Zich aanmelden in de applicatie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zich aanmelden in de applicatie."

Transcriptie

1 Contents Zich aanmelden in de applicatie Een aanvraag doen voor een vergunning... 3 A. Algemene informatie... 7 B. Type voertuig C. Alle karakteristieken van het voertuig alles inbegrepen D. Type vergunning E. Aard van de lading Voertuigfiche Reisweg Hoe ondertekenen? Het opzoeken van een aanvraag Nieuwe aanvraag via kopie Het beantwoorden van een vraag Vraag over een aangepaste route Goedgekeurde aanvraag Afgekeurde aanvraag Page 1

2 Zich aanmelden in de applicatie. Login op de applicatie Uitzonderlijk vervoer : Indien u nog geen gebruikersnaam en paswoord heeft, dient u dit online aan te vragen bij de FOD Mobiliteit & Vervoer op de Vul de gebruikersnaam in die u van de dienst gekregen heeft. Vul het paswoord in dat u van de dienst gekregen heeft. Druk op Login (zie onderste pijl) (in de handleiding gebruiken we een fictieve gebruikersnaam) U kan de taal van de interface veranderen in het frans door op de letters fr te klikken (zie bovenste pijl) Page 2

3 Een aanvraag doen voor een vergunning Door op de knop Nieuwe aanvraag te drukken (zie onderste pijl) kan u een leeg formulier aanvragen. In uw mailbox zal een bericht verschijnen nieuw aanvraagformulier Klik op dit bericht om het te openen. Belangrijke opmerking : U dient steeds op deze manier een formulier aan te vragen. Gelieve hier geen oud leeg formulier voor te gebruiken. Page 3

4 Deze mail verschijnt (hou er rekening mee dat de layout van een andere mail-applicatie er anders uit ziet) Dubbelklik op de bijlage van de mail. Page 4

5 Het formulier wordt geopend : Conventie : alle verplichte velden staan in het rood aangeduid U kan navigeren in het formulier door de TAB-toets te gebruiken. Page 5

6 Vervolg van het formulier We gaan nu de onderdelen van dit formulier één voor één bekijken. Page 6

7 A. Algemene informatie De taal van de vergunning wordt automatisch bepaald aan de hand van de woonplaats van de gebruiker van de vergunning. Tenzij de gebruiker uit een tweetalig gebied komt, of buitenland komt. De gegevens van de aanvrager zijn de uwe. Ze zijn reeds gekend in het systeem. Zij worden reeds op het formulier gezet. Indien er hier fouten of onvolledigheden staan, dient u de dienst hier van op de hoogte te brengen. De gebruiker kan dezelfde zijn als de aanvrager. Dit is de standaard instelling. Indien de gebruiker niet de aanvrager is : Zoals u ziet staat de aanvrager gelijk aan de gebruiker. Indien dit niet het geval is, dient u het vlaggetje links van Zelfde als aanvrager te verwijderen. Page 7

8 In het onderstaande scherm is het vlaggetje verwijderd. Er kan geselecteerd worden uit een lijst van gebruikers die gekend zijn in de FOD als uw gebruikers. Die lijst is te zien door op het pijltje rechts van de naam te drukken Of kan u een gebruiker invullen in de daarvoor bestemde velden In ons voorbeeld gaan we iemand uit de lijst kiezen. Page 8

9 Door op de lijst te selecteren en te klikken worden de gegevens van de gebruiker ingevuld want ook de gegevens van die transporteur zijn gekend bij de FOD. Page 9

10 B. Type voertuig In het geval er een vergunning voor een gesleept voertuig moet worden ingeleid, ziet het formulier er als volgt uit : De gegevens voor de trekker en het eerste getrokken voertuig zijn verplicht in te vullen. De gegevens voor de duwer zijn optioneel. Merk ook de + -knop op : hiermee kan u bijkomende modules toevoegen, als dat nodig zou zijn. Page 10

11 Na het drukken op de + -knop ziet het formulier er als volgt uit : Met de nu bijgekomen - -knop kan u de laatst bijgekomen module verwijderen. Page 11

12 In het geval er een vergunning voor een enkelvoudig voertuig zonder lading moet worden ingeleid, ziet het formulier er als volgt uit : De aard van het voertuig is bvb takelwagen Page 12

13 In het geval er een vergunning voor een enkelvoudig voertuig met lading moet worden ingeleid, ziet het formulier er zo uit : Merk ook hier de + -knop op : hiermee kan u bijkomende modules toevoegen, als dat nodig zou zijn. Page 13

14 Nadat de + -knop werd gebruikt : Met de nu bijgekomen - -knop kan u de laatst bijgekomen getrokken module verwijderen. Page 14

15 In ons voorbeeld gaan we een enkelvoudig voertuig met lading invullen waarvan de eerste module 3 assen heeft en de tweede module 2 assen. Page 15

16 C. Alle karakteristieken van het voertuig alles inbegrepen. In dit scherm dient u de totale lengte van het voertuig modules, slepen of duwer inbegrepen- in te geven. U dient ook de maximale breedte en hoogte in te geven. U dient ook aan te geven of de massa conform is met het technisch reglement of niet : in het laatste geval dient u ook een massa in te geven. Page 16

17 We nemen als voorbeeld een voertuig van 12m (=12000cm) lang, 5m50 breed en 3m50 hoog en een niet-conforme massa van 60T (=60000 kg). Op basis van de ingegeven maten, wordt de voertuigcategorie gegenereerd. In dit geval wordt het een categorie 4.(zie pijl) Page 17

18 D. Type vergunning In dit deel van het formulier wordt bepaald welke reis weg er genomen wordt. In ons voorbeeld wordt een categorie 4 gegenereerd, hier voor is slechts een expliciete reisweg mogelijk. Voor de andere categorieën zijn er de volgende keuzes : Categorie 1 Alle wegen in België Reisweg Categorie 2 Zone 25km voor Landbouwvoertuig Alle wegen van België voor een kraanauto van 26T Maximum Netwerk autosnelwegen Netwerk Klasse 90 Reisweg Categorie 3 Een netwerk klasse 120 Een netwerk klasse 90 voor een kraan van 96T Een netwerk voor een kraan met massa > 96T Reisweg Categorie 4 Reisweg Page 18

19 We kiezen in ons voorbeeld voor een reisweg zonder bijkomende reisweg in ledige toestand. Het formulier toont nu een vertrekplaats en aankomstplaats. Ook krijgt u de mogelijkheid om een grenspost in te geven als locatie. Page 19

20 We gaan een reisweg inleiden van 3000 Leuven tot de grenspost van Mol-Postel Merk op dat u de postcodes en gemeentes zelf moet invullen. Er is geen controle tussen het postnummer en de plaatsnaam/ Page 20

21 E. Aard van de lading U kan kiezen uit een lijst van type lading. Door op het pijltje te drukken wordt deze lijst getoond. Er is ook nog een vrij in te vullen veld waarin u meer specifieke gegevens kan zetten. Page 21

22 Hier is de aard van de lading ingevuld : Page 22

23 Voertuigfiche Doordat de maten die we hebben opgegeven in het voorbeeld een voertuigfiche vereisen en we ook een expliciete reisweg hebben gevraagd, dienen we deze ook in te vullen. Deze voertuigfiche en reisweg zijn ondertussen gegenereerd op het formulier en staan ACHTER de handtekening. Door naar beneden te scrollen op het formulier ziet u dit : De afmetingen van het geladen voertuig waren reeds ingevuld in de karakteristieken van het voertuig. De afmetingen van het lege voertuig moeten nog ingegeven worden. Page 23

24 Voor een gesleept voertuig ziet de voertuigfiche er anders uit : Er dient voor de lengte, breedte en hoogte een minimum en een maximumwaarde worden ingegeven voor het lege voertuig. Sommige voertuigen zijn namelijk uitschuifbaar. Page 24

25 We dienen nog de afmeting in te vullen van elke afzonderlijke as. Er zijn 5 assen (zie Type Voertuig ). Elke as heeft een nummer e1 t/m e5 Er wordt gevraagd om in te vullen de afstand tussen de as en de voorliggende as : niet in te vullen voor de voorste as De maximum toegelaten massa per as De ledige massa per as = het gewicht van elke as De geladen massa per as Het aantal wielen op die as. Het model van de as : dit kan type A, B, C of D zijn. In de legende staan de 4 types assen afgebeeld. De afstanden tussen de wielen op de as : afhankelijk van het type as dat beschreven wordt, dienen er afstanden (1,2,3 of 4) ingevuld te worden. Page 25

26 Hier ziet u een gedeeltelijk ingevuld voorbeeld : Voor het model van as kan gebruik gemaakt worden van een keuzelijst waarin u kan kiezen voor type as A, B,C of D. Voor een type as A dienen maten 1 (dikte van een wiel) en 2 ingegeven worden Voor een type as B dienen maten 1 (dikte van een wiel), 3 en 4 ingegeven worden Voor een type as C dienen maten 1 (dikte van een wiel), 2 en 4 ingegeven worden Voor een type as D dienen maten 1 (dikte van een wiel), 2 en 3 en 4 ingegeven worden Page 26

27 Nu is de voertuigfiche ingevuld Merk op dat er een gegeven in het rood staat. Dat komt omdat de som van de massa s van de ledige assen niet overeen komt met de kg die werd ingevuld als massa van het geladen voertuig. U dient er over te waken dat de ingevoerde waarden correct zijn. Een aantal ingebouwde controles helpen u daar bij. Page 27

28 Dit is het gecorrigeerde voertuigfiche De waarde 8000 op as 4 is veranderd in Als we nu verder naar beneden scrollen met de muis krijgen we dat deel van het formulier waar we de reisweg moeten invullen. Page 28

29 Reisweg We weten al uit het deel Type vergunning wat de vertrekplaats en de aankomstplaats is. Voor de vertrekplaats dienen we nog een specifiek adres in te vullen. Dit wil zeggen straatnaam, huisnummer en eventueel nog andere,meer specifieke gegevens. Voor de plaats van aankomst is dat niet nodig omdat we in het deel type vergunning hiervoor een grenspost hadden aangeduid. U dient een zo gedetailleerd mogelijke reisweg in te geven. De vertrekplaats is al ingevuld in de reisweg. Page 29

30 Door op de + -knop te drukken, kan u een extra etappe ingeven Page 30

31 De reisweg is nu ingevuld : Met de - toets kan de laatste bijgekomen etappe gewist worden. Page 31

32 Nadat er gekeken is of er eventueel nog velden verplicht in te vullen zijn, kunnen we over gaan naar de ondertekening van het aanvraagformulier. We scrollen dus in het formulier tot we onderstaande gegevens zien. Hoe ondertekenen? 1. Steek de EID (=elektronische identiteitskaart) in een card reader 2. Klik in het handtekeningveld (zie pijl) 3. Een schermpje vraagt u te bevestigen of u wil ondertekenen 4. Bewaar het formulier op uw desktop door op save te drukken 5. De gegevens van de EID verschijnen 6. Voer de pincode van de EID in en bevestig Page 32

33 Het scherm ziet er nu zo uit Nota : omwille van privacyredenen kunnen we de hele handtekening hier niet afdrukken. U dient nog op versturen te drukken om het formulier te verzenden naar de dienst Uitzonderlijk vervoer. Page 33

34 U krijgt nu deze mededeling Nota : het kan zijn dat het systeem u eerst nog om toelating vraagt om het formulier te mogen versturen. Hier antwoordt u bevestigend. Page 34

35 In uw mailbox zal het volgende bericht staan Page 35

36 Het opzoeken van een aanvraag In de applicatie Uitzonderlijk vervoer kan u uw aanvragen raadplegen en de status er van op volgen. Het overzichtscherm van de aanvragen is het eerste scherm na de login. Initieel geeft dit scherm alle lopende aanvragen weer. Dit zijn de aanvragen die nog niet zijn goedgekeurd (of afgekeurd). Door te klikken op een van de keuzeknoppen bovenaan (zie pijl) kan men ook de goedgekeurde of de afgekeurde aanvragen zien. Met knop zoeken kan u een aanvraag opzoeken. In het geval u al meerdere aanvragen heeft gedaan, is het nuttig om uw aanvragen te filteren. Page 36

37 U kan uw aanvragen op verschillende manieren filteren. Door te klikken op de hoofding algemene informatie (zie pijl links) kan u filteren op de volgende zaken : openstaande, goedgekeurde of afgekeurde vergunningen. Dit is de enige filter waar niet op alle vergunningen kan gefilterd worden. aanvraag ID : dit is een uniek nummer dat de aanvraag identificeert Filteren op de gebruiker. Opgelet : het is aan te raden om de filters terug uit te zetten door op de knop herbeginnen te klikken (zie pijl rechts). Page 37

38 Door op de hoofding voertuig te klikken kan u filteren op Alle voertuigen Slepen Enkelvoudige voertuigen zonder lading Enkelvoudige voertuigen met lading Chassisnummer Afmetingen van het voertuig Ook hier is het aan te raden de oude filters te verwijderen In dit voorbeeld is er geselecteerd op aanvragen voor alle voertuigen in categorie 1 Page 38

39 Door op de hoofding data te klikken kan u filteren op Datum aanvraag Datum goedkeuring Datum afkeuring Deadline Naast elke datum staat een icoontje waardoor u een kalender kan oproepen. Page 39

40 Door op de hoofding Route/Autoroute te klikken kan u filteren op : Van adres/naar adres Van postcode/naar postcode Van gemeente/naar gemeente Wegnummer Doorkruiste lokaliteit Page 40

41 In ons voorbeeld gaan we filteren op datum 21/12/2010 om onze ingeleide aanvraag te vinden om dan op zoeken te drukken. De aanvragen die op 21/12/2010 zijn ingeleid verschijnen op het scherm. In dit geval was er maar één. Page 41

42 Door te klikken op de aanvraag, kunnen we ze raadplegen Door te dubbel klikken op een van de documenten kan u dit nakijken. Page 42

43 Dit is zo n document Page 43

44 Nieuwe aanvraag via kopie. U kan ook een aanvraag doen op basis van een reeds bestaande aanvraag. Dit kan een nog openstaande, een goedgekeurde en zelfs een afgekeurde aanvraag zijn. Door de gewenste aanvraag aan te vinken (bovenste pijl), wordt de knop nieuwe aanvraag via kopie beschikbaar. Page 44

45 Na het klikken op nieuwe aanvraag via kopie verschijnt er een mail in de mailbox. U opent de mail en klikt op de bijlage. Dit formulier verschijnt Het is een exacte kopie van de geselecteerde aanvraag. Er verschijnt een bericht (zie pijl) Page 45

46 Het is mogelijk om de meeste gegevens aan te passen : In dit geval hebben we het chassisnummer van een voertuig gewijzigd. Wanneer alle gegevens correct zijn ingevuld, kan u het formulier tekenen en versturen zoals dat gebeurt met een volledig nieuwe aanvraag. Page 46

47 Het beantwoorden van een vraag U krijgt een mail binnen met de titel bijkomende informatie nodig Open deze mail Er staan 2 bijlagen in de mail : de eerste bevat uw aanvraag, de tweede bevat de vraag. Open de tweede bijlage Deze ziet er zo uit : Het is mogelijk om een bijlage toe te voegen door op de paperclip te drukken (zie pijl). (dus niet drukken op de knop bijlage toevoegen ) Page 47

48 Vul het antwoord in en druk op Verstuur via Page 48

49 Deze boodschap verschijnt op het scherm Druk op OK. Het systeem vraag u om dit document te bewaren. Doe dat. Maak een naar waar u het bewaard document aan toevoegt. Page 49

50 Vraag over een aangepaste route Indien er in uw mailbox een bericht verschijn Voorstel tot aangepaste route Open deze mail Er staan 2 bijlagen in de mail : de eerste bevat uw aanvraag, de tweede bevat de vraag. Open de tweede bijlage Deze ziet er zo uit : De werkwijze is identiek aan deze voor een gewone vraag. Page 50

51 Goedgekeurde aanvraag Indien in uw mailbox het bericht vergunning uitzonderlijk vervoer verschijnt, dient u dit bericht te openen. U opent de bijlage. De vergunning ziet er als volgt uit : Onderaan dit document vindt u de eventuele reisweg en voertuigfiche. U dient de vergunning nog af te drukken en in het voertuig te leggen. Page 51

52 Afgekeurde aanvraag Indien in uw mailbox het bericht afkeuring verschijnt, dient u dit bericht te openen. U opent het bericht van afkeuring In bijlage vindt u de afgekeurde aanvraag. Page 52

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

HANDLEIDING MIJNAFDELING.BE

HANDLEIDING MIJNAFDELING.BE HANDLEIDING MIJNAFDELING.BE In het najaar van 2013 schakelde CD&V van het vroegere ledenadministratieprogramma over naar een modern CRM-systeem (ledenbeheersysteem). Inclusief een afdelingsportaal waar

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

bpost Shipping Manager

bpost Shipping Manager bpost Shipping Manager bpost packet & express oplossingen Gebruikershandleiding Versie 0.5 Inhoudsopgave. Inleiding.... Hoe de Shipping Manager openen?.... Algemene beschrijving van het programma... 4

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool

Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool 2014 Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool Met deze handleiding helpen wij jou om onze website www.carpool.be te gebruiken. We doorlopen met jou de registratie, de matching en het

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Een tekenprogramma voor elektriciens. Handleiding V1.5.40

Een tekenprogramma voor elektriciens. Handleiding V1.5.40 Een tekenprogramma voor elektriciens Handleiding V1.5.40 INHOUDSTABEL INHOUDSTABEL... 2 TRIKKER... 4 TRIKKER INSTALLEREN... 5 Installeren vanaf het Internet... 5 Demoversie Activeren... 8 DOCUMENT & ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding Inhoudsopgave Fiscale boekhouding 1. Algemeenheden 2 1.1. Boekjaren... 2 1.2. Dagboeken... 4 1.3. Algemene rekeningen... 5 1.4. Rappelbrieven... 6 1.5. Klanten en leveranciers... 7 1.6. Algemene instellingen...

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

INHOUD CENTRUM BASISEDUCATIE KEMPEN 2

INHOUD CENTRUM BASISEDUCATIE KEMPEN 2 E-mail outlook.com INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Een e-mailadres aanmaken... 5 3. een e-mail lezen... 8 4. een e-mail verzenden... 9 5. een e-mail beantwoorden... 10 6. Een bijlage... 11 6.1 een bijlage

Nadere informatie

Deze instructie is bedoeld om na een volledige installatie aan de slag te gaan. U vindt in deze handeling dus niets over installatie vraagstukken.

Deze instructie is bedoeld om na een volledige installatie aan de slag te gaan. U vindt in deze handeling dus niets over installatie vraagstukken. Instructiehandleiding FM module versie 1.1 Deze instructie is bedoeld om na een volledige installatie aan de slag te gaan. U vindt in deze handeling dus niets over installatie vraagstukken. Wat doen we

Nadere informatie

Handleiding Nieuwe functies binnen LogiVert

Handleiding Nieuwe functies binnen LogiVert Handleiding Nieuwe functies binnen LogiVert Uitleg over functies binnen Aurore Datum van document: 18 september 2012 1 Inhoud 1 - Mobiele webwinkel... 3 2 - Artikelreviews... 5 3 - Extra documenten...

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM)

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Rob Boeijen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Voordat u kunt beginnen... 4 2.1.

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Vereisten... 4 2.1. Een computer uitgerust met :... 4 2.2. Voorzieningen voor het werken met

Nadere informatie

Argenta Internetbankieren

Argenta Internetbankieren Handleiding Argenta Internetbankieren ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 1 Inloggen... 6 2 Ondertekenen... 6 2.1 Ondertekenen transacties via de M2-knop... 6 2.2 Ondertekenen

Nadere informatie