Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid"

Transcriptie

1 T.P.M. van Dartel Stu. nr.: EB Eindhoven Tel E Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid Popcentrum MIO betreft een popcentrum op het terrein van het voormalige Landbouwbelang te Maastricht. Het complex bestaat uit 3 bouwlagen en zal als nieuwbouw gerealiseerd worden. In opdracht van het de cursus Gebouwveiligheid 7Y320, is voor het betreffende project een brandveiligheidadvies opgesteld. T.P.M. van Dartel ( )

2 inhoudsopgave 1 Inleiding Uitgangspunten Inhoudelijke beoordeling Bijeenkomstfunctie + Kantoorfunctie (sub)brandcompartimentering vluchten Materiaalgebruik Noodverlichting Blusmiddelen Sterkte m.b.t. bezwijken Installaties Algemene aandachtspunten RWA Berekeningen RWA berekening Grote zaal Conclusie Bijlagen

3 1 Inleiding Popcentrum MIO betreft een popcentrum te Maastricht. Het hoofdcomplex bestaat uit 2 bouwlagen en zal als nieuwbouw gerealiseerd worden. In het pand zijn 4 hoofdfaciliteiten ondergebracht, dit zijn de (pop)zalen, het foyer, een restaurant, en de kantoorruimte (bijeenkomst en kantoorfuncties). Het totaaloppervlakte van de begane grond is 4300m2. De verdieping betreft 3100m2. In het pand zijn maximaal 1500 personen tegelijkertijd aanwezig. De zalen worden omsloten door foyers, welke verschillende vluchtmogelijkheden bieden. De grote en de kleine zaal (resp. Noord en Zuidblok) wordt gesplitst door een centraal patio / entree gedeelte, uitgevoerd als gesloten, glazen verbindingsvolume. 1.1 Uitgangspunten - In het gehele complex zijn twee gebruiksfuncties aanwezig: Bijeenkomstfunctie en Kantoorfunctie. Hiervan is het merendeel bijeenkomstfunctie. De kantoorfunctie is op de tweede verdieping van het rechter bouwblok gesitueerd. Het Noordblok (linkerbouwdeel) wordt geheel gezien als bijeenkomstfunctie. - De hoogst gelegen vloer van een verblijfsgebied ligt op ca mm in het Noordblok en op ca 7.450mm in het Zuidblok. De zaal in het noordblok heeft een hoogte van mm, waarin zich een balkon bevindt. - Het pand is ontworpen als bijeenkomstfunctie, het aanschouwen van festivals en muzikanten. - In dit onderzoek is er vanuit gegaan dat het pand enkel door zelfredzame personen bezocht gaat worden. Er zullen geen bejaarden en / of kinderen onder de 4 jaar aanwezig zijn. - Er is geen stookruimte aanwezig. Wel een technische ruimte groter dan 50 m² (364 m²), deze zal zijn eigen brandcompartiment vormen. Een stookruimte is een ruimte waar het opgestelde vermogen meer is dan 130 kw. - Bij het opstellen van dit rapport wordt uitgegaan dat het entreegebied een nietbesloten ruimte is. Een niet-besloten ruimte kan worden gecreëerd middels toepassing van een rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA). Een RWA-installatie kan zowel middels natuurlijke als mechanische ventilatie. - De rapportage is opgesteld op de volgende tekeningen: D0.01 d.d Deze rapportage is een controle op brandveiligheid conform de gestelde eisen in het Bouwbesluit De hoofddraagconstructie is uitgevoerd in staal. 3

4 2 Inhoudelijke beoordeling 2.1 Bijeenkomstfunctie + Kantoorfunctie (sub)brandcompartimentering - In een brandcompartiment waarin een bijeenkomstfunctie ligt, liggen uitsluitend bijeenkomstfuncties. Concreet betekent dit dat alle kantoorfuncties altijd brandtechnisch gescheiden dienen te zijn van de bijeenkomstfuncties (foyer / popzalen / restaurant). De kantoren op de tweede verdieping mogen dus niet samen met een bijeenkomstfunctie in één brandcompartiment liggen. De technische ruimte is per direct een eigen compartiment. - De maximale omvang van een brandcompartiment bedraagt zonder uitzonderingen m². Ieder bouwblok wordt opgesplitst in verschillende compartimenten kleiner dan 1.000m². Dit met uitzondering van de foyer en de grote zaal, omdat deze ruimten op zichzelf deze grootte overschrijden. Voor deze 2 ruimten dient een RWA-berekening of een rapportage Beheersbaarheid van Brand opgesteld te worden. - De glazen entree wordt uitgevoerd als een niet-besloten ruimte. Dit houdt in dat dit middels een RWA-berekening aangetoond dient te worden. - De maximale omvang van een subbrandcompartiment is gelijk aan of kleiner dan de omvang van het brandcompartiment waarin zich deze bevind. - De WBDBO van een brandcompartiment naar een besloten ruimte bedraagt 60 minuten. Dit omdat de permanente vuurlast niet groter is dan 500 MJ/m². - De WBDBO van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte (of anders subbrandcompartiment) bedraagt 60 minuten, omdat de hoogst gelegen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 5 meter boven meetniveau. - De WBDBO van een subbrandcompartiment naar een besloten verkeersruimte bedraagt 30 minuten conform art lid 2. - Constructieonderdelen waarover een brandcompartimentgrens loopt dienen zelfsluitend uitgevoerd te worden. Dit geldt niet voor constructieonderdelen waarover een subbrandcompartimentgrens loopt. De buitengevel daarentegen hoeft nooit voorzien te worden in zelfsluitendheid. - Geadviseerd wordt om brandcompartimentering op de volgende pagina s van figuren 1 en 2 aan te houden. 4

5 figuur 1: (sub)brandcompartimentering begane grond Noord + Zuid blok LEGENDA Brandcompartimentering: = RWA Ruimte. = WBDBO 60 min. = WRD 30 min. 5

6 figuur 2: (sub)brandcompartimentering eerste verdieping Noord + Zuid bok LEGENDA Brandcompartimentering: = RWA Ruimte. = WBDBO 60 min. = WRD 30 min. 6

7 2.1.2 vluchten De loopafstand vanaf de uitgang van een verblijfsruimte tot aan de uitgang van het brandcompartiment bedraagt maximaal 30 meter. Na controle is gebleken dat deze loopafstand overal voldoet. De meest kritieke situatie doet zich voort bij opslagruimte van de kleine zaal, deze situatie is in figuur 3 weergegeven. figuur 3: loopafstand kritieke situatie LEGENDA Loopafstand: 5,1 meter 12,5 meter 4,7 meter + 2,1 meter 24,4 meter 7

8 Men moet altijd de mogelijkheid geboden worden dat er twee kanten op gevlucht kan worden. (art lid 1). Na controle is gebleken dat vanuit iedere ruimte twee kanten op gevlucht kan worden. In figuur 4 zijn deze situaties in beeld gebracht. De situaties zijn voor het Noord en Zuid blok apart in beeld gebracht. figuur 4: vluchtroutes Noordblok Vluchtrouten Grote zaal (Centrale deel in Noordblok) De oppervlakte van de grote zaal toegewezen op de vluchtdeuren bedraagt 776 m 2. In de zaal beneden zijn twee vluchtdoorgangen van 4 m breed en twee vluchtdoorgangen van 2 m breed. Indien de oppervlakte groter is dan 120 m 2 dient het rookcompartiment minimaal twee toegangen te hebben. De gebruiksoppervlakte vermenigvuldigd met 13,75 is de breedte van de minimale totale vrije doorgang in mm. De totale vrije doorgang dient 10,67 m te bedragen. Deze bedraagt echter 12 m waardoor de vluchtdoorgang voldoet. De breedte van elke toegang bedraagt minimaal 0,85 meter. De toegangen liggen minimaal 5 meter van elkaar vandaan. Het balkon heeft een oppervlakte van 330 m 2. De minimale totale doorgang dient 4,54 m te bedragen. Er zijn twee toegangen tot het balkon met beide een breedte van 4 m, waardoor de vluchtmogelijkheid tevens hier voldoet. Een brandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een perceel en heeft een gebruiksoppervlakte die kleiner is dan m 2. Aangezien het gebruiksoppervlak van de grote zaal meer dan m 2 bedraagt, dient hier gelijkwaardigheid worden aangetoond. Zie hiervoor hoofdstuk 3. Foyer (Omhulling om de grote zaal) De gebruiksoppervlakte van de foyer bedraagt meer dan m 2. Dit komt mede door de aanwezige balkons. Hier dient net als voor de grote zaal een rookwarmteafvoer (RWA) berekening gemaakt te worden om gelijkwaardigheid te kunnen aantonen. 8

9 figuur 5: vluchtroutes Zuidblok Vluchtrouten Kleine zaal (Onderste brandcompartiment) De oppervlakte toegewezen op de vluchtdeuren bedraagt 291 m 2. De totale vrije doorgang dient 4,00 m te bedragen. De vluchtdeuren hebben bij elkaar een breedte van 7,20 m waardoor de vluchtdoorgang voldoet. Er is een vluchtroute richting de foyer en richting transito (laad en losruimte). Deze liggen meer dan 5 m uit elkaar. De deuren van een trappenhuis draaien niet tegen de vluchtrichting in. Hetgeen overal voldoet. Alle brandwerende, dan wel rookwerende deuren mogen niet in geopende stand zijn vastgezet. Hier dient met name toezicht op gehouden te worden in de gebruiksfase. Indien personen aanwezig zijn in het pand mogen deuren in een vluchtroute uitsluitend op slot zijn indien die deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te moeten maken van een sleutel, onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend. 9

10 2.1.3 Materiaalgebruik Indien de gemeente vraagt om aan te tonen of een bepaald product voldoet aan de onderstaande brandvoortplantingsklassen dan wel rookklassen, kan dit aangetoond worden middels attesten. Deze zijn op te vragen bij de fabrikant. Naast de Nederlandse brandvoortplantingsklassen mogen ook de europese brandvoortplantingsklassen gebruikt worden. Graag geef ik uitsluitsel aan u, of een bepaald materiaal voldoet aan de brand- en rookklassen. Interieur Vanaf de uitgang van één van de zalen tot aan de uitgang van het gebouw dienen de vloeren van alle ruimtes, waarover een beschermde vluchtroute voert, te voldoen aan brandvoortplantingsklasse T1 met een rookdichtheid van maximaal 10 m -1. De wanden van deze ruimtes dienen te bestaan uit materialen die voldoen aan brandvoortplantingsklasse 1 of 2 met respectievelijk rookdichtheid van maximaal 5,4 m - 1 of 2,2 m -1. Binnen de zalen en de overige ruimten dienen de vloeren te bestaan uit materialen die voldoen aan brandvoortplantingsklasse T3 met een rookdichtheid van maximaal 10 m -1. De wanden binnen de ruimten dienen te bestaan uit materialen die ten minste voldoen aan brandvoortplantingsklasse 4 met een rookdichtheid van maximaal 10 m -1. 5% van de oppervlaktes hoeft niet te voldoen aan de bovengenoemde eisen. Dit geldt ook voor de afwerking in de trappenhuizen. Deze eis is met name bedoeld om stopcontacten, dan wel plinten e.d. te realiseren. Exterieur De onderste 2,5 meter van het gebouw dient te voldoen aan brandvoortplantingsklasse 1. Het gebied tussen 2,5 en 13 meter dient te voldoen aan brandvoortplatingsklasse 4. Tot slot dienen de materialen welke hoger zijn gesitueerd dan 13 meter boven meetniveau minimaal te voldoen aan brandvoortplantingsklasse 2. Brandvoortplantingsklasse 2 is enkel noodzakelijk ter plaatse van de eventuele liftopbouw. Deuren, ramen kozijnen of daarmee gelijk te stellen constructie onderdelen moeten minimaal voldoen aan brandvoortplantingsklasse 4, ongeachte waar in de gevel deze zicht bevinden. 10

11 2.1.4 Noodverlichting De verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en de besloten ruimten waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert, dienen voorzien te worden van noodverlichting. Noodverlichting dient binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60minuten, een op de vloer (en eventueel tredevlak) gemeten, verlichtingssterkte van ten minste 1 lux te bedragen Blusmiddelen De bijeenkomstruimte, waarvan het gebruiksoppervlakte groter is dan 500 m 2, heeft ten minste één brandslanghaspel nodig. Deze haspel heeft een slang met een lengte van maximaal 30m, is aangesloten op een voorziening voor drinkwater, geeft bij het mondstuk een statische druk van niet minder dan 100kPa, heeft een capaciteit van 1,3 m 2 /h bij gelijktijdig gebruik van twee brandblussers en ligt niet in een ruimte met een trap waarover een beschermde vluchtroute voert. De brandslanghaspels dienen op een dergelijke wijze gesitueerd te worden dat het gehele gebied v.v. is voldoende dekking. Hiervoor dient vanuit ieder punt de slanglengte gedeeld te worden met de factor 1.5 en vervolgens 5mtr opgeteld worden voor spuitlengte. Als men op iedere haspel een dergelijke cirkel trekt dient deze het gehele verblijfsgebied te dekken. Een droge blusleiding is niet noodzakelijk omdat geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 20 meter. Zie ook onder de paragraaf algemene aandachtspunten van dit rapport de inzetdiepte van de brandweer. E.e.a. is afhankelijk van de positie van de brandweeringang Sterkte m.b.t. bezwijken Rookvrije vluchtroutes moeten gedurende 30 minuten bruikbaar blijven. Concreet betekent dit dat trappenhuizen gedurende 30 minuten niet mogen bezwijken. De hoofddraagconstructie dient 60 minuten weerstand tegen bezwijken te bezitten. Welk deel van de constructie zorgt voor het in stand houden van de rookvrije vluchtroutes en hoofddraagconstructie dient aangegeven te worden door de constructeur. 11

12 2.1.7 Installaties Gezien het totaal aan oppervlakte van de bijeenkomstfuncties groter is 5.000m2 dient het pand voorzien te worden van een brandmeldinstallatie. Deze brandmeldinstallatie dient uitgevoerd te worden als volledige bewaking conform de NEN2535, doormelding is niet vereist. Wel dient deze installatie uitgevoerd en opgeleverd te worden v.v. certificaat. 2 Bijeenkomstfunctie a b c voor het aanschouwen van sport kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar andere bijeenkomstfunctie tabel 1: brandmeldinstallatie Gebruiksoppervlakte Groter dan [m²] Hoogste vloer van de gebruiksfunctie gemeten boven het meetniveau Hoger dan [m] Omvang van de bewaking, volgens NEN 2535 Doormelding volgens NEN Volledig 1,5 Volledig ja ja 5 Gedeeltelijk ja 50 Volledig ja 500 Nietautomatisch 1000 Gedeeltelijk ja 5000 Volledig ja Certificaat als bedoeld in artikel 6.20, zesde lid Deze brandmeldinstallatie dient tevens uitgevoerd te worden v.v. ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan. Deze brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie dienen aangelegd en onderhouden te worden door een CCV-erkend installateur. De kantoorruimten hoeven niet voorzien te worden van een brandmeldinstallatie. In alle gemeenschappelijke ruimtes (zowel bijeekomst- als kantoorfunctie) dient vluchtrouteaanduiding aanwezig te zijn conform NEN Ofschoon het niet vereist is om deze in transparantverlichting uit te voeren is dit misschien wel wenselijk. Bij de rook- en warmteafvoerinstallatie, of ander rookbeheersingssysteem, moet een document worden aangeleverd waaruit blijkt dat deze voorziening adequaat functioneert, wordt onderhouden en gecontroleerd. 12

13 2.2 Algemene aandachtspunten Deuren in een vluchtroute mogen niet te openen zijn middels een sleutel of een ander los voorwerp. Afhankelijk van een te grote inzetdiepte kan een droge blusleiding gewenst zijn. Er is sprake van een te grote inzetdiepte indien de afstand tussen de (brandweer)toegang van het gebouw en een verblijfsruimte groter is dan 60 meter. Let op! Het bovenstaande is geen harde eis, maar komt voort uit de NVBR richtlijn. Er dient voldoende ruimte nabij de brandweeringang ten behoeve van brandweervoertuigen aanwezig te zijn. De opstelplaats voor een blusvoertuig dient dicht bij een primaire bluswatervoorziening te worden gekozen, doorgaans maximaal 15 meter. Vanaf toegang van brandweeringang dient een bluswatervoorziening voorhanden te zijn binnen een straal van 40 meter. Tussen deze bluswatervoorziening en de brandweeringang dient een opstelplaats voor een blusvoertuig aanwezig te zijn. Deze opstelplaatsen (voor blusvoertuig = 4m breed, 10m lang en 4,2m hoog en een aslast van 10 ton en totaal gewicht 15 ton; voor redvoertuig = 5m breed, 10m lang en 4,2m hoog en aslast 10 ton, totaal gewicht 25 ton en stempeldruk 100 ton/m²) dienen zodanig strategisch te worden gekozen dat een dergelijk brandweervoertuig niet binnen 30 minuten na het ontstaan van een brand gevaar of schade kan oplopen. Het is verplicht een gebruiksvergunning in te dienen, alvorens men het pand in gebruik zal nemen. 13

14 3 RWA Berekeningen 3.1 RWA berekening Grote zaal Beoordelingsmethode van rook- en warmte afvoerinstallaties, conform NEN e druk, oktober 1995 Invoerparameters: Vermogensdichtheid (K ref ): 500 KW/m² Brandoppervlak (A ref ): 12 m² Stijghoogte (z): 8 m Dikte rooklaag (Dz): 6 m Omgevingstemperatuur (To): 298 K Soortelijke warmte lucht (Cp): 1000 J/(kg.K) Dichtheid lucht (Rho): 1,2 kg/m³ Berekening massadebiet na opstijging m z = 0,188 x P ref x z 1,5 m z = 0,188 x 12 x 8 1,5 = 52.3 kg/s Waarin: m z = massadebiet na opstijging (kg/s) P ref = referentieomtrek van de brand (m) z = stijghoogte (m) Berekening temperatuur van de rookpluim T z = T o + (( K ref x A ref x 1000) / ( m z x C p )) T z = ((500 x 12 x 1000) / (52.3 x 1000)) = 412 K (= 139 C) Waarin: T z = temperatuur van de rookpluim na opstijging (K) T o = omgevingstemperatuur (K) K ref = referentievermogensdichtheid van de brand (kw/m²) A ref = referentieoppervlakte van de brand (m²) m z = massadebiet na opstijging (kg/s) = Soortelijke warmte lucht (J/(kg.K)) C p Berekening capaciteit natuurlijke RWA-installatie C u A u = (m z / ρ) x [(T z ² + T z x T o x C f ²) / (2 x g x D z x (T z - T o ) x T o )] 1/2 C u A u = 52,3 / 1,2 x (( x 298 x 1 2 ) / (2 x 9,81 x 6 x ( ) x 298)) 1/2 C u A u = C i A i = 11,8 m² Waarin: C u A u = aerodynamische oppervlakte van de afvoer (m²) C i A i = aerodynamische oppervlakte van de toevoer (m²) m z = massadebiet na opstijging (kg/s) ρ = dichtheid van lucht bij omgevingstemperatuur (= 1,2 kg/m³) 14

15 T o T z C f g D z = omgevingstemperatuur (K) = temperatuur van de rookpluim na opstijging (K) = verhouding luchtafvoer/toevoer = zwaarteveldsterkte (9,81 m/s²) = rooklaagdikte(m) Berekening maximaal oppervlak per afvoerpunt A = 1,4 x D z ² A = 1,4 x 6² = 50,4 m². Waarin: A = maximaal oppervlak per afvoereenheid (m²) = rooklaagdikte(m) D z Berekening capaciteit van de mechanische RWA-installatie V z = ( m z x T z )/353 V z = (52,3 x 412) / 353 = ,90 m³/h (= 61,04 m³/s) Waarin: V z = volumedebiet van de rookpluim na opstijging (m³/s) m z = massadebiet na opstijging (kg/s) = temperatuur van de rookpluim na opstijging (K) T z Berekening benodigde luchttoevoeropeningen C i A i = m z / ( ρ x 5 ) C i A i = 52,3 / ( 1,2 x 5 ) = 8,72 m² Waarin: C i A i = aerodynamische oppervlakte van de toevoer (m²) m z = massadebiet na opstijging (kg/s) ρ = dichtheid van lucht bij omgevingstemperatuur (= 1,2 kg/m³) Resultaten met verschillende verhoudingen: C f C u A u (m²) C i A i (m²) 0,3 9,9 33,0 0,5 10,5 21,0 1,0 11,8 11,8 1,5 13,0 8,6 2,0 14,0 7,0 2,5 15,0 6,0 3,0 16,0 5,3 Opmerkingen: De resultaten van de rookafvoer en luchttoevoer zijn aerodynamische maten. 15

16 4 Conclusie Er kan niet gesteld worden dat het onderzocht volume per direct voldoet aan de huidige eisen gesteld door het bouwbesluit. In deze situatie dient de gelijkwaardigheid van verschillende ruimten te worden aangetoond. Door gebruik te maken van de methode "Beheersbaarheid van Brand 2007" of een RWAberekening uit te voeren, kan een gelijkwaardigheidsvoorstel worden opgesteld. 16

17 5 Bijlagen - 01 Tekening: D0.01 d.d Tekening: Gevels - 03 Tekening: Begane grond - 04 Tekening: Eerste verdieping - 04 Tekening: Doorsnede 17

18

19

20

21

22

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa Adviesbureau VanderWeele Installatietechniek en Bouwfysica Brandveiligheid Marinegebouw 6 te Amsterdam Datum: eferentie: apport: 19 maart 2015, rev. 15 september 2015 2015106 309 J.P. van der Weele / S.

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

Checklist bijeenkomstfunctie

Checklist bijeenkomstfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

Checklist woonfunctie

Checklist woonfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies School met sporthal IJmuiden Opdrachtgever: Pellikaan Bouwbedrijf bv Postbus 551 5000 AN Tilburg Projectnummer: school met sporthal te IJmuiden 106 13 MA BV Document datum: 11 september 2013 Adviseur:

Nadere informatie

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld)

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld) Het onderzochte gebouw moet volgens Bouwbesluit Artikel 6.20 worden voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie met niet-automatische bewaking zonder doormelding naar de brandweer. Dit houdt

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkelpand te Duiven Opdrachtgever: Bouwontwikkeling Jongen bv Europalaan 26 6199 AB Maastricht-Airport T 043-387 39 00 E info@bouwbedrijvenjongen.nl Betreft: Brandveiligheidsadvies

Nadere informatie

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer G 18007-5-RA-001 d.d. 28 februari 2017 AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader

Nadere informatie

project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering

project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland opdrachtgever: Plus Vastgoed BV document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering kenmerk: 5163N01d datum: 23 september

Nadere informatie

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Gebruiksfunctie(s): - Winkelfunctie - Bijeenkomstfunctie - Kantoorfunctie

Nadere informatie

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum: rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:31 03 2015 Buro Toetz Postbus 230, 4460 AE Goes burotoetz@zeelandnet.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Projectgegevens

Nadere informatie

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Gebruikte documenten bij het opstellen van dit rapport... 4 1.4 Uitgangspunten bij het opstellen van dit rapport... 4

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Gelijkwaardigheid

Brandveiligheidsadvies Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid Parkeerkelder Engelenhof Putstraat te Sittard Opdrachtgever: Maasbilt bv Europalaan 26 6199AB Maastricht-Airport Betreft: Projectnummer: Object: Gelijkwaardige brandveiligheid 15 243

Nadere informatie

ECO/NNECT. Voorstel waarborging brandveiligheid. Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v.

ECO/NNECT. Voorstel waarborging brandveiligheid. Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v. ECO/NNECT Voorstel waarborging brandveiligheid Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v. Het gebouw Eco/nnect binnen de Wijk van Morgen is door Cauberg Huygen (Linda Gelissen) getoetst

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks / D. Machielsen Datum/versie: 16 augustus 2016, versie 02D Betreft: Club Sportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

Wat is een veiligheidstrappenhuis?

Wat is een veiligheidstrappenhuis? Wat is een veiligheidstrappenhuis? Probleem Het benoemen en hanteren van een veiligheidstrappenhuis en aan de hand van het Bouwbesluit bepalen welke eisen er van toepassing zijn op zo n trappenhuis. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Verdiepingsmodule Brandveiligheid Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Brandveiligheid Compartimenteren Vluchten Overig Installaties

Nadere informatie

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck ADVIES Brandveiligheid Opdrachtgever: Ravestein Bouwmanagement B.V. Utrechtsestraatweg 36 3445 AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold Architect: Kolpa Architecten B.V. Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 vereist kwaliteitsniveau... 2 3 inhoudelijke toets... 4 3.1 indeling in brandcompartimenten en WBDBO... 4 3.2 vluchtroutes en indeling in subbrandcompartimenten... 5 3.3 brandwerendheid

Nadere informatie

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam Rapport Brandveiligheid transformatie Kapershoekseweg 24 te Hoogvliet - Rotterdam Projectnummer : 161003 Documentnummer : R-02 Versie : Rev. 1 Opgesteld door : A. van Wijngaarden Flameteq Brandpreventie

Nadere informatie

BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " ( )

BRL 2880  Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies  ( ) BRANDWERENDE BEKLEDING, STAALCONSTRUCTIES (attest) BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " (2004-03) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012 MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks Datum/versie: 30 juni 2016, versie 02a Betreft: Clubsportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling brandveiligheid Projectnr:

Nadere informatie

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink,

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, Bouwbesluit 2003 veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, LBP DGMR ing. E. van den Brink Bouwfysica Brandveiligheid Geveltechniek Industrie en milieu Verkeer en milieu

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies. Stadhuis Maastricht

Brandveiligheidsadvies. Stadhuis Maastricht Brandveiligheidsadvies Stadhuis Maastricht Opdrachtgever: Gemeente Maastricht Dhr. K. Hermkens Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Betreft: Projectnummer: Brandveiligheidsadvies Stadhuis 16-073 LG Document

Nadere informatie

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Opdrachtgever: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V. t.a.v. de heer R. Noordijk Tielerweg 19 4191 NE GELDERMALSEN Tel.

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp 2015,

Nadere informatie

Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning

Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning datum 23 december 2015 project St. Craenenborghgroep/brand/De vestiging Den Haag Craenenborgh, Bleiswijk uw kenmerk - betreft Toetsing bouwbesluit

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie

Atria en brandveiligheid

Atria en brandveiligheid AKOESTIEK EN BOUWFYSICA LAWAAIBEHEERSING MILIEUTECHNOLOGIE BRANDVEILIGHEID Atria en brandveiligheid ir J.J. Mertens Zoetermeer Mook Düsseldorf Parijs Londen www.peutz.nl Aan de orde komen wat zijn kenmerken

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Brandveiligheidsrapportage - Pastorie Omgevingsvergunning Project: Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Kenmerk: Datum: 29-10-2014 Brandweer Midden en West Brabant Programma

Nadere informatie

KOZ Aleyda van Raephorst te Rotterdam Aanvraag omgevingsvergunning -brandveiligheid

KOZ Aleyda van Raephorst te Rotterdam Aanvraag omgevingsvergunning -brandveiligheid KOZ Aleyda van Raephorst te Rotterdam Aanvraag omgevingsvergunning -brandveiligheid Opdrachtgever Gemeentewerken Rotterdam Contactpersoon de heer M. Kottman (Stevens Van Dijck BV) Kenmerk R044904aa.00004.akr

Nadere informatie

Zaanstreek-Waterland Zaanstad

Zaanstreek-Waterland Zaanstad Zaanstreek-Waterland Zaanstad Sector Voorbereidende Brandweerzorg, Afdeling Proactie en Bouwvergunningen Postadres: Postbus 150, 1500 ED Zaandam Bezoekadres: Prins Bernhardplein 112, 1508 XB Zaandam Tel:

Nadere informatie

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid Beleid bestaande bouw - beleidspakket Kwaliteit brandveiligheid 1 Voorwoord In dit rapport zijn de door het gemeentebestuur vastgestelde pakketten met de brandveiligheidseisen voor bestaande gebouwen weergegeven.

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik.

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Paragraaf 1.4 Bijzondere bepalingen Artikel 1.16 Zorgplicht Een bij of krachtens de wet aanwezige

Nadere informatie

In dit schrijven is de beoordeling en het gelijkwaardigheidsvoorstel weergegeven.

In dit schrijven is de beoordeling en het gelijkwaardigheidsvoorstel weergegeven. NOTITIE BRANDVEILIGHEIDSONDERZOEK RBG Nummer 116227n01 Datum 8 november 2016 Opdrachtgever Sité Woondiensten Contactpersoon De heer E. Langen Project Woongebouw Zandewierde a/d J.D. Pannenkampweg 17 te

Nadere informatie

OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID

OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID Rapport: Toetsing Brandveiligheid; Bouwbesluit 2012 Rapportnummer: 2015-116-1 Datum: 27 november 2015 Auteur:

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Opdrachtgever: Trottoir Participaties B.V. Loet 2 1911 BR UITGEEST Contactpersoon: de heer M. Dekker MD Bouwadvies

Nadere informatie

verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw

verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw ir. J.H. van der Veek V2BO Advies sheet 1 analyse huidige praktijk bouwvoorschriften geen prestatie-eisen in bouwvoorschriften bij verblijfsgebied

Nadere informatie

Rapport R09. *BEM * BEM gemeente Steenbergen. Behoort bij beschikking ZK nr.(s) Omgevingsmanager.

Rapport R09. *BEM * BEM gemeente Steenbergen. Behoort bij beschikking ZK nr.(s) Omgevingsmanager. Adviseurs & Ingenieurs 81431_1351059505465_20121023_20110287 R09_versie_A_S_BEM1205146_1.pdf *BEM1205146* BEM1205146 gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Lowys Porquinstichting Documentnummer: 2011.0287-R09

Nadere informatie

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Archiefnr. Brw.: 3411JA0005 (OLO)nr aanvraag: realisatie KDV Categorie: Omgevingsverg klein Kinderdagverblijf Lopikerweg Naam bouwwerk/inr:

Nadere informatie

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN Opsteller Namens Datum onderzoek Aanwezig Naam Namens Naam bouwwerk Straat Gemeente Bestemming bouwwerk Contactpersoon Telefoonnummer Datum gebruiksvergunning Datum

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief 1: Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : De Nederlandse regelgeving op het gebied van brandveiligheid zit ingewikkeld

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden ELEKTRISCHE INSTALLATIES (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installatie Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 01 Ontwerpen en installeren van elektriciteits-installaties

Nadere informatie

Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0

Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0 Onderwerp Brandveiligheidsplan nummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0 Status Definitief Datum 24-09-2015 Auteur ir. P.X. Kuijten Versie 1.0 relaties Opdrachtgever Farm Dairy, Lelystad Contactpersoon Roy

Nadere informatie

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen opdrachtgever firma Beker Holthuizerweg 11 6971 JE Brummen project referentie datum auteur bouwlocatie nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E 53.686 1542014 jc Cotenoeverseweg

Nadere informatie

P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT

P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding 0.1 scope van de verbouwing 0.2 gebruiksfuncties 0.3 maximaal aantal personen 1

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012 Door: Ing. M. Konings Highlights Bouwbesluit 2012 Even voorstellen InterConcept Organisatie en Beheer B.V. Advies & Uitvoering Vergunningverlening; Handhaving en Inspectie; Fysieke Veiligheid; Ruimtelijke

Nadere informatie

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c datum: 9 september 2016 projectleider: W. van Elst opgesteld

Nadere informatie

Memorandum nr

Memorandum nr Aan : de heer G. Spruijt, Van Boekel Zeeland Opgesteld door : de heer ing. N. Meulenberg Datum : 23 september 2016 Betreft : fietsparkeergarage Vijfhoek Project nr. : 3578-01 Onderwerp : brandveiligheid

Nadere informatie

project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum

project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 5250N01

Nadere informatie

Rapportage Brandveiligheid

Rapportage Brandveiligheid Projectmanager E.J. de Graaf Rapportage Brandveiligheid Middelstegracht 145 t/m 151 8 appartementen hofjeswoningen Brandveiligheid Rookproductie Brand- en Rookcompartimentering Edwin@bouwconsultancydegraaf.nl

Nadere informatie

Appartementen De Keern te Landsmeer

Appartementen De Keern te Landsmeer Appartementen De Keern te Landsmeer Beoordeling brandveiligheid voor omgevingsvergunning Opdrachtgever SKA Projectmanagement BV Contactpersoon de heer M. Schreuder Kenmerk R045826aa.00001.ml Versie 01_001

Nadere informatie

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Opgesteld door: Datum: 6-3-2015 S&W Consultancy Rapportnr:

Nadere informatie

Nieuwbouw Parkeergarage Amphia Ziekenhuis Breda Brandbeveiligingsconcept

Nieuwbouw Parkeergarage Amphia Ziekenhuis Breda Brandbeveiligingsconcept 1.1.1.1 Nieuwbouw Parkeergarage Amphia Ziekenhuis Breda Brandbeveiligingsconcept Deerns Nederland BV Rijswijk, 31-01-2014 HOMEPAGE www.deerns.nl PROJECTNUMMER 160.00812.00.0001 STATUS DOCUMENTCODE DEFINITIEF

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, overige gebruiksfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, vluchtroute, brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid Onderdeel: Bouwbesluittoetsing Bedrijfspand Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw bedrijfspand valt

Nadere informatie

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT ATRIA EN HET BOUWBESLUIT Veiligheidsregio Haaglanden 11-09-2006 Inleiding Onder een atrium wordt verstaan een wel of niet besloten ruimte welke zich over een aantal verdiepingen uitstrekt. Deze vorm van

Nadere informatie

Rookbeheersing. Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden. Ronald Driessens. rookbeheersingsdeskundige

Rookbeheersing. Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden. Ronald Driessens. rookbeheersingsdeskundige Rookbeheersing Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden Ronald Driessens rookbeheersingsdeskundige Inhoud presentatie Rookbeheersing: Wat is rookbeheersing? Wanneer wordt het toegepast? Waaruit

Nadere informatie

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Opgesteld door: Datum: 28-7-2015 S&W Consultancy Rapportnr: 2150819 Postbus

Nadere informatie

ARENA 2020 Brandveiligheidsconcept Uitbreiding 2020 21 APRIL 2016

ARENA 2020 Brandveiligheidsconcept Uitbreiding 2020 21 APRIL 2016 Brandveiligheidsconcept Uitbreiding 2020 21 APRIL 2016 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Arcadis Nederland B.V. Postbus 1632 6201 BP Maastricht Nederland 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 5 1.1 Uitgangspunten 5

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Adviesaanvraag upgrade tweede vluchtmogelijkheid of enkele vluchtroute op galerij Trefwoorden: Verbouw, handhaving, zorgplicht, vluchtroute, beschermde route, enkele

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 en gelijkwaardigheid. dr. ir. Ralph Hamerlinck

Bouwbesluit 2012 en gelijkwaardigheid. dr. ir. Ralph Hamerlinck Bouwbesluit 2012 en gelijkwaardigheid dr. ir. Ralph Hamerlinck Onderwerpen Bouwbesluit Gelijkwaardigheid Ontwerpen van constructies Conclusies Bouwbesluit 2003 Veestal = lichte industriefunctie: verblijven

Nadere informatie

Telefoonnummer E-mailadres

Telefoonnummer E-mailadres Postadres Postbus 200 1790 AE Den Burg Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg T 14 0222 F 0222 362287 E gemeente@texel.nl I www.texel.nl Zaaknummer 1173438 Contactpersoon Uw aanvraag van 3 februari 2016

Nadere informatie

Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012

Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Vakgroep Veilig Gebruik, sector Toezicht en Handhaving Maart 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1... 3 AFDELING

Nadere informatie

Workshop. Best practices gelijkwaardige oplossingen

Workshop. Best practices gelijkwaardige oplossingen Workshop Best practices gelijkwaardige oplossingen Ronald van Brakel, EFPC te Bilthoven, namens de ONRI Henk van Zeeland, Van Zeeland Architecten te Soest, namens de BNA Rien van Overveld, secretaris Werkgroep

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN Praktijkrichtlijn Brandveiligheid PARKEERGARAGES Aanvullende brandveiligheidseisen op het Bouwbesluit 2003 en het Gebruiksbesluit voor besloten parkeergarages met brandcompartimentgrootte

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Veiligheid. Constructieve veiligheid.

Hoofdstuk 2 Veiligheid. Constructieve veiligheid. Hoofdstuk 2 Veiligheid. Constructieve veiligheid. (CONCEPT) Bijlage 3 2.1 Algemene sterkte bouwconstructie. Integraal (alles controleren). Representatief (controle op onderdelen). Deze wordt uitbesteed

Nadere informatie

Vergaderdatum Behandeld door Ons kenmerk Aantal pagina s. 2013-03-19 Hennie Kokkeler VSL1375464KOK 5

Vergaderdatum Behandeld door Ons kenmerk Aantal pagina s. 2013-03-19 Hennie Kokkeler VSL1375464KOK 5 Bespreking brandveiligheid Vergaderdatum Behandeld door Ons kenmerk Aantal pagina s 2013-03-19 Hennie Kokkeler 5 Project - Nieuwbouw woonzorgcentrum St. Elisabeth te Delden M.H. Tromplaan 55, Postbus 729,

Nadere informatie

Toetsing Brandveiligheid Bouwbesluit BB 2012

Toetsing Brandveiligheid Bouwbesluit BB 2012 Projectnaam : Projectnummer : Datum : Herinrichting winkelcentrum "Kleyburgplein"- Blok C PR5229 22 april 2014 Tekening: BA d.d. 18 april 2014 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : Brand BBA gemaakt door: PKE

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen De wijzigingen Even voorstellen. Wie is Dijkoraad Viavesta? Gecertificeerd inspectie- en advies bureau op het gebied van brandveiligheid Even voorstellen. Ingrid Heffels RSE Dijkoraad Viavesta Werkzaam

Nadere informatie

Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel

Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel DO-fasedocument

Nadere informatie

Bouwbesluitrapport met bijlagen Haalbaarheidsonderzoek Nettorama te Sittard

Bouwbesluitrapport met bijlagen Haalbaarheidsonderzoek Nettorama te Sittard Bouwbesluitrapport met bijlagen Haalbaarheidsonderzoek Nettorama te Sittard Datum: 09-12-2011 www.satijnplus.nl SATIJNplus Architecten Kasteelhof 1, 6121 XK Born Postbus 210, 6120 BA Born T 046 420 55

Nadere informatie

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Indelen met verstand van zaken kan kosten besparen Ing. Adriaan de Jong 25 april 2012 Kennismaking Adriaan de Jong Nieman Raadgevende Ingenieurs Eindhoven Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Voorzieningen aan deuren in vluchtroutes

Voorzieningen aan deuren in vluchtroutes DE TWEE SNOEKEN Datum: xx.xx.xx Claudia Fransen De Twee Snoeken Programma Voorstellen DE TWEE SNOEKEN 1961: Architectenbureau De Twee Snoeken 1988: De Twee Snoeken Automatisering 2006: De Twee Snoeken

Nadere informatie

Bijlage 1 Tekeningen brandcompartimentering

Bijlage 1 Tekeningen brandcompartimentering NOTITIE OPVANG- EN DOORSTROOMCAPACITEIT Aan : dhr. Rinse van den Ouweelen T.a.v. : Verwey Vastgoed Management Referentie : N150008AB Behandeld door : Vestiging Utrecht / Norddin Boutkabout Datum : 11 november

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften ADVIES Registratienummer: Betreft: rooksluis in tot hotel herbestemd kantoorgebouw Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, logiesfunctie, rechtens verkregen niveau, herbestemming, rookvrij : Status: Definitief

Nadere informatie

ADVIES. Adviesvraag Is hier terecht een beroep gedaan op het gelijkwaardigheidsbeginsel?

ADVIES. Adviesvraag Is hier terecht een beroep gedaan op het gelijkwaardigheidsbeginsel? ADVIES Registratienummer: Aanvrager: De heer C.G.F. van der Kroft Betreft: Rookmelders i.p.v. BMI in kinderdagverblijf Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, Brandveilig gebruik, kinderopvang, gelijkwaardigheid,

Nadere informatie

Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam

Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam werknummer 813.307.00 datum versie 24 november 2015 editie 2. wijzigingsdatum 1-2-2016 opdrachtgever VORM Architect van aken architecten INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Schiphol The Base. Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B

Schiphol The Base. Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B Schiphol The Base Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B Toetsing ontwerp met betrekking tot brandveiligheid ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer GM

Nadere informatie

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat)

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" (2003-12) + wijzigingsblad

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007. Opdrachtgever Voortstalling H.Heukelsweg 21 1331 EA Almere

Onderzoeksrapport. Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007. Opdrachtgever Voortstalling H.Heukelsweg 21 1331 EA Almere Onderzoeksrapport Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007 Opdrachtgever Voortstalling H.Heukelsweg 21 1331 EA Almere Adviseur A.H. van Rossum 06-53375097 Datum rapport: 10 februari 2012 Versie 2.0

Nadere informatie

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk -

datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk - datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk - betreft Notitie bouwbesluittoets brandveiligheid ons kenmerk F.2015.1276.00.N001

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007. Opdrachtgever De Rooij Oisterwijksebaan 2 5059 AR HEUKELOM NB

Onderzoeksrapport. Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007. Opdrachtgever De Rooij Oisterwijksebaan 2 5059 AR HEUKELOM NB Onderzoeksrapport Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007 Opdrachtgever De Rooij Oisterwijksebaan 2 5059 AR HEUKELOM NB Adviseur J.S.M. de Groot 06-20423896 Adviseur brandpreventie : Ing. A.H. van

Nadere informatie

VEBON RISICOBENADERING BRANDVEILIGHEID PARKEERGARAGES

VEBON RISICOBENADERING BRANDVEILIGHEID PARKEERGARAGES VEBON RISICOBENADERING BRANDVEILIGHEID PARKEERGARAGES RISICOBENADERING BRANDVEILIGHEID PARKEERGARAGES VEBON Eerste uitgave, december 2014 Risicobenadering Brandveiligheid Parkeergarages 2 VEBON 2014 Alle

Nadere informatie

document: Gelijkwaardigheid beperking uitbreiding van brand - verkoopruimte

document: Gelijkwaardigheid beperking uitbreiding van brand - verkoopruimte D162602726 D162602726 project: Verbouw Jumbo Fenikshof te Nijmegen opdrachtgever: Jumbo Supermarkten B.V. document: Gelijkwaardigheid beperking uitbreiding van brand - verkoopruimte kenmerk: 6412N01a datum:

Nadere informatie