Appartementen De Keern te Landsmeer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Appartementen De Keern te Landsmeer"

Transcriptie

1 Appartementen De Keern te Landsmeer Beoordeling brandveiligheid voor omgevingsvergunning Opdrachtgever SKA Projectmanagement BV Contactpersoon de heer M. Schreuder Kenmerk R045826aa ml Versie 01_001 Datum 17 december 2015 Auteur ing. M.R. (Merijn) Leurink ir. B. (Bram) Kersten Kelvinbaan 40, 3439 MT Nieuwegein Postbus 1475, 3430 BL Nieuwegein T (030) F (030) E IBAN: NL62 RABO KvK BTW NL B01

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Uitgangspunten Gehanteerde gegevens Situatie en perceelgrens Indeling in gebruiksfuncties Beoordeling Bouwbesluit: eisen brandveiligheid Indeling in brandcompartimenten Branddoorslag Eisen aan brandscheidingen Brandoverslag Algemeen Subbrandcompartimenten en vluchten Vluchten binnen de subbrandcompartimenten Vluchten vanuit de woningen Vluchten vanuit de commerciële ruimtes, bergingen en stallingsgarage Opvang en doorstroomcapaciteit Breedte vluchtroutes Alle functies Installaties Brandmeldinstallatie Brandweerlift en droge blusleiding Brandslanghaspels en overige blusvoorzieningen Vluchtrouteaanduiding en noodverlichting Overige aspecten Brandwerendheid met betrekking tot bezwijken Materiaalgebruik Bereikbaarheid brandweer Bijlagen Bijlage I Benodigde brandwerende scheidingen Bijlage II Uitgangspunten en resultaten brandoverslagberekening Bijlage III Details brandoverslagberekening R045826aa ml versie 01_ december

3 1 Inleiding In opdracht van SKA Projectmanagement BV, contactpersoon de heer M. Schreuder, is voor de geplande nieuwbouw van verzorgingstehuis de Keern te Landsmeer beoordeeld of het plan voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit Hierbij is getoetst aan niveau nieuwbouw. Het project betreft een bestaand verzorgingstehuis in het centrum van Landsmeer. Een deel van het bestaande gebouw zal worden gesloopt. Dit deel zal worden vervangen door een nieuw gebouw. Op de begane grond bevinden zich twee commerciële ruimtes, een kleine stallingsgarage en de bergingen van de appartementen. Op de verdiepingen bevinden zich appartementen. Het gebouw wordt op de begane grond verbonden met het bestaande deel van het gebouw. In deze rapportage worden de uitgangspunten en beoordeling van de brandveiligheid weergegeven. R045826aa ml versie 01_ december

4 2 Uitgangspunten 2.1 Gehanteerde gegevens Voor de beoordeling is gebruikgemaakt van de bouwkundige tekeningen van BFAS d.d. 11 november Situatie en perceelgrens Het bouwplan betreft een nieuwbouwgebouw dat op het perceel van verzorgingstehuis de Keern wordt gerealiseerd. Aan één zijde grenst de beoordeelde situatie aan de bestaande bebouwing op het perceel. Aan de overige zijden grenst het gebouw aan de openbare weg, zie figuur 2.1. Figuur 2.1 Situatietekening 2.3 Indeling in gebruiksfuncties In het gebouw zijn de volgende gebruiksfuncties aanwezig: - woningen en gemeenschappelijke verkeersruimtes van de woningen: woonfunctie (zorgclusterwoning met zorg op afroep); - commerciële ruimtes: winkelfunctie; - bergingen, garage en overige ruimtes: overige gebruiksfunctie. R045826aa ml versie 01_ december

5 3 Beoordeling Bouwbesluit: eisen brandveiligheid Elk gebouw moet worden ingedeeld in brandcompartimenten van maximaal m 2. Een technische ruimte van meer dan 50 m 2 ligt in een eigen brandcompartiment. Daarnaast moet elke woning worden uitgevoerd als een apart brandcompartiment. Vanuit een brandcompartiment geldt een eis aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) naar een aangrenzend perceel en naar een ander brandcompartiment. Bij het bepalen van brandoverslag naar een aangrenzend perceel moet worden uitgegaan van een identiek doch spiegelsymmetrisch ten opzichte van de perceelgrens gelegen gebouw. Deze spiegeling vindt plaats ten opzichte van het hart van de openbare weg, het openbaar groen of het openbaar water indien het perceel grenst aan die weg, dat groen of dat water. 3.1 Indeling in brandcompartimenten Het project kan grofweg worden verdeeld in de volgende brandcompartimenten en beschermde subbrandcompartimenten: - elke commerciële ruimte op de begane grond is een apart brandcompartiment; - de stallingsgarage is samen met het aangrenzende bergingsgebied een apart brandcompartiment; - de gang vanuit de bestaande bouw is een apart brandcompartiment; - elke woning/ kamer in de situatie is een eigen brandcompartiment. Alle liftschachten en gemeenschappelijke verkeersruimtes (galerijen en trappenhuizen) worden beschouwd als extra beschermde vluchtroutes en liggen niet binnen een brandcompartiment. Dit geldt ook voor de verbindingsgang tussen de bestaande bouw en de nieuwbouw. Met de beschreven indeling in brandcompartimenten zijn alle brandcompartimenten kleiner dan m 2 waarmee aan de eis uit het Bouwbesluit wordt voldaan. 3.2 Branddoorslag Er gelden de volgende wbdbo-eisen: - Tussen brandcompartimenten onderling: ten minste 60 minuten in twee richtingen. - Tussen woningen/ kamers onderling: ten minste 60 minuten in twee richtingen. - Tussen een brandcompartiment (stallingsgarage, bergingen en commerciële ruimtes) en een extra beschermde vluchtroute (trappenhuizen/ gemeenschappelijke verkeersruimtes): ten minste 60 minuten in de richting van de vluchtroute. - Tussen een beschermd subbrandcompartiment van een woonfunctie en een extra beschermde vluchtroute: ten minste 30 minuten in beide richtingen. De benodigde brandscheidingen zijn in bijlage I in de plattegronden aangegeven. Met de geprojecteerde steenachtige scheidingswanden en vloeren kan worden voldaan aan de gestelde eisen. R045826aa ml versie 01_ december

6 Aandachtspunt is de brandwerendheid van de schachten. Om te voldoen aan de wbdbo tussen de bouwlagen moeten alle schachtwanden ten minste 60 minuten in de richting van de schacht worden uitgevoerd. Verder dienen de vloeren van meterkasten in de woningen 60 minuten brandwerend afgewerkt te worden. Belangrijk is dat ook alle doorvoeren in de brandwerende wanden of vloeren voldoende brandwerend worden afgedicht. De meterkasten in de trappenhuizen dienen 60 minuten brandwerend gescheiden te worden van de trappenhuizen zelf. Een aandachtspunt is de ventilatie van de meterkast. Ventilatieopeningen in de deuren van de meterkasten moeten worden voorzien van een bij brand opschuimend rooster. Alle brandwerende deuren, met uitzondering van de woningvoordeuren, moeten zelfsluitend worden uitgevoerd. De aansluitingen van alle brandwerende constructiedelen dienen uitgevoerd te worden volgens de attesten van de fabrikant. Belangrijk is dat ook alle doorvoeren in de brandwerende wanden of vloeren in ten minste dezelfde brandwerendheid worden afgedicht als van de wand of vloer. De brandwerende doorvoeren (en brandkleppen) dienen uitgevoerd te worden volgens SBR 809 (uitgave 2014). 3.3 Eisen aan brandscheidingen Een brandscheiding is voldoende brandwerend, indien deze scheiding gedurende de in het Bouwbesluit gestelde tijd voldoende brandwerend is conform de NEN De brandwerendheid van een scheiding wordt bepaald aan de hand van verschillende criteria. Afhankelijk van het type brandscheiding zijn één of meerdere criteria van toepassing. De criteria zijn: - bezwijken (R) - vlamdichtheid (E) - isolatie (I) - warmtestraling (W) Aan welke criteria in een situatie moet worden voldaan is vastgelegd in de NEN In tabel 1 is aangegeven welke eisen worden gesteld aan de in de geprojecteerde situatie aanwezige brandscheidingen. Tabel 1 Vereiste brandwerendheidcriteria voor de brandscheidingen in de geprojecteerde situatie. Type brandscheiding Tussen (beschermde sub)brandcompartimenten en (extra) beschermde vluchtroutes Dit betreft: scheidingen tussen de bergingen, garage en commerciële ruimtes en de trappenhuizen; tussen woningen en gemeenschappelijke verkeersruimtes. Tussen brandcompartimenten onderling Dit betreft: woningscheidende wanden en vloeren; scheidingen tussen brandcompartimenten op de begane grond. Vereist criterium (R)EW + (R)EI15 (R)EI R045826aa ml versie 01_ december

7 Type brandscheiding Brandscheidingen in (extra) beschermde vluchtroutes in de vluchtrichting Dit betreft: tussen de vluchtgangen, sluizen en de trappenhuizen. Delen van een scheidingsconstructie boven een verhoogd plafond of onder een verhoogde vloer (inclusief doorvoeren). Alle doorvoeren, naden, schachtwanden en schachtvloeren met een brandwerende functie. Vereist criterium (R)E (R)EI EI De weerstand tegen bezwijken (R) geldt alleen indien de scheiding belastingen moet dragen. Voor brandwerende puien en deurconstructies tussen brandcompartimenten onderling en tussen brandcompartimenten en extra beschermde vluchtroutes gelden afwijkende regels. Deze regels zijn weergegeven in tabel 2. Tabel 2 Vereiste brandwerendheidcriteria voor beweegbare en beglaasde constructies in de geprojecteerde situatie. Type brandscheiding Voor deurconstructies (inclusief zij- en bovenlichten) Deurconstructies met een breedte van meer dan 6 m Glaspanelen in zijlichten met een breedte van meer dan 1,5 m Ramen en puien zonder deuren in brandscheidingen Vereist criterium EW EI Eis gelijk aan eis wand Eis gelijk aan eis wand 3.4 Brandoverslag Voor maatgevende verticale en horizontale brandoverslagtrajecten is aan de hand van berekeningen volgens de NEN 6068 gecontroleerd of aan de eisen van het Bouwbesluit wordt voldaan. Hierbij is getoetst aan een wbdbo van ten minste 60 minuten. De resultaten en uitgangspunten zijn aangegeven in bijlage II. Uit de berekeningen volgt dat er zonder aanvullende voorzieningen niet overal aan de gestelde eis wordt voldaan. Om wel te voldoen moeten de ramen en puien, zoals weergegeven in bijlage I, ten minste 30 minuten brandwerend uitgevoerd. De benodigde richting van de brandwerendheid is in de figuren weergegeven. Ook gelden de volgende voorwaarden: - Alle gesloten geveldelen dienen een brandwerendheid van ten minste 30 minuten te hebben. Met de geprojecteerde opbouw van de gevel wordt hieraan voldaan. - De brandwerendheid van de geprojecteerde betonnen balkons en galerijen dient ten minste 30 minuten te bedragen. - Daken ter plaatse van een opgaande gevel dienen over een diepte van 10 meter - gemeten loodrecht uit de opgaande gevel - ten minste 30 minuten brandwerend te worden uitgevoerd. Met de betonnen daken wordt hieraan voldaan. R045826aa ml versie 01_ december

8 3.5 Algemeen Voor de aansluitingen van constructiedelen op brandwerende scheidingswanden en -vloeren wordt verwezen naar de betreffende attesten. Voor brandwerende deuren en daglichtopeningen wordt verwezen naar de betreffende testrapporten van de fabrikant. R045826aa ml versie 01_ december

9 4 Subbrandcompartimenten en vluchten 4.1 Vluchten binnen de subbrandcompartimenten Woningen Elke woning is een beschermd subbrandcompartiment. Met de geprojecteerde brandwerende scheidingen wordt voldaan aan de wbdbo-eisen tussen subbrandcompartimenten. De gecorrigeerde loopafstand vanaf elk punt in de woning tot de uitgang van de woningen mag ten hoogste 30 m bedragen. Hier wordt ruimschoots aan voldaan. Commerciële ruimtes Een brandcompartiment moet worden ingedeeld in één of meerdere subbrandcompartimenten. De maximaal toegestane afmetingen van het subbrandcompartiment worden bepaald door de maximaal toegestane loopafstanden van de vluchtroutes. Deze eisen zijn als volgt. - De gecorrigeerde loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en een uitgang van het subbrandcompartiment waarin dit gebruiksgebied ligt, mag niet groter zijn dan 30 m. - Bij het bepalen van de gecorrigeerde loopafstand worden niet-dragende constructieonderdelen buiten beschouwing gelaten. Daarnaast wordt de loopafstand voor zover deze door een verblijfsgebied voert met een factor 1,5 vermenigvuldigd. - Indien het gebruiksgebied niet nader wordt ingedeeld of als reeds sprake is van een indeling in verblijfsruimten, kan worden uitgegaan van de werkelijke loopafstand in plaats van de gecorrigeerde loopafstand. Deze mag dan eveneens niet groter zijn dan 30 m. - Het hoogteverschil tussen een voor personen bestemde vloer in een subbrandcompartiment en de uitgang van het subbrandcompartiment mag op de vluchtroute niet groter zijn dan 4 m. Indien de bezetting minder bedraagt dan 1 persoon per 30 m 2, zoals in de garage en in de bergingen, mag uit worden gegaan van loopafstanden van 60 meter. Met de vluchtroutes in het gebouw wordt voldaan aan de bovenstaande eisen. Er is geen nadere indeling in subbrandcompartimenten noodzakelijk. 4.2 Vluchten vanuit de woningen Vanuit de woningen kan overal in twee richtingen naar een trappenhuis worden gevlucht, zonder langs een andere woning te hoeven vluchten. Twee vluchtroutes voeren via de (besloten) trappenhuizen direct naar de openbare weg. Een derde vluchtroute voert via niet besloten trappen langs de galerijen naar de tuin. Vanuit de tuin moet naar de openbare weg gevlucht kunnen worden, zonder dat gebruik gemaakt hoeft te worden van een sleutel. Het hoogteverschil in de trappenhuizen van de toren en het middendeel bedraagt minder dan 20 meter. Er zijn dan ook geen sluizen voor de trappen noodzakelijk. R045826aa ml versie 01_ december

10 4.3 Vluchten vanuit de commerciële ruimtes, bergingen en stallingsgarage Vanuit de bergingen en de garage kan via één route direct naar de openbare weg worden gevlucht. Dit is gezien de beperkte bezetting die in dit gebied te verwachten is toegestaan. Vanuit de commerciële ruimtes wordt direct naar de openbare weg gevlucht. De deuren draaien tegen de vluchtrichting in. Dit is toegestaan aangezien er niet meer dan 37 personen op elke deur zijn aangewezen. 4.4 Opvang en doorstroomcapaciteit De opvang- en doorstroomcapaciteit van de commerciële ruimtes is berekend aan de hand van de eisen en uitgangspunten van de regeling Bouwbesluit Voor de opvang- en doorstroomcapaciteit gelden de volgende eisen: 1. Alle aanwezigen moeten binnen een minuut het subbrandcompartiment waarin zij zich bevinden kunnen verlaten en een veilige plek kunnen bereiken (achter een brandscheiding of buiten). 2. De trappen en (buiten)deuren moeten voldoende breed zijn om het totale gebouw binnen 15 minuten te ontruimen (doorstroomcapaciteit). In de situatie draaien de deuren in de gevel tegen de vluchtrichting in. Dit is toegestaan mits er niet meer dan 37 personen op elke deur zijn aangewezen. In tabel 4.1 is de maximale bezetting van de commerciële ruimtes weergegeven. Tabel 4.1 Bezetting ruimtes en capaciteit vluchtroutes Ruimte Aantal deuren Capaciteit per deur Capaciteit vluchtroutes Maximale bezetting Ruimte tussen as A en D 3 deuren 37 personen/min 111 personen 111 personen Ruimte tussen as F en L 5 deuren 37 personen/min 185 personen 185 personen Met de bovengenoemde bezettingen zijn de commerciële ruimtes binnen 1 minuut te ontruimen, waarmee wordt voldaan aan de gestelde eisen. 4.5 Breedte vluchtroutes De breedte van alle vluchtwegen bedraagt ten minste 0,85 m. De besloten hoofdtrappen hebben alle een breedte van 1,2 m. De buitentrap langs de galerijen heeft een breedte van 0,9 m. Hiermee wordt aan de eisen voor het vluchten voldaan. 4.6 Alle functies Deuren waardoor vluchtroutes voeren, moeten een minimale hoogte van ten minste 2,3 meter bezitten. R045826aa ml versie 01_ december

11 Alle deuren waardoor gevlucht wordt, dienen in geval van brand (en andere calamiteiten) zonder sleutels geopend te kunnen worden. R045826aa ml versie 01_ december

12 5 Installaties 5.1 Brandmeldinstallatie Vooralsnog wordt uitgegaan dat er in de nieuwbouw zorgclusterwoningen komen voor zorg op afroep. In dit geval is een brandmeldinstallatie met gedeeltelijke bewaking nodig volgens de NEN Op de brandmeldinstallatie moet een ontruimingsalarminstallatie volgens de NEN 2575 worden aangesloten. De installatie hoeft niet te voorzien te zijn van een certificaat en doormelding naar de brandweer is ook niet noodzakelijk. Indien 24-uurs zorg in de appartementen wordt toegepast, dan is een certificaat en doormelding naar de brandweer wel noodzakelijk. 5.2 Brandweerlift en droge blusleiding In het pand zijn geen vloeren hoger dan 20 meter aanwezig. Conform het Bouwbesluit zijn een brandweerlift en een droge blusleiding dan ook niet noodzakelijk. 5.3 Brandslanghaspels en overige blusvoorzieningen Haspels De commerciële ruimtes moeten worden voorzien van brandslanghaspels. De haspels moeten zodanig worden gepositioneerd dat de gecorrigeerde loopafstand tussen een brandslanghaspel en ieder punt van een vloer niet groter is dan de slanglengte +5 meter. De brandslanghaspel ligt niet in een ruimte met een trap waarover een beschermde vluchtroute voert. De slanglengte van de brandslanghaspels mag niet groter zijn dan 30 meter. De haspels hebben verder een statische druk van niet minder dan 100 kpa en een capaciteit van 1,3 m 3 /h bij gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels die zijn aangesloten op dezelfde drinkwatervoorziening. Losse blusmiddelen In de garage en het bergingsgebied zijn geen brandslanghaspels vereist. Wel moet in het bergingsgebied en in de garage overal binnen 30 meter een brandblusser aanwezig zijn. 5.4 Vluchtrouteaanduiding en noodverlichting Een ruimte waardoor een verkeersroute voert of een ruimte voor meer dan 50 personen (commerciële ruimtes) dienen voorzien te worden van vluchtrouteaanduiding, die voldoet aan NEN 3011 en aan de zichtbaarheidseisen van NEN-EN In de commerciële ruimtes zijn meer dan 75 personen aanwezig. Deze dienen voorzien te worden van noodverlichting. Geadviseerd wordt om ook de besloten trappenhuizen te voorzien van R045826aa ml versie 01_ december

13 noodverlichting. Voor noodverlichting geldt dat deze moet zijn voorzien van een stroomvoorziening die binnen 15 seconde na het wegvallen van de netspanning gedurende 60 minuten de vloer met 1 lux verlicht. R045826aa ml versie 01_ december

14 6 Overige aspecten 6.1 Brandwerendheid met betrekking tot bezwijken De bouwconstructie van het totale gebouw moet een brandwerendheid met betrekking tot bezwijken hebben van ten minste 90 minuten. Vloeren waarover vluchtroutes voeren en die bij bezwijken niet leiden tot voortschrijdende instorting bij de aangrenzende brandcompartimenten, moeten een brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van ten minste 30 minuten bezitten. Alle constructies waarvoor eisen aan de weerstand tegen branddoorslag zijn gesteld, dienen ten minste dezelfde brandwerendheid met betrekking tot bezwijken te hebben. Er wordt van uitgegaan dat de constructeur de benodigde voorzieningen bepaalt waarmee aan de gestelde eisen voor de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken kan worden voldaan. 6.2 Materiaalgebruik Alle afwerkingen van bouwmaterialen moeten voldoen aan de volgende eisen: a. Algemeen: - brandvoortplanting bepaald conform NEN-EN brandklasse D of beter; - vloeren en tredevlakken bepaald conform NEN-EN brandklasse Dfl of beter; - vloeren en tredevlakken in een besloten ruimte bepaald conform NEN-EN rookklasse s1fl, of beter; - rookproductie in een besloten ruimte conform NEN-EN NEN rookklasse s2 of beter. Hierop is een uitzondering toegestaan voor ten hoogste 5% van de totale oppervlakte. b. Aanvullend hierop geldt voor alle extra beschermde vluchtroutes (vluchttrappenhuizen, gemeenschappelijke gangen): - brandklasse B of beter, bepaald conform NEN-EN ; - vloeren en tredevlakken brandklasse Cfl, bepaald conform NEN-EN Hierop is een uitzondering toegestaan voor ten hoogste 5% van de totale oppervlakte. c. Alle gesloten buitengeveloppervlakken: - brandvoortplanting conform NEN-EN brandklasse B of beter. Deuren, ramen, kozijnen en daarmee vergelijkbare constructieonderdelen conform NEN-EN brandklasse D of beter. Met steenachtige materialen wordt voldaan aan de eisen a, b, en c. d. alle schachten aan de binnenzijde conform NEN-EN brandklasse A2 of beter; e. rookafvoeren moeten brandveilig zijn conform NEN 6062, waarbij de materialen waarin een temperatuur van ten minste 90 C kan worden bereikt, onbrandbaar moeten zijn conform NEN 6064; f. dak niet brandgevaarlijk conform NEN R045826aa ml versie 01_ december

15 Met de geprojecteerde materialen kan aan de eisen worden voldaan. Voor specifieke materialen, die niet op tekeningen zijn aangegeven, wordt verwezen naar de testrapporten van de fabrikant. Geadviseerd wordt om alle materiaaleisen in het bestek op te nemen. 6.3 Bereikbaarheid brandweer Ter plaatse van de trappenhuizen kan de brandweer voor de deur op de openbare weg parkeren. Binnen 40 meter dient een hydrant aanwezig te zijn. LBP SIGHT BV ing. M.R. (Merijn) Leurink ir. B. (Bram) Kersten R045826aa ml versie 01_ december

16 Bijlage I Benodigde brandwerende scheidingen R045826aa ml versie 01_ december 2015

17

18

19

20 Bijlage II Uitgangspunten en resultaten brandoverslagberekening R045826aa ml versie 01_ december 2015

21 Uitgangspunten en resultaten brandoverslagberekening Gestelde eisen De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) tussen de verschillende brandcompartimenten van het gebouw moet op grond van het Bouwbesluit 2012 ten minste 60 minuten bedragen. Dit geldt ook voor de wbdbo van brandcompartimenten naar extra beschermde vluchtroutes. Voor brandoverslag komt de gestelde eis erop neer dat, wanneer er brand heerst in een bepaald brandcompartiment, ter plaatse van de gevelopeningen in een ander brandcompartiment de warmtestraling niet zo hoog mag oplopen dat brandbare materialen achter de opening kunnen worden ontstoken. Om aan te tonen dat de weerstand tegen brandoverslag (wbo) voldoende hoog is, moet voor het meest bestraalde punt gelden dat de stralingsflux kleiner is dan 15 kw/m 2. Het meest bestraalde punt is bepaald door verschillende observatiepunten te berekenen en de stralingsfluxen met elkaar te vergelijken. Uitgangspunten berekeningen De weerstand tegen brandoverslag is bepaald conform NEN 6068:2011. Hiervoor is gebruik gemaakt van het computerprogramma Pintegraal, versie V44.a7. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de volgende maatgevende brandoverslagtrajecten van het project: 1. vanuit de commerciële ruimte tussen as A en D naar de bovengelegen bouwlaag; 2. vanuit de commerciële ruimte tussen as A en D naar de bestaande bebouwing; 3. vanuit de commerciële ruimte tussen as F en L naar de bovengelegen bouwlaag; 4. vanuit de stallingsgarage en bergingen naar de bovengelegen bouwlaag; 5. vanuit een standaard appartement naar de bovengelegen bouwlaag; 6. vanuit een standaard appartement naar het trappenhuis (extra beschermde vluchtroute). In de figuren II.1 t/m II.2 is de invoer van de beschouwde brandruimten in het rekenprogramma weergegeven. De puien/kozijnen en deuren in de buitengevels zijn als gevelopeningen beschouwd. Voor gevelopeningen geldt dat deze een brandwerendheid (op het criterium vlamdichtheid) van minder dan 5 minuten dienen te bezitten. Hier wordt bij gebruik van normaal (float)glas aan voldaan. Ter plaatse van opgaande gevels dient het dak (inclusief onderliggende draagconstructie) 30 minuten brandwerend uitgevoerd te worden Aangezien in de geprojecteerde situatie de hoogste vloer lager ligt dan 20 meter boven het aansluitend terrein, is met de gereduceerde rekenmethode van NEN 6068 gerekend. Resultaten In tabel II.1 is de maximaal berekende stralingsflux voor de verschillende trajecten weergegeven, nog zonder brandwerende voorzieningen. R045826aa ml versie 01_ december 2015

22 Tabel II.1 Maximaal berekende stralingsflux voor de verschillende trajecten; alleen de rekenpunten waar de stralingsflux het hoogste is, zijn gegeven (maatgevende trajecten). Traject Brandcompartiment waar in het rekenprogramma de brand wordt verondersteld vanuit de commerciële ruimte tussen as A en D naar de bovengelegen bouwlaag vanuit de commerciële ruimte tussen as A en D naar de bestaande bebouwing vanuit de commerciële ruimte tussen as F en L naar de bovengelegen bouwlaag vanuit de stallingsgarage en bergingen naar de bovengelegen bouwlaag vanuit een standaard appartement naar de bovengelegen bouwlaag vanuit een standaard appartement naar het trappenhuis (extra beschermde vluchtroute) Rekenpunt Berekening brandwerende maatregelen Maximaal berekende stralingsflux [kw/m 2 ] Rekenrichting Voldoet 4 5,5 Verticaal ja 6 7,7 horizontaal ja 9 6,3 Verticaal ja 16 24,6 Verticaal nee 19 6,9 Verticaal ja 20 25,9 horizontaal nee Uit de berekening volgt dat niet overal aan de gestelde wbo-eisen wordt voldaan. Om wel te voldoen moeten de ramen en puien (beglazing en kozijnen), zoals weergegeven in bijlage I, ten minste 30 minuten brandwerende worden uitgevoerd. De brandwerendheid moet uit worden gevoerd in de richting die is aangegeven in de figuren. Met de aangegeven voorzieningen wordt overal aan de gestelde eis voldaan en komen de trajecten die niet voldoen te vervallen. Voor de details en uitwerking van de brandoverslagberekeningen wordt verwezen naar bijlage III. R045826aa ml versie 01_ december 2015

23 Schematisering beoordeelde brandruimten Standaard appartement Garage en bergingen Commerciële ruimte tussen as A en D Commerciële ruimte tussen as F en L Figuur II.1 Voorgevel beoordeelde brandruimten met de rekenpunten (zwarte kegels). Commerciële ruimte tussen as F en L Standaard appartement Garage en bergingen Commerciële ruimte tussen as A en D Figuur II.2 Achtergevel beoordeelde brandruimten met de rekenpunten (zwarte kegels). R045826aa ml versie 01_ december 2015

24 Bijlage III Details brandoverslagberekening R045826aa ml versie 01_ december 2015

25 Details brandoverslagberekening R045826aa ml versie 01_ december 2015

26 R045826aa ml versie 01_ december 2015

27 R045826aa ml versie 01_ december 2015

Uitgangspunten en resultaten brandoverslag berekeningen

Uitgangspunten en resultaten brandoverslag berekeningen Notitie Datum: 23 maart 2016 Project: 96 appartementen Meentwal Uw kenmerk: - Locatie: Nieuwegein Ons kenmerk: V074258aa.00003.akr Betreft: Brandoverslagberekeningen Versie: 01_001 In opdracht van Plegt-Vos

Nadere informatie

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM Brandveiligheid Datum 2 juni 2017 Projectnummer 16015 Project Clubgebouw AFC Status Definitief Fase OMGEVINGSVERGUNNING Opdrachtgever ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus 1269 1000 BG AMSTERDAM

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

Verbouwing WTC Toren I te Amsterdam

Verbouwing WTC Toren I te Amsterdam Verbouwing WTC Toren I te Beoordeling brandveiligheid verbouwing I-toren Opdrachtgever Contactpersoon de heer F. Folkers Kenmerk R044828ad.00001.jv Versie 02_001 Datum 25 februari 2016 Auteur ing. M.R.

Nadere informatie

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck ADVIES Brandveiligheid Opdrachtgever: Ravestein Bouwmanagement B.V. Utrechtsestraatweg 36 3445 AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold Architect: Kolpa Architecten B.V. Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP 08-06-2016 Toets brandveiligheid Toets brandveiligheid van het gebouw ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning Definitief. Schiphol Hotel badhoevedorp T O E T S B R A

Nadere informatie

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa Adviesbureau VanderWeele Installatietechniek en Bouwfysica Brandveiligheid Marinegebouw 6 te Amsterdam Datum: eferentie: apport: 19 maart 2015, rev. 15 september 2015 2015106 309 J.P. van der Weele / S.

Nadere informatie

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer G 18007-5-RA-001 d.d. 28 februari 2017 AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader

Nadere informatie

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L.

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2161296 Datum: 16-12-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Tom Jonker Architectuur & Stedebouw

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

KOZ Aleyda van Raephorst te Rotterdam Aanvraag omgevingsvergunning -brandveiligheid

KOZ Aleyda van Raephorst te Rotterdam Aanvraag omgevingsvergunning -brandveiligheid KOZ Aleyda van Raephorst te Rotterdam Aanvraag omgevingsvergunning -brandveiligheid Opdrachtgever Gemeentewerken Rotterdam Contactpersoon de heer M. Kottman (Stevens Van Dijck BV) Kenmerk R044904aa.00004.akr

Nadere informatie

Toetsing brandpreventie

Toetsing brandpreventie Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-2-2017 Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Toetsing brandpreventie

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

Nadere informatie

Sportcentrum aan de Zwanensingel 9 te Vlaardingen. Rapportage brandoverslag. Rapportnr: Datum: Versie: 3 Contactpersoon: L.

Sportcentrum aan de Zwanensingel 9 te Vlaardingen. Rapportage brandoverslag. Rapportnr: Datum: Versie: 3 Contactpersoon: L. Sportcentrum aan de Zwanensingel 9 te Vlaardingen Rapportage brandoverslag Rapportnr: 2161161 Datum: 15-11-2016 Versie: 3 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting Ten behoeve van de verbouwing van een sportcentrum

Nadere informatie

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 vereist kwaliteitsniveau... 2 3 inhoudelijke toets... 4 3.1 indeling in brandcompartimenten en WBDBO... 4 3.2 vluchtroutes en indeling in subbrandcompartimenten... 5 3.3 brandwerendheid

Nadere informatie

Bouwplan locatie Enthoven Bennebroekerweg 880 te Zwaanshoek. Rapportage brandoverslag

Bouwplan locatie Enthoven Bennebroekerweg 880 te Zwaanshoek. Rapportage brandoverslag Bouwplan locatie Enthoven Bennebroekerweg 880 te Zwaanshoek Rapportage brandoverslag Rapportnr: 2161354 Datum: 06-01-2017 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol [Klik hier en typ project] Bouwbesluittoetsingen

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Opdrachtgever: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V. t.a.v. de heer R. Noordijk Tielerweg 19 4191 NE GELDERMALSEN Tel.

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie

Huisvesting Nextechnician - Brandveiligheid in Amsterdam

Huisvesting Nextechnician - Brandveiligheid in Amsterdam Huisvesting Nextechnician - Brandveiligheid in Amsterdam Brandveiligheid ROC Amsterdam Opdrachtgever ICS adviseurs Amsterdam Contactpersoon de heer D. Bouwer Kenmerk R074289ac.00001.bm Versie 01_001 Datum

Nadere informatie

1 Inleiding Algemeen Doel Uitgangspunten Computermodel 5 2 NEN

1 Inleiding Algemeen Doel Uitgangspunten Computermodel 5 2 NEN Rapport nr. 3091-01-01A 11 maart 2014 Zorgwoningen Jacob Catssingel, Breda Inhoud Pagina 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Doel 4 1.3 Uitgangspunten 5 1.4 Computermodel 5 2 NEN 6068 6 2.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp 2015,

Nadere informatie

1 Inleiding In opdracht van Stevenshoek Langweer B.V. is door Landstra bureau voor bouwfysica een brandoverslagonderzoek verricht voor het horeca en a

1 Inleiding In opdracht van Stevenshoek Langweer B.V. is door Landstra bureau voor bouwfysica een brandoverslagonderzoek verricht voor het horeca en a Horeca en appartementen Stevenshoek te Langweer Brandoverslag 212017n04 d.d. 31 maart 2015 Opdrachtgever: Stevenshoek Langweer B.V. p/a Ter Huivra 16 8501 GZ Joure Contactpersoon: de heer T. Wallendal

Nadere informatie

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Biomassacentrale Ooms Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2160714 Datum: 10-06-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Kodi B.V. is door S&W Consultancy een brandtoetsing gemaakt

Nadere informatie

Rapportage BRANDO2: bepaling van de weerstand tegen brandoverslag conform NEN 6068:2008+C1:2011

Rapportage BRANDO2: bepaling van de weerstand tegen brandoverslag conform NEN 6068:2008+C1:2011 Rapportage BRANDO2: bepaling van de weerstand tegen brandoverslag conform NEN 6068:2008+C1:2011 1. Gegevens Omschrijving: basis Gebruikte normversie: NEN 6068:2008+C1:2011 Rekenhart versie: 2.0 2. Doel

Nadere informatie

Nieuwbouw torens en renovatie het Atrium te Amsterdam

Nieuwbouw torens en renovatie het Atrium te Amsterdam Nieuwbouw torens en renovatie het Atrium te Amsterdam Beoordeling Bouwbesluit 2012: daglichttoetreding Opdrachtgever G&S Vastgoed BV Contactpersoon de heer ir. R.A. Schenk Kenmerk R032529af.00010.cs Versie

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks / D. Machielsen Datum/versie: 16 augustus 2016, versie 02D Betreft: Club Sportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling

Nadere informatie

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld)

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld) Het onderzochte gebouw moet volgens Bouwbesluit Artikel 6.20 worden voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie met niet-automatische bewaking zonder doormelding naar de brandweer. Dit houdt

Nadere informatie

Duinhotel Tien Torens Duinweg 36 te Zoutelande

Duinhotel Tien Torens Duinweg 36 te Zoutelande Duinhotel Tien Torens Duinweg 36 te Zoutelande Rapportage Brandoverslag Veiligheidsregio Zeeland Akkoord inclusief aanbeveling op pag 19 M. Janse 15-07-2014 Duinhotel Tien Torens Duinweg 36 te Zoutelande

Nadere informatie

RBG. Rapport r01 Appartementen Blok 13A IJburg te Amsterdam. Brandoverslag onderzoek ADVIESBUREAU VOOR. 't Holland 59.

RBG. Rapport r01 Appartementen Blok 13A IJburg te Amsterdam. Brandoverslag onderzoek ADVIESBUREAU VOOR. 't Holland 59. RBG ADVIESBUREAU VOOR B R A N D V E I L I G H E I D 't Holland 59 Rapport 117094r01 Appartementen Blok 13A IJburg te Amsterdam 6921 GX Duiven T (0316) 844 080 E info@rbg bv.nl I www.rbg bv.nl Brandoverslag

Nadere informatie

Wood & Style - Trekkershut. Rapportage Brandoverslag

Wood & Style - Trekkershut. Rapportage Brandoverslag Wood & Style - Trekkershut Rapportage Brandoverslag Wood & Style Trekkershut Rapportage Brandoverslag Opgesteld door: Datum: 10 januari 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130116 Postbus 5185 Versie: 1 4380

Nadere informatie

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage Brandoverslag

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage Brandoverslag Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage Brandoverslag Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage Brandoverslag Opgesteld door: Datum: 14-12-2015 S&W Consultancy Rapportnr: 2150819 Postbus

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012 MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks Datum/versie: 30 juni 2016, versie 02a Betreft: Clubsportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling brandveiligheid Projectnr:

Nadere informatie

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Opgesteld door: Datum: 28-7-2015 S&W Consultancy Rapportnr: 2150819 Postbus

Nadere informatie

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Indelen met verstand van zaken kan kosten besparen Ing. Adriaan de Jong 25 april 2012 Kennismaking Adriaan de Jong Nieman Raadgevende Ingenieurs Eindhoven Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Wat is een veiligheidstrappenhuis?

Wat is een veiligheidstrappenhuis? Wat is een veiligheidstrappenhuis? Probleem Het benoemen en hanteren van een veiligheidstrappenhuis en aan de hand van het Bouwbesluit bepalen welke eisen er van toepassing zijn op zo n trappenhuis. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

De procesruimtes zijn beschouwd als industriefunctie. De kantoren zijn beschouwd als kantoorfunctie.

De procesruimtes zijn beschouwd als industriefunctie. De kantoren zijn beschouwd als kantoorfunctie. Notitie Datum: 13 juli 2017 Project: Spronck gebouw BBIO Uw kenmerk: - Locatie: Bilthoven Ons kenmerk: V056082ac.00001.ml Betreft: Brandveiligheidsconcept Versie: 01_001 In opdracht van PHF Services BV,

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies. Stadhuis Maastricht

Brandveiligheidsadvies. Stadhuis Maastricht Brandveiligheidsadvies Stadhuis Maastricht Opdrachtgever: Gemeente Maastricht Dhr. K. Hermkens Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Betreft: Projectnummer: Brandveiligheidsadvies Stadhuis 16-073 LG Document

Nadere informatie

Checklist woonfunctie

Checklist woonfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

project: Uitbreiding varkensstal Bankers-Derikx V.O.F. te Deurne opdrachtgever: Bergs Advies B.V. te Heythuysen document: Brandveiligheid

project: Uitbreiding varkensstal Bankers-Derikx V.O.F. te Deurne opdrachtgever: Bergs Advies B.V. te Heythuysen document: Brandveiligheid project: Uitbreiding varkensstal Bankers-Derikx V.O.F. te Deurne opdrachtgever: Bergs Advies B.V. te Heythuysen document: Brandveiligheid kenmerk: 6236N01a datum: 5 augustus 2016 projectleider: Ing. Arnold

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Opdrachtgever: Trottoir Participaties B.V. Loet 2 1911 BR UITGEEST Contactpersoon: de heer M. Dekker MD Bouwadvies

Nadere informatie

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam Rapport Brandveiligheid transformatie Kapershoekseweg 24 te Hoogvliet - Rotterdam Projectnummer : 161003 Documentnummer : R-02 Versie : Rev. 1 Opgesteld door : A. van Wijngaarden Flameteq Brandpreventie

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoor Bon Holding

Nieuwbouw kantoor Bon Holding W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 Nieuwbouw kantoor Bon Holding BRANDPREVENTIE

Nadere informatie

Checklist bijeenkomstfunctie

Checklist bijeenkomstfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau

croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau D161020668 D161020668 Projectnummer 9871.001 Herbouw cafetaria De Notenhout O.C. Huismanstraat te Nijmegen Documentnummer 230-1-001 versie 2 Brandoverslag berekening

Nadere informatie

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID Bedrijfsgebouw Erfstraat 2a Uden Opdrachtgever: M.A.M. van Lanen Strikseweg 5 5406 PS UDEN Opmaak datum: 5 januari 2017/ 11-01-2017 Documentnummer: Status: Definitief

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkelpand te Duiven Opdrachtgever: Bouwontwikkeling Jongen bv Europalaan 26 6199 AB Maastricht-Airport T 043-387 39 00 E info@bouwbedrijvenjongen.nl Betreft: Brandveiligheidsadvies

Nadere informatie

NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS

NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies School met sporthal IJmuiden Opdrachtgever: Pellikaan Bouwbedrijf bv Postbus 551 5000 AN Tilburg Projectnummer: school met sporthal te IJmuiden 106 13 MA BV Document datum: 11 september 2013 Adviseur:

Nadere informatie

Seniorenappartementen Graafdijk Oost. Rapportage Brandoverslag

Seniorenappartementen Graafdijk Oost. Rapportage Brandoverslag Seniorenappartementen Graafdijk Oost Rapportage Brandoverslag Seniorenappartementen Graafdijk Oost Rapportage Brandoverslag Opgesteld door: Datum: 25-02-2016 S&W Consultancy Rapportnr: 2150921 Postbus

Nadere informatie

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum: rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:31 03 2015 Buro Toetz Postbus 230, 4460 AE Goes burotoetz@zeelandnet.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Projectgegevens

Nadere informatie

Schiphol The Base. Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B

Schiphol The Base. Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B Schiphol The Base Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B Toetsing ontwerp met betrekking tot brandveiligheid ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer GM

Nadere informatie

Grondgebondenwoningen Churchillpark te Leiden=

Grondgebondenwoningen Churchillpark te Leiden= N fåäéáçáåö fåçéçê~åüíî~å^íéäáéê_çìïâìåçéoçííéêç~ãiòáàåçççêãç_áìëåçåëìäíäê~åççîéêëä~öäéj êéâéåáåöéåìáíöéîçéêçîççêçéééåöéòáåëïçåáåöéåî~åüéíéêçàéåí`üìêåüáääé~êâíéiéáçéåk aéäéêéâéåáåöéåòáàåìáíöéîçéêççãíéäéé~äéåçñéêêáëáåççéäê~åççîéêëä~ö~~åïéòáöáë

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning

Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning datum 23 december 2015 project St. Craenenborghgroep/brand/De vestiging Den Haag Craenenborgh, Bleiswijk uw kenmerk - betreft Toetsing bouwbesluit

Nadere informatie

Ambulance Zorg Limburd Noord is voornemens een nieuwe ambulancepost in Weert in te realiseren.

Ambulance Zorg Limburd Noord is voornemens een nieuwe ambulancepost in Weert in te realiseren. Memo Opdrachtgever Projectnummer : Ambulance Zorg Limburg Noord : 17-163 RG Betreft : brandveiligheidsadvies Ambulancepost Weert Behandeld door : Roel Geys 1. Inleiding Ambulance Zorg Limburd Noord is

Nadere informatie

OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID

OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID Rapport: Toetsing Brandveiligheid; Bouwbesluit 2012 Rapportnummer: 2015-116-1 Datum: 27 november 2015 Auteur:

Nadere informatie

Toetskader Als toetskader geldt het Bouwbesluit De brandoverslagberekeningen zijn uitgevoerd volgens NEN 6068:2008/C1:2011 met het rekenprogramm

Toetskader Als toetskader geldt het Bouwbesluit De brandoverslagberekeningen zijn uitgevoerd volgens NEN 6068:2008/C1:2011 met het rekenprogramm NOTITIE BRANDOVERSLAG Aan : IAA Architecten B.V. T.a.v. : de heer H.A. Kokkeler Referentie : Nz130143aaA1.sbr Behandeld door : Vestiging Zwolle / mw. ing. S. Brandenburg Datum : 8 mei 2013 Gewijzigd :

Nadere informatie

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c datum: 9 september 2016 projectleider: W. van Elst opgesteld

Nadere informatie

Zaanstreek-Waterland Zaanstad

Zaanstreek-Waterland Zaanstad Zaanstreek-Waterland Zaanstad Sector Voorbereidende Brandweerzorg, Afdeling Proactie en Bouwvergunningen Postadres: Postbus 150, 1500 ED Zaandam Bezoekadres: Prins Bernhardplein 112, 1508 XB Zaandam Tel:

Nadere informatie

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Gebruikte documenten bij het opstellen van dit rapport... 4 1.4 Uitgangspunten bij het opstellen van dit rapport... 4

Nadere informatie

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid Beleid bestaande bouw - beleidspakket Kwaliteit brandveiligheid 1 Voorwoord In dit rapport zijn de door het gemeentebestuur vastgestelde pakketten met de brandveiligheidseisen voor bestaande gebouwen weergegeven.

Nadere informatie

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid project adres projectnr. betreft document datum Verbouwen kantoor tot appartement Rapenburg 34, 2311 EX Leiden 7053/184L17 Brandveiligheid 184L17_R01.170524 24 mei 2017 Rapenburg 34 Quickscan Definitief

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

Bijlage 1 Tekeningen brandcompartimentering

Bijlage 1 Tekeningen brandcompartimentering NOTITIE OPVANG- EN DOORSTROOMCAPACITEIT Aan : dhr. Rinse van den Ouweelen T.a.v. : Verwey Vastgoed Management Referentie : N150008AB Behandeld door : Vestiging Utrecht / Norddin Boutkabout Datum : 11 november

Nadere informatie

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Brandveiligheidsrapportage - Pastorie Omgevingsvergunning Project: Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Kenmerk: Datum: 29-10-2014 Brandweer Midden en West Brabant Programma

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam

Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam werknummer 813.307.00 datum versie 24 november 2015 editie 2. wijzigingsdatum 1-2-2016 opdrachtgever VORM Architect van aken architecten INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid

Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid T.P.M. van Dartel Stu. nr.: 0720444 5658 EB Eindhoven Tel. 06 523 23 543 E t.p.m.v.dartel@student.tue.nl 07-03-2014 Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid Popcentrum MIO betreft een popcentrum op

Nadere informatie

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Opgesteld door: Datum: 6-3-2015 S&W Consultancy Rapportnr:

Nadere informatie

project: UTC, Schipholweg 343 te Badhoevedorp - Kantoorgebouw

project: UTC, Schipholweg 343 te Badhoevedorp - Kantoorgebouw project: UTC, Schipholweg 343 te Badhoevedorp - Kantoorgebouw opdrachtgever: Tétris Turnkey Solutions B.V. te Amsterdam document: Beoordeling doorstroomcapaciteit vluchtroutes kenmerk: 6020N01a datum:

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief 1: Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : De Nederlandse regelgeving op het gebied van brandveiligheid zit ingewikkeld

Nadere informatie

Beoordeling brandoverslag

Beoordeling brandoverslag ADVIES Beoordeling brandoverslag Opdrachtgever: Ravestein Bouwmanagement B.V. Utrechtsestraatweg 36 3445 AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold Architect: Kolpa Architecten B.V. Strevelsweg 700/406 3083

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE TOETSING

BRANDPREVENTIE TOETSING BRANDPREVENTIE TOETSING 26-4-2016 Project: HERBOUW HISTORISCHE SCHUUR HOLSTRAAT 3 TE HAAREN Architect Naam : Architektenburo Snijders en van Stekelenburg Adres : Stationsstraat 87 Postcode / plaats : 5281

Nadere informatie

ECO/NNECT. Voorstel waarborging brandveiligheid. Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v.

ECO/NNECT. Voorstel waarborging brandveiligheid. Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v. ECO/NNECT Voorstel waarborging brandveiligheid Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v. Het gebouw Eco/nnect binnen de Wijk van Morgen is door Cauberg Huygen (Linda Gelissen) getoetst

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Adviesaanvraag upgrade tweede vluchtmogelijkheid of enkele vluchtroute op galerij Trefwoorden: Verbouw, handhaving, zorgplicht, vluchtroute, beschermde route, enkele

Nadere informatie

project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum

project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 5250N01

Nadere informatie

In dit schrijven is de beoordeling en het gelijkwaardigheidsvoorstel weergegeven.

In dit schrijven is de beoordeling en het gelijkwaardigheidsvoorstel weergegeven. NOTITIE BRANDVEILIGHEIDSONDERZOEK RBG Nummer 116227n01 Datum 8 november 2016 Opdrachtgever Sité Woondiensten Contactpersoon De heer E. Langen Project Woongebouw Zandewierde a/d J.D. Pannenkampweg 17 te

Nadere informatie

ADVIES. Datum: 22 oktober 2014

ADVIES. Datum: 22 oktober 2014 ADVIES Registratienummer: Betreft: Brandwerendheid vluchtroutes woontoren Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, nieuwbouw, gelijkwaardigheid, woongebouw, wbdbo, compartimentering, vluchtroute, : Status: Definitief

Nadere informatie

Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0

Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0 Onderwerp Brandveiligheidsplan nummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0 Status Definitief Datum 24-09-2015 Auteur ir. P.X. Kuijten Versie 1.0 relaties Opdrachtgever Farm Dairy, Lelystad Contactpersoon Roy

Nadere informatie

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink,

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, Bouwbesluit 2003 veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, LBP DGMR ing. E. van den Brink Bouwfysica Brandveiligheid Geveltechniek Industrie en milieu Verkeer en milieu

Nadere informatie

BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " ( )

BRL 2880  Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies  ( ) BRANDWERENDE BEKLEDING, STAALCONSTRUCTIES (attest) BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " (2004-03) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Beoordeling brandoverslag. Instructie. Versie 1.1. Datum 6 januari 2011 Status Definitief

Beoordeling brandoverslag. Instructie. Versie 1.1. Datum 6 januari 2011 Status Definitief Beoordeling brandoverslag Instructie Versie 1.1 Datum 6 januari 2011 Status Definitief Colofon Versie 1.1 T 0800-899 1103 info.infofoon@rgd.minbzk.nl Pagina 3 van 14 Inhoud 1 Inleiding... 7 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

1.4 Veiligheidseisen bij brand. 1.4.1 Bouwbesluit. CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk)

1.4 Veiligheidseisen bij brand. 1.4.1 Bouwbesluit. CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk) CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk) Brand 1 (Brandveiligheid) Door de vervanging van Bouwbesluit 2003 door Bouwbesluit 2012 zijn de veiligheidseisen bij

Nadere informatie

Berekening brandoverslag. Nieuwbouw Gastenhuis aan de Karel Brouwerhof te Leusden

Berekening brandoverslag. Nieuwbouw Gastenhuis aan de Karel Brouwerhof te Leusden Berekening brandoverslag Nieuwbouw Gastenhuis aan de Karel Brouwerhof te Leusden Versiebeheer AIVN16.0040-001 1.0 02-09-2016 Eerste versie R. Dam C.R. Duursema Wijz. Datum Omschrijving Opsteller Paraaf

Nadere informatie

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke wbdbo-eisen gelden tussen woningen in een woongebouw. Oplossingsrichtingen Stappenplan

Nadere informatie

Van der Valk hotel Zuidas Amsterdam

Van der Valk hotel Zuidas Amsterdam 20 februari 2017 Van der Valk hotel Zuidas Amsterdam Brandveiligheidsrapport Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Rapportage Brandveiligheid

Rapportage Brandveiligheid Projectmanager E.J. de Graaf Rapportage Brandveiligheid Middelstegracht 145 t/m 151 8 appartementen hofjeswoningen Brandveiligheid Rookproductie Brand- en Rookcompartimentering Edwin@bouwconsultancydegraaf.nl

Nadere informatie

document: Beoordeling brandoverslag conform NEN6068:2011

document: Beoordeling brandoverslag conform NEN6068:2011 project: Migrantenhuisvesting in de oude melkfabriek te Venray opdrachtgever: Hoex Bouw BV te Oostrum document: Beoordeling brandoverslag conform NEN6068:2011 kenmerk: 6214N02a datum: 13 oktober 2016 projectleider:

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 mei D. Brobbel

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 mei D. Brobbel Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 94204 1090 GE AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E Amsterdam@chri.nl www.chri.nl Notitie 20140549-02 Project: "Masterplan-Faculteit" te Rotterdam

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Brandveiligheidsplan AAS Architecten Nassaukade Beilen

Brandveiligheidsplan AAS Architecten Nassaukade Beilen Brandveiligheidsplan AAS Architecten Nassaukade Beilen Projectnummer: 150381 Colofon Projectnummer: 150381 Versie Datum Bijzonderheden 1.0 26-01-2016-1.1 08-02-2016 Enkele aanpassing n.a.v. correspondentie

Nadere informatie