meetcertificaatno in opdracht van : Schiphol Center West b.v. datum : 25 november 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "meetcertificaatno. 11.095.552 in opdracht van : Schiphol Center West b.v. datum : 25 november 2011"

Transcriptie

1 meetrapport meetcertificaatno betreft : A Factorij gelegen : Amsterdam bouwdeel : totaal in opdracht van : Schiphol Center West b.v. datum : 25 november 2011 Interim Bouwconsult b.v. Van Houten Industriepark MZ Weesp Postbus AG Weesp telefoon (0294) telefax (0294) website

2 inhoud voorwoord toelichting meetnorm NEN 2580 meetstaten tekeningen bruto oppervlak verhuurbaar oppervlak Gerapporteerde gegevens mogen slechts worden gehanteerd voor het doel waarvoor zij volgens de in de opdracht beschreven werkzaamheden zijn vermeld. Het gebruiken van gegevens door opdrachtgever of derden voor andere doeleinden, geschiedt voor eigen risico. Interim Bouwconsult b.v. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor conclusies die anderen verbinden aan door ons verstrekte gegevens. De metingen zijn verricht op basis van de in het meetrapport vermelde tekeningen en indien deze door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt, zijn eventuele afwijkingen met de werkelijkheid niet voor risico van Interim Bouwconsult b.v Niets uit dit rapport mag worden gebruikt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interim Bouwconsult b.v. copyright Interim Bouwconsult b.v.

3 voorwoord Dit meetrapport is vervaardigd in opdracht van Schiphol Center West b.v.. De meetresultaten zijn gebaseerd op de in het rapport vermelde tekeningen. Interim Bouwconsult b.v. verklaart dat de gerapporteerde meetgegevens voldoen aan de meetmethode en berekeningswijze zoals omschreven in de NEN 2580 (nl): mei 2007, inclusief wijzigingsblad C1:2008nl. namens interim bouwconsult b.v. ing. E.G.A. Selissen ing. E.J.L. Freriks

4 Toelichting en definities op de meetnorm volgens NEN 2580 Al de in het meetcertificaat en meetrapport genoemde meetwaarden zijn gemeten volgens de bepalingsmethoden volgens de NEN 2580 "Oppervlakten en inhouden van gebouwen", mei 2007 welke de termen, definities en bepalingsmethoden voor de oppervlakten van terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan geeft. Van de gebruikte terminologie volgen hieronder de definities zoals deze gebruikt zijn in het meetrapport: de nummers verwijzen naar de desbetreffende artikelen in de norm welke geraadpleegd dient te worden indien een nadere toelichting of nadere informatie m.b.t. de te volgen berekeningsmethode en voorwaarden is gewenst Ruimte: voor mensen toegankelijk deel van een gebouw, dat ten minste aan de onderzijde en/of de bovenzijde wordt begrensd door een scheidingsconstructie en dat een netto-hoogte heeft van ten minste 1,5 m Binnenruimte: ruimte die aan alle zijden volledig wordt begrensd door bouwkundige scheidingsconstructies Gebouwgebonden buitenruimte: ruimte die door het deels ontbreken van uitwendige bouwkundige scheidingsconstructies permanent in open verbinding staat met de bodem en/of de buitenlucht Bouwlaag: Een deel van een gebouw, dat bestaat uit één of meer ruimten, waarbij de bovenkanten van de afgewerkte vloeren van twee aan elkaar grenzende ruimten niet meer dan 1,5m. in hoogte verschillen. 2.4 Verkorte termen: BVO Brutovloeroppervlakte GO Gebruiksoppervlakte NVO Nettovloeroppervlakte TO Tarra-oppervlakte VVO Verhuurbare vloeroppervlakte 3.2 Terreinoppervlakte: is de oppervlakte van een door kadastrale of andere grenzen bepaald perceel, voor zover dit bestemd of gebruikt is voor de plaatsing van één of meer gebouwen met het daarbij behorende niet te bebouwen terreingedeelte. 3.3 Bebouwde terreinoppervlakte: is de oppervlakte binnen de buitenomtrek van een gebouw ter hoogte van het maaiveld, voor zover deze oppervlakte binnen de terreinoppervlakte is gelegen

5 3.4 Onbebouwde terreinoppervlakte: is het gedeelte van de terreinoppervlakte dat niet als bebouwde terreinoppervlakte wordt aangemerkt. 3.5 Overbouwde terreinoppervlakte: is de som van de oppervlakten van de delen van een gebouw, die zich geheel boven het niveau van het maaiveld bevinden en daar niet mee gelijk liggen, voor zover deze oppervlakte binnen de terreinoppervlakte is gelegen. 3.6 Onderbouwde terreinoppervlakte: is de som van de oppervlakten van de delen van een gebouw, die zich geheel onder het niveau van het maaiveld bevinden en daar niet mee gelijk liggen op erboven uitsteken, voor zover deze oppervlakte binnen de terreinoppervlakte is gelegen. 4.2 Bruto-vloeroppervlakte: van een ruimte een groep van ruimten of van een gebouw is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte, groep van ruimten of het gebouw omhullen. 4.3 Netto-vloeroppervlakte: van een ruimte, een groep van ruimten of van een gebouw is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de begrenzende opgaande scheidingsconstructies van de afzonderlijke ruimten of het gebouw. 4.4 Tarra-oppervlakte: van een groep van ruimten of van een gebouw is gelijk aan het verschil van de bruto-oppervlakte en de netto-oppervlakte van respectievelijk de desbetreffende ruimte, groep van ruimten of het gebouw Gebruiksoppervlakte: van een ruimte, een groep van ruimten of van een gebouw is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte, groep van ruimten of het gebouw omhullen Verhuurbare oppervlakte van een gebouw: is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van binnenruimten of gebouw omhullen. Waar gelijke gebouwfuncties aan elkaar grenzen, wordt gemeten tot het hart van de betreffende scheidingsconstructie. Ter plaatse van raamopeningen in de opgaande scheidingsconstructies aan de buitengevels wordt gemeten tot aan de binnenzijde van het glas op 1,5m. boven de vloer en ter breedte van deze raamopeningen

6 Bij de bepaling van de VVO wordt niet meegerekend: een ruimte die dient voor het onderbrengen of bedienen van gebouwinstallaties; een trappenhuis, met inachtneming van de een-op-eenregel; een voorziening voor verticaal verkeer, trapgat of liftschacht; toegangssluizen naar trappenhuizen indien de sluis uitsluitend toegang biedt tot het trappenhuis; een schalmgat of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk is aan 4,0 m2; een ruimte die dient voor het parkeren van motorvoertuigen; de oppervlakte van delen van vloeren waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,5 m; een vrijstaande bouwconstructie en een leidingschacht indien de horizontale doorsnede daarvan bij schuine kolommen inclusief het gedeelte van de ruimte daaronder dat lager is dan 1,5 m groter is dan of gelijk is aan 0,5 m2; een dragende binnenwand; een ruimte voor horizontaal verkeer indien deze uitsluitend dient voor het bereiken van een installatieruimte of een nooduitgang, met inachtneming van de een-op-eenregel. een-op-eenregel: een trapbordes wordt als voorziening voor verticaal verkeer gerekend, tenzij de NVO van de hierop aansluitende verhuurbare ruimte groter is dan of gelijk is aan de NVO van het bordes zelf. Ditzelfde principe geldt voor een ruimte voor horizontaal verkeer die uitsluitend dient voor het bereiken vaneen installatieruimte of een nooduitgang Toe te rekenen delen van de verhuurbare oppervlakte van algemene ruimten De volgens bepaalde oppervlakte van een gebruikseenheid wordt vermeerderd met een deel van de VVO van de in dat gebouw gelegen gemeenschappelijke ruimten waarop die gebruikseenheid is aangewezen, met inbegrip van de gemeenschappelijke verkeersruimten gelegen tussen de toegang van die gebruikseenheid en die gemeenschappelijke ruimten, met dien verstande dat die gemeenschappelijke ruimten moeten zijn opgevat als een groep van ruimten. De omvang van dat deel moet zijn bepaald naar rato van de omvang van de volgens bepaalde gezamenlijke VVO van de op die gemeenschappelijke ruimten aangewezen gebruikseenheden. Copyright Nederland Normalisatie Instituut - 3 -

7

8 meetrapport betreft : A Factorij meetnorm : NEN 2580 locatie : Amsterdam uitgave : NEN 2580(nl) : mei 2007; C1:2008 bouwdeel : totaal bestand : meetrapport projectno. : datum : in opdracht van : Schiphol Center West b.v. blad : 1 bruto vloeroppervlakte (BVO) : ,74 m2 verhuurbaar oppervlakte (VVO) : ,84 m2 percentage VVO / BVO : 84,41 % totaaloverzicht algemene gegevens bruto verhuurbaar ruimte/bouwdeel ruimte/bouwdeel/ bruto-vloer- verhuurbare correctie totaal verdiepingsno. verdieping oppervlakte oppervlakte glaslijn verhuurbaar -1 kelder 496,94 231,69 231,69 0 begane grond 7.496, ,49 85, ,00 e entresol 1.340,91 899,88 4,86 904,74 1 1e verdieping 2.528, ,75 34, ,52 2 2e verdieping 1.823, ,90 27, ,89 3 3e verdieping 334,86 totaal , ,71 153, ,84 (c) 2011 interim bouwconsult b.v.

9 meetrapport betreft : A Factorij meetnorm : NEN 2580 locatie : Amsterdam uitgave : NEN 2580(nl) : mei 2007; C1:2008 bouwdeel : totaal bestand : meetrapport projectno. : datum : in opdracht van : Schiphol Center West b.v. blad : 2 bruto vloeroppervlakte (BVO) : ,74 m2 verhuurbaar oppervlakte (VVO) : ,84 m2 percentage VVO / BVO : 84,41 % verdeling naar bouwdeel algemene gegevens bruto vloeroppervlak (BVO) verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) ruimte/bouwdeel verdiepingsno. ruimte/bouwdeel/ verdieping subtotaal totaal subtotaal totaal algemeen 1.304, ,78 containerruimte/bergingen - kelder AB 458,63 202,93 gang A - begane grond 144,52 141,81 gang AB - begane grond 62,29 56,15 hal AB - begane grond 46,26 19,46 gang ABC - begane grond 324,12 314,83 miva toilet - begane grond 10,54 10,01 gang DE - begane grond 258,56 256,59 bouwdeel A 1.336, ,14 begane grond 630,62 577,41 1e verdieping 706,37 654,73 bouwdeel B 1.520, ,99 begane grond 425,66 406,04 1e verdieping 512,06 446,57 2e verdieping 514,05 447,38 3e verdieping 69,00 bouwdeel C 1.426, ,37 begane grond 285,75 218,93 entresol 179,07 104,53 1e verdieping 436,63 361,74 2e verdieping 436,63 348,17 3e verdieping 88,62 bouwdeel D 1.426, ,37 begane grond 285,75 218,93 entresol 179,07 104,53 1e verdieping 436,63 361,74 2e verdieping 436,63 348,17 3e verdieping 88,62 bouwdeel E 1.426, ,37 begane grond 285,75 218,93 entresol 179,07 104,53 1e verdieping 436,63 361,74 2e verdieping 436,63 348,17 3e verdieping 88,62 bouwdeel F 5.578, ,82 kelder 38,31 28,76 begane grond 4.736, ,91 entresol 803,70 591,15 totaal , ,84 (c) 2011 interim bouwconsult b.v.

10 meetrapport betreft : A Factorij meetnorm : NEN 2580 locatie : Amsterdam uitgave : NEN 2580(nl) : mei 2007; C1:2008 bouwdeel : totaal bestand : meetrapport projectno. : datum : in opdracht van : Schiphol Center West b.v. blad : 3 bruto vloeroppervlakte (BVO) : ,74 m2 verhuurbaar oppervlakte (VVO) : ,84 m2 percentage VVO / BVO : 84,41 % procentueel (van bruto) algemene gegevens bruto verhuurbaar ruimte/bouwdeel ruimte/bouwdeel/ bruto-vloer- verhuurbare correctie totaal verdiepingsno. verdieping oppervlakte oppervlakte glaslijn verhuurbaar -1 kelder 100,00% 46,62% 46,62% 0 begane grond 100,00% 92,51% 1,14% 93,65% e entresol 100,00% 67,11% 0,36% 67,47% 1 1e verdieping 100,00% 85,11% 1,38% 86,48% 2 2e verdieping 100,00% 80,26% 1,53% 81,79% 3 3e verdieping 100,00% totaal 100,00% 83,32% 1,09% 84,41% (c) 2011 interim bouwconsult b.v.

11 meetrapport betreft : A Factorij meetnorm : NEN 2580 locatie : Amsterdam uitgave : NEN 2580(nl) : mei 2007 bouwdeel : totaal bestand : meetrapport projectno. : datum : in opdracht van : Schiphol Center West b.v. blad : 4 bruto vloeroppervlakte (BVO) : ,74 m2 verhuurbaar oppervlakte (VVO) : ,84 m2 percentage VVO / BVO : 84,41 % grafiek verhuurbaar oppervlak overzicht verhuurbaar oppervlak (bruto = 100%) overige 15,59% verhuurbare oppervlakte 84,41% VVO / BVO per bouwlaag 93,65% 86,48% 81,79% 67,47% 46,62% 0,00% -1 0 e bouwlaag (c) 2011 interim bouwconsult b.v.

12 meetrapport betreft : A Factorij meetnorm : NEN 2580 locatie : Amsterdam uitgave : NEN 2580(nl) : mei 2007; C1:2008 bouwdeel : totaal bestand : meetrapport projectno. : datum : in opdracht van : Schiphol Center West b.v. blad : 5 basistekening : plattegronden tekeningno. : S02 tm S24 & S101 bruto vloeroppervlak : 496,94 vervaardigd door : Raadgevend Technisch Bureau Verwey datum : 3 juli 2003 verhuurbaar oppervlak : 231,69 schaal : 1:50/1:100 kelder algemene gegevens bruto verhuurbaar ruimte/bouwdeel ruimte/bouwdeel/ bruto-vloer- verhuurbare correctie totaal verdiepingsno. verdieping oppervlakte oppervlakte glaslijn verhuurbaar -1 kelder bouwdeel AB 458,63 gang 47,51 47,51 containerruimte 33,02 33,02 opslagruimte 1 13,54 13,54 gangzone 9,59 9,59 opslagruimte 2 19,62 19,62 opslagruimte 3 62,21 62,21 opslagruimte 4 17,44 17,44 bouwdeel F 38,31 opslagruimte 5 28,76 28,76 totaal 496,94 231,69 231,69 (c) 2011 interim bouwconsult b.v.

13 meetrapport betreft : A Factorij meetnorm : NEN 2580 locatie : Amsterdam uitgave : NEN 2580(nl) : mei 2007; C1:2008 bouwdeel : totaal bestand : meetrapport projectno. : datum : in opdracht van : Schiphol Center West b.v. blad : 6 basistekening : plattegronden tekeningno. : S02 tm S24 & S101 bruto vloeroppervlak : 7.496,77 vervaardigd door : Raadgevend Technisch Bureau Verwey datum : 3 juli 2003 verhuurbaar oppervlak : 7.021,00 schaal : 1:50/1:100 begane grond algemene gegevens bruto verhuurbaar ruimte/bouwdeel ruimte/bouwdeel/ bruto-vloer- verhuurbare correctie totaal verdiepingsno. verdieping oppervlakte oppervlakte glaslijn verhuurbaar 0 begane grond bouwdeel A 630,62 573,77 3,64 577,41 gang A 144,52 141,81 141,81 gang AB 62,29 55,98 0,17 56,15 hal AB 46,26 19,46 19,46 bouwdeel B 425,66 402,36 3,68 406,04 gang ABC 324,12 314,83 314,83 miva toilet 10,54 10,01 10,01 bouwdeel C 285,75 216,10 2,83 218,93 bouwdeel D 285,75 216,10 2,83 218,93 bouwdeel E 285,75 216,10 2,83 218,93 gang DE 258,56 256,59 256,59 bouwdeel F 4.736, ,38 69, ,91 totaal 7.496, ,49 85, ,00 (c) 2011 interim bouwconsult b.v.

14 meetrapport betreft : A Factorij meetnorm : NEN 2580 locatie : Amsterdam uitgave : NEN 2580(nl) : mei 2007; C1:2008 bouwdeel : totaal bestand : meetrapport projectno. : datum : in opdracht van : Schiphol Center West b.v. blad : 7 basistekening : plattegronden tekeningno. : S02 tm S24 & S101 bruto vloeroppervlak : 1.340,91 vervaardigd door : Raadgevend Technisch Bureau Verwey datum : 3 juli 2003 verhuurbaar oppervlak : 904,74 schaal : 1:50/1:100 entresol algemene gegevens bruto verhuurbaar ruimte/bouwdeel ruimte/bouwdeel/ bruto-vloer- verhuurbare correctie totaal verdiepingsno. verdieping oppervlakte oppervlakte glaslijn verhuurbaar e entresol bouwdeel C 179,07 102,91 1,62 104,53 bouwdeel D 179,07 102,91 1,62 104,53 bouwdeel E 179,07 102,91 1,62 104,53 bouwdeel F 803,70 591,15 591,15 totaal 1.340,91 899,88 4,86 904,74 (c) 2011 interim bouwconsult b.v.

15 meetrapport betreft : A Factorij meetnorm : NEN 2580 locatie : Amsterdam uitgave : NEN 2580(nl) : mei 2007; C1:2008 bouwdeel : totaal bestand : meetrapport projectno. : datum : in opdracht van : Schiphol Center West b.v. blad : 8 basistekening : plattegronden tekeningno. : S02 tm S24 & S101 bruto vloeroppervlak : 2.528,32 vervaardigd door : Raadgevend Technisch Bureau Verwey datum : 3 juli 2003 verhuurbaar oppervlak : 2.186,52 schaal : 1:50/1:100 1e verdieping algemene gegevens bruto verhuurbaar ruimte/bouwdeel ruimte/bouwdeel/ bruto-vloer- verhuurbare correctie totaal verdiepingsno. verdieping oppervlakte oppervlakte glaslijn verhuurbaar 1 1e verdieping bouwdeel A 706,37 647,34 7,39 654,73 bouwdeel B 512,06 440,79 5,78 446,57 bouwdeel C 436,63 354,54 7,20 361,74 bouwdeel D 436,63 354,54 7,20 361,74 bouwdeel E 436,63 354,54 7,20 361,74 totaal 2.528, ,75 34, ,52 (c) 2011 interim bouwconsult b.v.

16 meetrapport betreft : A Factorij meetnorm : NEN 2580 locatie : Amsterdam uitgave : NEN 2580(nl) : mei 2007; C1:2008 bouwdeel : totaal bestand : meetrapport projectno. : datum : in opdracht van : Schiphol Center West b.v. blad : 9 basistekening : plattegronden tekeningno. : S02 tm S24 & S101 bruto vloeroppervlak : 1.823,94 vervaardigd door : Raadgevend Technisch Bureau Verwey datum : 3 juli 2003 verhuurbaar oppervlak : 1.491,89 schaal : 1:50/1:100 2e verdieping algemene gegevens bruto verhuurbaar ruimte/bouwdeel ruimte/bouwdeel/ bruto-vloer- verhuurbare correctie totaal verdiepingsno. verdieping oppervlakte oppervlakte glaslijn verhuurbaar 2 2e verdieping bouwdeel B 514,05 441,11 6,27 447,38 bouwdeel C 436,63 340,93 7,24 348,17 bouwdeel D 436,63 340,93 7,24 348,17 bouwdeel E 436,63 340,93 7,24 348,17 totaal 1.823, ,90 27, ,89 (c) 2011 interim bouwconsult b.v.

17 meetrapport betreft : A Factorij meetnorm : NEN 2580 locatie : Amsterdam uitgave : NEN 2580(nl) : mei 2007; C1:2008 bouwdeel : totaal bestand : meetrapport projectno. : datum : in opdracht van : Schiphol Center West b.v. blad : 10 basistekening : plattegronden tekeningno. : S02 tm S24 & S101 bruto vloeroppervlak : 334,86 vervaardigd door : Raadgevend Technisch Bureau Verwey datum : 3 juli 2003 verhuurbaar oppervlak : schaal : 1:50/1:100 3e verdieping algemene gegevens bruto verhuurbaar ruimte/bouwdeel ruimte/bouwdeel/ bruto-vloer- verhuurbare correctie totaal verdiepingsno. verdieping oppervlakte oppervlakte glaslijn verhuurbaar 3 3e verdieping bouwdeel B 69,00 bouwdeel C 88,62 bouwdeel D 88,62 bouwdeel E 88,62 totaal 334,86 (c) 2011 interim bouwconsult b.v.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Taxatierapport Muziekmakersgebouw Atlantisplein 1 Amsterdam

Taxatierapport Muziekmakersgebouw Atlantisplein 1 Amsterdam Taxatierapport Muziekmakersgebouw Atlantisplein 1 Amsterdam In opdracht van: Uitgevoerd door: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost Postbus 94801 1090 GV Amsterdam Colliers International Postbus 75168 1070

Nadere informatie

INZAGEVERSIE 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW

INZAGEVERSIE 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW In dit hoofdstuk wordt de gebouwopname door de EPA-opnemer/-adviseur beschreven. Hierbij komen de bron die de EPA-opnemer/-adviseur mag gebruiken en de instrumenten die hij nodig

Nadere informatie

Definitielijst. ROZ/IPD Vastgoedindex. 15 maart 2007

Definitielijst. ROZ/IPD Vastgoedindex. 15 maart 2007 Definitielijst ROZ/IPD Vastgoedindex 15 maart 2007 1. Algemene informatie... 3 1.1. Inleiding: de ROZ/IPD Vastgoedindex... 3 1.2. Basis beginselen... 3 1.3. Rapportages... 4 1.4. Performance berekening...

Nadere informatie

Specificatie bijlagetypen. Omgevingsloket online

Specificatie bijlagetypen. Omgevingsloket online Specificatie bijlagetypen Omgevingsloket online 1 mei 2015 2 Omgevingsloket online Toelichting bijlagetypen Inhoud Inleiding...4 Versiehistorie... 5 Alarminstallatie...6 Anders Wabo...7 Anders Water...8

Nadere informatie

Begroten met projectdelen

Begroten met projectdelen Bij het ontwikkelen en uitwerken van plannen voor bouwprojecten blijkt het bijzonder praktisch te zijn met zogenaamde bouwdelen of functionele elementen te werken. In de afgelopen 35 jaar is in de Nederlandse

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Versie 1 oktober 2011 2 Basishandleiding zelfstandige woonruimte versie 1 oktober 2011 NADERE TOELICHTING OP HET WAARDERINGSSTELSEL

Nadere informatie

Vastgoed Exploitatiewijzer. Uw gids voor vastgoed taxaties en exploitatielasten

Vastgoed Exploitatiewijzer. Uw gids voor vastgoed taxaties en exploitatielasten Vastgoed Exploitatiewijzer Uw gids voor vastgoed taxaties en exploitatielasten 2014 l i r Ap Vastgoed Exploitatiewijzer 42 4102 Vastgoed Exploitatiewijzer Een uitgave van BIM Media B.V. Samenstelling F.J.J.

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE gepubliceerd op 1 januari 2015 2 Handleiding behorende bij het waarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte gepubliceerd

Nadere informatie

Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN 2748 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen Rubricering en definiëring Preview

Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN 2748 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen Rubricering en definiëring Preview Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 1511 Deel 1 25-10-2012 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor baanvormige dakbedekkingsystemen en het KOMO productcertificaat voor dakbanen deel 1 Algemene

Nadere informatie

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot Blad van 36 Zaaknr.: 45085 LM/fo Dossiernr.: 355 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - Ondersplitsing te Veldhoven, De Abdijtuinen, Blok, Veldhoven A 5094 A-- Op vier en twintig augustus tweeduizend zeven,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Planregels

Inhoudsopgave Planregels Inhoudsopgave Planregels HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Wijze van meten... 12 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS... 14 Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorzieningen... 14 Artikel

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lith Centrum - 2014. regels

Bestemmingsplan Lith Centrum - 2014. regels Bestemmingsplan Lith Centrum - 2014 regels Lith Centrum - 2014 Plannaam: Lith Centrum - 2014 Plannummer: Datum vaststelling: Datum goedkeuring: BPlithcentrum2014 nvt nvt Versie: voorontw erp d.d. 10 december

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN HASSELT 2007. VOORSCHRIFTEN incl. BIJLAGEN GEMEENTE TILBURG DIENST GEBIEDSONTWIKKELING AFDELING STEDENBOUW

BESTEMMINGSPLAN HASSELT 2007. VOORSCHRIFTEN incl. BIJLAGEN GEMEENTE TILBURG DIENST GEBIEDSONTWIKKELING AFDELING STEDENBOUW GEMEENTE TILBURG DIENST GEBIEDSONTWIKKELING AFDELING STEDENBOUW BESTEMMINGSPLAN HASSELT 2007 VOORSCHRIFTEN incl. BIJLAGEN voorontwerp: 30 maart 2007 ontwerp: 4 december 2007 vaststelling 13 mei 2008 goedkeuring:

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO attest, KOMO -attest-met-productcertificaat of KOMO - productcertificaat voor COMBINATIE- BOUWSYSTEMEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO attest, KOMO -attest-met-productcertificaat of KOMO - productcertificaat voor COMBINATIE- BOUWSYSTEMEN NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO attest, KOMO -attest-met-productcertificaat of KOMO - productcertificaat voor COMBINATIE- BOUWSYSTEMEN BRL nummer: 0901 Datum uitgifte: 2003-04-01 Uitgever:

Nadere informatie

Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003

Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003 Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 december 2002, nr. MJZ2003106146, houdende regels inzake het verstrekken

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

Spaarnwouderstraat 115 + PP, 2011 AC Haarlem

Spaarnwouderstraat 115 + PP, 2011 AC Haarlem Spaarnwouderstraat 115 + PP, 2011 AC Haarlem Spaarnwouderstraat 115 + PP - HAARLEM Omschrijving Puur* wonen op loopafstand van het stadscentrum, op enkele minuten rijden van alle belangrijke uitvalswegen

Nadere informatie

Regels. Bestemmingsplan Bedrijvencentrum Osdorp

Regels. Bestemmingsplan Bedrijvencentrum Osdorp Regels Bestemmingsplan Bedrijvencentrum Osdorp 2 Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 12 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 13 Artikel 3 Bedrijventerrein

Nadere informatie

Energieprestatie nieuwbouw EPG. Oktober 2012

Energieprestatie nieuwbouw EPG. Oktober 2012 Energieprestatie nieuwbouw EPG Oktober 2012 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Algemeen 1 3 Vragen en antwoorden EPN 1 4 Vragen en antwoorden NEN 7120 6 4.1 Algemeen 6 4.2 Modellering 10 4.3 Bouwkundige aspecten 16

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO attest (-met-productcertificaat) voor de BRANDWERENDHEID VAN METALEN PUIEN, RAMEN, DEUREN en LUIKEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO attest (-met-productcertificaat) voor de BRANDWERENDHEID VAN METALEN PUIEN, RAMEN, DEUREN en LUIKEN BRL 3241 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO attest (-met-productcertificaat) BRANDWERENDHEID VAN METALEN PUIEN, RAMEN, DEUREN en LUIKEN Techniekgebied C3 Vastgesteld door het CvD voor Metalen

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE VERHUUR

PROJECTINFORMATIE VERHUUR PROJECTINFORMATIE VERHUUR KANTOORRUIMTE Atoomweg 111, 3542 AB te Utrecht Versie 1.00 1 ALGEMENE INFORMATIE Algemene omschrijving Het kantoorgebouw is gelegen op bedrijventerrein Lage Weide te Utrecht en

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Besluit van 26 juli 2008 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het gebruik van bouwwerken uit het oogpunt van brandveiligheid (Besluit brandveilig gebruik bouwwerken) Wij Beatrix,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: School Facility B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Gedeeltelijke herziening

Gedeeltelijke herziening STAD LEUVEN ALGEMENE BOUWVERORDENING STAD LEUVEN (fase 1) Gedeeltelijke herziening Dienst ruimtelijk beleid Ontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 08/02/2013 Definitieve

Nadere informatie

Ventilatiedocument : residentieel

Ventilatiedocument : residentieel 1 Vooraf De doelstelling van dit document is om antwoorden te formuleren op vragen die rijzen bij de toepassing van de ventilatie-eisen uit de energieprestatieregelgeving. Andere aspecten in relatie met

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 21 MOTORBRANDSTOFVERKOOPPUNTEN. Waardepeildatum 1 januari 2010

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 21 MOTORBRANDSTOFVERKOOPPUNTEN. Waardepeildatum 1 januari 2010 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 21 MOTORBRANDSTOFVERKOOPPUNTEN Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Motorbrandstofverkooppunten, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een

Nadere informatie

VOORBEELD NWWI TAXATIERAPPORT

VOORBEELD NWWI TAXATIERAPPORT VOORBEELD NWWI TAXATIERAPPORT Voorbeeldstraat 123 1000 AA BREDA Referentie aanvrager: BIJN3926897 Rapportnummer: W4089VP8743_4 Uitgebracht op: 10 oktober 2013 Uitgebracht door: BIJN Real Estate BV (www.taxatievergelijk.nl)

Nadere informatie

Beleid inzake bouwveiligheid binnen de gemeente Den Haag.

Beleid inzake bouwveiligheid binnen de gemeente Den Haag. RIS138137a_15-JUN-2006 Beleid inzake bouwveiligheid binnen de gemeente Den Haag. Inleiding: De basis voor het bouwtoezichtelijke werk is geregeld in de Woningwet. Voorschriften die betrekking hebben op

Nadere informatie

Ontwerp norm NEN 6059-1

Ontwerp norm NEN 6059-1 Nederlandse Ontwerp norm NEN 6059-1 Beoordeling brandveiligheid bouwwerken - Deel 1: Nulmeting brandveiligheid bouwwerken Publicatie uitsluitend voor commentaar Assessment of fire safety of buildings -

Nadere informatie