Handleiding om aanvragen voor een tegemoetkoming in medische kosten online in te dienen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding om aanvragen voor een tegemoetkoming in medische kosten online in te dienen"

Transcriptie

1 Handleiding om aanvragen voor een tegemoetkoming in medische kosten online in te dienen E-loket opstarten Ga naar de website van de sociale dienst: Klik op het onderstaande icoon op de hoofdpagina of op elk scherm onder de rubriek medische kosten U komt in het inlogscherm om het e-loket op te starten Klik op de afbeelding van de elektronische identiteitskaart of van het federaal token om aan te geven hoe u wil inloggen Inloggen via e-id Hiervoor heeft u een kaartlezer nodig. Vele laptops of toetsenborden van de Vlaamse overheid zijn uitgerust met een ingebouwde kaartlezer. Vraag ernaar bij de IT-verantwoordelijke van uw entiteit. Plaats uw elektronische identiteitskaart in uw kaartlezer vóór u op de afbeelding van de elektronische identiteitskaart op het inlogscherm klikt Selecteer het certificaat op uw naam Opgelet! Indien er geen certificaat op uw naam automatisch getoond wordt, beschikt u waarschijnlijk nog niet over de juiste software om uw elektronische identiteitskaart te lezen. Deze kan u gratis downloaden op Geef uw pincode in en bevestig U bent nu ingelogd in uw persoonlijk e-loket Inloggen met een federaal token Dit is het token waarmee u uw belastingen via tax on web invult of waarmee u inlogt op een thuiswerkdag. Wie geen federaal token heeft, kan dit aanvragen via een link op het inlog scherm of op Indien u op het vorige scherm Federaal token geselecteerd hebt komt u in een inlog scherm om via federaal token in te loggen Vul uw gebruikersnaam en paswoord in en klik op Login Vul het gevraagde token in en klik op Login U bent nu ingelogd in uw persoonlijk e-loket Online module opstarten Klik op de blauwe tegel Indienen medische kosten

2 U komt in het welkom scherm van de online module voor het aanvragen van een tegemoetkoming in medische kosten. Hier kan u nalezen wat u in orde moet brengen voor u een aanvraag kunt indienen en krijgt u een overzicht van de informatie die u nodig heeft om de aanvraag in te vullen. Laat gezinsleden die nog niet gekend zijn in Vlimpers of het personeelssysteem van uw dienst en die momenteel nog deel uitmaken van uw gezin eerst toevoegen voor u verder gaat met uw aanvraag. Indien u niet weet welke gezinsleden gekend zijn in het personeelssysteem, kunt u dit op verschillende manieren opzoeken: - Voor de personeelsleden die met Vlimpers werken: de gegevens van uw gezinsleden kan u opzoeken via de self service. - Alle personeelsleden krijgen het overzicht van hun gezinssituatie in stap 2 van de aanvraag. Huidige gezinsleden die ontbreken toevoegen Gegevens over huidige gezinsleden die ontbreken kunnen niet via de online module toegevoegd worden. Ze worden overgenomen uit Vlimpers of van de personeelsdiensten voor de entiteiten die niet met Vlimpers werken. Actieve personeelsleden: huidige gezinsleden kunnen enkel toegevoegd worden via uw MOD of personeelsdienst. Laat uw gezinsleden registreren door uw MOD/personeelsdienst en wacht tot de informatie is doorgegeven aan de sociale dienst. Dit kan enkele weken duren. Gepensioneerde personeelsleden: laat uw huidige gezinsleden toevoegen door Inge De Roock, de beheerder van het begunstigdenbestand van de sociale dienst. Dit kan door te bellen naar of door een mail te sturen naar met de volgende informatie: - Naam, voornaam en rijksregisternummer voor alle gezinsleden die u wil toevoegen - Bij partners: begindatum van de relatie en of u gehuwd bent, wettelijk of feitelijk samenwonend - Bij kinderen: is het kind ten laste, in co-ouderschap of betaalt u alimentatie voor het kind Klik op de pijl rechts bovenaan op het scherm om naar het volgende scherm te gaan Stap 1 van 6: kalenderjaar opgeven Hier kunt u het kalenderjaar opgeven waarvoor u een tegemoetkoming wil aanvragen. Aanvragen kunnen ingediend worden tot twee jaar na het eind van het kalenderjaar waarvoor u medische uitgaven indient. Aanvragen voor 2013 kunnen dus tot eind 2015 ingediend worden. Duidt aan voor welk kalenderjaar u een aanvraag wil indienen Klik op het pijltje naar rechts om het volgend scherm te openen Stap 2 van 6: overzicht gezinssituatie In stap 2 van uw aanvraag krijgt u een overzicht van uw gezinssituatie zoals die in het personeelssysteem van de sociale dienst gekend is. Om uw tegemoetkoming correct te kunnen verwerken is het belangrijk dat dit overzicht volledig en correct is.

3 Ga na of alle gezinsleden opgenomen zijn die in de loop van het kalenderjaar deel uitmaken van uw gezin Ga na of de informatie over de gezinsleden correct is: handicap, periode in het gezin, categorie van het gezinslid Indien het overzicht niet volledig en correct is, kan u wijzigingen aanbrengen via de knop Gezinssituatie wijzigen onderaan op het scherm Gezinssituatie wijzigen en ex-gezinsleden toevoegen Opgelet! Wijzigingen die in de online module worden ingevoerd, worden enkel bijgehouden voor deze aanvraag. Geef uw wijzigingen ook door aan uw MOD of personeelsdienst als u wil dat deze informatie wordt aangepast in Vlimpers of in het personeelssysteem van uw entiteit (en dus ook in het begunstigden bestand van de sociale dienst). We geven een overzicht van de informatie die u via deze weg kan aanpassen. Informatie over een handicap of medische pensionering van een gezinslid Vink de checkbox Met handicap? aan voor gezinsleden die minstens één dag van het kalenderjaar: - beschikken over een attest handicap +66% van de FOD Sociale Zekerheid - beschikken over een jaarlijkse fiche vervangingsinkomen ziekteverzekering (invaliditeit na 1 jaar ziekte) - vroegtijdig gepensioneerd zijn om medische redenen Gezinsleden verwijderen die niet meer tot het gezin behoren of toevoegen van wijzigingen in de loop van het kalenderjaar - Gezinsleden die in het overzicht staan maar niet langer tot het gezin behoren kunt u zelf uit het overzicht verwijderen. - Kinderen die in de loop van het jaar een andere status krijgen, kunt u hier aangeven. Vul de datum in vanaf wanneer het gezinslid geen deel meer uitmaakt van het gezin of vanaf wanneer de status wijzigt. Geef de reden van de wijziging op o Bij een partner zijn twee keuzes mogelijk: Overleden of Geen partner meer o Bij een kind zijn volgende keuzes mogelijk: Geen kind meer, Kind in coouderschap, Kind niet ten laste, Kind ten laste of Overleden Opgelet! U kunt enkel een datum ingeven in de loop van het kalenderjaar. Ligt de einddatum van de relatie in het verleden, geef dan 1 januari van het kalenderjaar in als datum vanaf wanneer de wijziging ingaat. De werkelijke datum van wijziging zal u moeten doorgeven aan uw MOD of personeelsdienst (of aan Inge De Roock indien u gepensioneerd bent). Klik op de knop Gezinssituatie opslaan onderaan het scherm U keert terug naar stap 2 en de ingevoerde wijziging is opgenomen in het overzicht Ex-gezinsleden toevoegen die ontbreken Gegevens over ex- gezinsleden die ontbreken kunt u niet door uw MOD of personeelsdienst laten toevoegen. Wanneer u medische uitgaven wil indienen voor ex-gezinsleden kunt u deze zelf toevoegen via de online module.

4 Klik op de knop Gezinslid toevoegen onderaan het scherm Er verschijnt een rij onderaan de tabel waarin u gegevens over het ex-gezinslid kan invullen Vul de gevraagde gegevens in: o Rijksregisternummer o Naam o Voornaam o Met handicap? o Gezinslid vanaf o Gezinslid tot : gezien u enkel ex-gezinsleden mag toevoegen, wordt hier enkel een datum in het verleden aanvaard. Indien u hier een datum in de toekomst ingeeft, wordt automatisch de datum van gisteren opgeslagen. o Soort gezinslid: Kind in co-ouderschap, Kind niet ten laste, Kind ten laste, Overleden of Partner o Persoon verwijderen: een ex-gezinslid dat je zelf hebt toegevoegd kunt u ook zelf terug verwijderen door de checkbox Persoon verwijderen aan te vinken. Dit is niet meer mogelijk wanneer u een aanvraag hebt ingediend met medische uitgaven die op deze persoon geregistreerd staan. Vul de gevraagde informatie in en klik op de knop Gezinssituatie opslaan onderaan het scherm. U keert terug naar stap 2 en het ex-gezinslid dat u heeft toegevoegd is opgenomen in het overzicht. Opgelet! Uw aanvraag wordt automatisch opgevraagd voor controle wanneer u zelf ex-gezinsleden toevoegt. De sociale dienst kan in geval van bedrog een gerechtigde gedurende drie jaar van alle hulp- en dienstverlening uitsluiten en de ten onrechte uitgekeerde bedragen terugvorderen. Wanneer het overzicht van uw gezinssituatie volledig en correct is, klikt u op het pijltje naar rechts om naar de volgende stap te gaan. Stap 3 van 6: rijksregisternummers en gezamenlijk belastbare inkomens registreren en opvragen van de remgeldtellers - In de rechter kolom vult u de rijksregisternummers in voor alle gezinsleden en de gezamenlijk belastbare inkomens van personeelsleden en partners. - In de linker kolom krijgt u een lijst van alle gezinsleden die minimum 3 maanden of 90 kalenderdagen deel uitmaken van het gezin en waarvoor u dus de remgeldteller kan indienen. Een gezinslid verschijnt niet in de lijst om aan te vinken? Volgens het overzicht van uw gezinssituatie maakt dit gezinslid geen drie maanden deel uit van uw gezin wat een voorwaarde is om de remgeldteller te mogen opvragen. U zult via de pijl naar links bovenaan op het scherm moeten terugkeren naar stap 2 en de nodige

5 aanpassingen invoeren indien dit niet correct is. U kunt wel facturen registreren voor gezinsleden die niet in de lijst vermeld staan. Stap 3: rijksregisternummers registreren Vul het rijksregisternummer in van al uw gezinsleden. o Het rijksregisternummer kunt u terugvinden op de achterzijde van de elektronische identiteitskaart of op de voorzijde van de SIS-kaart. o Reeds gekende rijksregisternummers staan automatisch ingevuld. o Gebruik geen spaties, punten of koppeltekens bij het invoeren. Stap 3: opvragen van de remgeldtellers Vink aan voor welke gezinsleden u remgeldtellers wil opvragen bij uw ziekenfonds. Klik op de knop Remgelden opvragen via indien u uw remgelden via wil opvragen. U krijgt een foutmelding wanneer niet alle rijksregisternummers zijn ingevuld. Klik op de knop Formulier remgelden afdrukken indien u uw remgelden via een papieren formulier wil opvragen. Remgelden opvragen via Opgelet! Registreer vóór u de aanmaakt de rijksregisternummers van alle gezinsleden waarvoor u de remgeldtellers wil opvragen. Vul bij adres aanvrager uw werk- of privé adres in. o U ontvangt op dit adres een kopie van de aan het ziekenfonds. o Het adres aanvrager verschijnt als afzender op de die het ziekenfonds ontvangt. o Het antwoord van het ziekenfonds ontvangt u ook op dit adres. Vul het adres van uw ziekenfonds in. U vindt dit adres op de website van uw ziekenfonds. o Bij de Christelijke Mutualiteit: zoek een kantoor op in uw buurt en u vindt het e- mailadres bij de informatie over dit kantoor. o Bij de Bond Moyson: ga naar de website van uw provincie. Het adres staat onder de link Contact boven op het scherm of bij de informatie over de lokale kantoren. o Bij de Liberale Mutualiteit: zoek een kantoor op in uw buurt en u vindt het e- mailadres bij de informatie over dit kantoor. o Vlaams Neutraal Ziekenfonds: u vindt het adres onder de link Contact rechts bovenaan op het scherm. o Onafhankelijk ziekenfonds: u vindt het adres onder de link Contacteer OZ links op het scherm. Opgelet! Wanneer uw gezinsleden aangesloten zijn bij verschillende ziekenfondsen, kan u deze stap meerdere keren herhalen. Stuur onze mail naar elk ziekenfonds van uw gezin. Vink enkel gezinsleden aan die bij eenzelfde ziekenfonds aangesloten zijn vóór u op de knop klikt om de klaar te zetten. Remgelden opvragen via papieren formulier

6 Wie niet over een adres beschikt, kan hier ook een formulier afdrukken om de remgeldtellers op te vragen. Beschikt u niet over een printer, dan kan u een formulier opvragen bij de sociale dienst op of door te bellen naar 02/ Kleef een kleefvignet van uw ziekenfonds op het formulier voor elk gezinslid waarvoor u de remgeldteller wil opvragen. Laat het formulier invullen door uw ziekenfonds. Opgelet! Wanneer uw gezinsleden aangesloten zijn bij verschillende ziekenfondsen, kan u een formulier afdrukken voor elk ziekenfonds van uw gezin. Kleef op één formulier enkel kleefvignetten van gezinsleden die bij eenzelfde ziekenfonds aangesloten zijn. Stap 3: gezamenlijk belastbare inkomen registreren Vul het gezamenlijk belastbaar inkomen in van personeelsleden en partners. o Bij een aanslagbiljet voor twee partners staan de gegevens van de man links en van de vrouw rechts. o Bij twee partners van hetzelfde geslacht staan de gegevens van de oudste partner links en van de jongste partner rechts. Heeft u een aanslagbiljet samen met een niet-rechthebbende ex-partner? Kijk enkel naar de kolom met uw eigen inkomensgegevens. Het inkomen van een nietrechthebbende partner moeten niet opgegeven worden. Heeft u geen aanslagbiljet op eigen naam voor het gevraagde aanslagjaar? o Gebruik indien mogelijk gegevens van een recenter aanslagjaar. o Vink Geen aanslagbiljet beschikbaar aan indien u nog nooit een aanslagbiljet op eigen naam ontvangen heeft. Wil een ex-partner inkomensgegevens die u nodig heeft voor uw aanvraag niet geven? o Vink Hou geen rekening met partner aan voor een berekening als alleenstaande. o U kunt voor deze partner dan ook geen remgeldtellers of facturen indienen. Opgelet! Uw aanvraag wordt automatisch opgevraagd voor controle wanneer u vraagt om geen rekening te houden met een ex-partner van wie u normaal inkomensgegevens dient op te geven. De sociale dienst kan in geval van bedrog een gerechtigde gedurende drie jaar van alle hulp- en dienstverlening uitsluiten en ten onrechte uitgekeerde bedragen terugvorderen. Klik op het pijltje naar rechts om naar de volgende stap te gaan Stap 4 van 6: remgeldtellers ingeven Vul de remgeldtellers van uw gezinsleden in. Neem de bedragen over van op de of het formulier van het ziekenfonds. Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt automatisch rekening gehouden met

7 de plafondbedragen van de maximum factuur (MAF) voor uw inkomenscategorie of voor uw kinderen. Wanneer u in de loop van het kalenderjaar enkel facturen indient, slaat u het opvragen van de remgeldtellers en stap vier van de aanvraag over en gaat u via de pijltjes meteen naar stap vijf. Klik op het pijltje naar rechts om naar de volgende stap te gaan. Stap 5 van 6: facturen ingeven Vul de gegevens in voor de facturen die u wil indienen o Naam gezinslid o Factuur: optiek, laseroperatie aan de ogen, hoorapparaat, tandprothese of tandimplantaat o Factuurdatum o Bedrag factuur o Terugbetaling ziekenfonds o Terugbetaling hospitalisatieverzekering o Andere terugbetaling Een factuur toevoegen kan via de knop Factuur toevoegen onderaan op het scherm. Om een factuur te verwijderen klikt u op de knop Facturen verwijderen : u kan de gewenste factuur verwijderen door op het kruisje vóór de factuur te klikken. Opgelet! Facturen die reeds werden ingediend bij een vorige aanvraag kunnen niet meer verwijderd worden. Klik op het pijltje naar rechts om naar de laatste stap te gaan. Stap 6 van 6: resultaat van de berekening en rekeningnummer opgeven In stap 6 van uw aanvraag krijgt u volgende gegevens: - De gedetailleerde berekening van de tussenkomsten in remgelden en facturen - Het bedrag van de tegemoetkoming voor het kalenderjaar - Het bedrag dat reeds werd uitbetaald - Uit te betalen bedrag: het bedrag dat klaarstaat voor uitbetaling - Het rekeningnummer waarop het bedrag zal uitbetaald worden Opgelet! Indien u een partner heeft die zelf gerechtigd personeelslid is van de sociale dienst, wordt bij de uitbetaling van uw tegemoetkoming ook rekening gehouden met betalingen die uw partner al ontvangen heeft voor het kalenderjaar. Wanneer beide partners een aanvraag op hun eigen naam indienen, is het heel belangrijk dat in beide aanvragen alle medische uitgaven voor alle gezinsleden ingediend worden. Dien dus steeds ook alle facturen op naam van uw partner in die zelf personeelslid is, zelfs al werd die factuur reeds ingediend in een aanvraag op naam van uw partner. Indien de tegemoetkoming op een ander rekeningnummer moet uitbetaald worden, kan u dit hier aanpassen. Klik op Nog niet indienen : uw aanvraag wordt nog niet ingediend. Uw gegevens worden bewaard tot u opnieuw inlogt om uw aanvraag te vervolledigen.

8 Klik op Indienen : uw aanvraag wordt definitief ingediend. Er zijn nu 3 mogelijkheden: - De betaling wordt uitgevoerd: u ontvangt binnen de week een betaling. - De tegemoetkoming wordt toegekend onder voorbehoud: de uitbetaling van uw tegemoetkoming hangt af van de budgettaire ruimte op het eind van het jaar. - U moet uw bewijsstukken indienen voor een controle van uw aanvraag. Dit zijn dezelfde documenten als bij een schriftelijke aanvraag (link naar opsomming bij schriftelijke aanvraag) met uitzondering van het aanvraagformulier. Opgelet! Zolang wij uw bewijsstukken niet ontvangen hebben bij een controle, kunt u geen bijkomende tegemoetkoming aanvragen voor het openstaande kalenderjaar. U wordt op de hoogte gebracht bij een eventuele uitbetaling of weigering van uw tegemoetkoming.

OP HET PROGRAMMA. 1. Aanbod Sociale dienst. 2. Nieuwe criteria van de tegemoetkoming in medische kosten

OP HET PROGRAMMA. 1. Aanbod Sociale dienst. 2. Nieuwe criteria van de tegemoetkoming in medische kosten OP HET PROGRAMMA 1. Aanbod Sociale dienst 2. Nieuwe criteria van de tegemoetkoming in medische kosten 3. Handleiding voor het indienen van een aanvraag: online en schriftelijk 4. Medische bijstand 1. Aanbod

Nadere informatie

Tegemoetkoming medische kosten. Tegemoetkoming medische

Tegemoetkoming medische kosten. Tegemoetkoming medische socialedienstv Z W Tegemoetkoming medische kosten Tegemoetkoming medische kosten 2014 2014 en 2015 en 2015 MEDISCHE KOSTEN (remgeldtellers + facturen) Voor wie? Gerechtigden van de (zie website voor aangesloten

Nadere informatie

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING U wenst uw pensioendossier te raadplegen, veranderingen aan te brengen in uw gegevens (rekeningnummer, adres, ) of vooraf ingevulde formulieren voor een aanvullende

Nadere informatie

HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR VOORZIENINGEN / CLB S

HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR VOORZIENINGEN / CLB S //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in Web IDM 1. Aanmelden in het gebruikersbeheerplatform Na het voltooien van het aanmeldproces (zie Aanmelden bij Mijn Onderwijs), kom

Nadere informatie

Handleiding MijnUitkering

Handleiding MijnUitkering Handleiding MijnUitkering MijnUitkering is er voor: Het volledig online aanvragen van uw uitkering. U stuurt ook alle benodigde documenten online naar ons toe. Het makkelijk en overzichtelijk invullen

Nadere informatie

Handleiding MijnUitkering

Handleiding MijnUitkering Versie 21 juli 2017 Handleiding MijnUitkering MijnUitkering is er voor: Het volledig online aanvragen van uw uitkering. U stuurt ook alle benodigde documenten online naar ons toe. Het makkelijk en overzichtelijk

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in WebIDM 1. Voorwaarden en benodigdheden Om toegang te hebben tot de website van het Gebruikersbeheer (WebIDM) moet je beschikken over

Nadere informatie

Digitale documenten. Peter. 1 van 15. Inhoudsopgave

Digitale documenten. Peter. 1 van 15. Inhoudsopgave Peter Inhoudsopgave 1. Waarom digitale documenten?... 3 2. Welke digitale documenten?... 4 a. Online in te vullen.(belastingaangifte)... 4 i. Belastingaangifte op papier... 4 ii. Tax On Web... 4 b. Ontvangen

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Beste student Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan is dit document een

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste Aanvraag studietoelage als persoon Beste student, ten laste Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan heeft KdG Stuvo met

Nadere informatie

Het aanvragen van attesten inkomenstarief door

Het aanvragen van attesten inkomenstarief door Het aanvragen van attesten inkomenstarief door medewerker opvang/ocmw Ouders waarvan het kind naar een opvang gaat waar ze betalen volgens inkomen, hebben een attest inkomenstarief nodig. Er zijn 4 stappen

Nadere informatie

https://pvo-idbeheer.vlaanderen.be

https://pvo-idbeheer.vlaanderen.be HANDLEIDING Gebruikersbeheer voor intergemeentelijke entiteiten april 2015 De toegang tot het online rapporteringsinstrument van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verloopt via het gebruikersbeheerplatform

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

Handleiding online inschrijven leden

Handleiding online inschrijven leden Handleiding online inschrijven leden Gent l 23 mei 2017 Deze applicatie werd ontwikkeld voor recentere browsers (bv. Internet Explorer 9) Indien u problemen hebt tijdens het inschrijfproces, is het aan

Nadere informatie

Aanmelden op webshop.boerekreek.be

Aanmelden op webshop.boerekreek.be Aanmelden op webshop.boerekreek.be Om gebruik te maken van de webshop dient u zich eenmalig te registreren. Als dit gebeurd is kan u zich altijd aanmelden met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.

Nadere informatie

Handleiding myworkandme. Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord

Handleiding myworkandme. Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord Handleiding myworkandme Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord 22 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Nieuwe gebruiker? Je profiel activeren... 3 1.1 Klik op de link in de activatiemail... 3 1.2 Geef je e-mailadres

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Handleiding bestelsite

Handleiding bestelsite 2013 Handleiding bestelsite TTP Concepts 11-7-2013 Versie 1.0 Inhoud Homepage... 2 Inloggen... 3 Aanvragen login gegevens... 3 Wachtwoord kwijt... 3 Inloggen... 3 Bestelprocedure... 3 Artikel overzicht...

Nadere informatie

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding De Liemers Helpt Partner handleiding Je kunt de actuele versie van onze handleiding downloaden op: http://www.deliemershelpt.nl/partner-worden/partner-worden.html Registreren Om een account aan te maken

Nadere informatie

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS INHOUD 1. Inloggen op my.tentoo... 1 2. Nieuwe uitvoerder inschrijven... 2 3. Dimona-aangifte invoeren... 3 4. Werkbriefje invoeren... 5 5. Werkbriefjesoverzicht...11

Nadere informatie

KMO-PORTEFEUILLE. Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid.

KMO-PORTEFEUILLE. Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid. KMO-PORTEFEUILLE Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid. Kleine en Middelgrote ondernemingen kunnen in dat geval genieten van 50 % steun op de in aanmerking komende

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

Eerste hulp bij vragen over het digitaal loket:

Eerste hulp bij vragen over het digitaal loket: Stad Gent, Mobiliteitsbedrijf Eerste hulp bij vragen over het digitaal loket: Inhoud 1 Generieke uitleg... 1 1.1 Inloggen... 1 1.2 Wijzigen persoonlijke gegevens... 2 1.3 Terug naar overzicht... 3 1.4

Nadere informatie

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Inhoud UNIFACT2e... 1 Inleiding... 1 Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (UniFact2)... 1 0.1. Inleiding... 1 0.2. Gebruik

Nadere informatie

Handleiding inschrijven van activiteit

Handleiding inschrijven van activiteit Handleiding inschrijven van activiteit Dit is enkel voor mensen die nog niet zijn geregistreerd. Voor mensen die al inlog gegevens hebben en gezinsleden willen toevoegen ga naar stap 16 op pagina 12, mensen

Nadere informatie

Registratie als energiemeester (als je je voor het eerst aanmeldt).

Registratie als energiemeester (als je je voor het eerst aanmeldt). Handleiding website Energiejacht voor energiemeesters In deze handleiding vind je de nodige informatie over hoe je met de website van Energiejacht aan de slag kunt gaan. Met vragen over de website kun

Nadere informatie

Handleiding My Handicap voor professionals

Handleiding My Handicap voor professionals Handleiding My Handicap voor professionals Inhoud Hoe krijg ik toegang tot MyHandicap voor professionals?... 1 Hoe gebruik je My Handicap?... 2 Inloggen... 2 Screening... 3 Een nieuwe aanvraag indienen...

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Vrije Universiteit Brussel. CALI Handleiding Online aanmeldingsapplicatie. Vrije Universiteit Brussel. Handleiding Online aanmeldingsapplicatie CALI

Vrije Universiteit Brussel. CALI Handleiding Online aanmeldingsapplicatie. Vrije Universiteit Brussel. Handleiding Online aanmeldingsapplicatie CALI Vrije Universiteit Brussel Handleiding Online aanmeldingsapplicatie 1 2 Inhoudstabel 1 Welkom!... 4 2 Inschrijven voor de opleiding... 5 2.1 Verschil online aanmeldingsapplicatie en SelfService Studenten?...

Nadere informatie

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter)

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter) Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter) U heeft de keuze om de onlinedienst Inhoudingsplicht te gebruiken in een beveiligde (A) of in een onbeveiligde (B) modus. Om toegang te krijgen tot

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij gebruik

Nadere informatie

1. Inloggen op de Virtuele Vestiging... 3. 2. Declaraties... 4. 3. Facturen... 5. 5. Declaratiematrix... 5. 6. DeclaratieGoedkeuren...

1. Inloggen op de Virtuele Vestiging... 3. 2. Declaraties... 4. 3. Facturen... 5. 5. Declaratiematrix... 5. 6. DeclaratieGoedkeuren... Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Inloggen op de Virtuele Vestiging... 3 2. Declaraties... 4 3. Facturen... 5 4. Loonafrekeningen...5 5. Declaratiematrix... 5 6. DeclaratieGoedkeuren... 7 7. DeclaratieStappen...

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK / versie 1.1-4.06.2015 4.06.2015 Handleiding e-loket voor dossiers CVK 1/17 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot het e-loket 4 3 Inloggen in het

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA NIET-CONFORM ARTIKEL 51

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA NIET-CONFORM ARTIKEL 51 / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA NIET-CONFORM ARTIKEL 51 / versie 1.1-15.06.2015 15.06.2015 Handleiding e-loket voor dossiers dagverzorgingscentra niet-conform artikel

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij

Nadere informatie

Handleiding: Buitenlandse Specialiteiten

Handleiding: Buitenlandse Specialiteiten Buitenlandse Specialiteiten Auteur: Inge Mangelschots Handleiding: Buitenlandse Specialiteiten Handleiding Buitenlandse Specialiteiten : Pagina 1 van 6 Inhoudstabel INHOUDSTABEL... 2 1 SAMENVATTING...

Nadere informatie

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 3.0

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 3.0 HANDLEIDING Registratie RTH Versie 3.0 1 Voorwaarden Alvorens iemand geregistreerd kan worden in de cliëntregistratie (via eender welke procedure) dient deze persoon te beschikken over een fiche in de

Nadere informatie

Inloggen in het reservatieprogramma

Inloggen in het reservatieprogramma Inloggen in het reservatieprogramma. Ga naar http://reservaties.malle.be 2 2. Om gebruik te kunnen maken van het reservatieprogramma dien je eerst in te loggen met je persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.

Nadere informatie

1. Inloggen op www.fedos.be

1. Inloggen op www.fedos.be 1 1. Inloggen op www.fedos.be Om uw eigen clubpagina te beheren dient u zich eerst aan te melden op het beheersysteem van uw clubpagina. Dit beheersysteem is een soort programma die u via het internet

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

Met vragen over de registratie kunt u terecht op: admin.inkom@vlaanderen.be. gratis 1700

Met vragen over de registratie kunt u terecht op: admin.inkom@vlaanderen.be. gratis 1700 Met vragen over de registratie kunt u terecht op: admin.inkom@vlaanderen.be gratis 1700 Agentschap Ondernemen, maart 2008 Surf naar : http://www.kmo-portefeuille.be Voor de registratie en het aanmelden,

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

Medewerker handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Medewerker handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Medewerker handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 2012

Nadere informatie

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Geachte gebruiker, Deze handleiding is bedoeld voor de mensen die zichzelf of hun kinderen online willen inschrijven voor één of meerdere gemeentelijke

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR ANIMATIEDOSSIERS

HANDLEIDING E-LOKET VOOR ANIMATIEDOSSIERS / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR ANIMATIEDOSSIERS / versie 1.3-4.06.2015 4.06.2015 Handleiding e-loket voor animatiedossiers 1/17 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot het e-loket 4 3 Inloggen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Hoe gebruiken? Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 2. NAAR UW KLANTENZONE GAAN... 4 3. CONSULTATIE VAN UW GEGEVENS... 6 3.1. MIJN ALGEMENE

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA VOOR PALLIATIEVE VERZORGING

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA VOOR PALLIATIEVE VERZORGING / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA VOOR PALLIATIEVE VERZORGING / versie 1.0-7.02.2017 7.02.2017 Handleiding e-loket voor dossiers dagverzorgingscentra voor palliatieve

Nadere informatie

Handleiding - Verzekeringnemer

Handleiding - Verzekeringnemer Handleiding - Verzekeringnemer Inhoudsopgave Mijn XHI... 2 Login... 3 Wachtwoord vergeten... 4 Polis... 6 Bewerken polis... 7 Bewerken gezinsleden..... 8 Polis beëindigen..... 11 Declaratie... 12 Declaratie-overzicht...

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

Invoice Portal. Handleiding

Invoice Portal. Handleiding Invoice Portal Handleiding Inhoud Invoice Portal... 3 Activerings e-mail... 3 Account activeren... 4 Inloggen Invoice Portal... 4 Facturenscherm... 5 Selectiemogelijkheden... 6 Enkelvoudige downloads...

Nadere informatie

Zich aanmelden in de applicatie.

Zich aanmelden in de applicatie. Contents Zich aanmelden in de applicatie.... 2 Een aanvraag doen voor een vergunning... 3 A. Algemene informatie... 7 B. Type voertuig... 10 C. Alle karakteristieken van het voertuig alles inbegrepen....

Nadere informatie

BEA (Budget voor Economisch Advies)

BEA (Budget voor Economisch Advies) BEA (Budget voor Economisch Advies) OFTEWEL HET ONDERNEMERSCHAPSPORTEFEUILLE Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid. Kleine en Middelgrote ondernemingen kunnen in dat

Nadere informatie

Handleiding online inschrijven via i-school

Handleiding online inschrijven via i-school Handleiding online inschrijven via i-school Algemeen Om in te loggen surf je naar www.i-school.be/login. Geef je gebruikersnaam en paswoord in en klik op inloggen. Betekenis icoontjes: Inschrijven Inschrijving

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Flexweb gastouderopvang

Flexweb gastouderopvang Flexweb gastouderopvang Handleiding voor gastouders document-versie 1.04 Volwassen software waar je geen kind aan hebt! Copyright Copyright 2010 Dicon Development Center BV. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger Nieuwe aanvraagprocedure 2016 FAQ voor de burger 1 Screening Kom ik in aanmerking... 5 Wat is de bedoeling van de screening?... 5 Kan ik niet meteen de vragenlijst invullen?... 5 Zijn de resultaten van

Nadere informatie

Provinciebelasting op Bedrijven 2010

Provinciebelasting op Bedrijven 2010 Provinciebelasting op Bedrijven 2010 Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte voor de Provinciebelasting

Nadere informatie

Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen

Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen Handleiding Admin account Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen Admin- & leerkrachtaccount Leerlingen toevoegen/wijzigen

Nadere informatie

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER HANDLEIDING REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER BRASS BAND HEIST Versie 1.1 27/08/2015 Inhoud Registreren op de website... 3 Inloggen op de website... 5 Nieuw concert toevoegen... 6 Tonen concertkalender...

Nadere informatie

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u stap voor stap doorheen de procedure om uw vestiging te registreren in de webapplicatie en

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS

HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS /versie 1.0-8.08.2016 8.08.2016 Handleiding e-loket voor aanvragen inschrijvingsnummers 1/11 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN

HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN / versie 1.1-4.06.2015 4.06.2015 Handleiding e-loket voor kwaliteitsindicatoren 1/11 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot het e-loket 3

Nadere informatie

MyCareNet in Greenock. 15/04/2013 Karlien Hollanders, Ina Ven, Marie-Isabelle

MyCareNet in Greenock. 15/04/2013 Karlien Hollanders, Ina Ven, Marie-Isabelle MyCareNet in Greenock 15/04/2013 Karlien Hollanders, Ina Ven, Marie-Isabelle Handleiding : Nr revisie handleiding: 2 Datum: 15 April 2013 Adres: Corilus NV Hogenakkerhoek 5 9150 Kruibeke België Telefoon,

Nadere informatie

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad HANDLEIDING 2actions Online-beheer van uw voorraad U heeft 2 manieren om in te loggen op onze website : via de klantenruimte op www.services2actions.com of rechtstreeks via de link www.2actions.com De

Nadere informatie

Handleiding mijnreade

Handleiding mijnreade Handleiding mijnreade Inhoud 1. Inleiding... 2 Wat is mijnreade Cliëntenportaal?... 2 2. Wat heeft u nodig?... 2 3. DigiD aanvragen... 2 4. Inloggen en uitloggen... 2 5. Hoe werken de verschillende onderdelen...

Nadere informatie

Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website

Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website Handleiding Talententicket Inhoudstabel Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website... 1 Registreren van je vereniging wanneer je al bent geregistreerd op de website...

Nadere informatie

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Geachte gebruiker, Deze handleiding is bedoeld voor de mensen die zichzelf of hun kinderen online willen inschrijven voor één of meerdere gemeentelijke

Nadere informatie

HANDLEIDING WERKPLEKDUAAL.BE VOOR ONDERNEMINGEN

HANDLEIDING WERKPLEKDUAAL.BE VOOR ONDERNEMINGEN HANDLEIDING WERKPLEKDUAAL.BE VOOR ONDERNEMINGEN VERSIE: 7 februari 2017 Opgelet: werkplekduaal.be wordt voortdurend bijgewerkt en verbeterd. Het is dan ook mogelijk dat er af en toe iets wijzigt aan de

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

Nieuwe aanvraagprocedure My Handicap Versie 27 juni 2016. FAQ voor de burger

Nieuwe aanvraagprocedure My Handicap Versie 27 juni 2016. FAQ voor de burger Nieuwe aanvraagprocedure My Handicap Versie 27 juni 2016 FAQ voor de burger 1 Screening Kom ik in aanmerking... 5 Wat is de bedoeling van de screening?... 5 Kan ik niet meteen de vragenlijst invullen?...

Nadere informatie

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 5.0

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 5.0 HANDLEIDING Registratie RTH Versie 5.0 1 Voorwaarden Alvorens iemand geregistreerd kan worden in de cliëntregistratie (via eender welke procedure) dient deze persoon te beschikken over een fiche in de

Nadere informatie

Handleiding VWB extra.net

Handleiding VWB extra.net Handleiding VWB extra.net Deze handleiding is bedoeld voor zowel individuele leden (t.e.m. punt 6) als voor de verantwoordelijken van de clubs (punt 7 t.e.m. 18). Dit zijn de personen die de club kunnen

Nadere informatie

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen...

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen... Handleiding Mijn Atletiek Inhoudsopgave Inloggen...2 Wachtwoord vergeten?...4 Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5 Rechten geven aan de Gebruiker...6 Een Gebruiker verwijderen...6 Rapportages inzien...7

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

HANDLEIDING DECLARATIETOOL SPORTVERENIGING

HANDLEIDING DECLARATIETOOL SPORTVERENIGING HANDLEIDING DECLARATIETOOL SPORTVERENIGING Sportverenigingen kunnen de kosten van VOG s die zijn aangevraagd voor hun vrijwilligers in 2012 vergoed krijgen. Dit geldt alleen wanneer een vrijwilliger voldoet

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Aanmelden op webshop.boerekreek.be

Aanmelden op webshop.boerekreek.be Aanmelden op webshop.boerekreek.be Om gebruik te maken van de webshop dient u zich eenmalig te registreren. Als dit gebeurd is kan u zich altijd aanmelden met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE WEBSITE WWW.KLEURBEKENNEN.BE

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE WEBSITE WWW.KLEURBEKENNEN.BE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE WEBSITE WWW.KLEURBEKENNEN.BE [Te gebruiken door leerkrachten en directies van scholen] IN DEZE GIDS VIND JE INFORMATIE OVER : A. Aanmaken van een account B. Aanmaken van een

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon: 071-5262449 E-mail: trombosedienst@lumc.nl www.trombosedienst-leiden.nl

Nadere informatie

INHOUD : 1. Inloggen. 2.1. Invoer van de aangifte 2014 : Opstart nieuwe aangifte

INHOUD : 1. Inloggen. 2.1. Invoer van de aangifte 2014 : Opstart nieuwe aangifte AR-CO Handleiding «Aangifte van opdrachten 2014» (30/01/2015) Pagina 1 van 8 Inloggen Invoer van de aangifte 2014 : Opstart nieuwe aangifte Nieuwe opdrachten invoeren EN/OF reeds eerder ingevoerde lopende

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE OUTLOOK 2007 (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

E-loket gemeentebelastingen

E-loket gemeentebelastingen E-loket gemeentebelastingen Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte geniet u van de voordelen

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

MyCareNet in Pharmawin. 02/05/2013 Karlien Hollanders, Ina Ven

MyCareNet in Pharmawin. 02/05/2013 Karlien Hollanders, Ina Ven MyCareNet in Pharmawin 02/05/2013 Karlien Hollanders, Ina Ven Handleiding : Nr revisie handleiding: 3 Datum: 2 May 2013 Adres: Corilus NV Hogenakkerhoek 5 9150 Kruibeke België Telefoon, fax en e-mail:

Nadere informatie

Handleiding Opgavenportaal

Handleiding Opgavenportaal Handleiding Opgavenportaal Inhoudsopgave Inloggen Opgavenportaal 2 Voorwaarden Opgavenportaal 3 Vragen Nationaal (W)EEE Register 4 Mijn Merken 4 Voor de eerste keer opgave doen 5 Nieuwe opgave 6 Een nieuw

Nadere informatie

Provinciebelasting op Bedrijven 2014

Provinciebelasting op Bedrijven 2014 Provinciebelasting op Bedrijven 2014 Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte voor de Provinciebelasting

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

Elektronische indiening van offertes

Elektronische indiening van offertes Elektronische indiening van offertes Een checklist voor inschrijvers van overheidsopdrachten Wat heb ik nodig om via de applicatie e-tendering elektronische offertes in te dienen? Hoe ga ik te werk om

Nadere informatie

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u stap voor stap doorheen de procedure om uw vestiging te registreren in de webapplicatie en

Nadere informatie

HANDLEIDING EID/SIS-module

HANDLEIDING EID/SIS-module HANDLEIDING EID/SIS-module INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 1. INLEIDING... 5 1.1. Inlezen van een kaart... 5 1.2. Gebruik van de SAM-kaart... 5 1.3. Beschikbare gegevens... 6 1.3.1. Elektronische identiteitskaart...

Nadere informatie

Handleiding portal voor invoeren verplichte gegevens voor ANBI s. http://anbi.federatiecultuur.nl

Handleiding portal voor invoeren verplichte gegevens voor ANBI s. http://anbi.federatiecultuur.nl Handleiding portal voor invoeren verplichte gegevens voor ANBI s http://anbi.federatiecultuur.nl 1 Inhoud Introductie... 3 Registreren... 4 Organisatie toevoegen... 6 Organisatie wijzigen... 8 Wachtwoord

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie