Beroepskwalificaties voor ITIL PRACTICES VOOR SERVICEMANAGEMENT. Het ITIL Foundation Certificaat in IT-service management SYLLABUS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepskwalificaties voor ITIL PRACTICES VOOR SERVICEMANAGEMENT. Het ITIL Foundation Certificaat in IT-service management SYLLABUS"

Transcriptie

1 Beroepskwalificaties voor ITIL PRACTICES VOOR SERVICEMANAGEMENT Het ITIL Foundation Certificaat in IT-service management SYLLABUS Pagina 1 of 11

2 HET ITIL FOUNDATION CERTIFICAAT IN IT-SERVICEMANAGEMENT Doel van het ITIL Foundation certificaat in IT-servicemanagement is het aantoonbaar maken dat de kandidaat kennis heeft opgedaan van de ITIL-terminologie, structuur en basisbegrippen en dat de kandidaat de kernprincipes van de ITIL-practices voor servicemanagement heeft begrepen. Het ITIL Foundation certificaat in IT-servicemanagement is niet bedoeld om de houders ervan ITILpractices voor servicemanagement in de praktijk toe te laten passen zonder verdere begeleiding. Doelgroep De doelgroep voor het ITIL Foundation certificaat in IT-servicemanagement bestaat uit: Mensen die behoefte hebben aan basiskennis van het ITIL-raamwerk en willen weten hoe ITIL kan worden gebruikt om de kwaliteit van IT-servicemanagement binnen een organisatie te verbeteren. IT-medewerkers die binnen een organisatie werken waar ITIL wordt toegepast en die geïnformeerd dienen te worden over en vervolgens willen bijdragen aan een programma voor continue serviceverbetering. Tot de doelgroep behoren o.a. IT-medewerkers, business-managers en -proceseigenaren. Leerdoelen Kandidaten mogen verwachten dat zij, na het succesvol afronden van de educatieve onderdelen en examens die bij dit certificaat horen, kennis en inzicht hebben verworven over de volgende onderwerpen. Servicemanagement in praktijk (begrijpen) De ITIL levenscyclus van een dienst (begrijpen) Algemene concepten en definities (kennis) Belangrijkste principes en modellen (begrijpen) Bepaalde processen (kennis) Bepaalde rollen (kennis) Bepaalde functies (kennis) Technologie en architectuur (kennis) Competentie en training (kennis) Pagina 2 of 11

3 Foundation-syllabus De syllabus vormt de richtlijn voor het ontwerp, de ontwikkeling en het gebruik van cursusmateriaal en oefeningen die ervoor moeten zorgen dat de kandidaat meer inzicht krijgt en vaardigheid ontwikkelt in IT-servicemanagement, zoals beschreven in de ITIL Service Strategy, ITIL Service Design, ITIL Service Transition, ITIL Service Operation, ITIL Continual Service Improvement, ITIL Introduction en ITIL Glossary publicaties. Bij de opzet van de syllabus is rekening gehouden met het gebruiksgemak in relatie tot referenties, uitbreidingen en onderhoud. Kandidaten voor het ITIL Foundation certificaat in IT-servicemanagement moeten alle onderdelen afronden en het bijbehorende examen succesvol voltooien om het certificaat te behalen. Docenten zijn vrij om de cursus naar eigen inzicht te structureren en organiseren, mits de hieronder beschreven modules voldoende worden behandeld. Het wordt docenten sterk afgeraden om de onderstaande volgorde van de cursusonderdelen eenvoudigweg te volgen. Dit document is zo opgezet dat er flexibel mee kan worden omgegaan, zodat de docent de ruimte heeft om waar nodig informatie toe te voegen. De aanbevolen duur van de cursus bedraagt 3 studiedagen, in een klassikale setting met inbegrip van het examen. De modules behandelen de volgende onderwerpen. Module ITILFND01 Servicemanagement als vakgebied Het doel van deze module is om de kandidaat te helpen bij het definiëren van het begrip dienst / service en het concept servicemanagement als vakgebied uit te kunnen leggen en te begrijpen Een omschrijving te geven van het concept best practices in het publieke domein (SS 2.1.7, Fig 2.3) Een omschrijving en een toelichting te geven waarom ITIL succesvol is (SS 1.4) Een definitie en toelichting te geven bij het begrip dienst (service) (SS 2.1.1) Een definitie en toelichting te geven bij het begrip interne en externe klanten (SS ) Een definitie en toelichting te geven bij het begrip interne en externe diensten (services) (SS ) Een definitie en toelichting te geven bij het begrip servicemanagement (SS 2.1.2) Een definitie en toelichting te geven bij het begrip IT-servicemanagement (SS 2.1.3) Een definitie en toelichting te geven bij het begrip belanghebbenden / stakeholders van servicemanagement (SS 2.1.5) Een definitie te geven van processen en functies (SS 2.2.2, ) Een toelichting te geven bij het procesmodel en de kenmerken van processen (SS 2.2.2, fig. 2.5) De aanbevolen studieduur voor deze module is minimaal 1 uur en 30 minuten. ITILFND02 De ITIL levenscyclus van een dienst (service) Pagina 3 of 11

4 Het doel van deze module is om de kandidaat meer inzicht te geven in de waarde van de ITIL levenscyclus van een dienst (service) en hoe de processen door de hele levenscyclus heen in elkaar grijpen. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over de doelstellingen en de toegevoegde waarde voor de business in iedere fase van de levenscyclus Een omschrijving te geven van de structuur van de ITIL levenscyclus van een dienst (service) (SS 1. Introductie tot en met 1.1, SS 1.2, fig. 1.1) Verslag uit te brengen over het doel, de doelstellingen en de scope van servicestrategie (SS 1.1.1, 1.1.2) Een korte uitleg te geven over de toegevoegde waarde van servicestrategie voor de business (SS 1.1.4) Verslag uit te brengen over het doel, de doelstellingen en de scope van service-ontwerp (SD 1.1.1, 1.1.2) Een korte uitleg te geven over de toegevoegde waarde van service-ontwerp voor de business (SD 1.1.4) Verslag uit te brengen over het doel, de doelstellingen en de scope van servicetransitie (ST 1.1.1, 1.1.2) Een korte uitleg te geven over de toegevoegde waarde van servicetransitie voor de business (ST 1.1.4) Verslag uit te brengen over het doel, de doelstellingen en de scope van serviceproductie (SO 1.1.1, 1.1.2) Een korte uitleg te geven over de toegevoegde waarde van serviceproductie voor de business (SO 1.1.4) Verslag uit te brengen over het belangrijkste doel, de doelstellingen en de scope van continue serviceverbetering (CSI) (CSI 1.1.1, 1.1.2) Een korte uitleg te geven over de toegevoegde waarde van continue serviceverbetering (CSI) voor de business (CSI 1.1.4) Het is aan te raden dit deel van de cursus in de andere modules te verwerken. De aanbevolen studieduur voor deze module is minimaal 1 uur. ITILFND03 Algemene begrippen en definities Het doel van deze module is om de kandidaat te helpen bij het vaststellen en toelichten van de belangrijkste termen en begrippen op het gebied van servicemanagement. Kandidaten moeten met name in staat zijn om een definitie en toelichting te geven bij de volgende kernbegrippen: Utility en warranty (SS 2.1.6) Bedrijfsmiddelen (Assets), middelen (resources) en vaardigheden (capabilities) (SS 2.2.1) Dienstenportfolio (Serviceportfolio) (SS , fig. 4.14) Dienstencatalogus (Servicecatalogus) (zowel in tweevoudige als in drievoudige uitvoering) (SD , fig. 4.4, fig. 4.5) Governance (SS 2.3.1) Business case (SS ) Risicobeheer (SS , ) Serviceprovider (SS 2.1.4) Pagina 4 of 11

5 Leverancier (SS 2.1.5) Dienstenniveau overeenkomst (Service level agreement, SLA) (SD 4.3.4) Operationeel niveau overeenkomst (Operational level agreement, OLA) (SD 4.3.4) Underpinning contract (SD ) Dienstontwerppakket (service design package) (SD Appendix A) Beschikbaarheid (SD ) Servicekennismanagementsysteem (SKMS) (ST ) Configuratie-item (CI) (ST ) Configuratiemanagementsysteem (ST ) Definitive media library (DML) (ST ) Wijziging (change) (ST ) Soorten wijzigingen (standaard, noodwijziging en normaal) (ST , , ) Event (SO ste par.) Alarm (alert) (woordenlijst) Incident (SO ste par.) Impact, urgentie en prioriteit (SO ) Dienstverleningsverzoek (wervicerequest) (SO ste par.) Probleem (problem) (SO ste par.) Tijdelijke oplossing (workaround) (SO ) Onderkende fout (known error) (SO ) Onderkende foutendatabase (known error database, KEDB) (SO ) De rol van communicatie bij serviceproductie (SO 3.6) Releasebeleid (ST ) Soorten diensten (SS , tabel 3.5) Wijzigingsvoorstellen (ST ) CSI-register (CSI 3.4) Resultaten (SS 2.1.1) Bedrijfsactiviteitenpatronen (SS ) Klanten en gebruikers (SS 2.1.5) De deming-cyclus (plan, do, check, act) (CSI 3.8, fig. 2.8) Het is aan te raden dit deel van de cursus in de andere modules te verwerken. ITILFND04 Belangrijkste principes en modellen Het doel van deze module is om de kandidaat meer inzicht te geven in de belangrijkste principes en modellen van servicemanagement en hem/haar te helpen een aantal van de tegengestelde krachten binnen servicemanagement in evenwicht te brengen. Servicestrategie Een beschrijving te geven over waardecreatie via diensten (SS 3.2.3, Pagina 5 of 11

6 , fig. 3.6, fig. 3.7, niet de sectie over de Marketing mindset ) Service-ontwerp Het belang te doorgronden van mensen (people), processen, producten en partners voor servicemanagement (SD 3.1.5, fig. 3.3) De vijf belangrijkste aspecten van service-ontwerp te begrijpen (SD 3.1.1): Serviceoplossingen voor nieuwe en/of gewijzigde diensten Managementinformatiesystemen en tools Technologische architecturen en managementarchitecturen De vereiste processen Meetmethoden en meetwaarden Continue serviceverbetering Een uitleg te geven over de aanpak van continue serviceverbetering (CSI) (CSI 3.1, CSI 3.1.1, fig. 3.1) Het belang te doorgronden van de rol die metingen spelen bij de continue serviceverbetering en een uitleg te geven over de volgende belangrijke elementen: De relatie tussen kritieke succesfactoren (CSF) en kritieke prestatieindicatoren (KPI) (CSI 5.5.1) Baselines / uitgangspunten (CSI ) Verschillende soorten meetwaarden (technologiemeetwaarden, procesmeetwaarden, servicemeetwaarden) (CSI 5.5) De aanbevolen studieduur voor deze module is minimaal 1,5 uur. ITILFND05 Processen Het doel van deze module is dat de kandidaat inzicht krijgt in hoe servicemanagementprocessen bijdragen aan de ITIL levenscyclus van een dienst. Daarnaast moet de kandidaat een toelichting kunnen geven over de doelstellingen, de scope, de basisbegrippen, de activiteiten van en de relaties tussen vier van de basisprocessen, evenals de doelstellingen en de scope van de overige achttien processen. De lijst met activiteiten waaruit ieder proces bestaat, beschrijft de minimumeisen en mag niet als een volledige lijst worden beschouwd. Servicestrategie Het doel, de doelstellingen en de scope te kunnen aangeven voor: Serviceportfoliomanagement (SS 4.2.1, 4.2.2) De serviceportfolio (SS , fig. 4.14) Pagina 6 of 11

7 05-22 Financieel beheer voor IT-diensten (SS 4.3.1, 4.3.2) Business case (SS ) Klantrelatiebeheer (business relationship management) (SS 4.5.1, 4.5.2, tabel 4.10) Service-ontwerp Een toelichting te geven bij doelstellingen, scope, basisbegrippen, procesactiviteiten en relaties voor: Dienstenniveaubeheer (servicelevelmanagement, SLM) (SD 4.3.1, 4.3.2, ) De volgende lijst moet worden behandeld: Service-based SLA (SD ) Multilevel SLA s (SD , fig. 4.7) Service level requirements (SLR s) (SD ) SLA-monitoring (SLAM) grafiek (SD , CSI fig. 4.4) Servicebeoordeling (SD ) Dienstverbeteringsplan (service Improvement plan, SIP) (SD ) De relatie tussen dienstenniveaubeheer (servicelevelmanagement, SLM) en klantrelatiebeheer (business relationship management, BRM) (SD ) De doelstellingen en scope te kunnen aangeven voor: Dienstencatalogusbeheer (service catalogue management) (SD 4.2.1, 4.2.2) Beschikbaarheidsbeheer (availability management)(sd 4.4.1, 4.4.2) Beschikbaarheid van een dienst (service) (SD ) Beschikbaarheid van componenten (SD ) Betrouwbaarheid (SD ) Onderhoudbaarheid (SD ) Ondersteunbaarheid (SD ) Essentiële bedrijfsfunctie (Vital Business Function, VBF) (SD ) Informatiebeveiligingsbeheer (Information Security Management, ISM) (SD 4.7.1, 4.7.2) Informatiebeveiligingsbeleid (information security policy) (SD ) Leveranciersbeheer (Supplier management) (SD 4.8.1, 4.8.2) Leverancierscategorieën (SD , fig. 4.28) Capaciteitsbeheer (Capacity management) (SD 4.5.1, 4.5.2) Capaciteitsplan (SD ) Pagina 7 of 11

8 Bedrijfscapaciteitsbeheer (Business Capacity Management) (SD ) Dienstencapaciteitsbeheer (Service Capacity Management, SCM) (SD ) Componentencapaciteitsbeheer (Component Capacity Management, CCM) (SD ) IT-dienstencontinuïteitsmanagement (IT service continuity management, ITSCM) (SD 4.6.1, 4.6.2) Bedrijfsimpactanalyse (Business Impact Analysis, BIA) (SD ) Risicobeoordeling (Risico-assessment) (SD ) Ontwerpcoördinatie (Design coordination) (SD 4.1.1, 4.1.2) Servicetransitie Een toelichting te geven bij de doelstellingen, scope, basisbegrippen, procesactiviteiten en relaties voor: Wijzigingsbeheer (change management) (ST 4.2.1, 4.2.2, , , ) Soorten wijzigingsverzoeken (ST ) Wijzigingsmodellen (ST ) Standaardwijziging (ST ) Herstel (Remediation) planning (ST ) Wijzigingenadviescommissie (Change Advisory Board, CAB) Noodwijzigingenadviescommissie (Emergency Change Advisory Board, ECAB) (ST , ) Levenscyclus van een normale wijziging (normal change) (ST 4.2.5, fig. 4.2) De doelstellingen en scope te kunnen aangeven voor: Release & Deployment Management (ST 4.4.1, 4.4.2) * Vier fases van release & deployment (ST 4.4.5, fig. 4.23) Kennisbeheer (knowledge management (ST 4.7.1, 4.7.2) DIKW & SKMS (ST , , fig. 4.36) Service Asset & Configuratiemanagement (SACM) (ST 4.3.1, 4.3.2) Transitieplanning en ondersteuning (transition planning & support (ST 4.1.1, 4.1.2) Serviceproductie Pagina 8 of 11

9 05-7 Een toelichting te geven bij de doelstellingen, scope, basisbegrippen, procesactiviteiten en relaties voor: Incidentbeheer (Incident Management) (SO 4.21, 4.2.2, , 4.2.5, ) Probleembeheer (Problem management) (SO 4.41, 4.4.2, , 4.4.5, ), niet de sectie over de probleemanalysetechnieken ( ) 05-8 De doelstellingen en scope te kunnen aangeven voor: Event Management (SO 4.1.1, 4.1.2) Request Fulfilment (SO 4.3.1, 4.3.2) Access Management (Toegangsbeheer) (SO 4.5.1, 4.5.2) Continue serviceverbetering De doelstellingen en scope te kunnen aangeven voor: Het 7-staps verbeteringsproces (CSI , 4.1, 4.1.1, 4.1.2, fig. 3.4) De aanbevolen studieduur voor deze module is minimaal 10 uur en 45 minuten. ITILFND06 Functies (functions) Het doel van deze module is om de kandidaat inzicht te geven in de rol, de doelstellingen en de organisatorische structuren van de servicedeskfunctie, en tevens in de rol, de doelstellingen en de overlap met drie andere functies (functions) De rol, doelstellingen en organisatorische structuren te kunnen uitleggen van: De functie Servicedesk (SO 6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, fig. 6.2, 6.3, 6.4) De rol en de doelstellingen te kunnen aangeven van: De functie Technisch beheer (SO 6.4.1, 6.4.2) De functie Applicatiebeheer (SO 6.6.1, 6.6.2) t.o.v. applicatieontwikkeling (SO , tabel 6.2) De functie IT-operations management (IT-operations control en facilitair beheer) (SO 6.5.1, 6.5.2) De aanbevolen studieduur voor deze module is minimaal 1 uur. ITILFND07 Rollen Het doel van deze module is om de kandidaat bewust te maken van de verantwoordelijkheden van een aantal van de belangrijkste rollen in Pagina 9 of 11

10 servicemanagement Een toelichting te kunnen geven op de rol en de verantwoordelijkheden van de: Proceseigenaar (SD 6.3.2) Procesmanager (SD 6.3.3) Procesuitvoerder (SD 6.3.4) Diensteigenaar (SD 6.3.1) Het RACI-model te kunnen herkennen en de rol ervan te kunnen toelichten bij het bepalen van de organisatiestructuur. (SD , tabel 3.2 niet RACI-VS of RASCI) De aanbevolen studieduur voor deze module is minimaal 45 minuten. ITILFND08 Technologie en architectuur Het doel van deze module is om de kandidaat te leren: Begrijpen hoe de automatisering van diensten bijdraagt aan het integreren van servicemanagementprocessen (SS 7.1) Het is aan te raden dit onderdeel binnen de andere cursusonderdelen te behandelen. ITILFND09 Competentie en training Competentie en vaardigheden voor servicemanagement (SD 6.5.1) Het raamwerk van competenties en vaardigheden (SD 6.5.2) Training (SD 6.5.3) Dit cursusonderdeel telt niet mee voor het examen. De aanbevolen studieduur is 15 minuten. ITILFND10 Proefexamen Het doel van deze module is om de kandidaat te helpen slagen voor het ITIL Foundation examen. Kandidaten moeten met name: Minimaal één ITIL Foundation proefexamen afleggen. De aanbevolen studieduur voor dit cursusonderdeel is minimaal 2 uur, inclusief het nakijken. Pagina 10 of 11

11 Opzet van het examen De syllabus bevat een begeleidend examen waarvoor de kandidaat een voldoende moet halen om het ITIL Foundation Certificaat in IT-servicemanagement te verkrijgen. Soort 40 Meerkeuze vragen. De vragen worden geselecteerd uit de volledige vragendatabase van ITIL Foundation in IT-servicemanagement. Duur Maximaal 60 minuten voor alle kandidaten in hun respectieve moedertaal. Voorwaarden voor extra tijd gerelateerd aan taal Voorwaarden Supervisie Open boek Kandidaten die een examen afleggen: - In een taal die niet hun moedertaal is krijgen 75 minuten de tijd en mogen een woordenboek gebruiken. Een erkende ITIL Foundation opleiding wordt sterk aangeraden, maar is geen voorwaarde. Ja Nee Slagingsscore 26 van de 40, 65% Examenvorm Het examen is beschikbaar online of op papier. Pagina 11 of 11

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Onderzoek ITIL versus ASL

Onderzoek ITIL versus ASL Onderzoek ITIL versus ASL Datum: 6 april 2011 Status: definitief Opgesteld door: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave. 1. samenvatting.... 2 2. Inleiding.... 3 3. Wat is ASL?...

Nadere informatie

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting Achtergrond IT Service Dienstverlening en kwaliteit IT dienstverlening Dienstverleningsproces Ervaring van de klant, klantvragen Kwaliteit (ISO-402) Service model Kwaliteitszorg Kwaliteitsborging Kwaliteitssysteem

Nadere informatie

Sourcing-regie wordt kernactiviteit

Sourcing-regie wordt kernactiviteit Sourcing Governance Framework White paper Sourcing-regie wordt kernactiviteit Het bestaansrecht van de interne IT-organisatie Regie in de ICT-keten Een aantal jaren geleden maakten de eerste organisaties

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

MoR Glossary Of Terms - Dutch

MoR Glossary Of Terms - Dutch DEFINITIES Aanhouden Retention Een risicomaatregel voor een bedreiging. Er wordt een bewuste en opzettelijke beslissing genomen om de bedreiging aan te houden, nadat is vastgesteld dat dat voordeliger

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Inhoudsopgave VOorwoord 4 Leeswijzer 6 1. Systems Engineering 8 1.1 Achtergronden 8 1.2 Systeemdenken

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis Master Thesis Mark Poen Utrecht, augustus 2005 Studentnummer: 527908 Universiteit van Tilburg Versiebeheer Versie Datum Opmerking 0.1 23 mei 2005 Eerste opzet scriptie 0.11 16 juni 2005 Verdere invulling

Nadere informatie

The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren

The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren Het plezier zit hem in het klimmen, op de top blijf je maar even. 1 Dr. M.A. Nieuwenhuis The Art of Management, Deel

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT Domeinbeschrijving Bachelor of ICT HBO-I stichting maart 2014 Werkgroep Miranda Valkenburg (voorzitter), Hogeschool Rotterdam Boudewijn Boelman, Hogeschool InHolland Michel van Eekhout, Fontys Hogescholen

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

1 Waarom zou een organisatie aan kennismanagement moeten doen?

1 Waarom zou een organisatie aan kennismanagement moeten doen? HET MOGELIJK MAKEN VAN KENNISMANAGEMENT Wat kan een organisatie doen om een omgeving te creëren waarin kennismanagement ondersteund wordt? Paul van den Brink en Henk Sol Dit artikel beschrijft condities

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Vijf denkfouten over cybersecurity

Vijf denkfouten over cybersecurity Vijf denkfouten over cybersecurity Een bestuurdersperspectief op cybersecurity ADVISORY kpmg.nl 2 Vijf Continuous denkfouten auditing over and cybersecurity continuous monitoring: The current status and

Nadere informatie