Rekenmethode Elke materie is in meer of mindere mate in staat om geluid te absorberen. De totale equivalente geluidabsorptie A in een ruimte wordt bep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rekenmethode Elke materie is in meer of mindere mate in staat om geluid te absorberen. De totale equivalente geluidabsorptie A in een ruimte wordt bep"

Transcriptie

1 NOTITIE BEPERKING VAN GALM Aan : Dura Vermeer Bouw Rosmalen B.V. T.a.v. : de heer P.H.J. Boonman Referentie : Nu130059aaA4.sro Behandeld door : Vestiging Utrecht / G.J. Dethmers Datum : 24 oktober 2013 Betreft : Stationskwartier Breda Noordwest Inleiding Geluidhinder in appartementen door galm in de aangrenzende besloten gemeenschappelijke verkeersruimten moet worden beperkt. In Bouwbesluit 2012 zijn daarvoor voorschriften opgenomen. Deze notitie beschrijft de voorschriften die op het project Stationskwartier te Breda van toepassing zijn en op welke wijze aan die voorschriften wordt voldaan. Uitgangspunten Voor het onderzoek zijn de stukken gebruikt, zoals deze zijn vermeld in bijlage 1. De voorschriften voor beperking van galm zijn opgenomen in afdeling 3.3 van het Bouwbesluit. Deze voorschriften zijn als volgt. Beperking van galm is nodig in een besloten gemeenschappelijke verkeersruimte die grenst aan een woonfunctie. De voorschriften gelden niet voor een gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie, zoals een gemeenschappelijke woonkamer van een verzorgingshuis. NEN-EN is als bepalingsmethode aangewezen. Dit is een rekenmethode. De totale equivalente geluidabsorptie A in m² moet ten minste gelijk zijn aan 1/8 van het volume van de betreffende verkeersruimte. De totale geluidabsorptie moet aanwezig zijn in elk van de octaafbanden met middenfrequentie 250, 500, 1000 en 2000 Hz. Bij dit project zijn de voorschriften van toepassing op de lifthallen, de gangen, de trappenhuizen en twee atria. Een aantal trappenhuizen, gangen en lifthallen grenzen niet direct aan een woonfunctie. Deze ruimte(n) zijn derhalve buiten het onderzoek gelaten. Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. Vestiging Utrecht Atoomweg 400 Postbus AA Utrecht T Vestiging Zwolle Dr. Van Lookeren - Campagneweg 16 Postbus DC Zwolle T Algemene gegevens Deutsche Bank KvK Utrecht Btw-nr. NL B01 In t Hart van de Bouw NIEMAN GROEP B.V.

2 Rekenmethode Elke materie is in meer of mindere mate in staat om geluid te absorberen. De totale equivalente geluidabsorptie A in een ruimte wordt bepaald uit de som van equivalente geluidabsorptie van alle aanwezige materialen en de lucht. De equivalente geluidabsorptie is het product van de absorptiecoëfficiënt en de oppervlakte van het materiaal. In een formule ziet dat er als volgt uit: Waarbij n is het aantal oppervlakten i. o is het aantal objecten j. p is het aantal objectreeksen k. α s,i is de geluidabsorptiecoëfficiënt van oppervlakte i. α s,k is de geluidabsorptiecoëfficiënt van object k. A obj,j S i S k A air is de equivalente geluidabsorptie van object [m²]. is de oppervlakte van object i [m²]. is de oppervlakte van object i [m²]. is de equivalente geluidabsorptie van lucht [m²]. Berekeningen De berekeningen zijn opgesteld voor alle gemeenschappelijke verkeersruimten die grenzen aan de voordeur van een woonfunctie. In bijlage 1 zijn de verschillende ruimten met een bijbehorende code aangegeven. De berekeningen zijn opgenomen in bijlage 2. Allereerst zijn per ruimte het volume en de benodigde hoeveelheid equivalente geluidabsorptie berekend. Vervolgens is de aanwezige equivalente geluidabsorptie bepaald. Aan de hand van de verschillen zijn de benodigde voorzieningen bepaald. Nu130059aaA4.sro - 24 oktober 2013 Pagina 2 In t Hart van de Bouw NIEMAN GROEP B.V.

3 Resultaten De berekeningen zijn opgenomen in bijlage 2. De resultaten voor de benodigde equivalente geluidabsorptie A nodig, de berekende equivalente geluidabsorptie A reken en het eventuele negatieve verschil daartussen zijn samengevat in tabel 1. Tabel 1. Samenvatting benodigde en berekende geluidabsorptie per ruimte ruimte A nodig [m²] A reken 250 Hz 500 Hz Hz Hz verschil A reken verschil A reken verschil A reken verschil [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] B. Lifthal 2,0 1,3 0,7 1,1 0,9 1 1,1 1,1 0,9 C. Lifthal 6,3 3,0 3,3 2,7 3,7 2,4 3,9 3 3,3 F. Gang 4,8 3,9 1,0 3,2 1,7 2,6 2,2 3,1 1,7 G. Gang 27,8 18,5 9, ,4 11,4 17,0 12,9 15,3 H. Gang 36 19,3 17,6 15, ,5 24,2 14,5 22,0 I. Gang 41,1 22,4 19,8 17,3 24,2 14,1 27,5 16,3 25,3 Atrium 1 409,4 99,9 309,5 78,7 330,7 67,7 341,7 72,6 336,8 Atrium 2 475,0 89, ,9 403,1 62,3 412,7 76,2 398,8 Uit de berekeningen blijkt dat in alle beschouwde ruimten extra geluidsabsorberend materiaal nodig is. In tabel 2 is per ruimte de oppervlakte S en de minimale geluidabsorptiecoëfficiënt α s,min van de betreffende voorziening genoemd. Tabel 2.Oppervlakte S en minimale geluidabsorptiecoëfficiënt α s,min van geluidabsorberende materialen Ruimte Voorziening S [m²] α s,min # omschrijving 250 Hz 500 Hz Hz Hz Lifthal B plafond 100% geluidsabsorberend 6,28 0,11 0,14 0,17 0,15 Gang C F plafond 100% geluidsabsorberend plafond 100% geluidsabsorberend 19,26 14,5 0,17 0,07 0,19 0,12 0,20 0,15 0,17 0,12 G H I plafond 100% geluidsabsorberend plafond 100% geluidsabsorberend plafond 100% geluidsabsorberend 84,9 109,9 109,9 0,11 0,16 0,18 0,17 0,20 0,22 0,20 0,22 0,25 0,18 0,20 0,23 Atria 1 en 2 zijn berekend door het toepassen van specifieke absorberende materialen tegen verschillende oppervlakten van de atria. De uitwerking van de atria is te vinden in het hoofdstuk Voorzieningen. Nu130059aaA4.sro - 24 oktober 2013 Pagina 3 In t Hart van de Bouw NIEMAN GROEP B.V.

4 Voorzieningen Uit de berekeningen blijkt dat in alle ruimten geluidsabsorberende voorzieningen nodig zijn. In tabel 3 zijn enkele materialen genoemd die toegepast kunnen worden in de lifthallen en gangen. Let op: in de laatste kolom van tabel 3 is aangegeven in welke situaties het materiaal geschikt is. De nummering correspondeert met de nummering in tabel 2. Tabel 3. Overzicht van geluidabsorberende materialen Absorptie coëfficiënt Materiaal Geschikt voor # 0,0-0,2 Bijvoorbeeld spuitpleister (Asona) B, C, F, G 0,2 0,5 Absorberende plaat rechtstreeks tegen plafond H, I 0,5 0,1 Absorberende plaat met spouw en minerale wol Vanzelfsprekend zijn ook andere materialen mogelijk. Door middel van een laboratoriummeting moet kunnen worden aangetoond dat de geluidabsorptiecoëfficiënt α s van dat materiaal voldoet aan de criteria. De atria zijn berekend door het toepassen van absorberende materialen tegen het plafond, de onderkant van de galerijen en de buitenkant van de vloerafscheiding van de galerijen. De toegepaste materialen zijn: Heradesign Superfine 25 mm, afkorting: HD 25mm. Heradesign Superfine 35 mm, afkorting: HD SF 35mm. Heradesign Superfine 25 mm op een spouw van 25 mm met 25 mm minerale wol, afkorting: HD SF 25/25wol. Heradesign Superfine 25 mm op een spouw van 175 mm met 50 mm minerale wol, afkorting: HD SF 25/175spouw/50wol. De bijbehorende absorptiewaarden staan in bijlage 3. In tabel 4 zijn de toegepaste materialen, het vlak waartegen de absorptiematerialen aan moeten worden bevestigd en hun oppervlakte aangegeven. Tabel 4. Overzicht van geluidsabsorberende materialen in de atria Ruimte Materiaal HD SF 25mm HD SF 35mm HD SF 25/25 wol HD SF 25/175spouw/50wol Atrium 1 m m m m 2 Vlak Vloerafscheiding O.K. galerij Plafond Atrium 2 m m m m 2 Vlak Vloerafscheiding O.K. galerij Plafond Nu130059aaA4.sro - 24 oktober 2013 Pagina 4 In t Hart van de Bouw NIEMAN GROEP B.V.

5 Van het oppervlak van het plafond is het oppervlak van de glazen delen afgetrokken. In bijlage 4 is ter verduidelijking een doorsnede toegevoegd. Conclusie Geluidhinder in de appartementen door galm in de aangrenzende lifthallen, gangen, trappenhuizen of atria moet worden beperkt. Hiervoor moeten geluidsabsorberende materialen in die gemeenschappelijke verkeersruimten aangebracht worden. Wanneer voorzieningen worden aangebracht zoals genoemd in deze notitie, dan wordt voldaan aan de voorschriften van Bouwbesluit Utrecht, 24 oktober 2013 Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. de heer ir. G.J. Dethmers Bijlagen: 1. Tekeningenlijst 2. Ruimtebenamingen 3. Berekeningen 4. Absorptiewaarden Heradesign Superfine 5. Doorsnede Atria Nu130059aaA4.sro - 24 oktober 2013 Pagina 5 In t Hart van de Bouw NIEMAN GROEP B.V.

6 Bijlage 1 Tekeningenlijst Nu130059aaA4.sro - 24 oktober 2013

7 TEKENINGENLIJST SPOORZONE TE BREDA Project: spoorzone te Breda Projectnr: Opdrachtgever: DWI investments status: definitief Datum: fase: omgevingsvergunning Tekening Omschrijving Schaal Datum A B C D E F G OV-001 Situatie 1:1000 A OV-002 Renvooitekening nvt A OV-101 Plattegrond bouwdeel A - Kelder, BG en 1e verdieping 1:200 A OV-102 Plattegrond bouwdeel A - 2e en 3e verdieping 1:200 A OV-103 Plattegrond bouwdeel A - 4e en 5e verdieping 1:200 A OV-104 Plattegrond bouwdeel A - Kelder links 1:100 A OV-105 Plattegrond bouwdeel A - Kelder rechts 1:100 A OV-106 Plattegrond bouwdeel A - Beganegrond links 1:100 A OV-107 Plattegrond bouwdeel A - beganegrond rechts 1:100 A OV-108 Plattegrond bouwdeel A - verdieping 1 links 1:100 A OV-109 Plattegrond bouwdeel A - verdieping 1 rechts 1:100 A OV-110 Plattegrond bouwdeel A - verdieping 2 links 1:100 A OV-111 Plattegrond bouwdeel A - verdieping 2 rechts 1:100 A OV-112 Plattegrond bouwdeel A - verdieping 3 links 1:100 A OV-113 Plattegrond bouwdeel A - verdieping 3 rechts 1:100 A OV-114 Plattegrond bouwdeel A - verdieping 4 1:100 A OV-115 Plattegrond bouwdeel A - verdieping 5 1:100 A OV-116 Plattegrond bouwdeel A - typelogie appartementen 1:50 A OV-117 Plattegrond bouwdeel B - typelogie appartementen 1:50 A OV-201 Gevelaanzichten - totaal 1:200 A OV-202 Gevelaanzichten - Blok A stationslaan & belcrumzijde 1:100 A OV-203 Gevelaanzicht - Blok A belcrumzijde links 1:100 A OV-204 Gevelaanzicht - Blok A belcrumzijde rechts 1:100 A OV-205 Gevelaanzicht - Blok A kop en hoofd entree 1:100 A OV-206 Gevelaanzicht - Blok A binnengevel Stationslaan 1:100 A OV-207 Gevelaanzicht - Blok A binnengevel Belcrumzijde 1:100 A OV-208 Gevelaanzicht - Blok B voor- en achterzijde Stationslaan 1:100 A OV-209 Gevelaanzicht - Blok B voor- en achterzijde Belcrumzijde 1:100 A OV-210 Gevelaanzicht - Blok B zijgevels 1:100 A OV-301 Doorsnede A 1:50 A OV-302 Doorsnede B 1:50 A OV-303 Doorsnede C 1:50 A Blad 1 van 2

8 Tekening Omschrijving Schaal Datum A B C D E F G OV-304 Doorsnede D - deel 1 1:50 A OV-305 Doorsnede D - deel 2 1:50 A OV-306 Doorsnede D - deel 3 1:50 A OV-501 Principedetails horizontaal 1:5 A OV-502 Principedetails verticaal 1:5 A Blad 2 van 2

9 Bijlage 2 Ruimtebenamingen Nu130059aaA4.sro - 24 oktober 2013

10 Nu130059aaA4.sro - 24 oktober 2013

11 Nu130059aaA4.sro - 24 oktober 2013

12 Nu130059aaA4.sro - 24 oktober 2013

13 Nu130059aaA4.sro - 24 oktober 2013

14 Nu130059aaA4.sro - 24 oktober 2013

15 Nu130059aaA4.sro - 24 oktober 2013

16 Bijlage 3 Berekeningen Nu130059aaA4.sro - 24 oktober 2013

17 geluidabsorptie [m² o.r.] Bepaling van de geluidabsorptie in ruimten Berekening conform NEN-EN ; hoofdstuk 4 projectgegevens project U Stationskwartier Breda projectnummer U opdrachtgever Dura Vermeer Rosmalen datum ruimte Atrium 1 volume ruimte (V) 3275 m³ totaal volume harde objecten (V obj) 0 m³ temperatuur en luchtvochtigheid ruimte T=20 C; RV=50%-70% opening aanwezig < 10% van de totale omhulling nee oppervlakte opening (S opening) 0,0 m² aantal openingen 0 Eis absorptie (A) Bouwbesluit - Eis nagalmtijd (T) geen eis - berekeningsresultaten 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz vlak materiaal S [m 2 ] a S.a a S.a a S.a a S.a Begane grondvloer Schoon beton 194,00 0,01 1,9 0,02 3,9 0,02 3,9 0,03 5,8 Plafond glas Houten deuren / kozijnen / glas 41,00 0,04 1,6 0,03 1,2 0,02 0,8 0,02 0,8 Plafond overig HD SF 25/175spouw/50wol 144,00 1,00 144,0 1,00 144,0 1,00 144,0 0,90 129,6 Wanden metal stud Metal Stud 603,00 0,12 72,4 0,08 48,2 0,06 36,2 0,06 36,2 Wanden overig Houten deuren / kozijnen / glas 378,00 0,04 15,1 0,03 11,3 0,02 7,6 0,02 7,6 Vloerafscheiding HD SF 35mm 217,00 0,25 54,3 0,55 119,4 1,00 217,0 0,80 173,6 O.K. bordes HD SF 25mm, 25 mm wol 259,00 0,55 142,5 1,00 259,0 1,00 259,0 0,85 220,2 totale geluidabsorptie (A totaal) 435,7 m² o.r. 594,9 m² o.r. 681,5 m² o.r. 596,0 m² o.r. minimale geluidsabsorptie volgens Bouwbesluit (A o;min) 409,4 m² o.r. voldoet voldoet voldoet voldoet nagalmtijd (conform hoofdstuk 4 NEN-EN ) 1,2 0,9 0,8 0,9 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 geluidabsorptie A o frequentie [Hz] geluidabsorptie eis Bouwbesluit AKO_Nagalmtijdberekening NEN-EN _ U130059aa ATRIUM

18 geluidabsorptie [m² o.r.] Bepaling van de geluidabsorptie in ruimten Berekening conform NEN-EN ; hoofdstuk 4 projectgegevens project U130059aa - Stationskwartier Breda projectnummer U130059aa opdrachtgever Dura Vermeer Rosmalen datum ruimte Atrium 2 volume ruimte (V) 3800 m³ totaal volume harde objecten (V obj) 0 m³ temperatuur en luchtvochtigheid ruimte T=20 C; RV=50%-70% opening aanwezig < 10% van de totale omhulling nee oppervlakte opening (S opening) 0,0 m² aantal openingen 0 Eis absorptie (A) Bouwbesluit - Eis nagalmtijd (T) geen eis - berekeningsresultaten 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz vlak materiaal S [m 2 ] a S.a a S.a a S.a a S.a Begane grondvloer Schoon beton 327,00 0,01 3,3 0,02 6,5 0,02 6,5 0,03 9,8 Plafond glas Houten deuren / kozijnen / glas 100,00 0,04 4,0 0,03 3,0 0,02 2,0 0,02 2,0 Plafond overige HD SF 25/175spouw/50wol 218,00 1,00 218,0 1,00 218,0 1,00 218,0 0,90 196,2 Wanden metal stud Metal Stud 456,00 0,12 54,7 0,08 36,5 0,06 27,4 0,06 27,4 Wanden overig Houten deuren / kozijnen / glas 560,00 0,04 22,4 0,03 16,8 0,02 11,2 0,02 11,2 O.K. bordes HD SF 25mm, 25mm wol 270,00 0,55 148,5 1,00 270,0 1,00 270,0 0,85 229,5 Vloerafscheiding HD SF 25mm 148,00 0,15 22,2 0,30 44,4 0,75 111,0 0,95 140,6 totale geluidabsorptie (A totaal) 477,7 m² o.r. 604,3 m² o.r. 661,3 m² o.r. 642,5 m² o.r. minimale geluidsabsorptie volgens Bouwbesluit (A o;min) 475,0 m² o.r. voldoet voldoet voldoet voldoet nagalmtijd (conform hoofdstuk 4 NEN-EN ) 1,3 1,0 0,9 0,9 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 geluidabsorptie A o frequentie [Hz] geluidabsorptie eis Bouwbesluit AKO_Nagalmtijdberekening NEN-EN _ Project U130059aa ATRIUM

19 geluidabsorptie [m² o.r.] Bepaling van de geluidabsorptie in ruimten Berekening conform NEN-EN ; hoofdstuk 4 projectgegevens project projectnummer U130059aa - Stationskwartier Breda U130059aa opdrachtgever Dura Vermeer Rosmalen datum ruimte B volume ruimte (V) 16 m³ totaal volume harde objecten (V obj) 0 m³ temperatuur en luchtvochtigheid ruimte T=20 C; RV=50%-70% opening aanwezig < 10% van de totale omhulling nee oppervlakte opening (S opening) 0,0 m² aantal openingen 0 Eis absorptie (A) Bouwbesluit - Eis nagalmtijd (T) geen eis - berekeningsresultaten 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz vlak materiaal S [m 2 ] a S.a a S.a a S.a a S.a Kozijnen/ramen/deuren Houten deuren / kozijnen / glas 12,20 0,04 0,5 0,03 0,4 0,02 0,2 0,02 0,2 Liftdeuren Liftdeuren 2,90 0,01 0,0 0,02 0,1 0,02 0,1 0,02 0,1 Wand beton Schoon beton 6,03 0,01 0,1 0,02 0,1 0,02 0,1 0,03 0,2 Wand metal stud Metal Stud 5,57 0,12 0,7 0,08 0,4 0,06 0,3 0,06 0,3 Vloer Schoon beton 6,28 0,01 0,1 0,02 0,1 0,02 0,1 0,03 0,2 Plafond Minimale waarden 6,28 0,11 0,7 0,14 0,9 0,17 1,1 0,15 0,9 totale geluidabsorptie (A totaal) 2,0 m² o.r. 2,0 m² o.r. 2,1 m² o.r. 2,0 m² o.r. minimale geluidsabsorptie volgens Bouwbesluit (A o;min) 2,0 m² o.r. voldoet voldoet voldoet voldoet nagalmtijd (conform hoofdstuk 4 NEN-EN ) 1,3 1,3 1,2 1,3 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 geluidabsorptie A o frequentie [Hz] geluidabsorptie eis Bouwbesluit AKO_Nagalmtijdberekening ruimte B NEN-EN _

20 geluidabsorptie [m² o.r.] Bepaling van de geluidabsorptie in ruimten Berekening conform NEN-EN ; hoofdstuk 4 projectgegevens project projectnummer U130059aa - Stationskwartier Breda U130059aa opdrachtgever Dura Vermeer Rosmalen datum ruimte C volume ruimte (V) 50 m³ totaal volume harde objecten (V obj) 0 m³ temperatuur en luchtvochtigheid ruimte T=20 C; RV=50%-70% opening aanwezig < 10% van de totale omhulling nee oppervlakte opening (S opening) 0,0 m² aantal openingen 0 Eis absorptie (A) Bouwbesluit - Eis nagalmtijd (T) geen eis - berekeningsresultaten 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz vlak materiaal S [m 2 ] a S.a a S.a a S.a a S.a Kozijnen/ramen/deuren Houten deuren / kozijnen / glas 30,50 0,04 1,2 0,03 0,9 0,02 0,6 0,02 0,6 Wand kalkzandsteen Metselwerk / kalkzandsteen 8,67 0,03 0,3 0,03 0,3 0,04 0,3 0,05 0,4 Wand beton Schoon beton 16,72 0,01 0,2 0,02 0,3 0,02 0,3 0,03 0,5 Wand metal stud Metal Stud 8,44 0,12 1,0 0,08 0,7 0,06 0,5 0,06 0,5 Liftdeuren Liftdeuren 2,90 0,01 0,0 0,02 0,1 0,02 0,1 0,02 0,1 Vloer Schoon beton 19,26 0,01 0,2 0,02 0,4 0,02 0,4 0,03 0,6 Plafond Minimale waarden 19,26 0,17 3,3 0,19 3,7 0,20 3,9 0,17 3,3 totale geluidabsorptie (A totaal) 6,3 m² o.r. 6,4 m² o.r. 6,3 m² o.r. 6,3 m² o.r. minimale geluidsabsorptie volgens Bouwbesluit (A o;min) 6,3 m² o.r. voldoet voldoet voldoet voldoet nagalmtijd (conform hoofdstuk 4 NEN-EN ) 1,3 1,2 1,3 1,3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 geluidabsorptie A o frequentie [Hz] geluidabsorptie eis Bouwbesluit AKO_Nagalmtijdberekening ruimte C NEN-EN _

21 geluidabsorptie [m² o.r.] Bepaling van de geluidabsorptie in ruimten Berekening conform NEN-EN ; hoofdstuk 4 projectgegevens project projectnummer U130059aa - Stationskwartier Breda U130059aa opdrachtgever Dura Vermeer Rosmalen datum ruimte F volume ruimte (V) 38 m³ totaal volume harde objecten (V obj) 0 m³ temperatuur en luchtvochtigheid ruimte T=20 C; RV=50%-70% opening aanwezig < 10% van de totale omhulling nee oppervlakte opening (S opening) 0,0 m² aantal openingen 0 Eis absorptie (A) Bouwbesluit - Eis nagalmtijd (T) geen eis - berekeningsresultaten 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz vlak materiaal S [m 2 ] a S.a a S.a a S.a a S.a Kozijnen/ramen/deuren Houten deuren / kozijnen / glas 20,23 0,04 0,8 0,03 0,6 0,02 0,4 0,02 0,4 Wand kalkzandsteen Metselwerk / kalkzandsteen 5,63 0,03 0,2 0,03 0,2 0,04 0,2 0,05 0,3 Wand metal stud Metal Stud 21,69 0,12 2,6 0,08 1,7 0,06 1,3 0,06 1,3 Wand beton Schoon beton 11,63 0,01 0,1 0,02 0,2 0,02 0,2 0,03 0,3 Vloer Schoon beton 14,50 0,01 0,1 0,02 0,3 0,02 0,3 0,03 0,4 Plafond Minimale waarden 14,50 0,07 1,0 0,12 1,7 0,15 2,2 0,12 1,7 totale geluidabsorptie (A totaal) 4,9 m² o.r. 4,9 m² o.r. 4,8 m² o.r. 4,8 m² o.r. minimale geluidsabsorptie volgens Bouwbesluit (A o;min) 4,8 m² o.r. voldoet voldoet voldoet voldoet nagalmtijd (conform hoofdstuk 4 NEN-EN ) 1,2 1,2 1,3 1,3 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 geluidabsorptie A o frequentie [Hz] geluidabsorptie eis Bouwbesluit AKO_Nagalmtijdberekening ruimte F NEN-EN _

22 Bijlage 4 Absorptiewaarden Heradesign Superfine Nu130059aaA4.sro - 24 oktober 2013

23 Nu130059aaA4.sro - 24 oktober 2013

24 Bijlage 5 Doorsnede atria Nu130059aaA4.sro - 24 oktober 2013

25

26

Geluidabsorptie gemeenschappelijke verkeersruimten

Geluidabsorptie gemeenschappelijke verkeersruimten Geluidabsorptie gemeenschappelijke verkeersruimten Woonzorgcomplex de IJpelaar te Breda - Blok E In t Hart van de Bouw Geluidabsorptie gemeenschappelijke verkeersruimten havermans:hielkema architecten

Nadere informatie

NIEUWBOUW LEGERINGSGEBOUW TE BREDA NAGALMTIJD

NIEUWBOUW LEGERINGSGEBOUW TE BREDA NAGALMTIJD BOUWFYSISCH RAPPORT NIEUWBOUW LEGERINGSGEBOUW TE BREDA NAGALMTIJD Project 121318-RH 22 mei 2013 Versie 1.0 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten... 3 3 Situatie... 3 4 Geluidabsorptie

Nadere informatie

Notitie galm Clusius te Leiden

Notitie galm Clusius te Leiden Notitie galm Opdrachtgever Vorm Ontwikkeling BV Contactpersoon De heer W. Nederlof Werknummer 813.309.00 Datum 16 februari 2015 Inleiding In opdracht van Vorm Ontwikkeling BV te Papendrecht is in het kader

Nadere informatie

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Beperking van galm. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L.

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Beperking van galm. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam Beperking van galm Rapportnr: 2161296 Datum: 20-12-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting Bij de uitbreiding van de tweede openluchtschool te

Nadere informatie

Rapport. Galmberekening Zorggebouw PSW Maasveldstraat te Tegelen. Projectnummer 16094

Rapport. Galmberekening Zorggebouw PSW Maasveldstraat te Tegelen. Projectnummer 16094 Rapport Galmberekening Zorggebouw PSW Maasveldstraat te Tegelen Projectnummer 16094 Opdrachtgever Antares T.a.v. de heer R. Vrinzen Postbus 3046 5930 AA Venlo Auteur Dhr. H. Dijcks Referentie 16094 RAP02

Nadere informatie

medewerkerswoning rood gearceerd, de groepswoningen groen (groepswoning 3) en geel (groepswoning 5). Figuur 1 principe bestaande indeling Een deel van

medewerkerswoning rood gearceerd, de groepswoningen groen (groepswoning 3) en geel (groepswoning 5). Figuur 1 principe bestaande indeling Een deel van NOTITIE NOVALISHOEVE TEXEL Aan : Raphaëlstichting T.a.v. : de heer E. Prins Referentie : Nu130017adA0.jhu Behandeld door : Vestiging Utrecht / mr. ing. J.C. Huijzer Datum : 28 juni 2015 Gewijzigd : 28

Nadere informatie

Toetskader Als toetskader geldt het Bouwbesluit De brandoverslagberekeningen zijn uitgevoerd volgens NEN 6068:2008/C1:2011 met het rekenprogramm

Toetskader Als toetskader geldt het Bouwbesluit De brandoverslagberekeningen zijn uitgevoerd volgens NEN 6068:2008/C1:2011 met het rekenprogramm NOTITIE BRANDOVERSLAG Aan : IAA Architecten B.V. T.a.v. : de heer H.A. Kokkeler Referentie : Nz130143aaA1.sbr Behandeld door : Vestiging Zwolle / mw. ing. S. Brandenburg Datum : 8 mei 2013 Gewijzigd :

Nadere informatie

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht Beperking van galm Opgesteld door: Datum: 2 mei 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110489 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax:

Nadere informatie

Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies

Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies Stieltjesweg 1 Postbus 155 2600 AD Delft TNO-rapport MON-RPT-033-DTS-2008-00750 Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies www.tno.nl T +31 15 269 20 00 F +31 15 269 21 11 Datum 5 maart 2008

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

Bijlage 1 Tekeningen brandcompartimentering

Bijlage 1 Tekeningen brandcompartimentering NOTITIE OPVANG- EN DOORSTROOMCAPACITEIT Aan : dhr. Rinse van den Ouweelen T.a.v. : Verwey Vastgoed Management Referentie : N150008AB Behandeld door : Vestiging Utrecht / Norddin Boutkabout Datum : 11 november

Nadere informatie

Rapport : Laboratorium geluidabsortiemetingen; product Artwall van Incatro B.V.

Rapport : Laboratorium geluidabsortiemetingen; product Artwall van Incatro B.V. JBR/2000.2165/WLM 26 januari 2001 Opdrachtgever: Incatro B.V. Roerderweg 39a 6041 NR ROERMOND Contactpersoon: de heer C. Huijskens Behandeld door: ing. J. Bril Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Nadere informatie

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw.

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw Inleiding In opdracht van B.B.A.W. Bouwmanagement te Norg is ten behoeve van de verdere planuitwerking

Nadere informatie

T +32 (0) F +32 (0) Kernenergiestraat Antwerpen Belgium

T +32 (0) F +32 (0) Kernenergiestraat Antwerpen Belgium MERFORD NOISE CONTROL B.V INDUSTRIEGEBIED GORINCHEM-OOST II POSTBUS 160, 4200 AD GORINCHEM FRANKLINWEG 8, 4207 HZ GORINCHEM TELEFOON +31 (0)183-675000 TELEFAX +31 (0)183-626440 K.V.K. NR. 23041114 BTW.

Nadere informatie

Geluidbelasting en hogere waarden In het akoestisch onderzoek voor de projectlocatie van het Geluidburo d.d. 21 januari 2014 met kenmerk 3062 PA xx WO

Geluidbelasting en hogere waarden In het akoestisch onderzoek voor de projectlocatie van het Geluidburo d.d. 21 januari 2014 met kenmerk 3062 PA xx WO NOTITIE BOUWKUNDIGE SUSKAST Aan : Studiobouwhaven B.V. T.a.v. : de heer R.A. Ghering Referentie : Nu130735aaA0.khu Behandeld door : Vestiging Utrecht / ing. K. van der Hulst Datum : 21 januari 2015 Betreft

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

Daglichtberekeningen A-2004103 Pauwmolen, Delft

Daglichtberekeningen A-2004103 Pauwmolen, Delft Daglichtberekeningen A-2004103 Pauolen, Delft 5 maart 2012 Daglichtberekeningen Pauolen, Delft Project Het realiseren van 285 studenten- en starterswoningen in een 17-laagse woontoren en een laagbouwgedeelte

Nadere informatie

Notitie Appartementengebouw Beringstraat te Amersfoort; aanpassing ontwerp buitenruimten

Notitie Appartementengebouw Beringstraat te Amersfoort; aanpassing ontwerp buitenruimten Notitie 20091526-03 Appartementengebouw Beringstraat te Amersfoort; aanpassing ontwerp buitenruimten Datum Referentie Behandeld door 9 november 2009 20091526-03 P. van der Horst-Entius./ATr 1 Inleiding

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

Luchtgeluidisolatie Soundblox Type A driekamer blokken; laboratoriummetingen. Datum 8 februari 2016 Referentie

Luchtgeluidisolatie Soundblox Type A driekamer blokken; laboratoriummetingen. Datum 8 februari 2016 Referentie Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE ZWOLLE Postbus 1590 8001 BN ZWOLLE T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E zwolle.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen Luchtgeluidisolatie Soundblox Type A driekamer blokken;

Nadere informatie

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150535-1707337 Indicatief akoestisch onderzoek geluidwering gevel Datum: 28 mei 2015 Project: Appartementen Maresingel 54 te Leiden

Nadere informatie

Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting geluidisolatie. Datum 13 april 2012 Referentie 20120122-01

Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting geluidisolatie. Datum 13 april 2012 Referentie 20120122-01 Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting geluidisolatie Datum 13 april 2012 Referentie 20120122-01 Referentie 20120122-01 Rapporttitel Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting

Nadere informatie

De opmerkingen volgend uit de Quick Scan zijn volgens de hoofdstukindeling van het Bouwbesluit gerangschikt en onderstaand weergegeven. Algemeen 1. Ge

De opmerkingen volgend uit de Quick Scan zijn volgens de hoofdstukindeling van het Bouwbesluit gerangschikt en onderstaand weergegeven. Algemeen 1. Ge QUICK SCAN BOUWBESLUIT Aan : Reitsema and partners architects BNA T.a.v. : de heer T.J. Reitsema Referentie : Nn140589aaA1.jgr Behandeld door : Vestiging Zwolle / ing. P.J. van der Graaf Datum : 4 november

Nadere informatie

Notitie beoordeling koudebruggen

Notitie beoordeling koudebruggen Notitie beoordeling koudebruggen Betreft Blok 5 AB Houthaven te Amsterdam Opdrachtgever Vorm Ontwikkeling Contactpersoon De heer J. Verhaar Werknummer 813.307.00 Versie Datum editie 1 15 oktober 2015 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht situatie

Bijlage 1 Overzicht situatie NOTITIE Geluidbelasting 4 woningen De Hoeven Beekbergen Aan : OMA Hoek van Holland B.V. T.a.v. : de heer M.A. van der Laan Referentie : Nn150435aaA0.gde Behandeld door : Vestiging Utrecht / ir. G.J. Dethmers

Nadere informatie

Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19 juli 2013 Referentie

Project Stadsvilla te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19 juli 2013 Referentie Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19 juli 2013 Referentie 20122055-02 Referentie 20122055-02 Rapporttitel Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19

Nadere informatie

B o u w b e s l u i t t o e t s i n g

B o u w b e s l u i t t o e t s i n g Uitdraaidatum : 6 oktober 2015 Projectnummer 2 Berekend : ing. Bart Baars 15-327 1 Gecontroleerd : ing. Marto te Boekhorst Bereikbaar : bart@cabteboekhorst.nl B o u w b e s l u i t t o e t s i n g Project

Nadere informatie

Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel'

Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel' 2633 - Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel' Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding 2633 - Renovatie en verbouwing

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda

Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda Bouwbesluitberekening Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda Bijlage 13 bij besluit 2015/2573-V1 V&V Datum: 04-02-2016/10-03-2016/21-03-2016 Colofon Titel: Opdrachtgever: Bouwbesluitberekening (boerderijgedeelte)

Nadere informatie

Uitgangspunten en resultaten brandoverslag berekeningen

Uitgangspunten en resultaten brandoverslag berekeningen Notitie Datum: 23 maart 2016 Project: 96 appartementen Meentwal Uw kenmerk: - Locatie: Nieuwegein Ons kenmerk: V074258aa.00003.akr Betreft: Brandoverslagberekeningen Versie: 01_001 In opdracht van Plegt-Vos

Nadere informatie

Technische Universiteit t Li] Eindhoven

Technische Universiteit t Li] Eindhoven Technische Universiteit t Li] Eindhoven Bouwkunde Winkel Hoofdgebouw 5.90 Postbus 513 5600 MB Eindhoven Telefoon (040)472621 Telefax: 452432 Verbeteringsvoorstel ten aanzien van de akoestiek van de zaal

Nadere informatie

Luchtgeluidisolatie Soundblox wand; laboratoriummetingen. Datum 30 juli 2015 Referentie

Luchtgeluidisolatie Soundblox wand; laboratoriummetingen. Datum 30 juli 2015 Referentie Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE ZWOLLE Postbus 1590 8001 BN ZWOLLE T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E zwolle.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen Luchtgeluidisolatie Soundblox wand; laboratoriummetingen

Nadere informatie

Anton Struikbuurt VO - update

Anton Struikbuurt VO - update Anton Struikbuurt VO - update Inbo voor De Alliantie // 13 maart 2015 BOE09651-018 Huidige situatie 02 Amsterdam Huidige plankaart 03 Amsterdam Verkavelingsvoorstel - oostelijke blokken 04 Amsterdam Impressie

Nadere informatie

Complex woningen Mientekade te Halfweg

Complex woningen Mientekade te Halfweg Complex woningen Mientekade te Halfweg Geluidwerende voorzieningen en geluidabsorptie Opdrachtgever Architektenburo Hans Wagner bv Contactpersoon de heer J. van der Weijden Kenmerk R023610aaA0.rsa Datum

Nadere informatie

meetcertificaatno. 11.095.552 in opdracht van : Schiphol Center West b.v. datum : 25 november 2011

meetcertificaatno. 11.095.552 in opdracht van : Schiphol Center West b.v. datum : 25 november 2011 meetrapport meetcertificaatno. 11.095.552 betreft : A Factorij gelegen : Amsterdam bouwdeel : totaal in opdracht van : Schiphol Center West b.v. datum : 25 november 2011 Interim Bouwconsult b.v. Van Houten

Nadere informatie

akoestisch rapport toetsing interne geluidisolatie Klooster Koningsoord Berkel-Enschot Roozen van Hoppe Wilhelminadijk 7 5089 NT HAGHORST

akoestisch rapport toetsing interne geluidisolatie Klooster Koningsoord Berkel-Enschot Roozen van Hoppe Wilhelminadijk 7 5089 NT HAGHORST Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders d a t u m : 12 mei 2016 r eg.n r. : Z-HZ_WABO-2016-00516 b esl u i t : Toegekend Nam ens dezen, de m anager Vergunningen van de afdeling Dienstverlening

Nadere informatie

1. Inleiding. Notitie

1. Inleiding. Notitie Notitie Project Rabo Vastgoed/Winkelcentrum Velperbroek Betreft Variant dove gevel Ons kenmerk B.2007.0427.14.N001 Versie 001 Datum 15 maart 2011 Verwerkt door - LVE Contactpersoon ir. J. (Jan) Geerts

Nadere informatie

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers 838-00 Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers Project: Nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 2964 EA Groot-Ammers Opdrachtgever: Opgesteld door: H. van

Nadere informatie

Vabi Elements Warmteverlies. Woning Vuurvlinder

Vabi Elements Warmteverlies. Woning Vuurvlinder Vabi Elements Warmteverlies 29160116.vp Projectnummer: 1053 Berekend op: Gemaakt met: Vabi Elements 2.2.0.8524 Vabi rekenkern Warmteverlies versie 2.15 2/ 22 Projectgegevens Projectnaam Projectnummer Bestandsnaam

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat Geluidwerende voorzieningen woningen Mattelierstraat te Groenlo versie 11 mei 2015 opdrachtnummer datum 11 mei 2015 opdrachtgever Nico Winkel Holding bv Oude WInterswijkseweg 30a 7141 DG Groenlo auteur

Nadere informatie

opties blad code optie

opties blad code optie opties blad code optie 1.1 1010200 uitbouw achtergevel 1,20 m 1.2 1010300 uitbouw achtergevel 1,80 m 1.3 1010400 uitbouw achtergevel 2,40 m 2.1 1030200 opties achtergevel 2.1 1030210 opties achtergevel

Nadere informatie

Kolenkit Zuidelijk Veld Fase Twee

Kolenkit Zuidelijk Veld Fase Twee Kolenkit Zuidelijk Veld Fase Twee 24 huurwoningen, 24 zorgwoningen bureau SLA architectuur en stedenbouw 15/03/ 2010 DO Colofon PROJECT: Inhoud 24 huurwoningen - blz. 3 24 zorgwoningen de Cordaan - blz.

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie

EGM adviseurs B09123.00. Renovatie 2 flats Groenoord KOUDEBRUG TER PLAATSE VAN GALERIJVLOEREN. Opdrachtgever: Woonplus Schiedam. Valeriusstraat 3-5

EGM adviseurs B09123.00. Renovatie 2 flats Groenoord KOUDEBRUG TER PLAATSE VAN GALERIJVLOEREN. Opdrachtgever: Woonplus Schiedam. Valeriusstraat 3-5 B09123.00 EGM adviseurs Wilgenbos 20 3311 JX Dordrecht postbus 298 3300 AG Dordrecht telefoon (078) 633 07 50 telefax (078) 614 00 71 e-mail egmadviseurs@egm.nl www.egm.nl gecertificeerd ISO 9001:2008

Nadere informatie

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP 08-06-2016 Toets thermische isolatie en energieprestatie Toets thermische isolatie en energieprestatie ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning. Definitief Schiphol Hotel

Nadere informatie

RAPPORT. Uitbreiding & verbouw Refugium - Sommelsdijk. Uitbreiding & verbouw Refugium - Sommelsdijk

RAPPORT. Uitbreiding & verbouw Refugium - Sommelsdijk. Uitbreiding & verbouw Refugium - Sommelsdijk RAPPORT - Sommelsdijk Gebruiksoppervlakte, Verblijfsgebied en Verblijfsruimte Daglicht Luchtverversing Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door - Sommelsdijk R012887.001.01 Definitief Architectenbureau

Nadere informatie

Rapport nagalmtijdmeting

Rapport nagalmtijdmeting Pagina 1 van 11 De Vos Groep T.a.v. de heer Henk Jan Boom Postbus 66 3990 DB HOUTEN Postbus 239, 3780 BE Bakkersweg 5-b, 3781 GN Voorthuizen t. +31(0)342-464153 f. +31(0)342-464186 info@allkoestiek.nl

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 Projectnummer : Datum : Tekening: Versie : Opdrachtgever : Nijverheidsweg te Heemstede BG PR6304 2 juni 205 v.0 AG architecten bv d.d. 26 mei 205 gemaakt door: RDG Bouwbesluit Toetsing BB 202 ijverheidsweg

Nadere informatie

Notitie 20100908-10 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Beoordeling buitenruimten

Notitie 20100908-10 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Beoordeling buitenruimten Notitie 20100908-10 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Beoordeling buitenruimten Datum Referentie Behandeld door 1 februari 2011 20100908-10 A. Timmers/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

: daglicht berekening

: daglicht berekening Project: : Nieuwbouw woning Ruigendijk 8 de Koog Werknummer : 2015006 Onderdeel : daglicht berekening Gewijzigd: : 10-09-2015 Van der Veen Advisering 1 / 10 10/09/15 INHOUD: 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

Nieuwbouw sportaccomodatie De Roodloop Hilvarenbeek

Nieuwbouw sportaccomodatie De Roodloop Hilvarenbeek I^Bneente Hilvarenbeek B17014.00 M comfort toekomst Nieuwbouw sportaccomodatie De Roodloop Hilvarenbeek EGM Wilgenbos 20 3311 JX Dordrecht Postbus 298 3300 AG Dordrecht +31 78 6330 750 info@egm.nl www.egm.nl

Nadere informatie

Berekeningen en Bouwkundige gegevens

Berekeningen en Bouwkundige gegevens Berekeningen en Bouwkundige gegevens 16.4653 Nieuwbouw 18 appartementen te Buitenkaag Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij Adres Vliet Zuid Zijde 5 K. v. K. Rijnland 28079998 Postcode/plaats 2231 GH Rijnsburg

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Amstelveen Afdeling Vastgoed T.a.v. drs. A.C.M. van Mierlo Postbus 4 1180 BA

Nadere informatie

HKO/2001.0382/SDE 19 maart 2001. Opdrachtgever: Karaat Parket De Noesten 52 9431 TC WESTERBORK. Contactpersoon: de heer J.

HKO/2001.0382/SDE 19 maart 2001. Opdrachtgever: Karaat Parket De Noesten 52 9431 TC WESTERBORK. Contactpersoon: de heer J. HKO/2001.0382/SDE 19 maart 2001 Opdrachtgever: Karaat Parket De Noesten 52 9431 TC WESTERBORK Contactpersoon: de heer J. Nienhuis Behandeld door: mevr. ing. H. Koerts ing. W.J. Eschbach Cauberg-Huygen

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woningen Boterbloem

Nadere informatie

Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai.

Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai. Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai. Datum Referentie Behandeld door 16 mei 2012 20092240-03 ir. J. Hardlooper/CVr

Nadere informatie

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid project adres projectnr. betreft document datum Verbouwen kantoor tot appartement Rapenburg 34, 2311 EX Leiden 7053/184L17 Brandveiligheid 184L17_R01.170524 24 mei 2017 Rapenburg 34 Quickscan Definitief

Nadere informatie

MEETRAPPORT. Conform de branchebrede meetinstructie op basis van de NEN 2580 normering. Object Adres. Veerpromenade 106 3353 HG Papendrecht

MEETRAPPORT. Conform de branchebrede meetinstructie op basis van de NEN 2580 normering. Object Adres. Veerpromenade 106 3353 HG Papendrecht Object Adres Opdrachtgever Datum Versie Status Certificaatnr. Veerpromenade 106 3353 HG Papendrecht De Meent Retail Investments C.V. 10-05-2016 1.0 Definitief 20160497 MEETRAPPORT Conform de branchebrede

Nadere informatie

Meetrapport NEN Makelaar. Middenweg. Middenweg AE. Amsterdam Opdrachtgever : Objectnaam : Adres : Postcode : Plaats :

Meetrapport NEN Makelaar. Middenweg. Middenweg AE. Amsterdam Opdrachtgever : Objectnaam : Adres : Postcode : Plaats : Meetrapport NEN 2580 Opdrachtgever : 123Makelaar Objectnaam : Adres : 63 Postcode : 1098 AE Plaats : Amsterdam Datum opname : 3-9-2015 Datum rapport : 18-9-2015 Definities Allereerst een korte omschrijving

Nadere informatie

Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. 2 Uitgangspunten

Notitie. 1 Inleiding. 2 Uitgangspunten Notitie Datum: 1 november 2014 Project: MTI-1582 Fenix Lofts te Katendrecht Uw kenmerk: - Locatie: Rotterdam Ons kenmerk: V045665aa.00004.st Betreft: Omgevingsvergunning bouwen Versie: 03_001 aspect daglicht

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen Geluidwerende voorzieningen woning Biesstraat 66 te Heythuysen versie 4 oktober 2012 opdrachtnummer 12-194 datum 4 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen auteur A.D.

Nadere informatie

Kleuren- & materialenstaat

Kleuren- & materialenstaat Documentcode 1307260-00528 Kleuren- & materialenstaat Parkeergarage Lammermarkt Status Definitief Datum 23-10-2014 Versie 2.0 Object Parkeergarage Lammermarkt Activiteittype 0.1 Ontwerpen DO Werkpakket

Nadere informatie

MEETRAPPORT. Conform de branchebrede meetinstructie op basis van de NEN 2580 normering. Object Adres. Laan van Nieuw-Oost-Indië 54 2593 BV Den Haag

MEETRAPPORT. Conform de branchebrede meetinstructie op basis van de NEN 2580 normering. Object Adres. Laan van Nieuw-Oost-Indië 54 2593 BV Den Haag Object Adres Opdrachtgever Datum Versie Status Certificaatnr. Alex Offices Bezuidenhoutseweg 239 2594 AM Den Haag +31 (0)70 753 00 88 info@alexoffices.nl www.alexoffices.nl Laan van Nieuw-Oost-Indië 54

Nadere informatie

Meetrapport NEN 2580 Opdrachtgever Valad Objectnaam Wijchenseweg 111 Adres Wijchenseweg 111 Postcode 6538 SW Plaats Nijmegen Datum opname

Meetrapport NEN 2580 Opdrachtgever Valad Objectnaam Wijchenseweg 111 Adres Wijchenseweg 111 Postcode 6538 SW Plaats Nijmegen Datum opname Meetrapport NEN 2580 Opdrachtgever : Valad Objectnaam : Adres : Postcode : 6538 SW Plaats : Datum opname : Datum rapport : 8-11-2016 Meetcertificaat : B dit rapport is opgesteld op basis van bestaand meetcertificaat:

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Hierbij de gevraagde info betreffende zaak , Breistroeken 50 Nw. Balinge.

Hierbij de gevraagde info betreffende zaak , Breistroeken 50 Nw. Balinge. From: "Boer" ; Sent: ma, 01 mei 2017 15:06:27 +02:00 To: "olo-middendrenthe.nl" ; Subject: zaaknr.826635 aanvullende info. Attachments: Uitbreiding hoofdgebouw

Nadere informatie

Laboratorium voor Akoestiek. Bepaling van de geluidabsorptie (nagalmkamer methode) van diverse wand panelen, fabrikaat Incatro

Laboratorium voor Akoestiek. Bepaling van de geluidabsorptie (nagalmkamer methode) van diverse wand panelen, fabrikaat Incatro Laboratorium voor Akoestiek Bepaling van de geluidabsorptie (nagalmkamer methode) van diverse wand panelen, fabrikaat Incatro Rapportnummer A 3137-2-RA-001 d.d. 4 augustus 2016 Laboratorium voor Akoestiek

Nadere informatie

5130214 W. Dootjes 25-03-2014 Uitbreiding woning te Den Burg

5130214 W. Dootjes 25-03-2014 Uitbreiding woning te Den Burg V V V V VENTILATIE TOEVOER MIDDELS DUCOTOP ROOSTERS, AFVOER MIDDELS WTW-BOX RENVOOI GEVELS VOEGWERK PLINT METSELWERK 2mm VERDIEPT DOORGESTREKEN METSELWERK LICHT ROOD GENUANCEERD GRIJS LICHT ROOD GENUANCEERD

Nadere informatie

r o n s c h u t t e n

r o n s c h u t t e n BESTAANDE TOESTAND situatie 2009.032 DO 1 r o n s c h u t t e n advies- en ontwerpbureau voor bouw en interieur Vuurdoorn 3-2861 SH BERGAMBACHT tel. 0182-354235 - fax. 0182-353954 - E-mail: r.schutten@hi.nl

Nadere informatie

Kleuren & materialen. Bouwbesluit

Kleuren & materialen. Bouwbesluit Renvooi ouwkundig Kleuren & materialen Spouwmuur mm Spouwmuur mm hsb mm Gevelopbouw bu-bi: - metselwerk 100mm - luchtspouw 40mm - isolatie 120mm - kalkzandsteen 100mm Gevelopbouw bu-bi: - metselwerk 100mm

Nadere informatie

Tekeningenlijst: voorblad. LEIDEN Breestraat 81. Blad: Omschrijving: Status: Datum:

Tekeningenlijst: voorblad. LEIDEN Breestraat 81. Blad: Omschrijving: Status: Datum: Tekeningenlijst: Blad: Omschrijving: Status: Datum: Breestraat 81 Leiden VOORGEVEL: BA-100 Totaalplattegrond kelder -2 bestaand BA-101 Totaalplattegrond kelder -1 bestaand BA-102 Totaalplattegrond begane

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97.

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97. MEMO Aan: Henk Bos Brinklaan 11 9431 AJ Westerbork Kenmerk: 0188-G-17-A Titel: Memo geluidwering Hoofdstraat 34 te Westerbork Opgesteld: ing. A. Gal Datum: 21 juni 2017 Inleiding In voorliggende memo is

Nadere informatie

1591 Transformatie pand Stationsstraat 16 / 16a te Weert: toelichting bij aanvraag omgevingsvergunning

1591 Transformatie pand Stationsstraat 16 / 16a te Weert: toelichting bij aanvraag omgevingsvergunning pagina 1 1. Inleidend Bij de transformatie van het oorspronkelijke pand van drukkerij Smeets (1953-1956) aan de Stationstraat 16/16a te Weert tot woongebouw met behoud van commerciële plint, wordt de oorspronkelijke

Nadere informatie

P Projectnummer: verbouw woning te Smilde. Project: Daglicht en Ventilatie berekeningen. Betreft:

P Projectnummer: verbouw woning te Smilde. Project: Daglicht en Ventilatie berekeningen. Betreft: Projectnummer: Project: Betreft: Opdrachtgever: P16622 verbouw woning te Smilde Daglicht en Ventilatie berekeningen Bouwbedrijf Hoogendoorn Klatering 23, 9411 XG Beilen Datum: 18 juli 2016 Als onze diensten

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

Toetsing bouwbesluit 2012

Toetsing bouwbesluit 2012 Bijlage 11 bij besluit 2016/0766-V1 V en V Toetsing bouwbesluit 2012 Project: Woonhuis Tuinbouwlaan 39 Projectnummer: 13004B Opdrachtgever: Coen Rijppaert Datum 17-03-2016 illustratie 13004B0-200-155001-0323-0323.xlsx

Nadere informatie

detail 1 detail 3 detail 2 1:5000 Locatie doorsnede 1:1000 Locatie doorsnede A-A 1:500 Doorsnede B-B Beatrixpark Gustav Mahlerplein RAI

detail 1 detail 3 detail 2 1:5000 Locatie doorsnede 1:1000 Locatie doorsnede A-A 1:500 Doorsnede B-B Beatrixpark Gustav Mahlerplein RAI Beatrixpark 1 Gustav Mahlerplein RAI Gustav Mahlerlaan snelweg A10 NS station Amsterdam Zuid ven tho Bee Rosy Wertheimstraat at stra George Gershwinplein Leo Smitstraat George Gershwinlaan VU Buitenveldert

Nadere informatie

TRANSFORMATIE KANTOOR BREDA. Bepaling Equivalent daglichtoppervlakte. Ventilatieberekening

TRANSFORMATIE KANTOOR BREDA. Bepaling Equivalent daglichtoppervlakte. Ventilatieberekening TRANSFORMATIE KANTOOR BREDA Bepaling Equivalent daglichtoppervlakte Ventilatieberekening Arlan Architecten bv Juli 2013 Inhoud Inleiding Projectgegevens Overzicht gegevens 1.0 Bepaling Equivalent daglichtoppervlakte

Nadere informatie

BOUWBESLUITBEREKENINGEN

BOUWBESLUITBEREKENINGEN BOUWBESLUITBEREKENINGEN Gebruiksoppervlakteberekening EnergiePrestatieCoëfficiënt Ventilatieberekening Daglichtberekening Projectnummer : 120199 Datum : 20 november 2012 Projectrelatie : Geldrop B.V. te

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

Ventilatievoorzieningen voor een meterruimte in een woning

Ventilatievoorzieningen voor een meterruimte in een woning Ventilatievoorzieningen voor een meterruimte in een woning Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen er gelden voor de ventilatiecapaciteit die is vereist voor een meterruimte in

Nadere informatie

werknummer: project: Inbreiding C1000 locatie Skope Vastgoed BV VOF Graaf van Egmondstraat Oud-Beijerland BV Principedetails woningtype D PATIO

werknummer: project: Inbreiding C1000 locatie Skope Vastgoed BV VOF Graaf van Egmondstraat Oud-Beijerland BV Principedetails woningtype D PATIO Ventilatie-roostertypes & buitenbeglazing conform Akoestisch onderzoek geluidwerende voorzieningen, opgesteld door K+Adviesgroep kierdichting volgens kierdichtingsklasse 1 KT45 (45 db (A)) werknummer:

Nadere informatie

D_GA_400. Opbouw detailnummers: X_GA_4.#.## volgnummer verticaal horizontaal

D_GA_400. Opbouw detailnummers: X_GA_4.#.## volgnummer verticaal horizontaal V&V Opbouw detailnummers: X_GA_4.#.## Bijlage 9 bij besluit 2016/1342-V1 onderdeel 0 fragment 1/50 1 fundering/maaiveld 2 dakrand/goot 3 lichtkoepel 4 pui/kozijnaansluiting boven (horizontaaal: eindaansluiting)

Nadere informatie

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Opgesteld door: Datum: 6-3-2015 S&W Consultancy Rapportnr:

Nadere informatie

1 Inleiding In opdracht van Stevenshoek Langweer B.V. is door Landstra bureau voor bouwfysica een brandoverslagonderzoek verricht voor het horeca en a

1 Inleiding In opdracht van Stevenshoek Langweer B.V. is door Landstra bureau voor bouwfysica een brandoverslagonderzoek verricht voor het horeca en a Horeca en appartementen Stevenshoek te Langweer Brandoverslag 212017n04 d.d. 31 maart 2015 Opdrachtgever: Stevenshoek Langweer B.V. p/a Ter Huivra 16 8501 GZ Joure Contactpersoon: de heer T. Wallendal

Nadere informatie

Projectgegevens. Inhoudsopgave

Projectgegevens. Inhoudsopgave Projectgegevens Projectnaam : Bakker te Nieuw Vennep Projectnummer : PR812 Datum : 1 februari 201 Tekening : 3541_bakker d.d. 5 oktober 2015 Versie : 2.0 Opdrachtgever : H.Hardeman B.V. Handels- en constructiebedrijf

Nadere informatie

Station Waterlooplein

Station Waterlooplein Definitief Versie 1 12 september 2014 Projectnr 30619 Documentnr 188629 Constructies Stad Station Waterlooplein Stationsrenovaties Oostlijn VO+ Beschouwing constructieve aanpassingen Auteur(s) D. in t

Nadere informatie

CPO de Hoofden, Houthavens Kavel 4 Aanvullende rapportage. Datum 26 februari 2016 Referentie

CPO de Hoofden, Houthavens Kavel 4 Aanvullende rapportage. Datum 26 februari 2016 Referentie Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 9396 1006 AJ AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E amsterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 CPO de

Nadere informatie

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp KvK 50305824 BTW NL186697478B01 Info@versusbouwadvies.nl Akoestisch Rapport Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en luchtvaartlawaai

Nadere informatie

AD1672. Kometenstraat 61. Bouwtekening. Dhr. Erik van Tol Kometenstraat CH. Hilversum. Hilversum 5504 C

AD1672. Kometenstraat 61. Bouwtekening. Dhr. Erik van Tol Kometenstraat CH. Hilversum. Hilversum 5504 C AD1672 Kometenstraat 61 Bouwtekening Gegevens opdrachtgever Opdrachtgever Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Email adres Dhr. Erik van Tol Kometenstraat 61 1223CH Hilversum 0629263675 envantol@xs4all.nl

Nadere informatie

Masterthesis Architecture Marieke Meyer. Ontwerp. Transformatie van het voormalig Eneco kantoor; geeft Zuidwijk nieuwe energie.

Masterthesis Architecture Marieke Meyer. Ontwerp. Transformatie van het voormalig Eneco kantoor; geeft Zuidwijk nieuwe energie. Masterthesis Architecture Marieke Meyer Ontwerp Transformatie van het voormalig Eneco kantoor; geeft Zuidwijk nieuwe energie. Inhoud Situatie in Zuidwijk 1:1000 01 Directe omgeving 1:500 02 Begane grond

Nadere informatie

Beschrijving ADVIES. Plattegrond atriumontsluiting woningen, variant A. Plattegrond atriumontsluiting woningen, variant B

Beschrijving ADVIES. Plattegrond atriumontsluiting woningen, variant A. Plattegrond atriumontsluiting woningen, variant B ADVIES Registratienummer: Betreft: Twee vluchtroutes in een atrium Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, nieuwbouw, vluchtroute, atrium : Status: Definitief Beschrijving De appartementen in een nieuw

Nadere informatie

GIJSBRECHT VAN WALENBORCHSTRAAT 20 Utrecht. A&R10 dd. 21 januari 2015

GIJSBRECHT VAN WALENBORCHSTRAAT 20 Utrecht. A&R10 dd. 21 januari 2015 GIJSBRECHT VAN WALENBORCHSTRAAT 20 Utrecht A&R10 dd. 21 januari 2015 opdrachtgever: mevr. M. Kemperman en dhr. N. van Velzen Gijsbrecht van Walenborchstraat 20 3515 BT Utrecht architect: A&R10 b.v. Architectuur

Nadere informatie

NEN2580 Meetstaten. Straatnaam, Plaatsnaam. Project kenmerk: Opdrachtgever : datum: Veemarktkade AE s-hertogenbosch.

NEN2580 Meetstaten. Straatnaam, Plaatsnaam. Project kenmerk: Opdrachtgever : datum: Veemarktkade AE s-hertogenbosch. NEN2580 Meetstaten Project kenmerk: Opdrachtgever : datum: Behandeld door : Project nummer : Bouwstudio PelserHartman BV Veemarktkade 8 5222 AE s-hertogenbosch Straatnaam, Plaatsnaam Meetcertificaat Hiermede

Nadere informatie

Woning Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Daglichttoetreding

Woning Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Daglichttoetreding Woning Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Daglichttoetreding Woning Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Daglichttoetreding

Nadere informatie

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht geluidwering tussen woningen Opgesteld door: Datum: 2 mei 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110489 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442

Nadere informatie

- Het menselijke gehoor kan tonen waarnemen van 20 tot Hz. Echter, voor spraak is het gebied rond 500, 1000 en 2000 Hz het belangrijkst.

- Het menselijke gehoor kan tonen waarnemen van 20 tot Hz. Echter, voor spraak is het gebied rond 500, 1000 en 2000 Hz het belangrijkst. FEITEN (GELUID EN AKOESTIEK) - Geluid is trillende lucht - Een geluidsgolf breidt zich bolvormig uit - Het menselijke gehoor kan tonen waarnemen van 20 tot 20.000 Hz. Echter, voor spraak is het gebied

Nadere informatie