Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid"

Transcriptie

1 T.P.M. van Dartel Stu. nr.: EB Eindhoven Tel E Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid Popcentrum MIO betreft een popcentrum op het terrein van het voormalige Landbouwbelang te Maastricht. Het complex bestaat uit 3 bouwlagen en zal als nieuwbouw gerealiseerd worden. In opdracht van het de cursus Gebouwveiligheid 7Y320, is voor het betreffende project een brandveiligheidadvies opgesteld. T.P.M. van Dartel ( )

2 inhoudsopgave 1 Inleiding Uitgangspunten Inhoudelijke beoordeling Bijeenkomstfunctie + Kantoorfunctie (sub)brandcompartimentering vluchten Materiaalgebruik Noodverlichting Blusmiddelen Sterkte m.b.t. bezwijken Installaties Algemene aandachtspunten RWA Berekeningen RWA berekening Grote zaal Conclusie Bijlagen

3 1 Inleiding Popcentrum MIO betreft een popcentrum te Maastricht. Het hoofdcomplex bestaat uit 2 bouwlagen en zal als nieuwbouw gerealiseerd worden. In het pand zijn 4 hoofdfaciliteiten ondergebracht, dit zijn de (pop)zalen, het foyer, een restaurant, en de kantoorruimte (bijeenkomst en kantoorfuncties). Het totaaloppervlakte van de begane grond is 4300m2. De verdieping betreft 3100m2. In het pand zijn maximaal 1500 personen tegelijkertijd aanwezig. De zalen worden omsloten door foyers, welke verschillende vluchtmogelijkheden bieden. De grote en de kleine zaal (resp. Noord en Zuidblok) wordt gesplitst door een centraal patio / entree gedeelte, uitgevoerd als gesloten, glazen verbindingsvolume. 1.1 Uitgangspunten - In het gehele complex zijn twee gebruiksfuncties aanwezig: Bijeenkomstfunctie en Kantoorfunctie. Hiervan is het merendeel bijeenkomstfunctie. De kantoorfunctie is op de tweede verdieping van het rechter bouwblok gesitueerd. Het Noordblok (linkerbouwdeel) wordt geheel gezien als bijeenkomstfunctie. - De hoogst gelegen vloer van een verblijfsgebied ligt op ca mm in het Noordblok en op ca 7.450mm in het Zuidblok. De zaal in het noordblok heeft een hoogte van mm, waarin zich een balkon bevindt. - Het pand is ontworpen als bijeenkomstfunctie, het aanschouwen van festivals en muzikanten. - In dit onderzoek is er vanuit gegaan dat het pand enkel door zelfredzame personen bezocht gaat worden. Er zullen geen bejaarden en / of kinderen onder de 4 jaar aanwezig zijn. - Er is geen stookruimte aanwezig. Wel een technische ruimte groter dan 50 m² (364 m²), deze zal zijn eigen brandcompartiment vormen. Een stookruimte is een ruimte waar het opgestelde vermogen meer is dan 130 kw. - Bij het opstellen van dit rapport wordt uitgegaan dat het entreegebied een nietbesloten ruimte is. Een niet-besloten ruimte kan worden gecreëerd middels toepassing van een rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA). Een RWA-installatie kan zowel middels natuurlijke als mechanische ventilatie. - De rapportage is opgesteld op de volgende tekeningen: D0.01 d.d Deze rapportage is een controle op brandveiligheid conform de gestelde eisen in het Bouwbesluit De hoofddraagconstructie is uitgevoerd in staal. 3

4 2 Inhoudelijke beoordeling 2.1 Bijeenkomstfunctie + Kantoorfunctie (sub)brandcompartimentering - In een brandcompartiment waarin een bijeenkomstfunctie ligt, liggen uitsluitend bijeenkomstfuncties. Concreet betekent dit dat alle kantoorfuncties altijd brandtechnisch gescheiden dienen te zijn van de bijeenkomstfuncties (foyer / popzalen / restaurant). De kantoren op de tweede verdieping mogen dus niet samen met een bijeenkomstfunctie in één brandcompartiment liggen. De technische ruimte is per direct een eigen compartiment. - De maximale omvang van een brandcompartiment bedraagt zonder uitzonderingen m². Ieder bouwblok wordt opgesplitst in verschillende compartimenten kleiner dan 1.000m². Dit met uitzondering van de foyer en de grote zaal, omdat deze ruimten op zichzelf deze grootte overschrijden. Voor deze 2 ruimten dient een RWA-berekening of een rapportage Beheersbaarheid van Brand opgesteld te worden. - De glazen entree wordt uitgevoerd als een niet-besloten ruimte. Dit houdt in dat dit middels een RWA-berekening aangetoond dient te worden. - De maximale omvang van een subbrandcompartiment is gelijk aan of kleiner dan de omvang van het brandcompartiment waarin zich deze bevind. - De WBDBO van een brandcompartiment naar een besloten ruimte bedraagt 60 minuten. Dit omdat de permanente vuurlast niet groter is dan 500 MJ/m². - De WBDBO van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte (of anders subbrandcompartiment) bedraagt 60 minuten, omdat de hoogst gelegen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 5 meter boven meetniveau. - De WBDBO van een subbrandcompartiment naar een besloten verkeersruimte bedraagt 30 minuten conform art lid 2. - Constructieonderdelen waarover een brandcompartimentgrens loopt dienen zelfsluitend uitgevoerd te worden. Dit geldt niet voor constructieonderdelen waarover een subbrandcompartimentgrens loopt. De buitengevel daarentegen hoeft nooit voorzien te worden in zelfsluitendheid. - Geadviseerd wordt om brandcompartimentering op de volgende pagina s van figuren 1 en 2 aan te houden. 4

5 figuur 1: (sub)brandcompartimentering begane grond Noord + Zuid blok LEGENDA Brandcompartimentering: = RWA Ruimte. = WBDBO 60 min. = WRD 30 min. 5

6 figuur 2: (sub)brandcompartimentering eerste verdieping Noord + Zuid bok LEGENDA Brandcompartimentering: = RWA Ruimte. = WBDBO 60 min. = WRD 30 min. 6

7 2.1.2 vluchten De loopafstand vanaf de uitgang van een verblijfsruimte tot aan de uitgang van het brandcompartiment bedraagt maximaal 30 meter. Na controle is gebleken dat deze loopafstand overal voldoet. De meest kritieke situatie doet zich voort bij opslagruimte van de kleine zaal, deze situatie is in figuur 3 weergegeven. figuur 3: loopafstand kritieke situatie LEGENDA Loopafstand: 5,1 meter 12,5 meter 4,7 meter + 2,1 meter 24,4 meter 7

8 Men moet altijd de mogelijkheid geboden worden dat er twee kanten op gevlucht kan worden. (art lid 1). Na controle is gebleken dat vanuit iedere ruimte twee kanten op gevlucht kan worden. In figuur 4 zijn deze situaties in beeld gebracht. De situaties zijn voor het Noord en Zuid blok apart in beeld gebracht. figuur 4: vluchtroutes Noordblok Vluchtrouten Grote zaal (Centrale deel in Noordblok) De oppervlakte van de grote zaal toegewezen op de vluchtdeuren bedraagt 776 m 2. In de zaal beneden zijn twee vluchtdoorgangen van 4 m breed en twee vluchtdoorgangen van 2 m breed. Indien de oppervlakte groter is dan 120 m 2 dient het rookcompartiment minimaal twee toegangen te hebben. De gebruiksoppervlakte vermenigvuldigd met 13,75 is de breedte van de minimale totale vrije doorgang in mm. De totale vrije doorgang dient 10,67 m te bedragen. Deze bedraagt echter 12 m waardoor de vluchtdoorgang voldoet. De breedte van elke toegang bedraagt minimaal 0,85 meter. De toegangen liggen minimaal 5 meter van elkaar vandaan. Het balkon heeft een oppervlakte van 330 m 2. De minimale totale doorgang dient 4,54 m te bedragen. Er zijn twee toegangen tot het balkon met beide een breedte van 4 m, waardoor de vluchtmogelijkheid tevens hier voldoet. Een brandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een perceel en heeft een gebruiksoppervlakte die kleiner is dan m 2. Aangezien het gebruiksoppervlak van de grote zaal meer dan m 2 bedraagt, dient hier gelijkwaardigheid worden aangetoond. Zie hiervoor hoofdstuk 3. Foyer (Omhulling om de grote zaal) De gebruiksoppervlakte van de foyer bedraagt meer dan m 2. Dit komt mede door de aanwezige balkons. Hier dient net als voor de grote zaal een rookwarmteafvoer (RWA) berekening gemaakt te worden om gelijkwaardigheid te kunnen aantonen. 8

9 figuur 5: vluchtroutes Zuidblok Vluchtrouten Kleine zaal (Onderste brandcompartiment) De oppervlakte toegewezen op de vluchtdeuren bedraagt 291 m 2. De totale vrije doorgang dient 4,00 m te bedragen. De vluchtdeuren hebben bij elkaar een breedte van 7,20 m waardoor de vluchtdoorgang voldoet. Er is een vluchtroute richting de foyer en richting transito (laad en losruimte). Deze liggen meer dan 5 m uit elkaar. De deuren van een trappenhuis draaien niet tegen de vluchtrichting in. Hetgeen overal voldoet. Alle brandwerende, dan wel rookwerende deuren mogen niet in geopende stand zijn vastgezet. Hier dient met name toezicht op gehouden te worden in de gebruiksfase. Indien personen aanwezig zijn in het pand mogen deuren in een vluchtroute uitsluitend op slot zijn indien die deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te moeten maken van een sleutel, onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend. 9

10 2.1.3 Materiaalgebruik Indien de gemeente vraagt om aan te tonen of een bepaald product voldoet aan de onderstaande brandvoortplantingsklassen dan wel rookklassen, kan dit aangetoond worden middels attesten. Deze zijn op te vragen bij de fabrikant. Naast de Nederlandse brandvoortplantingsklassen mogen ook de europese brandvoortplantingsklassen gebruikt worden. Graag geef ik uitsluitsel aan u, of een bepaald materiaal voldoet aan de brand- en rookklassen. Interieur Vanaf de uitgang van één van de zalen tot aan de uitgang van het gebouw dienen de vloeren van alle ruimtes, waarover een beschermde vluchtroute voert, te voldoen aan brandvoortplantingsklasse T1 met een rookdichtheid van maximaal 10 m -1. De wanden van deze ruimtes dienen te bestaan uit materialen die voldoen aan brandvoortplantingsklasse 1 of 2 met respectievelijk rookdichtheid van maximaal 5,4 m - 1 of 2,2 m -1. Binnen de zalen en de overige ruimten dienen de vloeren te bestaan uit materialen die voldoen aan brandvoortplantingsklasse T3 met een rookdichtheid van maximaal 10 m -1. De wanden binnen de ruimten dienen te bestaan uit materialen die ten minste voldoen aan brandvoortplantingsklasse 4 met een rookdichtheid van maximaal 10 m -1. 5% van de oppervlaktes hoeft niet te voldoen aan de bovengenoemde eisen. Dit geldt ook voor de afwerking in de trappenhuizen. Deze eis is met name bedoeld om stopcontacten, dan wel plinten e.d. te realiseren. Exterieur De onderste 2,5 meter van het gebouw dient te voldoen aan brandvoortplantingsklasse 1. Het gebied tussen 2,5 en 13 meter dient te voldoen aan brandvoortplatingsklasse 4. Tot slot dienen de materialen welke hoger zijn gesitueerd dan 13 meter boven meetniveau minimaal te voldoen aan brandvoortplantingsklasse 2. Brandvoortplantingsklasse 2 is enkel noodzakelijk ter plaatse van de eventuele liftopbouw. Deuren, ramen kozijnen of daarmee gelijk te stellen constructie onderdelen moeten minimaal voldoen aan brandvoortplantingsklasse 4, ongeachte waar in de gevel deze zicht bevinden. 10

11 2.1.4 Noodverlichting De verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en de besloten ruimten waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert, dienen voorzien te worden van noodverlichting. Noodverlichting dient binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60minuten, een op de vloer (en eventueel tredevlak) gemeten, verlichtingssterkte van ten minste 1 lux te bedragen Blusmiddelen De bijeenkomstruimte, waarvan het gebruiksoppervlakte groter is dan 500 m 2, heeft ten minste één brandslanghaspel nodig. Deze haspel heeft een slang met een lengte van maximaal 30m, is aangesloten op een voorziening voor drinkwater, geeft bij het mondstuk een statische druk van niet minder dan 100kPa, heeft een capaciteit van 1,3 m 2 /h bij gelijktijdig gebruik van twee brandblussers en ligt niet in een ruimte met een trap waarover een beschermde vluchtroute voert. De brandslanghaspels dienen op een dergelijke wijze gesitueerd te worden dat het gehele gebied v.v. is voldoende dekking. Hiervoor dient vanuit ieder punt de slanglengte gedeeld te worden met de factor 1.5 en vervolgens 5mtr opgeteld worden voor spuitlengte. Als men op iedere haspel een dergelijke cirkel trekt dient deze het gehele verblijfsgebied te dekken. Een droge blusleiding is niet noodzakelijk omdat geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 20 meter. Zie ook onder de paragraaf algemene aandachtspunten van dit rapport de inzetdiepte van de brandweer. E.e.a. is afhankelijk van de positie van de brandweeringang Sterkte m.b.t. bezwijken Rookvrije vluchtroutes moeten gedurende 30 minuten bruikbaar blijven. Concreet betekent dit dat trappenhuizen gedurende 30 minuten niet mogen bezwijken. De hoofddraagconstructie dient 60 minuten weerstand tegen bezwijken te bezitten. Welk deel van de constructie zorgt voor het in stand houden van de rookvrije vluchtroutes en hoofddraagconstructie dient aangegeven te worden door de constructeur. 11

12 2.1.7 Installaties Gezien het totaal aan oppervlakte van de bijeenkomstfuncties groter is 5.000m2 dient het pand voorzien te worden van een brandmeldinstallatie. Deze brandmeldinstallatie dient uitgevoerd te worden als volledige bewaking conform de NEN2535, doormelding is niet vereist. Wel dient deze installatie uitgevoerd en opgeleverd te worden v.v. certificaat. 2 Bijeenkomstfunctie a b c voor het aanschouwen van sport kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar andere bijeenkomstfunctie tabel 1: brandmeldinstallatie Gebruiksoppervlakte Groter dan [m²] Hoogste vloer van de gebruiksfunctie gemeten boven het meetniveau Hoger dan [m] Omvang van de bewaking, volgens NEN 2535 Doormelding volgens NEN Volledig 1,5 Volledig ja ja 5 Gedeeltelijk ja 50 Volledig ja 500 Nietautomatisch 1000 Gedeeltelijk ja 5000 Volledig ja Certificaat als bedoeld in artikel 6.20, zesde lid Deze brandmeldinstallatie dient tevens uitgevoerd te worden v.v. ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan. Deze brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie dienen aangelegd en onderhouden te worden door een CCV-erkend installateur. De kantoorruimten hoeven niet voorzien te worden van een brandmeldinstallatie. In alle gemeenschappelijke ruimtes (zowel bijeekomst- als kantoorfunctie) dient vluchtrouteaanduiding aanwezig te zijn conform NEN Ofschoon het niet vereist is om deze in transparantverlichting uit te voeren is dit misschien wel wenselijk. Bij de rook- en warmteafvoerinstallatie, of ander rookbeheersingssysteem, moet een document worden aangeleverd waaruit blijkt dat deze voorziening adequaat functioneert, wordt onderhouden en gecontroleerd. 12

13 2.2 Algemene aandachtspunten Deuren in een vluchtroute mogen niet te openen zijn middels een sleutel of een ander los voorwerp. Afhankelijk van een te grote inzetdiepte kan een droge blusleiding gewenst zijn. Er is sprake van een te grote inzetdiepte indien de afstand tussen de (brandweer)toegang van het gebouw en een verblijfsruimte groter is dan 60 meter. Let op! Het bovenstaande is geen harde eis, maar komt voort uit de NVBR richtlijn. Er dient voldoende ruimte nabij de brandweeringang ten behoeve van brandweervoertuigen aanwezig te zijn. De opstelplaats voor een blusvoertuig dient dicht bij een primaire bluswatervoorziening te worden gekozen, doorgaans maximaal 15 meter. Vanaf toegang van brandweeringang dient een bluswatervoorziening voorhanden te zijn binnen een straal van 40 meter. Tussen deze bluswatervoorziening en de brandweeringang dient een opstelplaats voor een blusvoertuig aanwezig te zijn. Deze opstelplaatsen (voor blusvoertuig = 4m breed, 10m lang en 4,2m hoog en een aslast van 10 ton en totaal gewicht 15 ton; voor redvoertuig = 5m breed, 10m lang en 4,2m hoog en aslast 10 ton, totaal gewicht 25 ton en stempeldruk 100 ton/m²) dienen zodanig strategisch te worden gekozen dat een dergelijk brandweervoertuig niet binnen 30 minuten na het ontstaan van een brand gevaar of schade kan oplopen. Het is verplicht een gebruiksvergunning in te dienen, alvorens men het pand in gebruik zal nemen. 13

14 3 RWA Berekeningen 3.1 RWA berekening Grote zaal Beoordelingsmethode van rook- en warmte afvoerinstallaties, conform NEN e druk, oktober 1995 Invoerparameters: Vermogensdichtheid (K ref ): 500 KW/m² Brandoppervlak (A ref ): 12 m² Stijghoogte (z): 8 m Dikte rooklaag (Dz): 6 m Omgevingstemperatuur (To): 298 K Soortelijke warmte lucht (Cp): 1000 J/(kg.K) Dichtheid lucht (Rho): 1,2 kg/m³ Berekening massadebiet na opstijging m z = 0,188 x P ref x z 1,5 m z = 0,188 x 12 x 8 1,5 = 52.3 kg/s Waarin: m z = massadebiet na opstijging (kg/s) P ref = referentieomtrek van de brand (m) z = stijghoogte (m) Berekening temperatuur van de rookpluim T z = T o + (( K ref x A ref x 1000) / ( m z x C p )) T z = ((500 x 12 x 1000) / (52.3 x 1000)) = 412 K (= 139 C) Waarin: T z = temperatuur van de rookpluim na opstijging (K) T o = omgevingstemperatuur (K) K ref = referentievermogensdichtheid van de brand (kw/m²) A ref = referentieoppervlakte van de brand (m²) m z = massadebiet na opstijging (kg/s) = Soortelijke warmte lucht (J/(kg.K)) C p Berekening capaciteit natuurlijke RWA-installatie C u A u = (m z / ρ) x [(T z ² + T z x T o x C f ²) / (2 x g x D z x (T z - T o ) x T o )] 1/2 C u A u = 52,3 / 1,2 x (( x 298 x 1 2 ) / (2 x 9,81 x 6 x ( ) x 298)) 1/2 C u A u = C i A i = 11,8 m² Waarin: C u A u = aerodynamische oppervlakte van de afvoer (m²) C i A i = aerodynamische oppervlakte van de toevoer (m²) m z = massadebiet na opstijging (kg/s) ρ = dichtheid van lucht bij omgevingstemperatuur (= 1,2 kg/m³) 14

15 T o T z C f g D z = omgevingstemperatuur (K) = temperatuur van de rookpluim na opstijging (K) = verhouding luchtafvoer/toevoer = zwaarteveldsterkte (9,81 m/s²) = rooklaagdikte(m) Berekening maximaal oppervlak per afvoerpunt A = 1,4 x D z ² A = 1,4 x 6² = 50,4 m². Waarin: A = maximaal oppervlak per afvoereenheid (m²) = rooklaagdikte(m) D z Berekening capaciteit van de mechanische RWA-installatie V z = ( m z x T z )/353 V z = (52,3 x 412) / 353 = ,90 m³/h (= 61,04 m³/s) Waarin: V z = volumedebiet van de rookpluim na opstijging (m³/s) m z = massadebiet na opstijging (kg/s) = temperatuur van de rookpluim na opstijging (K) T z Berekening benodigde luchttoevoeropeningen C i A i = m z / ( ρ x 5 ) C i A i = 52,3 / ( 1,2 x 5 ) = 8,72 m² Waarin: C i A i = aerodynamische oppervlakte van de toevoer (m²) m z = massadebiet na opstijging (kg/s) ρ = dichtheid van lucht bij omgevingstemperatuur (= 1,2 kg/m³) Resultaten met verschillende verhoudingen: C f C u A u (m²) C i A i (m²) 0,3 9,9 33,0 0,5 10,5 21,0 1,0 11,8 11,8 1,5 13,0 8,6 2,0 14,0 7,0 2,5 15,0 6,0 3,0 16,0 5,3 Opmerkingen: De resultaten van de rookafvoer en luchttoevoer zijn aerodynamische maten. 15

16 4 Conclusie Er kan niet gesteld worden dat het onderzocht volume per direct voldoet aan de huidige eisen gesteld door het bouwbesluit. In deze situatie dient de gelijkwaardigheid van verschillende ruimten te worden aangetoond. Door gebruik te maken van de methode "Beheersbaarheid van Brand 2007" of een RWAberekening uit te voeren, kan een gelijkwaardigheidsvoorstel worden opgesteld. 16

17 5 Bijlagen - 01 Tekening: D0.01 d.d Tekening: Gevels - 03 Tekening: Begane grond - 04 Tekening: Eerste verdieping - 04 Tekening: Doorsnede 17

18

19

20

21

22

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies School met sporthal IJmuiden Opdrachtgever: Pellikaan Bouwbedrijf bv Postbus 551 5000 AN Tilburg Projectnummer: school met sporthal te IJmuiden 106 13 MA BV Document datum: 11 september 2013 Adviseur:

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkelpand te Duiven Opdrachtgever: Bouwontwikkeling Jongen bv Europalaan 26 6199 AB Maastricht-Airport T 043-387 39 00 E info@bouwbedrijvenjongen.nl Betreft: Brandveiligheidsadvies

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Gelijkwaardigheid

Brandveiligheidsadvies Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid Parkeerkelder Engelenhof Putstraat te Sittard Opdrachtgever: Maasbilt bv Europalaan 26 6199AB Maastricht-Airport Betreft: Projectnummer: Object: Gelijkwaardige brandveiligheid 15 243

Nadere informatie

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Gebruiksfunctie(s): - Winkelfunctie - Bijeenkomstfunctie - Kantoorfunctie

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Verdiepingsmodule Brandveiligheid Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Brandveiligheid Compartimenteren Vluchten Overig Installaties

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Brandveiligheidsrapportage - Pastorie Omgevingsvergunning Project: Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Kenmerk: Datum: 29-10-2014 Brandweer Midden en West Brabant Programma

Nadere informatie

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp 2015,

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Opdrachtgever: Trottoir Participaties B.V. Loet 2 1911 BR UITGEEST Contactpersoon: de heer M. Dekker MD Bouwadvies

Nadere informatie

Atria en brandveiligheid

Atria en brandveiligheid AKOESTIEK EN BOUWFYSICA LAWAAIBEHEERSING MILIEUTECHNOLOGIE BRANDVEILIGHEID Atria en brandveiligheid ir J.J. Mertens Zoetermeer Mook Düsseldorf Parijs Londen www.peutz.nl Aan de orde komen wat zijn kenmerken

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid Beleid bestaande bouw - beleidspakket Kwaliteit brandveiligheid 1 Voorwoord In dit rapport zijn de door het gemeentebestuur vastgestelde pakketten met de brandveiligheidseisen voor bestaande gebouwen weergegeven.

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief 1: Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : De Nederlandse regelgeving op het gebied van brandveiligheid zit ingewikkeld

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw

verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw ir. J.H. van der Veek V2BO Advies sheet 1 analyse huidige praktijk bouwvoorschriften geen prestatie-eisen in bouwvoorschriften bij verblijfsgebied

Nadere informatie

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN Opsteller Namens Datum onderzoek Aanwezig Naam Namens Naam bouwwerk Straat Gemeente Bestemming bouwwerk Contactpersoon Telefoonnummer Datum gebruiksvergunning Datum

Nadere informatie

Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0

Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0 Onderwerp Brandveiligheidsplan nummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0 Status Definitief Datum 24-09-2015 Auteur ir. P.X. Kuijten Versie 1.0 relaties Opdrachtgever Farm Dairy, Lelystad Contactpersoon Roy

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden ELEKTRISCHE INSTALLATIES (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installatie Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 01 Ontwerpen en installeren van elektriciteits-installaties

Nadere informatie

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012 Door: Ing. M. Konings Highlights Bouwbesluit 2012 Even voorstellen InterConcept Organisatie en Beheer B.V. Advies & Uitvoering Vergunningverlening; Handhaving en Inspectie; Fysieke Veiligheid; Ruimtelijke

Nadere informatie

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT ATRIA EN HET BOUWBESLUIT Veiligheidsregio Haaglanden 11-09-2006 Inleiding Onder een atrium wordt verstaan een wel of niet besloten ruimte welke zich over een aantal verdiepingen uitstrekt. Deze vorm van

Nadere informatie

Nieuwbouw Parkeergarage Amphia Ziekenhuis Breda Brandbeveiligingsconcept

Nieuwbouw Parkeergarage Amphia Ziekenhuis Breda Brandbeveiligingsconcept 1.1.1.1 Nieuwbouw Parkeergarage Amphia Ziekenhuis Breda Brandbeveiligingsconcept Deerns Nederland BV Rijswijk, 31-01-2014 HOMEPAGE www.deerns.nl PROJECTNUMMER 160.00812.00.0001 STATUS DOCUMENTCODE DEFINITIEF

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, overige gebruiksfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, vluchtroute, brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012

Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Vakgroep Veilig Gebruik, sector Toezicht en Handhaving Maart 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1... 3 AFDELING

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 en gelijkwaardigheid. dr. ir. Ralph Hamerlinck

Bouwbesluit 2012 en gelijkwaardigheid. dr. ir. Ralph Hamerlinck Bouwbesluit 2012 en gelijkwaardigheid dr. ir. Ralph Hamerlinck Onderwerpen Bouwbesluit Gelijkwaardigheid Ontwerpen van constructies Conclusies Bouwbesluit 2003 Veestal = lichte industriefunctie: verblijven

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN Praktijkrichtlijn Brandveiligheid PARKEERGARAGES Aanvullende brandveiligheidseisen op het Bouwbesluit 2003 en het Gebruiksbesluit voor besloten parkeergarages met brandcompartimentgrootte

Nadere informatie

Rookbeheersing. Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden. Ronald Driessens. rookbeheersingsdeskundige

Rookbeheersing. Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden. Ronald Driessens. rookbeheersingsdeskundige Rookbeheersing Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden Ronald Driessens rookbeheersingsdeskundige Inhoud presentatie Rookbeheersing: Wat is rookbeheersing? Wanneer wordt het toegepast? Waaruit

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Adviesaanvraag upgrade tweede vluchtmogelijkheid of enkele vluchtroute op galerij Trefwoorden: Verbouw, handhaving, zorgplicht, vluchtroute, beschermde route, enkele

Nadere informatie

Telefoonnummer E-mailadres

Telefoonnummer E-mailadres Postadres Postbus 200 1790 AE Den Burg Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg T 14 0222 F 0222 362287 E gemeente@texel.nl I www.texel.nl Zaaknummer 1173438 Contactpersoon Uw aanvraag van 3 februari 2016

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen De wijzigingen Even voorstellen. Wie is Dijkoraad Viavesta? Gecertificeerd inspectie- en advies bureau op het gebied van brandveiligheid Even voorstellen. Ingrid Heffels RSE Dijkoraad Viavesta Werkzaam

Nadere informatie

Vergaderdatum Behandeld door Ons kenmerk Aantal pagina s. 2013-03-19 Hennie Kokkeler VSL1375464KOK 5

Vergaderdatum Behandeld door Ons kenmerk Aantal pagina s. 2013-03-19 Hennie Kokkeler VSL1375464KOK 5 Bespreking brandveiligheid Vergaderdatum Behandeld door Ons kenmerk Aantal pagina s 2013-03-19 Hennie Kokkeler 5 Project - Nieuwbouw woonzorgcentrum St. Elisabeth te Delden M.H. Tromplaan 55, Postbus 729,

Nadere informatie

Voorzieningen aan deuren in vluchtroutes

Voorzieningen aan deuren in vluchtroutes DE TWEE SNOEKEN Datum: xx.xx.xx Claudia Fransen De Twee Snoeken Programma Voorstellen DE TWEE SNOEKEN 1961: Architectenbureau De Twee Snoeken 1988: De Twee Snoeken Automatisering 2006: De Twee Snoeken

Nadere informatie

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Indelen met verstand van zaken kan kosten besparen Ing. Adriaan de Jong 25 april 2012 Kennismaking Adriaan de Jong Nieman Raadgevende Ingenieurs Eindhoven Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

ADVIES. Adviesvraag Is hier terecht een beroep gedaan op het gelijkwaardigheidsbeginsel?

ADVIES. Adviesvraag Is hier terecht een beroep gedaan op het gelijkwaardigheidsbeginsel? ADVIES Registratienummer: Aanvrager: De heer C.G.F. van der Kroft Betreft: Rookmelders i.p.v. BMI in kinderdagverblijf Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, Brandveilig gebruik, kinderopvang, gelijkwaardigheid,

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007. Opdrachtgever Voortstalling H.Heukelsweg 21 1331 EA Almere

Onderzoeksrapport. Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007. Opdrachtgever Voortstalling H.Heukelsweg 21 1331 EA Almere Onderzoeksrapport Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007 Opdrachtgever Voortstalling H.Heukelsweg 21 1331 EA Almere Adviseur A.H. van Rossum 06-53375097 Datum rapport: 10 februari 2012 Versie 2.0

Nadere informatie

Brandveiligheid van grote natuurlijk geventileerde parkeergarages

Brandveiligheid van grote natuurlijk geventileerde parkeergarages Brandveiligheid van grote natuurlijk geventileerde parkeergarages ir. B. Kersten, LBP Raadgevend ingenieursbureau te Nieuwegein Opgericht in 1970 Momenteel ca. 60 medewerkers 1 Inhoud Wat is een natuurlijk

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007. Opdrachtgever De Rooij Oisterwijksebaan 2 5059 AR HEUKELOM NB

Onderzoeksrapport. Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007. Opdrachtgever De Rooij Oisterwijksebaan 2 5059 AR HEUKELOM NB Onderzoeksrapport Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007 Opdrachtgever De Rooij Oisterwijksebaan 2 5059 AR HEUKELOM NB Adviseur J.S.M. de Groot 06-20423896 Adviseur brandpreventie : Ing. A.H. van

Nadere informatie

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat)

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" (2003-12) + wijzigingsblad

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften ADVIES Registratienummer: Betreft: rooksluis in tot hotel herbestemd kantoorgebouw Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, logiesfunctie, rechtens verkregen niveau, herbestemming, rookvrij : Status: Definitief

Nadere informatie

VEBON RISICOBENADERING BRANDVEILIGHEID PARKEERGARAGES

VEBON RISICOBENADERING BRANDVEILIGHEID PARKEERGARAGES VEBON RISICOBENADERING BRANDVEILIGHEID PARKEERGARAGES RISICOBENADERING BRANDVEILIGHEID PARKEERGARAGES VEBON Eerste uitgave, december 2014 Risicobenadering Brandveiligheid Parkeergarages 2 VEBON 2014 Alle

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N

A B C D E F G H I J K L M N RENVOOI A C D E F G 4000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 - voor onderbouwing en nadere eisen zie rapportage adviseur randveiligheid - alle verdiepingsvloeren, uitgezonderd de roostervloeren in de schachten,

Nadere informatie

AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003

AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003 AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003 COLOFON Opdrachtgever : Ministerie van VROM Project : Projectnummer : V0375.01.01 Datum : 4 december 2006 Status : Auteur(s) :

Nadere informatie

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan 3 Onderbouw Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat het gebouw in goede bouwkundige staat verkeert, gunstig gelegen is en dat

Nadere informatie

Regionale Commissie Bouwen en Infrastructuur Regio Haaglanden

Regionale Commissie Bouwen en Infrastructuur Regio Haaglanden Regionale Commissie Bouwen en Infrastructuur Regio Haaglanden Brandveiligheid in automatische (ondergrondse) parkeergarages Jan Brekelmans Veiligheidsregio Haaglanden November 2009 Versie 5 november 2009

Nadere informatie

Hoe brandveilig is uw bedrijf?

Hoe brandveilig is uw bedrijf? EXPEDITIE BRANDVEILIGHEID Hoe brandveilig is uw bedrijf? Beantwoord de vragen en ontdek of er verbeterpunten zijn. Ontdek welke punten u en uw medewerkers helpen bij het verbeteren van de brandveiligheid

Nadere informatie

Bijlage 3 Gebruikseisen voor bouwwerken. Bijlage behorende bij artikel 6.2.1, eerste lid

Bijlage 3 Gebruikseisen voor bouwwerken. Bijlage behorende bij artikel 6.2.1, eerste lid Bijlage 3 Gebruikseisen voor bouwwerken Bijlage behorende bij artikel 6.2.1, eerste lid Artikel 1 Vrijhouden van terreingedeelten 1 De bij het bouwwerk behorende brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen

Nadere informatie

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015:

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: De wijzigingen die per ingaan per 1 juli betreffen met name wijzigingen voor particuliere woningbouw: Wijzigingen

Nadere informatie

Initiatiefnemer: Wooncorporatie ProWonen Revitalisatie en renovatie 18 woningen te Zelhem. Datum: 19 02 2106 Rapportage bouwbesluit INHOUD

Initiatiefnemer: Wooncorporatie ProWonen Revitalisatie en renovatie 18 woningen te Zelhem. Datum: 19 02 2106 Rapportage bouwbesluit INHOUD Initiatiefnemer: Wooncorporatie ProWonen Project: Revitalisatie en renovatie 18 woningen te Zelhem Locatie: Magnoliaweg 9 43 te Zelhem Datum: 19 02 2106 Betreft: Rapportage bouwbesluit INHOUD Gebruiksoppervlakte

Nadere informatie

Advies en onderzoeksrapportage Beheersbaarheid van Brand

Advies en onderzoeksrapportage Beheersbaarheid van Brand MVH Adviseurs BV Brandpreventie, Bouwplantoetsing & Juridische brandveiligheidsvraagstukken Fonteinkruid 1 3931 WT WOUDENBERG E. info@mvhadviseurs.nl T. 033-2586334 KvK Gooi en Eemland 32112056 BTW nr.

Nadere informatie

Afdeling Risicobeheersing Team advies

Afdeling Risicobeheersing Team advies Afdeling Risicobeheersing Team advies Postadres: Postbus 5514, 2000 GM Haarlem Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude T.a.v. De heer P. Mendrik Postbus 83 1160 AB Zwanenburg Verzenddatum 10 april 2013

Nadere informatie

Op grond van het vijfde lid moet op deuren die op een verdieping van een gebouw toegang geven tot een zogenoemd overdruktrappenhuis duidelijk

Op grond van het vijfde lid moet op deuren die op een verdieping van een gebouw toegang geven tot een zogenoemd overdruktrappenhuis duidelijk Op grond van het vijfde lid moet op deuren die op een verdieping van een gebouw toegang geven tot een zogenoemd overdruktrappenhuis duidelijk zichtbaar zijn aangegeven dat die deur toegang tot een dergelijk

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

Projectgegevens. Projectteam. PROJECT De groene verbinding Nieuwbouw 15 duurzame woningen Pallandtmarke te Zwolle

Projectgegevens. Projectteam. PROJECT De groene verbinding Nieuwbouw 15 duurzame woningen Pallandtmarke te Zwolle rand en vluchten Projectgegevens PROJET De groene verbinding Nieuwbouw 15 duurzame woningen Pallandtmarke te Zwolle OPDRAHTGEVER Openbaar elang innengasthuisstraat 1 8022 NH, Zwolle T. (038) 45 67 222

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam ADVIES Registratienummer: 1302-1 Betreft: Parkeren onder galerij woongebouw Trefwoorden: Parkeren onder galerij, rookvrije vluchtroute, niet-besloten ruimte : Status: Definitief Beschrijving Het project

Nadere informatie

Rapport Brandveiligheidscan Kantoorpand Dijkoraad Viavesta

Rapport Brandveiligheidscan Kantoorpand Dijkoraad Viavesta Rapport Brandveiligheidscan Kantoorpand Dijkoraad Viavesta Projectnummer Objectreferentie 200912001 Inspectie 01 december 2009 Reguliere brandscan Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene informatie

Nadere informatie

Sector Risicobeheersing

Sector Risicobeheersing Gemeente Tilburg Dienst Publiekszaken, Afdeling Omgevingsvergunning Ter attentie van de heer J. Jansen Postbus 90118 5000 LA Tilburg Fabriekstraat 34, Tilburg Postbus 3208 5003 DE Tilburg Telefoon (088)

Nadere informatie

Het Bouwbesluit 2012. Vluchten bij brand

Het Bouwbesluit 2012. Vluchten bij brand Het Bouwbesluit 2012 Vluchten bij brand 1 1. Algemeen Inleiding Deze brochure is een toelichting op de toepassing van de voorschriften over veilig vluchten in het Bouwbesluit 2012. Het doel van deze brochure

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid en gebouwontwerp Programma Waartoe leidt het Bouwbesluit 2012? Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Doormelding Certificering Vluchten Conclusie: Brandveiligheid is een keuze (wetgeving

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 Projectnummer : Datum : Tekening: Versie : Opdrachtgever : Nijverheidsweg te Heemstede BG PR6304 2 juni 205 v.0 AG architecten bv d.d. 26 mei 205 gemaakt door: RDG Bouwbesluit Toetsing BB 202 ijverheidsweg

Nadere informatie

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Stappenplan Om tot een verantwoord plan van aanpak te komen, is het noodzakelijk een stappenplan te maken waarin de volgende stappen worden onderscheiden:

Nadere informatie

Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1

Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1 Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1 Waarom deze lijst? Dit is een veiligheidsexpeditielijst. Dat houdt in dat u hierop

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies Brandveiligheidsadvies Campagne Maastricht Gemeente Maastricht Veiligheid en Leefbaarheid Ontvangen op : 28-12-215 Zaaknummer : 15-3232WB Behoort bij ontwerpbesluit van B&W d.d. 13-5-216 Opdrachtgever:

Nadere informatie

RAPPORT. Brandveiligheidscan. Complex 109 Meerlaan. Uitgevoerd door: Ivo Oosterbaan Projectnummer: 2012.022

RAPPORT. Brandveiligheidscan. Complex 109 Meerlaan. Uitgevoerd door: Ivo Oosterbaan Projectnummer: 2012.022 RAPPORT Brandveiligheidscan Complex 109 Meerlaan Opdrachtgever: Woonstichting Stek Uitgevoerd door: Ivo Oosterbaan Projectnummer: 2012.022 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Toelichting brandscan

Nadere informatie

Air Products Nederland B.V. Brandbeveiligingsconcept vul- en distributielocatie Polanenpark

Air Products Nederland B.V. Brandbeveiligingsconcept vul- en distributielocatie Polanenpark Air Products Nederland B.V. Brandbeveiligingsconcept vul- en distributielocatie Polanenpark INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Algemeen 1 1.2. Leeswijzer 1 1.3. Locatie 1 1.4. Gebruikte gegevens

Nadere informatie

ABLOY Nederland Deuren in vluchtroutes bouwbesluit 2012

ABLOY Nederland Deuren in vluchtroutes bouwbesluit 2012 ASSA Vluchtwegtechniek ABLOY Nederland Deuren in vluchtroutes bouwbesluit 2012 Ruud Leijser Project adviseur ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user

Nadere informatie

> www.vrom.nl. Brandveiligheid volgens het Bouwbesluit 2003

> www.vrom.nl. Brandveiligheid volgens het Bouwbesluit 2003 > www.vrom.nl Brandveiligheid volgens het Bouwbesluit 2003 Brandveiligheid volgens het Bouwbesluit 2003 Inhoud 1. Inleiding 03 2. Brandveiligheid is noodzaak 04 3. Brandveiligheidstermen 05 4. Inperken

Nadere informatie

1.4 Veiligheidseisen bij brand. 1.4.1 Bouwbesluit. CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk)

1.4 Veiligheidseisen bij brand. 1.4.1 Bouwbesluit. CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk) CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk) Brand 1 (Brandveiligheid) Door de vervanging van Bouwbesluit 2003 door Bouwbesluit 2012 zijn de veiligheidseisen bij

Nadere informatie

Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen

Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen College Onderwerp: V200900620 Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen Samenvatting: Inleiding: De bouwaanvraag van Stichting Woonveste voor een

Nadere informatie

: Industrie : B5 : 10-004-07-00-dlv-bom-wessels van de bouwkunst bv

: Industrie : B5 : 10-004-07-00-dlv-bom-wessels van de bouwkunst bv Maatschap Bom T.a.v. mevr. J. Bom Verl. Scholtenskanaal o.z. 23 7881 JR Emmercompascuum Datum: Onderwerp: 23 mei 2011 Bouwplantoets brandveiligheid, rundveestal. Geachte mevrouw Bom, Onderstaand treft

Nadere informatie

RBG ADVIESBUREAU VOOR. Rapport 115225r01 Bouter Kaas, Ambachtsweg 2-4b, Groot Ammers Masterplan brandveiligheid

RBG ADVIESBUREAU VOOR. Rapport 115225r01 Bouter Kaas, Ambachtsweg 2-4b, Groot Ammers Masterplan brandveiligheid Rapport 115225r01 Bouter Kaas, Ambachtsweg 2-4b, Groot Ammers Masterplan brandveiligheid Rapportnummer: 115225r01 Datum: 02-02-2016 Versie: 004 Opdrachtgever: Postadres: Postcode en plaats Van Es Architecten

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie

Nachtverblijf in niet daarvoor bestemde bouwwerken

Nachtverblijf in niet daarvoor bestemde bouwwerken V e i l i g h e i d s r e g i o R o t t e r d a m R i j n m o n d B r a n d w e e r Af d e l i n g R i s i c o b e h e e r s i n g Nachtverblijf in niet daarvoor bestemde bouwwerken Colofon Dit document

Nadere informatie

Bestemd voor : Woonstichting Sint Joseph, Dhr. K. Vink en BRO, Dhr. W. de Ruiter.

Bestemd voor : Woonstichting Sint Joseph, Dhr. K. Vink en BRO, Dhr. W. de Ruiter. Memo Datum : 27 februari 2014 Bestemd voor : Woonstichting Sint Joseph, Dhr. K. Vink en BRO, Dhr. W. de Ruiter. Van : Dhr. H van Oosterhout en M. van der Wielen Projectnummer : 20120632 Betreft : Memo

Nadere informatie

AFL/Adviesbureau F. Lemmens Rapport 201117-1 datum: 5 december 2011. Nettorama De Limpensstraat Sittard, beoordeling brandcompartimentering

AFL/Adviesbureau F. Lemmens Rapport 201117-1 datum: 5 december 2011. Nettorama De Limpensstraat Sittard, beoordeling brandcompartimentering Rapport 201117-1 datum: 5 december 2011 Nettorama De Limpensstraat Sittard, beoordeling brandcompartimentering Opdrachtgever: SATIJNplus Architecten Postbus 210 6120 BA BORN Behandeld door: ir. J.A.M.

Nadere informatie

CONCEPT VOORSTEL VOOR VEREENVOUDIGING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOUWBESLUIT 2003 MET EEN RELATIE TOT BEZETTINGSGRAADKLASSEN

CONCEPT VOORSTEL VOOR VEREENVOUDIGING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOUWBESLUIT 2003 MET EEN RELATIE TOT BEZETTINGSGRAADKLASSEN CONCEPT VOORSTEL VOOR VEREENVOUDIGING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOUWBESLUIT 2003 MET EEN RELATIE TOT BEZETTINGSGRAADKLASSEN 1. INLEIDING Sommige eisen van het Bouwbesluit 2003 zijn afhankelijk van de

Nadere informatie

Gebouw voor de Plesmanhoek. Stichting Mainport & Groen

Gebouw voor de Plesmanhoek. Stichting Mainport & Groen Inhoud - pag.01 Inhoud / legenda pag.02 Situatie pag.03 Begane grond pag.04 1e Verdieping pag.05 Dak pag.06 Doorsnede A-A pag.07 Doorsnede B-B pag.08 Doorsneden C-C en D-D pag.09 Oostgevel pag.10 Noord

Nadere informatie

Rapport behorende bij de aanvraag bouwvergunning van bovengenoemd project Voor akkoord, de aanvrager:

Rapport behorende bij de aanvraag bouwvergunning van bovengenoemd project Voor akkoord, de aanvrager: Van Elst & Roelofs Plancoördinatie B.V. Postbus 57 5430 AB Cuijk Veldweg 33 A 5431 CH Cuijk telefoon: (0485) 44 28 01 telefax: (0485) 44 27 03 Email: info@vanelstroelofs.nl KvK Den Bosch nr. 17191758 kenmerk:

Nadere informatie

ONDERGRONDSE PARKEERGEBOUWEN

ONDERGRONDSE PARKEERGEBOUWEN Historie: Ondergrondse parkeergebouwen bestaan al vele jaren. In Haarlem zijn ook een aantal ondergrondse parkeergebouwen aanwezig van diverse grootte en met diverse bouwlagen. Over de brandveiligheid

Nadere informatie

ADVIES. Datum: 22 oktober 2014

ADVIES. Datum: 22 oktober 2014 ADVIES Registratienummer: Betreft: Brandwerendheid vluchtroutes woontoren Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, nieuwbouw, gelijkwaardigheid, woongebouw, wbdbo, compartimentering, vluchtroute, : Status: Definitief

Nadere informatie

Rookwerendheid van Attema Brandwerende Doorvoer

Rookwerendheid van Attema Brandwerende Doorvoer Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 58 4200 AB GORINCHEM Onze referentie Bleiswijk, Projectnummer ENL-14-001109 Rookwerendheid

Nadere informatie

1-12-2014. Beheersbaarheid van Brand. door Hans Smits

1-12-2014. Beheersbaarheid van Brand. door Hans Smits Beheersbaarheid van Brand door Hans Smits 1 EVEN VOORSTELLEN Hans Smits Brandweer Eindhoven Smits Brandveiligheidsadvies Senior adviseur Brandweer Laarbeek - Postcoördinator Post Lieshout Brandpreventie

Nadere informatie

Brandveiligheid. Ralph Molenaar

Brandveiligheid. Ralph Molenaar Brandveiligheid De kennissessie in het Fletcher hotel in Den Bosch op 12 april 2016 stond in het teken van brandveiligheid. Aanleiding is dat de verantwoordelijkheid voor brandveiligheid in de toekomst

Nadere informatie

ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 210

ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 210 ADVIES Registratienummer: Betreft: Gelijkwaardigheid compartimentering ziekenhuis Trefwoorden: (sub)brandcompartimenten, BHV, ontruiming, zorgfunctie : Status: Definitief Postbus 30941 2500 GX Den Haag

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van de Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) volgens 2-11-2008

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van de Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) volgens 2-11-2008 OPNAMERAPPORT Ten behoeve van de Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) volgens 2-11-2008 Bouwwerk: Voorbeeld kantoorpand n nsenlaan 1 Branddorp (Voorbeeld exemplaar) 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Rapportage maximaal aantal personen TU Delft Hoofdgebouw Rapportnummer: TAC 200805886 d.d. 23 juni 2008

Rapportage maximaal aantal personen TU Delft Hoofdgebouw Rapportnummer: TAC 200805886 d.d. 23 juni 2008 TAC Technisch Advies Centrum, brandveiligheid b.v. b.v. postadres: Dorpsstraat 4, 2731 AP BENTHUIZEN bezoekadres: Franklinstraat 1, 2723 RE ZOETERMEER Tel: 079-3421853 Fax: 079-3310855 e-mail: tac@brandveiligheid.nl

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Zaaknummer, Adres/Omschrijving 10/0598, Tramstraat 6, 8 en 10, verbouwen kantoorruimte met bovenwoning

gemeente Eindhoven Zaaknummer, Adres/Omschrijving 10/0598, Tramstraat 6, 8 en 10, verbouwen kantoorruimte met bovenwoning gemeente Eindhoven K E N N I S G E V I N G Van 5 mei 2011 tot en met 15 juni 2011 liggen op het Inwonersplein (Stadskantoor), voor adressen en openingstijden zie colofon, voor iedereen ter inzage het ontwerpbesluit

Nadere informatie

BESLUITEN. Technische brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens

BESLUITEN. Technische brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens Behoudens advies van de c ommissi e ABA Technische brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens BESLUITEN 1. De Beleidsregels technische (brand)veiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens

Nadere informatie

Verbouw woning tot 3 appartementen

Verbouw woning tot 3 appartementen Verbouw woning tot 3 appartementen conform Bouwbesluit 2012, bestaande bouw Lokatie: obijnstraat 9743 K Groningen Kadastraal: Sectie L, nr. 5170 Gemeente Groningen Boerweg 4 9619 PT Froombosch Verbouw

Nadere informatie

Opdrachtgever VVE 't Soperse Bos t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel. Bouwbesluittoets Recreatiewoningen

Opdrachtgever VVE 't Soperse Bos t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel. Bouwbesluittoets Recreatiewoningen Bouwbesluittoets Recreatiewoningen 't Soperse Bos te Vinkel projectnr. 234035 revisie 01 11 augustus 2011 auteur(s) Gerard van den Bergh Opdrachtgever t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel

Nadere informatie

FSE-case groot brandcompartiment met RWA-voorziening

FSE-case groot brandcompartiment met RWA-voorziening 1. Randvoorwaarden en gebruik De case betreft een fictieve industriehal waarin kartonnen verpakkingsmaterialen gefabriceerd worden. De hal wordt aangemerkt als industriefunctie met bezettingsgraadklasse

Nadere informatie

R A P P O R T A G E B O U W B E S L U I T N I E U W B O U W S A T U R N N I E U W G R A A F D U I V E N R H / C H. kenmerk: Projectnr. 11.

R A P P O R T A G E B O U W B E S L U I T N I E U W B O U W S A T U R N N I E U W G R A A F D U I V E N R H / C H. kenmerk: Projectnr. 11. R A P P O R T A G E B O U W B E S L U I T N I E U W B O U W S A T U R N N I E U W G R A A F D U I V E N kenmerk: Projectnr. 11.050 opgesteld: R H / C H datum: 0 7 0 5 2 0 1 3 RAPPORTAGE BOUWBESLUIT Datum

Nadere informatie

Adviesvraag Aanvrager verzoekt de adviescommissie antwoord te geven op de volgende vragen:

Adviesvraag Aanvrager verzoekt de adviescommissie antwoord te geven op de volgende vragen: ADVIES Registratienummer: Betreft: Vluchten langs andere woning /portiekontsluiting Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woonfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, portiekontsluiting, enkele vluchtroute : Status:

Nadere informatie

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 516 2600 AM Delft. www.adviescommissiebrand.

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 516 2600 AM Delft. www.adviescommissiebrand. ADVIES Registratienummer: Betreft: BMI in woongebouw met incidenteel logiesgebruik Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, brandveilig gebruik, woongebouw, logiesfunctie, gelijkwaardigheid, handhaving, bestaande

Nadere informatie