De totale gebruiksoppervlakte is exclusief de woonfuncties ruim groter dan 1000 m 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De totale gebruiksoppervlakte is exclusief de woonfuncties ruim groter dan 1000 m 2."

Transcriptie

1 Inleiding Architecten aan de maas heeft in opdracht van Helmond / Stichting PRODAS Asten / Gemeente Deurne een ontwerp gemaakt voor een complex bestaande uit een Brede school, gymzaal en appartementen (blok 5) te realiseren te Deurne. Gelet op de complexiteit van de brandveiligheidsvoorschriften is KPE verzocht om het plan te toetsen aan alle brandveiligheidseisen als opgenomen in Bouwbesluit 2003 en de bouwverordening. I Brede school en gymzaal De totale gebruiksoppervlakte is exclusief de woonfuncties ruim groter dan 1000 m 2. Hoogste verblijfsgebied op 1 e verdieping is gelegen op ± 4 m + meetniveau. Hoogste verblijfsgebied van het gebouw waarvan Brede school en gymzaal deel uitmaakt is gelegen op een hoogte van < 7 m + meetniveau. Bij de toets is uitgegaan van de volgende gebruiksfuncties / bezettingsgraden ruimte functie verblijfsgebied niveau * rookcompartimentniveau gymzaal sportfunctie B 2 B 3 kantoren kantoorfunctie B 3 B 2 gemeenschapsruimten bijeenkomstfunctie B 2 B 2 + peuterspeelzaal speellokalen / lokalen onderwijsfunctie B 2 B 2 * = rookcompartiment waar betreffende functie tezamen met overige (meer ondergeschikte functies) deel van uitmaken inhoudelijke toets brandveiligheid van de niet woonfuncties 1. brandwerendheid m.b.t. bezwijken In het gebouw is het hoogste verblijfsgebied gelegen op 6,8 m boven meetniveau Voor de hoofddraagconstructie zijn ook de op de 2 e verdieping gelegen woonfuncties van belang. Aangezien de hoogste verblijfsruimte beneden 7 m gelegen zijn betekent dit dat een brandwerendheid mbt bezwijken van de hoofddraagconstructie moet worden aangehouden van 60 minuten (Bouwbesluit artikel 2.9, 2 e lid). 1

2 Voor de niet woonfuncties geldt gelet op het feit dat er wel vloeren van het gebouw zijn gelegen hoger dan 5 m, een standaardeis van 90 minuten. Aangezien het gebouw in hoofdzaak is opgebouwd uit steenachtig materiaal (dwz dat de permanente vuurbelasting minder is dan 500 MJ/m 2, mag echter een reductie van 30 minuten worden toegepast. Conclusie luidt dan ook dat de hoofddraagconstructie een brandwerendheid met betrekking tot bezwijken moet hebben van 60 minuten. 2. brandcompartimentering Aangezien de totale gebruiksoppervlakte groter is dan 1000 m 2 dienen de niet woonfuncties in verschillende brandcompartimenten te worden ingedeeld. Daarbij is een technische ruimte > 50 m 2 een separaat brandcompartiment alsmede de stookruimte (totale nominale belasting van de verbrandingstoestellen > 130 KW). BC 1 BC 2 BC 3 figuur 1: brandcompartimentering begane grond BC 1 vide BC 2 BC 3 figuur 2: brandcompartimentering eerste verdieping grootste brandcompartimenten: BC 2 = 770 m 2 ; BC 3 = 990 m 2 2

3 3. WBDBO tussen brandcompartimenten Het Bouwbesluit kent als basiseis tussen de brandcompartimenten, tussen een brandcompartiment en besloten ruimte een WBDBO-eis van 60 minuten. De eisen zijn weergegeven in de figuren 1 en 2. Ofschoon de bergruimten normaliter moet behoren tot het brandcompartiment van de gymzaal (artikel lid 3 waarin wordt gesteld dat nevenfuncties als bergruimten gerekend mogen worden tot het brandcompartiment waar ook de woonfunctie deel van uitmaakt mag niet worden toegepast in geval van een woongebouw) is het gewenst dat tussen de sportzaal en de bergruimten op de 1 e verdieping een WBDBO van 60 minuten wordt voorzien. Om brandoverslag te voorkomen dient de brandwand van 30 minuten tussen de brandcompartimenten over een bepaalde afstand te worden doorgezet. (in de figuur in blauwe kleur aangegeven). Aangezien de linker gevel van het gebouw op een afstand van minder dan 7,5 m gelegen is van het geplande naastgelegen gebouw, deze gevel 30 minuten WBDBO uitvoeren. Dit is niet meer nodig voor de toegangsdeur gelegen tussen de assen A en B, aangezien deze op een afstand van ruim 8 m gelegen is t.o.v. de gevel van het naastgelegen gebouw. Voor zover het brandcompartiment grenst aan de buitenlucht kan in de brandcompartimentscheiding volstaan ter voldoening aan de eis van 60 minuten volstaan worden met een brandwerendheid van 30 minuten. Dit volgt uit de door het Bouwbesluit aangestuurde NEN 6068 (zie onder 6.3 opmerking 1 bij een WBDBO eis van 60 minuten geldt een deel van een gevel of dak niet als opening als de brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie groter is dan 30 minuten). Overigens zien wij dat de buitengevels waar dit van toepassing is in hoofdzaak uit steenachtig materiaal bestaan zodat de buitengevels feitelijk gezien zonder meer ook 60 minuten brandwerend zullen zijn. Alle deuren deel uitmakend van een WBDBO scheiding dienen zelfsluitend te worden uitgevoerd. Het rechter trappenhuis is niet besloten. Tussen een besloten en niet besloten ruimte geldt geen eis. 4. subbrandcompartimentering Bij de niet woonfuncties blijkt ook een peuterspeelzaal aanwezig Van belang is dat sprake is van een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang, dwz (definitie bouwbesluit) een bijeenkomstfunctie voor het bedrijfsmatig opvangen, verzorgen, opvoeden en begeleiden van kinderen die het basisonderwijs nog niet hebben beëindigd. 3

4 In geval van een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar of 24-uurs opvang, moet een verblijfsruimte waarin wordt geslapen in een subbrandcompartiment zijn gelegen. Artikel lid 6 bepaalt dat dit subbrandcompartiment (verblijfsruimte waarin wordt geslapen) maximaal 40 personen bestemd mag zijn en een gebruiksoppervlakte mag hebben van niet meer dan 200 m². In het betreffende subbrandcompartiment mogen overigens wel andere ruimten liggen mits de totale omvang van het subbrandcompartiment niet uitgaat boven de criteria opgenomen in artikel 2.117, zesde lid. Dit betekent dat het verstandig is om in het subbrandcompartiment te voorzien als in figuur 4 aangegeven (totale oppervlakte ± 105 m 2 ): Ook in de scheiding van het subbrandcompartiment moeten de hierin aanwezige deuren zelfsluitend worden uitgevoerd. Omwille van de functionaliteit is het raadzaam om de deur die toegang geeft tot de aansluitende verkeersruimte van een elektrische deurdranger te voorzien (deur wordt dan zelfsluitend bij activering van rookdetectie, zie figuur 4). 5. WBDBO tussen een subbrandcompartiment en een besloten ruimte Tussen het subbrandcompartiment en omliggende besloten ruimte in een WBDBO te voorzien van 30 minuten (in figuur 4 in een oranje kleur aangegeven) subbrandcompartiment (SBC = RC 2.2) elektrische deurdranger begrenzing SBC = 30 min figuur 3: subbrandcompartiment begane grond 4

5 6. vluchten Voor zowel de aanwezige bijeenkomst, sport, onderwijs- als kantoorfunctie gelden in hoofdzaak dezelfde eisen ten aanzien van het vluchten. De eisen voor vluchten hebben betrekking op maximale loopafstanden, de verplichte draairichting van vluchtdeuren en de minimaal te realiseren uitgangsbreedte. Deze dienen op een aantal niveaus te worden bepaald. a. maximale loopafstanden (artikel lid 10 en artikel e en 3 e lid) Uitgaande van de aanwezigheid van een bezettingsgraad B 2 dient minimaal één uitgang van een verblijfsruimte binnen een loopafstand van 20 m te kunnen worden bereikt. a1. maatgevende loopafstanden op verblijfsruimte-niveau (2.146, lid 10) ruimte toegestane loopafstand aanwezige loopafstand begane grond: gymzaal 20 m 15,5 m begane grond: gemeenschapsruimte 20 m 14,5 m begane grond: peuterspeelzaal 20 m 9,5 m 1 e verdieping: lokaal as 3-4 / M-N 20 m 9,5 m tabel 1: maximale loopafstanden op verblijfsruimteniveau In alle overige verblijfsruimten zijn de loopafstanden tot het bereiken van de uitgang niet langer, dus akkoord. a.2 loopafstanden rookcompartiment-niveau (2.136, 2 e en 3 e lid) Op rookcompartimentniveau dient in geval van bezettingsgraad B 2 binnen 30 m minimaal één uitgang te worden bereikt. Vanuit een verblijfsgebied geldt dat de afstand voor zover lopend door het verblijfsgebied met een factor 1,5 moet worden vermenigvuldigd. Daarbij worden de niet dragende binnenwanden buiten beschouwing gelaten (artikel lid 2). Vanuit een verblijfsruimteniveau moet de werkelijke afstand worden genomen, rekening houdend met de niet dragende scheidingswanden. 5

6 ruimte toegestane loopafstand aanwezige loopafstand afstand x 1,5 in verblijfsgebied begane grond: gymzaal 30 m 15,5 m 23,25 begane grond: gemeenschapsruimte** 30 m 20 m* 30 m begane grond: peuterspeelzaal 30 m 9,5 m 14 ¼ m begane grond: vergaderruimte 30 m 19 m 22,5 m 1 e verdieping: lokaal as 3-4 / M-N 30 m 15,5 m 20 ¼ m tabel 2: vereiste uitgangbreedte verblijfsruimten * hier als de maatgevende uitgang van het rookcompartiment de deur die toegang geeft tot de peuterspeelzaal aanhouden. Betekent dus wel dat deze deur als vluchtdeur (vluchtrouteaanduiding) moet worden aangemerkt. ** vanuit de gemeenschapsruimte mag gevlucht worden via de peuterspeelzaal. Daarbij geldt wordt dat de deuren in de vluchtroute tot aan het bereiken van het aansluitend terrein altijd geopend moeten kunnen worden zonder gebruik te moeten maken van sleutels of andere losse voorwerpen. b. minimale netto- uitgangsbreedte b 1. minimale netto- uitgangsbreedte verblijfsruimte niveau (2.146 lid 8) Elke verblijfsruimte moet een minimale netto uitgangsbreedte hebben in mm gelijk aan het aantal m 2 vloeroppervlakte vermenigvuldigd met: - 13,75 in geval van bezettingsgraad B 1, - 5,5 in geval van bezettingsgraad B 2, - 2,2 in geval van bezettingsgraad B 3, - 0,92 in geval van bezettingsgraad B 4 (niet toegestaan voor bijeenkomstfunctie) - 0,37 in geval van bezettingsgraad B 5, met een minimum van 850 mm. Maatgevende ruimten: ruimte minimaal vereiste aanwezige uitgangsbreedte uitgangsbreedte begane grond: gymzaal 1,4 m (B2) > 2m begane grond: gemeenschapsruimte / speellokaal 1,5 m (B2) > 2m tabel 3: vereiste uitgangbreedte verblijfsruimten Voor de overige ruimten bestaat er gelet op grootte en draairichting van deuren sowieso geen probleem. 6

7 b 2. minimale netto- uitgangsbreedte rookcompartiment niveau (2.148 lid 3) Elk rookcompartiment moet een minimale netto uitgangsbreedte hebben in mm gelijk aan - 9,2 in geval van bezettingsgraad B 1, - 3,7 in geval van bezettingsgraad B 2, - 1,5 in geval van bezettingsgraad B 3, - 0,6 in geval van bezettingsgraad B 4 (niet toegestaan voor bijeenkomstfunctie) - 0,2 in geval van bezettingsgraad B 5, met een minimum van 850 mm. Maatgevend: brandcompartiment ( = rookcompartiment) minimaal vereiste uitgangsbreedte aanwezige uitgangsbreedte rookcompartiment x 1,5 = min = 850 mm > 3 m rookcompartiment x 3,7 = 2571 mm ± 4 m rookcompartiment x 3,7 = 2590 mm > 3 m tabel 4: vereiste uitgangbreedte rookcompartimenten conclusie: voldoet c. draairichting deuren (artikel lid 9 en lid 4) In geval van bezettingsgraad B1, B 2 en B 3 moet een deur van een verblijfsruimte in de vluchtrichting draaien indien hierop aan vloeroppervlakte respectievelijk is aangewezen meer dan 20, 50 en 125 m 2. Op rookcompartimentniveau is dit in geval van B1 30m 2, B 2 75 en B 3 187,5 m 2 Ten aanzien van dit aspect blijken alle maatgevende verblijfsruimten en de rookcompartimenten te voldoen aangezien deze beschikken over in de vluchtrichting draaiende uitgangsdeuren. Een uitzondering vormt de verblijfsruimte peuterspeelzaal, maar met bezettingsgraad B 2 blijkt dat dit geen probleem vormt aangezien op de twee aanwezige tegen de vluchtrichting in draaiende deuren 100 m 2 mag zijn aangewezen, terwijl de oppervlakte 87 m 2 bedraagt. d. doodlopende einden (2.6.2 lid 2 bouwverordening) Het is goed te wijzen op de noodzaak om in zogenaamde doodlopende einden een brandmeldinstallatie toe te passen. Dit is het geval voor een aantal verblijfsruimten gelegen op de begane grond (zie ook figuur 7). e. doorstroom- en opvangcapaciteit (artikel 2.173) Deze blijkt te voldoen, zie hiertoe bijlage 1 7

8 III Veilige vluchtroute vanuit het rookcompartiment via twee vluchtroutes veilige plaats te bereiken (artikel en lid 1) Vanuit elk rookcompartiment moeten in beginsel twee onafhankelijke van rook gevrijwaarde vluchtroutes leiden naar het aansluitend terrein van waar uit de openbare weg bereikt kan worden, zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel of andere losse voorwerpen moeten worden geopend. Dit geldt ook voor buiten het gebouw te passeren hekwerken poorten etc. De rookcompartimenten blijken te beschikken over minimaal twee onafhankelijke vluchtroutes van waar uit het aansluitend terrein bereikt kan worden. 7. beperking ontwikkeling van brand en rook (Bouwbesluit en 2.15.) Er hoeft geen sprake te zijn van brand- en rookvrije vluchtroutes. Dat betekent dat constructieonderdelen voor zover grenzend aan de zijde die grenst aan de binnenlucht een maximale rookdichtheid mogen hebben van 10 m -1 en een brandvoortplantingsklasse 4 (vloeren klasse T3). Let op! zie wel voor de eisen die aan trappenhuizen worden gesteld waar ook woonfuncties gebruik van maken de toets van de woonfuncties (zie daar onder 5!!). De buitengeval moet rondom tot een hoogte van 2,5 m voldoen aan brandvoortplantingsklasse 1. Deze eis geldt niet voor een deur, raam, kozijn of een aan een deur, raam of kozijn gelijk te stellen constructie-onderdeel. Tenslotte mag het dak bepaalt ovk NEN 6064 niet brandgevaarlijk zijn (artikel 2.85 Bouwbesluit). 8. bestrijding van brand (Bouwbesluit 2.21) Voorschriften zijn te vinden in artikel e.v. Aangezien brandslanghaspels reeds vereist zijn vanaf een gebruiksoppervlakte van 500 m 2 zijn deze vereist. Deze moeten dusdanig worden gepositioneerd dat elke ruimte minus 5 m (worplengte) met de slang kan worden bereikt. De brandslanghaspel mag niet zijn gelegen in een trappenhuis. Slanglengte van de brandslanghaspels maximaal 30 m. 8

9 9. (nood)verlichting (Bouwbesluit 2.8.1) 1. vereiste verlichting Elke besloten ruimte waardoor een rookvrije vluchtroute voert heeft een verlichtingsinstallatie die de vloer kan verlichten met een verlichtingssterkte van ten minste 10 lux. Voor zover het de rookvrije vluchtroute betreft geldt de eis voor de minimaal vereiste vluchtbreedte van 850 mm, en wel voor alle vloeren, trappen en hellingbanen die leiden tot de openbare weg 2. vereiste noodverlichting: Noodverlichting is vereist in: a. alle liftkooien b. in verblijfsruimten groter dan: - 60 m 2 in geval van Bezettingsgraadklasse B 1, m 2 in geval van Bezettingsgraadklasse B 2, m 2 in geval van Bezettingsgraadklasse B m 2 in geval van Bezettingsgraadklasse B 4 en - > 900 m 2 in geval van Bezettingsgraadklasse B 5. c. in een besloten ruimte waardoor een rookvrije vluchtroute voert. Concreet betekent dit dat de gymzaal en de gemeenschapsruimte / speellokaal voorzien moet worden van noodverlichting, alsmede de vanuit de rookcompartimenten af te leggen loopafstand via verkeersruimten en trappenhuizen tot aan het bereiken van het aansluitend terrein. 10. installaties en vluchtrouteaanduiding (gemeentelijke bouwverordening) Voor brandmeld/ en ontruimingsalarminstallatie evenals vluchtrouteaanduiding, dienen de overeenkomstige voorschriften als opgenomen in de bouwverordening gehanteerd te worden. Getuige artikel en de bijbehorende tabel opgenomen in bijlage 10 moet in het geval van de aanwezigheid van een bijeenkomstfunctie voor het opvangen van kinderen jonger dan 4 jaar, een brandmeldinstallatie met volledige bewaking + doormelding worden aangebracht indien de gebruiksoppervlakte groter is dan 200 m 2, dan wel de vloer van deze functie hoger gelegen is dan 2,4 m + meetniveau. Dat is hier niet het geval. 9

10 Leden van Toepassing Grenswaarden Omvang van bewaking Aanwezigheid Omvang van de bewaking Kwaliteit Hoogte hoogste vloer (m) Gebruiksoppervlakte (m2) Aantal verblijfsruimten bestemd voor bezoekers Aantal bouwlagen Niet automatisch Gedeeltelijk Volledig Doormelding Artikel Lid 1a 1b 1c 1d 1a 1b 1c 2 2 Bijeenkomstfunctie Bijeenkomstfunctie voor de * * * * * opvang van kinderen jonger dan 4 jaar. * * * 2, * * Overige bijeenkomstfunctie * * * * * * * - * * * 5< * - * 13< * - * 50< * * Ook de overige functies hoeven niet voorzien te worden van een automatische brandmeldinstallatie. Wel is in het gebouw een niet automatische brandmeldinstallatie / ontruimingsinstallati9e vereist uitgevoerd conform respectievelijk NEN 2535 en NEN Een PvE dient nog ter beoordeling aan de afdeling preventie van de gemeente te worden overlegd. 10

11 Leden van Toepassing Grenswaarden Omvang van bewaking Aanwezigheid Omvang van de bewaking Kwaliteit Hoogte hoogste vloer (m) Gebruiksoppervlakte (m2) Aantal verblijfsruimten bestemd voor bezoekers Aantal bouwlagen Niet automatisch Gedeeltelijk Volledig Doormelding Artikel Lid 1a 1b 1c 1d 1a 1b 1c 2 6 Kantoorfunctie * * * * * * < * - - * 8 Onderwijsfunctie * * * 9 Sportfunctie 11 Overige gebruiksfunctie Besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen Overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer Andere overige gebruiksfunctie * * * * * * 50< * - * * * * < * - - * 50< * - * * * * < * - * 50< * * * * * * * * * * * * - * * - * * * * F F - - * * * * 11

12 Aandacht voor zogenaamde doodlopende einden (artikel lid 2 bouwverordening) In een gebruiksfunctie niet zijnde een woonfunctie of een woongebouw waar vanaf de toegang van een verblijfsruimte slechts in één richting kan worden gevlucht, dient de ruimte waardoor dient te worden gevlucht alsmede de ruimten van waaruit de betreffende vluchtroute bij brand zou kunnen worden geblokkeerd, voorzien te zijn van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking, indien er sprake is van één of meer van de volgende situaties: a. De loopafstand tussen de toegang van een verblijfsruimte en een punt vanwaar in meerdere richtingen kan worden gevlucht, bedraagt meer dan 10 meter; b. Het totale oppervlak van het gedeelte van de ruimte waardoor slechts in één richting kan worden gevlucht alsmede de op dit gedeelte aangewezen verblijfsruimten is groter dan 200 m 2 ; c. Het aantal verblijfsruimten dat is aangewezen op de betreffende ruimte bedraagt meer dan 2. Het betekent dat automatische ruimtedetectie vereist is in de verkeersruimte en alle te passeren ruimten vanaf de maatgevende (verst gelegen) verblijfsruimte (= directieruimte) Ook de directiekamer zal van rookdetectie worden voorzien. Er is overigens geen doormelding vereist naar de brandweer. figuur 7: detectie aangezien de 2 e vluchtroute ontbreekt 12

13 II woonfuncties 1. (sub)brandcompartimentering Als eerste dient het gebouw onderverdeeld te worden in brandcompartimenten met een maximale grootte van 1000 m 2. Van belang daarbij is dat indien een brandcompartiment waarin een woonfunctie is gelegen slechts woonfuncties mag bevatten. Dit in tegenstelling tot overige gebruiksfuncties die wel samen in eenzelfde brandcompartiment mogen zijn gelegen. De oppervlakte van badkamers, toiletruimten en brand- en rookvrije verkeersruimten hoeft niet tot een brandcompartiment (en dus ook niet tot de oppervlakte) gerekend te worden. De woonfuncties zijn gesitueerd op de 1 e en 2 e verdieping. De totale gebruiksoppervlakte is kleiner dan 1000 m 2 De woningen zijn dus gezamenlijk één brandcompartiment. Elke woning is een subbrandcompartiment. BC W SBC SBC figuur 8: indeling (sub)brandcompartimenten 1 e verdieping 13

14 SBC SBC SBC SBC SBC SBC SBC figuur 9: indeling (sub)brandcompartimenten 2 e verdieping 2 WBDBO eisen (sub)brandcompartimenten Tussen brandcompartimenten moet een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) gerealiseerd worden van 30 minuten. Dit volgt uit artikel e lid. Tussen brandcompartimenten en een besloten ruimte geldt eenzelfde eis van 30 minuten. Tussen een brandcompartiment niet bestaande uit woonfuncties en een compartiment bestaande uit woonfuncties moet een WBDBO eis worden ingevuld van 60 minuten. Tussen subbrandcompartimenten onderling en een subbrandcompartiment en een besloten ruimte geldt een eis van 30 minuten indien er: - sprake is van een permanente vuurlast < 500 MJ/m 2 én - er geen verblijfsruimten van woonfuncties hoger gelegen zijn dan 7 m + meetniveau Het meetniveau wordt in het Bouwbesluit gedefinieerd als zijnde de hoogte van het aansluitende terrein, gemeten ter plaatse van de toegang van het gebouw. Het peil van de hoogste verblijfsruimten zijn op tekening aangegeven als Van groot belang is dat de hoogte t.o.v. het aansluitend terrein lager is dan 7 m. Indien hoger geldt tussen subbrandcompartimenten onderling en een subbrandcompartiment en een besloten ruimte een eis van 60 minuten. Tussen een (sub)brandcompartiment en een besloten gemeenschappelijke verkeersruimte geldt altijd een eis van 30 minuten. De consequenties zijn samengevat in de figuren 8 en 9. 14

15 Toelichting: Tussen een subbrandcompartiment en een aangrenzende besloten verkeersruimte dient een eis van 30 minuten te worden ingevuld. Schachten die slechts langs subbrandcompartimenten voeren behorende tot woonfuncties rondom 30 minuten; echter indien hierop ook niet woonfuncties zijn aangesloten geldt een WBDBO van 60 minuten. Ten aanzien van de deuren geldt dat alle deuren die zich bevinden in een brandcompartimentsgrens zelfsluitend moeten zijn. Er wordt slechts een uitzondering gemaakt voor toegangsdeuren van woningen die niet tevens in een brandcompartimentsgrens zijn gelegen (wel in een subbrandcompartimentsgrens). Deze hoeven niet zelfsluitend te worden uitgevoerd. Zelfsluitend dus wel de deuren die toegang geven tot de werkkast of meterkastruimten. 4. vluchten Het vluchten dient op een aantal onderdelen te worden beoordeeld: a. vluchten tot de uitgang van de woning Hier is van belang artikel 2.146, 7 e lid. Indien vanuit een verblijfsruimte andere besloten ruimten moeten worden doorkruist alvorens de uitgang van de woning bereikt wordt, dan moeten in deze ruimten niet ioniserende rookmelders worden aangebracht die voldoen aan de eisen als opgenomen in NEN In geval van alle appartementen betekent dit concreet dat overal in de hal een rookmelder moet worden geplaatst. figuur 10: in de hal moet rookdetectie worden aangebracht 15

16 b. vluchten vanaf de uitgang van de woning. Hier is van belang artikel van het Bouwbesluit, voor de volledigheid onderstaand weergegeven: 1. Ter plaatse van een toegang van een subbrandcompartiment beginnen ten minste twee rookvrije vluchtroutes die nergens samenvallen. 2. In afwijking van het eerste lid, kan worden volstaan met één rookvrije vluchtroute, indien het subbrandcompartiment meer dan een toegang heeft en ten minste twee van de ter plaatse van die toegangen beginnende rookvrije vluchtroutes nergens samenvallen. 3. In afwijking van het eerste lid, kunnen de twee rookvrije vluchtroutes geheel of gedeeltelijk samenvallen, als het samenvallende gedeelte niet in een trappenhuis ligt en niet aan een ander subbrandcompartiment grenst. 4. In afwijking van het derde lid, kan het samenvallende gedeelte aan een ander subbrandcompartiment grenzen, indien: a. het samenvallende gedeelte aan niet meer dan één ander subbrandcompartiment grenst, én b. de toegang van het subbrandcompartiment en de toegang van het andere subbrandcompartiment recht tegenover elkaar liggen en c. het samenvallende gedeelte niet langs een beweegbaar constructie-onderdeel voert, tenzij dit deel uitmaakt van de toegang van het andere subbrandcompartiment. 5. In afwijking van het derde lid, kan het samenvallende gedeelte in een trappenhuis liggen en aan een ander subbrandcompartiment grenzen, indien: a. de totale gebruiksoppervlakte van de woonfuncties die zijn aangewezen op dat trappenhuis niet groter is dan 800 m², geen vloer van een verblijfsgebied van die woonfuncties hoger ligt dan 12,5 m boven het meetniveau en geen van de woonfuncties een gebruiksoppervlakte heeft van meer dan 150 m², óf b. op dat trappenhuis niet meer dan zes woonfuncties zijn aangewezen, waarvan geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 6 m boven het meetniveau, of c. dat trappenhuis een veiligheidstrappenhuis is. De meeste woningen beschikken vanaf de uitgang over twee onafhankelijke vluchtroutes Aandacht voor 1. de ontvluchting vanuit de subbrandcompartimenten gelegen op de 1 e verdieping. Vanuit de subbrandcompartimenten staan 2 vluchtroutes ter beschikking die tot het bereiken van het trappenhuis voldoende ver van elkaar zijn afgelegen. In het trappenhuis is echter sprake van een samenvallende vluchtroute. 16

17 Dit is toegestaan aangezien een beroep kan worden gedaan op het gestelde in artikel lid 5 sub b. Er zijn immers slechts twee woningen aangewezen op dit trappenhuis. Van de woning is geen vloer hoger gelegen dan 6 m boven meetniveau. Verder van belang lid 6 van dit artikel waarin wordt gesteld dat de vluchtroute ook een gemeenschappelijke vluchtroute mag zijn (m.a.w. hiervan mogen ook andere functies gebruik maken). Het zou voor de veiligheid wel een pre zijn om de (2e) toegangsdeur van het trappenhuis iets te verleggen (zie figuur 12). SBC SBC figuur 11: ontvluchting vanuit SBC 1 e verdieping is voldoende gewaarborgd. 2. ontvluchting vanuit de subbrandcompartimenten 2 e verdieping Vanuit de subbrandcompartimenten staan twee onafhankelijke vluchtroutes ter beschikking. SBC SBC SBC SBC SBC SBC SBC figuur 12: twee vluchtroutes vanuit de subbrandcompartimenten 9 t/m 15 17

18 5. materiaaltoepassing Vanuit de woning gelden tot het bereiken van het aansluitend terrein De rookvrije vluchtroutes moeten voor wat betreft brandvoortplantingsklasse en rookdichtheid voldoen aan de kwalificatie brand- en rookvrij. Brand en rookvrij wil zeggen dat voor vloeren materiaal toegepast moet worden die voldoet aan klasse T1. Voor wanden en vloeren geldt dat minimaal voldaan moet worden aan brandvoortplantingsklasse 1 of 2 met een bijbehorende rookdichtheid van maximaal respectievelijk 5,4 m -1 en 2,2 m -1. Denk met name aan materiaalgebruik vloerafwerking. 6. noodverlichting In geval van een woonfunctie geldt slechts de eis dat een liftkooi voorzien moet worden van noodverlichting. R. Geys 18

19 Bijlage 1: bepaling doorstroom- en opvangcapaciteit opvangcapaciteit Aangezien in de onderwijsfunctie gelegen op de 1 e verdieping veel personen (maximaal 250), aanwezig kunnen zijn is het gewenst dat bekeken wordt of aan de eisen t.a.v. doorstroom- en opvangcapaciteit voldaan wordt. De opvangcapaciteit is gerelateerd aan het aantal personen dat in een deel van een trappenhuis bij brand moet kunnen worden opgevangen. De opvangcapaciteit levert geen problemen op aangezien geen sprake is van een besloten (brand- en rookvrij uit te voeren) trappenhuis. Het centrale vluchttrap sluit dan ook direct aan op de verkeersruimte. Tevens kan op de verdieping naar het naastgelegen rookcompartiment worden gevlucht. F I N Beschouwen wij de ruimte gelegen tussen de assen F en I Voor de vereiste opvangcapaciteit geldt het grootste getal uit de volgende 2 formules V B1 /0,8 + V B2 /2 + V B3 /5 + V B4 /12 + V B5 /30 G B1 /1,2 + G B2 /3 + G B3 /7,5 + G B4 /18 + G B5 /45 Daarbij is V B1 = aandeel aan verblijfsgebied met bezettingsgraad B1 aangewezen op het deel van het trappenhuis grenzend aan de betreffende bouwlaag waar het verblijfsgebied is gelegen. Hetzelfde geldt voor verblijfsgebieden met een andere bezettingsgraad. Op gebruiksoppervlak-niveau geldt dezelfde methodiek 19

20 Opvangcapaciteit per m 2 vloeroppervlak bordes/ verkeersruimte = 4 personen per m 2 Opvangcapaciteit per trede = 0,5 persoon per trede in geval van een trap die voldoet aan kolom A van tabel 2.28b van het Bouwbesluit en 0,9 x de breedte in personen in geval van kolom B van tabel 2.28 b. In het geval van de onderwijsfunctie is sprake van bezettingsgraad B2: de vereiste opvangcapaciteit: Aan verblijfsgebied aanwezig 210 m 2 en aan gebruiksoppervlakte 360 m 2 a. op verblijfsgebiedniveau = 210/2 = 105 b. op gebruiksoppervlakniveau = 360/3 = 120 a = maatgevend = 120 aanwezige opvangcapaciteit: verkeersruimte = 85 m traptreden als opvang opvang verkeersruimte = 85 x 4 = 340 personen trap = 0,9 x 1,2 = 1.08 per trede dwz 12 x 1.08 = 13 personen totaal 353 personen Dwz dat de opvangcapaciteit zelfs zonder rekening te houden met het vluchten naar het naastgelegen rookcompartiment ruimschoots voldoet. bepaling doorstroomcapaciteit Vanaf enig punt in een vluchttrappenhuis moet een vluchtroute een doorstroomcapaciteit hebben van ten minste P k /(t-n) P k = totaal aantal vluchtende personen (bepaald overeenkomstig de opvangcapaciteit) die op een eerder punt van de vluchtroute het trappenhuis binnenkomt. t = toegestane ontruimingstijd aanhouden: 30 minuten indien het vluchttrappenhuis een veiligheidstrappenhuis is; 20 minuten indien op elke laag een rooksluis voor de toegang van het trappenhuis is aangebracht en 15 minuten in alle overige gevallen n = aantal bouwlagen van het trappenhuis tussen de vluchtroute en de vloer ter plaatse van de toegang van het aansluitende terrein waarop de vluchtroute is aangewezen exclusief het aantal bouwlagen waar geen vluchtroute op het vluchttrappenhuis is aangewezen. 20

21 Rekenwaarden bezettingsgraad in gebruiksoppervlakte in vloeroppervlakte verblijfsgebied rookcompartiment B1 1,2 m 2 per persoon (0,833 p/m 2 ) 0,8 m 2 per persoon (1,25 p/m 2 ) B2 3 m 2 per persoon (0,333 p/m 2 ) 2 m 2 per persoon (0,50 p/m 2 ) B3 7,5 m 2 per persoon (0,133 p/m 2 ) 5 m 2 per persoon (0,20 p/m 2 ) B4 18 m 2 per persoon (0,055 p/m 2 ) 12 m 2 per persoon (0,083 p/m 2 ) B5 45 m 2 per persoon (0,022 p/m 2 ) 30 m 2 per persoon (0,033 p/m 2 ) Aantal personen te berekenen die per tijdseenheid een trappenhuis en daarop aansluitende ruimten moeten kunnen passeren. Op elk punt in het trappenhuis moet de doorstroomcapaciteit zijn afgestemd op het aantal personen dat zich op de bouwlagen boven dat punt bevindt. Bij de berekening is rekening gehouden met de omstandigheid dat vluchten vanaf een hoger gelegen bouwlaag meer tijd koste dan van een lager gelegen bouwlaag. Om die reden is voor een hoger gelegen bouwlaag 1 minuut per bouwlaag in mindering gebracht op de ontruimingstijd van het gebouw. Berekening doorstroomcapaciteit De doorstroomcapaciteit van een willekeurig gedeelte wordt als volgt berekend: - voor zover de vluchtroute voert over vloer: aantal personen per minuut = 90 x breedte van de vrije doorgang - voor zover voerend over kolom A trap: 25 - voor zover voerend over kolom B trap: 45 x breedte van de trap, in meters trap 1,2 m breedte = 54 trap 1,1 m breedte = m 2 aan gebruiksoppervlakte is aangewezen op 2 trappen. Uitgaande van bezettingsgraad B 2 betekent dit dat op rookcompartimentniveau rekening moet worden gehouden met maximaal 242 personen. Op verblijfsgebied niveau zijn dit 460 m 2 hetgeen wil zeggen dat rekening moet worden gehouden met 460 / 2 = 230 personen. Maatgevend derhalve het aantal op rookcompartimentniveau. De doorstroomcapaciteit ter plaatse van de onderste treden moet zijn het maximaal aantal vluchtende personen (hier 242) = P k gedeeld door (t-n) = 242 / 15 0 = 16,1 Deze is ter plaatse van onderste trede uitgaande van breedte trap 1,2 m 45 x de breedte van de trap = 45 x 1,2 = 54 indien alléén de centrale trap wordt beschouwd. 21

22 Zelfs de noodtrap met een doorstroomcapaciteit van 25 blijkt te voldoen. Geconcludeerd kan dan ook worden dan voldaan wordt aan de vereiste opvang- en doorstroomcapaciteit. 22

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid

Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid T.P.M. van Dartel Stu. nr.: 0720444 5658 EB Eindhoven Tel. 06 523 23 543 E t.p.m.v.dartel@student.tue.nl 07-03-2014 Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid Popcentrum MIO betreft een popcentrum op

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies School met sporthal IJmuiden Opdrachtgever: Pellikaan Bouwbedrijf bv Postbus 551 5000 AN Tilburg Projectnummer: school met sporthal te IJmuiden 106 13 MA BV Document datum: 11 september 2013 Adviseur:

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden ELEKTRISCHE INSTALLATIES (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installatie Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 01 Ontwerpen en installeren van elektriciteits-installaties

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid Beleid bestaande bouw - beleidspakket Kwaliteit brandveiligheid 1 Voorwoord In dit rapport zijn de door het gemeentebestuur vastgestelde pakketten met de brandveiligheidseisen voor bestaande gebouwen weergegeven.

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Verdiepingsmodule Brandveiligheid Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Brandveiligheid Compartimenteren Vluchten Overig Installaties

Nadere informatie

AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003

AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003 AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003 COLOFON Opdrachtgever : Ministerie van VROM Project : Projectnummer : V0375.01.01 Datum : 4 december 2006 Status : Auteur(s) :

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief 1: Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : De Nederlandse regelgeving op het gebied van brandveiligheid zit ingewikkeld

Nadere informatie

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Gebruiksfunctie(s): - Winkelfunctie - Bijeenkomstfunctie - Kantoorfunctie

Nadere informatie

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012 Door: Ing. M. Konings Highlights Bouwbesluit 2012 Even voorstellen InterConcept Organisatie en Beheer B.V. Advies & Uitvoering Vergunningverlening; Handhaving en Inspectie; Fysieke Veiligheid; Ruimtelijke

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkelpand te Duiven Opdrachtgever: Bouwontwikkeling Jongen bv Europalaan 26 6199 AB Maastricht-Airport T 043-387 39 00 E info@bouwbedrijvenjongen.nl Betreft: Brandveiligheidsadvies

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, overige gebruiksfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, vluchtroute, brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Het Bouwbesluit 2012. Vluchten bij brand

Het Bouwbesluit 2012. Vluchten bij brand Het Bouwbesluit 2012 Vluchten bij brand 1 1. Algemeen Inleiding Deze brochure is een toelichting op de toepassing van de voorschriften over veilig vluchten in het Bouwbesluit 2012. Het doel van deze brochure

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen De wijzigingen Even voorstellen. Wie is Dijkoraad Viavesta? Gecertificeerd inspectie- en advies bureau op het gebied van brandveiligheid Even voorstellen. Ingrid Heffels RSE Dijkoraad Viavesta Werkzaam

Nadere informatie

verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw

verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw ir. J.H. van der Veek V2BO Advies sheet 1 analyse huidige praktijk bouwvoorschriften geen prestatie-eisen in bouwvoorschriften bij verblijfsgebied

Nadere informatie

CONCEPT VOORSTEL VOOR VEREENVOUDIGING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOUWBESLUIT 2003 MET EEN RELATIE TOT BEZETTINGSGRAADKLASSEN

CONCEPT VOORSTEL VOOR VEREENVOUDIGING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOUWBESLUIT 2003 MET EEN RELATIE TOT BEZETTINGSGRAADKLASSEN CONCEPT VOORSTEL VOOR VEREENVOUDIGING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOUWBESLUIT 2003 MET EEN RELATIE TOT BEZETTINGSGRAADKLASSEN 1. INLEIDING Sommige eisen van het Bouwbesluit 2003 zijn afhankelijk van de

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie

Voorzieningen aan deuren in vluchtroutes

Voorzieningen aan deuren in vluchtroutes DE TWEE SNOEKEN Datum: xx.xx.xx Claudia Fransen De Twee Snoeken Programma Voorstellen DE TWEE SNOEKEN 1961: Architectenbureau De Twee Snoeken 1988: De Twee Snoeken Automatisering 2006: De Twee Snoeken

Nadere informatie

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat)

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" (2003-12) + wijzigingsblad

Nadere informatie

> www.vrom.nl. Brandveiligheid volgens het Bouwbesluit 2003

> www.vrom.nl. Brandveiligheid volgens het Bouwbesluit 2003 > www.vrom.nl Brandveiligheid volgens het Bouwbesluit 2003 Brandveiligheid volgens het Bouwbesluit 2003 Inhoud 1. Inleiding 03 2. Brandveiligheid is noodzaak 04 3. Brandveiligheidstermen 05 4. Inperken

Nadere informatie

Adviesvraag Aanvrager verzoekt de adviescommissie antwoord te geven op de volgende vragen:

Adviesvraag Aanvrager verzoekt de adviescommissie antwoord te geven op de volgende vragen: ADVIES Registratienummer: Betreft: Vluchten langs andere woning /portiekontsluiting Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woonfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, portiekontsluiting, enkele vluchtroute : Status:

Nadere informatie

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Brandveiligheidsrapportage - Pastorie Omgevingsvergunning Project: Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Kenmerk: Datum: 29-10-2014 Brandweer Midden en West Brabant Programma

Nadere informatie

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan 3 Onderbouw Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat het gebouw in goede bouwkundige staat verkeert, gunstig gelegen is en dat

Nadere informatie

Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen

Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen College Onderwerp: V200900620 Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen Samenvatting: Inleiding: De bouwaanvraag van Stichting Woonveste voor een

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam ADVIES Registratienummer: 1302-1 Betreft: Parkeren onder galerij woongebouw Trefwoorden: Parkeren onder galerij, rookvrije vluchtroute, niet-besloten ruimte : Status: Definitief Beschrijving Het project

Nadere informatie

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap Afdeling 2.5. Trap 30 2.5.1. Nieuwbouw Artikel 2.27 1. Een te bouwen trap die een hoogteverschil als bedoeld in paragraaf 2.4.1 overbrugt, kan veilig worden gebruikt. 2. Voorzover voor een gebruiksfunctie

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Gelijkwaardigheid

Brandveiligheidsadvies Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid Parkeerkelder Engelenhof Putstraat te Sittard Opdrachtgever: Maasbilt bv Europalaan 26 6199AB Maastricht-Airport Betreft: Projectnummer: Object: Gelijkwaardige brandveiligheid 15 243

Nadere informatie

Goede voorbereiding technische plantoets is vereist

Goede voorbereiding technische plantoets is vereist 13 Goede voorbereiding technische plantoets is vereist Handhaving tekst Ing. A. de Jong en ing. L.O.B. van de Kamp De kwaliteit van het toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit staat in de spotlights.

Nadere informatie

Op grond van het vijfde lid moet op deuren die op een verdieping van een gebouw toegang geven tot een zogenoemd overdruktrappenhuis duidelijk

Op grond van het vijfde lid moet op deuren die op een verdieping van een gebouw toegang geven tot een zogenoemd overdruktrappenhuis duidelijk Op grond van het vijfde lid moet op deuren die op een verdieping van een gebouw toegang geven tot een zogenoemd overdruktrappenhuis duidelijk zichtbaar zijn aangegeven dat die deur toegang tot een dergelijk

Nadere informatie

Rapportage maximaal aantal personen TU Delft Hoofdgebouw Rapportnummer: TAC 200805886 d.d. 23 juni 2008

Rapportage maximaal aantal personen TU Delft Hoofdgebouw Rapportnummer: TAC 200805886 d.d. 23 juni 2008 TAC Technisch Advies Centrum, brandveiligheid b.v. b.v. postadres: Dorpsstraat 4, 2731 AP BENTHUIZEN bezoekadres: Franklinstraat 1, 2723 RE ZOETERMEER Tel: 079-3421853 Fax: 079-3310855 e-mail: tac@brandveiligheid.nl

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 Projectnummer : Datum : Tekening: Versie : Opdrachtgever : Nijverheidsweg te Heemstede BG PR6304 2 juni 205 v.0 AG architecten bv d.d. 26 mei 205 gemaakt door: RDG Bouwbesluit Toetsing BB 202 ijverheidsweg

Nadere informatie

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp 2015,

Nadere informatie

Colofon. De naam Promat Handboek Bouwkundige Brandpreventie is beschermd.

Colofon. De naam Promat Handboek Bouwkundige Brandpreventie is beschermd. Colofon Alle opgaven in dit Promat Handboek Bouwkundige Brandpreventie zijn gebaseerd op de huidige stand van de voorschriften en de techniek. Doorslaggevend is in alle gevallen het certificaat of het

Nadere informatie

Het nieuwe Bouwbesluit

Het nieuwe Bouwbesluit Het nieuwe Bouwbesluit Anders, maar wél eenvoudiger Brandveiligheid 2 Brandveiligheid Inhoud Inleiding 4 1 Het Nieuwe Bouwbesluit en hoe het werkt 5 De systematiek 5 De aansturingstabel 7 Ruimten die meerdere

Nadere informatie

Hoofddraagconstructie bij brand in NEN 6702 nu duidelijk omschreven

Hoofddraagconstructie bij brand in NEN 6702 nu duidelijk omschreven Brandveiligheid Hoofddraagconstructie bij brand in NEN 6702 nu duidelijk omschreven Het Bouwbesluit 2003 stelt eisen aan de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie van gebouwen. Maar wat nu precies

Nadere informatie

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Indelen met verstand van zaken kan kosten besparen Ing. Adriaan de Jong 25 april 2012 Kennismaking Adriaan de Jong Nieman Raadgevende Ingenieurs Eindhoven Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Adviesaanvraag upgrade tweede vluchtmogelijkheid of enkele vluchtroute op galerij Trefwoorden: Verbouw, handhaving, zorgplicht, vluchtroute, beschermde route, enkele

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid en gebouwontwerp Programma Waartoe leidt het Bouwbesluit 2012? Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Doormelding Certificering Vluchten Conclusie: Brandveiligheid is een keuze (wetgeving

Nadere informatie

Concept-wijziging Bouwbesluit 2003, versie 14 juli 2008. Gelet op de artikelen... en...van de Woningwet, de artikelen..., richtlijn nr.../.../...

Concept-wijziging Bouwbesluit 2003, versie 14 juli 2008. Gelet op de artikelen... en...van de Woningwet, de artikelen..., richtlijn nr.../.../... Concept-wijziging Bouwbesluit 2003, versie 14 juli 2008 Besluit van houdende wijziging van het Bouwbesluit 2003 (...) Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 2008, nr. BJZ..,

Nadere informatie

Sector Risicobeheersing

Sector Risicobeheersing Gemeente Tilburg Dienst Publiekszaken, Afdeling Omgevingsvergunning Ter attentie van de heer J. Jansen Postbus 90118 5000 LA Tilburg Fabriekstraat 34, Tilburg Postbus 3208 5003 DE Tilburg Telefoon (088)

Nadere informatie

ACHTERGRONDEN BIJ DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING

ACHTERGRONDEN BIJ DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING ACHTERGRONDEN BIJ DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING COLOFON Opdrachtgever : Ministerie van VROM Projectnummer : W0450.01.18 Datum : 21 december 2009 Status : Definitief Auteur(s) : Peter-Willem van Calis

Nadere informatie

: Industrie : B5 : 10-004-07-00-dlv-bom-wessels van de bouwkunst bv

: Industrie : B5 : 10-004-07-00-dlv-bom-wessels van de bouwkunst bv Maatschap Bom T.a.v. mevr. J. Bom Verl. Scholtenskanaal o.z. 23 7881 JR Emmercompascuum Datum: Onderwerp: 23 mei 2011 Bouwplantoets brandveiligheid, rundveestal. Geachte mevrouw Bom, Onderstaand treft

Nadere informatie

Integrale tekst van het Bouwbesluit 2003 zoals dit luidt per 1 januari 2009

Integrale tekst van het Bouwbesluit 2003 zoals dit luidt per 1 januari 2009 Bouwbesluit 2003 Integrale tekst van het Bouwbesluit 2003 zoals dit luidt per 1 januari 2009 1 INHOUD BOUWBESLUIT 2003 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen...6 1.1. Begripsbepalingen...6 1.2. Toepassing NEN

Nadere informatie

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 516 2600 AM Delft. www.adviescommissiebrand.

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 516 2600 AM Delft. www.adviescommissiebrand. ADVIES Registratienummer: Betreft: BMI in woongebouw met incidenteel logiesgebruik Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, brandveilig gebruik, woongebouw, logiesfunctie, gelijkwaardigheid, handhaving, bestaande

Nadere informatie

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015:

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: De wijzigingen die per ingaan per 1 juli betreffen met name wijzigingen voor particuliere woningbouw: Wijzigingen

Nadere informatie

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit Rgd Bouwbesluit, begripsbepalingen 8.1 Begripsbepalingen Bouwbesluit Artikel 1 lid 1: Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit

Nadere informatie

ADVIES. Datum: 22 oktober 2014

ADVIES. Datum: 22 oktober 2014 ADVIES Registratienummer: Betreft: Brandwerendheid vluchtroutes woontoren Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, nieuwbouw, gelijkwaardigheid, woongebouw, wbdbo, compartimentering, vluchtroute, : Status: Definitief

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Opdrachtgever: Trottoir Participaties B.V. Loet 2 1911 BR UITGEEST Contactpersoon: de heer M. Dekker MD Bouwadvies

Nadere informatie

BESLUITEN. Technische brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens

BESLUITEN. Technische brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens Behoudens advies van de c ommissi e ABA Technische brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens BESLUITEN 1. De Beleidsregels technische (brand)veiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens

Nadere informatie

AFL/Adviesbureau F. Lemmens Rapport 201117-1 datum: 5 december 2011. Nettorama De Limpensstraat Sittard, beoordeling brandcompartimentering

AFL/Adviesbureau F. Lemmens Rapport 201117-1 datum: 5 december 2011. Nettorama De Limpensstraat Sittard, beoordeling brandcompartimentering Rapport 201117-1 datum: 5 december 2011 Nettorama De Limpensstraat Sittard, beoordeling brandcompartimentering Opdrachtgever: SATIJNplus Architecten Postbus 210 6120 BA BORN Behandeld door: ir. J.A.M.

Nadere informatie

Regionale Commissie Bouwen en Infrastructuur Regio Haaglanden

Regionale Commissie Bouwen en Infrastructuur Regio Haaglanden Regionale Commissie Bouwen en Infrastructuur Regio Haaglanden Brandveiligheid in automatische (ondergrondse) parkeergarages Jan Brekelmans Veiligheidsregio Haaglanden November 2009 Versie 5 november 2009

Nadere informatie

Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012

Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Vakgroep Veilig Gebruik, sector Toezicht en Handhaving Maart 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1... 3 AFDELING

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Zaaknummer, Adres/Omschrijving 10/0598, Tramstraat 6, 8 en 10, verbouwen kantoorruimte met bovenwoning

gemeente Eindhoven Zaaknummer, Adres/Omschrijving 10/0598, Tramstraat 6, 8 en 10, verbouwen kantoorruimte met bovenwoning gemeente Eindhoven K E N N I S G E V I N G Van 5 mei 2011 tot en met 15 juni 2011 liggen op het Inwonersplein (Stadskantoor), voor adressen en openingstijden zie colofon, voor iedereen ter inzage het ontwerpbesluit

Nadere informatie

Presentatie BRAND-voorschriften

Presentatie BRAND-voorschriften Presentatie BRAND-voorschriften 28 november 2013 Pieter Stox Bouwkundig adviseur mob: 06-51588910 pstox@arvalis.nl INTRODUCTIE ARVALIS Agrarisch adviesbedrijf, ontstaan vanuit de Limburgse Land- en Tuinbouwbond

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN Brandveiligheid woonwagens en woonwagenstandplaatsen 14 juni 2006 Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 1 Inhoud. Blz. 1. Inleiding 3 2. Begripsomschrijvingen 4 3. Omstandigheden

Nadere informatie

Hertek Projecteringswijzer

Hertek Projecteringswijzer Voor u ligt de Hertek Projecteringswijzer voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Met deze wijzer stelt u voor elke situatie vast of er een dergelijke installatie is vereist op basis van het Bouwbesluit

Nadere informatie

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT ATRIA EN HET BOUWBESLUIT Veiligheidsregio Haaglanden 11-09-2006 Inleiding Onder een atrium wordt verstaan een wel of niet besloten ruimte welke zich over een aantal verdiepingen uitstrekt. Deze vorm van

Nadere informatie

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015 Checklist Bouwbesluit: deel A Woningen en woongebouwen: NIEUWBOUW Erratum wijzigingen Gebruiksfunctie 2.6 Wijziging: Na de opsomming van a. t/m g. de volgende alinea invoegen: Daarnaast gelden voor woningen

Nadere informatie

Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0

Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0 Onderwerp Brandveiligheidsplan nummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0 Status Definitief Datum 24-09-2015 Auteur ir. P.X. Kuijten Versie 1.0 relaties Opdrachtgever Farm Dairy, Lelystad Contactpersoon Roy

Nadere informatie

ADVIES. Adviesvraag Is hier terecht een beroep gedaan op het gelijkwaardigheidsbeginsel?

ADVIES. Adviesvraag Is hier terecht een beroep gedaan op het gelijkwaardigheidsbeginsel? ADVIES Registratienummer: Aanvrager: De heer C.G.F. van der Kroft Betreft: Rookmelders i.p.v. BMI in kinderdagverblijf Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, Brandveilig gebruik, kinderopvang, gelijkwaardigheid,

Nadere informatie

BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety

BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety Welkom BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety Programma Geschiedenis Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Indeling Bouwbesluit 2012 Gebruik Compartimentering Vluchten

Nadere informatie

Hoogbouw en Brandveiligheid

Hoogbouw en Brandveiligheid Hoogbouw en Brandveiligheid Even voorstellen... Björn Peters 1 Hoogbouwrichtlijn Hoogbouwrichtlijn Brandveiligheidsvoorzieningen bepaald aan de hand van een drietal aspecten: ontruimingsconcept A, B, C

Nadere informatie

Projectgegevens. Projectteam. PROJECT De groene verbinding Nieuwbouw 15 duurzame woningen Pallandtmarke te Zwolle

Projectgegevens. Projectteam. PROJECT De groene verbinding Nieuwbouw 15 duurzame woningen Pallandtmarke te Zwolle rand en vluchten Projectgegevens PROJET De groene verbinding Nieuwbouw 15 duurzame woningen Pallandtmarke te Zwolle OPDRAHTGEVER Openbaar elang innengasthuisstraat 1 8022 NH, Zwolle T. (038) 45 67 222

Nadere informatie

HANDLEIDING BOUWBESLUIT REKENHULP VEILIG VLUCHTEN MINISTERIE BZK

HANDLEIDING BOUWBESLUIT REKENHULP VEILIG VLUCHTEN MINISTERIE BZK HANDLEIDING BOUWBESLUIT REKENHULP VEILIG VLUCHTEN MINISTERIE BZK 25 september 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding voor invoer... 6 2.1 Toepassingsgebied... 6 2.2 Verzamelen gegevens...6 2.3 Aan

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN Praktijkrichtlijn Brandveiligheid PARKEERGARAGES Aanvullende brandveiligheidseisen op het Bouwbesluit 2003 en het Gebruiksbesluit voor besloten parkeergarages met brandcompartimentgrootte

Nadere informatie

1.4 Veiligheidseisen bij brand. 1.4.1 Bouwbesluit. CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk)

1.4 Veiligheidseisen bij brand. 1.4.1 Bouwbesluit. CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk) CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk) Brand 1 (Brandveiligheid) Door de vervanging van Bouwbesluit 2003 door Bouwbesluit 2012 zijn de veiligheidseisen bij

Nadere informatie

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015 BOUWBESLUITTOETSING MANEGE Project: Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015 Status: Definitief Gewijzigd: 11 augustus 2015 Werknummer: 1966 Opdrachtgever: HPF Projecten BV Bouwadres:

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Vrije indeelbaarheid. Functieruimten, verblijfsruimten en bedruimten. Functiegebieden, verblijfsgebieden en bedgebieden

Bouwbesluit 2012. Vrije indeelbaarheid. Functieruimten, verblijfsruimten en bedruimten. Functiegebieden, verblijfsgebieden en bedgebieden Bouwbesluit 2012 Vrije indeelbaarheid Een groot aantal bestaande voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in een geheel nieuw Bouwbesluit:

Nadere informatie

Adviezen Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

Adviezen Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften 9 Adviezen Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften brandveiligheid tekst dr.ir. m. van overveld In Bouwregels in de praktijk nr. 5 van mei 2010 en in nr. 4 en nr. 5 van 2011 is

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. 2 Uitgangspunten

Notitie. 1 Inleiding. 2 Uitgangspunten Notitie Datum: 1 november 2014 Project: MTI-1582 Fenix Lofts te Katendrecht Uw kenmerk: - Locatie: Rotterdam Ons kenmerk: V045665aa.00004.st Betreft: Omgevingsvergunning bouwen Versie: 03_001 aspect daglicht

Nadere informatie

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL Om snel een inschatting te maken van het risico op brandoverslag bij industriële hallen kunt u de ROCKWOOL brandoverslag Rekentool gebruiken. Hiermee kan de benodigde brandwerendheid

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007. Opdrachtgever Voortstalling H.Heukelsweg 21 1331 EA Almere

Onderzoeksrapport. Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007. Opdrachtgever Voortstalling H.Heukelsweg 21 1331 EA Almere Onderzoeksrapport Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007 Opdrachtgever Voortstalling H.Heukelsweg 21 1331 EA Almere Adviseur A.H. van Rossum 06-53375097 Datum rapport: 10 februari 2012 Versie 2.0

Nadere informatie

Bestemd voor : Woonstichting Sint Joseph, Dhr. K. Vink en BRO, Dhr. W. de Ruiter.

Bestemd voor : Woonstichting Sint Joseph, Dhr. K. Vink en BRO, Dhr. W. de Ruiter. Memo Datum : 27 februari 2014 Bestemd voor : Woonstichting Sint Joseph, Dhr. K. Vink en BRO, Dhr. W. de Ruiter. Van : Dhr. H van Oosterhout en M. van der Wielen Projectnummer : 20120632 Betreft : Memo

Nadere informatie

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Zaaknummer: 253720 Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van 29 april 206 Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Projectgegevens Projectnaam : Nieuwbouw 2 seniorenwoningen

Nadere informatie

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015 Checklist Bouwbesluit: deel B Woningen en woongebouwen: VERBOUW Erratum wijzigingen Subkopje Veiligheidsvluchtroute wijzigen in veiligheidsroute (alleen voor bestaande bouw) Alinea die begint met het subkopje

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties. Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen

Bouwbesluit 2012. Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties. Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen Bouwbesluit 2012 Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen (naar aanleiding van de cursus bouwbesluit 2012, wijzigingen en consequenties door Bouwforum) Geschiedenis

Nadere informatie

Toetsbouwbesluitberekening project: 5 stadswoningen aan de staatweg 77. projectnr: 10395. datum: 22 oktober 2013. VanEgmondTotaalArchitectuur

Toetsbouwbesluitberekening project: 5 stadswoningen aan de staatweg 77. projectnr: 10395. datum: 22 oktober 2013. VanEgmondTotaalArchitectuur Toetsbouwbesluitberekening 5 stadswoningen aan de staatweg 77 projectnr: 10395 datum: 22 oktober 2013 5 stadswoningen, straatweg 77 blad 1 van 6 dd: 22-10-2013 nr onderdeel vereist ingevolge Bouwbesluit

Nadere informatie

Nachtverblijf in niet daarvoor bestemde bouwwerken

Nachtverblijf in niet daarvoor bestemde bouwwerken V e i l i g h e i d s r e g i o R o t t e r d a m R i j n m o n d B r a n d w e e r Af d e l i n g R i s i c o b e h e e r s i n g Nachtverblijf in niet daarvoor bestemde bouwwerken Colofon Dit document

Nadere informatie

Atria en brandveiligheid

Atria en brandveiligheid AKOESTIEK EN BOUWFYSICA LAWAAIBEHEERSING MILIEUTECHNOLOGIE BRANDVEILIGHEID Atria en brandveiligheid ir J.J. Mertens Zoetermeer Mook Düsseldorf Parijs Londen www.peutz.nl Aan de orde komen wat zijn kenmerken

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften ADVIES Registratienummer: Betreft: rooksluis in tot hotel herbestemd kantoorgebouw Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, logiesfunctie, rechtens verkregen niveau, herbestemming, rookvrij : Status: Definitief

Nadere informatie

Beschrijving ADVIES. Ontsluiting woningen via extra beschermde vluchtroute. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften

Beschrijving ADVIES. Ontsluiting woningen via extra beschermde vluchtroute. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften ADVIES Registratienummer: Betreft: Voorportaal voor brandweerlift Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, Woongebouw, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, wbdbo, brandweerlift, brandbestrijding : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

M I X A R C H I T E C T U U R Argonstraat 24 Tel: 0318-648950 Fax: 0318-643038 www.mix-architectuur.nl

M I X A R C H I T E C T U U R Argonstraat 24 Tel: 0318-648950 Fax: 0318-643038 www.mix-architectuur.nl 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 000 0 000 0 0 0 00 0 00 0 0 0 -, m² -, m² -, m² -, m² -, m² -, m² -0, m² -, m² -, m² -0, m² -, m² - - - - - -0. sgang, m² - -0 - - - -0 - -0-0 - - -0 - - - -0

Nadere informatie

Brandveilig ontwerpen in de praktijk Deel 1 ontwerpen van vluchtwegen. Emiel van Wassenaar - 14 juni 2012

Brandveilig ontwerpen in de praktijk Deel 1 ontwerpen van vluchtwegen. Emiel van Wassenaar - 14 juni 2012 Brandveilig ontwerpen in de praktijk Deel 1 ontwerpen van vluchtwegen Emiel van Wassenaar - 14 juni 2012 6/15/2012 Emiel van Wassenaar BOUW RUIMTE MILIEU Inhoud deel 1 1. Het menselijk gedrag zelfredzaamheid

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers

Beleidsnotitie. Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers Beleidsnotitie Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers Gemeente Houten vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders, 24-8-2010 1 Beleidsnotitie huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers

Nadere informatie

RBG ADVIESBUREAU VOOR. Rapport 115225r01 Bouter Kaas, Ambachtsweg 2-4b, Groot Ammers Masterplan brandveiligheid

RBG ADVIESBUREAU VOOR. Rapport 115225r01 Bouter Kaas, Ambachtsweg 2-4b, Groot Ammers Masterplan brandveiligheid Rapport 115225r01 Bouter Kaas, Ambachtsweg 2-4b, Groot Ammers Masterplan brandveiligheid Rapportnummer: 115225r01 Datum: 02-02-2016 Versie: 004 Opdrachtgever: Postadres: Postcode en plaats Van Es Architecten

Nadere informatie

Rapport Bouwbesluiteisen

Rapport Bouwbesluiteisen BOUWADVIESBUREAU RAATJES HEIN LEEMHUISSTRAAT 5 9744 DR GRONINGEN TELEFOON: 050-5 25 37 51 E-MAIL: INFO@RAATJES.NL INTERNET : WWW.RAATJES.NL BANKNR : NL84INGB0009395868 KVK GRONINGEN : 02078129 Rapport

Nadere informatie

Kennispublicatie. Bouwbesluit 2012. De regels veranderen wel, maar verschillen nauwelijks. Infopunt Veiligheid

Kennispublicatie. Bouwbesluit 2012. De regels veranderen wel, maar verschillen nauwelijks. Infopunt Veiligheid Kennispublicatie Bouwbesluit 2012 De regels veranderen wel, maar verschillen nauwelijks Infopunt Veiligheid Deze kennispublicatie is met name bedoeld voor personen die beroepsmatig te maken hebben met

Nadere informatie

VBE Themabijeenkomst Rookwerendheid

VBE Themabijeenkomst Rookwerendheid VBE Themabijeenkomst Rookwerendheid Rudolf van Mierlo www.efectis.nl 1 Inhoud o 18.30-19.00 Inloop o 19.00-19.40 Achtergrond: Bouwbesluit o 19.40-19.50 Pauze + aansturing van NEN 6075 o 19.50-20.30 Bepaling

Nadere informatie

ADVIES. Adviescommissie. praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 210

ADVIES. Adviescommissie. praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 210 ADVIES Registratienummer: Betreft: Zelfsluitende toegangsdeuren subbrandcompartimenten woongebouw Trefwoorden: Zorgfunctie, zelfsluitende deuren, gebruiksbesluit : Augustus 2012 Status: Definitief Postbus

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 en gelijkwaardigheid. dr. ir. Ralph Hamerlinck

Bouwbesluit 2012 en gelijkwaardigheid. dr. ir. Ralph Hamerlinck Bouwbesluit 2012 en gelijkwaardigheid dr. ir. Ralph Hamerlinck Onderwerpen Bouwbesluit Gelijkwaardigheid Ontwerpen van constructies Conclusies Bouwbesluit 2003 Veestal = lichte industriefunctie: verblijven

Nadere informatie