING 26-4-2016 Project: HERBOUW HISTORISCHE SCHUUR HOLSTRAAT 3 TE HAAREN Architect Naam : Architektenburo Snijders en van Stekelenburg Adres : Stationsstraat 87 Postcode / plaats : 5281

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa Adviesbureau VanderWeele Installatietechniek en Bouwfysica Brandveiligheid Marinegebouw 6 te Amsterdam Datum: eferentie: apport: 19 maart 2015, rev. 15 september 2015 2015106 309 J.P. van der Weele / S.

Nadere informatie

Toetskader Als toetskader geldt het Bouwbesluit De brandoverslagberekeningen zijn uitgevoerd volgens NEN 6068:2008/C1:2011 met het rekenprogramm

Toetskader Als toetskader geldt het Bouwbesluit De brandoverslagberekeningen zijn uitgevoerd volgens NEN 6068:2008/C1:2011 met het rekenprogramm NOTITIE BRANDOVERSLAG Aan : IAA Architecten B.V. T.a.v. : de heer H.A. Kokkeler Referentie : Nz130143aaA1.sbr Behandeld door : Vestiging Zwolle / mw. ing. S. Brandenburg Datum : 8 mei 2013 Gewijzigd :

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM Brandveiligheid Datum 2 juni 2017 Projectnummer 16015 Project Clubgebouw AFC Status Definitief Fase OMGEVINGSVERGUNNING Opdrachtgever ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus 1269 1000 BG AMSTERDAM

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoor Bon Holding

Nieuwbouw kantoor Bon Holding W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 Nieuwbouw kantoor Bon Holding BRANDPREVENTIE

Nadere informatie

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer G 18007-5-RA-001 d.d. 28 februari 2017 AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader

Nadere informatie

project: UTC, Schipholweg 343 te Badhoevedorp - Kantoorgebouw

project: UTC, Schipholweg 343 te Badhoevedorp - Kantoorgebouw project: UTC, Schipholweg 343 te Badhoevedorp - Kantoorgebouw opdrachtgever: Tétris Turnkey Solutions B.V. te Amsterdam document: Beoordeling doorstroomcapaciteit vluchtroutes kenmerk: 6020N01a datum:

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum: rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:31 03 2015 Buro Toetz Postbus 230, 4460 AE Goes burotoetz@zeelandnet.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Projectgegevens

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie

Verbouwing WTC Toren I te Amsterdam

Verbouwing WTC Toren I te Amsterdam Verbouwing WTC Toren I te Beoordeling brandveiligheid verbouwing I-toren Opdrachtgever Contactpersoon de heer F. Folkers Kenmerk R044828ad.00001.jv Versie 02_001 Datum 25 februari 2016 Auteur ing. M.R.

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck ADVIES Brandveiligheid Opdrachtgever: Ravestein Bouwmanagement B.V. Utrechtsestraatweg 36 3445 AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold Architect: Kolpa Architecten B.V. Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam

Nadere informatie

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid project adres projectnr. betreft document datum Verbouwen kantoor tot appartement Rapenburg 34, 2311 EX Leiden 7053/184L17 Brandveiligheid 184L17_R01.170524 24 mei 2017 Rapenburg 34 Quickscan Definitief

Nadere informatie

Opvang- en doorstroomcapaciteit

Opvang- en doorstroomcapaciteit Opvang- en doorstroomcapaciteit Nieuwbouw Saturn Duiven Opdrachtgever: Bouwontwikkeling Jongen bv Europalaan 26 6199 AB Maastricht-Airport T 043-387 39 00 E info@bouwbedrijvenjongen.nl Betreft: Object:

Nadere informatie

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld)

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld) Het onderzochte gebouw moet volgens Bouwbesluit Artikel 6.20 worden voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie met niet-automatische bewaking zonder doormelding naar de brandweer. Dit houdt

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

De totale gebruiksoppervlakte is exclusief de woonfuncties ruim groter dan 1000 m 2.

De totale gebruiksoppervlakte is exclusief de woonfuncties ruim groter dan 1000 m 2. Inleiding Architecten aan de maas heeft in opdracht van Bergopwaarts@BOW Helmond / Stichting PRODAS Asten / Gemeente Deurne een ontwerp gemaakt voor een complex bestaande uit een Brede school, gymzaal

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies. Stadhuis Maastricht

Brandveiligheidsadvies. Stadhuis Maastricht Brandveiligheidsadvies Stadhuis Maastricht Opdrachtgever: Gemeente Maastricht Dhr. K. Hermkens Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Betreft: Projectnummer: Brandveiligheidsadvies Stadhuis 16-073 LG Document

Nadere informatie

Zaanstreek-Waterland Zaanstad

Zaanstreek-Waterland Zaanstad Zaanstreek-Waterland Zaanstad Sector Voorbereidende Brandweerzorg, Afdeling Proactie en Bouwvergunningen Postadres: Postbus 150, 1500 ED Zaandam Bezoekadres: Prins Bernhardplein 112, 1508 XB Zaandam Tel:

Nadere informatie

Rapport R09. *BEM * BEM gemeente Steenbergen. Behoort bij beschikking ZK nr.(s) Omgevingsmanager.

Rapport R09. *BEM * BEM gemeente Steenbergen. Behoort bij beschikking ZK nr.(s) Omgevingsmanager. Adviseurs & Ingenieurs 81431_1351059505465_20121023_20110287 R09_versie_A_S_BEM1205146_1.pdf *BEM1205146* BEM1205146 gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Lowys Porquinstichting Documentnummer: 2011.0287-R09

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012 MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks Datum/versie: 30 juni 2016, versie 02a Betreft: Clubsportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling brandveiligheid Projectnr:

Nadere informatie

Rekenmethode Elke materie is in meer of mindere mate in staat om geluid te absorberen. De totale equivalente geluidabsorptie A in een ruimte wordt bep

Rekenmethode Elke materie is in meer of mindere mate in staat om geluid te absorberen. De totale equivalente geluidabsorptie A in een ruimte wordt bep NOTITIE BEPERKING VAN GALM Aan : Dura Vermeer Bouw Rosmalen B.V. T.a.v. : de heer P.H.J. Boonman Referentie : Nu130059aaA4.sro Behandeld door : Vestiging Utrecht / G.J. Dethmers Datum : 24 oktober 2013

Nadere informatie

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L.

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2161296 Datum: 16-12-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Tom Jonker Architectuur & Stedebouw

Nadere informatie

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp 2015,

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks / D. Machielsen Datum/versie: 16 augustus 2016, versie 02D Betreft: Club Sportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling

Nadere informatie

Appartementen De Keern te Landsmeer

Appartementen De Keern te Landsmeer Appartementen De Keern te Landsmeer Beoordeling brandveiligheid voor omgevingsvergunning Opdrachtgever SKA Projectmanagement BV Contactpersoon de heer M. Schreuder Kenmerk R045826aa.00001.ml Versie 01_001

Nadere informatie

Piet Hein Buildings; Booking.com. Ontvluchting

Piet Hein Buildings; Booking.com. Ontvluchting Piet Hein Buildings; Booking.com Ontvluchting Rapportnummer GG 15634-2-RA d.d. 18 december 2015 Piet Hein Buildings; Booking.com Ontvluchting o p d r a c h t g e v e r P rocore r a p p o r t n u m m e

Nadere informatie

In dit schrijven is de beoordeling en het gelijkwaardigheidsvoorstel weergegeven.

In dit schrijven is de beoordeling en het gelijkwaardigheidsvoorstel weergegeven. NOTITIE BRANDVEILIGHEIDSONDERZOEK RBG Nummer 116227n01 Datum 8 november 2016 Opdrachtgever Sité Woondiensten Contactpersoon De heer E. Langen Project Woongebouw Zandewierde a/d J.D. Pannenkampweg 17 te

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 mei D. Brobbel

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 mei D. Brobbel Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 94204 1090 GE AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E Amsterdam@chri.nl www.chri.nl Notitie 20140549-02 Project: "Masterplan-Faculteit" te Rotterdam

Nadere informatie

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Biomassacentrale Ooms Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2160714 Datum: 10-06-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Kodi B.V. is door S&W Consultancy een brandtoetsing gemaakt

Nadere informatie

Schiphol The Base. Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B

Schiphol The Base. Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B Schiphol The Base Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B Toetsing ontwerp met betrekking tot brandveiligheid ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer GM

Nadere informatie

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Brandveiligheidsrapportage - Pastorie Omgevingsvergunning Project: Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Kenmerk: Datum: 29-10-2014 Brandweer Midden en West Brabant Programma

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkelpand te Duiven Opdrachtgever: Bouwontwikkeling Jongen bv Europalaan 26 6199 AB Maastricht-Airport T 043-387 39 00 E info@bouwbedrijvenjongen.nl Betreft: Brandveiligheidsadvies

Nadere informatie

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Indelen met verstand van zaken kan kosten besparen Ing. Adriaan de Jong 25 april 2012 Kennismaking Adriaan de Jong Nieman Raadgevende Ingenieurs Eindhoven Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS

NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies School met sporthal IJmuiden Opdrachtgever: Pellikaan Bouwbedrijf bv Postbus 551 5000 AN Tilburg Projectnummer: school met sporthal te IJmuiden 106 13 MA BV Document datum: 11 september 2013 Adviseur:

Nadere informatie

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c datum: 9 september 2016 projectleider: W. van Elst opgesteld

Nadere informatie

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam Rapport Brandveiligheid transformatie Kapershoekseweg 24 te Hoogvliet - Rotterdam Projectnummer : 161003 Documentnummer : R-02 Versie : Rev. 1 Opgesteld door : A. van Wijngaarden Flameteq Brandpreventie

Nadere informatie

Van der Valk hotel Zuidas Amsterdam

Van der Valk hotel Zuidas Amsterdam 20 februari 2017 Van der Valk hotel Zuidas Amsterdam Brandveiligheidsrapport Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

De opmerkingen volgend uit de Quick Scan zijn volgens de hoofdstukindeling van het Bouwbesluit gerangschikt en onderstaand weergegeven. Algemeen 1. Ge

De opmerkingen volgend uit de Quick Scan zijn volgens de hoofdstukindeling van het Bouwbesluit gerangschikt en onderstaand weergegeven. Algemeen 1. Ge QUICK SCAN BOUWBESLUIT Aan : Reitsema and partners architects BNA T.a.v. : de heer T.J. Reitsema Referentie : Nn140589aaA1.jgr Behandeld door : Vestiging Zwolle / ing. P.J. van der Graaf Datum : 4 november

Nadere informatie

verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw

verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw ir. J.H. van der Veek V2BO Advies sheet 1 analyse huidige praktijk bouwvoorschriften geen prestatie-eisen in bouwvoorschriften bij verblijfsgebied

Nadere informatie

Ambulance Zorg Limburd Noord is voornemens een nieuwe ambulancepost in Weert in te realiseren.

Ambulance Zorg Limburd Noord is voornemens een nieuwe ambulancepost in Weert in te realiseren. Memo Opdrachtgever Projectnummer : Ambulance Zorg Limburg Noord : 17-163 RG Betreft : brandveiligheidsadvies Ambulancepost Weert Behandeld door : Roel Geys 1. Inleiding Ambulance Zorg Limburd Noord is

Nadere informatie

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Opdrachtgever: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V. t.a.v. de heer R. Noordijk Tielerweg 19 4191 NE GELDERMALSEN Tel.

Nadere informatie

OPTIMALISATIE STADHUIS AMSTERDAM TOETSING BOUWBESLUIT GEBIED EP BEGANE GROND, VERDIEPING 1 EN 2 (EP = ENTREE STADHUIS EN POLITIEK BESTUURLIJK DEEL)

OPTIMALISATIE STADHUIS AMSTERDAM TOETSING BOUWBESLUIT GEBIED EP BEGANE GROND, VERDIEPING 1 EN 2 (EP = ENTREE STADHUIS EN POLITIEK BESTUURLIJK DEEL) PROJECT OPTIMALISATIE STADHUIS AMSTERDAM BETREFT TOETSING BOUWBESLUIT GEBIED EP BEGANE GROND, VERDIEPING 1 EN 2 (EP = ENTREE STADHUIS EN POLITIEK BESTUURLIJK DEEL) P = politiek bestuur E = entree stadhuis

Nadere informatie

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID Bedrijfsgebouw Erfstraat 2a Uden Opdrachtgever: M.A.M. van Lanen Strikseweg 5 5406 PS UDEN Opmaak datum: 5 januari 2017/ 11-01-2017 Documentnummer: Status: Definitief

Nadere informatie

1 Inleiding Algemeen Doel Uitgangspunten Computermodel 5 2 NEN

1 Inleiding Algemeen Doel Uitgangspunten Computermodel 5 2 NEN Rapport nr. 3091-01-01A 11 maart 2014 Zorgwoningen Jacob Catssingel, Breda Inhoud Pagina 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Doel 4 1.3 Uitgangspunten 5 1.4 Computermodel 5 2 NEN 6068 6 2.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Gebruikte documenten bij het opstellen van dit rapport... 4 1.4 Uitgangspunten bij het opstellen van dit rapport... 4

Nadere informatie

Herhuisvesting KDV Partou-WTC Amsterdam. Bouwkundige aanpassingen ten behoeve van de brandveiligheid

Herhuisvesting KDV Partou-WTC Amsterdam. Bouwkundige aanpassingen ten behoeve van de brandveiligheid Herhuisvesting KDV Partou-WTC Amsterdam Bouwkundige aanpassingen ten behoeve van de brandveiligheid Rapportnummer GAL 3074-3-RA d.d. 6 november 2017 Herhuisvesting KDV Partou-WTC Amsterdam Bouwkundige

Nadere informatie

Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning

Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning datum 23 december 2015 project St. Craenenborghgroep/brand/De vestiging Den Haag Craenenborgh, Bleiswijk uw kenmerk - betreft Toetsing bouwbesluit

Nadere informatie

KOZ Aleyda van Raephorst te Rotterdam Aanvraag omgevingsvergunning -brandveiligheid

KOZ Aleyda van Raephorst te Rotterdam Aanvraag omgevingsvergunning -brandveiligheid KOZ Aleyda van Raephorst te Rotterdam Aanvraag omgevingsvergunning -brandveiligheid Opdrachtgever Gemeentewerken Rotterdam Contactpersoon de heer M. Kottman (Stevens Van Dijck BV) Kenmerk R044904aa.00004.akr

Nadere informatie

notitie ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning bouw Eurostar Amsterdam

notitie ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning bouw Eurostar Amsterdam 20 december 2016 3963.032.ur.ddi notitie ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning bouw Eurostar Amsterdam 1. inleiding Dit rapport bevat de stukken van Nelissen ingenieursbureau ten behoeve van

Nadere informatie

croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau

croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau D161020668 D161020668 Projectnummer 9871.001 Herbouw cafetaria De Notenhout O.C. Huismanstraat te Nijmegen Documentnummer 230-1-001 versie 2 Brandoverslag berekening

Nadere informatie

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke wbdbo-eisen gelden tussen woningen in een woongebouw. Oplossingsrichtingen Stappenplan

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk -

datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk - datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk - betreft Notitie bouwbesluittoets brandveiligheid ons kenmerk F.2015.1276.00.N001

Nadere informatie

Gemeente Leiden Museum De Lakenhal Omgevingsvergunning Brandveiligheid

Gemeente Leiden Museum De Lakenhal Omgevingsvergunning Brandveiligheid Omgevingsvergunning Brandveiligheid Issue 1 mei 2015 Dit rapport is opgesteld met inachtneming van de specifieke instructies en eisen van de opdrachtgever. Gebruik van (delen van) dit rapport door derden,

Nadere informatie

Vluchten en wachten. Inleider: Jacques Mertens

Vluchten en wachten. Inleider: Jacques Mertens vluchten kan niet meer ik zou niet weten hoe vluchten kan niet meer ik zou niet weten waar naar toe hoe ver moet je gaan Vluchten en wachten Inleider: Jacques Mertens vertegenwoordiger VVBA in normcommissie

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid en gebouwontwerp Programma Waartoe leidt het Bouwbesluit 2012? Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Doormelding Certificering Vluchten Conclusie: Brandveiligheid is een keuze (wetgeving

Nadere informatie

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid Beleid bestaande bouw - beleidspakket Kwaliteit brandveiligheid 1 Voorwoord In dit rapport zijn de door het gemeentebestuur vastgestelde pakketten met de brandveiligheidseisen voor bestaande gebouwen weergegeven.

Nadere informatie

Nieuw. Bestaand. Renvooi. Bestaand. Nieuw. Bouwbesluit ( BB ) Installaties. 19 parkeerplaatsen op eigen terrein. 7 parkeerplaatsen op eigen terrein

Nieuw. Bestaand. Renvooi. Bestaand. Nieuw. Bouwbesluit ( BB ) Installaties. 19 parkeerplaatsen op eigen terrein. 7 parkeerplaatsen op eigen terrein Renvooi nr. 487 hoofdentree nooduit parkeerplaats groenvoorziening geluidssche, Kokossystems o.g. huisnummer Bestaand Kavel 1153 m2 nr. 485 1.9 nr. 487 groenstrook groenstrook 2.1 6.9 28.1 19.5 nr. 489

Nadere informatie

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink,

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, Bouwbesluit 2003 veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, LBP DGMR ing. E. van den Brink Bouwfysica Brandveiligheid Geveltechniek Industrie en milieu Verkeer en milieu

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, overige gebruiksfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, vluchtroute, brandmeldinstallatie

Nadere informatie

b.k. glas P b.k. dakrand P natuursteen gevelband, kleur beige- wit (lichtere kleurstelling dan verticale geveldelen )

b.k. glas P b.k. dakrand P natuursteen gevelband, kleur beige- wit (lichtere kleurstelling dan verticale geveldelen ) dak 469+P 424+P 388+P b.k. liftuitloop 480+P 4+P gevelbekleding liftuitloop beige-wit gevelband, kleur beige- wit (lichtere kleurstelling dan verticale geveldelen ) gevelbekleding, glazen windscherm b.k.

Nadere informatie

Piet Hein Buildings Booking.com. Toelichting brandveiligheidsconcept

Piet Hein Buildings Booking.com. Toelichting brandveiligheidsconcept Piet Hein Buildings Booking.com Toelichting brandveiligheidsconcept Rapportnummer GG 15634-1-RA d.d. 18 december 2015 Piet Hein Buildings Booking.com Toelichting brandveiligheidsconcept o p d r a c h t

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam ADVIES Registratienummer: 1302-1 Betreft: Parkeren onder galerij woongebouw Trefwoorden: Parkeren onder galerij, rookvrije vluchtroute, niet-besloten ruimte : Status: Definitief Beschrijving Het project

Nadere informatie

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 vereist kwaliteitsniveau... 2 3 inhoudelijke toets... 4 3.1 indeling in brandcompartimenten en WBDBO... 4 3.2 vluchtroutes en indeling in subbrandcompartimenten... 5 3.3 brandwerendheid

Nadere informatie

F~IMMEMEM. Bestaande Woning-Café. Dorpstraat BC te Vorden. Opdrachtgever: Han Eskes. Opsteller: Frans de Jong

F~IMMEMEM. Bestaande Woning-Café. Dorpstraat BC te Vorden. Opdrachtgever: Han Eskes. Opsteller: Frans de Jong BRAND www.brandpreventletwente.nl F~IMMEMEM Bestaande Woning-Café Dorpstraat 42 7251 BC te Vorden. Opdrachtgever: Han Eskes Opsteller: Frans de Jong Datum: 07-02-2017 Ot BRAND www.hrandpreveritkhvente.rtl

Nadere informatie

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Opgesteld door: Datum: 28-7-2015 S&W Consultancy Rapportnr: 2150819 Postbus

Nadere informatie

ECO/NNECT. Voorstel waarborging brandveiligheid. Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v.

ECO/NNECT. Voorstel waarborging brandveiligheid. Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v. ECO/NNECT Voorstel waarborging brandveiligheid Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v. Het gebouw Eco/nnect binnen de Wijk van Morgen is door Cauberg Huygen (Linda Gelissen) getoetst

Nadere informatie

Berekening brandoverslag. Nieuwbouw Gastenhuis aan de Karel Brouwerhof te Leusden

Berekening brandoverslag. Nieuwbouw Gastenhuis aan de Karel Brouwerhof te Leusden Berekening brandoverslag Nieuwbouw Gastenhuis aan de Karel Brouwerhof te Leusden Versiebeheer AIVN16.0040-001 1.0 02-09-2016 Eerste versie R. Dam C.R. Duursema Wijz. Datum Omschrijving Opsteller Paraaf

Nadere informatie

De procesruimtes zijn beschouwd als industriefunctie. De kantoren zijn beschouwd als kantoorfunctie.

De procesruimtes zijn beschouwd als industriefunctie. De kantoren zijn beschouwd als kantoorfunctie. Notitie Datum: 13 juli 2017 Project: Spronck gebouw BBIO Uw kenmerk: - Locatie: Bilthoven Ons kenmerk: V056082ac.00001.ml Betreft: Brandveiligheidsconcept Versie: 01_001 In opdracht van PHF Services BV,

Nadere informatie

Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel

Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel DO-fasedocument

Nadere informatie

Datum: 31 augustus Rapportnummer: 4491-R03, revisie: 1. Uitgangspuntendocument brandveiligheid. Beele Aalten Productiehal 1 (nieuwbouw)

Datum: 31 augustus Rapportnummer: 4491-R03, revisie: 1. Uitgangspuntendocument brandveiligheid. Beele Aalten Productiehal 1 (nieuwbouw) Datum: 31 augustus 2016 Rapportnummer: 4491-R03, revisie: 1 Uitgangspuntendocument brandveiligheid Beele Aalten Productiehal 1 (nieuwbouw) Colofon Opdrachtgever: Contactpersonen: Beele Group bv Beundijk

Nadere informatie

21 oktober 2016 Colliers International Asset Development B.V.

21 oktober 2016 Colliers International Asset Development B.V. NOTITIE BRANDVEILIGHEIDSONDERZOEK RBG ADVIESBUREAU VOOR B R A N D V E I L I G H E I D Nummer: Datum: Opdrachtgever: Contactpersoon: Project: 115117n03 21 oktober 2016 Colliers International Asset Development

Nadere informatie

Rapportage BRANDO2: bepaling van de weerstand tegen brandoverslag conform NEN 6068:2008+C1:2011

Rapportage BRANDO2: bepaling van de weerstand tegen brandoverslag conform NEN 6068:2008+C1:2011 Rapportage BRANDO2: bepaling van de weerstand tegen brandoverslag conform NEN 6068:2008+C1:2011 1. Gegevens Omschrijving: basis Gebruikte normversie: NEN 6068:2008+C1:2011 Rekenhart versie: 2.0 2. Doel

Nadere informatie

Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0

Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0 Onderwerp Brandveiligheidsplan nummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0 Status Definitief Datum 24-09-2015 Auteur ir. P.X. Kuijten Versie 1.0 relaties Opdrachtgever Farm Dairy, Lelystad Contactpersoon Roy

Nadere informatie

Beoordeling brandveiligheid

Beoordeling brandveiligheid Beoordeling brandveiligheid Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 122286-665207 In t Hart van de Bouw Beoordeling brandveiligheid vof de Leidse Schans Vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid

Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid T.P.M. van Dartel Stu. nr.: 0720444 5658 EB Eindhoven Tel. 06 523 23 543 E t.p.m.v.dartel@student.tue.nl 07-03-2014 Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid Popcentrum MIO betreft een popcentrum op

Nadere informatie

Uitgangspunten en resultaten brandoverslag berekeningen

Uitgangspunten en resultaten brandoverslag berekeningen Notitie Datum: 23 maart 2016 Project: 96 appartementen Meentwal Uw kenmerk: - Locatie: Nieuwegein Ons kenmerk: V074258aa.00003.akr Betreft: Brandoverslagberekeningen Versie: 01_001 In opdracht van Plegt-Vos

Nadere informatie

Atria en brandveiligheid

Atria en brandveiligheid AKOESTIEK EN BOUWFYSICA LAWAAIBEHEERSING MILIEUTECHNOLOGIE BRANDVEILIGHEID Atria en brandveiligheid ir J.J. Mertens Zoetermeer Mook Düsseldorf Parijs Londen www.peutz.nl Aan de orde komen wat zijn kenmerken

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Datacentrum Schiphol AMS03 - Brandveiligheid. Aanvraag omgevingsvergunning bouwen, integrale beoordeling brandveiligheid

Datacentrum Schiphol AMS03 - Brandveiligheid. Aanvraag omgevingsvergunning bouwen, integrale beoordeling brandveiligheid Aanvraag omgevingsvergunning bouwen, integrale beoordeling brandveiligheid Status definitief Versie 001 Rapport M.2016.0985.00.R001 Datum 16 september 2016 Colofon Opdrachtgever Contactpersoon BCEI 10400

Nadere informatie

Datacentrum Schiphol EdgeConnex 2, fase 2. Aanvraag omgevingsvergunning bouwen, integrale beoordeling brandveiligheid

Datacentrum Schiphol EdgeConnex 2, fase 2. Aanvraag omgevingsvergunning bouwen, integrale beoordeling brandveiligheid Aanvraag omgevingsvergunning bouwen, integrale beoordeling brandveiligheid Status definitief Versie 002 Rapport M.2016.0613.04.R001 Datum 14 september 2016 Colofon Opdrachtgever Contactpersoon BCEI 10400

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam

Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam werknummer 813.307.00 datum versie 24 november 2015 editie 2. wijzigingsdatum 1-2-2016 opdrachtgever VORM Architect van aken architecten INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie