Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw"

Transcriptie

1 Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke wbdbo-eisen gelden tussen woningen in een woongebouw. Oplossingsrichtingen Stappenplan Om dit probleem op te lossen moeten vijf stappen worden gezet, die weer zijn onder te verdelen in twee fasen. Fase A. Opzoeken van de toepasselijke voorschriften (stap 1 t/m 4) 1. Bepaal de relevante afdeling van het Bouwbesluit 2. Bepaal de relevante paragrafen 3. Bepaal de relevante gebruiksfunctie 4. Bepaal met de tabel in de afdelingen de relevante voorschriften Fase B. Toepassing van de voorschriften (stap 5) 5. Aan de hand van tien voorbeeldsituaties uitleggen van de voorschriften Fase A. Opzoeken van de toepasselijke voorschriften (stap 1 t/m 4) 1. Bepaal de relevante afdeling van het Bouwbesluit De wbdbo-eisen zijn gegeven in afdeling 2.13 Beperking van uitbreiding van brand en in afdeling 2.14 Verdere beperking van uitbreiding van Brand van Bouwbesluit Bepaal de relevante paragrafen Afdeling 2.13 en 2.14 bevatten zowel eisen voor nieuwbouw (paragraaf en paragraaf ) als voorschriften voor bestaande bouw (paragraaf en paragraaf ). In het vervolg wordt alleen ingegaan op de nieuwbouwvoorschriften in paragraaf en paragraaf Bepaal de relevante gebruiksfunctie Voor woningen in een woongebouw zijn in paragraaf en paragraaf de volgende gebruiksfuncties gegeven: Tabel (paragraaf ): woonfunctie gelegen in een woongebouw. Tabel (paragraaf ): woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2, gelegen in een woongebouw. 4. Bepaal met de tabel in de afdelingen de relevante voorschriften Tabel van paragraaf Beperking van uitbreiding van brand bevat de artikelen t/m De wbdbo-eisen zijn gegeven in artikel Voor een woonfunctie gelegen in een woongebouw geldt artikel 2.106, eerste t/m vijfde lid. Voor de bepaling van de wbdbo-eis tussen de woningen onderling zijn artikel 2.106, eerste lid t/m derde lid, van belang.

2 Artikel 2.106, eerste lid: De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment, een besloten ruimte waardoor een van rook en van brandgevrijwaarde vluchtroute voert, en een niet besloten veiligheidstrappenhuis is niet lager dan 60 minuten. Artikel 2.106, tweede lid: In afwijking van het eerste lid, kan worden volstaan met 30 minuten, indien de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m2. Dit geldt niet voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag naar een veiligheidstrappenhuis. Artikel 2.106, derde lid: In afwijking van het eerste lid, kan worden volstaan met 30 minuten indien: a) het brandcompartiment en de besloten ruimte op hetzelfde perceel liggen, en; b) in een gebouw geen vloer van een verblijfsgebied hoger boven het meetniveau ligt dan 7 meter. Dit geldt niet voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag naar een veiligheidstrappenhuis. Tabel van paragraaf Verdere beperking van uitbreiding van brand bevat de artikelen t/m De wbdbo-eisen zijn gegeven in artikel Voor een woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2, gelegen in een woongebouw geldt artikel 2.118, eerste en derde lid. Voor de bepaling van de wbdbo-eis tussen de woningen onderling zijn artikel eerste en derde lid van belang. Het vierde lid wordt weliswaar ook aangewezen in de tabel, maar is niet van toepassing voor de wbdbo tussen woningen in een woongebouw. Dit lid laten we hier dan ook buiten beschouwing. Artikel 2.118, eerste lid: De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte in het brandcompartiment is niet lager dan 60 minuten. Artikel 2.118, derde lid: In afwijking van het eerste lid, kan worden volstaan met 30 minuten indien: a) de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het subbrandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m2, en; b) in het gebouw geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7 meter boven het meetniveau. Fase B. Toepassing van de voorschriften (stap 5) 5. Aan de hand van een aantal voorbeeldsituaties worden de voorschriften uitgelegd Indeling in brandcompartimenten en subbrandcompartimenten Alvorens de wbdbo-eisen tussen de woningen in een woongebouw te kunnen bepalen, moet het gebouw eerst worden ingedeeld in brandcompartimenten en subbrandcompartimenten. De eisen voor de indeling in brandcompartimenten zijn gegeven in artikel en artikel van Bouwbesluit Voor woningen in een woongebouw betekenen deze voorschriften doorgaans dat meerdere woningen tot een oppervlakte van maximaal m2 in een brandcompartiment liggen. Gedacht kan worden aan een brandcompartimentering per bouwlaag, maar ook meerdere bouwlagen mogen in een brandcompartiment liggen. Als er sprake is van een zogenaamde portiek-etage-ontsluiting, dan ligt ook het trappenhuis samen met de woningen in een brandcompartiment. In de voorbeelden wordt een aantal mogelijkheden gegeven. De eisen voor de indeling in subbrandcompartimenten zijn gegeven in artikel en artikel van Bouwbesluit Deze voorschriften leiden ertoe dat elke woning moet worden aangemerkt als apart subbrandcompartiment. Uit de voorbeelden wordt duidelijk dat de wijze van indelen van het gebouw in brandcompartimenten en subbrandcompartimenten bepalend is voor de te hanteren wbdbo-eis. Een belangrijk uitgangspunt is dat de eisen tussen subbrandcompartimenten volgens artikel uitsluitend voor subbrandcompartimenten binnen hetzelfde brandcompartiment gelden. De wbdbo-eis geldt dus niet tussen een subbrandcompartiment in brandcompartiment A en een subbrandcompartiment in brandcompartiment B. Indien de scheidingsconstructie tussen brandcompartimenten en subbrandcompartimenten samenvalt (zoals bijvoorbeeld in figuur 3a ter plaatse van de verdiepingsvloer op 6 meter boven het meetniveau) geldt alleen de wbdbo-eis tussen de brandcompartimenten volgens afdeling 2.13.

3 Tien voorbeeldsituaties Aan de hand van tien voorbeeldsituaties worden de wbdbo-eisen die gelden tussen woningen in een woongebouw uitgelegd. Voorbeeld 1a Figuur 1a. Figuur 1a betreft een woongebouw van drie bouwlagen en per bouwlaag vier woningen, met de volgende Hoogste vloer van een verblijfsgebied boven het meetniveau: 6 meter. Woongebouw ligt in één brandcompartiment. Permanente vuurbelasting: > 500 MJ/m2. De eisen van afdeling 2.14 (wbdbo-eisen tussen brandcompartimenten) zijn niet van toepassing aangezien het gebouw slechts uit één brandcompartiment bestaat. 60 minuten. Een reductie is toegestaan als de permanente vuurbelasting < 500 MJ/m2 is en de hoogste vloer van een verblijfsgebied < 7 meter boven meetniveau ligt (derde lid). Aangezien de permanente vuurbelasting > 500 MJ/m2 is, is géén reductie van 30 minuten toegestaan. Voorbeeld 1b Figuur 1b. Figuur 1b betreft een woongebouw van drie bouwlagen en per bouwlaag vier woningen, met de volgende Hoogste vloer van een verblijfsgebied boven het meetniveau: 6 meter.

4 Woongebouw ligt in één brandcompartiment. Permanente vuurbelasting: < 500 MJ/m2. De eisen van afdeling 2.14 (wbdbo-eisen tussen brandcompartimenten) zijn niet van toepassing aangezien het gebouw slechts uit één brandcompartiment bestaat. 60 minuten. Aangezien de permanente vuurbelasting < 500 MJ/m2 is en de hoogste vloer van een verblijfsgebied minder dan 7 meter boven het meetniveau ligt, is volgens artikel 2.118, tweede lid, een reductie van 30 minuten toegestaan. Voorbeeld 2a Figuur 2a. Figuur 2a betreft een woongebouw van drie bouwlagen en per bouwlaag vier woningen, met de volgende Hoogste vloer van een verblijfsgebied boven het meetniveau: 6 meter. Elke bouwlaag is een apart brandcompartiment. Permanente vuurbelasting per brandcompartiment: > 500 MJ/m2. De eisen van afdeling 2.13 (wbdbo-eisen tussen brandcompartimenten) gelden tussen de drie brandcompartimenten. De scheiding tussen deze brandcompartimenten wordt gevormd door de verdiepingsvloeren. Volgens artikel 2.106, eerste lid, geldt tussen de brandcompartimenten een wbdbo-eis van 60 minuten. Een reductie is toegestaan als de permanente vuurbelasting < 500 MJ/m2 is (tweede lid) of indien de hoogste vloer van een verblijfsgebied < 7 meter boven meetniveau ligt (derde lid). De hoogste vloer van een verblijfsgebied ligt op 6 meter boven het meetniveau: een reductie tot 30 minuten is toegestaan. 60 minuten. Een reductie is toegestaan als de permanente vuurbelasting < 500 MJ/m2 is en de hoogste vloer van een verblijfsgebied < 7 meter boven meetniveau ligt (derde lid). Een reductie van 30 minuten is niet toegestaan aangezien de permanente vuurbelasting > 500 MJ/m2 is. Het bovenstaande betekent dat de verdiepingsvloeren (scheiding tussen de brandcompartimenten) 30 minuten brandwerend mogen worden uitgevoerd, maar dat de bouwmuren (scheidingen tussen de subbrandcompartimenten binnen eenzelfde brandcompartiment) 60 minuten brandwerend moeten worden uitgevoerd. Voorbeeld 2b

5 Figuur 2b. Figuur 2b betreft een woongebouw van drie bouwlagen en per bouwlaag vier woningen, met de volgende Hoogste vloer van een verblijfsgebied boven het meetniveau: 6 meter. Elke bouwlaag is een apart brandcompartiment. Permanente vuurbelasting per brandcompartiment: < 500 MJ/m2. De eisen van afdeling 2.13 (wbdbo-eisen tussen brandcompartimenten) gelden tussen de drie brandcompartimenten. De scheiding tussen deze brandcompartimenten wordt gevormd door de verdiepingsvloeren. Volgens artikel 2.106, eerste lid, geldt tussen de brandcompartimenten een wbdbo-eis van 60 minuten. Een reductie is toegestaan als de permanente vuurbelasting < 500 MJ/m2 is (tweede lid) of de hoogste vloer van een verblijfsgebied < 7 meter boven meetniveau ligt (derde lid). Een reductie tot 30 minuten is net als in voorbeeld 2a toegestaan (nu echter op beide gronden). 60 minuten. Een reductie is toegestaan als de permanente vuurbelasting < 500 MJ/m2 is en de hoogste vloer van een verblijfsgebied < 7 meter boven meetniveau ligt (derde lid). Aan beide voorwaarden wordt voldaan, zodat een reductie van 30 minuten is toegestaan. Voorbeeld 3a Figuur 3a.

6 Figuur 3a betreft een woongebouw van vier bouwlagen en per bouwlaag vier woningen, met de volgende Hoogste vloer van een verblijfsgebied boven het meetniveau: 9 meter. Brandcompartiment 1: bouwlaag 1 en 2. Brandcompartiment 2: bouwlaag 3 en 4. Permanente vuurbelasting per brandcompartiment: > 500 MJ/m2. De eisen van afdeling 2.13 (wbdbo-eisen tussen brandcompartimenten) gelden tussen brandcompartiment 1 en 2. De scheiding tussen deze twee brandcompartimenten wordt gevormd door de verdiepingsvloer op 6 meter boven het meetniveau. Volgens artikel 2.106, eerste lid, geldt tussen deze brandcompartimenten een wbdbo-eis van 60 minuten. Aangezien de permanente vuurbelasting > 500 MJ/m2 is (tweede lid) en de hoogste vloer van een verblijfsgebied > 7 meter boven het meetniveau ligt (derde lid) is geen reductie van 30 minuten toegestaan. 60 minuten. Aangezien de permanente vuurbelasting > 500 MJ/m2 is, is geen reductie van 30 minuten toegestaan. Voorbeeld 3b Figuur 3b. Figuur 3b betreft een woongebouw van vier bouwlagen en per bouwlaag vier woningen, met de volgende Hoogste vloer van een verblijfsgebied boven het meetniveau: 9 meter. Brandcompartiment 1: bouwlaag 1 en 2. Brandcompartiment 2: bouwlaag 3 en 4. Permanente vuurbelasting per brandcompartiment: < 500 MJ/m2. De eisen van afdeling 2.13 (wbdbo-eisen tussen brandcompartimenten) gelden tussen brandcompartiment 1 en 2. De scheiding tussen deze twee brandcompartimenten wordt gevormd door de verdiepingsvloer op 6 meter boven het meetniveau. Volgens artikel 2.106, eerste lid, geldt tussen deze brandcompartimenten een wbdbo-eis van 60 minuten. Een reductie is toegestaan als de permanente vuurbelasting < 500 MJ/m2 is (tweede lid) of de hoogste vloer van een verblijfsgebied < 7 meter boven meetniveau ligt (derde lid). Een reductie tot 30 minuten is toegestaan aangezien de permanente vuurbelasting < 500 MJ/m2 is. 60 minuten. Aangezien de hoogste vloer van een verblijfsgebied > 7 meter boven meetniveau ligt, is geen

7 reductie van 30 minuten toegestaan. Het bovenstaande betekent dat alleen de verdiepingsvloer op 6 meter boven het meetniveau 30 minuten brandwerend mag worden uitgevoerd en dat de overige vloeren en woningscheidende wanden 60 minuten brandwerend moeten worden uitgevoerd. De gekozen indeling in brandcompartimenten is derhalve niet erg logisch. Zie ook voorbeeld 4. Voorbeeld 4a Figuur 4a. Figuur 4a betreft een woongebouw van vier bouwlagen en per bouwlaag vier woningen, met de volgende Hoogste vloer van een verblijfsgebied boven het meetniveau: 9 meter. Elke bouwlaag is een apart brandcompartiment. Permanente vuurbelasting per brandcompartiment: > 500 MJ/m2. De eisen van afdeling 2.13 (wbdbo-eisen tussen brandcompartimenten) gelden tussen de brandcompartimenten. De scheiding tussen de brandcompartimenten wordt gevormd door de verdiepingsvloeren. Volgens artikel 2.106, eerste lid, geldt tussen deze brandcompartimenten een wbdbo-eis van 60 minuten. Aangezien de permanente vuurbelasting > 500 MJ/m2 is (tweede lid) en de hoogste vloer van een verblijfsgebied > 7 meter boven het meetniveau lig (derde lid) is geen reductie van 30 minuten toegestaan. 60 minuten. Aangezien de permanente vuurbelasting > 500 MJ/m2 is, is geen reductie van 30 minuten toegestaan. Voorbeeld 4b

8 Figuur 4b. Figuur 4b betreft een woongebouw van vier bouwlagen en per bouwlaag vier woningen, met de volgende Hoogste vloer van een verblijfsgebied boven het meetniveau: 9 meter. Elke bouwlaag is een apart brandcompartiment. Permanente vuurbelasting per brandcompartiment: < 500 MJ/m2. De eisen van afdeling 2.13 (wbdbo-eisen tussen brandcompartimenten) gelden tussen de brandcompartimenten. De scheiding tussen de brandcompartimenten wordt gevormd door de verdiepingsvloeren. Volgens artikel 2.106, eerste lid, geldt tussen deze brandcompartimenten een wbdbo-eis van 60 minuten. Een reductie is toegestaan als de permanente vuurbelasting < 500 MJ/m2 is (tweede lid) of indien de hoogste vloer van een verblijfsgebied < 7 meter boven meetniveau ligt (derde lid). Een reductie van 30 minuten is toegestaan aangezien de permanente vuurbelasting < 500 MJ/m2 is. 60 minuten. Aangezien de hoogste vloer van een verblijfsgebied > 7 meter boven meetniveau ligt, is geen reductie van 30 minuten tussen de subbrandcompartimenten onderling toegestaan. Het bovenstaande betekent dat de verdiepingsvloeren (scheiding tussen de brandcompartimenten) 30 minuten brandwerend mogen worden uitgevoerd, maar dat de bouwmuren (scheidingen tussen de subbrandcompartimenten binnen eenzelfde brandcompartiment) 60 minuten brandwerend moeten worden uitgevoerd. Voorbeeld 4c

9 Figuur 4c. Figuur 4c betreft een woongebouw van vier bouwlagen en per bouwlaag vier woningen, met de volgende Hoogste vloer van een verblijfsgebied boven het meetniveau: 9 meter. Elke woning is een apart brandcompartiment. Permanente vuurbelasting per brandcompartiment: < 500 MJ/m2. De eisen van afdeling 2.14 (wbdbo-eisen tussen subbrandcompartimenten) zijn niet van toepassing aangezien de subbrandcompartimenten samenvallen met de brandcompartimenten. De eisen van afdeling 2.13 (wbdbo-eisen tussen brandcompartimenten) gelden tussen de brandcompartimenten. De scheiding tussen de brandcompartimenten wordt gevormd door de verdiepingsvloeren en de woningscheidende wanden. Volgens artikel 2.106, eerste lid, geldt tussen deze brandcompartimenten een wbdbo-eis van 60 minuten. Een reductie is toegestaan als de permanente vuurbelasting < 500 MJ/m2 is (tweede lid) of indien de hoogste vloer van een verblijfsgebied < 7 meter boven meetniveau ligt (derde lid). Een reductie van 30 minuten is toegestaan aangezien de permanente vuurbelasting < 500 MJ/m2 is. Voorbeeld 5a Figuur 5a. Figuur 5a betreft een woongebouw van drie bouwlagen en per bouwlaag twee woningen, met de volgende

10 Hoogste vloer van een verblijfsgebied boven het meetniveau: 6 meter. Er is sprake van een portiek-etage-ontsluiting, alle drie bouwlagen inclusief het trappenhuis liggen in hetzelfde brandcompartiment. Permanente vuurbelasting per brandcompartiment: > 500 MJ/m2. De eisen van afdeling 2.14 (wbdbo-eisen tussen brandcompartimenten) zijn niet van toepassing aangezien het gebouw bestaat uit slechts één brandcompartiment. 60 minuten. Een reductie is toegestaan als de permanente vuurbelasting < 500 MJ/m2 is en als de hoogste vloer van een verblijfsgebied < 7 meter boven meetniveau ligt (derde lid). Aangezien de permanente vuurbelasting > 500 MJ/m2 is, is geen reductie van 30 minuten toegestaan. Dit geldt ook tussen de op dezelfde bouwlaag gelegen woningen. Voorbeeld 5b Figuur 5b. Figuur 5b betreft een woongebouw van drie bouwlagen en per bouwlaag twee woningen, met de volgende Hoogste vloer van een verblijfsgebied boven het meetniveau: 6 meter. Er is sprake van een portiek-etage-ontsluiting, alle drie bouwlagen inclusief het trappenhuis liggen in hetzelfde brandcompartiment. Permanente vuurbelasting per brandcompartiment: < 500 MJ/m2. De eisen van afdeling 2.14 (wbdbo-eisen tussen brandcompartimenten) zijn niet van toepassing aangezien het gebouw bestaat uit slechts één brandcompartiment. 60 minuten. Een reductie is toegestaan als de permanente vuurbelasting < 500 MJ/m2 is en de hoogste vloer van een verblijfsgebied < 7 meter boven meetniveau ligt (derde lid). Aangezien de permanente vuurbelasting < 500 MJ/m2 is en de hoogste vloer van een verblijfsgebied 6 meter boven het meetniveau gelegen is, is volgens artikel 2.118, tweede lid, een reductie van 30 minuten toegestaan. Dit geldt ook tussen de op dezelfde bouwlaag gelegen woningen. Voorbeeld 6

11 Figuur 6. Figuur 6 betreft een woongebouw van vier bouwlagen en per bouwlaag twee woningen, met de volgende Hoogste vloer van een verblijfsgebied boven het meetniveau: 9 meter. Er is sprake van een portiek-etage-ontsluiting, alle vier bouwlagen inclusief het trappenhuis liggen in hetzelfde brandcompartiment. Permanente vuurbelasting per brandcompartiment: niet relevant. De eisen van afdeling 2.14 (wbdbo-eisen tussen brandcompartimenten) zijn niet van toepassing aangezien het gebouw bestaat uit slechts één brandcompartiment. 60 minuten. Een reductie is toegestaan als de permanente vuurbelasting < 500 MJ/m2 is en de hoogste vloer van een verblijfsgebied < 7 meter boven meetniveau ligt (derde lid). Aangezien de hoogste vloer van een verblijfsgebied > 7 meter boven meetniveau ligt is geen reductie van 30 minuten toegestaan. Dit geldt ook tussen de op dezelfde bouwlaag gelegen woningen. Achtergrond Het blijkt in de praktijk lastig te zijn om te bepalen welke wbdbo-eisen (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) tussen woningen in een woongebouw gelden. Dit komt omdat de hoogte van de wbdbo-eis afhankelijk is van verschillende factoren, zoals de hoogte van de hoogste vloer van een verblijfsgebied boven het meetniveau en de permanente vuurbelasting. Verder gelden wbdbo-eisen zowel tussen brandcompartimenten (volgens de eisen van afdeling 2.13) en tussen subbrandcompartimenten (afdeling 2.14). Al deze elementen samen maken de bepaling van de hoogte van de wbdbo-eis lastig. Het is in het ontwerpstadium van belang om de juiste wbdbo-eis vast te stellen en te hanteren. Een wbdbo-eis van 60 minuten betekent doorgaans dat zwaardere brandwerende voorzieningen moeten worden getroffen dan bij een wbdbo-eis van 30 minuten. Door in het voortraject een optimale indeling in brandcompartimenten en subbrandcompartimenten te kiezen in combinatie met de juiste materiaalkeuze, kunnen mogelijk kosten worden bespaard voor de brandwerende voorzieningen. In een aantal voorbeelden aan het eind van dit informatieblad wordt hierop verder ingaan. Aandachtspunten Er zijn geen bijzondere aandachtspunten. Overige Informatie

12 Nota van toelichting bij Bouwbesluit 2003 Praktijkboek Bouwbesluit 2003 Publicatiedatum: donderdag 25 januari 2007

Garage naast een woning: brandveiligheid

Garage naast een woning: brandveiligheid Garage naast een woning: brandveiligheid Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor de beperking van uitbreiding van brand bij een woning met een garage. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Samenvallende rookvrije vluchtroutes in een woongebouw

Samenvallende rookvrije vluchtroutes in een woongebouw Samenvallende rookvrije vluchtroutes in een woongebouw Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor samenvallende rookvrije vluchtroutes in een woongebouw. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) BRL 1507 "Gespoten of strijkbare dakbedekkingen" (2004-01) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Algemene sterkte

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Brandwerendheid in een brandoverslagsituatie

Brandwerendheid in een brandoverslagsituatie Brandwerendheid in een brandoverslagsituatie Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke brandwerendheids-eisen gelden in een brandoverslagsituatie. Oplossingsrichtingen Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Wat is een veiligheidstrappenhuis?

Wat is een veiligheidstrappenhuis? Wat is een veiligheidstrappenhuis? Probleem Het benoemen en hanteren van een veiligheidstrappenhuis en aan de hand van het Bouwbesluit bepalen welke eisen er van toepassing zijn op zo n trappenhuis. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

De eisen voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO)

De eisen voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) De eisen voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) WBD: De weerstand tegen Branddoorslag (van bv de wand of vloer) is de mate waarin de constructie de branduitbreiding van binnenuit

Nadere informatie

Moet iedere trap aan het Bouwbesluit voldoen?

Moet iedere trap aan het Bouwbesluit voldoen? Moet iedere trap aan het Bouwbesluit voldoen? Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen of de afmetingen van iedere trap moet voldoen aan de eisen die Bouwbesluit 2003 stelt aan een trap. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam ADVIES Registratienummer: 1302-1 Betreft: Parkeren onder galerij woongebouw Trefwoorden: Parkeren onder galerij, rookvrije vluchtroute, niet-besloten ruimte : Status: Definitief Beschrijving Het project

Nadere informatie

Mag een woning worden ontsloten door een buitentrap? Aan de hand van het Bouwbesluit bepalen of een woning mag worden ontsloten door een buitentrap.

Mag een woning worden ontsloten door een buitentrap? Aan de hand van het Bouwbesluit bepalen of een woning mag worden ontsloten door een buitentrap. Mag een woning worden ontsloten door een buitentrap? Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit bepalen of een woning mag worden ontsloten door een buitentrap. Oplossingsrichtingen Oplossingsrichtingen Om

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte?

Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte? Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte? Probleem Het benoemen en hanteren van de begrippen verblijfsgebied en verblijfsruimte om de toepasselijke eisen voor een bouwplan op te kunnen

Nadere informatie

Welke eisen gelden voor een trap? Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap.

Welke eisen gelden voor een trap? Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap. Welke eisen gelden voor een trap? Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap. Oplossingsrichtingen 7 stappen in twee fasen Om dit probleem t.a.v. nieuwbouw op

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Opgesteld door: Datum: 6-3-2015 S&W Consultancy Rapportnr:

Nadere informatie

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan 3 Onderbouw Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat het gebouw in goede bouwkundige staat verkeert, gunstig gelegen is en dat

Nadere informatie

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 vereist kwaliteitsniveau... 2 3 inhoudelijke toets... 4 3.1 indeling in brandcompartimenten en WBDBO... 4 3.2 vluchtroutes en indeling in subbrandcompartimenten... 5 3.3 brandwerendheid

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat)

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 1511 "Baanvormige dakbedekkingssystemen." "Deel 1: Algemene bepalingen" (2004-09) "Deel 2: Specifieke bepalingen voor dakbedekkingssysteme

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Adviesaanvraag upgrade tweede vluchtmogelijkheid of enkele vluchtroute op galerij Trefwoorden: Verbouw, handhaving, zorgplicht, vluchtroute, beschermde route, enkele

Nadere informatie

BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " ( )

BRL 2880  Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies  ( ) BRANDWERENDE BEKLEDING, STAALCONSTRUCTIES (attest) BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " (2004-03) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Ambulance Zorg Limburd Noord is voornemens een nieuwe ambulancepost in Weert in te realiseren.

Ambulance Zorg Limburd Noord is voornemens een nieuwe ambulancepost in Weert in te realiseren. Memo Opdrachtgever Projectnummer : Ambulance Zorg Limburg Noord : 17-163 RG Betreft : brandveiligheidsadvies Ambulancepost Weert Behandeld door : Roel Geys 1. Inleiding Ambulance Zorg Limburd Noord is

Nadere informatie

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer G 18007-5-RA-001 d.d. 28 februari 2017 AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief 1: Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : De Nederlandse regelgeving op het gebied van brandveiligheid zit ingewikkeld

Nadere informatie

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Indelen met verstand van zaken kan kosten besparen Ing. Adriaan de Jong 25 april 2012 Kennismaking Adriaan de Jong Nieman Raadgevende Ingenieurs Eindhoven Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L.

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2161296 Datum: 16-12-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Tom Jonker Architectuur & Stedebouw

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

ADVIES. Registratienummer: 1019 Twee bouwblokken ontsloten via één portiek

ADVIES. Registratienummer: 1019 Twee bouwblokken ontsloten via één portiek ADVIES Registratienummer: Betreft: Twee bouwblokken ontsloten via één portiek Aanvrager: Brandweer Zaanstad Dhr. E.Breeuwsma Postbus 150 1500 ED Zaandam Trefwoorden: Portiek, vluchtroutes, trappenhuis

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

GEVELELEMENT, HOUT (attest, productcertificaat, procescertificaat)

GEVELELEMENT, HOUT (attest, productcertificaat, procescertificaat) GEVELELEMENT, HOUT (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 0801 "Houten gevelelementen" (2005-12) BRL 0808 "Afhangen van beweegbare delen in houten gevelelementen" (2003-04) BRL 2902 "Gelamineerd

Nadere informatie

Verbouwing van een gevel: isolatie en luchtdoorlatendheid

Verbouwing van een gevel: isolatie en luchtdoorlatendheid Verbouwing van een gevel: isolatie en luchtdoorlatendheid Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen voor de thermische isolatie en luchtdoorlatendheid gelden bij de renovatie van

Nadere informatie

AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003

AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003 AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003 COLOFON Opdrachtgever : Ministerie van VROM Project : Projectnummer : V0375.01.01 Datum : 4 december 2006 Status : Auteur(s) :

Nadere informatie

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum: rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:31 03 2015 Buro Toetz Postbus 230, 4460 AE Goes burotoetz@zeelandnet.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Projectgegevens

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

Verbouwing van een gevel: geluidsisolatie en ventilatie

Verbouwing van een gevel: geluidsisolatie en ventilatie Verbouwing van een gevel: geluidsisolatie en ventilatie Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen voor de geluidswering en ventilatie gelden bij de renovatie van een gevel. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

De totale gebruiksoppervlakte is exclusief de woonfuncties ruim groter dan 1000 m 2.

De totale gebruiksoppervlakte is exclusief de woonfuncties ruim groter dan 1000 m 2. Inleiding Architecten aan de maas heeft in opdracht van Bergopwaarts@BOW Helmond / Stichting PRODAS Asten / Gemeente Deurne een ontwerp gemaakt voor een complex bestaande uit een Brede school, gymzaal

Nadere informatie

Beschrijving. Transformatie kantoor naar portiekwoningen. Advies Definitief. Kern 1 Kern 5. Kern 2 Kern 3 Kern 4

Beschrijving. Transformatie kantoor naar portiekwoningen. Advies Definitief. Kern 1 Kern 5. Kern 2 Kern 3 Kern 4 Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, kantoorfunctie, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, portiekontsluiting, herbestemming, verbouw, vluchtroute Datum: 8 april 2017 Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden GEVELBEKLEDING (attest, productcertificaat) BRL 1015 "Gevelsysteem met droog gestapelde bakstenen" (2005-04) BRL 4101 "Gevelbekledingssystemen met panelen" "Deel 1: Algemeen gedeelte" (2004-02) "Deel 2:

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, overige gebruiksfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, vluchtroute, brandmeldinstallatie

Nadere informatie

ACHTERGRONDEN BIJ DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING

ACHTERGRONDEN BIJ DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING ACHTERGRONDEN BIJ DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING COLOFON Opdrachtgever : Ministerie van VROM Projectnummer : W0450.01.18 Datum : 21 december 2009 Status : Definitief Auteur(s) : Peter-Willem van Calis

Nadere informatie

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat)

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" (2003-12) + wijzigingsblad

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012 MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks Datum/versie: 30 juni 2016, versie 02a Betreft: Clubsportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling brandveiligheid Projectnr:

Nadere informatie

Checklist woonfunctie

Checklist woonfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

> www.vrom.nl. Brandveiligheid volgens het Bouwbesluit 2003

> www.vrom.nl. Brandveiligheid volgens het Bouwbesluit 2003 > www.vrom.nl Brandveiligheid volgens het Bouwbesluit 2003 Brandveiligheid volgens het Bouwbesluit 2003 Inhoud 1. Inleiding 03 2. Brandveiligheid is noodzaak 04 3. Brandveiligheidstermen 05 4. Inperken

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM Brandveiligheid Datum 2 juni 2017 Projectnummer 16015 Project Clubgebouw AFC Status Definitief Fase OMGEVINGSVERGUNNING Opdrachtgever ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus 1269 1000 BG AMSTERDAM

Nadere informatie

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Biomassacentrale Ooms Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2160714 Datum: 10-06-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Kodi B.V. is door S&W Consultancy een brandtoetsing gemaakt

Nadere informatie

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c datum: 9 september 2016 projectleider: W. van Elst opgesteld

Nadere informatie

Ventilatievoorzieningen voor een meterruimte in een woning

Ventilatievoorzieningen voor een meterruimte in een woning Ventilatievoorzieningen voor een meterruimte in een woning Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen er gelden voor de ventilatiecapaciteit die is vereist voor een meterruimte in

Nadere informatie

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012 Door: Ing. M. Konings Highlights Bouwbesluit 2012 Even voorstellen InterConcept Organisatie en Beheer B.V. Advies & Uitvoering Vergunningverlening; Handhaving en Inspectie; Fysieke Veiligheid; Ruimtelijke

Nadere informatie

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Opgesteld door: Datum: 28-7-2015 S&W Consultancy Rapportnr: 2150819 Postbus

Nadere informatie

Het Bouwbesluit 2012. Vluchten bij brand

Het Bouwbesluit 2012. Vluchten bij brand Het Bouwbesluit 2012 Vluchten bij brand 1 1. Algemeen Inleiding Deze brochure is een toelichting op de toepassing van de voorschriften over veilig vluchten in het Bouwbesluit 2012. Het doel van deze brochure

Nadere informatie

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Opdrachtgever: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V. t.a.v. de heer R. Noordijk Tielerweg 19 4191 NE GELDERMALSEN Tel.

Nadere informatie

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink,

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, Bouwbesluit 2003 veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, LBP DGMR ing. E. van den Brink Bouwfysica Brandveiligheid Geveltechniek Industrie en milieu Verkeer en milieu

Nadere informatie

Adviesvraag Aanvrager verzoekt de adviescommissie antwoord te geven op de volgende vragen:

Adviesvraag Aanvrager verzoekt de adviescommissie antwoord te geven op de volgende vragen: ADVIES Registratienummer: Betreft: Vluchten langs andere woning /portiekontsluiting Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woonfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, portiekontsluiting, enkele vluchtroute : Status:

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck ADVIES Brandveiligheid Opdrachtgever: Ravestein Bouwmanagement B.V. Utrechtsestraatweg 36 3445 AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold Architect: Kolpa Architecten B.V. Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT ATRIA EN HET BOUWBESLUIT Veiligheidsregio Haaglanden 11-09-2006 Inleiding Onder een atrium wordt verstaan een wel of niet besloten ruimte welke zich over een aantal verdiepingen uitstrekt. Deze vorm van

Nadere informatie

Sector Risicobeheersing

Sector Risicobeheersing Gemeente Tilburg Dienst Publiekszaken, Afdeling Omgevingsvergunning Ter attentie van de heer J. Jansen Postbus 90118 5000 LA Tilburg Fabriekstraat 34, Tilburg Postbus 3208 5003 DE Tilburg Telefoon (088)

Nadere informatie

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1

Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1 Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1 Probleem Wegwijs worden in het Bouwbesluit: "Over welke onderwerpen geeft het Bouwbesluit een voorschrift? Welke voorschriften zijn opgenomen

Nadere informatie

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Brandveiligheidsrapportage - Pastorie Omgevingsvergunning Project: Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Kenmerk: Datum: 29-10-2014 Brandweer Midden en West Brabant Programma

Nadere informatie

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam Rapport Brandveiligheid transformatie Kapershoekseweg 24 te Hoogvliet - Rotterdam Projectnummer : 161003 Documentnummer : R-02 Versie : Rev. 1 Opgesteld door : A. van Wijngaarden Flameteq Brandpreventie

Nadere informatie

Rapportage Brandveiligheid

Rapportage Brandveiligheid Projectmanager E.J. de Graaf Rapportage Brandveiligheid Middelstegracht 145 t/m 151 8 appartementen hofjeswoningen Brandveiligheid Rookproductie Brand- en Rookcompartimentering Edwin@bouwconsultancydegraaf.nl

Nadere informatie

Bestemd voor : Woonstichting Sint Joseph, Dhr. K. Vink en BRO, Dhr. W. de Ruiter.

Bestemd voor : Woonstichting Sint Joseph, Dhr. K. Vink en BRO, Dhr. W. de Ruiter. Memo Datum : 27 februari 2014 Bestemd voor : Woonstichting Sint Joseph, Dhr. K. Vink en BRO, Dhr. W. de Ruiter. Van : Dhr. H van Oosterhout en M. van der Wielen Projectnummer : 20120632 Betreft : Memo

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Toevoeging losse kantoorunits in groot brandcompartiment Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, industriefunctie, BvB 2007, gelijkwaardigheid, compartimentering : Status: Definitief

Nadere informatie

groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO

groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO ADVIES Registratienummer: 1103 Betreft: Trefwoorden: WBDBO bedrijfspand Vastgesteld d.d.: 31 januari 2011 Status: groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO Definitief Postbus 30941 2500

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks / D. Machielsen Datum/versie: 16 augustus 2016, versie 02D Betreft: Club Sportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling

Nadere informatie

AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003

AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003 AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003 PRC B.V. Bodegraven COLOFON Opdrachtgever : Ministerie van VROM Project : Aanpassing van de voorschriften voor ontvluchting Projectnummer

Nadere informatie

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap Afdeling 2.5. Trap 30 2.5.1. Nieuwbouw Artikel 2.27 1. Een te bouwen trap die een hoogteverschil als bedoeld in paragraaf 2.4.1 overbrugt, kan veilig worden gebruikt. 2. Voorzover voor een gebruiksfunctie

Nadere informatie

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID Bedrijfsgebouw Erfstraat 2a Uden Opdrachtgever: M.A.M. van Lanen Strikseweg 5 5406 PS UDEN Opmaak datum: 5 januari 2017/ 11-01-2017 Documentnummer: Status: Definitief

Nadere informatie

1 Inleiding Algemeen Doel Uitgangspunten Computermodel 5 2 NEN

1 Inleiding Algemeen Doel Uitgangspunten Computermodel 5 2 NEN Rapport nr. 3091-01-01A 11 maart 2014 Zorgwoningen Jacob Catssingel, Breda Inhoud Pagina 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Doel 4 1.3 Uitgangspunten 5 1.4 Computermodel 5 2 NEN 6068 6 2.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Beheersbaarheid van Brand Project:

Beheersbaarheid van Brand Project: Beheersbaarheid van Brand Project: Uitbreiding Lidl Bleiswijk Vlampunt Plataanlaan 14 3741 WE Baarn t 035 541 62 23 www.vlampunt.nl e info@vlampunt.nl IBAN NL62ABNA 0460016997 BIC. ABNANL2A KvK nr. 32126074

Nadere informatie

project: Uitbreiding varkensstal Bankers-Derikx V.O.F. te Deurne opdrachtgever: Bergs Advies B.V. te Heythuysen document: Brandveiligheid

project: Uitbreiding varkensstal Bankers-Derikx V.O.F. te Deurne opdrachtgever: Bergs Advies B.V. te Heythuysen document: Brandveiligheid project: Uitbreiding varkensstal Bankers-Derikx V.O.F. te Deurne opdrachtgever: Bergs Advies B.V. te Heythuysen document: Brandveiligheid kenmerk: 6236N01a datum: 5 augustus 2016 projectleider: Ing. Arnold

Nadere informatie

Toetsing brandpreventie

Toetsing brandpreventie Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-2-2017 Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Toetsing brandpreventie

Nadere informatie

Sterkte-eisen aan een vloerafscheiding

Sterkte-eisen aan een vloerafscheiding Sterkte-eisen aan een vloerafscheiding Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen aan welke sterkte-eisen een vloerafscheiding moet voldoen en op welke wijze deze sterkte wordt bepaald. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Adviezen Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

Adviezen Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften 9 Adviezen Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften brandveiligheid tekst dr.ir. m. van overveld In Bouwregels in de praktijk nr. 5 van mei 2010 en in nr. 4 en nr. 5 van 2011 is

Nadere informatie

1.4 Veiligheidseisen bij brand. 1.4.1 Bouwbesluit. CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk)

1.4 Veiligheidseisen bij brand. 1.4.1 Bouwbesluit. CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk) CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk) Brand 1 (Brandveiligheid) Door de vervanging van Bouwbesluit 2003 door Bouwbesluit 2012 zijn de veiligheidseisen bij

Nadere informatie

Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19 juli 2013 Referentie

Project Stadsvilla te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19 juli 2013 Referentie Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19 juli 2013 Referentie 20122055-02 Referentie 20122055-02 Rapporttitel Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19

Nadere informatie

Beschrijving ADVIES. Ontsluiting woningen via extra beschermde vluchtroute. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften

Beschrijving ADVIES. Ontsluiting woningen via extra beschermde vluchtroute. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften ADVIES Registratienummer: Betreft: Voorportaal voor brandweerlift Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, Woongebouw, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, wbdbo, brandweerlift, brandbestrijding : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid Beleid bestaande bouw - beleidspakket Kwaliteit brandveiligheid 1 Voorwoord In dit rapport zijn de door het gemeentebestuur vastgestelde pakketten met de brandveiligheidseisen voor bestaande gebouwen weergegeven.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Veiligheid. Constructieve veiligheid.

Hoofdstuk 2 Veiligheid. Constructieve veiligheid. Hoofdstuk 2 Veiligheid. Constructieve veiligheid. (CONCEPT) Bijlage 3 2.1 Algemene sterkte bouwconstructie. Integraal (alles controleren). Representatief (controle op onderdelen). Deze wordt uitbesteed

Nadere informatie

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit Rgd Bouwbesluit, begripsbepalingen 8.1 Begripsbepalingen Bouwbesluit Artikel 1 lid 1: Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit

Nadere informatie

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL Om snel een inschatting te maken van het risico op brandoverslag bij industriële hallen kunt u de ROCKWOOL brandoverslag Rekentool gebruiken. Hiermee kan de benodigde brandwerendheid

Nadere informatie

Bouwkundige brandveiligheid en WBDBO in de praktijk We willen een brand graag beheersbaar houden.

Bouwkundige brandveiligheid en WBDBO in de praktijk We willen een brand graag beheersbaar houden. Bouwkundige brandveiligheid en WBDBO in de praktijk We willen een brand graag beheersbaar houden. 1 BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND Brandcompartiment Het gedeelte van het gebouw dat bestemd is als

Nadere informatie

Nieuwbouw: Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein

Nieuwbouw: Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Nieuwbouw: Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Toetsing bouwbesluit voor: Woonfunctie Opdrachtgever: Dhr. C. J. L. Hendriks Vreeswijksestraatweg 10 3432 NA Nieuwegein datum: 04-06-09 projectnummer: 814

Nadere informatie

Het nieuwe Bouwbesluit

Het nieuwe Bouwbesluit Het nieuwe Bouwbesluit Anders, maar wél eenvoudiger Brandveiligheid 2 Brandveiligheid Inhoud Inleiding 4 1 Het Nieuwe Bouwbesluit en hoe het werkt 5 De systematiek 5 De aansturingstabel 7 Ruimten die meerdere

Nadere informatie

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld)

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld) Het onderzochte gebouw moet volgens Bouwbesluit Artikel 6.20 worden voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie met niet-automatische bewaking zonder doormelding naar de brandweer. Dit houdt

Nadere informatie

Rapportage BRANDO2: bepaling van de weerstand tegen brandoverslag conform NEN 6068:2008+C1:2011

Rapportage BRANDO2: bepaling van de weerstand tegen brandoverslag conform NEN 6068:2008+C1:2011 Rapportage BRANDO2: bepaling van de weerstand tegen brandoverslag conform NEN 6068:2008+C1:2011 1. Gegevens Omschrijving: basis Gebruikte normversie: NEN 6068:2008+C1:2011 Rekenhart versie: 2.0 2. Doel

Nadere informatie