jobs op Jobat.be. Office Team Salarisgids Bedrijven lopen goede krachten mis door torenhoge verwachtingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "+6.911 jobs op Jobat.be. Office Team Salarisgids Bedrijven lopen goede krachten mis door torenhoge verwachtingen"

Transcriptie

1 ZATERDAG 19 OKTOBER T/M VRIJDAG 2 5 OKTOBER Voor de job van je leven Office Team Salarisgids Bedrijven lopen goede krachten mis door torenhoge verwachtingen erkgevers hebben de grootste moeite om kwalitatieve management assistants, customer service medewerkers en transportplanners te rekruteren. Hun eigen verwachtingen zijn daar niet vreemd aan. Dat blijkt uit de Office Team Salarisgids at het loon betreft, kunnen topmedewerkers een slagje slaan. Voor goede administratieve profielen is dit het moment om te onderhandelen over hun startloon. De Office Team Salarisgids baseert zich onder andere op een bevraging bij tweehonderd ervaren hr-managers en leidinggevenden. Die resultaten worden aangevuld met wat de Office Team-consultants dagelijks zien en horen bij bedrijven. Bedrijven rekruteren almaar selectiever. Ze verwachten veel en focussen zich op strategische functies, zegt Dries De Vos, director bij Office Team. erkgevers moeten 100 procent overtuigd zijn van de meerwaarde van een kandidaat vooraleer ze aanwerven. De bevraagde hr-managers laten tegelijk duidelijk verstaan dat ze niet snel onder de indruk zijn van het talent dat zich aanbiedt. Meer dan acht op de tien zeggen moeilijk gekwalificeerde professionals te vinden. Vooral goede administratieve krachten voor het verkoopsteam, de logistieke ploeg en de klantendienst zijn veelgevraagd maar moeilijk vindbaar. Dries De Vos kaatst de bal terug. Veel werkgevers rekruteren erg conservatief en stellen torenhoge verwachtingen. Dat is begrijpelijk in het huidige economische klimaat, maar leidt ook tot langere procedures en meer twijfel. De kans dat een werkgever een topper misloopt, wordt zo alleen maar groter. Voor kandidaten is dit het moment om te onderhandelen over een goed startloon, tenminste als ze goed zijn in hun job. e merken dat bedrijven bereid zijn om de hoogst gekwalificeerde kandidaten meer te betalen, zegt Dries De Vos. Meer dan euro De Office Team Salarisgids brengt de lonen in kaart van een twintigtal diverse administratieve jobs: management assistants, customer service agents, hr-assistants De meeste startlonen situeren zich rond de euro bruto. Verderop in de loopbaan lopen die salarissen erg uiteen. Administratieve krachten met meer dan vijf jaar ervaring op de teller verdienen snel een paar honderden euro s meer dan hun startloon, met uitschieters tot boven de euro voor personal en executive assistants. De hoogste lonen vinden administratieve profielen in sectoren als de (petro)chemie, onderzoek en ontwikkeling, de financiële dienstverlening en de farmaceutische industrie. Ook de regio speelt mee. Bedrijven in de omgeving van Antwerpen en Brussel betalen beduidend beter. In Brussel ligt het gemiddelde loon voor administratieve krachten maar liefst 10 procent boven het Belgische gemiddelde. Extralegale voordelen winnen aan populariteit, zo blijkt uit de Office Team Salarisgids. erknemers schatten de nettowaarde van deze voordelen steeds hoger in, legt Dries De Vos uit. Voor werkgevers blijft het fiscale voordeel ervan een enorm voordeel. at verwachten bedrijven van administratief toptalent? Technische vaardigheden, van MS Office tot sociale media Grondige talenkennis Ervaring binnen de sector Commerciële en resultaatgerichte ingesteldheid Goed ontwikkelde soft skills Top-3 meest gezochte administratieve profielen Customer service medewerkers: zorgen voor goede en professionele ondersteuning voor de klant. Deze job is essentieel in het behouden van klanten. Polyvalente administratieve bedienden: veel ondernemingen werken met kleine administratieve teams met diverse verantwoordelijkheden. Administratieve duizendpoten die kunnen multitasken zijn hiervoor van goudwaarde. Logistieke medewerkers: vinden gemakkelijk werk in zowel de industrie als de havens. De vraag is al jaren groter dan het aanbod omdat er te weinig jongeren afstuderen als bachelor Logistiek Management jobs op Jobat.be

2 2 Steeds meer doctoraatsstudenten aan de Universiteit Antwerpen Doctoraatsschool bereidt onderzoekers voor op verdere carrière Meer dan tweehonderd doctoraatsstudenten verdedigen elk jaar hun proefschrift aan de Universiteit Antwerpen. De Antwerp Doctoral School bereidt hen voor op hun latere loopbaan. ant niet iedereen vindt of zoekt een job aan de universiteit. Ik heb geluk gehad, zegt Marnix Beyen, hoofddocent Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. Aan het einde van mijn eerste postdoctorale mandaat van drie jaar was de pas opgerichte Universiteit Antwerpen haar geschiedenisopleiding aan het uitbouwen. Daar had ze uiteraard personeel voor nodig. Bovendien waren er toen minder mogelijkheden om te doctoreren, waardoor de kans groter was dat een doctoraatstraject ook tot een academische carrière leidde. Die situatie ziet er nu heel anders uit. Steeds meer studenten doctoreren. Het moet gezegd dat universiteiten daar zelf een hand in hebben. Doctoraatsstudenten leveren financiële steun op. Hoe meer doctorandi, hoe meer middelen. Het aantal openstaande academische posities aan universiteiten stijgt echter niet mee. Presentatietechnieken Het resultaat is dat een grote groep onderzoekers elders aan de slag moet. Dat verloopt niet altijd vlot. Zeer veel functies in de private sector die om een doctoraatsdiploma vragen, zijn er niet. Universiteiten zeggen dat bedrijven de voordelen en de waarde van een doctoraat onvoldoende naar waarde schatten. Jonge doctores krijgen te horen dat ze té gespecialiseerd zijn, dat ze jaren in een ivoren toren hebben gezeten..., zegt Marnix Beyen. Marnix Beyen, hoofddocent departement Geschiedenis Universiteit Antwerpen Jonge doctores krijgen te horen dat ze jaren in een ivoren toren hebben gezeten Om daar wat aan te doen, besloot de Universiteit Antwerpen, net als heel wat andere universiteiten, een doctoraatsschool op te richten: de Antwerp Doctoral School. Zo wil de universiteit haar doctorandi beter voorbereiden op een latere carrière, zowel binnen als buiten de academische wereld. Doctoraatsstudenten krijgen daardoor veel meer begeleiding dan vroeger. Toen werkte je jaren aan je onderzoek en dat was het, herinnert Marnix Beyen zich. Nu worden doctoraatsstudenten van dichtbij opgevolgd, moeten ze tussentijdse rapporten schrijven en krijgen ze de kans om trainingen te volgen in communicatie, presentatietechnieken, leiderschap en management. Eenzame onderzoeker? Studenten verwachten dat ook, weet de professor. Ze willen dat de unief een coach is die hen begeleidt. Aan de Universiteit Antwerpen verdedigen jaarlijks meer dan tweehonderd doctoraatsstudenten hun proefschrift. Dankzij de Antwerp Doctoral School spenderen ze de jaren die daar aan voorafgaan niet als eenzame onderzoeker. Doctorandi kunnen hun onderzoeksinteresse delen met andere specialisten, de passie voor hun vak uitdragen bij studenten. Ze krijgen ook de kans om internationaal ervaring op te doen, te leren van collega s en competenties te verwerven die nuttig zijn voor een latere professionele loopbaan. Opinie Te grote focus op headhunting werkt schaarste topprofielen in de hand samengelegd wordt. Meerdere partijen dragen hun stukje bij en als alle neuzen in dezelfde richting wijzen, is de kans op een verkeerde keuze minimaal. Een wetenschappelijke toets vormt zo slechts één maar wel een zeer fundamenteel element in een objectieve beoordeling van kandidaten. De recente heisa over de politieke topbenoemingen deed personeelspsycholoog Jos Verdonck in zijn pen kruipen. Hij vindt dat topprofielen te weinig gescreend worden, onder het mom van uniciteit en schaarste. Dat overheid en privé zich vaak beperken tot headhunting werkt die schaarste nog in de hand. Onder het mom van uniciteit en schaarste laat men topprofielen zelden screenen. In vele organisaties worden lagere profielen grondig geëvalueerd vooraleer tot aanwerving over te gaan. Echter, voor een topmanager vindt men deze benadering blijkbaar denigrerend. Ten onrechte, want een verkeerde aanwerving is zeker op het hoogste niveau niet alleen een slechte investering maar ook een slecht voorbeeld. Bovendien leidt een verkeerde benoeming tot een immense imagoschade bij alle betrokken partijen. De zogezegde schaarste bij topprofielen wordt vaak in de hand gewerkt door zich te beperken tot headhunting. Zo wordt als het ware een schaarste gecreëerd terwijl de rekruteringspraktijk uitwijst dat een functie bekend maken net bij managementprofielen vaak zorgt voor veel valabele kandidaten. etenschappelijke toets Omdat bedrijven nog vaak zoeken naar witte raven, die uniek zijn wat hun kunnen en prestaties betreft, lijkt het evident dat hun competenties en hun unieke persoonlijkheid wetenschappelijk getoetst worden. Dat gebeurt te weinig. Nochtans is een dergelijke objectieve en externe bevestiging een belangrijke factor in de externe erkenning van de daadkracht. Een screening van managementprofielen kan alleen bevestigen dat kwaliteit steeds bovendrijft. Iedere ervaren manager zal uiteindelijk bevestigen dat geslaagde aanwervingen het resultaat zijn van een puzzel die Jos Verdonck, personeelspsycholoog en zaakvoerder Verdonck Personeelsmanagement Een verkeerde aanwerving op het hoogste niveau is niet alleen een slechte investering maar ook een slecht voorbeeld

3 3 Ruimtelijk planner bij de dienstruimtelijkeordening (niveau A1a-A2a) Brugge is een stad in volleontwikkeling, een stad met ambitie die nieuwe uitdagingen niet uit de weggaat. Ook jij kunt je steentje bijdragen. Stad Brugge organiseert een selectieprocedure met het oog op de contractueleaanstelling van en het vastleggen vaneen driejarige werfreservevoor een (m/v) Ons bestuur hecht meer belang aan kwaliteiten en competenties van mensen dan aan leeftijd, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, seksuelegeaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing. JOuw functie Jestaat in voor de opmaak, advisering en begeleiding vandestedenbouwkundige beleidsplannen, ruimtelijkeuitvoeringsplannen en inrichtingsplannen op verschillende niveaus (Vlaams Gewest,Provincie en Stad). Jeverricht beleidsvoorbereidend werk via fundamenteel en planologisch studiewerk. JOuw profiel Jebent houder vaneen masterdiploma (of hiermee gelijkgesteld) én vaneen opleiding ruimtelijkeordening (die voldoet om te kunnen worden geregistreerdals ruimtelijk planner, zoals bepaald bij Ministerieel besluit van4juni 2009). Jehebt kennis vanalleaspecten vande planningsprocedure. Jebent op de hoogtevan anderesectoralewetgeving, relevant voor ruimtelijkeordening. Jekan bouwplannen lezen en interpreteren. Jehebt kennis vaneninzicht in diverse ruimtelijke aspecten en kan deze vertalen naar grafische plannen en planningsvoorschriften. Jeneemt vlot verantwoordelijkheid en initiatief binnen een multidisciplinair kader. Jebent communicatief en organisatorisch vaardig en kan omgaan met deadlines. OnS AAnBOD Een brutomaandsalaris op niveau A1a-A2a voor een voltijdse contractueleaanstelling: 2928,63 euro(anciënniteit uit de openbare sector wordtverrekend). Aangename werkomgeving, extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering na één jaar tewerkstelling, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer ). Mogelijkheid totbijscholing tijdens de diensturen, soepeleverlofregeling. BiJkOmenDe informatie Kandidaten die voldoen aan de voorwaarden worden uitgenodigd voor de schriftelijkeproef.devermoedelijkedatavan de proevenzijn: Schriftelijkeproef: 8november 2013 (namiddag) Psychotechnische proef: 28 of 29 november 2013 Mondelinge proef: 11 december 2013 (vanaf uur) Meer informatie zoals een gedetailleerde functieomschrijving en het selectieprogramma kun je opvragen bij de Personeelsdienst, Riddersstraat 12, 8000 Brugge tel il je wetenwat jouw nettosalaris zou zijn? Neem dan evencontact op met onze dienstloonadministratie op het nummer: HeB Je interesse? Bezorgjemotivatiebrief samen met jouw cv en kopieën vandegevraagde diploma suiterlijk dinsdag 29 oktober 2013 per mail, per brief of tegen ontvangstbewijs aan de balie vandepersoneelsdienst. De personeelsdienstvan de stad Brugge vind je in de Riddersstraat 12, 8000 Brugge, tel www.brugge.be/vacatures. OpGelet: kandidaturen die op datum vanafsluiten niet vergezeld zijn vanhet cv en kopieën vandegevraagde diploma s, worden niet in aanmerking genomen. De Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF) is een beroepsvereniging van Nederlandstalige verzekeringsmakelaars. Zij telt meer dan leden die actief zijn als onafhankelijke bemiddelaar in verzekeringen. FVF biedt haar leden een individuele service en verdedigt het collectief belang van het beroep bij tal van instanties, o.a. de overheid, de pers, de politiek en de verzekeringsmaatschappijen. Momenteel zijn we voor onmiddellijke indiensttreding op zoek naar een (m/v): Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), een entiteit van de Vlaamse overheid, staat in voor een integraal en geïntegreerd milieubeleid in Vlaanderen. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie legt een contractuele wervingsreserve aan voor: ADVIESVERLENERS en MILIEU-INSPECTEURS (contractueel -m/v) te Brussel en in de provinciehoofdsteden Commercieel medewerker FUNCTIE: U bent verantwoordelijk voor de uitbouw van het ledenbestand. U zorgt voor een actieve opvolging van de bestaande prospectenportefeuille, zowel telefonisch als door een bezoek ter plaatse. Uzorgt voor onderhoudende contacten met de bestaande leden. Uontwikkelt en coördineert acties en events die gericht zijn naar prospecten. Uvolgt de evoluties binnen de sector van de verzekeringsmakelarij en de dossiers van FVF op de voet. U werkt mee aan de uitbouw van services voor de bestaande leden. U rapporteert aan de adjunct-directeur. PROFIEL: Uheeft minimaal een bachelordiploma. Uheeft interesse in de verzekeringssector. Ervaring in de wereld van verzekeringen is een pluspunt. Ubent een gedroomde teamspeler,maar kan ook perfect zelfstandig werken. Ukan vlot communiceren met een gezonde commerciële ingesteldheid en weet mensen te overtuigen. Ubent goed georganiseerd en punctualiteit is voor ugeen onbekend begrip. AANBOD: Een interessante job op niveau met veel ruimte voor zelfontplooiing en ontwikkeling, de gedroomde uitdaging voor een bekwaam iemand met ambitie. Een dynamische en motiverende werkomgeving met collega s die uitblinken in professionalisme en inzet. Een competitief loon en bijkomende voordelen in verhouding tot uw ervaring. INTERESSE? Stuur dan uw motivatiebrief met cv naar VG.2/B B-AB RS141 jouw functie De richtlijn Industriële Emissies (RIE, december 2010) bevat regels inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (GPBV) door industriële activiteiten. Belangrijk hierbij is de vergunningsplicht voor GPBV-bedrijven en hun naleving van de vergunningsvoorwaarden. Adviesverleners zorgen ervoor dat deze voorwaarden adequaat en steeds actueel zijn. Milieu-inspecteurs waken er over dat ze steeds nageleefd worden. Door de strengere eisen die de richtlijn aan adviesverlening en aan planning, uitvoering en rapportering van milieu-inspecties oplegt, is extra mankracht voor beide taken vereist. Er zijn verschillende functies in deze context, naargelang de afdeling en de dienst. jouw profiel Je hebt een masterdiploma bij voorkeur in een richting met voeling voor milieu en wetenschap (bv.master in de Industriële etenschappen, Biologische etenschappen...). Voor de volledige functieomschrijving, het standaard-cv en alle noodzakelijke uitleg, raden we je aan om onze website te bekijken en daar deze functies te raadplegen. hoe solliciteren? Stuur je ingevulde standaard-cv en een eigen motivatiebrief uiterlijk op dinsdag 22 oktober 2013 aan ij kijken met volle belangstelling uit naar jouw kandidatuur! ij vinden kwaliteiten belangrijker dan leeftijd, geslacht, een handicap, etnische afkomst of nationaliteit. Daarom krijgt iedereen van bij de start gelijke kansen. Grijp je kans: je bent welkom.

4 4 De intercommunale Leiedal is het intergemeentelijk samenwerkingsverband van de dertien gemeenten van de regio Kortrijk. ij helpen onze aangesloten gemeentebesturen bij de uitvoering van hun diverse taken, o.m. op het vlak van stedenbouw en mobiliteit, lokale en regionale economie, woonbeleid, herbestemming, milieu en natuurontwikkeling, lokaal e-government en grensoverschrijdende en Europese samenwerking. In opdracht van de gemeenten ontwikkelt en realiseert de intercommunale ook diverse bedrijventerreinen, woonprojecten en herbestemmingsprojecten in de regio Kortrijk. is op zoek naar een (m/v) stafmedewerker ondernemen & ontwikkeling Leiedal wilhaar team uitbreiden met een getalenteerde stafmedewerker om de economische ontwikkelingvan de regio Kortrijk mee vorm te geven en verderuit te bouwen. Benjegebeten door watleeft in de bedrijfswereld, begeleid je graag bedrijven in hun zoektocht naar ruimte, benjeeen geboren netwerker en neem je graag initiatief?dan biedenwejeeen boeiende job aan. meer Info Solliciteer t.e.m. 8november 2013 Intercommunale Leiedal Pres. Kennedypark 10 BE-8500 Kortrijk leiedal.be DE LIBERALE MUTUALITEIT VAN BRABANT werft aan afgevaardigden om zitdagen te houden in verschillende kantoren van Brussel en het arrondissement Halle-Vilvoorde Profiel : Vlot in de omgang met de leden -dienstvaardig In het bezit van een wagen ij bieden : Een voltijdse betrekking voor onbepaalde duur Extralegale voordelen Kandidaturen + C.V. sturen naar Mevrouw HECTOR Koninginneplein 51/ Brussel Op een dag heb je niet langer de job vanjeleven. En dan wil je wegnatuurlijk. De gemeente Ukkel zoekt Een adjunct-directeur van de technische diensten U helpt de directeur van de dienst erken met het algemeen beheer van alle technische diensten, incl. het HR-management. In het bijzonder bent u belast met: detechnische, administratieve, juridische en budgettaire verantwoordelijkheid van de gemeentelijke technische werven en projecten en het beheer van de betrokken ploegen denaleving van een kwalitatief en efficiënt beleid bij de uitvoering van de activiteiten van de dienst. e zoeken een persoon die over de bekwaamheden beschikt om werken aan gebouwen en wegen op technisch vlak te beheren en die technische bestekken kan opmaken. Kennis inzake stedenbouw, milieu, overheidsopdrachten, veiligheid op het werk en informatica is een pluspunt. De kandidaat is bovendien communicatief, werkt systematisch en nauwkeurig, beheerst de technieken van management en heeft inzicht op vlak van HR. Voor de betrekking is tweetaligheid vereist. Een HR-manager (m/v) belast met het adviseren van het college en het directiecomité over alle HR-kwesties en de uitvoering van het gemeentelijk beleid inzake personeelsbeheer. Als lid van het directiecomité van de gemeente beheert de manager: alle aspecten van het personeel deaanwervingen, de selecties en de interne bevorderingen alle HR-processen, in het bijzonder de evaluatie van het personeel e zoeken een persoon met een diploma dat toegang geeft tot niveau A in federale overheidsdiensten en een bewezen ervaring in een leidende functie. Naast de gebruikelijke vereiste bekwaamheden voor een dergelijke betrekking (communicatief, strategische visie, leadership en teamgeest) kan de HR-manager organiseren, complexe problemen analyseren en hiervoor efficiënte oplossingen voorleggen. Voor de betrekking is tweetaligheid vereist. Interesse? Stuur uw kandidatuur (sollicitatiebrief en cv) per brief naar: Burgemeester van Ukkel -Jean Vander Elstplein 29 te 1180 Brussel. Bijkomende inlichtingen: -Telefoon: 02/ /10 Special erken in de Zorg Al gedachtaan eenjob in de zorg? Veel variatie,een mooi loon, groeimogelijkhedenenwerkeninteamverband. Hetzijnmaar enkelepluspunten vaneen job in de zorgsector. Ontdekeralles overinonzespecial erken in de Zorg op 26 oktober. adverteren in deze special? contacteer Jobatop02/ ofmail naar en profiteervan onzeinteressantetarieven.

5 5 2 De OprOep! Carglass herstelt, Carglass vervangt, dat wist jeongetwijfeld al Maar wist jeook dat Carglass deel uitmaakt van debelron groep, vertegenwoordigd is in 35 landen wereldwijd en met medewerkers dé expert is in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing? Uiteraard staat onze klant bij alles wat we doen centraal. Carglass wil immers toonaangevend zijn op het gebied van klantgerichtheid & service. Vandaag heeft Carglass in België en Luxemburg 43eigen servicecentra enzorgen ca. 800 gemotiveerde medewerkers met hun professionalisme en enthousiaste aandacht voor de klanten er dagelijks voor dat deze uitdaging blijvend waargemaakt wordt. Momenteel zijn wij voor Carglass Belux op zoek naar een (v/m): Finance&ITDirector Functie: Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van een financieel en IT-beleid conform de Carglass en Belron strategie teneinde de doelstellingen van deonderneming te bereiken. Hiertoe neem je een actieve rol opinhet budgetteringsproces, produceer je tijdig een accurate financiële rapportering, bouw je verder aan een effectief intern controlesysteem en onderhoud je contacten met externe tax- en controleautoriteiten. Op IT-vlak neem je strategische beslissingen die de dienstverlening zowel extern als intern ten goede komen en zie je toe opdeprojectmatige uitvoering hiervan. Je maakt deel uit vanhet directieteam en je rapporteert aan de CEO vancarglassbelux. Profiel: Je hebt een master/licentiaat in de (toegepaste) economische wetenschappen, handelswetenschappen of gelijkwaardig, eventueel aangevuld met een master namaster en je kan relevante ervaring (10 à 15 jaar) voorleggen bij voorkeur in een multi-site retail- of dienstverlenende omgeving. Je hebt ervaring in het functioneren binnen een directiecomité. Managementstrategieën en leiderschapstijlen zijn je niet vreemd. Je hebt een grondige kennis van BelGAAP, IFRS en IAS en je weet je weg tevinden in het kluwen van fiscale en parafiscale wetgeving. Daarnaast heb je ervaring met de implementatie van een ERP-pakket en ben je geïnteresseerd indenieuwste IT-trends. Als persoon ben je een geboren peoplemanager, waardegedreven, zeer klantgericht en beschik je over een sterk ontwikkeld analytisch inzicht. Je bent communicatief en vlot 3-talig (N/E/F). Aanbod: Je komt terecht in een internationaleendynamische werkomgeving waar veel belang wordt gehecht aan customer delight management en het delen van best practices. Carglass biedt een aantrekkelijk salarispakket en de mogelijkheid tot het volgen van bijkomende opleidingen die toelaten om aanvullende kennis en vaardigheden te verwerven, alsook de kans om mee te groeien met een expansief bedrijf. Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met cv naar Motmans-Van Havermaet HR-adviseurs, Herkenrodesingel 8D/4.02, 3500 Hasselt, t.a.v.jorinde Gijbels. Tel.: Erkenningsnummer: VG.1560/BO IELSBEKE is een bruisende gemeente die naar een optimale en klantvriendelijkedienstverlening streeft. Ook jij kanhieraan je steentje bijdragen, want we zijn op zoek naar een nieuwedynamische medewerker (m/v): Diensthoofd Burgerzaken &Juridische Ondersteuning 1voltijdse statutairefunctie graada1a-a3a Functie: verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en continuïteit van de dienst Burgerzaken. Instaan voor een optimale dienstverlening van de diensten Bevolking, Burgerlijke stand en Onthaal geven van juridische ondersteuning aan de gemeentelijke diensten en het OCM lid van het managementteam. Profiel: een ruime visie, zin voor initiatief en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel beleidsmatigeenmethodische aanpak communicatief, flexibel en pro-actief gedreven en gemotiveerd je beschikt over een masterdiploma (ofgelijkwaardig). Aanbod: een boeiende en afwisselende functie met een ruime verantwoordelijkheid in een aangename werksfeer, waar klantgerichtheid en samenwerking centraal staan ruime opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden een aantrekkelijk loon (bruto geïndexeerdjaarsalaris min ,54 en max ,08) met bijkomende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering een aanleg van een wervingsreserve van 3 jaar. Interesse? Voor meer inlichtingen i.v.m. de diplomavoorwaarden, de functiebeschrijving en de selectieprocedure kan je terecht op onder vacatures lokale besturen of contacteer je Jolien erquin op of Solliciteren kan door een gemotiveerd schrijven met cv,uittreksel uit het strafregister en een kopie van het gevraagde diploma, uiterlijk tegen 15 november 2013 (poststempel geldt als bewijs), te sturen naar Gemeente ielsbeke, P/ACCSelect, Vliegvelddreef 9, 1082 Brussel. e garanderen een strikt vertrouwelijke en correcte behandeling vanjesollicitatie. Uw toekomst verdient een expert zoekt een: Chief Operations Officer (COO) Product Manager Pensions Taken Chief Operations Officer U rapporteert rechtstreeks aan de CEO 1. Verantwoordelijk voor de operationele activiteiten rond het beheer van de pensioeninstelling, vnl. de controle en het beheer van de pensioenrekeningen, pensioenbetalingen, de controle op de toepassing van de pensioenreglementen en de reglementen gewaarborgd inkomen 2. Verstrekken van informatie, projectbeheer en interne opleidingen 3. Ontwikkeling van beheermodellen Taken Product Manager Pensions Urapporteert rechtstreeks aan de COO, en hebt direct contact met de CEO & CFO 1. Administratief contractbeheer pensioenen met en zonder solidariteitsstelsel 2. Betalingsbeheer 3. Controle en rapportering 4. Informatie, projectbeheer en dienstverlening in het bezit van bachelor- of masterdiploma, met ervaring inzake financieel beheer en/of betalingsbeheer in het bezit van een masterdiploma met ervaring inzake financieel beheer verzekeringsproducten en/ of backoffice beheer in een bank. Organisatie ij zijn op zoek naar een man/vrouw die gemotiveerd isomineen kleine organisatie (40-tal medewerkers) met een zeer vlakke organisatiestructuur ondernemend en enthousiast te functioneren. Ubent klantgericht met zin voor verantwoordelijkheid, een teamplayer, uheeft de nodige dosis zelfkritiek en gaat voor zelfontwikkeling van en binnen de onderneming. U heeft een Bachelor of Masterdiploma, met ervaring inzake financieel beheer en/of betalingsbeheer. Tweetaligheid (FR/NL) is vereist voor beide functies. Een goede kennis van het Engels is een plus. at betreft informaticakennis is een goede praktische kennis van MS Office een must, waarbij Excel een prioriteit is. Kennis van procesbeheer, MSAccess, relationeel databasebeheer (SQL, ) en VBA zijn pluspunten. Meer specifiek is voorkennis van tweede pijlerpensioenen voor bedienden en zelfstandigen (AP en APZ) en het hieraan verbonden fiscaal stelsel mooi meegenomen. ij bieden een aangename werkomgeving in een kleine organisatie met veel flexibiliteit en een competitieve verloning waarvan diverse extralegale voordelen deel uitmaken. Voor bijkomende inlichtingen: Lut Vandenneucker tel.: Amonis OFP dejamblinne de Meuxplein Schaarbeek

6 6 de Raad voor de Journalistiek zoekt een ombudsman / secretaris-generaal (m/v) De gegadigde zal verantwoordelijk zijn voor de beroepsethische, juridische, wetenschappelijke, logistieke en administratieve ondersteuning van de Raad voor de Journalistiek. Bij klachten rond journalistieke beroepsethiek zal hij/zij tevens optreden als Ombudsman tussen burger en media. Profiel: we zoeken iemand -met minstens 10 jaar beroepservaring in de media (bij voorkeur in de journalistiek); -met een juridische vorming en/of ervaring; -die communicatievaardigheden heeft, ook in de nieuwe media; -die ondernemend is; -enonderhandelingsvaardig. e bieden een boeiende job met een aantrekkelijk salaris. Kandidaturen moeten binnen zijn op 10 november e.k. ten laatste. Interviews op 13 december De indiensttreding is voorzien voor het voorjaar Kandidaten schrijven met uitvoerig curriculum vitae en een motivatiebrief van max. 1pagina naar: Raad voor de Journalistiek v.z.w. IPC, Residence Palace, blok C, 3de verdieping etstraat 155, 1040 BRUSSEL Meer informatie over de Raad voor de Journalistiek is te vinden op egens pensionering is vzw KIDS op zoek naar een ALGEMEEN DIRECTEUR M/V Functie onderschrijven van missie, visie en waarden, de objectieven en het geschreven referentiekader zoals beschreven in het kwaliteitshandboek verwezenlijken van de doelstellingen van de vzw realiseren en optimaliseren van externe contacten eindverantwoordelijke voor de dagelijkse leiding supervisie van bouwdossiers voorzitter van het directieteam van de vzw Profiel Kerncompetenties zijn: goede communicatieve vaardigheden, blijvende gedrevenheid en voortgangscontrole, missie en visie kunnen bewaken, besluitvaardigheid, loyaliteit, teamgerichtheid, empathie, stressbestendigheid, integriteit en hartelijke professionaliteit dit alles vanuit de christelijke waarden en de opdracht verklaring van vzw KIDS. Ubeschikt over een master of gelijkgesteld. Kennis en/of ervaring in de sector is een vereiste. Gevolgde bijscholingen en bereidheid tot volgen van specifieke opleidingen strekken tot aanbeveling. Ervaring in een leidinggevende functie is een pluspunt. Aanbod Verloning volgens de barema svan het VAPH met extralegale voordelen. Solliciteren met cv voor 30 oktober 2013,uitsluitend schriftelijk en via aangetekende zending, aan de heer Johan Dehaese, voorzitter raad van bestuur vzw KIDS, Luikersteenweg 187, 3500 Hasselt. Kandidaten moeten bereid zijn deel te nemen aan selectieproeven. Meer info en een volledig profiel vindt uopdewebsite vzw KIDS is een organisatie die residentiële en ambulante zorg en onderwijs aanbiedt aan kinderen en volwassenen met doofheid of slechthorendheid, autismespectrumstoornis en spraaktaalstoornis. Circa 500 personeelsleden werken met hartelijke professionaliteit voor meer dan 1000 gebruikers op 5verschillende vestigingsplaatsen in Limburg en Vlaams Brabant. E social media experience day 4december 2013 brussel #bentunogmee Uwilt de verschillende social media tools actiever en efficiënter leren gebruiken? Uwilt er graag meer uithalen om toe te passen in uw job? Uwilt kennis maken met de nieuwste tools en mogelijkheden? #interactievenamiddag Stel uw eigen programma samen: keuzeuit 9workshops Handige weetjes en relevante tips,geen saaie theorieën Voor zowel beginners als advanced users Hands-on sessies: wij voorzien voor elkedeelnemer een laptop Meer info op: mediapartner

7 7 Mensenmaken ons merk! Kom jij ons team versterken? Ecoater Systems Europe NV is marktleider in residentiële en industriële waterbehandeling. Het maakt deel uit van Berkshire Hathaway en behoort tot de Marmon Group, die wereldwijd meer dan mensen tewerkstelt. Voor onze vestiging in Olen zijn we momenteel op zoek naar een EUROPEAN DEALER MANAGER (m/v) U staat in voor het dagelijks beheer en de uitbouw van het Europese netwerk van dealers voor onze industriële waterbehandelingsproducten. Als proactieve schakel bezoekt u regelmatig het dealernetwerk en werkt u zeer nauw samen met de verschillende Europese Ecoater-vestigingen. Benieuwd welke uitdagingen nog op uwachten? U genoot een hogere economische of technische opleiding of u heeft zich al ruimschoots bewezen door B2B-ervaring, bij voorkeur in de waterbehandeling. Voldoet uaan het profiel? Bekijk de volledige omschrijving! ij bieden u alvast een veelzijdige, uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief. ij bieden u een aantrekkelijk verloningspakket, aangepast aan uw ervaring. Meer weten over deze vacature? >> ecowater.be/jobs Deze uitdaging spreekt uaan? Stuur uw CV &motivatiebrief naar Ecoater Systems Europe NV,t.a.v.Sandra Vandenbergh, Geelseweg 56, 2250 Olen of mail naar EMMA M S THOMAS Production Manager Ind. ing. met productie ervaring Functie: Jouw hoofdtaak bestaan erin kwalitatieve producten af te leverenende overall production efficiency te optimaliseren. Hiervoor neem je samen metdemeestergasten de leiding over een afdeling van35-tal medewerkers. Je motiveert je ploeg, analyseert problemen en werkt verbeteringen en procedures op lange termijn uit. Je rapporteert aan de productiedirecteur. Profiel: Industrieel ingenieur metenkele jaren relevanteervaring in een leidinggevende functie in een technische productieomgeving. Hands-on, analytisch en natuurlijkeleider.voorbeeld voor de afdeling en teamplayer. Ecoater Systems Europe nv - Geelseweg 56, 2250 Olen -Tel.: ABS Europe Ltd. Meirbrug 1, bus ANTERPEN American Bureau of Shipping (ABS) has vacancies in its Antwerp office for: MARINE SURVEYOR Primary function is to examine and report on vessels and other marine structures after construction relative to compliance with the applicable requirements for maintaining the vessel in Classification with ABS, and meeting associated statutory and special service requirements related to Safety of Life at Sea, Load Line,Tonnage,Cargo Gear, and Pollution Prevention certification. Requirements: A degree or recognized equivalent in appropriate technical discipline is preferred; should have previous related marine industry experience and appropriate certification and/or licenses in area of specialization. Oral and written proficiency in the English language Ability to read engineering plans and have abasic understanding of shipbuilding practices and vessel operations. orking knowledge of standard computer programs Knowledge of ships engineering systems and machinery. Ability to analyze problems and propose solutions. Ability to work well with others. Offer: ABS,anequal opportunity employer, has adynamic work environment that values expertise,experience,mentoring and career longevity.ith 150 offices in 70 countries worldwide, ABS is a global, culturally diverse organization that can offer employees opportunities for career growth in a variety of ways, including travel and international postings.abs also supports career enhancement and cross-over through extensive in-house training and tuition reimbursement programs. Competitive Salary Overseas classroom and practical Surveyor Training Supplemental Pension Plan Foreign National Health Plan Travel Accident Plan Life insurance Applicants should mail their CV to ABS Europe Ltd to the attention of alter Beyens,Principal Surveyor, Antwerp Port. ( C_ arehouse Manager Bachelor met logistieke ervaring Functie: Je bentverantwoordelijk voor de organisatie en optimale werking vaneen magazijn van2,3 ha afgewerkte producten, datdoor SAP wordtaangestuurd. Je neemtdedagelijkse leiding vaneen team van25heftruckbestuurders. Je volgt de orde en netheid in hetmagazijn op en denkt actiefmee bij de verdereoptimalisatie van organisatie en kwaliteit. Profiel: Bachelor of gelijkwaardig door ervaring. Stevig organisatorennatuurlijk leider,die zijn ploeg kanmotiveren. Vertrouwd metprocedures en IT. Kwaliteitsbewust. Purchase Manager Gedreven 3-talige negotiator Functie: Je bentverantwoordelijk voor de aankoop vanalle verpakkingsmaterialen, ingrediënten, het wagenpark en diverse goederen en diensten. Je prospecteert, selecteert (ook internationaal) leveranciers en onderhandelt de contracten. Je informeert je over product- en marktevoluties. Je verzekert de bevoorrading en de kwaliteit. Je wordtbijgestaan door 2bedienden. Profiel: Master of gelijkwaardig door ervaring. Vertrouwd metaankoop. Leergierig, geïnteresseerd in producteigenschappen en marktprijsfluctuaties. Kwaliteitsbewust. ij bieden: een job in een groeiend en stabiel familiebedrijf,goede verloning, persoonlijke opleidings- en ontwikkelingskansen. Interesse? Mail naar: Bruggestraat232, MENEN -T Dezeaanwervingen worden exclusiefbegeleid door ons personeelsadviesbureau. Nood aan meer info?

8 The Power of Human Energy Be part of the team that brings the world vital energy! Chevron is one of the world s leading integrated energy companies and conducts business worldwide. Our success isdriven by ourpeopleandtheir commitmentto get results the right way by operating responsibly, executing with excellence, applying innovative technologies and capturing new opportunities for profitable growth. Chevron Belgium NV is a wholly owned subsidiary of Chevron Corporation and is responsible for the sales and marketing of Texaco Lubricants. e are looking for the following profile (m/f) : Marine Field Test Engineer Proven experience in maritime and/or powergen operations, combined with technical expertise servicing low and/or medium speed engines, either as -amarine engineer, or -arepair superintendant, or -atechnical manager of ashipping company, or -asupport engineer at amarine engine OEM, or -other equivalent positions Successful candidates are expected to perform engine inspections to assess marine engine oil performance. Send your detailed CV with amotivation letter per to at the attention of Mr. Hung Luong, HR Coordinator (+32(0) ). For more information please consult Go explore and find us on

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK)

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren

Nadere informatie

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Konvert Interim NV Kennedypark 16 8500 Kortrijk Uitzendconsulent Regio Veurne m/v A1 niveau

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 Het stadsbestuur van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hoofdanimator graad C1-C3 voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve van

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Adjunct-coördinator HRM (A4a-A4b)

Adjunct-coördinator HRM (A4a-A4b) Adjunct-coördinator HRM (A4a-A4b) Brandweer Zone Antwerpen streeft naar een degelijke bescherming voor haar burgers, bedrijven en andere maatschappelijke partners. Om een goede dienstverlening te kunnen

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding Medewerker boekhouding De Medewerker boekhouding bij Tegels Depaepe is (mede)verantwoordelijk voor de totale boekhouding van a tot z binnen ons bedrijf en dit in samenwerking met de hoofdboekhouder. Opmaken

Nadere informatie

KU Leuven - onderwijs

KU Leuven - onderwijs WELKOM! KU Leuven - onderwijs Kwalitatief hoger onderwijs meer dan 55.000 studenten Nederlandstalig onderwijsaanbod o 55 bacheloropleidingen o 133 initiële masteropleidingen o 48 master-na-masteropleidingen

Nadere informatie

Boekhouder (B1-3) Infobundel

Boekhouder (B1-3) Infobundel Boekhouder (B1-3) Infobundel Gemeente & OCMW SINT-LAUREINS Het gemeentebestuur van Sint-Laureins organiseert een selectieprocedure voor de aanleg van een wervingsreserve voor de functie van een (m/v):

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Directeur Dienstenchequebedrijf. Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds

INFORMATIEBERICHT. Directeur Dienstenchequebedrijf. Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds INFORMATIEBERICHT Directeur Dienstenchequebedrijf Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het dienstenchequebedrijf PWA Maasmechelen gaat over tot de aanwerving van een (m/v) directeur,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011 Fiscaal Adviseur Je bent een all-round specialist

Nadere informatie

Coördinator Argos vzw (38/38)

Coördinator Argos vzw (38/38) 1. Publicatie Wil je in de toekomst van Ieper een cruciale rol spelen? Dat kan, het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat zal overgegaan worden tot de openstelling in contractueel verband

Nadere informatie

Vacature Office Manager/Secretaresse

Vacature Office Manager/Secretaresse Vacature Office Manager/Secretaresse Abeka, de fiscale en financiële ontzorger, is wegens zijn sterke groei op zoek naar een Office Manager/Secretaresse. U zal binnen ons modern kantoor met een team van

Nadere informatie

Teamleader van de financiële diensten

Teamleader van de financiële diensten Vacature Teamleader van de financiële diensten Instelling van Openbaar Nut Charleroisesteenweg, 110 1060 Brussel INNOVIRIS en RIB Heb jij de ambitie om een carrière uit te bouwen bij een innovatieve en

Nadere informatie

Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL. C1-C3 voltijds (38/38)

Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL. C1-C3 voltijds (38/38) Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL C1-C3 voltijds (38/38) VOORWAARDEN & INLICHTINGEN Contact: Bram Vandendriessche personeelsdienst, 051 48 00 65, bram.vandendriessche@zonnebeke.be

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit Randstad Randstad Roeselare Sint-Michielsstraat 31 8800 Roeselare Medewerker Calculatiedienst U genoot bij voorkeur een bacheloropleiding in een administratieve of financiële

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Voltijds deskundige Personeel (m/v)

Voltijds deskundige Personeel (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

De gemeente Diepenbeek werft aan:

De gemeente Diepenbeek werft aan: De gemeente Diepenbeek werft aan: Administratief medewerker C1-C3, dienst vrije tijd en communicatie/ cultuur Dit betreft een half-tijdse arbeidsovereenkomst (m/v) in contractueel verband. De selectie

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeel@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS (38/38) CONTRACTUEEL DESKUNDIGE RUIMTELIJKE ORDENING NIVEAU B1-B3 CONTRACT BEPAALDE DUUR

Nadere informatie

Voltijds technisch medewerker (m/v)

Voltijds technisch medewerker (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Verantwoordelijke ICT B1-B3

Verantwoordelijke ICT B1-B3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Verantwoordelijke ICT B1-B3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider Contract onbepaalde

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Instaan voor een kwaliteitsvol

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE VACATURE VOOR NAVORSER A2 (M/V) 1. Vacature

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE VACATURE VOOR NAVORSER A2 (M/V) 1. Vacature VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE VACATURE VOOR NAVORSER A2 (M/V) 1. Vacature De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie wenst ter ondersteuning van de stafdienst van de Raad één navorser (A2)

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een administratief/commerciële bediende

TEGELS DEPAEPE zoekt een administratief/commerciële bediende administratief/commerciële bediende Uw taak: Na een intense inwerkperiode waarin u vertrouwd wordt gemaakt met de organisatie, de activiteit en de klanten van ons bedrijf, wordt u ingeschakeld in de commerciële

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V)

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V) 1. Kader De Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) is belast met het beheer van radioactief afval in België. Dit beheer omvat in het bijzonder de inventaris, het

Nadere informatie

Vacature Diensthoofd Technische Dienst

Vacature Diensthoofd Technische Dienst Vacatures Diensthoofd Technische Dienst Aantal beschikbaar: 1 Omschrijving Vacature Diensthoofd Technische Dienst (A1a-A3a + bedrijfswagen) Aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar 1. Wat zijn

Nadere informatie

Diensthoofd openbare werken B1-B3

Diensthoofd openbare werken B1-B3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Diensthoofd openbare werken B1-B3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten

Nadere informatie

Examenprogramma Begeleider Verblijf

Examenprogramma Begeleider Verblijf Examenprogramma Begeleider Verblijf De Vereniging Ons Tehuis gaat over tot de organisatie van een wervingsexamen voor de functie begeleider verblijf. 1 WIE KAN DEELNEMEN? Je bent minstens 18 jaar Je kan

Nadere informatie

13 maart Vacature en examenreglement voor de aanwerving van een office manager (m/v/x) bij het Vlaams Vredesinstituut

13 maart Vacature en examenreglement voor de aanwerving van een office manager (m/v/x) bij het Vlaams Vredesinstituut 13 maart 2017 Vacature en examenreglement voor de aanwerving van een office manager (m/v/x) bij het Vlaams Vredesinstituut Vacature: office manager (m/v/x) bij het Vlaams Vredesinstituut Zoek je een job

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) financiën

Voltijds deskundige (m/v) financiën De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve Vacatures Vacature Sportpromotor (B1-B3) Omschrijving Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve 1. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? Om toegelaten te worden tot de vacante functie

Nadere informatie

Vacature huurbegeleider Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene Oostende

Vacature huurbegeleider Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene Oostende Publicatie vanaf 1/11/2017 tot 11/11/2017 gedurende 10 dagen. o Website VDAB o Website Stad Oostende o Website Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene Oostende o Website OCMW Bredene o Digitale nieuwsbrief

Nadere informatie

functiebeschrijving ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ruimte Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

deskundige straathoekwerker

deskundige straathoekwerker De stad Sint-Niklaas is een moderne centrumstad met meer dan 70.000 inwoners. Momenteel zijn we op zoek naar een M/V: deskundige straathoekwerker voltijds contractueel B1-B3 Wat de job inhoudt Straathoekwerk

Nadere informatie

Contractueel administratief bediende Preventie - halftijds dienstverband

Contractueel administratief bediende Preventie - halftijds dienstverband VACANTVERKLARING Hulpverleningszone ZUID-WEST LIMBURG gaat over tot het aanleggen van een werfreserve voor en de aanwerving van (m/v): Contractueel administratief bediende Preventie - halftijds dienstverband

Nadere informatie

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Junior Accountant

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015 GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwerving van (m/v) ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DIENST OPENBARE WERKEN (C1-C2-C3) 19/38: werkt elke voormiddag contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit ACCOUNTANCY MEDEWERKER Bachelor Accountancy of Master Handelswetenschappen, TEW, Economie. Enkele jaren ervaring in een boekhoudkantoor of in de volledige boekhouding van een

Nadere informatie

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten.

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel IO01-SECRETARIS/JURIST Statutair onbepaalde duur voltijds Functionele loopbaan: A21-A22 Afdeling: Interne organisatie DOEL VAN DE FUNCTIE Als secretaris

Nadere informatie

Het project wordt gesteund en gesubsidieerd door de Vlaamse Regering en de Provincie Vlaams-Brabant.

Het project wordt gesteund en gesubsidieerd door de Vlaamse Regering en de Provincie Vlaams-Brabant. Technisch deskundige Wonen (deeltijds 70 à 90%) 3Wplus vzw heeft samen met 6 gemeenten (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen) de interlokale vereniging Woonwinkel Pajottenland opgericht.

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER VTO-HR (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER VTO-HR (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER VTO-HR (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Instaan voor een kwaliteitsvol

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

Voltijds hoofd schoonmaak (m/v)

Voltijds hoofd schoonmaak (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior)

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior) Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse Romaric Croes 27 Mei 2013 Contents Fresco Consult BVBA... 1 Missie... 1 Informatie over de openstaande betrekking... 1 Titel... 1 Plaats in de organisatie...

Nadere informatie

+6.911 jobs op Jobat.be. Office Team Salarisgids Bedrijven lopen goede krachten mis door torenhoge verwachtingen. Jobs in Brussel & Vlaams-Brabant

+6.911 jobs op Jobat.be. Office Team Salarisgids Bedrijven lopen goede krachten mis door torenhoge verwachtingen. Jobs in Brussel & Vlaams-Brabant ZATERDAG 19 OKTOBER T/M VRIJDAG 2 5 OKTOBER 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Office Team Salarisgids Bedrijven lopen goede krachten mis door torenhoge verwachtingen erkgevers hebben de grootste

Nadere informatie

De gemeente Diepenbeek werft aan:

De gemeente Diepenbeek werft aan: De gemeente Diepenbeek werft aan: Stafmedewerker B1-B3 voor de implementatie van de BBC in contractueel verband (m/v). Via een gestructureerd interview, art 29 van het rechtspositiebesluit Taken: meewerken

Nadere informatie

Stafmedewerker Brusselwerking

Stafmedewerker Brusselwerking Stafmedewerker Brusselwerking Je wil je inzetten voor een diverse samenleving met gelijke kansen? Het Minderhedenforum (www.minderhedenforum.be) is de luidspreker van de meeste interculturele verenigingen.

Nadere informatie

SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN. BESTUURSSECRETARIS PATRIMONIUM m/v VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR 2 JAAR

SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN. BESTUURSSECRETARIS PATRIMONIUM m/v VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR 2 JAAR OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN BESTUURSSECRETARIS PATRIMONIUM m/v VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR 2 JAAR JE FUNCTIE: Plaats in het organogram Staat

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

Aanwerving van. 1 stafmedewerker projecten en organisatiebeheersing (A4a-A4b)

Aanwerving van. 1 stafmedewerker projecten en organisatiebeheersing (A4a-A4b) Aanwerving van 1 stafmedewerker projecten en organisatiebeheersing (A4a-A4b) voltijds - contractueel verband - onbepaalde duur + samenstelling wervingsreserve 2 jaar Het College van Burgemeester en Schepenen

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 8 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Technisch beambte poetsdienst (m/v) E1-E3 voltijds contractueel

Technisch beambte poetsdienst (m/v) E1-E3 voltijds contractueel Technisch beambte poetsdienst (m/v) E1-E3 voltijds contractueel Functie De poetsdienst staat in voor de kwaliteitsvolle schoonmaak van de gemeentelijke instellingen zoals het gemeentehuis, de bibliotheek,

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Maatschappelijk werker

INFORMATIEBERICHT Maatschappelijk werker INFORMATIEBERICHT Maatschappelijk werker 1 voltijdse statutaire functie graad B1 B3 Het OCMW van Houthulst gaat over tot de aanwerving van een (m/v) maatschappelijk werker, een voltijdse, statutaire functie

Nadere informatie

Deskundige Communicatie digitale media (B1 B3)

Deskundige Communicatie digitale media (B1 B3) Deskundige Communicatie digitale media (B1 B3) Brandweer Zone Antwerpen streeft naar een degelijke bescherming voor haar burgers, bedrijven en andere maatschappelijke partners. Om een goede dienstverlening

Nadere informatie

INFOBUNDEL voor vacature Polyvalent vakman onderhoud, materiaal en vervoer (m/v) Contractueel 38/38 e. Grondgebiedszaken - gemeentewerf

INFOBUNDEL voor vacature Polyvalent vakman onderhoud, materiaal en vervoer (m/v) Contractueel 38/38 e. Grondgebiedszaken - gemeentewerf Interne zaken Personeel Heuvelstraat 91 2530 Boechout Telefoon 03 460 06 11 Fax 03 460 06 97 info@boechout.be INFOBUNDEL voor vacature 2017-09 Functie Niveau en graad Afdeling Polyvalent vakman onderhoud,

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER PREPLANNING - COMMUNICATIE(B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER PREPLANNING - COMMUNICATIE(B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER PREPLANNING - COMMUNICATIE(B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Instaan

Nadere informatie

Voltijds elektricien (m/v)

Voltijds elektricien (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: dienstverlener/coach

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Gemeente Zelzate. Werkleider Contractueel Voltijds - C1-C3

INFORMATIEBROCHURE. Gemeente Zelzate. Werkleider Contractueel Voltijds - C1-C3 INFORMATIEBROCHURE Gemeente Zelzate Werkleider Contractueel Voltijds - C1-C3 Voorstelling gemeente Zelzate Zelzate is een vooruitstrevende gemeente gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen, middendoor gesneden

Nadere informatie

De gemeente Diepenbeek werft aan:

De gemeente Diepenbeek werft aan: De gemeente Diepenbeek werft aan: Administratief medewerker C1-C3 in contractueel verband (m/v) (vervanging) Via een gestructureerd interview, art 29 van het rechtspositiebesluit Taken: Het administratief

Nadere informatie

Aanwervingsbrochure. Fondsenwerver. Contractueel onbepaalde duurvoltijds

Aanwervingsbrochure. Fondsenwerver. Contractueel onbepaalde duurvoltijds Aanwervingsbrochure Fondsenwerver Contractueel onbepaalde duurvoltijds - weddenschaal A1a-A3a 1 2 Kennismaking met M M brengt gisteren, vandaag en morgen samen in een publieksgericht museum. M is een platform

Nadere informatie

Met maximaal 8 jaar meerekenbare anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige in schaal D1 op weddetrap 8:

Met maximaal 8 jaar meerekenbare anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige in schaal D1 op weddetrap 8: Assistent wegenis Info aan de kandidaten Kenmerken van de functie Salaris functie: assistent wegenis graad: technisch assistent niveau: D rang: Dv salarisschaal: D1/D3 tewerkstellingsbreuk: voltijds (40/40)

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: HALFTIJDS CONTRACTUEEL MEDEWERKER EVENEMENTEN VERVANGINGSOVEREENKOMST NIVEAU C1 C3 (19/38)

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Verantwoordelijk zijn

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

Applicatiebeheerder (Deskundige ICT/ B1 - B3)

Applicatiebeheerder (Deskundige ICT/ B1 - B3) Applicatiebeheerder (Deskundige ICT/ B1 - B3) Ook in 2016 blijft Brandweer Zone Antwerpen verder uitbouwen. We streven naar een uitmuntende (brand)veiligheid voor onze burgers, bedrijven en andere overheidsdiensten.

Nadere informatie

Office toptalenten ASAP Geraardsbergen

Office toptalenten ASAP Geraardsbergen Office toptalenten ASAP Geraardsbergen Zoek niet langer, wij hebben hét talent gevonden! Aarzel niet om ons te contacteren, zodat we een afspraak met deze kandidaten kunnen maken! U kan ons bereiken op

Nadere informatie

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost.

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost. Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van preventionist (statutair/contractueel) voor de stedelijke gemengde brandweerdienst De kandidaten moeten bereid zijn om over

Nadere informatie

Vacature hoofdmedewerker administratie en planning. (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar

Vacature hoofdmedewerker administratie en planning. (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar Vacatures Hoofdmedewerker administratie en planning Omschrijving Vacature hoofdmedewerker administratie en planning (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar CC De Factorij

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER HRM (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER HRM (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER HRM (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Instaan voor een kwaliteitsvol

Nadere informatie

Selectiereglement Financieel manager

Selectiereglement Financieel manager 1. Functiebeschrijving 1.1 Doel van de functie Coördineert mee de financiële afdeling en is verantwoordelijk voor een tijdige en kwaliteitsvolle oplevering van alle vereiste wettelijke documenten en rapporteringen.

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

DESKUNDIGE RUIMTELIJKE ORDENING

DESKUNDIGE RUIMTELIJKE ORDENING INFORMATIEBUNDEL OVER DE FUNCTIE VAN DESKUNDIGE RUIMTELIJKE ORDENING VACANTE FUNCTIE Ter versterking van de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening gaat de gemeente Nevele op zoek naar 1 deeltijds deskundige

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste Functiebeschrijving 130-02-20100722 Functietitel Doel van de functie Functiefamilie Plaats in de organisatie Administratief medewerker Uitvoeren van administratieve taken gekoppeld aan een bepaalde werking/dienst

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v)

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v) INFORMATIEPAKKET COÖRDINATOR (m/v) FUNCTIECONTEXT Werkplus is de naam van zowel een sociale werkplaats als een lokaal diensteneconomiebedrijf (LDE) binnen Waregem. Beide bedrijven, actief binnen de sociale

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie

Openstaande functie : deskundige werftoezichter

Openstaande functie : deskundige werftoezichter Openstaande functie : deskundige werftoezichter Titel 1. Aanwervingsvoorwaarden. A. Algemene aanwervingsvoorwaarden : Om toegelaten te kunnen worden tot de betrekking van deskundige werftoezichter moet

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

Het checken van referenties maakt integraal deel uit van het selectieproces van ASAP Office. Deze referentiecheck is enkel op aanvraag te bekomen.

Het checken van referenties maakt integraal deel uit van het selectieproces van ASAP Office. Deze referentiecheck is enkel op aanvraag te bekomen. Office toptalenten Oktober 2012 Zoek niet langer, wij hebben hét talent gevonden! Aarzel niet om ons te contacteren, zodat we een afspraak met deze kandidaten kunnen maken! U kan ons bereiken op het nummer

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS MEDEWERKER LOGISTIEK / SCHRIJNWERKERIJ NIVEAU (GESCHOOLD D1-D3 / ONGESCHOOLD E1-E3)

Nadere informatie

Vacature. Client & Sales Support

Vacature. Client & Sales Support Vacature Client & Sales Support Januari 2014 Wat is de core-business van ivox? ivox is actief op vlak van marktonderzoek en online marketing. ivox specialiseert zich in consumenten data- en informatieverzameling,

Nadere informatie

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: Bundel aanwervingsexamen voor het vaststellen van een wervingsreserve voor 2 jaar Administratieve medewerker C1-C3 voltijds/deeltijds onbepaalde/bepaalde duur/vervanging Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie